REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r."

Transkrypt

1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn r. Organizator Automobilklub Cieszyński Cieszyn Pl. Wolności 3

2 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE ORGANIZACJA ZGŁOSZENIA UBEZPIECZENIE NUMERY IDENTYFIKACYJNE REKLAMA ODBIÓR ADMINISTRACYJNY ZAPOZNANIE Z TRASĄ BADANIA KONTROLNE OPONY ODPRAWA UCZESTNIKÓW PRZEBIEG IMPREZY PROCEDURA STARTU POMIAR CZASU META BEZPIECZEŃSTWO IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH NAGRODY PROTESTY KARY POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 2 / 11

3 USTALENIA OGÓLNE Super Sprint zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami, Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem, Regulaminu Ochrony Środowiska PZM, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, niniejszego regulaminu uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS. Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń I termin do II w dniu zawodów do godz. 08:30 Odbiór administracyjny godz. 07:00 do 08:30 Badanie kontrolne BK godz. 07:05 do 09:00 Pierwsze posiedzenie ZSS godz. 09:10 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz. 09:35 Odprawa uczestników godz. 09:40 Start pierwszego zawodnika godz. 10:00 Meta pierwszego zawodnika godz. 15:04 Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej min po mecie ostatniej załogi Rozdanie nagród min po mecie ostatniej załogi 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu r. Na terenie miasta Cieszyn Nazwa i ranga imprezy Super Sprint rozgrywana jest jako: V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Regulamin cyklu dostępny na stronie klubu: Numer wizy ZO PZM Numer wizy 25/RS/2014 wydana przez OKSS PZM w dniu r Lokalizacja biura Biuro znajdować się będzie do dnia r w siedzibie Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn ul. Plac Wolności 3, budynek byłej Policji (wejście od tyłu budynku) w godzinach poniedziałek 10:00 do 13:00 czwartek 15:00 do 17:00 W dniu imprezy r Cieszyn ul. Adolfa Bolko Kantora Camping pod Wałką w godzinach 07:00 do 18: Lokalizacja startu, mety i parku serwisowego Start Cieszyn ul. Adolfa Bolko Kantora parking pod Wałką godz. 10:00 Meta - Cieszyn ul. Adolfa Bolko Kantora parking pod Wałką godz. 15:04 (I załoga) Park serwisowy: Cieszyn ul. Adolfa Bolko Kantora parking pod Wałką 1.6. Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa z 4 sekcji. Na trasie zlokalizowana będzie 1 próba sportowa na odcinku drogowym, poprzedzona PKC i zakończona metą lotną. Próba sportowa będzie pokonywana 4 krotnie. Gdzie pierwszy przejazd próby sportowej odbędzie się bez pomiaru czasu i będzie traktowane jako zapoznanie z trasą. Nawierzchnia trasy i prób : asfalt, Długość trasy: 59,60 km w tym 4,5 km prób 3 / 11

4 Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej. 2. ORGANIZACJA 2.1. Nazwa organizatora Automobilklub Cieszyński 2.2. Adres Cieszyn ul. Plac Wolności 3 kom strona: Władze Super Sprintu Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Małgorzata Duda Członek Jacek Spentany Członek Czesław Wajner Osoby oficjalne Dyrektor Imprezy Dyrektor do spraw sportowych Kierownik próby Kierownik zabezpieczenia Kierownik biura Kierownik komisji obliczeń Kierownik badań kontrolnych Kierownik Start/Meta Bożena Cholewa Marcin Kowalik Andrzej Stebel Grzegorz Szewczyk Genowefa Lipowczan Janusz Folga Bogumił Hulist Magdalena Wajner 3. ZGŁOSZENIA 3.1. Załoga Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 regulaminu ramowego KJS Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona Obowiązki załogi Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 4 / 11

5 3.3. Procedura zgłoszeń Uczestnik zamierzający wziąć udział w Super Sprincie musi przesłać do dnia r do godz. 12:00 wypełnione zgłoszenie na adres: Cieszyn Ul. Plac Wolności 3 lub w dniu imprezy w biurze zawodów w r do godz. 08:30 Cieszyn ul. Adolfa Bolko Kantora (Biuro zawodów) (Oryginał zgłoszenia do pobrania na stronie Zgłoszenia na nieoryginalnym druku nie będą przyjmowane Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą , oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub uczestnika Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub niewypełnienie czytelnie oryginału zgłoszenia Liczba załóg i klas Pojemność trasy: 80 załóg W przypadku zgłoszenia więcej niż 80 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura Super Sprintu. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane Pojazdy dopuszczone Do udziału w Super Sprincie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz załącznik nr Klasy Podział na klasy: Klasa Markowa K 1 K 2 K 3 K 4 Grupa Gość Fiat 126p 650 cm Do 1400 cm Powyżej 1400 cm do 1600 cm Powyżej 1600 cm do 2000 cm Powyżej 2000 cm Zawodnicy z licencją bez podziału na klasy. Klasa Gość klasyfikowana jest wyłącznie w swojej klasie. 5 / 11

6 Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika: z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi : Dla załogi zrzeszonej w Automobilklubie Cieszyńskim z opłaconą składką na 2014 rok Dla pozostałych załóg W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora I termin 120zł II termin 150zł I termin 150zł II termin 180zł I termin 300zł II termin 330zł Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto do dnia r. (Tylko za I termin) Numer konta: Bank Śląski o Cieszyn Z dopiskiem Nazwisko Imię + Super Sprint V runda Opłata wpisowego gotówką obowiązuje tylko w przypadku zgłoszenia w II terminie Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich Zwrot wpisowego Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia. 4. UBEZPIECZENIE 4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1. Tablice Tablica "rajdowa" nie dotyczy 5.2. Numery startowe Numery startowe: dostarczone przez organizatora w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich bocznych drzwiach samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS Karta wykroczeń Karty wykroczeń, które uczestnik otrzyma od Organizatora występują zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania Super Sprintu. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania Super Sprintu, ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco: - pierwsze wykroczenie kara finansowa 100 PLN, - drugie wykroczenie kara 5 minut, - trzecie wykroczenie wykluczenie z KJS. 6 / 11

7 6. REKLAMA Regulamin uzupełniający zawodów 6.1. Organizator nie przewiduje żadnej dodatkowej reklamy Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze Super Sprintu, na starcie i mecie Super Sprintu, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK 1, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem. 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 7.1. Miejsce i czas r. od godz. 07:00 do godz. 08:30 Biuro zawodów Cieszyn ul Adolfa Bolko Kantora (Camping pod Wałką) 7.2. Dokumenty do okazania prawo jazdy kierowcy ubezpieczenia OC i NW dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi dokument identyfikacyjny pilota pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej dotyczy kierowcy zrzeszonego w Automobilklubie Cieszyńskim. dowód wpłaty wpisowego 8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ Zapoznanie odbywać się będzie podczas pierwszej sekcji bez pomiaru czasu według harmonogramu. Zapoznanie z trasą odbywać się będzie według podanego kierunku i schematu podanym na planie próby. Zabrania się jazdy pod prąd w przeciwnym kierunku. Podczas zapoznania z trasą obowiązuje prędkość do 40 km/h 9. BADANIA KONTROLNE 9.1. Miejsce i czas Cieszyn ul. Adolfa Bolko Kantora parking pod Wałką r, godz. 07:05 do godz. 09:00 Spóźnienie na BK 1 powyżej 15 minut od wyznaczonego czasu powoduje wykluczenie załogi z Super Sprintu Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 1 regulaminu ramowego KJS Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na Metę imprezy przez załogę. 10. OPONY 10.1 Samochód startujący w Super Sprincie może być wyposażony maksymalnie tylko w dwa koła zapasowe Podczas BK 1 wszystkie koła będą oznakowane zgodnie z regulaminem ogumienia Ilość kół w samochodzie musi zgadzać się z ilością kół na badaniach kontrolnych jak i w czasie prób. Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie 7 / 11

8 takie jak na BK Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez ZSS 11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW Miejsce i czas r godz. 09:40 Biuro zawodów Cieszyn Ul. Adolfa Bolko Kantora 12. PRZEBIEG IMPREZY Czas i miejsce opublikowania listy startowej r godz. 09:35 Oficjalna tablica ogłoszeń Biuro zawodów Cieszyn ul. Adolfa Bolko Kantora Oficjalny czas podczas trwania Super Sprintu W czasie trwania Super Sprintu czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio Program I / AM 225 KHZ / Oficjalny start Cieszyn ul. Adolfa Bolko Kantora parking pod Wałką r godz. 10:00 ( według listy startowej) Start załogi odbywać się będzie w odstępach co 1 min Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji Wymiana kart drogowych podczas Super Sprintu Wydanie karty drogowej nastąpi na PKC PROCEDURA STARTU Samochód będzie ustawiony na linii startu przed maszyna startową. O czasie startu zasygnalizuje maszyna startująca zapalając światło w kolejności: 10sek światło czerwone, 3sek światło żółte, 3sek światło zielone - Start. 14. POMIAR CZASU Pomiar czasu będzie dokonywany na mecie lotnej za pomocą fot oceli Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS META LOTNA Podczas prób zakończonych metą lotną, zasada Taryfy ma zastosowanie tylko dla tych załóg, które próby nie ukończą. 15. META r godz. 15:04 I załoga Cieszy ul. Adolfa Bolko Kantora parking pod Wałka 16. BEZPIECZEŃSTWO Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS. 8 / 11

9 17. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS KJS (jeśli Organizator przewiduje) Kierownik próby kamizelka koloru czerwonego Kierownik PKC kamizelka koloru pomarańczowego Kierownik zabezpieczenia OS kamizelka koloru żółtego SAFETY Sędzia trasy kamizelka koloru żółtego Sędziowie techniczni kamizelka koloru granatowego 18. NAGRODY Rozdanie nagród Rozdanie nagród dobędzie się w biurze zawodów Cieszyn ul. Adolfa Bolko Kantora (Camping pod Wałką) 90 min po mecie ostatniej załogi Wykaz nagród: Po dwa puchary za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej klasie. 19. PROTESTY Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora Super Sprintu lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, Super Sprintu muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego. 20. KARY Kary zgodnie z załącznikiem nr 3 regulaminu ramowego KJS. 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 21.1.Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania Super Sprintu. Dyrektor Super Sprintu Cieszyn r Bożena Cholewa Zatwierdzono przez: (Marcin Kowalik nr. licencji 244/06) 9 / 11

10 Harmonogram czasowy Super - Sprint Cieszyn r. PKC Próba Lokalizacja Dł. próby Dł. odcinka do PKC Odcinek drogowy Czas przejazdu Średnia prędkość Czas I zawodnika km km km min km/h godz. PKC-0 START pod Wałką :00 PKC-1 Cieszyn - 6,10 6, ,14 10:14 Zap. Ul. Mleczna - 1, :17 PKC-1a Pod Wałka - wjazd - 8,80 7, ,00 10:34 Serwis < 56 - PKC-1b Pod Wałką - wyjazd :30 PKC-2 Cieszyn - 6,10 6, ,14 11:44 OS-1 Ul. Mleczna 1, :47 PKC-2a Pod Wałką - wjazd - 8,80 7, ,00 12:04 Serwis < 56 - PKC-2b Pod Wałką - wyjazd :00 PKC-3 Cieszyn - 6,10 6, ,14 13:14 OS-2 Ul. Mleczna 1, :17 PKC 3a Pod Wałką - wjazd - 8,80 7, ,00 13:34 Serwis < 56 - PKC-3b Pod Wałką - wyjazd :30 PKC-4 Cieszyn - 6,10 6, ,14 14:44 OS-3 Ul. Mleczna 1, :47 PKC-4a Pod Wałka - Meta - 8,80 7, ,00 15:04 Suma 4, :04 10 / 11

11 Załącznik Zestaw Kar Regulaminowych 1. Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 15min. Niedopuszczenie do startu 2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu 3. Nieobecność na odprawie zawodników Niedopuszczenie do startu 4. Przejazd trasy niezgodny z książką drogową 5. Brak wpisów w karcie drogowej 6. Odbycie próby w nie zapiętych pasach i kaskach 7. Niesportowe zachowanie 8. Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC 60 pkt. 9. Za każdą minutę późniejszego wjazdu na PKC 10 pkt. 10.Za przewrócenie 1 słupka/opony lub przemieszczenie jego podstawy 5 pkt. 11.Za nieprzepisowy start (falstart) 5 pkt. 12.Za cofanie na mecie próby lub strefie 13.Za spóźnienie na start powyżej 15min. 14.Za zgubienie(utratę) karty drogowej 15.Nanoszenie poprawek w karcie drogowej 16.Za spóźnienie na PKC powyżej 15min. 17.Za sumę spóźnień na końcu sekcji powyżej 30min. 18.Za stwierdzenie prowadzenia samochodu przez pilota/innego kierowcę 19.Za pierwsze wykroczenie drogowe Kara finansowa 20.Za drugie wykroczenie drogowe Kara czasowa 21.Za trzecie wykroczenie drogowe 22.Za niezgodny przejazd trasy z książka drogową 23.Za nieprawidłowy przejazd próby lub nieukończenie 11 / 11

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015

WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015 WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015 REGULAMIN RAMOWY Patroni medialni WRSMP 2015: 1 Postanowienia ogólne: 1.1 Skrót WRSMP oznacza Wirtualne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, a zwycięzca

Bardziej szczegółowo

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r.

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE R E G U L A M I N Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów

Bardziej szczegółowo

II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP

II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami zawodów są: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Ochotnicza Straż

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB (opieka merytoryczna Tomasz Cichy, w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał w wersji angielskiej, zmiany kolorami w odniesieniu do wersji TC.E1113 obowiązuje od 05.04.2014) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników startujących w poszczególnych kategoriach startowych, popularyzację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy REGULAMIN II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gminie Gniewino 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego

Bardziej szczegółowo