INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA CE6-20 CE6-40 CE6-41 J

2 DANE TECHNICZNE CE6-20 M: pokrętło nastawy mocy P: kontrolka pracy E: przyłacze zasilania elektrycznego CE6-40 M: pokrętło nastawy mocy P: kontrolka pracy E: przyłacze zasilania elektrycznego 1

3 CE6-41 Mt: pokrętło nastawy mocy piekarnika Ph: kontrolka pracy Mrh: wybór zespołu grzałek E: przepust zasilania elektrycznego P/ M: pokretło wyboru mocy płyty grzejnej Rys. 2 2

4 Nastawa mocy płyty grzejnej Wyłączony minimum maximum Wybór rodzaju grzania piekarnika Wyłączony dół góra dół + góra Nastawa temperatury piekarnika Wyłączony minimum maximum Rys. 5 3

5 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo kupując nasz sprzęt profesjonalnego zastosowania. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo usatysfakcjonowani z dokonanego wyboru. Prosimy o poświęcenie kilku minut Państwa czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Instrukcja została przygotowana w przystępny sposób zgodnie z zasadą, że jeden rysunek zastępuje 1000 słów. Nie mniej jednak zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi, w której tworzeniu brali udział doświadczeni użytkownicy w celu przekazania najistotniejszych informacji dotyczących eksploatacji urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia. Chcieliśmy życzyć Państwu sukcesów oraz pełnej satysfakcji z Państwa nowej kuchni elektrycznej. FAGOR Spis treści Montaż Wymiary ogólne oraz przyłączeniowe 1-3 Specyfikacje techniczne 16 Pozycjonowanie i poziomowanie 17 Połączenia elektryczne 17 Obsługa Włączanie urządzenia 18 Konserwacja Konserwacja 19 Zalecenia dotyczące ochrony środowiska Zalecenia dotyczące ochrony środowiska 19 4

6 Specyfikacja techniczna (Tabela nr 1) MODEL CE6-20 CE6-40 CE6-41 WYMIARY ZEWNĘTRZNE WYMIARY PIEKARNIKA (mm) (mm) Szerokość Głębokość Wysokość Szerokość Głębokość Wysokość Masa netto (kg) ilość PŁYTY GRZEJNE GRZAŁKI PIEKARNIKA ,415V 3N 1.5 kw/h (płyta) kw/h (płyta) kw/h (piekarnik) Pole przekroju poprzecznego kabla Bezpiecznik przełącznika zasilania 4 x 1,5 mm 2 +T 4 x 2,5 mm 2 +T 4 x 4 mm 2 +T 9A 16A 24A Pole przekroju poprzecznego kabla 2 x 2,5 mm 2 +T 2x 6 mm 2 +T 2 x 16 mm 2 +T NAPIĘCIE ZASILAJĄCE 50/60 HZ V 1N Bezpiecznik przełącznika zasilania Pole przekroju poprzecznego kabla 18A 33A 59A 3 x 2,5 mm 2 +T 3 x 4 mm 2 +T 3 x 6 mm 2 +T 220V 3 Bezpiecznik przełącznika zasilania 15A 21A 36A 440V 3 Pole przekroju poprzecznego kabla Bezpiecznik przełącznika zasilania 3 x 1,5 mm 2 +T 3 x 1 mm 2 +T 3x 4 mm 2 +T 5A 12A 21A CAŁKOWITA MOC KW

7 (Tabela nr. 2) Moc odpowiadająca różnym ustawieniom przełącznika płyty grzejnej Płytki blatu ,5 kw/h 0 W 1500 W 1125 W 750 W 375 W 250 W 150 W 2 kw/h 0 W 2000 W 1500 W 1000 W 500 W 330 W 200 W przybliżone temperatury nastawy piekarnika (Tabela nr. 3) ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC 120 ºC 170 ºC 200 ºC 230 ºC 260 ºC 280 ºC 315 ºC Podane wartości w tabeli są wartościami przybliżonymi wymagającymi korekty przez użytkownika 6

8 1.- INSTALACJA Pozycjonowanie i poziomowanie Pozycjonowanie, podłączanie zasilania elektrycznego, podłączanie gazu powinno być zawsze przeprowadzane przez AUTORYZOWANEGO TECHNIKA zaznajomionego z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji urządzenia. Dla efektywniejszego wykorzystania urządzenia zaleca się zainstalowanie okapu wyciągającego. Wypoziomować urządzenie oraz wyregulować jego wysokość. (rys. 2) Połączenia elektryczne Podłączanie urządzenia do sieci zasilającej powinno być zawsze przeprowadzane przez AUTORYZOWANEGO TECHNIKA zaznajomionego z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji urządzenia. Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej powinno być wykonane przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w kraju instalacji urządzenia oraz następujących podpunktów: Sprawdzić czy zasilanie sieciowe odpowiada parametrom wyszczególnionym na tabliczce znamionowej. Do podłączenia urządzenia należy używać przewodów, których izolacja została wykonana z kauczuku chloprenowego lub innych podobnych materiałów (H05RN-F). Zaraz obok urządzenia powinno się zainstalować przełącznik dla trzech faz, który posiada przynajmniej 3 mm odstępy pomiędzy stykami. Zasilanie musi być zabezpieczone odpowiednimi bezpiecznikami Należy bezwzględnie uziemić instalowane urządzenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie spełnienia powyżej podanych wymagań. Przekrój poprzeczny kabla zasilającego oraz poziom ochronny instalowanych bezpieczników pokazane są w tabeli nr 1. BARDZO WAŻNE: Przed ustawieniem urządzenia w miejscu docelowym, dokręcić elektryczny przewód zasilający do dławika. W przypadku zainstalowania szeregowo kilku urządzeń należy uziemić je wzajemnie za pomocą przeznaczonego do tego punktu mocowania, umieszczonego z tyłu podstawy. Włączanie płytki a) Włączyć główne zasilanie. 2.-Obsługa Włączanie urządzenia b) Obrócić przełącznik M (rys. 3) odpowiedniej płytki która ma być włączona na odpowiednią pozycję mocy grzewczej. Włączy się kontrolka P1 (rys. 3) informując o włączeniu wybranej płytki. Niedozwolone jest użytkowanie płyty grzejnej bez odbioru temperatury (brak garnka na rozgrzanej płycie) Nigdy nie polewaj rozgrzanych płyt zimna wodą, może to spowodować jej zniszczenie. Wyłączanie płytek a) W celu wyłączenia płytki, przekręcić przełącznik M na pozycję off (Rys. 3) Palnik zostanie wyłączony.. 7

9 Włączanie piekarnika a) Po wyborze systemu nagrzewania według (Rys. 4), należy obrócić pokrętło MHG do odpowiedniego położenia. Kontrolka P2 (zielona) zapali się informując o gotowości piekarnika. b) Wybrać temperaturę na podstawie tabeli nr. 3, obrócić pokrętło MTH na wybraną pozycję Kontrolka P3 (bursztynowa) zapali się informując o włączeniu grzałek. c) Gdy piekarnik osiągnie ustawioną temperaturę, grzałki zostaną wyłączone (przez termostat) i kontrolka w kolorze bursztynu wyłączy się. Gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, grzałki ponownie zostaną włączone, a kontrolka w kolorze bursztynowym włączy się. WAZNE: Górne grzałki w piekarniku elektrycznym pełnią rolę grilla do przyrumienienia potrawy, więc nie powinny być stosowane w trakcie pieczenia ciast. Wyłączanie piekarnika a) Przestawić dwa pokrętła MTH oraz MHG w położenie wyłączone OFF. Kontrolki BURSZTYNOWA oraz ZIELONA gasną. Codzienne czyszczenia 3.- KONSERWACJA Konserwacja W celu jak najdłuższej i bezawaryjnej pracy urządzenia należy stosować się do poniższych instrukcji: a) Nie należy stosować mocnych i ściernych środków czyszczących. b) Nie stosować węża z wodą pod ciśnieniem do czyszczenia urządzenia. c) Urządzenie należy myć codziennie d) Zwracaj szczególną uwagę na kipiące potrawy, nigdy nie nastawiaj zbyt dużej mocy płyty grzejnej. Powierzchnia płyt musi być codziennie czyszczona za pomocą środków odtłuszczających. Zalecenia dotyczące użytkowania piekarnika a) Przed użyciem piekarnika zaleca się oczyszczenie jego wnętrza za pomocą szmatki i wody z detergentem, zapobiegnie to wystąpieniu przykrego zapachu podczas pierwszego użycia. b) Możliwe jest wykorzystanie jednocześnie do kilku kratek rusztowych ze względu na zastosowany system podgrzewania. c) Przy pierwszym uruchomieniu możliwy jest nieprzyjemny zapach spowodowany wypalaniem się wnętrza piekarnika WAŻNA UWAGA: Wymiana jakiegokolwiek funkcjonalnego elementu mającego wpływ na bezpieczeństwo urządzenia musi być przeprowadzona przez AUTORYZOWANEGO TECHNIKA. Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian należy wyłączyć zasilanie. 8

10 Urządzenie musi by eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych w trakcie zimy. Naprawy i zgłoszenia reklamacji. WAŻNE: W celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego działania urządzenia, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia potwierdzony protokołem serwisowym Wymiana jakichkolwiek części roboczych urządzenia, musi być każdorazowo przeprowadzana przez pracowników autoryzowanego serwisu mających odpowiednie uprawnienia techniczne. W przypadku wymiany części roboczych należy sprawdzić, czy został zakręcony główny zawór gazu oraz czy w pobliżu nie pali się nieosłonięty płomień. a) Zgłoszenia wszelkich usterek w działaniu urządzeń i awarii oraz wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać na adres sprzedawcy, którego dane znajdują się na dokumencie potwierdzającym nabycie urządzenia (faktura). Gwarancji nie podlegają: Żarówki, elementy gumowe, elementy grzejne zniszczone poprzez działanie kamienia kotłowego, szyby, elementy ulegające naturalnemu zużyciu np.: palniki, uszczelnienia pomp, rury odpływowe, amortyzatory, pokrycia wałków, pasy filcowe, elementy gumowe oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne urządzeń i ich elementów, jak również uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, niezgodnego z powyższą instrukcją. Czynności obsługowe takie jak: Odkamienianie i dbałość o czystość urządzenia nie są wykonywane przez serwis w ramach gwarancji. 4. ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA Po zakończeniu swojego cyklu życia produkt nie może zostać wyrzucony do zwyczajnego kosza na śmieci, ale musi zostać oddany do odpowiedniego punktu zajmującego się utylizacją elementów elektrycznych i elektronicznych. Jest to potwierdzone symbolem umieszczonym na urządzeniu, na instrukcji obsługi oraz na opakowaniu. W zależności od zastosowanego symbolu odpowiedni materiał może podlegać innym zasadom recyklingu. Poprzez recykling oraz inne metody utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych możecie Państwo przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. W celu uzyskania informacji na temat najbliższych punktów utylizacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W celu ochrony środowiska, po zakończeniu cyklu życia Państwa produktu, należy pozostawić urządzenie w przewidzianym w tym celu miejscu, zgodnym z obowiązującymi rozporządzeniami. Urządzenie przeznaczone jest do profesjonalnego użytkowania i może być wykorzystywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

Konserwacja w warunkach domowych

Konserwacja w warunkach domowych SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI PRACY Włączyć urządzenie pod napięcie. Jeśli Wasza tablica elektryczna jest wyposażona w przekaźnik przełączający na taryfę nocną, przełączyć wyłącznik w położenie praca wymuszona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI 1. GENERALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. ZASADA DZIAŁANIA... 4 3. DANE TECHNICZNE... 5 4. INSTALACJA... 6 4.1 umiejscowienie Green e-pack...

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS

Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS Instrukcja obsługi Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS przeznaczone do chwytania i transportu w pionie i poziomie ściennych i dachowych płyt warstwowych Udźwig: - transport elementów w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo