Jak pisać testy? Wersja 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak pisać testy? Wersja 2"

Transkrypt

1 Jak pisać testy? Wersja 2 Jakub Stolarski Spis treści 1 Wymagania i 1.1 Instalacja i 2 Testy akceptacyjne ii 2.1 Przygotowanie danych do testów ii 2.2 Przygotowanie testów iii 3 Testy funkcjonalne v 3.1 Testowanie javascript viii 4 Test driven development xi 1 Wymagania Do testów oprócz Django potrzebne są biblioteki: Django-WebTest 1, WebTest 2, AllPairs 3 perf_utils, selenium Instalacja Instalacja zewnętrznych bibliotek za pomocą pip odbywa się poprzez wpisanie:

2 pip install webtest pip install django-webtest pip install AllPairs pip install selenium Zamiast pip install można użyć easy_install. Perf_utils znajduje się w naszym svn w django_project_templates (jak tak jak cms_project) ściągamy z svn: svn co svn:// /django_project_templates I uzupełniamy jeden z plików.pth w site-packages ścieżkami wskazującymi na katalogi: django_project_templates/src django_project_templates/src/cms_project Aplikację perf_utils należy dodać do INSTALED_APPS w pliku local_settings.py. 2 Testy akceptacyjne W MowimyJakV1 w pliku cms_local/acceptance_tests.py znajduje się przykładowy test akceptacyjny opisujący podstawowy przebieg tworzenia i publikowania artykułu w serwisie Opis przypadku testowego: admin lub kierownik definiują nowe zadanie (artykuł z kategorią i tytułem) redaktor widzi listę nowych zadań i pobiera interesujący go temat redaktor pisze tekst i przesyła go do sprawdzenia do admina (długość tekstu musi wynosić minimum 1000 znaków) kierownik otrzymuje podgląd artykułu przy sprawdzeniu admin może: opulikować artykuł lub zwrócić go do redaktora W tym przypadku testowym mamy 3 role admin, kierownik oraz redaktor. 2.1 Przygotowanie danych do testów Na początek wypełnijmy testową bazę. Uruchamiamy aplikację na testowej bazie: python manage.py testserver Wchodzimy do panelu administracyjnego i tworzymy użytkowników dla odpowiednich ról. Nazwijmy ich superredaktor1 (admin), kierownik1 (kierownik), redaktor1 (redaktor). Oprócz ról tworzymy potrzebne kategorie, grupy użytkowników, uprawnienia itp. Jeżeli mamy już działającą bazę można ją skopiować. Utworzona baza ma prefix test_ (możemy dodać w konfiguracji baz danych taką baze z aliasem test_mowimyjak, aby wygodniej operować na bazie danych). Możemy zgrać jej zawartość do plików json, które wykorzystamy jako fixture w naszych testach: python manage.py dumpdata --database test_mowimyjak auth articles.articleblocktype \ > cms_local/fixtures/auth.json python manage.py dumpdata --database test_mowimyjak categories \ > cms_local/fixtures/categories.json python manage.py dumpdata --database test_mowimyjak authors > cms_local/fixtures/authors.json python manage.py dumpdata --database test_mowimyjak agency > cms_local/fixtures/agency.json python manage.py dumpdata --database test_mowimyjak editorprofiles.editorial \

3 > editorprofiles/fixtures/editorial.json python manage.py dumpdata --database test_mowimyjak editorprofiles.editorprofile \ > editorprofiles/fixtures/editorprofiles.json 2.2 Przygotowanie testów Następnie tworzymy szablon testów: python manage.py gen_tests --template acceptance > acceptance_tests.py W szablonie uzupełniamy fixtures o ścieżki do wcześniej wygenerowanych fixtures i tworzymy klasę dla naszego testu: class AbstractMuratorTest(AcceptanceTestCase): fixtures = [ cms_local/fixtures/auth.json, cms_local/fixtures/categories.json, cms_loca/fixtures/authors.json, cms_loca/fixtures/agency.json, editorprofiles/fixtures/editorial.json, editorprofiles/fixtures/editorprofiles.json, ] class BasicWorkflowTest(AbstractMuratorTest): Teraz zróbmy test sprawdzający poprawność dodawania i publikacji artykułu. Metdy testów muszą zaczynać się od prefiksu test_: class BasicWorkflowTest(AbstractMuratorTest): def test_add_article(self): task_num = 1 self.task_title = test_zadanie%s % task_num # dodanie zadania przez kierownika self._supervisor_add_task() # dodawanie artykulu przez redaktora self._editor_add_article() # kierownik ma wgląd do artykulu self._supervisor_view_article() # zatwierdzenie artykulu przez administratora self._admin_publish_article() Przygotowaliśmy sobie pomocniczą zmienną task_title, która będzie tytułem zadania, a następnie artykułu. Test podzieliliśmy dla wygody na części wykonywane poprzez poszczególne role. Uzupełnijmy teraz część testu przypisaną do roli kierownika: def _supervisor_add_task(self): ## kierownik loguje sie do panelu kierownika response = self.app.get( /panel-kierownika/ ) response.form[ username ] = kierownik1 response.form[ word ] = test response = response.form.submit().follow()

4 ## klika dodaj zadanie response = response.click(href= articles/task/add/ ) ## wypelnia formularz response.form[ title ] = self.task_title response.form[ category ] = 22 ## klika na zapisz response = response.form.submit().follow() self.assertequals(response.status_code, 200) try: self.task = Task.objects.get(title=self.task_title) except Task.DoesNotExist: self.task = None self.assertfalse(self.task is None) ## i wylogowuje sie response.click(href= /panel-kierownika/logout ) Pod zmienną self.app znajduje się testowana aplikacja (więcej informacji w dokumentacji WebTest 2 ). Otwieramy stronę poprzez get, pobieramy jedyny znajdujący się tam formularz, uzupełniamy go i logujemy się. Ponieważ po poprawnym zalogowaniu następuje przekierowanie, to dorzucamy follow. Następnie klikamy na przycisk dodawania zadania, wypełniamy formularz i tworzymy nowe zadanie. Nowo utworzone zadanie zapisujemy, aby móc odwołać się do tego samego zadania w dalszej części testu. Na koniec wylogowujemy się. Analogicznie postępujemy dla pozostałych ról. Następnie wyciągamy testy z naszej klasy (aktualnie tylko jeden test) i tworzymy z nich zestaw testów, który podpinamy do głownego zestawu testów: basic_suite = test_loader.loadtestsfromtestcase(test_case) def suite(): suite = unittest.testsuite() test_suites = [ basic_suite ] test_loader = unittest.testloader() for test_suite in test_suites: suite.addtest(test_suite) return suite W tej samej klasie testów możemy i powinniśmy zdefiniować inne testy sprawdzające alternatywne ścieżki przebiegu (np. odrzucenie artykułu przez kierownika). Django automatycznie uruchamia jedynie te testy, które podpięte są w pliku tests.py w katalogu aplikacji. Dlatego musimy zaimportować tam nasze testy: import unittest def suite(): from cms_local.acceptance_tests import suite as acceptance_suite suite = unittest.testsuite() test_suites = [ acceptance_suite() ] for test_suite in test_suites: suite.addtest(test_suite) return suite Testy uruchamiamy poleceniem:

5 python manage.py test cms_local 3 Testy funkcjonalne W MowimyJakV1 w pliku cms_local/functional_tests.py znajduje się przykładowy test funkcjonalny sprawdzający działanie formularza tworzenia artykułu dla redaktora serwisu Opis przypadku testowego: jako zalogowany redaktor pobieramy zadanie, na podstawie którego tworzymy artykuł wypelniamy pola zajawka, tagi, treść, nadtytul, zdjęcie główne, galeria klikamy Zapisz i wyślij do sprawdzenia w wyniku otrzymujemy potwierdzenie, że artykuł został wysłany i trafiamy na strone główną panelu redaktora Alternatywne przypadki do przetestowania: uzupełniona zbyt długa zajawka brak zajawki brak tagów brak treści za długi nadtytuł Na początek generujemy szablon testów funkcjonalnych: python manage.py gen_tests --template functional > functional_tests.py Uzupełniamy szablon przez wcześniej wygenerowane fixtures oraz naszą klasą testową AddArticleTest. W każdym teście bedziemy potrzebować zadania, na podstawie którego powstanie artykuł. Dlatego w metodzie setup tworzymy takie zadanie i przypisujemy je pod self.task, aby łatwiej odwołać się do niego w testach. W częsci teardown powinniśmy wyczyścić wszystko to, co utworzyliśmy w setup (czyli nasze zadanie): class AbstractMuratorTest(AcceptanceTestCase): fixtures = [ cms_local/fixtures/auth.json, cms_local/fixtures/categories.json, cms_loca/fixtures/authors.json, cms_loca/fixtures/agency.json, editorprofiles/fixtures/editorial.json, editorprofiles/fixtures/editorprofiles.json, ] class AddArticleTest(AbstractMuratorTest): def setup(self): super(addarticletest, self).setup() task_num = 1 self.task_title = test_zadanie%s % task_num # tworzymy zadanie supervisor = User.objects.get(username= superredaktor1 ) category = Category.objects.get(pk=22) self.proposal = TaskProposal.objects.create(title=self.task_title, status=taskproposal.status self.task = Task(title=self.task_title) self.task.category = category

6 self.task.user = User.objects.get_or_create(username=settings.NOT_SET_USERNAME)[0] self.task.status = Task.STATUS_NEW self.task.save() def teardown(self): # usuwamy artykul self.task.delete() self.proposal.delete() super(addarticletest, self).teardown() Następnie tworzymy pomocniczą metodę, która zasymuluje pobranie zadania przez zalogowanego redaktora, wypełni formularz, zapisze i wyśle do sprawdzenia: def _add_article(self, lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery): editor = User.objects.get(username= redaktor1 ) response = self.app.get( /panel-redaktora/articles/task/take/%s/ % self.task.id, user=editor) response = response.follow() response.form[ lead ] = lead response.form[ tags ] = tags response.form[ text ] = text response.form[ overtitle ] = overtitle response.form[ lead_photo ] = lead_photo response.form[ gallery ] = gallery return response.form.submit( _save_and_sent_to_check, 0) Pod self.app mamy utworzony obiekt aplikacji WebTest, przez który możemy wykonywać zapytania na naszej aplikacji. W tym teście wywołujemy metodę get, która pobiera odpowiednie zadanie. Opis pozostałych metod (m.in. post) znajduje się w dokumentacji WebTest 2. Jako parametr user podaliśmy obiekt redaktora. Takie użycie powoduje, że zapytanie jest traktowane, jakbyśmy byli zalogowani jako ten użytkownik. W wyniku zapytania otrzymujemy obiekt response. Ponieważ pobranie zadania powoduje przekierowanie, to podążamy za przekierowaniem przy użyciu metody follow. W wyniku otrzymujemy kolejny obiekt response. W obiekcie response pod zmienną form znajduje się pierwszy formularz znaleziony na stronie. Jeżeli formularzy byłoby więcej, to wszystkie znajduja się w słowniku forms. Formularz zachowuje się jak słownik i możemy zupełnić poszczególne pola podpisując je pod kluczami, które odpowiadają artybutom name w formularzu. Na koniec wysyłamy formularz za pomocą przycisk o nazwie _save_and_sent_to_check. Jeżeli takich przycisków byłoby więcej, to drugi parametr mówi, który z nich użyć. Dopisujemy jeszcze dwie kolejne metody pomocnicze. Jedną wykorzystamy do testów, które zakładają, że wszystko zadziałało prawidłowo. Drugą do testów, w których oczekujemy, że system poinformuje nas o źle wypełnionym formularzu: def _add_article_ok(self, lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery): response = self._add_article(lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery) try: errors = response.context[ errors ] except (TypeError, KeyError): errors = [] self.assertequals(errors, [], msg=errors) self.assertequals(response.status_code, 302) response = response.follow() self.assertequals(response.status_code, 200) def _add_article_error(self, lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery): response = self._add_article(lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery) try: errors = response.context[ errors ] except (TypeError, KeyError): errors = []

7 self.assertnotequals(errors, []) self.assertequals(response.status_code, 200) Obiekt response posiada atrybut context, w którym znajduje się kontekst użyty do renderowania szablonów. Jeżeli wystąpił błąd w formularzu, to znajdzie się tam lista errors wskazująca, jakie błędy wystąpiły. Jeżeli poprawnie został dodany artykuł to oczekujemy, że errors będzie puste, a kod zwrócony przez aplikację będzie przekierowywał nas na inną stronę. Jeżeli źle wypełniliśmy formularz oczekujemy niepustej listy błędów oraz braku przekierowania. Metody self.assert sprawdzają te warunki w testach. Więcej metod jest opisanych w dokumentacji Django na temat testów 5. Jeżeli funkcja przyjmuje różne parametry, to należałoby przetestować wszystkie możliwe kombinacje tych parametrów. Niestety jest to czasochłonne, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego metodą przynoszącą dobre efekty jest sprawdzanie każdej pary takich parametrów. Aby to zrobić wykorzystamy dekorator generator, który na podstawie szablonu metody i przekazanych parametrów, automatycznie wygeneruje zajawka1 ], [ tag1,tag2 ], [ Tresc artykulu ], [, Nadtytul ], [ ], [ ]) def _add_article(self, lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery): # poprawne dodanie artykulu self._add_article_ok(lead, tags, text, overtitle, lead_photo, za_dluga_zajawka * 100], [ tag1,tag2 ], [ Tresc artykulu ], [ ], [ ], [ ]) def _add_article_with_wrong_lead(self, lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery): # blad dodawania artykulu - niepoprawna zajawka self._add_article_error(lead, tags, text, overtitle, lead_photo, zajawka ], [ ], [ Tresc artykulu ], [ ], [ ], [ ]) def _add_article_with_wrong_tags(self, lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery): # blad dodawania artykulu - niepoprawne tagi self._add_article_error(lead, tags, text, overtitle, lead_photo, zajawka ], [ tag1,tag2 ], [ ], [ ], [ ], [ ]) def _add_article_with_wrong_text(self, lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery): # blad dodawania artykulu - niepoprawny tekst self._add_article_error(lead, tags, text, overtitle, lead_photo, zajawka ], [ tag1,tag2 ], [ tresc ], [ za dlugi nadtytul * 100], [ ], [ ]) def _add_article_with_wrong_overtitle(self, lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery): # blad dodawania artykulu - niepoprawny nadtylul self._add_article_error(lead, tags, text, overtitle, lead_photo, gallery) Kolejnymi parametrami generatora są listy zawierające możliwe wartości dla kolejnych argumentów dekorowanej funkcji. W przypadku wartości liczbowych, warto wprowadzić przynajmniej wartości ze skraju zakresu, w którym wartość jest poprawna oraz jakąś typową wartość ze środka zakresu. W przypadku łańcuchów znaków, warto sprawdzać, jak zachowuje się test przy pustych łańcuchach, bardzo długich, zawierających spacje i znaki diakrytyczne. Na koniec wyciągamy testy z naszej klasy i tworzymy z nich zestaw testów, który podpinamy do głownego zestawu testów: add_article_suite = test_loader.loadtestsfromtestcase(addarticletest) def suite(): suite = unittest.testsuite() test_suites = [ add_article_suite ] for test_suite in test_suites: suite.addtest(test_suite) return suite 5 https://docs.djangoproject.com/en/1.2/topics/testing/

8 Analogicznie jak w testach akcpetacyjnych należy podpiąć testy do głownego tests.py: import unittest def suite(): from cms_local.functional_tests import suite as functional_suite suite = unittest.testsuite() test_suites = [ functional_suite() ] for test_suite in test_suites: suite.addtest(test_suite) return suite Testy uruchamiamy poleceniem: python manage.py test cms_local 3.1 Testowanie javascript W MowimyJakV1 w pliku cms_local/selenium_tests.py znajduje się przykładowy test funkcjonalny sprawdzający działanie autouzupełniania tagów w formularzu tworzenia artykułu dla redaktora serwisu Opis przypadku testowego: redaktor loguje się do panelu redaktora klika na link Dodaj nowy artykuł uzupełnia pole title zaczyna uzupełnianie pola tags wybranym tagiem i czeka na podpowiedzi systemu widząc interesujący go tag potwierdza naciśnięciem klawisza ENTER następnie uzupełnia zajawkę oraz treść w edytorze TinyMCE zapisuje artykuł wylogowuje się Na początek generujemy szablon testów selenium: python manage.py gen_tests --template selenium > selenium_tests.py Szablon uzupełniamy o nowy test AddArticleTest: class AddArticleTest(AbstractMuratorTest): def setup(self): super(addarticletest, self).setup() def teardown(self): super(addarticletest, self).teardown() def test_should_show_autocomplete(self): Pod zmienną self.driver znajduje się webdriver selenium, który steruje zachowaniem przeglądarki. Uzupełniamy dwie pomocniczne metody do logowania i wylogowania:

9 def _login(self): self.driver.get(self.host_name + /panel-redaktora ) login_form = self.driver.find_element_by_id("login-form") login_form.find_element_by_name( username ).send_keys("redaktor1") login_form.find_element_by_name( word ).send_keys("test") login_form.submit() def _logout(self): /panel-redaktora/logout )]").click() Polecenie metoda self.driver.get powoduje uruchomienie w przeglądarce strony podanej w parametrze metodą GET. Za pomocą self.drive.find_element_by_id możemy pobrać interesujący nas element na stronie. W naszym przypadku jest to formularz. Inne dostępne metody to: find_element_by_xpath - pobiera element na stronie za pomocą wyrażenia xpath find_element_by_link_text - pobiera element na stronie na podstawie treści linku find_element_by_partial_link_text - pobiera element na stronie na podstawie fragmentu treści linku find_element_by_name - pobiera element na stronie na podstawie atrybutu name find_element_by_tag_name - pobiera element na stronie na podstawie nazwy taga find_element_by_class_name - pobiera element na stronie na podstawie nazwy klasy find_element_by_css_selector - pobiera element na stronie w sposób analogiczny do selektorów css Oprócz tego występują wszystkie wyżej wymienione metody w wersji find_elements, która powoduje pobranie listy wszystkich takich elementów, a nie tylko jednego. Dokumentacja do selenium webdriver jest dostępna w postaci pythonowych docstringów: import selenium.webdriver.remote.webdriver help(selenium.webdriver.remote.webdriver) Elementy pobrane za pomocą metod find_element same również posiadają wiele z wcześniej wymienionych metod oraz swoje unikalne. Wewnątrz pobranego formularza logowania wyszukujemy po name pola username oraz word i uzupełniamy je symulując wpisywanie tekstu za pomocą metody send_keys. Następnie na formularzu wywołujemy metodę submit, która wywoła domyślną akcję dla formularza. Jeżeli chcielibyśmy wywołać jedną z alternatywnych akcji, należałoby uruchomić submit na konkretnym elemencie np. przycisku OK lub Anuluj. Wypełniamy naszą metodę testową: def test_should_show_autocomplete(self): self._login() # potwierdz, zapytanie "Czy jestes pewien?" # czekamy, na zaladowanie sie strony # wypelniamy formularz ## wypelniamy tagi i czekamy na podpowiedz ## sprawdzamy, czy podpowiedziano tam wlasciwy tag # wypelniamy TinyMCE # zapisujemy formularz self._logout() Kliknięcie na link Dodaj nowy artykuł powoduje wyświetlenie alertu z informacją typu Czy jesteś pewien, że chcesz odstrzelić sobie palca?. Metodą self.driver.switch_to_alert przechodzimy do okienka alertu, a następnie potwierdzamy poprzez alert: self.driver.find_element_by_link_text(u"dodaj nowy artykuł").click() self.driver.switch_to_alert().accept()

10 Strona może ładować się dłużej lub krócej i powinniśmy zaczekać na załadowanie się jej. Załóżmy, że jak się wyświetli już właściwy tytuł, to strona jest załadowana. Do oczekiwania na pewne zdarzenie służy obiekt WebDriverWait: from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait... try: # czekamy, na zaladowanie sie strony WebDriverWait(self.driver, 20).until(lambda driver : driver.title.lower().startswith(u"dodaj")) finally: Jako parametry przekazujemy webdriver oraz czas, po który zostanie wyrzucony wyjątek informujący, że nie doczekaliśmy się żądanego efektu. Następnie na naszym obiekcie, wywołujemy metodę until, której parametrem jest funkcja sprawdzająca, czy zaszło oczekiwane zdarzenie. Prototyp tej funkcji to: def func(driver): Przekazywany parametr driver to przekazany webdriver do obiektu WebDriverWait. W chwili, gdy funkcja zwróci True, kończymy oczekiwanie. W dalszej części testu wyszukujemy poszczególne pola formularza i uzupełniamy je. W przypadku tagów chcemy sprawdzić podpowiedzi. Dlatego wypełniamy tylko fragment nazwy taga i następnie oczekujemy, aż pojawi się okieno z podpowiedziami. W chwili, gdy widoczne jest okno z podpowiedziami wybieramy pierwszą automatycznie zaznaczoną odpowiedź. Aby zasymulować naciśnięcie klawisza ENTER musimy wykorzystać moduł z listą kodów klawiszy: from selenium.webdriver.common import keys W tym module znajduje się klasa Key, w której zdefiniowane są różne kody klawiszy. My wybieramy Keys.RETURN: self.driver.find_element_by_name( title ).send_keys( Artykul testowy ) self.driver.find_element_by_name( tags ).send_keys( infor ) try: def has_response(driver): ac_results = driver.find_element_by_class_name( ac_results ) return ac_results.value_of_css_property( display )!= none # czekamy, az przyjdzie odpowiedz z lista tagow WebDriverWait(self.driver, 20).until(has_response) finally: self.driver.find_element_by_name( tags ).send_keys(keys.keys.return) Na koniec sprawdzamy, czy oby na pewno uzupełniło nam o tag, który wcześniej przygotowaliśmy: value = self.driver.find_element_by_name( tags ).get_attribute( value ).strip().strip(, ) self.assertequals(value, informacja ) Zajawkę uzupełniamy w sposób analogiczny do title: self.driver.find_element_by_name( lead ).send_keys( zajawka ) Na koniec uzupełniania formularza, trzeba się trochę pogimnastykować z TinyMCE. Używając w zwykły sposób tego edytora, tak na prawdę nie uzupełniamy pola textarea, a jedynie wypełniamy iframe umieszczany na jego miejscu. Aby przejść do odpowiedniego iframe należy wykorzystać metodę switch_to_frame i jako parametr podać nazwę iframe:

11 # TinyMCE dziala w iframe self.driver.switch_to_frame( id_text_ifr ) Dalej już pobieramy element body wewnątrze tego iframe, które w przypadku TinyMCE jest zasze tinymce i klikamy na paragraf, czyli symulujemy dokładnie to co byśmy robili kursorem: tinymce_frame = self.driver.find_element_by_id( tinymce ) textarea = tinymce_frame.find_element_by_xpath( p ) textarea.click() Dalej pozostaje już tylko zasymulować wpisywanie tekstu i przełączyć się z iframe do głownego okna: textarea.send_keys( tresc ) self.driver.switch_to_default_content() Na koniec zapisujemy i wylogowujemy się: self.driver.find_element_by_name( _save ).submit() self._logout() Teraz należy uruchomić testy. Testy selenium działają poprzez instruowanie rzeczywistej przeglądarki do wykonywania poleceń, jakie wykonywałby człowiek. Z tego powodu, musimy mieć uruchomiony serwer z działającą aplikacją oraz odpalić oddzielnie testy. Inaczej, niż to było w przypadku testów akceptacyjnych, które w całości odbywały się po stronie pythona. Do uruchomienia serwera z aplikacją wykorzystamy serwer testowy django: python manage.py testserver cms_local/fixtures/all.json W pliku cms_local/fixtures/all.json znajdują się fixtures wykorzystywane w tym teście. W przypadku MowimyJakV1 ten plik jest generowany poprzez uruchomienie merge_fixtures.py. Można by te wszystkie fixtures podać po kolei jako parametry do testserver, ale z lenistwa wolę generować jeden plik... Następnie należy uruchomić nasze testy. Testy selenium uruchamiamy za pomocą polecenia: python manage.py testselenium cms_local To polecenie zakłada, że testy selenium umieszczone są w pliku selenium_tests.py w katalogu podanej aplikacji. Domyślnie uruchamiana jest przeglądarka Firefox. Jeżeli chcecie wykorzystać inną ustawcie w pliku local_settings.py zmienną SELENIUM_WEBDRIVER na wartość Firefox, Ie lub Chrome. Jeżeli testserver działa pod adresem innym niż to należy adres tego serwera przekazać do testselenium za pomocą parametry testserver. 4 Test driven development W podejściu TDD w pierwszej kolejności pisane są testy, następnie kod. Takie podejście powoduje, że więcej pracy jest na początku tworzenia projektu, ale nie ma lawiny rzeczy do poprawy bliżej końca projektu. Tworzenie według TDD działa według schematu: 1. Weź przypadek użycia. 2. Utwórz przypadek testowy na podstawie przypadku użycia. 3. Utwórz test na podstawie przypadku testowego. 4. Uruchom test. Test wyszedł niepomyślnie? To dobrze. 5. Dopisz fragment testowanej funkcjonalności. 6. Uruchom test.

12 jeżeli test przeszedł pomyślnie, funkcjonalność jest skończona; przejdź do punktu 1 jeżeli test nie powiódł się, przejdź do punktu 5 Dzięki TDD czas nie jest tracony na przygotowanie funkcjonalności, która może się nam przydać. Robione jest tylko to, co niezbędne. W przypadku późniejszych zmian, testy zapewniają, że nie wprowadzimy błędów w istniejącej funkcjonalności. Kluczem do sprawnego stosowania TDD jest dobry opis przypadków użycia. Przypadek użycia musi zawierać przynajmniej: aktorów biorących udział warunki początkowe warunki końcowe przebieg zdarzeń Przykładowy przypadek użycia rejestracja użytkownika : aktorzy niezalogowany użytkownik warunki poczatkowe brak konta w serwisie warunki końcowe: utworzone aktywne konto w serwisie konto jest przypisane do grupy użytkownicy użytkownik jest zalogowany przebieg zdarzeń: niezarejestrowany użytkownik wchodzi na stronę rejestracji użytkownik wypełnia obowiazkowe pola: nazwa użytkownika hasło powtórz hasło adres akceptuję regulamin użytkownik klika zarejestruj system przekierowuje użytkownika na SG i wyświetla komunikat z informacją, aby użytkownik aktywował link w mailu wysłanym na jego skrzynkę użytkownik wchodzi na skrzynkę, otwiera maila i klika link aktywacyjny system aktywuje konto użytkownika i wyświetla informację o poprawnej aktywacji alternatywny przebieg zdarzeń: użytkownik wypełnia również niektóre pola nieobowiązkowe Przypadek testowy to realizacja przypadku użycia widziana już z perspektywy wyłacznie strony testującej. Pomijamy elementy, które musi wykonać system, ale sprawdzamy, czy interesujące nas efekty zaszły. Na tym etapie wiemy

13 już lub przewidujemy jak będą nazywać się poszczególne pola w formularzach, więc wykorzystujemy tę wiedzę przy opisywaniu przebiegu zdarzeń. Przykładowy przypadek testowy: aktorzy niezalogowany użytkownik warunki poczatkowe czysty system bez użytkowników, ale z danymi umożliwiającymi uruchomienie go, np. predefiniowane grupy użytkowników warunki końcowe utworzone aktywne konto użytkownika utworzony profil użytkownika konto przypisane do grupy użytkownicy wysłany 1 mail aktywacyjny użytkownik jest zalogowany przebieg zdarzeń niezarejestrowany użytkownik wchodzi na stronę rejestracji pod adresem /rejestracja/ użytkownik wypełnia pola obowiązkowe username, word, reword, , reg_accept użytkownik klika przycisk zarejestruj użytkownik trafia na SG i otrzymuje komunikat, z informacją o poprawnej rejestracji i informacją o konieczności aktywacji z maila użytkownik klika na link z maila użytkownik otrzymuje informację, że jego konto jest zarejestrowane alternatywne przebiegi zdarzeń: użytkownik błędnie wypełnia pola obowiązkowe - otrzymuje komunikat o błędzie użytkownik wypełnia pola nieobowiązkowe - na zakończenie powinny być ustawione te pola Następnie przechodzimy do tworzenia kodu samego testu. Tworzymy szablon testów akceptacyjnych: python manage.py gen_tests --template acceptance > acceptance_tests.py Ponieważ jeszcze nie mamy danych, nie wypełniamy fixtures. Jak już będą istniały zręby projektu z wypełnionymi podstawowymi kategoriami itp. będzie można wykorzystać te dane do inicjalizacji testów: class AbstractMuratorTest(AcceptanceTestCase): fixtures = [ ] Dla każdej funkcjonalności tworzymy oddzielną klase testów: class RegistrationTest(AbstractMuratorTest): def setup(self): super(registrationtest, self).setup() def teardown(self): super(registrationtest, self).teardown()

14 def test_register_basic(self): Warunki początkowe przypadku testowego definiują nam środowisko, w jakim uruchamiany musi być test. To środowisko przygotowujemy w metodzie setup. W przykładowym teście wymagane jest, aby istniała już grupa użytkownicy : def setup(self): super(registrationtest, self).setup() self.group = Group.objects.create(name=u użytkownicy ) self.user_name = testuser self.user_word = testword self.user_ = W części teardown sprzątamy wszystko po sobie. Testy w django uruchamiane są wewnątrz jednej transakcji, która jest wycofywana na zakończenie testów i bazwa wraca do stanu pierwotnego. Dlatego można pominąć czyszczenie utworzonych obiektów w bazie. Jednak jeżeli w trakcie testu wykorzystywane były jakieś inne moduły aplikacji (np. zapis plików na dysku, cache), to trzeba je przywrócić do pierwotnego statu własnie w metodzie teardown. W klasie testu powinien znaleźć się przynajmniej jeden test, odpowiadający głownemu przebiegowi zdarzeń oraz testy odpowiadające alternatywnym przebiegom. Zacznijmy od wypełnienia testu opisem przebiegu zdarzeń.: def test_register_basic(self): # niezarejestrowany użytkownik wchodzi na stronę rejestracji pod adresem /rejestracja/ # użytkownik wypełnia pola obowiązkowe username, word, reword, , reg_accept # użytkownik klika przycisk "zarejestruj" # użytkownik trafia na SG i otrzymuje komunikat, z informacją o poprawnej rejestracji i informacj # użytkownik klika na link z maila # użytkownik otrzymuje informację, że jego konto jest zarejestrowane # sprawdzenie warunków końcowych Teraz zamieniamy poszczególne kroki przebiegu zdarzeń na symulowane czynności wykonywane przez użytkownika. W pierwszej kolejności musimy wejść na stronę rejestracji.: def test_register_basic(self): # niezarejestrowany użytkownik wchodzi na stronę rejestracji pod adresem /rejestracja/ response = self.app.get( /rejestracja/ ) # użytkownik wypełnia pola obowiązkowe username, word, reword, , reg_accept # użytkownik klika przycisk "zarejestruj" # użytkownik trafia na SG i otrzymuje komunikat, z informacją o poprawnej rejestracji i informacj # użytkownik klika na link z maila # użytkownik otrzymuje informację, że jego konto jest zarejestrowane # sprawdzenie warunków końcowych Pod atrybutem app znajduje się testowana aplikacja. Wywołując na niej metodę get( /rejestracja/ ) symulujemy zapytanie, jakie wykonałaby przeglądarka użytkownika. W wyniku otrzymujemy obiekt response. Jeżeli na stronie rejestracyjnej znajduje się jeden formularz to znajdzie się on pod atrybutem form obiektu response. Wszystkie formularze dostępne są w słowniku forms. Formularz zachowuje się podobnie do słownika. Możemy wypełnić interesujące nas pola podpisując odpowiednie wartości w formularzu. Zgodnie z opisem musimy wypełnić pola username, word, reword (czyli ponownie wpisane hasło), i zaakceptować regulamin ( reg_accept ).: def test_register_basic(self): # niezarejestrowany użytkownik wchodzi na stronę rejestracji pod adresem /rejestracja/ response = self.app.get( /rejestracja/ ) # użytkownik wypełnia pola obowiązkowe username, word, reword, , reg_accept form = response.form form[ username ] = self.user_name

15 form[ word ] = self.user_word form[ reword ] = self.user_word form[ ] = self.user_ form[ reg_accept ] = True # użytkownik klika przycisk "zarejestruj" # użytkownik trafia na SG i otrzymuje komunikat, z informacją o poprawnej rejestracji i informacj # użytkownik klika na link z maila # użytkownik otrzymuje informację, że jego konto jest zarejestrowane # sprawdzenie warunków końcowych Użytkownik klika przycisk zarejestruj. Wysłanie formularza symulujemy metodą submit formularz. Metoda wywołana bez parametrów wykona domyślną akcję formularza. Jeżeli podamy parametry, to pierwszy z nich jest wartością name przycisku, a drugi jest indeksem takich przycisków (w przypadku, gdyby było więcej przycisków z takim samym name).: def test_register_basic(self): # niezarejestrowany użytkownik wchodzi na stronę rejestracji pod adresem /rejestracja/ response = self.app.get( /rejestracja/ ) # użytkownik wypełnia pola obowiązkowe username, word, reword, , reg_accept form = response.form form[ username ] = self.user_name form[ word ] = self.user_word form[ reword ] = self.user_word form[ ] = self.user_ form[ reg_accept ] = True # użytkownik klika przycisk "zarejestruj" response = form.submit( zarejestruj, 0) # użytkownik trafia na SG i otrzymuje komunikat, z informacją o poprawnej rejestracji i informacj # użytkownik klika na link z maila # użytkownik otrzymuje informację, że jego konto jest zarejestrowane # sprawdzenie warunków końcowych Po poprawnej rejestracji powinniśmy być przekierowani na SG i otrzymać komunikat z informacją Na adres XYZ został wysłany link aktywacyjny.. Aby podążać za przekierowaniem należy wywołać metodę follow na obiekcie response. Do sprawdzenia, czy na stronie znajduje się oczekiwany przez nas tekst możemy użyć atrybutu content.: def test_register_basic(self): # niezarejestrowany użytkownik wchodzi na stronę rejestracji pod adresem /rejestracja/ response = self.app.get( /rejestracja/ ) # użytkownik wypełnia pola obowiązkowe username, word, reword, , reg_accept form = response.form form[ username ] = self.user_name form[ word ] = self.user_word form[ reword ] = self.user_word form[ ] = self.user_ form[ reg_accept ] = True # użytkownik klika przycisk "zarejestruj" response = form.submit( zarejestruj, 0) # użytkownik trafia na SG i otrzymuje komunikat, z informacją o poprawnej rejestracji i informacj response = response.follow() self.assertequals(response.status_code, 200) self.asserttrue((u Na adres %s został wysłany link aktywacyjny % self.user_ ) in response.co # użytkownik klika na link z maila # użytkownik otrzymuje informację, że jego konto jest zarejestrowane # sprawdzenie warunków końcowych

16 W trakcie działania testów Django zamiast wysyłać maile umieszcza je w testowej skrzynce django.core.mail.outbox. Testowa skrzyna jest zwykła listą wysłanych maili zawierającą obiekty Message. W naszym teście sprawdzamy, czy został wysłany jeden mail, na podany przez nas adres i czy zawiera link rejestracyjny.: def test_register_basic(self): # niezarejestrowany użytkownik wchodzi na stronę rejestracji pod adresem /rejestracja/ response = self.app.get( /rejestracja/ ) # użytkownik wypełnia pola obowiązkowe username, word, reword, , reg_accept form = response.form form[ username ] = self.user_name form[ word ] = self.user_word form[ reword ] = self.user_word form[ ] = self.user_ form[ reg_accept ] = True # użytkownik klika przycisk "zarejestruj" response = form.submit( zarejestruj, 0) # użytkownik trafia na SG i otrzymuje komunikat, z informacją o poprawnej rejestracji i informacj response = response.follow() self.assertequals(response.status_code, 200) self.asserttrue((u Na adres %s został wysłany link aktywacyjny % self.user_ ) in response.co # użytkownik klika na link z maila from django.core import mail self.assertequals(len(mail.outbox), 1) activation_mail = mail.outbox[0] self.asserttrue(activation_mail.subject.startswith(u Aktywuj konto )) self.asserttrue(self.user_ in activation_mail.to) import re match = re.search( (?P<link>/aktywacja/\w+/), activation_mail.body) self.asserttrue(match is not None) link = match.groupdict()[ link ] response = self.app.get(link) # użytkownik otrzymuje informację, że jego konto jest zarejestrowane self.asserttrue((u Twoje konto zostało zarejestrowane ) in response.content) # sprawdzenie warunków końcowych Na sam koniec sprawdzamy rzecz najważniejszą - czy mamy utworzone konto i jest ono poprawne.: def test_register_basic(self): # niezarejestrowany użytkownik wchodzi na stronę rejestracji pod adresem /rejestracja/ response = self.app.get( /rejestracja/ ) # użytkownik wypełnia pola obowiązkowe username, word, reword, , reg_accept form = response.form form[ username ] = self.user_name form[ word ] = self.user_word form[ reword ] = self.user_word form[ ] = self.user_ form[ reg_accept ] = True # użytkownik klika przycisk "zarejestruj" response = form.submit( zarejestruj, 0) # użytkownik trafia na SG i otrzymuje komunikat, z informacją o poprawnej rejestracji i informacj response = response.follow() self.assertequals(response.status_code, 200) self.asserttrue((u Na adres %s został wysłany link aktywacyjny % self.user_ ) in response.co # użytkownik klika na link z maila from django.core import mail self.assertequals(len(mail.outbox), 1) activation_mail = mail.outbox[0] self.asserttrue(activation_mail.subject.startswith(u Aktywuj konto ))

17 self.asserttrue(self.user_ in activation_mail.to) import re match = re.search( (?P<link>/aktywacja/\w+/), activation_mail.body) self.asserttrue(match is not None) link = match.groupdict()[ link ] response = self.app.get(link) # użytkownik otrzymuje informację, że jego konto jest zarejestrowane self.asserttrue((u Twoje konto zostało zarejestrowane ) in response.content) # sprawdzenie warunków końcowych # czy konto istnieje i jest poprawne? try: user = User.objects.get(username=self.user_name) except User.DoesNotExist: user = None self.asserttrue(user is not None) self.assertequals(user.username, self.user_name) self.assertequals(user. , self.user_ ) # czy użytkownik jest przypisany do grupy użytkowników? self.asserttrue(self.group in user.groups.all()) # czy profil istnieje? try: profile = user.profile except Profile.DoesNotExist: profile = None self.asserttrue(profile is not None) # czy użytkownik jest zalogowany? self.asserttrue((u /logout ) in response.content) Po zakończeniu pisania testu podłączamy go do testów aplikacji w pliku tests.py.: import unittest def suite(): from cms_local.acceptance_tests import suite as acceptance_suite suite = unittest.testsuite() test_suites = [ acceptance_suite() ] for test_suite in test_suites: suite.addtest(test_suite) return suite Następnie uruchamiamy testy.: python manage.py test -v 2 <aplikacja> Testy powinny dać w rezultacie fail lub error. Jeżeli któryś test przeszedł poprawnie, a nie mamy napisanego dla niego kodu, który miałby go wykonywać, to znaczy, że ten test nic nie sprawdza. W następnej kolejności tworzymy kod, który wykonuje opisaną funkcjonalność. W chwili, gdy test przechodzi poprawnie, funkcjonalność jest zakończona (albo test jest niekompletny).

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 1 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms Wstęp Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.cms. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wersja 1.6 Wstęp... 3 Logowanie i strona główna... 3 Menu... 6 Agencje... 7 Typy użytkowników... 8 Poziom uprawnień... 10 Użytkownicy... 16 Bazy odbiorców... 17 Atrybuty... 22 Atrybuty

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

1 Zakładanie konta użytkownika...3 2 Tworzenie i zarządzanie kursem...6 3 Elementy kursu e learningowego...10

1 Zakładanie konta użytkownika...3 2 Tworzenie i zarządzanie kursem...6 3 Elementy kursu e learningowego...10 Spis treści 1 Zakładanie konta użytkownika...3 2 Tworzenie i zarządzanie kursem...6 3 Elementy kursu e learningowego...10 3.1 Zasoby kursu...10 3.2 Składowe kursu...11 4 Quizy i pytania...14 4.1 Jak utworzyć

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi CMS PHP-FUSION ver. 6.0

Kurs obsługi CMS PHP-FUSION ver. 6.0 Kurs obsługi CMS PHP-FUSION ver. 6.0 Wersja kursu: 1.0 Autor: Jantom's Studio Spis treści Wstęp...3 Struktura kursu...3 Instalacja...3 Rozpoczynamy...3 Instalujemy gada...3 Panel Administratora...5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem Joomla 2.5. mgr inż. Piotr Kowalski 31 maja 2012

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem Joomla 2.5. mgr inż. Piotr Kowalski 31 maja 2012 Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem Joomla 2.5 mgr inż. Piotr Kowalski 31 maja 2012 1 Streszczenie Celem niniejszego kursu jest wprowadzenie do szybkiego tworzenia stron internetowych z zarządzaną

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl

Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl Zawartość Wstęp...3 Główny interfejs systemu zarządzania treścią...3 1. Dokumenty...4 1.1. Dodaj nowy dokument:...4 1.2. Lista dokumentów:...7

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

KASA program wspomagający pracę kasy v 1.0.38. 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4. 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA...

KASA program wspomagający pracę kasy v 1.0.38. 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4. 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA... KASA wersja.1.x.x Spis treści : 1. WSTĘP... 4 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA... 6 2.1. Instalacja oprogramowania klient serwer.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości profesjonalna w dialogu PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA E-PLATFORMY

Projekt: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości profesjonalna w dialogu PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA E-PLATFORMY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości profesjonalna w dialogu PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo