Wnioski roczne Zamówienia do Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)"

Transkrypt

1 Umowy roczne z Wykonawcą wybranym w drodze procedury zamówień publicznych 1) Naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjnego tj. łaźnie, wytrząsarki, suszarki, cieplarki, mieszadła, destylarki, młynki itp. - Umowa nr DZP 292-1/143/2014 z dnia r. zawarta z Zakładami Techniki Medycznej, ul Szylinga 63, Kraków na okres 12 miesięcy. Osobą upoważnioną do przyjmowania zleceń jest P. Dorota Ostasz tel , Osoby do bezpłatnych porad: Marek Kawecki, Józef Kraś, Krzysztof Michaluk tel: ) Naprawa i konserwacja autoklawów - - Umowa nr DZP 292-1/143/2014 z dnia r. zawarta z Zakładami Techniki Medycznej, ul Szylinga 63, Kraków na okres 12 miesięcy. Osobą upoważnioną do przyjmowania zleceń jest P. Dorota Ostasz tel , Osoby do bezpłatnych porad: Marek Kawecki, Józef Kraś, Krzysztof Michaluk tel: poz. planu Nazwa jednostki Wnioski roczne Zamówienia do Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.) CPV ( ) RÓŻNE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI Kwota brutto (PLN) Nr decyzji Działu Zamówień Publicznych CPV (DAND0121) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń interaktywnych (np. wpłatomaty itp.) 1041 Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 4 000,00 DZP- 291/173/ Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 2 000, Katedra Zastosowań Matematyki 2 000, DZIAŁ WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM 5 000, Katedra Urządzania Lasu 500, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 2 000,00 CPV ( ) USŁUGI ADMINISTRACJI OGÓLNEJ CPV ( ) Usługi administracyjne w zakresie edukacji 1868 Dziekanat WIŚiG 2 000,00 DZP- 291/172/ Dziekanat Wydziału Technologii Żywności 6 000,00 CPV ( ) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 1914 Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 2 000,00 DZP- 291/171/ Katedra Chemii i Fizyki ,00 CPV ( ) USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIA CPV ( ) Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i DZP- 291/175/2014 operacyjnego 1962 Dział Informatyczny ,00 CPV ( ) Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/księgowości 1963 DZIAŁ WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM 3 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 1964 Dział Nauczania 1 000, Katedra Hodowli Bydła 3 075,00 CPV ( ) USŁUGI DOZORU I DORADZTWA CPV (DAND0122) Obsługa i dozór techniczny stacji uzdatniania wody DZP- 291/174/2014 Strona 1 z 8

2 1970 Katedra Technologii Węglowodanów 1 500,00 CPV ( ) Usługi dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych (np. autoklawów / sterylizatorów) 1971 Katedra Ochrony Roślin 100, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 500, , Katedra Technologii Węglowodanów 200,00 CPV ( ) USŁUGI INTERNETOWE CPV ( ) Nazwy domen internetowych 2102 Dział Informatyczny 2 000,00 DZP- 291/177/ Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 200,00 CPV ( ) USŁUGI UBEZPIECZENIOWE CPV (DAND0123) Usługi ubezpieczeniowe aparatury 2842 Biuro Programów Europejskich 2 000,00 Podpisana Umowa Generalna 2843 Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 2 500,00 z dnia r. z firma InterRisk na okres 2 lat. CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI APARATURY POMIAROWEJ, BADAWCZEJ I KONTROLNEJ CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej (np. mierniki, czujniki i przetworniki, sterowniki itp.) 2891 Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny , Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 5 000, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 8 000, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza 2 000, Katedra Roślin Ozdobnych 5 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 500, Katedra Chemii i Fizyki 2 500, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 2 000,00 DZP- 291/176/2014 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej (np. rejestratory, pehametry, termometry itp.) 2899 Biuro Programów Europejskich ,00 DZP- 291/181/ Biuro Programów Europejskich 900, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 2 000, Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny , Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 600, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 500, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 1 500, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej 1 000, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 1 000, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza 2 000, Katedra Gleboznawstwa Leśnego 1 000, Katedra Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego 1 000, Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 4 000, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 1 000, Katedra Roślin Ozdobnych , Katedra Roślin Ozdobnych 5 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 300, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000,00 Strona 2 z 8

3 2917 Katedra Chemii i Fizyki 2 500, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 400, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 300, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 500, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 200, , Katedra Żywienia Człowieka 1 000,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury (np. silników elektrycznych, oscyloskopów, transformatorów, generatorów itp.) 2924 KATEDRA BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO 3 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 3 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 5 000, Katedra Chemii i Fizyki 2 500,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek 2928 Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1 000, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 600,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN BIUROWYCH CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych DZP- 291/180/2014 DZP- 291/179/ BIOTECHNOLOGIA - STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE 200, Biblioteka Główna 600, Dziekanat WIŚiG 2 000, Katedra Hodowli Koni 200, Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 1 000, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 300, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 500, Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych 500, JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE KANCLERZOWI 500, Dziekanat Wydziału Leśnego 300, Zakład Zoologii i Łowiectwa 2 000, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 500, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 1 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 500, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 200, Katedra Chemii i Fizyki 500, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 500, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 300, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie 300, Kancelaria Uczelni 1 500, Studium Języków Obcych 1 000, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 200,00 CPV (DAND0124) Usługi w zakresie naprawy i konserwacji drukarek kodów kreskowych 3029 DZIAŁ GOSPODARCZY 500, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, 1 000, Biuro Rektora 1 000,00 Strona 3 z 8

4 CPV (DAND0125) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I OGRODNICZYCH CPV (DAND0127) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn ogrodniczych (np. opryskiwaczy) DZP- 291/178/ Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 2 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 200, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 3 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1 000, Instytut Produkcji Roślinnej 500, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 1 000, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 500,00 CPV (DAND0126) Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn rolniczych 3108 Instytut Produkcji Roślinnej 2 000, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 1 000,00 CPV (DAND0128) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĘTU GEODEZYJNEGO, FOTOGRAMETRYCZNEGO I SATELITARNYCH CPV (DAND0131) Skanowanie obiektów DZP- 291/184/ Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii ,00 CPV (DAND0129) Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów i sprzętu geodezyjnego (np. niwelatorów, tachimetrów itp. ) 3130 Katedra Geodezji 5 000, Katedra Geodezji , Katedra Geodezji 5 000, Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych CPV (DAND0130) Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotogrametrycznego 2 000, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 4 000,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI UKŁADÓW CHŁODZĄCYCH CPV (DAND0134) Usługi w zakresie napraw i konserwacji agregatów chłodniczych DZP- 291/183/ Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 000, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 100, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 2 000, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 500, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 1 000, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 2 000, ,00 CPV (DAND0135) Usługi w zakresie napraw i konserwacji chłodni 3184 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 800, Katedra Fitopatologii Leśnej 500, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, , Katedra Technologii Węglowodanów 2 000, Katedra Żywienia Człowieka 300,00 CPV (DAND0133) Usługi w zakresie napraw i konserwacji klimatyzatorów 3190 BIOTECHNOLOGIA - STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE 1 000,00 Strona 4 z 8

5 3191 Biuro Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy z Gospodarką 2 000, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 1 500, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 500, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 5 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 5 000, Katedra Roślin Ozdobnych 6 000, Katedra Roślin Ozdobnych 7 000, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 3 000, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 2 000, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 700, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, ,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH I OPTYCZNYCH CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotograficznego DZP- 291/182/ DZIAŁ APARATURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 1 500, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 1 000, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 1 500, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki 3 000, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 1 000, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 550, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 500, Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych 1 000, Katedra Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza 700, Katedra Inżynierii Leśnej 100, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 1 500, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 2 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 600, Katedra Roślin Ozdobnych 2 500, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 4 000, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa 300, Katedra Chemii i Fizyki 200, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 700, Stanowisko ds. Obsługi Sal Dydaktycznych , Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 2 000, Uczelniana Rada Samorządu Studentów 2 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio (np. sprzęt nagłaśniający, mikrofony, głośniki itp.) 3225 Klub Studencki ARKA 8 000, dziekanat WIŚiG 2 000, Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 1 600, Dziekanat Wydziału Leśnego 500, Stanowisko ds. Obsługi Sal Dydaktycznych 2 000, Katedra Roślin Ozdobnych 2 000, Studium Języków Obcych 1 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych 3279 Zespół Laboratoriów Wydziału 2 000,00 Strona 5 z 8

6 3280 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 500, Studium Języków Obcych 2 000,00 CPV ( ) Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo (np. kamery wideo, odtwarzacze, nagrywarki) 3282 Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 500, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 1 000, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 500, Katedra Chemii i Fizyki 200, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 300, Studium Języków Obcych 1 000,00 CPV (DAND0138) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH CPV (DAND0139) Usługi w zakresie napraw i konserwacji chłodziarek, chłodziarkozamrażarek, DZP- 291/187/2014 zamrażarek 3288 Biblioteka Główna 1 000, DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 5 000, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 1 000, Katedra Hodowli Bydła 984, Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny 5 000, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 500, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 2 000, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 500, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 500, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, 500, Katedra Fitopatologii Leśnej 500, Katedra Gleboznawstwa Leśnego 1 500, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 6 000, Katedra Ochrony Roślin 700, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 5 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 8 000, Instytut Produkcji Roślinnej 1 000, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 500, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa , Katedra Mikrobiologii 1 500, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 1 000, Studium Wychowania Fizycznego 800, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 500, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych 1 000, , Katedra Technologii Węglowodanów 1 000, Katedra Żywienia Człowieka 1 000,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH CPV (DAND0137) Usługi w zakresie napraw i konserwacji mikroskopów, lup DZP- 291/186/ Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 5 000, Katedra Hodowli Bydła 600, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 800, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 2 000, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 3 000,00 Strona 6 z 8

7 3323 Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, 500, Katedra Fitopatologii Leśnej 4 000, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 1 000, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 1 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 5 000, Katedra Ochrony Roślin 2 000, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 2 000, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 500, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 5 000, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 2 000, Katedra Mikrobiologii 2 500, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 500, Katedra Biotechnologii Żywności 1 000, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 1 000, , Katedra Technologii Węglowodanów 500, Katedra Żywienia Człowieka 200,00 CPV ( ) USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH CPV ( ) Usługi kalibracyjne 3341 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 5 000,00 DZP- 291/185/ Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt , Katedra Hodowli Bydła 1 230, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 1 500, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 2 000, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 1 500, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 900, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 5 000, Katedra Roślin Ozdobnych 2 000, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa 1 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 3 000, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych , Katedra Chemii i Fizyki 1 300, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 1 000, Katedra Żywienia Człowieka 300,00 CPV (DAND0140) Usługi w zakresie napraw i konserwacji wag laboratoryjnych / technicznych 3357 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 500 DZP- 291/185/ Katedra Hodowli Bydła 1 230, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa 1 000, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 3 000, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 1 000, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody,, Katedra Biometrii i Produkcyjności Lasu 1 500, Katedra Fitopatologii Leśnej Katedra Gleboznawstwa Leśnego 1 500, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna 800 Okres obowiązywania: do r. Strona 7 z 8

8 3370 Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 1 000, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 3 000, Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu 2 000, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Ozdobnych 3 000, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 1 500, Instytut Produkcji Roślinnej 2 000, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Katedra Chemii i Fizyki 4 500, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 1 000, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 2 000, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 1 000, Katedra Biotechnologii Żywności 1 500, Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 1 000, , Katedra Technologii Węglowodanów 1 230, Katedra Żywienia Człowieka 1 000,00 Strona 8 z 8

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ PLAN ZAKUPÓW I USŁUG WRAZ Z HARMONOGRAMEM NA 2014 ROK SPORZĄDZONY W DZIALE GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ NA PODSTAWIE PLANÓW I WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ poz. planu Nazwa jednostki Kwota planowana brutto (PLN) Zamówienia do 14 000 Euro. Art..4 pkt 8 ustawy Pzp. CPV (32351300-1) Części / akcesoria do sprzętu

Bardziej szczegółowo

CPV () APARATURA DO POWIELANIA OBRAZU WIDEO, AKCESORIA NAGŁOŚNIENIOWE ORAZ OŚWIETLENIOWE

CPV () APARATURA DO POWIELANIA OBRAZU WIDEO, AKCESORIA NAGŁOŚNIENIOWE ORAZ OŚWIETLENIOWE PLAN ZAKUPÓW I USŁUG NA 2013 ROK SPORZĄDZONY W DZIALE GOSPODARCZYM NA PODSTAWIE PLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE Lp. Nazwa jednostki Ilość Stawka VAT Kwota

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi w zakresie aparatury naukowej rok 2015

Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi w zakresie aparatury naukowej rok 2015 Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi w zakresie aparatury naukowej rok 2015 poz. planu Nazwa jednostki Stawka VAT Kwota netto (PLN) Kwota brutto (PLN) Kwota euro ( ) CPV (38434000-6) ANALIZATORY

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE L.dz. DZP-54/009 Kraków 009..5 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Łączna waga przedmiotu zamówienia

FORMULARZ CENOWY. Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Łączna waga przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-69/2010 FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego poz. 1-3 Stacja Doświadczalna Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa,

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Harmonogram terminów składania wniosków o zakup / naprawę aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2013

Harmonogram terminów składania wniosków o zakup / naprawę aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2013 Harmonogram terminów składania wniosków o zakup / naprawę aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2013 lp. Pozycja planu Rodzaj dostaw i usług Terminy składania wniosków DOSTAWY 1. 1

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca własna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM SEMESTR I Technologia informacyjna 30 Z 3 humanistyczny 1 30 Z 3 Wychowanie fizyczne 30-0 Chemia z biochemią 15 21 E 6 Botanika 15 30-5 Mikrobiologia 15 15 Z 4 Agrometeorologia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM. SEMESTR I Przedmiot Wykłady Ćwiczenia zaliczenia

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM. SEMESTR I Przedmiot Wykłady Ćwiczenia zaliczenia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM SEMESTR I Technologia informacyjna 30 Z 3 humanistyczny 1 30 Z 3 Wychowanie fizyczne 30-0 Chemia z biochemią 15 21 E 6 Botanika 15 30-5 Mikrobiologia 15 15 Z 4 Agrometeorologia

Bardziej szczegółowo

Plan zakupów i napraw aparatury na 2012 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2012 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2012 r. Zał. nr 1. DAN-D /4 / 12 Lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilośd Wartośd DOSTAWY Spektrometry CPV 38433000-9 1. 2. Katedra Hodowli Roślin 3. Katedra Uprawy

Bardziej szczegółowo

Kwota netto (PLN) DAN-D DOSTAWY

Kwota netto (PLN) DAN-D DOSTAWY Nr poz. Planu 1-1 1-1-1 Indeks Rodzaj dostawy/ usługi Nazwa jednostki organizacyjnej Kwota netto (PLN) Kwota brutto (PLN) Kwota Euro Terminy składania wniosków do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godz. ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godz. ogółem Wykłady Forma zaliczenia Godz. ogółem terenowe Tyg. wyk. Tyg. ćw. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek Leśnictwo studia niestacjonarne pierwszego stopnia specjalności: Gospodarka Leśna, Gospodarka Łowiecka, Ochrona

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny ogółem ogółem razem Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia inne* Plan studiów na kierunku Leśnictwo, Specjalność: Ochrona zasobów leśnych, studia stopnia, stacjonarne Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne

Bardziej szczegółowo

Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015

Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015 Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015 Indeks Katedra 56675 Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 56725 Katedra Analizy i Oceny Jakości

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Kod finansowy JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Nazwa jednostki WYDZIAŁY 0100 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 0101 Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 0102 Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 0103

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAWOZÓW SZTUCZNYCH I MINERALNYCH ZAMAWIANYCH PRZE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE W 2013 ROKU. Załącznik nr 4.

WYKAZ NAWOZÓW SZTUCZNYCH I MINERALNYCH ZAMAWIANYCH PRZE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE W 2013 ROKU. Załącznik nr 4. WYKAZ NAWOZÓW SZTUCZNYCH I MINERALNYCH ZAMAWIANYCH PRZE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE W 2013 ROKU. Załącznik nr 4. ZADANIE NR 1: Zakup nawozów sztucznych dla Rolniczego Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTAW I NAPRAW APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA ROK 2012 DOSTAWY

PLAN DOSTAW I NAPRAW APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA ROK 2012 DOSTAWY ...... pieczęć jednostki organizacyjnej data PLAN DOSTAW I NAPRAW APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA ROK 2012 Lp. Nazwa CPV Przedmiot zamówienia (typ/model) DOSTAWY ilość (szt./kpl) Kwota przeznaczona na zakup/

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie

Wykaz budynków. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie Załącznik nr 6 Nr zamówienia: DZP-0431-920/2010 Wykaz budynków Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie ogólnobudowlanym

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązują studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązują studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017) Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązują studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku

Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kwota netto (PLN) 0402000200 Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 7 967,48 9 800,00 1 885,84

Kwota netto (PLN) 0402000200 Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 7 967,48 9 800,00 1 885,84 Plan zamówień publicznych na 2016 rok z harmonogramem terminów składania wniosków na dostawy / usługi do procedur zamówień publicznych w zakresie aparatury naukowej. Nr poz. planu Indeks Rodzaj dostawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie r. (z późn. zm ) PUNKTY ECTS

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie r. (z późn. zm ) PUNKTY ECTS PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciel

Bardziej szczegółowo

studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2016/17 realizowanych Liczba prac

studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2016/17 realizowanych Liczba prac Liczba realizowanych prac Liczba proponowanych tematów ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2016/17 Lp. Bloki przedmiotowe Nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP /2009-II

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-191/2009-II FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 Zakup nawozów sztucznych dla Katedry Chemii Rolnej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, tel. 662

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. Rok studiów. Liczba studentów III

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. Rok studiów. Liczba studentów III Aktualna liczba oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 na poszczególnych Wydziałach, kierunkach i latach Uniwersytetu Przyrodniczego w LUBLIN TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. IV agrobiznes III IV kształtowanie

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. IV agrobiznes III IV kształtowanie LUBLIN TURYSTYKA I REKREACJA Lublin, dn. 10 października 2014 r. Aktualna liczba oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 na poszczególnych Wydziałach,

Bardziej szczegółowo

Plan zakupów i napraw aparatury na 2010 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2010 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2010 r. Lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilość Wartość DOSTAWY Spektrometry CPV 38433000-9 1. Katedra Roślin Ozdobnych spektrofotometr 1 16 000,00 zł 2. Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA SENAT organ kolegialny Komisja ds. Nauki i Budżetu Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Komisja

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE Lublin, dn. 12 września 2016 r. Aktualna oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze zimowym w u akademickim 2016/2017 na poszczególnych Wydziałach, kierunkach i latach Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI Plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika, specjalność: Hodowla i użytkowanie koni HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI WYKŁADOWCA PRZEDMIOT WYKŁAD ĆWICZ. E/Z ECTS SEMESTR I Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru opiekuna pracy dyplomowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura wyboru opiekuna pracy dyplomowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura zatwierdzona Uchwałą nr 59/2017 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 26.04.2017 r. Podstawy prawne: Procedura wyboru opiekuna pracy dyplomowej na Wydziale Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ogrodnictwo Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: inŝynier Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r. lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilość Wartość Spektrometry CPV 38433000-9 1. Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych DOSTAWY spektrofotometr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika, specjalność: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych

Plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika, specjalność: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych Plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika, specjalność: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych obowiązuje od roku akad. 2015/2016 Semestr I Chemia ogólna Mikrobiologia

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU OGRODNICTWO Nabór 2015 PROFIL PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU OGRODNICTWO Nabór 2015 PROFIL PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU OGRODNICTWO Nabór 20 PROFIL PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Lp Nazwa przedmiotu Ćwiczenia Laboratorium Prace projektowe W C C L P W C W C W C W C W C W C W C 1 Język

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo

Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo Załącznik 65 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

NA POCZĄTEK TROCHĘ HISTORII

NA POCZĄTEK TROCHĘ HISTORII NA POCZĄTEK TROCHĘ HISTORII 17 lipca 1954 r. powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie, a w jej strukturze Wydział Rolniczy, którego pierwszym dziekanem został prof. dr hab. Antoni Linke. Pierwsza uroczysta

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): (zarządzenie Nr 31 a ZUT z dnia 26.09.2014 r.) Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...4...studia

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TIŚiM, TMR)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TIŚiM, TMR) ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z PODSTAW PROGRAMOWYCH W WYBRANYCH ZAWODACH ( TR, TA, TW, TAK, TIŚiM, TMR) ZAWÓD EFEKTY wspólne dla wszystkich zawodów: technik rolnik 314207 (). Bezpieczeństwo i higiena pracy ().

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...3...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy...

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: )

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: ) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 4.12.2013) W-1 Wydział Mechaniczny I-7 Instytut Inżynierii Materiałowej I-8 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. nr zamówienia: DZP /2007 zgodnie z obowiązującym w postępowaniu

INFORMACJA. nr zamówienia: DZP /2007 zgodnie z obowiązującym w postępowaniu Kraków 2007.04.19 INFORMACJA o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA 4 - LETNIEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICYEGO W KAROLEWIE w zawodzie : technik mechanizacji rolnictwa 311[22] na rok szkolny 2011/2012. Lp

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2013/14

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2013/14 Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura 2013/14 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne (4+5+6+7) Wykłady Ćwicz. Inne z udziałem nauczyciela Praca

Bardziej szczegółowo

Kierunek Agroturystyka Studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2016/2017

Kierunek Agroturystyka Studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek Agroturystyka Studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2016/2017 1 Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Szczecin, 31.05.2016 Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z oceny efektów kształcenia na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta

z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Plan studiów na kierunku OGRODNICTWO Specjalność: brak (planowany do realizacji od roku akademickiego 2013/2014) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Część I. Zestawy komputerów stacjonarnych

Część I. Zestawy komputerów stacjonarnych Zadanie nr 1 Część I. Zestawy komputerów stacjonarnych Dział Zamówień Publicznych Załącznik nr 3A Do SIWZ DZP-0431-1618/2008 Samsung 743 BM Drukarka HP LJ P3005 1 szt. Cena drukarki netto Cena drukarki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16 KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA3.021-1/16 w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2 Działając na podstawie ust. 2 pkt 3 rozdziału

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 realizacja od roku akad. 2013/2014 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 11.07.2013 Przedmioty ogólne Nazwa przedmiotu ogólne 315 1 Podstawy prawa 30 30 30 ZO 2 2 Technologia informacyjna 30-30 30 ZO 3 3 Etyka

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik rolnik hotelarstwa technologii żywności R.3. Prowadzenie R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej T.11. Planowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,70 Wykłady 3,47 Ćwiczenia 3,68 Prowadzący zajęcia 3,74 Poziom zajęć 3,78 Sposób prowadzenia zajęć 3,49 Podręczniki, skrypty 3,18 Rozkład zajęć 3,53 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn r. L.dz.DZP-1559/2009

Kraków, dn r. L.dz.DZP-1559/2009 L.dz.DZP-559/009 Kraków, dn. 6..009 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaŝ

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH KIERUNKU OGRODNICTWO Nabór 2015 PROFIL PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH KIERUNKU OGRODNICTWO Nabór 2015 PROFIL PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH KIERUNKU OGRODNICTWO Nabór 2015 PROFIL PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Lp Nazwa przedmiotu Ćwiczenia Laboratorium Prace projektowe W C C L P W C W C W C W C W C W C W

Bardziej szczegółowo

Harmonogram terminów składania wniosków na dostawy / usługi w zakresie aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2015

Harmonogram terminów składania wniosków na dostawy / usługi w zakresie aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2015 Harmonogram terminów składania wniosków na dostawy / usługi w zakresie aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2015 lp. Pozycja planu Rodzaj dostaw i usług Terminy składania wniosków

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2015/16

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2015/16 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji y inżynierskiej w roku akademickim 05/6 Katedra / Instytut.. PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU + KONSERWACJA I REWALORYZACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram terminów składania wniosków na dostawy / usługi w zakresie aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2014

Harmonogram terminów składania wniosków na dostawy / usługi w zakresie aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2014 Harmonogram terminów składania wniosków na dostawy / usługi w zakresie aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2014 lp. Pozycja planu Rodzaj dostaw i usług Terminy składania wniosków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Numer (nr. dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Szczecin, 10.12.2015 Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z oceny efektów kształcenia na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Konferencja WUP w Toruniu, w ramach IW Interreg IIIC, Projekt ADEP, 12 maj 2006 rok. 1 zakres referatu dorobek Akademii, kierunki i specjalności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1 Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie Kontakt: Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków Strona internetowa: wtz.ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,66 Wykłady 3,52 Ćwiczenia 3,73 Prowadzący zajęcia 3,75 Poziom zajęć 3,80 Sposób prowadzenia zajęć 3,61 Podręczniki, skrypty 3,34 Rozkład zajęć 3,58 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.09.2012 Przedmioty ogólne Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok ogólne 159 1 Język obcy 27 27 18-72 72 E 3 3 2 2 Etyka / Filozofia

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-2558/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarte w dniu...2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentują:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Nazwisko. Imię/imiona............ Studia: I /II * Rok studiów...ii... Semestr studiów...4...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy... telefon kontaktowy... 1. Technologia informacyjna / 2 1.

Bardziej szczegółowo