NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ"

Transkrypt

1 NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ Wstęp Waldemar BOJANOWSKI 1 Piotr WOŹNIAK 2 Przygotowania masy formierskiej o wysokich i stabilnych parametrach ma bardzo duże znaczenia w produkcji odlewów. Do prawidłowego i optymalnego przebiegu procesu przygotowania masy potrzebna jest jego ciągła i pełna kontrola oraz analiza niezbędnych parametrów. Odpowiednio zaprojektowany i skonfigurowany układ sterowania, wyposażony w urządzenia kontrolne, pomiarowe i regulacyjne może pełnić funkcję systemu zarządzania jakością masy formierskiej. Firma Technical, wyposażając stacje przerobu mas w systemy zarządzania jakością masy, wykorzystuje własne rozwiązania jak i produkty renomowanych firm światowych. Wśród nich dominują urządzenia niemieckiej firmy Michenfelder Elektrotechnik GmbH & Co KG. Urządzenia te zainstalowane w odpowiednich miejscach systemu monitorują przebieg procesu przerobu mas i regulują podstawowe własności masy formierskiej, wśród których możemy wyszczególnić wilgotność oraz zagęszczalność masy. Do automatycznego pomiaru i regulacji parametrów masy formierskiej w stacji przerobu mas firma MICHNENFELDER-Niemcy oferuje najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe: system MICOMP UNI Typ G-FBK do automatycznego ciągłego pomiaru i ciągłej regulacji wilgotności masy formierskiej w chłodziarce wibrofluidyzacyjnej; system gwarantuje uzyskanie dokładności wilgotności masy formierskiej na wyjściu z chłodziarki z tolerancją: ±0,2% H 2 O; system MICOMP UNI typ G-CH do automatycznego ciągłego pomiaru i regulacji wilgotności masy formierskiej w mieszarce turbinowej; system gwarantuje uzyskanie wilgotności masy formierskiej na wyjściu z mieszarki z tolerancją: ±0,1% H2O, system VEDIMAT-4 do automatycznego pomiaru i regulacji parametrów masy formierskiej; system gwarantuje uzyskanie stopnia zagęszczalności masy na stanowisku formierskim z tolerancją: ±2% od wartości zadanej. system MiPro do wizualizacji procesów regulacji parametrów masy. Dodatkowo własne rozwiązania firmy Technical zapewniają m in: dokładne naważanie poszczególnych składników świeżej masy formierskiej za pośrednictwem nowoczesnego systemu wag tensometrycznych, monitoring prądów pobieranych przez poszczególne napędy biorące udział w procesie mieszania masy, 1. Pomiar i regulacja parametrów masy w chłodziarce wibrofluidyzacyjnej W procesie przygotowania masy formierskiej ważne jest, aby masa zwrotna (wybita), magazynowana w zbiornikach buforowych była odpylona, schłodzona i wstępnie 1 inż. Kierownik Pracowni Automatyki TECHNICAL, 2 mgr inż. konstruktor automatyk TECHNICAL, 49

2 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze nawilżona. Można to uzyskać instalując w obiegu chłodziarkę wibrofluidyzacyjną z zainstalowanym systemem MICOMP UNI Typ G-FBK. Zainstalowanie chłodziarki wibrofluidyzacyjnej pozwala nie tylko na schłodzenie i wstępne nawilżenie masy, ale również na zredukowanie substancji pylistych szkodliwych z punktu widzenia właściwości masy formierskiej. Na przenośniku taśmowym podającym w sposób ciągły masę do chłodziarki zainstalowana jest specjalna sonda dokonująca pomiaru temperatury masy. Rys. 1. Pomiar temperatury masy zwrotnej przed chłodziarką. Na przenośniku taśmowym odbierającym masę z chłodziarki zainstalowana jest aparatura kontrolująca temperaturę i wilgotność masy na wyjściu z chłodziarki. Rys. 2. Pomiar temperatury i wilgotności masy zwrotnej za chłodziarką. 50

3 NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ Zainstalowany dedykowany system dozuje odpowiednią ilość wody w celu obniżenia temperatury masy z utrzymania jej stałej wilgotności. Rys. 3. Zespół zawodów dozujących wodę do chłodziarki. System gwarantuje uzyskanie dokładności wilgotności masy formierskiej na wyjściu z chłodziarki z tolerancją: ±0,2% H 2 O; Odpowiednio wczesne nawilżenie masy do wilgotności około 1,8% 2,4 % powoduje hydratyzację bentonitu zawartego w masie podczas jej leżakowania w zbiornikach buforowych. 2. Pomiar i regulacja wilgotności masy w mieszarce turbinowej Zainstalowany w mieszarce turbinowej system MICOMP UNI typ G-CH dokonuje za pomocą specjalnej sondy ciągłego pomiaru wilgotności masy podczas całego cyklu mieszania. Rozwiązanie to jest unikalne na skalę światową. Żaden inny system pomiaru i regulacji wilgotności nie bazuje na ciągłym pomiarze wilgotności masy bezpośrednio w mieszarce. Rys. 4. Sonda pomiarowa wilgotności zamontowana w mieszarce. 51

4 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze W zainstalowanym nad mieszarką zbiorniku przygotowane jest około 80% wymaganej ilości wody, jaką należy zadozować do mieszarki, aby otrzymać masę gotową o zadanej wilgotności. Ta ilość wody obliczana jest z poprzedniego cyklu mieszania. Rys. 5. Układ dozowania wody do mieszarki. Podczas załadunku masy do mieszarki podawana jest również przygotowana wcześniej woda. Po wstępnym wymieszaniu masy i jej ujednorodnieniu dozowana jest reszta wody niezbędna do osiągnięcia zadanej wilgotności. Po stwierdzeniu przez system, że masa jest homogenna następuje rozładunek mieszarki. System gwarantuje uzyskanie wilgotności masy formierskiej na wyjściu z mieszarki z tolerancją: ±0,1% H 2 O. 3. Pomiar i regulacja parametrów masy formierskiej Często, w zależności od zainstalowanego rodzaju maszyny formierskiej, regulacja wilgotności masy wychodzącej z mieszarki jest niewystarczająca. Ważniejszym parametrem jest zagęszczalność masy formierskiej. Firma MICHENFELDER oferuje system VEDIMAT-4 do automatycznego pomiaru i regulacji parametrów masy formierskiej takich, jak zagęszczalność i wytrzymałość na ściskanie. 52

5 NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ Rys. 6. System pomiaru parametrów masy VEDIMAT-4 zainstalowany na przenośniku taśmowym. System VEDIMAT-4 automatycznie kontroluje i reguluje zagęszczalność oraz wytrzymałość na ściskanie masy formierskiej bezpośrednio przed stanowiskiem formierskim. System pobiera próbki masy formierskiej z przenośnika taśmowego przed stanowiskiem formierskim. Po sprawdzeniu parametrów masy we współpracy z urządzeniem MICOMP UNI G-CH do pomiaru i regulacji wilgotności masy w mieszarce odpowiednio dostosowuje wilgotność kolejnej porcji masy formierskiej, tak aby utrzymać w narzuconym zakresie jej właściwości. System VEDIMAT-4 może współpracować z systemem wizualizacji MiPro. Możliwa jest wtedy regulacja zagęszczalności nie tylko poprzez zmianę wilgotności masy, ale również poprzez korygowanie ilości dozowanego bentonitu do masy. System gwarantuje uzyskanie stopnia zagęszczalności masy bezpośrednio przed stanowiskiem formierskim z tolerancją: ±2% od wartości zadanej. 4. System wizualizacji MiPro System wizualizacji procesu przygotowania masy formierskiej MiPro jest specjalistycznym dedykowanym oprogramowaniem do integracji poszczególnych systemów pomiarowo regulacyjnych. Za jego pomocą możliwa jest wizualizacja na ekranie monitora wszystkich mierzonych i regulowanych parametrów masy w formie tabelarycznej lub za pomocą wykresów. 53

6 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze Rys. 7. System wizualizacji procesu MiPro. Zakładka przygotowana dla mieszarki. Wizualizowane są dane bieżące jak i archiwalne, co umożliwia w prosty i szybki sposób ich porównanie. Rys. 8. System wizualizacji procesu MiPro. Zakładka VEDIMAT-4. System MiPro umożliwia we współpracy z systemem VEDIMAT-4 obliczanie zawartości aktywnego bentonitu w masie formierskiej. 5. Naważanie składników W celu dokładnego zadozowania składników do mieszarki układ wyposażony jest w nowoczesny system wag tensometrycznych. Odpowiednio zaprojektowane zbiorniki wagowe w połączeniu z optymalnym algorytmem automatycznego naważania pozwala na uzyskanie wysokich dokładności ważenia. Główne składniki świeżej masy formierskiej naważane są z dokładnością kilku kilogramów. Składniki dodatkowe, takie jak bentonit, pył węglowy czy mieszanka bentonitowa naważane są z dokładnością dziesiątych części kilograma. 54

7 NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MASY FORMIERSKIEJ Rys. 8. System wag tensometrycznych. Dokładne ważenie składników masy formierskiej w połączeniu z pomiarem wilgotności masy w mieszarce i odpowiednim dozowaniem wody zapewnia otrzymanie świeżej masy formierskiej o optymalnych i stabilnych parametrach. 6. Monitoring prądów Zastosowanie w układzie sterowania stacji przerobu mas systemu monitoringu prądów pobieranych przez mieszarkę ma na celu nie tylko oszacowanie zużycia energii elektrycznej. Dokładniejsza analiza wykresów prądowych pozwala zaobserwować wpływ wilgotności masy formierskiej i jej jednorodności na obciążenia poszczególnych napędów. Porównując wykres wilgotności masy do wykresów prądowych pozwala zauważyć pewną analogię. Kształty wykresów są do siebie podobne. Rysunek 9 przedstawia porównanie wielkości wilgotności masy i obciążeń prądowych napędów podczas mieszania jednej porcji w mieszarce turbinowej produkcji Technical MTI Rys. 9. Wpływ wilgotności i jednorodności masy na obciążenia napędów elementów mieszających w mieszarce. 55

8 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze Podsumowanie Tak ważny proces jak przygotowanie masy formierskiej wymaga zastosowania najnowocześniejszych urządzeń. Gwarantują one odpowiednie jej przygotowanie. Wyposażając dodatkowo te urządzenia w odpowiednie systemy pomiarowo regulacyjne, można zapewnić wysokie i stabilne parametry technologiczne masy formierskiej każdorazowo dostosowując je do produkowanego asortymentu odlewów, stopnia przepalenia masy zwrotnej czy rodzaju zastosowanych dodatków. Takie systemy oferuje firma Technical wspólnie z firmą Michenfelder. Odpowiednia ich konfiguracja tworzy system zarządzania jakością masy formierskiej. Wyposażenie urządzeń stacji SPM w systemy monitorujące przebieg pracy oraz system zarządzania jakością masy formierskiej stwarza warunki dla właściwej i bezawaryjnej eksploatacji. Literatura [1] Manfred Michenfelder Kompleksowa kontrola jakości masy formierskiej - VII KONFERENCJA ODLEWNICZA TECHNICAL 2004 [2] Manfred Michenfelder Innowacyjny system zarządzania przygotowaniem masy formierskiej - X KONFERENCJA ODLEWNICZA TECHNICAL 2007 [3] Karty katalogowe firmy Technical [4] Strona internetowa [5] Strona internetowa 56

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH inż. Waldemar Bojanowski inż. Paweł Naskręt - TECHNICAL Nowa Sól - TECHNICAL Nowa Sól SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ROZWOJOWE MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII FORMIERSKICH

TENDENCJE ROZWOJOWE MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII FORMIERSKICH mgr inż. Czesław Rudy mgr inż. Krzysztof Makohonenko mgr. inż. Stanisław Wrona - TECHNICAL Nowa Sól - TECHNICAL Nowa Sól - TAMEL - Tarnów 1. Wstęp. Nieustanny postęp generuje coraz większe wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Komputerowe sterowanie procesem produkcji betonu LAPIS

Komputerowe sterowanie procesem produkcji betonu LAPIS Komputerowe sterowanie procesem produkcji betonu LAPIS Spell Software Sp. z o.o. 1 Lapis 2 - Opis systemu Komputerowe sterowanie procesem produkcji betonu LAPIS Prezentujemy Państwu system kompleksowej

Bardziej szczegółowo

O firmie. Ofertę uzupełniają systemy sterowania procesami produkcji. Należą do nich moduły sterowania poszczególnymi

O firmie. Ofertę uzupełniają systemy sterowania procesami produkcji. Należą do nich moduły sterowania poszczególnymi KATALOG PRODUKTÓW O firmie 2 Fabryka TECHMATIK powstała latem 2004 roku w Radomskiej Podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w odpowiedzi na występujące na rynku krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: 99-333 Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice

Bardziej szczegółowo

Niezawodna, wysokiej jakości, solidna.

Niezawodna, wysokiej jakości, solidna. Produkcja kostki betonowej Niezawodna, wysokiej jakości, solidna. Masa partner odnoszących sukces producentów materiałów budowlanych. Za pomocą inteligentnych i elastycznych rozwiązań Masa pomaga swoim

Bardziej szczegółowo

Zawsze najwyższa, zawsze jednakowa jakość betonu... Komputerowy system sterowania betonownią Aquajet

Zawsze najwyższa, zawsze jednakowa jakość betonu... Komputerowy system sterowania betonownią Aquajet Zawsze najwyższa, zawsze jednakowa jakość betonu... Komputerowy system sterowania betonownią Aquajet Przeznaczony jest do automatycznego sterowania wytwórniami betonu towarowego lub zasilającymi linie

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych węzłów betoniarskich na świecie dla wysoce nowoczesnego zakładu prefabrykacji betonu w Rosji

Jeden z największych węzłów betoniarskich na świecie dla wysoce nowoczesnego zakładu prefabrykacji betonu w Rosji Teka Maschinenbau GmbH, 67480 Edenkoben, Niemcy Jeden z największych węzłów betoniarskich na świecie dla wysoce nowoczesnego zakładu prefabrykacji betonu w Rosji Rosyjski koncern budowlany i deweloperski

Bardziej szczegółowo

Wyjątek z ofert na kompleksową automatyzację wytwórni pasz Cechy proponowanego systemu

Wyjątek z ofert na kompleksową automatyzację wytwórni pasz Cechy proponowanego systemu ZAKŁAD AUTOMATYKI ZREMB WARSZAWA Sp. z o. o. 03-840 Warszawa, ul. Grochowska 306/310 tel./fax (22) 810 22 96, (22) 810 20 09 e-mail: zawzremb@zawzremb.pl 1 Wyjątek z ofert na kompleksową automatyzację

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

AIRFLOWCONTROL. Poradnik projektowania. Elementy systemów regulacji rozdziału powietrza

AIRFLOWCONTROL. Poradnik projektowania. Elementy systemów regulacji rozdziału powietrza AIRFLOWCONTROL Poradnik projektowania Elementy systemów regulacji rozdziału powietrza Poradnik projektowania Elementy systemów rozdziału powietrza Doświadczenie i innowacje Spis treści Doświadczenie i

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY REGULATOR I STABILIZATOR STERUJĄCY OBWODAMI O MIESZANYM OBCIĄŻENIU

INTELIGENTNY REGULATOR I STABILIZATOR STERUJĄCY OBWODAMI O MIESZANYM OBCIĄŻENIU INTELIGENTNY REGULATOR I STABILIZATOR STERUJĄCY OBWODAMI O MIESZANYM OBCIĄŻENIU Model: KVARWOX Wyzwania dzisiejszych czasów skłaniają do skupiania coraz większej uwagi na oszczędności energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów.

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów. Mleko i napoje Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru 11 News Doskonała kontrola masy netto w fabryce Nestlé Dong Nai Produkcja milionów opakowań dziennie oferuje ogromny potencjał oszczędności przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych Endress+Hauser Twój partner Endress+Hauser jest globalnym dostawcą rozwiązań automatyki kontrolno-pomiarowej. Firma produkuje czujniki i systemy pozwalające na odczyt, przesył i przetwarzanie danych procesowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I MONITOROWANIE PRODUKCJI W ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI

ZARZĄDZANIE I MONITOROWANIE PRODUKCJI W ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI ZARZĄDZANIE I MONITOROWANIE PRODUKCJI W ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI Enerbit Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 28 B 00-714 Warszawa Tel: +48 22 880 92 68 Fax: +48 22 880 92 68 E-mail: info@enerbit.com www.enerbit.com

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja najwyższej jakości.

Automatyzacja najwyższej jakości. TruBend Cell: Automatyzacja najwyższej jakości. Obrabiarki / elektronarzędzia Technika laserowa / elektronika Technika medyczna Sukces dzięki automatyzacji. Spis treści Sukces dzieki automatyzacji. 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

L O B A L S O L U T I O N S E V E R Y W H E R E

L O B A L S O L U T I O N S E V E R Y W H E R E #1 2010 ESAB News G L O B A L S O L U T I O N S F O R L O C A L C U S T O M E R S - E V E R Y W H E R E 2 ESAB News 1 2010 Od redakcji Szanowni Państwo, Pierwsza połowa 2010 roku napawa nadzieją, iż kryzys

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO

MONITOROWANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO MONITOROWANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO Tadeusz FRANIK Streszczenie: W prezentowanej pracy przedstawiono syntetycznie problematykę związaną z monitorowaniem

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej

Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej Andrzej Firlit Akademia Górniczo-Hutnicza Grzegorz Błajszczak Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej Monitorowanie poziomu jakości energii

Bardziej szczegółowo

ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN

ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI OD PROJEKTU DO URUCHOMIENIA www.zigler.pl SPIS TREŚCI: STRONA: DLACZEGO ZIGLER?...4 AEROZOLE...5-19 ATOMIZERY...

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH DLA POTRZEB OPTYMALIZACJI JAKOŚCI mgr Tomasz Demski 9 Wstęp Wszystkie współczesne przedsiębiorstwa i organizacje codziennie stają w obliczu nowych wyzwań

Bardziej szczegółowo

2. Określenie horyzontu czasowego rozważań prognostycznych.

2. Określenie horyzontu czasowego rozważań prognostycznych. EKSPLOATACJA SKŁADNIKÓW STRUKTURALNYCH W ODLEWNI Prof. dr hab. inż. Roman Wrona Dr inż. Eugeniusz Ziółkowski Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Tuning dla Twojej produkcji

Tuning dla Twojej produkcji Tuning dla Twojej produkcji MES stanowisko dyspozytorskie BDE MDE Większa przejrzystość Wzrost produktywności Lepsza jakość produktów Skrócenie czasów przestoju Optymalny stopień wykorzystania Poprawa

Bardziej szczegółowo

Sky Tower. direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2015. wrocławski drapacz chmur / 9-11. Malta House gra w zielone / 4-7

Sky Tower. direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2015. wrocławski drapacz chmur / 9-11. Malta House gra w zielone / 4-7 direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2015 Sky Tower wrocławski drapacz chmur / 9-11 Malta House gra w zielone / 4-7 Nowoczesna nauka wymaga nowoczesnych rozwiązań / 22-24 SPIS TREŚCI Malta

Bardziej szczegółowo

Moduł II Receptury piekarskie i ich stosowanie

Moduł II Receptury piekarskie i ich stosowanie Moduł II Receptury piekarskie i ich stosowanie Wprowadzenie 1. Rodzaje norm oraz cel ich stosowania w zakładach produkcyjnych 2. Budowa, znaczenie i zastosowanie receptur 3. Definicja i obliczanie wydajności

Bardziej szczegółowo