REGULAMIN dotyczący zasad ekspozycji materiałów reklamowych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN dotyczący zasad ekspozycji materiałów reklamowych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Transkrypt

1 REGULAMIN dotyczący zasad ekspozycji materiałów reklamowych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady ekspozycji materiałów reklamowych na terenie wybranych obiektów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Podmiotem uprawnionym do zawierania umów najmu powierzchni reklamowych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici. 3. Na wynajmowanych powierzchniach reklamowych możliwe jest prowadzenie działań promocyjnych oraz eksponowanie materiałów reklamowych zarówno poprzez promocję bezpośrednią jak i na nośnikach reklamowych. 4. Fundacja Amicus UNC zastrzega sobie prawo do merytorycznej akceptacji proponowanych przez Reklamodawcę treści zawartych w materiałach reklamowych, przewidzianych do umieszczenia w obiektach UMK. 5. Zabrania się reklamy używek, treści erotycznych i politycznych oraz umieszczania materiałów reklamowych uwłaczających dobremu imieniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 6. Koszt przeprowadzenia akcji reklamowej na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika obliczany jest na podstawie obowiązującego cennika reklam dostępnego na stronie internetowej i w biurze Fundacji Amicus UNC, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 7. Opłata za przeprowadzenie akcji reklamowej pobierana jest na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Określoną kwotę należy uregulować przed rozpoczęciem akcji reklamowej. 8. Fundacja Amicus UNC zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika reklam. 9. W uzasadnionych przypadkach wymienionych poniżej Fundacja Amicus UNC może zadecydować o zwolnieniu z opłat za ekspozycję materiałów reklamowych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: a) reklamy działalności Kół Naukowych; b) reklamy imprez studenckich organizowanych przez Koła Naukowe UMK i jednostki naukowe UMK; c) reklamy działalności instytucji niekomercyjnych; d) reklamy konkursów organizowanych dla studentów. 10. Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2 Reklama tradycyjna 11. Na każdym wydziale zostały wydzielone tablice do wewnętrznego użytku studentów. Za umieszczanie na nich ogłoszeń studenckich opłaty nie są pobierane. Na tablicach studenckich zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących komercyjnych treści reklamowych podmiotów gospodarczych. 12. Materiały reklamowe, które pojawią się na terenie UMK bez wcześniejszych ustaleń z Fundacją będą usuwane, a Fundacja Amicus UNC będzie wystawiała faktury zgodne z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu z tytułu umieszczenia treści reklamowych na terenie UMK jednocześnie zamykając drogę do dalszej współpracy na tym polu z Fundacją Amicus UNC. 13. Nadzór nad akcją reklamową, w szczególności nad materiałami reklamowymi umieszczonymi na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika sprawują serwisanci reklamowi Fundacji Amicus UNC. 14. Do obowiązków serwisantów reklamowych należy codzienny (prócz weekendów i dni świątecznych) nadzór nad tablicami reklamowymi na terenie przydzielonych im obiektów UMK. Reklama multimedialna 15. Spot reklamowy musi być zgodny ze standardami graficznymi i wymogami Fundacji Amicus UNC. Materiały reklamowe dostarcza Reklamodawca. Materiał reklamowy powinien być dostarczony w następujących formatach plików multimedialnych: WMA (Windows Media Video), AVI (Audio Video Interleave), MPEG (Moving Picture Experts Group). Długość spotu reklamowego wynosi 15 sek. Format spotu reklamowego powinien być wykonany w proporcji obrazu: 16:9 lub 16:10. Emisja spotu nie zawiera dźwięku. 16. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanego spotu reklamowego i oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych zawartych w materiale emisyjnym, a także, że treść i forma spotu reklamowego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 17. Fundacja Amicus UNC może odmówić emisji spotu reklamowego, jeżeli jej zdaniem nie spełnia on wymagań technicznych, jest niezgodny ze specyfikacją z zamówienia, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi systemu albo jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W związku z powyższym, z tytułu odmowy Reklamodawcy nie przysługują prawa do żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Fundacji Amicus UNC. W tej sytuacji Fundacja Amicus UNC może wyznaczyć Reklamodawcy nowy termin dostarczenia spotu reklamowego wolnego od powyższych wad. 18. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych związanych z opublikowaniem spotu reklamowego.

3 Załącznik nr 1. Cennik reklam na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1. Cennik ekspozycji plakatów w wybranych obiektach UMK 2. Cennik ekspozycji plakatów na słupach reklamowych na terenie campusu UMK 3. Cennik ekspozycji i kolportażu ulotek na terenie UMK 4. Koszt stoiska promocyjnego na terenie poszczególnych obiektów UMK 5. Pozostałe formy reklamy 6. Promocje 7. Reklama multimedialna Cennik obowiązujący od r.

4 wydział/obiekt Biblioteka Główna Collegium Humanisticum Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Domy studenckie nr 1-12, cena za 1 DS. 1. Cennik ekspozycji plakatów na tablicach / w gablotach, ceny netto w PLN za 1 plakat Miejsce Tablica Tablica Gablota Gablota Format A2 / B2 A3 / A4 / B3 / B4 A2 / B2 A3 / A4 / B3 / B4 liczba studentów Cena za 4, 3, 2 i 1 tydz. Cena za 4, 3, 2 i 1 tydz. Cena za 4, 3, 2 i 1 tydz. Cena za 4, 3, 2 i 1 tydz. liczba tablic / gablot G G T, G 800 2T, 2G T, 3G T, T, T / DS. / DS. 120, 90, 65, , 70, 50, , 75, 55, 30 85, 60, 45, 25 85, 60, 45, 25 70, 45, 35, , 75, 55, 30 85, 60, 45, , 75, 55, 30 85, 60, 45, 25 80, 60, 45, 25 60, 50, 35, 20 50, 40, 25,15 30, 25, 15, 10 85, 60, 45, 25 70, 45, 35, , 75, 55, 30 85, 60, 45, 25 50, 40, 25, 15 30, 25, 15, 10 85, 60, 45, 25 70, 45, 35, , 75, 55, 30 85, 60, 45, 25 90, 80, 55, 30 80, 55, 40, 20 50, 40, 25, 15 30, 25, 15, 10

5 2. Cennik ekspozycji plakatów na słupach na terenie UMK Format plakatu (A1, A2, A3, B1, B2, B3) A1-59,4 x 84,1 cm A2-42 x 59,4 cm B1-70,7 x 100 cm B2-50 x 70,7 cm koszt usługi netto w PLN Cena za plakat 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 1 miesiąc A1/B tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 1 miesiąc A2/B Połowa słupa Słupy znajdują się w trzech punktach na terenie campusu UMK w pobliżu: - Rektoratu / Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Biblioteki Głównej UMK - Auli UMK i Domów Studenckich 3. Cennik ekspozycji i kolportażu ulotek na terenie UMK* Kolportaż ulotek na terenie campusu UMK i przed wydziałami w innych częściach Torunia Kolportaż materiałów reklamowych innych niż ulotki (np. gadżetów reklamowych) cena netto w PLN za 1h za tydzień / 1 obiekt 30 Ekspozycja ulotek na terenie Domów Studenckich UMK 50 Ekspozycja ulotek na terenie Wydziałów UMK * Fundacja może zapewnić osoby rozdające ulotki - koszt: 7 zł. netto / os. / 1h

6 4. Koszt stoiska promocyjnego na terenie poszczególnych obiektów: wydział / obiekt liczba studentów cena netto w PLN za 1h Biblioteka Główna Collegium Humanisticum Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Domy studenckie nr 1-12 cena dot. 1 DS.-u / DS Pozostałe formy reklamy Forma reklamy w wybranym obiekcie UMK Cena netto w PLN za miesiąc Stand reklamowy Roll-up reklamowy Potykacz 100 Reklama ofert pracy dla studentów 200 zł netto za 14 obiektów: 6. Promocje - 11 domów studenckich - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Biblioteka Główna - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Format plakatu max. A3, czas ekspozycji: 3 tygodnie

7 7. Reklama multimedialna, cena brutto w PLN Spot reklamowy max. 15 sek, emisja bez dźwięku, 1024x668, 16:9 lub 16:10, rozszerzenia:.avi,.mpeg,.wmv lub.jpeg Cena za emisję na 10 monitorach codziennie w godz. 7:00-21:00 1 miesiąc 3 miesiące 500,- miesięcznie 400,- /mies ,-/ 3 mies. oferta skierowana do szkół językowych* - emisja na 9 monitorach *nie dotyczy reklamy na terenie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 450,- miesięcznie 350,- /mies ,-/ 3 mies. Cena obowiązuje przy jednorazowej płatności z góry za cały okres kampanii Podane ceny są cenami brutto w PLN za 1 miesiąc kampanii [1 miesiąc = 4 tygodnie] Oferta branżowa na wyłączność: 500% ceny Ceny obowiązują przy płatności z góry, płatne przed rozpoczęciem emisji reklamy Lokalizacja monitorów: - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych* (nie dotyczy reklamy szkół językowych) - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - Wydział Chemii (2 sztuki) - Wydział Matematyki i Informatyki (2 sztuki) - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Wydział Nauk Pedagogicznych - Wydział Prawa i Administracji (2 sztuki)

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr.../2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2015 r. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prawo do zawierania umów o emisję filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku

Prawo do zawierania umów o emisję filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr../2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia... r. Zasady emisji filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku 1 Prawo do zawierania umów o emisję filmów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie Definicje: 1. Cennik dostępny na stronie internetowej www.inframedia.pl. 2. Czasopismo czasopismo Infrastruktura:

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia. REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży na nośnikach IN-STORE TV POLSAT MEDIA Sp. z o.o.

Zasady Prowadzenia Sprzedaży na nośnikach IN-STORE TV POLSAT MEDIA Sp. z o.o. Zasady Prowadzenia Sprzedaży na nośnikach IN-STORE TV POLSAT MEDIA Sp. z o.o (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, działa jako biuro reklamy PRN Polska Sp. z o.o. (dalej:

Bardziej szczegółowo

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl)

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl) Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta w sieci reklamowej Adkontekst obowiązujący wszystkich klientów zamawiających usługę - wnoszących opłatę za dostęp do Panelu Klienta za pośrednictwem płatności

Bardziej szczegółowo

AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W CZASOPISMACH AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE STR. 2 2. WSTĘP STR.3 a) odpowiedzialność z tytułu zamieszczania ogłoszenia STR. 3 b) prawo odmowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD 1 DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy Regulamin Emisji Reklam regulujący wszelkie czynności związane ze składaniem i realizacją zamówień na realizację

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM W "TWOIM ZAGŁĘBIU"

REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM W TWOIM ZAGŁĘBIU REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM W "TWOIM ZAGŁĘBIU" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: Zasady Ogólne"

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet

Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2013 Spis treści Wstęp... 3 Definicje podstawowych pojęd zawartych w niniejszym Regulaminie:...... 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYNAJMU WAGONÓW TRAMWAJOWYCH NA GODZINY I UDOSTĘPNIENIA NOŚNIKÓW REKLAMY WEWNĘTRZNEJ (MONITORY LCD, RAMKI, KOSZYKI)

ZASADY I WARUNKI WYNAJMU WAGONÓW TRAMWAJOWYCH NA GODZINY I UDOSTĘPNIENIA NOŚNIKÓW REKLAMY WEWNĘTRZNEJ (MONITORY LCD, RAMKI, KOSZYKI) TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O. ZASADY I WARUNKI WYNAJMU WAGONÓW TRAMWAJOWYCH NA GODZINY I UDOSTĘPNIENIA NOŚNIKÓW REKLAMY WEWNĘTRZNEJ (MONITORY LCD, RAMKI, KOSZYKI) Spis treści: I. Definicje... 3 II. Wstępne

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania reklam na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Częstochowie www.pks-czestochowa.

Regulamin zamieszczania reklam na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Częstochowie www.pks-czestochowa. Regulamin zamieszczania reklam na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Częstochowie www.pks-czestochowa.pl -----------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H K A M P U S T O R U Ń S K I

R E G U L A M I N Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H K A M P U S T O R U Ń S K I Załącznik do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H K A M P U S T O R U Ń S K I T O R

Bardziej szczegółowo

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o.

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. 1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

strona ogłoszeniowa strona redakcyjna ulotka wymagania techniczne zlecenie Zlecający II. Zasady ogólne III. Ogłoszenia drobne IV.

strona ogłoszeniowa strona redakcyjna ulotka wymagania techniczne zlecenie Zlecający II. Zasady ogólne III. Ogłoszenia drobne IV. REGULAMIN Przyjmowania reklam i ogłoszeń do wszystkich gazet płatnych, tygodników płatnych i bezpłatnych i dodatków wydawanych przez Edytor Sp. z o.o. zwaną dalej Edytorem; obowiązuje od listopada 2009

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ adstone Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Paczkowska 26a 60-171 Poznań NIP 7792405353, KRS 0000419145 Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla firm. Administrator Arteprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Drukarnią.

Regulamin dla firm. Administrator Arteprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Drukarnią. Regulamin dla firm REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Arteprint przez Klientów nie będących konsumentami (działalność gospodarcza lub zawodowa) obowiązujący od 6 sierpnia 2014 r. I.DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób:

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Ogólne Warunki Umowy Definicje Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin niniejsze Ogólne Warunki Umowy Operator - Online Technologies HR Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OFERTY SERWISU EDUKACYJNEGO EDULANDIA.PL

OGÓLNE ZASADY OFERTY SERWISU EDUKACYJNEGO EDULANDIA.PL OGÓLNE ZASADY OFERTY SERWISU EDUKACYJNEGO EDULANDIA.PL 1. DEKLARACJA WYDAWCY Agora SA świadczy kompleksową usługę reklamową Oferta Internetowych Serwisów Edukacyjnych Agory, polegającą na zamieszczaniu

Bardziej szczegółowo