Biuletyn. Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych. Nr 9/2003. Wyniki sezonu Alfabetyczny spis koni arabskich czystej krwi i koni pó³krwi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych. Nr 9/2003. Wyniki sezonu 2003. Alfabetyczny spis koni arabskich czystej krwi i koni pó³krwi"

Transkrypt

1 Biuletyn Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych Nr 9/2003 Wyniki sezonu 2003 Alfabetyczny spis koni arabskich czystej krwi i koni pó³krwi

2 Polski Klub Wyœcigów Konnych Warszawa, ul. Pu³awska 266 SPIS TELEFONÓW Prezes PKWK: (022) Biuro i sekretariat: (022) ; (022) ; (022) ; (022) Biuletyny mo na nabyæ w siedzibie Klubu w Warszawie przy ul. Pu³awskiej 266 lub otrzymaæ poczt¹, sk³adaj¹c zamówienie na adres Klubu. Konto PKWK: Kredyt Bank V Oddzia³ w Warszawie Biuletyn PKWK 9/2 WYNIKI SEZONU 2003 ALFABETYCZNY SPIS KONI W spisie zosta³y zamieszczone konie wg ras z rejestrem gonitw, w których bra³y udzia³ w 2003 roku oraz wygranymi sumami nagród. Za nazw¹ konia podano jego p³eæ, maœæ, rok urodzenia, ojca, matkê i hodowcê. Rejestr gonitw obejmuje: numer gonitwy (gonitwy rozegrane na torze we Wroc³awiu oznaczone s¹ liter¹ W, w Sopocie liter¹ S, w Stawigudzie ST ), tor wyœcigowy na którym zosta³a rozegrana, datê, kategoriê gonitwy, dystans, zajête miejsce, czas gonitwy, jeÿdÿca, wagê niesion¹ przez konia, wygran¹ sumê. Konie arabskie czystej krwi ABIGAL kl. s (Pamir - Abisynia), L. B³aszczyk 2480,00 z³ 13 Warszawa III P. S³obodzian 51½ 0,00 z³ 76 Warszawa III T. Dul ,00 z³ 124 Warszawa 15.06III T. Dul 55 0,00 z³ 185 Warszawa III D. Plona 51 0,00 z³ 240 Warszawa IV T. Dul 55 0,00 z³ 319 Warszawa IV A. Reznikov ,00 z³ 414 Warszawa III P. S³obodzian 54½ 0,00 z³ 515 Warszawa IV D. Plona 59½ 0,00 z³ ABISYÑCZYK og. gn. (s.) 2000 (Druid - Abisynia), M. Œwitalski 2310,00 z³ 84 Warszawa II P. Pi¹tkowski 58 0,00 z³ 262 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ 314 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ 402 Warszawa II S. Wasiutow 58 0,00 z³ 491 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 552 Warszawa II M. Maroszek 58 0,00 z³ 610 Warszawa II M. Maroszek 58 0,00 z³ 644 Warszawa II M. Maroszek ,00 z³ ACE OF BASK (NL) og. gn (Imars Bask Clasix - Algretta), J. v.d. Biggelaar 0,00 z³ 133 Warszawa 21.06III M. Pilich 59 0,00 z³ 290 Warszawa IV W. Ryniak 59 0,00 z³ ADIUTANT og. kaszt. (s.) 2000 (Harbin - Albertina), M. Œwitalski 5420,00 z³ 112 Warszawa 08.06Prb P. Pi¹tkowski ,00 z³ 158 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 558 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/3

3 606 Warszawa I S. Wasiutow 58 0,00 z³ 635 Warszawa I S. Wasiutow 58 0,00 z³ AGAT og. s (Eldon - Arabia), SK Bia³ka ,00 z³ 33 Warszawa II P. Pi¹tkowski 57½ 660,00 z³ 69 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 121 Warszawa 14.06II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 178 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 221 Warszawa PG T. Pengkerego 59 0,00 z³ 292 Warszawa III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 366 Warszawa II P. Pi¹tkowski 59 0,00 z³ ST2 Stawiguda I P. Pi¹tkowski ,00 z³ 502 Warszawa III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 569 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 616 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ AKBARS (RU) og. s (Nougatin - Arka), Omet - G. Belskij ,00 z³ 100 Warszawa 07.06Prb A. Reznikov ,00 z³ 195 Warszawa PG M. Pilich ,00 z³ 239 Warszawa PG W. Szymczuk ,00 z³ 286Warszawa PG W. Panov ,00 z³ 342 Warszawa PG O. Nowak ,00 z³ 434 Warszawa PG O. Nowak ,00 z³ 539 Warszawa PG O. Nowak 54 0,00 z³ ALAMO og. gn (Druid - Aleuta), SK Janów Podlaski 3370,00 z³ 3 Warszawa I W. Szymczuk 59 0,00 z³ 45 Warszawa I W. Szymczuk ,00 z³ 109 Warszawa 08.06PG W. Szymczuk 56 0,00 z³ 178 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 230 Warszawa II W. Szymczuk 59 0,00 z³ 293 Warszawa II W. Szymczuk 59 0,00 z³ 332 Warszawa III A. Dul ,00 z³ 366 Warszawa II A. Dul 58 0,00 z³ 414 Warszawa III W. Szymczuk ,00 z³ 439 Warszawa III W. Szymczuk 61 0,00 z³ 493 Warszawa III W. Szymczuk ,00 z³ 565 Warszawa III W. Szymczuk 58½ 1120,00 z³ 625 Warszawa III W. Szymczuk 59½ 0,00 z³ 650 Warszawa III W. Szymczuk 61 0,00 z³ ALBARA kl. s (Borys³aw - Albania), L. B³aszczyk 1960,00 z³ 45 Warszawa I R. Skrzyd³o 57 0,00 z³ 108 Warszawa 08.06II S. Wasiutow 54 0,00 z³ 180 Warszawa II G. Bartol 52 0,00 z³ 243 Warszawa III D. Plona 54 0,00 z³ 311 Warszawa III P. S³obodzian 53½ 1960,00 z³ 390 Warszawa II P. S³obodzian 51½ 0,00 z³ 493 Warszawa III P. S³obodzian 56 0,00 z³ AL BORAK kl. s (Harbin - Arabia), SK Bia³ka 8010,00 z³ Warszawa Warszawa II II G. Bartol G. Bartol ,00 z³ 560,00 z³ 257 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 329 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/4 394 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 469 Warszawa I M. Maroszek ,00 z³ 560 Warszawa I G. Bartol ,00 z³ 628 Warszawa I P. Pi¹tkowski ,00 z³ ALEMBARD (GB) og. gn (Eukaliptus - Albula), Mrs S. A. Watts 8160,00 z³ 116Warszawa 14.06Prb P. Pi¹tkowski ,00 z³ 195 Warszawa PG P. Pi¹tkowski ,00 z³ 239 Warszawa PG S. Wasiutow 58 0,00 z³ 342 Warszawa PG S. Wasiutow 58 0,00 z³ 505 Warszawa PG S. Wasiutow 58 0,00 z³ 578 Warszawa PG M. Maroszek 58 0,00 z³ ALGOR og. gn (Pepton - Algora), SK Janów Podlaski 8900,00 z³ 93 Warszawa 01.06III E. Zahariev ,00 z³ 115 Warszawa 14.06III E. Zahariev 62 0,00 z³ 141 Warszawa III E. Zahariev ,00 z³ 191 Warszawa III E. Zahariev ,00 z³ 232 Warszawa IV E. Zahariev ,00 z³ 290 Warszawa IV E. Zahariev ,00 z³ 317 Warszawa IV J. Ochocki ,00 z³ 372 Warszawa IV J. Ochocki ,00 z³ 416Warszawa III J. Ochocki 59½ 0,00 z³ 467 Warszawa IV E. Zahariev ,00 z³ 495 Warszawa III E. Zahariev 63½ 560,00 z³ 547 Warszawa II E. Zahariev 57½ 660,00 z³ 640 Warszawa II J. Ochocki 58 0,00 z³ ALI-BABA og. s (Harbin - Albina), SK Bia³ka 0,00 z³ 558 Warszawa II A. Reznikov 58 0,00 z³ 610 Warszawa II A. Reznikov 58 0,00 z³ 644 Warszawa II M. Pilich 58 0,00 z³ ALTONA kl. s (Eukaliptus - Albigowa), SK Janów Podlaski 1120,00 z³ 83 Warszawa I P. Gluza 53 0,00 z³ 171 Warszawa III P. Gluza 61 0,00 z³ 243 Warszawa III M. Pilich 61½ 560,00 z³ 287 Warszawa PG M. Pilich 560,00 z³ 368 Warszawa III M. Pilich ,00 z³ 439 Warszawa III M. Pilich ,00 z³ 493 Warszawa III M. Pilich 60 0,00 z³ ALWARO og. s (Eukaliptus - Algora), SK Janów Podlaski 9160,00 z³ 100 Warszawa 07.06Prb M. Pilich 58 0,00 z³ 209 Warszawa II W. Ryniak 58 0,00 z³ 284 Warszawa II W. Ryniak ,00 z³ 379 Warszawa II W. Ryniak ,00 z³ 437 Warszawa I W. Ryniak ,00 z³ 512 Warszawa I W. Ryniak ,00 z³ 606 Warszawa I M. Pilich ,00 z³ AMARANT og. s (Batyskaf - Arabia), SK Bia³ka ,00 z³ 39 Warszawa I T. Kluczyñski 62½ 520,00 z³ 83 Warszawa I T. Kluczyñski ,00 z³ 131 Warszawa 15.06I T. Kluczyñski ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/5

