Wnioski roczne Zamówienia do Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)"

Transkrypt

1 Umowy roczne z Wykonawcą wybranym w drodze procedury zamówień publicznych 1) Naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjnego tj. łaźnie, wytrząsarki, suszarki, cieplarki, mieszadła, destylarki, młynki itp. - Umowa nr DZP 292-1/143/2014 z dnia r. zawarta z Zakładami Techniki Medycznej, ul Szylinga 63, Kraków na okres 12 miesięcy. Osobą upoważnioną do przyjmowania zleceń jest P. Dorota Ostasz tel , Osoby do bezpłatnych porad: Marek Kawecki, Józef Kraś, Krzysztof Michaluk tel: ) Naprawa i konserwacja autoklawów - - Umowa nr DZP 292-1/143/2014 z dnia r. zawarta z Zakładami Techniki Medycznej, ul Szylinga 63, Kraków na okres 12 miesięcy. Osobą upoważnioną do przyjmowania zleceń jest P. Dorota Ostasz tel , Osoby do bezpłatnych porad: Marek Kawecki, Józef Kraś, Krzysztof Michaluk tel: poz. planu Nazwa jednostki Wnioski roczne Zamówienia do Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.) CPV ( ) RÓŻNE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI Kwota brutto (PLN) Nr decyzji Działu Zamówień Publicznych CPV (DAND0121) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń interaktywnych (np. wpłatomaty itp.) 1041 Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 4 000,00 DZP- 291/173/ Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 2 000, Katedra Zastosowań Matematyki 2 000, DZIAŁ WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM 5 000, Katedra Urządzania Lasu 500, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 2 000,00 CPV ( ) USŁUGI ADMINISTRACJI OGÓLNEJ CPV ( ) Usługi administracyjne w zakresie edukacji 1868 Dziekanat WIŚiG 2 000,00 DZP- 291/172/ Dziekanat Wydziału Technologii Żywności 6 000,00 CPV ( ) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 1914 Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 2 000,00 DZP- 291/171/ Katedra Chemii i Fizyki ,00 CPV ( ) USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIA CPV ( ) Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i DZP- 291/175/2014 operacyjnego 1962 Dział Informatyczny ,00 CPV ( ) Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/księgowości 1963 DZIAŁ WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM 3 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 1964 Dział Nauczania 1 000, Katedra Hodowli Bydła 3 075,00 CPV ( ) USŁUGI DOZORU I DORADZTWA CPV (DAND0122) Obsługa i dozór techniczny stacji uzdatniania wody DZP- 291/174/2014 Strona 1 z 8

2 1970 Katedra Technologii Węglowodanów 1 500,00 CPV ( ) Usługi dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych (np. autoklawów / sterylizatorów) 1971 Katedra Ochrony Roślin 100, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 500, , Katedra Technologii Węglowodanów 200,00 CPV ( ) USŁUGI INTERNETOWE CPV ( ) Nazwy domen internetowych 2102 Dział Informatyczny 2 000,00 DZP- 291/177/ Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 200,00 CPV ( ) USŁUGI UBEZPIECZENIOWE CPV (DAND0123) Usługi ubezpieczeniowe aparatury 2842 Biuro Programów Europejskich 2 000,00 Podpisana Umowa Generalna 2843 Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 2 500,00 z dnia r. z firma InterRisk na okres 2 lat. CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI APARATURY POMIAROWEJ, BADAWCZEJ I KONTROLNEJ CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej (np. mierniki, czujniki i przetworniki, sterowniki itp.) 2891 Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny , Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 5 000, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 8 000, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza 2 000, Katedra Roślin Ozdobnych 5 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 500, Katedra Chemii i Fizyki 2 500, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 2 000,00 DZP- 291/176/2014 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej (np. rejestratory, pehametry, termometry itp.) 2899 Biuro Programów Europejskich ,00 DZP- 291/181/ Biuro Programów Europejskich 900, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 2 000, Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny , Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 600, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 500, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 1 500, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej 1 000, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 1 000, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza 2 000, Katedra Gleboznawstwa Leśnego 1 000, Katedra Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego 1 000, Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 4 000, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 1 000, Katedra Roślin Ozdobnych , Katedra Roślin Ozdobnych 5 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 300, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000,00 Strona 2 z 8

3 2917 Katedra Chemii i Fizyki 2 500, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 400, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 300, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 500, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 200, , Katedra Żywienia Człowieka 1 000,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury (np. silników elektrycznych, oscyloskopów, transformatorów, generatorów itp.) 2924 KATEDRA BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO 3 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 3 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 5 000, Katedra Chemii i Fizyki 2 500,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek 2928 Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1 000, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 600,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN BIUROWYCH CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych DZP- 291/180/2014 DZP- 291/179/ BIOTECHNOLOGIA - STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE 200, Biblioteka Główna 600, Dziekanat WIŚiG 2 000, Katedra Hodowli Koni 200, Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 1 000, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 300, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 500, Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych 500, JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE KANCLERZOWI 500, Dziekanat Wydziału Leśnego 300, Zakład Zoologii i Łowiectwa 2 000, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 500, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 1 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 500, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 200, Katedra Chemii i Fizyki 500, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 500, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 300, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie 300, Kancelaria Uczelni 1 500, Studium Języków Obcych 1 000, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 200,00 CPV (DAND0124) Usługi w zakresie naprawy i konserwacji drukarek kodów kreskowych 3029 DZIAŁ GOSPODARCZY 500, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, 1 000, Biuro Rektora 1 000,00 Strona 3 z 8

4 CPV (DAND0125) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I OGRODNICZYCH CPV (DAND0127) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn ogrodniczych (np. opryskiwaczy) DZP- 291/178/ Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 2 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 200, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 3 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1 000, Instytut Produkcji Roślinnej 500, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 1 000, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 500,00 CPV (DAND0126) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn rolniczych 3108 Instytut Produkcji Roślinnej 2 000, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 1 000,00 CPV (DAND0128) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĘTU GEODEZYJNEGO, FOTOGRAMETRYCZNEGO I SATELITARNYCH CPV (DAND0131) Skanowanie obiektów DZP- 291/184/ Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii ,00 CPV (DAND0129) Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów i sprzętu geodezyjnego (np. niwelatorów, tachimetrów itp. ) 3130 Katedra Geodezji 5 000, Katedra Geodezji , Katedra Geodezji 5 000, Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych CPV (DAND0130) Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotogrametrycznego 2 000, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 4 000,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI UKŁADÓW CHŁODZĄCYCH CPV (DAND0134) Usługi w zakresie napraw i konserwacji agregatów chłodniczych DZP- 291/183/ Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 000, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 100, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 2 000, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 500, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 1 000, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 2 000, ,00 CPV (DAND0135) Usługi w zakresie napraw i konserwacji chłodni 3184 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 800, Katedra Fitopatologii Leśnej 500, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, , Katedra Technologii Węglowodanów 2 000, Katedra Żywienia Człowieka 300,00 CPV (DAND0133) Usługi w zakresie napraw i konserwacji klimatyzatorów 3190 BIOTECHNOLOGIA - STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE 1 000,00 Strona 4 z 8

5 3191 Biuro Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy z Gospodarką 2 000, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 1 500, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 500, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 5 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 5 000, Katedra Roślin Ozdobnych 6 000, Katedra Roślin Ozdobnych 7 000, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 3 000, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 2 000, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 700, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, ,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH I OPTYCZNYCH CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotograficznego DZP- 291/182/ DZIAŁ APARATURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 1 500, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 1 000, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 1 500, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki 3 000, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 1 000, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 550, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 500, Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych 1 000, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza 700, Katedra Inżynierii Leśnej 100, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 1 500, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 2 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 600, Katedra Roślin Ozdobnych 2 500, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 4 000, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa 300, Katedra Chemii i Fizyki 200, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 700, Stanowisko ds. Obsługi Sal Dydaktycznych , Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 2 000, Uczelniana Rada Samorządu Studentów 2 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio (np. sprzęt nagłaśniający, mikrofony, głośniki itp.) 3225 Klub Studencki ARKA 8 000, dziekanat WIŚiG 2 000, Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 1 600, Dziekanat Wydziału Leśnego 500, Stanowisko ds. Obsługi Sal Dydaktycznych 2 000, Katedra Roślin Ozdobnych 2 000, Studium Języków Obcych 1 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych 3279 Zespół Laboratoriów Wydziału 2 000,00 Strona 5 z 8

6 3280 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 500, Studium Języków Obcych 2 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo (np. kamery wideo, odtwarzacze, nagrywarki) 3282 Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 500, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 1 000, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 500, Katedra Chemii i Fizyki 200, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 300, Studium Języków Obcych 1 000,00 CPV (DAND0138) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH CPV (DAND0139) Usługi w zakresie napraw i konserwacji chłodziarek, chłodziarkozamrażarek, DZP- 291/187/2014 zamrażarek 3288 Biblioteka Główna 1 000, DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 5 000, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 1 000, Katedra Hodowli Bydła 984, Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny 5 000, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 500, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 2 000, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 500, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 500, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, 500, Katedra Fitopatologii Leśnej 500, Katedra Gleboznawstwa Leśnego 1 500, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 6 000, Katedra Ochrony Roślin 700, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 5 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 8 000, Instytut Produkcji Roślinnej 1 000, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 500, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa , Katedra Mikrobiologii 1 500, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 1 000, Studium Wychowania Fizycznego 800, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 500, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 1 000, , Katedra Technologii Węglowodanów 1 000, Katedra Żywienia Człowieka 1 000,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH CPV (DAND0137) Usługi w zakresie napraw i konserwacji mikroskopów, lup DZP- 291/186/ Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 5 000, Katedra Hodowli Bydła 600, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 800, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 2 000, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 3 000,00 Strona 6 z 8

7 3323 Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, 500, Katedra Fitopatologii Leśnej 4 000, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 1 000, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 1 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 5 000, Katedra Ochrony Roślin 2 000, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 2 000, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 5 000, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 2 000, Katedra Mikrobiologii 2 500, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 500, Katedra Biotechnologii Żywności 1 000, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 1 000, , Katedra Technologii Węglowodanów 500, Katedra Żywienia Człowieka 200,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH CPV ( ) Usługi kalibracyjne 3341 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 5 000,00 DZP- 291/185/ Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt , Katedra Hodowli Bydła 1 230, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 1 500, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 2 000, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 1 500, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 900, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 5 000, Katedra Roślin Ozdobnych 2 000, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 3 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych , Katedra Chemii i Fizyki 1 300, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 1 000, Katedra Żywienia Człowieka 300,00 CPV (DAND0140) Usługi w zakresie napraw i konserwacji wag laboratoryjnych / technicznych 3357 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 500 DZP- 291/185/ Katedra Hodowli Bydła 1 230, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 1 000, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 3 000, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 1 000, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, Katedra Biometrii i Produkcyjności Lasu 1 500, Katedra Fitopatologii Leśnej Katedra Gleboznawstwa Leśnego 1 500, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 800 Okres obowiązywania: do r. Strona 7 z 8

8 3370 Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 1 000, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 3 000, Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu 2 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1 500, Instytut Produkcji Roślinnej 2 000, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Katedra Chemii i Fizyki 4 500, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 1 000, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 2 000, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 1 000, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 1 000, , Katedra Technologii Węglowodanów 1 230, Katedra Żywienia Człowieka 1 000,00 Strona 8 z 8

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ PLAN ZAKUPÓW I USŁUG WRAZ Z HARMONOGRAMEM NA 2014 ROK SPORZĄDZONY W DZIALE GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ NA PODSTAWIE PLANÓW I WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ poz. planu Nazwa jednostki Kwota planowana brutto (PLN) Zamówienia do 14 000 Euro. Art..4 pkt 8 ustawy Pzp. CPV (32351300-1) Części / akcesoria do sprzętu

Bardziej szczegółowo

CPV () APARATURA DO POWIELANIA OBRAZU WIDEO, AKCESORIA NAGŁOŚNIENIOWE ORAZ OŚWIETLENIOWE

CPV () APARATURA DO POWIELANIA OBRAZU WIDEO, AKCESORIA NAGŁOŚNIENIOWE ORAZ OŚWIETLENIOWE PLAN ZAKUPÓW I USŁUG NA 2013 ROK SPORZĄDZONY W DZIALE GOSPODARCZYM NA PODSTAWIE PLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE Lp. Nazwa jednostki Ilość Stawka VAT Kwota

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Plan zakupów i napraw aparatury na 2012 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2012 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2012 r. Zał. nr 1. DAN-D /4 / 12 Lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilośd Wartośd DOSTAWY Spektrometry CPV 38433000-9 1. 2. Katedra Hodowli Roślin 3. Katedra Uprawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015

Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015 Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015 Indeks Katedra 56675 Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 56725 Katedra Analizy i Oceny Jakości

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Kod finansowy JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Nazwa jednostki WYDZIAŁY 0100 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 0101 Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 0102 Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 0103

Bardziej szczegółowo

Kwota netto (PLN) 0402000200 Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 7 967,48 9 800,00 1 885,84

Kwota netto (PLN) 0402000200 Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 7 967,48 9 800,00 1 885,84 Plan zamówień publicznych na 2016 rok z harmonogramem terminów składania wniosków na dostawy / usługi do procedur zamówień publicznych w zakresie aparatury naukowej. Nr poz. planu Indeks Rodzaj dostawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie

Wykaz budynków. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie Załącznik nr 6 Nr zamówienia: DZP-0431-920/2010 Wykaz budynków Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie ogólnobudowlanym

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

Plan zakupów i napraw aparatury na 2010 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2010 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2010 r. Lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilość Wartość DOSTAWY Spektrometry CPV 38433000-9 1. Katedra Roślin Ozdobnych spektrofotometr 1 16 000,00 zł 2. Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI Plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika, specjalność: Hodowla i użytkowanie koni HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI WYKŁADOWCA PRZEDMIOT WYKŁAD ĆWICZ. E/Z ECTS SEMESTR I Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA SENAT organ kolegialny Komisja ds. Nauki i Budżetu Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Komisja

Bardziej szczegółowo

Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r. lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilość Wartość Spektrometry CPV 38433000-9 1. Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych DOSTAWY spektrofotometr

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA 4 - LETNIEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICYEGO W KAROLEWIE w zawodzie : technik mechanizacji rolnictwa 311[22] na rok szkolny 2011/2012. Lp

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2013/14

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2013/14 Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura 2013/14 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne (4+5+6+7) Wykłady Ćwicz. Inne z udziałem nauczyciela Praca

Bardziej szczegółowo

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik rolnik hotelarstwa technologii żywności R.3. Prowadzenie R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej T.11. Planowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Numer (nr. dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram terminów składania wniosków na dostawy / usługi w zakresie aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2015

Harmonogram terminów składania wniosków na dostawy / usługi w zakresie aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2015 Harmonogram terminów składania wniosków na dostawy / usługi w zakresie aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2015 lp. Pozycja planu Rodzaj dostaw i usług Terminy składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplom potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE Plan nauczania oddziału 1G 1G - technik geodeta 311104 Język polski 3 3 3 3 12 Język angielski 2 2 2 3 9 Język francuski (grupa 1) 1 1 2 2 6 Język niemiecki (grupa 2) 1 1 2 2 6 Historia 1 1 2 Wiedza o

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2015/16

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2015/16 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji y inżynierskiej w roku akademickim 05/6 Katedra / Instytut.. PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU + KONSERWACJA I REWALORYZACJA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Nazwisko. Imię/imiona............ Studia: I /II * Rok studiów...ii... Semestr studiów...4...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy... telefon kontaktowy... 1. Technologia informacyjna / 2 1.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1: Dostawa i montaŝ mebli dla potrzeb Biura Karier i Kształcenia Praktycznego, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków;

ZADANIE NR 1: Dostawa i montaŝ mebli dla potrzeb Biura Karier i Kształcenia Praktycznego, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; L.dz.DZP-669/09 Kraków, dn. 2.0.09 r. INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaŝ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Konferencja WUP w Toruniu, w ramach IW Interreg IIIC, Projekt ADEP, 12 maj 2006 rok. 1 zakres referatu dorobek Akademii, kierunki i specjalności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk:

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk: 12.03. 2012-03-27 Dziedzina: nauki rolnicze, nauki leśne, nauki techniczne Poziom kształcenia: III stopień Forma kształcenia studia stacjonarne Opis efektów kształcenia dla dziedziny nauk rolniczych, leśnych

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

w roku akademickim 2015/2016 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b Fizyka z elementami biofizyki s.7,8 PP

w roku akademickim 2015/2016 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b Fizyka z elementami biofizyki s.7,8 PP Rozkład zajęć w semestrze 1 stosowana rok I Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta s.122 KK 5.10.2015 / Podstawy technologii roślinnej ćw. gr 1a s. 010 PP od

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Hasło programu: Zobacz-Dotknij-Zrozum Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt al. Mickiewicza 24/28 Godziny 18.00-24.00 Spotkania z nauką i naukowcami Sala

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt al. Mickiewicza 24/28 NIE

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt al. Mickiewicza 24/28 NIE SPOTKA Z NAUKĄ I NAUKOWCAMI Hasło programu: Zobacz-Dotknij-Zrozum prof. dr hab. Jan Szarek Ojciec i syn Odo i Jan Bujwidowie Sala 125 dr inŝ. Magdalena Hędrzak Chomik europejski polski gryzoń znamienity

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. 28.09.2012 r.(piątek) WYDZ. BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunki: biologia, zootechnika Kierunki: bioinformatyka,

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: Technik HOTELARSTWA A.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji A.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zdobędziesz wiedzę z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - Technik agrobiznesu - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014

Zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 Zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 Język polski przedmiot Program nauczania Ponad Słowami Nowa Era MEN 425/1/2012 - klasy 1 Ponad słowami Nowa Era MEN 425/3/2013 - klasy

Bardziej szczegółowo

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2 OKE we Wrocławiu WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji maj-lipiec 2014 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 29 sierpnia 2014 r. Uczniowie:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, 1 z 9 2008-12-30 13:09 Lublin: Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części. Numer ogłoszenia: 267668-2008;

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

XV Ogólnopolskie Dni Owada - Owady wokół nas. 29-31 maj 2015. w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Al. 29-go Listopada 54.

XV Ogólnopolskie Dni Owada - Owady wokół nas. 29-31 maj 2015. w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Al. 29-go Listopada 54. XV Ogólnopolskie Dni Owada - Owady wokół nas 29-31 maj 2015 w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Al. 29-go Listopada 54 31-425 Kraków Jednostki naukowo-badawcze biorące udział w Dniach Owada

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Warmia and Mazury Voivodship Bożena Wrzeszcz Zwada Warmia and MazuryVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is

Bardziej szczegółowo

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. ze specjalnością hipoterapia. ze specjalnością kosmetyka ciała

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. ze specjalnością hipoterapia. ze specjalnością kosmetyka ciała TECHNIK WETERYNARII TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ze specjalnością hipoterapia ze specjalnością kosmetyka ciała TECHNIK HODOWCA KONI - lecznice weterynaryjne, zakłady mięsne, stadniny koni, hodowla zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRACOWNIKÓW UCZELNI, KTÓRZY MAJĄ UKOŃCZONY KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

WYKAZ PRACOWNIKÓW UCZELNI, KTÓRZY MAJĄ UKOŃCZONY KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WYKAZ PRACOWNIKÓW UCZELNI, KTÓRZY MAJĄ UKOŃCZONY KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu 1. Robert Pawliszak Katedra Biochemii i Chemii Środowiskowej 84 677-27-25

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WRCŁAWIU

SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WRCŁAWIU SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WRCŁAWIU L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Symbol 1. Rektor R 2. Prorektor ds. Nauki RN 3. Prorektor ds. Dydaktyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego nr 23/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-1425/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

Szkolny plan nauczania Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania Szkolny plan Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres Zawód: nazwa technik zawodu mechanizacji -----; symbol rolnictwa; XXXXXX ; symbol 11512 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Użytkowanie pojazdów,

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Urządzenia komputerowe 2012/S 126-208870. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Urządzenia komputerowe 2012/S 126-208870. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:208870-2012:text:pl:html PL-Kraków: Urządzenia komputerowe 2012/S 126-208870 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania - Gimnazjum w Bielicach klasa I G

Szkolny plan nauczania - Gimnazjum w Bielicach klasa I G planowany roczny wymiar zrealizowanych godzin planowany roczny wymiar zrealizowanych godzin planowany roczny wymiar zrealizowanych godzin Planowany wymiar zrealizowanych godzin w cyklu Szkolny plan - Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

1. Oferta pracy dla absolwentów wydziałów leśnych jest bogata i obejmuje między innymi:

1. Oferta pracy dla absolwentów wydziałów leśnych jest bogata i obejmuje między innymi: II Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa Wydział Leśny i co dalej? Białowieża, 2-5 kwietnia 2009 r. WNIOSKI I. PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 1. Oferta pracy dla absolwentów wydziałów leśnych jest bogata

Bardziej szczegółowo