Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7 Wolność słowa 1789 r Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1881 r. prawo jednostki do wyrażania swych poglądów, odrzucano cenzurę prewencyjna i ustanawiano zasadę karania represyjnego (praktyka była odmienna, tj. w czasie wojen cenzura wojskowa; po rozliczenie z prasę koloboracyjna, tj. wywłaszczenia i ukarania właścicieli pism, dziennikarzy i drukarzy współpracujących z okupantem).

8 Od początku La Gazette z maja 1631 r. był pierwszym tytułem drukowanym regularnie. Założony przez Theophraste a Renaudota, lekarza, który uzyskał wyłączność na drukowanie pisma dzięki swoim bliskim stosunkom z kardynałem Richelieu. W 1762 roku zmieniono jego nazwę na La Gazette de France, aby tytuł był jednoznacznie kojarzony z władzą królewską. W tamtym czasie tygodnik nie miał konkurenta na rynku (głównym powodem była cenzura).

9 Pod koniec 1789 roku, na skutek Rewolucji, na rynku pojawiło się 218 nowych tytułów, a w roku następnym aż 387. Powrót monarchii przywrócił jednak cenzurę i znacznie ograniczył wolność wypowiedzi, co spowodowało spadek liczby tytułów na rynku.

10 Między wolnością a wolnością II wojna światowa konspiracja czy kolaboracja? Prasa konspiracyjna ( inspirator Jean Texicier i jego broszura Les Conceils a l occupe): - L Humanite (1939) - Libre France - Liberation (XII egz.) tygodnik francuskiego ruchu oporu; redagował znany franc. Syndykalista Christian Pineau, później Jean Cavailles i Texcier; pod koniec wojny nakład sięgał 50 tys. Egz. W końcu 1943 roku powstała nawet podziemna instytucja regulująca prasę Federation Natiolnale de la Presse Clandestine

11 IV Republika Francuska r. tymczasowy rząd z de Gaullem na czele sprzyjał przebudowie prasy; zlikwidowano cenzurę, a wprowadzono autoryzację (1947r.) 30 września 1944 r. Le Journal Officiel wprowadza trzy zasady: - zasadę zakazu wydawania gazet i czasopism ukazujących się legalnie podczas okupacji: groźba konfiskaty majątków; - uprawnienia do zezwoleń nowych tytułów otrzymał minister informacji, a w praktyce Narodowa Federacja Prasy (X 1944): zapowiedziano m.in. Likwidację prasy zdrady ; - zapoczątkowano nową kontrowersyjną tendencję wzmacniania wpływu rządu na prasę. 11 V 1946 r. ustawa Defferre a legalizowała konfiskatę dóbr zamykanych pism.

12 po odejściu gen. Ch. de Gaulle a stopniowo odradza się prasa informacyjna; powolna koncentracja na rynku (zwłaszcza prowincjonalnym); 2 formy prawne nowych przedsiębiorstw prasowych: indywidualne i stowarzyszenia. Konieczne było podpisanie deklaracji o tytule gazet, formie, nazwisku dyrektora i drukarni => starano zabezpieczyć się przed koncentracją. Odrodzenie prasy: m.in. I tytuły konspiracyjne L Humanite, Liberation II stare tytuły Le Figaro III nowe gazety, m.in. Le Monde (1945). Odżywała także prasa prowincjonalna, w 1946 roku zbliżyła się do stanu sprzed wojny (ok.180 tytułów). Wyraźne było upolitycznienie prasy.

13 W poszukiwaniu wolności Przełom lat 40/50-tych ogólne trudności ekonomiczne, spadek czytelnictwa, prasa polityczna, upadek wielu tytułów. XII 1951 powstaje Societe des Redactours du Monde stowarzyszenie uczestniczące w kapitale zakładowym dziennika LeMonde ; 16 V 1953 pojawia się L Express liberalny tygodnik Agence France Presse 30 IX 1944

14 Radio i telewizja Przed wojną nadawcy radiowi potrzebowali jedynie zezwolenia ministra łączności; po wojnie ordonansem z r. anulowano wszystkie pozwolenia i wprowadzono monopol państwowy. Mocą dekretu z roku utworzono pierwszą po wojnie państwową instytucję radiowotelewizyjną La Radiodiffusion-Television Francaise (RTF), podporządkowaną Ministerstwu Informacji.

15 Francuski pluralizm? wewnętrzny: RTF - budżet opierał się na dotacjach państwowych, - struktura instytucji rodziła dwuznaczne sytuacje (m.in. zaplecze techniczne było własnością państwa, dochody które osiągała nie mogła nimi zarządzać, podlegała kontroli rządu, stanowiska obsadzane politycznie)

16 zewnętrzny: Państwo pomimo monopolu dopuszczało odbiór programów (radiowych) z zagranicy, często też było ich właścicielem. m.in.: - w Zagłębiu Saary od stycznia 1955 nadawało radio Europa nr 1 - (którego właścicielem było w 34,19% spółka państwowa franc. Sofirad); Radio Luxemburg nadawało już od 1929 roku stacja peryferyjna (zaangażowany był kapital francuski, m.in. Hachette, Prouvost, Havas i inne) Radio Monte-Carlo od 1942 r. (współwłaściciel Sofirad) Radio Andora od 1939 roku Radio Sud (prawie 100% Sofirad,1966r.)

17 V Republika r. w Konstytucji potwierdzono liberalną doktrynę wolności prasy, zakładającej swobodę wypowiedzi każdego obywatela. Jednak indywidualność gen. De Gaulle a i jego znana animozja do dziennikarzy krepowały inicjatywy reform mediów. A art.16 konstytucji dawał prezydentowi niemal dyktatorskie uprawnienia w sytuacji zagrożenia państwa. Każde pismo mogło być zawieszone pod zarzutem zdrady tajemnicy państwowej, itd. Zmiany w prasie zapowiadał premier George Pompidou (1962r.) złagodzenie rygorów prawnych. Zmiany przyniosły dopiero przemiany polityczne i ustąpienie gen. De Gaulle a.

18 Koncentracja kapitału Francuskie koncerny prasowe mają długa tradycję: - Hachette-Filipachi (1826 księgarnia), należały min France-Soir (do lat 70-tych), Edi 7, Tele & Jours, Elle, - Prouvost Jean, od okresu międzywojennego, Paris-soir, tygodnik Match, Marie-Clair,Cosmopolitan, - Koncern Amaury ego: Le Parisien libere, dziennik L Equipe; - Robert Hersant (1950): Le Figaro (od 1976 r do 2004r.), France-Soir (od 76r.), - Groupe Generale Occidentiale, tygodnik L Express (53r.) - Filipachi : Paris-Match - Bayard Presse

19 Czas zmiany? r. RTF stała się państwowym przedsiębiorstwem publicznym o charakterze przemysłowym i handlowym, o własnej osobowości prawnej, finansowej i administracyjnej oraz autonomicznym budżecie. Jednak nadal Ministerstwo Informacji sprawowało bezpośredni nadzór.

20 r. - przemianowano RTF na ORTF i odtąd znajdowała się jedynie pod kuratelą ministra, a Rada Administracyjna przejęła część uprawnień ministra => krok ku większej niezależności II program w kolorze. W tym czasie radio nadawało 3 programy: France Inter, France-culture, France-Musique W 1968 roku wprowadzono reklamę firm do telewizji (wcześniej tylko produktów), ale kwestie reklamowe budziły kontrowersje, bowiem mocno rozwijała się kryptoreklama.

21 1972 r. ustawa powierzała kierownictwo ORTF prezydentowidyrektorowi generalnemu, mianowanemu przez Radę Ministrów. Radzie Administracyjnej przekazano uprawnienia związane z określeniem ogólnej linii działania, budżetu i kontroli. Idee reformy zmierzały w kierunku określenia polityki programowej jako otwartej (pluralizm opinii, poglądów politycznych, rzeczywista demonopolizacja). Jednak wciąż istniał monopol nadawania. Nie istniał natomiast monopol odbierania prywatnych kanałów.

22 Decentralizacja i regulacja 1974 decentralizacja ORTF : TF1, Antenne 2, France Region3, miało to stworzyć warunki wewnętrznej konkurencji 1982 r. ustawa audiowizualna zakładająca koniec monopolu państwowego: - Komunikacja wizualna jest wolna; - Misja radia i telewizji polega na służeniu interesowi ogółu, przy respektowaniu pluralizmu i równości kultur; - Każdy ma prawo do odpowiedzi; - Monopol programowania zostaje zniesiony; ale państwo decyduje kto i na jakich zasadach użytkuje odpowiednie fale Hertza. Powołana zostaje Rada Narodowa Komunikacji Audiowizualnej, która pełni funkcję doradczą dla parlamentu. Powołano stowarzyszenia narodowe dla programowania, czyli TF1, Antene 2, itd. (państwo jest jedynym akcjonariuszem tych stowarzyszeń). Finansowanie z różnych źródeł (opłaty, reklamy, etc.) Od 1984 r. stacje radiowe zyskały prawo do nadawania reklam, zwiększono także zakres koncentracji horyzontalnej.

23 `Powołana zostaje także instytucja regulująca HACA (1982r.) Haute Autorite de la Communication Audiovisuelle, chroniąca zasad pluralizmu, równości i niezalezności. W 1986 r. HACA zostaje zastąpiona Commission nationale de la communication et des libertes (CNCL), a w 1989 przekształcono ją w Le Conseil superier de l audiovisuelle (CSA) (członkowie mianowani przez Prezydenta: 3 Z. Narodowe: 3 Przew. Z.N.: 3 Francuski system zaczął się upodabniać do anglosaskich systemów i niemieckiego.

24 Rynek prasowy P. Albert w 1998 roku zwrócił uwagę na specyfikę Francji, której media audiowizualne są znacznie słabiej rozwinięte niż w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii czy Japonii i jednocześnie czytelnictwo gazet jest co najmniej dwa razy niższe. We Francji pierwsze strony prasowe w Internecie powstały w końcu 1994 roku. Od tamtego czasu media drukowane nieustannie zmuszane są do realizowania nowych pomysłów zapobiegających ograniczaniu ich roli i w rezultacie dochodów z reklam.

25 Francja, czwarta potęga ekonomiczna na świecie, pod względem czytelnictwa dzienników nie znalazła się wśród pierwszych 15 krajów. Przyczynami są: - wysokie ceny gazet, - słabości kolportażu, - niski stopień zaufania społecznego do dziennikarzy i brak wiary w ich niezależność, - fakt, iż prasa, nadmiernie zaabsorbowana polityką, nie odpowiada potrzebom odbiorców.

26

27

28

29

30 Gazety codzienne - prasa centralna, regionalna i lokalna - dzienniki opiniotwórcze i...? Cechą charakterystyczną tego rynku jest brak gazet przeznaczonych dla masowego czytelnika. Istnieją tytuły, które częściowo spełniają taką funkcję, jak na przykład France-Soir czy też bardziej poważny tytuł Le Parisien. - Gazety coraz częsciej konkurują z mediami elektronicznymi, dlatego systematycznie zwiększają przystępność i atrakcyjność przekazu, stąd zwiększony udział obrazu i koloru w gazetach, a także obecność tytułów drukowanych w Internecie. Innym rezultatem tej konkurencji jest ogromna popularność magazynów. - prasa bezpłatna

31 Obecnie we Francji jest wydawanych 11 tytułów o zasięgu ogólnokrajowym (o łącznym nakładzie 1,64 mln. egz.) oraz 3 tytuły bezpłatne (2,7 mln. egz.). około 47 gazet ukazujących się w różnych regionach i departamentach (o łącznym nakładzie 5,14 mln. egz.).

32 Pierwszy numer ukazał się w roku. Ten katolicki dziennik, który swoim zasięgiem obejmuje całą Francję, w 95% rozchodzi się w prenumeracie. założony La Croix przez pozycja 8 został kongregację Wniebowzięcia N.M.P. Co ciekawe, stabilna 10 dziennika Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna o charakterze katolickim może dziwić, 2 ponieważ katolicyzm w laickiej Francji od lat przeżywa kryzys. 0 Wiersz 1 Wiersz 2 Wiersz 3 Wiersz 4

33 Prawicowy dziennik wydawany od 1826 r. Tytuł w okresie drugiej wojny światowej, nie ukazywał się od 1942 do 1944 roku, aby uniknąć oskarżenia o kolaborację. Po wojnie pismem kierował do swojej śmierci Pierre Brisson, później zaś tytuł został zakupiony przez Jean a Prouvosta (który wcześniej posiadał tylko część udziałów). W 1975 roku został sprzedany Robertowi Hersantowi, który pomógł wydobyć dziennik z kłopotów. W okresie rządów Hersanta powstał Le Figaro Magazine (1978 rok), który jest czołowym tygodnikiem społecznopolitycznym kierowanym do elity intelektualnej. Także w tym czasie właściciel Le Figaro wykupił podupadający dziennik L Aurore, co pozwoliło na przejęcie przez to wydawnictwo części czytelników pisma.

34 Założony został w 1944 roku przez grupę publicystów z Hubertem Beuve-Méry na czele. Gazeta od lat jest uznawana za głos francuskich intelektualistów, którzy polubili centrolewicowy charakter dziennika. W 90. trwała nieustająca walka o pismo. W 1995 roku kierownictwo, wbrew wcześniejszym zasadom, zmiany kapitałowe zostało 45,9% wprowadziło i do 2005 wykupione udziałów przez grupy zewnętrzne (dotychczas udziały posiadały osoby związane z wydawnictwem).

35 Miesięcznik Le Monde diplomatique (popularnie nazywany Le Diplo powstał w 1954 r. jako dodatek do dziennika Le Monde. Jako niezależne pismo ukazuje się od 1978r., a od lat 80-tych jest pismem o zasięgu międzynarodowym. Miesięcznik ukazuje się w 30 krajach, na 4 kontynentach. Nakład podstawowej edycji francuskiej wynosi ok. 350 tys. Egz.; 17 edycji w innych wersjach językowych trafia do ok. 1,7 mln czytelników na całym świecie.

36

37 Gazeta została założona 18 kwietnia 1973 roku przez grupę lewicowych dziennikarzy: Serge July, Philippe Gavi, Bernard Lallement i Jean-Claude Vernier. Do tego grona dołączył znany francuski filozof, Jean-Paule Sartre. W 2005 roku deficytowe pismo wsparł francuski bankier Edouard de Rothschild, który przejął 38,87% udziałów gazety, czym ustabilizował jej pozycję ekonomiczną. Idąc za przykładem Le Monde, grupa pracowników, którzy są posiadaczami części udziałów, pozostawiła sobie prawo do blokowania decyzji.

38

39 D Aujourd hui en France, założony w 1994 roku, jest drugim dziennikiem paryskim, który w obliczu kryzysu zwiększył swój nakład. W porównaniu z La Croix, dla którego niewielki wzrost nakładu jest powodem do zadowolenia, D aujourd hui en France osiągnął sukces. D aujourd hui en France jest dziennikiem, który łączy w sobie cechy prasy opiniotwórczej oraz dziennika bulwarowego, skierowanego do odbiorcy masowego. Pismo jest wydaniem ogólnokrajowym dziennika regionalnego Le Parisien, kontynuatora francuskiej bulwarówki Le Parisien Libéré. Wielu francuskich medioznawców uważa, że Le Parisien, a także D aujourd hui en France są gazetami bulwarowymi, jednak w porównaniu z niemieckim Bildem czy też brytyjskim The Sun, te dwie francuskie gazety prezentują treści na zdecydowanie wyższym poziomie. Charakter dziennika był kształtowany właściciela, rodzinę Amaury. (Gajlewicz-Korab) latami przez

40 Konkurencją dla D Aujourd hui en France jest France-Soir założony w 1944 roku. Gazeta ma zdecydowanie lżejszy charakter, a także największe kłopoty finansowe ze wszystkich dzienników Pismo ogólnokrajowych. balansuje dzisiaj na granicy bankructwa. Po części czytelników tego typu tytułom odbiera prasa gratisowa, która także ma lekki, rozrywkowosensacyjny charakter.

41 Gazeta ukazująca się od 1904 r. (1939), której 40% Francuska Partia Komunistyczna, pozostały wkład pochodzi od czytelników i przyjaciół gazety. Na apel L'Huma" o 2 mln euro, w połowie marca 2006 roku znalazło się aż darczyńcow, którzy wpłacili - zawrotną jak tego rodzaju cel - kwotę euro.

42 Journal de Paris (zwany też Journal Poste de Paris ou Poste du Soir) - pierwsza gazeta codzienna we Francji przedrewolucyjnej. Po raz pierwszy wydana w roku Założyli ją Antoine Cadet de Vaux, Corrancez i Dussieux. Na łamach: życie literackie, jak i polityczne oraz sprawy codzienne Paryża.

43 Prasa specjalistyczna

44 Czasopisma Na rynku francuskim znajdują się czasopisma o tematyce: - prasa dla młodzieży i dzieci, - rozrywkowa, - niedyskretna, - hobby, - dokumentacyjne, - specjalistyczne i techniczne, - kulturalne, - sportowe, - naukowe, - tzw. prasa uliczna (Le Reverbere, La Rue), sprzedawana wyłącznie na ulicach.

45 Powodzeniem cieszą się we Francji czasopisma radiowo-telewizyjne, co znajduje wyraz w nakładach. Obserwuje się ewoluowanie periodyków tego typu w kierunku prasy kulturalno-społecznej. Najbardziej poczytny jest Télé 7 jours grupy Hachette&Filipacchi. Grupa Hersant wprowadziła na rynek TV Magazine jako dodatek do swoich gazet.

46 Czasopisma dla kobiet to około 80 tytułów. Posiadają zwykle mocne wsparcie reklamodawców, jednak i w tej branży nie ma pewnego jutra. Nawet magazyny o najdłuższych tradycjach jak francuska wersja amerykańskiego Vogue, istniejąca od 1920 roku zrezygnowała ze swojej tradycyjnej estetyzującej formuły na rzecz wersji elektronicznej, bliższej współczesnym czytelniczkom. Najbardziej znane: - Elle (Hachette Filipachi, 30 edycji zagranicznych), - Marie-Claire (Marie-Claire Album), - Marie-France (Marie-Claire Album), - Femme Actuelle (Prisma Presse, około nakładu).

47 L Express (grupa Pearson) - odpolityczniony, - informacja góruje nad komentarzem Le Nouvel Observateur (Perdriel) - w latach 90 stał się największym pod względem nakładu magazynem ogólnoinformacyjnym we Francji, - główny adresat- inteligencja. Le Point (Hachette) - prawicowy, - kierowany do przeciętnego czytelnika, Paris Match (Filipacchi) - wzorowany na amerykańskich magazynach informacyjnych, ilustrowanych (Time i Life). - podstawowym gatunkiem jest fotoreportaż.

48

49 Wakacje prezydenta Sarkoziego w Ameryce. Reuters udostępnił zdjęcia reszcie świata. Francuski tygodnik Paris Match umieścił niektóre z tych fotografii w swoim numerze. Tygodnik L Express doniósł jednak (a za nim Liberation), ze fotografie te były wyretuszowane

50 GRUPY MEDIALNE Francuskie grupy medialne reprezentują różne formy własności, co wpływa na różnorodność form prasowych, w odróżnieniu od USA czy Wielkiej Brytanii. We Francji działają również przedsiębiorstwa amerykańskie, niemieckie, szwedzkie, brytyjskie i holenderskie.

51

52

53 GRUPY MEDIALNE Hersant W latach 70 Hersant był jednym z największych właścicieli prasowych Francji. Nadal jest to jedna z największych grup medialnych we Francji, mimo iż Robert Hersant zmarł w 1996 roku, a w wyniku narastania trudności finansowych, koncern pozbył się wielu tytułów, szczególnie zagranicznych. W pierwszej połowie lat 90 Hersant był największym właścicielem dzienników polskich (m.in.: Rzeczpospolita, Dziennik Zachodni, Dziennik Bałtycki, Wieczór Wybrzeża, Dziennik Łódzki, Trybuna Śląska, Gazeta Krakowska), które później zostały sprzedane. Działalność Hersanta kojarzyła się z groźbą monopolu również w Polsce. Najpopularnieszym wydawnictwem Hersanta był do 2004 roku dziennik Le Figaro

54 GRUPY MEDIALNE Havas Największy na świecie producent materiałów edukacyjnych dla PC, drugi producent gier komputerowych, trzeci w dziedzinie informacji o zdrowiu i drugi w Europie w zakresie informacji business-to-business. Grupa należy do największych w Europie dystrybutorów książki i produktów multimedialnych, Havas jest prekursorem druku numerycznego, handlu elektronicznego etc. Odgrywa ogromną rolę nie tylko jako wydawca prasy, ale i książek. Jego główne wydawnictwa to: Laffont, Larousse, Joulliard Z tą grupą najczęściej kojarzony jest

55 GRUPY MEDIALNE Hachette Najstarsza grupa medialna. Wywodzi się z księgarni założonej w 1829 roku. W 1981 roku stała się częścią holdingu Lagardère zawierającego wiele różnorodnych przedsiębiorstw przemysłowych W 1997 Lagardère związał się z grupą Filipacchi tworząc Hachette Filipacchi Média Blisko połowę swoich interesów realizuje we Francji. Resztę w innych krajach europejskich, Ameryce Płn. etc. Media i komunikacja stanowią blisko 60 % obrotu holdingu. Zaangażowany jest w przemyśle poligraficznym i kinematografii. Kontroluje dzienniki i czasopisma we Francji, USA, na Dalekim Wschodzie, rozwija multimedialne technologie jutra W wielu dziedzinach zajmuje czołowe miejsca w świecie (prasa specjalistyczna, dystrybucja prasy), w Europie (udostępnianie Internetu, rozwój kanałów tematycznych) lub we Francji (telewizja cyfrowa, literatura edukacyjna, portale internetowe, produkcja telewizyjna, radio etc.)

56 GRUPY MEDIALNE Edition Philippe Amaury Posiada m.in.: L Équipe, Press Sports (agencja prasy sportowej), Le Parisien, Communication Jeunes, Sicavic (drukarnia), Promogedis (dystrybucja prasy), Manchette Publicité (reklamy) etc. 75 % kapitału należy do Philippe Amaury, reszta do Hachette Filipacchi Médias. Grupa ta odgrywa wiodącą rolę w organizowaniu wielkich imprez sportowych z Tour de France na czele.

57 Hachette Najbardziej znaną częścią tej grupy jest wydawnictwo Hachette Livre

58 Bayard Presse Wielka, katolicka grupa multimedialna wywodząca się z Maison de la Bonne Presse (1873) Prowadzi bardzo zróżnicowaną działalność wydawniczą, związaną nie tylko z religią. Wydaje prasę we Francji (m.in. dziennik La Croix, magazyn Pèlerin, Notre Temps, czasopisma dla dzieci i młodzieży, periodyki poświęcone myślistwu i wędkowaniu), Wydaje prasę w wielu innych krajach (między innymi udziały w Tygodniku Powszechnym), książki (Bayard Édition), Inwestuje w działalność audiowizualną, przemysłową i turystyczną.

59 Radio Nowa ustawa zmieniła komunikację audiowizualną. W sektorze radiowym pojawiło się wiele stacji prywatnych o charakterze komercyjnym. To właśnie one są liderami na współczesnym rynku radiowym we Francji. Radio jest środkiem przekazu niezwykle we Francji popularnym. Aż 87% mieszkańców Republiki słucha radia przynajmniej raz dziennie.

60 Radio we Francji podzielone jest między nadawców publicznych (Radio France) oraz prywatnych. Kilka kategorii licencji: Kategoria A: radiostacje gminne i wspólnotowe Kategoria B: radiostacje lokalne lub regionalne nieafiliowane przy żadnej z sieci ogólnokrajowych Kategoria C: radiostacje regionalne lub lokalne afiliowane przy sieciach ogólnokrajowych Kategoria D: radiostacje nadające programy sieci tematycznych ogólnokrajowych bez podziału na regiony, zasięg ogólnokrajowy lub ponadregionalny Kategoria E: radiostacje o zasięgu ogólnokrajowym, w tej kategorii są tylko trzy: Europe1, RTL, RMCInfo

61 Radiofonia publiczna podzielona jest na Radio France, które nadaje na terytorium Republiki oraz RFI (Radio France International) przeznaczone dla nadawców zagranicznych. Radio France unika emitowania reklam, dlatego też głównym źródłem utrzymania są dotacje państwowe.

62 France Télévision jako holding został oficjalnie powołany do życia prawem z 1 sierpnia 2000 roku. W skład holdingu wchodzą France 2, France 3, France 5 oraz na specjalnych prawach RFO. Kanały w większości są finansowane z reklam oraz opłat abonamentowych. Instytucja abonamentu została wprowadzona w 1949 roku jako opłata pobierana od każdego gospodarstwa domowego, które posiada odbiornik telewizyjny. Od 2005 roku, z powodu trudności ze ściągalnością abonamentu, opłata jest automatycznie doliczana do kosztów zamieszkania (taxe d habitations).

63 W 2003 r. powstał francusko-niemiecki kanał Arté, niezależny kanał od holdingu France Télévision. Arté emituje swoje programy w dwóch językach, a jego oglądalność wynosi 3,7%. Stacja powstała w wyniku umowy między państwem francuskim oraz 11 krajami związkowymi Niemiec. Źródłem jej utrzymania są opłaty abonamentowe oraz zyski z produkcji własnych, sprzedawanych innym kanałom publicznym

64 Stacje komercyjne Francuska telewizja prywatna o zasięgu ogólnokrajowym podzielona jest między trzy stacje, w tym jeden kanał płatny. Cechą charakterystyczną tego rynku jest całkowita zależność od reklam jako głównego sposobu finansowania działalności.

65 TF1 jest stacją prywatną o zasięgu ogólnokrajowym, która jest na pierwszym miejscu we Francji pod względem oglądalności (30,2%). Telewizja też zajmuje także miejsce lidera pod względem dochodu z reklam, dzięki czemu w 2004 zarobiła 2,8 miliarda euro. Kanał w 41,5% należy do grupy Bouygues.

66 Pierwsza w Europie płatna telewizja - Canal+, przez długi czas była jedynym tego typu pasmem w Europie. Została założona w listopadzie 1984 roku przez szefa koncernu Havas, André Rousseleta, bliskiego przyjaciela prezydenta Mitteranda. Wzorcem dla Canal+ była tu amerykańska stacja HBO.

67 Historia stacji rozpoczyna się w 1986 roku, kiedy zaczęła nadawać jako TV6, a następnie rok później jako własność grupy CLT-RTL zmieniła nazwę na M6. W roku 2004 telewizja przeszła w posiadanie grupy Bertelsmanna, która ustabilizowała jej pozycję na rynku.

68 A Agence France Presse F P Francuska agencja prasowa z siedzibą w Paryżu, kontynuatorka założonej w 1835 roku agencji Charlesa Havasa: Agence des feuilles politiques, correspondance générale - najstarszej światowej agencji informacyjnej. 7 biur krajowych, 116 biur w innych krajach (w tym w Polsce), centra w Waszyngtonie, Hongkongu, Nikozji i Montevideo. Jako agencja o zasięgu światowym publikuje serwisy informacyjne w sześciu językach dla ok. 12 tys. gazet, 100 agencji prasowych i kilkuset stacji radiowych i telewizyjnych na całym świecie. Jest największym w skali globalnej eksporterem nie anglojęzycznych programów telewizyjnych.

1789 r Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

1789 r Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Francja Wolność słowa 1789 r Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1881 r. prawo jednostki do wyrażania swoich poglądów, Wielokrotnie jednak wprowadzano a następnie odrzucano cenzurę prewencyjną, podobnie

Bardziej szczegółowo

Ustrój i wolność słowa

Ustrój i wolność słowa Francja Ustrój i wolność słowa 1789 r Deklaracja Praw oraz 1881 r. przyjęto prawo odnoszące się do prasy gwarantowano prawo jednostki do wyrażania swych poglądów, odrzucano cenzurę prewencyjna i ustanawiano

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 04/05 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

A na początku? 1645 r. pierwszy włoski periodyk Sinerco

A na początku? 1645 r. pierwszy włoski periodyk Sinerco Włochy Republika Włoska państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, składa się z 20 regionów; ok. 60 mln mieszkańców; Włochy należą do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

Przemysły kreatywne. Na podstawie raportu: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Przemysły kreatywne. Na podstawie raportu: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przemysły kreatywne Na podstawie raportu: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przemysły kreatywne Termin creative industriesw języku polskim

Bardziej szczegółowo

Prasa. dr Magdalena Szpunar.

Prasa. dr Magdalena Szpunar. Prasa dr Magdalena Szpunar Co jest prasą? Dzienniki: czasopisma ukazujące się codziennie Czasopisma: publikacje o charakterze periodycznym, ukazujące się w określonym czasie, pod tą samą nazwą. publikacje

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA lipiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Zasięg czytelnictwa ( )

Zasięg czytelnictwa ( ) 1. Żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i wymuszonych przekształceń starych tytułów (maj 1989 r. - połowa 1991 r.); 2. pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu (połowa 1991 r. - koniec

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Czerwiec 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w czerwcu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009

prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009 prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009 agenda 1. ogólne informacja na temat badania 2. charakterystyka respondentów 3. wyniki 4. najważniejsze wydarzenia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Czeski system medialny

Czeski system medialny Czeski system medialny Proces transformacji Od Czechosłowacji do Czech i Słowacji. W okresie istnienia federacji używano obu języków (czeskiego i słowackiego) zamiennie, od parlamentu po telewizję. W gazetach

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA WRZESIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Wrzesień 2015

SCENA POLITYCZNA WRZESIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Wrzesień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Wrzesień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych we wrześniu 2015 roku,

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Październik 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, dnia 07.03.2013 r. Sz. P. Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu składam interpelację skierowaną do Pana Tomasza

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r.

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. WARSZAWA 2010 Analiza została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

I Internet 28-26. II - III Telewizja 26-20. II - III Radio 26-20

I Internet 28-26. II - III Telewizja 26-20. II - III Radio 26-20 Regulamin konkursu wyboru wniosków na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne oraz zasady dofinansowania ich realizacji ze środków

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2015 roku, a

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 22.11 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja wszędzie tam gdzie widz Nadawcy telewizyjni postanowili nie czekać,

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe, organizacyjne i finansowe ogólnopolskiego tygodnika polityczno społecznego

Założenia programowe, organizacyjne i finansowe ogólnopolskiego tygodnika polityczno społecznego Założenia programowe, organizacyjne i finansowe ogólnopolskiego tygodnika polityczno społecznego Trybuna Ludu I. Rynek prasowy i perspektywy nowego tygodnika polityczno - społecznego. Rynek prasowy w Polsce

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2016

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów. na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press

Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów. na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press Papierowa sieć lipiec 2011 Zamknięcie wersji drukowanej Machiny i przeniesienie tytułu do internetu

Bardziej szczegółowo

Media Regionalne na Podkarpaciu. Data opracowania: lipiec 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o

Media Regionalne na Podkarpaciu. Data opracowania: lipiec 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o Media Regionalne na Podkarpaciu Data opracowania: lipiec 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o NOWINY LIDEREM na podkarpackim rynku dzienników Numer 1 pod względem czytelnictwa* -

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie francuskich środków masowego przekazu w czasie prezydentury Nicolasa Sarkozy ego

Funkcjonowanie francuskich środków masowego przekazu w czasie prezydentury Nicolasa Sarkozy ego Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 5/16 Kielce 2013 Katarzyna Gajlewicz-Korab (Warszawa) k.gajlewicz@id.uw.edu.pl Słowa kluczowe: media we Francji, polityka medialna, Nicolas Sarkozy, dzienniki francuskie,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na obrony prac licencjackich zagadnienia do wyboru przez prowadzących seminaria wedle ustalonych zasad. Specjalność dziennikarska

Zagadnienia na obrony prac licencjackich zagadnienia do wyboru przez prowadzących seminaria wedle ustalonych zasad. Specjalność dziennikarska Zagadnienia na obrony prac licencjackich zagadnienia do wyboru przez prowadzących seminaria wedle ustalonych zasad Specjalność dziennikarska Zakład Historii Mediów 1. Opiniotwórcza rola prasy społeczno-kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wprowadzenie do wykładu Dr Andrzej Nałęcz Dyżur: wtorek, 10.00-11.00 sala B409. Proszę śledzić ogłoszenia na mojej stronie wydziałowej tam

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO OGLĄDALNOŚĆ I PRZYCHODY Z REKLAM TELEWIZJA KINO POLSKA I FILMBOX CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM WŚRÓD WIDZÓW Przychody reklamowe Grupy w I półroczu

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media

z dnia... 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Programowy Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 9 października 2012 r. Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania Zaprezentowany 9 października nowy wizerunek Warty będzie promowany największą w historii spółki

Bardziej szczegółowo

Synergia mediów elektronicznych Startup-IT, 13 października 2007. Witold Kundzewicz członek zarządu Telewizji WTK

Synergia mediów elektronicznych Startup-IT, 13 października 2007. Witold Kundzewicz członek zarządu Telewizji WTK Synergia mediów elektronicznych Startup-IT, 13 października 2007 członek zarządu Telewizji WTK Grupa Medialna WTK Telewizja WTK Portal Epoznan.pl Dom i Biuro TV Telewizyjna Giełda Samochodowa Z jakich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 października 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 października 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 października 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 03.10 Rzeczpospolita: 75% gospodarstw domowych ma płatną telewizję Zdecydowana większość gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

P R A S Y P A T R Z Y M Y O B I E K T Y W N I E. P I S Z E M Y O D P O W I E D Z I A L N I E

P R A S Y P A T R Z Y M Y O B I E K T Y W N I E. P I S Z E M Y O D P O W I E D Z I A L N I E SIŁA P R A S Y Na początku lat 90. zaczęły pojawiać się w Polsce wypożyczalnie kaset video. Polacy zmieniali swoje przyzwyczajenia nie byli uzależnieni od sztywnego programu telewizji publicznej oraz godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

TVP NEWS/THE POLISH VOICE/POLISH VOICE TODAY ANGLOJĘZYCZNY KANAŁ TVP - (ZARYS PROJEKTU)

TVP NEWS/THE POLISH VOICE/POLISH VOICE TODAY ANGLOJĘZYCZNY KANAŁ TVP - (ZARYS PROJEKTU) TVP NEWS/THE POLISH VOICE/POLISH VOICE TODAY ANGLOJĘZYCZNY KANAŁ TVP - (ZARYS PROJEKTU) CEL Budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, rozwijającego się, kraju wielkiego potencjału, demokratycznego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się ofertą reklamy na stronach kwartalnika AMPLITUDY

Zapraszamy do zapoznania się ofertą reklamy na stronach kwartalnika AMPLITUDY Zapraszamy do zapoznania się ofertą reklamy na stronach kwartalnika AMPLITUDY Promuj swoje produkty i usługi na stronach magazynu AMPLITUDY Zakup powierzchni reklamowych Artykuły sponsorowane AMPLITUDY

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA PAŹDZIERNIK 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Październik 2015

SCENA POLITYCZNA PAŹDZIERNIK 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Październik 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Październik 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych we październiku 2015

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w Q2 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Portal Filmowy STOPKLATKA marketing@stopklatka.pl 2010 1 Stopklatka.pl - wiodący portal filmowy najdłużej istniejący polski portal filmowy od sierpnia 1996 roku wysoka

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Debata RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 16-17 maja 2016 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie [ ] Według aktualnych wyników

Bardziej szczegółowo

Stany Zjednoczone Podstawy prawne I poprawka do Konstytucji I poprawka do Konstytucji (z 1791 r.), tzw. First Amendement Kongres nie wprowadzi praw ograniczających wolność słowa lub druku Nie ma demokracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Publikacja ogłoszeń prasowych w branżowej prasie polskiej i zagranicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Publikacja ogłoszeń prasowych w branżowej prasie polskiej i zagranicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Publikacja ogłoszeń prasowych w branżowej prasie polskiej i zagranicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

wydawnictwo reklamowo-prasowe Janusz Murynowicz Marsz Weselny Marsz Żałobny

wydawnictwo reklamowo-prasowe Janusz Murynowicz Marsz Weselny Marsz Żałobny Wydawca kwartalników: Marsz Weselny Marsz Żałobny Wydawnictwo realizuje projekt uzupełnienia łódzkiego regionalnego rynku medialnego o dwie platformy prasowo-internetowe, dostarczające pełne informacje

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w lutym 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 czerwca 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: Spółki odporne na spadki Inwestor, który chce chronić kapitał przed spadkami, może postawić na spółki

Bardziej szczegółowo

Mniej niż połowa Polaków chce płacić abonament. Polacy nie wiedzą, co się dzieje z abonamentem

Mniej niż połowa Polaków chce płacić abonament. Polacy nie wiedzą, co się dzieje z abonamentem Mniej niż połowa Polaków chce płacić abonament W drugiej połowie października firma CASE przeprowadziła badania na 1867 osobowej reprezentatywnej próbce Polaków. Celem badania było m.in. poznanie poglądu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Bielsko-Biała 2015

Prezentacja. Bielsko-Biała 2015 Wydawnictwo Prezentacja Bielsko-Biała 2015 Regionalny tygodnik informacyjno-publicystyczny, ukazujący się na rynku prasowym Podbeskidzia W mieszkańców czterech jego powiatów: zasięgu bielskiego, od prawie

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Nasz Kolporter Rynek Prasowy

Nasz Kolporter Rynek Prasowy Business Consulting and Outsourcing Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i na stronach internetowych Nasz Kolporter Rynek Prasowy Rynek FMCG Oferta reklamowa NASZ KOLPORTER Nasz Kolporter jest bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Pojęcie i cechy kultury masowej Wzory socjokulturowe cielesności i sprawności fizycznej Wzory lansowane przez mass media a wzory realizowane Kultura masowa

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i stronach internetowych

Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i stronach internetowych Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i stronach internetowych Reklama w Naszym Kolporterze NASZ KOLPORTER Jest to bezpłatny miesięcznik dla Kontrahentów i Wydawców współpracujących z firmą Kolporter

Bardziej szczegółowo

Grupa Medicover. Grupa Medicover to lider w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej w Europie Środkowo- Wschodniej.

Grupa Medicover. Grupa Medicover to lider w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej w Europie Środkowo- Wschodniej. MedMagazyn Grupa Medicover Grupa Medicover to lider w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej w Europie Środkowo- Wschodniej. W Polsce od ponad 17 lat troszczymy się o zdrowie pacjentów zgodnie z najwyższymi

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta Lewandowskiego w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Raport powstał na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2008. Proces koncesyjny na przykładzie wybranych państw europejskich. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Nr 1/2008. Proces koncesyjny na przykładzie wybranych państw europejskich. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Proces koncesyjny na przykładzie wybranych państw europejskich

Bardziej szczegółowo

Twoje okno na świat przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego

Twoje okno na świat przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego Twoje okno na świat przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego Kim jesteśmy? Jako wydawca czasopism branżowych, właściciel portali specjalistycznych i organizator kongresów od 10 lat dostarczamy specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Roczny emisji programu (liczba godzin) 8760:00:00

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010 Wyścig o ESK 016 Analiza aktywności miast kandydatów w mediach na podstawie publikacji z prasy, radio i telewizji z okresu od 7 do 30 września 010 roku WARSZAWA, październik 010 Spis treści 1. W MEDIACH

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wydatki na reklamę radiową rosną

Wydatki na reklamę radiową rosną HANDEL SUPER I HIPERMARKETY Wydatki na reklamę radiową rosną W roku 2014 wartość wydatków w ujęciu cennikowym na reklamę radiową w super i hipermarketach* to ponad 666 mln złotych. W 2015** roku dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Gali Mobility Trends 2015

Podsumowanie Gali Mobility Trends 2015 Podsumowanie Gali Mobility Trends 2015 Szanowni Państwo! Szósta edycja Gali Mobility Trends odniosła ogromny sukces. Gratulujemy wszystkim laureatom statuetek Złoty Bell. Dziękujemy sponsorom, partnerom

Bardziej szczegółowo