Elnec narzędzia dla kaŝdego elektronika.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elnec narzędzia dla kaŝdego elektronika."

Transkrypt

1 Elnec narzędzia dla kaŝdego elektronika. W obecnych czasach obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost rynku mikrokontrolerów. Co chwila słyszymy od producentów o nowych układach, nowych wersjach znanych układów oraz o zupełnie nowych rozwiązaniach. Mikrokontrolery stają się coraz szybsze, wydajniejsze, tańsze i mniejsze (np. Microchip). Podobnie dzieje się w innych segmentach programowanych zarówno wśród pamięci, jak i np. w przypadku producentów układów programowalnych (np. Lattice). KaŜdy elektronik mający do czynienia z elementami, które moŝna zaprogramować (mikrokontrolery, pamięci, układy programowalne) staje pewnego dnia przed dylematem, jakie narzędzie wybrać. Narzędzie powinno być proste w obsłudze i pozwolać na naukę, a w przyszłości wspomagać proces konstrukcyjny lub serwisowanie oraz, co jest bardzo waŝne, być na bieŝąco z najnowszymi rozwiązaniami. Są dostępne zestawy uruchomieniowe dedykowane określonym rodzinom elementów, które pozwalają na łatwe poznanie elementu i łatwe programowanie, ale nie są uniwersalne. Są takŝe proste programatory, nieco bardziej uniwersalne od zestawów uruchomieniowych, ale gama obsługiwanych elementów nie jest szczególnie wielka, a szybkość działania plasuje się poniŝej przeciętnej. Co więcej, dość często pojawiają się problemy z jakością. Nie są rzadkością sytuacje, kiedy uŝytkownik takiego programatora, szukając powodu nieprawidłowego działania układu, nad którym pracuje, musi dodatkowo się potwierdzać, Ŝe powodem problemu nie jest stosowane narzędzie a to strata czasu i dodatkowe koszta. Są teŝ narzędzia profesjonalne, z szeroką gamą obsługiwanych układów, wysoką jakością wykonania oraz wsparciem gwarantującym wieloletnie i bezproblemowe uŝywanie. Elnec europejski lider programatorów. Elnec jest słowacką firmą, która od 1991 roku projektuje, udoskonala i produkuje narzędzia do programowania pamięci EEPROM, mikrokontrolerów oraz innych układów programowalnych PLD. Skupienie się jedynie na tym temacie przez lata uczyniło z tego producenta lidera w branŝy, który zapewnia uniwersalne, niezawodne oraz efektywne kosztowo programowanie układów w dowolnej obudowie zarówno poprzez odpowiednią podstawkę, jak i poprzez ISP (In-System Programming) na płytce drukowanej. Jednym z priorytetów firmy Elnec jest najwyŝsza jakość oferowanych produktów. Aby to osiągnąć, firma przeprowadza cały proces, począwszy od projektowania, poprzez produkcję i testy kaŝdego wyprodukowanego urządzenia, w jednym miejscu siedzibie firmy w Presov na Słowacji. Elnec nie udostępnia licencji na produkowanie swoich programatorów Ŝadnej innej firmie, nie zleca teŝ montaŝu poza swoją fabryką, co nie jest popularne w obecnych czasach. Jednak tylko w ten sposób firma jest w stanie zachować kontrolę nad jakością swoich urządzeń. O tym, Ŝe taka praktyka zdaje egzamin, niech świadczy fakt, Ŝe produkty Elnec dostępne są w ponad 40 krajach świata (w tym takŝe w USA i Japonii) i znajdują się w ofercie największych światowych dystrybutorów ( w Polsce TME). Oraz, oczywiście, dają kaŝdy programator ma 3 lata gwarancji.

2 Przyjrzyjmy się zatem ich ofercie (stan na wrzesień 2012) a robi ona wraŝenie. Programatory uniwersalne W bogatej gamie produktów znajdują się programatory jednopodstawkowe (BEEPROG2C, SMARTPROG2 oraz BEEPROG2), które są w stanie zaprogramować praktycznie kaŝdy układ posiadający taką moŝliwość zarówno dziś, jak w przyszłości, gdyŝ Elnec praktycznie codziennie aktualizuje listę obsługiwanych układów i udostępnia ją uŝytkownikom... za darmo. To bardzo istotna zaleta. Programatory uniwersalne posiadają podstawkę ZIF (zero insertion force socket) (dla układów w obudowie DIP nie potrzebne są Ŝadne przejściówki), uniwersalny pindriver TTL (1,8V 5 V), konektor do programowania ISP, moŝliwość współpracy z układami embedded oraz FPGA, moŝliwość kontroli poprawności włoŝenia układu oraz Autotest pozwalający na sprawdzenie poprawności działania programatora. Pracują pod kontrolą komputera PC z systemem operacyjnym Windows95/98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7. Są przeznaczone dla uŝytkowników spotykających się w swej praktyce z szeroką gamą róŝnych układów programowalnych pracowników serwisów i, uczelni technicznych, studentów, developerów oraz małych producentów SMARTPROG2 jest najprostszym i najtańszym programatorem, który obsługuje ponad typów układów od ponad 218 producentów. Jest wyposaŝony w podstawkę ZIF 40 pin, a do komunikacji z komputerem słuŝy mu port USB 2.0. Charakteryzuje się duŝą szybkością programowania (np. układ 24FC128 5,9s, PIC18LF ,7s, AT89C51RD2 18s). Dodatkowo posiada moŝliwość programowania seryjnego (z nadawaniem numeru) oraz test pamięci SRAM BEEPROG2 jest dla odmiany najbardziej zaawansowanym programatorem uniwersalnym, który obsługuje ponad typów układów od ponad 297 producentów!. WyposaŜony jest w podstawkę ZIF 48 pin. Do komunikacji z komputerem moŝna uŝyć portu LPT (IEEE1284) lub USB 2.0. Jest znacznie szybszym programatorem; prędkość jest większa o 20% - 70%, szczególnie w przypadku duŝych pamięci (np. układ 24FC128 2,3s, PIC18LF s, AT89C51RD2 14,4s). Dodatkowo posiada moŝliwość automatycznego programowania seryjnego, test SRAM/TTL oraz moŝliwość multiprogramowania (dołączenia maks. 8 programatorów do jednego komputera sterującego) BEEPROG2C to ekonomiczna wersja programatora BEEPROG2, w której zrezygnowano z portu LPT oraz obsługi nieprodukowanych juŝ od dawna układów bipolarnych (PROM i PLD), EPROM-ów z napięciem programującym 21V i mikrokontrolerów MCS48 i 8751/8752 z napięciem programującym 21V.

3 Fot. 1 Programator BEEPROG2 z akcesoriami Programatory specjalizowane W tej grupie oferowane są programatory, które współpracują jedynie z pamięciami. WyposaŜone są w podstawkę ZIF dla układów w obudowach DIP nie potrzebne są Ŝadne przejściówki. Pracują pod kontrolą komputera PC z systemem operacyjnym Windows95/98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7. Przeznaczone są głównie dla osób zajmujących się hobbistycznie elektroniką, chiptuningiem, serwisem, ale takŝe dla małych producentów. SEEPROG jest najmniejszym, najtańszym programatorem wyposaŝonym w podstawkę ZIF8pin i przeznaczonym do pracy z szeregowymi pamięciami EEPROM. Obsługuje ponad 8487 typów układów od ponad 142 producentów. Do komunikacji z komputerem słuŝy mu port LPT. Rys. 2 Programator SEEPROG MEMPROG2 jest bardziej zaawansowaną wersją programatora pamięci, wyposaŝonym w podstawkę ZIF 40 pin. Przeznaczony do pracy z pamięciami EPROM, FLASH EPROM, serial EEPROM i, obsługuje ponad typów układów od ponad 195 producentów (w tym wersje niskonapięciowe). Do komunikacji z komputerem słuŝy mu port USB. Dodatkowo posiada autonumerację programowanych układów oraz moŝliwość testowania pamięci SRAM Programatory do produkcji

4 Ta grupa programatorów powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie firm, które programują setki, a nawet tysiące układów dziennie. Podstawę stanowi flagowy i najlepszy programator ELNEC BEEPROG2 jako moduł bazowy, który jest powielony w jednej obudowie 4 razy (BEEHIVE204) lub 8 razy (BEEHIVE208S). Dzięki temu programatory są uniwersalne, obsługują wszystkie znane typu układów programowalnych (pamięci, mikrokontrolery, PLD), charakteryzują się duŝą szybkością działania i prostą obsługą posiadają wszystkie zalety podstawowego modułu z dodatkową moŝliwością równoczesnego programowania wielu układów jednocześnie. BEEHIVE204 posiada 4 niezaleŝne moduły oparte na BEEPROG2, 4 podstawki ZIF 48 pin, złącza ISP, moŝliwość komunikacji z komputerem PC (Windows 2000 / XP / Vista / 7) poprzez port USB 2.0. UmoŜliwia jednoczesne programowanie do 4 układów. BEEHIVE208S posiada 8 niezaleŝnych modułów opartych na BEEPROG2, 8 podstawek ZIF 48 pin, złącza ISP. UmoŜliwia jednoczesne programowanie do 8 układów. Programator ten nie wymaga zewnętrznego komputera PC, poniewaŝ jest kontrolowany przez wbudowany system XP Embedded. Rozwiązania oferowane w grupie programatorów produkcyjnych mogą być rozszerzone o systemy do w pełni automatycznego programowania łącznie z automatyczną wymianą układów w podstawkach (BEEHIVE204AP). Rys. 3 Programator BEEHIVE 208S Oprogramowanie i adaptery Wszystkie programatory (poza przemysłowym BEEHIVE208S) pracują pod kontrolą komputera PC wyposaŝonego w system operacyjny Windows od wersji 2000 po 7. Niezbędne oprogramowanie dołączane jest na płycie i dostarczane wraz z urządzeniem. Jego instalacja i obsługa jest niezwykle prosta i intuicyjna. Oprogramowanie pozwala na: - standardowe operacje na buforze i układzie - kontrole poprawności włoŝenia układu i poprawności styku wyprowadzeń i podstawki - programowanie seryjne, nadawanie numerów seryjnych, automatyczne programowanie po włoŝeniu układu, statystyki. Stosowanie oprogramowania zapewnia: - kompletną informację o aktualnie programowanym układzie - obsługę wszystkich znanych formatów danych - stosowanie algorytmów zgodnych z wymaganiami producenta - moŝliwość uzyskania pomocy on-line oraz bezpłatnej aktualizacji.

5 Jedną z najwaŝniejszych cech oprogramowania jest stały dostęp do bezpłatnych aktualizacji (bez ograniczenia czasowego). Dzięki temu mamy szansę na programowanie nowych typów układów czy ich nowych wersji nawet długo po zakupie naszego programatora. Liczba obsługiwanych układów robi wraŝenie, ale czasem moŝna trafić na cos, czego programator nie obsługuje. Nawet wtedy nie pozostaniemy sami z problemem! Elnec bardzo szybko udziela wsparcia i praktycznie z dnia na dzień jest w stanie podesłać rozwiązanie. Bardzo często będzie to nowy algorytm programowania do układu, z którym się spotkaliśmy i, co waŝne, nierzadko taka pomoc okaŝe się bezpłatna. Świadomość takiego wsparcia pozwala wielu inŝynierom odetchnąć z ulga. Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć, to adaptery do programowania. Wszystkie programatory wyposaŝone są w podstawki typu ZIF, do których bez problemów moŝemy wstawić układy w obudowie DIP. Niestety, o układy w takich obudowach coraz trudniej wśród wielu wymagań wobec producentów mikrokontrolerów czy pamięci odnośnie wydajności układów czy niskiego poboru mocy pojawia się wymaganie minimalnego rozmiaru. Coraz częściej układy dostępne są w obudowachtsssop, PLCC, SOIC a nawet QFN (Quad Flat No lead) lub w obudowie będącej wersja BGA. Do zaprogramowania takiego układu, niezbędny jest odpowiedni adapter, składający się z dwóch części podstawki na odpowiednią obudowę oraz wyprowadzeń w rastrze DIP umoŝliwiających włoŝenie układu w podstawkę ZIP programatora. Adapter taki musi cechować się wysoką jakością pamiętajmy, Ŝe musi nie tylko zagwarantować pewny uchwyt dla programowanego układu, ale takŝe odpowiedni styk elektryczny pozwalający na programowanie z duŝą częstotliwością bez ryzyka przekłamania danych czy zakłóceń. I w tym przypadku liczyć moŝemy na firmę ELNEC, która ma przygotowanych kilkaset róŝnych wersji adapterów, a odpowiedniego wyboru najlepiej dokonać na ich stronie internetowej, gdzie moŝna wybrać odpowiedni element zarówno według rozmiaru, jak i po symbolu układu czy producencie. Ich liczba takŝe rośnie, proporcjonalnie do nowych typów obudów, które pojawiają się na rynku. W sumie Programatory z firmy Elnec są bardzo dobrą propozycją dla kaŝdego, kto poszukuje pewnie działającego, perspektywicznego narzędzia o wysokiej jakości. Warto zwrócić uwagę na wysoką jakość ich wykonania juŝ od pierwszego kontaktu uŝytkownik ma pozytywne wraŝenie solidności. Widać takŝe, Ŝe specjalizacja w tych produktach i lata doświadczeń owocują niezwykle przemyślaną, funkcjonalną i prostą w obsłudze konstrukcją. Szereg wbudowanych zabezpieczeń nie tylko minimalizuje ryzyko uszkodzenia programowanego układu, ale takŝe eliminuje szanse zepsucia programatora kontroli podlegają zarówno poprawne włoŝenie układu (np. poprzez sygnalizację odwrotnego włoŝenienia), jak i styki między układem a podstawką. Na wieloletnią prace takiego urządzenia wpływa nie tylko solidne wykonanie, ale takŝe bezpłatne aktualizacje oprogramowania, zapewniające ciągle aktualną listę obsługiwanych układów. Warto zaznaczyć, Ŝe te aktualizacje dostępne są bez ograniczeń czasowych, czyli do końca Ŝycia takiego programatora. Wysoką jakość potwierdza takŝe 3-letnia gwarancja producenta na urządzenie, a umiarkowana cena gwarantuje nam znakomity stosunek cena- -jakość. Elnec jest wiec idealnym rozwiązaniem dla ludzi powaŝnie podchodzących do swoich zadań.

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 dzisiaj 3 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 Jednofazowe rozwiązanie problemu 4 Nowe znaczenie komfortu 18 Ekstremalne próby wyłącznika zakończone sukcesem 26 FlexMT

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Leasingu LEO III

System Obsługi Leasingu LEO III System Obsługi Leasingu LEO III Kompleksowość Blisko 15 lat doświadczeń, współpraca z najlepszymi fachowcami rynku finansowego zaowocowały produktem pokrywającym cały obszar działalności firmy leasingowej

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

JEDEN TERMINAL DO STEROWANIA WSZYSTKIMI MASZYNAMI Z ISOBUS. ISOMATCH TELLUS ZWRACA SIĘ NATYCHMIAST!

JEDEN TERMINAL DO STEROWANIA WSZYSTKIMI MASZYNAMI Z ISOBUS. ISOMATCH TELLUS ZWRACA SIĘ NATYCHMIAST! Kverneland Group Wydanie pierwsze im FARMING 2012 im JEDEN TERMINAL DO STEROWANIA WSZYSTKIMI MASZYNAMI Z ISOBUS. ISOMATCH TELLUS ZWRACA SIĘ NATYCHMIAST! im Ready ISOBUS, MOJA MASZYNA JEST PRZYSTOSOWANA

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie jako proces prowadzący do wolności finansowej

Inwestowanie jako proces prowadzący do wolności finansowej UDOSTĘPNIJ TEN DOKUMENT: ZRÓB TO TERAZ // ZACHOWAJ GO / SKOPIUJ. Wracaj do niego, systematycznie. Jeśli nie przeczytasz go teraz wszystko zostanie stracone, na zawsze. Odwiedź: www.xernt.com/x (The.Most.Important.Knowledge.You.would.Ever.Read.Implement.and.Live.up.to.Forever.pdf).

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14 Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPU-14 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl IPU-14 zawiera oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI. Projekt inżynierski KIERUNEK INFORMATYKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI. Projekt inżynierski KIERUNEK INFORMATYKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Projekt inżynierski Adaptacja systemu operacyjnego Rockbox na odtwarzacz Sandisk Sansa Connect Autor: Tomasz Moń Kierujący

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo