GORAMO - Janusz Górecki Warszawa, ul. Szańcowa 82

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GORAMO - Janusz Górecki 01-458 Warszawa, ul. Szańcowa 82 www.goramo-gorecki.com.pl"

Transkrypt

1 GORAMO - Janusz Górecki Warszawa, ul. Szańcowa 82 URZĄDZENIE TRANSMISJI DANYCH Konwerter Eth//2xV.35 wersja: v.6 Instrukcja eksploatacyjna: - karta gwarancyjna - dane techniczne - opis techniczny - instalacja - obsługa Warszawa, listopad 2008

2 1. Wykaz kompletności 1.1. Karta gwarancyjna na Konwerter Eth//2xV Wykaz części składowych konwertera Konwerter Eth//2xV Dane techniczne 2.1. Podstawowe cechy funkcjonalne, przeznaczenie i budowa 2.2. Parametry techniczne 3. Opis Konwertera Eth//2xV Widok Konwertera Eth//2xV Styki Konwertera Eth//2xV Przełącznik konfiguracyjny 4. Instalacja 4.1. Podłączenie zasilania 4.2. Podłączenie do portu V Podłączenie do portu Ethernet 4.4. Konfiguracja Konwertera Eth//2xV.35 za pośrednictwem konsoli 4.5. Konfiguracja Konwertera Eth//2xV.35 za pośrednictwem Ethernetu 4.6. Zmiana domyślnego hasła i blokada zapisu do pamięci Flash 4.7. Aktualizacja oprogramowania systemu Linux 4.8. Aktualizacja oprogramowania interfejsu graficznego 4.9. Konfiguracja MicroRoutera w trybie «G.704» 5. Niesprawności Konwertera Eth//2xV Deklaracja zgodności Dodatek A Lista protokołów obsługiwanych przez sterownik MicroRoutera 2

3 1. Wykaz kompletności 1.1. Karta gwarancyjna na Konwerter Eth//2xV.35 Firma GORAMO - Janusz Górecki zobowiązuje się ponieść koszty naprawy Konwertera Eth//2xV.35, jeśli ujawni się w nim uszkodzenie lub wada spowodowana przez błąd produkcyjny. Gwarancja niniejsza ważna jest w ciągu 12 miesięcy od daty odbioru, o ile w tym okresie spełnione zostaną niżej podane warunki. Warunki gwarancji: Nie bierze się odpowiedzialności za: uszkodzenie spowodowane przez wypadek, złe użycie, zaniedbanie lub jakiekolwiek naprawy mostu, uszkodzenie spowodowane przez wyładowania atmosferyczne, uszkodzenie spowodowane złym zainstalowanie Konwertera Eth/2xV.35. Uwaga: niniejsza gwarancja wraz z Instrukcją eksploatacyjną stanowi dokument ściśle związany z jednym określonym konwerterem Ethernet/V.35. Przekazywanie Konwertera Eth//2xV.35 do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych powinno odbywać się z wyżej wymienionym dokumentem. Data odbioru technicznego przez Nabywcę: Nabywca: Numer fabryczny Konwertera Eth/2xV.35 Adres IP MicroRouter a: IP: oraz MAC address: Eth0: 00-1B-C Pieczęć i podpis Producenta GORAMO - Janusz Górecki, ul. Szańcowa 82, Warszawa, tel

4 1.2. Wykaz części składowych Konwertera Eth/2xV.35 W skład Konwertera Eth//2xV.35 wchodzą: o Konwerter Eth/2xV.35, o zasilacz P6VA 230VAC/9,5VAC 600mA (Zolan) dla wersji zasilania A, o przewód zasilający 3-żyłowy, zakończony złączem MLX5557F dla wersji zasilania B (nr kat. G56) o instrukcja eksploatacyjna, o kabel liniowy RJ45M/RJ45M: prosty lub skrzyżowany, o kabel V.35/RS530 (HDSL15F/inne złącze) opcjonalny: o do połączenia z urządzeniami GORAMO: HDSL15F/DB25M nr kat. G733, o do połączenia z urządzeniami z V35 na DB25: HDSL15F/DB25M nr kat. G850 o do połączenia z urządzeniami z MR34F: HDSL15F/MR34M nr kat. G734, G64 o do połączenia z urządzeniami Cisco (DCE): HDSL15F/SS26M nr kat. G225 o kabel do RS232 (konsoli) (DB9M/RJ11_6/6) nr kat.g853. W przypadku współpracy z urządzeniami wyposażonymi w styk inny niż V.35 konwerter może być wyposażony w odpowiedni kabel stykowy. 2. Dane techniczne 2.1. Podstawowe cechy funkcjonalne, przeznaczenie i budowa Konwerter Eth//2xV.35 jest nowocześnie rozwiązanym urządzeniem transmisji danych, zbudowanym przy użyciu układów scalonych wielkiej skali integracji, wykonanym w technologii SMD, charakteryzującym się małymi wymiarami, niewielkim poborem mocy i wysoką niezawodnością. Konwerter Eth//2xV.35 przekształca sygnały zgodne z protokołem HDLC lub Frame Relay, przekazywane poprzez styk (styki) zgodny ze standardem ISO2593 (V.35) na sygnały zgodne ze standardem IEEE i odwrotnie. Konwerter Eth//2xV.35 można ustawić jako most sygnałów na poziomie warstwy MAC i jest wtedy przeźroczysty dla protokołów warstw wyższych (TCP/IP, DECnet itp.). Wspiera on adresowanie VLANów zgodne z IEEE 802.1q. Obwody stykowe Konwertera Eth//2xV.35 po stronie styku V.35 występują jako DTE. Przykład zastosowania Konwertera Eth//2xV.35 do połączenia z siecią POLPAK-T przedstawiono na rys.2.1 Rys Przykład zastosowania Konwertera Eth/2xV.35 4

5 2.2. Parametry techniczne Konwerter Eth//2xV.35 jest wyposażony w dwa porty V.35 i jeden port Ethernet odznacza się cechami: - System operacyjny Linux (Fedora) 2.6, - Procesor komunikacyjny Intel IXP MHz - Pamięć RAM 32MB - Pamięć Flash 16MB - przenoszenie adresowania VLANów zgodnie z IDEE 802.1q - 2 porty V.35; 1 port Eth 10/100 BaseT; 1 port RS232 konsola Porty V.35: - tryb transmisji - synchroniczny - styk V.35, DTE - protokoły Frame Relay, HDLC, Cisco HDLC, PPP, X.25 - szybkość: do 8.192Mbit/s w zależności od szybkości podstawy czasu podanej od strony urządzenia zewnętrznego, - obwody styku V.35: 102,103,104,105,106,108,109,113,114,115 - wyprowadzenie obwodów styku V.35: na złącze 15-stykowe, 3-rzędowe, męskie (DB15HD), elektrycznie zgodnie ze standardem V.35, Przy współpracy z modemami Goramo można osiągnąć następujące szybkości transmisji:: - do 160kbit/s przy współpracy z modemem BPh Plus, - od 128 do 2896kbit/s przy współpracy z modemem Alfa 2, kbit/s przy współpracy z Konwerterem (Adapterem) E1 G.703/G.704//Eth/V.35/RS530 Port Ethernet: - całkowicie zgodny z zaleceniem IEEE 802.3, - wyprowadzenie obwodów styku: wg. standardu 10/100BaseT na gniazdo RJ45, - szybkość na styku: 10 lub 100Mbit/s przy pracy półdupleksowej, 20 lub 200Mbit/s przy pracy dupleksowej, - automatyczna korekcja polaryzacji linii transmisyjnej, Port RS232 (Konsoli): - standart: RS232 - obwody stykowe: 102 (GND), 103 (Tx), 104 (Rx), 105 (RTS), 106 (CTS) - złącze: RJ11F (6/6) 5

6 Wskaźniki optyczne V.35: 109 Obecność sygnału liniowego urządzenia zewn. 103 Dane odbierane od Konwertera Eth/2xV Dane nadawane od Konwertera Eth/2xV.35 Wskaźniki optyczne LAN: patrz tabl. 3.2 Zasilanie Konwertera Eth//2xV.35: - zasilacz P6VA 230VAC/9,5VAC 600mA (Zolan) poprzez gniazdo JSBJ4 (Lumberg); - wersja B napięcie zasilające -48V z zasilania stacyjnego poprzez gniazdo MLX5557 (Molex) Warunki pracy klimatyczne: normalne graniczne - temperatura otoczenia, o C wilgotność względna,% Wymiary (wys. x głęb. x szer.): - wersja wolnostojąca 39 x 178 x 154mm (wysokość x głębokość x szerokość) Masa: 3. Opis Konwertera Eth//2xV g 3.1. Widok Konwertera Eth//2xV.35 Na rys 3.1. Przedstawiono widok Konwertera Eth//2xV.35 od przodu Rys.3.1. Widok Konwertera Eth//2xV.35 od przodu Na rys 3.1 widoczne są od strony lewej: port RS232 (Konsoli) (gniazdo RJ11F_6/6), wskaźniki optyczne. Wskaźniki optyczne poczynając od lewej są umieszczone w następującym porządku: - wskaźnik zasilania - POWER. - dla portu V.35 HSS0: Dane nad. (Tx), Dane odb. (Rx), Obecność sygnału liniowego (DCD).

7 Na rys 3.2 widoczne są od strony lewej: gniazdo zasilania (zależnie od wersji - gniazdo JSBJ4 i MLX5557), zacisk uziemienia, złącze styku V.35 (RS530) HSS0, złącze styku V.35 (RS530) HSS1, port Ethernet 10/100base T (RJ45F Ekran), diody LED. Rys 3.2 Widok Konwertera Eth//2xV.35 od tyłu a) wersja z zasilaniem +10VAC, b) wersja z zasilaniem 48V 3.2. Styki Konwertera Eth//2xV.35 wyposażonego w moduł MicroRoutera Wyposażenie Konwertera w moduł MicroRouter a dostarcza trzech styków: Ethernet 10/100baseT, styku V.35 HSS1 oraz styku RS232 - konsoli. Dodatkowo konwerter posiada drugi styk V35 HSS0 o nieco uboższej liście obwodów stykowych (patrz tabl. 3.5). Sygnał styku Ethernet 10/100baseT jest wyprowadzony na złącze ekranowane RJ45F 8/8 zgodnie z tablicą 3.1 i rysunkiem 3.3. Obok złącza RJ45 8/8 umieszczone są diody LED, których znaczenie opisuje tablica 3.2. Tablica 3.1 Nazwa sygnału Nr. styku Kierunek LAN RX 3,6 do Konwertera LAN TX 1,2 od Konwertera - 4,5,7,8 - Rys.3.3. Widok gniazda RJ45 8/8 od czoła Tablica 3.2 Nazwa wskaźnika Opis funkcji Flash busy Sygnalizuje zapis do pamięci Flash 10/100 Świecenie wskazuje 100 Mbit/s Activity Tx/Rx Dane nadawane/odbierane LAN LINK Gotowość linii od strony sieci LAN 7

8 Sygnał styku Control RS232 konsoli jest wyprowadzony na złącze RJ11 6/6 zgodnie z tablicą 3.3 i rysunkiem 3.4. Rys.3.4. Widok gniazda RJ11_4/4 styku Control Styk Control RS232 - konsoli Tablica 3.3 nr obwodu nr styku gniazda nazwa obwodu styku wg V.24 RJ11 6/6 RS232 ITU 6-stykowego kierunek sygnału Ziemia sygnałowa (GND) Dane nadawane A od Konwertera Dane odbierane A do Konwertera Żądanie nadawania od Konwertera Gotowość do nadawania do Konwertera Konwerter Eth//2xV.35 wyposażony jest w dwa styki V.35 (RS530), służące do połączenia z urządzeniami od strony sieci WAN. Styki V.35 (RS530) przenoszą sygnały binarne, w trybie synchronicznym, o szybkości maksymalnej 8192 kbit/s. Obwody styków V.35 (RS530) są wyprowadzone na gniazda 15-stykowe, 3- rzędowe, męskie HDSL15M (rys. 3.5). Sposób wyprowadzenia obwodów stykowych przedstawiono w tablicy 3.4. Na styku V.35 modem zachowuje się jak DTE. Pod złączem HDSL15M styku HSS1 umieszczone są wskaźniki diodowe: DCD (obecność sygnału), Tx (dane nadawane), Rx (dane odbierane). Rys Złącze HDSL 15M nr obwodu wg V.24 ITU 8 Tablica 3.4 nr styku wtyku 15- stykowego Nazwa obwodu styku V.35 (RS530) Kierunek sygnału Ziemia sygnałowa (GND) 103A 7 Dane nadawane A Od konwertera 103B 2 Dane nadawane B Od konwertera

9 104A 4 Dane odbierane A Do konwertera 104B 9 Dane odbierane B Do konwertera 105* 11 Żądanie nadawania Od konwertera 106* 12 Gotowość do nadawania Do konwertera Gotowość routera Od konwertera Detekcja sygnału liniowego Do konwertera 113A 5 Nadawcza podstawa czasu DCE A od konwertera 113B 10 Nadawcza podstawa czasu DCE B od konwertera 114A 5 Nadawcza podstawa czasu DCE A Do konwertera 114B 10 Nadawcza podstawa czasu DCE B Do konwertera 115A 8 Odbiorcza podstawa czasu DCE A Do konwertera 115B 3 Odbiorcza podstawa czasu DCE B Do konwertera * - te obwody stykowe występują tylko w styku HSS1, nie występują w styku HSS Zasilanie i uziemienie Konwertera Połączenie Konwertera z zasilaniem =48V (opcja) dokonywane jest za pomocą 3-żyłowego przewodu o długości 1,5m, zakończonego od strony konwertera złączem MLX5557M (Molex), a od strony zasilania rozplecionym przewodem w sposób następujący: kolor niebieski minus, kolor brązowy plus, kolor żółtozielony ziemia ochronna kod kabla GORAMO - G56. Zasilanie =48V jest galwanicznie oddzielone od masy konwertera. Podłączenie konwertera do zasilania ~220/230V odbywa się poprzez zasilacz P6VA 230VAC/9,5VAC 600mA (Zolan). Gniazdo zasilania w konwerterze JSBJ4 (Lumberg); w zasilaczu wtyk JS (Lumberg) lub jego odpowiednik. Dodatkowe uziemienie Konwertera może odbywać się poprzez specjalne złącze uziemiające, znajdujące się obok gniazda zasilającego JSBJ4. Ziemia ochronna konwertera (obwód 101) może być połączona z masą elektryczną konwertera (obwód 102). W tablicy 3.5. przedstawiono położenie odpowiedniego zwieracza. Ziemia ochronna niepołączona z masą konwertera Ziemia ochronna połączona z masą konwertera Tablica 3.5 GND Z rozwarty GND Z zwarty (ustawienie standardowe) 4. Instalacja Instalacja Konwertera Eth//2xV.35 powinna być dokonana przez użytkownika, przy uwzględnieniu wskazówek zawartych w niniejszym rozdziale. 9

10 4.1. Podłączenie zasilania Konwerter Eth//2xV.35 może być zasilany z zasilacza 9 10VAC lub 48VDC: - wersja A napięcie zasilające niestabilizowane: 9,5VAC z zasilacza zewnętrznego (firmy Zolan), poprzez gniazdo JSBJ4 (Lumberg). - wersja B napięcie zasilające -48V z zasilania stacyjnego poprzez gniazdo MLX5557 (Molex) Rys Widok złącza zasilania 48VDC (Molex 5557) Uwaga: Zalecane jest podłączenie uziemienie, w szczególności jeśli współpracujące z Konwerterem urządzenie DCE nie jest uziemione Podłączenie do portu V.35 Konwerter Eth//2xV.35 jest wyposażony we złącze męskie, 15-stykowe, 3- rzędowe HDSL15F przeznaczone do podłączenia go do gniazda współpracujących z Konwerterem urządzeń typu DCE (modem, konwerter stykowy). Opis styków przedstawiono w tablicy 3.1. Konwerter Ethernet//2xV.35 może być podłączony do urządzeń wyposażonych w port zgodny z innym standardem niż V.35 (RS530), pod warunkiem zastosowania odpowiedniego kabla stykowego Podłączenie do portu Ethernet Konwerter Eth//2xV.35 wyposażony jest od strony styku z siecią Ethernet w gniazdo RJ45F. Może być połączony z: - hubem, za pomocą kabla prostego zakończonego wtykiem RJ45 - kartą sieciową w komputerze PC za pomocą kabla skrzyżowanego, zakończonego wtykiem RJ45. Opis styków w gnieździe RJ45 przedstawia tablica Konfiguracja Konwertera Eth//2xV.35 za pośrednictwem konsoli Do pełnego wykorzystania wszystkich zalet i możliwości Konwertera Eth//2xV.35 konieczna jest znajomość systemu Linux. Wychodząc jednak naprzeciw użytkownikom, nieznającym tego systemu zostały predefiniowane najczęściej używane funkcje dostępne za pośrednictwem konsoli i menu tekstowego: 1. Ustawienie Konwertera Eth//2xV.35 do pracy w trybie mostu (brak/ukrycie adresu IP): a) Eth: na obydwu konwerterach ustawić tryb pracy Bridge Ethernet (eth0) b) V.35: na obydwu konwerterach ustawić tryb pracy Bridge V.35 (hdlc1 ext clock) 2. Przejście do trybu routera czyli odblokowanie adresu IP i możliwość konfiguracji przez przeglądarkę www. 10

