Opis kasy komputerowej MiniPOS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis kasy komputerowej MiniPOS."

Transkrypt

1 Opis kasy komputerowej MiniPOS. MiniPOS to zupełna nowość na rynku urządzeń fiskalnych. Funkcjonalność nowoczesnej drukarki fiskalnej połączona z komputerem przenośnym PDA zamknięta w zwartej obudowie standardowej kasy fiskalnej. Urządzenie to wypełnia lukę pomiędzy standardowymi nawet najbardziej zaawansowanymi technologicznie i programowo kasami systemowymi a kasami PC POS z zewnętrzną drukarką fiskalną. Kasa zawiera w sobie moduł drukarki fiskalnej, moduł komputera klasy palmtop (PDA), kolorowy monitor LCD 5.7 i system operacyjny Windows CE.Net 5.0. Urządzenie wyposaŝone jest w standardową podstawową aplikację sprzedaŝy, umoŝliwia komunikację sieciową, szeregową i modemową, interfejsy: USB Host i RS232 takŝe z zasilaniem. Mimo, Ŝe z wyglądu jest bardzo podobna do zwykłych kas systemowych to funkcjonalnością i moŝliwościami przewyŝsza wszystkie dostępne obecnie standardowe kasy systemowe. Pojemności baz danych tej kasy ograniczone są tylko poprzez zamontowaną pamięć FLASH, która moŝe być rozszerzona poprzez montaŝ popularnych kart pamięci typu SD. Aplikacje sprzedaŝy instalowane w tej kasie nie podlegają homologacji Ministerstwa Finansów i mogą być tym samym swobodnie rozwijane i szybciej dostępne na rynku niŝ to jest w przypadku standardowych kas fiskalnych. Kasy MiniPOS podłączone do Internetu mają moŝliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego modułu komputerowego. Akumulator kasy zapewnia takŝe pracę modułu komputerowego w przypadku braku zasilania sieciowego, więc kasa nie wymaga dodatkowego zasilacza UPS. Podstawowa konfiguracja kasy 1) Moduł drukarki fiskalnej z szybkim mechanizmem drukującym wysokiej klasy typu CITIZEN LT483. Prędkość wydruku ok. 26 linii tekstu / sek. Baza towarów drukarki fiskalnej (do kontroli stawek podatku) ma pojemność towarów. 2) Moduł komputerowy klasy palmtop (PDA) z procesorem klasy Intel Strong ARM i zegarem 312MHz (na specjalne zamówienie dostępne będą takŝe moduły z zegarem 520MHz) 3) Pamięć modułu komputerowego podstawowa: 64MB RAM, 128MB FLASH na system, aplikacje i dane (na specjalne zamówienie dostępne będą takŝe moduły 128MB RAM i 512MB FLASH). 4) Pamięć modułu komputerowego dodatkowa: karta pamięci FLASH typu SD na aplikacje i dane, montowana wewnątrz kasy przez serwis po sprzedaŝy lub producenta przed sprzedaŝą w zaleŝności od opcji kasy i wymagań klienta. 5) Interfejsy: 1

2 a. karta sieciowa Ethernet 10/100Mbit b. 2x USB Host. MoŜliwe podłączenia np. myszy (nie jest konieczna do obsługi kasy), pamięci FLASH typu pendrive, stacji dyskietek, czytnika/nagrywarki CD-DVD, drukarek zewnętrznych z portem USB i obsługą języka PCL 4 lub nowszego. c. 4x RS232 z opcjonalnym zasilaniem. Dwa z tych portów współdzielą jedno gniazdo typu RJ- 45 k do uŝycia ich obu na raz konieczny jest specjalny rozdzielacz i porty te są dedykowane głównie do obsługi wagi i skanera. d. Audio wspólne wyjście słuchawkowe/liniowe stereo i wejście mikrofonowe w postaci jednego wspólnego gniazda typu jack 2.5mm. e. Czytnik pamięci ibutton pamięci te w postaci pastylek zastępują w tej kasie kluczyki a czytnik standardową stacyjkę. UŜywanie tych pamięci jest wygodniejsze niŝ kluczyków i umoŝliwia dokładanie nowych pamięci-kluczyków w miarę potrzeb klienta. Do zalogowania do kasy wystarczy przyłoŝenie pamięci do czytnika nie trzeba podawać identyfikatora ani hasła. f. Sterowanie szufladą na pieniądze 6) Monitor: LCD TFT 5,7 320x240, podświetlany o wysokiej jasności i kontraście, kolorowy (na specjalne zamówienie moŝliwa opcja ekranu dotykowego). 7) Klawiatura: QWERTY i kasowa klawiszy. Klawiatura jest starannie zaprojektowana i umoŝliwia wygodne sterowanie kasą i systemem operacyjnym bez uŝycia myszy. 8) Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD z dwoma trybami 4x22 lub 2x16 znaków podświetlany. 9) MoŜliwa wersja z szufladą na pieniądze. 10) System Operacyjny: Windows CE.Net 5.0 zawiera Pocket Internet Explorer i MS SQL Server CE (wersja kompaktowa serwera bazy danych) 11) Standardowa aplikacja sprzedaŝy obejmująca m.in. pełną funkcjonalność kasy systemowej. Pojemności baz danych tej kasy ograniczone są tylko poprzez zamontowaną pamięć FLASH, rozszerzalną przy uŝyciu karty SD. Zalety kasy minipos w stosunku do obecnych systemowych: 1) MoŜliwość posiadania ogromnej bazy towarowej, nawet setki tysięcy towarów, dowolne ilości działów, kasjerów bufora paragonów itd. Pojemności baz danych ograniczone tylko pojemnością pamięci FLASH, którą moŝna rozszerzyć takŝe po zakupie kasy poprzez zamontowanie karty SD. 2) Łatwe zarządzanie bazą towarową - takie jak w systemach z drukarką fiskalną - brak wydruków zmian bazy towarowej (programowania, usuwania, zmiany nazwy w dowolnym momencie pracy kasy). Kasa jest w pełni on-line Ŝadne operacje na kasie i w paragonie nie blokują transmisji, zmian w bazie towarowej czy teŝ przesyłania raportów i odwrotnie zawsze moŝna wystawić paragon bez względu na to, co się dzieje w komunikacji. 3) Pełna trwała historia wystawionych paragonów i operacji kasjera. MoŜliwość generowania raportów statystycznych za wybrany okres czasu. MoŜliwość robienia kopii zapasowej bazy danych na pamięciach USB Pendrive 4) Kasa od producenta wyposaŝona w system Windows CE.Net 5.0 i podstawową aplikację sprzedaŝy umoŝliwiającą uŝywanie tego urządzenia jak rozbudowanej kasy systemowej kompatybilnej z kasami systemowymi Novitus. Standardową aplikację sprzedaŝy moŝna zawsze zastąpić inną wg Ŝyczeń i potrzeb klienta. 5) MoŜliwość instalacji dodatkowych dowolnych aplikacji pod potrzeby klienta jak np. funkcjonalność systemów lojalnościowych, sprzedaŝy doładowań pre-paid, terminala płatniczego (wymaga tylko pinpada i modemu), płatności za rachunki, łatwa wymiana części aplikacyjnej oprogramowania kasy (oprogramowanie to nie wymaga homologacji przez Ministerstwo Finansów). Aplikacja standardowa takŝe będzie ciągle rozwijana i moŝliwa będzie jej zdalna aktualizacja lub przy uŝyciu pamięci USB Pendrive. 6) Wygodna praca na kolorowym wyświetlaczu LCD TFT w graficznym interfejsie uŝytkownika z wbudowanym systemem pomocy. Popularny system operacyjny Windows CE.Net. Rozbudowana klawiatura kasy umoŝliwia obsługę tego systemu bez uŝycia myszy. 7) Pełna obsługa protokołów sieciowych przez kartę sieciową lub modemy, funkcjonalność FTPManager zdalne programowanie i raporty przy uŝyciu serwera FTP, przeglądarka Microsoft Pocket Internet Explorer i program do obsługi poczty elektronicznej 2

3 8) Kompatybilność protokołu komunikacji z PC z kasami PS ) Aplikacje z bazami danych (w tym standardowa aplikacja sprzedaŝy) mogą uŝywać profesjonalnej bazy danych MS SQL Server CE (wersja kompaktowa dla urządzeń mobilnych) o wysokiej funkcjonalności i niezawodności. MS SQL Server CE jest standardowo dostępny w systemie kasy minipos. 10) MoŜliwość sterowania dodatkowych standardowych drukarek z interfejsem USB i obsługą języka PCL 4 lub nowszego (nie są wymagane dodatkowe sterowniki) np. dla drukowania faktur, raportów z grafiką itp. 11) Wysoka ergonomia i łatwość obsługi urządzenia w graficznym interfejsie uŝytkownika. Standardowa aplikacja sprzedaŝy wyposaŝona jest w system pomocy. Zalety kasy minipos w stosunku do systemów POS opartych na standardowych PC: 1) Kompaktowa i zwarta obudowa. Komputer klasy palmtop, monitor i drukarka fiskalna w jednej obudowie. 2) Atrakcyjny stosunek moŝliwości do ceny. 3) Specjalizowana klawiatura wysokiej jakości. Łatwiejsza obsługa sprzedaŝy dla kasjera niŝ w większości aplikacji na PC ze standardową klawiaturą. Łatwe logowanie i duŝe bezpieczeństwo systemu przy uŝyciu pamięci-pastylek ibutton. 4) DuŜa ilość interfejsów zewnętrznych i portów komunikacyjnych więcej niŝ w standardowym PC. 5) Wszystko od jednego producenta brak problemów z serwisowaniem i integracją. Kasa po zakupie gotowa od razu do uŝycia. Optymalne i dopracowane sterowanie wewnętrzną drukarką fiskalną. 6) Kasa ze standardową aplikacją sprzedaŝy moŝe być widziana w komputerowym systemie sprzedaŝy jak standardowa kasa systemowa firmy Novitus SA łatwa i szybka integracja z istniejącym oprogramowaniem na zapleczu, które juŝ współpracuje z kasami Novitus SA. 7) Zasilanie awaryjne w kasie (akumulator) brak konieczności instalacji dodatkowych zasilaczy awaryjnych UPS. 8) Kasa wyposaŝona w tani (dla uŝytkownika bez kosztowy w cenie urządzenia), ale wygodny i funkcjonalny graficzny system operacyjny Windows CE.Net ) DuŜa odporność i stabilność systemu brak twardych dysków, niepopularne środowisko dla wirusów, małe moŝliwości uszkodzenia systemu przez uŝytkownika. 10) Wygląd nieprzypominający PC ani popularnych palmtopów czy monitorów nie przyciąga złodziei, co moŝe mieć miejsce w przypadku kas POS opartych na PC i duŝych monitorach. 3

4 TABELA: Parametry modułu PDA Procesor: Pamięć RAM: Pamięć FLASH Złącze pamięci dodatkowej System operacyjny ARM 312 MHz 64 MB 128 MB Karta SD Windows CE.Net zawiera Pocket Internet Explorer i MS SQL Server CE Parametry fiskalne Liczba towarów 150 tyś towarów Liczba stawek podatkowych 7 Liczba grup towarowych Dowolna - zaleŝna od aplikacji na PDA Liczba kasjerów Dowolna - zaleŝna od aplikacji na PDA Pojemność bufora ON-LINE Dowolna - zaleŝna od aplikacji na PDA Liczba opakowań Dowolna - zaleŝna od aplikacji na PDA Mechanizm drukujący: Rodzaj Szerokość papieru Prędkość wydruku Klawiatura Rodzaj Klawisze szybkiej sprzedaŝy Wyświetlacze Klienta Kasjera Złącza Złącza komunikacyjne Współpraca z urządzeniami: CITIZEN LT483 2 x 49 mm 26 linii tekstu / sek Alfanumeryczna, klawiszy 27 x 4 poziomy Graficzny podświetlany LCD 2x16 lub 4x22 znaki Monitor LCD TFT 5,7 320x240, kolorowy, podświetlany o wysokiej jasności i kontraście Karta sieciowa Ethernet 10/100Mbit; 2 x USB Host; 4 x RS232 z opcjonalnym zasilaniem; Audio; Czytnik pamięci ibutton pastylki zastępujące klucze kasjerskie / stacyjkę; Komputer, mysz komputerowa (lub inne urządzenie wskazujące), pamięci FLASH typu pendrive, stacje dyskietek, czytniki / nagrywarki CD-DVD, drukarki zewnętrzne z portem USB i obsługą języka PCL 4 lub nowszego, skaner, waga, modem, EFT, pinpad i inne. Zasilanie Z sieci 230V / 28V 1,5A Awaryjne 2 x 0,8Ah Gabaryty Szer/wys/gł waga 330 x 165 x 320 mm 4,5 kg 4

5 Przykładowe ekrany z MiniPOS 5

6 6

7 7

8 8

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

1. Sprzęt komputerowy

1. Sprzęt komputerowy 1. Sprzęt komputerowy 1.1. Komputer PC do zastosowań biurowych szt. 2, o parametrach minimalnych: Zastosowanie Procesor Wydajność mierzona indeksem wydajności systemu Windows 7 Pamięć operacyjna RAM Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Część 1 zamówienia, serwery obliczeniowe, róŝne typy 3 sztuki, serwery plików (NAS), róŝne typy 2 sztuki 1. Serwer dedykowany do masywnych obliczeń równoległych na duŝych zbiorach danych 1 sztuka wszystkie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i Część 1 Akcesoria komputerowe, audiowizualne i biurowe A. Skaner 2 sztuki B. Ultramobilny projektor 1 sztuka C. Niszczarka dokumentów 1 sztuka D. Projektor multimedialny 2 sztuki E. Ekran projekcyjny 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: Działanie marketingowe Powiatu Kraśnickiego szansą na rozwój i promocję

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 7 2014-02-27 11:26 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42492-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 1. Informacje wstępne.... 4 1.1. Kody sterujące... 4 1.2. Syntaktyka sekwencji sterujących.... 5 2. Obsługa błędów... 7 3. Sekwencje sterujące....

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY WyposaŜenie w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, serwery, tablice interaktywne i sprzęt biurowy, nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z instalacją

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g p r o d u k t ó w W W W. K O N C E P T - L. P L S Y S T E M Y A U T O M A T Y C Z N E J I D E N T Y F I K A C J I

k a t a l o g p r o d u k t ó w W W W. K O N C E P T - L. P L S Y S T E M Y A U T O M A T Y C Z N E J I D E N T Y F I K A C J I k a t a l o g p r o d u k t ó w C Z Y T N I K I K O D Ó W K R E S K O W Y C H / T E R M I N A L E D A N Y C H / D R U K A R K I E T Y K I E T / D R U K A R K I K A R T P L A S T I K O W Y C H / W E R Y

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputery przenośne (typu notebook) z oprogramowaniem 16 szt. Zastosowanie Procesor Komputer przenośny typu notebook z ekranem

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą

Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą JRP.231.22.2015.KG Załącznik nr 1 do OPZ zadanie I Procesor Płyta główna Ekran Pamięć operacyjna RAM BIOS Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo