Wnioski roczne Zamówienia do Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)"

Transkrypt

1 Umowy roczne z Wykonawcą wybranym w drodze procedury zamówień publicznych 1) Naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjnego tj. łaźnie, wytrząsarki, suszarki, cieplarki, mieszadła, destylarki, młynki itp. - Umowa nr DZP 292-1/143/2014 z dnia r. zawarta z Zakładami Techniki Medycznej, ul Szylinga 63, Kraków na okres 12 miesięcy. Osobą upoważnioną do przyjmowania zleceń jest P. Dorota Ostasz tel , Osoby do bezpłatnych porad: Marek Kawecki, Józef Kraś, Krzysztof Michaluk tel: ) Naprawa i konserwacja autoklawów - - Umowa nr DZP 292-1/143/2014 z dnia r. zawarta z Zakładami Techniki Medycznej, ul Szylinga 63, Kraków na okres 12 miesięcy. Osobą upoważnioną do przyjmowania zleceń jest P. Dorota Ostasz tel , Osoby do bezpłatnych porad: Marek Kawecki, Józef Kraś, Krzysztof Michaluk tel: poz. planu Nazwa jednostki Wnioski roczne Zamówienia do Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.) CPV ( ) RÓŻNE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI Kwota brutto (PLN) Nr decyzji Działu Zamówień Publicznych CPV (DAND0121) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń interaktywnych (np. wpłatomaty itp.) 1041 Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 4 000,00 DZP- 291/173/ Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 2 000, Katedra Zastosowań Matematyki 2 000, DZIAŁ WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM 5 000, Katedra Urządzania Lasu 500, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 2 000,00 CPV ( ) USŁUGI ADMINISTRACJI OGÓLNEJ CPV ( ) Usługi administracyjne w zakresie edukacji 1868 Dziekanat WIŚiG 2 000,00 DZP- 291/172/ Dziekanat Wydziału Technologii Żywności 6 000,00 CPV ( ) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 1914 Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 2 000,00 DZP- 291/171/ Katedra Chemii i Fizyki ,00 CPV ( ) USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIA CPV ( ) Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i DZP- 291/175/2014 operacyjnego 1962 Dział Informatyczny ,00 CPV ( ) Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/księgowości 1963 DZIAŁ WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM 3 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 1964 Dział Nauczania 1 000, Katedra Hodowli Bydła 3 075,00 CPV ( ) USŁUGI DOZORU I DORADZTWA CPV (DAND0122) Obsługa i dozór techniczny stacji uzdatniania wody DZP- 291/174/2014 Strona 1 z 8

2 1970 Katedra Technologii Węglowodanów 1 500,00 CPV ( ) Usługi dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych (np. autoklawów / sterylizatorów) 1971 Katedra Ochrony Roślin 100, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 500, , Katedra Technologii Węglowodanów 200,00 CPV ( ) USŁUGI INTERNETOWE CPV ( ) Nazwy domen internetowych 2102 Dział Informatyczny 2 000,00 DZP- 291/177/ Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 200,00 CPV ( ) USŁUGI UBEZPIECZENIOWE CPV (DAND0123) Usługi ubezpieczeniowe aparatury 2842 Biuro Programów Europejskich 2 000,00 Podpisana Umowa Generalna 2843 Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 2 500,00 z dnia r. z firma InterRisk na okres 2 lat. CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI APARATURY POMIAROWEJ, BADAWCZEJ I KONTROLNEJ CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej (np. mierniki, czujniki i przetworniki, sterowniki itp.) 2891 Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny , Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 5 000, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 8 000, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza 2 000, Katedra Roślin Ozdobnych 5 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 500, Katedra Chemii i Fizyki 2 500, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 2 000,00 DZP- 291/176/2014 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej (np. rejestratory, pehametry, termometry itp.) 2899 Biuro Programów Europejskich ,00 DZP- 291/181/ Biuro Programów Europejskich 900, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 2 000, Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny , Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 600, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 500, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 1 500, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej 1 000, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 1 000, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza 2 000, Katedra Gleboznawstwa Leśnego 1 000, Katedra Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego 1 000, Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 4 000, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 1 000, Katedra Roślin Ozdobnych , Katedra Roślin Ozdobnych 5 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 300, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000,00 Strona 2 z 8

3 2917 Katedra Chemii i Fizyki 2 500, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 400, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 300, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 500, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 200, , Katedra Żywienia Człowieka 1 000,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury (np. silników elektrycznych, oscyloskopów, transformatorów, generatorów itp.) 2924 KATEDRA BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO 3 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 3 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 5 000, Katedra Chemii i Fizyki 2 500,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek 2928 Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1 000, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 600,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN BIUROWYCH CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych DZP- 291/180/2014 DZP- 291/179/ BIOTECHNOLOGIA - STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE 200, Biblioteka Główna 600, Dziekanat WIŚiG 2 000, Katedra Hodowli Koni 200, Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 1 000, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 300, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 500, Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych 500, JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE KANCLERZOWI 500, Dziekanat Wydziału Leśnego 300, Zakład Zoologii i Łowiectwa 2 000, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 500, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 1 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 500, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 200, Katedra Chemii i Fizyki 500, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 500, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 300, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie 300, Kancelaria Uczelni 1 500, Studium Języków Obcych 1 000, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 200,00 CPV (DAND0124) Usługi w zakresie naprawy i konserwacji drukarek kodów kreskowych 3029 DZIAŁ GOSPODARCZY 500, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, 1 000, Biuro Rektora 1 000,00 Strona 3 z 8

4 CPV (DAND0125) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I OGRODNICZYCH CPV (DAND0127) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn ogrodniczych (np. opryskiwaczy) DZP- 291/178/ Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 2 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 200, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 3 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1 000, Instytut Produkcji Roślinnej 500, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 1 000, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 500,00 CPV (DAND0126) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn rolniczych 3108 Instytut Produkcji Roślinnej 2 000, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 1 000,00 CPV (DAND0128) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĘTU GEODEZYJNEGO, FOTOGRAMETRYCZNEGO I SATELITARNYCH CPV (DAND0131) Skanowanie obiektów DZP- 291/184/ Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii ,00 CPV (DAND0129) Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów i sprzętu geodezyjnego (np. niwelatorów, tachimetrów itp. ) 3130 Katedra Geodezji 5 000, Katedra Geodezji , Katedra Geodezji 5 000, Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych CPV (DAND0130) Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotogrametrycznego 2 000, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 4 000,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI UKŁADÓW CHŁODZĄCYCH CPV (DAND0134) Usługi w zakresie napraw i konserwacji agregatów chłodniczych DZP- 291/183/ Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 000, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 100, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 2 000, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 500, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 1 000, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 2 000, ,00 CPV (DAND0135) Usługi w zakresie napraw i konserwacji chłodni 3184 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 800, Katedra Fitopatologii Leśnej 500, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, , Katedra Technologii Węglowodanów 2 000, Katedra Żywienia Człowieka 300,00 CPV (DAND0133) Usługi w zakresie napraw i konserwacji klimatyzatorów 3190 BIOTECHNOLOGIA - STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE 1 000,00 Strona 4 z 8

5 3191 Biuro Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy z Gospodarką 2 000, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 1 500, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 500, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 5 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 5 000, Katedra Roślin Ozdobnych 6 000, Katedra Roślin Ozdobnych 7 000, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 3 000, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 2 000, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 700, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, ,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH I OPTYCZNYCH CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotograficznego DZP- 291/182/ DZIAŁ APARATURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 1 500, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 1 000, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 1 500, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki 3 000, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 1 000, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 550, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 500, Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych 1 000, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza 700, Katedra Inżynierii Leśnej 100, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 1 500, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 2 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 600, Katedra Roślin Ozdobnych 2 500, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 4 000, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa 300, Katedra Chemii i Fizyki 200, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 700, Stanowisko ds. Obsługi Sal Dydaktycznych , Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 2 000, Uczelniana Rada Samorządu Studentów 2 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio (np. sprzęt nagłaśniający, mikrofony, głośniki itp.) 3225 Klub Studencki ARKA 8 000, dziekanat WIŚiG 2 000, Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 1 600, Dziekanat Wydziału Leśnego 500, Stanowisko ds. Obsługi Sal Dydaktycznych 2 000, Katedra Roślin Ozdobnych 2 000, Studium Języków Obcych 1 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych 3279 Zespół Laboratoriów Wydziału 2 000,00 Strona 5 z 8

6 3280 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 500, Studium Języków Obcych 2 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo (np. kamery wideo, odtwarzacze, nagrywarki) 3282 Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 500, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 1 000, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 500, Katedra Chemii i Fizyki 200, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 300, Studium Języków Obcych 1 000,00 CPV (DAND0138) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH CPV (DAND0139) Usługi w zakresie napraw i konserwacji chłodziarek, chłodziarkozamrażarek, DZP- 291/187/2014 zamrażarek 3288 Biblioteka Główna 1 000, DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 5 000, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 1 000, Katedra Hodowli Bydła 984, Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny 5 000, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 500, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 2 000, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 500, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 500, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, 500, Katedra Fitopatologii Leśnej 500, Katedra Gleboznawstwa Leśnego 1 500, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 6 000, Katedra Ochrony Roślin 700, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 5 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 8 000, Instytut Produkcji Roślinnej 1 000, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 500, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa , Katedra Mikrobiologii 1 500, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 1 000, Studium Wychowania Fizycznego 800, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 500, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 1 000, , Katedra Technologii Węglowodanów 1 000, Katedra Żywienia Człowieka 1 000,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH CPV (DAND0137) Usługi w zakresie napraw i konserwacji mikroskopów, lup DZP- 291/186/ Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 5 000, Katedra Hodowli Bydła 600, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 800, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 2 000, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 3 000,00 Strona 6 z 8

7 3323 Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, 500, Katedra Fitopatologii Leśnej 4 000, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 1 000, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 1 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 5 000, Katedra Ochrony Roślin 2 000, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 2 000, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 5 000, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 2 000, Katedra Mikrobiologii 2 500, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 500, Katedra Biotechnologii Żywności 1 000, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 1 000, , Katedra Technologii Węglowodanów 500, Katedra Żywienia Człowieka 200,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH CPV ( ) Usługi kalibracyjne 3341 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 5 000,00 DZP- 291/185/ Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt , Katedra Hodowli Bydła 1 230, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 1 500, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 2 000, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 1 500, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 900, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 5 000, Katedra Roślin Ozdobnych 2 000, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 3 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych , Katedra Chemii i Fizyki 1 300, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 1 000, Katedra Żywienia Człowieka 300,00 CPV (DAND0140) Usługi w zakresie napraw i konserwacji wag laboratoryjnych / technicznych 3357 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 500 DZP- 291/185/ Katedra Hodowli Bydła 1 230, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 1 000, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 3 000, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 1 000, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, Katedra Biometrii i Produkcyjności Lasu 1 500, Katedra Fitopatologii Leśnej Katedra Gleboznawstwa Leśnego 1 500, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 800 Okres obowiązywania: do r. Strona 7 z 8

8 3370 Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 1 000, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 3 000, Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu 2 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1 500, Instytut Produkcji Roślinnej 2 000, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Katedra Chemii i Fizyki 4 500, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 1 000, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 2 000, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 1 000, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 1 000, , Katedra Technologii Węglowodanów 1 230, Katedra Żywienia Człowieka 1 000,00 Strona 8 z 8

Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r. lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilość Wartość Spektrometry CPV 38433000-9 1. Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych DOSTAWY spektrofotometr

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

13 nauki wojskowe balistyka budowa i eksploatacja dróg i mostów lotnictwo łączność nawigacja prognozowanie inżynieria wojskowa sztuka operacyjna inne

13 nauki wojskowe balistyka budowa i eksploatacja dróg i mostów lotnictwo łączność nawigacja prognozowanie inżynieria wojskowa sztuka operacyjna inne 12 - ekonomia cybernetyka/ cybernetyka ekonomiczna demografia modelowanie matematyczne modelowanie procesów prognozowanie rolnictwo statystyka finanse ekonometria 13 nauki wojskowe balistyka budowa i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4.

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4. I. 1. Władze uczelni 2. Podstawowe jednostki organizacyjne 3. Skład senatu w kadencji 2012-2016 4. Skład konwentu 5. Stałe komisje senackie 6. Komisje powołane przez senat 7. Komisje powołane zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ar.krakow.pl Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU

AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2005 WROCŁAW 2006 1 Przygotowanie materiałów do druku:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 sprawozdanie rektora za 2013.indb 1 2014-08-01 16:41:04 sprawozdanie rektora za 2013.indb 2 2014-08-01 16:41:04

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Moment promocji doktorów habilitowanych przez Rektora Uniwersytetu i Dziekana Wydziału Moment promocji doktorskiej przez Prodziekana i Promotora

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145 ) Lp. Symbol Nazwa zawodu 1. 252101

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wierzę, że polska uczona i polski uczony jeszcze nie raz zadziwi świat

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wierzę, że polska uczona i polski uczony jeszcze nie raz zadziwi świat Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Wierzę, że polska uczona i polski uczony jeszcze nie raz zadziwi świat wywiad z Ewą Kopacz Marszałek Sejmu RP s. 55 6.2013 nr

Bardziej szczegółowo

Analiza moŝliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii.

Analiza moŝliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii. Analiza moŝliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii. Wydział Chemii UWr. Oferta edukacyjna Wydziału Chemii realizowana jest

Bardziej szczegółowo