REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego"

Transkrypt

1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego ZAMARSKI r. Organizator Automobilklub Cieszyński Cieszyn Pl. Wolności 3

2 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE ORGANIZACJA ZGŁOSZENIA UBEZPIECZENIE NUMERY IDENTYFIKACYJNE REKLAMA ODBIÓR ADMINISTRACYJNY ZAPOZNANIE Z TRASĄ BADANIA KONTROLNE OPONY ODPRAWA UCZESTNIKÓW PRZEBIEG IMPREZY PROCEDURA STARTU POMIAR CZASU META BEZPIECZEŃSTWO IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH NAGRODY PROTESTY KARY POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 2 / 11

3 USTALENIA OGÓLNE Regulamin uzupełniający zawodów Super Sprint zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami, Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem, Regulaminu Ochrony Środowiska PZM, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, niniejszego regulaminu uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS. Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń I termin do W dniu zawodów do godz. 08:40 Odbiór administracyjny godz. 07:00 do 09:00 Badanie kontrolne BK godz. 07:10 do 09:30 Pierwsze posiedzenie ZSS godz. 09:40 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz. 10:10 Odprawa uczestników godz. 10:15 Przejazd zapoznawczy godz. 10:30 Start pierwszego zawodnika godz. 11:00 Meta pierwszego zawodnika godz. 15:20 Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej min po mecie ostatniej załogi Rozdanie nagród min po mecie ostatniej załogi 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu r. W miejscowości Zamarski Nazwa i ranga imprezy Super Sprint rozgrywana jest jako: II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Regulamin cyklu dostępny na stronie klubu: Numer wizy ZO PZM Numer wizy 20 / RS / 2015 wydana przez OKSS PZM w Katowicach w dniu r Lokalizacja biura Biuro znajdować się będzie do dnia r w siedzibie Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn ul. Plac Wolności 3, budynek byłej Policji (wejście od tyłu budynku) w godzinach Pon. 10:00 do 13:00 Czwa. 15:00 do 17:00 W dniu imprezy r Zamarski ul. Cieszyńska (karczma u Źródełka) w godz. 07:00 do 18: Lokalizacja startu, mety i parku serwisowego Start Zamarski ul. Cieszyńska (Karczma u Źródełka) godz. 11:00 Meta - Zamarski ul. Cieszyńska (Karczma u Źródełka) godz. 15:20 (I załoga) Park serwisowy: Zamarski ul. Cieszyńska (Karczma u Źródełka) 1.6. Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa z 4 sekcji. Na trasie zlokalizowana będzie 1 próba sportowa, poprzedzona PKC i zakończona metą lotną. Próba sportowa będzie pokonywana 4 krotnie na czas + jeden przejazd zapoznawczy za samochodem organizatora. Nawierzchnia trasy i prób : asfalt, Długość trasy: 20,40 km w tym 5,60 km prób ( 4 x 1,40km = 5,60km ) 3 / 11

4 Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej. 2. ORGANIZACJA 2.1. Nazwa organizatora Automobilklub Cieszyński 2.2. Adres Cieszyn ul. Plac Wolności 3 kom strona: Władze Super Sprintu Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Członek Członek Osoby oficjalne Tomasz Kraczla Bożena Cholewa Czesław Wajner Dyrektor Imprezy Marcin Kowalik Dyrektor do spraw sportowych Kierownik próby Kierownik zabezpieczenia Paweł Kowalik Józef Ciosk Grzegorz Szewczyk Kierownik biura Genowefa Lipowczan Kierownik komisji obliczeń Kierownik badań kontrolnych Kierownik Start/Meta Janusz Folga Bogumił Hulist Magdalena Wajner 3. ZGŁOSZENIA 3.1. Załoga Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 regulaminu ramowego KJS Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona Obowiązki załogi Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 4 / 11

5 3.3. Procedura zgłoszeń Uczestnik zamierzający wziąć udział w Super Sprincie musi przesłać do dnia r do godz. 24:00 wypełnione zgłoszenie na adres: Cieszyn Ul. Plac Wolności 3 lub w dniu imprezy w biurze zawodów w r do godz. 08:40 Zamarski ul. Cieszyńska (Biuro zawodów) (Oryginał zgłoszenia do pobrania na stronie Zgłoszenia na nieoryginalnym druku nie będą przyjmowane Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą , oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub uczestnika Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub niewypełnienie czytelnie oryginału zgłoszenia Liczba załóg i klas Pojemność trasy: 70 załóg W przypadku zgłoszenia więcej niż 70 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura Super Sprintu. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane Pojazdy dopuszczone Do udziału w Super Sprincie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz załącznik nr Klasy Podział na klasy: Klasa Markowa K 1 K 2 K 3 K 4 Grupa Gość Fiat 126p 650 cm Do 1400 cm Powyżej 1400 cm do 1600 cm Powyżej 1600 cm do 2000 cm Powyżej 2000 cm Zawodnicy z licencją bez podziału na klasy. Klasa Gość klasyfikowana jest wyłącznie w swojej klasie. 5 / 11

6 Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika: z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi : Dla załogi zrzeszonej w Automobilklubie Cieszyńskim z opłaconą składką na 2014 rok Dla pozostałych załóg W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora I termin 130zł II termin 160zł I termin 150zł II termin 180zł I termin 300zł II termin 330zł Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto do dnia r. (Tylko za I termin) Numer konta: Bank Śląski o Cieszyn Z dopiskiem Nazwisko Imię + Super Sprint Zamarski II runda Opłata wpisowego gotówką obowiązuje tylko w przypadku zgłoszenia w II terminie Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich Zwrot wpisowego Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia. 4. UBEZPIECZENIE 4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. NNW dla kierowcy i pilota zalecane Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1. Tablice Tablica "rajdowa" nie dotyczy 5.2. Numery startowe Numery startowe: dostarczone przez organizatora w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich bocznych drzwiach samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS Karta wykroczeń Karty wykroczeń, które uczestnik otrzyma od Organizatora występują zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania Super Sprintu. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania Super Sprintu, ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco: - pierwsze wykroczenie kara finansowa 100 PLN, - drugie wykroczenie kara 5 minut, - trzecie wykroczenie wykluczenie z KJS. 6 / 11

7 6. REKLAMA 6.1. Organizator nie przewiduje żadnej dodatkowej reklamy Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze Super Sprintu, na starcie i mecie Super Sprintu, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK 1, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem. 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 7.1. Miejsce i czas r. od godz. 07:00 do godz. 09:00 Biuro zawodów Zamarski ul. Cieszyńska ( Karczma u Źródełka ) 7.2. Dokumenty do okazania prawo jazdy kierowcy ubezpieczenia OC i NW dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi dokument identyfikacyjny pilota pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej dotyczy kierowcy zrzeszonego w Automobilklubie Cieszyńskim. dowód wpłaty wpisowego 8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ Zapoznanie odbywać się będzie w kolumnie za samochodem organizatora bez pomiaru czasu. Zapoznanie z trasą odbywać się będzie według podanego kierunku i schematu podanym na planie próby. Zabrania się jazdy pod prąd w przeciwnym kierunku. Podczas zapoznania z trasą obowiązuje prędkość do 40 km/h 9. BADANIA KONTROLNE 9.1. Miejsce i czas Zamarski ul. Cieszyńska ( Karczma u Źródełka ) r, godz. 07:10 do godz. 09:30 Spóźnienie na BK 1 powyżej 15 minut od wyznaczonego czasu powoduje wykluczenie załogi z Super Sprintu Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 1 regulaminu ramowego KJS Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na Metę imprezy przez załogę. 10. OPONY 10.1 Samochód startujący w Super Sprincie może być wyposażony maksymalnie tylko w dwa koła zapasowe Podczas BK 1 wszystkie koła będą oznakowane zgodnie z regulaminem ogumienia. 7 / 11

8 10.3 Ilość kół w samochodzie musi zgadzać się z ilością kół na badaniach kontrolnych jak i w czasie prób. Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez ZSS 11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW Miejsce i czas r godz. 10:15 Biuro zawodów Zamarski ul. Cieszyńska 12. PRZEBIEG IMPREZY Czas i miejsce opublikowania listy startowej r godz. 10:10 Oficjalna tablica ogłoszeń Biuro zawodów Zamarski ul. Cieszyńska Oficjalny czas podczas trwania Super Sprintu W czasie trwania Super Sprintu czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio Program I / AM 225 KHZ / Oficjalny start Zamarski ul. Cieszyńska (Karczma u Źródełka) r godz. 11:00 ( według listy startowej) Start załogi odbywać się będzie w odstępach co 1 min Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji Wymiana kart drogowych podczas Super Sprintu Wydanie karty drogowej nastąpi na PKC PROCEDURA STARTU Samochód będzie ustawiony na linii startu przed maszyna startową. O czasie startu zasygnalizuje maszyna startująca zapalając światło w kolejności: 10sek światło czerwone, 3sek światło żółte, 3sek światło zielone - Start. Samochód, który nie będzie mógł wystartować w ciągu 20 sekund po podaniu sygnału startu będzie uznany jako wycofany i zostanie niezwłocznie usunięty w bezpieczne miejsce. 14. POMIAR CZASU Pomiar czasu będzie dokonywany na mecie lotnej za pomocą fot oceli Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS META LOTNA Podczas prób zakończonych metą lotną, zasada Taryfy ma zastosowanie tylko dla tych załóg, które próby nie ukończą. 15. META r godz. 15:20 Zamarski ul. Cieszyńska (Karczma u Źródełka) 8 / 11

9 16. BEZPIECZEŃSTWO Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS. 17. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS KJS (jeśli Organizator przewiduje) Kierownik próby kamizelka koloru czerwonego Kierownik PKC kamizelka koloru pomarańczowego Kierownik zabezpieczenia OS kamizelka koloru żółtego SAFETY Sędzia trasy kamizelka koloru żółtego Sędziowie techniczni kamizelka koloru granatowego 18. NAGRODY Rozdanie nagród Rozdanie nagród dobędzie się w biurze zawodów Zamarski ul. Cieszyńska Karczma u Źródełka 70 min po mecie ostatniej załogi Wykaz nagród: Po dwa puchary za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej klasie. 19. PROTESTY Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora Super Sprintu lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, Super Sprintu muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego. 20. KARY Kary zgodnie z załącznikiem nr 3 regulaminu ramowego KJS. 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 21.1.Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania Super Sprintu. Dyrektor Super Sprintu Cieszyn r Marcin Kowalik Zatwierdzono przez: (Marcin Kowalik nr. licencji 04077) 9 / 11

10 Załącznik Zestaw Kar Regulaminowych 1. Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 15min. Niedopuszczenie do startu 2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu 3. Nieobecność na odprawie zawodników Niedopuszczenie do startu 4. Przejazd trasy niezgodny z książką drogową 5. Brak wpisów w karcie drogowej 6. Odbycie próby w nie zapiętych pasach i kaskach 7. Niesportowe zachowanie 8. Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC 60 pkt. 9. Za każdą minutę późniejszego wjazdu na PKC 10 pkt. 10.Za przewrócenie 1 słupka/opony lub przemieszczenie jego podstawy 10 pkt. 11.Za nieprzepisowy start (falstart) 5 pkt. 12.Za cofanie na mecie próby lub strefie 13.Za spóźnienie na start powyżej 15min. 14.Za zgubienie(utratę) karty drogowej 15.Nanoszenie poprawek w karcie drogowej 16.Za spóźnienie na PKC powyżej 15min. 17.Za sumę spóźnień na końcu sekcji powyżej 30min. 18.Za stwierdzenie prowadzenia samochodu przez pilota/innego kierowcę 19.Za pierwsze wykroczenie drogowe Kara finansowa 20.Za drugie wykroczenie drogowe Kara czasowa 21.Za trzecie wykroczenie drogowe 22.Za niezgodny przejazd trasy z książka drogową 23.Za nieprawidłowy przejazd próby lub nieukończenie 10 / 11

11 Harmonogram Czasowy Super Sprint Zamarski r. PKC Próba Lokalizacja Dł. Próby Dł. Odcinka do PKC Odcinek drogowy Czas przejazdu Średnia prędkość Czas I zawodnika km km km min km/h Godz. PKC - 0 START :00 PKC - 1 Zamarski - 2,70 2, ,57 11:07 OS - 1 Rajdowa 1, :10 PKC 1a Źródełko - 2,40 1, ,40 11:20 Serwis <60 PKC 1b Źródełko :20 PKC - 2 Zamarski - 2,70 2, ,57 12:27 OS - 2 Rajdowa 1, :30 PKC 2a Źródełko - 2,40 1, ,40 12:40 Serwis <60 PKC 2b Źródełko :40 PKC - 3 Zamarski - 2,70 2, ,57 13:47 OS - 3 Rajdowa 1, :50 PKC 3a Źródełko - 2,40 1, ,40 14:00 Serwis <60 PKC 3b Źródełko :00 PKC - 4 Zamarski - 2,70 2, ,57 15:07 OS - 4 Rajdowa 1, :10 PKC -4a META - 2,40 1, ,40 15:20 Suma 5,60 4:20 11 / 11

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Rzeszów 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS Rzeszów 29 marca 2015 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS II. Rajd Żuławski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Cedry Wielkie 11-12.07.2015 Organizator Automobilklub Morski - Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS ŻEGOCINA 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie III RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS MIELEC 06. 09. 2015 r. Organizator Automobilklub Mielecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka Borzęcin 22.08.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin Uzupełniający KJS 41. Rajd Monte Karlino 1 runda RMPZ 21-22 marca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Karlino 21-22 marca 2015r. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła Wieliczka 14.06.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 USTALENIA OGÓLNE 1. Borzęciński Rally Sprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski c REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów Łapanów 21.03.2015 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS 2. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Krosno, 01-02 sierpnia 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r.

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r. KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jasło, 11 listopada 2011 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ)

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) 3 Runda Królewski Cup 3 Runda MiniMax Rally Legionowo 1.04.2012 WSTĘP Testy techniki jazdy są imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców

Bardziej szczegółowo