4 187 Warszawa I D. Petryakov ,00 z³ 211 Warszawa PG T. Kluczyñski 59 0,00 z³ 285 Warszawa I M. Pilich 62 0,00 z³ 325 Warszawa II D. Petryakov ,00 z³ 376 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ ST2 Stawiguda I A. Reznikov ,00 z³ 497 Warszawa I P. Pi¹tkowski 62½ 4300,00 z³ AMRA kl. s (Eukaliptus - Albigowa), SK Janów Podlaski 330,00 z³ 72 Warszawa II P. Pi¹tkowski 58 0,00 z³ 119 Warszawa 14.06II P. Pi¹tkowski 58 0,00 z³ 173 Warszawa II S. Wasiutow 58 0,00 z³ 228 Warszawa II M. Maroszek 58 0,00 z³ 329 Warszawa II M. Maroszek 58 0,00 z³ 412 Warszawa II M. Maroszek 56330,00 z³ 465 Warszawa II M. Maroszek 58 0,00 z³ 532 Warszawa II S. Wasiutow 58 0,00 z³ ANDANTE og. s (Primo - Antwerpia), SK Janów Podlaski 6220,00 z³ 37 Warszawa II M. Pilich ,00 z³ 106Warszawa 08.06II M. Pilich 54 0,00 z³ 148 Warszawa 22.06III M. Pilich ,00 z³ 207 Warszawa IV M. Pilich ,00 z³ 259 Warszawa III M. Pilich ,00 z³ 311 Warszawa III M. Pilich 62 0,00 z³ 362 Warszawa III M. Pilich ,00 z³ 463 Warszawa III M. Pilich ,00 z³ ANOMALIIA (RU) kl. gn (Anchar - Astorga), SK Chrenowoje 2760,00 z³ 35 Warszawa III A. Reznikov 55 0,00 z³ 129 Warszawa III A. Reznikov ,00 z³ 185 Warszawa III A. Reznikov 53 0,00 z³ 235 Warszawa IV A. Reznikov 54½ 2200,00 z³ ANTONIA kl. s (Ararat - Aneksja), SK Janów Podlaski 5350,00 z³ 56Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 119 Warszawa 14.06II W. Szymczuk ,00 z³ 233 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 374 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 418 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 469 Warszawa I T. Rejek 58 0,00 z³ 550 Warszawa I W. Szymczuk ,00 z³ 587 Warszawa PG A. Dul 58 0,00 z³ ARAGONIA kl. s (Eldon - Armenia), SK Micha³ów 0,00 z³ W25 Wroc³aw 01.06II E. Porêbna 58 0,00 z³ W68 Wroc³aw II J. Domañska 56 0,00 z³ ARAGONIT og. s (Eukaliptus - Arabeska), SK Janów Podlaski 0,00 z³ 135 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 183 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ Biuletyn PKWK 9/6 209 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 262 Warszawa II J. Ochocki 58 0,00 z³ 314 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 379 Warszawa II T. Rejek 58 0,00 z³ 432 Warszawa II T. Rejek 58 0,00 z³ 517 Warszawa II T. Rejek 58 0,00 z³ ARBAN og. kaszt (Pamir - Arbana), Z. Górski 1650,00 z³ 48 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 169 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 237 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 314 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 450 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 589 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ ARTEMIZA kl. s (Eukaliptus - Argentyna), SK Janów Podlaski 3630,00 z³ 72 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 173 Warszawa II T. Rejek 58 0,00 z³ 257 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 370 Warszawa II T. Rejek 58 0,00 z³ 441 Warszawa II T. Rejek ,00 z³ 538 Warszawa I W. Szymczuk 58 0,00 z³ 576Warszawa I T. Rejek 56 0,00 z³ ARWIMA kl. gn (Wachlarz - Aktorka), Z. Górski 0,00 z³ 135 Warszawa II V. Popov 56 0,00 z³ 255 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 355 Warszawa II V. Popov 56 0,00 z³ ASHMIN og. gn (Fawor - Aktorka), Z. Górski 9510,00 z³ 13 Warszawa III V. Popov ,00 z³ 35 Warszawa III V. Popov ,00 z³ 106Warszawa 08.06II V. Popov ,00 z³ 139 Warszawa 21.06II V. Popov 57 0,00 z³ 238 Warszawa III V. Popov ,00 z³ 303 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 338 Warszawa II V. Popov 61 0,00 z³ 398 Warszawa I V. Popov 54½ 0,00 z³ 447 Warszawa II V. Popov 58½ 0,00 z³ 565 Warszawa III V. Popov 62 0,00 z³ AS AN og. s (Ecaho - Amina), Z. Górski 5280,00 z³ 32 Warszawa II J. Ochocki ,00 z³ 82 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 183 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 249 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 314 Warszawa II J. Ochocki ,00 z³ 388 Warszawa II J. Ochocki ,00 z³ 508 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 576Warszawa I V. Popov 58 0,00 z³ Biuletyn PKWK 9/7

5 ASZATAN og. gn (Pamir - Aryjka), M. Œwitalski 8860,00 z³ 80 Warszawa Prb P. Pi¹tkowski ,00 z³ 176 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 247 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ 543 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ 600 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ 635 Warszawa I M. Maroszek 58 0,00 z³ ATACAMA (AT) kl. gn (Ainhoa Eclipse - Aspicia), Gestüt Chat 0,00 z³ 215 Warszawa II G. Bartol 56 0,00 z³ 291 Warszawa II A. Reznikov 56 0,00 z³ 355 Warszawa II T. Dul 56 0,00 z³ 418 Warszawa II J. Ochocki 58 0,00 z³ 476Warszawa II J. Ochocki 58 0,00 z³ 574 Warszawa II A. Reznikov 56 0,00 z³ ATAK og. gn (Dziewierz - Arabia), SK Bia³ka 3040,00 z³ 41 Warszawa III M. Gajowiak ,00 z³ 93 Warszawa 01.06III M. Gajowiak 60 0,00 z³ 133 Warszawa 21.06III M. Gajowiak 60 0,00 z³ 185 Warszawa III M. Gajowiak 56½ 280,00 z³ 240 Warszawa IV M. Gajowiak ,00 z³ 277 Warszawa IV M. Gajowiak 64 0,00 z³ 385 Warszawa IV M. Gajowiak 60½ 0,00 z³ 436Warszawa IV W. Szymczuk 64 0,00 z³ 515 Warszawa IV M. Gajowiak 60½ 0,00 z³ 620 Warszawa IV J. Ochocki 64 0,00 z³ AVIN og. s (Harbin - Aviacia), A. Nieora-Tchkuaseli ,00 z³ 31 Warszawa III A. Reznikov ,00 z³ 76 Warszawa III A. Reznikov ,00 z³ 137 Warszawa 21.06II A. Reznikov ,00 z³ 199 Warszawa III A. Reznikov ,00 z³ 325 Warszawa II A. Reznikov ,00 z³ 368 Warszawa III A. Reznikov ,00 z³ Warszawa Warszawa III II A. Reznikov A. Reznikov ,00 z³ 330,00 z³ AVOCADO og. s (Fawor - Agawa), SK Kurozwêki Sp. z o.o. - J. M. Popiel 7700,00 z³ W4 Wroc³aw II B. Zawadzka ,00 z³ 321 Warszawa I B. Zawadzka ,00 z³ W88 Wroc³aw I B. Zawadzka ,00 z³ BABBIT (RU) og. kaszt (Bahrein - Basta), A. M. Klukowski 3200,00 z³ 344 Warszawa IV A. Paduchev 55 0,00 z³ 420 Warszawa IV V. Popov ,00 z³ 549 Warszawa III A. Reznikov ,00 z³ 646 Warszawa IV A. Reznikov ,00 z³ BAGIRA kl. s (Pamir - Bumaga), A. Nieora-Tchkuaseli 0,00 z³ 90 Warszawa II A. Reznikov 56 0,00 z³ Biuletyn PKWK 9/8 BARRACUDA (DE) kl. gn (Barour de Cardonne - Suhad), B. Dörflinger ,00 z³ 26 Warszawa II E. Zahariev ,00 z³ 108 Warszawa 08.06II D. Plona ,00 z³ 151 Warszawa 22.06I E. Zahariev ,00 z³ 203 Warszawa II E. Zahariev 57 0,00 z³ 287 Warszawa PG P. S³obodzian ,00 z³ 539 Warszawa PG P. S³obodzian ,00 z³ 608 Warszawa PG P. S³obodzian 57 0,00 z³ 648 Warszawa I P. S³obodzian 59 0,00 z³ BARYT og. gn (Wachlarz - Barkarola), SK Janów Podlaski 5700,00 z³ W4 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz 58 0,00 z³ W36Wroc³aw 22.06II E. Porêbna ,00 z³ 175 Warszawa I M. Kryszy³owicz 58 0,00 z³ W84 Wroc³aw I M. Kryszy³owicz ,00 z³ W88 Wroc³aw I E. Porêbna ,00 z³ BASMA kl. s (Ararat - Baza), SK Janów Podlaski 330,00 z³ 268 Warszawa II W. Szymczuk 56 0,00 z³ 374 Warszawa II T. Rejek 58 0,00 z³ 499 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 532 Warszawa II T. Rejek ,00 z³ 623 Warszawa II T. Rejek 56 0,00 z³ 644 Warszawa II T. Rejek 56 0,00 z³ BB TUAREC (DE) og. kaszt (Kubinec - Turbina), D. Basile 0,00 z³ 74 Warszawa II W. Ryniak 58 0,00 z³ 176Warszawa II M. Pilich 58 0,00 z³ 201 Warszawa II M. Pilich 58 0,00 z³ 279 Warszawa II W. Ryniak 58 0,00 z³ 314 Warszawa II W. Ryniak 58 0,00 z³ BEDUIN og. gn (Wojs³aw - Bogdanka), SK Janów Podlaski 3300,00 z³ 38 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 82 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 249 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 306Warszawa I W. Szymczuk 58 0,00 z³ 387 Warszawa I W. Szymczuk 58 0,00 z³ 550 Warszawa I T. Rejek 58 0,00 z³ 583 Warszawa I T. Rejek 58 0,00 z³ BERYL og. gn (Wojs³aw - Botanika), SK Janów Podlaski 6740,00 z³ 48 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 95 Warszawa 01.06II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 158 Warszawa 28.06II W. Szymczuk ,00 z³ 215 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 284 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 340 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 412 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 459 Warszawa I W. Szymczuk ,00 z³ 560 Warszawa I W. Szymczuk ,00 z³ 606 Warszawa I W. Szymczuk 58 0,00 z³ Biuletyn PKWK 9/9

6 BETANIA kl. s (Ararat - Baida), SK Janów Podlaski 0,00 z³ 558 Warszawa II T. Rejek 56 0,00 z³ BLACK SHADOW (DE) og. k (Madallan Madheen - BS Black Affair), C. Caspar-Traore 5120,00 z³ 143 Warszawa 22.06II T. Kluczyñski ,00 z³ 178 Warszawa II T. Kluczyñski 59 0,00 z³ 207 Warszawa IV J. Ochocki ,00 z³ 292 Warszawa III J. Ochocki ,00 z³ 319 Warszawa IV D. Petryakov 61 0,00 z³ 493 Warszawa III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 534 Warszawa III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 650 Warszawa III P. Pi¹tkowski 61 0,00 z³ BOHUN og. gn (Samsheik - Borowina), SK Janów Podlaski 3680,00 z³ 33 Warszawa II M. Pilich 59 0,00 z³ 69 Warszawa II M. Pilich 61 0,00 z³ 199 Warszawa III W. Ryniak 61 0,00 z³ 414 Warszawa III M. Pilich 57 0,00 z³ 495 Warszawa III M. Pilich ,00 z³ 565 Warszawa III M. Pilich 57½ 560,00 z³ 625 Warszawa III J. Ochocki ,00 z³ 646 Warszawa IV D. Petryakov ,00 z³ BOTURA kl. kaszt (Samsheik - Botanika), SK Janów Podlaski 0,00 z³ 430 Warszawa IV W. Szymczuk 59 0,00 z³ 467 Warszawa IV W. Szymczuk 59 0,00 z³ 585 Warszawa III A. Dul 56 0,00 z³ BRILLIANT (RU) og. kaszt (Nougatin - Basta), Omet - G. Belskij ,00 z³ 209 Warszawa II A. Reznikov ,00 z³ 239 Warszawa PG P. Pi¹tkowski 58 0,00 z³ 289 Warszawa I A. Reznikov ,00 z³ 342 Warszawa PG A. Reznikov ,00 z³ 434 Warszawa PG V. Popov ,00 z³ 505 Warszawa PG O. Nowak 58 0,00 z³ BUCEFA WIELKI og. s (Pamir - Bellona), JKS Halex 330,00 z³ 324 Warszawa II M. Pilich 58 0,00 z³ 379 Warszawa II M. Gajowiak ,00 z³ 428 Warszawa II P. Pi¹tkowski 58 0,00 z³ BUDDY B (DE) og. kaszt (Barour de Cardonne - Sumaya), B. Dörflinger ,00 z³ 155 Warszawa II E. Zahariev ,00 z³ 245 Warszawa I J. Ochocki ,00 z³ 289 Warszawa I E. Zahariev ,00 z³ 321 Warszawa I J. Ochocki ,00 z³ 437 Warszawa I J. Ochocki ,00 z³ 505 Warszawa PG J. Ochocki 58 0,00 z³ BUMAR og. gn (Druid - Bumaga), A. Nieora-Tchkuaseli 4360,00 z³ 37 Warszawa II A. Reznikov 56½ 3300,00 z³ 83 Warszawa I A. Reznikov ,00 z³ 187 Warszawa I A. Reznikov 56 0,00 z³ Biuletyn PKWK 9/ Warszawa II O. Shapovalov ,00 z³ 376 Warszawa II A. Reznikov 58 0,00 z³ 444 Warszawa II J. Ochocki 59 0,00 z³ 547 Warszawa II M. Pilich 56 0,00 z³ 650 Warszawa III A. Reznikov 61 0,00 z³ BUMERANG (RU) og. s (Memuar - Biperol), SK Chrenowoje 0,00 z³ 384 Warszawa IV A. Reznikov 58 0,00 z³ CALDERON og. s (Eukaliptus - Celna), SK Janów Podlaski 8900,00 z³ 74 Warszawa II R. G.-Panczew ,00 z³ 175 Warszawa I R. Karkosa ,00 z³ 289 Warszawa I S. Wasiutow 58 0,00 z³ 407 Warszawa I T. Dul ,00 z³ 512 Warszawa I T. Dul ,00 z³ 606 Warszawa I M. Kryszy³owicz ,00 z³ 635 Warszawa I M. Kryszy³owicz 58 0,00 z³ CALVADOS og. s (Harbin - Castylia), Tarus Arabians - KLIMCZAK Sp. z o.o. 0,00 z³ 6 Warszawa III J. Patejuk 56 0,00 z³ CEDRUS og. s (Eukaliptus - Celna), SK Janów Podlaski 8640,00 z³ 41 Warszawa III P. Pi¹tkowski 60½ 1120,00 z³ 93 Warszawa 01.06III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 124 Warszawa 15.06III P. Pi¹tkowski 58½ 1120,00 z³ 191 Warszawa III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 232 Warszawa IV M. Maroszek 58 0,00 z³ S10 Sopot IV S. Wasiutow ,00 z³ 381 Warszawa IV M. Maroszek 59½ 440,00 z³ 456Warszawa IV M. Maroszek ,00 z³ 519 Warszawa IV S. Wasiutow ,00 z³ 562 Warszawa IV S. Wasiutow ,00 z³ 620 Warszawa IV S. Wasiutow ,00 z³ 650 Warszawa III S. Wasiutow ,00 z³ CELINECZKA kl. s (Pesal - Cesia), R. Talarek ,00 z³ 138 Warszawa 21.06Prb T. Dul ,00 z³ 233 Warszawa II T. Dul ,00 z³ 335 Warszawa II T. Dul ,00 z³ 394 Warszawa II T. Dul ,00 z³ 476Warszawa II T. Dul ,00 z³ 587 Warszawa PG O. Nowak 58 0,00 z³ CENDEL og. s (Endel - Cytrea), B. Pisarski 8330,00 z³ 121 Warszawa 14.06II D. Petryakov 55 0,00 z³ 165 Warszawa PG V. Popov 59 0,00 z³ 238 Warszawa III D. Petryakov ,00 z³ 293 Warszawa II D. Petryakov 54 0,00 z³ 344 Warszawa IV D. Petryakov ,00 z³ 414 Warszawa III D. Petryakov ,00 z³ 474 Warszawa II D. Petryakov ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/11

7 534 Warszawa III D. Petryakov ,00 z³ 601 Warszawa II D. Petryakov ,00 z³ CHECK IN (DE) og. gn (Chndaka - Suhad), B. Dörflinger 8900,00 z³ 112 Warszawa 08.06Prb E. Zahariev ,00 z³ 239 Warszawa PG T. Dul 58 0,00 z³ 286Warszawa PG T. Dul 58 0,00 z³ 505 Warszawa PG P. S³obodzian ,00 z³ 578 Warszawa PG P. S³obodzian 58 0,00 z³ CHRONOS og. s (Fawor - Champania), Tarus Arabians - KLIMCZAK Sp. z o.o. 7680,00 z³ 32 Warszawa II P. S³obodzian ,00 z³ 74 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 158 Warszawa 28.06II A. Reznikov ,00 z³ 225 Warszawa I A. Reznikov 58 0,00 z³ 306Warszawa I D. Plona ,00 z³ 347 Warszawa I P. Pi¹tkowski 58 0,00 z³ ST5 Stawiguda I R. Skrzyd³o 58 0,00 z³ 550 Warszawa I J. Ochocki ,00 z³ 628 Warszawa I M. Pilich 58 0,00 z³ CORSA kl. s (Pesal - Ca³ka), K. Tuliñski 0,00 z³ 56Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 149 Warszawa 22.06II V. Popov 58 0,00 z³ 233 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 279 Warszawa II V. Popov 56 0,00 z³ CUGASH (DE) og. s (Cugant - Arlisha II), C. Bär 1320,00 z³ 90 Warszawa II P. S³obodzian 58 0,00 z³ 262 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ CYKLOP og. gn (Wojs³aw - Cedra), SK Janów Podlaski 7260,00 z³ 29 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 74 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 126Warszawa 15.06II W. Szymczuk ,00 z³ 188 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 241 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 291 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 347 Warszawa I W. Szymczuk 58 0,00 z³ ST05 Stawiguda I W. Szymczuk 58 0,00 z³ 560 Warszawa I T. Rejek 58 0,00 z³ 630 Warszawa I W. Szymczuk 58 0,00 z³ CYRYLICA kl. kaszt (Empres - Centra), SK Kurozwêki Sp. z o.o. - J. M. Popiel 1320,00 z³ W58 Wroc³aw II M. Mioduszewska 56 0,00 z³ W65 Wroc³aw II M. Mioduszewska 58 0,00 z³ W80 Wroc³aw II M. Mioduszewska ,00 z³ 441 Warszawa II M. Mioduszewska 56 0,00 z³ W100 Wroc³aw II M. Mioduszewska 56330,00 z³ W106Wroc³aw II M. Mioduszewska ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/12 CZADRA kl. kaszt (Perlik - Czarina), A. Strumi³³o 3640,00 z³ 129 Warszawa 15.06III T. Dul ,00 z³ 171 Warszawa III T. Dul ,00 z³ 199 Warszawa III T. Dul 59 0,00 z³ 287 Warszawa PG T. Dul 560,00 z³ 358 Warszawa PG T. Dul 59 0,00 z³ 416 Warszawa III A. Dul ,00 z³ 495 Warszawa III A. Dul 57½ 0,00 z³ 562 Warszawa IV T. Dul 61½ 0,00 z³ 625 Warszawa III O. Nowak 55½ 0,00 z³ CZAMBRA kl. gn (Wojs³aw - Czartawa), SK Janów Podlaski 4620,00 z³ 149 Warszawa II M. Pilich ,00 z³ 228 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 329 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 400 Warszawa I W. Szymczuk 58 0,00 z³ 469 Warszawa I W. Szymczuk 58 0,00 z³ 538 Warszawa I T. Rejek 58 0,00 z³ 583 Warszawa I M. Pilich 56 0,00 z³ CZEN og. s (Entyk - Czarina), A. Strumi³³o 660,00 z³ 393 Warszawa II A. Dul ,00 z³ 471 Warszawa II A. Dul 58 0,00 z³ 543 Warszawa II T. Dul 58 0,00 z³ DANDE og. gn (Wieczór - Dagnessa), P. Frejlich 330,00 z³ 112 Warszawa 08.06Prb W. Ryniak 58 0,00 z³ 169 Warszawa II W. Ryniak ,00 z³ DARGIN og. gn (Druid - Drabora), SK Micha³ów 7260,00 z³ 32 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 74 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 169 Warszawa II J. Ochocki ,00 z³ 237 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 324 Warszawa II J. Ochocki ,00 z³ 452 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 583 Warszawa I V. Popov 58 0,00 z³ DEDUR og. gn (Druid - Destylacja), M. Bogajewicz 7440,00 z³ 3 Warszawa I R. Karkosa ,00 z³ 45 Warszawa I R. Karkosa 57 0,00 z³ 108 Warszawa 08.06II M. Pilich ,00 z³ 139 Warszawa 21.06II R. Karkosa ,00 z³ 180 Warszawa II R. Karkosa 56 0,00 z³ 243 Warszawa III A. Reznikov 60½ 2800,00 z³ 282 Warszawa III A. Reznikov ,00 z³ 325 Warszawa II O. Shapovalov 60 0,00 z³ 390 Warszawa II O. Shapovalov 60½ 330,00 z³ 447 Warszawa II O. Shapovalov 60½ 0,00 z³ 547 Warszawa II D. Plona ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/13

8 DEDYKACJA kl. kaszt (Emigrant - Demona), SK Micha³ów 0,00 z³ 176Warszawa II A. Reznikov 56 0,00 z³ 223 Warszawa II S. Wasiutow 56 0,00 z³ 284 Warszawa II A. Reznikov 560,00 z³ 374 Warszawa II A. Reznikov 58 0,00 z³ DEPLINA kl. s (Turban - Degradacja), K. Tuliñski 0,00 z³ 135 Warszawa II J. Ochocki 56 0,00 z³ 233 Warszawa II J. Ochocki 58 0,00 z³ 279 Warszawa II J. Ochocki 56 0,00 z³ DÊBOWA GÓRA kl. s (Laheeb - D¹browica), SK Micha³ów 330,00 z³ W58 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz 560,00 z³ W65 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz ,00 z³ W77 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz 560,00 z³ DIAMANTE QAHIRA (AT) og. kaszt (L.M. Libretto - Bel Princess), Al Qahira 0,00 z³ 237 Warszawa II W. Ryniak 58 0,00 z³ 284 Warszawa II J. Ochocki 58 0,00 z³ DIAMENT og. gn (Druid - Decyzja), SK Micha³ów ,00 z³ 32 Warszawa II E. Zahariev ,00 z³ 146 Warszawa I E. Zahariev ,00 z³ 225 Warszawa I E. Zahariev ,00 z³ 342 Warszawa PG T. Dul ,00 z³ 434 Warszawa PG T. Dul 58 0,00 z³ 578 Warszawa PG J. Ochocki ,00 z³ DIMENCII (RU) og. s (Memuar - Dialogia), SK Chrenowoje ,00 z³ 69 Warszawa II A. Reznikov 55 0,00 z³ 160 Warszawa II A. Reznikov ,00 z³ 232 Warszawa IV A. Reznikov ,00 z³ 308 Warszawa III D. Plona ,00 z³ 390 Warszawa II A. Reznikov 59½ 1320,00 z³ 474 Warszawa II O. Nowak ,00 z³ 595 Warszawa I nm A. Reznikov ,00 z³ DIONIZY og. s (Wojs³aw - Dominika), SK Micha³ów 5820,00 z³ 17 Warszawa II E. Zahariev ,00 z³ 45 Warszawa I E. Zahariev 59 0,00 z³ 109 Warszawa 08.06PG E. Zahariev ,00 z³ 165 Warszawa PG E. Zahariev 59 0,00 z³ 221 Warszawa PG E. Zahariev 59 0,00 z³ 288 Warszawa PG E. Zahariev 59 0,00 z³ 325 Warszawa II D. Plona 54 0,00 z³ 447 Warszawa II E. Zahariev 58½ 1320,00 z³ 541 Warszawa I M. Pilich ,00 z³ 595 Warszawa I nm J. Ochocki 59 0,00 z³ 648 Warszawa I E. Zahariev 59 0,00 z³ DIPRIOL (RU) kl. s (Prikaz - Diplomatka), SK Chrenowoje 2640,00 z³ 219 Warszawa IV A. Reznikov 55 0,00 z³ 344 Warszawa IV A. Reznikov ,00 z³ 456Warszawa IV J. Ochocki ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/14 DIVERTO og. s (Emigrant - Decyzja), SK Micha³ów 1600,00 z³ 39 Warszawa I D. Petryakov 54½ 0,00 z³ 131 Warszawa 15.06I A. Reznikov ,00 z³ 165 Warszawa PG A. Reznikov 59 0,00 z³ 259 Warszawa III A. Reznikov 61 0,00 z³ DJASMIN (RU) kl. s (Pobednyi - Vladlena), V. V. Mazurenko 0,00 z³ 185 Warszawa III P. Gluza 49 0,00 z³ DOBOSZ og. gn (Ganges - Dajana), SK Micha³ów 4030,00 z³ 100 Warszawa 07.06Prb P. S³obodzian 58 0,00 z³ 215 Warszawa II P. S³obodzian ,00 z³ 262 Warszawa II P. S³obodzian ,00 z³ 327 Warszawa I P. S³obodzian ,00 z³ 387 Warszawa I P. S³obodzian 58 0,00 z³ 437 Warszawa I P. S³obodzian 58 0,00 z³ DOMINIK og. s (Wojs³aw - Dominika), SK Micha³ów ,00 z³ 31 Warszawa III T. Kluczyñski ,00 z³ 79 Warszawa II T. Kluczyñski ,00 z³ 151 Warszawa 22.06I T. Kluczyñski 62 0,00 z³ 187 Warszawa I T. Kluczyñski ,00 z³ 238 Warszawa III T. Kluczyñski ,00 z³ 338 Warszawa II T. Kluczyñski 62 0,00 z³ 376 Warszawa II T. Kluczyñski ,00 z³ 444 Warszawa II T. Kluczyñski ,00 z³ 497 Warszawa I M. Maroszek ,00 z³ 541 Warszawa I T. Dul ,00 z³ DURANGO og. s (Samsheik - Dominika), SK Micha³ów 3630,00 z³ 29 Warszawa II D. Plona 58 0,00 z³ 82 Warszawa II J. Ochocki ,00 z³ 188 Warszawa II E. Zahariev 58 0,00 z³ 340 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 402 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 491 Warszawa II V. Popov ,00 z³ 574 Warszawa II V. Popov ,00 z³ EAU DE ROCHE (FR) kl. c. kaszt (Darike - Baccantara), E.A.R.L. du Moulin 8500,00 z³ 288 Warszawa PG F. Billieres ,00 z³ EBRO og. s (Pamir - Elwira), SK Janów Podlaski 5010,00 z³ 29 Warszawa II M. Pilich ,00 z³ 82 Warszawa II M. Pilich ,00 z³ 188 Warszawa II M. Pilich 58 0,00 z³ 241 Warszawa II W. Ryniak 58 0,00 z³ 340 Warszawa II M. Pilich ,00 z³ ST4 Stawiguda II M. Pilich ,00 z³ 471 Warszawa II M. Pilich ,00 z³ 630 Warszawa I M. Pilich 58 0,00 z³ ECHINUS og. s (Laheeb - Elia), SK Micha³ów 3630,00 z³ W11 Wroc³aw II A. Lorek ,00 z³ W30 Wroc³aw 08.06II A. Lorek 59 0,00 z³ W58 Wroc³aw II A. Lorek ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/15

9 327 Warszawa I J. Domañska 58 0,00 z³ W84 Wroc³aw I J. Fornal-Laskosz 58 0,00 z³ W88 Wroc³aw I J. Fornal-Laskosz 58 0,00 z³ ECHMEA kl. gn (Druid - Estepona), SK Micha³ów 7300,00 z³ 80 Warszawa Prb E. Zahariev ,00 z³ 195 Warszawa PG E. Zahariev 56 0,00 z³ 342 Warszawa PG P. S³obodzian 560,00 z³ 587 Warszawa PG E. Zahariev 58 0,00 z³ EDDY og. gn (El Amor - Evita), M. Nowakowska 6310,00 z³ 116 Warszawa Prb S. Wasiutow ,00 z³ 183 Warszawa II A. Reznikov 58 0,00 z³ 249 Warszawa II T. Rejek ,00 z³ 314 Warszawa II T. Dul ,00 z³ ST5 Stawiguda I A. Reznikov ,00 z³ EDIA kl. s (Monar - Edissa), SK Bia³ka ,00 z³ 116Warszawa 14.06Prb A. Reznikov 56 0,00 z³ 201 Warszawa II T. Dul 56 0,00 z³ 255 Warszawa II A. Reznikov ,00 z³ 400 Warszawa I T. Dul ,00 z³ 469 Warszawa I J. Ochocki ,00 z³ 587 Warszawa PG J. Ochocki ,00 z³ EDIN og. s (Laheeb - Edina), SK Micha³ów 7400,00 z³ 80 Warszawa Prb R. G.-Panczew ,00 z³ 176Warszawa II R. G.-Panczew 58 0,00 z³ 249 Warszawa II J. Ochocki ,00 z³ S4 Sopot II R. G.-Panczew ,00 z³ 428 Warszawa II R. G.-Panczew ,00 z³ 471 Warszawa II R. G.-Panczew ,00 z³ 522 Warszawa II R. G.-Panczew ,00 z³ 576Warszawa I R. G.-Panczew 58 0,00 z³ 628 Warszawa I R. G.-Panczew 58 0,00 z³ EDWARD og. s (Laheeb - Emigracja), SK Micha³ów 2640,00 z³ W11 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz 58 0,00 z³ W30 Wroc³aw 08.06II M. Kryszy³owicz 58 0,00 z³ W36Wroc³aw 22.06II M. Kryszy³owicz 58 0,00 z³ W50 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz 58 0,00 z³ W68 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz ,00 z³ W80 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz 58 0,00 z³ W95 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz ,00 z³ W100 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz 58 0,00 z³ W106 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz ,00 z³ EFENDI og. s (Harbin - Eutrofia), SK Bia³ka 8900,00 z³ 8 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 45 Warszawa I P. Pi¹tkowski ,00 z³ 98 Warszawa 07.06I P. Pi¹tkowski 58½ 1600,00 z³ Biuletyn PKWK 9/ Warszawa PG S. Wasiutow 59 0,00 z³ 221 Warszawa PG S. Wasiutow 59 0,00 z³ 285 Warszawa I M. Maroszek 58 0,00 z³ 338 Warszawa II S. Wasiutow 61 0,00 z³ ST2 Stawiguda I S. Wasiutow 59 0,00 z³ 474 Warszawa II S. Wasiutow 61 0,00 z³ 601 Warszawa II S. Wasiutow 60 0,00 z³ EGEA kl. s (Laheeb - Egna), SK Micha³ów 1320,00 z³ 173 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 257 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 329 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 377 Warszawa II V. Popov 56 0,00 z³ 481 Warszawa II D. Plona ,00 z³ EKANA kl. gn (Wojs³aw - Ekawa), SK Janów Podlaski 0,00 z³ 394 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 529 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 574 Warszawa II W. Szymczuk 56½ 0,00 z³ EKLEKTYKA kl. c. gn (Druid - Ekawa), SK Janów Podlaski ,00 z³ 43 Warszawa III W. Szymczuk ,00 z³ 148 Warszawa 22.06III W. Szymczuk ,00 z³ 203 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 358 Warszawa PG W. Szymczuk ,00 z³ 514 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 569 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 595 Warszawa I nm W. Szymczuk 57 0,00 z³ EKOTON og. s (Laheeb - Embella), SK Micha³ów 1650,00 z³ 38 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 126Warszawa 15.06II S. Wasiutow 58 0,00 z³ 183 Warszawa II E. Zahariev ,00 z³ 324 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 402 Warszawa II J. Ochocki 58 0,00 z³ 491 Warszawa II D. Plona ,00 z³ 574 Warszawa II E. Zahariev ,00 z³ EL ALGAR og. kaszt (Pamir - Elekcja), SK Janów Podlaski 2970,00 z³ 90 Warszawa II P. Pi¹tkowski ,00 z³ 169 Warszawa II P. Pi¹tkowski 58 0,00 z³ 249 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ S8 Sopot II S. Wasiutow ,00 z³ 379 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ 452 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ 522 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ 600 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 633 Warszawa II A. Dul 58 0,00 z³ ELAS og. c. gn (Wachlarz - Elestora), SK Janów Podlaski 3300,00 z³ 402 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 441 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 481 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/17

10 522 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ 571 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 600 Warszawa II A. Dul 58 0,00 z³ EL BETA kl. gn (Wiek - Enida), S. Redestowicz 0,00 z³ 268 Warszawa II D. Petryakov 56 0,00 z³ 355 Warszawa II D. Petryakov 56 0,00 z³ 409 Warszawa II D. Petryakov 56 0,00 z³ 452 Warszawa II D. Petryakov 56 0,00 z³ 532 Warszawa II D. Petryakov 58 0,00 z³ 589 Warszawa II D. Petryakov 56 0,00 z³ ELDA kl. c. gn (Ganges - Estoba), SK Micha³ów 0,00 z³ 268 Warszawa II T. Rejek 56 0,00 z³ EL-DAHARY og. s (Pesal - Eina), SK Bia³ka 4900,00 z³ W68 Wroc³aw II M. Mioduszewska 58 0,00 z³ W77 Wroc³aw II M. Mioduszewska ,00 z³ W88 Wroc³aw I M. Mioduszewska ,00 z³ 483 Warszawa I M. Mioduszewska 58 0,00 z³ EL-DAMUR (DE) og. gn (Pengo - Eutenezja), J. Neuwohner 2860,00 z³ 52 Warszawa III P. S³obodzian 59 0,00 z³ 129 Warszawa 15.06III A. Gajos 49 0,00 z³ 171 Warszawa III P. S³obodzian 51 0,00 z³ 240 Warszawa IV A. Gajos ,00 z³ 277 Warszawa IV A. Gajos 50 0,00 z³ 385 Warszawa IV A. Gajos 47½ 0,00 z³ 467 Warszawa IV A. Gajos ,00 z³ 515 Warszawa IV A. Gajos ,00 z³ ELGARA kl. s (Eldon - Elganda), SK Micha³ów 6220,00 z³ W4 Wroc³aw II M. Andryszczyk 56½ 1320,00 z³ W25 Wroc³aw 01.06II M. Andryszczyk ,00 z³ 146 Warszawa I R. Karkosa 56 0,00 z³ 245 Warszawa I R. Karkosa ,00 z³ 554 Warszawa I T. Dul 56 0,00 z³ ELGINA kl. s (Ekstern - Egna), SK Micha³ów 1320,00 z³ 60 Warszawa III A. Reznikov 53 0,00 z³ 115 Warszawa 14.06III A. Reznikov 54 0,00 z³ 154 Warszawa 28.06III T. Rejek 57 0,00 z³ 219 Warszawa IV T. Rejek 57 0,00 z³ 277 Warszawa IV T. Rejek ,00 z³ 319 Warszawa IV T. Rejek ,00 z³ 384 Warszawa IV T. Rejek 57 0,00 z³ ELIMA kl. gn (Eukaliptus - Elfina), SK Janów Podlaski 2970,00 z³ 465 Warszawa II W. Szymczuk 58 0,00 z³ 529 Warszawa II T. Rejek ,00 z³ 589 Warszawa II M. Pilich ,00 z³ 618 Warszawa II W. Szymczuk ,00 z³ Biuletyn PKWK 9/18 ELIZEUSZ og. s (Laheeb - Emanta), SK Micha³ów 0,00 z³ 393 Warszawa II T. Rejek 58 0,00 z³ 471 Warszawa II T. Rejek 58 0,00 z³ ELLINKA (RU) kl. s (Demon - Efa), Farm Stanica 0,00 z³ 79 Warszawa II A. Reznikov 54 0,00 z³ 171 Warszawa III A. Reznikov 53½ 0,00 z³ 362 Warszawa III O. Shapovalov 54 0,00 z³ ELLISSARA kl. s (Laheeb - Ekscella), SK Micha³ów 0,00 z³ 116Warszawa 14.06Prb D. Plona 56 0,00 z³ 209 Warszawa II J. Ochocki 560,00 z³ 279 Warszawa II E. Zahariev 56 0,00 z³ 355 Warszawa II J. Ochocki 56 0,00 z³ 418 Warszawa II M. Pilich 58 0,00 z³ 529 Warszawa II D. Plona 58 0,00 z³ ELMEN og. gn (Druid - Emu), SK Janów Podlaski ,00 z³ 15 Warszawa PG W. Szymczuk ,00 z³ 62 Warszawa PG W. Szymczuk ,00 z³ 165 Warszawa PG W. Szymczuk ,00 z³ ELNINO og. kaszt (Nimb - Eriana), L. i Z. Demczuk 560,00 z³ 31 Warszawa III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 88 Warszawa 01.06III P. Pi¹tkowski ,00 z³ ELNIRO og. gn (Alegro - Elba), J. G³owacki 5700,00 z³ 29 Warszawa II T. Dul 58 0,00 z³ 126Warszawa 15.06II W. Ryniak 58 0,00 z³ 183 Warszawa II M. Pilich ,00 z³ 225 Warszawa I M. Pilich ,00 z³ 289 Warszawa I M. Pilich 58 0,00 z³ 407 Warszawa I M. Pilich ,00 z³ 459 Warszawa I M. Pilich ,00 z³ ELOIDA kl. s (Laheeb - Ekspedycja), SK Micha³ów 0,00 z³ 167 Warszawa II T. Kluczyñski 56 0,00 z³ ELPALCHA kl. s (Turban - Egzystencja), K. Tuliñski 0,00 z³ 72 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ EL PESSO og. s (Pesal - Esklawa), SK Micha³ów 6820,00 z³ 13 Warszawa III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 76 Warszawa III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 115 Warszawa 14.06III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 154 Warszawa 28.06III P. Pi¹tkowski ,00 z³ 205 Warszawa IV M. Maroszek ,00 z³ S1 Sopot III S. Wasiutow ,00 z³ 368 Warszawa III M. Maroszek 61 0,00 z³ 420 Warszawa IV S. Wasiutow ,00 z³ 502 Warszawa III S. Wasiutow 62 0,00 z³ Biuletyn PKWK 9/19

11 EL SAHRA EMILE ZOLA (DE) og. kaszt (Ganges - Zola), O. Prehn 2970,00 z³ 100 Warszawa 07.06Prb D. Plona 58 0,00 z³ 176Warszawa II D. Plona 58 0,00 z³ 291 Warszawa II D. Turkowska 58 0,00 z³ 352 Warszawa II J. Ochocki ,00 z³ 409 Warszawa II M. Pilich ,00 z³ 471 Warszawa II T. Dul ,00 z³ 610 Warszawa II P. Pi¹tkowski 58 0,00 z³ EL SERIBE kl. gn (Druid - Elwira), SK Janów Podlaski 1890,00 z³ 33 Warszawa II M. Maroszek ,00 z³ 106Warszawa 08.06II M. Maroszek 59 0,00 z³ 180 Warszawa II M. Maroszek 58½ 0,00 z³ 230 Warszawa II M. Maroszek 560,00 z³ 332 Warszawa III M. Maroszek 58 0,00 z³ 358 Warszawa PG M. Maroszek ,00 z³ 439 Warszawa III M. Maroszek 59 0,00 z³ 534 Warszawa III M. Maroszek ,00 z³ 625 Warszawa III S. Wasiutow 59½ 0,00 z³ ELUTA kl. gn (Wojs³aw - El Alia), SK Janów Podlaski 1320,00 z³ 644 Warszawa II S. Wasiutow ,00 z³ ELWAS wa³. gn (Cyprys - Ella), Agnieszka Wójtowicz 0,00 z³ 207 Warszawa IV M. Gajowiak 60 0,00 z³ 319 Warszawa IV M. Gajowiak 60 0,00 z³ 372 Warszawa IV M. Gajowiak 60 0,00 z³ 456Warszawa IV A. Wójtowicz 62 0,00 z³ 519 Warszawa IV P. S³obodzian 52 0,00 z³ EMANT og. s (Fernando - Emanta), SK Micha³ów 2800,00 z³ 133 Warszawa 21.06III A. Reznikov ,00 z³ 197 Warszawa II S. Wasiutow 59 0,00 z³ 290 Warszawa IV J. Ochocki 61 0,00 z³ EMESA kl. s (Laheeb - Etopka), SK Micha³ów 4620,00 z³ 119 Warszawa 14.06II G. Bartol 58 0,00 z³ 173 Warszawa II G. Bartol 58 0,00 z³ 228 Warszawa II P. S³obodzian 58 0,00 z³ S8 Sopot II M. Romanowski ,00 z³ 374 Warszawa II A. Dul 58 0,00 z³ 476 Warszawa II A. Dul ,00 z³ 532 Warszawa II A. Dul ,00 z³ 583 Warszawa I A. Dul 56 0,00 z³ 635 Warszawa I T. Rejek 56 0,00 z³ EMIDA kl. gn (Wachlarz - Epoza), SK Janów Podlaski 3300,00 z³ W18 Wroc³aw II M. Kryszy³owicz ,00 z³ 175 Warszawa I M. Romanowski 56 0,00 z³ 321 Warszawa I M. Kryszy³owicz 560,00 z³ W88 Wroc³aw I M. Kryszy³owicz 560,00 z³ Biuletyn PKWK 9/20 EMIDOR og. gn (Monar - Emza), SK Bia³ka 330,00 z³ W4 Wroc³aw II J. Fornal-Laskosz 58 0,00 z³ W32 Wroc³aw 08.06II J. Fornal-Laskosz ,00 z³ W50 Wroc³aw II A. Lorek 59 0,00 z³ W95 Wroc³aw II E. Porêbna 58 0,00 z³ EMILENIA kl. s (Pesal - Ekspertyza), SK Bia³ka 6930,00 z³ W18 Wroc³aw II E. Porêbna 56 0,00 z³ W32 Wroc³aw II M. Mioduszewska ,00 z³ W50 Wroc³aw II J. Fornal-Laskosz 56½ 330,00 z³ W68 Wroc³aw II J. Fornal-Laskosz ,00 z³ W80 Wroc³aw II J. Fornal-Laskosz 56½ 1320,00 z³ W95 Wroc³aw II J. Fornal-Laskosz ,00 z³ EMILIUSZ og. s (Laheeb - Emocja), SK Micha³ów 5020,00 z³ W11 Wroc³aw II J. Domañska ,00 z³ W30 Wroc³aw 08.06II J. Domañska ,00 z³ 175 Warszawa I M. Pilich 58 0,00 z³ 321 Warszawa I J. Domañska 58 0,00 z³ W84 Wroc³aw I J. Domañska ,00 z³ W88 Wroc³aw I J. Domañska 58 0,00 z³ EMIRA kl. s (Laheeb - Embra), SK Micha³ów 330,00 z³ 228 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 335 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 370 Warszawa II V. Popov 58 0,00 z³ 481 Warszawa II V. Popov ,00 z³ EMPIR og. kaszt (Harbin - Embola), SK Bia³ka 5280,00 z³ 264 Warszawa II D. Petryakov ,00 z³ 340 Warszawa II D. Petryakov 58 0,00 z³ 402 Warszawa II D. Petryakov ,00 z³ 450 Warszawa II D. Petryakov ,00 z³ 543 Warszawa II D. Petryakov ,00 z³ 600 Warszawa II D. Petryakov ,00 z³ EN AR og. s (Ararat - Enpara), A. Strumi³³o 5840,00 z³ 13 Warszawa III A. Dul 55½ 0,00 z³ 43 Warszawa III A. Dul 55 0,00 z³ 88 Warszawa 01.06III T. Dul ,00 z³ 137 Warszawa 21.06II T. Dul 55 0,00 z³ 180 Warszawa II T. Dul 55 0,00 z³ 243 Warszawa III T. Dul 58½ 280,00 z³ 282 Warszawa III T. Dul 56 0,00 z³ 311 Warszawa III T. Dul 56280,00 z³ 381 Warszawa IV T. Dul ,00 z³ 414 Warszawa III T. Dul 55 0,00 z³ 493 Warszawa III T. Dul 56280,00 z³ 519 Warszawa IV T. Dul ,00 z³ 556Warszawa IV T. Dul ,00 z³ 625 Warszawa III M. Pilich 55½ 0,00 z³ 646 Warszawa IV V. Popov 59½ 0,00 z³ Biuletyn PKWK 9/21

Biuletyn. Wyœcigów Konnych. Polskiego Klubu. Nr 6/2008. koni pe³nej krwi angielskiej. Wyniki sezonu 2008 Alfabetyczny spis

Biuletyn. Wyœcigów Konnych. Polskiego Klubu. Nr 6/2008. koni pe³nej krwi angielskiej. Wyniki sezonu 2008 Alfabetyczny spis Biuletyn Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych Nr 6/2008 Wyniki sezonu 2008 Alfabetyczny spis koni pe³nej krwi angielskiej Polski Klub Wyścigów Konnych 02-684 Warszawa, ul. Puławska 266 e-mail: pkwk@pkwk.org

Bardziej szczegółowo

SPIS GONITW 19 DZIEŃ 4 LIPCA 2015

SPIS GONITW 19 DZIEŃ 4 LIPCA 2015 PROGRAM GONITW DZIEŃ 19 / 20 4/5 LIPCA SOBOTA, GODZ. 14:30 NIEDZIELA, GODZ. 14:45 SPIS GONITW 19 DZIEŃ 4 LIPCA 2015 1 14:30 2 15:00 3 15:30 4 16:00 5 16:30 6 17:00 7 17:30 8 18:00 9 18:30 10 19:00 Gonitwa

Bardziej szczegółowo

SPIS GONITW 11 DZIEŃ 30 MAJA 2015

SPIS GONITW 11 DZIEŃ 30 MAJA 2015 PROGRAM GONITW DZIEŃ 11 / 12 30/31 MAJA SOBOTA, GODZ. 15:00 NIEDZIELA, GODZ. 14:30 SPIS GONITW 11 DZIEŃ 30 MAJA 2015 1 15:00 2 15:30 3 16:00 4 16:30 5 17:00 6 17:30 7 18:00 8 18:30 Nagroda Hadriana Gonitwa

Bardziej szczegółowo

60 lat PATRON SPORTU I KULTURY

60 lat PATRON SPORTU I KULTURY PROGRAM GONITW DZIEŃ 17 / 18 27/28 CZERWCA SOBOTA, GODZ. 15:00 NIEDZIELA, GODZ. 15:00 60 lat PATRON SPORTU I KULTURY SPIS GONITW 17 DZIEŃ 27 CZERWCA 2015 1 15:00 2 15:30 3 16:00 4 16:30 5 17:00 6 17:30

Bardziej szczegółowo

program gonitw maja 2015 dzień 3 godz. 14.15 Sponsor Tytularny

program gonitw maja 2015 dzień 3 godz. 14.15 Sponsor Tytularny program gonitw Sponsor Tytularny dzień godz.. maja 0 .. Nagroda 9 00 zł (000-000-00-00-00) Gonitwa dla -letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (00 m).. Nagroda 00 zł (000-000-00-00-00) Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice. program gonitw. 10 sierpnia 2014 godz. 14.15

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice. program gonitw. 10 sierpnia 2014 godz. 14.15 Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice program gonitw 8 10 sierpnia 2014 godz. 14.15 1. 14.45 Nagroda 14 000 zł (8000-3200-1600-800-400) Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych

Bardziej szczegółowo

ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW POLTURF SELECT YEARLING SALE

ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW POLTURF SELECT YEARLING SALE ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW Wroc³awski Tor Wyœcigów Konnych PARTYNICE 19 wrzeœnia (poniedzia³ek) 2005 POLTURF SELECT YEARLING SALE Wroc³aw - PARTYNICE Racecourse 19th of September (Monday) 2005 Program:

Bardziej szczegółowo

60 lat PATRON SPORTU I KULTURY

60 lat PATRON SPORTU I KULTURY PROGRAM GONITW DZIEŃ 15 / 16 20/21 CZERWCA SOBOTA, GODZ. 15:00 NIEDZIELA, GODZ. 15:00 60 lat PATRON SPORTU I KULTURY SPIS GONITW 15 DZIEŃ 20 CZERWCA 2015 1 15:00 2 15:30 3 16:00 4 16:30 5 17:00 6 17:30

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r.

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r. Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 708 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 sierpnia 2005 r. o mo liwoêci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA G ÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2003 1 Redaguj¹: El bieta Budkiewicz, Renata Mroczek, Ma³gorzata Nahotko Adres redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego,

Bardziej szczegółowo

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15 I znów te same emocje! Wielka sala Zamku Królewskiego w Warszawie wype niona po brzegi, za chwil kolejna Gala Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i kolejny werdykt w tej wspania ej rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA. Mszczonów Fair Play. XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa 6.10.2004r.

Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA. Mszczonów Fair Play. XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa 6.10.2004r. M erkuriusz s z c z o n o w s k i Na pó³metku kadencji Rozmowa z ukaszem Koperskim Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Mszczonowa, Przewodnicz¹cym KW Forum Samorz¹dowo Rzemieœlnicze, oraz Prezesem Cechu Rzemios³a

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2008. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Toruƒ Zielona Góra ódê

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2008. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Toruƒ Zielona Góra ódê O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy SALON MATURZYSTÓW Opole Rzeszów Kielce Gdaƒsk Lublin Kraków Wroc aw

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 11 Listopad 2008 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Nie odk³adaæ Nowe i u ywane - Sprzeda, wynajem - serwis,

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo

Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022 846 76 67

Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY NR 9 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz wrzesie 2009 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022

Bardziej szczegółowo

11. 12. 1. Umowa mo e zostaç zmieniona na wniosek ka dej ze stron. 2. Zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 13.

11. 12. 1. Umowa mo e zostaç zmieniona na wniosek ka dej ze stron. 2. Zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 13. Dziennik Ustaw Nr 242 17151 Poz. 2424 i 2425 11. 1. Strony zobowiàzujà si do powo ywania si we wszelkiej prowadzonej przez nie korespondencji w sprawach dotyczàcych pomocy finansowej w ramach umowy na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 4 paÿdziernika 2007 r. Nr 11 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 4 paÿdziernika 2007 r. Nr 11 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 4 paÿdziernika 2007 r. Nr 11 TREŒÆ: Poz.: DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 40 nr 21 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ci cia w Kolejach Âlàskich

Ci cia w Kolejach Âlàskich SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej

Bardziej szczegółowo

faktury dla Windows www.reset2.pl

faktury dla Windows www.reset2.pl przyk³adowe wydruki faktury dla Windows system obs³ugi sprzeda y www.reset2.pl Przedstawiamy zbiór wybranych dokumentów i zestawieñ, które potrafi wydrukowaæ R2faktury. Prosimy traktowaæ je jako przyk³ady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia alno ci Grupy Kapita owej ERBUD za rok 2012

Sprawozdanie z dzia alno ci Grupy Kapita owej ERBUD za rok 2012 Sprawozdanie z dzia alno ci Grupy Kapita owej ERBUD za rok 2012 1. Prezentacja Grupy Kapita owej wprowadzenie W sk ad Grupy Kapita owej ERBUD S.A. wchodz nast puj ce podmioty gospodarcze, podlegaj ce konsolidacji:

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej Urz¹d Miasta Czêstochowy wrzesieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie fot. W. Sowula Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV

Bardziej szczegółowo