OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH"

Transkrypt

1 71 OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

2 72 JĘZYK FRANCUSKI - GRUPA POCZĄTKUJĄCA DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH CELEM JEST NAUKA JĘZYKA OBCEGO W ZAKRESIE JĘZYKA OGÓLNEGO POZWALAJĄCEGO NA POROZUMIENIE SIĘ W PODSTAWOWYCH SYTUACJACH CODZIENNYCH, STANOWIĄCEGO BAZĘ DO NAUCZANIA JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO. NAUCZANIE STRUKTUR GRAMATYCZNYCH I MATERIAŁU LEKSYKALNEGO OBEJMUJĄCEGO TEMATYKĘ CODZIENNĄ I ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, NP. ZACHOWANIE SIĘ W TYPOWYCH SYTUACJACH (PODRÓŻE, DWORZEC, LOTNISKO, HOTEL, RESTAURACJA, SKLEP, BANK) REKREACJA, STYLE ŻYCIA, UDZIELANIE I UZYSKIWANIE INFORMACJI (TELEFONOWANIE) ORAZ PODSTAWOWEGO SŁOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO. PODRĘCZNIKI: CAFE CREME, ESPACES, PANORAMA PARIS MATCH FEMME ACTUELLE FORMY PRACY: LEKTURA WYMAGANA LICZBA GODZIN: OD 6 DO 10 GODZIN TYGODNIOWO JĘZYK FRANCUSKI - GRUPA ZAAWANSOWANA DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO KONTAKTÓW Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W JĘZYKU FRANCUSKIM ORAZ KORZYSTANIA Z LITERATURY FACHOWEJ W TYM JĘZYKU. NAUKA JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA BAZIE JĘZYKA OGÓLNEGO W SZERSZYM ZAKRESIE (WIĘKSZA ILOŚĆ GODZIN W SEMESTRZE NIŻ DOTYCHCZAS). NAUKA JĘZYKA W I SEMESTRZE STANOWIĆ BĘDZIE OKRES WYRÓWNAWCZY. POLEGAĆ BĘDZIE NA POWTÓRZENIU I UTRWALENIU STRUKTUR GRAMATYCZNYCH I SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO TEMATYKI CODZIENNEJ (PODRÓŻE, RESTAURACJA, BANK, POCZTA, ZAKUPY, INFORMACJE (POSŁUGIWANIE SIĘ MINITELEM, TELEKOMUNIKACJA). OD II SEMESTRU WPROWADZANE BĘDĄ SPECJALISTYCZNE POJĘCIA EKONOMICZNE ORAZ WZORCE TYPOWYCH PISM, DOKUMENTÓW ITP. ZWIĄZANYCH Z UBIEGANIEM SIĘ O PRACĘ ORAZ KONTRAKTEM Z PRACOWNIKAMI FIRM FRANCUSKOJĘZYCZNYCH. PODRĘCZNIKI: ECONOMIC (ĆWICZENIA), LE FRANCAIS DE KOMMES D`AFFAIRES LE POINT, LE MONDE, LE FIGARO

3 73 FORMY PRACY: WYBRANA LEKTURA (ROZDZIAŁU PODRĘCZNIKA LUB ARTYKUŁU), PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA DO WSPÓŁPRACY, UMÓW, ITD., PISM, PODAŃ, DOKUMENTACJI WYMAGANA LICZBA GODZIN: OD 6 DO 10 GODZIN TYGODNIOWO DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 JĘZYK ANGIELSKI NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH CELEM LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JEST PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAGRANICZNYCH W POLSCE LUB FIRMACH POLSKICH UTRZYMUJĄCYCH KONTAKTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W JĘZYKU OBCYM, JAK RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z LITERATURY FACHOWEJ. NAUKA JĘZYKA POLEGA NA ROZWIJANIU KOMPETENCJI W ZAKRESIE JĘZYKA OGÓLNEGO, NA BAZIE KTÓREGO ODBYWA SIĘ NAUCZANIE JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO. I SEMESTR STANOWI OKRES WYRÓWNAWCZY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE STRUKTUR GRAMATYCZNYCH I MATERIAŁU LEKSYKALNEGO OBEJMUJĄCEGO TEMATYKĘ CODZIENNĄ I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE NP. TYPOWE SYTUACJE (PODRÓŻ, BANK, TELEFON). POZOSTAŁE SEMESTRY - PROBLEMATYKA ZAWODOWA I PODSTAWOWE POJĘCIA EKONOMICZNE, STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW, STYLE ZARZĄDZANIA, WYBRANE PROBLEMY RYNKU, PRAWA I MECHANIZMY RYNKOWE, HANDEL, MARKETING, REKLAMA, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA, PODATKI, SPEDYCJA, NEGOCJACJE, KORESPONDENCJA HANDLOWA. PODRĘCZNIK PODSTAWOWY: ENTERPRISE 3, ENTERPRISE 4, HEADWAY UPPER - INTERMEDIATE, INSIGHTS INFO BUSINESS THE TIMES, THE ECONOMIST FORMY PRACY: OPRACOWYWANIE ARTYKUŁÓW SPECJALISTYCZNYCH, PISANIE REFERATÓW WYMAGANA LICZBA GODZIN: OD 6 DO 10 GODZIN TYGODNIOWO DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 JĘZYK NIEMIECKI (POCZĄTKUJĄCY) NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH ROZWINIĘCIE KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO KOMUNIKOWANIA ZAMIERZONYCH TREŚCI I INTENCJI W SYTUACJACH ŻYCIA CODZIENNEGO ORAZ SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRZYSZŁEGO ZAWODU, A TAKŻE PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEJ PRACY NAD POGŁĘBIANIEM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

4 74 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNIE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI MATERIAŁU LEKSYKALNEGO OBEJMUJĄCEGO TEMATYKĘ CODZIENNĄ I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE NP. ZACHOWANIE SIĘ W TYPOWYCH SYTUACJACH (PODRÓŻE, DWORZEC, LOTNISKO, HOTEL, RESTAURACJA, BANK) REKREACJA, MULTIMEDIA, UDZIELANIE I UZYSKIWANIE INFORMACJI (TELEFONOWANIE). W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZAWODOWEJ: PODSTAWOWE POJĘCIA EKONOMICZNE, WYBRANE PROBLEMY RYNKU, ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, TURYSTYKA, TELEKOMUNIKACJA, KORESPONDENCJA HANDLOWA - TYPOWE PISMA, DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O PRACĘ. THEMEN 1, 2 - M. HUEBER VERLAG WIRTSCHAFTSDEUTSCH FÜR ANFÄGER - E. KLETT VERLAG S. BĘZA DEUTSCH IM BÜRO B>CZASOPISMA: MARKT, FOCUS, DEUTSCHLAND FORMY PRACY: UTRWALANIE MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO I LEKSYKALNEGO POPRZEZ SAMODZIELNE PRZYGOTOWYWANIE ĆWICZEŃ Z KSIĄŻKI, ĆWICZEŃ (Z KLUCZEM) CZYTANIE I TŁUMACZENIE WYBRANYCH FRAGMENTÓW ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. WYMAGANA LICZBA GODZIN: 8-14 GODZIN JĘZYK NIEMIECKI (ZAAWANSOWANY) PLANU STUDIÓW : DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW - PÓŹNIEJSZYCH PRACOBIORCÓW I PRACODAWCÓW DO SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAGRANICZNYCH W POLSCE LUB W FIRMACH POLSKICH UTRZYMUJĄCYCH KONTAKTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W JĘZYKU NIEMIECKIM, JAK RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z LITERATURY FACHOWEJ W TYM JĘZYKU. I SEMESTR - OKRES WYRÓWNAWCZY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE STRUKTUR GRAMATYCZNYCH I MATERIAŁU LEKSYKALNEGO OBEJMUJĄCEGO TEMATYKĘ CODZIENNĄ I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, NP. ZACHOWANIE SIĘ W TYPOWYCH SYTUACJACH (PODRÓŻE, DWORZEC, LOTNISKO, HOTEL, RESTAURACJA, BANK) REKREACJA, STYLE ŻYCIA, RÓŻNICE KULTUROWE ZACHOWAŃ, MULTIMEDIA, UZYSKIWANIE I UDZIELANIE INFORMACJI. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZAWODOWEJ: PODSTAWOWE POJĘCIA EKONOMICZNE, STRUKTURĘ PRZEDSIĘBIORSTW, STYLE ZARZĄDZANIA, WYBRANE PROBLEMY RYNKU, PRAWA I MECHANIZMY RYNKOWE, HANDEL, MARKETING I REKLAMA, BANKOWOŚĆ; UBEZPIECZENIE I PODATKI, SPEDYCJA, ZAGADNIENIA CELNE, TRANSPORT, TURYSTYKA, KOMUNIKACJA I TELEKOMUNIKACJA, NEGOCJACJE - STRATEGIE I TAKTYKI, KORESPONDENCJA HANDLOWA - TYPOWE PISMA, DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O PRACĘ. THEMEN 2,3 - M. HUEBER VERLAG UNTERNEHMEN DEUTSCH - E. KLETT VERLAT WIRTSCHAFT AUF DEUTSCH - E. KLETT VERLAT

5 75 WIRTSCHAFTSDEUTSCH VON A-Z - LAUGEUSCHEIDT S. KOŁSUT WIRTSCHAFTSGESPRÄCHE S. BĘZA DEUTSCH IM BÜRO MARKT, WIRTSCHAFT, FOCUS, SPIEGEL, DEUTSCHLAND FORMY PRACY: CZYTANIE I OPRACOWYWANIE ARTYKUŁÓW Z CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH, WZGLĘDNIE PROGRAMÓW TELEWIZJI NIEMIECKIEJ - SPORZĄDZANIE NOTATKI, PISANIE REFERATÓW WYMAGANA LICZBA GODZIN: 6-10 GODZIN TYGODNIOWO DZIENNYCH 2 ZAOCZNYCH 2 WIECZOROWYCH 2 SOCJOLOGIA (OGÓLNOSPOŁECZNY II) NAZWA JEDNOSTKI: INSTYTUT SOCJOLOGII CELEM WYKŁADÓW JEST PRZEDSTAWIENIE SZEROKIEJ PANORAMY PROBLEMATYK SOCJOLOGII WSPÓŁCZESNEJ I JEJ ZWIĄZKU Z INNYMI NAUKAMI SPOŁECZNYMI. SZCZEGÓLNIE AKCEPTOWANA BĘDZIE NATURA PRAWIDŁOWOŚCI SOCJOLOGICZNYCH. 1. OPIS ŚWIATA SPOŁECZNEGO W RYSIE HISTORYCZNYM. KONCEPTUALIZACJE ZJAWISK SPOŁECZNYCH. 2. FENOMEN RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ. PROCESUALNA NATURA ŚWIATA SPOŁECZNEGO. 3. STRUKTURA SPOŁECZNA - KLASYFIKACJA CECH. 4. INTERAKCJA SPOŁECZNA. 5. STRATYFIKACJA SPOŁECZNA - MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA. 6. INSTYTUCJE - FORMY STABILIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO. 7. FENOMENY KULTURY - UJĘCIE KLASYCZNE I W KATEGORIACH MEMETYKI. 8. ROZWÓJ METOD BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH. 9. ZAGADNIENIA SOCJOLOGII WSI I MIASTA. 10. PROBLEMATYKA ŚRODOWISK LOKALNYCH. 11. OSOBLIWOŚCI SOCJOLOGICZNE. 1. KŁOSOWSKA A.: SOCJOLOGIA KULTURY 2. MENTERYS A.: WIELOŚĆ RZECZYWISTOŚCI W TEORIACH SOCJOLOGICZNYCH 3. TURNER J.H.: SOCJOLOGIA. KONCEPCJE I ICH ZASTOSOWANIE 4. BOKSZAŃSKI Z.: STEREOTYPY A KULTURA 5. MCRAEH.: ŚWIAT W ROKU BIEDRZYCKI M.: GENETYKA KULTURY 7. J. ORTEGA Y BASSET: BUNT MAS I INNE PISMA SOCJOLOGICZNE 8. POPPER K. R.: MIT SCHEMATU POJĘCIOWEGO. W OBRONIE NAUKI I RACJONALNOŚCI FORMY PRACY: WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR

6 76 DZIENNYCH 2 ZAOCZNYCH 2 WIECZOROWYCH 2 FILOZOFIA (OGÓLNOSPOŁECZNY II) NAZWA JEDNOSKI: INSTYTUT FILOZOFII CELEM PRZEDMIOTU JEST ROZSZERZENIE WIEDZY STUDENTÓW O FILOZOFII, ROZWINIĘCIE UMIEJĘTNOŚCI STUDIOWANIA TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO ORAZ AKTYWNEGO UCZESTNICZENIA W DYSKUSJI FILOZOFICZNEJ. FILOZOFIA I JEJ PRZEDMIOT. JOŃSKA FILOZOFIA PRAZASADY. PLATON - TEORIA IDEI. ARYSTOTELES - METAFIZYKA. HELLENISTYCZNA FILOZOFIA ŻYCIA. FILOZOFIA ŚW. AUGUSTYNA I ŚW. TOMASZA. POWSTANIE FILOZOFII NOWOŻYTNEJ. RACJONALIZM KARTEZJUSZA. ROZWÓJ SZKOŁY EMPIRYCZNEJ. FILOZOFIA FRANCUSKIEGO OŚWIECENIA. IDEALIZM TRANSCENDENTALNY KANTA. IDEALIZM OBIEKTYWNY HEGLA. TATARKIEWICZ W.: HISTORIA FILOZOFII, T. 1-3 FULLER A.G.: HISTORIA FILOZOFII, T. 1-2 FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA I I II TOM POD RED. A. KUDEROWICZA FORMY PRACY: PRACA INDYWIDUALNA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN DZIENNYCH 3 ZAOCZNYCH 3 WIECZOROWYCH 3 HISTORIA GOSPODARCZA (OGÓLNOSPOŁECZNY II) NAZWA KATEDRY: KATEDRA HISTORII I GEOGRAFII TRANSPORTU WYJAŚNIENIE STUDENTOM MECHANIZMÓW PRZEMIAN SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I GŁÓWNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZIEM POLSKICH OD POCZĄTKÓW GOSPODAROWANIA DO CZASÓW NAJNOWSZYCH. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KAPITALISTYCZNEGO SPOSOBU PRODUKCJI - DO KOŃCA XVIII W. GOSPODARKA ŚWIATOWA W XIX W.: REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA, POLITYKA GOSPODARCZA, PRZEMYSŁ, ROLNICTWO, TRANSPORT, HANDEL MIĘDZYNARODOWY, PIENIĄDZ I SKARBOWOŚĆ. GOSPODARKA ŚWIATOWA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM: ODBUDOWA PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ, WIELKI KRYZYS, POPRAWA KONIUNKTURY I INTERWENCJONIZM. GOSPODARKA ŚWIATOWA W OKRESIE ; ODBUDOWA PO II WOJNIE, PROCESY INTEGRACYJNE, CYKLE EKONOMICZNE. 1. W. RUSIŃSKI, ZARYS HISTORII GOSPODARCZEJ POLSKI NA TLE DZIEJÓW GOSPODARCZYCH POWSZECHNYCH, WARSZAWA 1986 R. CAMERON, 2. HISTORIA GOSPODARCZA ŚWIATA OD PALEOLITU DO CZASÓW NAJNOWSZYCH. WARSZAWA 1996

7 77 3. JEZIERSKI, C. LESZCZYŃSKA, HISTORIA GOSPODARCZA POLSKI, WARSZAWA 1999 FORMY PRACY: NAUKA WŁASNA WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYGODNIOWO GOSPODARKA A ŚRODOWISKO DZIENNYCH 6 ZAOCZNYCH 5 WIECZOROWYCH 5 NAZWA KATEDRY: KATEDRA HISTORII I GEOGRAFII TRANSPORTU UMOŻLIWIENIE SŁUCHACZOM ZROZUMIENIA ISTOTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, ŚCISŁYCH POWIĄZAŃ GOSPODARKI CZŁOWIEKA ZE ŚRODOWISKIEM, WPŁYW DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NA STAN I ZAGROŻENIE PRZYRODY ORAZ ZAPOZNANIE SŁUCHACZY Z FORMAMI OCHRONY I RACJONALNEGO KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA. 1. PODSTAWOWE POJĘCIA OCHRONY ŚRODOWISKA 2. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 3. POLITYKA ŚRODOWISKOWA PAŃSTWA 4. KIERUNKI I FORMY OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA 5. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ORAZ PRAWNO-ADMINISTRACYJNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA 6. KIERUNKI I FORMY PROEKOLOGICZNEJ DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA (EKOROZWÓJ, EKOROLNICTWO, EKOTURYSTYKA, REKULTYWACJA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH, TECHNOLOGIE BEZODPADOWE). POZYCJE ZWARTE E. MAZUR: SŁOWNIK EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. US SZCZECIN 1995 E. MAZUR: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE. ZAGROŻENIA, OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE. US. SZCZECIN 1998 E. MAZUR: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE A EKONOMICZNO-PRAWNE ASPEKTY JEGO OCHRONY. US. SZCZECIN 1999 CZASOPISMA: AURA ZIELONA ARKA FORMY PRACY: PRACA INDYWIDUALNA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 15 GODZIN/SEMESTR PRAWO 1 (PRAWO CYWILNE) DZIENNYCH 7 ZAOCZNYCH 6 WIECZOROWYCH 6 NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ PRAWA TRANSPORTOWEGO I UBEZPIECZEŃ ZAPOZNANIE Z PODSTAWOWYMI ZAGADNIENIAMI PRAWA CYWILNEGO. WPROWADZENIE POJĘĆ I INSTYTUCJI FUNKCJONUJĄCYCH W PRAWIE CYWILNYM. ZAPOZNANIE Z AKTAMI NORMATYWNYMI, JĘZYKIEM PRAWNYM I PRAWNICZYM.

8 78 1. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE - POJĘCIE: NORMA PRAWNA, PRZEPIS PRAWNY, EGZEGEZA TEKSTU PRAWNEGO, LUKI W PRAWIE I ICH USUWANIE, STOSOWANIE PRAWA, BUDOWA NORMY PRAWNEJ, 2. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA - POJĘCIE PRAWA CYWILNEGO - ŹRÓDŁA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA - KLAUZULE GENERALNE - ZDARZENIA PRAWNE - OSOBY FIZYCZNE: ZDOLNOŚĆ PRAWNA, ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OZNACZENIE OSOBY FIZYCZNEJ, MIEJSCE ZAMIESZKANIA - OSOBY PRAWNE: POJĘCIE I SYSTEMATYKA, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, NAZWA I SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ, REJESTRY, SKARB PAŃSTWA W UJĘCIU PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM 3. PRAWO RZECZOWE - POJĘCIE I RODZAJE RZECZY - POŻYTKI: POJĘCIE I PODZIAŁ, ZNACZENIE PRAWNE - OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE: ZASTAW, HIPOTEKA, INNE 4. ZOBOWIĄZANIA - POJĘCIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO - PODMIOTY STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO - POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ, ZMIANA STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO, USTANIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO, UMOWY 5. UMOWY ZOBOWIĄZANIOWE - UMOWY PRZENOSZĄCE WŁASNOŚĆ NA RZECZY - UMOWY UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z RZECZY - UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 1. GÓRSKI WŁ., WESOŁOWSKI K.: PRAWO DLA EKONOMISTÓW 2. KODEKS CYWILNY 3. KOMENTARZ DO KODEKSU CYWILNEGO (DOWOLNY) 1. PAŃSTWO I PRAWO 2. PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 3. GAZETA PRAWNA FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ MAKROEKONOMIA DZIENNYCH 8 ZAOCZNYCH 7 WIECZOROWYCH 7 NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ UŁATWIENIE DOSTĘPU I ZROZUMIENIA LITERATURY MIĘDZYNARODOWEJ I WYROBIENIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ AGREGATAMI MAKROEKONOMICZNYMI W PRAKTYCE PODEJMOWANIA DECYZJI. 1. NARZĘDZIA EKONOMISTY 2. GOSPODARKA NARODOWA 3. RACHUNEK GLOBALNY W GOSPODARCE NARODOWEJ 4. BUDŻET PAŃSTWA, DEFICYT I DŁUG PUBLICZNY 5. POPYT ZAGREGOWANY A RÓWNOWAGA GOSPODARCZA 6. PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

9 79 7. RYNEK PIENIĄDZA 8. MODEL IS-LM A POLITYKA FISKALNA I MONETARNA 9. RYNEK PRACY 10. INFLACJA A BEZROBOCIE 11. MODEL ZAGREGOWANEJ PODAŻY I POPYTU AS-AD 12. GOSPODARKA OTWARTA 13. RÓWNOWAGA ZEWNĘTRZNA 1. D. BEGG, ST. FISCHER, R. DORNBUSCH: EKONOMIA T. 1, 2, 3 PWN, WARSZAWA M. BURDA, CH.WYPLOSZ: MAKROEKONOMIA, PWE, WARSZAWA D. R. KAMERSCHEN, MACKENZIE, NARDINELLI: EKONOMIA, GDAŃSK P. A. SAMUELSON, W. D. NORDHAUS: EKONOMIA 1, 2, PWN, WARSZAWA R. J. BARRO: MAKROEKONOMIA, PWE WARSZAWA R. E. HALL, J. B. TAYLOR: MAKROEKONOMIA, PWN, WARSZAWA CZARNY B., CZARNY E., BARTKOWIAK R., RAPAD R.: PODSTAWY EKONOMII, PWE WARSZAWA PRÓCHNICKI L.: ZROZUMIEĆ GOSPODARKĘ. MAKROEKONOMIA, ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU, SZCZECIN GRZELAK A., LEŹNICKA A.,: MAKROEKONOMIA, PTE SZCZECIN 1999 ŻYCIE GOSPODARCZE, BIZNESMEN, RZECZPOSPOLITA, RYNKI ZAGRANICZNE FORMY PRACY: PRACA W CZYTELNI, STUDIOWANIE W DOMU WYMAGANA LICZBA GODZIN: 3 GODZINY TYGODNIOWO DZIENNYCH 9 ZAOCZNYCH 8 WIECZOROWYCH 8 MATEMATYKA NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ METOD ILOŚCIOWYCH UZYSKANIE PODSTAWOWEJ WIEDZY NIEZBĘDNEJ DO OPANOWANIA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH I JEJ APLIKACJA W NAUKACH EKONOMICZNYCH. PRZESTRZEŃ WEKTOROWA R BAZA PRZESTRZENI, PODPRZESTRZEŃ R; ALGEBRA MACIERZY, WYZNACZNIK MACIERZY, MACIERZ ODWROTNA, RÓWNANIA MACIERZOWE; UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH I NIERÓWNOŚCI LINIOWYCH - PRZYKŁADY EKONOMICZNE; PRZESTRZEŃ METRYCZNA; CIĄGI PUNKTÓW PRZESTRZENI METRYCZNEJ I ICH ZBIEŻNOŚCI, GRANICE I CIĄGŁOŚĆ ODWZOROWANIA W PRZESTRZENI METRYCZNEJ. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ I WIELU ZMIENNYCH. EKSTREMA LOKALNE; WPROWADZENIE DO RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH - ZASTOSOWANIA W EKONOMII, ABSOLUTNE I ////. RACHUNEK CAŁKOWITY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ - CAŁKA NIEOZNACZONA, OZNACZONA, CAŁKI NIEWŁAŚCIWE. 1. SKRYPT UCZELNIANY: MATEMATYKA DLA STUDENTÓW EKONOMII 2. PISZCZAŁA M. J., WOJCIERZYN M.: MATEMATYKA Z ZADANIAMI 3. BARAŃSKA T., KARWACKA J., NYKOWSKA M.: ZADANIA Z MATEMATYKI. PODRĘCZNIK DLA STUDIÓW EKONOMICZNYCH 4. OSTOJA-OSTASZEWSKI A.: MATEMATYKA W EKONOMII FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W DOMU I BIBLIOTECE

10 80 WYMAGANA LICZBA GODZIN: 3 GODZINY/TYDZIEŃ

11 81 DZIENNYCH 10 ZAOCZNYCH 9 WIECZOROWYCH 9 PRAWO GOSPODARCZE NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ PRAWA TRANSPORTOWEGO I UBEZPIECZEŃ PRZEDSTAWIENIE ZASAD I FORM DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW, TWORZENIE, FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM NA FUNKCJE ORGANÓW SPÓŁEK. UMOWY OBROTU HANDLOWEGO - CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA, FORMY ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI. 1. ŹRÓDŁA PRAWA GOSPODARCZEGO 2. PODMIOTY GOSPODARCZE - POJĘCIE I CECHY PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO - ORGANY PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO - SPÓŁDZIELNIE I INNE PODMIOTY GOSPODARCZE - SPÓŁKI 3. UMOWA JAKO PODSTAWA OBROTU GOSPODARCZEGO, ZASADA SWOBODY UMÓW, SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW WG KODEKSU CYWILNEGO, UMOWY W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE GOSPODARCZYM, SPOSOBY ZABEZPIECZANIA REALIZACJI KONTRAKTÓW 4. PAPIERY WARTOŚCIOWE, PODZIAŁ, CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, OMÓWIENIE POJĘCIA AKCJI, WEKSLI, CZEKÓW, KONOSAMENTÓW 5. PROBLEMATYKA TRANSPORTU - POJĘCIE UMOWY PRZEWOZU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SZKODY W SUBSTANCJI PRZESYŁKI, ZA SZKODY NA OSOBIE 6. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 7. ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI 8. ROZSTRZYGANIE SPRAW GOSPODARCZYCH, ORGANIZACJA SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE 1. DOMINICZAK Z., GÓRSKI WŁ., WESOŁOWSKI K.: KOMPENDIUM PRAWA GOSPODARCZEGO 2. KODEKS HANDLOWY 3. KOMENTARZ DO KODEKSU HANDLOWEGO 1. PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 2. GAZETA PRAWNA 3. PRAWO PRZEDSIĘBIORCY FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ

12 82 INFORMATYKA DZIENNYCH 11 ZAOCZNYCH 10 WIECZOROWYCH 10 NAZWA KATEDRY: KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI ZAPOZNANIE Z PODSTAWAMI INFORMATYKI. 1. ŚRODOWISKO WINDOWS 2. EDYTORY TEKSTÓW 3. ARKUSZE KALKULACYJNE 4. INTERNET 5. BAZA DANYCH 6. ACCESS 1. G. HART-DAVIS: WORD DLA WINDOWS 95. HELIAN, GLIWICE J. KOROL: EXEL 5PL. KROK PO KROKU. MIKOM. WARSZAWA 1995 PC - KURIER FORMY PRACY: SAMODZIELNE ĆWICZENIA PRZY SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM WYMAGANA LICZBA GODZIN: 20 GODZIN/SEMESTR DZIENNYCH 12 ZAOCZNYCH 11 WIECZOROWYCH 11 POLITYKA EKONOMICZNA NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CELEM PRZEDMIOTU JEST WYKAZANIE POWIĄZAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ Z GOSPODARKĄ, JEJ ROZWOJEM I WZROSTEM ORAZ PROCESAMI TRANSFORMACYJNYMI, KTÓRE POWINNY PROWADZIĆ DO POPRAWY WARUNKÓW BYTU I PRACY SZEROKICH WARSTW LUDNOŚCI, USUWANIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ PODNOSZENIA KULTURY ŻYCIA. UJĘCIE PRZEDMIOTU JEST MAKRO-EKONOMICZNO-SPOŁECZNE, Z UWZGLEDNIENIEM UJĘCIA MEGA- (GLOBALNEGO) I MEZOSPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO. TEMATYKA MA UJĘCIE TEORETYCZNO-METODYCZNE, PODBUDOWANE PRZYKŁADAMI Z PRAKTYKI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ POLSKI I INNYCH PAŃSTW. CELEM JEST NAUCZENIE STUDENTÓW ANALIZY ZJAWISK I PROCESÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W ICH WZAJEMNYCH POWIĄZANIACH I WDROŻENIE W HUMANIZACJĘ GOSPODARKI. 1. POJĘCIE WŁADZY I POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ. MORFOLOGIA POLITYKI. 2. CELE I ZADANIA W POLITYCE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ. ELIMINACJA ZJAWISK PATOLOGII SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ. 3. WIZJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA, PROGNOZOWANIE, PROGRAMOWANIE I PLANOWANIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE. 4. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I SKUTKI POLITYKI SPOŁECZNEJ. ZASADY I DETERMINANTY POLITYKI. KRYTERIA WYBORU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO. 5. METODY I NARZĘDZIA POLITYKI. INTERWENCJONIZM I LIBERALIZM. 6. WYBÓR W POLITYCE. SKUTECZNOŚĆ POLITYKI. ROLA PAŃSTWA W OKRESIE TRANSFORMACJI.

13 83 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH. 8. POLITYKA BUDŻETOWA, PIENIĘŻNA I KURSU WALUTOWEGO. 9. INSTRUMENTY STABILIZACYJNE, POLITYKA POBUDZANIA, ANTYCYKLICZNA I ANTYINFLACYJNA. 10. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA A FUNKCJE PAŃSTWA. 11. EKONOMIKA DOBROBYTU I UBÓSTWA. ANALIZA WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH. 12. TEORIA DÓBR PUBLICZNYCH. 13. OPIEKA, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I EMERYTALNE. OPIEKA ZDROWOTNA. 14. POLITYKA PRORODZINNA. OŚWIATA I KULTURA. 15. BEZROBOCIE, RYNEK PRACY, UBEZPIECZENIA I ZABEZPIECZENIA NA WYPADEK BEZROBOCIA. POLITYKA ZATRUDNIENIA. 16. ZJAWISKA INFLACYJNE A POMOC SPOŁECZNA. POLITYKA MIESZKANIOWA. 17. WYBÓR MODELU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO. 18. GRANICE WZROSTU I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 1. N. BARR, EKONOMIKA POLITYKI SPOŁECZNEJ, AE W POZNANIU, DYNAMIKA TRANSFORMACJI POLSKIEJ GOSPODARKI (POD RED. M. BELKI I W. TRZECIAKOWSKIEGO), POLTEXT, WARSZAWA S. GOLINOWSKA, POLITYKA SPOŁECZNA PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ. PWN, WARSZAWA W. GRZYWACZ, POLITYKA GOSPODARCZA, US, SZCZECIN W. GRZYWACZ, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY POLITYKI GOSPODARCZEJ, PTE, SZCZECIN S. KOZŁOWSKI, SYSTEMY EKONOMICZNE. UMCS, LUBLIN 1998 FORMY PRACY: AKTYWNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH I PRACA STUDYJNA W BIBLIOTECE 2 GODZ./TYDZIEŃ FINANSEI BANKOWOŚĆ DZIENNYCH 13 ZAOCZNYCH 13 WIECZOROWYCH 13 NAZWA KATEDRY: ZAKŁAD BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH WYPOSAŻENIE STUDENTÓW W PODSTAWOWĄ NOWOCZESNĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU FINANSÓW I BANKOWOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI RYNKÓW, INSTYTUCJI I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PONADTO FINANSÓW PUBLICZNYCH. 1. GENEZA, PRZEDMIOT I ELEMENTY SKŁADOWE NAUKI FINANSÓW. FUNKCJE FINANSÓW. GENEZA, HISTORIA I TEORIE PIENIĄDZA 2. SYSTEM FINANSOWY WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE. ZASOBY I STRUMIENIE FINANSOWE 3. STRUKTURA SYSTEMU BANKOWEGO ZA GRANICĄ I W POLSCE 4. BANK CENTRALNY WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE - CELE, ZADANIA, FUNKCJE. POLITYKA PIENIĘŻNA 5. BANK CENTRALNY A BANKI KOMERCYJNE 6. PRODUKTY, USŁUGI I OPERACJE BANKU KOMERCYJNEGO 7. RYNKI FINANSOWE (RYNEK PIENIĘŻNY, KAPITAŁOWY, WALUTOWY) 8. FUNKCJONOWANIE GIEŁDY 9. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA 10. FINANSE A SEKTOR PUBLICZNY 11. FINANSE PAŃSTWA. BUDŻET, RÓWNOWAGA I NIERÓWNOWAGA. POLITYKA FISKALNA 12. FINANSE SAMORZĄDOWE (REGIONALNE I LOKALNE) 13. FINANSE W POLSCE A STANDARDY UNII EUROPEJSKIEJ

14 84 KSIĄŻKI Z ZAKRESU FINANSÓW I BANKOWOŚCI AUTORSTWA LUB POD REDAKCJĄ CZOŁOWYCH POLSKICH PROFESORÓW (W.L. JAWORSKI, B. PIETRZAK, Z. FEDOROWICZ, W. BAKA, A. KOMAR, S. OWSIAK, J. GŁUCHOWSKI, J.K. SOLARZ, K. JAJUGA, ETC.) ELEMENTY BANKOWOŚCI I FINANSÓW PUBLICZNYCH (PR. ZBIOR. POD RED. S. FLEJTERSKIEGO I A. SZEWCZUKA), SZCZECIN 1997 S. FLEJTERSKI: DYWERSYFIKACJA STRUKTURY SEKTORA I PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO, SZCZECIN 1998 BANK I KREDYT, BANK, GAZETA BANKOWA, GAZETA FINANSOWA, PRAWO I GOSPODARKA, RZECZPOSPOLITA FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA (STUDIA LITERATUROWE) WYMAGANA LICZBA GODZIN: 75GODZIN/SEMESTR PODSTAWY ZARZĄDZANIA DZIENNYCH 14 ZAOCZNYCH 12 WIECZOROWYCH 12 NAZWA KATEDRY: KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA CELEM PRZEDMIOTU JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z PODSTAWOWYMI POJĘCIAMI I PROCESAMI ZACHODZĄCYMI W SAMYM PRZEDSIĘBIORSTWIE, JAK I W OTOCZENIU. GŁÓWNY NACISK POŁOŻONY JEST NA POKAZANIE ZWIĄZKÓW POMIĘDZY ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA, A FUNKCJAMI ZARZĄDZANIA. 1. PRZEDMIOT NAUKI O ZARZĄDZANIU. OPIS ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 2. ORGANIZACJA CELE I MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI 3. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 4. ORGANIZOWANIE PROCESÓW PRODUKCJI ORAZ LUDZI. RODZAJE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 5. KIEROWANIE LUDŹMI. POLITYKA KADROWA. KULTURA ORGANIZACYJNA 6. KONTROLOWANIE. OBSZARY ZASTOSOWAŃ KONTROLI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 7. PRZYWÓDZTWO I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. WŁADZA W ORGANIZACJI. STYLE KIEROWANIA 8. PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI. MODEL RACJONALNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI. SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI. GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI. RYZYKO W PODEJMOWANIU DECYZJI. REORGANIZACJA 1. GRIFFIN R.W.: PODSTAWY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI. PWN, WARSZAWA STONER J. A. F., WANKEL CH.: KIEROWANIE. PWE, WARSZAWA ZARZĄDZANIE. WYBRANE ELEMENTY. PR. ZBIOROWA POD RED. W. BĄKOWSKIEGO, M. CIEŚLICKIEGO, W. DOWNARA, PTE, SZCZECIN 1998

15 85 1. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 2. PRZEGLĄD ORGANIZACJI FORMY PRACY: WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR DZIENNYCH 15 ZAOCZNYCH 14 WIECZOROWYCH 14 MIKROEKONOMIA NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMII PORÓWNAWCZEJ PROGRAM MIKROEKONOMII MA POZWOLIĆ STUDENTOWI POZNAĆ PODSTAWY TEORII FUNKCJONOWANIA RYNKU ORAZ ZACHOWANIA SIĘ NA NIM PODMIOTÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PODANA ZOSTANIE WIEDZA Z TEORII WYBORU DWÓCH PODSTAWOWYCH GRUP PODMIOTÓW RYNKOWYCH: KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA. OPIS I ANALIZA PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH MA WYKAZAĆ ICH EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ WSKAZAĆ NA WYŻSZOŚĆ KONKURENCYJNYCH FORM. KONKURENCYJNE FORMY RYNKU ULEGAJĄ JEDNAK PRZEKSZTAŁCENIOM I RYNEK ZAWODZI NIEZBĘDNE JEST WSKAZANIE CELOWOŚCI REGULACJI PAŃSTWA. PRZEDMIOT BADAŃ I SPOSÓB OPISU ZJAWISK PRZEZ MIKROEKONOMIĘ. WYBÓR EKONOMICZNY I KOSZT ALTERNATYWNY. MECHANIZM RYNKOWY. ANALIZA POPYTU I ELASTYCZNOŚĆ POPYTU. ANALIZA PODAŻY I ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY. RÓWNOWAGA RYNKOWA. TEORIA WYBORU KONSUMENTA. FIRMA I GOSPODARKA RYNKOWA. TEORIA PRODUKCJI ORAZ ZACHOWANIA SIĘ FIRMY NA RYNKU. STRUKTURY RYNKOWE. RÓWNOWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH: KONKURENCJI DOSKONAŁEJ, MONOPOLU, KONKURENCJI MONOPOLISTYCZNEJ, OLIGOPOLU. ALTERNATYWNE MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH I PODEJMOWANIA DECYZJI W FIRMACH. RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH: PRACY, KAPITAŁU I ZIEMI. KONKURENCYJNY I NIEKONKURENCYJNY RYNEK PRACY. KONKURENCYJNA RÓWNOWAGA OGÓLNA. ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ. REGULACJA PAŃSTWOWA. 1. BECKER G. S.: EKONOMICZNA TEORIA ZACHOWAŃ LUDZKICH, PWN, WARSZAWA BEGG D., FISCHER S., DORNBUSCH R.: EKONOMIA, T. 1, PWN, WARSZAWA CZARNY E., NOJSZEWSKA E.: MIKROEKONOMIA, PWE, WARSZAWA MIKROEKONOMIA, POD RED. D. KOPYCIŃSKIEJ, SZCZECIN SAMUELSEN W. F., MARKS S.G.: EKONOMIA MENEDŻERSKA, PWE, WARSZAWA 1998 FORMY PRACY: ĆWICZENIA DECYZYJNE, KEYS STUDY, PRACA WŁASNA WYMAGANA LICZBA GODZIN: 45 GODZIN/SEMESTR

16 86 DZIENNYCH 16 ZAOCZNYCH 15 WIECZOROWYCH 15 STATYSTYKA NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ METOD ILOŚCIOWYCH UZYSKANIE PODSTAWOWEJ WIEDZY O METODACH ANALIZY STRUKTURY, DYNAMIKI I WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK EKONOMICZNYCH. WSKAZANIE NA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METOD STATYSTYCZNYCH (STATYSTYKI OPISOWEJ I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ) DO OPISU I ANALIZY PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH. PRZEDMIOT STATYSTYKI. STATYSTYKA OPISOWA, EKONOMICZNA I MATEMATYCZNA. METODY ANALIZY STRUKTURY, DYNAMIKI I WSPÓŁZALEŻNOŚCI. PODSTAWY ESTYMACJI STATYSTYCZNEJ I WERYFIKACJI HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH. ESTYMACJA PARAMETRÓW STRUKTURY, DYNAMIKI I WSPÓŁZALEŻNOŚCI. PARAMETRYCZNE I NIEPARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI I ICH ZASTOSOWANIE. 1. HOZER J., KOROL M., KOROL J., TALAGA L., WITEK M.: STATYSTYKA OPIS STATYSTYCZNY, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN HOZER J., KOLANKO E., KOROL M., LASOTA B., WITEK M.: STATYSTYKA CZĘŚĆ II. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE,WYD.NAUKOWE US, SZCZECIN BĄK I., MARKOWICZ I., MOJSIEWICZ M., WAWRZYNIAK K.: PRZYKŁADY I ZADANIA ZE STATYSTYKI OPISOWEJ, KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN BĄK I., MARKOWICZ I., MOJSIEWICZ M., WAWRZYNIAK K.: PRZYKŁADY I ZADANIA ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ, KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN BĄK I., MARKOWICZ I., MOJSIEWICZ M., WAWRZYNIAK K.: WZORY I TABLICE STATYSTYCZNE, KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN 1997 FORMY PRACY: ZADANIA DOMOWE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 45 GODZIN/SEMESTR RACHUNKOWOŚĆ DZIENNYCH 17 ZAOCZNYCH 18 WIECZOROWYCH 17 NAZWA KATEDRY: KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z ZASADAMI I METODYKĘ EWIDENCJONOWANIA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH. W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY STUDENCI ZAPOZNAJĄ SIĘ Z TAKIMI ZAGADNIENIAMI JAK: BILANS, URZĄDZENIA KSIĘGOWE, DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE I DOKUMENTY KSIĘGOWE, PRAGMATYKA DOKONYWANIA EWIDENCJI MAJĄTKU TRWAŁEGO, OBROTOWEGO, METODYKA ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI I SPOSOBY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. UZUPEŁNIENIEM

17 87 POWYŻSZYCH ZAGADNIEŃ BĘDZIE ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCĄ WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ. 1. ISTOTA I ZASADY FUNKCJONOWANIA RACHUNKOWOŚCI 2. BILANS MAJĄTKOWY 3. POMIAR I UDOKUMENTOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH 4. ZASADY EWIDENCJI NA KONTACH KSIĘGOWYCH 5. ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI, FORMY I TECHNIKA PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 6. EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO 7. EWIDENCJA MAJĄTKU OBROTOWEGO 8. EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW 9. ZASADY KALKULACJI I EWIDENCJI PRODUKTÓW PRACY 10. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I KOSZTY ICH UZYSKANIA 11. KAPITAŁY, FUNDUSZE, REZERWY I WYNIKI FINANSOWE 12. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 1. GMYTRASIEWICZ M. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ, PWN, WARSZAWA KIZIUKIEWICZ T. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ. ZASADY PROWADZENIA W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO, EKSPERT, WROCŁAW SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW, EKSPERT, WROCŁAW SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. PWE, WARSZAWA SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. ZBIÓR ZADAŃ. PWE, WARSZAWA SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO. CZĘŚĆ II. ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI. EKSPERT, WROCŁAW RACHUNKOWOŚĆ 2. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE C>AKTY PRAWNE: 1. USTAWA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. DZ. U. NR 121, POZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 17 STYCZNIA 1997 R. W SPRAWIE AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. DZ. U. NR 6, POZ. 35 (DZ.U. NR 14, POZ. 78, Z 1999 NR 6, POZ. 39). FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ DZIENNYCH 18 ZAOCZNYCH 17 WIECZOROWYCH 18 NAUKA O PRZEDSIĘBIORSTWIE NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA CELEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO JEST WPROWADZENIE STUDENTÓW W PROBLEMATYKĘ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE NARODOWEJ. PRZEDMIOT MA CHARAKTER OGÓLNOPOZNAWCZY A JEGO DYDAKTYCZNE CELE CZĄSTKOWE TO ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z NASTĘPUJĄCYMI GRUPAMI (BLOKAMI) ZAGADNIEŃ: 1) SYSTEM REGULACYJNY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE 2) SYSTEM EKONOMICZNO-FINANSOWY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE

18 88 3) FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW I ICH PRZEKSZTAŁCENIA 4) FORMY ORGANIZACYJNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI 5) OGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPANOWANIE PRZEZ STUDENTÓW WYMIENIONYCH GRUP ZAGADNIEŃ WARUNKUJE EFEKTYWNOŚĆ DALSZEGO PROCESU DYDAKTYCZNEGO, GDYŻ JEST TO KOMPENDIUM WIEDZY MINIMALNEJ NIEZBĘDNEJ DLA KAŻDEGO EKONOMISTY. 1. POLITYKA GOSPODARCZA A FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW. 2. ZASADY PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 3. OGRANICZENIA I REGLAMENTACJA PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - KONCESJE I ZEZWOLENIA. 4. WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ZAKRES SWOBODY I OGRANICZENIA. 5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM. 6. REGULACJE W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYCH PRAKTYK MONOPOLISTYCZNYCH I ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. 7. REGULACJE PRAWNO-FINANSOWE W ZAKRESIE CEN PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ DOTACJI I SUBWENCJI. 8. REGULACJE PRAWNO-FINANSOWE W ZAKRESIE MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ JEGO FINANSOWANIA. 9. REGULACJE PRAWNO-FINANSOWE W ZAKRESIE OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. 10. JEDNOOSOBOWE LUB RODZINNE PRZEDSIĘBIORSTWA PRYWATNE. 11. SPÓŁKI OSOBOWE - CYWILNA, JAWNA, KOMANDYTOWA. 12. SPÓŁKI KAPITAŁOWE - Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKCYJNA. 13. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE. 14. SPÓŁDZIELNIE. 15. PRZEDSIĘBIORSTWA O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE DZIAŁALNOŚCI: A) BANKI, B) FIRMY UBEZPIECZENIOWE, C) FIRMY MAKLERSKIE, D) FUNDUSZE POWIERNICZE, E) OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE, F) FIRMY PROWADZĄCE OBRÓT GIEŁDOWY, G) PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW. 16. RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH. 17. LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. 18. PODZIAŁ FUNKCJONALNY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 19. KLASYCZNE STRUKTURY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW. 20. NOWOCZESNE STRUKTURY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW. 21. KONCENTRACYJNE FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW - KONCERNY I HOLDINGI. 22. KOOPERACYJNE FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW - KONSORCJA, KARTELE, SYNDYKATY. 23. ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM. 24. ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM. 25. ZASADY GOSPODAROWANIA SIŁĄ ROBOCZĄ. 26. NOWOCZESNE KONCEPCJE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI - RESTRUKTURYZACJA I REENGINEERING, LEAN MANAGEMENT, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE. TQM, CONTROLLING, PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. 27. DZIAŁALNOŚĆ ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW I PROBLEMY ZWIĘKSZANIA ICH WARTOŚCI. 28. PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM - WPROWADZENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ NA GIEŁDĘ, OBOWIĄZKI I KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE STATUSEM SPÓŁKI PUBLICZNEJ. 1) PODSTAWY EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW, PRACA ZBIOROWA POD RED. S. MARKA, ZSP, SZCZECIN 1997

19 89 2) PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE, PRACA ZBIOROWA POD RED. J. LICHTARSKIEGO, WYD. AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW ) PODSTAWY EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, PRACA ZBIOROWA POD RED. J. KORTANA, WYD. C.H. BECK, WARSZAWA ) M. STRUŻYCKI, PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK, PWE, WARSZAWA ) Z. SAPIJASZKA, RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, PWN, WARSZAWA ) T. GRZESZCZYK, MECHANIZMY PRYWATYZACJI, KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE, KRAKÓW ) W. PYZIOŁ, A. SZUMAŃSKI, I. WEISS, PRAWO SPÓŁEK, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, BYDGOSZCZ ) S. SOŁTYSIŃSKI, A. SZAJKOWSKI, J. SZWAJA, KODEKS HANDLOWY - KOMENTARZ. T. 1 I 2, WYD. C.H. BECK, WARSZAWA 1996 FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 3 GODZINY/TYDZIEŃ DZIENNYCH 20 ZAOCZNYCH 19 WIECZOROWYCH 19 PODSTAWY MARKETINGU NAZWA KATEDRY: KATEDRA MAKETINGU USŁUG CELEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO W TYM PRZEDMIOCIE JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z PODSTAWAMI WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU. DO PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH PODSTAWAMI MARKETINGU W RAMACH NINIEJSZEGO PRZEDMIOTU NALEŻĄ: UKAZANIE ISTOTY MARKETINGU W DOBIE FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ, PRZEDSTAWIENIE METOD I TECHNIK BADAŃ MARKETINGOWYCH ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE, ANALIZA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, KSZTAŁTOWANIE ELEMENTÓW MARKETINGU MIX, CZYLI PRODUKTU, CENY, DYSTRYBUCJI ORAZ PROMOCJI. 1. ISTOTA MARKETINGU. ORIENTACJE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 2. SEGMENTACJA RYNKU 3. BADANIE I ANALIZA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW INDYWIDUALNYCH NA RYNKU 4. BADANIE I ANALIZA ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW (NABYWCÓW INSTYTUCJONALNYCH) 5. METODY I TECHNIKI BADAŃ MARKETINGOWYCH 6. ISTOTA KSZTAŁTOWANIA PRODUKTÓW. CYKL ŻYCIA PRODUKTU 7. NOWY PRODUKT - SPOSOBY WPROWADZANIA 8. STRATEGIA MARKI I OPAKOWANIA 9. ISTOTA CEN. PSYCHOLOGIA CEN. RÓŻNICOWANIE CEN 10. METODY USTALANIA CEN. RODZAJE POLITYKI CENOWEJ, PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 11. ZASADY DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW OD PRODUCENTA DO OSTATECZNEGO ODBIORCY 12. PROMOCJA I JEJ ELEMENTY SKŁADOWE 13. BUDOWA PLANU MARKETINGOWEGO 1. HOŁUB J., PERENC G., ROSA G.: PODSTAWY MARKETINGU. US, SZCZECIN ŻURAWIK B., ŻURAWIK W.: ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PWE, WARSZAWA GARBARSKI L.; RUTKOWSKI I., WRZOSEK W.: MARKETING. PUNKT ZWROTNY NOWOCZESNEJ FIRMY, PWE, WARSZAWA KOTLER PH.: MARKETING. ANALIZA, PLANOWANIE, WDRAŻANIE I KONTROLA, GEBETHNER & SKA, WARSZAWA 1994

20 90 5. KACZMARCZYK S.: BADANIA MARKETINGOWE, METODY I TECHNIKI, PWE, WARSZAWA MARKETING I RYNEK 2. MARKETING W PRAKTYCE 3. HANDEL WEWNĘTRZNY 4. BUSINESSMAN MAGAZINE FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA POLEGAJĄCA NA ROZWIĄZYWANIU PRZYKŁADÓW, PRACA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ DZIENNYCH 21 ZAOCZNYCH 20 WIECZOROWYCH 20 NAZWA KATEDRY: KATEDRA HISTORII I GEOGRAFII TRANSPORTU ZAZNAJOMIENIE STUDENTÓW ZE ZMIANAMI I RÓŻNORODNOŚCIĄ POGLĄDÓW NA SPRAWY GOSPODARCZE OD STAROŻYTNOŚCI DO CZASÓW NAJNOWSZYCH. PRZEDKLASYCZNA MYŚL EKONOMICZNA. EKONOMIA KLASYCZNA. SZKOŁA HISTORYCZNA I INSTYTUCJONALIZM AMERYKAŃSKI. NEOINSTYTUCJONALIZM. MYŚL SOCJALISTYCZNA. SOCJALIZM UTOPIJNY. TEORIE MARGINALISTYCZNE (SZKOŁA NEOKLASYCZNA, AUSTRIACKA I MATEMATYCZNA). KEYNESIZM. KONCEPCJE LIBERALNE: MONETARYZM, NOWA EKONOMIA KLASYCZNA, SZKOŁA NEOAUSTRIACKA, TEORIA PUBLIC CHOICE. NEO- I POSTKEYNESIZM. KEYNESIZM LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH. POZYCJE ZWARTE 1. GALBRAITH J.K.: EKONOMIA W PERSPEKTYWIE, WARSZAWA HEILBRONNER R.: WIELCY EKONOMIŚCI, WARSZAWA ROMANOW Z.B.: HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ W ZARYSIE, POZNAŃ LANDRETH H., COLANDER D.C.: HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ, WARSZAWA 1998 FORMY PRACY: LITERATURA WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYGODNIOWO

21 91 ANALIZA EKONOMICZNA DZIENNYCH 22 ZAOCZNYCH 21 WIECZOROWYCH 21 NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA CELEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH TEGO PRZEDMIOTU JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z ZASADAMI PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA TRZECH ZASADNICZYCH ELEMENTÓW ODDAJĄCYCH ISTOTĘ ANALIZY EKONOMICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE, A MIANOWICIE: DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W PRZESZŁOŚCI WRAZ Z USTALENIEM ZJAWISK POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH, FORMUŁOWANIU PROPOZYCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH WYKORZYSTANIE REZERW WEWNĘTRZNYCH I SZANS W OTOCZENIU, PRZYGOTOWANIU DANYCH ORAZ PROPOZYCJI DO PODJĘCIA DECYZJI USPRAWNIAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO WYNIKI W PRZYSZŁOŚCI. STUDENCI POWINNI PO ZAKOŃCZENIU PRZEDMIOTU POSIADAĆ PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: ANALIZY WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZY STANU EKONOMICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZY ORGANIZACJI I METOD GOSPODAROWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 1. PODSTAWY METODYCZNE DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW 2. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE BILANSU 3. OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 4. SYNTETYCZNA OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ANALIZA WSKAŹNIKOWA, PIRAMIDY DU PONTA 5. ANALIZA PRZEPŁYWU KAPITAŁÓW I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 6. ANALIZA I OCENA WIELKOŚCI STRUKTURY PRODUKCJI 7. ANALIZA I OCENA WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO 8. ANALIZA GOSPODAROWANIA MATERIAŁAMI I ENERGIĄ 9. ANALIZA WYKORZYSTANIA SIŁY ROBOCZEJ 10. ANALIZA I OCENA POZIOMU WARTOŚCI DODANEJ 11. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 12. OCENA ZAGROŻENIA KRYZYSEM LUB SYMPTOMÓW UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POZYCJE ZWARTE 1. WAŚNIEWSKI T., SKOCZYLAS W.: ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ W PRAKTYCE. PRZYKŁADY I ZADANIA. FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE, WARSZAWA ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA, PR. ZB., WYD. AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU, WROCŁAW 1996, WYD. 3

22 92 3. ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM, T. 1 I 2, PR. ZB. POD RED. L. BEDNARSKIEGO I T. WAŚNIEWSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE, WARSZAWA WAŚNIEWSKI T.: ANALIZA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE, FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE, WARSZAWA BEDNARSKI L.: ANALIZA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PWE, WARSZAWA SIERPIŃSKA M, JACHNA T.: OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA WEDŁUG STANDARDÓW ŚWIATOWYCH, PWN, WARSZAWA 1996 FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE ORAZ ĆWICZENIA ANALITYCZNE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ DZIENNYCH 23 ZAOCZNYCH 22 WIECZOROWYCH 22 EKONOMETRIA NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ METOD ILOŚCIOWYCH UZYSKANIE PODSTAWOWEJ WIEDZY O METODACH EKONOMETRYCZNYCH. WSKAZANIE NA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA METOD EKONOMETRYCZNYCH DO BADANIA ILOŚCIOWYCH PRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE GOSPODAROWANIA. POJĘCIA WSTĘPNE Z EKONOMETRII. DOBÓR ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH DO MODELU. SZACOWANIE PARAMETRÓW MODELI LINIOWYCH. WERYFIKACJA MODELU EKONOMETRYCZNEGO. MODELE DYNAMIKI. MODELE WIELORÓWNANIOWE. EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU. FUNKCJA KOSZTÓW. BADANIE PROGU RENTOWNOŚCI. BADANIE WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE. ELEMENTY BADAŃ OPERACYJNYCH. METODA SIMPLEX. ALGORYTM TRANSPORTOWY. 1. EKONOMETRIA. PRACA ZBIOROWA POD RED. J. HOZERA, KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI US, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN GOLDBERGER A.: TEORIA EKONOMETRII 3. THEIL H.: ZASADY EKONOMETRII 1. WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE (MIESIĘCZNIK) 2. EKONOMISTA (KWARTALNIK) PRZEGLĄD STATYSTYCZNY (KWARTALNIK) FORMY PRACY: ZADANIA DOMOWE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR

23 93 METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH DZIENNYCH 24 ZAOCZNYCH 23 WIECZOROWYCH 23 NAZWA KATEDRY: KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI CELEM TEGO PRZEDMIOTU JEST NAUCZENIE STUDENTÓW METOD I TECHNIK WYBORU ORAZ OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH JAKO INSTRUMENTU ZARZĄDZANIA I POLITYKI GOSPODARCZEJ W UJĘCIU MIKRO- I MAKROEKONOMICZNYM. WYBÓR I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA I POLITYKI GOSPODARCZEJ TECHNIKI RACHUNKOWE MIERZENIA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ ANALIZA FINANSOWA ANALIZA SPOŁECZNYCH KOSZTÓW I KORZYŚCI ZNIEKSZTAŁCENIA CENOWE I CENY KALKULACYJNE (SHADOW PRICES) DLA DÓBR HANDLOWYCH I NIEHANDLOWYCH KALKULACYJNE: KURS WALUTOWY I PŁACA ROBOCZA SPOŁECZNA STOPA DYSKONTOWA WAGI PODZIAŁU DOCHODU KOSZTY ZASOBÓW KRAJOWYCH EFEKTYWNA STOPA PROTEKCJI 1. GAWRON H.: OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI, SKRYPT AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU, AE POZNAŃ, DRUCKER P.F.: INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. PRAKTYKA I ZASADY, PWE, WARSZAWA SIERPIŃSKA M, JACHNA T.: OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA WEDŁUG STANDARDÓW ŚWIATOWYCH, PWN, WARSZAWA JOG V., SUSZYŃSKI C.: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA, CIM, WARSZAWA PRACA ZBIOROWA, INNOWACJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ, US, ROZPRAWY I STUDIA (CCVIII)134, SZCZECIN PRACA ZBIOROWA, ROLA INWESTYCJI W STRATEGII ROZWOJU PRZEMYSŁU W POLSCE, US, SZCZECIN, SIEGEL J.G., SHIM J., HARTMAN S.W.: PRZEWODNIK PO FINANSACH, PWN, WARSZAWA GŁOWACKI M.: BUDOWA I METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH. BANKOWE ABC, BANK I KREDYT 1996 NR 5 2. LOCH J., FEASIBILITY STUDY, SERWIS FINANSOWO-KSIĘGOWY 1-15.XII.1994 NR 11 FORMY PRACY: PRZYGOTOWANIE PROJEKTU OCENY WYBRANEGO PROJEKTU GOSPODARCZEGO. STUDIA LITERATUROWE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR

24 94 DZIENNYCH 25 ZAOCZNYCH 24 WIECZOROWYCH 24 NEGOCJACJE NAZWA KATEDRY: KATEDRA MARKETINGU USŁUG CELEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO JEST ZAZNAJOMIENIE SŁUCHACZY Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI NEGOCJACJI, STYLAMI, TECHNIKAMI, SPOSOBAMI KOMUNIKACJI ORAZ MOŻLIWOŚCIAMI ICH WYKORZYSTANIA W PRAKTYCE. 1. ISTOTA NEGOCJACJI, PRZYCZYNY I ZASADY NEGOCJACJI 2. PODSTAWOWE STYLE NEGOCJACJI 3. TAKTYKI I TECHNIKI NEGOCJACYJNE 4. BATNA - BEST ALTERNATIVE TO A NEGOTIATED AGREEMENT (NAJLEPSZA ALTERNATYWA) 5. KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH 6. DOPASOWANIE NIEWERBALNE, DOPASOWANIE WERBALNE 7. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA, KOMUNIKACJA WERBALNA 8. PSYCHOLOGIA STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH. UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKONYWANIA I DYSKUSJI 9. NEGOCJOWANIE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH. SZTUKA CZYTANIA Z TWARZY 1. ROSA G.: KONKURENCJA O NABYWCĘ - WYBRANE PROBLEMY, PTE, SZCZECIN ARGYLE M.: PSYCHOLOGIA STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH, PWN, WARSZAWA, BIERACH A.J.: SZTUKA CZYTANIA Z TWARZY. POZNANIE CZŁOWIEKA NA PIERWSZY RZUT OKA, WYD. LUNA, WROCŁAW, BŁAUT R.: SKUTECZNE NEGOCJACJE, CIM, WARSZAWA FISCHER R., URY W.: DOCHODZĄC DO TAK. NEGOCJACJE BEZ PODDAWANIA SIĘ, PWE, WARSZAWA FISCHER R., URY W., PATTON B.: ODCHODZĄC OD NIE. NEGOCJACJE BEZ PODDAWANIA SIĘ, PWE, WARSZAWA JANKOWSKI W.B., SANKOWSKI T.P.: JAK NEGOCJOWAĆ, CIM, WARSZAWA KARRASS G.: DOBIĆ TARGU, WYDAWNICTWO BUSINESSMAN ODDZIAŁ MARCO LTD, SOPOT KOPMEYER M.R.: PRAKTYCZNE METODY OSIĄGANIA SUKCESÓW, WYD. BELLONA, WARSZAWA LEWANDOWSKA-TARASIUK E.: KOMUNIKOWANIE W BIZNESIE. JAK SKUTECZNIE ROZMAWIAĆ O INTERESACH. EDITIONS SPOTKANIA, NĘCKI Z.: KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE, ZAKŁ. NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH, WROCŁAW-WARSZAWA-KRAKÓW NĘCKI Z.: NEGOCJACJE W BIZNESIE. WYDAWNICTWO PROFESJONALNEJ SZKOŁY BIZNESU, KRAKÓW PEASE A.: JĘZYK CIAŁA. JAK CZYTAĆ MYŚLI LUDZI Z ICH GESTÓW. WYD. GEMINI, KRAKÓW PSZCZÓŁKOWSKI T.: UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKONYWANIA I DYSKUSJI, WIEDZA POWSZECHNA, WARSZAWA STELMASZCZYK H.: NEGOCJOWANIE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH. PORADNIK DLA EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW, CD KHZ SP. Z O.O., WARSZAWA THIEL: MOWA CIAŁA ZDRADZI WIĘCEJ NIŻ TYSIĄC SŁÓW, WYD. LUNA, WROCŁAW, 1992 FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE I W DOMU WYMAGANA LICZBA GODZIN: 10 GODZIN/SEMESTR

25 95 DZIENNYCH 26 ZAOCZNYCH 25 WIECZOROWYCH 25 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW NAZWA KATEDRY: KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA POZNANIE TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA. 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PROCES PRZEDSIĘBIORCZY JAKO ZWIĄZEK MIĘDZY STRUMIENIAMI DÓBR I STRUMIENIAMI FINANSOWYMI. FINANSOWANIE I INWESTYCJE. RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWANIA. CELE GOSPODARKI FINANSOWEJ. KRYTERIA DECYZJI FINANSOWYCH. 2. ŹRÓDŁA I INSTRUMENTY FINANSOWANIA INSTRUMENTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. FINANSOWANIE KAPITAŁEM WŁASNYM. WPŁYW FORMY PRAWNEJ NA MOŻLIWOŚĆ POZYSKIWANIA KAPITAŁU ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH. FINANSOWANIE KAPITAŁEM OBCYM. POJĘCIE, CECHY I FORMY FINANSOWANIA OBCEGO. 3. INSTRUMENTY FINANSOWANIA WEWNĘTRZNEGO CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW FINANSOWANIA WEWNĘTRZNEGO. POJĘCIE, PRZYCZYNY I FUNKCJE SAMOFINANSOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. 4. KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY MAJĄTKU I STRUKTURY KAPITAŁU POJĘCIE I CELE KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY KAPITAŁU. TRADYCYJNA TEORIA KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY KAPITAŁU. TEORIA MODIGLIANIEGO I MILLERA. MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI MAJĄTKU. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI - TEORIA PORTFOLIO. PROBLEM RYZYKA. OCZEKIWANA RENTOWNOŚĆ KAPITAŁODAWCÓW JAKO PODSTAWA KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH. POJĘCIE KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH. RENTOWNOŚĆ JAKO PREMIA ZA RYZYKO. RYZYKO OPERACYJNE (ISTNIENIA). RYZYKO FINANSOWE. RYZYKO WIERZYTELNOŚCI (CAŁKOWITE). EFEKT DŹWIGNI FINANSOWEJ. DŹWIGNIA OPERACYJNA. REGUŁY FINANSOWE. 5. FINANSOWE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM OBROTOWYM ISTOTA MAJĄTKU OBROTOWEGO. CELE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM. WPŁYW KAPITAŁU PRACUJĄCEGO NA KOSZTY KAPITAŁU I RYZYKO PRZEDSIĘBIORSTWA. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI GOTÓWKOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI. 1. JAJUGA K., JAJUGA T.: JAK INWESTOWAĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE. PWN, WARSZAWA SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PWN BRIGHAM E.F.: PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI. PWE BIELAWSKA A.: ELEMENTY FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA. PWE CZEKAJ J., DRESLER Z.: PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI FIRM. PWN FEDOROWICZ Z.: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA. POLTEX DURAJ J.: PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. PWE DULINIEC A.: STRUKTURA I KOSZT KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PWN WALIŃSKA E., GAJDKA J.: ZARZĄDZANIE FINANSOWE. TEORIA I PRAKTYKA. FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE 10. COPELAND T., KOLLER T., MURRIN J.: WYCENA: MIERZENIE I KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI FIRM. WIG-PRESS JAJUGA K., SŁOŃSKI T.: FINANSE SPÓŁEK. DŁUGOTERMINOWE DECYZJE INWESTYCYJNE I FINANSOWE. WROCŁAW 1998

26 96 BANK I KREDYT, RACHUNKOWOŚĆ, BANK, GAZETA BANKOWA, RZECZPOSPOLITA FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ EKONOMIA MATEMATYCZNA DZIENNYCH 27 ZAOCZNYCH 26 WIECZOROWYCH 26 NAZWA KATEDRY: KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z ZASTOSOWANIEM MATEMATYKI W EKONOMII 1. MATEMATYCZNA TEORIA POPYTU 2. FUNKCJE POPYTU 3. TEORIA PRODUKCJI 4. MODELE MATEMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWA 5. MODELE RYNKU 6. MODELE RÓWNOWAGI OGÓLNEJ 7. RÓWNOWAGA OGÓLNA A OPTIMUM PARETO 8. PROSTE MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO 9. MODELE RYNKU KONIUNKTURALNEGO 1. HOZER J.: MATEMATYCZNO-EKONOMICZNE MODELE FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI, INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA, SZCZECIN CHANG A.C.: PODSTAWY EKONOMII MATEMATYCZNEJ, PWN, WARSZAWA PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 2. WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE FORMY PRACY: WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR DZIENNYCH 28 ZAOCZNYCH 27 WIECZOROWYCH 27 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE NAZWA KATEDRY: KATEDRA GOSPODARKI MORSKIEJ POZNANIE ZASAD I MECHANIZMÓW FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA GOSPODARCZEGO, JEGO STRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ, FUNKCJONALNYCH DZIEDZIN STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH, CZYNNIKÓW ROZWOJU, PROBLEMÓW GLOBALNYCH.

27 97 1. GENEZA I ISTOTA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA BADAWCZA. 2. FUNKCJONALNE DZIEDZINY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 3. INSTYTUCJONALNE PODSTAWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 4. WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA ŚWIATOWA 5. TEORIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO 6. MIĘDZYNARODOWA WYMIANA USŁUG I TRANSFER WIEDZY TECHNICZNEJ 7. MIĘDZYNARODOWY RUCH LUDNOŚCI I JEGO SKUTKI 8. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWO-KAPITAŁOWY 9. PROCESY INTEGRACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ (ASPEKT TEORETYCZNY) 10. PIENIĄDZ ŚWIATOWY, MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE I MECHANIZM ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 11. MIĘDZYNARODOWA RÓWNOWAGA PŁATNICZA 12. MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WALUTOWO-KREDYTOWE 13. FORMY HANDLU ZAGRANICZNEGO 14. TRANSAKCJE W HANDLU ZAGRANICZNYM 15. ROZLICZENIA W HANDLU ZAGRANICZNYM 16. FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 17. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I TENDENCJE W ZAGRANICZNEJ POLITYCE EKONOMICZNEJ I HANDLOWEJ 18. KONCEPCJE NOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO ŁADU EKONOMICZNEGO 1. P. BOŻYK: GOSPODARKA ŚWIATOWA. PWE, WARSZAWA, J. SOŁDACZUK, Z. KAMECKI, P. BOŻYK: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE. PWE, WARSZAWA, A. KLAWE, A. MAKAĆ: ZARYS MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH. PWN, WARSZAWA, W. JANUSZKIEWICZ: GIEŁDY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ. PWE, WARSZAWA, L. BALCEROWICZ: MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY GOSPODARCZE. PWN, WARSZAWA, A. KOMAR: EUROPEJSKA UNIA WALUTOWA. PWE, WARSZAWA, S. DRABOWSKI: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE I FINANSOWE. WARSZAWA, A. MARSZAŁEK: GOSPODARKA ŚWIATOWA. ŁÓDŹ, J. DUDZIŃSKI: WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA ŚWIATOWA. SZCZECIN, P. BOŻYK, J.MISALA, M. PUŁAWSKI: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE. PWE. WARSZAWA, A. BUDNIKOWSKI, E. KAWECKA-WYRZYKOWSKA: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE. PWE. WARSZAWA, R. KRUGMAN, M. OBSTFELD: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE. TEORIA I POLITYKA. PWE, WARSZAWA, 1993 I Z. DOLIWA-KLEPACKI: EUROPEJSKA INTEGRACJA GOSPODARCZA. TEMIDA 2. BIAŁYSTOK, J. GŁUCHOWSKI: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE. PWE, WARSZAWA, A. KISIEL-ŁOWCZYC. WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA ŚWIATOWA. UNIWERSYTET GDAŃSKI, K. MICHAŁOWSKA-GORYWODA. WSPÓLNOTA EUROPEJSKA. SGM. WARSZAWA, : 1. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE - KWARTALNIK; 2. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE - MIESIĘCZNIK; 3. ŻYCIE GOSPODARCZE FORMY PRACY: UCZESTNICTWO W TRAKCIE WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, PRACA WŁASNA. WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZ./TYDZIEŃ

28 98 DZIENNYCH 29 ZAOCZNYCH 28 WIECZOROWYCH 28 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA NAZWA KATEDRY: KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z PROBLEMATYKĄ RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ, KTÓRA JEST REALIZOWANA W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH. W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY STUDENCI ZAPOZNAJĄ SIĘ Z TAKIMI ZAGADNIENIAMI JAK: PROJEKTOWANIE KOSZTÓW, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI, PRAGMATYKA RACHUNKU DECYZYJNEGO, METODYKA KALKULOWANIA CEN SPRZEDAŻY ORAZ METODY KONTROLI ZARZĄDCZEJ. 1. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. 2. MIERNIKI OCENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. BUDŻETOWANIE KOSZTÓW. 4. RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH. 5. PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW. 6. ANALIZA ZALEŻNOŚCI: PRODUKCJA - KOSZTY - ZYSK. 7. KRÓTKO- I ŚREDNIOOKRESOWY RACHUNEK DECYZYJNY. 8. KALKULACJA CEN SPRZEDAŻY. 9. PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH RYZYKA. 10. SYSTEM I METODY KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1. DOBIJA M.: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. PWN, WARSZAWA DRURY C.: RACHUNEK KOSZTÓW. PWN, WARSZAWA GMYTRASIEWICZ M. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ. PWN, WARSZAWA JARUGA A., SOBAŃSKA I., KOPCZYŃSKA L., SZYCHTA A., WALIŃSKA E.: RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW. TOWARZYSTWO RAFIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSE BANKOWOŚĆ, ŁÓDŹ JARUGA A., SOBAŃSKA I., SOCHACKA R.: METODY KALKULACJI.KOSZTY, CENY, DECYZJE. PWE, WARSZAWA KIZIUKIEWICZ T. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. EKSPERT, WROCŁAW KIZIUKIEWICZ T. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. ZADANIA Z PRZYKŁADAMI. EKSPERT, WROCŁAW NOWAK E.: DECYZYJNE RACHUNKI KOSZTÓW. KALKULACJE MENEDŻERA. PWN, WARSZAWA SOJAK S.: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W WARUNKACH INFLACJI. DOM ORGANIZATORA TNOIK, TORUŃ SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): RACHUNEK KOSZTÓW. FRRWP, WARSZAWA WERMUT J.: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. RACHUNEK KOSZTÓW I WYNIKÓW W PODEJMOWANIU DECYZJI. ODDK, GDAŃSK WERMUT J.: ZBIÓR PRZYKŁADÓW Z RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ Z ROZWIĄZANIAMI. ODDK, GDAŃSK : 1. RACHUNKOWOŚĆ 2. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy ekonomii finansów i prawa w biznesie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: IEL-1-308-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Kod modułu Język kształcenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Kod modułu Język kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Tak

Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Economic analysis

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo