KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: , , ,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ"

Transkrypt

1 PLAN ZAKUPÓW I USŁUG WRAZ Z HARMONOGRAMEM NA 2014 ROK SPORZĄDZONY W DZIALE GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ NA PODSTAWIE PLANÓW I WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE LP. NAZWA JEDNOSTKI KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) KWOTA EURO ( ) NR WNIOSKÓW NADANE PRZEZ DZP, ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO POSTEPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CPV (DG0001) MONITORING CPV (DG0001) MONITORING OBIEKTÓW 367 CENTRUM BADAWCZE I EDUKACYJNE WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT W RZĄSCE 4 065, ,00 962, KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH PRZEŻUWACZY 487,80 600,00 115, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 975, ,00 230, WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 4 065, ,00 962, DZIEKANAT WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO 1 219, ,00 288, STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO , , ,63 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ SUMA: , , , KLUB BUDA 4 878, , , KLUB STUDENCKI ARKA 3 658, ,00 865, DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 4 065, ,00 962, DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 894, ,00 211, DZIAŁ WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM 3 252, ,00 769, STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO , , , UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ , , ,49 CPV (DG0002) NAPRAWY, KONSERWACJE CPV ( ) KONSERWACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH SUMA: , , ,42 SUMA: , , , DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW , , , DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 2 032, ,00 481, DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 2 032, ,00 481,08 CPV (DG0002) KONSERWACJA STOŁU BILARDOWEGO , , , DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 1 626, ,00 384, DOM STUDENCKI III OAZA 1 626, ,00 384,87 SUMA: SUMA: 3 252, ,00 769,74 ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, WNIOSKI WRAZ Z WYKAZEM NALEŻY SKŁADAĆ DO R. DZP-291/346 Z DNIA R. Strona 1

2 CPV ( ) KONSERWACJA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH 385 KLUB STUDENCKI ARKA 487,80 600,00 115, DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW , , , DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 2 845, ,00 673, DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 813, ,00 192, PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 406,50 500,00 96, KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII 162,60 200,00 38, KATEDRA INŻYNIERII LEŚNEJ 243,90 300,00 57,73 CPV ( ) NAPRAWA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH SUMA: , , , CENTRUM BADAWCZE I EDUKACYJNE WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT W RZĄSCE 8 130, , , KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH PRZEŻUWACZY 813, ,00 192, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 4 065, ,00 962, KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT 4 065, ,00 962, PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 406,50 500,00 96, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 1 626, ,00 384, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 1 626, ,00 384, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 1 626, ,00 384, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 2 439, ,00 577, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR , , ,07 CPV ( ) NAPRAWA I KONSERWACJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH SUMA: , , , CENTRUM KULTURY STUDENCKIE 1 626, ,00 384, KLUB BUDA 1 219, ,00 288,65 CPV ( ) NAPRAWA I KONSERWACJA STROJÓW LUDOWYCH, REPREZENTACYJNYCH SUMA: 2 845, ,00 673, CENTRUM KULTURY STUDENCKIE 1 626, ,00 384,87 SUMA: 1 626, ,00 384,87 WNIOSKI WRAZ Z WYKAZEM NALEŻY SKŁADAĆ DO R. ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. DZP-291/347 Z DNIA R. DZP-291/348 Z DNIA R. Strona 2

3 CPV ( ) NAPRAWA INSTALACJI ALARMOWYCH 405 KLUB STUDENCKI ARKA 1 626, ,00 384, DZIAŁ INFORMATYCZNY 1 626, ,00 384, DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW , , , DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 1 219, ,00 288, DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 813, ,00 192, DZIEKANAT WYDZIAŁU LEŚNEGO 406,50 500,00 96, STANOWISKO DS, TECHNICZNEJ OBSŁUGI SAL DYDAKTYCZNYCH 813, ,00 192, WYDZIAŁ OGRODNICZY 1 219, ,00 288, DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICZEGO 406,50 500,00 96, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 406,50 500,00 96, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 1 000, ,00 236, STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO , , , STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 243,90 300,00 57,73 CPV ( ) NAPRAWA INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO SUMA: , , , DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 813, ,00 192, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 569,11 700,00 134, STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO , , , STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 243,90 300,00 57,73 CPV ( ) NAPRAWA INSTALACJI POŻAROWYCH SUMA: , , , KLUB STUDENCKI ARKA 1 626, ,00 384, DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW , , ,05 CPV ( ) NAPRAWA INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU SUMA: , , , DZIAŁ INFORMATYCZNY 813, ,00 192,43 CPV ( ) NAPRAWA KABIN PRYSZNICOWYCH SUMA: 813, ,00 192, DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 2 439, ,00 577, DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 2 439, ,00 577, DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 2 439, ,00 577, DOM STUDENCKI III OAZA 2 439, ,00 577, WYDZIAŁ OGRODNICZY 203,25 250,00 48, DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICZEGO 406,50 500,00 96,22 SUMA: , , ,53 ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. DZP-291/349 Z DNIA R. DZP-291/350 Z DNIA R. DZP-291/351 Z DNIA R. Strona 3

4 CPV ( ) NAPRAWA KLIMATYZATORÓW 431 KLUB BUDA 1 219, ,00 288, KLUB STUDENCKI ARKA 1 219, ,00 288, CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 4 227, , , DZIEKANAT WIŚIG 1 626, ,00 384, DZIAŁ GOSPODARCZY 2 439, ,00 577, DZIAŁ INFORMATYCZNY 8 130, , , KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 406,50 500,00 96, KATEDRA HODOWLI DROBIU, ZWIERZĄT FUTERKOWYCH I ZOOHIGIENY 4 065, ,00 962, DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 5 691, , , DZIEKANAT WYDZIAŁU LEŚNEGO 406,50 500,00 96, KATEDRA FITOPATOLOGII LEŚNEJ 659,35 811,00 156, KATEDRA INŻYNIERII LEŚNEJ 162,60 200,00 38, WYDZIAŁ OGRODNICZY 1 219, ,00 288, DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICZEGO 1 219, ,00 288, KATEDRA BOTANIKI I FIZJOLOGII ROŚLIN 406,50 500,00 96, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 1 626, ,00 384, KATEDRA UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH 8 130, , , BIURO REKTORA 2 439, ,00 577, KATEDRA CHEMII I FIZYKI 4 878, , , KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 2 439, ,00 577, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 162,60 200,00 38, KATEDRA INŻYNIERII I APARATURY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 1 056, ,00 250, STANOWISKO DS, TECHNICZNEJ OBSŁUGI SAL DYDAKTYCZNYCH 813, ,00 192, UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 1 626, ,00 384,87 CPV ( ) NAPRAWA MASZYN ROLNICZYCH SUMA: , , , KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH PRZEŻUWACZY 813, ,00 192, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 1 626, ,00 384, PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 1 219, ,00 288, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 813, ,00 192, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 2 439, ,00 577, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 4 065, ,00 962, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 406,50 500,00 96, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 6 097, , ,24 SUMA: , , ,30 ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. Strona 4

