Ćwicz z Juniorem. O czasopismach i gazetach. Uwaga Tu się często mylicie. SPRAWDZIAN DLA SZÓSTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Powodzenia!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwicz z Juniorem. O czasopismach i gazetach. Uwaga Tu się często mylicie. SPRAWDZIAN DLA SZÓSTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Powodzenia!"

Transkrypt

1 WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA (Wpisuje uczeń przed rozpoczęciem pracy) dzień miesiąc rok Ćwicz z Juniorem SPRAWDZIAN DLA SZÓSTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ O czasopismach i gazetach Taką instrukcję przeczytacie na sprawdzianie w kwietniu: 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 7 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę urodzenia. 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym lub granatowym tuszem/ atramentem. Nie używaj korektora. 5. W zadaniach od 1. do 20. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi: Czas pracy: 60 minut Liczba punktów do uzyskania: Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź A. 7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. \ / Uwaga Tu się często mylicie. 8. Rozwiązania zadań od 21. do 24. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. Powodzenia!

2 Tekst do zadań Postęp w drukarstwie Zatrudniony w wydawnictwie jako pisarz-kopista Johannes Gensfleisch zur Laden z Moguncji, zwany Gutenbergiem, powielał pewnego razu książkę blokową, której całe stronice były odbijane z ręcznie rzeźbionych drewnianych klocków. Wtedy właśnie wpadł na pomysł wykorzystania do składania tekstów oddzielnych metalowych czcionek. W 1447 roku przedstawił swój pierwszy wykonany według tego pomysłu druk: był to początek przemysłu wydawniczego i drukarskiego. Dziesięć lat wcześniej Gutenberg zlecił mogunckiemu tokarzowi, Konradowi Sasbachowi, wykonanie według własnego projektu prasy drukarskiej, która przypominała swym wyglądem drewnianą tłocznię winną. Sam zaprojektował też formy do odlewu liter z ołowiu. Zamysł okazat się udany i już w 1445 roku Gutenberg dysponował przyrządem do odlewu ręcznego różnych krojów pisma. Urządzenie to umożliwiało wykonanie ponad stu form liter w ciągu godziny. Gutenberg układał je w wiersze, zalewał ołowiem i zestawiał w kolumny. Po wykonaniu w ten sposób pierwszego druku, którym był kalendarz, opublikował m.in. w 1451 roku podręcznik gramatyki łacińskiej, a cztery lata później swoje pierwsze wielkie dzieło: 1282-stronicową Biblię. Jeszcze przed śmiercią Gutenberga, w 1468 roku jego uczniowie, Konrad Sweynheim i Arnold Pannartz, upowszechnili sztukę drukarską we Włoszech. W 1473 roku wędrowny drukarz niemiecki, Kacper Straube, wydrukował w Krakowie kalendarz na rok W ciągu 20 lat od prezentacji wynalazku druku nowe rzemiosło - drukarstwo - kwitło już w całej Europie, przyczyniając się do istotnych przemian kulturalnych i społecznych. Od tej pory książki przestały być dobrem wytwarzanym wyłącznie dla nielicznej warstwy bogaczy. Były teraz dostępne dla ogółu - przynajmniej dla tych, którzy opanowali sztukę czytania. Wkrótce rozpowszechniły się też gazety i czasopisma, które - podobnie jak książki - dzięki wprowadzonej od 1477 roku technice druku wklęsłego mogły ukazywać się już także z wydrukowanymi ilustracjami. Do 1620 roku w wynalazku Gutenberga nie zmieniło się wiele, potem jednak proces drukowania został znacznie udoskonalony. (Kronika odkryć i wynalazków, tłum. M. Dutkiewicz, Świat Książki, Warszawa 2003) Zadanie 1. Które z wydarzeń miało miejsce najpóźniej? A. Pierwszy drukowany kalendarz. B. Pierwsze gazety i czasopisma z wydrukowanymi ilustracjami. C. Odbijanie stron książek z ręcznie rzeźbionych drewnianych klocków. D. Pierwsza prasa drukarska. Zadanie 2. Dlaczego wynalazek Gutenberga okazat się taki ważny? Na podstawie tekstu powyżej wskaż zdanie prawdziwe. A. Wynalazek ten umożliwił tańsze wytwarzanie książek, przez co więcej ludzi miało do nich dostęp. B. Książki drukowane w ten sposób były ładniejsze i dlatego chętniej je kupowano. C. Dzięki maszynie Gutenberga bardzo wydłużył się proces powstawania książki. D. Wynalazek Gutenberga sprawił, że na książki stać było tylko najbogatszych. Zadanie 3. W którym roku Gutenberg opublikował swoje pierwsze wielkie dzieło: 1282-stronicową Biblię? A. 1451r. B. 1455r. C. 1468r. D r. Zadanie 4. Aby gazety mogły być drukowane, potrzebny jest papier. Surowca do wytwarzania papieru, czyli drewna, dostarczają, oczywiście, drzewa. Oto kilka zdań na temat tych roślin. Wśród nich jedno jest fałszywe - wskaż je. A. Drzewa są fabryką" tlenu. B. Drzewa pochłaniają z powietrza duże ilości pyłów i szkodliwych substancji, dzięki czemu oczyszczają powietrze. C. Drzewa wydzielają specjalne olejki, które zabijają drobnoustroje chorobotwórcze znajdujące się w powietrzu. D. Większość drzew liściastych zachowuje liście przez cały rok. Zadanie 5. Według kronik z czasów dynastii Han papier wynalazł dostojnik cesarski, Cai Lun, w 105 roku n.e. Od tego czasu minęło około: A lat, B lat, C lat, D lat.

3 Zadanie 6. Na wyprodukowanie tony papieru potrzeba ok. 4 m 3 drewna. To bardzo dużo, dlatego w celu ochrony lasów dąży się do pozyskiwania drewna ze specjalnych plantacji, szerszego wykorzystania sfomy i innych surowców niedrzewnych. Co jeszcze zapobiega niszczeniu naturalnego środowiska? A. Wypuszczanie w powietrze przez kominy elektrowni cieplnych, hut, cementowni i zakładów chemicznych ogromnej ilości trujących pyłów i gazów. B. Składowanie coraz większej ilości śmieci na wysypiskach. C. Sortowanie śmieci, czyli wrzucanie ich do oddzielnych pojemników: na szkło, na makulaturę. D. Odprowadzanie przez miasta wody zawierającej resztki pożywienia, odchody ludzkie, brudną wodę po myciu i praniu do rzek. Tekst do zadań Oto cztery czasopisma młodzieżowe: Kumpel Miesięcznik Format: 205 x 275 Liczba stron: 52 Cena: 3,98 zł Victor Junior Trzytygodnik Format: 220 x 296 Liczba stron: 60 Cena: 4,90 zł Victor Gimnazjalista Dwutygodnik Format: 220 x 296 Liczba stron: 68 Cena: 4,98 zł Cogito Dwutygodnik Format: 215 x 280 Liczba stron: 116 Cena: 5,80 zł Zadanie 7. Które wymiary są wymiarami prostokąta o największym polu? A. 205 x 275 B. 145 x 200 C. 220 x 296 D. 215x280 Zadanie 8. Na której osi poprawnie zaznaczono kropkami liczbę stron w poszczególnych gazetach? A a.... i 0 J \ P l f B. i. t} b Q f( K), I C. I ( 1 i kto L D. i ) 1 o 0 I 400

4 Zadanie 9. Które z czasopism ukazuje się najczęściej? A. Dziennik. B. Dwutygodnik. C. Trzytygodnik. D. Miesięcznik. Zadanie 10. Pani Kowalska kupiła swoim dzieciom wszystkie cztery gazety. Po chwili wróciła się jednak do kiosku i dokupiła gazetę również dla siebie. Wydała na nią dodatkowo 6,50 zł. Ile zapłaciła za tych pięć gazet? A. 24,26 zł B. 25,16 zł C. 26,16 zł D. 27,24 zł Zadanie 11. Gdzie znajdziesz informacje na temat tego, jak piszemy tytuły czasopism i książek - wielką czy małą literą? A. W słowniku frazeologicznym. B. W słowniku ortograficznym. C. W słowniku wyrazów bliskoznacznych. D. W słowniku wyrazów obcych. Tabela do zadań Dwustu uczniów pewnej szkoły spytano, jakie czasopisma najchętniej czytają. Przyrodnicze Edukacyjne Młodzieżowe Komputerowe Kulturalne 60%?% 20% 3% 2% Zadanie 12. Jaki procent pytanych uczniów najchętniej czyta pisma edukacyjne? A. 25% B. 15% C. 35% D. 20% Zadanie 13. Oblicz, ilu uczniów wybrało poszczególne rodzaje czasopism. A. 120,30, 40, 6, 4 B. 130,40, 20, 6, 4 C. 100, 50,30, 10, 10 D. 120,30,40, 16, 4 Zadanie 14. Ania kupiła trzy gazety po 4,90 zł i dwie gazety po 3,70 zł. Za pomocą którego wyrażenia obliczysz koszt zakupu tych gazet? A. 2 (4,90 + 3,70) B. 3 (4,90 + 3,70) C. 2 4, ,70 D. 3 4, ,70 Zadanie 15. Od gazet płacimy podatek VAT w wysokości 7% ceny netto. Jaka była ta cena, jeśli podatek wyniósł 0,35 zł? A. 4,98 zł B. 5 zł C. 6 zł D. 6,50 zł

5 ; : : : ; Zadanie 16. Iza co tydzień dostaje kieszonkowe: 5 zł od babci i 10 zł od rodziców. otrzymanych pieniędzy odkłada na wypatrzoną bluzkę. - reszty wydaje na ulubione czasopisma. Ile złotych tygodniowo Iza wydaje na czasopisma? 3 A. 5 zł B. 10 zł C. 8 zł D. 15 zł Zadanie 17. Uczniowie klasy Vlb zapytali swoje koleżanki i kolegów, ile przeciętnie czasu przeznaczają dziennie na czytanie czasopism, a ile na przeglądanie stron internetowych. Część otrzymanych odpowiedzi przedstawili na diagramie słupkowym. Czas w godzinach 6 HCzytanie czasopism internet T ' ; m i E - Który z uczniów czyta czasopisma dłużei niż 2,5 godziny dziennie? A. Tomek. B. Ula. C. Tomek i Ula. D. Witek. Tekst do zadań Forsa z nieba Małgorzata Karolina Piekarska - Tobie to dobrze... - powiedziała do mnie Kaśka - Pojedziesz sobie na wycieczkę, na przykład do takiego Krakowa, zrobisz reportaż, przeprowadzisz wywiad, potem napiszesz coś o sztuce i pieniążki lecą. (...) - Jak takie to proste, to zrób z kimś wywiad - powiedziałam. - Ale z kim? - A z kim bvś chciała? - Najchętniej z Bogusławem Lindą. - Nie ma sprawy. Dam ci telefon. Widziałaś wszystkie filmy z nim? -Nie. - To o co chcesz go pytać? - Nie wiem. - Jak to? Nie wiesz? Przecież to takie proste zrobić wywiad! Kaśka popadła w zadumę. WYWIAD: Zadzwonić i się umówić. To nie jest wbrew pozorom takie proste. Ci, z którymi chcę rozmawiać, często albo nie mają czasu, albo mają dość wywiadów. Czasami trzeba do nich dzwonić tygodniami. Z jednym reżyserem umawiałam się pół roku. No, ale wreszcie udało mi się. (...) Wywiad powinien być autoryzowany. Ktoś coś mówi, ja to nagrywam (albo zapamiętuję i robię notatki), potem spisuję i daję do przeczytania. Nie zawsze spisuję słowo w słowo. Wywiad to nie jest zapis rozmowy. Przecież

6 w trakcie często padają zdania niewnoszące do niej nic ciekawego. (...) Często ktoś mówi coś, pomagając sobie gestykulacją. Jak przenieść gesty na papier? Jak je ubrać w słowa, by wywiad nie składał się z samych: ten tego, no, wiesz, kurczę, tak to bywa, a nie inaczej". Nazywam to oddukaniem". Przynoszę to wszystko napisane i... czekam na werdykt. Swoich rozmówców podzieliłabym na trzy kategorie: - czepiacze" (rzepy) poprawiają każde słowo, mimo że sens wypowiedzi się nie zmienia, np. muzyk na artysta, kompozytor na twórca; - odnowiciele" każą napisać całość od nowa, to znaczy - zmieniają wszystko; - tumiwisielcy" przyjmują wszystko, tak jak jest. Lubię wszystkich. Od każdego z nich można się bowiem czegoś nauczyć. (...) Wywiad to praca na minimum trzy dni. Jeden to umówienie się, drugi - spisanie, trzeci - autoryzacja i naniesienie poprawek. To jednak wersja optymistyczna. Gdy na rozmowę czeka się jeden tydzień, a drugi na pokazanie materiału do autoryzacji - czas pracy zdaje się wydłużać w nieskończoność. (...) (Cogito, nr 13/1996) Zadanie 18. Co to znaczy, że wywiad był autoryzowany"? A. Wywiad został opublikowany bez zgody osoby, która się wypowiadała. B. Redaktor pisma podpisał się na końcu opublikowanego wywiadu. C. Z tekstu usunięto wszystkie słowa, które nie wnoszą do niego żadnych potrzebnych informacji. D. Rozmówca przeczytał spisany wywiad, poprawił go w miejscach, w których uważał to za słuszne, i zgodził się na jego opublikowanie w gazecie. Zadanie 19. Dobry wywiad powinien być: A. ciekawy, interesujący, B. bardzo krótki, najwyżej pięć zdań, C. nudny i bardzo długi, D. wymyślony. Zadanie 20. Podkreślony fragment tekstu to: A. opis dziennikarza, B. sprawozdanie ze spotkania z Bogusławem Lindą, C. dialog jakiejś osoby z Kaśką, D. opowiadanie o spotkaniu z Bogusławem Lindą. Zadanie 21. (0-2) Dokończ zdania, wykorzystując wyrazy podane w tabeli: A. Komputer Świat - czasopismo dla B. Victor Junior - czasopismo dla C. National Geographic - czasopismo dla D. Wędkarski Świat - czasopismo dla tych, którzy lubią łowić ryby; ludzi lubiących obserwować przyrodę; tych, których fascynują komputery; młodzieży Zadanie 22. (0-1) Zapisz argument uzasadniający pogląd, że człowiek nie powinien niszczyć przyrody. Zadanie 23. (0-3) Do produkcji 1 kg papieru potrzeba około 1000 litrów wody. Ile wody potrzeba do wyprodukowania papieru na czasopismo, które waży 230 g?

7 t ł f \ t i r 4 1 \ I i! ' i i i i i i... 4 i i \ I I i -I I i I I- i i i I i- i i i I i ] 1 i t i i r 4 f j I i I u i. -i I \ i i t i r i... -; t" i i!! ~ 1 t i t! I 4 i i i i I "1 1 " Zadanie 24. (O - 9) Za pewną kwotę pieniędzy można kupić 5 gazet po 4,50 zł. Ile gazet o 20% tańszych kupimy za tę samą kwotę? Zadanie 25. (0-5) Wyobraź sobie dwie sytuacje: 1) zaginął Ci pies i bardzo się o niego martwisz; 2) chcesz sprzedać swój rower, bo planujesz zakup szybszego. W związku z zaistniałymi sytuacjami postanowiłeś dać ogłoszenia do gazety. Jak one powinny wyglądać? Napisz ogłoszenia odpowiednie do każdej z przedstawionych sytuacji.

8 Odpowiedzi Data urodzenia ucznia 1. B, 2. A, 3. B, 4. D, 5. A, 6. C, 7. C, 8. D, 9. A, 10. C, 11. B, 12. B, 13. A, 14. D, 15. B, 16. C, 17. B, 18. D, 19. A, 20. C dzień miesiąc KOD UCZNIA rok Zadanie 21. A. Komputer Świat - czasopismo dla tych, których fascynują komputery. B. Victor Junior - czasopismo dla młodzieży. C. National Geographic - czasopismo dla ludzi lubiących obserwować przyrodę. D. Wędkarski Świat - czasopismo dla tych, którzy lubią łowić ryby. Nr zad. 1 Odpowiedzi Zadanie 22. Przykładowa odpowiedź: - Rośliny dostarczają tlenu. - Rośliny są pokarmem dla zwierząt, a zwierzęta dla człowieka. - Człowiek wypoczywa na łonie natury. UJ N O UJ LA] [B] Miejsce na naklejkę z kodem Zadanie 23. Jak to rozwiązać? Wiadomo, że: 1 kg = 1000 g Układasz proporcję: 1000 g 1000 I 230 g x x = (230 g 1000 I) : 1000 g = 230 I Odpowiedź: Do wyprodukowania papieru na czasopismo, które waży 230 g, potrzeba 230 I wody. Zadanie 24. Przykładowe rozwiązanie: - Po pierwsze oblicz," jaka kwota jest do dyspozycji. 5 4,50 zł = 22,50 zł - Po drugie oblicz, ile kosztowałaby tańsza gazeta. 20% 4,50 zł = 0,90 zł W ten sposób obliczyłeś, o ile obniżono cenę gazety. Teraz możesz obliczyć, ile będzie kosztować gazeta po obniżce: 4,50 zł - 0,90 zł = 3,60 zł Ile gazet po 3,60 zł można kupić za 22,50 zł? 22,50 : 3,60 = 6,25 Uwaga! Gazety kupujemy jako całość, więc za kwotę 22,50 zł kupimy 6 gazet i zostanie nam 90 gr reszty. Odpowiedź: Za kwotę 22,50 zł można kupić 6 tańszych gazet. Zadanie 25. Przykładowe ogłoszenia: grudnia 2004 roku w okolicach ulicy Nowogrodzkiej zaginął pies. Ma pięć lat i wabi się Reks. To kundelek w biało-czarne łaty z krótkim ogonem. Na szyi ma czerwoną obrożę. Jest łagodny i bardzo ufny. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Mój telefon: Czeka nagroda! 2. Sprzedam rower górski marki YOO. Rower używany był tylko jeden rok. Opony prawie jak nowe. Kolor srebrno-czerwony (oryginalny lakier). Ma licznik (kilka funkcji) i saszetkę przy ramie. Dorzucę też plastikowe błotniki. Cena do uzgodnienia. Proszę o kontakt owy:

PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies

PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNI ZESPÓŁ NDZORUJĄCY KOD UCZNI DT URODZENI UCZNI dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem PRÓBNY SPRWDZIN W SZÓSTEJ KLSIE SZKOŁY PODSTWOWEJ Pies dysleksja Instrukcja dla ucznia

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies STYCZEŃ 2005. OKE we Wrocławiu. Instrukcja dla ucznia. Czas pracy: 60 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies STYCZEŃ 2005. OKE we Wrocławiu. Instrukcja dla ucznia. Czas pracy: 60 minut WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies dysleksja OKE we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

ego warto korzystać z internetu i jak zrobić pierwszy krok Dowiedz się, dlacz Promotor

ego warto korzystać z internetu i jak zrobić pierwszy krok Dowiedz się, dlacz Promotor rok r wszy k Dowiedz r Promoto a yfrow c Polska ch szans Równy jektu mach pro ictwo Wydawn ane w ra przygotow s edu PRO@cti two artners kie p yfrowej iopomors Zachodn r zecz edukacji c a n to kor ego war

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY DOROTA KRÓL Utwór na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5 Polska Można ten tekst kopiować i rozpowszechniać, ale nie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia sprawdzianu! WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem

Bardziej szczegółowo

Mistrz Reklamy. Zapomniane sposoby zdobywania klientów XMARKETING.PL - MARKETING BEZ PRZYPADKU

Mistrz Reklamy. Zapomniane sposoby zdobywania klientów XMARKETING.PL - MARKETING BEZ PRZYPADKU Mistrz Reklamy Zapomniane sposoby zdobywania klientów XMARKETING.PL - MARKETING BEZ PRZYPADKU To jest darmowy poradnik, który możesz rozprowadzać w Internecie lub w druku. Możesz go użyć np. jako zachętę

Bardziej szczegółowo

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRACUJĄCYCH Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA, HISTORII ORAZ WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Mistrzologia" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski,

Bardziej szczegółowo

Zostań Blogerem! Wykorzystaj Bloga w swoim Biznesie. Proste i szybkie wskazówki, czyli wszystko na temat blogowania

Zostań Blogerem! Wykorzystaj Bloga w swoim Biznesie. Proste i szybkie wskazówki, czyli wszystko na temat blogowania Zostań Blogerem! Paweł Grzech www.zostan-blogerem.eu Wykorzystaj Bloga w swoim Biznesie Proste i szybkie wskazówki, czyli wszystko na temat blogowania 1 Małe jest Piękne Bycie dużym czy bycie małym? Oto

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik www.jamowie.to Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując proszę podać nazwisko autora i adres bloga. 2 Spis Treści: Słowem wstępu:... 4 Jak zacząć?...

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO INFORMACJE OGÓLNE Ogólny opis umiejętności 1 Zdający powinni rozumieć pojedyncze napisy, fragmenty tekstów o długości jednego

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29 SPIS TREŚCI Nr spotkania Temat spotkania Strona Witaj, czwartoklasisto! 7 1 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 4 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Rzeczy które powinniśmy umieć 3. Odkładanie rzeczy na później 4. Brak planu dnia 5. Brak pomocników 6. Multitasking 7. Robienie rzeczy w nieodpowiedniej kolejności 8. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Małgorzata Dagiel Pozwólmy dzieciom bawić się słowami o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Warszawa 2011 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! W kwietniu 2013 roku pożegnaliśmy członków komitetu redakcyjnego Gafy z klas maturalnych

Drodzy Czytelnicy! W kwietniu 2013 roku pożegnaliśmy członków komitetu redakcyjnego Gafy z klas maturalnych W kwietniu 2013 roku pożegnaliśmy członków komitetu redakcyjnego Gafy z klas maturalnych i kończących naukę w zasadniczej szkole zawodowej. Ale ponieważ życie nie znosi próżni, a tym bard z i e j szkolne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Aleksandra Bartmańska, Dorota Obidniak

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie szukać pracy?

Jak skutecznie szukać pracy? Andrzej Kozdęba Jak skutecznie szukać pracy? Praktyczny przewodnik www.jamowie.to Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując proszę podać nazwisko autora i adres bloga. 2 Spis Treści: Słowem wstępu... 4 Jak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW Małgorzata Ostrowska 1 Realizując określone

Bardziej szczegółowo