OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH"

Transkrypt

1 71 OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

2 72 JĘZYK FRANCUSKI - GRUPA POCZĄTKUJĄCA DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH CELEM JEST NAUKA JĘZYKA OBCEGO W ZAKRESIE JĘZYKA OGÓLNEGO POZWALAJĄCEGO NA POROZUMIENIE SIĘ W PODSTAWOWYCH SYTUACJACH CODZIENNYCH, STANOWIĄCEGO BAZĘ DO NAUCZANIA JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO. NAUCZANIE STRUKTUR GRAMATYCZNYCH I MATERIAŁU LEKSYKALNEGO OBEJMUJĄCEGO TEMATYKĘ CODZIENNĄ I ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, NP. ZACHOWANIE SIĘ W TYPOWYCH SYTUACJACH (PODRÓŻE, DWORZEC, LOTNISKO, HOTEL, RESTAURACJA, SKLEP, BANK) REKREACJA, STYLE ŻYCIA, UDZIELANIE I UZYSKIWANIE INFORMACJI (TELEFONOWANIE) ORAZ PODSTAWOWEGO SŁOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO. PODRĘCZNIKI: CAFE CREME, ESPACES, PANORAMA PARIS MATCH FEMME ACTUELLE FORMY PRACY: LEKTURA WYMAGANA LICZBA GODZIN: OD 6 DO 10 GODZIN TYGODNIOWO JĘZYK FRANCUSKI - GRUPA ZAAWANSOWANA DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO KONTAKTÓW Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W JĘZYKU FRANCUSKIM ORAZ KORZYSTANIA Z LITERATURY FACHOWEJ W TYM JĘZYKU. NAUKA JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA BAZIE JĘZYKA OGÓLNEGO W SZERSZYM ZAKRESIE (WIĘKSZA ILOŚĆ GODZIN W SEMESTRZE NIŻ DOTYCHCZAS). NAUKA JĘZYKA W I SEMESTRZE STANOWIĆ BĘDZIE OKRES WYRÓWNAWCZY. POLEGAĆ BĘDZIE NA POWTÓRZENIU I UTRWALENIU STRUKTUR GRAMATYCZNYCH I SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO TEMATYKI CODZIENNEJ (PODRÓŻE, RESTAURACJA, BANK, POCZTA, ZAKUPY, INFORMACJE (POSŁUGIWANIE SIĘ MINITELEM, TELEKOMUNIKACJA). OD II SEMESTRU WPROWADZANE BĘDĄ SPECJALISTYCZNE POJĘCIA EKONOMICZNE ORAZ WZORCE TYPOWYCH PISM, DOKUMENTÓW ITP. ZWIĄZANYCH Z UBIEGANIEM SIĘ O PRACĘ ORAZ KONTRAKTEM Z PRACOWNIKAMI FIRM FRANCUSKOJĘZYCZNYCH. PODRĘCZNIKI: ECONOMIC (ĆWICZENIA), LE FRANCAIS DE KOMMES D`AFFAIRES LE POINT, LE MONDE, LE FIGARO

3 73 FORMY PRACY: WYBRANA LEKTURA (ROZDZIAŁU PODRĘCZNIKA LUB ARTYKUŁU), PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA DO WSPÓŁPRACY, UMÓW, ITD., PISM, PODAŃ, DOKUMENTACJI WYMAGANA LICZBA GODZIN: OD 6 DO 10 GODZIN TYGODNIOWO DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 JĘZYK ANGIELSKI NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH CELEM LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JEST PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAGRANICZNYCH W POLSCE LUB FIRMACH POLSKICH UTRZYMUJĄCYCH KONTAKTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W JĘZYKU OBCYM, JAK RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z LITERATURY FACHOWEJ. NAUKA JĘZYKA POLEGA NA ROZWIJANIU KOMPETENCJI W ZAKRESIE JĘZYKA OGÓLNEGO, NA BAZIE KTÓREGO ODBYWA SIĘ NAUCZANIE JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO. I SEMESTR STANOWI OKRES WYRÓWNAWCZY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE STRUKTUR GRAMATYCZNYCH I MATERIAŁU LEKSYKALNEGO OBEJMUJĄCEGO TEMATYKĘ CODZIENNĄ I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE NP. TYPOWE SYTUACJE (PODRÓŻ, BANK, TELEFON). POZOSTAŁE SEMESTRY - PROBLEMATYKA ZAWODOWA I PODSTAWOWE POJĘCIA EKONOMICZNE, STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW, STYLE ZARZĄDZANIA, WYBRANE PROBLEMY RYNKU, PRAWA I MECHANIZMY RYNKOWE, HANDEL, MARKETING, REKLAMA, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA, PODATKI, SPEDYCJA, NEGOCJACJE, KORESPONDENCJA HANDLOWA. PODRĘCZNIK PODSTAWOWY: ENTERPRISE 3, ENTERPRISE 4, HEADWAY UPPER - INTERMEDIATE, INSIGHTS INFO BUSINESS THE TIMES, THE ECONOMIST FORMY PRACY: OPRACOWYWANIE ARTYKUŁÓW SPECJALISTYCZNYCH, PISANIE REFERATÓW WYMAGANA LICZBA GODZIN: OD 6 DO 10 GODZIN TYGODNIOWO DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 JĘZYK NIEMIECKI (POCZĄTKUJĄCY) NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH ROZWINIĘCIE KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO KOMUNIKOWANIA ZAMIERZONYCH TREŚCI I INTENCJI W SYTUACJACH ŻYCIA CODZIENNEGO ORAZ SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRZYSZŁEGO ZAWODU, A TAKŻE PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEJ PRACY NAD POGŁĘBIANIEM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

4 74 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNIE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI MATERIAŁU LEKSYKALNEGO OBEJMUJĄCEGO TEMATYKĘ CODZIENNĄ I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE NP. ZACHOWANIE SIĘ W TYPOWYCH SYTUACJACH (PODRÓŻE, DWORZEC, LOTNISKO, HOTEL, RESTAURACJA, BANK) REKREACJA, MULTIMEDIA, UDZIELANIE I UZYSKIWANIE INFORMACJI (TELEFONOWANIE). W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZAWODOWEJ: PODSTAWOWE POJĘCIA EKONOMICZNE, WYBRANE PROBLEMY RYNKU, ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, TURYSTYKA, TELEKOMUNIKACJA, KORESPONDENCJA HANDLOWA - TYPOWE PISMA, DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O PRACĘ. THEMEN 1, 2 - M. HUEBER VERLAG WIRTSCHAFTSDEUTSCH FÜR ANFÄGER - E. KLETT VERLAG S. BĘZA DEUTSCH IM BÜRO B>CZASOPISMA: MARKT, FOCUS, DEUTSCHLAND FORMY PRACY: UTRWALANIE MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO I LEKSYKALNEGO POPRZEZ SAMODZIELNE PRZYGOTOWYWANIE ĆWICZEŃ Z KSIĄŻKI, ĆWICZEŃ (Z KLUCZEM) CZYTANIE I TŁUMACZENIE WYBRANYCH FRAGMENTÓW ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. WYMAGANA LICZBA GODZIN: 8-14 GODZIN JĘZYK NIEMIECKI (ZAAWANSOWANY) PLANU STUDIÓW : DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW - PÓŹNIEJSZYCH PRACOBIORCÓW I PRACODAWCÓW DO SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAGRANICZNYCH W POLSCE LUB W FIRMACH POLSKICH UTRZYMUJĄCYCH KONTAKTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W JĘZYKU NIEMIECKIM, JAK RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z LITERATURY FACHOWEJ W TYM JĘZYKU. I SEMESTR - OKRES WYRÓWNAWCZY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE STRUKTUR GRAMATYCZNYCH I MATERIAŁU LEKSYKALNEGO OBEJMUJĄCEGO TEMATYKĘ CODZIENNĄ I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, NP. ZACHOWANIE SIĘ W TYPOWYCH SYTUACJACH (PODRÓŻE, DWORZEC, LOTNISKO, HOTEL, RESTAURACJA, BANK) REKREACJA, STYLE ŻYCIA, RÓŻNICE KULTUROWE ZACHOWAŃ, MULTIMEDIA, UZYSKIWANIE I UDZIELANIE INFORMACJI. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZAWODOWEJ: PODSTAWOWE POJĘCIA EKONOMICZNE, STRUKTURĘ PRZEDSIĘBIORSTW, STYLE ZARZĄDZANIA, WYBRANE PROBLEMY RYNKU, PRAWA I MECHANIZMY RYNKOWE, HANDEL, MARKETING I REKLAMA, BANKOWOŚĆ; UBEZPIECZENIE I PODATKI, SPEDYCJA, ZAGADNIENIA CELNE, TRANSPORT, TURYSTYKA, KOMUNIKACJA I TELEKOMUNIKACJA, NEGOCJACJE - STRATEGIE I TAKTYKI, KORESPONDENCJA HANDLOWA - TYPOWE PISMA, DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O PRACĘ. THEMEN 2,3 - M. HUEBER VERLAG UNTERNEHMEN DEUTSCH - E. KLETT VERLAT WIRTSCHAFT AUF DEUTSCH - E. KLETT VERLAT

5 75 WIRTSCHAFTSDEUTSCH VON A-Z - LAUGEUSCHEIDT S. KOŁSUT WIRTSCHAFTSGESPRÄCHE S. BĘZA DEUTSCH IM BÜRO MARKT, WIRTSCHAFT, FOCUS, SPIEGEL, DEUTSCHLAND FORMY PRACY: CZYTANIE I OPRACOWYWANIE ARTYKUŁÓW Z CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH, WZGLĘDNIE PROGRAMÓW TELEWIZJI NIEMIECKIEJ - SPORZĄDZANIE NOTATKI, PISANIE REFERATÓW WYMAGANA LICZBA GODZIN: 6-10 GODZIN TYGODNIOWO DZIENNYCH 2 ZAOCZNYCH 2 WIECZOROWYCH 2 SOCJOLOGIA (OGÓLNOSPOŁECZNY II) NAZWA JEDNOSTKI: INSTYTUT SOCJOLOGII CELEM WYKŁADÓW JEST PRZEDSTAWIENIE SZEROKIEJ PANORAMY PROBLEMATYK SOCJOLOGII WSPÓŁCZESNEJ I JEJ ZWIĄZKU Z INNYMI NAUKAMI SPOŁECZNYMI. SZCZEGÓLNIE AKCEPTOWANA BĘDZIE NATURA PRAWIDŁOWOŚCI SOCJOLOGICZNYCH. 1. OPIS ŚWIATA SPOŁECZNEGO W RYSIE HISTORYCZNYM. KONCEPTUALIZACJE ZJAWISK SPOŁECZNYCH. 2. FENOMEN RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ. PROCESUALNA NATURA ŚWIATA SPOŁECZNEGO. 3. STRUKTURA SPOŁECZNA - KLASYFIKACJA CECH. 4. INTERAKCJA SPOŁECZNA. 5. STRATYFIKACJA SPOŁECZNA - MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA. 6. INSTYTUCJE - FORMY STABILIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO. 7. FENOMENY KULTURY - UJĘCIE KLASYCZNE I W KATEGORIACH MEMETYKI. 8. ROZWÓJ METOD BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH. 9. ZAGADNIENIA SOCJOLOGII WSI I MIASTA. 10. PROBLEMATYKA ŚRODOWISK LOKALNYCH. 11. OSOBLIWOŚCI SOCJOLOGICZNE. 1. KŁOSOWSKA A.: SOCJOLOGIA KULTURY 2. MENTERYS A.: WIELOŚĆ RZECZYWISTOŚCI W TEORIACH SOCJOLOGICZNYCH 3. TURNER J.H.: SOCJOLOGIA. KONCEPCJE I ICH ZASTOSOWANIE 4. BOKSZAŃSKI Z.: STEREOTYPY A KULTURA 5. MCRAEH.: ŚWIAT W ROKU BIEDRZYCKI M.: GENETYKA KULTURY 7. J. ORTEGA Y BASSET: BUNT MAS I INNE PISMA SOCJOLOGICZNE 8. POPPER K. R.: MIT SCHEMATU POJĘCIOWEGO. W OBRONIE NAUKI I RACJONALNOŚCI FORMY PRACY: WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR

6 76 DZIENNYCH 2 ZAOCZNYCH 2 WIECZOROWYCH 2 FILOZOFIA (OGÓLNOSPOŁECZNY II) NAZWA JEDNOSKI: INSTYTUT FILOZOFII CELEM PRZEDMIOTU JEST ROZSZERZENIE WIEDZY STUDENTÓW O FILOZOFII, ROZWINIĘCIE UMIEJĘTNOŚCI STUDIOWANIA TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO ORAZ AKTYWNEGO UCZESTNICZENIA W DYSKUSJI FILOZOFICZNEJ. FILOZOFIA I JEJ PRZEDMIOT. JOŃSKA FILOZOFIA PRAZASADY. PLATON - TEORIA IDEI. ARYSTOTELES - METAFIZYKA. HELLENISTYCZNA FILOZOFIA ŻYCIA. FILOZOFIA ŚW. AUGUSTYNA I ŚW. TOMASZA. POWSTANIE FILOZOFII NOWOŻYTNEJ. RACJONALIZM KARTEZJUSZA. ROZWÓJ SZKOŁY EMPIRYCZNEJ. FILOZOFIA FRANCUSKIEGO OŚWIECENIA. IDEALIZM TRANSCENDENTALNY KANTA. IDEALIZM OBIEKTYWNY HEGLA. TATARKIEWICZ W.: HISTORIA FILOZOFII, T. 1-3 FULLER A.G.: HISTORIA FILOZOFII, T. 1-2 FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA I I II TOM POD RED. A. KUDEROWICZA FORMY PRACY: PRACA INDYWIDUALNA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN DZIENNYCH 3 ZAOCZNYCH 3 WIECZOROWYCH 3 HISTORIA GOSPODARCZA (OGÓLNOSPOŁECZNY II) NAZWA KATEDRY: KATEDRA HISTORII I GEOGRAFII TRANSPORTU WYJAŚNIENIE STUDENTOM MECHANIZMÓW PRZEMIAN SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I GŁÓWNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZIEM POLSKICH OD POCZĄTKÓW GOSPODAROWANIA DO CZASÓW NAJNOWSZYCH. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KAPITALISTYCZNEGO SPOSOBU PRODUKCJI - DO KOŃCA XVIII W. GOSPODARKA ŚWIATOWA W XIX W.: REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA, POLITYKA GOSPODARCZA, PRZEMYSŁ, ROLNICTWO, TRANSPORT, HANDEL MIĘDZYNARODOWY, PIENIĄDZ I SKARBOWOŚĆ. GOSPODARKA ŚWIATOWA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM: ODBUDOWA PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ, WIELKI KRYZYS, POPRAWA KONIUNKTURY I INTERWENCJONIZM. GOSPODARKA ŚWIATOWA W OKRESIE ; ODBUDOWA PO II WOJNIE, PROCESY INTEGRACYJNE, CYKLE EKONOMICZNE. 1. W. RUSIŃSKI, ZARYS HISTORII GOSPODARCZEJ POLSKI NA TLE DZIEJÓW GOSPODARCZYCH POWSZECHNYCH, WARSZAWA 1986 R. CAMERON, 2. HISTORIA GOSPODARCZA ŚWIATA OD PALEOLITU DO CZASÓW NAJNOWSZYCH. WARSZAWA 1996

7 77 3. JEZIERSKI, C. LESZCZYŃSKA, HISTORIA GOSPODARCZA POLSKI, WARSZAWA 1999 FORMY PRACY: NAUKA WŁASNA WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYGODNIOWO GOSPODARKA A ŚRODOWISKO DZIENNYCH 6 ZAOCZNYCH 5 WIECZOROWYCH 5 NAZWA KATEDRY: KATEDRA HISTORII I GEOGRAFII TRANSPORTU UMOŻLIWIENIE SŁUCHACZOM ZROZUMIENIA ISTOTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, ŚCISŁYCH POWIĄZAŃ GOSPODARKI CZŁOWIEKA ZE ŚRODOWISKIEM, WPŁYW DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NA STAN I ZAGROŻENIE PRZYRODY ORAZ ZAPOZNANIE SŁUCHACZY Z FORMAMI OCHRONY I RACJONALNEGO KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA. 1. PODSTAWOWE POJĘCIA OCHRONY ŚRODOWISKA 2. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 3. POLITYKA ŚRODOWISKOWA PAŃSTWA 4. KIERUNKI I FORMY OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA 5. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ORAZ PRAWNO-ADMINISTRACYJNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA 6. KIERUNKI I FORMY PROEKOLOGICZNEJ DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA (EKOROZWÓJ, EKOROLNICTWO, EKOTURYSTYKA, REKULTYWACJA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH, TECHNOLOGIE BEZODPADOWE). POZYCJE ZWARTE E. MAZUR: SŁOWNIK EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. US SZCZECIN 1995 E. MAZUR: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE. ZAGROŻENIA, OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE. US. SZCZECIN 1998 E. MAZUR: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE A EKONOMICZNO-PRAWNE ASPEKTY JEGO OCHRONY. US. SZCZECIN 1999 CZASOPISMA: AURA ZIELONA ARKA FORMY PRACY: PRACA INDYWIDUALNA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 15 GODZIN/SEMESTR PRAWO 1 (PRAWO CYWILNE) DZIENNYCH 7 ZAOCZNYCH 6 WIECZOROWYCH 6 NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ PRAWA TRANSPORTOWEGO I UBEZPIECZEŃ ZAPOZNANIE Z PODSTAWOWYMI ZAGADNIENIAMI PRAWA CYWILNEGO. WPROWADZENIE POJĘĆ I INSTYTUCJI FUNKCJONUJĄCYCH W PRAWIE CYWILNYM. ZAPOZNANIE Z AKTAMI NORMATYWNYMI, JĘZYKIEM PRAWNYM I PRAWNICZYM.

8 78 1. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE - POJĘCIE: NORMA PRAWNA, PRZEPIS PRAWNY, EGZEGEZA TEKSTU PRAWNEGO, LUKI W PRAWIE I ICH USUWANIE, STOSOWANIE PRAWA, BUDOWA NORMY PRAWNEJ, 2. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA - POJĘCIE PRAWA CYWILNEGO - ŹRÓDŁA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA - KLAUZULE GENERALNE - ZDARZENIA PRAWNE - OSOBY FIZYCZNE: ZDOLNOŚĆ PRAWNA, ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OZNACZENIE OSOBY FIZYCZNEJ, MIEJSCE ZAMIESZKANIA - OSOBY PRAWNE: POJĘCIE I SYSTEMATYKA, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, NAZWA I SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ, REJESTRY, SKARB PAŃSTWA W UJĘCIU PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM 3. PRAWO RZECZOWE - POJĘCIE I RODZAJE RZECZY - POŻYTKI: POJĘCIE I PODZIAŁ, ZNACZENIE PRAWNE - OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE: ZASTAW, HIPOTEKA, INNE 4. ZOBOWIĄZANIA - POJĘCIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO - PODMIOTY STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO - POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ, ZMIANA STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO, USTANIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO, UMOWY 5. UMOWY ZOBOWIĄZANIOWE - UMOWY PRZENOSZĄCE WŁASNOŚĆ NA RZECZY - UMOWY UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z RZECZY - UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 1. GÓRSKI WŁ., WESOŁOWSKI K.: PRAWO DLA EKONOMISTÓW 2. KODEKS CYWILNY 3. KOMENTARZ DO KODEKSU CYWILNEGO (DOWOLNY) 1. PAŃSTWO I PRAWO 2. PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 3. GAZETA PRAWNA FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ MAKROEKONOMIA DZIENNYCH 8 ZAOCZNYCH 7 WIECZOROWYCH 7 NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ UŁATWIENIE DOSTĘPU I ZROZUMIENIA LITERATURY MIĘDZYNARODOWEJ I WYROBIENIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ AGREGATAMI MAKROEKONOMICZNYMI W PRAKTYCE PODEJMOWANIA DECYZJI. 1. NARZĘDZIA EKONOMISTY 2. GOSPODARKA NARODOWA 3. RACHUNEK GLOBALNY W GOSPODARCE NARODOWEJ 4. BUDŻET PAŃSTWA, DEFICYT I DŁUG PUBLICZNY 5. POPYT ZAGREGOWANY A RÓWNOWAGA GOSPODARCZA 6. PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

9 79 7. RYNEK PIENIĄDZA 8. MODEL IS-LM A POLITYKA FISKALNA I MONETARNA 9. RYNEK PRACY 10. INFLACJA A BEZROBOCIE 11. MODEL ZAGREGOWANEJ PODAŻY I POPYTU AS-AD 12. GOSPODARKA OTWARTA 13. RÓWNOWAGA ZEWNĘTRZNA 1. D. BEGG, ST. FISCHER, R. DORNBUSCH: EKONOMIA T. 1, 2, 3 PWN, WARSZAWA M. BURDA, CH.WYPLOSZ: MAKROEKONOMIA, PWE, WARSZAWA D. R. KAMERSCHEN, MACKENZIE, NARDINELLI: EKONOMIA, GDAŃSK P. A. SAMUELSON, W. D. NORDHAUS: EKONOMIA 1, 2, PWN, WARSZAWA R. J. BARRO: MAKROEKONOMIA, PWE WARSZAWA R. E. HALL, J. B. TAYLOR: MAKROEKONOMIA, PWN, WARSZAWA CZARNY B., CZARNY E., BARTKOWIAK R., RAPAD R.: PODSTAWY EKONOMII, PWE WARSZAWA PRÓCHNICKI L.: ZROZUMIEĆ GOSPODARKĘ. MAKROEKONOMIA, ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU, SZCZECIN GRZELAK A., LEŹNICKA A.,: MAKROEKONOMIA, PTE SZCZECIN 1999 ŻYCIE GOSPODARCZE, BIZNESMEN, RZECZPOSPOLITA, RYNKI ZAGRANICZNE FORMY PRACY: PRACA W CZYTELNI, STUDIOWANIE W DOMU WYMAGANA LICZBA GODZIN: 3 GODZINY TYGODNIOWO DZIENNYCH 9 ZAOCZNYCH 8 WIECZOROWYCH 8 MATEMATYKA NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ METOD ILOŚCIOWYCH UZYSKANIE PODSTAWOWEJ WIEDZY NIEZBĘDNEJ DO OPANOWANIA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH I JEJ APLIKACJA W NAUKACH EKONOMICZNYCH. PRZESTRZEŃ WEKTOROWA R BAZA PRZESTRZENI, PODPRZESTRZEŃ R; ALGEBRA MACIERZY, WYZNACZNIK MACIERZY, MACIERZ ODWROTNA, RÓWNANIA MACIERZOWE; UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH I NIERÓWNOŚCI LINIOWYCH - PRZYKŁADY EKONOMICZNE; PRZESTRZEŃ METRYCZNA; CIĄGI PUNKTÓW PRZESTRZENI METRYCZNEJ I ICH ZBIEŻNOŚCI, GRANICE I CIĄGŁOŚĆ ODWZOROWANIA W PRZESTRZENI METRYCZNEJ. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ I WIELU ZMIENNYCH. EKSTREMA LOKALNE; WPROWADZENIE DO RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH - ZASTOSOWANIA W EKONOMII, ABSOLUTNE I ////. RACHUNEK CAŁKOWITY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ - CAŁKA NIEOZNACZONA, OZNACZONA, CAŁKI NIEWŁAŚCIWE. 1. SKRYPT UCZELNIANY: MATEMATYKA DLA STUDENTÓW EKONOMII 2. PISZCZAŁA M. J., WOJCIERZYN M.: MATEMATYKA Z ZADANIAMI 3. BARAŃSKA T., KARWACKA J., NYKOWSKA M.: ZADANIA Z MATEMATYKI. PODRĘCZNIK DLA STUDIÓW EKONOMICZNYCH 4. OSTOJA-OSTASZEWSKI A.: MATEMATYKA W EKONOMII FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W DOMU I BIBLIOTECE

10 80 WYMAGANA LICZBA GODZIN: 3 GODZINY/TYDZIEŃ

11 81 DZIENNYCH 10 ZAOCZNYCH 9 WIECZOROWYCH 9 PRAWO GOSPODARCZE NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ PRAWA TRANSPORTOWEGO I UBEZPIECZEŃ PRZEDSTAWIENIE ZASAD I FORM DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW, TWORZENIE, FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM NA FUNKCJE ORGANÓW SPÓŁEK. UMOWY OBROTU HANDLOWEGO - CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA, FORMY ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI. 1. ŹRÓDŁA PRAWA GOSPODARCZEGO 2. PODMIOTY GOSPODARCZE - POJĘCIE I CECHY PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO - ORGANY PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO - SPÓŁDZIELNIE I INNE PODMIOTY GOSPODARCZE - SPÓŁKI 3. UMOWA JAKO PODSTAWA OBROTU GOSPODARCZEGO, ZASADA SWOBODY UMÓW, SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW WG KODEKSU CYWILNEGO, UMOWY W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE GOSPODARCZYM, SPOSOBY ZABEZPIECZANIA REALIZACJI KONTRAKTÓW 4. PAPIERY WARTOŚCIOWE, PODZIAŁ, CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, OMÓWIENIE POJĘCIA AKCJI, WEKSLI, CZEKÓW, KONOSAMENTÓW 5. PROBLEMATYKA TRANSPORTU - POJĘCIE UMOWY PRZEWOZU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SZKODY W SUBSTANCJI PRZESYŁKI, ZA SZKODY NA OSOBIE 6. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 7. ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI 8. ROZSTRZYGANIE SPRAW GOSPODARCZYCH, ORGANIZACJA SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE 1. DOMINICZAK Z., GÓRSKI WŁ., WESOŁOWSKI K.: KOMPENDIUM PRAWA GOSPODARCZEGO 2. KODEKS HANDLOWY 3. KOMENTARZ DO KODEKSU HANDLOWEGO 1. PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 2. GAZETA PRAWNA 3. PRAWO PRZEDSIĘBIORCY FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ

12 82 INFORMATYKA DZIENNYCH 11 ZAOCZNYCH 10 WIECZOROWYCH 10 NAZWA KATEDRY: KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI ZAPOZNANIE Z PODSTAWAMI INFORMATYKI. 1. ŚRODOWISKO WINDOWS 2. EDYTORY TEKSTÓW 3. ARKUSZE KALKULACYJNE 4. INTERNET 5. BAZA DANYCH 6. ACCESS 1. G. HART-DAVIS: WORD DLA WINDOWS 95. HELIAN, GLIWICE J. KOROL: EXEL 5PL. KROK PO KROKU. MIKOM. WARSZAWA 1995 PC - KURIER FORMY PRACY: SAMODZIELNE ĆWICZENIA PRZY SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM WYMAGANA LICZBA GODZIN: 20 GODZIN/SEMESTR DZIENNYCH 12 ZAOCZNYCH 11 WIECZOROWYCH 11 POLITYKA EKONOMICZNA NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CELEM PRZEDMIOTU JEST WYKAZANIE POWIĄZAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ Z GOSPODARKĄ, JEJ ROZWOJEM I WZROSTEM ORAZ PROCESAMI TRANSFORMACYJNYMI, KTÓRE POWINNY PROWADZIĆ DO POPRAWY WARUNKÓW BYTU I PRACY SZEROKICH WARSTW LUDNOŚCI, USUWANIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ PODNOSZENIA KULTURY ŻYCIA. UJĘCIE PRZEDMIOTU JEST MAKRO-EKONOMICZNO-SPOŁECZNE, Z UWZGLEDNIENIEM UJĘCIA MEGA- (GLOBALNEGO) I MEZOSPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO. TEMATYKA MA UJĘCIE TEORETYCZNO-METODYCZNE, PODBUDOWANE PRZYKŁADAMI Z PRAKTYKI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ POLSKI I INNYCH PAŃSTW. CELEM JEST NAUCZENIE STUDENTÓW ANALIZY ZJAWISK I PROCESÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W ICH WZAJEMNYCH POWIĄZANIACH I WDROŻENIE W HUMANIZACJĘ GOSPODARKI. 1. POJĘCIE WŁADZY I POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ. MORFOLOGIA POLITYKI. 2. CELE I ZADANIA W POLITYCE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ. ELIMINACJA ZJAWISK PATOLOGII SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ. 3. WIZJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA, PROGNOZOWANIE, PROGRAMOWANIE I PLANOWANIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE. 4. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I SKUTKI POLITYKI SPOŁECZNEJ. ZASADY I DETERMINANTY POLITYKI. KRYTERIA WYBORU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO. 5. METODY I NARZĘDZIA POLITYKI. INTERWENCJONIZM I LIBERALIZM. 6. WYBÓR W POLITYCE. SKUTECZNOŚĆ POLITYKI. ROLA PAŃSTWA W OKRESIE TRANSFORMACJI.

13 83 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH. 8. POLITYKA BUDŻETOWA, PIENIĘŻNA I KURSU WALUTOWEGO. 9. INSTRUMENTY STABILIZACYJNE, POLITYKA POBUDZANIA, ANTYCYKLICZNA I ANTYINFLACYJNA. 10. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA A FUNKCJE PAŃSTWA. 11. EKONOMIKA DOBROBYTU I UBÓSTWA. ANALIZA WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH. 12. TEORIA DÓBR PUBLICZNYCH. 13. OPIEKA, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I EMERYTALNE. OPIEKA ZDROWOTNA. 14. POLITYKA PRORODZINNA. OŚWIATA I KULTURA. 15. BEZROBOCIE, RYNEK PRACY, UBEZPIECZENIA I ZABEZPIECZENIA NA WYPADEK BEZROBOCIA. POLITYKA ZATRUDNIENIA. 16. ZJAWISKA INFLACYJNE A POMOC SPOŁECZNA. POLITYKA MIESZKANIOWA. 17. WYBÓR MODELU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO. 18. GRANICE WZROSTU I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 1. N. BARR, EKONOMIKA POLITYKI SPOŁECZNEJ, AE W POZNANIU, DYNAMIKA TRANSFORMACJI POLSKIEJ GOSPODARKI (POD RED. M. BELKI I W. TRZECIAKOWSKIEGO), POLTEXT, WARSZAWA S. GOLINOWSKA, POLITYKA SPOŁECZNA PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ. PWN, WARSZAWA W. GRZYWACZ, POLITYKA GOSPODARCZA, US, SZCZECIN W. GRZYWACZ, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY POLITYKI GOSPODARCZEJ, PTE, SZCZECIN S. KOZŁOWSKI, SYSTEMY EKONOMICZNE. UMCS, LUBLIN 1998 FORMY PRACY: AKTYWNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH I PRACA STUDYJNA W BIBLIOTECE 2 GODZ./TYDZIEŃ FINANSEI BANKOWOŚĆ DZIENNYCH 13 ZAOCZNYCH 13 WIECZOROWYCH 13 NAZWA KATEDRY: ZAKŁAD BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH WYPOSAŻENIE STUDENTÓW W PODSTAWOWĄ NOWOCZESNĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU FINANSÓW I BANKOWOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI RYNKÓW, INSTYTUCJI I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PONADTO FINANSÓW PUBLICZNYCH. 1. GENEZA, PRZEDMIOT I ELEMENTY SKŁADOWE NAUKI FINANSÓW. FUNKCJE FINANSÓW. GENEZA, HISTORIA I TEORIE PIENIĄDZA 2. SYSTEM FINANSOWY WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE. ZASOBY I STRUMIENIE FINANSOWE 3. STRUKTURA SYSTEMU BANKOWEGO ZA GRANICĄ I W POLSCE 4. BANK CENTRALNY WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE - CELE, ZADANIA, FUNKCJE. POLITYKA PIENIĘŻNA 5. BANK CENTRALNY A BANKI KOMERCYJNE 6. PRODUKTY, USŁUGI I OPERACJE BANKU KOMERCYJNEGO 7. RYNKI FINANSOWE (RYNEK PIENIĘŻNY, KAPITAŁOWY, WALUTOWY) 8. FUNKCJONOWANIE GIEŁDY 9. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA 10. FINANSE A SEKTOR PUBLICZNY 11. FINANSE PAŃSTWA. BUDŻET, RÓWNOWAGA I NIERÓWNOWAGA. POLITYKA FISKALNA 12. FINANSE SAMORZĄDOWE (REGIONALNE I LOKALNE) 13. FINANSE W POLSCE A STANDARDY UNII EUROPEJSKIEJ

14 84 KSIĄŻKI Z ZAKRESU FINANSÓW I BANKOWOŚCI AUTORSTWA LUB POD REDAKCJĄ CZOŁOWYCH POLSKICH PROFESORÓW (W.L. JAWORSKI, B. PIETRZAK, Z. FEDOROWICZ, W. BAKA, A. KOMAR, S. OWSIAK, J. GŁUCHOWSKI, J.K. SOLARZ, K. JAJUGA, ETC.) ELEMENTY BANKOWOŚCI I FINANSÓW PUBLICZNYCH (PR. ZBIOR. POD RED. S. FLEJTERSKIEGO I A. SZEWCZUKA), SZCZECIN 1997 S. FLEJTERSKI: DYWERSYFIKACJA STRUKTURY SEKTORA I PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO, SZCZECIN 1998 BANK I KREDYT, BANK, GAZETA BANKOWA, GAZETA FINANSOWA, PRAWO I GOSPODARKA, RZECZPOSPOLITA FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA (STUDIA LITERATUROWE) WYMAGANA LICZBA GODZIN: 75GODZIN/SEMESTR PODSTAWY ZARZĄDZANIA DZIENNYCH 14 ZAOCZNYCH 12 WIECZOROWYCH 12 NAZWA KATEDRY: KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA CELEM PRZEDMIOTU JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z PODSTAWOWYMI POJĘCIAMI I PROCESAMI ZACHODZĄCYMI W SAMYM PRZEDSIĘBIORSTWIE, JAK I W OTOCZENIU. GŁÓWNY NACISK POŁOŻONY JEST NA POKAZANIE ZWIĄZKÓW POMIĘDZY ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA, A FUNKCJAMI ZARZĄDZANIA. 1. PRZEDMIOT NAUKI O ZARZĄDZANIU. OPIS ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 2. ORGANIZACJA CELE I MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI 3. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 4. ORGANIZOWANIE PROCESÓW PRODUKCJI ORAZ LUDZI. RODZAJE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 5. KIEROWANIE LUDŹMI. POLITYKA KADROWA. KULTURA ORGANIZACYJNA 6. KONTROLOWANIE. OBSZARY ZASTOSOWAŃ KONTROLI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 7. PRZYWÓDZTWO I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. WŁADZA W ORGANIZACJI. STYLE KIEROWANIA 8. PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI. MODEL RACJONALNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI. SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI. GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI. RYZYKO W PODEJMOWANIU DECYZJI. REORGANIZACJA 1. GRIFFIN R.W.: PODSTAWY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI. PWN, WARSZAWA STONER J. A. F., WANKEL CH.: KIEROWANIE. PWE, WARSZAWA ZARZĄDZANIE. WYBRANE ELEMENTY. PR. ZBIOROWA POD RED. W. BĄKOWSKIEGO, M. CIEŚLICKIEGO, W. DOWNARA, PTE, SZCZECIN 1998

15 85 1. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 2. PRZEGLĄD ORGANIZACJI FORMY PRACY: WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR DZIENNYCH 15 ZAOCZNYCH 14 WIECZOROWYCH 14 MIKROEKONOMIA NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMII PORÓWNAWCZEJ PROGRAM MIKROEKONOMII MA POZWOLIĆ STUDENTOWI POZNAĆ PODSTAWY TEORII FUNKCJONOWANIA RYNKU ORAZ ZACHOWANIA SIĘ NA NIM PODMIOTÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PODANA ZOSTANIE WIEDZA Z TEORII WYBORU DWÓCH PODSTAWOWYCH GRUP PODMIOTÓW RYNKOWYCH: KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA. OPIS I ANALIZA PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH MA WYKAZAĆ ICH EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ WSKAZAĆ NA WYŻSZOŚĆ KONKURENCYJNYCH FORM. KONKURENCYJNE FORMY RYNKU ULEGAJĄ JEDNAK PRZEKSZTAŁCENIOM I RYNEK ZAWODZI NIEZBĘDNE JEST WSKAZANIE CELOWOŚCI REGULACJI PAŃSTWA. PRZEDMIOT BADAŃ I SPOSÓB OPISU ZJAWISK PRZEZ MIKROEKONOMIĘ. WYBÓR EKONOMICZNY I KOSZT ALTERNATYWNY. MECHANIZM RYNKOWY. ANALIZA POPYTU I ELASTYCZNOŚĆ POPYTU. ANALIZA PODAŻY I ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY. RÓWNOWAGA RYNKOWA. TEORIA WYBORU KONSUMENTA. FIRMA I GOSPODARKA RYNKOWA. TEORIA PRODUKCJI ORAZ ZACHOWANIA SIĘ FIRMY NA RYNKU. STRUKTURY RYNKOWE. RÓWNOWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH: KONKURENCJI DOSKONAŁEJ, MONOPOLU, KONKURENCJI MONOPOLISTYCZNEJ, OLIGOPOLU. ALTERNATYWNE MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH I PODEJMOWANIA DECYZJI W FIRMACH. RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH: PRACY, KAPITAŁU I ZIEMI. KONKURENCYJNY I NIEKONKURENCYJNY RYNEK PRACY. KONKURENCYJNA RÓWNOWAGA OGÓLNA. ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ. REGULACJA PAŃSTWOWA. 1. BECKER G. S.: EKONOMICZNA TEORIA ZACHOWAŃ LUDZKICH, PWN, WARSZAWA BEGG D., FISCHER S., DORNBUSCH R.: EKONOMIA, T. 1, PWN, WARSZAWA CZARNY E., NOJSZEWSKA E.: MIKROEKONOMIA, PWE, WARSZAWA MIKROEKONOMIA, POD RED. D. KOPYCIŃSKIEJ, SZCZECIN SAMUELSEN W. F., MARKS S.G.: EKONOMIA MENEDŻERSKA, PWE, WARSZAWA 1998 FORMY PRACY: ĆWICZENIA DECYZYJNE, KEYS STUDY, PRACA WŁASNA WYMAGANA LICZBA GODZIN: 45 GODZIN/SEMESTR

16 86 DZIENNYCH 16 ZAOCZNYCH 15 WIECZOROWYCH 15 STATYSTYKA NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ METOD ILOŚCIOWYCH UZYSKANIE PODSTAWOWEJ WIEDZY O METODACH ANALIZY STRUKTURY, DYNAMIKI I WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK EKONOMICZNYCH. WSKAZANIE NA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METOD STATYSTYCZNYCH (STATYSTYKI OPISOWEJ I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ) DO OPISU I ANALIZY PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH. PRZEDMIOT STATYSTYKI. STATYSTYKA OPISOWA, EKONOMICZNA I MATEMATYCZNA. METODY ANALIZY STRUKTURY, DYNAMIKI I WSPÓŁZALEŻNOŚCI. PODSTAWY ESTYMACJI STATYSTYCZNEJ I WERYFIKACJI HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH. ESTYMACJA PARAMETRÓW STRUKTURY, DYNAMIKI I WSPÓŁZALEŻNOŚCI. PARAMETRYCZNE I NIEPARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI I ICH ZASTOSOWANIE. 1. HOZER J., KOROL M., KOROL J., TALAGA L., WITEK M.: STATYSTYKA OPIS STATYSTYCZNY, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN HOZER J., KOLANKO E., KOROL M., LASOTA B., WITEK M.: STATYSTYKA CZĘŚĆ II. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE,WYD.NAUKOWE US, SZCZECIN BĄK I., MARKOWICZ I., MOJSIEWICZ M., WAWRZYNIAK K.: PRZYKŁADY I ZADANIA ZE STATYSTYKI OPISOWEJ, KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN BĄK I., MARKOWICZ I., MOJSIEWICZ M., WAWRZYNIAK K.: PRZYKŁADY I ZADANIA ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ, KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN BĄK I., MARKOWICZ I., MOJSIEWICZ M., WAWRZYNIAK K.: WZORY I TABLICE STATYSTYCZNE, KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN 1997 FORMY PRACY: ZADANIA DOMOWE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 45 GODZIN/SEMESTR RACHUNKOWOŚĆ DZIENNYCH 17 ZAOCZNYCH 18 WIECZOROWYCH 17 NAZWA KATEDRY: KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z ZASADAMI I METODYKĘ EWIDENCJONOWANIA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH. W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY STUDENCI ZAPOZNAJĄ SIĘ Z TAKIMI ZAGADNIENIAMI JAK: BILANS, URZĄDZENIA KSIĘGOWE, DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE I DOKUMENTY KSIĘGOWE, PRAGMATYKA DOKONYWANIA EWIDENCJI MAJĄTKU TRWAŁEGO, OBROTOWEGO, METODYKA ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI I SPOSOBY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. UZUPEŁNIENIEM

17 87 POWYŻSZYCH ZAGADNIEŃ BĘDZIE ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCĄ WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ. 1. ISTOTA I ZASADY FUNKCJONOWANIA RACHUNKOWOŚCI 2. BILANS MAJĄTKOWY 3. POMIAR I UDOKUMENTOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH 4. ZASADY EWIDENCJI NA KONTACH KSIĘGOWYCH 5. ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI, FORMY I TECHNIKA PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 6. EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO 7. EWIDENCJA MAJĄTKU OBROTOWEGO 8. EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW 9. ZASADY KALKULACJI I EWIDENCJI PRODUKTÓW PRACY 10. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I KOSZTY ICH UZYSKANIA 11. KAPITAŁY, FUNDUSZE, REZERWY I WYNIKI FINANSOWE 12. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 1. GMYTRASIEWICZ M. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ, PWN, WARSZAWA KIZIUKIEWICZ T. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ. ZASADY PROWADZENIA W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO, EKSPERT, WROCŁAW SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW, EKSPERT, WROCŁAW SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. PWE, WARSZAWA SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. ZBIÓR ZADAŃ. PWE, WARSZAWA SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO. CZĘŚĆ II. ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI. EKSPERT, WROCŁAW RACHUNKOWOŚĆ 2. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE C>AKTY PRAWNE: 1. USTAWA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. DZ. U. NR 121, POZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 17 STYCZNIA 1997 R. W SPRAWIE AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. DZ. U. NR 6, POZ. 35 (DZ.U. NR 14, POZ. 78, Z 1999 NR 6, POZ. 39). FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ DZIENNYCH 18 ZAOCZNYCH 17 WIECZOROWYCH 18 NAUKA O PRZEDSIĘBIORSTWIE NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA CELEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO JEST WPROWADZENIE STUDENTÓW W PROBLEMATYKĘ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE NARODOWEJ. PRZEDMIOT MA CHARAKTER OGÓLNOPOZNAWCZY A JEGO DYDAKTYCZNE CELE CZĄSTKOWE TO ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z NASTĘPUJĄCYMI GRUPAMI (BLOKAMI) ZAGADNIEŃ: 1) SYSTEM REGULACYJNY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE 2) SYSTEM EKONOMICZNO-FINANSOWY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE

18 88 3) FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW I ICH PRZEKSZTAŁCENIA 4) FORMY ORGANIZACYJNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI 5) OGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPANOWANIE PRZEZ STUDENTÓW WYMIENIONYCH GRUP ZAGADNIEŃ WARUNKUJE EFEKTYWNOŚĆ DALSZEGO PROCESU DYDAKTYCZNEGO, GDYŻ JEST TO KOMPENDIUM WIEDZY MINIMALNEJ NIEZBĘDNEJ DLA KAŻDEGO EKONOMISTY. 1. POLITYKA GOSPODARCZA A FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW. 2. ZASADY PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 3. OGRANICZENIA I REGLAMENTACJA PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - KONCESJE I ZEZWOLENIA. 4. WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ZAKRES SWOBODY I OGRANICZENIA. 5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM. 6. REGULACJE W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYCH PRAKTYK MONOPOLISTYCZNYCH I ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. 7. REGULACJE PRAWNO-FINANSOWE W ZAKRESIE CEN PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ DOTACJI I SUBWENCJI. 8. REGULACJE PRAWNO-FINANSOWE W ZAKRESIE MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ JEGO FINANSOWANIA. 9. REGULACJE PRAWNO-FINANSOWE W ZAKRESIE OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. 10. JEDNOOSOBOWE LUB RODZINNE PRZEDSIĘBIORSTWA PRYWATNE. 11. SPÓŁKI OSOBOWE - CYWILNA, JAWNA, KOMANDYTOWA. 12. SPÓŁKI KAPITAŁOWE - Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKCYJNA. 13. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE. 14. SPÓŁDZIELNIE. 15. PRZEDSIĘBIORSTWA O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE DZIAŁALNOŚCI: A) BANKI, B) FIRMY UBEZPIECZENIOWE, C) FIRMY MAKLERSKIE, D) FUNDUSZE POWIERNICZE, E) OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE, F) FIRMY PROWADZĄCE OBRÓT GIEŁDOWY, G) PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW. 16. RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH. 17. LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. 18. PODZIAŁ FUNKCJONALNY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 19. KLASYCZNE STRUKTURY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW. 20. NOWOCZESNE STRUKTURY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW. 21. KONCENTRACYJNE FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW - KONCERNY I HOLDINGI. 22. KOOPERACYJNE FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW - KONSORCJA, KARTELE, SYNDYKATY. 23. ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM. 24. ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM. 25. ZASADY GOSPODAROWANIA SIŁĄ ROBOCZĄ. 26. NOWOCZESNE KONCEPCJE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI - RESTRUKTURYZACJA I REENGINEERING, LEAN MANAGEMENT, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE. TQM, CONTROLLING, PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. 27. DZIAŁALNOŚĆ ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW I PROBLEMY ZWIĘKSZANIA ICH WARTOŚCI. 28. PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM - WPROWADZENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ NA GIEŁDĘ, OBOWIĄZKI I KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE STATUSEM SPÓŁKI PUBLICZNEJ. 1) PODSTAWY EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW, PRACA ZBIOROWA POD RED. S. MARKA, ZSP, SZCZECIN 1997

19 89 2) PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE, PRACA ZBIOROWA POD RED. J. LICHTARSKIEGO, WYD. AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW ) PODSTAWY EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, PRACA ZBIOROWA POD RED. J. KORTANA, WYD. C.H. BECK, WARSZAWA ) M. STRUŻYCKI, PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK, PWE, WARSZAWA ) Z. SAPIJASZKA, RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, PWN, WARSZAWA ) T. GRZESZCZYK, MECHANIZMY PRYWATYZACJI, KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE, KRAKÓW ) W. PYZIOŁ, A. SZUMAŃSKI, I. WEISS, PRAWO SPÓŁEK, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, BYDGOSZCZ ) S. SOŁTYSIŃSKI, A. SZAJKOWSKI, J. SZWAJA, KODEKS HANDLOWY - KOMENTARZ. T. 1 I 2, WYD. C.H. BECK, WARSZAWA 1996 FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 3 GODZINY/TYDZIEŃ DZIENNYCH 20 ZAOCZNYCH 19 WIECZOROWYCH 19 PODSTAWY MARKETINGU NAZWA KATEDRY: KATEDRA MAKETINGU USŁUG CELEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO W TYM PRZEDMIOCIE JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z PODSTAWAMI WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU. DO PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH PODSTAWAMI MARKETINGU W RAMACH NINIEJSZEGO PRZEDMIOTU NALEŻĄ: UKAZANIE ISTOTY MARKETINGU W DOBIE FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ, PRZEDSTAWIENIE METOD I TECHNIK BADAŃ MARKETINGOWYCH ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE, ANALIZA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, KSZTAŁTOWANIE ELEMENTÓW MARKETINGU MIX, CZYLI PRODUKTU, CENY, DYSTRYBUCJI ORAZ PROMOCJI. 1. ISTOTA MARKETINGU. ORIENTACJE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 2. SEGMENTACJA RYNKU 3. BADANIE I ANALIZA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW INDYWIDUALNYCH NA RYNKU 4. BADANIE I ANALIZA ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW (NABYWCÓW INSTYTUCJONALNYCH) 5. METODY I TECHNIKI BADAŃ MARKETINGOWYCH 6. ISTOTA KSZTAŁTOWANIA PRODUKTÓW. CYKL ŻYCIA PRODUKTU 7. NOWY PRODUKT - SPOSOBY WPROWADZANIA 8. STRATEGIA MARKI I OPAKOWANIA 9. ISTOTA CEN. PSYCHOLOGIA CEN. RÓŻNICOWANIE CEN 10. METODY USTALANIA CEN. RODZAJE POLITYKI CENOWEJ, PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 11. ZASADY DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW OD PRODUCENTA DO OSTATECZNEGO ODBIORCY 12. PROMOCJA I JEJ ELEMENTY SKŁADOWE 13. BUDOWA PLANU MARKETINGOWEGO 1. HOŁUB J., PERENC G., ROSA G.: PODSTAWY MARKETINGU. US, SZCZECIN ŻURAWIK B., ŻURAWIK W.: ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PWE, WARSZAWA GARBARSKI L.; RUTKOWSKI I., WRZOSEK W.: MARKETING. PUNKT ZWROTNY NOWOCZESNEJ FIRMY, PWE, WARSZAWA KOTLER PH.: MARKETING. ANALIZA, PLANOWANIE, WDRAŻANIE I KONTROLA, GEBETHNER & SKA, WARSZAWA 1994

20 90 5. KACZMARCZYK S.: BADANIA MARKETINGOWE, METODY I TECHNIKI, PWE, WARSZAWA MARKETING I RYNEK 2. MARKETING W PRAKTYCE 3. HANDEL WEWNĘTRZNY 4. BUSINESSMAN MAGAZINE FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA POLEGAJĄCA NA ROZWIĄZYWANIU PRZYKŁADÓW, PRACA W CZYTELNI WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ DZIENNYCH 21 ZAOCZNYCH 20 WIECZOROWYCH 20 NAZWA KATEDRY: KATEDRA HISTORII I GEOGRAFII TRANSPORTU ZAZNAJOMIENIE STUDENTÓW ZE ZMIANAMI I RÓŻNORODNOŚCIĄ POGLĄDÓW NA SPRAWY GOSPODARCZE OD STAROŻYTNOŚCI DO CZASÓW NAJNOWSZYCH. PRZEDKLASYCZNA MYŚL EKONOMICZNA. EKONOMIA KLASYCZNA. SZKOŁA HISTORYCZNA I INSTYTUCJONALIZM AMERYKAŃSKI. NEOINSTYTUCJONALIZM. MYŚL SOCJALISTYCZNA. SOCJALIZM UTOPIJNY. TEORIE MARGINALISTYCZNE (SZKOŁA NEOKLASYCZNA, AUSTRIACKA I MATEMATYCZNA). KEYNESIZM. KONCEPCJE LIBERALNE: MONETARYZM, NOWA EKONOMIA KLASYCZNA, SZKOŁA NEOAUSTRIACKA, TEORIA PUBLIC CHOICE. NEO- I POSTKEYNESIZM. KEYNESIZM LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH. POZYCJE ZWARTE 1. GALBRAITH J.K.: EKONOMIA W PERSPEKTYWIE, WARSZAWA HEILBRONNER R.: WIELCY EKONOMIŚCI, WARSZAWA ROMANOW Z.B.: HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ W ZARYSIE, POZNAŃ LANDRETH H., COLANDER D.C.: HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ, WARSZAWA 1998 FORMY PRACY: LITERATURA WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYGODNIOWO

21 91 ANALIZA EKONOMICZNA DZIENNYCH 22 ZAOCZNYCH 21 WIECZOROWYCH 21 NAZWA KATEDRY: KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA CELEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH TEGO PRZEDMIOTU JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z ZASADAMI PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA TRZECH ZASADNICZYCH ELEMENTÓW ODDAJĄCYCH ISTOTĘ ANALIZY EKONOMICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE, A MIANOWICIE: DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W PRZESZŁOŚCI WRAZ Z USTALENIEM ZJAWISK POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH, FORMUŁOWANIU PROPOZYCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH WYKORZYSTANIE REZERW WEWNĘTRZNYCH I SZANS W OTOCZENIU, PRZYGOTOWANIU DANYCH ORAZ PROPOZYCJI DO PODJĘCIA DECYZJI USPRAWNIAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO WYNIKI W PRZYSZŁOŚCI. STUDENCI POWINNI PO ZAKOŃCZENIU PRZEDMIOTU POSIADAĆ PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: ANALIZY WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZY STANU EKONOMICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZY ORGANIZACJI I METOD GOSPODAROWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 1. PODSTAWY METODYCZNE DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW 2. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE BILANSU 3. OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 4. SYNTETYCZNA OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ANALIZA WSKAŹNIKOWA, PIRAMIDY DU PONTA 5. ANALIZA PRZEPŁYWU KAPITAŁÓW I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 6. ANALIZA I OCENA WIELKOŚCI STRUKTURY PRODUKCJI 7. ANALIZA I OCENA WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO 8. ANALIZA GOSPODAROWANIA MATERIAŁAMI I ENERGIĄ 9. ANALIZA WYKORZYSTANIA SIŁY ROBOCZEJ 10. ANALIZA I OCENA POZIOMU WARTOŚCI DODANEJ 11. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 12. OCENA ZAGROŻENIA KRYZYSEM LUB SYMPTOMÓW UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POZYCJE ZWARTE 1. WAŚNIEWSKI T., SKOCZYLAS W.: ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ W PRAKTYCE. PRZYKŁADY I ZADANIA. FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE, WARSZAWA ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA, PR. ZB., WYD. AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU, WROCŁAW 1996, WYD. 3

22 92 3. ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM, T. 1 I 2, PR. ZB. POD RED. L. BEDNARSKIEGO I T. WAŚNIEWSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE, WARSZAWA WAŚNIEWSKI T.: ANALIZA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE, FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE, WARSZAWA BEDNARSKI L.: ANALIZA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PWE, WARSZAWA SIERPIŃSKA M, JACHNA T.: OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA WEDŁUG STANDARDÓW ŚWIATOWYCH, PWN, WARSZAWA 1996 FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE ORAZ ĆWICZENIA ANALITYCZNE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ DZIENNYCH 23 ZAOCZNYCH 22 WIECZOROWYCH 22 EKONOMETRIA NAZWA KATEDRY: ZESPÓŁ METOD ILOŚCIOWYCH UZYSKANIE PODSTAWOWEJ WIEDZY O METODACH EKONOMETRYCZNYCH. WSKAZANIE NA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA METOD EKONOMETRYCZNYCH DO BADANIA ILOŚCIOWYCH PRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE GOSPODAROWANIA. POJĘCIA WSTĘPNE Z EKONOMETRII. DOBÓR ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH DO MODELU. SZACOWANIE PARAMETRÓW MODELI LINIOWYCH. WERYFIKACJA MODELU EKONOMETRYCZNEGO. MODELE DYNAMIKI. MODELE WIELORÓWNANIOWE. EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU. FUNKCJA KOSZTÓW. BADANIE PROGU RENTOWNOŚCI. BADANIE WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE. ELEMENTY BADAŃ OPERACYJNYCH. METODA SIMPLEX. ALGORYTM TRANSPORTOWY. 1. EKONOMETRIA. PRACA ZBIOROWA POD RED. J. HOZERA, KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI US, STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ, SZCZECIN GOLDBERGER A.: TEORIA EKONOMETRII 3. THEIL H.: ZASADY EKONOMETRII 1. WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE (MIESIĘCZNIK) 2. EKONOMISTA (KWARTALNIK) PRZEGLĄD STATYSTYCZNY (KWARTALNIK) FORMY PRACY: ZADANIA DOMOWE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR

23 93 METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH DZIENNYCH 24 ZAOCZNYCH 23 WIECZOROWYCH 23 NAZWA KATEDRY: KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI CELEM TEGO PRZEDMIOTU JEST NAUCZENIE STUDENTÓW METOD I TECHNIK WYBORU ORAZ OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH JAKO INSTRUMENTU ZARZĄDZANIA I POLITYKI GOSPODARCZEJ W UJĘCIU MIKRO- I MAKROEKONOMICZNYM. WYBÓR I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA I POLITYKI GOSPODARCZEJ TECHNIKI RACHUNKOWE MIERZENIA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ ANALIZA FINANSOWA ANALIZA SPOŁECZNYCH KOSZTÓW I KORZYŚCI ZNIEKSZTAŁCENIA CENOWE I CENY KALKULACYJNE (SHADOW PRICES) DLA DÓBR HANDLOWYCH I NIEHANDLOWYCH KALKULACYJNE: KURS WALUTOWY I PŁACA ROBOCZA SPOŁECZNA STOPA DYSKONTOWA WAGI PODZIAŁU DOCHODU KOSZTY ZASOBÓW KRAJOWYCH EFEKTYWNA STOPA PROTEKCJI 1. GAWRON H.: OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI, SKRYPT AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU, AE POZNAŃ, DRUCKER P.F.: INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. PRAKTYKA I ZASADY, PWE, WARSZAWA SIERPIŃSKA M, JACHNA T.: OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA WEDŁUG STANDARDÓW ŚWIATOWYCH, PWN, WARSZAWA JOG V., SUSZYŃSKI C.: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA, CIM, WARSZAWA PRACA ZBIOROWA, INNOWACJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ, US, ROZPRAWY I STUDIA (CCVIII)134, SZCZECIN PRACA ZBIOROWA, ROLA INWESTYCJI W STRATEGII ROZWOJU PRZEMYSŁU W POLSCE, US, SZCZECIN, SIEGEL J.G., SHIM J., HARTMAN S.W.: PRZEWODNIK PO FINANSACH, PWN, WARSZAWA GŁOWACKI M.: BUDOWA I METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH. BANKOWE ABC, BANK I KREDYT 1996 NR 5 2. LOCH J., FEASIBILITY STUDY, SERWIS FINANSOWO-KSIĘGOWY 1-15.XII.1994 NR 11 FORMY PRACY: PRZYGOTOWANIE PROJEKTU OCENY WYBRANEGO PROJEKTU GOSPODARCZEGO. STUDIA LITERATUROWE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR

24 94 DZIENNYCH 25 ZAOCZNYCH 24 WIECZOROWYCH 24 NEGOCJACJE NAZWA KATEDRY: KATEDRA MARKETINGU USŁUG CELEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO JEST ZAZNAJOMIENIE SŁUCHACZY Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI NEGOCJACJI, STYLAMI, TECHNIKAMI, SPOSOBAMI KOMUNIKACJI ORAZ MOŻLIWOŚCIAMI ICH WYKORZYSTANIA W PRAKTYCE. 1. ISTOTA NEGOCJACJI, PRZYCZYNY I ZASADY NEGOCJACJI 2. PODSTAWOWE STYLE NEGOCJACJI 3. TAKTYKI I TECHNIKI NEGOCJACYJNE 4. BATNA - BEST ALTERNATIVE TO A NEGOTIATED AGREEMENT (NAJLEPSZA ALTERNATYWA) 5. KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH 6. DOPASOWANIE NIEWERBALNE, DOPASOWANIE WERBALNE 7. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA, KOMUNIKACJA WERBALNA 8. PSYCHOLOGIA STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH. UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKONYWANIA I DYSKUSJI 9. NEGOCJOWANIE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH. SZTUKA CZYTANIA Z TWARZY 1. ROSA G.: KONKURENCJA O NABYWCĘ - WYBRANE PROBLEMY, PTE, SZCZECIN ARGYLE M.: PSYCHOLOGIA STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH, PWN, WARSZAWA, BIERACH A.J.: SZTUKA CZYTANIA Z TWARZY. POZNANIE CZŁOWIEKA NA PIERWSZY RZUT OKA, WYD. LUNA, WROCŁAW, BŁAUT R.: SKUTECZNE NEGOCJACJE, CIM, WARSZAWA FISCHER R., URY W.: DOCHODZĄC DO TAK. NEGOCJACJE BEZ PODDAWANIA SIĘ, PWE, WARSZAWA FISCHER R., URY W., PATTON B.: ODCHODZĄC OD NIE. NEGOCJACJE BEZ PODDAWANIA SIĘ, PWE, WARSZAWA JANKOWSKI W.B., SANKOWSKI T.P.: JAK NEGOCJOWAĆ, CIM, WARSZAWA KARRASS G.: DOBIĆ TARGU, WYDAWNICTWO BUSINESSMAN ODDZIAŁ MARCO LTD, SOPOT KOPMEYER M.R.: PRAKTYCZNE METODY OSIĄGANIA SUKCESÓW, WYD. BELLONA, WARSZAWA LEWANDOWSKA-TARASIUK E.: KOMUNIKOWANIE W BIZNESIE. JAK SKUTECZNIE ROZMAWIAĆ O INTERESACH. EDITIONS SPOTKANIA, NĘCKI Z.: KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE, ZAKŁ. NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH, WROCŁAW-WARSZAWA-KRAKÓW NĘCKI Z.: NEGOCJACJE W BIZNESIE. WYDAWNICTWO PROFESJONALNEJ SZKOŁY BIZNESU, KRAKÓW PEASE A.: JĘZYK CIAŁA. JAK CZYTAĆ MYŚLI LUDZI Z ICH GESTÓW. WYD. GEMINI, KRAKÓW PSZCZÓŁKOWSKI T.: UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKONYWANIA I DYSKUSJI, WIEDZA POWSZECHNA, WARSZAWA STELMASZCZYK H.: NEGOCJOWANIE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH. PORADNIK DLA EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW, CD KHZ SP. Z O.O., WARSZAWA THIEL: MOWA CIAŁA ZDRADZI WIĘCEJ NIŻ TYSIĄC SŁÓW, WYD. LUNA, WROCŁAW, 1992 FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE I W DOMU WYMAGANA LICZBA GODZIN: 10 GODZIN/SEMESTR

25 95 DZIENNYCH 26 ZAOCZNYCH 25 WIECZOROWYCH 25 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW NAZWA KATEDRY: KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA POZNANIE TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA. 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PROCES PRZEDSIĘBIORCZY JAKO ZWIĄZEK MIĘDZY STRUMIENIAMI DÓBR I STRUMIENIAMI FINANSOWYMI. FINANSOWANIE I INWESTYCJE. RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWANIA. CELE GOSPODARKI FINANSOWEJ. KRYTERIA DECYZJI FINANSOWYCH. 2. ŹRÓDŁA I INSTRUMENTY FINANSOWANIA INSTRUMENTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. FINANSOWANIE KAPITAŁEM WŁASNYM. WPŁYW FORMY PRAWNEJ NA MOŻLIWOŚĆ POZYSKIWANIA KAPITAŁU ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH. FINANSOWANIE KAPITAŁEM OBCYM. POJĘCIE, CECHY I FORMY FINANSOWANIA OBCEGO. 3. INSTRUMENTY FINANSOWANIA WEWNĘTRZNEGO CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW FINANSOWANIA WEWNĘTRZNEGO. POJĘCIE, PRZYCZYNY I FUNKCJE SAMOFINANSOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. 4. KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY MAJĄTKU I STRUKTURY KAPITAŁU POJĘCIE I CELE KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY KAPITAŁU. TRADYCYJNA TEORIA KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY KAPITAŁU. TEORIA MODIGLIANIEGO I MILLERA. MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI MAJĄTKU. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI - TEORIA PORTFOLIO. PROBLEM RYZYKA. OCZEKIWANA RENTOWNOŚĆ KAPITAŁODAWCÓW JAKO PODSTAWA KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH. POJĘCIE KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH. RENTOWNOŚĆ JAKO PREMIA ZA RYZYKO. RYZYKO OPERACYJNE (ISTNIENIA). RYZYKO FINANSOWE. RYZYKO WIERZYTELNOŚCI (CAŁKOWITE). EFEKT DŹWIGNI FINANSOWEJ. DŹWIGNIA OPERACYJNA. REGUŁY FINANSOWE. 5. FINANSOWE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM OBROTOWYM ISTOTA MAJĄTKU OBROTOWEGO. CELE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM. WPŁYW KAPITAŁU PRACUJĄCEGO NA KOSZTY KAPITAŁU I RYZYKO PRZEDSIĘBIORSTWA. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI GOTÓWKOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI. 1. JAJUGA K., JAJUGA T.: JAK INWESTOWAĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE. PWN, WARSZAWA SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PWN BRIGHAM E.F.: PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI. PWE BIELAWSKA A.: ELEMENTY FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA. PWE CZEKAJ J., DRESLER Z.: PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI FIRM. PWN FEDOROWICZ Z.: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA. POLTEX DURAJ J.: PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. PWE DULINIEC A.: STRUKTURA I KOSZT KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PWN WALIŃSKA E., GAJDKA J.: ZARZĄDZANIE FINANSOWE. TEORIA I PRAKTYKA. FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE 10. COPELAND T., KOLLER T., MURRIN J.: WYCENA: MIERZENIE I KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI FIRM. WIG-PRESS JAJUGA K., SŁOŃSKI T.: FINANSE SPÓŁEK. DŁUGOTERMINOWE DECYZJE INWESTYCYJNE I FINANSOWE. WROCŁAW 1998

26 96 BANK I KREDYT, RACHUNKOWOŚĆ, BANK, GAZETA BANKOWA, RZECZPOSPOLITA FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ EKONOMIA MATEMATYCZNA DZIENNYCH 27 ZAOCZNYCH 26 WIECZOROWYCH 26 NAZWA KATEDRY: KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z ZASTOSOWANIEM MATEMATYKI W EKONOMII 1. MATEMATYCZNA TEORIA POPYTU 2. FUNKCJE POPYTU 3. TEORIA PRODUKCJI 4. MODELE MATEMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWA 5. MODELE RYNKU 6. MODELE RÓWNOWAGI OGÓLNEJ 7. RÓWNOWAGA OGÓLNA A OPTIMUM PARETO 8. PROSTE MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO 9. MODELE RYNKU KONIUNKTURALNEGO 1. HOZER J.: MATEMATYCZNO-EKONOMICZNE MODELE FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI, INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA, SZCZECIN CHANG A.C.: PODSTAWY EKONOMII MATEMATYCZNEJ, PWN, WARSZAWA PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 2. WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE FORMY PRACY: WYMAGANA LICZBA GODZIN: 30 GODZIN/SEMESTR DZIENNYCH 28 ZAOCZNYCH 27 WIECZOROWYCH 27 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE NAZWA KATEDRY: KATEDRA GOSPODARKI MORSKIEJ POZNANIE ZASAD I MECHANIZMÓW FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA GOSPODARCZEGO, JEGO STRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ, FUNKCJONALNYCH DZIEDZIN STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH, CZYNNIKÓW ROZWOJU, PROBLEMÓW GLOBALNYCH.

27 97 1. GENEZA I ISTOTA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA BADAWCZA. 2. FUNKCJONALNE DZIEDZINY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 3. INSTYTUCJONALNE PODSTAWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 4. WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA ŚWIATOWA 5. TEORIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO 6. MIĘDZYNARODOWA WYMIANA USŁUG I TRANSFER WIEDZY TECHNICZNEJ 7. MIĘDZYNARODOWY RUCH LUDNOŚCI I JEGO SKUTKI 8. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWO-KAPITAŁOWY 9. PROCESY INTEGRACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ (ASPEKT TEORETYCZNY) 10. PIENIĄDZ ŚWIATOWY, MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE I MECHANIZM ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 11. MIĘDZYNARODOWA RÓWNOWAGA PŁATNICZA 12. MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WALUTOWO-KREDYTOWE 13. FORMY HANDLU ZAGRANICZNEGO 14. TRANSAKCJE W HANDLU ZAGRANICZNYM 15. ROZLICZENIA W HANDLU ZAGRANICZNYM 16. FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 17. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I TENDENCJE W ZAGRANICZNEJ POLITYCE EKONOMICZNEJ I HANDLOWEJ 18. KONCEPCJE NOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO ŁADU EKONOMICZNEGO 1. P. BOŻYK: GOSPODARKA ŚWIATOWA. PWE, WARSZAWA, J. SOŁDACZUK, Z. KAMECKI, P. BOŻYK: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE. PWE, WARSZAWA, A. KLAWE, A. MAKAĆ: ZARYS MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH. PWN, WARSZAWA, W. JANUSZKIEWICZ: GIEŁDY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ. PWE, WARSZAWA, L. BALCEROWICZ: MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY GOSPODARCZE. PWN, WARSZAWA, A. KOMAR: EUROPEJSKA UNIA WALUTOWA. PWE, WARSZAWA, S. DRABOWSKI: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE I FINANSOWE. WARSZAWA, A. MARSZAŁEK: GOSPODARKA ŚWIATOWA. ŁÓDŹ, J. DUDZIŃSKI: WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA ŚWIATOWA. SZCZECIN, P. BOŻYK, J.MISALA, M. PUŁAWSKI: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE. PWE. WARSZAWA, A. BUDNIKOWSKI, E. KAWECKA-WYRZYKOWSKA: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE. PWE. WARSZAWA, R. KRUGMAN, M. OBSTFELD: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE. TEORIA I POLITYKA. PWE, WARSZAWA, 1993 I Z. DOLIWA-KLEPACKI: EUROPEJSKA INTEGRACJA GOSPODARCZA. TEMIDA 2. BIAŁYSTOK, J. GŁUCHOWSKI: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE. PWE, WARSZAWA, A. KISIEL-ŁOWCZYC. WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA ŚWIATOWA. UNIWERSYTET GDAŃSKI, K. MICHAŁOWSKA-GORYWODA. WSPÓLNOTA EUROPEJSKA. SGM. WARSZAWA, : 1. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE - KWARTALNIK; 2. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE - MIESIĘCZNIK; 3. ŻYCIE GOSPODARCZE FORMY PRACY: UCZESTNICTWO W TRAKCIE WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, PRACA WŁASNA. WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZ./TYDZIEŃ

28 98 DZIENNYCH 29 ZAOCZNYCH 28 WIECZOROWYCH 28 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA NAZWA KATEDRY: KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPOZNANIE STUDENTÓW Z PROBLEMATYKĄ RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ, KTÓRA JEST REALIZOWANA W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH. W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY STUDENCI ZAPOZNAJĄ SIĘ Z TAKIMI ZAGADNIENIAMI JAK: PROJEKTOWANIE KOSZTÓW, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI, PRAGMATYKA RACHUNKU DECYZYJNEGO, METODYKA KALKULOWANIA CEN SPRZEDAŻY ORAZ METODY KONTROLI ZARZĄDCZEJ. 1. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. 2. MIERNIKI OCENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. BUDŻETOWANIE KOSZTÓW. 4. RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH. 5. PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW. 6. ANALIZA ZALEŻNOŚCI: PRODUKCJA - KOSZTY - ZYSK. 7. KRÓTKO- I ŚREDNIOOKRESOWY RACHUNEK DECYZYJNY. 8. KALKULACJA CEN SPRZEDAŻY. 9. PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH RYZYKA. 10. SYSTEM I METODY KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1. DOBIJA M.: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. PWN, WARSZAWA DRURY C.: RACHUNEK KOSZTÓW. PWN, WARSZAWA GMYTRASIEWICZ M. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ. PWN, WARSZAWA JARUGA A., SOBAŃSKA I., KOPCZYŃSKA L., SZYCHTA A., WALIŃSKA E.: RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW. TOWARZYSTWO RAFIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSE BANKOWOŚĆ, ŁÓDŹ JARUGA A., SOBAŃSKA I., SOCHACKA R.: METODY KALKULACJI.KOSZTY, CENY, DECYZJE. PWE, WARSZAWA KIZIUKIEWICZ T. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. EKSPERT, WROCŁAW KIZIUKIEWICZ T. (RED. PR. ZB.): RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. ZADANIA Z PRZYKŁADAMI. EKSPERT, WROCŁAW NOWAK E.: DECYZYJNE RACHUNKI KOSZTÓW. KALKULACJE MENEDŻERA. PWN, WARSZAWA SOJAK S.: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W WARUNKACH INFLACJI. DOM ORGANIZATORA TNOIK, TORUŃ SAWICKI K. (RED. PR. ZB.): RACHUNEK KOSZTÓW. FRRWP, WARSZAWA WERMUT J.: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. RACHUNEK KOSZTÓW I WYNIKÓW W PODEJMOWANIU DECYZJI. ODDK, GDAŃSK WERMUT J.: ZBIÓR PRZYKŁADÓW Z RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ Z ROZWIĄZANIAMI. ODDK, GDAŃSK : 1. RACHUNKOWOŚĆ 2. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE FORMY PRACY: PRACA SAMODZIELNA W BIBLIOTECE WYMAGANA LICZBA GODZIN: 2 GODZINY/TYDZIEŃ

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla studentów KIERUNEK STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Lista przedmiotów realizowanych na I roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341 [02]/ MEN /2008.05.20 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Zatwierdzam w/z MINISTRA PODSEKRETARZ STANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail: Wydział Zarządzania i Marketingu PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

1. Advertisement: "Priceless training". "Will" - use and practice.

1. Advertisement: Priceless training. Will - use and practice. 1. KATALOG KURSÓW- UJĘCIE SZCZECZEGÓŁOWE Kierunek: MARK, INFO Nazwa przedmiotu: Język Angielski Rodzaj studiów: dzienne Rodzaj : konwersatoria Semestr: II - V Prowadzący: mgr Waldemar Kruszyński, mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Agroekonomia TRYB - STACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo