AUTOREFERAT. Wojciech Janusz Baranowski. "Wlasciwosci mucyn zoladkowych w aspekcie przyswajalnosci zelaza i rozwoju niedokrwistosci sportowej"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT. Wojciech Janusz Baranowski. "Wlasciwosci mucyn zoladkowych w aspekcie przyswajalnosci zelaza i rozwoju niedokrwistosci sportowej""

Transkrypt

1 / AUTOREFERAT Wojciech Janusz Baranowski I. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: Dyplom lekarza Wydzial Lekarski Akademii Medycznej w Lodzi 1996 r. Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej Wydzial Wychowania Fizycznego AWF w Poznaniu 2006 r. "Wlasciwosci mucyn zoladkowych w aspekcie przyswajalnosci zelaza i rozwoju niedokrwistosci sportowej" Swiadectwo ukonczenia studiów podyplomowych w zakresie: Fizjoterapia w odnowie biologicznej Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 2000 r. Kosmetologia Politechnika Lódzka w Lodzi 2001 r. Zarzadzanie w oswiacie i dydaktyka przedsiebiorczosci Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2003 r. Kosmetyka i fryzjerstwo Wyzsza Szkola Zawodowa LKO w Lodzi 2006 r. Swiadectwo ukonczenia kursu kwalifikacyjnego: pedagogicznego dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych Wojewódzki Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lodzi 2000 r. Inne: specjalista pierwszego stopnia z pediatrii Urzad Wojewódzki w Lodzi 2001 r. specjalista odnowy biologicznej Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 2000 r. technik uslug kosmetycznych Policealne Studium Kosmetyczne LKO w Lodzi 2001 r. mistrz w zawodzie fryzjer Panstwowa Komisja Egzaminacyjna przy ZSZ w Jastrzebiu Zdroju 2004 r. ~ str. 1

2 II. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: Szpital Kliniczny Nr 4 w Lodzi od r. do r. stanowisko lekarz Laboratorium Analiz Sladowych Pierwiastków - SPH Domaniewice sp. z 0.0. od r. do r. Wyzsza Szkola Zawodowa LKO w Lodzi od r. do nadal ~ str. 2

3 III. Wskazanie osiagniecia wynikajacego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki: Polski "plagiat" podrecznika fryzjerskiego z 1935 roku. Przyczynek do historii polskiego ruchu wydawniczego w okresie miedzywojennym Roczniki Biblioteczne 2007,51: Historia fryzjerstwa. Pierwszy podrecznik fryzjerstwa w porozbiorowej Polsce Polish Journal of Cosmetology 2008,11(4): Historia fryzjerstwa. Wielcy fryzjerzy - Marcel Grateau Polish Journal of Cosmetology 2009, 12(1): Historia fryzjerstwa. Wielcy fryzjerzy - Antoni Cierplikowski Polish Journal of Cosmetology 2009, 12(2): Historia fryzjerstwa. Wielcy fryzjerzy - Charles Nessler Polish Journal of Cosmetology 2009, 12(3): Historia fryzjerstwa. Eugeme Schueller - zalozyciel L'Oreal Polish Journal of Cosmetology 2010,13(1): Historia fryzjerstwa. Hans Schwarzkopf Polish Journal of Cosmetology 2010,13(2): ~ str. 3

4 W 2004 roku dzieki zmianie rozporzadzenia w sprawie warunków, jakie powinna spelniac uczelnia, aby utworzyc i prowadzic kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz.U ) wydanej na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 1990 r. o szkolnictwie wyzszym (Dz.U ) wprowadzono nowy kierunek studiów - kosmetologie. Kosmetologia jest kierunkiem studiów, który ksztalci interdyscyplinarnych specjalistów obejmujacych zakresem wiedzy praktycznie wszystkie obszary wiedzy. Obecnie brak jest specjalistów zajmujacych sie calosciowo naukowa strona kosmetologii. Przygotowanie zawodowe w zakresie studiów medycznych oraz zakonczonych obrona pracy doktorskiej studiów doktoranckich w zakresie nauk o kulturze fizycznej w polaczeniu z praktyka zawodowa pozwolila mi uzyskac wiedze, umiejetnosci i kompetencji spoleczne IN zakresie kosmetologii, które obejmuja zarówno profil akademicki, jak i praktyczne kwalifikacje dla calego obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu w powiazaniu z pozostalymi obszarami wiedzy. Jako nauczyciel pelniacy funkcje dyrektora szkól ksztalcacych techników uslug fryzjerskich i techników uslug kosmetycznych zetknalem sie z problemem braku nauczycieli, którzy spelnialiby wymagania prawa oswiatowego. Wymogiem prawa oswiatowego jest posiadanie przez nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych wyzszego wyksztalcenia drugiego stopnia zgodnego kierunkowo z nauczanymi przedmiotami. Do 2007 roku na rynku pracy brak bylo nauczycieli kosmetyki i fryzjerstwa z wyksztalceniem wyzszym. Od tego czasu sytuacja zaczela sie stopniowo zmieniac, ale na slaba jakosc ksztalcenia wciaz ma wplyw brak podreczników. Obecnie na rynku ksiegarskim zaczely pojawiac sie dosc licznie ksiazki poswiecone kosmetologii, a w tym zawodom fryzjera oraz techników uslug kosmetycznych i uslug fryzjerskich. Jednak wciaz brakuje rzetelnego zródla wiedzy o historii polskiego i swiatowego fryzjerstwa. Opublikowany cykl artykulów nie tylko wypelnia te luke, ale równiez przedstawia rozwój fryzjerstwa w powiazaniu z postepem wiedzy naukowej na tle sytuacji spolecznogospodarczej. Artykuly z tego cyklu sa poszukiwana przez nauczycieli fryzjerstwa pomoca dydaktyczna w nauczaniu technologii i stylizacji, jak równiez polskiego i angielskiego jezyka zawodowego. Celem przedstawionego cyklu publikacji o historii fryzjerstwa, które jest integralna czescia kosmetologii, bylo usystematyzowanie wiedzy z zakresu fryzjerstwa oraz ukazanie jego rozwoju wraz z postepem naukowo-technicznym i przemianami spolecznymi. ~ str. 4

5 IV. Omówienie pozostalych osiagniec naukowo-badawczych: Osiagniecia naukowo-badawcze, o których mowa w 3 Rozporzadzenia w sprawie kryteriów oceny osiagniec osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U ) Autorstwo lub wspólautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujacych sie w bazie JeR: 1. Baranowski WJ Clarithromycin-induced hypersomnia in children International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 2011, 49(5): Baranowski WJ Subcutaneous emphysema of lower eyelid as a complication of nasal CPAP Clinical Respiratory Journa12010, 4(4): e6 3. Baranowski WJ Clarithromycin-induced hypomania in child - case report Acta Psychiatrica Scandinavica 2010, 122(3): Baranowski WJ Delirium with therapeutic doses of azithromycin Acta Neuropsychiatrica 2009,21(6): Baranowski WJ Absorption of dietary iron in the light of its chemical properties Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2007, 40: Baranowski WJ Chemiczne podstawy wchlaniania zelaza z pokarmów Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2004,37: Maslowska J, Gawloska A, Baranowski W (30%) Znaczenie i poziom selenu w produktach spozywczych Biuletyn Magnezologiczny 1998, 3 (3): ~ str. 5

6 Osiagniecia naukowo-badawcze, o których mowa w 4 Rozporzadzenia w sprawie kryteriów oceny osiagniec osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U ) Autorstwo lub wspólautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach miedzynarodowych MONOGRAFIE lub krajowych innych niz znajdujace sie w bazie JCR: 1. Baranowski WJ (45%), Baranowski JB, Bulka-Baranowska A, Lukasik BA Materialy kosmetyczne i fryzjerskie Wyzsza Szkola Zawodowa LKO w Lodzi 2010 (ISBN ) 2. Baranowski WJ Wlasciwosci mucyn zoladkowych w aspekcie przyswajalnosci zelaza rozwoju niedokrwistosci sportowej. AWF Poznan 2006 (ISBN ) 3. Baranowski WJ (autor rozdzialu) Stomach mucins bind iron ions Mengen und Spurenelemente tom 22 (ISBN ) 4. Baranowski WJ (autor rozdzialu) Sodium, potassium and chlorine in formulae-fed infants' diet Mengen und Spurenelemente tom 20 (ISBN ) 5. Baranowski WJ (50%), Wasowska-Królikowska K (autorzy rozdzialu) Influence of intragastric acidity reduction on iron absorption in children Mengen und Spurenelemente tom 19 (ISBN ) 6. Baranowski WJ (autor rozdzialu). Intestinal mucus border as important iron absorption factor Mengen und Spurenelemente tom 18 (ISBN ) Sumaryczny impact factor wedlug listy JCR zgodnie z rokiem opublikowania: Wartosc impact factor w roku: : 1, : 4, : 0,944 RAZEM: 6,44 Lista cytowan publikacji wg zalacznika cytowania prac Miedzynarodowe lub krajowe nagrody za dzialalnosc naukowa lub artystyczna I miejsce w kategorii prac oryginalnych opublikowanych w roku 2008 na lamach Family Medicine & Primary Care Review ~ str. 6

7 I Wygloszenie referatów na miedzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych wg zalacznika konferencje: Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz wspólpraca miedzynarodowa we wszystkich obszarach wiedzy, o których mowa w 5 Rozporzadzenia w sprawie kryteriów oceny osiagniec osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U ) Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach miedzynarodowych lub krajowych - Tworzenie na zlecenie Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Lodzi arkuszy egzaminacyjnych w zakresie przeprowadzanego przez Centralna Komisje Egzaminacyjna w Warszawie egzaminu zawodowego dla zawodu: - technik uslug kosmetycznych - technik uslug fryzjerskich - Szkolenie na zlecenie Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Lodzi egzaminatorów egzaminu zawodowego dla zawodu: - fryzjer - Przeprowadzenie Centralnego Sprawdzianu Umiejetnosci Zawodowych w zawodzie fryzjer w ramach projektu "Mlodziezowa Akademia Umiejetnosci" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Udzial w miedzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udzial w komitetach organizacyjnych tych konferencji - Organizacja: - II Sympozjum Popularnonaukowe XXV-lecie Akademickiego Kola PCK przy AM w Lodzi (Lódz 11 kwietnia 1989 r.) - V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Uniejów'96 w Uniejowie (Uniejów maja 1996 r.) - Udzial: wg zalacznika konferencje: Otrzymane nagrody i wyróznienia Nagroda Prezesa Lódzkiej Korporacji Oswiatowej za osiagniecia dydaktyczne (2010 r.) Czlonkowstwo w miedzynarodowych lub krajowych towarzystwach naukowych - Polskie Towarzystwo Pediatryczne (1998-nadal) - Polskie Towarzystwo Kosmetologów ( ) str. 7

8 - International Society for Trace Elements Research in Humans ( ) - Sekcja Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ( ) - European Academy of Dermatology and Venereology ( ) Osiagniecia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki - Nauczyciel mianowany prowadzacy od 1999 roku zajecia z zakresu przedmiotów medycznych oraz teoretycznej i praktycznej nauki zawodu: - kursach zawodowych - zasadniczej szkole zawodowej ksztalcacej w zawodzie: - fryzjer; - policealnej szkole na kierunku: - technik uslug fryzjerskich - technik uslug kosmetycznych - technik fizjoterapii - technik farmaceutyczny - technik dentystyczny - Wykladowca w Wyzszej Szkole Zawodowej LKa w Lodzi na Wydziale Chemii Stosowanej: - studia stacjonarne pierwszego stopnia - studia podyplomowe w zakresie: - Technologia kosmetyczna z kosmetyka - Technologia fryzjerska z fryzjerstwem - Technologia leków z technika farmaceutyczna - Technologia produktów drogeryjnych - Technologia suplementów diety Obecnie prowadzone zajecia dotycza teorii i praktyki zawodowej z zakresu farmakologii, higieny, dietetyki, kosmetyki, fryzjerstwa, BHP i pierwszej pomocy, a do 2009 r. takze fizjoterapii i technik dentystycznych. - Uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu: - gimnazjalnego w czesci matematyczno-przyrodniczej - maturalnego z biologii - zawodowego w zawodzie: - technik uslug kosmetycznych - technik uslug fryzjerskich - fryzjer str. 8

9 Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji - Opieka naukowa nad studentami - opieka nad pracami dyplomowymi (Iicencjackimi i inzynierskimi) studentów WSZ LKa w Lodzi Wyniki jednej z prac zostaly opublikowane w czasopismie naukowym New Medicine (Baranowski WJ, Szymanski K. Microscopic observation of crystallization of gastric mucins in the presence of Na and K ions. New Medicine 2008, 2: 36-39). Dwie inne sa obecnie przygotowywane do publikacji. Staze w zagranicznych lub krajowych osrodkach naukowych lub akademickich Staz w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Lodzi Wykonywanie ekspertyz lub innych opracowan na zamówienie organów wladzy publicznej, samorzadu terytorialnego, podmiotów realizujacych zadania publiczne lub przedsiebiorców - Wykonywanie ekspertyz: - w postepowaniach sadowych w zakresie: - fizjoterapii - kosmetyki - fryzjerstwa - na potrzeby Inspekcji Handlowej w zakresie jakosci produktów i uslug: - kosmetycznych - fryzjerskich - Konsultant medyczny, naczelny underwriter i orzecznik: - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen SA ( nadal) - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie SA ( nadal) - Recenzent podrecznika szkolnego pl. "Nowoczesne fryzjerstwo - chemia, technologie, techniki" praca zbiorowa pod redakcja Zuzanny Sumirskiej ~ str. 9

10 Udzial w zespolach eksperckich i konkursowych - Przewodniczacy podzespolu ds. orzecznictwa lekarskiego w Zespole ds. ubezpieczen zdrowotnych i wypadkowych oraz medycyny ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczen ( ) - Udzial w pracach zespolów egzaminacyjnych powolanych przez Okregowa Komisje Egzaminacyjna w Lodzi do przeprowadzenia: - egzaminu maturalnego z biologii (egzaminator) - egzaminu zawodowego w zawodzie: - technik uslug kosmetycznych (egzaminator) - technik uslug fryzjerskich (egzaminator) - fryzjer (przewodniczacy zespolu egzaminacyjnego) Recenzowanie projektów miedzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach miedzynarodowych i krajowych - Recenzowanie na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Lodzi arkuszy egzaminacyjnych w zakresie panstwowego egzaminu zawodowego dla zawodu: - technik farmaceutyczny - technik elektroradiologii - technik uslug kosmetycznych - technik uslug fryzjerskich - fryzjer - Powolanie przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisanie na liste rzeczoznawców w zakresie merytoryczno-dydaktycznym do spraw podreczników przeznaczonych do ksztalcenia: - ogólnego: - biologia - w zawodach: - ratownik medyczny 322 [06] - technik farmaceutyczny 322 [10] - technik masazysta 322 [12] - technik elektroradiologii 322 [19] - asystent osoby niepelnosprawnej 346 [02] - opiekunka srodowiskowa 346 [03] - opiekun w domu opieki spolecznej 346 [04] - opiekunka dziecieca 513 [01] - fryzjer 514 [01] - technik uslug fryzjerskich 514 [02] ~ str. 10

11 - technik uslug kosmetycznych 514 [03] - w profilach ksztalcenia ogólnozawodowego: - uslugowo-gospodarczy - socjalny str. 11

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365)

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) wersje oczekujace: 2013-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2013-01-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2012-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 brzm ienie od 2012-01-01 do 2012-10-01 Prawo

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Dziekan Wydziału Lekarskiego Dziekan Wydziału Lekarskiego Strategia rozwoju Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na lata 2015 2020 przyjęta uchwałą Rady Wydziału w dniu 18 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej

wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej Warszawa, 08 lipca 2015 r. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych: wyższe Stanisław Araszkiewicz Wyższe techniczne mgr inż. mechanik Wydział Mechaniki Precyzyjnej 1978 rok Rzeczoznawca SIMP Minister Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach 1985-2012.

AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach 1985-2012. Dr inż. arch. Maria Bielak Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydział Architektury Politechnika Śląska w Gliwicach Gliwice. 20.02.2012r. AUTOREFERAT Zainteresowania naukowe,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT dr Marek Świerczyński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI RAPORT REFERENCYJNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Raport referencyjny ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Bogdan Kruszakin CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytut Nauk o Edukacji Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK 2. AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT SAMODZIELNA PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Autoreferat dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Bardziej szczegółowo