5 CPV ( ) NAPRAWA MEBLI 463 DZIAŁ GOSPODARCZY 4 065, ,00 962, DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 3 658, ,00 865, DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 3 252, ,00 769, DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 3 252, ,00 769, DOM STUDENCKI III OAZA 3 252, ,00 769, KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 4 065, ,00 962, KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH PRZEŻUWACZY 1 626, ,00 384, KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT 1 626, ,00 384, KATEDRA ENERGETYKI I AUTOMATYZACJI PROCESÓW ROLNICZYCH 4 065, ,00 962, PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 1 219, ,00 288, JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE KANCLERZOWI 406,50 500,00 96, WYDZIAŁ OGRODNICZY 3 658, ,00 865, DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICZEGO 3 658, ,00 865, KATEDRA BOTANIKI I FIZJOLOGII ROŚLIN 4 065, ,00 962, KATEDRA DENDROLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 813, ,00 192, KATEDRA GENETYKI, HODOWLI I NASIENNICTWA 4 878, , , KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 813, ,00 192,43 CPV ( ) NAPRAWA OKIEN I DRZWI SUMA: , , , KLUB STUDENCKI ARKA 1 626, ,00 384, DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 2 439, ,00 577, DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 8 130, , , DOM STUDENCKI III OAZA 8 130, , , DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH , , , KATEDRA GENETYKI I METOD DOSKONALENIA ZWIERZĄT 4 065, ,00 962, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 406,50 500,00 96, WYDZIAŁ OGRODNICZY 2 439, ,00 577, DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICZEGO 2 439, ,00 577, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 243,90 300,00 57, KATEDRA ANALIZY I OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 406,50 500,00 96,22 SUMA: , , ,39 ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. DZP-291/352 Z DNIA R. Strona 5

6 CPV ( ) NAPRAWA PIECÓW ELEKTRYCZNYCH 491 DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 813, ,00 192, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 2 439, ,00 577, KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB 487,80 600,00 115, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 3 577, ,00 846,70 CPV ( ) NAPRAWA PIECÓW GAZOWYCH SUMA: 7 317, , , DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 406,50 500,00 96, KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 406,50 500,00 96, KATEDRA GENETYKI I METOD DOSKONALENIA ZWIERZĄT 1 626, ,00 384, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 569,11 700,00 134, KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB 487,80 600,00 115, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 699,19 860,00 165, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 650,41 800,00 153,95 CPV ( ) NAPRAWA SAMOCHODÓW SUMA: 4 845, , , SEKCJA ROZLICZEŃ OBIEKTÓW , , , DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 3 252, ,00 769, KATEDRA HODOWLI KONI 1 626, ,00 384, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 4 065, ,00 962, KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA 2 032, ,00 481, KATEDRA GLEBOZNAWSTWA LEŚNEGO 4 065, ,00 962, KATEDRA INŻYNIERII LEŚNEJ 813, ,00 192, KATEDRA UŻYTKOWANIA LASU I DREWNA 1 626, ,00 384, KATEDRA GENETYKI, HODOWLI I NASIENNICTWA 1 626, ,00 384, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 1 626, ,00 384, KATEDRA UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH 8 130, , , INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 2 439, ,00 577, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 2 439, ,00 577, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 4 065, ,00 962,16 SUMA: , , ,26 DZP-291/353 Z DNIA R. DZP-291/354 Z DNIA R. ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. Strona 6

7 CPV ( ) NAPRAWA SPRZĘTU DO PIELĘGNACJI ZIELENI 516 SEKCJA ROZLICZEŃ OBIEKTÓW , , , DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 813, ,00 192, DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 813, ,00 192, DOM STUDENCKI III OAZA 813, ,00 192, KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH PRZEŻUWACZY 813, ,00 192, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 487,80 600,00 115, KATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICZEGO 406,50 500,00 96, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 2 520, ,00 596, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 406,50 500,00 96,22 CPV ( ) NAPRAWA SPRZĘTU I INSTALACJI AGD SUMA: , , , DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 2 439, ,00 577, DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 5 284, , , DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 8 130, , , DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 4 065, ,00 962, DOM STUDENCKI III OAZA 8 130, , , KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 813, ,00 192, KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT 2 439, ,00 577, DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 487,80 600,00 115, PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 406,50 500,00 96, JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE KANCLERZOWI 406,50 500,00 96, KATEDRA FITOPATOLOGII LEŚNEJ 406,50 500,00 96, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 406,50 500,00 96, KATEDRA UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH 2 439, ,00 577, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 813, ,00 192, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 813, ,00 192, KATEDRA CHEMII I FIZYKI 1 219, ,00 288, STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 1 626, ,00 384, KATEDRA ANALIZY I OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 243,90 300,00 57, KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 406,50 500,00 96, UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW 1 219, ,00 288,65 SUMA: , , ,26 ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. DZP-291/355 Z DNIA R. Strona 7

8 CPV ( ) NAPRAWA SPRZĘTU I INSTALACJI RTV 545 KLUB STUDENCKI ARKA 1 219, ,00 288, KLUB STUDENCKI ARKA 1 219, ,00 288, DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 1 626, ,00 384, DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 1 626, ,00 384, DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 1 626, ,00 384, DOM STUDENCKI III OAZA 1 626, ,00 384, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 813, ,00 192, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 162,60 200,00 38, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 813, ,00 192, STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 1 626, ,00 384,87 SUMA: , , ,00 CPV ( ) NAPRAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO 555 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 3 252, ,00 769,73 SUMA: 3 252, ,00 769,73 CPV ( ) NAPRAWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH 556 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE 813, ,00 192, KLUB STUDENCKI ARKA 406,50 500,00 96, DZIAŁ APARATURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 813, ,00 192, BIURO REKTORA 813, ,00 192, STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 1 626, ,00 384,87 SUMA: 4 471, , ,38 CPV ( ) NAPRAWA ZAPÓR WJAZDOWYCH 561 SEKCJA ROZLICZEŃ OBIEKTÓW , , ,49 SUMA: , , ,49 DZP-291/356 Z DNIA R. DZP-291/357 Z DNIA R. DZP-291/358 Z DNIA R. DZP-291/359 Z DNIA R. Strona 8

9 CPV (DG0002) NAPRAWY ŻALUZJI, ROLET 562 BIBLIOTEKA GŁÓWNA 813, ,00 192, DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 4 065, ,00 962, DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 2 439, ,00 577, DOM STUDENCKI III OAZA 2 439, ,00 577, KATEDRA HODOWLI DROBIU, ZWIERZĄT FUTERKOWYCH I ZOOHIGIENY 813, ,00 192, KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT 406,50 500,00 96, DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 813, ,00 192, DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 325,20 400,00 76, PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 813, ,00 192, KATEDRA GEODEZJI 243,90 300,00 57, KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII 243,90 300,00 57, KATEDRA UŻYTKOWANIA LASU I DREWNA 650,41 800,00 153, WYDZIAŁ OGRODNICZY 1 626, ,00 384, DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICZEGO 1 626, ,00 384, DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICZEGO 813, ,00 192, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 813, ,00 192, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 325,20 400,00 76,97 CPV ( ) UDRAŻNIANIA STUDZIENEK I CIĄGÓW KANALIZACYJNYCH SUMA: , , , KLUB STUDENCKI ARKA 487,80 600,00 115, DZIAŁ GOSPODARCZY 4 065, ,00 962,16 CPV (DG0003) OCHRONA CPV (DG0003) OCHRONA IMPREZ SUMA: 4 552, , , KLUB STUDENCKI ARKA , , , STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 8 130, , , UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW , , ,81 CPV (DG0003) OCHRONA OBIEKTÓW SUMA: , , , KLUB STUDENCKI ARKA , , , DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 2 845, ,00 673, DOM STUDENCKI III OAZA 2 845, ,00 673, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 2 439, ,00 577, STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO , , ,36 SUMA: , , ,31 ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. DZP-291/360 Z DNIA R. ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. Strona 9

10 CPV ( ) ODŚNIEŻANIE DACHÓW OBIEKTÓW WRAZ Z PRACAMI ALPINISTYCZNYMI CPV ( ) ODŚNIEŻANIE DACHÓW OBIEKTÓW WRAZ Z PRACAMI ALPINISTYCZNYMI 602 KLUB STUDENCKI ARKA 2 439, ,00 577, DZIAŁ GOSPODARCZY 9 756, , , DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 2 845, ,00 673, DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 2 845, ,00 673, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 219, ,00 288,65 CPV ( ) OGŁOSZENIA PRASOWE CPV ( ) OGŁOSZENIA PRASOWE SUMA: , , , DZIEKANAT WIŚIG 2 439, ,00 577, SEKCJA ROZLICZEŃ OBIEKTÓW 1 219, ,00 288, KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 243,90 300,00 57, KATEDRA HODOWLI BYDŁA 200,00 246,00 47, KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT 406,50 500,00 96, DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 5 691, , , DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 6 504, , , PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 1 219, ,00 288, KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII 406,50 500,00 96, KATEDRA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I OCHRONY TERENÓW ROLNICZYCH 813, ,00 192, DZIEKANAT WYDZIAŁU LEŚNEGO 2 439, ,00 577, WYDZIAŁ OGRODNICZY 3 252, ,00 769, DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICZEGO 1 219, ,00 288, BIURO REKTORA 4 065, ,00 962, KATEDRA CHEMII I FIZYKI 162,60 200,00 38, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 243,90 300,00 57, KATEDRA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ 162,60 200,00 38, SEKCJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI , , , STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1 626, ,00 384, UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 4 878, , ,60 SUMA: , , ,02 DZP-291/361 Z DNIA R. ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, WNIOSKI WRAZ Z WYKAZEM NALEŻY SKŁADAĆ DO R. Strona 10

11 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH 627 CENTRUM BADAWCZE I EDUKACYJNE WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT W RZĄSCE 569,11 700,00 134, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 325,20 400,00 76, KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT 162,60 200,00 38, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 162,60 200,00 38, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 813, ,00 192, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 162,60 200,00 38, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR , , ,13 SUMA: , , ,70 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI ALARMOWYCH 634 KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 406,50 500,00 96, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 1 000, ,00 236,69 SUMA: 1 406, ,00 332,91 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI DO ODDYMIANIA 636 DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 4 065, ,00 962,16 SUMA: 4 065, ,00 962,16 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (DSO) 637 DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 6 504, , ,46 SUMA: 6 504, , ,46 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI GAZOWEJ 638 DZIAŁ GOSPODARCZY 1 626, ,00 384,87 SUMA: 1 626, ,00 384,87 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO 639 DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 6 504, , , DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 6 504, , , DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 6 504, , , DOM STUDENCKI III OAZA 6 504, , , STRAŻ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 6 097, , ,24 SUMA: , , ,08 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI POŻAROWYCH 644 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 325,20 400,00 76,97 SUMA: 325,20 400,00 76,97 DZP-291/362 Z DNIA R. DZP-291/363 Z DNIA R. DZP-291/364 Z DNIA R. DZP-291/365 Z DNIA R. DZP-291/366 Z DNIA R. DZP-291/367 Z DNIA R. DZP-291/368 Z DNIA R. Strona 11

12 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU 645 DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 5 284, , , DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 5 284, , , DOM STUDENCKI III OAZA 5 284, , ,81 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE KLIMATYZATORÓW SUMA: , , , KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 365,85 450,00 86, KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I AGROFIZYKI 1 626, ,00 384, KATEDRA INŻYNIERII LEŚNEJ 162,60 200,00 38, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 1 626, ,00 384, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 1 219, ,00 288, KATEDRA ANALIZY I OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 569,11 700,00 134, KATEDRA CHŁODNICTWA I KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH 162,60 200,00 38, KATEDRA SUROWCÓW I PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO 243,90 300,00 57, KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII TECHNICZNEJ 731,71 900,00 173, KATEDRA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ I KONSUMPCJI 813, ,00 192, KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 4 065, ,00 962,16 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE MASZYN ROLNICZYCH SUMA: , , , CENTRUM BADAWCZE I EDUKACYJNE WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT W RZĄSCE 325,20 400,00 76, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 1 219, ,00 288, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 162,60 200,00 38, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 4 959, , ,84 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE OKIEN I DRZWI SUMA: 6 666, , , DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 8 130, , , DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA , , , DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 8 130, , , DOM STUDENCKI III OAZA , , ,49 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE PIECÓW GAZOWYCH SUMA: , , , KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 284,55 350,00 67, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 800,00 984,00 189,35 SUMA: 1 084, ,00 256,70 DZP-291/369 Z DNIA R. DZP-291/370 Z DNIA R. DZP-291/371 Z DNIA R. ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. DZP-291/372 Z DNIA R. Strona 12

13 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE PRZEWODÓW KOMINOWYCH 669 DZIAŁ GOSPODARCZY 1 626, ,00 384, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 243,90 300,00 57,73 SUMA: 1 869, ,00 442,60 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 671 KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 1 626, ,00 384,87 SUMA: 1 626, ,00 384,87 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 672 KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 162,60 200,00 38, KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA 1 626, ,00 384, KATEDRA INŻYNIERII LEŚNEJ 813, ,00 192, KATEDRA UŻYTKOWANIA LASU I DREWNA 162,60 200,00 38, KATEDRA GENETYKI, HODOWLI I NASIENNICTWA 81,30 100,00 19, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 97,56 120,00 23, KATEDRA UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH 406,50 500,00 96, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 1 626, ,00 384, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 243,90 300,00 57, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 200,00 246,00 47,34 SUMA: 5 419, , ,77 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU OGRODNICZEGO 682 DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 1 219, ,00 288, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 406,50 500,00 96,22 SUMA: 1 626, ,00 384,87 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ HYDRANTÓW 684 INSPEKTORAT BHPIOPPOŻ , , , STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 325,20 400,00 76,97 SUMA: , , ,19 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU SPORTOWEGO 686 DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 2 032, ,00 481, DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 1 219, ,00 288, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 3 252, ,00 769,73 SUMA: 6 504, , ,46 DZP-291/373 Z DNIA R. DZP-291/374 Z DNIA R. DZP-291/375 Z DNIA R. DZP-291/376 Z DNIA R. DZP-291/377 Z DNIA R. DZP-291/378 Z DNIA R. Strona 13

14 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU Z GENERALNYM KLUCZEM 689 DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 6 504, , , DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 6 504, , , DOM STUDENCKI III OAZA 6 504, , ,46 SUMA: , , ,38 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH 692 DOM AKADEMICKI I BRATNIAK 2 845, ,00 673, DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 5 691, , , DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 5 284, , , DOM STUDENCKI III OAZA 5 691, , ,03 SUMA: , , ,38 CPV ( ) OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE, KONTROLE BUDOWLANO - TECHNICZNE BUDYNKÓW 696 DZIAŁ GOSPODARCZY , , ,46 SUMA: , , ,46 CPV (DG0004) OPŁATY CPV (DG0004) OPŁATA ZA UTRZYMANIE I SERWIS SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO 697 BIBLIOTEKA GŁÓWNA , , ,52 SUMA: , , ,52 CPV (DG0004) OPŁATY ABONAMENTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO 698 KLUB BUDA 1 700, ,00 402, SEKCJA ROZLICZEŃ OBIEKTÓW 3 671, ,05 868,91 SUMA: 5 371, , ,29 DZP-291/379 Z DNIA R. DZP-291/380 Z DNIA R. DZP-291/381 Z DNIA R. DZP-291/382 Z DNIA R. DZP-291/383 Z DNIA R. Strona 14

15 CPV (DG0004) OPŁATY ABONAMENTU TELEFONII KOMÓRKOWEJ 700 KLUB STUDENCKI ARKA 1 219, ,00 288, DZIEKANAT WIŚIG 1 626, ,00 384, SEKCJA ROZLICZEŃ OBIEKTÓW , , , DZIAŁ INFORMATYCZNY 4 065, ,00 962, DOM STUDENCKI II MŁODOŚĆ 813, ,00 192, DOM STUDENCKI III OAZA 813, ,00 192, CENTRUM BADAWCZE I EDUKACYJNE WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT W RZĄSCE 975, ,00 230, KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 1 112, ,00 263, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 2 032, ,00 481, DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 2 439, ,00 577, DZIEKANAT WYDZIAŁU LEŚNEGO 406,50 500,00 96, KATEDRA GENETYKI, HODOWLI I NASIENNICTWA 243,90 300,00 57, KATEDRA GENETYKI, HODOWLI I NASIENNICTWA 243,90 300,00 57, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 1 626, ,00 384, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 2 439, ,00 577, DZIEKANAT WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 1 626, ,00 384, KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII TECHNICZNEJ 650,41 800,00 153, KATEDRA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ I KONSUMPCJI 960, ,80 227, UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 5 691, , ,03 CPV ( ) OPŁATY ABONAMENTU ZA INTERNET BEZPRZEWODOWY W SIECIACH KOMÓRKOWYCH SUMA: , , , SEKCJA ROZLICZEŃ OBIEKTÓW 4 634, , ,87 CPV (DG0004) OPŁATY ABONAMENTU ZA USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ SUMA: 4 634, , , DOM STUDENCKI IV CZWÓRKA 2 845, ,00 673, DOM STUDENCKI III OAZA 2 845, ,00 673,51 CPV (DG0004) OPŁATY LICENCYJNE (NP, ZAIKS) SUMA: 5 691, , , KLUB BUDA 6 097, , , KLUB STUDENCKI ARKA 6 097, , , KATEDRA CHEMII I FIZYKI 813, ,00 192, UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW , , ,62 SUMA: , , ,53 ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, WNIOSKI WRAZ Z WYKAZEM NALEŻY SKŁADAĆ DO R. DZP-291/384 Z DNIA R. DZP-291/385 Z DNIA R. DZP-291/386 Z DNIA R. Strona 15

16 CPV (DG0004) OPŁATY PARKINGOWE I AUTOSTRADOWE, 726 SEKCJA ROZLICZEŃ OBIEKTÓW 813, ,00 192, BIURO REKTORA 2 439, ,00 577,30 SUMA: 3 252, ,00 769,73 CPV ( ) OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE 728 SEKCJA ROZLICZEŃ OBIEKTÓW 25,80 25,80 6, DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 1 000, ,00 236, CENTRUM BADAWCZE I EDUKACYJNE WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT W RZĄSCE 1 000, ,00 236, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 600,00 600,00 142, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 1 000, ,00 236, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 1 000, ,00 236, SEKCJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 5 000, , ,46 SUMA: 9 625, , ,35 CPV (DG0004) OPŁATY SPORTOWO - REKREACYJNE 735 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 4 878, , ,60 SUMA: 4 878, , ,60 CPV (DG0004) OPŁATY ZA BILETY WSTĘPU 736 KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA 555,56 600,00 131, KATEDRA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I OCHRONY TERENÓW ROLNICZYCH 462,96 500,00 109, UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 1 388, ,00 328,74 SUMA: 2 407, ,00 569,82 CPV ( ) OPŁATY ZA DOMENY INTERNETOWE 739 DZIAŁ INFORMATYCZNY 2 000, ,00 473, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 650,00 650,00 153,85 SUMA: 2 650, ,00 627,23 CPV (DG0004) OPŁATY ZA MONITOROWANIE MEDIÓW 741 BIURO INFORMACJI I PROMOCJI 3 000, ,00 710,08 SUMA: 3 000, ,00 710,08 CPV (DG0004) OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE MAP, ORTOFOTOMAP, ZDJĘĆ LOTNICZYCH I SATELITARNYCH Z ZASOBÓW GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH 742 KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII 1 219, ,00 288, KATEDRA MELIORACJI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 813, ,00 192, KATEDRA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I OCHRONY TERENÓW ROLNICZYCH 813, ,00 192, SEKCJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,35 SUMA: , , ,86 DZP-291/387 Z DNIA R. DZP-291/388 Z DNIA R. DZP-291/389 Z DNIA R. DZP-291/390 Z DNIA R. DZP-291/391 Z DNIA R. DZP 291/392 Z DNIA R. DZP-291/393 Z DNIA R. Strona 16

17 CPV (DG0004) OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONSORCJACH 746 DZIAŁ INFORMATYCZNY , , , BIURO REKTORA , , ,49 SUMA: , , ,14 CPV (DG0004) OPŁATY ZA UZYSKANIE CERTYFIKATU NA PODPISY ELEKTRONICZNE 748 DZIEKANAT WIŚIG 2 439, ,00 577, DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 650,41 800,00 153, DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 813, ,00 192, DZIEKANAT WYDZIAŁU LEŚNEGO 569,11 700,00 134, DZIEKANAT WYDZIAŁU LEŚNEGO 487,80 600,00 115, DZIEKANAT WYDZIAŁU OGRODNICZEGO 813, ,00 192, BIURO REKTORA 1 219, ,00 288, UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 162,60 200,00 38,49 SUMA: 7 154, , ,41 CPV (DG0005) OPRAWA OBRAZÓW CPV (DG0005) OPRAWA OBRAZÓW 756 BIBLIOTEKA GŁÓWNA 813, ,00 192, KLUB STUDENCKI ARKA 813, ,00 192, DZIEKANAT WIŚIG 1 626, ,00 384, DZIAŁ GOSPODARCZY 4 065, ,00 962, DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 406,50 500,00 96, KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII 406,50 500,00 96, KATEDRA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I OCHRONY TERENÓW ROLNICZYCH 406,50 500,00 96, BIURO REKTORA 2 439, ,00 577, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 813, ,00 192,43 SUMA: , , ,28 ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. DZP-291/394 Z DNIA R. DZP-291/395 Z DNIA R. Strona 17

18 CPV ( ) PUBLIKACJE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH CPV ( ) PUBLIKACJE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W CZASOPISMACH BRANŻOWYCH 976 KLUB STUDENCKI ARKA , , , KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 3 414, ,00 808, KATEDRA GENETYKI I METOD DOSKONALENIA ZWIERZĄT , , , KATEDRA HODOWLI BYDŁA 4 000, ,00 946, KATEDRA HODOWLI DROBIU, ZWIERZĄT FUTERKOWYCH I ZOOHIGIENY , , , KATEDRA HODOWLI KONI 1 626, ,00 384, KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH PRZEŻUWACZY 8 130, , , KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 4 065, ,00 962, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 4 065, ,00 962, KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT 4 065, ,00 962, KATEDRA ZOOLOGII I EKOLOGII 1 626, ,00 384, KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA 5 691, , , INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN, ERGONOMII I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 3 252, ,00 769, KATEDRA ENERGETYKI I AUTOMATYZACJI PROCESÓW ROLNICZYCH , , , KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I AGROFIZYKI 8 130, , , PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 8 130, , , KATEDRA BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO 4 065, ,00 962, KATEDRA GEODEZJI 4 878, , , KATEDRA GEODEZJI 2 439, ,00 577, KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII 4 878, , , KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I GEOTECHNIKI 2 439, ,00 577, KATEDRA MELIORACJI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA , , , KATEDRA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I OCHRONY TERENÓW ROLNICZYCH , , , KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI 4 065, ,00 962, KATEDRA EKOLOGII KLIMATOLOGII I OCHRONY POWIETRZA 6 504, , , ZAKŁAD BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY,, 1 626, ,00 384, ZAKŁAD ZOOLOGII I ŁOWIECTWA 813, ,00 192, KATEDRA BIOMETRII I PRODUKCYJNOŚCI LASU 1 626, ,00 384, KATEDRA FITOPATOLOGII LEŚNEJ 2 439, ,00 577, KATEDRA GENETYKI, NASIENNICTWA I SZKÓŁKARSTWA LEŚNEGO 813, ,00 192, KATEDRA INŻYNIERII LEŚNEJ 1 626, ,00 384, KATEDRA UŻYTKOWANIA LASU I DREWNA 1 626, ,00 384, KATEDRA BOTANIKI I FIZJOLOGII ROŚLIN , , , KATEDRA BOTANIKI I FIZJOLOGII ROŚLIN 8 130, , , KATEDRA DENDROLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 8 130, , ,32 ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. Strona 18

19 NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY KATEDRA GENETYKI, HODOWLI I NASIENNICTWA 4 065, ,00 962, KATEDRA OCHRONY ROŚLIN 6 504, , , KATEDRA ROŚLIN OZDOBNYCH , , , KATEDRA ROŚLIN WARZYWNYCH I ZIELARSKICH 4 878, , , KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 8 130, , , KATEDRA UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH , , , DZIEKANAT WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO 4 065, ,00 962, ZAKŁAD EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA 2 439, ,00 577, ZAKŁAD ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I DORADZTWA 813, ,00 192, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 4 878, , , KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 6 504, , , KATEDRA CHEMII I FIZYKI 4 065, ,00 962, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ , , , KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN 4 878, , , KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB 4 878, , , KATEDRA MIKROBIOLOGII 3 658, ,00 865, KATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICZEGO 1 626, ,00 384, KATEDRA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W AGROBIZNESIE 4 065, ,00 962, KATEDRA ANALIZY I OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 1 626, ,00 384, KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 2 439, ,00 577, KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 2 439, ,00 577, KATEDRA CHŁODNICTWA I KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH 4 065, ,00 962, KATEDRA INŻYNIERII I APARATURY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 2 032, ,00 481, KATEDRA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH 2 439, ,00 577, KATEDRA SUROWCÓW I PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO 813, ,00 192, KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII TECHNICZNEJ 4 065, ,00 962, KATEDRA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ I KONSUMPCJI 2 439, ,00 577, KATEDRA TECHNOLOGII WĘGLOWODANÓW 5 691, , , KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 2 439, ,00 577, UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 8 130, , ,32 SUMA: , , ,58 Strona 19

20 CPV ( ) SPECJALISTYCZNE USŁUGI TRANSPORTOWE (ZWIERZĘTA, URZĄDZENIA, PRZEPROWADZKI) CPV ( ) SPECJALISTYCZNE USŁUGI TRANSPORTOWE 1070 DZIAŁ GOSPODARCZY 7 317, , , CENTRUM BADAWCZE I EDUKACYJNE WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT W RZĄSCE 3 252, ,00 769, KATEDRA GENETYKI I METOD DOSKONALENIA ZWIERZĄT 1 626, ,00 384, KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH PRZEŻUWACZY 4 065, ,00 962, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 975, ,00 230, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 626, ,00 384, UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 8 130, , ,32 SUMA: , , ,76 CPV ( ) UBEZPIECZENIA CPV ( ) UBEZPIECZENIA MIENIA DZP-291/396 Z DNIA R KATEDRA HODOWLI BYDŁA 500,00 500,00 118,35 UMOWA GENERALNA, SYGNATURA I-N/2/2013/R Z DNIA R., Z 1177 DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 1 800, ,00 426,05 WYKONAWCĄ: INTERRISK TOWARZYSTWO 1178 KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 1 000, ,00 236,69 UBEZPIECZEŃ S.A., WARSZAWA UL. ST. NOAKOWSKIEGO 22, NA OKRES: UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW 5 000, , , R. SUMA: 8 300, , ,55 CPV ( ) UBEZPIECZENIA POJAZDÓW OC, AC, NW 1180 CENTRUM KULTURY STUDENCKIE 500,00 500,00 118, KATEDRA HODOWLI KONI 2 000, ,00 473, KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH PRZEŻUWACZY 200,00 200,00 47, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 2 744, ,00 649, KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 2 744, ,00 649, KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT 200,00 200,00 47, KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA 7 000, , , INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN, ERGONOMII I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 540,00 540,00 127, INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ I INFORMATYKI 1 800, ,00 426, ZESPÓŁ LABORATORIÓW WYDZIAŁU 850,00 850,00 201, KATEDRA REKULTYWACJI GLEB I OCHRONY TORFOWISK 100,00 100,00 23, KATEDRA EKOLOGII LASU 3 000, ,00 710, KATEDRA GLEBOZNAWSTWA LEŚNEGO 1 000, ,00 236, KATEDRA INŻYNIERII LEŚNEJ 1 000, ,00 236,69 UMOWA GENERALNA, SYGNATURA 1194 KATEDRA MECHANIZACJI PRAC LEŚNYCH 1 300, ,00 307,70 NR Z DNIA R., Z 1195 KATEDRA OCHRONY LASU, ENTOMOLOGII I KLIMATOLOGII LEŚNEJ 760,00 760,00 179,89 WYKONAWCĄ GENERALI TOWARZYSTWO 1196 KATEDRA SZCZEGÓŁOWEJ HODOWLI LASU 690,00 690,00 163,32 UBEZPIECZEŃ S.A., WARSZAWA UL. POSTĘPU 1197 KATEDRA UŻYTKOWANIA LASU I DREWNA 1 300, ,00 307,70 15B, NA OKRES R KATEDRA GENETYKI, HODOWLI I NASIENNICTWA 3 000, ,00 710, KATEDRA ROŚLIN WARZYWNYCH I ZIELARSKICH 3 150, ,00 745, KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 1 200, ,00 284, KATEDRA UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH 3 500, ,00 828, WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 1 000, ,00 236, INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 1 800, ,00 426, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 1 300, ,00 307, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 100,00 100,00 23, KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 100,00 100,00 23, KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN 766,00 766,00 181, KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN 500,00 500,00 118, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR 6 443, , , STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 000, ,00 236,69 SUMA: , , ,25 Strona 20

21 CPV ( ) UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH (POWÓDŹ, GRADOBICIE, SUSZA) 1211 CENTRUM BADAWCZE I EDUKACYJNE WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT W RZĄSCE 4 000, ,00 946, KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 500,00 500,00 118, ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE UR , , , SEKCJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,65 SUMA: , , ,59 CPV ( ) UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH 1215 BIURO PROGRAMÓW EUROPEJSKICH 4 400, , ,44 ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO, TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. CPV ( ) UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO SUMA: 4 400, , , STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 900,00 900,00 213,02 CPV (DG0006) UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH CPV (DG0006) UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH SUMA: 900,00 900,00 213, BIBLIOTEKA GŁÓWNA 5 000, , , DZIEKANAT WIŚIG 2 000, ,00 473, DZIAŁ INFORMATYCZNY , , , DZIAŁ NAUCZANIA 5 000, , , KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 5 000, , , KATEDRA GENETYKI I METOD DOSKONALENIA ZWIERZĄT , , , KATEDRA HODOWLI BYDŁA 5 000, , , KATEDRA HODOWLI DROBIU, ZWIERZĄT FUTERKOWYCH I ZOOHIGIENY , , , KATEDRA HODOWLI KONI 2 000, ,00 473, KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH PRZEŻUWACZY , , , KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 7 000, , , KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT , , , KATEDRA ZOOLOGII I EKOLOGII 3 000, ,00 710, KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA 8 000, , , DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI 5 000, , , INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN, ERGONOMII I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH , , , KATEDRA ENERGETYKI I AUTOMATYZACJI PROCESÓW ROLNICZYCH , , , KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I AGROFIZYKI , , , PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI , , , KATEDRA BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO 4 000, ,00 946,77 UMOWA GENERALNA, SYGNATURA I-N/2/2013/R Z DNIA R., Z WYKONAWCĄ: INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., WARSZAWA UL. ST. NOAKOWSKIEGO 22, NA OKRES: R. Strona 21

22 1237 KATEDRA GEODEZJI , , , KATEDRA GEODEZJI , , , KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII , , , KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I GEOTECHNIKI , , , KATEDRA MELIORACJI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA , , , KATEDRA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I OCHRONY TERENÓW ROLNICZYCH , , , KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI , , , KATEDRA EKOLOGII KLIMATOLOGII I OCHRONY POWIETRZA , , , ZAKŁAD BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY,, 5 000, , , ZAKŁAD ZOOLOGII I ŁOWIECTWA 3 000, ,00 710, KATEDRA BIOMETRII I PRODUKCYJNOŚCI LASU 6 000, , , KATEDRA FITOPATOLOGII LEŚNEJ 3 700, ,00 875, KATEDRA GLEBOZNAWSTWA LEŚNEGO 5 000, , , KATEDRA GENETYKI, NASIENNICTWA I SZKÓŁKARSTWA LEŚNEGO 4 000, ,00 946, KATEDRA INŻYNIERII LEŚNEJ 5 000, , , KATEDRA UŻYTKOWANIA LASU I DREWNA , , , KATEDRA BOTANIKI I FIZJOLOGII ROŚLIN , , , KATEDRA BOTANIKI I FIZJOLOGII ROŚLIN 3 000, ,00 710, KATEDRA DENDROLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , , KATEDRA OCHRONY ROŚLIN , , , KATEDRA ROŚLIN OZDOBNYCH , , , KATEDRA ROŚLIN WARZYWNYCH I ZIELARSKICH 5 000, , , KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA , , , KATEDRA UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH , , , BIURO REKTORA , , , DZIEKANAT WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO , , , ZAKŁAD EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ , , , ZAKŁAD EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA , , , ZAKŁAD ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I DORADZTWA , , , INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 7 000, , , KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 8 000, , , KATEDRA CHEMII I FIZYKI 7 500, , , KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ , , , KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN , , , KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB 8 000, , , KATEDRA MIKROBIOLOGII , , , KATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICZEGO 3 000, ,00 710, KATEDRA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ , , , KATEDRA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W AGROBIZNESIE 7 000, , ,84 ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. Strona 22

23 1276 STUDIUM DOKTORANCKIE 8 000, , , STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 2 000, ,00 473, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 2 500, ,00 591, KATEDRA ANALIZY I OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 3 000, ,00 710, KATEDRA ANALIZY I OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI , , , KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 2 000, ,00 473, KATEDRA CHŁODNICTWA I KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH 5 000, , , KATEDRA INŻYNIERII I APARATURY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 5 000, , , KATEDRA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH 3 000, ,00 710, KATEDRA SUROWCÓW I PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO 4 000, ,00 946, KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII TECHNICZNEJ 3 000, ,00 710, KATEDRA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ I KONSUMPCJI 5 000, , , KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA , , , UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ , , ,30 SUMA: , , ,29 CPV ( ) UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTRACYJNYCH CPV ( ) NA OPRACOWANIA BIZNESOWE 1290 WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT , , , CENTRUM BADAWCZE I EDUKACYJNE WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT W RZĄSCE 5 000, , , KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA , , , DZIEKANAT WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT , , , JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE KANCLERZOWI , , , KATEDRA ROŚLIN OZDOBNYCH , , , BIURO REKTORA , , , WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY , , , DZIEKANAT WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO , , , ZAKŁAD ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I DORADZTWA , , , KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN , , , KATEDRA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ , , , KATEDRA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W AGROBIZNESIE 8 000, , , KATEDRA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH 5 000, , , KATEDRA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH 5 000, , , UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ , , ,14 SUMA: , , ,86 CPV ( ) NA OPRACOWANIA I EKSPERTYZY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 1306 JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE KANCLERZOWI , , , DZIEKANAT WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO 5 000, , ,46 SUMA: , , ,84 ZAMÓWIENIE POWYŻEJ EURO, Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ, PROCEDURY INDYWIDUALNE. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWOLNY. DZP-291/397 Z DNIA R. Strona 23

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.) Umowy roczne z Wykonawcą wybranym w drodze procedury zamówień publicznych 1) Naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjnego tj. łaźnie, wytrząsarki, suszarki, cieplarki, mieszadła, destylarki, młynki itp.

Bardziej szczegółowo

CPV () APARATURA DO POWIELANIA OBRAZU WIDEO, AKCESORIA NAGŁOŚNIENIOWE ORAZ OŚWIETLENIOWE

CPV () APARATURA DO POWIELANIA OBRAZU WIDEO, AKCESORIA NAGŁOŚNIENIOWE ORAZ OŚWIETLENIOWE PLAN ZAKUPÓW I USŁUG NA 2013 ROK SPORZĄDZONY W DZIALE GOSPODARCZYM NA PODSTAWIE PLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE Lp. Nazwa jednostki Ilość Stawka VAT Kwota

Bardziej szczegółowo

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ poz. planu Nazwa jednostki Kwota planowana brutto (PLN) Zamówienia do 14 000 Euro. Art..4 pkt 8 ustawy Pzp. CPV (32351300-1) Części / akcesoria do sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie

Wykaz budynków. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie Załącznik nr 6 Nr zamówienia: DZP-0431-920/2010 Wykaz budynków Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie ogólnobudowlanym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Kod finansowy JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Nazwa jednostki WYDZIAŁY 0100 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 0101 Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 0102 Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 0103

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE L.dz. DZP-54/009 Kraków 009..5 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015

Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015 Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015 Indeks Katedra 56675 Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 56725 Katedra Analizy i Oceny Jakości

Bardziej szczegółowo

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI Plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika, specjalność: Hodowla i użytkowanie koni HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI WYKŁADOWCA PRZEDMIOT WYKŁAD ĆWICZ. E/Z ECTS SEMESTR I Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA 4 - LETNIEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICYEGO W KAROLEWIE w zawodzie : technik mechanizacji rolnictwa 311[22] na rok szkolny 2011/2012. Lp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU OGRODNICTWO Nabór 2015 PROFIL PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU OGRODNICTWO Nabór 2015 PROFIL PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU OGRODNICTWO Nabór 20 PROFIL PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Lp Nazwa przedmiotu Ćwiczenia Laboratorium Prace projektowe W C C L P W C W C W C W C W C W C W C 1 Język

Bardziej szczegółowo

Kwota netto (PLN) 0402000200 Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 7 967,48 9 800,00 1 885,84

Kwota netto (PLN) 0402000200 Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 7 967,48 9 800,00 1 885,84 Plan zamówień publicznych na 2016 rok z harmonogramem terminów składania wniosków na dostawy / usługi do procedur zamówień publicznych w zakresie aparatury naukowej. Nr poz. planu Indeks Rodzaj dostawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik rolnik hotelarstwa technologii żywności R.3. Prowadzenie R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej T.11. Planowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./ semin.d Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia lab / slo mowe terenowe O*/F* ictw PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Plan zakupów i napraw aparatury na 2012 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2012 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2012 r. Zał. nr 1. DAN-D /4 / 12 Lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilośd Wartośd DOSTAWY Spektrometry CPV 38433000-9 1. 2. Katedra Hodowli Roślin 3. Katedra Uprawy

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Numer (nr. dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Urządzenia komputerowe 2012/S 126-208870. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Urządzenia komputerowe 2012/S 126-208870. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:208870-2012:text:pl:html PL-Kraków: Urządzenia komputerowe 2012/S 126-208870 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA SENAT organ kolegialny Komisja ds. Nauki i Budżetu Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Komisja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. 28.09.2012 r.(piątek) WYDZ. BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunki: biologia, zootechnika Kierunki: bioinformatyka,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: Technik HOTELARSTWA A.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji A.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zdobędziesz wiedzę z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

Szkolny plan nauczania Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania Szkolny plan Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres Zawód: nazwa technik zawodu mechanizacji -----; symbol rolnictwa; XXXXXX ; symbol 11512 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Użytkowanie pojazdów,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplom potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - Technik agrobiznesu - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma studiów Struktura kierunku (specjalności) Tytuł zawodowy Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...3...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy...

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr zamówienia: DZP-291/720/2013

Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr zamówienia: DZP-291/720/2013 Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr zamówienia: DZP-291/720/2013 FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1: Zakup środków ochrony roślin dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego Rolnicze Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2013/14

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2013/14 Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura 2013/14 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne (4+5+6+7) Wykłady Ćwicz. Inne z udziałem nauczyciela Praca

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Nazwisko. Imię/imiona............ Studia: I /II * Rok studiów...ii... Semestr studiów...4...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy... telefon kontaktowy... 1. Technologia informacyjna / 2 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Na podstawie ust. 11

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014 DOP-0212-48/2014 Poznań, 15 maja 2014 roku Zarządzenie nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Technikum - informacje

Technikum - informacje Technikum - informacje Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich kwalifikacji, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania - Gimnazjum w Bielicach klasa I G

Szkolny plan nauczania - Gimnazjum w Bielicach klasa I G planowany roczny wymiar zrealizowanych godzin planowany roczny wymiar zrealizowanych godzin planowany roczny wymiar zrealizowanych godzin Planowany wymiar zrealizowanych godzin w cyklu Szkolny plan - Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan zakupów i napraw aparatury na 2010 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2010 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2010 r. Lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilość Wartość DOSTAWY Spektrometry CPV 38433000-9 1. Katedra Roślin Ozdobnych spektrofotometr 1 16 000,00 zł 2. Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk:

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk: 12.03. 2012-03-27 Dziedzina: nauki rolnicze, nauki leśne, nauki techniczne Poziom kształcenia: III stopień Forma kształcenia studia stacjonarne Opis efektów kształcenia dla dziedziny nauk rolniczych, leśnych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2015/16

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2015/16 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia stacjonarne, początek realizacji y inżynierskiej w roku akademickim 05/6 Katedra / Instytut.. PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU + KONSERWACJA I REWALORYZACJA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn r. L.dz.DZP-1559/2009

Kraków, dn r. L.dz.DZP-1559/2009 L.dz.DZP-559/009 Kraków, dn. 6..009 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaŝ

Bardziej szczegółowo

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Konferencja WUP w Toruniu, w ramach IW Interreg IIIC, Projekt ADEP, 12 maj 2006 rok. 1 zakres referatu dorobek Akademii, kierunki i specjalności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WRCŁAWIU

SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WRCŁAWIU SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WRCŁAWIU L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Symbol 1. Rektor R 2. Prorektor ds. Nauki RN 3. Prorektor ds. Dydaktyki

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33 86-300 Grudziądz

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33 86-300 Grudziądz 1925 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33 86-300 Grudziądz BIERZEMY UDZIAŁ W DNIACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JESTEŚMY WYRÓŻNIANI - SPOTYKAMY WSPANIAŁYCH LUDZI Oferta edukacyjna na

Bardziej szczegółowo

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu I. BADANIA DOKUMENTÓW - klasyczne badania dokumentów - ekspertyza dokumentów - grafologia -psychografologia - badanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały Nr 1/2011 ZG SITR z dnia 20.01.2011 r. UCHWAŁA NR 6/2009

Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały Nr 1/2011 ZG SITR z dnia 20.01.2011 r. UCHWAŁA NR 6/2009 Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały Nr 1/2011 ZG SITR z dnia 20.01.2011 r. UCHWAŁA NR 6/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa z dnia 23

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

Technika Rolnicza i Leśna

Technika Rolnicza i Leśna Technika Rolnicza i Leśna Technika Rolnicza i Leśna I stopnia (inżynierskie) stacjonarne - 3,5 roku lub niestacjonarne - 4 lata II stopnia (magisterskie) stacjonarne - 1,5 roku lub niestacjonarne - 2 lata

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE Plan nauczania oddziału 1G 1G - technik geodeta 311104 Język polski 3 3 3 3 12 Język angielski 2 2 2 3 9 Język francuski (grupa 1) 1 1 2 2 6 Język niemiecki (grupa 2) 1 1 2 2 6 Historia 1 1 2 Wiedza o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie decentralizacji środków finansowych Uczelni Na podstawie art. 66 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

w roku akademickim 2015/2016 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b Fizyka z elementami biofizyki s.7,8 PP

w roku akademickim 2015/2016 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b Fizyka z elementami biofizyki s.7,8 PP Rozkład zajęć w semestrze 1 stosowana rok I Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta s.122 KK 5.10.2015 / Podstawy technologii roślinnej ćw. gr 1a s. 010 PP od

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo