Biznes Plan: Hotel Materiał informacyjny Trinity Capital Business Network

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes Plan: Hotel. 2010-07-23 Materiał informacyjny Trinity Capital Business Network"

Transkrypt

1 Biznes Plan: Hotel Materiał informacyjny Trinity Capital Business Network

2 Spis treści 1 Opis rynku Wprowadzenie Turystyka w Polsce Branża Hotelarska Konkurencja Opis projektu Liderzy projektu Realizacja projektu Plan Marketingowy Analiza SWOT Warunki inwestycji Ocena ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia Założenia metodyczne analizy Prognoza przychodów założenia Prognoza kosztów oraz nakładów inwestycyjnych założenia Nakłady inwestycyjne Zatrudnienie Usługi obce, zużycie materiałów i energii Pozostałe koszty Ocena finansowa Analiza efektywności Wartośd zaktualizowana netto Wewnętrzna stopa zwrotu Analiza progu rentowności (BEP) Analiza wrażliwości Podsumowanie... 44

3 Wprowadzenie Biznes plan powstał z myślą pozyskania inwestora do współfinansowania budowy hotelu. Pomysłodawcą jest Jan Kowalski, który od wielu lat z dużym powodzeniem prowadzi działalnośd w branży turystycznej. Adresatem jest Fundusz Rozwio Skrzydła S.A. Jego wybór uzasadniony został profilem inwestycyjnym Funduszu zwłaszcza pod względem rodzaju finansowanych inwestycji oraz wielkością potrzebnego kapitału, mieszczącą się w granicach inwestycyjnych Funduszu. W opisie wykorzystano informacje pochodzące z następujących źródeł: informacje pochodzące od lidera projektu, Jana Kowalskiego raporty firm specjalizujących się w ocenie i prognozowaniu konkretnych dziedzin działalności gospodarczej, inne publicznie dostępne źródła informacji. Opracowanie zawiera opis przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwości rozwojowych projektu. W biznes planie przedstawiono analizę opłacalności i wykonalności przedsięwzięcia, a także prognozowane sprawozdanie finansowe uzyskane w oparciu o przyjęte założenia. Biznes plan zawiera dodatkowo opis branży turystycznej, jej tendencjach z lat ubiegłych oraz prognoz i perspektyw odnośnie do przyszłości. Opis rynku turystycznego został również uzupełniony o informacje dotyczące branży hotelarskiej.

4 Streszczenie Popularnośd Polski wśród turystów z Europy jak i pozostałej części świata rośnie z roku na rok. Wiele zagranicznych firm, korporacji czy inwestorów przenosi swoje interesy na terytorium Polski. Jest to spowodowane wysoką aktywnością kraju na arenie międzynarodowej, jej dynamicznemu rozwojowi oraz posiadaniem wielu zabytków kulturowych. Aby móc rozwijad się w każdy z tych kierunków niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, w tym noclegowa. Szczególnie dynamiczny rozwój notuje się na obszarze województwa dolnośląskiego. Sercem województwa jest prężnie rozwijające się miasto Wrocław. Jest to najszybciej rozwijające się miasto w Polsce Perspektywy rozwoju na najbliższe lata są bardzo obiecujące. Tak dynamiczny rozwój wymaga odpowiedniej infrastruktury. Dlatego podjęto decyzję o budowie hotelu, która jest podyktowana powyższymi trendami i zaspokojeniem popytu na usługo hotelowe. Hotel Gold to nowoczesne i przyjemne miejsce nie tylko wypoczynku, ale również centrum biznesowe. Usytuowanie przy ulicy Rybackiej, w bliskim sąsiedztwie ścisłego centrum Wrocławia pozwala na sprawną komunikację z pozostałymi częściami miasta. Hotel będzie posiadał nowocześnie wyposażonych 30 pokoi o maksymalnym obłożeniu 54 osób. Dla komfortu klientów zaplanowano parking podziemny, oraz salę restauracyjną na 40 osób. Każdy pokój wyposażony jest łazienkę. Hotel będzie w pełni klimatyzowany. Ponadto na terenie obiektu będzie można korzystad z Internetu bezprzewodowego. W ramach działalności hotelowej będą świadczone następujące usług: Usługi noclegowe Organizacja konferencji Organizacja imprez okolicznościowych Organizacja szkoleo Odbiorcami usług Hotelu Gold będzie szerokie grono klientów Klienci biznesowi Turyści przybywający w celach związanych z relaksem i odpoczynkiem Uczestnicy imprez okolicznościowych Zaangażowanie profesjonalistów w realizację inwestycji przyczyni się do terminowości jej wykonania, prężnego rozwoju działalności oraz budowania szeroko pojętego wizerunku. Mając na uwadze powyższe, projekt realizowany w stolicy Dolnego Śląska niewątpliwie przyczyni się do poprawi atrakcyjności regionu, a wykorzystując tendencje rozwoje turystyki, promocje województwa oraz dogodne położenie geograficzne osiągnie wysoka stopę zwrotu.

5 1 Opis rynku 1.1 Wprowadzenie Turystyka to ponadczasowa i bardzo ważna sfera aktywności zarówno gospodarczej, jak i działalności społecznej. Aktywnośd turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia mieszkaoców danego kraju. Rozwój turystyki przyczynia się do rozwoju ekonomicznego kraju, okrywane są najcenniejsze zasoby kulturowe i środowiskowe, których eksponowanie poprawia wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny miejscowości, regionu i kraju. Jak pokazują dane Światowej Organizacji Turystyki turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Tendencja wzrostowa została zachwiana wskutek globalnego kryzysu finansowego. W roku 2009 odnotowano regres o 4,8%, jednak perspektywa na kolejne lata jest już pozytywna. W ciągu kolejnych 10 lat spodziewany jest rozwój turystyki w tempie ok. 4,4% p.a. 1 Wykres 1. Liczba przyjazdów turystycznych (w mln) i wpływy z turystyki na świecie (mld USD) w latach Źródło: Światowa Organizacja Turystyki Turystyka jako dziedzina gospodarki ma znaczący wpływ w następujące obszary 2 : generuje wzrost gospodarczy, przywracając równowagę makroekonomiczna i pozytywnie oddziaływuje na bilans płatniczy kraju; ze względu na swój interdyscyplinarny charakter angażuje kilkadziesiąt sektorów i dziedzin gospodarki, stając sie jednocześnie kołem zamachowym rozwoju regionalnego i lokalnego; aktywizuje różne środowiska i potencjały endogeniczne, wyzwalając przedsiębiorczośd i aktywnośd społeczną; tworzy nowe miejsca pracy; 1 2 Raport Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku ; Ministerstwo Sportu i Turystyki

6 wzmacnia pozycje ośrodków metropolitalnych, a równocześnie nadaje nową dynamikę rozwoju ośrodkom mniejszym, peryferyjnym oraz ośrodkom o wyczerpanych dotychczasowych potencjałach rozwojowych; spaja różne działalności, których rozwój opiera sie na wykorzystywaniu efektów synergii pomiędzy rozwojem funkcji gospodarczych, kulturalnych, rozrywkowych, przekształceniach infrastruktury, przestrzeni, środowiska; buduje świadomośd społeczności lokalnych i regionalnych, wzmacniając i scalając kapitał społeczny, pełni funkcje edukacyjne; kreuje wartościowe propozycje zagospodarowania wolnego czasu, umożliwia zachowania prozdrowotne, prorodzinne i proekologiczne; stanowi składową rozwoju zrównoważonego, której odpowiednie kształtowanie wpływa na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych; jest jednym z fundamentów kreowania odpowiedniego wizerunku kraju i regionów jako miejsc o wysokiej atrakcyjności życia oraz atrakcyjności inwestycyjnej; wspiera zrównoważony rozwój poprzez wdrażanie nowych technik, technologii i procesów. Rozwój turystyki, silnie skorelowany z globalnym cyklem gospodarczym, jest barometrem świadczącym o wzroście światowego GDP. Im bardziej zamożne społeczeostwa, tym więcej środków pieniężnych przeznaczają na wypoczynek połączony z rekreacją i zwiedzaniem świata i tym bardziej zyskują na tym miejsca posiadające walory turystyczne. 1.2 Turystyka w Polsce Na podstawie pomiarów Instytutu Turystyki szacuje się, że w 2009 roku do Polski przyjechało niemal 54 mln cudzoziemców, tj. o 10% mniej niż w roku 2008, w tym blisko 11,9 mln turystów (spadek 8% rok do roku). Prognozuje się, że liczba odwiedzin turystów w kolejnych latach będzie stopniowo rosła i w roku 2013 osiągnie poziom 13,4 mln turystów, czyli wzrost o 13,5% w stosunku do roku 2009.

7 Wykres 2. Przyjazdy turystów do Polski w latach i prognoza do 2013 (w mln) 19 17,4 17, ,3 15,2 15, ,9 12,3 12,7 13,3 13, Źródło: Instytutu Turystyki Nastąpił również nieznaczny spadek wizyt turystów z Unii Europejskiej. W stosunku do roku 2008 spadek osiągnął poziom 4,3%. Według szacunków Instytutu Turystyki, że liczba wizyt będzie regularnie rosnąd. Wykres 3. Przyjazdy turystów z krajów Unii Europejskiej (w mln) 4 3,5 3 2, ,8 1,6 1,6 1,8 2 2,4 2,5 2,3 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 1,5 1 0, Źródło: Prognozy Instytutu Turystyki W 2009 roku struktura celów pobytu uległa tylko nieznacznym zmianom. Nadal dominują przyjazdy służbowe i w interesach. Pomimo, że udział procentowy wzrósł w porównaniu z 2008 rokiem, to wobec ogólnego spadku liczby przyjazdów, ten segment turystyki zmniejszył się do około 3,3 mln wizyt. Jeszcze bardziej spadła liczba wizyt turystyczno-wypoczynkowych: do ok. 3,1 mln. Największy spadek przyjazdów typowo turystycznych zaobserwowano wśród turystów z Niemiec i pozostałych krajów UE. Oprócz przyjazdów biznesowych i turystycznych rośnie popularnośd turystyki zakupowej,

8 której rozmiary wzrosły do 1,1 mln wizyt rocznie. Wykres poniżej przedstawia wizyty turystów z uwzględnieniem na cel pobytu Wykres 4. Przyjazdy turystów wraz z prognozą do 2013 r. według celów pobytu Źródło: Instytut Turystyki Wykres 5 Korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w latach Źródło: GUS

9 Tabela 1.1 Dziesięd największych gestorów bazy wypoczynkowej w Polsce Gestor Miejsca Obiekty Kancelaria Premiery Rady Ministrów FWP Lasy Paostwowe, Parki Narodowe Nadwiślaoska Agencja Turystyczna Gliwicka Agencja Turystyczna Interferie Exploris Geovita Elbest Jastrzębska Agencja Turystyczna Źródło: Rynek Hoteli w Polsce 2009 inwestycje, Instytut Hotelarstwa, za: Wykres 6. Korzystający z hoteli w Polsce (w tys.) Turyści polscy Turyści zagraniczni Źródło: GUS Wydatki cudzoziemców w Polsce w roku 2009 wyniosły 9 mld USD i jest to wynik gorszy w porównaniu do roku 2008, w którym wyniosły 11,4 mld zł. Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków poniesionych w czasie pobytu w Polsce. Najczęściej turyści dokonywali zakupów na potrzeby własne, następnie wyżywienie i noclegi. Do sierpnia 2009 roku Polacy wydali na krajowe wyjazdy turystyczne 1,2 mld zł.

10 Wykres 7. Struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców na terenie Polski w 2009 roku. 5,60% 9,60% 26,60% 16,80% 10,80% 17,70% 12,90% Zakupy na potrzeby własne Usługi rekreacyjne Transport Wyżywienie Noclegi Inne Źródło: Instytut Turystyki Turyści zagraniczni najchętniej odwiedzali województwo dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Jedna z najważniejszych nitek komunikacyjnych (autostrada A4) przebiega przez województwo dolnośląskie. Dzięki takiemu położeniu Dolny Śląsk jest chętnie odwiedzany przez turystów z Niemiec, Belgi, Holandii. Dzięki autostradzie z łatwością można dostad się do województwa małopolskiego, uważanego za kolebkę polskiej historii. Ze względów biznesowych z pewnością przoduje województwo mazowieckie, gdzie mieści się stolica Polski. Sprzyjające położenie geograficznie województwa zachodniopolskiego przyczynia się do odwiedzin turystów ze względów wypoczynkowych, zdrowotnych i rekreacyjnych. Rysunek 1. Województwa odwiedzane przez turystów zagranicznych w 2009 roku. Źródło: Instytut Turystyki Szacunki Instytutu Turystki na najbliższe lata są optymistyczne i należy się spodziewad wzrostu zainteresowania Polską przez turystów zagranicznych jak i krajowych. Ponadto po otwarciu granic,

11 szczególnie w ruchu naziemnym, nie wszystkie podróże zagraniczne turystów są sprawdzane i rejestrowane dlatego przedstawione dane mogą byd niepełne. 1.3 Branża Hotelarska Jak pokazuje raport Instytutu Hotelarstwa wciągu ostatnich dwóch lat liczba hoteli w Polsce wzrosła o ponad 230 (niemal 15,3%), zaś liczba łóżek o 20,9 tys. (15,9%). Rynek hoteli w Polsce obejmuje blisko 17% ogólnej bazy noclegowej. Instytut Hotelarstwa prognozuje, że rynek hotelarstwa będzie rozwijał się w tempie 7%-8% rocznie. Inwestycje hotelowe nie wyhamowały znacząco. Obserwuje się głównie wzrost inwestycji w klasie średniej czyli dwu i trzy gwiazdkowe obiekty. Z 8 obiektów pięciogwiazdkowych, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat, jedynie 3 wybudowano od podstaw, a pozostałe 5 należało wcześniej do czterogwiazdkowego segmentu rynku. W tym samym okresie na 42 nowe obiekty czterogwiazdkowe, aż 15 podniosło standard z niższych kategorii. Tabela 1.2. Inwestycje hotelowe Liczba hoteli lip-07 lip-09 Zmiana Zmiana w % hotele 5* ,63 hotele 4* ,68 hotele 3* ,28 hotele 2* ,29 hotele 1* ,88 Razem ,26 Źródło.: Rynek hoteli w Polsce 2009 inwestycje, Instytut Hotelarstwa Wykres 8 Liczba hoteli w Polsce z podziałem na kategorie - prognoza na rok P ** % * % *** % **** 108 8% ***** 36 2% w trakcie kategoryzacji 103 7% Źródło: Cushman & Wakefield Polska

12 Z ogółu inwestycji najwięcej realizuje się w województwie małopolskim głównie przy pasmach górskich, w Krakowie i okolicach, województwie pomorskim w pasie nadmorskim i w trójmieście oraz w województwie dolnośląskim. Na Mazowszu można zauważyd wzrost inwestycji poza stolicą. Pewne spowolnienie występuje w województwach zachodniopomorskim i warmiosko-mazurskim. Najwięcej jednak buduje się hoteli trzygwiazdkowych. Jest ich łącznie ponad 750, co stanowi 43,1% wszystkich obiektów hotelowych i 43,5% wszystkich miejsc w hotelach (66,3 tysiąca łóżek). Wprawdzie wzrost ich liczby w ostatnich dwóch latach był dwukrotnie niższy procentowo, niż hoteli czterogwiazdkowych, to jednak właśnie trzy gwiazdki stanowią ponad połowę powstałych w tym czasie obiektów. Z początku 2010 roku w Polsce funkcjonowało ponad 1,8 tys. hoteli oferujących ponad 158 tys. miejsc noclegowych. 3 Zarówno liczba hoteli, jak i miejsc noclegowych od lat systematycznie wzrasta. Wiąże się to z ciągłymi nakładami na rozbudowę bazy hotelowej, co z kolei jest warunkowane rozwojem krajowej turystyki, a także zwiększającymi się wydatkami turystów, którzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę noclegu, ale również na inne walory, jak lokalizacja, standard, dodatkowe usługi. Wykres 9 Stan polskiej bazy hotelarskiej Źródło: Cushman & Wakefield Polska, styczeo Instytut Hotelarstwa

13 Mimo nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury hotelowej, Polska ma jeszcze sporo do nadrobienia w stosunku innych paostw europejskich. Na 10 tys. mieszkaoców Polski przypadają 23 pokoje (46 miejsc noclegowych), co stanowi najniższy wskaźnik w Unii Europejskiej. 4 Z przeprowadzonej przez DLA Piper ankiety skierowanej do managerów europejskich hoteli wynika, iż coraz więcej osób postrzega branżę hotelarską jako wzrostową. Spośród osób, które upatrują wzrostu w hotelarstwie, 30% ankietowanych twierdzi, iż powodem tego jest pojawienie się szans rozwojowych będących skutkiem kryzysu. Globalny kryzys finansowy niewątpliwie wpłynął na branżę hotelarską. Z jednej strony, zrezygnowano z części inwestycji w nową bazę hotelową, zmniejszając planowane nakłady inwestycyjne. Z drugiej strony zmniejszyły się koszty związane z budową hotelu. Dziś budowa mkw. hotelu to wydatek rzędu 2,53 tys. zł. W zeszłym roku trzeba było zapłacid nawet 5 tys. zł za mkw. W Polsce, na 10 tysięcy mieszkaoców przypada nieco ponad 40 miejsc noclegowych, co stanowi jeden z najgorszych wyników w Europie, a z usług hoteli korzysta co piąty Polak. 5 Stosunkowo niewielka liczba miejsc hotelowych stwarza ogromny potencjał rozwojowy kraju. Tabela 1.3 Jakbyś scharakteryzował 12-miesięczną prognozę europejskiej branży hotelarskiej? Perspektywa branży Rok Procent odpowiedzi Wzrostowa % % Spadkowa % % Nie wiem/żadne z powyższych % % Źródło: DLA Piper, 2010 European Hospitality Outlook Survey, March 2010 Tabela 1.4 Jaki jest najważniejszy czynnik, który sprawia, iż przewiduje się wzrostową perspektywę branży hotelarskiej? Możliwośd odpowiedzi Procent odpowiedzi Szanse inwestycyjne wywołane kryzysem finansowym 30% Poprawa sytuacji gospodarczej w Europie 29% Żadne z wymienionych/nie wiem 23% Dostatek kapitału własnego niezbędnego pod inwestycje 7% Zagraniczne inwestycje na rynku europejskim 6% Poprawa sytuacji gospodarczej w USA 5% Źródło: DLA Piper, 2010 European Hospitality Outlook Survey, March Marketbeat, Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Cushman & Wakefield Polska, wiosna ;81689;0.html

14 Wykres 10 Inwestycje hotelowe w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie (w mld euro) Źródło: Cushman & Wakefield Wykres 11 Inwestycje w hotele w okresie od lipca 2007 do lipca 2009 r. (w mln zł) Źródło: Instytut Hotelarstwa, za: Pomimo globalnego spadku inwestycji w okresie spowolnienia gospodarczego, w Polsce utrzymał się trend wzrostowy w rozwoju branży hotelarskiej. Jak podaje Gazeta Prawna kryzys nie wystraszył polskich inwestorów z branży hotelarskiej. To dzięki nim w 2009 roku przybyło w kraju ponad 100 obiektów. W ubiegłym roku branża hotelowa w Polsce wciąż odczuwała skutki spowolnienia. Oszczędności w firmach zaowocowały spadkiem podróży służbowych. To przełożyło się na 8-proc.

15 spadek liczby noclegów, z których skorzystali cudzoziemcy. Mimo to, jak wynika z raportu Cushman & Wakefield, udało się utrzymad tendencję wzrostową w branży. 6 6 Zagraniczne sieci wstrzymały inwestycje w Polsce, Dziennik Gazeta Prawna, r.

16 Tabela 1.5 Liczba obiektów noclegowych OGÓŁEM Obiekty zakwaterowania zbiorowego ogółem Hotele i obiekty typu hotelowego Hotele ***** **** *** ** * Hotele w trakcie kategoryzacji Motele Pensjonaty Inne hotelowe Obiekty wyspecjalizowane Zakłady uzdrowiskowe Schroniska Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Pozostałe obiekty zakwaterowania zbiorowego Zesp. ogólnodostępnych domków turystycznych Kempingi Pola biwakowe Schroniska ogółem Domy wypoczynkowe Domy pracy twórczej Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Obiekty wypoczynku sob.-niedz Inne niesklasyfikowane Prywatna baza noclegowa Źródło: GUS

17 Tabela 1.6 Liczba miejsc noclegowych według rodzaju obiektu (w tys.) OGÓŁEM 791,8 770,4 668,3 651,5 610,9 596,5 584,7 569,9 574,6 582,1 597 Obiekty zakwaterowania zbiorowego ogółem 697,8 691,8 660,2 640,4 601,4 596,5 584,7 569,9 574,6 582,1 597 Hotele i obiekty typu hotelowego 120,6 120,3 120,3 118,2 127,6 134,3 165,4 169,6 178,1 190,4 210,5 Hotele 90,2 91,9 95,1 97,9 109,3 117, ,5 133,8 141,1 155,8 *****. 0,5 1,9 2,1 2,4 3,3 4,6 5,3 6,4 7,3 11,8 **** 9,7 11,3 10,2 10,5 11,4 11,3 13,7 13,2 13,4 18,4 22,7 *** 39,5 40, ,3 45,2 48,7 51,9 55,8 59, ,3 ** ,3 24,7 25,5 28,9 31,1 33,3 34,3 36,4 37,3 * 20,9 17,4 16,7 17,4 13, ,7 10, ,3 11,9 Hotele w trakcie kategoryzacji ,9 12,9 9,9 9,2 9,2 7,7 7,8 Motele 6,6 5,8 4,5 4,8 4,4 4,9 4,4 4,3 4,1 4,1 4,1 Pensjonaty 23,8 22,6 20,6 15,4 13,9 12,3 11, ,1 11,1 11,1 Inne hotelowe ,8 26,7 29,1 34,1 39,4 Obiekty wyspecjalizowane 78,1 78,5 78, ,5 78,2 76,7 76,5 78,3 81,4 82,6 Zakłady uzdrowiskowe 26,7 25,9 25,4 23,8 23,7 22,4 22,7 24,3 26,5 27,9 29,1 Schroniska 5,2 4,3 4 3,9 3,4 3,3 2,9 2,5 2,8 3 3 Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 46,3 48,4 48,8 48,4 51,4 52,4 51,1 49, ,5 50,5 Pozostałe obiekty zakwaterowania zbiorowego ,7 446,1 395, ,6 323,7 318,3 310,3 303,9 Zesp. ogólnodostępnych domków turystycznych 32 34,3 31,5 26,8 24,9 24,6 22,9 21,6 22,1 21,9 21,2 Kempingi 42 38,4 29,8 38, ,1 24,9 24,9 24,5 24 Pola biwakowe 57,7 53,4 46,5 42,8 33,4 33,3 30,8 31,3 29,6 27,8 25,7 Schroniska ogółem 24,2 23,4 21,7 21, ,1 21,4 22,3 21,4 21,6 20,5 Domy wypoczynkowe 15,3 14,3 12,2 10,7 8,3 7,1 5,8 5,7 5 4,8 4,5 Domy pracy twórczej 2,3 2,2 2,5 2,5 2,2 2,3 2,6 2,2 2,1 2 1,9 Ośrodki wczasowe 228,5 206,9 195,2 177,5 158,3 151,9 143, , Ośrodki kolonijne 43,5 36,1 34,5 30,2 28,5 28,7 25,7 19,8 19,4 18,7 16,5 Obiekty wypoczynku sob.-niedz. 4, ,3 3,2 3,4 2,7 2,1 1,7 2 2,1 Inne niesklasyfikowane 48, ,7 92,6 89,4 85,5 63,2 57,7 55,9 53,2 54,5 Prywatna baza noclegowa 94 78,6 8,1 11,2 9, Źródło: GUS

18 Tabela 1.7 Hotele i obiekty typu hotelowego w Europie European Union (27 countries) European Union (25 countries) Belgium Bulgaria Czech Republic Denmark Germany (including ex-gdr from 1991) Estonia Ireland Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Luxembourg (Grand-Duché) Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Croatia

19 Former Yugoslav Republic of Macedonia, the : : : : : 128 Turkey : : : 9877 : : 9508 : : Iceland Liechtenstein Norway Switzerland : : Źródło: Eurostat

20 Wzrost zainteresowania usługami noclegowymi oferowanych przez hotele związany jest z dużej mierze z wejściem Polski do Unii Europejskiej, otwarciem granic oraz wzrostem zamożności szczególnie wśród obywateli polskich. Ponadto duża konkurencja na rynku powoduje obniżanie cen za nocleg. 1.4 Konkurencja Od kilku lat obserwuje się w pojawienie międzynarodowych grup i łaocuchów hotelarskich. Sieci modernizują swój model funkcjonowania wprowadzając np. zaawansowane systemy rezerwacyjne. Nowe technologie stały się jednym z narzędzi skutecznego zarządzania obiektami bazy noclegowej. Takie usprawnienie funkcjonowania nie tylko ułatwia zarządzanie ale również przyczynia się do wzrostu jakości usług. Dzięki zastosowaniu nowych materiałów, nowatorskich rozwiązao architektonicznych oraz wprowadzeniu do hoteli nowoczesnej technologii, wyraźnie podniósł się standard funkcjonujących i wprowadzanych na rynek obiektów. Wspomniane zmiany nie byłyby możliwe bez zaangażowania się na polskim rynku hotelarskim kapitału zagranicznego, a przede wszystkim wielu polskich inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Duże sieci hotelowe wprowadzają nowy standard usług, kapitał know-how, edukują pracowników jak i gości, powodują, że konkurencja dostosowuje się do wprowadzanych standardów. W Polsce, tylko niespełna 12 proc. hoteli to obiekty sieciowe, czy wchodzące w skład dużych międzynarodowych grup hotelarskich. Reszta to obiekty pojedyncze lub należące do małych formujących się jeszcze, obejmujących najczęściej 2-3 hotele grup kapitałowych. Największą sied hoteli w Polsce posiada Grupa Orbis, która posiada 63 hotele z 63 hotelami w największych miastach Polski, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Poznao, Łódź, Kołobrzeg, Szczecin i inne. Orbis w swojej sieci posiada takie marki jak Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Orbis Hotels. Tabela 1.8 Dziesięd największych sieci hotelowych w Polsce 1 stycznia 2010 r. Miejsce Nazwa lub właściciel Liczba pokoi Liczba hoteli 1. Orbis S.A Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna GROMADA Starwood Hotels & Resorts Worldwide Hotele Gołębiewski Qubus Hotel Management Vienna International Hotelamanagement The Rezidor Hotel Group Grupa Hotelowa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej InterContinental Hotel Group PUHiT Warszawa Suma Źródło: Hotelarstwo nr 1 (3)/2010 r.

21 Ten rok przyniesie branży hotelarskiej kilka nowych obiektów. Jak informuje Instytut Hotelarstwa, planowane jest otwarcie hoteli Hilton w Gdaosku (150 pokoi) oraz Hilton Garden Inn w Krakowie (154 pokoje). Jeszcze w pierwszej połowie roku powinien rozpocząd działalnośd czwarty hotel sieci Gołębiewski (659 pokoi), w drugiej połowie roku czterogwiazdkowy Holiday Inn w Bydgoszczy budowany przez firmę Budizol. Z kolei na przełomie wiosny i lata można się spodziewad zakooczenia budowy hotelu w Toruniu należącego do sieci B&B. 7 Ponieważ obiekt, na potrzeby którego powstał niniejszy biznes plan, będzie budowany na terenie województwa dolnośląskiego na obrzeżach Wrocławia, należy zwrócid uwagę na liczbę hoteli i innych obiektów noclegowych w tym właśnie mieście. W województwie dolnośląskim znajduje się 706 obiektów noclegowych, w tym 302 obiekty hotelowe. W stolicy województwa, Wrocławiu, znajduje się ok. 50 hoteli o podwyższonym standardzie. Wykres 12 Podział obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim 24% 15% 59% 2% Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe Źródło: GUS We Wrocławiu jest wiele obiektów oferujących usługi noclegowe. Aby zachęcid klientów swoim obiektem stosowane są różne promocje weekendowe, turnusy tygodniowe i inne atrakcje. Hotele walczą ze sobą nie tylko ceną, ale również jakością oferowanych usług na który maja wpływ takie czynniki jak wystrój wnętrz, obsługa hotelu czy serwowane dania. 7 ml

22 Tabela 1.9 Popularne hotele we Wrocławiu Hotel Standard Ilośd pokoi Ceny od (zł) Sofitel ***** Mercure Panorama *** Radisson SAS ***** Best Western Prima **** HP Park Plaza **** Zamek Kliczków **** ART Hotel **** Hotel Wroclaw **** Dwór Polski **** bd 265 Hotel Patio *** Novotel *** Pałac Krobielowice Hotel Silfor *** Qubus **** Tumski *** Hotel Vega *** Campanile ** Holiday Inn **** Hotel JananPawła II **** GEM *** Bielany *** SYSTEM *** Źródło: Opracowanie Trinity Capital Business Network Do największych konkurentów zlokalizowanych we Wrocławiu można zaliczyd: Hotel Mercury Panorama to nowoczesny, 3-gwiazdkowy hotel usytuowany w centrum kulturalno-komunikacyjnym miasta. Należy do Orbis Grupa Kapitałowa. Hotel ten dysponuje 150 pokojami, w tym 6 apartamentami. W swojej ofercie posiada również restauracje, bary oraz sale konferencyjne. Organizuje wiele ofert promocyjnych. Hotel Patio usytuowany jest w dwóch malowniczych kamieniczkach nieopodal Rynku, w cieniu jednej z największych wrocławskich świątyo. Wyjątkowa architektura łączy w sobie piękno dziewiętnastowiecznej fasady z futurystycznym wnętrzem. Posiada on 50 klimatyzowanych pokoi, w tym 2 luksusowe apartamenty. Hotel również w swojej ofercie posiada restaurację, sale konferencyjne, business room, cocktail bar i salon fryzjerski. Można tutaj skorzystad z wielu ofert promocyjnych. Hotel Silfor to 3 gwiazdkowy hotel, który mieści się w centrum miasta. Oferuje 94 komfortowych noclegów. Na wyposażeniu posiada również luksusowe apartamenty, a w hotelowej restauracji można spróbowad europejskiej kuchni. Znajdują się tam również bar oraz kawiarnia. Istnieje tam możliwośd zorganizowania bankietów.

23 Hotel Novotel Wrocław znajduje się w południowej części miasta, w pobliżu trasy wylotowej w kierunku autostrady A4. Oferuje 145 pokoi, również dla osób niepełnosprawnych i niepalących. Hotel ten również posiada restauracje, bar oraz w pełni wyposażone sale konferencyjne. Miejsce to reklamowane jest jako idealne do organizacji balów, uroczystości okolicznościowych oraz spotkao biznesowych. Hotel Tumski to kameralne miejsce usytuowane w najstarszej i najpiękniejszej części Wrocławia, Ostrowie Tumskim, kilkaset metrów od ścisłego centrum. Posiada on zabytkowy charakter. Dysponuje 103 miejscami noclegowymi, w tym apartamentami. Na parterze znajduje się restauracja wraz z drink barem. Kuchnia hotelu Tumskiego specjalizuje się w potrawach staropolskich. Istnieje możliwośd zorganizowania imprez okolicznościowych, takich jak przyjęcia komunijne czy wesela. Hotel Vega to 3-gwazdkowy hotel, mieszczący sie przy jednej z głównych ulic miasta. Charakteryzuje się eleganckimi wnętrzami oraz przyjazną atmosferą. W swojej ofercie posiada 78 pokoi, w tym 5 o podwyższonym standardzie. Hotel objęty jest pełnym monitoringiem oraz systemem przeciwpożarowym. Na terenie hotelu możemy skorzystad z restauracji, drink baru oraz sauny. Bezprzewodowy Internet jest dostępny na terenie całego hotelu. Vega również wyposażona jest w sale konferencyjne. W swojej ofercie zachęca gości wieloma atrakcyjnymi promocjami. Hotel GEM to kompleks hotelowo-rekreacyjny, który mieści się w malowniczej części Wrocławia. Hotel ten posiada 55 pokoi, 3 klimatyzowane apartamenty oraz 6 sal konferencyjnych mieszczących od 20 do 100 osób. W skład kompleksu wchodzą kryta pływalnia, hala tenisowa (3 korty), korty tenisowe, boiska do piłki nożnej, sauna, gabinet kosmetyczny, jaccuzi oraz siłownia. Sąsiedztwo Odry stwarza możliwośd zorganizowania tuż nad brzegiem rzeki imprez plenerowych nawet do 2 tys. osób. Hotel Bielany oferuje 70 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3-, i 4-osobowych oraz apartamentach (łącznie 33 pokoje). Mieści się niedaleko Wrocławia przy centrum handlowym. Oprócz organizowania konferencji hotel ten specjalizuje się w urządzaniu przyjęd weselnych. Quality Hotel System Wrocław oferuje 100 komfortowych pokoi (w tym pokoje dla osób niepełnosprawnych) i 7 apartamentów składających się z sypialni oraz pokoju dziennego. Na miejscu można skorzystad z krytego basenu, sauny i siłowni, wyposażonej w nowoczesne, wysokiej klasy sprzęty treningowe. Restauracja i bar również są w standardzie. Hotel ten znajduje sie na trasie wyjazdowej z Wrocławia na Warszawę oraz Poznao. Pomimo wysokiej konkurencji na terenie miasta Wrocław, wciąż istnieje niezaspokojony popyt na infrastrukturę hotelową. Wiąże się to przede wszystkim z geograficznym położeniem miasta (bliskośd granicy niemieckiej), dobrą infrastrukturą komunikacyjną (autostrada A4, lotnisko), wieloma atrakcjami miasta, a także szybkim rozwojem ekonomiczno-gospodarczym Wrocławia.

24 Sprzyjającym wydarzeniem, skłaniającym do inwestycji w rozbudowę bazy hotelowej, będzie niewątpliwie Euro Jednym z miast w których odbędą się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej będzie właśnie Wrocław. Tabela 1.10 Hotele w granicach administracyjnych miast gospodarzy Euro 2012 w Polsce według stanu na styczeo 2010 r. Miasto Hotele pięciogwiazdkowe/ liczba pokoi Hotele czterogwiazdkowe/ liczba pokoi Hotele trzygwiazdkowe/ liczba pokoi Razem Gdaosk 3/314 5/642 10/731 18/1587 Poznao 1/181 4/358 23/ /2616 Warszawa 10/3010 8/1731* 23/ /8269 Wrocław 4/535 8/848 23/ /2493 * z nieskategoryzowanym wówczas Grand Mercure Źródło: O ile wybudowanie stadionów jest o tyle łatwe, że każde miasto dostaje dofinansowanie do takiej budowy często z budżetu paostwa. Infrastruktura leży praktycznie całkowicie w gestii publicznej natomiast, baza noclegowa to sektor jak najbardziej prywatny, więc bez przyciągnięcia inwestorów, a co za tym idzie kapitału z zewnątrz nie ma szans na przygotowanie i oddanie do użytku odpowiedniej bazy noclegowej. 8 Z deklaracji wynika, iż do 2012 roku we Wrocławiu powstanie 16 nowych inwestycji hotelowych, a wśród nich 9 : 5* Hilton, 5* Monopol (Likus Hotel & Restaurant), 5* Rialto na Placu Katedralnym, 5 * The Granary - La Suite Hotel Wrocław na ul. Menniczej, 4* Metropol, 3* Hotel Diament oraz szereg innych. Jednak te zapowiedzi mogą byd trudne do zrealizowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę bieżące opóźnienia w budowie. Problemy z budową 10 : Na pewno, przyznają to sami urzędnicy magistratu, przed Euro nie powstanie luksusowy hotel Rialto przy pl. Katedralnym. W miejscu gdzie miał stanąd, nie trwają żadne prace. Czterogwiazdkowy Hilton Garden Inn przy Piłsudskiego ma byd gotowy pod koniec 2011 roku. Na działce położonej obok teatru Capitol nic się jednak nie dzieje. Kolejny czterogwiazdkowy hotel planowany jest na skrzyżowaniu ulic Łaciarskiej i Oławskiej, w kamienicy vis-a-vis dawnych zakładów graficznych. Inwestycja została jednak wstrzymana. Na miejscu nie ma śladu po przygotowaniach do jakiejkolwiek budowy Hotele_we_Wroclawiu_rosna W_reklamo wym.html

25 164 pokoje o standardzie czterech gwiazdek zapewniad miał Justin Center, okazały nowy budynek na działce przy ul. Krawieckiej, vis-a-vis Galerii Dominikaoskiej. Jednak po wybudowaniu inwestor wystąpił do miasta o przekształcenie przeznaczenia budynku z hotelu na apartamentowiec. Zgody miasta nie ma, ale szans, że powstanie w nim hotel, również nie. Czterogwiazdkowy hotel przy ul. Wróblewskiego, obok zoo, zbudowad miała firma Akme. Te plany są już jednak nieaktualne. Firma myśli raczej o odsprzedaniu gruntu. Hotel przed Euro więc raczej nie powstanie. Kolejne dwa hotele powstad mają przy ul. Zwycięskiej. Mają, ale w ich miejscu w najlepsze rosną na razie krzaki i stoją działkowe altanki. O ekipie przygotowującej grunt pod inwestycję nikt nawet nie słyszał. Trzygwiazdkowy Margott przy św. Antoniego ma powstad na przełomie 2010 i 2011 roku. Teren pod inwestycję od lat jest ogrodzony, ale prace nie mogą się rozpocząd. Jak przyznają autorzy folderu, nie ma raczej szans, by przed Euro powstał planowany hotel na skrzyżowaniu ulic Borowskiej i Sieradzkiej. Tam nawet nie rozpoczęto przygotowania terenu pod budowę. Nieznany jest los inwestycji przy ul. Parkowej. Inwestor ma starą willę przerobid na czterogwiazdkowy hotel. W tej chwili czeka jednak na przyznanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Trudności w realizacji zaplanowanych inwestycji mogą byd wielorakie. Najczęściej jest to brak dostępu do kapitału lub wstrzymaniem transz inwestycyjnych (częśd banków ze względu na pogorszenie się globalnej koniunktury zaostrzyło wymogi udzielania kredytów pod inwestycje). Dlatego istotne jest posiadanie niezbędnych funduszy już w pierwszym etapie budowy hotelu, jak i wsparcie ze strony doświadczonego funduszu.

26 1.5 Opis projektu Głównym celem projektu jest przebudowa i adaptacja zakupionej nieruchomości wraz z gruntem na hotel o standardzie trzy gwiazdkowym. Hotel o nazwie GOLD będzie mieścił przy ulicy Rybackiej we Wrocławiu. Nieruchomośd została zakupiona przez spółkę Hotel Bud Sp. z o.o., której właścicielem jest Andrzej Nowak. Spółka prowadzi obecnie działalnośd gastronomiczną w centrum Wrocławia oraz jest generalnym wykonawcą różnego typu obiektów noclegowych. Rysunek 2. Lokalizacja planowanej inwestycji Źródło: Opracowanie własne Obiekt sowim kształtem oraz proporcjami będzie nawiązywał do okolicznego krajobrazu. Hotel będzie posiadał cztery kondygnacje: parking podziemny, parter, pierwsze piętro, drugie piętro. Powierzchnia nieruchomości wynosi 800 mkw. Teren ten zlokalizowany jest w centrum. O walorach lokalizacyjnych decyduje bliskie sąsiedztwo najatrakcyjniejszych miejsc Wrocławia, takich jak: Rynek średniowieczny plac targowy o wymiarach 205x175 mkw. Wrocławski Rynek jest jednym z największych w Europie. Zabudowę otaczającą Rynek stanowią budynki pochodzące z różnych epok historycznych. W centrum Rynku znajduje się Gotycki Ratusz. Z jednej strony Rynek łączy się z Placem Solnym, a z drugiej z Kościołem Św. Elżbiety. Ostrów Tumski stara, zabytkowa dzielnica miasta w skład której wchodzą między innymi takie zabytki jak: Katedra, Kościoły Św. Idziego, Św. Marcina, Św. Krzyża, Najświętszej Marii Panny, Most Tumski. Ogród Botaniczny częściowo zajmuje teren Ostrowa Tumskiego, obszar Ogrodu obejmuje 7,4 ha (i 0,33 ha pod szkłem), znajduje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin. Uniwersytet Wrocławski gmach Uniwersytetu zachowany został w całości w stylu barokowym. Jego fasada ma długośd 171 m i zwrócona jest w stronę Odry. Budynek Uczelni uważa się za jeden z najcenniejszych zabytków sztuki baroku w Polsce i Europie. Dzielnica Czterech Wyznao stara dzielnica Wrocławia, stanowiąca świadectwo dawnego zróżnicowania kulturowego miasta, aktualnie w rewitalizacji.

27 Miejsce, w którym powstanie Hotel GOLD, jest niezwykle atrakcyjne turystycznie. Po pierwsze jego najbliższe otoczenie stanowid będą największe zabytki Wrocławia, po drugie bliskośd centrum gwarantuje łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju rozrywek. Lokalizacja ta stwarza doskonałe warunki zarówno do spacerów wzdłuż Odry, jak i korzystania z atrakcji miasta. Hotel będzie mógł także stanowid bazę wypadową dla turystów nastawionych na zwiedzanie. Położenie tego miejsca łączy w sobie dwie przeciwstawne cechy, z jednej strony jest blisko samego centrum, a z drugiej leży nieco na uboczu, co zapewnia spokój i ciszę. Jest to kameralne miejsce usytuowane w nadodrzaoskiej scenerii. Będąc w sercu miasta jednocześnie stanowi cichy zakątek idealny na nocleg. Hotel został zaprojektowany jako wolnostojący czterokondygnacyjny budynek wraz z parkingiem podziemnym. Miejsca parkingowe będą również usytuowane na zewnątrz budynku. Na drugiej kondygnacji, parterze, zaprojektowana została częśd restauracyjno konferencyjna. Będzie się tu mieścid główne wejście do budynku, recepcja wraz z holem, restauracja z barem, kuchnia, sala konferencyjna i patio. Ponadto kuchnia, dwa pomieszczenia socjalno -sanitarne i 4 toalety. Sala konferencyjna o powierzchni 61,30 mkw, spełniająca rolę sali wielofunkcyjnej, zaprojektowana została na 40 miejsc. Restauracja w przeznaczeniu na około 40 osób, obsługiwad będzie zarówno gości hotelowych jak i osoby z zewnątrz. Trzy pozostałe piętra zostaną w pełni przeznaczone na pokoje hotelowe. Na każdej kondygnacji będzie 10 pokoi, w sumie więc 30 na cały Hotel. W tym po dwa pokoje jednoosobowe na piętro, 8 pokoi dwuosobowych o zróżnicowanej wielkości i standardzie. Maksymalne obłożenie hotelu może wynieśd 54 osoby. W każdym pokoju będzie indywidualna łazienka. Klienci będą mied również dostęp do Internetu, działającego na terenie całego Hotelu. Obiekt Hotelu będzie klimatyzowany wyłączając same pokoje. Miejscem pierwszego kontaktu z klientem będzie oczywiście recepcja, w której każdy z gości po uprzednim powitaniu zostanie zarejestrowany i skierowany do wybranego pokoju. Obsługa klienta odbędzie się za pomocą zakupionego oprogramowania. Pracownicy recepcji będą osobami odpowiednio wykwalifikowanymi, przede wszystkim pod kątem znajomości języków obcych. Rysunek 3. Projekt Hotelu GOLD Źródło: Opracowanie własne

28 1.6 Liderzy projektu Andrzej Nowak Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Prezes Zarządu i właściciel firmy Hotel Bud. Od lat związany z branża budowlaną. Doświadczenie zdobywał wielu spółkach budowlanych i biurach projektowych. Spółka współpracowała z takimi sieciami firmami jak Trawelek, Bud-Cud, ServiceCo. Od siedmiu lat Andrzej Nowak jest właścicielem lokalu gastronomicznego Przyjemny Gościniec. Anna Nowak Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w biurach rachunkowych. Posiada licencje na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wydawane przez ministerstwo finansów. Była głównym księgowym w firmie O-Bud Sp. z o. o. i Cetel Sp z o. o. 1.7 Realizacja projektu Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem. Harmonogram został opracowany w oparciu o doświadczenie właścicieli, a także przy współpracy architektów i inżynierów budowlanych. Oprócz harmonogramu został stworzony kosztorys inwestorski przygotowany przez biuro projektowe Architekt sp. j. Tabela poniżej przedstawia skrócony kosztorys. Załącznik numer 1 do biznes planu zawiera szczegółowe informacje na temat inwestycji. Projekt będzie realizowany przez zespół firmy Hotel-Bud dzięki czemu obniży się całkowity koszt wytworzenia. Obniżenie kosztu jest również możliwe poprzez wieloletnie kontakty handlowe i wzorową współpracę z dostawcami materiałów budowlanych. Tabela Czas realizacji poszczególnego etapu Etap budowy Pod etap Czas realizacji (w dniach) Stan surowy zamknięty Prace wykooczeniowe Wyposażenie Hotelu Roboty naziemnie 90 Pokrycie dachowe, elewacje, stolarka drzwiowa 45 Roboty wykooczeniowe 20 Uzbrojenie terenu 30 Stolarka PCW 10 Sufity 10 Okładziny ścian 20 Posadzki 20 Instalacje elektryczne 14 Instalacje sanitarne 14 Zagospodarowanie terenu 30 Pokoje 30 Łazienki 90 Sala restauracyjne 40 Recepcja 14 Pomieszczenie biurowe 14 Pralnia 5 Łącznie czas 496 Źródło: Opracowanie własne

29 Firma będzie prowadzid przede wszystkim formę sprzedaży bezpośredniej oraz za pomocą telefonicznej i internetowej rezerwacji miejsc. Sprzedaż usług proponowanych przez hotel opierad się będzie także na współpracy z organizacjami turystycznymi, biurami podróży, agencjami turystycznymi czy np. liniami lotniczymi, poprzez które klienci będą mogli dokonad rezerwacji miejsc. Planuje się również wprowadzid rezerwację miejsc on-line poprzez serwisy internetowe zawierające specjalne bazy danych obiektów hotelarskich. Odbiorcami usług Hotelu Gold będzie szerokie grono klientów, których można podzielid na klientów biznesowych i klientów turystów. Klienci biznesowi podróżują w celach gospodarczych, handlowych oraz są osobami, które wykorzystują obiekt hotelowy do nawiązania kontaktów, przeprowadzenia szkoleo oraz polepszenia współpracy w zespole pracowników firmy. Gości biznesowych ze względu na aktywnośd można podzielid na: biznes - nocleg: 1-2 noclegi, chęd wypoczęcia i możliwośd dostępu do warunków pracy dla realizacji zadao związanych z wizytą gospodarczą w danej lokalizacji; biznes - aktywny: klient poszukuje hotelu na pobyt dwu-, trzydniowy lub dłuższy, jego aktywnośd jest jednym z podstawowych działao. Aktywności edukacyjno-rozrywkowe są najważniejsze. Klient poszukuje hotelu dającego dodatkowe rozrywki sportowe, oferty wieczorne, które dzięki nieformalnym kontaktom między np. pracownikami pozwolą na polepszenie wzajemnej współpracy; biznes - edukacyjny: dla gościa ważne są warunki dodatkowe w hotelu związane z prowadzeniem, odbywaniem edukacji, także nocleg, lecz nie zainteresowany atrakcjami rozrywkowymi. Najważniejsze jest prowadzenie standardowych wyszukanych prezentacji i stosowania technik edukacyjnych oraz spokojny sen. Oferta dodatkowa w postaci sali sportowej, kręgielni, czy wieczornego klubu nie jest wymaganym dodatkiem. Klienci turyści, którzy przybywają w celach turystycznych związanych z relaksem i odpoczynkiem, jaki im najlepiej służy i odpowiada. Ten typ gości hotelowych dzieli się na dwie grupy ze względu na oczekiwania: turystyczny-wypoczynkowy: klient poszukujący ciszy i spokoju, dla którego pobyt w nowym miejscu jest potrzebą wyciszenia wewnętrznego, odreagowania od zgiełku codzienności; turystyczny-aktywny: klient, dla którego pobyt jest podyktowany potrzebą aktywnego spędzenia czasu, jest głośny i skory do nocnej zabawy. Ze względu na czas poświęcany turystyce rynek można podzielid na: segment turystyki jednodniowej głównie mieszkaocy Wrocławia i okolic, segment turystyki weekendowej głównie mieszkaocy Dolnego Śląska, segment turystyki 7-dniowych i dłuższych turyści przyjeżdżający do regionu na dłużej.

30 Ze względu na specyfikę przedmiotu inwestycji docelowy segment klientów cechuje duże zróżnicowanie. Hotel jako miejsce oferujące usługi noclegowe, jednocześnie miejsce odbywania się wszelkiego rodzaju konferencji, sympozjów i szkoleo, zapewnia szeroką grupę odbiorców, w tym gości zagranicznych, głównie z Niemiec, a także firmy z całego kraju zainteresowane organizacją konferencji czy szkoleo dla pracowników połączonych z aktywnym wypoczynkiem. Ze względu na branżę i charakter działalności usługi oferowane będą zatem nie tylko na rynku lokalnym, ale również na krajowym i zagranicznym. Dodatkowo w hotelowej restauracji organizowane będą imprezy okolicznościowe. Z usług gastronomicznych hotelu korzystad będą mogły również osoby z zewnątrz. Pierwszą z grup docelowych klientów stanowid będą: uczestnicy konferencji, sympozjów oraz imprez okolicznościowych, a także goście z zewnątrz korzystający z restauracji hotelowej. Odbiorcami usług świadczonych przez hotel będą także podróżujący na trasie przelotowej prowadzącej z południa na północ Polski czy odwrotnie, zwłaszcza, że na tej trasie leżą dwa duże miasta: Poznao i Wrocław, miejsca odgrywające ważne role handlowe i turystyczne. Standard obiektu gwarantuje wysoki poziom usług, w związku z czym możliwe będzie pozyskanie klientów nawet tych najbardziej wymagających. Oferta firmy w głównej mierze kierowana jest do osób zamożnych, osiągających dochody powyżej przeciętnej płacy. Wspomniani klienci prócz wysokiej jakości świadczonych usług, cenią sobie komfort wypoczynku. Nabywcy coraz częściej oczekują profesjonalnej obsługi, a także dostępności na terenie ośrodka do dodatkowych, ciekawych usług oraz możliwośd dostępu do obiektów rekreacyjnych i sportowych. Z kolei instytucje i klienci biznesowi zainteresowani są w głównej mierze atrakcyjnymi warunkami lokalowymi oraz możliwością efektywnej organizacji profesjonalnych szkoleo pracowniczych czy konferencji połączonych z aktywnym wypoczynkiem. 1.8 Plan Marketingowy Ze względu na dużą konkurencję kampania marketingowa i działania promocyjne będą solidnie przemyślane, dlatego rozważa się podjęcie współpracy z profesjonalną agencją reklamową. Działanie marketingowe firmy obejmowad będą również nawiązywanie współpracy z organizacjami i biurami turystycznymi w celu promocji swojej oferty polskim i zagranicznym klientom. Przedsiębiorstwo zamierza także stosowad formę reklamy bezpośredniej w postaci folderów i broszur informacyjnych, a także za pomocą ofert promocyjnych, rozsyłanych do krajowych i zagranicznych biur podróży. Ponadto obiekt zostanie zarejestrowany w instytucjach turystycznych, organizacjach skupiających hotele. Planuje się również efektywne promowanie oferty firmy poprzez własną stronę internetową, która po realizacji inwestycji zostanie profesjonalnie zbudowana, a następnie wypozycjonowana. Portal internetowy firmy, promujący ofertę hotelu będzie mógł byd wyświetlany w kilku opcjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpaoskim

31 Strategia promocji zakłada również reklamę w różnego rodzaju branżowych portalach, katalogach, rejestrach, spisach oraz innych internetowych serwisach związanych z tematyką turystyki, hotelarstwa, rekreacji i wypoczynku, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W dobie powszechnej dostępności sieci jest to najlepsze miejsce do prezentowania swojej działalności. Ofertę firmy będzie można znaleźd również w regionalnych mediach telewizji i radio. Strategia marketingowa firmy sięga jednak również poza działania na rynku wirtualnym. Do prezentacji profilu działalności oraz jej oferty służyd będzie również regionalna i krajowa prasa. Planowane działania marketingowe zapewnią firmie skuteczną promocję i prezentację oferty na szerokim, międzynarodowym rynku. 1.9 Analiza SWOT Realizacja przedsięwzięcia będzie zależna zarówno od czynników wewnętrznych, kształtowanych przez wykonawców projektu, jak i zewnętrznych, pozostających poza kontrolą. Tabela 1.12 Analiza SWOT Silne strony (Strengths) Doświadczenie w branży budowlanej Doświadczenie w prowadzeniu lokalu gastronomicznego Wiedza o branży hotelowej poprzez realizowane kontrakty Zoptymalizowanie kosztów budowy poprzez liczne kontakty biznesowe i wieloletnia współprace z dostawcami materiałów budowlanych Szanse (Opportunities) Zbudowanie rozpoznawalnej marki Wzrost zainteresowania regionem ze strony zagranicznych turystów Zaistnienie Wrocławia jako centrum spotkao biznesowych Słabe strony (Weaknesses) Brak doświadczenia w prowadzeniu hotelu, Brak doświadczenia w promowaniu usług branży hotelarskiej Zagrożenia (Threats) Wzrost konkurencji ze strony hoteli sieciowych i pensjonatów Spadek odwiedzin województwa dolnośląskiego Spadek zainteresowania konferencjami i szkoleniami Zablokowanie środków z UE na program Kapitał Ludzki Źródło: Opracowanie własne 1.10 Warunki inwestycji Budowa hotelu jest osobnym przedsięwzięciem, dla którego założono spółkę docelową Hotel Gold Sp z o. o. Inwestor, wnosząc wkład pieniężny do przedsięwzięcia obejmie udziały w spółce w wysokości stanowiącej maksymalnie 30% kapitałów spółki. Taki też będzie udział inwestora generowanych.

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny i elegancki, czterogwiazdkowy Hotel Holiday Inn Lodz zlokalizowany w samym centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 229/231.

Nowoczesny i elegancki, czterogwiazdkowy Hotel Holiday Inn Lodz zlokalizowany w samym centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 229/231. Holiday Inn 90-456 Łódź ul. Piotrkowska 229/231 +42 208 20 06 / fax: +42 208 20 02 www: hilodz.com info@hilodz.com Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Nowoczesny i elegancki, czterogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Dwór Giemzów. ul. Giemzów 5B, Łódź. Dostępność: całoroczna. Informacje podstawowe

Dwór Giemzów. ul. Giemzów 5B, Łódź.  Dostępność: całoroczna. Informacje podstawowe Dwór Giemzów ul. Giemzów 5B, 95-006 Łódź 42 226 91 03 www.dworgiemzow.pl info@dworgiemzow.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Ten wyjątkowy XIX wieczny Dwór o charakterze hotelowo- konferencyjnym,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

novotel.com accorhotels.com ŁÓDŹ CENTRUM POLSKA 1/7

novotel.com accorhotels.com ŁÓDŹ CENTRUM POLSKA 1/7 novotel.com accorhotels.com ŁÓDŹ CENTRUM POLSKA 1/7 PROFESJONALNE SPOTKANIA W HOTELU NOVOTEL ŁÓDŹ CENTRUM Novotel łódź centrum to hotel położony w sercu miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnej ulicy

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

QUALITY SYSTEM HOTELS

QUALITY SYSTEM HOTELS QUALITY SYSTEM HOTELS Quality System Hotel Kraków Quality System Hotel Katowice Eco System Hotel Katowice Quality System Hotel Poznań Quality System Hotel Wrocław Quality System Hotels Eco System Hotels

Bardziej szczegółowo

Trzygwiazdkowy Hotel Wodnik zlokalizowany w miejscowości Słok koło Bełchatowa.

Trzygwiazdkowy Hotel Wodnik zlokalizowany w miejscowości Słok koło Bełchatowa. Hotel Wodnik 97-400 Słok koło Bełchatowa 44 735 11 52 www.hotel-wodnik.com.pl recepcja@hotel-wodnik.com.pl rezerwacje.grupowe@hotel-wodnik.com.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Trzygwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM...Są miejsca które wywierają niezapomniane wrażenia dlatego z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do nowo powstałego, unikatowego zakątka Stworzyliśmy miejsce,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

na sukces sieci hotelowej

na sukces sieci hotelowej ... polska recepta na sukces sieci hotelowej styczeń 2015 r. Misja firmy Stworzenie sieci najbardziej przyjaznych hoteli oferujących wyjątkową jakość w przystępnych cenach Cel: pozycja polskiego lidera

Bardziej szczegółowo

Apartamenty z gwarancją zysku

Apartamenty z gwarancją zysku Apartamenty z gwarancją zysku Inwestycja bez ryzyka Apartamenty Jerozolimskie Invest oferuje nowatorski system opieki i zarządzania wysokiej klasy apartamentami, generujący stałe i pewne zyski z najmu.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

Centrum biznesowo - rekreacyjne zlokalizowane w Zgierzu, 8,5 km od centrum Łodzi.

Centrum biznesowo - rekreacyjne zlokalizowane w Zgierzu, 8,5 km od centrum Łodzi. Stacja Nowa Gdynia Business & wellness Resort 95-100 Zgierz k/łodzi Sosnowa 1 +48 42 714 21 61 / fax: +48 42 714 21 62 www.hotelnowagdynia.pl hotel@nowa-gdynia.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa 5 listopada 2009 roku

Warszawa 5 listopada 2009 roku Warszawa 5 listopada 2009 roku na (im)pulsie rozwoju produktu turystyki biznesowej Katowic i Śląska Krzysztof Cieślikowski ciesliko@wp.pl Projekt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Trzygwiazdkowy Hotel Grand zlokalizowany w samym centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 72.

Trzygwiazdkowy Hotel Grand zlokalizowany w samym centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 72. Hotel Grand 90-102 Łódź ul. Piotrkowska 72 42 633 99 20 / fax: 42 633 78 76 www.grandlodz.pl grand@hotel.com.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Trzygwiazdkowy Hotel Grand zlokalizowany w samym

Bardziej szczegółowo

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce Vienna International Hotels & Resorts Hotele w Polsce VIENNA INTERNATIONAL HOTELMANAGEMENT AG Podsumowanie Rok założenia: Obecne portfolio: Sieć jest obecna w 9 krajach: VI w liczbach: 1989; 5 hoteli w

Bardziej szczegółowo

Rentowność na poziomie 8% (z możliwością podwyższenia do 9% w przypadku rezygnacji z opcji pobytu właścicielskiego)

Rentowność na poziomie 8% (z możliwością podwyższenia do 9% w przypadku rezygnacji z opcji pobytu właścicielskiego) Oferta specjalna dla Naszych klientów. Sprzedaż nieruchomości w systemie Condo. Rentowność na poziomie 8% (z możliwością podwyższenia do 9% w przypadku rezygnacji z opcji pobytu właścicielskiego) Komfortowy,

Bardziej szczegółowo

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY.

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY. CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY www.city-hotel.pl CITY HOTEL - PRZYWIĄZUJEMY SIĘ DO NASZYCH GOŚCI. City Hotel w Bydgoszczy jest hotelem czterogwiazdkowym. Zarówno osoby podróżujące służbowo jak i turyści

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl sieć Focus Hotels Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny Focus Hotels należy do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Poznaj naszą sieć Hotele miejskie zorien towane na gościa biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Innowacje w firmach czy to się opłaca? www.pwc.pl Innowacje w firmach czy to się opłaca? Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce Śniadanie prasowe 9 kwietnia 2013 r. Sweden Denmark Finland Norway

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Panorama Owińsk - pocysterski zespół klasztorny GMINA CZERWONAK

Panorama Owińsk - pocysterski zespół klasztorny GMINA CZERWONAK Panorama Owińsk pocysterski zespół klasztorny GMIN CZERWONK Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 62004 Czerwonak tel. 061 654 42 04 Informacja tel. 061 654 42 01 Sekretariat Wójta www.czerwonak.pl email:

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENTRUM KONFERENCYJNEGO. GPP Business Park. Adres: GPP Business Park Budynek Goeppert-Mayer ul. Konduktorska 33 40-155 Katowice

OFERTA CENTRUM KONFERENCYJNEGO. GPP Business Park. Adres: GPP Business Park Budynek Goeppert-Mayer ul. Konduktorska 33 40-155 Katowice OFERTA CENTRUM KONFERENCYJNEGO GPP Business Park Adres: GPP Business Park Budynek Goeppert-Mayer Zapraszamy do centrum konferencyjnego w nowoczesnym kompleksie GPP Business Park przygotowanego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE.

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE. FREE ARTICLE www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej Artykuł oparty jest na danych pochodzących z raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2006 Prognozy na lata 2006-2009

Bardziej szczegółowo

OFERTA NOCLEGOWA. Hotel Qubus ****

OFERTA NOCLEGOWA. Hotel Qubus **** Ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice Tel. / fax 32 601 0 100, 32 601 0 885 http://www.qubushotel.com OFERTA NOCLEGOWA Hotel Qubus **** Qubus Hotel Prestige to nowo oddany, czterogwiazdkowy hotel, połoŝony

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska BERLIN G Stolica województwa opolskiego G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów - Górnego i Dolnego Śląska G Dogodne połączenie autostradą A4 z innymi miastami w Polsce

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Oferta Akcji ANTI S.A. Doradca finansowy:

Niepubliczna Oferta Akcji ANTI S.A. Doradca finansowy: Niepubliczna Oferta Akcji ANTI S.A. Doradca finansowy: Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Anti S.A. (dalej: Spółka, Anti) uznaje za wiarygodne i

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w condohotel

Inwestycja w condohotel Inwestycja w condohotel Historia i dokonania Qualia Development Ponad 12 lat obecności na rynku, wcześniej jako Wiarygodność i bezpieczeństwo spółka w 100% należy do PKO Banku Polskiego Finansowanie wsparcie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m PPPT to miejsce kreujące i wspomagające procesy gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, które doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności rynkowej jego Klientów.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim Rynek pracy tymczasowej w województwie śląskim i dolnośląskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwach śląskim i dolnośląskim perspektywy rozwoju pracy tymczasowej są bardzo obiecujące. Jest

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo!

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Głównym celem działania Convention Bureau jest spowodowanie wzrostu liczby organizowanych na Dolnym Śląsku spotkań. Wiąże się to ze wzrostem liczby klientów biznesowych, a tym samym rozwojem

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Centrum Konferencyjne Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Hotel Europeum Hotel Europeum to miejsce zaprojektowane bez kompromisów, które za sprawą swojej lokalizacji, wystroju, atmosfery oraz poziomu

Bardziej szczegółowo

Polacy w restauracjach

Polacy w restauracjach 5 maja 2011 r. Polacy w restauracjach Raport Mex Polska opracowany na podstawie sondażu Instytutu Homo Homini Co piąty Polak chodzi do tylko na wyjątkowe okazje, ale kolejne 20 proc. z nas robi to co najmniej

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Najlepsze lokalizacje Najpiękniejsze apartamenty

Najlepsze lokalizacje Najpiękniejsze apartamenty Najlepsze lokalizacje Najpiękniejsze apartamenty Aparthotel u stóp Giewontu Dział Sprzedaży: SUN & SNOW Sp. z o.o. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa tel. +48 660 445 691, Szklarska Poręba 696 080 040,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KRYZYSU ŚWIATOWEGO NA SYTUACJĘ SPOŁECZNO GOSPODARCZĄ W POLSCE. Eryk Smulewicz

WPŁYW KRYZYSU ŚWIATOWEGO NA SYTUACJĘ SPOŁECZNO GOSPODARCZĄ W POLSCE. Eryk Smulewicz WPŁYW KRYZYSU ŚWIATOWEGO NA SYTUACJĘ SPOŁECZNO GOSPODARCZĄ W POLSCE Eryk Smulewicz PLAN PREZENTACJI Sytuacja Społeczno Gospodarcza Rozwój Przedsiębiorczości Innowacyjność Polityka kredytowa banków Kryzys

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014 RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc czerwiec 2014 14 lipca 2014 3 RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza Grupa Orbis Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01% 25,17% #01/08/2010 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo