DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 14 marca 2001 r. Nr 6 ROZPORZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 14 marca 2001 r. Nr 6 ROZPORZĄDZENIA"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 marca 2001 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz. Str. ROZPORZĄDZENIA 119 Nr 5/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu augustowskiego 120 Nr 6/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zniesienia obrębów ochronnych 121 Nr 7/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu augustowskiego i sejneńskiego 122 Nr 8/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu monieckiego 123 Nr 9/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu białostockiego i hajnowskiego UCHWAŁY 124 Nr 250/XXXV/02 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 125 Nr XXX/169/02 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu Zambrowskiego 126 Nr XXXVI/201/02 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/112/2000 z dnia 14 września 2000 zmienionego uchwałą Nr XXV/134/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. 127 Nr XXXVI/222/02 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/01 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych tworzonych z dniem 2 września 2002 roku 128 Nr XXIX/116/02 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suwalskiego 129 Nr XXXVII/343/02 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr 347/LXIV/02 Rady Miejskiej Łomży z dnia 6 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr 330/LX/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży oraz warunków sprzedaży tych napojów 131 Nr 167/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Stawiski 132 Nr 168/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze 133 Nr 170/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach 134 Nr 172/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 135 Nr XXX/198/02 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy. 136 Nr XXX/199/02 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej 137 Nr XXX/201/02 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 138 Nr XXX/202/02 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok Nr XXXVI/226/02 Rady Miasta Sejny z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/289/02 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 141 Nr XXXII/192/02 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 23 lutego 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok 142 Nr XXVII/123/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 24 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy i miasta Jedwabne 143 Nr XXVII/124/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 24 lutego 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 144 Nr XXVII/125/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 24 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 145 Nr XLIX/624/02 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 146 Nr XLIX/626/02 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr 223/XXXVI/02 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 148 Nr 225/XXXVI/02 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 149 Nr 174/XXXV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za Przedszkole Miejskie w Stawiskach 150 Nr LII/546/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lutego 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 151 Nr LII/548/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Suwałk 152 Nr XXXVIII/208/02 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/185/01 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2002 rok, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. 153 Nr XXXVII/162/02 Rady Gminy Sokoły z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych 154 Nr XLI/240/02 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów 155 Nr XXVIII/127/02 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 156 Nr XXVIII/131/02 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 157 Nr XXXIV/168/02 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 158 Nr XXXV/154/02 Rady Gminy Śniadowo z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach 159 Nr XXXI/131/02 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zwolnień w podatku od środków transportowych 160 Nr XXI/112/02 Rady Gminy Czyże z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże 161 Nr XXI/113/02 Rady Gminy Czyże z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 162 Nr XXI/114/02 Rady Gminy Czyże z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Czyże 163 Nr XXIV/166/02 Rady Gminy w Narwi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Narwi

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... ZARZĄDZENIA 164 Nr 8/02 Starosty Sejneńskiego z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Sejnach 165 Nr 5/02 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 9 lutego 2002 r. w sprawie wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa OBWIESZCZENIA 166 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drohiczynie 167 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drohiczynie Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie sprostowania błędu 699 POROZUMIENIA 169 z dnia 28 grudnia 2001 r. zawarte pomiędzy Starostą Zambrowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 170 z dnia 28 grudnia 2001 r. zawarte pomiędzy Starostą Zambrowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 171 zawarte w dniu 31 grudnia 2001 r. pomiędzy Miastem Suwałki, a Powiatem Augustowskim w sprawie prowadzenia zadań publicznych 172 zawarte w dniu 3 stycznia 2002 r. pomiędzy Miastem Suwałki, a Powiatem Sejneńskim w sprawie prowadzenia zadań publicznych 173 uchwała Nr 463/02 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie wypowiedzenia porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2000 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Zarządem Gminy Gródek oraz z zakresu zadań administracji rządowej pomiędzy Starostą Powiatu Białostockiego a Wójtem Gminy Gródek INFORMACJA 174 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedsiębiorstwie Powiatowy Zespół Obsługi Placówek Edukacji Publicznej w Bielsku Podlaskim ubiegającym się o wydanie koncesji 175 Informacja o zmianie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/727A/411/W/OLB/2002/MSZ dotyczącej koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy FURNEL S.A. w Hajnówce

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rozporządzenie Nr 5/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu augustowskiego Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu wścieklizny zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; zm. z 2001 r. Nr 29, poz. 320; Nr 123, poz. 1350; Nr 129, poz. 1438/ zarządza się, co następuje: Określa się obszar występowania i zagrożenia wścieklizną zwierząt obejmujący miejscowości: Krasnoborki, Wolne, Kamień, Sztabin, Jasionowo Krasnoborskie i Krasnybór w gminie Sztabin Na obszarze, o którym mowa w rozporządzenia zakazuje się: 1/ urządzania polowań i odłowów z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych zwierząt wykazujących objawy choroby, 2/ ruchu osobowego tj. wstępu do lasów poza wyznaczonymi traktami. Zakaz nie dotyczy służb leśnych, łowieckich i weterynaryjnych. 3/ puszczania luzem psów i kotów. 3 Zakazy określone w obowiązują wszystkich zamieszkałych lub przebywających czasowo na danym terenie, a także posiadaczy, właścicieli i zarządców gruntów, służby leśne oraz dzierżawców obwodów łowieckich. 4 Wójt Gminy Sztabin ustawi przy drogach prowadzących do obszaru zagrożonego wścieklizną tablice z napisem Uwaga obszar zagrożony wścieklizną oraz spowoduje aby treść rozporządzenia została niezwłocznie podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie gminy. 5 Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Augustowie, zaś nadzór nad jego wykonaniem Podlaskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem rozplakatowania na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów zagrożonych wścieklizną i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wojewoda Marek Strzaliński Rozporządzenie Nr 6/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zniesienia obrębów hodowlanych Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750; zm. z 2001 r. Nr 81, poz. 875; Nr 115, poz. 1229/ zarządza się, co następuje Znosi się na terenie powiatów białostockiego i kolneńskiego obręby ochronne. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi wydziału Środowiska i Rolnictwa. 3 Tracą moc: 1/ Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody Białostockiego z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych /Dz. Urz. WB Nr 7, poz. 32/, 2/ zarządzenie Nr 1.89 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 3 stycznia 1989 r. w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego /Dz. Urz. WŁ Nr 1, poz. 6/ Wojewoda Marek Strzaliński Rozporządzenie Nr 7/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu augustowskiego i sejneńskiego Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu wścieklizny zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; zm. z 2001 r. Nr 29, poz. 320; Nr 123, poz. 1350; Nr 129, poz. 1438/ zarządza się, co następuje:

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Określa się obszar występowania i zagrożenia wścieklizną zwierząt na terenie powiatów: 1/ augustowskiego obejmujący miejscowości: Lebiedzin, Długie, Kryłatka, Komaszówka, Krasnybór, Ściołka, Balinka w gminie Sztabin 2/ sejneńskiego obejmujący miejscowości: Buraki, Wołyńce, Kompocie, Przystawańce, Poluńce, Tauroszyszki, Ogórki w gminie Puńsk wraz z przyległymi do wymienionych obszarów kompleksami leśnymi Na obszarach, o których mowa w rozporządzenia zakazuje się: 1/ urządzania polowań i odłowów z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych zwierząt wykazujących objawy choroby, 2/ ruchu osobowego tj. wstępu do lasów poza wyznaczonymi traktami. Zakaz nie dotyczy służb leśnych, łowieckich i weterynaryjnych. 3/ puszczania luzem psów i kotów. 3 Zakazy określone w obowiązują wszystkich zamieszkałych lub przebywających czasowo na danym terenie, a także posiadaczy, właścicieli i zarządców gruntów, służby leśne oraz dzierżawców obwodów łowieckich. 4 Wójtowie Gmin w Sztabinie i Puńsku ustawią przy drogach prowadzących do obszaru zagrożonego wścieklizną tablice z napisem Uwaga obszar zagrożony wścieklizną oraz spowodują aby treść rozporządzenia została niezwłocznie podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie gmin. 5 Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Augustowie i Sejnach zaś nadzór nad jego wykonaniem Podlaskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku. 6 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem rozplakatowania na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów zagrożonych wścieklizną i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wojewoda Marek Strzaliński 1 2 2

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Rozporządzenie Nr 8/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu monieckiego Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu wścieklizny zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; zm. z 2001 r. Nr 29, poz. 320; Nr 123, poz. 1350; Nr 129, poz. 1438/ zarządza się, co następuje: Określa się obszar występowania i zagrożenia wścieklizną zwierząt obejmujący miejscowości: Brzeziny, Laskowiec i Giełczyn w gminie Trzcianne. Na obszarze, o którym mowa w rozporządzenia zakazuje się: 1/ urządzania polowań i odłowów z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych zwierząt wykazujących objawy choroby, 2/ ruchu osobowego tj. wstępu do lasów poza wyznaczonymi traktami. Zakaz nie dotyczy służb leśnych, łowieckich i weterynaryjnych. 3/ puszczania luzem psów i kotów. 3 Zakazy określone w obowiązują wszystkich zamieszkałych lub przebywających czasowo na danym terenie, a także posiadaczy, właścicieli i zarządców gruntów, służby leśne oraz dzierżawców obwodów łowieckich. 4 Wójt Gminy w Trzciannem ustawi przy drogach prowadzących do obszaru zagrożonego wścieklizną tablice z napisem Uwaga obszar zagrożony wścieklizną oraz spowoduje aby treść rozporządzenia została niezwłocznie podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie gminy. 5 Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mońkach, zaś nadzór nad jego wykonaniem Podlaskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku. 6 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem rozplakatowania na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów zagrożonych wścieklizną i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Wojewoda Marek Strzaliński Rozporządzenie Nr 9/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu białostockiego i hajnowskiego Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu wścieklizny zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; zm. z 2001 r. Nr 29, poz. 320; Nr 123, poz. 1350; Nr 129, poz. 1438/ zarządza się, co następuje: Określa się obszar występowania i zagrożenia wścieklizną zwierząt na terenie powiatów: 1/ białostockiego obejmujący miejscowości: Dzierniakowo w gminie Gródek, Topolany, Potoka, Mościska i Kopce w gminie Michałowo 2/ hajnowskiego obejmujący miejscowości: Białowieża, Czerlonka, Budy, Teremiski i Pogorzelec w gminie Białowieża wraz z przyległymi do wymienionych obszarów kompleksami leśnymi. Na obszarze, o którym mowa w rozporządzenia zakazuje się: 1/ urządzania polowań i odłowów z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych zwierząt wykazujących objawy choroby, 2/ ruchu osobowego tj. wstępu do lasów poza wyznaczonymi traktami. Zakaz nie dotyczy służb leśnych, łowieckich i weterynaryjnych. 3/ puszczania luzem psów i kotów. 3 Zakazy określone w obowiązują wszystkich zamieszkałych lub przebywających czasowo na danym terenie, a także posiadaczy, właścicieli i zarządców gruntów, służby leśne oraz dzierżawców obwodów łowieckich. 4 Wójt Gmin w Gródku, Michałowie i Białowieży ustawią przy drogach prowadzących do obszaru zagrożonego wścieklizną tablice z napisem Uwaga obszar zagrożony wścieklizną oraz spowodują aby treść rozporządzenia została niezwłocznie podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie gmin.

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku i Hajnówce, zaś nadzór nad jego wykonaniem Podlaskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku. 6 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem rozplakatowania na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów zagrożonych wścieklizną i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wojewoda Marek Strzaliński Uchwała Nr 250/XXXV/02 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96 z 1999 r., Nr 147, poz. 1644, z 2001 r. Nr 144, poz. 1615/ zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 122 poz. 1320/, i w związku z art. 12 ust. 1 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592/ uchwala się, co następuje: Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie augustowskim obejmuje: 1/ I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie ul. Śródmieście 31, 2/ II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 3/ I Liceum Profilowane w Augustowie Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 4/ Technikum Nr 1 w Augustowie Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 5/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Augustowie Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 6/ II Liceum Profilowane Augustowie ul. Tytoniowa 6, 7/ Technikum Nr 2 w Augustowie ul. Tytoniowa 6, 8/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Augustowie ul. Tytoniowa 6, 9/ Liceum Ogólnokształcące w Lipsku, 10/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipsku, 11/ Liceum Profilowane w Bargłowie Kościelnym, 12/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bargłowie Kościelnym.

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wasilewski Uchwała Nr XXX/169/02 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu zambrowskiego Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 7 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96; zm. z 2000 r. Nr 12. poz. 136; Nr 104, poz. 1104; Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Nr 144, poz. 1615; Nr 147, poz. 1644/ art. 9 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194/ po uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku oraz zasięgnięciu opinii Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie i Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zambrowie, Rada Powiatu uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVIII/160/01 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zambrowskiego wprowadza się następujące zmiany: otrzymuje brzmienie:. Ustala się od dnia 1 września 2002 r. następujący plan sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu zambrowskiego: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 16 w skład którego wchodzi: 1/ trzyletnie liceum ogólnokształcące 2/ trzyletnie liceum profilowane 2. Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie z siedzibą przy ul. Aleja Wojska Polskiego 31 w skład którego wchodzą: 1/ zasadnicza szkoła zawodowa, 2/ trzyletnie liceum ogólnokształcące, 3/ trzyletnie liceum profilowane, 4/ technikum 3. Zespół Szkół Rolniczych w Zambrowie z siedzibą przy ul. Aleja Wojska Polskiego 29 w skład którego wchodzi: 1/ zasadnicza szkoła zawodowa,

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... 2/ trzyletnie liceum profilowane, 3/ technikum. 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu w skład którego wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa specjalna. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Kazimierz Dmochowski Uchwała Nr XXXVI/201/02 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/112/2000 z dnia 14 września 2000 r. zmienionego uchwałą Nr XXV/134/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 45 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 1998r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm./, w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm./ oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat /Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm./, uchwala się co następuje: W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/112/2000 z dnia 14 września 2000r., zmienionego uchwałą Nr XXV/134/2000 z dnia 28 grudnia 2000r., w Rozdziale II Dodatek motywacyjny wprowadza się następujące zmiany: w 4 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy z wyłączeniem placówek opiekuńczo wychowawczych, w których średnia wartość tego dodatku nie powinna przekraczać ogólnej wartości środków przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w wysokości do 10% na etat przeliczeniowy.. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Zygmunt Matusik Uchwała Nr XXXVI/222/02 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych tworzonych z dniem 1 września 2002 roku.. Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 122 poz. 1320/, oraz art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz i Nr 122, poz oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz i Nr 147, poz. 1644/ Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany załącznika do uchwały, o którym mowa w pkt 2 uchwały Nr XXXIV/184/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych tworzonych z dniem 1 września 2002 roku., który to stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Zygmunt Matusik Załącznik

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... do uchwały Nr XXXVI/222/2002 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2002 r. Projekt sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Białostockiego tworzonych z dniem 1 września 2002r. I. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach: 1. Liceum Profilowane 2. Technikum 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna II. Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ekonomiczne w Łapach: 1. Liceum Profilowane 2. Liceum Ogólnokształcące III. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu: 1. Liceum Profilowane 2. Liceum Ogólnokształcące 3. Technikum 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa IV. Zespół Szkół w Michałowie: 1. Liceum Profilowane 2. Liceum Ogólnokształcące 3. Technikum 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa V. Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej: 1. Liceum Profilowane 2. Liceum Ogólnokształcące VI. Urząd Miasta i Gminy w Tykocinie - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tykocinie: 1. Liceum Profilowane VII. Urząd Miasta i Gminy w Choroszczy 1. Liceum Profilowane 2. Liceum Ogólnokształcące Uchwała Nr XXIX/116/02 Rady Powiatu w Suwałkach

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suwalskiego Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 122 poz. 1320/, w związku z art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U Nr 12, poz. 96; zm. z 2000 r. Nr 111, poz. 1194; Nr 144, poz. 1615/ uchwala się, co następuje Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suwalskiego: 1. Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Ludwika M. Paca w Dwospudzie; Raczki 1/ zasadnicza szkoła zawodowa 2/ trzyletnie liceum ogólnokształcące 3/ trzyletnie liceum profilowane, 4/ czteroletnie technikum 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiżajnach; Wiżajny 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli 1/ trzyletnie liceum ogólnokształcące Traci moc uchwała Nr XXVI/104/01 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 października 2001 r. w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suwalskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wiceprzewodniczący Rady Henryk Sienkiewicz Uchwała Nr XXXVII/343/02 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/ w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Nr 160, poz.1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz i Nr 122, poz oraz z 2001 r. Nr 111, poz i Nr 125, poz.1371/ Rada Miejska uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXXV/327/01 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 7 grudnia 2001 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany: 1. ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 2124 zł. 2. punkt 4 otrzymuje brzmienie: od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w art.8 punkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a/ od 12 ton do 36 ton włącznie zł, b/ powyżej 36 ton 2207 zł. 3. pkt 6 otrzymuje brzmienie: od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 o podatkach i opłatach lokalnych /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: a/ od 12 ton do 36 ton włącznie zł, b/ powyżej 36 ton 1472 zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Łapach. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Dąbrowski Uchwała Nr 347/LXIV/02 Rady Miejskiej Łomży z dnia 6 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr 330/LX/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 5 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży oraz warunków sprzedaży tych napojów. Na podstawie art.12 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230; z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431; z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993 r. Nr 40, poz. 184; z 1996 r. Nr 127, poz. 593; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 133, poz. 732 i Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12,

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... poz. 136 i Nr 120, poz oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610/ oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/, uchwala się, co następuje: W uchwale Nr 330/LX/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 5 grudnia 2001 r. wprowadza się w brzmieniu: W celu ograniczenia dostępności alkoholu, ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży w ilości 25 punktów, w miejscu sprzedaży w ilości 40 punktów. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Łomży 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Bałdowski Uchwała Nr 167/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71, poz. 733/ w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ uchwala się, co następuje: Za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Stawiski poza osobami wymienionymi w wyżej cytowanej ustawie, uważa się: 1. osoby zameldowane w gminie Stawiski na pobyt stały przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego 2. osoby zamieszkujące w lokalach, gdzie na 1 osobę gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5m 2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach wieloosobowych i 10 m 2 w gospodarstwie jednoosobowym. 3. osoby, których średni miesięczny dochód brutto na 1-ego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz dopuszcza się możliwość odstąpienia od warunku zawartego w ust. 1 w stosunku do osób, które utraciły mieszkania wskutek klęsk żywiołowych. 1. Za osoby, którym mogą być oddane w najem lokale socjalne, oprócz osób, którym ustawa zapewnia takie lokale, uważa się; 1/ osoby nie posiadające mieszkania 2/ osoby zameldowane w gminie Stawiski na okres co najmniej 5 lat 3/ osoby, których średni miesięczny dochód na 1-ego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu socjalnego nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym. 4/ warunki określone w ust. 1 i 2 musza być spełnione łącznie. 2. Umowę najmu na lokal socjalny zawiera się na czas oznaczony 3 Umowy najmu na czas nieoznaczony powinny być zawarte w pierwszej kolejności: 1/ z osobami, którym przysługuje tytuł prawny do zamieszkiwania w budynkach wymagających kapitalnego remontu 2/ z osobami niezbędnymi dla Gminy Stawiski z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje 3/ z pozostałym po śmierci najemcy małżonkiem nie będącym współnajemcą lokalu, dziećmi najemcy i jego współmałżonka, innymi osobami wobec, których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz z osobami, które pozostawały faktycznie we własnym pożyciu z najemcą Wprowadza się społeczną kontrolę wyboru osób,. z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności, w tym celu powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową 2. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Zarząd Miejski w Stawiskach w formie uchwały na okres kadencji Rady Miejskiej i zatwierdza regulamin jej działań. W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzi ; 1/ dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego; a/ jeden przedstawiciel Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Stawiskach b/ jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2/ dwóch radnych 3/ dwóch przedstawicieli organizacji społecznej działających na terenie gminy wskazanych przez Radę 3. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy: 1/ uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu, 2/ opiniowanie wniosków osób ubiegających się o najem lokalu, 3/ sporządzanie projektów list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu, 4/ ponowne sprawdzenie warunków mieszkaniowych przyszłego najemcy przed wydaniem skierowania o przydział lokalu mieszkalnego z listy rocznej.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego jest skierowanie wydane przez Zarząd Miejski w oparciu, o które Zarządca mieszkań komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i najemca podpisują umowę. 2. Wnioski osób ubiegających się o najem lokalu przyjmowane są do dnia 30 listopada każdego roku. Na podstawie tych wniosków Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządza corocznie listę osób oczekujących na najem w kolejności wpływu wniosków, zatwierdzaną przez Zarząd Miejski. 3. Listę roczną wywiesza się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach 4. Osoby umieszczone na liście bądź wnioskodawcy nie umieszczeni na niej, mają prawo w terminie nie późniejszym niż 7 dni po upływie 14 dniowego terminu jej wywieszenia, zgłaszać zastrzeżenia i uwagi na piśmie, co do jej treści,do Zarządu Miejskiego w Stawiskach. 5. Zarząd Miejski rozpatruje uwagi i zastrzeżenia w terminie 30 dni od daty ich wniesienia, udzielając zainteresowanym odpowiedzi na piśmie. Stanowisko Zarządu jest ostateczne Najemcy mogą dokonywać między sobą zamiany lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2. Warunki zamiany lokali określa wynajmujący. 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu. w Stawiskach 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Zalewski Uchwała Nr 168/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz i 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238; z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustaloną tabelą: Dochód netto na osobę w złotych do powyżej 1400 Wysokość opłaty w % ustalona od rzeczywistej ceny usługi tj. 8,38 zł za 1 godzinę dla osób samotnie gospodarujących gospodarstwach wieloosobowych nieodpłatnie nieodpłatnie 10% 15% 15% 20% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 45% 80% 50% 100% pełna odpłatność Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu. 3 Traci moc uchwała Nr 129/XXVII/2001 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 marca 2001r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Zalewski Uchwała Nr 170/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach. Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 4, art. 10 ust. 2 pkt 1, art. 16 ust. 1, ust. 3, art. 34 ust. 1, art. 41, art. 43 ust. 1, art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz i 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238; z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku może być przyznana uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Bezzwrotna pomoc w postaci posiłku może być przyznana uczniom rodzin, w których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego wg art.4 ustawy o pomocy społecznej. 3 Na podstawie art.41 w związku z art.4 wyżej cytowanej ustawy można odstąpić od żądania wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku. 4 Przyznanie pomocy uczniom z rodzin, które nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i gdzie dochód rodziny kształtuje się powyżej 200 % kryterium dochodowego wg art.4 ustawy o pomocy społecznej, powinno odbywać się na zasadach zwrot wydatków poniesionych na ten cel przez gminę zgodnie z art.34 ust.1 ustawy. 5 Świadczenia w formie posiłku mogą być przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, pracownika socjalnego oraz innej osoby posiadającej informację o głodnym uczniu. 6 Koordynatorem dożywiania w gminie jest kierownik ośrodka pomocy społecznej, który współdziała w tym zakresie z dyrektorami szkół, przedstawicielami samorządu gminnego, organizacjami pozarządowymi w gminie. 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Zalewski Uchwała Nr 172/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 111, poz. 1197, z 2001 r. Nr 122, poz. 1315/ uchwala się, co następuje: 1. W ust. 1 pkt 1 lit. b Uchwały Nr 155/XXXII/01 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wysokość podatku od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej powyżej 5,5 ton do 9 ton ustala się w 2002 r. w wysokości 700 zł. 2. W ust. 1 pkt 1 lit. c uchwały Nr 155/XXXII/01 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wysokość podatku od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ustala się w 2002 r. w wysokości 800 zł. 3. W ust. 1 pkt 5 uchwały Nr 155/XXXII/01 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wysokość podatku od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ ustala się w 2002 r. w wysokości 500 zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Zalewski Uchwała Nr XXX/198/02 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71 poz. 733/ Rada Miejska uchwala co następuje: W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej gmina wynajmuje na warunkach określonych w niniejszej uchwale lokale mieszkaniowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Białostocka. W pierwszej kolejności umowy najmu lokali zawierane są: 1) z osobami pozbawionymi mieszkania w wyniku klęski żywiołowej, 2) z osobami posiadającymi tytuł prawny do zamieszkania w budynkach podlegających rozbiórce w związku z inwestycjami gminy; 3) z osobami, z którymi najem zawiązany został na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, zamieszkującymi w budynkach w których zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub przeprowadzenia remontu; 4) z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania lokalu z zasobów gminy, ze względu na złe warunki mieszkaniowe i trudna sytuacje materialną o której mowa w 3, 5) z osobami ubiegającymi się o zamianę lokali ze względów zdrowotnych uzasadniających konieczność poprawy warunków mieszkaniowych, z ważnych powodów rodzinnych lub społecznych; 6) z osobami dokonującymi zamiany lokali komunalnych na inne lokale, gdy jest to uzasadnione słusznymi interesami stron; 7) z pozostawionym przez dotychczasowego lokatora małżonkiem nie będącym współnajemcą lokalu, jego dziećmi i jego współmałżonka, innymi osobami, wobec których lokator był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz z osobą z którą pozostawał faktycznie we wspólnym pożyciu; 8) z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania lokalu wytypowanego do remontu na koszt przyszłego lokatora; 9) z osobami, które podjęły się dokonania nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących własność gminy; 10) z osobami niezbędnymi dla miasta Dąbrowa Białostocka z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje Za osoby spełniające warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy uważa się: 1) osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, lub w lokalach gdzie na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m 2 pow. mieszkalnej; 2) osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym; 3) zameldowanie na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat. 2. Warunki wymienione ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz Za osoby spełniające kryterium złych warunków mieszkaniowych uważa się osoby opuszczające dom dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletności Za osoby, z którymi umowy najmu na lokale socjalne powinny być zawarte w pierwszej kolejności uważa się: 1) osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu, 2) osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym; 3) zameldowanie na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat; 2. Warunki wymienione w ust.1 muszą być spełnione łącznie. 5 Wprowadza się społeczną kontrolę wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności. 1. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Zarząd Miasta w Dąbrowie Białostockiej w formie uchwały, spośród przedstawicieli wytypowanych przez wybrane organizacje społeczne, związki zawodowe i inne instytucje. 2. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy: 1) uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu; 2) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu; 3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa obraduje na posiedzeniach. 4. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi jej techniczną obsługę Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 5. Podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenie w swojej siedzibie informacji o przydziale danego lokalu. 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Dąbrowie Białostockiej. 7 Tarci moc uchwała nr V/32/94 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 października 2004 r. Nr 197 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 3100 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 287 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 3362 Nr 24/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN 3441 nr XXXVII/371/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2051 Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 września 2008 r. Nr 222 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2258 Nr XV/121/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY GMINY BOBOWO: 2014 Nr XIV/106/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 714 w Cieszanowie Nr 26/VII/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD POWIATÓW 263 Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/77/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie środków

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 stycznia 2006 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁA RADY POWIATU: 1 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782 Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo