JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ ] Strona kursu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.pan.pl ] Strona kursu: http://us4us.eu/wydarzenia/kursy/"

Transkrypt

1 JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Dr Marcin Lewandowski [ ] Strona kursu: 1

2 2 SCIPY, NUMPY, MATPLOTLIB

3 3 Wielka czwórka NumPy podstawowy moduł naukowy (obsługa tablic a la Matlab ) SciPy rozbudowany moduł naukowy (numeryka i algorytmy) Matplotlib moduł do wykresów 2D IPy/IPython interaktywna konsola Pythona

4 4 NumPy linki Strona domowa: Dokumentacja: Przykłady: Cookbook:

5 5 SciPy linki Strona domowa: Dokumentacja: Cookbook:

6 6 Matplotlib linki Strona domowa: Dokumentacja: Przykłady: Cookbook: Galeria:

7 7 Materiały dodatkowe Using IPython for parallel computing SciPy 2009 matplotlib tutorial SciPy 2009 NumPy tutorial SciPy 2009 SciPy for numerics tutorial SciPy 2009 Cython tutorial SciPy 2010 TUTORIALS

8 8 MATPLOTLIB W PRZYKŁADACH

9 9 Sposoby na matpotlib Trzy sposoby pracy z matplotlib: matplotlib.pyplot główny moduł rysujący Matplotlib pylab wygodny moduł do pracy interaktywnej; łaczy Matplotlib i NumPy tworząc środowisko a la Matlab OOP pełny obiektowy interfejs do Matplotlib

10 10 Tryb interaktywny/i nie Interaktywność Matplotlib oznacza kiedy wykres jest uaktualniany (odrysowywany): W trybie interaktywnym po każdej komendzie rysowania (plot) W trybie nieinteraktywnym tylko po wywołaniu: draw() lub show() Ipython z opcją -pylab automatycznie włącza tryb interaktywny Inne możliwości sterowanie trybem pracy: Flaga w pliku konfiguracji matplotlibrc Opcja w słowniku matplotlib.rcparams ['interactive'] Funkcja matplotlib.interactive(true/false) W Pylab: isinteractive() zwraca True dla trybu interaktywnego ion() włącza tryb interaktywny ioff() wyłącza tryb interaktywny draw() wymusza odrysowanie wykresu PAMIĘTAJ, że operacja odrysowywania wiąże się z kosztem obliczeniowym (dużym dla poważnych wykresów). Dlatego czasami efektywnie jest wyłączyć tryb interaktywny, żeby zyskać na czasie.

11 11 Linki Matplotlib galeria Matplotlib w przykładach Matplotlib dokumentacja (900+ stron!!!) Pylab Py(thon+Mat)lab, czyli: scipy/numpy/matplotlib

12 12

13 13 Matplotlib i Latex Przykłady matplotlib do Latexa: Matplotlib zawiera wbudowany silnik do rysoawnia wyrażeń TeX mathtext mathtext składa wyrażenia matematyczne TeX przy pomocy FreeType 2 i domyślnych czcionek Computer Modern Alternatywnie Matplotlib może używać pełnego LATEXa: rcparams['text.usetex'] = True Ten mod pracy wymaga instalacji: LaTeX, dvipng i Ghostscript LATEX jest wtedy używany do rysowania wszystkich tekstów na rysunkach (nie tylko matematycznych)

14 14 matplotlib.pyplot vs. pylab Użyj matplotlib.pyplot import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt x = np.arange(0, 5, 0.1) y = np.sin(x) plt.plot(x, y) plt.show() Użyj pylab from pylab import * x = arange(0, 5, 0.1) y = sin(x) plot(x, y) show()

15 15 Interaktywne okno wykresu matplotlib Skrót klawiaturowy Komenda h, r, home Home/Reset l, left arrow, backspace Wstecz v, right arrow Naprzód p Pan or Zoom o Zoom s Zapisz f Przełączanie trybu pełnoekranowy trzymany x / y Zoom w osi X lub Y trzymany ctrl Zachowywanie proporcji (aspect ratio) g Włączanie/wyłączanie siatki l Przełączanie skali osi Y logarytmiczna/liniowa

16 16 Kolory matplotlib Skrót klawiaturowy b c g k m r w y #FF00FF (0.5, 1, 1) (1, 0, 1, 1) '0.7' Komenda blue cyan green black magenta red white yellow String haksadecymalny (format HTML) Format RGB lub RGBA Jasność w skali szarości

17 17 Line styles

18 18 Marker styles

19 19 Inne możliwości Umieszczanie (embedding) Matplotlib w: GTK+ Qt 4 wxpython Matplotlib na stony WEB (CGI, mod_python, Django, Pylons) Basemap toolkit rysowanie danych geograficznych oc/html/index.html

20 20 IPYTHON

21 21 ipython interaktywny shell Pythona Interaktywny wygodny shell Wbudowana grafika Integracja z Pylab/Matplotlib INSTALACJA EDP uaktualnienie wersji: easy_install -U ipython Pełna instalacja:

22 22 ipython funkcje <TAB> (tzw. Tab completion ) automatyczne uzupełnianie nazw zmiennych i obiektów, co znacznie skaraca czas pisania poleceń. Nie trzeba pamiętać nazw funkcji, można je sobie łatwo podejrzeć! nazwa_obiektu? nazwa_obiektu?? Help dla danego obiektu drukuje informacje na temat tego obiektu (funkcji, klasy etc.).? korzysta z docstrings, definicji funkcji (lista argumentów)?? pokazuje kod! komenda_systemowa wykonanie poleceń systemowych i przechwycenie ich rezultatów! Historia komend/rezultatów specjalne zmienne _,, _1, _2 trzymają historię rezultatów oraz _i1, _i2 historię komend Debuggowanie kodu po błędzie/wyjątku

23 23 ipython funkcje magiczne (%) %quickref wyświetla IPython Quick Reference Card %magic Display detailed documentation for all of the available magic commands %paste, %cpaste wkleja i wykonuje kod ze schowka (clipboard) %debug uruchamia interaktywny debugger %hist drukuje historię komend %pdb Automatically enter debugger after any exception %reset kasuje wszystkie zmienne i nazwy (czyści shell) %page obiekt drukuje zawartość obiektu metodą Pretty print z podziałem na strony %run script.py ładuje i wykonuje script w IPython %prun komenda wykonuje komenda w profilerze (cprofile) %time / %timeit komenda mierzy czas wykonania komendy (%timeit wykonuje 10 razy i mierzy średni czas wykonania) %who, %who_ls, %whos wyświetla informację o zdefiniowanych zmiennych %xdel zmienna kasuje zmienną

24 24 ipython funkcje c.d.!cmd Execute cmd in the system shell output =!cmd args Run cmd and store the stdout in output %alias alias_name cmd Define an alias for a system (shell) command %bookmark Utilize IPython s directory bookmarking system %cd directory Change system working directory to passed directory %pwd Return the current system working directory %pushd directory Place current directory on stack and change to target directory %popd Change to directory popped off the top of the stack %dirs Return a list containing the current directory stack %dhist Print the history of visited directories %env Return the system environment variables as a dict

25 25 ipython Notebook linki NOTEBOOKI: https://github.com/ipython/ipython/wiki/a-gallery-of-interesting-ipython- Notebooks https://github.com/ipython/ipython/tree/master/examples/notebooks https://github.com/jrjohansson/scientific-python-lectures https://bitbucket.org/hrojas/learn-pandas WEBCAST:

26 26 ipython Notebook skróty klawiszowe Shift-Enter wykonuje aktywną celę, pokazuje rezultat (jeśli jest) i przechodzi do kolejnej celi. (sam klawisz Enter nie powoduje wykonania/ewaluacji!) Ctrl-Enter wykonanie aktywną celę w miejscu, tzn. nie przechodzi po wykonaniu do kolejnej. Wygodne do szybkiego eksperymentowania i nie powoduje tworzenia wielu cel z kodem Ctrl-m skrót klawiszowy prefiks do innych poleceń Użyj Ctrl-m h żeby zobaczyć help z tymi poleceniami.

27 27 ipython Notebook skróty klawiszowe c.d.

28 28 ipython Notebook uruchomienie $ ipython notebook Standardowo nie ładuje pylab tylko sam ipython $ ipython notebook --pylab Tak uruchamiamy ipython z pylab wykresy są pokazywane w zewnetrznym interaktywnym oknie (podobnie jak w pylab z konsoli Qt) $ ipython notebook --pylab inline Uruchamienie ipython z pylab wykresy inline

29 29 HDF5

30 30 HDF5 Hierarchical Data Format (HDF, HDF4, HDF5 ) określa format oraz zestaw bibliotek do zachowywania i manipulowania BARDZO DUŻYMI zestawami danych numerycznych Oryginalnie opracowany w National Center for Supercomputing Applications, obecnie rozwijany i wspierany przez organizację non-profit The HDF Group (http://www.hdfgroup.com) OTWARTY!!!

31 31 HDF5 cechy Uniwersalny i hierarchiczny model danych pozwala na reprezentację złożonych struktur danych oraz metadanych (a la system plikowy w pliku) W pełni przenośny pomiędzy różnymi platformami Obsługa plików > 2GB OFICJALNE biblioteki dla: C, C++, Fortran 90, Java INNE biblioteki: Matlab (7+), Perl, Python Dostępne narzędzia do zarządzania, przeglądania, analizy i manipulacji

32 32 HDF5 struktura HDF5 jest hierarchiczny struktury: Groups & Datasets Dodatkowo Attributes mogą być przypisane do danego Dataset HDF5 Groups zawierają: Strukturę grupującą 0 lub więcej Groups lub Datasets Dodatkowe metadane HDF5 Datasets zawiera: Nagłówek danych Tablicę danych

33 33 Structures to organize objects Groups / (root) 3-D array /foo palette lat lon temp Table Raster image Datasets Raster image 2-D array

34 34 HDF5 Dataset Klasy informacji w nagłówku Dataset: Nazwa Datasetu string ASCII Typ danych: Atomowe np. integer, float Złożone struktury Przestrzeń danych określa liczbę wymiarów Datasetu (nielimitowana) Układ Datasetu: Ciągły (domyślny) Blokowy w równych kawałkach zapamiętywanych w różnych częściach pliku (w celu optymalizacji I/O)

35 35 HDF5 Dataset Rank 3 Metadata Dataspace Dimensions Dim_1 = 4 Dim_2 = 5 Dim_3 = 7 Data Datatype Integer Properties Chunked Compressed (optional) Attributes Time = 32.4 Pressure = 987 Temp = 56 Na podstawie:introduction to HDF5 by Barbara Jones, The HDF Group, The 13th HDF & HDF-EOS Workshop, November 3-5, 2009

36 36 HDF5 typy danych

37 37 HDF5 Attributes Attributes małe nazwane Datasety związane z głównymi Datasets, Groups lub nazwanymi typami danych Używane do opisu danych (metadane) Attribute składają się z: Nazwy Wartości Attributes są pamiętane w nagłówkach obiektów, których dotyczą

38 38 HDFView przeglądarka HDF5

39 39 HDF5 i Matlab Domyślny format plików MAT od wersji 7.3+ Funkcje wysokiego poziomu zapis/odczyt plików MAT (workspace) Funkcje niskiego poziomu (300 funkcji) bezpośredni dostęp do biblioteki C API Patrz: MATLAB 7 Programming Fundamentals

40 40 HDF5-Matlab funkcje wysokiego poziomu hdf5info hdf5read hdf5write

41 41 hdf5info fileinfo = hdf5info(filename) fileinfo = hdf5info(...,'readattributes',bool) [...] = hdf5info(..., 'V71Dimensions', BOOL) Przykład: fileinfo = hdf5info('example.h5') fileinfo = Filename: 'example.h5' LibVersion: '1.8.3' Offset: 0 FileSize: 8172 GroupHierarchy: [1x1 struct]

42 42 hdf5read data = hdf5read(filename,datasetname) attr = hdf5read(filename,attributename) [data, attr] = hdf5read(...,'readattributes',bool) data = hdf5read(hinfo) [...] = hdf5read(..., 'V71Dimensions', BOOL)

43 43 HDF5 i Python h5py (http://h5py.googlecode.com) NumPy (http://new.scipy.org) Test: >>> import h5py.tests >>> h5py.tests.runtests()

44 Konwersja pliku tekstowego do HDF5 44 EX: hdf5 Skrypt T2Hconverter.py służy do konwersji pliku tekstowego (TXT), z danymi przykładowymi, do formatu HDF5 Jako wynik otrzymujemy plik HDF5 (H5) o nazwie identycznej z nazwą pliku danych T2Hconverter [nazwa pliku danych]

45 45 Tekstowe dane wejściowe listing pliku dane.txt ; Przykładowy plik z danymi pomiarowymi. ; Średnik na początku linii oznacza komentarz ; Format danych: ; Czas [s] (float), Temperatura [st. C] (float) 0,25.6 5, , , , , , , , , , , , koniec listingu

46 46 Struktura pliku wynikowego HDF5 /ROOT ----Header - ConversionDate czas konwersji (string) data i - Description (string) opis pliku - ScriptVersion (int) wersja skryptu zapisu (pomnożona x10) ----Data - Values (float) macierz danych ( rząd 1 - czas, rząd 2 - temp )

47 47 Skrypty dla Matlaba Skrypt "h5reader_example.m" odczytuje dane z pliku wejściowego w formacie HDF5 i wyświetla zawartość w oknie roboczym. Nazwa pliku wejściowego znajduję się w zmiennej FILE_NAME deklarowanej na początku skryptu

