Katalog produktów. Beton. i wyroby budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog produktów. Beton. i wyroby budowlane"

Transkrypt

1 2011 Katalog produktów Beton i wyroby budowlane

2

3 Spis treści Beton Strop TERIVA Strop FILIGRAN Strop KANAŁOWY Bloczki, Nadproża Płyty drogowe, WARUNKI GWARANCJI prefabrykaty WARUNKI GWARANCJI beton s. 4 5 s. 6 7 s. 8 9 s s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 3

4 Katalog produktów 2011 Beton OFERUJEMY od B 7,5 do B 60 oraz od C 8/10 do C 50/60. Węzły betoniarskie przystosowane są do produkcji mieszanek na różnego rodzaju kruszywach. Ze względu na liczbę posiadanych silosów cementowych, zasieków kruszyw i pomp dodatków che micznych, zmiana rodzaju mieszanki betonowej na specjalną nie powoduje zakłócenia normalnego toku produkcji. Przy produkcji wymagającej zmiany wszystkich kruszyw na inne niż aktualnie stosowane występuje możliwość przestawienia jednego węzła na to specyficzne zamówienie. z zastosowaniem grysów bazalto wych i granitowych dla budownictwa komunikacyjnego. keramzytobetony. 4

5 Produkcja mieszanki betonowej odbywa się pod pełną kontrolą laboratorium HYDROBUDOWA 1. Składniki stosowane do pro dukcji mieszanki betonowej sprawdzane są przez laboratorium w trakcie dostawy, w czasie magazynowania i w fazie produkcji. Z gotowej mieszanki betonowej laboratorium pobiera próbki i przeprowadza dalsze badanie w zależności od rodzaju betonu: pomiar konsystencji, gęstości, temperatury itd., w dalszym etapie: badanie wytrzymałości, wodoszczelności, mrozoodporności itd. Oraz wydaje atest. Wszelkie zmiany składu recept stosowanych do produkcji mieszanki betonowej przeprowadzone są tylko za zgodą laboratorium. Dążąc do największego zadowolenia klientów i utrzymania na wysokim poziomie jakości oferowanych produktów i usług wdro żyliśmy w 2002 roku System Zarządzania Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001. Wystawiamy deklaracje zgodności z polskimi normami. Udzielamy gwarancji na wytwarzany beton. 5

6 Katalog produktów 2011 Strop Strop TERIVA jest gęsto żebrowym stropem belkowo-pustakowym przeznaczonym dla budownictwa mieszkaniowego o obciążeniu nie przekraczającym 4,0 kn/m2. Składa się z lekkich belek kratownicowych, pustaków TERIVA oraz betonu monolitycznego układanego na budowie. Stropy te przeznaczone są do montażu ręcznego. Rozpiętość modularna stropu TERIVA Rozstaw osiowy belek Wysokość konstrukcyjna stropu Grubość nadbetonu Waga 1m2 od 1,80 do 7,20 mb, 600 mm, 240 mm, 30 mm, 265 kg, h g Pustak TERIVA 6,7 szt. Belka TERIVA 1,67 mb Beton* 0,047 m3 DN wew. * bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych elementach stropu wykonanych z betonu monolitycznego niska cena stropu, szybki i łatwy montaż bez użycia ciężkiego sprzętu, brak szalowania, jedynie montażowe podparcie belek 6

7 NAZWA WYROBU wymiary (mm) DN wew. h g waga (kg) ilość sztuk na palecie handlowej Pustak stropowy TERIVA Pustak stropowy TERIVA deklowany NAZWA WYROBU długość (mb) waga (kg) Belka TERIVA 4,0/1 od 1,8 do 7,2; moduł co 20 cm 15 7

8 Katalog produktów 2011 Strop rozpiętość standardowa do 7,8 m 2 Strukturalne prefabrykowane płyty szalunkowe FILIGRAN są uniwersalnym żelbetowym szalunkiem traconym z usztywniającym dodatkowym zbrojeniem w postaci kratownic przestrzennych o przekroju trójkątnym. Kratownice wystają ponad górną powierzchnię płyt i współpracują z nimi podczas transportu i montażu. Strop z płytami FILIGRAN jest stropem monolitycznym, składającym się z dwóch głównych komponentów konstrukcyjnych, tj. z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5 cm, zwanej strukturalną płytą szalunkową oraz z warstwy betonu uzupełniającego wylanego na budowie do wysokości całkowitej przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym, jednocześnie wykorzystuje zalety stropów monolitycznych i prefabrykowanych. Zalety stropów monolitycznych z użyciem płyt szalunkowych FILIGRAN : uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa, dowolne kształtowanie płyt z uwzględnieniem otworów technologicznych, możliwość projektowania stropu krzyżowo zbrojonego o dowolnych warunkach podparcia, ograniczenie czasu montażu stropu, eliminacja szalowania, zmniejszenie liczby pracowników potrzebnych do przygotowania stropu. Główne zbrojenie rozciągane, zbrojenie rozdzielcze jak również kratownice są wykonane ze stali A-MIN. Płyta szalunkowa FILIGRAN wykonana jest z betonu, którego klasa jest określona w projekcie. Beton uzupełniający płytę do odpowiedniej wysokości powinien być w klasie takiej samej, w jakiej jest wykonany FILIGRAN. Dzięki płytom FILIGRAN można uniknąć stosowania drogich i pracochłonnych szalunków przy wykonywaniu stropów monolitycznych, a gładka powierzchnia dolna płyty umożliwia malowanie sufitu bez dodatkowego tynkowania. Płyta charakteryzuje się małym ciężarem własnym (125 kg/m 2 ) i można ją montować na budowie bezpośrednio z samochodu. Posiadamy również możliwość produkcji płyty wg dostarczonej dokumentacji technicznej Inwestora, uwzględniając różne wymiary i kształty płyt oraz wycięcia na otwory technologiczne. Zastosowanie płyt FILIGRAN wpływa na dobre zmonolityzowanie budynku (usztywnienie), a także przyspiesza cykl inwestycji w stosunku do tradycyjnej metody o około 40% -50%. Technologia produkcji płyt FILIGRAN gwarantuje idealną gładkość dolnej powierzchni, co eliminuje tynkowanie. Szpachlowane są jedynie połączenia płyt. Płyty stropowe FILIGRAN produkowane w BUDOKRUSZ Sp. z o.o. są najnowszym rozwiązaniem technologicznym stosowanym we współczesnym budownictwie. Mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym oraz budownictwie użyteczności publicznej. Płyty szalunkowe FILIGRAN posiadają Znak Bezpieczeństwa B Nr 45/04, wydany przez COBRPB CEBET w Warszawie, ul. Marywilska 42B. BUDOKRUSZ Sp. z o.o. produkuje żelbetowe płyty szalunkowe stropów zespolonych FILIGRAN według warunków technicznych wykonania i kontroli jakości INWENTA Sp. z o.o., która jest do wglądu w siedzibie firmy. 8

9 rozpiętość płyt grubość pyty obciążenie użytkowe (kn/m 2 ) do 7,8 mb do 2,4 mb 5 cm 1,5 kn/m 2 do 10 kn/m 2 9

10 Katalog produktów 2011 Strop Stropy ŻERAŃSKIE wykonywane są z prefabrykowanych żelbetowych płyt kanałowych. Stropy te są związane z technologią tzw. wielkiej płyty. Obecnie produkujemy płyty stropowe kanałowe SPB-2002 opracowane w oparciu o normę PN-EN1168+A1:2009. szybki montaż (w 2-3 godziny) bez potrzeby wykonywania deskowania czy stawiania podpór montażowych, (ale koniecznie przy użyciu dźwigu) możliwość pełnego obciążenia stropu natychmiast po ułożeniu płyt. W kanałach, które są wydrążone w płytach, można potem rozprowadzić instalacje. Płyty są produkowane w różnych rozmiarach, łatwo je więc dopasować do rozstawu ścian zewnętrznych: ich długość może wynosić od 2,70 m do 7,20 m. Szerokość płyt wynosi od 0,9 m do 1,8 m, a ich grubość (wysokość konstrukcyjna) 24 cm. Ustalając szerokość ich oparcia na ścianach, trzeba jednak pamiętać, że rzeczywiste wymiary płyt są nieco mniejsze niż nominalne płyty są od nich krótsze. Samochód z płytami oraz dźwig powinny przyjechać na budowę w tym samym czasie, ponieważ płyty najlepiej montować bezpośrednio ze środka transportu. Zaślepianie otworów w płytach, np. kawałkami styropianu, jest niezbędne przed betonowaniem wieńca; inaczej beton wpłynie do otworów, zwiększy się jego zużycie i obciążenie stropu. 10

11 rozpiętość płyt (mb) szerokość (mb) grubość pyty (cm) obciążenie użytkowe (kn/m 2 ) od 2,7 do 7,2 0,9 24 4,5 od 2,7 do 7,2 1,2 24 6,0 od 2,7 do 7,2 1,5 24 7,5 od 2,7 do 7,2 1, ,0 11

12 Katalog produktów 2011 Bloczki betonowe niska cena duża dokładność wykonania brak szalowania Bloczki betonowe stosuje się do murowania fundamentów oraz ich podwyższenia ponad poziom 0. NAZWA WYROBU wymiary (cm) a b h waga (kg) ilość sztuk na palecie handlowej bloczek betonowy Nadproże Nadproże typu L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L. Służą do przykrycia otworów okiennych i drzwiowych. Mają zastosowanie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Szybki montaż bez potrzeby wykonywania szalunków i zbrojeń NAZWA WYROBU wymiary (cm) a b h c waga (kg) nadproże betonowe typ L moduł co ,

13 Płyty drogowe Płyty służą do budowy nawierzchni i przeznaczone są do stosowania w obszarach ruchu kołowego na drogach dojazdowych kl. C. płyty należy układać na wyrównanym, ustabilizowanym podłożu i dokładnie zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 30 cm. Płyty wyposażone są w 4 haki transportowe. Płyty powinny być składowane na utwardzonym podłożu z użyciem przekładek drewnianych miedzy sobą o tej samej grubości. beton B-30 W-8 podwójna siatka zbrojeniowa NAZWA WYROBU wymiary (cm) a b h waga (kg) płyta drogowa żelbetowa kl. C płyta drogowa żelbetowa kl. C płyta drogowa żelbetowa kl. C

14 Katalog produktów 2011 betonu towarowego produkowanego przez BUDOKRUSZ Sp. z o. o. gwarantuje, jakość produkowanego betonu i jego zgodność z obowiązującymi polskimi normami. Wszystkie betony produkowane przez BUDOKRUSZ posiadają Deklaracje Zgodności wydawane razem z dokumentem WZ. 1. Okres gwarancji na betony towarowe produkowane przez BUDOKRUSZ wynosi 3 lata. 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania mu betonu pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. 3. BUDOKRUSZ odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu, a w szczególności za wady: użycia surowców niewłaściwej, jakości, powstałe podczas procesu technologicznego, wynikające z niespełnienia wymogów odpowiednich norm 4. Kupujący zobowiązany jest odmówić odebrania zamówionego przedmiotu dostawy w przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentów dostawy z zamówieniem. W takim wypadku wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieodebranej dostawy obciążają Sprzedającego. 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie powiadomi BUDOKRUSZ o wadzie betonu niezwłocznie po jej ujawnieniu. 6. W przypadku wbudowania przez Kupującego betonu z możliwymi do stwierdzenia wadami, BUDOKRUSZ nie ponosi kosztów związanych z jego demontażem i ponownym wbudowaniem. 7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku braku właściwej pielęgnacji betonu. 8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku rozpoczęcia użytkowania powierzchni betonowej przed uzyskaniem przez beton pełnej wytrzymałości 28 dni. 9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, oraz budowania betonu niezgodnie ze sztuką budowlaną. 10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego: pisma reklamacyjnego, oryginału faktury zakupu 11. BUDOKRUSZ w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji dokona komisyjnych oględzin betonu w miejscu ich wbudowania celem zbadania zasadności reklamacji. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania dodatkowych ekspertyz termin rozpatrzenia reklamacji może odpowiednio się wydłużyć. 12. W przypadku zaistnienia sporu, co, do jakości lub ilości dostarczonego betonu zlecone zostanie przeprowadzenie badań niezależnemu laboratorium celem ustalenia jego rzeczywistej, jakości lub ilości koszty związane z badaniem obciążają tę Stronę, której racje w sporze zostaną obalone. 14

15 wyrobów budowlanych produkowanych przez BUDOKRUSZ Sp. z o.o. gwarantuje jakość produkowanych wyrobów i ich zgodność z obowiązującymi normami polskimi lub Aprobatami Technicznymi wydanymi przez IBDiM w Warszawie. Wszystkie wyroby produkowane przez BUDOKRUSZ posiadają Deklaracje Zgodności. 1. Okres gwarancji na wyroby budowlane produkowane przez BUDOKRUSZ wynosi 3 lata. 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania mu wyrobów pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za nie. 3. Gwarancja dotyczy wyrobów pierwszego gatunku. 4. Wyroby pozagatunkowe nie są objęte gwarancją. 5. BUDOKRUSZ odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu,a w szczególności za wady: użycia surowców niewłaściwej jakości, powstałe podczas procesu technologicznego, wynikające z niespełnienia wymogów odpowiednich norm lub aprobat. 6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie powiadomi BUDOKRUSZ o wadzie wyrobu niezwłocznie po jej ujawnieniu. 7. W przypadku wbudowania przez Kupującego wyrobów z możliwymi do stwierdzenia wadami, BUDOKRUSZ nie ponosi kosztów związanych z ich demontażem i ponowną zabudową. 8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku wbudowania wyrobów niedojrzałych. 9. Gwarancją nie są objęte dopuszczone przez aprobaty i inne właściwe normy odchyłki w wymiarach. 10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, składowania oraz wbudowania wyrobów niezgodnie ze sztuką budowlaną. 11. Gwarancją nie są objęte wadliwe wyroby w ilości nie przekraczającej 1% zamówienia. Jest to ilość wadliwych wyrobów uwzględniona w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu, montażu itp. 12. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego: pisma reklamacyjnego, oryginału faktury zakupu, etykiet wyrobów załączonych do palet, 13. BUDOKRUSZ w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji dokona komisyjnych oględzin wyrobów w miejscu ich wbudowania celem zbadania zasadności reklamacji. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania dodatkowych ekspertyz termin rozpatrzenia reklamacji może odpowiednio się wydłużyć. 14. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy wyrób zostanie wymieniony na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceniony i przekwalifikowany na wyrób pozagatunkowy. 15

16 , ul. Ordona 2A tel.: , ul. Traugutta 48A tel.: , ul. Grójecka 114 tel.: , Al. Rataja 16 tel.: , k/mławy tel.: k/żyrardowa tel.: , ul. Puławska 657 tel.: , ul. Osowiecka Grodzisk Mazowiecki tel.: , Twój partner handlowy

KATALOG PRODUKTÓW 2013/2014

KATALOG PRODUKTÓW 2013/2014 KATALOG PRODUKTÓW 2013/2014 i Firma LUBAR produkuje oraz dostarcza prefabrykaty betonowe na terenie całego kraju. Produkowane elementy stosowane są w budownictwie przemysłowym (np. elementy mostów i dróg,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CTRL PLUS ARCHITEKCI 71-541 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 6/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10.1 ROZBIÓRKI I WYWÓZ ODPADÓW SST 10.2 ROBOTY ZIEMNE SST 10.3 ŻELBET SST 10.4 ROBOTY MURARSKIE SST 10.5 ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000

S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000 S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000 II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) B - ROBOTY BUDOWLANE : B 010 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie : Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie SPIS TREŚCI: 3/B.01. Roboty ziemne 3/B.02. Roboty betonowe i żelbetowe 3/B.03. Roboty murowe 3/B.04.

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów Polbruk

Oferta produktów Polbruk Oferta produktów Polbruk Cennik 2015 STYL KLASYKA ARCHITEKTURA TECHNIKA Usługa projektowa Usługi projektowe Zamówić projekt otoczenia u architekta, czy spróbować stworzyć coś samemu? E-koncept Zakres usługi:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 Grupa Projektowa Marwit Sp. z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Wrocławska 8 TEL/FAX (032) 331 36 90, 775 09 30 e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl, www.marwit.gliwice.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja pn.: Budynek gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp na działce nr ewid. 726/1 położonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POPRAWA JAKOŚCI WODY DO PICIA NA TERENIE SOŁECTW SĄPY, WARSZEWO, SOKOLNIK STARE MONASTERZYSKO I ZAŚCIANKI GMINA MŁYNARY SPIS TREŚCI: Str. A-00.00. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Inwestor: UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU S.A. ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój Temat: ZL Borkowo przebudowa i rozbudowa Adres:

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY NIETYPOWE

PREFABRYKATY NIETYPOWE 6 PREFABRYKATY NIETYPOWE Betard w swojej ofercie posiada wszelkie prefabrykaty, służące do realizacji stanów surowych budownictwa kubaturowego, w tym mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

dodatek 4 specjalny prefabrykaty Inżynier budownictwa kwiecień 2015

dodatek 4 specjalny prefabrykaty Inżynier budownictwa kwiecień 2015 4 2015 dodatek Inżynier budownictwa kwiecień 2015 kwiecień 2015 53 Prefabrykacja w XXI wieku dr inż. Grzegorz Adamczewski dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA UL. PIOTRKOWSKA 28 OPOCZNO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) NA: REALIZACJĘ ZADANIA POD NAZWĄ: WYKONANIE DOCIEPLENIA I ZMIANA KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: ST wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE Str.1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH ST, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5, SST-6, ST-7, ST-8 Warszawa, 26.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nadbudowa istniejącego łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem i gimnazjum w celu rozbudowy Rzgów, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1

Bardziej szczegółowo