11 3. Przejście do trybu konsoli systemowej Linux zalecane dla użytkowników znających ten system 4. Wylogowanie się Parametry portu ttys0 dla trybu konsolowego: 115,2 kbit/s, 8N1, sterowanie przepływem Xon/Xoff. Po podłączeniu się do gniazda konsoli system zapyta się użytkownika o login i hasło (jeśli podłączenie odbyło się przy działającym systemie należy nacisnąć Ctrl+D): multilink login: root Password: goramo1234 Komunikat wyświetlany po starcie systemu na porcie konsoli: Welcome to Text User Interface (TextUI) of MultiLink-MR Router (Micro-Router). Chose option: 1. Set to and configure Bridge Operation Mode; 2. Set to Router Operation Mode; 3. Go to console; 4. Logout. Po wybraniu opcji 1 i zatwierdzeniu klawiszem Enter są dostępne 2 opcje połączenia: Select bridge configuration media to be bridged over HSS0 to DCE 1. Bridge Ethernet (eth0) over HSS0 (hdlc0) 2. Bridge Ethernet (eth0) over HSS1 (hdlc1) 3. Bridge HSS1 (hdlc1 ext clock) over HSS0 (hdlc0) Należy teraz wybrać: czy ustawione ma być połączenie przez Eth czy V.35, jeśli wybrane zostanie 1, to pojawi się menu wyboru trybu pracy na styku Eth, jeśli 3 zostanie wybrany tryb pracy przez styk V.35. Menu wyboru trybu pracy na styku Eth: Choose Media Independed Interface speed for interface eth0: 1. Autonegotiation; Mbps Full-Duplex; Mbps Half-Duplex; 4. 10Mbps Full-Duplex; 5. 10Mbps Half-Duplex; 6. Do not change speed settings. 7. Cancel, and go back to main menu. Po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu klawiszem Enter pojawi się możliwość wyboru zapisania do pamięci Flash dokonanych zmian lub nie (pozostaną one tylko w pamięci RAM do momentu restartu systemu): The device configuration has been changed and applied. 11

12 Do you want to save changes into Flash memory? (Y) Yes (N) No Po wyborze Y i zatwierdzeniu pojawi sie komunikat: Saving changes. <wait> Zapisywanie do pamięci flash trwa ok. 40s. (potwierdza to dioda Flash busy ), a następnie wyświetlany jest komunikat: Changes has been saved. Press <Enter> to go back to main menu. Po naciśnięciu Enter pojawia się menu głównego wyboru. Jeśli wybrano N pojawi się komunikat: Changes were not saved into Flash, they will be valid until rebooting the device. Press any key, to go back to main menu. Po naciśnięciu Enter pojawia się menu głównego wyboru. Jeśli wcześniej wybrano funkcję : 2. Bridge V.35 (hdlc1 ext clock) system zapyta się podobnie jak w przypadku styku Eth o zatwierdzenie zmian, a następnie wróci do głównego menu. Po wprowadzeniu zamian należy wybrać opcję 4. Logout i wylogować się z systemu Konfiguracja Konwertera Eth//2xV.35 za pośrednictwem ethernetu Konfiguracji Konwertera Eth//2xV.35 można dokonać nie tylko lokalnie za pośrednictwem konsoli systemowej, ale i zdalnie poprzez ssh i terminal tekstowy lub przeglądarkę www. Uwaga: aby uaktywnić te opcję należy zrezygnować z trybu pracy bridge (ponieważ ukryty jest wówczas adres IP) i wybrać tryb 2. Set to Router Operation Mode. Domyślny adres IP: Konfiguracja przez przeglądarkę nie wyczerpuje wszystkich możliwości i funkcji zaimplementowanych w system (do tego potrzebna jest znajomość systemu Linux), ale umożliwia poprawne skonfigurowania MicroRoutera w większości przypadków. Dokumentacja do obsługi za pośrednictwem Ethernetu stanowi oddzielny załącznik. 12

13 4.6. Zmiana domyślnego hasła i blokada zapisu do pamięci Flash Celem zabezpieczenia MicroRoutera przed nieuprawnioną ingerencją w system, należy zmienić domyślne hasło. W tym celu należy z menu tekstowego wybrać opcję 3. Go to console, następnie z poziomu systemu operacyjnego wpisać passwd, podać nowe hasło, następnie zatwierdzić i wpisać powtórnie., po czym wylogować się komendą logout. Możliwe jest sprzętowe zabezpieczenie przed zapisem do pamięci Flash. W tym celu należy otworzyć obudowę konwertera i zdjąć zworę znajdującą się na module MicroRoutera ( tak, aby kołki pozostały rozwarte) Aktualizacja oprogramowania systemu Linux W celu aktualizacji oprogramowania należy: 1] na lokalnym serwerze TFTP umieścić pliki obrazów gml* i gml*.img pobrane ze strony GORAMO Janusz Górecki lub wygenerowane we własnym zakresie. 2] podłączyć port Eth i konsoli MicroRouter a Aktualizacja oprogramowania systemu operacyjnego odbywa się z poziomu programu RedBoot za pośrednictwem portu Eth w następujący sposób: wkrótce po starcie systemu uruchamiany jest program RedBoot, który przed uruchomieniem systemu Linux zatrzymuje się na 10 s, dając możliwość, między innymi, skasowania starych plików i pobrania nowych. Wytłuszczonym drukiem w poniższej procedurze zostały wskazane miejsca, w które należy zmienić lub wpisać wartość odpowiednią dla własnej sieci. Drukiem niewytłuszczonym pokazano komunikaty systemu: RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM], Built Dec Platform: Router MultiLink (XScale) BE Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc. Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 ecoscentric Limited RAM: 0x x , [0x x01fcd000] available FLASH: 0x x , 128 blocks of 0x bytes each. =Executing boot script in seconds enter ^C to abort ^C RedBoot> fis delete linux Delete image 'linux' - continue (y/n)? y... Erase from 0x506c0000-0x508e0000: Unlock from 0x50fe0000-0x :.... Erase from 0x50fe0000-0x :.... Program from 0x01fe0000-0x at 0x50fe0000:.... Lock from 0x50fe0000-0x :. RedBoot> fis delete router.img Delete image 'router.img' - continue (y/n)? y... Erase from 0x x506c0000: Unlock from 0x50fe0000-0x :. 13

14 ... Erase from 0x50fe0000-0x :.... Program from 0x01fe0000-0x at 0x50fe0000:.... Lock from 0x50fe0000-0x :. RedBoot> fconfig Run script at boot: f Use BOOTP for network configuration: false Gateway IP address: Local IP address: Local IP address mask: Default server IP address: Console baud rate: GDB connection port: 0 Force console for special debug messages: false Network debug at boot time: false Default network device: npe_eth0 Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y... Unlock from 0x50fe0000-0x :.... Erase from 0x50fe0000-0x :.... Program from 0x01fe0000-0x at 0x50fe0000:.... Lock from 0x50fe0000-0x :. RedBoot> reset + Trying NPE-B...success. Using NPE-B with PHY 0. Ethernet eth0: MAC address 00:1b:c5:00:20:56 IP: / , Gateway: Default server: RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM], built Dec Platform: MultiLink (XScale) BE Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc. Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 ecoscentric Limited RAM: 0x x , [0x x01fcd000] available FLASH: 0x x , 128 blocks of 0x bytes each. RedBoot> fis init About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y *** Initialize FLASH Image System... Unlock from 0x50fe0000-0x :.... Erase from 0x50fe0000-0x :.... Program from 0x01fe0000-0x at 0x50fe0000:.... Lock from 0x50fe0000-0x :. RedBoot> load -r -b 0x gml*.img Using default protocol (TFTP) Raw file loaded 0x x00e544fd, assumed entry at 0x RedBoot> fis create router.img... Erase from 0x x506c0000: Program from 0x x00e544fe at 0x : Unlock from 0x50fe0000-0x :.... Erase from 0x50fe0000-0x :. 14

15 ... Program from 0x01fe0000-0x at 0x50fe0000:.... Lock from 0x50fe0000-0x :. RedBoot> load -r -b 0x30000 gml* Using default protocol (TFTP) Raw file loaded 0x x0023dd83, assumed entry at 0x RedBoot> fis create linux... Erase from 0x506c0000-0x508e0000: Program from 0x x0023dd84 at 0x506c0000: Unlock from 0x50fe0000-0x :.... Erase from 0x50fe0000-0x :.... Program from 0x01fe0000-0x at 0x50fe0000:.... Lock from 0x50fe0000-0x :. RedBoot> reset... Resetting. + Trying NPE-B...success. Using NPE-B with PHY 0. Ethernet eth0: MAC address 00:1b:c5:00:20:56 IP: / , Gateway: Default server: RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM], built Dec Platform: MultiLink (XScale) BE Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc. Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 ecoscentric Limited RAM: 0x x , [0x x01fcd000] available FLASH: 0x x , 128 blocks of 0x bytes each. RedBoot> fis create -f 0x50EE0000 -l 0x n conf... Unlock from 0x50fe0000-0x :.... Erase from 0x50fe0000-0x :.... Program from 0x01fe0000-0x at 0x50fe0000:.... Lock from 0x50fe0000-0x :. RedBoot> fis create -f 0x50DE0000 -l 0x n conf2... Unlock from 0x50fe0000-0x :.... Erase from 0x50fe0000-0x :.... Program from 0x01fe0000-0x at 0x50fe0000:.... Lock from 0x50fe0000-0x :. RedBoot> fconfig -i Initialize non-volatile configuration - continue (y/n)? y Run script at boot: t Boot script: Enter script, terminate with empty line >> mfill -b 0x l >> fis load router.img >> fis load linux >> exec -r 0x s >> < Boot script timeout (1000ms resolution): 10 Use BOOTP for network configuration: f Gateway IP address: Local IP address: Local IP address mask: Default server IP address:

16 Console baud rate: GDB connection port: 0 Force console for special debug messages: false Network debug at boot time: false Default network device: npe_eth0 Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y... Unlock from 0x50fe0000-0x :.... Erase from 0x50fe0000-0x :.... Program from 0x01fe0000-0x at 0x50fe0000:.... Lock from 0x50fe0000-0x :. RedBoot> reset... Resetting. + Trying NPE-B...success. Using NPE-B with PHY 0. Ethernet eth0: MAC address 00:1b:c5:00:20:56 IP: / , Gateway: Default server: RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM], built Dec Platform: MultiLink (XScale) BE Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc. Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 ecoscentric Limited RAM: 0x x , [0x x01fcd000] available FLASH: 0x x , 128 blocks of 0x bytes each. == Executing boot script in seconds - enter ^C to abort RedBoot> mfill -b 0x l RedBoot> fis load router.img RedBoot> fis load linux RedBoot> exec -r 0x s Using base address 0x and length 0x0020dd84 Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version (gcc version 4.1.2) #163 Mon Jan 7 09:45: 10 CET 2008 CPU: XScale-IXP42x Family [690541f1] revision 1 (ARMv5TE), cr=000039ff Machine: MultiLink Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback CPU0: D VIVT undefined 5 cache CPU0: I cache: bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets CPU0: D cache: bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets Built 1 zonelists in Zone order. Total pages: 8128 Kernel command line: console=ttys0, config=/dev/mtd/conf PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 32MB = 32MB total Memory: 20876KB available (2916K code, 184K data, 652K init) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok NET: Registered protocol family 16 IXP4xx: Using 16MiB expansion bus window size 16

17 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 8 NET: Registered protocol family 20 NET: Registered protocol family 2 Time: OSTS clocksource has been installed. IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered Unpacking initramfs... done Freeing initrd memory: 7812K NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) io scheduler noop registered io scheduler cfq registered (default) Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled serial8250.0: ttys0 at MMIO 0xc (irq = 15) is a XScale console [ttys0] enabled PPP generic driver version PPP Deflate Compression module registered PPP BSD Compression module registered NET: Registered protocol family 24 HDLC support module revision 1.21 Cronyx Ltd, Synchronous PPP and CISCO HDLC (c) 1994 Linux port (c) 1998 Building Number Three Ltd & Jan "Yenya" Kasprzak. IXP4XX-Flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031 Using buffer write method cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled Searching for RedBoot partition table in IXP4XX-Flash.0 at offset 0xfe RedBoot partitions found on MTD device IXP4XX-Flash.0 Creating 6 MTD partitions on "IXP4XX-Flash.0": 0x x : "RedBoot" 0x x006c0000 : "router.img" 0x006c0000-0x008e0000 : "linux" 0x00e x00f00000 : "conf" 0x00fe0000-0x00fff000 : "FIS directory" 0x00fff000-0x : "RedBoot config" IXP4xx Watchdog Timer: heartbeat 60 sec GACT probability on Mirror/redirect action on u32 classifier Performance counters on Actions configured ip_tables: (C) Netfilter Core Team IPP2P v0.8.1_rc1 loading arp_tables: (C) 2002 David S. Miller TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 17

18 NET: Registered protocol family 10 lo: Disabled Privacy Extensions ip6_tables: (C) Netfilter Core Team NET: Registered protocol family 17 Bridge firewalling registered Ebtables v2.0 registered 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear All bugs added by David S. Miller XScale DSP coprocessor detected. Freeing init memory: 652K Bringing up loopback interface Checking SSHD keys. Loading modules. Probing module ixp4xx_eth IXP4xx Queue Manager initialized. eth0: MII PHY 0 on NPE-B Probing module ixp4xx_hss hdlc0: HSS-0 hdlc1: HSS-1 Selecting language en killall: udhcpd: no process killed killall: dhclient: no process killed killall: pppd: no process killed interface eth0 ip sub routers new dns hostname NPE-B: firmware functionality 0x0, revision 0x2:1 eth0: link down ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready yes yes no pppoe-stop: No PPPoE connection appears to be running resetting the transceiver... ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device applying rs232_0 nf_conntrack version (1024 buckets, 4096 max) Starting HTTPD. Selecting language en eth0: link down ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready :00:12: (log.c.75) server started Router started. Please press Enter to activate this console. multilink login: Aktualizacja systemu operacyjnego została zakończona. 18

19 Możliwe jest uproszczenie procedury, pod warunkiem ustawienia na lokalnym serwerze TFTP adresu: , wówczas wystarczy wykonać kroki w programie RedBoot od: fis delete Linux do fis create -f 0x50E l 0x n conf, po wykonaniu ostatniego polecenia należy wydać komendę reset Aktualizacja oprogramowania interfejsu graficznego Pobrać ze strony GORAMO - Janusz Górecki aktualną wersję interfejsu graficznego. Podłączyć do sieci lokalnej konwerter wyposażony w MicroRouter, a następnie uruchomić przeglądarkę internetową; wpisać adres MicroRoutera (fabrycznie jest on ustawiony na ) Po zalogowaniu się do interfejsu graficznego (w przykładzie logowania podano ustawienia domyślne): Username: admin Password: goramo1234 Należy przejść do zakładki Software update i przy pomocy przycisku Przeglądaj wskazać pobraną wcześniej wersję interfejsu graficznego. Następnie nacisnąć przycisk Software update. Po załadowaniu do pamięci RAM MicroRoutera pojawi się komunikat: Successfuly uploaded release-file, continue update?, należy wtedy nacisnąć przycisk Yes, install New release. Nastąpi proces zapisu do pamięci Flash, który może potrwać do 2 min. Nie należy podczas zapisu wyłączać zasilania! Szczegóły dotyczące interfejsu graficznego są zawarte w dokumencie: GUI_ML_i_MR_pl*****.pdf dostępnego na stronie internetowej: Konfiguracja MicroRouter a w trybie «G.704» W trybie «G.704» możliwe jest podłączenie konwertera Eth//2xV.35 do konwertera E1 G.703//V.35 nieramkowanego, pracującego z szybkością 2048 kbit/s do transmisji sygnału ramkowanego i wydzielenie z tego strumienia wybranych szczelin, i otrzymując w ten sposób kanał n x 64 kbit/s. W pierwszym etapie należy określić sposób synchronizacji konwertera z traktem G.703: w przypadku SDH zegar: 115, w przypadku PDH zegar: 114 lub 115 w zależności od założeń synchronizacyjnych traktu (p. 4.4). Przy tych założeniach clock_type w MikroRouterze należy na interfejsie HDLC0 (wewnętrznie podłączonym z konwerterem E1) zawsze ustawiać jako ext. W każdym z powyższych przypadków należy ustawić zegar dla obu portów HSS-0 i HSS-1 echo ext > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/clock_type 19

20 lub sethdlc hdlc0 clock ext Po załadowaniu drivera ixp4xx_hss domyślnie ustawiony jest tryb HDLC, czyli zwykły tryb bez żadnego TDM. Konfiguracja odbywa się poprzez zapis/odczyt pseudoplików w katalogach sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0 i /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.1. Można także używać polecenia "sethdlc hdlcx clock XXX". Pliki w tych katalogach: - mode ("hdlc" "raw" "g704") Tryb raw jest podobny do G.704, ale driver sam nie przeprowadza synchronizacji, program użytkownika może to robić sam. - frame_size (256 dla E1, w bitach) - frame_offset - istotne dla trybu "raw", pozwala wymusić określone przesuniecie ramki w stosunku do wewnętrznego zegara. W trybie G.704 driver sam się tym zajmuje. - create_chan - pozwala na konfiguracje urządzenia znakowego potrzebnego do transmisji w trybach "raw" i G hdlc_chan - pozwala na ustawienie kanałów (szczelin) używanych przez HDLC w trybach "raw" i G clock_type ("ext" "int") W przyszłości będzie tu także plik "clock_rate", którym będzie można ustawić szybkość inną niż 2048 kbit/s. Obecnie ta wersja jest jeszcze niedostępna. Skutkuje to tym, że na razie zegar EXT_Clock (obwód 113 wg ITU) jest wytwarzany tylko jako 2048 kbit/s; przydatny tylko dla nieramkowanego sygnału lub jeśli G.704 wykorzystuje wszystkie szczeliny. MicroRouter może jedynie przyjmować zegar (obwód 114 wg ITU). Zapis do plików powoduje zmianę konfiguracji lub błąd (ponieważ polecenie "echo xxx > plik" nie pokazuje ew. błędów, można użyć: np. "echo xxx dd > plik"). Przykładowa konfiguracja: echo int > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/clock_type echo g704 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/mode echo 1-31 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/create_chan echo g704 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.1/mode echo 1-15 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.1/hdlc_chan echo 16,18,20-31 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.1/create_chan Powoduje to utworzenie w /dev urządzeń znakowych /dev/hss0ch1 (ch1 = początkowa szczelina) oraz /dev/hss1ch16. Urządzenia zostają zamknięte (brak zegara, DTR, PCM-31 itd) wtedy, gdy nie są używane przez żadnego "klienta" 20

21 (przez żaden program używający urządzeń /dev/hss*ch*, gdy urządzenie sieciowe hdlcx nie jest włączone). Nie da się otworzyć urządzenia, jeśli szczelina skonfigurowana dla tego urządzenia, jest już używana przez inne (np. przez HDLC albo #0 przez G.704). Transfer ruchu G.703/G.704 można w najprostszym przypadku zrobić poprzez "nc -l 1234 > /dev/hss*ch* < /dev/hss*ch*" (na jednym komputerze = "serwerze") i "nc nazwa_serwera:1234 > /dev/hss*ch* < /dev/hss*ch*" (zamiast gwiazdek trzeba oczywiście podstawić konkretne liczby). Konfiguracja kontrolera HDLC - bez zmian (sethdlc hdlcx fr etc). Możliwe są trzy tryby pracy portu HSS: Ustawienie trybu (w tym przypadku HSS-0, ale dokładnie tak samo to dziala z HSS-1): a) HDLC, bez ramkowania, wykorzystujemy urządzenie sieciowe hdlc0 (dla G.703) lub hdlc1 (dla V.35), tak jak to bylo wcześniej, także z kartą PCI: echo hdlc > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/mode (ustawienie domyślne) b) raw, w którym mamy ramkowanie, ale nie działa framer G.704, użytkownik może używać 32 kanałów: echo raw > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/mode c) «G.704», w którym dodatkowo działa framer zabierając kanał #0 użytkownikowi: echo g704 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/mode W każdym z powyższych przypadków należy ustawić zegar dla obu portów HSS-0 i HSS-1 echo ext > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/clock_type lub sethdlc hdlc0 clock ext Dla konwerterów E1, połączonych stykami V.35-V.35 (głównie do testow) ich zegary należy ustawić również jako zewnętrzne: echo int > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.1/clock_type lub sethdlc hdlc1 clock ext Ustawienia zegara mogą być zmieniane w czasie pracy portu. Możliwe są dwa sposoby korzystania z trybu «G.704»: a) używając kontrolera HDLC i urządzenia sieciowego hdlc0 (hdlc1) przykładowa konfiguracja szczelin: echo 15,20,25-31 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/hdlc_chan normalnie ustawiamy adresy, routing (polecenia sethdlc, ifconfig, route itd). Najprościej chyba używać protokołu Cisco HDLC, chyba że ktoś potrzebuje wielu względnie niezależnych kanałów, wtedy FR. Każdy z interfejsow HSS 21

22 ma tylko jeden kontroler HDLC. Działa to dokładnie tak samo jak działało bez G.704, czyli tak jak działa karta synchroniczna PLX200SYN (GORAMO) (pomijając ustawienia zegara, tu nie ma ustawień "kombinowanych"). b) używając przeźroczystego dostępu do szczelin strumienia G.703. Tworzymy urządzenie odpowiadające szczelinom np. 1-14: echo 1-14 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/create_chan Powoduje to utworzenie urządzenia znakowego /dev/hss0ch1 (ch1 oznacza początkowy kanał/timeslot #1). Wszystkie dane wysyłane przez program pracujący na routerze do tego urządzenia będą wysyłane szczelinami 1-14 portu HSS-0, a wszystkie odczytane z tych szczelin dane (ze zdalnego urządzenia) będą dostępne na tym urządzeniu znakowym. Jednocześnie możemy używać na każdym fizycznym porcie HSS jednego strumienia HDLC (składającego się z dowolnej ilości szczelin) oraz dowolnej ilości urządzeń znakowych, składających się z dowolnej ilości szczelin (oczywiście każda szczelina 0-31 może być wykorzystywana tylko przez jedno urządzenie). Jak wykorzystać takie urządzenia /dev/hss0ch1? Można np. zapętlić odbierane dane na wyjście: cat /dev/hss0ch1 > /dev/hss0ch1 Można wysłać odbierane dane do innego komputera przez np. Ethernet (albo i przez HDLC, jesli pasma wystarczy), zaś dane otrzymane z tamtego komputera można wysyłać do portu: nc inny_komputer -p numer_portu_tcp < /dev/hss0ch1 > /dev/hss0ch1 Na tym innym komputerze możemy zrobić dokładnie to samo, tyle że w trybie "serwera" (trzeba to uruchomić przed klientem powyżej): nc -l numer_portu_tcp < /dev/hss0ch1 > /dev/hss0ch1 Oczywiście strumień "przeźroczysty" wymaga odpowiednio szybkiej obsługi (pobierania danych z urządzenia w odpowiednim czasie oraz dostarczania danych do wysłania), w przeciwnym przypadku dostaniemy błędy (w tej chwili nie są one sygnalizowane programowi, ale można to włączyć, z odpowiednim programem "klienta" zrobionym dla nieco bardziej konkretnych warunków pracy takiego np. tunelu). Port HSS (a więc i framer) zaczyna pracować po skonfigurowaniu i podniesieniu interfejsu HDLC i/lub po otwarciu (przez program działający w userspace) jednego z urządzeń /dev/hss* konkretnego portu fizycznego. Stan synchronizacji można podejrzeć poleceniem "dmesg" (pokazane sa ostatnie zdarzenia raportowane przez kernel) lub (konfigurując odpowiednio syslogd) w logach. Framer zawsze korzysta tylko z jednej szczeliny #0 i szuka znaczników synchronizacji przesuwając się po ramce o maksymalnie 7 bitów w każdym kroku. Dla przetestowania poprawności i szybkości synchronizacji można zrobić tak: 22

23 router-1: echo g704 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/mode echo 31 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/hdlc_chan sethdlc hdlc0 hdlc ifconfig hdlc pointopoint router-2: echo g704 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/mode echo 31 > /sys/devices/platform/ixp4xx_hss.0/hdlc_chan sethdlc hdlc0 hdlc ifconfig hdlc pointopoint ping (Różnica jest tylko w ostatniej linii, nie licząc pinga). Ten przykład używa tylko szczeliny #31, można użyć dowolnego zestawu szczelin. 5. Niesprawności konwertera Wszelkie uwagi dotyczące instalacji i eksploatacji konwertera, a także jego ewentualnej niesprawności prosimy kierować do nas telefonicznie, faxem lub na nasz adres 'owy: 6. Deklaracja zgodności DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Nr 7/2006 Niżej podpisany, reprezentujący GORAMO Janusz Górecki, Polska, Warszawa, ul. Szańcowa 82 niniejszym deklaruje, że Konwerter Eth//2xV.35 jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw Wspólnoty Europejskiej (łącznie ze wszystkimi ich zmianami i uzupełnieniami): Nr dyrektywy 73/23/EWG 89/336/EWG Tytuł Dyrektywa Rady 73/23/EEC z 19 lutego 1973 r. o harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia (OJ L77, 26/03/73 p.29) Dyrektywa Rady 89/336/EEC z 3 maja 1989 r. o zbliżeniu praw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (OJ L139, 23/05/89 p.19) i że zastosowano normy i dokumentacje techniczne wymienione poniżej. Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie : 06. Janusz Górecki Warszawa, 15 czerwca 2006 roku 23

24 Dodatek A Lista protokołów obsługiwanych przez sterownik MicroRoutera Sterownik obsługuje następujące protokoły i umożliwia ustawienie ich parametrów: [fr] protokół Frame Relay (ANSI, CCITT, bez LMI), z obsługą protokołu translacji adresów ARP (address resolution protocol) (bez InARP), - [lmi ansi / ccitt / none] typ interfejsu zarządzania lokalnego LMI (local management interface) - [dce/dte] strona sieciowa/strona użytkownika (network/user side), (default dte) parametr odnoszący się tylko do protokołu, bez związku z definicją styku fizycznego tzn. z kierunkami sygnałów na styku, - [t391] czas w sekundach pomiędzy zapytaniami użytkownika (user) o integralność łącza (link integrity verification polling timer), dla dte - [t392] czas timeout u w sekundach dla zapytań od użytkownika o integralność łącza (polling verification timer), dla dce - [n391] ilość zapytań od użytkownika o integralność łącza, po której następuje zapytanie o pełny status wszystkich połączeń wirtualnych w danym iterfejsie, - [n392] próg błędów dla obu stron, - [n393] licznik monitorowanych zdarzeń dla obu stron, - [create / delete n] dodaj/usuń PVC stałe połączenie wirtualne (permanent virtual connection) o identyfikatorze łącza danych DLCI n (data link connection identificator). [hdlc] protokół HDLC: wersja podstawowa (raw), obsługuje tylko Ipv4 - [nrz / nrzi / fm-mark / fm-space / manchester] definiuje kod transmisyjny - [no-parity / crc16 / crc16-pr0 / crc32-itu/ crc16-itu] definiuje nadmiarowy wielomian cykliczny dla wykrywania błędów transmisji [cisco] protokół Cisco HDLC: obsługuje IP, IPv6 i IPX - [interval] czas w sekundach pomiędzy pakietami podtrzymującymi (keepalive packet) - [timeout] czas w sekundach pomiędzy otrzymanie ostatniego pakietu podtrzymującego a zamknięciem połączenia (link down) [ppp] protokół PPP: synchroniczny protokół punkt-punkt [x25] protokół X.25.

Router MultiLink Based on Intel IXP425 128MB RAM

Router MultiLink Based on Intel IXP425 128MB RAM Router MultiLink Based on Intel IXP425 128MB RAM INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA - karta gwarancyjna - dane techniczne- zastosowania - opis techniczny - instalacja - obsługa 1. Karta gwarancyjna Spis treści

Bardziej szczegółowo

Router / Serwer MultiLink 2 Based on Intel IXP425

Router / Serwer MultiLink 2 Based on Intel IXP425 Router / Serwer MultiLink 2 Based on Intel IXP425 INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA Lipiec 2010 - karta gwarancyjna - dane techniczne- zastosowania - opis techniczny - instalacja - obsługa GORAMO Janusz Górecki

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

MMnet1000 System Linux. Przewodnik UŜytkownika. Wersja 20090601. Many ideas one solution

MMnet1000 System Linux. Przewodnik UŜytkownika. Wersja 20090601. Many ideas one solution MMnet1000 System Linux Wersja 20090601 Przewodnik UŜytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

BF210 Linuksowy ARMputer z procesorem AT91RM9200. Instrukcja obsługi

BF210 Linuksowy ARMputer z procesorem AT91RM9200. Instrukcja obsługi BF210 Linuksowy ARMputer z procesorem AT91RM9200 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia...3 2. Oprogramowanie...5 3. Opis złącz zestawu BF-210...6 4. Uruchomienie oraz podłączenie ARMputera...7

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP IO73-15b Listopad 2005 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443-96-39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...1

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1 ELT-LAN Instrukcja użytkownika Date: 22-Oct-13 1 1 Spis treści ELT-LAN... 1 Instrukcja użytkownika... 1 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 5 3 Znak towaru... 5 4 Opakowanie i zawartość... 6 4.1 Opakowanie...

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-904u

ADSL Router Asmax Ar-904u ADSL Router Asmax Ar-904u Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP EtherCon Konwerter 10/100Base-TX/ E3 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP TM-170.1 IO170-1a Styczeń 2006 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

Watson 5. LTU/NTU Instrukcja obsługi. Document Identification SZ.DOC.W5.1.PL.pdf Document Version 1.2 Document Revision 13.03.2002

Watson 5. LTU/NTU Instrukcja obsługi. Document Identification SZ.DOC.W5.1.PL.pdf Document Version 1.2 Document Revision 13.03.2002 Watson 5 LTU/NTU Instrukcja obsługi Document Identification SZ.DOC.W5.1.PL.pdf Document Version 1.2 Document Revision 13.03.2002 SCHMID Binzstrasse 35, CH-8045 Zurich, Switzerland CH-1 456 11 11 Fax CH-1

Bardziej szczegółowo

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT Instrukcja szybkiej instalacji Spis treści Witamy w CounterACT w wersji 7.0...3 Zawartość pakietu CounterACT...3 Informacje ogólne....4 1. Tworzenie planu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 AT, IBM są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo