Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś"

Transkrypt

1 ISSN / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

2 Spis treści: Park po rewitalizacji Końcowe prace w parku miejskim Darmowy Internet dla 200 rodzin od przyszłego roku Podsumowanie Fundusz Sołeckiego I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży Nasz projekt wyróżniony w konkursie Przyjazna Wieś Bezpłatnie usuń azbest Dobiegają końca prace na drogach gminnych Wystartował uniwersytet dla seniorów Posłuchaj Infradźwięków Zakończenie kursu Bezpieczna Kobieta Święto Białej Laski Informacja o świadczeniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Regulamin utrzymania czystości poddany konsultacjom społecznym Nowy samochód strażacki dla OSP Wandalin Uroczystości 11 listopada LGD Owocowy Szlak Sylwetki nauczycieli uhonorowanych nagrodą burmistrza Na dobry początek - projekt szkoły w Komaszycach Maluszek inauguracja roku szkolnego w Niezdowie Patronalne Święto Szkoły w Zespole Szkół w Kluczkowicach II wojna światowa - wspomnienia p. Ziemowita Niezgody Konkurs młodych instrumentalistów rozstrzygnięty Warsztaty wokalne w M-GOK Zapraszamy na koncert Pawła Orkisza Jubileusz Zespołu Ludowego KALINA Informatyzacja / str. 5 Gala Sportu Dzieci i Młodzieży/ str. 6 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 str. 7 str. 7 str. 8 str. 9 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 11 str. 12 str. 12 str. 13 str. 14 str. 16 str. 17 str. 17 str. 18 str. 20 str. 21 str. 21 str. 22 Przyjazna Wieś / str. 7 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim w 2011 roku uzyskał Certyfikat Nr: FS i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 w zakresie: Realizacja zadań administracji samorządowej. Opolanin - miesięcznik informacyjno - publicystyczny Nakład: egz. Okładka: Wydawca: Gmina Opole Lubelskie Adres redakcji: ul. Lubelska Opole Lubelskie tel fax pok. 209/II piętro UM Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Ryczek Druk: EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Park po rewitalizacji Fot. Krzysztof Ryczek (str. 1 i 2) ELKO sp. j. ul. Kurowska Końskowola

3 aktualności aktualności Końcowe prace w parku miejskim Dobiegają ostanie prace przy renowacji parku miejskiego. Prace budowlane i pielęgnacja zieleni mają się ku końcowi. Pozostało tylko zainstalowanie monitoringu, które zaplanowano na początek przyszłego roku. Darmowy Internet dla 200 rodzin od przyszłego roku Gmina Opole Lubelskie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Opole Lubelskie. FOT. KRZYSZTOF RYCZEK W ramach projektu zrewitalizowano cały park. W pierwszym etapie uporządkowano parkową zieleń. Przeprowadzona wycinka miała zadanie wyłonienia głównej osi kompozycyjnej biegnącej od alei wjazdowej ku pałacowi, osi bocznych ku usypanemu wzniesieniu, dużemu stawowi, oraz otwarcie polan i poprawienie warunków bytowych drzew rosnących w nadmiernym zagęszczeniu. W sektorze pierwszym parku drzewa które usunięto to pozbawione wartości biologicznej samosiewy bądź wtórne nasadzenia zacierające układ kompozycyjny parku. Usunięto również drzewa chore i zagrażające. W sektorze drugim i trzecim przeznaczono do wycinki samosiewy i grupy drągowiny. Przy wyborze drzew do wycinki kierowano się zasadami jak powyżej. W kolejnym sektorze usunięto drzewa i drobne samosiewy występujące pod wspólnymi numerami inwentaryzacyjnymi. Powyższe działania były konieczne aby poprawić warunki bytowe drzew starszych, już niestety nielicznych, zachowanych na terenie parku. Dziko rosnące samosiewy przekształciły park w olszynowo wiązową monokulturę o nikłej wartości, park przybrał nową formę zupełnie odmienną dla pierwotnych zało- żeń przestrzenno kompozycyjnych tłumaczy p. Małgorzata Przygalińska, specjalistka ds. projektowania zieleni. W dalszej kolejności przebudowano stawy i wykonano nowe alejki parkowe z nawierzchni Hansegrand (kamień naturalny). Taką samą nawierzchnię otrzymało również boisko wielofunkcyjne. Z kolei kolorową nawierzchnię bitumiczną położono na owalnym podjeździe pod pałac i alejce prowadzącą z małego stawu do kawiarni. Przy alejkach zamontowano 50 nowych lamp. Powstało też nowe ogrodzenie i parking na 12 miejsc. Park wyposażono w nowe, stylowe ławki, stojaki na rowery i kosze. Powstał zupełnie nowy plac zabaw, strefa fitness i ścieżka zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń. Dla poprawy bezpieczeństwa odpoczywających i w celu zapobiegania wandalizmowi park otrzyma również nowoczesny monitoring w technice światłowodowej, jednak zainstalowany zostanie w marcu przyszłego roku. Tym sposobem policja zyska doskonałe narzędzie walki z bandytami, którzy do tej pory demolowali ławki i lampy w parku. Nowy park ma szanse stać się ulubionym miejscem do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców miasta. Osoby uprawiające jogging, nornic walking, jazdę na rowerze docenić powinny nowy układ i nawierzchnię alejek. Rodzice z dziećmi będą mogli korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. A wszyscy uprawiający sporty zespołowe zyskają kolejne boisko wielofunkcyjne na którym można będzie grać w koszykówkę i siatkówkę. Sam obiekt z pewnością wpłynie na estetykę miasta. Trudno sobie też wyobrazić lepsze miejsce na niedzielny, rodzinny spacer, a zaprojektowana w nowym parku ścieżka zdrowia to coś, czego do tej pory w Opolu nie było. Dofinansowanie na realizację tej inwestycji gmina Opole Lubelskie pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Ogólna wartość tego projektu to ,28 zł a kwota dofinansowania wynosi ,19 zł. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku wyłoniono beneficjentów projektu wśród osób spełniających odpowiednie kryteria. Blisko 200 gospodarstw, głównie z terenów wiejskich gminy, uzyska darmowy dostęp do Internetu. Uczestnicy projektu przejdą też szkolenia komputerowe a część z nich wyposażona zostanie w sprzęt komputerowy. W marcu 2012 roku wykonawca przystąpił do budowy masztu w miejscowości Ożarów II. Zakupiono też oraz uruchomiono bezprzewodowe stacje nadawcze, a także zakupiono i zainstalowano w gospodarstwach domowych beneficjentów 200 urządzeń odbiorczych WiFi. Obecnie trwają szkolenia Beneficjentów Ostatecznych. W dniach 3 i 4 listopada przeszkolonych zostało 70 beneficjentów, w tym 60 osób które otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu oraz grupa 10 osób które otrzymują także notebooki. W dniu 10 listopada planowane są kolejne 2 grupy, a łącznie, do końca listopada 2011r. przeszkolonych ma zostać 200 osób, w tym 170 osób otrzymujących dostęp do Internetu i 30 osób otrzymujących Internet i komputery mówi Marcelina Dziechciarz z Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim. W listopadzie gmina przystąpi też do odbioru Podsumowanie Fundusz Sołeckiego wybudowanej infrastruktury sieci bezprzewodowej (2 stacje bazowe, 22 stacje przekaźnikowe, sprzęt i oprogramowanie dla centrum zarządzania siecią). Instalowane są także urządzenia odbiorcze WiFi dla uczestników projektu. Dostęp do Internetu to dostęp do informacji, kultury, rozrywki czy choćby bardzo praktyczne narzędzie zarządzania swoimi pieniędzmi za pośrednictwem bankowości internetowej. Zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu ponieważ zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie pojawiają się w dostępie do sieci internetowej na terenach wiejskich. Nie chcemy żeby ktoś z powodu miejsca zamieszkania czy kwestii finansowych był pozbawiony możliwości korzystania z Internetu tłumaczy Dariusz Wróbel, burmistrz Opola. Gmina od marca 2012 r. oczekuje na zgodę Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w pozyskaniu zgody od Prezesa UKE udostępnienie sygnału internetowego ma nastąpić w styczniu 2013 roku. Bezpłatny dostęp do Internetu Beneficjenci Ostateczni będą otrzymywać przez 1 rok, podczas trwania projektu i 5 lat po jego zakończeniu w celu utrzymania założeń trwałości projektu. Na realizację projektu gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej. Wartość całego projektu to blisko 1,5 mln zł. Zakończyły się wszystkie prace związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego zaplanowane na ten rok. Dokonano też wszystkich zakupów o jakie wnioskowały sołectwa. Zrealizowano 100% zaplanowanych działań. Już trzeci rok sołectwa z całej gminy mogły składać wnioski na dofinansowanie z funduszu sołeckiego działań poprawiających życie mieszkańców. Podobnie jak w latach poprzednich gro wniosków dotyczyła zakupu mieszanki kamiennej do utwardzania dróg. W sumie na ten cel 23 sołectwa zakupiły 2334,9 ton materiału, z którego wyrównano drogi gminne o łącznej długości 7,5 km. Inne wnioski dotyczyły zakupu wyposażenia świetlic wiejskich czy wyposażenia potrzebnego do organizacji wiejskich imprez tj. ławki, stoły, namioty. Doposażono też w sprzęt jednostki OSP. Szczególnie cieszą inwestycje dla najmłodszych. W Ćwiętalce, Trzebieszy, Majdanie Trzebieskim i Darownem powstały place zabaw a istniejący plac w Skokowie został doposażony w nowe urządzenia. Fundusz sołecki środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ogółem w 2012 r. z finansowego wsparcia gminnego funduszu sołeckiego skorzystały prawie wszystkie sołectwa, a łączna kwota inwestycji wyniosła ,18 zł. ws 4 5

4 aktualności aktualności I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży W piątek 26 października w Muzeum Multimedialnym przy ulicy Strażackiej odbyła się I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. Imprez poprowadził Sławomir Ignatowski - organizator większości zawodów. Nasz projekt wyróżniony w konkursie Przyjazna Wieś Doceniono nas za wybudowaną w ubiegłym roku strefę rekreacyjną przy Szkole Podstawowej w Wandalinie. Podczas uroczystości podsumowano wyniki osiągnięte przez młodzież i szkoły z terenu gminy Opole Lubelskie w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2011/2012. Do rywalizacji przystąpiło 8 szkół. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga, drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, a miejsce trzecie wywalczyła Szkoła Podstawowa w Wandalinie. Pamiątkowe dyplomy oraz puchary odebrali dyrektorzy szkół wraz z delegacjami uczniów, wyróżnionych za wybitne osiągnięcia sportowe w ubiegłym roku szkolnym. Upominki i dyplomy małym sportowcom wręczył Dariusz Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskiego, który otwierając uroczystość mówił Nawet w najpiękniejszych snach nie śniło nam się, że tak krótkim czasie od powstania w naszej gminie nowoczesnych obiektów sportowych, będziecie osiągać tak wspaniałe wyniki sportowe. Serdecznie gratuluję wam osiągniętych rezultatów, są one bowiem imponujące. Podczas gali wyróżnione zostały także zespoły które osiągnęły najlepsze wyniki na etapie wojewódzkim. Był to UKS Dubler (piłka nożna dziewcząt i koszykówka dziewcząt), UKS Olimp (mini siatkówka chłopców). Piłkarki UKS Dubler to między innymi zwyciężczynie ogólnopolskiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, koszykarki z UKS Dubler zwyciężyły w wojewódzkim etapie Orlik Basketmanii, z kolei siatkarze UKS Olimp zwyciężyli w finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej zdobywając dla ZS nr 1 oraz dla naszego miasta pierwszy od 11-stu lat tytuł Mistrza Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Niespodzianką dla wszystkich uczestników piątkowej uroczystości był wielki sportowy tort w kształcie boiska do piłki nożnej. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów! Bezpłatnie usuń azbest Skorzystaj z nowego programu - nabór wniosków od 19 listopada FOT. KRZYSZTOF RYCZEK Gmina Opole Lubelskie otrzymała III miejsce w etapie regionalnym konkursu Przyjazna Wieś, na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury społecznej zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r. Gmina Opole Lubelskie zgłosiła dwa projekty pierwszy dotyczący rozbudowy sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z przebudową i rozbudową ujęć wodnych, oraz drugi dotyczący utworzenia otwartej strefy rekreacji w Wandalinie. Oba projekty zostały ocenione przez kapitułę konkursu bardzo wysoko i znalazły się w ścisłej czołówce, jednak ostatecznie nagrodzony został projekt zrealizowany w Wandalinie. Oprócz pamiątkowego dyplomu gmina otrzymała nagrodę finansową w wysokości 1,5 tys. zł. Dla mnie osobiście to bardzo ważna nagroda. Pokazuje, że na równi traktujemy inwestycje w mieście jak i na terenach wiejskich. Tym bardziej cieszy fakt, że wysoko w konkursie Przyjazna Wieś zaszły aż dwa nasze projekty. Przy tej okazji warto też wspomnieć o zrewitalizowanym przez nas w tym roku centrum Wrzelowca. To kolejna inwestycja na terenach wiejskich współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W ostatnich latach kompleksowo wyremontowaliśmy też 5 świetlic wiejskich w Zadolu, Rozalinie, Trzebieszy, Elżbiecie i Kluczkowicach mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. W ramach nagrodzonego projektu wybudowano w Wandalinie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną, poliuretanową nawierzchnią, ogrodzeniem i odwodnieniem powierzchniowym. Można na nim grać w piłkę ręczną, piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. W strefie powstał także plac zabaw wyposażony w altanę drewnianą, zjeżdżalnie, huśtawkę oraz piaskownicę. Na jej terenie zamontowano dodatkowo drewniane tablice edukacyjne. FOT. KRZYSZTOF RYCZEK Samorząd Województwa Lubelskiego wspólnie z Gminą Opole Lubelskie rozpoczyna nabór wniosków na zadanie w ramach projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania", które będzie realizowane w 2013 r. Celem projektu jest poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego poprzez wdrożenie pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania - obejmować będzie głównie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych już zdemontowanych przed 2004 rokiem zgromadzonych na działce oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi Skorzystać z projektu mogą przede wszystkim właściciele, zarządcy, użytkownicy obiektów, w których jest wykorzystywany azbest lub terenów (posesji), na których został złożony usunięty azbest, tj.: a) osoby fizyczne - 100% dofinansowaniaspólnoty b) wspólnoty mieszkaniowe - 100% dofinansowania c) jednostki samorządu terytorialnego - 85% dofinansowania d) spółdzielnie mieszkaniowe - 30% dofinansowania Można już pobrać wniosek i skompletować dokumenty. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 19 listopada i będzie trwało do 18 grudnia 2012 roku. UWAGA: o przyznanej dotacji decyduje kolejność składania wniosków. Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju 117 Urzędu Miejskiego w Opolu lubelskim lub pod nr telefonu (81) lub Mirosław Statek 6 7

5 aktualności aktualności Dobiegają końca prace na drogach gminnych Prace prowadzone były zarówno w Opolu jak i na terenach wiejskich. Wykonane zostaną wszystkie inwestycje przewidziane do realizacji w tym roku. Wystartował uniwersytet dla seniorów Opolska filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęła piąty rok działalności. Nową nawierzchnię bitumiczną otrzymał rynek we Wrzelowcu (80 mb) i drogi we Franciszkowie Starym (650 mb), Zosinie (700 mb) i Grabówce (150 mb). W Opolu na ul. H. Sawickiej wykonano przebudowę chodnika na odcinku 180 mb. W ostatnich tygodniach wyremontowano w Opolu ulicę Szpitalną (200 mb), Rzeczną (80 mb) i Kościelną (80 mb) oraz kolejny odcinek drogi w Grabówce (417 mb.). Zakończono przewidziane na ten rok prace przy pierwszym etapie budowy parkingu przy ul. Kraszewskiego. Po zakończeniu II etapu, zaplanowanego na przyszły rok, powstanie tam w sumie 60 miejsc parkingowych oraz wybudowana będzie do niego droga dojazdowa od ulicy Kraszewskiego. Trwające roboty można też zobaczyć na placu za osiedlem Opolanka i szkołą przy ul. Kolejowej, gdzie powstanie zespół garażowy do 40 obiektów. Do tej chwili umowy na wydzierżawienie terenu podpisało z gminą 14 właścicieli samochodów. Projekt przebudowy parkingu przy ulicy Kraszewskiego Wszystkie garaże będą jednakowe i wykonane na koszt mieszkańców. Gmina zapewni do nich przyłącze energetyczne i drogi dojazdowe. Od wielu lat staramy się traktować inwestycje w infrastrukturę drogową gminy priorytetowo. Panujący kryzys i ograniczenia z nim związane nieco wyhamowały tę tendencje jednak warto przypomnieć, że łącznie w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczyliśmy na ten cel blisko 11 mln złotych. Aktualnie trwa przygotowywanie planów poprawy infrastruktury drogowej na rok przyszły mówi Iwona Bednarz, kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim. Tegoroczne prace zakończy wykonanie kanalizacji burzowej i położenie kostki brukowej na drodze prowadzącej od ul. Fabrycznej do nowego osiedla mieszkaniowego Opolanka (107 mb) oraz położenie nowej nawierzchni na ul. Pocztowej od ul. Kolejowej do Lipowej. WS, KR FOT. KRZYSZTOF RYCZEK Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 6 listopada 2012 roku w Muzeum Multimedialnym. Po sukcesach w Polsce i za granicą rozpoczynamy już piąty rok naszej działalności. Cieszę się, że uniwersytet się rozwija, powstają nowe kierunki, coraz to nowe inicjatywy, a popularność wśród słuchaczy wciąż rośnie mówił podczas rozpoczęcia uroczystości Marek Plis, kierownik opolskiego UTW. W sumie na zajęcia organizowane w ramach UTW uczęszcza już 75 seniorów, z których 36 rozpoczyna naukę w tym roku po raz pierwszy. Nowym studentom indeksy wręczył Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. Sam burmistrz także otrzymał indeks. Na razie traktuję to w kategorii dobrego żartu. Moja praca zawodowa i kontakty międzynarodowe bardzo mnie absorbują i chyba będę musiał od razu wziąć dziekankę Jeśli jednak miałbym wybierać kierunek to zdecydowanie byłaby to sztuka powiedział przy tej okazji burmistrz. W tym roku słuchacze UTW będą mogli uczestniczyć w zajęciach na czterech kierunkach: język angielski, profilaktyka zdrowia, informatyka i malarstwo. Uroczystość uświetnił koncert zespołu jazzowego Jazz Workshop Group, a także wykład inauguracyjny pt. Choroby wieku starszego co każdy senior wiedzieć powinien wygłoszony przez panią dr nauk med. Halinę Klepacką z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania wznieśli toast lampką szampana. Uniwersytety Trzeciego wieku działają od wielu lat w wielu krajach na całym świecie. Pierwszy Uniwersytet tego typu powstał we Francji. Utworzył go w 1973 roku profesor nauk społecznych Pierre Vellas. Wkrótce zaczęły powstawać inne uniwersytety we Francji oraz w innych krajach Europy i świata. W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał dokładnie w 1975 roku w Warszawie. Pomysłodawcą jego utworzenia była prof. Halina Szwarz. Uniwersytet działa do dziś i liczy sobie około 1120 członków. Obecnie w Polsce działa blisko 110 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy. Ich główne cele to upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów oraz podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. Posłuchaj Infradźwięków Trio z Opola Lubelskiego nagrało debiutancki album. Płyta nosi tytuł In Me. Infradźwięki tworzą trzy osoby Paweł Kuś (perkusja), notować też fakt, że za mastering na In Me odpowiada Anwa). Grzegorz Łyjak (gitara) i Łukasz Pruchniak (gitara basodrzej Smolik. Mamy tu więc do czynienia z najbardziej cenionotować Do tej pory mieli na swoim koncie jedynie EP kę z trzema nymi muzykami w branży, czuwającymi nad brzmieniem ekipy kompozycjami, teraz przyszła pora na album z Opola Lubelskiego. długogrający. Długogrający, choć cały materiał In Me to tradycjonalistyczna, szlatachrocka. zawarty na płycie zamyka się w 30 minuchetna odmiana instrumentalnego post- Mamy więc budowanie nastroju, ekspresyjne Sesja nagraniowa odbyła się w warszawskim gitarowe wzniesienia i spokój w ni- studiu im. Adama Mickiewicza. skich rejestrach, melancholijną mgiełkę spowijającą Zespół zabiegając o zachowanie autentycznego kolejne kompozycje tak o pły- brzmienia, mającego w zamierzeniu cie na swoim blogu pisze Łukasz Kuśmierz. utrwalić prawdziwe oblicze grupy, podczas Z kolei Dominik Kleszko z magazynu kulturalnego trzech ubiegłorocznych lutowych wieczorów, BSNK zwraca uwagę, że marzy- posługując się techniką analogową nagrał cielski klimat tej płyty wydaje się być wy- 7 kompozycji. Utwory były rejestrowane jęty żywcem z najlepszych dokonań Mocielski na żywo, a za produkcję odpowiadał Maciej gwai, a podobnie przesterowane gitary słyszeliśmy Cieślak lider zespołu Ścianka, producent na niejednym wydawnictwie Sonic płyt m.in. takich zespołów jak Myslovitz czy Lenny Valentino. Youth czy Clinic. Nie obraziłbym się, gdyby więcej kapel z naszego Cieślak udziela się też na gitarze w jednej piosence a cały materiał regionu czerpało z podobnych wzorców kończy Kleszko. spodobał mu się na tyle, że postanowił udostępnić go pod Płytę można kupić na stronie www. myshitinyourcoffee.com szyldem swojej wytwórni My Shit In Your Coffe. Warto od- 8 9

6 aktualności aktualności Zakończenie kursu Bezpieczna Kobieta 29 października uroczyście zakończyły się zajęcia zorganizowane dla pań powiatu opolskiego pod hasłem "Bezpieczna Kobieta". W świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste zakończenie programu prewencyjnego skierowanego do pań, pod hasłem Bezpieczna Kobieta. Zajęcia dla pań przeprowadzone były przy współpracy wielu opolskich instytucji: Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej. Zorganizowany specjalnie dla Pań program obejmował zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej, ratownictwa medycznego, psychologii oraz prawa. Zajęcia prowadziły autorytety w swoich dziedzinach a uczestniczki mogły praktycznie trenować nabyte umiejętności. Zajęcia samoobrony prowadzone, przez wicemistrza Austrii Karate Kyokushin, instruktora taktyki i techniki interwencji policyjnych - asp. Sebastiana Olszaka trwały przez sześć tygodni od 14 września do 19 października bieżącego roku. Na uroczystym zakończeniu Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim - mł. insp. Ryszard Szklarz pogratulował Paniom ukończenia kursu oraz wręczył dyplomy oraz pamiątkowe kalendarze ilustrowane zdjęciami ze zorganizowanych zajęć. Jak stwierdziły same uczestniczki, umiejętność samoobrony oraz wiedza na temat zagrożeń stwarza każdej kobiecie niesłychany komfort psychiczny. Święto Białej Laski Zorganizowane przez opolską Policję przedsięwzięcie: Bezpieczna kobieta ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, kształtowania świadomości prawnej wśród kobiet oraz poprawienia ich sprawności fizycznej i umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Aktywna postawa oraz olbrzymie zaangażowanie pań wspaniale rokują na efekty zorganizowanej przez opolskich policjantów akcji. asp. Edyta Żur 18 października 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Opolu Lubelskim odbyły się uroczyste obchody święta Białej Laski. FOT. KRZYSZTOF RYCZEK Spotkanie zorganizowało opolskie Koło Polskiego Związku Niewidomych z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Jest to święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone corocznie 15 października już od 1964 roku. Celem obchodów jest przedstawienie opinii publicznej, środkom masowego przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki osób niewidomych i niedowidzących. Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto podczas którego przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, oraz, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata, bez ograniczeń i bez fałszywej litości. Uroczysty charakter spotkania został podkreślony dzięki wręczeniu odznaczeń Przyjaciel Niewidomych przyznawanych przez Zarząd Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych osobom spoza środowiska, które w szczególny sposób wpisują się w działania na rzecz osób niewidomych i słabo widzących. Odznaczenia w imieniu PZN dokonał v-ce Przewodniczący Zarządu Okręgu Lubelskiego PZN - Pan Wiesław Augustowski. Tym razem uhonorowani zostali: Krystyna Piłat, dyrektor PCPR w Opolu Lubelskim, Grzegorz Kapica, wójt gminy Józefów nad Wisłą, Jan Majewski, wójt gminy Chodel oraz Grzegorz Teresiński, wójt gminy Wilków. Takie samo wyróżnienie przy okazji tegorocznego wielkanocnego spotkania opolskiego Koła PZN otrzymał wcześniej m.in. Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. Na zakończenie Prezes Zarządu Koła PZN w Opolu Lub. Marian Zdyb podziękował wszystkim uczestnikom za obecność oraz zaprosił wszystkich na grudniowe, świąteczne spotkanie integracyjno-opłatkowe. Informacja o świadczeniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim informuje, że ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną składa się ambulatoryjna opieka lekarska, ambulatoryjna opieka pielęgniarska, wyjazdowa opieka pielęgniarska oraz wyjazdowa opieka lekarska. Świadczenia te w zakresie podstawowym udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki. Nie są one także związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego jesteśmy zapisani. Dyżurujący w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie a w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia. W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki w domu chorego. Wezwania telefoniczne do lekarza lub pielęgniarki należy kierować do właściwego punktu nocnej i świątecznej opieki POZ, zgodnie z obszarem zabezpieczenia. Regulamin utrzymania czystości poddany konsultacjom społecznym Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach Opolanina 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia wszystkie gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Tak więc obowiązywać on będzie od 1 lipca 2013 r. Opracowano już projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie. Przeprowadzono także konsultacje społeczne na temat tego dokumentu. Każdy mieszkaniec gminy, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłaszać do niego uwagi i opinie. Informacje na ten temat były i są nadal zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Nowy System Gospodarki Odpadami (po prawej stronie w panelu aktualności). Projekt dokumentu otrzymali również wszyscy sołtysi i przewodniczący osiedli z terenu całej gminy. Gmina wystąpiła również o jego zaopiniowanie do Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemniologicznej w Opolu Lubelskim. Konsultacje trwały od 2 do 15 listopada br. ws Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia gdy: - nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, - zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, - zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim posiada obecnie dwa punkty nocnej opieki zdrowotnej znajdujące się w Izbie Przyjęć Szpitala w Opolu Lubelskim przy ulicy Szpitalnej 9 numer telefonu: lub oraz w Izbie Przyjęć Szpitala w Poniatowej przy ulicy Fabrycznej 18 numer telefonu: lub W celu uzyskania świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej należy kontaktować się bezpośrednio z osobami udzielającymi tych świadczeń: Pani Anna Bąska tel oraz Pani Elżbieta Kosik tel Józef Stępień, p.o. Z-cy Dyrektora SPZOZ 10 11

7 aktualności lgd owocowy szlak Nowy samochód strażacki dla OSP Wandalin 16 listopada nastąpiło uroczyste przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, model Fort Transit Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandalinie. Pojazd ten zastąpił wysłużony, ponad 20-letni wóz marki Ford. Zakup auta został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związku OSP RP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków Gminy Opole Lubelskie oraz Powiatu Opolskiego. Samochód posiada ponadto pełne wyposażenie sprzętowe zakupione ze środków funduszu sołeckiego przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim. Jest to już 5 nowy samochód pożarniczy pozyskany przez jednostki OSP w ostatnich trzech latach. Wymiana samochodów na nowe to niewątpliwe oszczędności z tytułu kosztów ich eksploatacji. Służą one nie tylko podczas działań ratowniczych, ale również do działań prewencyjnych i edukacyjno-ekologicznych. Katarzyna Ciosek-Ślązak FOT. KRZYSZTOF RYCZEK Lokalni Liderzy z LGD Owocowy Szlak na wyjazdach studyjnych Tegorocznej jesieni LGD Owocowy Szlak zorganizowała dwa wyjazdy studyjne dla mieszkańców z naszego terenu. W wyjeździe do Wioski Gotów w Masłomęczu i do Wojciechoskiej Zagrody w Wojciechowie wzięło udział łącznie 40 uczestników. Celem przedsięwzięcia było upowszechnienie wiedzy o wioskach tematycznych i korzyściach wynikających z ich zakładania oraz pokazanie dobrych praktyk lokalnym liderom. W każdej z miejscowości uczestnicy wzięli udział w wykładzie poświęconym tworzeniu i funkcjonowaniu wiosek tematycznych oraz w warsztatach praktycznych stanowiących ofertę dla turystów. Bardzo ważnym elementem tych wizyt było pokazanie zalet turystyki wiejskiej oraz analiza mocnych stron miejscowości, w których lokalni liderzy podejmują działania. Dla uczestników była to wyprawa w przeszłość, która wywołała burzliwą dyskusję na temat możliwości naszego terenu i wykorzystania ich w tworzeniu podobnych atrakcji. Narodziło się mnóstwo nowych pomysłów, które będą rozwijane pod okiem Lokalnej Grupy Działania. Opolanie uczcili 94 rocznicę odzyskania niepodległości Kilkaset osób wzięło udział w obchodach Święta Niepodległości na naszym mieście. W pogodny poranek, jak co roku, przed figurą Matki Boskiej przy ul. Kolejowej zebrali się uczniowie i nauczyciele opolskich szkół, poczty sztandarowe, orkiestra dęta, samorządowcy, kombatanci, służby mundurowe, a także przedstawiciele partii politycznych i mieszkańcy miasta. Oficjalne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a Piotr Szczucki Z-ca Burmistrza Opola Lubelskiego powiedział do zebranych: 11 listopada 2012 rok. Jak zawsze w tym samym miejscu, jak co roku jesteśmy razem aby świętować Święto Niepodległości, aby pokazać że my Polacy pamiętamy o tym co ważne, że cieszymy się że jesteśmy Polakami i że jest nam dane żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Z pod figury uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta do kościoła parafialnego na mszę świętą odprawioną w intencji Ojczyzny składając po drodze kwiaty pod pomnikami KEDYWU Armii Krajowej, Dębami Katyńskimi, tablicą Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej oraz pomnikiem Tadeusza Kościuszki. W Opolu, w ten uroczysty dzień, dominowały kolory biały i czerwony. Narodowe flagi powiewały nie tylko na wszystkich instytucjach, ale również na wielu mieszkaniach prywatnych. Należy mieć nadzieję, za roku na rok będzie ich coraz więcej. Wojciech Starek FOT. ŁUKASZ KRÓL FOT. LGD OWOCOWY SZLAK LGD Owocowy Szlak Wielki sukces LGD Owocowy Szlak W ramach konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nasze Stowarzyszenie otrzymało ,00 zł zajmując drugie miejsce w województwie. Przy ocenie złożonego wniosku brana była pod uwagę efektywność, czyli dotychczasowe działania i osiągnięte wskaźniki oraz dodatkowe przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach lokalnej strategii rozwoju. LGD Owocowy Szlak zdobyła 98 punktów na 109 możliwych. Za zdobyte pieniądze beneficjenci będą mogli pozyskać dofinansowania na: energię odnawialną i ochronę środowiska oraz tworzenie i promocję szeroko rozumianego wiejskiego produktu turystycznego. Realizacja lokalnej strategii rozwoju ma się przyczynić do wzmocnienia potencjału naszego obszaru w zakresie turystyki, działalności pozarolniczej oraz przedsiębiorczości. Nabory wniosków ruszą w I kwartale 2013 roku. Beneficjenci małych projektów będą mogli liczyć na większy procent dofinansowania, jak również będą mogli starać się o większe pieniądze. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do Biura LGD Owocowy Szlak na ul. Lubelską 4 w Opolu Lubelskim. LGD Owocowy Szlak

8 nasze szkoły nasze szkoły Burmistrz nagrodził nauczycieli Jak co roku, 14 października obchodzony był w całym kraju Dzień Edukacji Narodowej święto nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji Burmistrz Opola Lubelskiego przyznał wyróżniającym się nauczycielom z naszej gminy nagrody. Uroczyste spotkanie odbyło się 15 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Prezenujemy sylwetki nagrodzonych nauczycieli. Marta Bacańska Dyrektor Żłobka i Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim Anna Madej Dyrektor Zespołu Szkół w Kluczkowicach Jadwiga Ułanowska Zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Kluczkowicach Anna Kłak Małgorzata Sadurska Romuald Jurak Działania Pani dyrektor charakteryzują się stałą dbałością o wysoki poziom pracy Żłobka i Przedszkola, co potwierdzają wyniki zewnętrznych kontroli. Placówka uzyskała wysoki stopień spełniania wymagań w obszarze PROCESY, który dotyczy pracy dydaktyczno-wychowawczej w żłobkach i przedszkolach. Placówka stale poszerza swoją ofertę edukacyjną poprzez realizację wielu programów edukacyjnych, w tym realizowanego w latach projektu unijnego Dziecięca wyspa zabaw przyjazne przedszkole w Gminie Opole Lubelskie. Pani dyrektor angażuje się w poprawę bazy przedszkola, ma duży wkład w prace związane z modernizacją budynku i bieżącymi remontami. Umiejętnie gospodaruje środkami finansowymi oraz pozyskuje dodatkowe fundusze pozabudżetowe na utworzenie terenów zieleni przy budynku przedszkola. Od kilku lat szkoła kierowana przez panią dyrektor osiąga bardzo dobre najlepsze w gminie - wyniki egzaminu gimnazjalnego. Według Edukacyjnej Wartości Dodanej jest szkołą wspierająca i szkołą sukcesu. Jako nauczyciel fizyki doprowadziła ucznia gimnazjum do uzyskania tytułu laureata w konkursie przedmiotowym. Stale poszerza ofertę edukacyjną szkoły poprzez realizację kilku projektów unijnych oraz wielu programów edukacyjnych. Poprawia bazę obiektu szkolnego w ramach środków budżetowych i pozabudżetowych. Korzysta z funduszu sołeckiego gminy, pozyskuje sponsorów i ściśle współpracuje z rodzicami. Jest pomysłodawczynią i organizatorem działań mających na celu poprawę estetyki, warunków pracy, doposażenie oddziału przedszkolnego oraz placu zabaw, między innymi za fundusze sołeckie i Rady Rodziców. Przez dwa lata kierowała zespołem zadaniowym, którego efektem było nadanie imienia i sztandaru szkole Pełni w szkole wielu dodatkowych funkcji. Jest zastępcą przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, przewodniczącą Zespołu Nadzorującego sprawdzian szóstoklasistów, przewodniczącą wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 27 lat pracy, wykształcenie wyższe magister pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczycielka dyplomowana. Od kilku lat jest szkolnym koordynatorem Ogólnopolskiego Konkursu polonistycznego Z poprawną polszczyzną na co dzień. Jej uczniowie co roku zdobywają wyróżnienia w II etapie konkursu. Dwukrotnie byli finalistami etapu krajowego. Od momentu nadania szkole podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego jest organizatorem konkursu poświęconego życiu i twórczości patrona dla uczniów klas trzecich. Od trzech lat jest współorganizatorką konkursu regionalnego Opole Lubelskie i okolice. Przez ostatnie dwa lata przygotowywała uczniów do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur matematyczny. 20 lat pracy, magister biologii, dyplomowana nauczycielka biologii w gimnazjum. Od wielu lat z powodzeniem i sukcesami pełni trudną i odpowiedzialną funkcję wychowawcy klas gimnazjalnych. Nauczycielka bardzo umiejętnie i bardzo skutecznie pracuje z uczniami zdolnymi co owocuje licznymi sukcesami i osiągnięciami jej uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W roku ubiegłym doprowadziła dwóch uczniów do tytułu laureata w konkursie biologicznym. cieszy się bardzo dużym autorytetem i poważaniem ze strony uczniów. Przez kilka lat z rzędu była wybierana przez społeczność uczniowską na opiekuna samorządu uczniowskiego. 19 lat pracy, magister wychowania fizycznego, dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum, wychowawca w klasach sportowych. Od początku istnienia klas sportowych w szkole aktywnie współpracował przy ich powstawaniu, organizacji i bieżącej działalności. Ma uprawnienia trenerskie w zakresie piłki siatkowej, które z powodzeniem wykorzystuje w pracy z uczniami. Jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener wraz z uczniami osiągnął wiele znaczących sukcesów sportowych. Tylko w ostatnim roku szkolnym drużyny przez niego przygotowywane i prowadzone zanotowały na swoim koncie szereg znaczących i spektakularnych sukcesów na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Brał aktywny udział w projekcie Siatkówka, nauka plus wychowanie realizowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Pełni obowiązki prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp. Janusz Stępień Mariusz Zielonka Dorota Izabela Porębska Małgorzata Elżbieta Walczyk Krzysztof Janoszczyk Renata Kopycińska 22 lata pracy, magister wychowania fizycznego, dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum, wychowawca w klasach sportowych. Współtwórca klas sportowych o profilu siatkarskim. Ma uprawnienia trenerskie z w zakresie piłki siatkowej. Jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener wraz z uczniami osiągnął wiele znaczących sukcesów sportowych. Drużyny, którymi się opiekuje zanotowały szereg znaczących i sukcesów w województwie. Nauczyciel jest szkolnym liderem systemowego projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum Zagrajmy o sukces. Od trzech lat w okresie zimowym organizuje Biała Szkołę czyli obóz narciarski połączony z nauka języków obcych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Był inicjatorem, pozyskał środki i koordynował powstawanie nowych boisk do piłki plażowej. 25 lat pracy, magister techniki, studia podyplomowe z informatyki, dyplomowany nauczyciel techniki w szkole podstawowej, zajęć technicznych i gimnazjum i informatyki. W roku bieżącym został wybrany zdecydowana większością głosów na opiekuna samorządu uczniowskiego. Jest opiekunem jednej ze szkolnych pracowni komputerowych, systematycznie dba o jej stan bieżący, rozwój i doposażenie. Od wielu lat przygotowuje młodzież klas gimnazjalnych do Zawodów Młodzieżowych Drużyn. Co roku przygotowuje uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej w grupie szkół podstawowych i gimnazjum. Corocznie przygotowuje z powodzeniem uczniów do konkursu Mistrzowie Internetu. Od wielu lat służy bezpośrednią pomocą przy przygotowaniach i obsłudze konkursów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. 16 lat pracy, magister j. polskiego Pani Dorota Porębska w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych przez OKE. Zajęcia przygotowywane i prowadzone przez koleżankę są w pełni poprawne pod względem metodycznym. Uczniowie przygotowywani przez nauczycielkę w każdym roku szkolnym osiągają sukcesy w konkursach recytatorskich i ortograficznych. Nauczycielka systematycznie poprawia wyniki sprawdzianu zewnętrznego w poszczególnych standardach. Realizuje w czasie zajęć program Spójrz inaczej. W ostatnich 2 latach sprawowała funkcję opiekuna stażu nauczycieli kontraktowych. 22 lata pracy, magister nauczania początkowego Pani Małgorzata Walczyk przygotowuje uczniów do konkursów międzyszkolnych: ortograficznego w Komaszycach, matematycznego w Skokowie, ogólnopolskich: Świat bez elektrośmieci, Góra grosza, RPO namaluj mój świat. Bierze udział w programach zdrowotnych: 5 porcji owoców, warzyw i soku, Nie pal przy mnie, proszę. Wysyła prace uczniów na konkursy plastyczne ogłaszane przez różne instytucje: np. PZU, Starostwo Opolskie, MGOK w Opolu Lubelskim. Dzięki jej kreatywności, umiejętnościom organizatorskim w ogólnopolskim konkursie plastycznym Świat bez elektrośmieci szkoła zajęła III miejsce i 1000 zł na pomoce dydaktyczne, a w konkursie RPO zmienia świat namaluj mój świat szkoła wygrała tablicę interaktywną z projektorem za ok.10 tys. zł zajmując tym samym I miejsce spośród wszystkich szkół z naszej gminy. 13 lat pracy, magister wychowania fizycznego. Jest nauczycielem dyplomowanym. Nieodłącznym miernikiem jego pracy jako nauczyciela wychowania fizycznego jest udział jego uczniów w zawodach sportowych na różnych szczeblach z bardzo dobrym skutkiem. Pan Krzysztof jest bardzo aktywnym członkiem zarządu UKS Dubler przy Zespole Szkół Nr 2, pełni funkcję sekretarza. Współorganizował obozy sportowe dla piłkarzy i koszykarek, m.in. w Kraśniku (2011) i Krakowie (2012). Jego podopieczne systematycznie podnoszą swoje sportowe umiejętności i odnoszą liczne sukcesy. We wrześniu bieżącego roku zajęły pierwsze miejsce w finale wojewódzkim Orlik Basketmania 2012 w Lublinie i szóste miejsce w Polsce w finale ogólnopolskim Orlik Basketmania 2012 w Zielonej Górze. Jest to największy sukces w historii opolskiej koszykówki. 17 lat pracy, magister języka polskiego. Jest nauczycielką dyplomowaną. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu uczniów, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach gimnazjalnych. Od wielu lat jest egzaminatorem OKE w Krakowie. Pani Renata osiąga również bardzo dobre wyniki z uczniami w różnego rodzaju konkursach. W finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej jej podopieczna zajęła III miejsce. Ponadto w 2012 jej uczennica zdobyła wyróżnienie w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Ojczyzna Polszczyzna organizowanego we Wrocławiu pod patronatem prof. Jana Miodka. Wielokrotnie z bardzo dobrym skutkiem występowała do Marszałka Województwa Lubelskiego z wnioskami o stypendium dla swoich podopiecznych. Renata Majkowska Wojdyła 27 lat pracy jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Pani Renata jest osobą bardzo aktywną, z inwencją twórczą. W swojej pracy osiąga bardzo dobre wyniki. Jej podopieczni zawsze doskonale sobie radzą w następnym etapie edukacyjnym, czego dowodem są wyniki uzyskiwane na sprawdzianie po klasie szóstej. Podejmuje również działania innowacyjne. Była współorganizatorką festynu z okazji Dnia Patrona. Od 2008 roku prowadzi DZTL Powisloki, który liczy 58 członków. Zespół pod jej kierownictwem wielokrotnie wyjeżdżał poza granice kraju, m.in. do Austrii, Słowacji, Włoch, i na Węgry. W dniach kwietnia 2012 roku przebywał na festiwalu w Turcji w Cannacale na zaproszenie burmistrza tego miasta. Pani Renata wspólnie z innymi osobami była współorganizatorką przyjęcia w Zespole Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim zespołów z Węgier (2010), Czech (2012),Turcji (2011) i Włoch (2012)

9 nasze szkoły nasze szkoły Beata Polańska Katarzyna Stefaniak 14 lat pracy, nauczyciel przedszkolny. W roku 2011 otrzymała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Pani Polańska ma duże osiągnięcia pedagogiczne w pracy indywidualnej z dziećmi posiadającymi deficyty rozwojowe. Dużą wagę nauczycielka przykłada do tego, aby wszystkie działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze podejmowane przez nią poprzedzone były obserwacją pedagogiczną prowadzącą do zdiagnozowania potrzeb i możliwości dzieci. Przekłada się to na dobrą, wnikliwą znajomość dzieci i uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Jest organizatorką i współorganizatorką imprez szkolnych i wycieczek. W celu podniesienia jakości swojej pracy oraz pracy przedszkola realizowała programy edukacyjne takie jak: Witaj w Przedszkolu ; Chrońmy Środowisko, Kubusiowi Przyjaciele Natury i Czyste powietrze wokół nas. 15 lat pracy, nauczycielka przedszkolna. W lipcu 2012 otrzymała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Systematycznie uczestniczy w konferencjach metodycznych dla nauczycieli oraz radach pedagogicznych. Systematycznie wdrażała elementy metod Pedagogiki Zabawy, elementy gimnastyki twórczej R. Labana. Wzbogaciła zakres swojej pracy o zajęcia teatralne. Była organizatorką powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem Moja ulubiona bajka. We wrześniu 2011 roku przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Mamo, Tato, wole wodę. W roku 2011 zgłosiła nasze przedszkole do udziału w kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom i została koordynatorem programu Czytające Przedszkole. Systematycznie organizuje w przedszkolu akcje charytatywne na rzecz dzieci potrzebujących pomocy tj. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Góra grosza oraz Pomóż Kamilowi zbieranie plastikowych nakrętek.. Na dobry początek Pod tym hasłem w niedzielne popołudnie 30 września odbył się Jesienny Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej w Komaszycach. Festyn rozpoczęto Mszą świętą o godzinie 14. Maluszek w Niezdowie Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów Punktu Przedszkolnego Maluszek i Gimnazjum w Niezdowie 17 października br w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w Niezdowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, które były jednocześnie okazją do oficjalnej inauguracji dwóch nowych placówek oświatowych, czyli przedszkola Maluszek i Gimnazjum, prowadzonych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Inicjatywa. Z tej okazji przedszkolaki i uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej przygotowali pod kierunkiem nauczycieli Piotra Kozaka, Małgorzaty Wrońskiej, Jolanty Szczupak, Joanny Dudziak i Justyny Zydorczyk program artystyczny poświęcony historii szkoły. Maluchy zaśpiewały dla zgromadzonej publiczności i rodziców dwie piosenki oraz popisały się przepiękną recytacją, z kolei uczniowie podstawówki i gimnazjum przygotowali specjalny program artystyczny obejmujący śpiewane występy solistów, chóru oraz recytacje. W czasie akademii odbyło się również ślubowanie uczniów, które przeprowadził Pan dyrektor Mariusz Jurak, przyjmując w ten symboliczny sposób do społeczności szkolnej zarówno gimnazjalistów, jak i przedszkolaków. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni przez nas goście: zastępca burmistrza Opola Lubelskiego Pan Piotr Szczucki, przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Goldman, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Pani Aleksandra Szewczyk oraz nauczyciele emeryci i przedstawiciele Rady Rodziców. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie, a uczniom oraz nauczycielom życzymy owocnej pracy w nowej rzeczywistości w/w placówek oświatowych. Piotr Kozak Licznie przybyli mieszkańcy, wraz z całymi rodzinami, chętnie brali udział w grach, zabawach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli. Hitem uroczystości był mecz w piłkę nożną Rodzice kontra Dzieci. Sprawiedliwy remis 6-6 zintegrował wszystkich uczestników i kibiców. Zbierane przez cały miesiąc drobiazgi na loterię fantową rozeszły się w oka mgnieniu- każdego kusił namiot, który był ukryty wśród ponad 300 losów. Potem przyszła kolej na wyścigi w slalomie: ojcowie z pociechami niesionymi na barana oraz drużyny dzieci i rodziców przenoszące kubeczki z wodą (starając się jak najmniej uronić). Następnie dzieci tańczyły z krzesłami, Maluszki przedzierały się przez ruchome tunele, rodzice i dzieci zaprezentowali Rewię mody z worka niespodzianki - chętnie pozowano w szałowej peruce od Wiśniewskiego lub spodniach w grochy a la Pinokio. Niezapomniane Patronalne Święto Szkoły w Zespole Szkół Babcie, ciocie, dziadkowie, wujkowie, absolwenci, w Kluczkowicach znajomi mile spędzili popołudnie częstując się kiełbaską z kija, plackami ziemniaczanymi, pysznym ciastem, kawą, herbatą, W dniu 24 października br. w szkolnej hali sportowej słodyczami i napojami. Wszystko zdrowe, ekologiczne i domowej spotkali się zaproszeni goście oraz społeczność szkolna, roboty. Zadbały o to mamy z Rady Rodziców. by wspólnie uczcić pierwszą rocznicę nadania imienia błogosławionego Starsi uczestnicy zabawy mogli odpocząć i pogawędzić Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimna- w cieniu namiotu udostępnionego przez sołtysa Nowych zjum w Kluczkowicach. Komaszyc- panią Zofię Stępniak. W przerwach pomię- Święto szkoły rozpoczęto Mszą Świętą oraz śniadazjum dzy konkursami, najmłodsze dzieci mogły wyszaleć się na torze niem papieskim z kremówką dla dzieci i młodzieży. Mottem przeszkód oraz skacząc na trampolinie, którą użyczył pan pierwszego Patronalnego Święta Szkoły stały się słowa hymnu Piotr Czerniak. Pomiędzy kiełbaskami, konkursami, wyścigami św. Pawła: "Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: II gimnazjum) nawołując: Musicie być mocni, drodzy Bracia chętnie robiono sobie zdjęcia na pięknych motocyklach oraz W trakcie imprezy niejednokrotnie słychać było pytanie kiedy następny festyn? Zapewniamy, że będzie. I to nie jeła inscenizacja przygotowana przez p. Ewę Kalus- Korgol oraz cie być mocni mocą wiary! Dziś tej miłości bardziej Wam po- z nich zaś największa jest miłość", których rozwinięcie stanowi- i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musi- słuchano muzyki i śpiewano wspólnie z zespołem Crash, który zapewnił nagłośnienie i oprawę muzyczną jesiennej imprezie. den. Społeczność Szkoły Podstawowej w Komaszycach i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Maluchowo w Koma- Nastoletnia Ania, jej rówieśnicy z klasy, a także Za- mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być p. Wojciecha Kalisza. trzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni W przygotowanie festynu zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi i inicjatyw kulturalno- oświatowych Nasza szkoła, Rada Rodziców, nauczyciera spełni oczekiwania środowiska i przekona, że pod egidą Sto- by swą postawą zachęcić do refleksji nad współczesnym świa- Niecodzienny nastrój uroczystości podkreśliły pieśni szycach udowodniły, że potrafią zorganizować imprezę, któcheusz, Jezus i bł. Jan Paweł II spotkali się w Kluczkowicach, mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest... le oraz wszyscy uczniowie. Serdecznie dziękujemy za słodycze sponsorowi- firmie P.H.U. MAKPOL Sp.j. z Opola Lunie nie tylko uczniowie- gra i buczy. nietolerancji, powierzchowności, pogoni za dobrami material- Spotkanie zakończyło rozstrzygnięcie konkursów organizowawarzyszenia w Komaszycach wszystko- jak to mówią potocztem, by wskazać właściwą postawę wobec ludzkiej obojętności, wykonywane przez szkolny zespół wokalno-instrumentalny. belskiego. Dziękujemy OSP w Nowych Komaszycach za pomoc w organizacji i dbaniu o bezpieczeństwo podczas festynu. Dyrektor szkoły/prezes Stowarzyszenia mienić świat? Odpowiedzi udzielił uczestnikom spotkania bł. stycznego oraz turnieju wiedzy o Janie Pawle II. Barbara Górska nymi. Czy miłość potrafi odmienić człowieka, czy mogłaby odnych w ramach Patronalnego Święta Szkoły: literackiego, pla- Uśmiechy na twarzach dzieci, rodziców i mieszkańców świadczą Jan Paweł II (w rolę Papieża wcielił się Karol Smętek, uczeń kl. Ewa Kalus-Korgol o udanej zabawie FOT. PIOTR KOZAK

10 nasze szkoły lekcja historii Projekt Nie zwykła szkoła Dnia 1 października 2012 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim rozpoczęły się zajęcia dla uczniów z klas 0 VI w ramach projektu edukacyjnego pt.: Nie zwykła szkoła. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PRIORYTETU IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIALANIE Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota, jaką szkoła otrzymała w ramach dofinansowania to ,37 zł Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 294 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim poprzez realizację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego w swym zakresie między innymi dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych. Rodzaj i tematyka zaplanowanych w projekcie zadań dostosowane zostały do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Dzięki temu szkoła stworzyła uczniom optymalne warunki umożliwiające im z jednej strony rozwój własnych zainteresowań i umiejętności, z drugiej zaś wyrównanie braków i nadrobienie zaległości z różnych przedmiotów. W związku z tym w ramach projektu uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia dodatkowe: Zadanie 1: Matematyka od podstaw dla klas I II oraz IV V Na zajęciach tych uczniowie z klas I II oraz IV V mający trudności w zdobywaniu wiedzy matematycznej mogą wyrównać braki i nadrobić zaległości z tego przedmiotu oraz rozwijać podstawowe umiejętności matematyczne takie jak logiczne myślenie czy też poprawne liczenie. Zajęcia prowadzone są w 6 grupach po 6 osób dla klas I II i w 5 grupach po 8 osób dla klas IV V. Zadanie 2: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas I V Poprzez udział w tych zajęciach uczniowie mają szansę wyrównać braki i nadrobić zaległości z języka polskiego w zakresie gramatyki, ortografii, poprawnego czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są w 9 grupach po 6 osób dla klas I III, 3 grupach po 8 osób dla klas IV i 2 grupach po 8 osób dla klas V. Zadanie 3: Zajęcia z matematyki dla klas III i VI Zadanie, w którym uczniowie klas II i VI uzyskali możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy matematycznej poprzez kształtowanie takich umiejętności jak rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, logiczne myślenie. Dzięki temu lepiej przygotują się do testu po klasie III i sprawdzianu po klasie VI oraz nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w 4 grupach po 8 osób i 2 grupach po 7 osób dla klas III i 6 grupach po 8 osób dla klas VI. Zadanie 4: Zajęcia z języka polskiego dla klas VI Na zajęciach tych uczniowie z klas VI rozwijają umiejętności określone w standardach wymagań, to jest czytanie ze zrozumieniem, posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi, korzystanie z informacji. Utrwalają również reguły gramatyczne i ortograficzne. Dzięki temu lepiej przygotują się do sprawdzianu po klasie VI. Zajęcia prowadzone są w 6 grupach po 8 osób. Zadanie 5: Myślę i liczę warsztaty matematyczne W trakcie trwania tych zajęć uczniowie uzdolnieni matematycznie z klas I II oraz IV V rozwijają swoje umiejętności matematyczne, logiczne i twórcze myślenie oraz uczą się wykorzystywać matematykę w życiu codziennym. Zajęcia prowadzone są w 6 grupach po 6 osób dla klas I II, 3 grupach po 7 osób dla klas IV oraz 2 grupach po 6 osób dla klas V. Zadanie 6: Ortograficzne labirynty Na zajęciach tych uczniowie z klas II V utrwalają i pogłębiają znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczą się również stosować je poprawnie w praktyce w mowie i piśmie. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach po 8 osób dla klas II, 3 grupach po 7 osób dla klas III, 2 grupach po 8 osób dla klas IV oraz 2 grupach po 8 osób dla klas V. Zadanie 7: Badam i odkrywam warsztaty przyrodnicze Dzięki bardzo atrakcyjnej dla uczniów formie zajęć, dzieci z klas I VI wykazujące wybitne zdolności przyrodnicze rozwijają umiejętność wyjaśniania tej dziedziny nauki poprzez wykorzystywanie istniejącego zasobu wiedzy, formułowanie pytań i wyciąganie wniosków opartych na dowodach i doświadczeniach. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach po 6 osób dla klas I - III oraz 6 grupach po 6 osób dla klas IV VI. Zadanie 8: Zajęcia komputerowe Na zajęciach tych uczniowie klas I VI rozwijają zdolność posługiwania się komputerem i technologią informatyczną oraz zdolność samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji. Uczą się również wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Zajęcia prowadzone są w 16 grupach po 8 osób dla klas I VI. Zadanie 9: Niemiecki nie jest trudny Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas VI mające na celu opanowanie przez uczniów podstaw języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej i zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się nim. Umożliwi to uczniom osiąganie lepszych wyników w nauce z tego przedmiotu w gimnazjum. Zajęcia prowadzone są w 6 grupach po 6 osób. Zadanie 10: Popołudnie z językiem angielskim Podczas tych zajęć uczniowie zdolni z klas I V poszerzają swój zasób słownictwa, doskonalą sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania oraz posługiwania się językiem angielskim w praktyce. Zajęcia prowadzone są w 14 grupach po 8 osób dla klas I IV oraz 2 grupach po 6 osób dla klas V. Zadanie 11: Mały Europejczyk Na zajęciach tych uczniowie klas O IV zdobywają podstawową wiedzę o krajach Unii Europejskiej, poznają ich cechy charakterystyczne, kulturę i tradycje. Poznają również historię powstania Unii Europejskiej i obecne jej znaczenie. Zajęcia prowadzone są w 13 grupach po 8 osób dla klas 0 IV. Zadanie 12: Muzyczny świat Zajęcia dla uczniów uzdolnionych muzycznie z klas I VI, na których uczniowie mają okazję doskonalić umiejętność poprawnego śpiewania i grę na instrumentach, rozwijać poczucie rytmu poprzez taniec i odkrywać bogatą panoramę świata muzyki. Zajęcia prowadzone są w 2 grupach : grupa wokalna 8 osób i grupa instrumentalna 7 osób. Efektywność i atrakcyjność zajęć w ramach zadań 5, 11 i 12 podniosą zaplanowane na drugi semestr wyjazdy edukacyjne m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Teatru Muzycznego w Warszawie czy też na Farmę Iluzji. Są one ściśle powiązane tematycznie z programem tych zajęć i umożliwiają konfrontację wiedzy z praktyką, przez co wpłyną na podwyższenie wiedzy uczniów na określony temat. Poprzez udział we wszystkich działaniach zarówno dziewcząt, jak i chłopców kształtowana jest partnerska relacja między płciami, opierająca się na wzajemnym szacunku i równości a przedstawiciele obu płci otrzymają wiedzę i nabędą umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu. Uczniowie i nauczyciele otrzymali już pierwsze pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć w postaci podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, kart pracy, zestawów do doświadczeń przyrodniczych czy też gier edukacyjnych. Zakupione zostały również pomoce multimedialne, takie jak magnetofony, odtwarzacze DVD, tablica interaktywna, projektor i dwa laptopy dzięki czemu powstała nowoczesna pracownia dydaktyczna. Realizacja projektu będzie miał wpływ nie tylko na samych uczniów ale również na nauczycieli i rodziców. Dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły umożliwi nauczycielom bardziej efektywną pracę z uczniami a rodzice otrzymają dodatkowe wsparcie w przygotowaniu ich dzieci do dalszego kształcenia. Jolanta Szczupak - Koordynator projektu: II wojna światowa - wspomnienia p. Ziemowita Niezgody Rozmowę z p. Ziemowitem przeprowadziła Ewa Śmiech Fot. Podwórko, na którym zginęła rodzina Niezgodów Podczas okupacji niemieckiej ludności polskiej groziły surowe kary za pomoc i współpracę z miejscowymi oddziałami partyzanckimi oraz za przynależność do ruchu oporu. Prześladowania dotykały nie tylko mieszkańców wsi i osad, ale też pojedynczych rodzin i ich gospodarstw, których żandarmi mordowali i palili ich domostwa. Takie represje okupant zastosował wobec rodziny Niezgodów z Zajezierza. Ocalał tylko Ziemowit, którego tego feralnego dnia nie było w domu. O zamordowaniu rodziny Niezgodów krążyły w Opolu różne opowieści i dlatego poprosiłam pana Ziemowita, aby opowiedział tę prawdziwą. Miałem wtedy 20 lat. Uczyłem się u Tupaja na ul. Ogrodowej kamasznictwa. Po pracy codziennie wracałem do domu, ale czasem nocowałem u nich, najczęściej wtedy kiedy Tupajowa jechała do Lublina w odwiedziny do męża. Tupaja niesłusznie osadzono na Zamku w Lublinie, przez głupotę krawca z Garbarskiej i jego ucznia. Wygłupiali się na podwórku, jeden drugiego gonił. W tym czasie szli żandarmi i myśleli, że oni uciekają przed nimi. Zabrali obu. U młodszego znaleźli broń, jakiś stary, zardzewiały pistolet. Potem on na przesłuchaniu zeznał, że broń dał mu Tupaj. Taką linię obrony doradził mu jego ojciec. Z posterunku opolskiego wysłano policjanta, żeby ostrzegł Tupaja przed grążącym mu niebezpieczeństwem. Ale on się nie bał, szył tylko kabury na pistolety i żadnej broni nie miał. Aresztowali go, pobili i po przesłuchaniu wywieźli na Zamek. W noc tragedii nocowałem u Tupajów, bo gospodyni jak zwykle pojechała w odwiedziny do męża. Wieczorem przyszli do naszego domu partyzanci, prosili ojca, aby dał konia i wóz na podwodę, i pojechał z nimi. Ojciec nie nadawał się na taki wyjazd, więc wysłał brata Bolka. Partyzanci szykowali napad na cukrownię. Ktoś dał im cynk, że Niemcy odstąpili od cukrowni i gdzieś wyjechali. Niestety, nie było to prawdą. Partyzanci podjechali cicho pod fabrykę. Jeden z nich wszedł na słupa, aby przeciąć druty i odciąć łączność telefoniczną. Pech chciał, że wypadł mu karabin i narobił rumoru. Brat stał niedaleko z furmanką, jak to zobaczył, podbiegł szybko po karabin. Niemcy po usłyszeniu hałasu, wybiegli i pociągnęli serię w stronę Bolka. Ranny brat podczołgał się pod cukrownianą młocarnię i tam skonał. Oprawcy trafili do Bolka po śladach krwi. Zrewidowali i znaleźli przy nim dowód. Wtedy wszyscy musieli nosić dowody. Szybko doszli z której rodziny pochodził. Partyzanci uciekli. Koń z furmanką sam wrócił do domu. W tej akcji ranny został też Klemens Stawowy, ale jemu udało się doczołgać do brata Zygmunta, zabrali go na furmankę i potem zawieźli na leczenie do Ratoszyna. - wspominała siostra Klemensa, Marianna Wolińska. Wczesnym rankiem 4.V.1944 r. pod posesję moich rodziców przyjechały furmanki z żandarmami. Otoczyli dom ze wszystkich stron. Ludzie już powstawali. Kuzynka Niezgodów, p. Wiesława Arciszewska, która mieszkała niedaleko, opowiadała, że jej ojciec robił rano obrządek przed pójściem do pracy w cukrowni. Wyszedł przed dom i wrócił szybko przerażony. Powiedział mamie, iż coś się stało u stryja Wincentego, tam stoi żandarm przy żandarmie, a potem galopem przyjechali na koniach Jon i Hugo. Jak to zobaczył sąsiad Świątkowski, szybko przybiegł do mnie na ul. Ogrodową, powiedział co się stało i kazał uciekać. Około godziny 9. wyprowadzili mamę i rodzeństwo przed dom i rozstrzelali na podwórku. Ojciec był w tym czasie na żandarmerii, aby rozpoznać brata. Po przesłuchaniu żandarmi kazali mu przenieść ciało na wynajętą furmankę, usiąść obok i zawieźli ich do naszego domu. Na podwórku musiał zdjąć z furmanki Bolka i położyć obok zamordowanych członków rodziny. Kiedy ojciec schylił się, żeby położyć ciało na ziemi, strzelili do niego i zabili. Zamordowali 6 osób: ojca Wincentego lat 72, matkę Rozalię lat 66 i rodzeństwo: Bolesława (22 l.), Mariana (19 l.), Józefa (17 l.) i siostrę Danutę (13 l.). Po zamordowaniu mojej rodziny Niemcy przeszukali mieszkanie, zabrali kwiaty, bo im się spodobały. Ze stodoły wynieśli siekiery i zboże. To wszystko załadowali na wynajęte furmanki, którymi przyjechali. Zanim odjechali, poszli jeszcze do sąsiadów i chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o moich rodzicach. Nikt niczego nie powiedział. Na Zajezierzu zapanował ogromny strach. Wszyscy bali się zemsty okupanta. Krewni opuścili swoje domy, wrócili dopiero po wyzwoleniu Opola. Ja uciekłem do Józefowa, do mojej przyrodniej siostry. Ojciec miał z pierwszego małżeństwa oprócz Bolesława, dwie córki. Ukrywałem się tam do ucieczki Niemców, potem wróciłem do domu i przez jakiś czas mieszkałem ze szwagrem z Józefowa. Ewa Śmiech Autorka jest mieszkanką Opola Lubelskiego. Interesuje się historią, regionalizmem i obyczajami. Wspólnie z K. Jastrzębskim pracuje nad książką o najnowszych dziejach Opola Lubelskiego

11 kultura kultura Konkurs młodych instrumentalistów rozstrzygnięty Łącznie 36 adeptów muzyki wystąpiło podczas Jesiennego Konkursu Młodych Instrumentalistów zorganizowanego w dn r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim. Warsztaty wokalne w M-GOK Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim zaprasza na warsztaty wokalne, które odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2012r. W konkursie wzięli udział młodzi artyści z Opola Lubelskiego i okolicznych miejscowości: Zagłoby, Józefowa n/wisłą, Kluczkowic, Chruśliny oraz Łazisk. W sali Muzeum Multimedialnego, gdzie odbywały się przesłuchania, zaroiło się od pianistów, akordeonistów, muzyków grających na instrumentach szarpanych lub smyczkowych. W zespołach instrumentalnych dzieci i młodzież grała także na fletach i wibrafonach. Uczestnicy rywalizowali w kategoriach soliści i zespoły instrumentalne w dwóch grupach wiekowych szkoła podstawowa i gimnazjum. Poziom prezentacji muzycznych był dość zróżnicowany, ale taki jest cel konkursów, aby ocenić dotychczasowy wkład pracy włożony w naukę gry i zmotywować młodzież do dalszej nauki. Doceniamy wkład nauczycieli oraz instruktorów muzyki w szkołach i ośrodkach kultury, ponieważ ta dziedzina sztuki wymaga zaangażowania i pasji. Szczególnie istotne jest przekazanie tej pasji młodym ludziom, tak aby trudy wielogodzinnych ćwiczeń uwidaczniały postępy w nauce gry, a te z kolei rozbudzały u nich chęci do dalszej systematycznej pracy. Pierwsze miejsce w kategorii soliści ze szkół podstawowych przypadło akordeoniście Adamowi Mirońskiemu z ZS nr 2 im. O. Kolberga w Opolu Lubelskim. W tej samej kategorii w grupie gimnazjalistów pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Wrona, która w ocenie jurorów grała bardzo dobrze technicznie i dojrzale. Spośród zespołów instrumentalnych ze szkół podstawowych najwyżej oceniony został występ zespołu Happy Music z ZS nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim. W kategorii zespoły ze szkół gimnazjalnych zwyciężył zespół instrumentalny z ZS w Kluczkowicach. Nagrodzeni zostali także: Jakub Kalinowski (SP w Chruślinie), Dominik Żydek (ZS nr 2 w Opolu Lub.), Maciej Miroński (ZS nr 2 w Opolu Lub.), Wojciech Wdowiak (GOK Józefów n/wisłą) oraz zespoły: duet Julia Kuś i Elina Hubal (SZP w Zagłobie) i zespół instrumentalny z Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Łaziskach. Organizatorzy przyznali nagrodę specjalną dla Katarzyny Wrony z ZS nr 2 w Opolu Lubelskim. Jest to występ podczas uroczystości wręczenia nagród burmistrza Opola Lubelskiego dla najaktywniejszych społecznie przedsiębiorców z terenu gminy Opole Lubelskie Opolski Topór Zastanawiające jest to, że wśród uczestników zabrakło osób grających na instrumentach dętych. Ten deficyt zaczyna być odczuwalny w naszym środowisku muzycznym. Mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i będziemy mogli wysłuchać młodych saksofonistów, trębaczy czy np. klarnecistów, podczas konkursów, przeglądów bądź imprez organizowanych na terenie naszej gminy. FOT. ŁUKASZ KRÓL FOT. KATARZYNA RUTA-PIŁAT FOT. KATARZYNA RUTA-PIŁAT Warsztaty przeznaczone są dla osób, których pasją jest muzyka, śpiew oraz występy na scenie. W trakcie zajęć prowadzonych przez profesjonalną kadrę, będzie można poprawić swój warsztat wokalny, nauczyć się poprawnie pracować nad swoim głosem, tremą i obyciem scenicznym. Na warsztaty każdy uczestnik powinien przynieść 1 lub 2 utwory w formie podkładów muzycznych lub zapisu nutowego, nad którymi chciałby popracować indywidualnie pod okiem osoby prowadzącej warsztaty. Koszt udziału w warsztatach: 40zł. Ograniczona liczba miejsc. Program Warsztatów Wokalnych: SOBOTA ( ): wstęp teoretyczny ćwiczenia, emisja głosu poczęstunek zajęcia indywidualne + zajęcia grupowe z aktorem Markiem Grabowskim praca nad utworami warsztatowymi NIEDZIELA ( ): ćwiczenia, emisja głosu zajęcia indywidualne praca nad utworami warsztatowymi Restauracja Piwnica Smaków: prezentacje uczestników warsztatów koncert & jam session ( Jazz Workshop Group) Sprawy organizacyjne i zapisy: Paweł Januszek tel Zaprszamy na koncert Pawła Orkisza Zapraszamy wszystkich fanów poezji śpiewanej na wyjątkowy koncert krakowskiego poety i barda PAWŁA ORKISZA. Koncert zatytułowany Opowiem Wam o Polsce jest drugim już wydarzeniem artystycznym w br., po kwietniowym koncercie Jacka Kadisa, którym rozpoczęliśmy w Opolu Lubelskim cykl wydarzeń pod wspólnym szyldem: BARDOTe- KA Moda dla wymagających. Koncert Pawła Orkisza odbędzie się w piątek 16 listopada 2012 r. w Muzeum Multimedialne o godz Cena biletu 10 zł. Konieczna rezerwacja miejsc w MGOK do dnia 15 listopada. Tel Paweł Orkisz śpiewa łagodne ballady o zachwycie życiem. Lubi śpiewać z publicznością. Od 30 lat śpiewa ballady autorskie i polskie tłumaczenia - głównie własne - pieśni największych bardów naszych czasów. Uznawany za jednego z najlepszych w Polsce wykonawców utworów Cohena, Okudżawy i Wysockiego. Związany ze środowiskiem krakowskiej Beczki, w czasie stanu wojennego koncertował dla środowisk opozycyjnych w całej Polsce. W latach 70. redagował popularne w całej Polsce śpiewniki studenckie - stąd jego bardzo szeroki repertuar. Najchętniej przy pomocy słów i dźwięków, w starannej oprawie muzycznej, maluje pogodne nastroje, opowiada Paweł Januszek o miłości i nadziei. M-GOK 20 21

12 kultura KALINA ma 85 lat! Obchody Jubileuszu 85-lecia działalności Zespołu Ludowego KALINA odbyły się w remizie strażackiej w Pusznie Godowskim 11 listopada 2012 r. N FOT. LGD OWOCOWY SZLAK ajstarszy członek zespołu, Wacław Fiuk jako początek działalności kulturalnej w Pusznie wspomina rok W tym czasie powstała miejscowa straż pożarna oraz amatorski zespół teatralny działający w celach rozrywkowo-zarobkowych. W działalności zespołu teatralnego zaznaczyły się takie nazwiska jak Jan Pietroń - autor scenariuszy oraz nauczyciel Ignacy Smaga. Aktywność społeczności Puszna wyróżniała się już w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Opolu Lub., Klub Rolnika w Pusznie. W roku 1976 r. w kronice klubu zarejestrowano działalność Zespołu Tanecznego, Kapeli Ludowej oraz grupy teatralnej Klub Miłośników Teatru Telewizji. Zespól Taneczny i Kapela Ludowa prowadzona była przez Józefa Gołofita, zaś Zespół Teatralny działał z inspiracji oraz pod kierownictwem Zofii Madejek. Lata 70 i 80 to okres niezwykle dynamicznego rozwoju aktywności członków zespołów, co poświadczają wpisy upamiętniające występy na terenie województwa i powiatu oraz pierwszych przeglądach i konkursach. W roku 1972 zespół wystawia sztukę pt. Baśka, rok później pt. Kaktus. Przygotował również inscenizację dla dzieci Kłoda. W roku 1984 zostaje przygotowana inscenizacja Rzecz chłopska, gdzie na przeglądzie - Scena Amatora w Nałęczowie został najwyżej oceniony. W 1981 roku zespół wystawiając Herody bierze udział w przeglądzie - Obrzędy ludowe w Krasnymstawie zdobywając tam jedną z głównych nagród. W tym czasie w wystawieniu widowiska uczestniczyła rekordowa ilość osób - 51 aktorów. Inicjatorką wszelkich przedsięwzięć kulturalnych do roku 1992 była Zofia Madejek. Do lat 90 zespół może poszczycić się utrzymaniem tradycji i przekazywaniem zwyczajów organizując widowiska kolędnicze Herody i Jasełka oraz Dożynki. Zespół do dziś szczyci się ogromną ilością występów, wielokrotnym udziałem i uznaniem nagrodzonym w prestiżowych przeglądach i konkursach. Warto podkreślić że zespół dalej podejmuje współpracę międzypokoleniową angażując młodzież. W obchodach Jubileuszu wziął udział m.in. burmistrz Opola Lubelskiego, który przekazał członkom zespołu upominki i czek na kwotę 1 tys. zł. Podczas uroczystości burmistrz nadał także symbolicznie zespołowi imię Zofii Madejek wieloletniej animatorce kultury z Puszna Godowskiego. Były wspomnienia, koncert jubilatów, występy gości a całą uroczystość zakończyła zabawa przy wiejskim stole i przy ludowej nucie. M-GOK, 22 Jubileusz Zespołu KALINA Fot. LGD Owocowy Szlak 8(227)/2012

13 11 listopada 2012 Fot. Łukasz Król

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Impressa Restauracja i Club

Impressa Restauracja i Club Miesięcznik Społeczno-Kulturalny PHU BEDMOT Bełżyce ul. Przemysłowa 30 b Impressa Restauracja i Club Niedrzwica Duża ul. Bełżycka 16 tel.81 517-55-22 www.impressa.pl - Pokoje gościnne tel. 609-409-903

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Głos Wojkowic nr 2/2013 1 Informacje Z jakiej pomocy społecznej mogą skorzystać mieszkańcy Wojkowic W tym numerze gazety informujemy Państwa o świadczeniach rodzinnych, w tym zasiłku

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (295) czerwiec 2013 bezpłatne pismo informacyjne Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy 2Reklamy

Bardziej szczegółowo

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski Egzemplarz bezpłatny Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010 11 listopada jest dniem wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest przypomnieniem o powrocie Polski w 1918 roku do rodziny wolnych narodów Europy, po

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; Trzeci na Mazowszu Dobiegła końca tegoroczna edycja Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Powiat sochaczewski w kategorii powiaty w rankingu ogólnopolskim na 269 powiatów

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Starostwo pomaga straży

Starostwo pomaga straży Starostwo pomaga straży 10 listopada br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie otrzymała długo oczekiwany samochód - podnośnik SHD25. Pojazd ten został dostarczony do sochaczewskiej

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo