Automatyczna łuskarka do lodu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyczna łuskarka do lodu"

Transkrypt

1 Automatyczna łuskarka do lodu ed INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Zabrania się wprowadzanie jakichkolwiek zmian w tej instrukcji

2

3

4

5 Szanowni Państwo, Gratulujemy wyboru najwyższej jakości produktów, które na pewno spełni Twoje oczekiwania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. SPIS TREŚCI 1 WAŻNE PORADY I ZALECENIA 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4 ROZPAKOWANIE 5 INSTALACJA 5.1 SPOSÓB PODŁĄCZENIA 5.2 POZYCJONOWANIE 5.3 PODŁĄCZENIA WODNE 5.3.a PRZYŁĄCZE WODY 5.3.b ODPŁYW 5.4 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 6 URUCHOMIENIE 6.1 CZYSZCZENIE CZĘSCI WEWNETRZNE 6.2 URUCHOMIENIE GŁÓWNE PRZYCZYNY ZAKŁUCEŃ PRACY PRACA KONSERWACJA 9.1 CZYSZCZENIE FILTRA ZAWORU WODY 9.2 MODELE CHŁODZONE POWIETRZEM 9.3 ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENY POSTĘPOWANIE PODCZAS KONSERWACJI URZĄDŻENIA Liczby w tej instrukcji mają charakter ogólny. Niektóre dane mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w tej instrukcji obsługi ze względu na błędy drukarskie lub transkrypcji. Producent zastrzega sobie również prawo do dokonywania modyfikacji produktów, które mogą być konieczne lub użyteczne, także w interesie użytkownika, bez naruszania podstawowych produktów cechy funkcjonalność i bezpieczeństwo.

6 1 WAŻNE PORADY I ZALECENIA Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część automatycznej ŁUSKARKI lodu (zwanej dalej jako urządzenie), i powinna być zatrzymane na przyszłość. W przypadku gdy urządzenia są sprzedawane lub przekazywane innej osobie, tej instrukcji należy przekazać nowemu użytkownika, w celu umożliwienia mu zapoznania się z funkcjonowaniem sprzętu i odpowiednich rad i zaleceń. Przed zainstalowaniem urządzenia, przeczytaj porady i zalecenia zawarte w tej instrukcji obsługi. Podaje się je w celu zapewnienia bezpiecznej instalacji, obsługi i konserwacji rządzenia. zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji w celu upewnienia się że urządzenie działa skutecznie i prawidłowo, konieczne jest zgodne z zaleceniami producenta zlecać konserwacje osobom wykwalifikowanym potrafiącym usunąć panele lub kratki zawsze podnieść urządzenie, aby przenieść go nawet nieznacznie. Nie pchać lub ciągnąć korzystanie z urządzenia do innego celu niż produkcja lodu z zimnej wody pitnej zostanie uznane za niewłaściwe nie zasłaniać wentylacji i odprowadzania ciepła przez kratki, ponieważ zła wentylacja - oprócz zmniejszenia wydajności urządzenia - może również spowodować poważne uszkodzenia. jeśli urządzenie działa w sposób wadliwy, wyłącz je za pomocą wyłącznika głównego i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Zakręć doprowadzenie wody. Nie podejmować prób naprawy urządzenia samodzielnie. Każda niefachowa interwencja może skutkować utratą gwarancji. Nie używać lodu w zbiorniku do schładzania lub przechowywać żywności lub napojów, te działania mogą spowodować zablokowanie wylotu odpływu, powodując przepełnienie komory wodą. W razie awarii urządzenia skontaktuj się ze sprzedawcą, Do naprawy stosuj wyłącznie oryginalne częsci zamienne. Korzystanie urządzeń elektrycznych wymaga przestrzegania pewnych podstawowych zasad, w szczególności: nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub nogami Nie używać urządzenia, gdy jesteś boso Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach takich jak łazienki lub prysznice nie ciągnij za kabel zasilający w celu odłączenia go od sieci nie pozwalaj na korzystanie z urządzenia przez dzieci, lub osoby nie przeszkolone.

7 Urządzenie nie zawiera płynu chłodzącego, która uszkadza warstwę ozonową. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody dla środowiska, zwierząt, ludzi lub obiektów spowodowane przez nieprawidłowy montaż. 2 DANE TECHNICZNE (rys. 1) Napięcie i częstotliwość podane są na tabliczce znamionowej urządzenia. Zapoznaj się z nimi w celu sprawdzenia zgodności. Napięcie (1), moc (2), model (3), numer seryjny (4), Producent (5). Ciągły równoważny poziom dźwięku urządzenia jest mniejszy niż 70 db (A). Pomiary przeprowadzono 1 m od powierzchni urządzenia i 1,60 m nad ziemią, podczas produkcji lodu. Schemat elektryczny jest umieszcvzony z przodu pod panelem frontowym urządzenia. W celu uzyskania dostępu schematu, odłącz urządzenie od źródła zasilania, należy poluzować śruby mocujące panel przedni i przesuń ją do góry po otwarciu drzwi. 3 Informacje dotyczące TRANSPORTU Waga netto oraz waga wraz z opakowaniem urządzenia podane są na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Proszę odwołać się do instrukcji na opakowaniu, w celu prawidłowego transportu i podnoszenia urządzenia. Urzadzenie musi zawsze być transportowane w pozycji pionowej 4 Rozpakowanie Urządzenie musi być zainstalowane przez osobę do tego uprawnioną. Po usunięciu opakowania zgodnie z instrukcją obsługi, upewnij się czy URZĄDZENIE nie jest uszkodzone. Jeśli masz wątpliwości, nie używaj go i natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Wszystkie elementy opakowania (worki plastikowe, kartony, styropian, gwoździe itd.) należy usunąć i umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ są potencjalnym źródłem zagrożenia. Podnieś delikatnie urządzenie i dopasuj dostarczone do urządzenia nogi (6 na rysunku. 3). Użyj poziomicy w celu wypoziomowania urządzenia. Jeśli to konieczne, wyreguluj poziom urządzenia nóżkami. 5 INSTALACJA 5.1 SPOSÓB PODŁĄCZENIA (Rys. 4) 7. połączenie elektryczne sterowane przez odcięcie wyłącznikiem prądowym 8. woda z kranu 9. rura wodociągowa 10. rura odprowadzająca wodę

8 5.2 POZYCJONOWANIE Urządzenie musi być zainstalowane w miejscu higienicznym, unikać pomieszczeń, takich jak piwnice i magazyny, ponieważ niski poziom higieny przyczynia się do tworzenia i rozprzestrzeniania się bakterii w urządzeniu. Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia od 10 C do 34 C Najlepsze wyniki pracy urządzenia zostaną uzyskane poprzez instalację urządzenia w miejscu o temperaturze pomiędzy 10 C a 34 C i temperaturze wody od 3 C do 25 C. Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. To urządzenie: musi być zainstalowane w miejscu, gdzie może być nadzorowane przez wykwalifikowany personel nie moze być stosowane na zewnątrz Nie należy instalować w wilgotnych miejscach, albo gdzie może zostać spryskane wodą Nie należy czyścić strumieniem wody musi być umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od ścian bocznych 5.3 PODŁĄCZENIA WODNE Ważne: Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej przez wykwalifikowanego pracownika, zgodnie z instrukcją producenta, do tego urządzenia musi być dostarczana tylko zimna woda (woda pitna) Ciśnienie wody w instalacji od 0,1 do 0,6 MPa Jeżeli twardość wody w instalacji przekracza 6 stopni niemieckich. Należy do instalacji wodnej podłączyć zmiękczacz wody. Nigdy nie zamykaj zaworu dopływu wody w czasie pracy urządzenia. 5.3.a PRZYŁĄCZE WODY (Rys. 5) Włóż specjalną uszczelkę (12) w gniazdo (11) węża dopływu bieżącej wody (9). Następnie należy delikatnie dokręcić wąż do kranu (8). 5.3.b ODPŁYW (Rys. 5) Rura spustowa wody (10) w obudowie umieszczona na tylnej części urządzenia. Upewnij się, że: wewnętrzna średnica wynosi 22 mm, wąż spustowy nie może być zdławiony w żadnym punkcie na całej długości musi być zachowany 15% spadek do kanalizacji 5.4 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Ważne: urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej przez wykwalifikowanego specjalistę przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sprawnej instalacji z uziemieniem upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sprawnej instalacji z uziemnieniem

9 upewnij się, że możliwości systemu zasilania odpowiada maksymalnej wartości mocy podanej na tabliczce znamionowej urządzenia urządzenie jest wyposażone we wtyczkę. Należy przygotować gniazdo wraz z zabezpieczeniem różnicowym, od strony zasilania umieszczone w taki sposób, aby były łatwo dostępne. Włóż wtyczkę do gniazdka z przełącznikiem (7 na rys.. 4) upewnij się, że kabel zasilający jest rozwinięty i czy nie jest zgnieciony w żaden sposób jeżeli zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wyspecjalizowanego technik 6 URUCHOMIENIE 6.1 CZYSZCZENIE CZĘŚCI WEWNETRZNYCH Zaleca się umycie wewnętrznej części przed użyciem urządzenia. Upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony przed przeprowadzeniem operacji czyszczenia. Użyj zwykłego płynu do mycia naczyń z wodą i roztworu octu do czyszczenia, 6.2 URUCHOMIENIE Gdy urządzenie zostało prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacji wodnej. Urządzenie może być uruchomione w następujący sposób: a) odkręć zawór wody (8 na rys.. 4) b) włożyć wtyczkę do gniazdka i włącz zasilanie za pomocą przełącznika(7 na rys.. 4) Włącz urządzenie, naciskając włącznik urządzenia (13 na rys.. 3). 7 GŁÓWNE PRZYCZYNY ZAKŁUCEŃ PRACY Jeżeli urządzenie nie produkuje lodu, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum technicznym, najpierw dokładnie sprawdź, czy: zawór wody (8 na rys.. 4), został otwarty energia elektryczna jest dostarczona do urządzenia; wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gnieździe. (7 in Fig. 4) is in the ON position, and the push button (13 in Fig. 3) is lighted up Ponadto: jeżeli istnieje nadmierny hałas, upewnij się, że urządzenie nie dotyka metalowych mebli lub blach, które mogą powodować hałas lub drgania sprawdź otwór spustowy w pojemniku, sprawdź czy nie jest zatkany, sprawdź czy rura spustowa jest prawidłowo podłączona i nie jest zdławiona lub uszkodzona upewnij się, że temperatura powietrza lub wody nie przekracza wartości dopuszczalnych (zob. pkt 5.2) Jeśli usterka nadal występuje po wykonaniu wyżej wymienionych kroków, należy wyłączyć zasilanie elektryczne i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Zamknij zawór wody z sieci wodociągowej i skontaktui się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym

10 8 PRACA Urządzenie jest wyposażone w termostat bezpieczeństwa. Uruchamia się gdy komora na lód jest pełna. Gdy lód z komory zostanie usunięty, urządzenie wznowi pracę. 9KONSERWACJA 9.1 CZYSZCZENIE FILTRA ZAWORU WODY (Fig. 6) Co najmniej raz na dwa miesiące należy oczyścić filtr (14) umieszczony na wlocie zaworu wody, postępując w następujący sposób: należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego za pomocą przełącznika (7 na rys. 4) a następnie odłączyć wtyczkę zasilania urządzenia. zamknąć dopływ wody poprzez przekręcenie zaworu (8 na rys.. 4) odkręcić przewód z tyłu urządzenia(11) za pomocą szczypiec, wyjmij filtr (14) umieścić filtr pod silnym strumieniem wody, aby usunąć resztki i zabrudzenia, Po przeprowadzeniu operacji czyszczenia, zamontuj filtr i wąż. Po zakończeniu czyszczenia i zamontowaniu węży (zgodnie z instrukcja obsługi), włącz 9.2 MODELE CHŁODZONE POWIETRZEM (Fig. 7) W przypadku modeli chłodzonych powietrzem, należy pamiętać o regularnym czyszczeniu filtra i kratki wlotowej powietrza. Filtr zewnętrzny (jeśli występuje) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu, w następujący sposób: wyłączyć urządzenie (7 w rys. 4) otworzyć plastikową klapkę z frontu urządzenia wyjąć filtr usunąć kurz z filtra przez wydmuchiwanie sprężonym powietrzem 9.3 ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENY O środki czystości i środki dezynfekujące należy pytać swojego Dystrybutora Przy twardości wody zasilającej, przekraczającej 6 HD, konieczne jest zainstalowanie urządzenia zmiękczającego, co znacznie wydłuży okres żywotności i niezawodności urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikajacych z powstania osadów wapnia w urządzeniu, naprawa nie będzie traktowana jako gwarancyjna. Do usuwania osadu wapiennego stosuj jedynie profescjonalne środki przeznaczone do takiego działania. Nie należy używać strumieni wody do czyszczenia urządzenia. Wszystkie operacje czyszczenia należy przeprowadzić dopiero po wyłączeniu z gniazdka urządzenia i po zakręceniu dopływu wody do urządzenia. Ważne: Lód wyprodukowany przez urządzenie w ciągu pierwszych 30 minut po wcześniejszym czyszczeniu i okamienieniu urządzenia powinien zostać wyrzucony.

11 Radzimy zwrócić się do sprzedawcy o sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych, który będzie obejmować następujące czynności: czyszczenie skraplacza czyszczenie filtra sprawdzenie wykorzystania gazu chłodzącego sprawdzenie cyklu operacyjnego dezynfekcja urządzenia 10 POSTĘPOWANIE PODCZAS KONSERWACJI URZĄDŻENIA Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez pewien okres czasu, wykonaj następujące czynności: wyłączyć źródła energii elektrycznej za pomocą przełącznika (7 na rys. 4), a następnie wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda zamknij dopływ wody przez wyłączenie zawór wody (8 na rys.. 4) przeprowadzać wszystkie operacje przewidziane dla zaplanowanej konserwacji urządzenia (patrz rozdział 9) wyczyść filtr zaworu wody w sposób opisany w rozdziale 9.1 wyczyść filtr powietrza jak opisano w rozdziale 9.2 Urządzenie musi być eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych w trakcie zimy 4. Naprawy i zgłoszenia reklamacji. WAŻNE: W celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego działania urządzenia, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia potwierdzony protokołem serwisowym Wymiana jakichkolwiek części roboczych urządzenia, musi być każdorazowo przeprowadzana przez pracowników autoryzowanego serwisu mających odpowiednie uprawnienia techniczne. W przypadku wymiany części roboczych należy sprawdzić, czy został zakręcony główny zawór gazu oraz czy w pobliżu nie pali się nieosłonięty płomień. a) Zgłoszenia wszelkich usterek w działaniu urządzeń i awarii oraz wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać na adres sprzedawcy, którego dane znajdują się na dokumencie potwierdzającym nabycie urządzenia (faktura). Gwarancji nie podlegają: Żarówki, elementy gumowe, elementy grzejne zniszczone poprzez działanie kamienia kotłowego, szyby, elementy ulegające naturalnemu zużyciu np.: palniki, uszczelnienia pomp, rury odpływowe, amortyzatory, pokrycia wałków, pasy filcowe, oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne urządzeń i ich elementów, jak również uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, niezgodnego z powyższą instrukcją. Czynności obsługowe takie jak: Odkamienianie i dbałość o czystość urządzenia nie są wykonywane przez serwis w ramach gwarancji.

12

13

14

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Kostkarki do lodu. Instrukcja obsługi

Kostkarki do lodu. Instrukcja obsługi Kostkarki do lodu 71605, 7169, 71643, 71865, 71889 (chłodzone wodą) 7161, 71636, 71650, 7187, 71896 (chłodzone powietrzem) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA CE6-20 CE6-40 CE6-41 J036501 0 DANE TECHNICZNE CE6-20 M: pokrętło nastawy mocy P: kontrolka pracy E: przyłacze zasilania elektrycznego CE6-40 M: pokrętło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji MODEL: GAZOWE PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HGC-10/21 HGV-10/21 20/21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA... 5. INSTALACJA....... 6. ZASADY BHP... 7. OBSŁUGA URZĄDZENIA.... 8. KONSERWACJA....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI KOSTKARKI DO LODU

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI KOSTKARKI DO LODU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI KOSTKARKI DO LODU - 1 - SPIS TREŚCI: 1.WPROWADZENIE 3 Działanie urządzenia cykle 3 Schemat roboczy 4 Str. 2.OPIS TECHNICZNY DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE MODEL: 691100 v2.0-03.2015 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Osuszacz Powietrza OP-100

Osuszacz Powietrza OP-100 pl Instrukcja obsługi, konserwacji i serwisu Osuszacz Powietrza OP-130 1. ROZŁADUNEK Urządzenie powinno być transportowane w pozycji pionowej, odpowiednio zabezpieczone i spakowane. Producent wysyła urządzenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy Immergas który zapewni długotrwałe użytkowanie i bezpieczeństwo. Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Płyta gazowa FHNE 604 3G TC FHNE 755 4G TC FHNE 805 4G TC FHNE 805 4G TC FM FHNE 1204 3G TC FHNE 1204 3G TC FM FHNE COR 4 3G TC SPIS TREŚCI WSTĘP 3 SPOSÓB EKSPLOATACJI 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚI SKRÓONA INSTRUKJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPJI ROZPOZĘIE I ZAKOŃZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU ODZIENNA KONSERWAJA I ZYSZZENIE INSTRUKJA

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650 Oststraße 128 22844 Norderstedt Tel 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TREŚCI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 1080-8800.

Bardziej szczegółowo