JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ ] Strona kursu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.pan.pl ] Strona kursu: http://us4us.eu/wydarzenia/kursy/"

Transkrypt

1 JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Dr Marcin Lewandowski [ ] Strona kursu: 1

2 2 SCIPY, NUMPY, MATPLOTLIB

3 3 Wielka czwórka NumPy podstawowy moduł naukowy (obsługa tablic a la Matlab ) SciPy rozbudowany moduł naukowy (numeryka i algorytmy) Matplotlib moduł do wykresów 2D IPy/IPython interaktywna konsola Pythona

4 4 NumPy linki Strona domowa: Dokumentacja: Przykłady: Cookbook:

5 5 SciPy linki Strona domowa: Dokumentacja: Cookbook:

6 6 Matplotlib linki Strona domowa: Dokumentacja: Przykłady: Cookbook: Galeria:

7 7 Materiały dodatkowe Using IPython for parallel computing SciPy 2009 matplotlib tutorial SciPy 2009 NumPy tutorial SciPy 2009 SciPy for numerics tutorial SciPy 2009 Cython tutorial SciPy 2010 TUTORIALS

8 8 MATPLOTLIB W PRZYKŁADACH

9 9 Sposoby na matpotlib Trzy sposoby pracy z matplotlib: matplotlib.pyplot główny moduł rysujący Matplotlib pylab wygodny moduł do pracy interaktywnej; łaczy Matplotlib i NumPy tworząc środowisko a la Matlab OOP pełny obiektowy interfejs do Matplotlib

10 10 Tryb interaktywny/i nie Interaktywność Matplotlib oznacza kiedy wykres jest uaktualniany (odrysowywany): W trybie interaktywnym po każdej komendzie rysowania (plot) W trybie nieinteraktywnym tylko po wywołaniu: draw() lub show() Ipython z opcją -pylab automatycznie włącza tryb interaktywny Inne możliwości sterowanie trybem pracy: Flaga w pliku konfiguracji matplotlibrc Opcja w słowniku matplotlib.rcparams ['interactive'] Funkcja matplotlib.interactive(true/false) W Pylab: isinteractive() zwraca True dla trybu interaktywnego ion() włącza tryb interaktywny ioff() wyłącza tryb interaktywny draw() wymusza odrysowanie wykresu PAMIĘTAJ, że operacja odrysowywania wiąże się z kosztem obliczeniowym (dużym dla poważnych wykresów). Dlatego czasami efektywnie jest wyłączyć tryb interaktywny, żeby zyskać na czasie.

11 11 Linki Matplotlib galeria Matplotlib w przykładach Matplotlib dokumentacja (900+ stron!!!) Pylab Py(thon+Mat)lab, czyli: scipy/numpy/matplotlib

12 12

13 13 Matplotlib i Latex Przykłady matplotlib do Latexa: Matplotlib zawiera wbudowany silnik do rysoawnia wyrażeń TeX mathtext mathtext składa wyrażenia matematyczne TeX przy pomocy FreeType 2 i domyślnych czcionek Computer Modern Alternatywnie Matplotlib może używać pełnego LATEXa: rcparams['text.usetex'] = True Ten mod pracy wymaga instalacji: LaTeX, dvipng i Ghostscript LATEX jest wtedy używany do rysowania wszystkich tekstów na rysunkach (nie tylko matematycznych)

14 14 matplotlib.pyplot vs. pylab Użyj matplotlib.pyplot import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt x = np.arange(0, 5, 0.1) y = np.sin(x) plt.plot(x, y) plt.show() Użyj pylab from pylab import * x = arange(0, 5, 0.1) y = sin(x) plot(x, y) show()

15 15 Interaktywne okno wykresu matplotlib Skrót klawiaturowy Komenda h, r, home Home/Reset l, left arrow, backspace Wstecz v, right arrow Naprzód p Pan or Zoom o Zoom s Zapisz f Przełączanie trybu pełnoekranowy trzymany x / y Zoom w osi X lub Y trzymany ctrl Zachowywanie proporcji (aspect ratio) g Włączanie/wyłączanie siatki l Przełączanie skali osi Y logarytmiczna/liniowa

16 16 Kolory matplotlib Skrót klawiaturowy b c g k m r w y #FF00FF (0.5, 1, 1) (1, 0, 1, 1) '0.7' Komenda blue cyan green black magenta red white yellow String haksadecymalny (format HTML) Format RGB lub RGBA Jasność w skali szarości

17 17 Line styles

18 18 Marker styles

19 19 Inne możliwości Umieszczanie (embedding) Matplotlib w: GTK+ Qt 4 wxpython Matplotlib na stony WEB (CGI, mod_python, Django, Pylons) Basemap toolkit rysowanie danych geograficznych oc/html/index.html

20 20 IPYTHON

21 21 ipython interaktywny shell Pythona Interaktywny wygodny shell Wbudowana grafika Integracja z Pylab/Matplotlib INSTALACJA EDP uaktualnienie wersji: easy_install -U ipython Pełna instalacja:

22 22 ipython funkcje <TAB> (tzw. Tab completion ) automatyczne uzupełnianie nazw zmiennych i obiektów, co znacznie skaraca czas pisania poleceń. Nie trzeba pamiętać nazw funkcji, można je sobie łatwo podejrzeć! nazwa_obiektu? nazwa_obiektu?? Help dla danego obiektu drukuje informacje na temat tego obiektu (funkcji, klasy etc.).? korzysta z docstrings, definicji funkcji (lista argumentów)?? pokazuje kod! komenda_systemowa wykonanie poleceń systemowych i przechwycenie ich rezultatów! Historia komend/rezultatów specjalne zmienne _,, _1, _2 trzymają historię rezultatów oraz _i1, _i2 historię komend Debuggowanie kodu po błędzie/wyjątku

23 23 ipython funkcje magiczne (%) %quickref wyświetla IPython Quick Reference Card %magic Display detailed documentation for all of the available magic commands %paste, %cpaste wkleja i wykonuje kod ze schowka (clipboard) %debug uruchamia interaktywny debugger %hist drukuje historię komend %pdb Automatically enter debugger after any exception %reset kasuje wszystkie zmienne i nazwy (czyści shell) %page obiekt drukuje zawartość obiektu metodą Pretty print z podziałem na strony %run script.py ładuje i wykonuje script w IPython %prun komenda wykonuje komenda w profilerze (cprofile) %time / %timeit komenda mierzy czas wykonania komendy (%timeit wykonuje 10 razy i mierzy średni czas wykonania) %who, %who_ls, %whos wyświetla informację o zdefiniowanych zmiennych %xdel zmienna kasuje zmienną

24 24 ipython funkcje c.d.!cmd Execute cmd in the system shell output =!cmd args Run cmd and store the stdout in output %alias alias_name cmd Define an alias for a system (shell) command %bookmark Utilize IPython s directory bookmarking system %cd directory Change system working directory to passed directory %pwd Return the current system working directory %pushd directory Place current directory on stack and change to target directory %popd Change to directory popped off the top of the stack %dirs Return a list containing the current directory stack %dhist Print the history of visited directories %env Return the system environment variables as a dict

25 25 ipython Notebook linki NOTEBOOKI: https://github.com/ipython/ipython/wiki/a-gallery-of-interesting-ipython- Notebooks https://github.com/ipython/ipython/tree/master/examples/notebooks https://github.com/jrjohansson/scientific-python-lectures https://bitbucket.org/hrojas/learn-pandas WEBCAST:

26 26 ipython Notebook skróty klawiszowe Shift-Enter wykonuje aktywną celę, pokazuje rezultat (jeśli jest) i przechodzi do kolejnej celi. (sam klawisz Enter nie powoduje wykonania/ewaluacji!) Ctrl-Enter wykonanie aktywną celę w miejscu, tzn. nie przechodzi po wykonaniu do kolejnej. Wygodne do szybkiego eksperymentowania i nie powoduje tworzenia wielu cel z kodem Ctrl-m skrót klawiszowy prefiks do innych poleceń Użyj Ctrl-m h żeby zobaczyć help z tymi poleceniami.

27 27 ipython Notebook skróty klawiszowe c.d.

28 28 ipython Notebook uruchomienie $ ipython notebook Standardowo nie ładuje pylab tylko sam ipython $ ipython notebook --pylab Tak uruchamiamy ipython z pylab wykresy są pokazywane w zewnetrznym interaktywnym oknie (podobnie jak w pylab z konsoli Qt) $ ipython notebook --pylab inline Uruchamienie ipython z pylab wykresy inline

29 29 HDF5

30 30 HDF5 Hierarchical Data Format (HDF, HDF4, HDF5 ) określa format oraz zestaw bibliotek do zachowywania i manipulowania BARDZO DUŻYMI zestawami danych numerycznych Oryginalnie opracowany w National Center for Supercomputing Applications, obecnie rozwijany i wspierany przez organizację non-profit The HDF Group (http://www.hdfgroup.com) OTWARTY!!!

31 31 HDF5 cechy Uniwersalny i hierarchiczny model danych pozwala na reprezentację złożonych struktur danych oraz metadanych (a la system plikowy w pliku) W pełni przenośny pomiędzy różnymi platformami Obsługa plików > 2GB OFICJALNE biblioteki dla: C, C++, Fortran 90, Java INNE biblioteki: Matlab (7+), Perl, Python Dostępne narzędzia do zarządzania, przeglądania, analizy i manipulacji

32 32 HDF5 struktura HDF5 jest hierarchiczny struktury: Groups & Datasets Dodatkowo Attributes mogą być przypisane do danego Dataset HDF5 Groups zawierają: Strukturę grupującą 0 lub więcej Groups lub Datasets Dodatkowe metadane HDF5 Datasets zawiera: Nagłówek danych Tablicę danych

33 33 Structures to organize objects Groups / (root) 3-D array /foo palette lat lon temp Table Raster image Datasets Raster image 2-D array

34 34 HDF5 Dataset Klasy informacji w nagłówku Dataset: Nazwa Datasetu string ASCII Typ danych: Atomowe np. integer, float Złożone struktury Przestrzeń danych określa liczbę wymiarów Datasetu (nielimitowana) Układ Datasetu: Ciągły (domyślny) Blokowy w równych kawałkach zapamiętywanych w różnych częściach pliku (w celu optymalizacji I/O)

35 35 HDF5 Dataset Rank 3 Metadata Dataspace Dimensions Dim_1 = 4 Dim_2 = 5 Dim_3 = 7 Data Datatype Integer Properties Chunked Compressed (optional) Attributes Time = 32.4 Pressure = 987 Temp = 56 Na podstawie:introduction to HDF5 by Barbara Jones, The HDF Group, The 13th HDF & HDF-EOS Workshop, November 3-5, 2009

36 36 HDF5 typy danych

37 37 HDF5 Attributes Attributes małe nazwane Datasety związane z głównymi Datasets, Groups lub nazwanymi typami danych Używane do opisu danych (metadane) Attribute składają się z: Nazwy Wartości Attributes są pamiętane w nagłówkach obiektów, których dotyczą

38 38 HDFView przeglądarka HDF5

39 39 HDF5 i Matlab Domyślny format plików MAT od wersji 7.3+ Funkcje wysokiego poziomu zapis/odczyt plików MAT (workspace) Funkcje niskiego poziomu (300 funkcji) bezpośredni dostęp do biblioteki C API Patrz: MATLAB 7 Programming Fundamentals

40 40 HDF5-Matlab funkcje wysokiego poziomu hdf5info hdf5read hdf5write

41 41 hdf5info fileinfo = hdf5info(filename) fileinfo = hdf5info(...,'readattributes',bool) [...] = hdf5info(..., 'V71Dimensions', BOOL) Przykład: fileinfo = hdf5info('example.h5') fileinfo = Filename: 'example.h5' LibVersion: '1.8.3' Offset: 0 FileSize: 8172 GroupHierarchy: [1x1 struct]

42 42 hdf5read data = hdf5read(filename,datasetname) attr = hdf5read(filename,attributename) [data, attr] = hdf5read(...,'readattributes',bool) data = hdf5read(hinfo) [...] = hdf5read(..., 'V71Dimensions', BOOL)

43 43 HDF5 i Python h5py (http://h5py.googlecode.com) NumPy (http://new.scipy.org) Test: >>> import h5py.tests >>> h5py.tests.runtests()

44 Konwersja pliku tekstowego do HDF5 44 EX: hdf5 Skrypt T2Hconverter.py służy do konwersji pliku tekstowego (TXT), z danymi przykładowymi, do formatu HDF5 Jako wynik otrzymujemy plik HDF5 (H5) o nazwie identycznej z nazwą pliku danych T2Hconverter [nazwa pliku danych]

45 45 Tekstowe dane wejściowe listing pliku dane.txt ; Przykładowy plik z danymi pomiarowymi. ; Średnik na początku linii oznacza komentarz ; Format danych: ; Czas [s] (float), Temperatura [st. C] (float) 0,25.6 5, , , , , , , , , , , , koniec listingu

46 46 Struktura pliku wynikowego HDF5 /ROOT ----Header - ConversionDate czas konwersji (string) data i - Description (string) opis pliku - ScriptVersion (int) wersja skryptu zapisu (pomnożona x10) ----Data - Values (float) macierz danych ( rząd 1 - czas, rząd 2 - temp )

47 47 Skrypty dla Matlaba Skrypt "h5reader_example.m" odczytuje dane z pliku wejściowego w formacie HDF5 i wyświetla zawartość w oknie roboczym. Nazwa pliku wejściowego znajduję się w zmiennej FILE_NAME deklarowanej na początku skryptu

48 48 H5PY KROK-PO-KROKU Na podstawie:

49 49 Pliki HDF5 Konstruktor plików HDF5 akceptuje tryby analogicznie jak zwykła funkcja open(): r, w, a (domyślny) # tworzy lub nadpisuje plik >>> f = h5py.file('file1.hdf5', 'w') # otwiera istniejący tylko do odczytu >>> f = h5py.file('file2.hdf5', 'r')

50 50 HDF5 Dataset Utworzenie HDF5 z datasetem (100,100) typu integer Inicjalizacja datasetu wartością 42 >>> import h5py # utworzenie HDF5 >>> f = h5py.file('myfile.hdf5') >>> dset=f.create_dataset("mydataset", (100, 100), 'i') >>> dset[...] = 42

51 51 HDF5 Dataset c.d. Własności dataset (utworzonego wcześniej) : >>> dset.shape (100, 100) >>> dset.dtype dtype('int32') Dataset można utworzyć z array wbudowanego w NumPy: >>> import numpy >>> arr = numpy.ones((2,3), '=i4') >>> dset = f.create_dataset('anotherdataset', data=arr)

52 52 Grupy Utworzony Dataset ma nazwę, która tworzy element ścieżki dostępu do niego: >>> dset.name '/MyDataset' Do złudzenia przypomina to system ścieżek w systemach plikowych. W powyższym przykładzie mówimy, że MyDataset znajduje się w Grupie root (/) pliku HDF5. Można tworzyć inne grupy i podgrupy: >>> subgroup = f.create_group("subgroup") >>> subgroup.name '/SubGroup' Każda z nich może z kolei zawierać Datasety i/lub kolejne Grupy: >>> dset2 = subgroup.create_dataset('myotherdataset', (4,5), '=f8') >>> dset2.name '/SubGroup/MyOtherDataset'

53 53 Grupy c.d. Dostęp do grup za pomocą ścieżki (z podgrupy lub ścieżka bezwzględna dla pliku): >>> dset2 = subgroup['myotherdataset'] >>> dset2 = f['/subgroup/myotherdataset'] # equivalent Grupy oraz obiekt plikowy HDF5 ( f w tym przykładzie) wspierają inne operacje słownikowe: >>> list(f) ['MyDataset', 'SubGroup'] >>> 'MyDataset' in f True >>> 'Subgroup/MyOtherDataset' in f True >>> del f['mydataset'] As a safety feature, you can t create an object with a pre-existing name; you have to manually delete the existing object first: >>> grp = f.create_group("newgroup") >>> grp = f.create_group("newgroup") ValueError: Name already exists (Symbol table: Object already exists) >>> del f['newgroup'] >>> grp = f.create_group("newgroup")

54 54 Atrybuty HDF5 pozwala na dodawanie dodatkowych małych danych do Grup i Datasetów, są to Atrybuty. Atrybuty mają funkcję metadanych czyli danych o danych, które mogą dodatkowo opisywać dane np. tytuł, timestamp, etc. Obiekt typu słownikowego (Dict) o nazwie attr jest związany z każdą Grupą/Datasetem i służy do dostępu do Atrybutów: >>> dset.attrs <Attributes of HDF5 object "MyDataset" (0)> >>> dset.attrs["name"] = "My Dataset" >>> dset.attrs[ My Index"] = 4 >>> dset.attrs["order Array"] = numpy.arange(10) >>> for name, value in dset.attrs.iteritems():... print name+":", value... Name: My Dataset My Index: 4 Order Array: [ ]

55 55 Dataset funkcje specjalne Datasety HDF5 wspierają specjalne funkcje za pomocą opcji przekazanych do Group.create_dataset(): Chunked storage struktura danych typu bloki indeksowane w B-drzewo lub w sposób ciągły. Tego typu układ może drastycznie przyśpieszać operacje I/O dla pewnych wzorów dostępu do danych (np. co n-ty). Compression przezroczysta bezstratna kompresja danych; dostępne są typy kompresji gzip, lzf, szip. Error-Detection wszystkie pliki HDF5 zawierają sumę kontrolną (algorytm fletcher32), która umożliwia weryfikację zapisz/odczyt dla Datasetu. Błąd sumy kontrolne przy odczycie powoduje wyjątek! Resizing rozmiary Datasety HDF5 mogą być zmieniane w locie (do maksymalnego rozmiaru określonego w momencie tworzenia).

56 56 Dynamiczny resizing Funkcja Dataset.resize() modyfikuje rozmiar datasetu (w miejscu): >>> dset = grp.create_dataset("name", (10,10), '=f8', maxshape=(none, None)) >>> dset.shape (10, 10) >>> dset.resize((20,20)) >>> dset.shape (20, 20)

57 57 Dostęp i krojenie Datasetu Dosęp do Dataset za pomocą tradycyjnego slicingu oraz rozszerzonego a la NumPy. Przecięcia (slices) są tłumaczone na odpowiednik HDF5 zwany hyperslab, który zapewnia szybki i efektywny dostęp do danych. Rozpoznawane argumenty slicingu : Liczby: wszystko co jest konwertowalne do Python long Obiekty Slice UWAGA: ujemne indeksy niedozwolone! Nazwy pól dla danych złożonych (compound) Obiekt Ellipsis (...) maksymalnie jeden!

58 58 Dostęp i krojenie Datasetu przykłady >>> dset = f.create_dataset("mydataset", (10,10,10), 'f') >>> dset[0,0,0] >>> dset[0,2:10,1:9:3] >>> dset[:,::2,5] >>> dset[0] >>> dset[1,5] >>> dset[0,...] >>> dset[...,6] Dla danych złożonych można specyfikować wiele pól na raz: >>> dset["fielda"] >>> dset[0,:,4:5, "FieldA", "FieldB"] >>> dset[0,..., "FieldC"]

59 59 Broadcasting (rozgłaszanie) Dla prostego slicingu wspierane jest rozgłaszanie wartości: >>> dset[0,:,:] = np.arange(10) # wypełnij (10,10) h5py NIE używa NumPy do realizacji rozgłaszania. Rozgłaszanie jest zaimplementowane za pomocą wielokrotnych selekcji z użyciem HDF5 hyperslab. W tym przykładzie Dataset (1000, 1000) jest rozgłaszany do Datasetu (1000, 1000, 1000) : >>> dset2 = f.create_dataset("mydataset", (1000,1000,1000), 'f') >>> data = numpy.arange(1000*1000, dtype='f').reshape((1000,1000)) >>> dset2[:] = data # To nie wymaga alokacji 3.8GB! Broadcasting jest wspierany tylko dla prostego slicningu.

60 60 Zgodność z NumPy Datasety implementują następujące funkcje interfejsu obsługi tablic w NumPy (tzw. NumPy-array): Slicing proste i elementy zaawansowanego indeksowania shape atrybut dtype atrybut UWAGA: do tego tematu wrócimy omawiając NumPy

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ]

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] PLIKI, DANE, FORMATY, KONWERSJE 2 Moduły do obsługi plików sys, os, os.path podstawowe funkcje plikowe fileinput otwiera

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku Diary przydatne polecenie diary nazwa_pliku Polecenie to powoduje, że od tego momentu sesja MATLAB-a, tj. polecenia i teksty wysyłane na ekran (nie dotyczy grafiki) będą zapisywane w pliku o podanej nazwie.

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania ze skryptu kroswalidacja.py

Instrukcja korzystania ze skryptu kroswalidacja.py Instrukcja korzystania ze skryptu kroswalidacja.py 1) Wczytać do SGeMS plik z danymi pomiarowymi dwukrotnie (Menu Objects Load Object): raz jako dane, a za drugim razem pod inną nazwą, np. punkty jako

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych Daniel Wójcik Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej d.wojcik@nencki.gov.pl tel. 022

Bardziej szczegółowo

2. Podstawowe aplikacje i komendy

2. Podstawowe aplikacje i komendy 2.1 Główne konsole programów 2. Podstawowe aplikacje i komendy 2.1.1 Menu konsoli (okna) komend File Plik - operacje na plikach i kartotekach Edit Edycja operacje na schowku Preferences konfiguracja konsoli

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniemy GNU Octave

Zanim zaczniemy GNU Octave MatLab część I 1 Zanim zaczniemy GNU Octave 2 Zanim zaczniemy GNU Octave 3 Zanim zaczniemy GNU Octave 4 Środowisko MatLab-a MatLab ang. MATrix LABoratory Obliczenia numeryczne i symboliczne operacje na

Bardziej szczegółowo

Pisząc okienkowy program w Matlabie wykorzystujemy gotowe obiekty graficzne, lub możemy tworzyć własne obiekty dziedzicząc już zdefiniowane.

Pisząc okienkowy program w Matlabie wykorzystujemy gotowe obiekty graficzne, lub możemy tworzyć własne obiekty dziedzicząc już zdefiniowane. MATLAB Co to jest? program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych. Nazwa Nazwa programu pochodzi od angielskich

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie

Programowanie w Javie Programowanie w Javie Andrzej Czajkowski Lista nr 0 Debugger w Javie Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych funkcji narzędzia debugera (odpluskwiacz) w środowisku Eclipse. Po ukończeniu ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Python 1

Wstęp do informatyki. Python 1 Wstęp do informatyki Python 1 Python - wprowadzenie Wysokopoziomowy język programowania obiektowego stworzony na początku lat dziewięćdziesiątych XXw. Cechy Pythona: - wszechstronne zastosowania (GUI,

Bardziej szczegółowo

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony Scilab - podstawy Scilab jest środowiskiem numerycznym, programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści Microsoft Visual C++ 2008 : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Co znajdziesz w tej książce? 9 Rozdział 1. Podstawy środowiska Visual C++ 2008 11 Język C++ a.net Framework

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH II rok Kierunek Logistyka Temat: Zajęcia wprowadzające. BHP stanowisk

Bardziej szczegółowo

Wartości x-ów : Wartości x ów można w Scilabie zdefiniować na kilka sposobów, wpisując odpowiednie polecenie na konsoli.

Wartości x-ów : Wartości x ów można w Scilabie zdefiniować na kilka sposobów, wpisując odpowiednie polecenie na konsoli. Notatki z sesji Scilaba Istnieje możliwość dokładnego zapisu przebiegu aktualnej sesji pracy ze Scilabem: polecenie diary('nazwa_pliku.txt') powoduje zapis do podanego pliku tekstowego wszystkich wpisywanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Dr inż. Krzysztof Berezowski Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Wprowadzenie CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA Filozofia języka

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved. Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Python Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Cechy języka marketing Obiektowy (dużo prostszy od C++) Darmowy Nie tylko Unix (choć tam najpopularniejszy) Wiele bibliotek (np. Tkinter, czyli interfejs do

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python. Wykład 14. Marcin Młotkowski. 25 stycznia 2010. Python i Apache Pythonowe platformy aplikacyjne. Dystrybucja aplikacji w U*IX

Kurs języka Python. Wykład 14. Marcin Młotkowski. 25 stycznia 2010. Python i Apache Pythonowe platformy aplikacyjne. Dystrybucja aplikacji w U*IX Wykład 14. 25 stycznia 2010 1 2 Dystrybucja aplikacji w U*IX Python w aplikacjach serwerowych CGI; FastCGI, SCGI: ulepszone CGI; WSGI: Web Server Gateway Interface mod_python Moduł mod_python Moduł do

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Python wstęp. Michał Bereta www.michalbereta.pl

Python wstęp. Michał Bereta www.michalbereta.pl Python wstęp Michał Bereta www.michalbereta.pl Wprowadzenie... 1 Źródła wiedzy... 1 Uruchomienie interpretera Pythona... 2 Python jako kalkulator użycie interaktyne... 2 Uruchamianie skryptów z plików...

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do psql i SQL. Język komend psql. Podstawy instrukcji SELECT

Wprowadzenie do psql i SQL. Język komend psql. Podstawy instrukcji SELECT Wprowadzenie do psql i SQL 1 Bazy Danych Wykład p.t. Wprowadzenie do psql i SQL. Język komend psql. Podstawy instrukcji SELECT Antoni Ligęza ligeza@agh.edu.pl http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ligeza Wykorzystano

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx Logowanie 1. Otworzyć w oknie przeglądarki adres: https://portal.clusterix.pl:8443 2. Zalogować się używając konta, użytkownik: trainxx, hasło: tramxx Delegacja certyfikatu proxy 1. Zalogować poprzez ssh

Bardziej szczegółowo

Writer wzory matematyczne

Writer wzory matematyczne Writer wzory matematyczne Procesor Writer pracuje zazwyczaj w trybie WYSIWYG, podczas wpisywania wzorów matematycznych nie całkiem. Wzory wpisujemy w oknie edytora wzorów w postaci tekstu. Tekst ten jest

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII Spis treści Od autora..................................................... Obliczenia inżynierskie i naukowe.................................. X XII Ostrzeżenia...................................................XVII

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+ Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja opracowania danych w programie SciDAVis v. 1-D013-win

Krótka instrukcja opracowania danych w programie SciDAVis v. 1-D013-win Krótka instrukcja opracowania danych w programie SciDAVis v. 1-D013-win 1 Instalacja programu SciDAVis Microsoft Windows Informacje na temat projektu SciDAVis dostępne są na stronie http://scidavis.sourceforge.net/.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF 1. Wstęp Treści zawarte w tym dokumencie mogą być przydatne w przypadku konieczności dokonania konwersji dokumentów tworzonych z

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Pakiety matematyczne. Matematyka Stosowana. dr inż. Krzysztof Burnecki

Pakiety matematyczne. Matematyka Stosowana. dr inż. Krzysztof Burnecki Pakiety matematyczne Matematyka Stosowana dr inż. Krzysztof Burnecki 17.04.2013 Wykład 9 Operacje symboliczne w Matlabie Graficzny interfejs użytkownika (GUI) Slajdy powstały na podstawie prezentacji Informatyka

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python / Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena. Warszawa, Spis treści

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python / Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena. Warszawa, Spis treści Przetwarzanie i analiza danych w języku Python / Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena. Warszawa, 2016 Spis treści Przedmowa XI I Podstawy języka Python 1. Wprowadzenie 3 1.1. Język i środowisko

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania Lista 1

Wstęp do Programowania Lista 1 Wstęp do Programowania Lista 1 1 Wprowadzenie do środowiska MATLAB Zad. 1 Zapoznaj się z podstawowymi oknami dostępnymi w środowisku MATLAB: Command Window, Current Folder, Workspace i Command History.

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe i C++

Programowanie Obiektowe i C++ Programowanie Obiektowe i C++ Smalltalk Marcin Benke 15 stycznia 2007 Marcin Benke (MIMUW) Programowanie Obiektowe i C++ 15 stycznia 2007 1 / 26 Marcin Benke (MIMUW) Programowanie Obiektowe i C++ 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

Smart Draw - prezentacja programu

Smart Draw - prezentacja programu Smart Draw - prezentacja programu Program Smart Draw zaawansowanym programem do tworzenia różnych typów schematów, projektów inżynierskich z wielu dziedzin. Program jest dostępny na stornie producenta:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka Podstawy MATLABA MATLAB jest zintegrowanym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych.

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. Złożone typy danych - TABLICE TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. * Może przechowywać dowolny typ danych, typ

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Tablice i struktury. czyli złożone typy danych. Programowanie Proceduralne 1

Tablice i struktury. czyli złożone typy danych. Programowanie Proceduralne 1 Tablice i struktury czyli złożone typy danych. Programowanie Proceduralne 1 Tablica przechowuje elementy tego samego typu struktura jednorodna, homogeniczna Elementy identyfikowane liczbami (indeksem).

Bardziej szczegółowo

Plan. krótkie opisy modułów. 1 Uwagi na temat wydajności CPython a. 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową

Plan. krótkie opisy modułów. 1 Uwagi na temat wydajności CPython a. 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową Plan 1 Uwagi na temat wydajności CPython a 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową 3 Podstawowe techniki poprawiające zużycie pamięci krótkie opisy modułów 1 array - jak oszczędzić na

Bardziej szczegółowo

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main Język obiektowy Wykład 13 Programowanie obiektowe z lotu ptaka, str 1 James Gosling, Mike Sheridan, Patrick Naughton Sun Microsystems 1995(20latmłodszyodC) C jest językiem proceduralnym Java jest językiem

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz Wykład A1 AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz 1 Tematyka zajęć Rysunek techniczny Elementy geometrii wykreślnej Pakiet CAD (AutoCAD 2008) 2 Prowadzący zajęcia Wykłady: Prof. Jadwiga Maciaszek (pok. 204) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 5 Marcin Młotkowski 23 marca 2017 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 50 Historia Początkowe założenia Projekt OAK Sterowanie urządzeniami

Bardziej szczegółowo

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4 Spis treści 1 Wątki 1 2 Tworzenie wątków 1 3 Synchronizacja 3 4 Dodatki 3 5 Algorytmy sortowania 4 6 Klasa Runnable 4 Temat: Wątki Czym są wątki. Grafika. Proste animacje. Małe podsumowanie materiału.

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ikon oprogramowania

Słowniczek ikon oprogramowania Słowniczek ikon oprogramowania Słowniczek ikon oprogramowania Aliro to pełna lista wszystkich ikon używanych w oprogramowaniu. Stworzono go po to, aby użytkownik mógł łatwo zidentyfikować ikony i zorientować

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Sphinx - system dokumentacji dla Pythona

Sphinx - system dokumentacji dla Pythona Sphinx - system dokumentacji dla Pythona (1/24) Sphinx - system dokumentacji dla Pythona Michał Jaworski docstrings Sphinx - system dokumentacji dla Pythona (2/24) docstrings Sphinx - system dokumentacji

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Podstawy wykorzystania bibliotek DLL w skryptach oprogramowania InTouch

Podstawy wykorzystania bibliotek DLL w skryptach oprogramowania InTouch INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 60 04-12-2002 Podstawy wykorzystania bibliotek DLL w skryptach oprogramowania InTouch Wstęp PoniŜsza dokumentacja oparta na przykładach stworzonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF 1. Wstęp Treści zawarte w tym dokumencie mogą być przydatne w przypadku konieczności dokonania konwersji dokumentów tworzonych z

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

Podstawy MATLABA, cd.

Podstawy MATLABA, cd. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka Podstawy MATLABA, cd. 1. Wielomiany 1.1. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala Tryb X terminala Terminal ABA-X3 może być wykorzystywany jako wielosesyjny X terminal. Umożliwia to współpracę terminala w trybie graficznym z maszynami wykorzystującymi systemy UNIX lub LINUX albo inne

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji L.p. Specyficzne detale 2.1 - Strony statyczne I dynamiczne - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML doc w Rysunek nie jest potrzebny 2.1.1 Opcje w pisaniu skryptów

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego Photoshop Podstawy budowy obrazu komputerowego Wykład 1 Autor: Elżbieta Fedko O czym dzisiaj będziemy mówić? Co to jest grafika komputerowa? Budowa obrazu w grafice wektorowej i rastrowej. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Slajd 1 z 10 C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 15 maja 2013 r. Slajd 2 z 10 Pojęcia związane z debugowaniem DEBUGOWANIE (z ang. debugging odrobaczanie)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo