Czerwiec / June 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czerwiec / June 2007"

Transkrypt

1 Lodz SEZ Investment Offer Author: OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER ŻYRARDÓW Czerwiec / June 2007 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Departement Pozykiwania Inwestora 1 z 10

2 Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District / Poviat Województwo Voivodship LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST ŻYRARDÓW Żyrardów, ul. Czysta Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Orientacyjna cena gruntu [PL/m2] włączając 22% VAT Land price [PL/m2] including 22% VAT Własciciel / właściciele Owner / owners Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/) Valid spatial development plan (Y/) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Żyrardów Żyrardowski Mazowieckie 5,2112 ha Możliwość nabycia 2 lub 3 nieruchomości od osób fizycznych, pow. 3 ha It is possibile to buy 2 or 3 plots, owned by private persons, size c.a. 3 ha 70,00 PL/m2 GMIA MIASTO ŻYRARDOW użytkownik wieczysty Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. /Spółka gminy Żyrardów Commune of Żyrardów; user Communal Infrastructure Company (planowane usługi, produkcja i magazyny) (planned services, industry and warehouses) Ba.Ls, W, zabudowa przemysłowa, rowy Ba.Ls, W, industrial areas, ditches 2 / 10

3 Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Obecne użytkowanie Present usage Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/) Soil and underground water pollution (Y/) Odpady znajdujące się na terenie (T/) Waste materials on site (Y/) Poziom wód podziemnych [m] Underground water level [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding or land slide (Y/) Przeszkody podziemne (T/) Underground obstacles (Y/) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/) Ground and overhead obstacles (Y/) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/) Ecological restrictions (Y/) Budynki i zabudowania na terenie (T/) Buildings / other constructions on site (Y/) 0 m ieużytkowany (na terenie znajdują się poledka osadowe nie użytkowane od lat) o usage (former infrastructure of treatment plant filters are located on the plot) 3-4 m apowietrzna linia elektronergetyczna 15kV Overhead line 15 kv Zagospodarowanie fragmentu terenu wymaga poprzedniej rekultywacji terenu-poledka aktualnie zbędne w technologii oczyszczania ścieków na oczyszczalni The land should be recultivated for production purpose (filters are not used anymore in sewage treatment process) 3 / 10

4 Ograniczenia budowlane Building restrictions Połączenia transportowe Communication Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage [%] Ograniczenia wysokości budynków [m] Building height limit [m] Strefa buforowa [m] Buffer zone [m] Inne, jeśli występują Others if any Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of the access road) Autostrada / droga krajowa [km] earest motorway / national road [km] Kolej [km] Railway track [km] Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] ajbliższe lotnisko międzynarodowe [km] earest international airport [km] ajbliższe miasto wojewódzkie [km] earest voivodship city [km] Elektryczność na terenie (T/) Electricity (Y/) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Connection point (distance from the border) [m] apięcie [m] Voltage [kv] Dostępna moc [MW] Available capacity [MW] 60 % 12 m -- Powierzchnia biologicznie czynna min-30% pow. ogólnej działki budowlanej Biologically active area has to cover min. 30% of the surface Ul. Czysta droga utwardzona, szer. 17 m Czysta St. hardened surface road, 17 m wide Droga krajowa nr 50 (Sochawczew- Grójec) 125 m ational Road no. 50 (Sochawczew-Grójec) 125 m 3 km 3 km Warszawa 45 km Łódź 65 km Warszawa 45 km Łódź 65 km T Y W bezpośrednim sąsiedztwie In close neighbourood 15 kv 115 MW 4 / 10

5 Gaz na terenie (T/) Gas (Y/) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Connection point (distance from the border) [m] Woda na terenie (T/) Water supply (Y/) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Connection point (distance from the border) [m] Dostępna objętość [m3/24h] Available capacity [m3/24h] Kanalizacja na terenie (T/) Sewage discharge (Y/) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Connection point (distance from the border) [m] Dostępna objętość [m3/24h] Available capacity [m3/24h] Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/) Rain water discharge (Y/) Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/) Treatment plant (Y/) Telefony (T/) Telephone (Y/) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Connection point (distance from the border) [m] W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest sieci gazowej. Zapewnienie dostaw gazu po zrealizowaniu rozbudowy istniejącej sieci gazu ziemnnego In close neighbourhood there is no gas pipe. Supply can be provided after extension of existiong network T Y W bezpośrednim sąsiedztwie In close neighbourood T Y W bezpośrednim sąsiedztwie In close neighbourood 250 m3 / 24h Wg standardów dla ścieków komunalnych i przemysłowych According to standards for industrial and social sewage T Y Przylega do nieruchomości, oczyszczalnia ścieków o technologi dostosowanej do wymagań Unii Europejskiej Adjacent to the plot, fulfills standards of the EU T Y W bezpośrednim sąsiedztwie In close neighbourood 5 / 10

6 Uwagi Comments -- Liczba dostępnych linii analogowych umber of available analog lines Liczba dostępnych linii ISD umber of available ISD lines Bez ograniczeń o limits Bez ograniczeń o limits Osoby do kontaktu Contact person Departament Pozyskiwania Inwestora / Investment Development Department ŁSSE S.A. / Lodz Special Economic Zone , 53, 54 ZAŁĄCZIKI GRAFICZE GRAPHIC ATTACHMETS Lokalizacja województwa łódzkiego Location of Lodz Voivodship 6 / 10

7 Lokalizacja Miasta Żyrardowa Location of the city of Żyrardów 7 / 10

8 Infrastruktura techniczna i podział na działki Technical infrastructure and division into plots 8 / 10

9 Zdjęcia terenu Land pictures 9 / 10

10 10 / 10