48 48 H5PY KROK-PO-KROKU Na podstawie:

49 49 Pliki HDF5 Konstruktor plików HDF5 akceptuje tryby analogicznie jak zwykła funkcja open(): r, w, a (domyślny) # tworzy lub nadpisuje plik >>> f = h5py.file('file1.hdf5', 'w') # otwiera istniejący tylko do odczytu >>> f = h5py.file('file2.hdf5', 'r')

50 50 HDF5 Dataset Utworzenie HDF5 z datasetem (100,100) typu integer Inicjalizacja datasetu wartością 42 >>> import h5py # utworzenie HDF5 >>> f = h5py.file('myfile.hdf5') >>> dset=f.create_dataset("mydataset", (100, 100), 'i') >>> dset[...] = 42

51 51 HDF5 Dataset c.d. Własności dataset (utworzonego wcześniej) : >>> dset.shape (100, 100) >>> dset.dtype dtype('int32') Dataset można utworzyć z array wbudowanego w NumPy: >>> import numpy >>> arr = numpy.ones((2,3), '=i4') >>> dset = f.create_dataset('anotherdataset', data=arr)

52 52 Grupy Utworzony Dataset ma nazwę, która tworzy element ścieżki dostępu do niego: >>> dset.name '/MyDataset' Do złudzenia przypomina to system ścieżek w systemach plikowych. W powyższym przykładzie mówimy, że MyDataset znajduje się w Grupie root (/) pliku HDF5. Można tworzyć inne grupy i podgrupy: >>> subgroup = f.create_group("subgroup") >>> subgroup.name '/SubGroup' Każda z nich może z kolei zawierać Datasety i/lub kolejne Grupy: >>> dset2 = subgroup.create_dataset('myotherdataset', (4,5), '=f8') >>> dset2.name '/SubGroup/MyOtherDataset'

53 53 Grupy c.d. Dostęp do grup za pomocą ścieżki (z podgrupy lub ścieżka bezwzględna dla pliku): >>> dset2 = subgroup['myotherdataset'] >>> dset2 = f['/subgroup/myotherdataset'] # equivalent Grupy oraz obiekt plikowy HDF5 ( f w tym przykładzie) wspierają inne operacje słownikowe: >>> list(f) ['MyDataset', 'SubGroup'] >>> 'MyDataset' in f True >>> 'Subgroup/MyOtherDataset' in f True >>> del f['mydataset'] As a safety feature, you can t create an object with a pre-existing name; you have to manually delete the existing object first: >>> grp = f.create_group("newgroup") >>> grp = f.create_group("newgroup") ValueError: Name already exists (Symbol table: Object already exists) >>> del f['newgroup'] >>> grp = f.create_group("newgroup")

54 54 Atrybuty HDF5 pozwala na dodawanie dodatkowych małych danych do Grup i Datasetów, są to Atrybuty. Atrybuty mają funkcję metadanych czyli danych o danych, które mogą dodatkowo opisywać dane np. tytuł, timestamp, etc. Obiekt typu słownikowego (Dict) o nazwie attr jest związany z każdą Grupą/Datasetem i służy do dostępu do Atrybutów: >>> dset.attrs <Attributes of HDF5 object "MyDataset" (0)> >>> dset.attrs["name"] = "My Dataset" >>> dset.attrs[ My Index"] = 4 >>> dset.attrs["order Array"] = numpy.arange(10) >>> for name, value in dset.attrs.iteritems():... print name+":", value... Name: My Dataset My Index: 4 Order Array: [ ]

55 55 Dataset funkcje specjalne Datasety HDF5 wspierają specjalne funkcje za pomocą opcji przekazanych do Group.create_dataset(): Chunked storage struktura danych typu bloki indeksowane w B-drzewo lub w sposób ciągły. Tego typu układ może drastycznie przyśpieszać operacje I/O dla pewnych wzorów dostępu do danych (np. co n-ty). Compression przezroczysta bezstratna kompresja danych; dostępne są typy kompresji gzip, lzf, szip. Error-Detection wszystkie pliki HDF5 zawierają sumę kontrolną (algorytm fletcher32), która umożliwia weryfikację zapisz/odczyt dla Datasetu. Błąd sumy kontrolne przy odczycie powoduje wyjątek! Resizing rozmiary Datasety HDF5 mogą być zmieniane w locie (do maksymalnego rozmiaru określonego w momencie tworzenia).

56 56 Dynamiczny resizing Funkcja Dataset.resize() modyfikuje rozmiar datasetu (w miejscu): >>> dset = grp.create_dataset("name", (10,10), '=f8', maxshape=(none, None)) >>> dset.shape (10, 10) >>> dset.resize((20,20)) >>> dset.shape (20, 20)

57 57 Dostęp i krojenie Datasetu Dosęp do Dataset za pomocą tradycyjnego slicingu oraz rozszerzonego a la NumPy. Przecięcia (slices) są tłumaczone na odpowiednik HDF5 zwany hyperslab, który zapewnia szybki i efektywny dostęp do danych. Rozpoznawane argumenty slicingu : Liczby: wszystko co jest konwertowalne do Python long Obiekty Slice UWAGA: ujemne indeksy niedozwolone! Nazwy pól dla danych złożonych (compound) Obiekt Ellipsis (...) maksymalnie jeden!

58 58 Dostęp i krojenie Datasetu przykłady >>> dset = f.create_dataset("mydataset", (10,10,10), 'f') >>> dset[0,0,0] >>> dset[0,2:10,1:9:3] >>> dset[:,::2,5] >>> dset[0] >>> dset[1,5] >>> dset[0,...] >>> dset[...,6] Dla danych złożonych można specyfikować wiele pól na raz: >>> dset["fielda"] >>> dset[0,:,4:5, "FieldA", "FieldB"] >>> dset[0,..., "FieldC"]

59 59 Broadcasting (rozgłaszanie) Dla prostego slicingu wspierane jest rozgłaszanie wartości: >>> dset[0,:,:] = np.arange(10) # wypełnij (10,10) h5py NIE używa NumPy do realizacji rozgłaszania. Rozgłaszanie jest zaimplementowane za pomocą wielokrotnych selekcji z użyciem HDF5 hyperslab. W tym przykładzie Dataset (1000, 1000) jest rozgłaszany do Datasetu (1000, 1000, 1000) : >>> dset2 = f.create_dataset("mydataset", (1000,1000,1000), 'f') >>> data = numpy.arange(1000*1000, dtype='f').reshape((1000,1000)) >>> dset2[:] = data # To nie wymaga alokacji 3.8GB! Broadcasting jest wspierany tylko dla prostego slicningu.

60 60 Zgodność z NumPy Datasety implementują następujące funkcje interfejsu obsługi tablic w NumPy (tzw. NumPy-array): Slicing proste i elementy zaawansowanego indeksowania shape atrybut dtype atrybut UWAGA: do tego tematu wrócimy omawiając NumPy

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ]

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] PLIKI, DANE, FORMATY, KONWERSJE 2 Moduły do obsługi plików sys, os, os.path podstawowe funkcje plikowe fileinput otwiera

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po pakiecie

Przewodnik po pakiecie PRZEMYSŁAW BIECEK Przewodnik po pakiecie 1.6 R dla żółtodziobów dla zawodowców dla pasjonatów użytkownika problemu użytkownika problemu 1.4 1.2 1.0 0.8 y = 1 x 6 y = 1 x 6 0.6 0.4 0.2 y = 1 x 2 y = 1 x

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris Akademia Oracle Kariera Inżyniera Systemy operacyjne UNIX/Solaris Spis treści Moduł 1: Wprowadzenie do systemu UNIX... 4 Interpretator poleceń... 4 Wybrane podstawowe polecenia... 5 Logowanie się użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

NawigatorBazDanych KS-NBD

NawigatorBazDanych KS-NBD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NawigatorBazDanych KS-NBD Podręcznik użytkownika Katowice 2005 2231PI01.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r.

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r. Pomoc do MATLAB-a Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych Gdańsk, 20013 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp do MATLAB-a.... 5 1.1 Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013. Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project " QGIS User Guide Wydanie 2.8 QGIS Project August 28 2015 Contents 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po pakiecie

Przewodnik po pakiecie PRZEMYSŁAW BIECEK Przewodnik po pakiecie R Wydanie drugie, rozszerzone Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław, 2011 Wnioski, skargi i zażalenia należy kierować do Przemysław Biecek e-mail: przemyslaw.biecek@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa Język C++ historia, współczesność, przyszłość Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa C++98 ISO/IEC 14882:1998 C++03

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Unix/Linux. Środowiska programowania. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki.

System operacyjny Unix/Linux. Środowiska programowania. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki. System operacyjny Unix/Linux Wykład 3 Środowiska programowania Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl Laboratorium Informatyki Autormatyki Akademia Górniczo-Hutnicza April 09, 2009 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview)

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) na prawach rękopisu Lista Autorów Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów Instytut Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo