I N F O R M A T O R NR 19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A T O R NR 19"

Transkrypt

1 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6, Mielec tel./fax:(0-17) , , Rok szkolny 005/006 Mielec, r. I N F O R M A T O R NR 19 MATURA 006 Przed nauczycielami i młodzieżą kolejny trudny okres matury. Chociaż to już drugi rok Nowej matury, na pewno będzie to czas wytężonej pracy dla opiekunów i wychowanków. Trzymamy kciuki za nauczycieli i uczniów oraz życzymy powodzenia. Dyrekcja i pracownicy POM przy CKPiDN w Mielcu Przypominamy, że nauczyciele przedmiotów maturalnych doradców metodycznych w czasie stałych konsultacji w CKPiDN: - języki obce poniedziałki ; - biologia wtorki mogą korzystać z pomocy OFERTA SZKOLEŃ NA MAJ I CZERWIEC Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się końcem bieżącego roku szkolnego i dodatkowymi zajęciami nauczycieli, nasza oferta szkoleń jest bardzo ograniczona i związana z zamknięciem roku. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą we wrześniu roku szkolnego 006/07. OSTATNI INFORMATOR W TYM ROKU SZKOLNYM Informujemy, że ostatni informator (wakacyjny) w tym roku szkolnym zostanie wydany w czerwcu 006 r. Zostaną w nim m. in. podane terminy konferencji informacyjno organizacyjnych prowadzonych przez doradców metodycznych CKPiDN. ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOLEŃ Informujemy, że zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach przeprowadzonych w roku szkolnym 005/06 dla wychowawców będą wydawane w sekretariacie CKPiDN po 15 czerwca 006 r. W tym samym terminie będą wydawane zaświadczenia z uczestnictwa w krótkich formach doskonalenia (np. konsultacjach zespołowych), prowadzonych przez doradców metodycznych. STUDIA PODYPLOMOWE - Oligofrenopedagogika W związku z dużym zainteresowaniem nauczycieli studiami podyplomowymi: Oligofrenopedagogika, informujemy, że CKPiDN planuje uruchomienie we wrześniu roku szkolnego 006/07, kolejnej edycji przy współpracy z Akademią Pedagogiczną w Łodzi i Podkarpackim Towarzystwem Edukacji Alternatywnej Wszechnica w Krośnie. Studia będą trwały 3 semestry 350 godzin. Odpłatność 3 000,00 zł. Prosimy o składanie dokumentów: - Karta słuchacza; - Podanie; - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych; - zdjęcia; w sekretariacie Centrum (tam też można pobrać druki) do 0 czerwca 006 r. 1 Maj czerwiec 006

2 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych informacjami na temat awansu zawodowego na konsultacje doradców metodycznych w ramach wyznaczonych dni. Grafik dyżurów zamieszczony jest na stronie CKPiDN w części, w zakładce Doradcy metodyczni. KONFERENCJA - EFEKTY PRACY Z DZIECKIEM I UCZNIEM ZDOLNYM 3 maja 006 r. o Kuratorium Oświaty i CKPiDN zapraszają dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, na powiatową konferencję: Efekty pracy z dzieckiem i uczniem zdolnym. Celem konferencji będzie: przybliżenie dobrej praktyki pracy z uczniem i dzieckiem zdolnym. W programie konferencji: - Inteligencja, osobowość i twórczość dziecka zdolnego - wykład Elżbieta Mikołajczyk, dyr. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kolbuszowej; - Uczeń zdolny w świetle przepisów prawa oświatowego wykład Jadwiga Trzpis, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie; - Prezentacja Szkolnego Programu Pracy z uczniem zdolnym Wiesława Korzeń, dyr. Gimnazjum nr 1 w Mielcu; - Prezentacja organizacji imprezy Młodzi nieprzeciętni Arkadiusz Gałkowski, dyr. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Mielcu; - Działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu na rzecz wspomagania rozwoju dziecka zdolnego Bożena Kardyś, psycholog - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mielcu; - Organizacja doskonalenia nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Metodycznym przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, na temat pracy z uczniem zdolnym; - Prezentacja efektów pracy zajęć pozaszkolnych szkół mieleckich. Konferencja odbędzie się w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA przy ul. Ks. H. Arczewskiego 7 w Mielcu. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji telefonicznie lub em na adres: do 19 maja 006 r. KONFERENCJA - OCENIANIE ZEWNĘTRZNE WYZWANIA I PROBLEMY 1 maja 006 r. o w siedzibie CKPiDN serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Polonistyczną: Ocenianie zewnętrzne wyzwania i problemy. Celem konferencji jest: - przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z egzaminami zewnętrznymi; - spotkanie środowisk edukacyjnych tworzących egzamin i zainteresowanych formułą egzaminów zewnętrznych; - uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak nauczyciele poloniści pracują na swój sukces zawodowy? Tematami wykładów będą: - O uczciwą wojnę językową dr Piotr Zbróg - Akademia Świętokrzyska w Kielcach; - Badania PISA a ich wykorzystanie w pracy nauczycieli Beata Kossakowska - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie; - Ocenianie kształtujące - jego znaczenie dla edukacji Marta Choroszczyńska Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie; - Rola przykładowych arkuszy egzaminacyjnych w kształceniu umiejętności z przedmiotów humanistycznych Małgorzata Boba, Maria Michlowicz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie; - Spotkanie poetyckie z Józefem Baranem i Małgorzatą Wojnarowska. Dla zainteresowanych, 13 maja przewidziany jest wyjazd do Łańcuta i zwiedzanie Zamku. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Jedyne koszty, jakie ponosi uczestnik to: - opłata noclegu w bursie nauczycielskiej przy CKPiDN 30,00 zł. - opłata wyjazdu do Łańcuta 30,00 zł. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji do 9 maja 006 r. elektronicznie na adres: lub pocztą na załączonym druku - druk w formie elektronicznej można pobrać ze stron internetowych: - (przy Informatorze nr 19) - Maj czerwiec 006

3 KONFERENCJA - JAK BEZPIECZNIE I CIEKAWIE SPĘDZIĆ WAKACJE? W związku ze zbliżającymi się wakacjami zapraszamy na konferencję, której celem jest przedstawienie nauczycielom, do wykorzystania na godzinach wychowawczych: - zagrożeń związanych z narkotykami, sektami religijnymi i inicjacją seksualną uczniów; - oferty środowiska mieleckiego spędzenia wolnego czasu w czasie wakacji. Gośćmi wykładowcami na konferencji będą: - Teresa Król, z-ca Redaktora Naczelnego miesięcznika Wychowawca; - St. aspirant Wiesław Kluk, sp. ds. prewencji; Komenda Powiatowa Policji w Mielcu; - Ks. Władysław Burek, doradca metodyczny z katechezy w Powiatowym Ośrodku Metodycznym przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Adresatami konferencji są: wychowawcy, pedagodzy szkolni, katecheci, opiekunowie na koloniach i wycieczkach szkolnych. Uczestnicy otrzymają materiały z odpowiedziami na pytania dotyczące zagrożeń młodzieży oraz ofertę spędzenia czasu wolnego w czasie wakacji. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Konferencja odbędzie się 6 czerwca 006 r. o w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA przy ul Ks. H. Arczewskiego 7 w Mielcu. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji do czerwca 006 r. elektronicznie na adres: lub telefonicznie. Informacje i zapisy CKPiDN Mielec, ul Wyspiańskiego 6 tel/fax: (9, 95) 3 Maj czerwiec 006

4 Kursy i warsztaty Wszystkie spotkania odbywają się w CKPiDN w Mielcu, chyba że zaznaczono inaczej w Uwagach Lp Tematyka Termin Liczba godzin Prowadzący Forma Uwagi Liderzy WDN Zakończenie roku szkolnego 005/ Zdzisław Nowakowski Józef Grzych *.. Jak bezpiecznie i ciekawie spędzić wakacje? Odkrywamy Europę partnerska współpraca międzynarodowa przedszkoli Nauczmy dziecko pięcioletnie myśleć, czuć i dobrze się bawić z nowymi seriami edukacyjnymi Ogólnopolska Konferencja Polonistyczna: Ocenianie zewnętrzne wyzwania i problemy Jak przygotować dokumentację potwierdzającą dorobek zawodowy? Wychowawcy Zaproszone osoby prowadzące zostały wymienione powyżej w części opisowej Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane Marta Ozimek Nowa Edukacja Beata Wrzesień doradca metodyczny z wychowania przedszkolnego Przedmioty humanistyczne i społeczne od do Zaproszone osoby prowadzące zostały wymienione powyżej w części opisowej Małgorzata Leyko doradca metodyczny z biologii Konferencja Konferencja Konsultacja zespołowa Dla wychowawców, pedagogów, katechetów opiekunów kolonii, wycieczek szkolnych. Miejsce konferencji: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego * wychowania przedszkolnego * wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego SP nr 11 w Mielcu * Udział w zajęciach: nieodpłatny Koszt noclegu: 30,00 zł. Koszt wyjazdu do Łańcuta 13 maja: 30,00 zł * przedmiotów przyrodniczych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Maj czerwiec 006

5 I Etap Powiatowego Konkursu Matematycznego II Klas Gimnazjum Przedmioty matematyczno - przyrodnicze Miasto Mielec: Gimnazjum nr w Mielcu - gminy: wyznaczone gimnazja w gminach. II Etap Powiatowego Konkursu Matematycznego II Klas VI SP nr 9 w Mielcu 3. II Etap Powiatowego Konkursu Matematycznego II Klas Gimnazjum Gimnazjum nr w Mielcu. Uroczyste Podsumowanie Powiatowego Konkursu Matematycznego II Klas Gimnazjum Gimnazjum nr w Mielcu Katecheza Formacja eucharystyczna katechizowanych Ks. Władysław Burek doradca metodyczny z katechezy Dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Mielec, ul. Bł ks. Romana Sitki Inne. 3.. Wszystko o emeryturach dla nauczycieli Efekty pracy z dzieckiem i uczniem zdolnym Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży ** 36 ** 10 Józefa Biernacka z zarządzania i organizacji oświaty, prawnik Zaproszone osoby prowadzące zostały wymienione powyżej w części opisowej Grażyna Pleban Bogumiła Dziekan Gąbka zy Grażyna Pleban Bogumiła Dziekan Gąbka zy Kurs Kurs Konferencja Dla wszystkich zainteresowanych * Dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów powiatu mieleckiego Miejsce konferencji: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego * Dla wszystkich zainteresowanych. Dla wszystkich chętnych pełniących funkcję wychowawcy Co najmniej trzykrotnie. 5 Maj czerwiec 006

6 5. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych. ** 10 Grażyna Pleban, Bogumiła Dziekan Gąbka zy Kurs wszystkich etapów edukacyjnych. Koszt szkoleń za jedną dydaktyczną wynosi od 3,00 zł. do 5,00 zł. (cena uzależniona jest od rodzaju kursu liczby osób w grupie). W przypadku kursów finansowanych z EFS są one bezpłatne. * zgłoszenia prosimy przesyłać na adres lub telefonicznie **szkolenia odbywają się w siedzibie CKPiDN w Mielcu po zebraniu grupy. Termin rozpoczęcia kursu zostanie podany uczestnikom po zebraniu grupy. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres faksem lub listownie do 15 maja 006 r. Informacje i zapisy CKPiDN Mielec, ul Wyspiańskiego 6 tel/fax: (9, 95) 6 Maj czerwiec 006

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok

PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Nr 19/310/11 z dnia 22 marca r. PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na rok Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 2 NaleŜy podkreślić,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Można kontaktować się z nimi

Szanowni Państwo. Można kontaktować się z nimi Szanowni Państwo. Zapraszamy na z doradcami metodycznymi w II semestrze roku szkolnego 2010/2011. Istotą doradztwa jest bezpośredni, częsty kontakt doradcy z nauczycielem. W tym widzimy sens jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Suwałki, marzec 2007 Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2006 Spis treści I Wstęp 3 strony II Analiza

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy...

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... SPIS TREŚCI: I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... 6 6 6 II. Zasady organizacji... 7 III. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ

WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ Wyróżnienia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych - w piątej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 5 (55)

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 5 (55) Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 5 (55) Zielona Góra 2013 by Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska by Wydział Nauki Katolickiej BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych. Raport z ewaluacji Obszar : Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim. Zespół sporządzający

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI 2 WYWIAD. W CDiDN-ie 36. Rozmaitości 39. lipiec/sierpień 2007 nr 7/8

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI 2 WYWIAD. W CDiDN-ie 36. Rozmaitości 39. lipiec/sierpień 2007 nr 7/8 S p i s t r e, s c i AKTUALNOŚCI 2 WYWIAD Katarzyna Krysztofiak By jak najlepiej służyć społeczeństwu. Rozmowa z Urszulą Pańką, dyrektorem CDiDN w Szczecinie 3 Edukacja w regionie Priorytety doskonalenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo