Zawsze najwyższa, zawsze jednakowa jakość betonu... Komputerowy system sterowania betonownią Aquajet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawsze najwyższa, zawsze jednakowa jakość betonu... Komputerowy system sterowania betonownią Aquajet"

Transkrypt

1 Zawsze najwyższa, zawsze jednakowa jakość betonu... Komputerowy system sterowania betonownią Aquajet Przeznaczony jest do automatycznego sterowania wytwórniami betonu towarowego lub zasilającymi linie produkcji prefabrykatów. Obsługuje betonownie jedno- lub dwumieszarkowe. Zapewnia: kompleksowe sterowanie wszystkimi urządzeniami wykonawczymi betonowni dozowanie składników na podstawie elektronicznych systemów wagowych adaptacyjne algorytmy odważania surowców pomiar wilgotności kruszyw i masy betonowej automatyczną korektę receptury uwzględniającą wilgotność kruszyw nieograniczoną liczbę receptur zawierających wszystkie dane wymagane normą PN-EN możliwość nadawania użytkownikom indywidualnych uprawnień do funkcji systemu pełną rejestrację produkcji wydruk dokumentów transportowych różnorodne zestawienia i raporty eksport danych do innych systemów np. księgowych gospodarkę magazynową możliwość wykorzystania wody z recyklingu eliminację błędów operatora, występujących w tradycyjnych instalacjach produkcyjnych współpracę z maszynami przetwarzającymi beton np. kostkarkami (automatyczne zamawianie) funkcje zabezpieczające dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy maszyn i ludzi

2 Funkcje systemu sterowania : Zarządzenie produkcją i recepturami 1) Zarządzanie produkcją : a) wybór receptury b) deklaracja odbiorcy, budowy i samochodu c) realizacja zleceń wielozarobowych d) optymalizacja wielkości zarobu e) optymalizacja użycia mieszarek w betonowniach dwumieszarkowych : praca równoległa realizacja wybranej receptury, mieszarki ładowane naprzemiennie ze wspólnych wag w celu zwiększenia wydajności betonowni praca równoległa realizacja różnych, przydzielonych receptur (np. warstwa górna i konstrukcyjna betonu przy produkcji kostki) inne systemy pracy zgodnie z życzeniem Zamawiającego 2) Deklaracja i tworzenie receptur : a) nieograniczona liczba receptur b) sortowanie receptur wg różnych kryteriów c) usuwanie receptur d) szczegółowy opis własności betonu przygotowanego na podstawie receptury (wg PN-EN 206-1) : numer klasa betonu klasa konsystencji komentarz niestandardowy dla lepszej identyfikacji własności receptury informacja o klasie ekspozycji deklaracja ilości surowców deklaracja czasów technologicznych przygotowania betonu deklaracja pomocniczych parametrów w procesie produkcji : wilgotność końcowa betonu przy prefabrykatach wybór systemu korekcji niedokładności dozowania wybór systemu korekcji ilości wody stosownie do wilgotności kruszyw Wizualizacja procesu produkcji 1) Wizualizacja produkcji na ekranie monitora komputerowego 2) Typy wizualizacji : a) technologiczny stan procesu dozowania surowców na wagi i do mieszarki, postęp produkcji betonu b) * obiektowy stan pracy urządzeń betonowni klapy, zawory itp. Realizacja produkcji betonu: 1) Dozowanie surowców : a) kruszywa, b) cementu, c) domieszek, d) barwników e) wody czystej f) wody z recyklingu 2) Dozowanie surowców do wag zgodnie z zapisami w recepturze lub poleceniami operatora 3) Opróżnianie wag do mieszarki zgodnie z harmonogramem zapisanym w recepturze 4) Sterowanie mieszaniem betonu na sucho i mokro przez czas założony w recepturze 5) Opróżnianie mieszarki odpowiednio do zdolności odbiorczej samochodu

3 Funkcje pomiarowe i korekcyjne wspomagające technologię produkcji: 1) Korekta receptury na podstawie deklaracji wilgotności surowców w tabeli wilgotności 2) Korekta ilości wody z recyklingu stosownie do zawartości pyłów (ciężar właściwy) 3) Automatyczna korekta błędów dozowania surowców w kolejnych zarobach (przy produkcji betonu towarowego) 4) Automatyczny dobór i korekta parametrów dozowania surowców zwiększająca dokładność dozowania 5) * Pomiar wilgotności wybranych składników w czasie ich dozowania i stosowna modyfikacja ilości (wymaga zamontowania sond liczba sond dowolna) 6) * Ocena wilgotności masy betonowej dla betonów gęstoplastycznych (do wibropras) i stosowny dobór ilości dozowanej wody (wymaga zamontowania sond wilgotności w mieszarce lub systemu pomiaru mocy) 7) * Ocena konsystencji betonów plastycznych (betony towarowe) na podstawie pomiaru obciążenia mieszadła, możliwość automatycznej korekcji wody (opcja) 8) * Pomiar i rejestracja temperatury betonu (wymaga zainstalowania czujnika temperatury w mieszarce) Sterowanie urządzeniami betonowni: 1) Sterowanie pracą mieszarki : a) uruchamianie i zatrzymanie mieszarki b) sukcesywne otwieranie i zamykanie spustu mieszarki 2) Sterowanie pracą zasypu kruszyw : a) sterowanie pracą kosza kruszyw b) możliwość sterowania silnikiem dwubiegowym kosza kruszyw c) sterowanie pracą taśmociągu transportowego i związanych z nim zbiorników 3) Sterowanie urządzeniami dozującymi surowce : a) funkcja dozowania dwufazowego : zgrubnie i dokładnie b) funkcja korekty wyniku dozowania na drodze drobnych dosypek w trybie impulsowym c) sterowanie klapami dwu- lub trójstawnymi lub rynnami wibracyjnymi dla kruszyw d) sterowanie jedno lub dwubiegowymi, ślimakowymi podajnikami cementu e) sterowanie pompami domieszek i barwników f) sterowanie podajnikami barwników proszkowych g) sterowanie transportem pneumatycznym barwników granulowanych h) sterowanie zaworami wody i) sterowanie pompą wody z recyklingu j) obsługa przepływomierzy impulsowych lub wagi wody Funkcje statystyczne i magazynowe: 1) Rejestracja wykonanej produkcji na dysku komputera 2) Wydruk dokumentów transportowych dla partii betonu WZ: a) wg wzoru systemu AquaJet b) dopasowana do formatki WZ Zamawiającego 3) Prowadzenie magazynu dla wybranych surowców : a) rejestracja dostaw b) automatyczne odejmowanie od stanu surowców dozowanych przez system sterowania c) możliwość zdjęcia surowców ze stanu magazynu poleceniem uprawnionego operatora d) raport historii nieautomatycznych obrotów w stanach magazynowych 4) Okresowe zestawienia zużycia surowców 5) Okresowe zestawienia szczegółów wykonanej produkcji 6) Okresowe zestawienia wykonanej produkcji wg odbiorców / operatorów / samochodów 7) Eksport w plikach tekstowych danych szczegółowych o produkcji

4 Funkcje bezpieczeństwa danych i produkcji 1) archiwizacja bazy danych 2) * przechowywanie danych w pamięci macierzy dyskowej RAID (opcja na życzenie) 3) system awaryjnego zasilania komputera (UPS) 4) nadzorowanie dokładności dozowania surowców, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych tolerancji - zatrzymanie produkcji do decyzji operatora (lub osób uprawnionych) 5) komunikaty o błędach w pracy betonowni. W przypadku wystąpienia błędów w pracy urządzeń betonowni, operator decyduje o możliwości wznowienia pracy betonowni i kontynuacji procesu produkcyjnego 6) system haseł i przydziału uprawnień użytkownikom systemu w zakresie : a) tworzenia, usuwania i modyfikacji receptur b) ustawień konfiguracji systemu c) zlecania i nadzorowania produkcji d) obsługi i akceptacji błędów dozowania surowców e) systemu raportowania produkcji f) programu magazynowego g) innych funkcji systemu Funkcje bezpieczeństwa maszyn i obsługi 1) sygnalizacja dźwiękowa startu dużych napędów (mieszarka, winda, taśmociągi) 2) zabezpieczenie przed pracą z otwartymi pokrywami mieszarki 3) * kontrola pustości mieszarki przed zasypem kolejnej porcji surowców 4) funkcja zatrzymania pracy kosza kruszyw i opróżniania pozostałych wag gdy mieszarka nie jest pusta lub spust nie jest zamknięty 5) kontrola pracy windy, wykrywanie nieskuteczności pracy napędu lub hamulca 6) zabezpieczenie przed rozładunkiem mieszarki w przypadku braku odbiorcy pod spustem (samochodu / wózka transportowego) 7) kontrola przeciążenia napędów (zabezpieczenia silnikowe) 8) sieć wyłączników bezpieczeństwa na obiekcie Funkcje specjalne trybu automatycznego 1) możliwość zatrzymania dozowania wybranej grupy surowców 2) możliwość ręcznej korekty dozowania wybranego surowca, w tym również wody 3) ustalanie przez operatora stałej korekty ilości dozowanej wody dla wykonywanego ładunku 4) wstrzymanie załadunku samochodu opróżniania mieszarki 5) możliwość wcześniejszego zakończenia produkcji ładunku betonu w przypadku zmiany zamówienia w ostatniej chwili 6) przedłużenie czasu otwarcia spustu mieszarki przy ostatnim zarobie (lepsze opróżnienie mieszarki) 7) prognozowanie czasu gotowości mieszarki do przyjęcia nowej porcji surowca i uruchamianie windy kosza kruszyw ze stosownym wyprzedzeniem Sterowanie ręczne urządzeniami wykonawczymi betonowni 1) z pulpitu głównego - dostępne wszystkie funkcje betonowni umożliwiające prowadzenie produkcji betonu, wspomaganej i nadzorowanej przez sterownik 2) z pulpitu dodatkowego przy mieszarce - sterowanie w zakresie niezbędnym do konserwacji mieszarki i wag, umożliwiające uruchomienie mieszarki przy otwartych pokrywach

5 Funkcje serwisowe systemu sterowania 1) łączność komputera systemu przez modem z serwisem producenta 2) tekstowy opis alarmów systemowych związanych z niepoprawnym działaniem urządzeń betonowni Konfiguracja systemu sterowania dokonywana przez serwis producenta w trakcie instalacji systemu sterowania 1) optymalne dopasowanie funkcji systemu sterowania do sterowanej betonowi : a) deklaracja liczby i parametrów wag b) deklaracja liczby, struktury i parametrów urządzeń dozujących 2) deklaracja nazw i typów używanych surowców 3) deklaracja parametrów i sposobu obsługi sond wilgotności i innych systemów pomiarowych 4) deklaracja liczby i wielkości mieszarek 5) deklaracja szczegółowych parametrów serwisowych opisujących właściwości sterowanych urządzeń Uwaga! Niniejsze opracowanie jest ogólnym opisem systemu sterowania. Znakomita część funkcji jest realizowana zawsze, bez względu na wybór wersji i złożoności systemu. Realizacja funkcji oznaczonych * (gwiazdką) jest zależna od instalacji (zamówienia lub posiadania) dodatkowego wyposażenia np.: sond wilgotności, właściwego typu urządzeń wykonawczych, pomiarowych.

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH inż. Waldemar Bojanowski inż. Paweł Naskręt - TECHNICAL Nowa Sól - TECHNICAL Nowa Sól SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Maria Suliga Krzysztof Suliga Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika Gospodarka Materiałowa Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1.1 1.2 Zasady... gospodarki materiałowej 1-1 Zadania... programu 1-2 Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura...

Bardziej szczegółowo

Pomiary i sygnalizacja poziomu Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz

Pomiary i sygnalizacja poziomu Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz Produkty Rozwiązania Usługi Pomiary i sygnalizacja poziomu Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz Poziom 2 Pomiary poziomu Endress+Hauser od producenta aparatury pomiarowej do dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Tyrzyn, 30.07.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup systemu informatycznego integrującego

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: 99-333 Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36, www.aktyn.pl Opracowanie Instrukcji Obsługi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dedykowane rozwiązania projektowe

Dedykowane rozwiązania projektowe Dedykowane rozwiązania projektowe Decyduje zastosowanie Festo Państwa partner w procesie automatyzacji Wczesna współpraca zwiększa sukces Festo specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu dedykowanych

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo