L.dz. DZP-1582/2010 Kraków OGŁOSZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE"

Transkrypt

1 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nr zamówienia: DZP /2010 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków Al. Mickiewicza 21 ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nr zamówienia: DZP /2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie 1 Zmywarka dla Domu Studenckiego nr III sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 2.19,00 złotych (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków Zadanie 2 Maszyna czyszcząco-zbierająca dla Domu Studenckiego nr III szt. 1 WETROK POLSKA S.A. ul. Łączyny 4b, Warszawa z ceną brutto: 7.198,00 złotych (słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Oferta spełnia Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA ul. Rejtana 22/98, Rzeszów ERFOLG ul. Parkowa 45, Szczecin MEGAN Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 180, Łódź 71,95 2,77 Zadanie 3 Pralnico-wirówka dla Domu Studenckiego nr III - sztuk + Kasownik do pralnico-wirówki sztuk + Żetony do kasownika sztuk 300 Usługi-Handel Tatarczyk Michał, ul. Ładna 1, Mszana z ceną brutto: 94.42,10 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych

2 2 10/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikacji Zadanie 4 Suszarka przemysłowa dla Domu Studenckiego nr III sztuk 3 + kasownik do suszarki sztuk 3 + żetony do kasowania sztuk 150 Usługi-Handel Tatarczyk Michał, ul. Ładna 1, Mszana z ceną brutto: 3.0,8 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 8/100). Oferta spełnia Zadanie 5 Kuchenka elektryczna 2 palnikowa dla Domu Studenckiego nr III sztuk 3 Andrzej Zuber z ceną brutto: 549,00 złotych (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków Zadanie Kuchenka elektryczna 4 palnikowa dla Domu Studenckiego nr III sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 3.0,00 złotych (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z Zadanie 7 Zmywarka dla Domu Studenckiego nr IV sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 2.19,00 złotych (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków Zadanie 8 Maszyna czyszcząco-zbierająca dla Domu Studenckiego nr IV szt. 1 WETROK POLSKA S.A. ul. Łączyny 4b, Warszawa z ceną brutto: 7.198,00 złotych (słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Oferta spełnia

3 Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA ul. Rejtana 22/98, Rzeszów ERFOLG ul. Parkowa 45, Szczecin MEGAN Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 180, Łódź 71,95 2,77 Zadanie 9 Pralnico-wirówka dla Domu Studenckiego nr IV - sztuk 7 + Kasownik do pralnico-wirówki sztuk 7 + Żetony do kasownika sztuk 350 Usługi-Handel Tatarczyk Michał, ul. Ładna 1, Mszana z ceną brutto: ,78 złotych (słownie: sto dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 78/100). Oferta spełnia Zadanie 10 Suszarka przemysłowa dla Domu Studenckiego nr IV sztuk 3 + kasownik do suszarki sztuk 3 + żetony do kasowania sztuk 150 Usługi-Handel Tatarczyk Michał, ul. Ładna 1, Mszana z ceną brutto: 3.0,8 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 8/100). Oferta spełnia Zadanie 11 Wielofunkcyjna maszyna do szycia dla Domu Studenckiego nr IV sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 3.050,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 Zadanie 12 Pralnico-wirówka dla Domu Studenckiego nr II Młodość - sztuk 1 + Kasownik do pralnico-wirówki sztuk 1 + Żetony do kasownika sztuk 50 Usługi-Handel Tatarczyk Michał, ul. Ładna 1, Mszana z ceną brutto: 1.432,23 złotych (słownie: szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 23/100). Oferta spełnia

4 4 Zadanie 13 Suszarka przemysłowa dla Domu Studenckiego nr II Młodość sztuk 1 + kasownik do suszarki sztuk 1 + żetony do kasowania sztuk 50 Usługi-Handel Tatarczyk Michał, ul. Ładna 1, Mszana z ceną brutto: ,23 złotych (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 23/100). Oferta spełnia Zadanie 14 Odkurzacz przemysłowy dla Domu Studenckiego nr II Młodość sztuk 2 z ceną brutto: 1.220,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych 00/100). Oferta spełnia 3 5 WETROK POLSKA S.A. ul. Łączyny 4b, Warszawa MEGAN Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 180, Łódź 84,75 Zadanie 15 Zmywarka dla Domu Studenckiego nr II Młodość sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 1.44,00 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków Zadanie 1 Kuchenka mikrofalowa dla Domu Studenckiego nr II Młodość sztuk 4 Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA ul. Rejtana 22/98, Rzeszów z ceną brutto: 1.240,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych 00/100). Oferta spełnia 84,70

5 5 Zadanie 17 Zmywarko-szorowarka dla Domu Studenckiego nr II Młodość sztuk 2 z ceną brutto: 12.88,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikacji 2 5 ERFOLG ul. Parkowa 45, Szczecin MEGAN Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 180, Łódź Zadanie 18 Czajnik elektryczny bezprzewodowy dla Domu Studenckiego nr II Młodość sztuk Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA ul. Rejtana 22/98, Rzeszów z ceną brutto: 570,00 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Oferta spełnia 97,44 Zadanie 19 - Pralnico-wirówka dla Domu Akademickiego Bratniak sztuk 1 Usługi-Handel Tatarczyk Michał, ul. Ładna 1, Mszana z ceną brutto: ,88 złotych (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 88/100). Oferta spełnia Zadanie 20 - Suszarka przemysłowa dla Domu Akademickiego Bratniak sztuk 2 + listwa łączeniowa sztuk 2 Usługi-Handel Tatarczyk Michał, ul. Ładna 1, Mszana z ceną brutto: 21.01,2 złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście złotych 2/100). Oferta spełnia

6 Zadanie 21 Odkurzacz dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej sztuk 1 + Worki do odkurzacza Andrzej Zuber z ceną brutto: 390,40 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 40/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 Zadanie 22 Kuchenka mikrofalowa dla Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 3,00 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków Zadanie 23 Kuchenka mikrofalowa dla Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa sztuk 1 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający unieważnia niniejsze zadanie ponieważ nie złożono na nie ani jednej. Zadanie 24 Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Hodowli Bydła - sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 2.074,00 złotych (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z Zadanie 25 Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Hodowli Bydła - sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 854,00 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 Zadanie 2 Chłodziarka dla Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt szt. 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 2.440,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z

7 7 Zadanie 27 Zamrażarka skrzyniowa dla Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy sztuk 1 z ceną brutto: 2.19,00 złotych (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Oferta spełnia 7 FROST Tomasz Jankowski ul. Dobra 9, Łomianki 99,19 Zadanie 28 - Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 1.098,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z Zadanie 29 Zamrażarka szufladowa dla Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy sztuk 1 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający unieważnia niniejsze zadanie ponieważ nie złożono na nie ani jednej. Zadanie 30 Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Zoologii i Ekologii sztuk 2 Andrzej Zuber z ceną brutto: 2.440,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z Zadanie 31 Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 1.342,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z

8 8 Zadanie 32 Zamrażarka dla Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa sztuk 2 Andrzej Zuber z ceną brutto: 1.708,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset osiem złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków Zadanie 33 - Czajnik elektryczny bezprzewodowy dla Katedry Fizjologii i Endokry- -nologii Zwierzat sztuk 5 Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA ul. Rejtana 22/98, Rzeszów z ceną brutto: 25,00 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100). Oferta spełnia 85,38 Zadanie 34 - Kuchenka mikrofalowa dla Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa sztuk 2 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający unieważnia niniejsze zadanie ponieważ nie złożono na nie ani jednej. Zadanie 35 - Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Roślin Ozdobnych sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 75,40 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 40/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków Zadanie 3 - Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Roślin Ozdobnych sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 1.220,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z

9 9 Zadanie 37 Kostkarka do lodu dla Katedry Roślin Ozdobnych sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 732,00 złotych (słownie: siedemset trzydzieści dwa złote 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 Zadanie 38 Kruszarka do lodu dla Katedry Roślin Ozdobnych sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 183,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 Zadanie 39 Witryna chłodnicza dla Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej sztuk 1 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający unieważnia niniejsze zadanie ponieważ nie złożono na nie ani jednej. Zadanie 40 - Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej sztuk 1 Andrzej Zuber z ceną brutto: 97,00 złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100). Oferta spełnia warunki ustawy z Zadanie 41 - Czajnik elektryczny bezprzewodowy dla Działu Gospodarczego szt. 20 Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA ul. Rejtana 22/98, Rzeszów z ceną brutto: 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Oferta spełnia 93,14

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Krakowie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gd Nowy Dwór Gdański, dn. 10.07.2012 roku Dotyczy: Zamówienia publicznego OPS-EFS- 341/7/2012 www.mgopsndg.pl ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gd Nowy Dwór Gdański, dn. 06.05.2014 r. Dotyczy: Zamówienia publicznego OPS.EFS.261.1.2014 www.mgopsndg.pl ZAWIADOMIENIE O

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 19-04-07 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA

Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA Raport bieŝący nr 20 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-20 Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Załącznik Nr 66a Pabianice, dnia 25.04.2014 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.272.1.2014... znak sprawy nazwa wykonawcy. adres wykonawcy. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na :

Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na : Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na : 1250 Modernizacja płyty Rynku Głównego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. ogłasza publiczną licytację na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie-Podgórzu przy ul. Krzemienieckiej oraz w Wieliczce przy ul. Górsko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI

Bardziej szczegółowo