Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska , Białystok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok"

Transkrypt

1 Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności Barbara Kozielska , Białystok

2 Migracja z opakowań do żywności - przegląd 1989: opakowania jogurtów -> oleje mineralne : lakiery na puszkach (BADGE, BFDGE, NOGE + produkty) od 2003: pokrywki szklane (Semicarbazid, Ethylhexaneacid, Plasticizer like ESBO / Phthalates etc.) : folie PVC-> plastyfikatory 2005: >200 produktów ze szklanych słoików ma przekroczone limity > plastyfikatory z uszczelek od nakrętek 1996: oleje mineralne z farb drukarskich 2005: ITX, Benzofenon, fotoinicjatory z farb i lakierów UV 2007: DiBP z papierów po recyclingu i klejów

3 Podstawowe unijne akty prawne: Rozporządzenia UE - obowiązują wprost tzn. nie wymagają wdrażania do przepisów krajowych, dotyczą wszystkich członków UE, Dyrektywy - wymagają wdrażania do przepisów krajowych, ustanawiają podstawowe zasady i wymagania szczególne, Decyzje dotyczą spraw szczegółowych, skierowane są do osób lub organizacji wymienionych w danej decyzji.

4 Rozporządzenie EU 1935/2004 art.3 Opakowania środków spożywczych powinny być produkowane zgodnie z dobrą praktyka produkcyjną i nie mogą powodować w normalnych oraz możliwych do przewidzenia warunkach migracji substancji do żywności w ilościach, które mogą prowadzić do: - zagrożenia życia ludzkiego, - nieakceptowalnych zmian ich składu, - pogorszenia cech organoleptycznych

5 Rozporządzenie EU 1935/2004 art.16 DEKLARACJA zgodności materiałów i wyrobów : stwierdza zgodność z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie, zawiera odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanych substancji do których odnoszą się ograniczenia, w przypadku substancji podlegających ograniczeniom w żywności poziom ich migracji specyficznej.

6 Rozporządzenie EU 2023/2006 (ze zmianami 282/2008) w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Skuteczne i zapewniające bezpieczeństwo systemy kontroli jakości Wybór materiałów zgodnie z ustalonymi wcześniej specyfikacjami Procesy wykonywane są zgodnie z wcześniej ustalonymi instrukcjami i procedurami Migracja i niewidzialne odbijanie tylko w dozwolonych limitach Brak kontaktu strony zadrukowanej opakowania z środkiem spożywczym zadrukowana powierzchnia nie może mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością Rozporządzenie obowiązuje od DOKUMENTACJA GMP JEST OBJĘTA URZĘDOWĄ KONTROLĄ

7 EDI -Rozporządzenie Szwajcarskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych (Eidgenössisches Departement des Innern) w sprawie przedmiotów codziennego użytku Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia Do produkcji farb stosowane są produkty znajdujące się na listach I i II - Produkcja farb i proces drukowania odbywają się zgodnie z GMP - Zachowane są limity migracji specyficznej (SML- Specific Migration Limit)

8 Dyrektywy: 82/711/EEC - określa warunki badań migracji ( czas i temperatura) 85/572/EEC określa płyny modelowe w jakich należy przeprowadzać badania 93/8/EEC dotyczy listy materiałów ocenionych 97/48/EEC dotyczy listy materiałów nieocenionych

9 EUPIA ( Stworzyszenie producentów farb drukarskich) wytyczne: Określono wymagania dla surowców do produkcji farb drukarskich stosowanych do zadruku strony opakowania nie mającej kontaktu z żywnością, Ustalono dopuszczalny limit migracji specyficznej na poziomie 10 ppb dla substancji nieocenionych pod kątem zagrożenia toksykologicznego, Dla substancji poddanym trzem testom mutagennym z wynikiem pozytywnym ( według wytycznych EFSA) nie są one genotoksyczne ustalono limit na poziomie 50 ppb, Limity powyżej 50 ppb dla substancji ocenionych pozytywnie pod względem toksykologicznym Do końca 2012 r. ocena wszystkich substancji migrujących z farb drukarskich europejski program badawczy FACET

10 Papier i Tektura: Minimum to badania wg normy PN-P-50430:1998 Papier i tektura - Wymagania zdrowotne dotyczące materiałów stosowanych do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz badania na zawartość metali ciężkich zgodnie z Dyrektywą UE 94/62/EC. PN-EN /2004 i PN-EN /2004 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Analiza sensoryczna (zapach i smak) Badania wykonujemy w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

11 Migracja ogólna określenie łącznej masy nielotnych i zwykle nierozpuszczalnych substancji zawartych w zadrukowanym tworzywie Badanie zlecane do SANEPID-u Migracja specyficzna badanie migracji ściśle określonej substancji z materiałów opakowaniowych do żywności w zdefiniowanych warunkach czasu i temperatury. Badanie zlecane do Instytutu Kuhlmann-a lub do Instytutu Isega

12 Kontrola i nadzór Rozporządzenie Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. art. 24 Państwa członkowskie powinny przeprowadzać urzędowe kontrole materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu przestrzegania wymagan obowiązujących w tym zakresie przepisów.

13 Kontrola i nadzór Matriały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością kontrolowane są w Polsce przez PIS ( Państwową Inspekcję Sanitarną) i objęte są powiadomieniem o niebezpiecznych produktach w ramach systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)

14 Kontrola i nadzór Powiadomienia w systemie RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) mogą być następujące: o zagrożeniu, Informacyjne w celu działań nastepczych lub informacyjne w celu zwrócenia uwagi, O odrzuceniu na granicy, uzupełniające

15 Obowiązki Producenta / Importera / Dystrybutora Stosowanie zasad dobrej praktyki produkcyjnej, Stosowanie substancji dozwolonych znajdujących się w unijnych wykazach ( listach pozytywnych), Występowanie przez GIS do EFSA ( Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności) o zezwolenie na stosowanie nowej substancji lub proces recyklingu, Znakowanie wyrobów zgodnie z przepisami, Stosowanie systemu umożliwiajacego identyfikację, Wprowadzanie do obrotu materiałów i wyrobów spełniających wymagania przepisów (dokumenty potwierdzające, że surowce, produkty z etapów pośrednich i gotowe wyroby spełniaja wymagania okreslone w przepisach, w tym wyniki badań, Sporządzenie deklaracji zgodności.

16 Obowiązki Producenta / Importera / Dystrybutora Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej może śledzić informacje o niebezpiecznej żywności na stronie: webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm

17 Dziękuję za uwagę

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności FoodContact Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością Wydanie z 2 września 2012 r. Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 469 474 Zofia Kolek MATERIAŁY OPAKOWANIOWE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kierownik:

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182,

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Historia systemu HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Podstawowe informacje dla uczniów szkół gastronomicznych i spożywczych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

GMP w przemyśle farmaceutycznym

GMP w przemyśle farmaceutycznym GMP w przemyśle farmaceutycznym Jadwiga Marczewska, Krystyna Mysłowska* GMP (ang. Good Manufacturing Practice) Dobra Praktyka Wytwarzania, to połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I WODY PITNEJ

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I WODY PITNEJ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, 29 marca 2012 r. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I WODY PITNEJ Akredytacja laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących wyroby oraz systemy zarządzania, a bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KOSMETYKI ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA

KOSMETYKI ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA KOSMETYKI ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA Z dniem 11 lipca 2013 r. uregulowanie kwestii odnoszących się do wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych zostało przeniesione na poziom wspólnotowy - poprzez rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.63.638 2003.02.07 zm. Dz.U.2003.7.78 art. 2 2004.02.11 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 53 2005.10.13 zm. Dz.U.2005.175.1458 art. 5 USTAWA

Bardziej szczegółowo

kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami, 2) w zakresie uzyskania

kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami, 2) w zakresie uzyskania UZASADNIENIE Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwany dalej projektem ustawy, został przygotowany na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia. Oznakowanie CE W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoś się do Centrum Wspierania Biznesu w Płocku tel. 024-262-68-48, cwb@cwb.pl.pl lub do jednego z Gminnych Centrów informacji funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zabawki dla dzieci. Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł

Bezpieczne zabawki dla dzieci. Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK Bezpieczne zabawki dla dzieci Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Fotolia Orange Tuesday W Unii Europejskiej jest około 80 milionów dzieci poniżej 14. roku życia oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formalno-prawne jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności

Przygotowanie formalno-prawne jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności Dorota Jendza * Przygotowanie formalno-prawne jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności Wstęp Podstawową cechą wprowadzanej do obrotu żywności powinno być jej bezpieczeństwo warunkujące

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego wdrażanie utrzymanie weryfikacja Schemat technologiczny jak właściwie go opracować Jednym z zadań, zespołu ds. HACCP jest wykonanie schematu

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo