Użytkowanie maszyn i urządzeń magazynowych 741[02].Z2.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użytkowanie maszyn i urządzeń magazynowych 741[02].Z2.01"

Transkrypt

1

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Izabela Rosiak Użytkowanie maszyn i urządzeń magazynowych 741[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

3 Recenzenci: mgr inż. Ludwika Karwacka dr inż. Janina Potiopa Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Danuta Bajor Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 741[02].Z2.01 Użytkowanie maszyn i urządzeń magazynowych, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu piekarz. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

4 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Transport i magazynowanie surowców Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Maszyny i urządzenia magazynowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 46 2

5 1. WPROWADZENIE Poradnik ten może okazać się dla Ciebie pomocny w przyswojeniu zagadnień związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń magazynowych. Poradnik zawiera wiadomości dotyczące transportu i magazynowania surowców piekarskich oraz maszyn i urządzeń magazynowych. Dużą wagę zwrócono na zastosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas posługiwania się maszynami i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie magazynów zakładów piekarskich. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, jakie są konieczne byś mógł przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, cele kształcenia, które opanujesz podczas kształcenia w tej jednostce modułowej, materiał nauczania (podzielony na dwa rozdziały) umożliwiający samodzielne opanowanie materiału i przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianu. W celu poszerzenia wiedzy powinieneś zapoznać się ze wskazaną literaturą oraz innymi źródłami informacji np. katalogami, dokumentacjami techniczno-ruchowymi maszyn i urządzeń, pytania sprawdzające przed przystąpieniem do ćwiczeń w celu sprawdzenia stopnia opanowania materiału powinieneś udzielić odpowiedzi na zawarte pytania, ćwiczenia po każdym z rozdziałów, które pozwolą osiągnąć umiejętności praktyczne związane z tą jednostką modułową, sprawdzian postępów, który umożliwi Ci sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć, który pozwoli Ci na sprawdzenie wiadomości i umiejętności opanowanych podczas realizacji programu jednostki modułowej. Sprawdzian podany jest w formie testu, wykaz literatury. 3

6 741[02].Z2 Techniczna obsługa produkcji 741[02].Z2.01 Użytkowanie maszyn i urządzeń magazynowych 741[02].Z2.02 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wytwarzania i obróbki półproduktów piekarskich 741[02].Z2.03 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wypieku oraz konfekcjonowania pieczywa Schemat układu jednostek modułowych 4

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: interpretować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, charakteryzować zagrożenia związane z wykonywaniem pracy, określać sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, określać zasady i techniki utrzymania higieny produkcji, posługiwać się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, posługiwać się Dokumentacją Techniczno-Ruchową maszyn i urządzeń, odczytywać schematy i rysunki techniczne, sporządzać schematy i rysunki techniczne, charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym, charakteryzować instalacje techniczne zakładu spożywczego oraz rozpoznawać i odczytywać ich oznakowanie, określać zasady korzystania z urządzeń elektrycznych i racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej, określać zasady obsługi urządzeń chłodniczych, określać zasady posługiwania się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową, charakteryzować materiały konstrukcyjne, charakteryzować surowce, dozwolone substancje dodatkowe oraz substancje stosowane w procesie przetwarzania, korzystać z przepisów, receptur i norm obowiązujących w produkcji piekarskiej, odczytywać oraz sporządzać schematy technologiczne, charakteryzować etapy procesu technologicznego, sporządzać harmonogram produkcji, określać zdolność produkcyjną zakładu, magazynować oraz prowadzić racjonalną gospodarkę surowcami, dozwolonymi substancjami dodatkowymi oraz substancjami wspomagającymi procesy przetwarzania, określać zasady dokonywania organoleptycznej oceny surowców piekarskich, obliczać namiary surowców na podstawie receptur, przygotowywać surowce do procesu produkcji, sporządzać dokumentację produkcyjną, określać zagrożenia związane z produkcją piekarską, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 5

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: scharakteryzować magazyny zakładów piekarskich, scharakteryzować środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego stosowane w piekarniach, dobrać środki transportu w zależności od potrzeb produkcyjnych, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas obsługi środków transportu, scharakteryzować i porównać systemy przyjmowania mąki, dokonać charakterystyki pneumatycznego transportu mąki, zestawić ciąg pneumatycznego transportu mąki, odczytać wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych stosowanych w magazynach, scharakteryzować wyposażenie magazynu podłogowego, określić zasady budowy silosów, określić sposoby zapobiegania zwisom mąki w silosach, scharakteryzować oraz porównać konstrukcje przesiewaczy, obsłużyć maszyny i urządzenia magazynowe, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas obsługi maszyn i urządzeń magazynowych. 6

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Transport i magazynowanie surowców Materiał nauczania W każdym zakładzie piekarskim znajdują się pomieszczenia magazynowe, przeznaczone do gromadzenia i czasowego przechowywania zapasu towarów. Magazyny w zależności od potrzeby mogą być uniwersalne lub specjalne. W piekarni najczęściej wyodrębniony jest magazyn mąki, magazyn dodatków i opakowań oraz magazyn wyrobów gotowych. Małe piekarnie posiadają zazwyczaj jeden magazyn mąki, z którego pobiera się mąkę do produkcji. W dużych zakładach jest magazyn główny i produkcyjny (zmianowy lub dobowy). Magazyn mąki powinien być suchy, czysty, jasny, wolny od obcych zapachów. Jego podłogi powinny być betonowe, gładkie, bez nierówności, szpar i pęknięć. Ewentualne okna w pomieszczeniach magazynowych muszą być zabezpieczone gęstymi siatkami chroniącymi przed dostaniem się szkodników. Należy stosować specjalne tynki i pokrycia ścian o właściwościach grzybo- i bakteriobójczych. Optymalna temperatura składowania mąki wynosi C, wilgotność powietrza do 75%. Magazyn powinien być wyposażony w instalację elektryczną i wentylacyjną. Wentylacja i przewietrzenie zapobiegają gromadzeniu się pyłu, powstawaniu wilgoci i gromadzeniu się niekorzystnych dla przechowywanych towarów obcych zapachów. Do sprzątania magazynów zaleca się stosowanie odkurzacza przemysłowego. Dostawa i magazynowanie mąki /surowców/ w opakowaniu Mąka do piekarni dostarczana jest w workach, najczęściej o masie 45 lub 50 kg. Worki mogą być wykonane z tkaniny (z juty), papieru (wielowarstwowe) lub tworzywa sztucznego (gęsto tkane z tasiemki polipropylenowej). Worki z mąką dostarczane są do zakładu piekarskiego przeważnie transportem samochodowym, rzadziej koleją. Worki w magazynie układane są w określony sposób na drewnianych podestach, zwanych paletami lub legarami. Palety przeważnie są zrobione z drewnianych desek. Jest to sztywna podstawa złożona z płyty górnej i z zamontowanych od dołu trzech podłużnych podstaw, między którymi są wolne przestrzenie, umożliwiają one wsunięcie dwóch płaskich platform wózka widłowego. Rys. 1. a) paleta drewniana, b) worki ułożone na palecie [6, s. 30] 7

10 Bezpośrednie stawianie worków na podłodze sprzyja przenikaniu wilgoci i jest niehigieniczne. Worków z mąką nie należy opierać o ściany. Sposób układania worków zależy od wilgotności mąki, pory roku (temperatury) również od posiadanych środków transportu (układanie worków z mąką w stosy liczące powyżej 6 warstw ze względów bhp powinno odbywać się przy użyciu urządzeń mechanicznych). Zabrania się rozwiązywania, ściągania lub wyciągania worków z mąką ułożonych w stosie. Worki z mąką należy ze stosów zdejmować, poczynając od najwyższej warstwy. Wchodzenie na stos powinno odbywać się przy użyciu drabin zabezpieczonych przed pośliźnięciem. Nie należy używać drabin do wnoszenia i znoszenia worków. Przejścia w magazynie powinny być dostępne i oświetlone. Podłogi suche i czyste. Przejścia między rzędami stosów nie powinny być mniejsze niż 0.75 m. Zabrania się trzepania worków w pomieszczeniach magazynach. W pomieszczeniach, w których odbywa się trzepanie worków, powinny być zainstalowane urządzenia do odprowadzania pyłów, zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnego stężenia pyłów w powietrzu strefy roboczej. W zakładach korzystających z energii elektrycznej trzepanie worków powinno się odbywać przy pomocy urządzeń mechanicznych, z równoczesnym odciąganiem pyłów. Surowce dodatkowe takie jak: sól, cukier, nasiona, miód itp. przechowuje się na paletach lub regałach. Regały oraz szafy służą również do przechowywania drobnego sprzętu, ubrań roboczych itp. Jaja świeże powinny być przechowywane oddzielnie w pomieszczeniach chłodnych (do 10 C) i zaciemnionych. Tłuszcze, mleko, drożdże i inne surowce które należy przechowywać w warunkach obniżonej temperatury (ok. 4 C) umieszcza się w urządzeniach chłodniczych. W mniejszych piekarniach mają zastosowanie szafy chłodnicze natomiast w większych zakładach buduje się specjalne wyposażone komory chłodnicze. Szafa chłodnicza ma konstrukcję stalową i jest obudowana blachą stalową. Wszystkie powierzchnie są pokryte specjalnymi lakierami ochronnymi. Szafy mają od 1 3 komór zamykanych drzwiczkami. Wewnętrzne pułki są umocowane w odległościach regulowanych a wewnątrz szafy jest oświetlenie. Temperatura utrzymywana jest za pomocą termostatu. Chłodzenie przestrzeni składowej odbywa się za pośrednictwem specjalnego agregatu chłodniczego. Miejsce ustawienie szafy chłodniczej powinno być suche, przewiewne, zaciemnione i oddalone od źródła ciepła. Urządzenia chłodnicze należy utrzymywać w nieskazitelnej czystości. Wszelkie czynności eksploatacyjne i konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną. Do przemysłowych zakładów piekarskich dostarcza się duże ilości surowców w różnych opakowaniach. Przyjmowanie i rozmieszczanie ich w magazynach jest uciążliwe. Dlatego dąży się do uproszczenia czynności wykonywanych ręcznie i usprawniania ich, a wręcz ich wyeliminowaniu. Jeżeli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia dotyczące prawidłowego sposobu ich przenoszenia. Pracownik powinien wykonywać czynności transportowe zachowując prawidłową pozycję ciała oraz przestrzegać dopuszczalnych mas ładunku. Dla mężczyzn masa ta nie może przekroczyć 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy pracy dorywczej. Dla kobiet 12 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej. Pracownicy młodociani nie mogą przekroczyć przy dźwiganiu i przenoszeniu masy 12 kg dla chłopców (8 kg dla dziewcząt) przy powtarzalnym obciążeniu oraz 20 kg dla chłopców (14 kg dla dziewcząt) przy jednostkowym obciążeniu. 8

11 Do przewozu mąki i innych surowców ze środków transportowych do magazynów, jak również z magazynów do pomieszczeń produkcyjnych, używa się różnego rodzaju środków transportu wewnętrznego takich jak: pochylnie (ześlizgi), przenośniki i wózki. Ześlizgi do worków Ześlizgi służą do transportowania worków z mąką z kondygnacji wyższych na niższe. Rozróżnia się ześlizgi proste i spiralne. Wykonane są często z blachy stalowej. Obrzeże ześlizgu jest podniesione w celu zabezpieczenia worków przed wypadnięciem. Kąt nachylenia ześlizgu nie powinien przekraczać Optymalny kąt nachylenia Płyta wyładunkowa ześlizgu powinna być umieszczona na wysokości umożliwiającej łatwe zdejmowanie worków z mąką. Ześlizgów nie wolno używać do innych celów, np. do przesuwania skrzyń. Uszkodzone powierzchnie ześlizgów powinny być natychmiast naprawione, żeby nie powodować rozrywania worków. Wloty do ślizgów powinny być chronione kratownicami. Konserwacja ześlizgów polega na ich czyszczeniu i naprawianiu. Przenośniki Rys. 2. Ześlizgi do worków [1, s. 115] a) spiralny, b) prosty, 1 rynna ślizgowa, 2 próg ześlizgu, 3 pokrywa otworu Przenośnik taśmowy jest stosowany m.in. do poziomego transportowania worków z mąką. Szerokość taśmy wynosi zazwyczaj 600 mm, długość wg potrzeby. Obsługa przenośnika sprowadza się do nakładania worków oraz utrzymywania przenośnika w należytym stanie technicznym (sprawdzanie naciągu taśmy, smarowanie łożysk). Przenośnik workowy (szczebelkowy) może być używany do pionowego transportu worków z mąką na wyższe kondygnacje. Składa się on z głowicy, stopy, łańcucha nośnego, rynny transportowej, rynny spadowej i napędu. Rynna transportowa jest połączona za pomocą śrub z głowicą oraz stopą i jest nachylona do poziomu pod kątem 82. Worki podnoszone są za pomocą poprzecznych szczebli przymocowanych do łańcuchów nośnych. Załadowanie i wyładowanie worków z mąką następuje w czasie ruchu podnośnika. Worki 9

12 z mąką podwozi się i podnosi do podnośnika wózkiem i opiera dnem o szczebel, bokiem zaś o rynnę transportową. Worki podniesione w górę są odbierane ręcznie lub kierowane do rynny transportowej. Podczas eksploatacji podnośników workowych należy zwrócić uwagę na odpowiedni naciąg łańcuchów (nie powinny one zbytnio przeciążać łożysk tocznych ani mieć zbyt dużych luzów, aby nie spowodować uszkodzenia). Wszystkie pracujące powierzchnie podnośnika należy systematycznie smarować. Rys. 3. Podnośnik worków z mąką [1, s. 116] 1 stopa, 2 napęd, 3 łańcuch, 4 rynna Przenośniki powinny być zbudowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy. Urządzenia przenośników powinny być uziemione. Stanowiska obsługi przenośników muszą być wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na widocznym miejscu i zaopatrzone w napisy objaśniające sposób ich użycia oraz instalację sygnalizującą o ruchu przenośników. Miejsca pracy powinny być dobrze oświetlone. Dokonywanie jakichkolwiek napraw, zdejmowanie lub otwieranie osłon urządzenia w czasie ruchu urządzenia, przez pracowników obsługi przenośnika jest zabronione. Naprawy powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przenośniki wykazujące uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zatrzymane. Przenośniki należy umieścić w odległości nie mniejszej niż 1m od przedmiotów stałych (ścian, słupów), stanowisk pracy, szlaków transportowych i innych dróg komunikacyjnych. Zabronione jest przenoszenie materiałów innych niż przewidziane dla danej konstrukcji przenośnika. 10

13 Wózki Najczęściej stosuje się: wózki dwukołowe pionowe; wózek wykonany ze spawanych stalowych kształtowników, w dolnej części ramy wózka znajduje się oś, na której umocowane są koła jezdne; na wózek ten nie należy ładować więcej niż jeden worek z mąką lub np. dwa worki z cukrem, albo solą kuchenną (nośność 75 kg), wózki z platformą stałą; najczęściej czterokołowe; posiada masywną metalową ramę, na której są przymocowane dwie osie z kołami na łożyskach; dwa koła są kołami kierunkowymi, dwa pozostałe umocowane na stałe; na wózku można przewieźć 4 6 worków z mąką lub 5 8 worków z cukrem czy solą; wózków pustych lub obciążonych nie wolno ciągnąć za sobą, lecz należy je pchać przed sobą, Rys.4. Wózki z platformą stałą [6, s. 29], a) dwukołowy, b) czterokołowy wózki widłowe ręczne; wózek zbudowany jest z platformy opartej na podnoszonych kółkach, z koła prowadzącego za pomocą zaczepu oraz układu hydraulicznego do podnoszenia i opuszczania platformy wózka; wózek ten umożliwia transport palety z surowcami; konstrukcja wózka wraz z ładunkiem powinna być ciągnięta przez pracownika za pomocą specjalnego zaczepu, wózki jezdne widłowe, o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) z hydraulicznym podnośnikiem widłowym; wózki te są zwrotne, szybkie, posiadają możliwość szybkiego załadunku i rozładunku oraz wysokiego podnoszenia materiałów składowanych piętrowo; tego typu wózki stosowane są prawie wyłącznie do transportu surowców ze środków transportowych do magazynu lub w dużych magazynach; ułożenie wielu pojedynczych sztuk towaru na palecie umożliwia operowanie całymi jednostkami ładunkowymi. 11

14 Rys. 5. Wózki widłowe [2, s. 138] a) ręczne z hydraulicznym układem podnoszenia, b) wózki elektryczne (akumulatorowe) Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu wózków nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności tych wózków. Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej powierzchni nie może przekroczyć 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. Sposób ładownia oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia. Niedozwolone jest przewożenie ludzi środkami transportu wewnętrznego. Wózki jezdne podlegają dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Nie wolno ich użytkować bez aktualnej decyzji UDT. Wózki te podlegają oznakowaniu CЄ i powinny spełniać wymagania zasadnicze. Do obsługi ich może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora do obsługi wózka. W piekarni należy określić drogi transportowe, po których poruszają się środki transportu. Wózki z napędem akumulatorowym nie zanieczyszczają powietrza, można z nich korzystać w pomieszczeniach zamkniętych, w których pracują ludzie. Dostawa i magazynowanie mąki /surowców/ luzem Do piekarni mąkę można dostarczać luzem, czyli bez opakowania. Mąkę luzem dowozi się w specjalnych cysternach (mąkowozach) i składuje w zbiornikach magazynowych silosach. Ze zbiorników mąka transportem pneumatycznym (niekiedy transportem spiralnym lub mechanicznie) jest transportowana do stanowiska przygotowania ciasta. Duże piekarnie wyposażone są w silosy magazynowe i dobowe (produkcyjne), w mniejszych używa się silosów jednego typu. Czasami bywa, że warunki lokalowe nie pozwalają na zastosowanie silosów wewnętrznych, wówczas istnieje możliwość zainstalowania silosów zewnętrznych. Silosy najczęściej budowane są ze stali, tworzywa sztucznego rzadziej żelbetonu, o przekroju kwadratowym, prostokątnym lub okrągłym. Silosy w zależności od potrzeby mogą mieć zróżnicowaną pojemność, najczęściej od 2 do 100 ton. 12

15 Mąkę doprowadza się do silosu od góry, przewodem. Pod wlotem instaluje się urządzenie do wytracania prędkości mąki. Właściwe napełnienie zbiornika zapewniają wskaźniki poziomu mąki. Zbiorniki opróżnia się przy użyciu tzw. wybieraków, umieszczonych w dnie zbiornika. Wybieraki mogą być pneumatyczne lub mechaniczne. Najczęściej stosowane są wybieraki jedno- lub dwuślimakowe. Zbiornik jest zwykle zakończony lejem (stożkiem) wprowadzającym mąkę do wybieraka. Główna część zbiornika wyposażona jest w filtr odprowadzający nadmiar powietrza i klapę bezpieczeństwa. Magazynowanie mąki w silosach likwiduje wiele czynności magazynowych takich jak przewożenie mąki, warzenie i liczenie worków, układanie stosów, przekazywanie mąki do produkcji. Ponadto system silosowy umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej i ograniczenie jej powierzchni. Negatywnym zjawiskiem magazynowania mąki w silosach, jest jej skłonność do tworzenia zwisów. Zwisy mogą mieć charakter sklepień między ściankami. Powstają wskutek przylegania mąki do ścian silosów, a w przypadku zakłóceń w odpływie (wybieraniu) mąki mogą tworzyć się po bokach komory zastoiny w postaci słupów mąki. Mąka należy do materiałów trudno płynących i stwarza wiele kłopotów podczas składowania, gdyż ma skłonność do osiadania, co prowadzi do jej zbijania się. Mąka, szczególnie o wilgotności powyżej 15,5% oraz o temperaturze powyżej 16 C, łatwo przywiera do ścian silosu, tworząc zgęszczenia, mostki i sklepienia. Powstawanie zwisów, jak i ich wielkość, są również uwarunkowane wielkością współczynnika tarcia mąki o ściany silosu. W celu zapobiegania powstawaniu zwisów mąki należy zapewnić jej swobodny wlot do silosu przez wytrącanie jej prędkości podczas napełniania silosów. Mąka transportowana pneumatycznie uzyskuje znaczną prędkość (energię kinetyczną) zależną od ciśnienia w przewodzie. Zmniejszenie energii mąki sypanej do silosu można uzyskać przez zmniejszenie wysokości silosu, a więc zmniejszenie wysokości swobodnego spadku, oraz przez użycie urządzeń do wytracania prędkości mąki. Do wytracania prędkości mąki używa się prostego urządzenia w postaci obrotowego stożka zawieszonego pod otworem zasilającym. Wpadająca do silosu mąka napotyka na swojej drodze powierzchnię stożkową i przez uderzenie o nią wytraca swoją prędkość. Dzięki temu i równomiernemu opadaniu na całym przekroju silosu masa mąki jest równa i w małym stopniu zbita, co zapewnia jej bezkolizyjne wybieranie. Mąka spływa równomiernie warstwami z całego przekroju silosu. Bez tego urządzenia następuje osuwanie się mąki środkowym torem. Kształt i rozmiar komór, gładkość ich ścian mają ogromne znaczenie dla swobodnego, niezakłóconego wypływu mąki podczas opróżniania silosów. Ściany silosów pokrywane są substancjami antyadhezyjnymi, co zapewnia im powierzchnię o dużej gładkości i małej przyczepności. Mąka łatwo ześlizguje się po takiej powierzchni. Inny system ułatwiający wybieranie mąki z silosu polega na zastosowaniu tzw. aeracji dennej. Obsługiwanie silosów za pośrednictwem tablicy sterowniczej odbywa się dzięki urządzeniom automatycznym. Co pewien czas, należy całkowicie opróżniać silosy z mąki i czyścić ich wnętrze. Do pracy w silosach mącznych dopuszcza się tylko specjalistów odpowiednio przeszkolonych. Do wnętrza silosu wolno tylko wpuszczać pracowników w specjalnym oprzyrządowaniu. Wszelkie czynności wykonywane wewnątrz komór mącznych powinny odbywać się pod nadzorem osoby specjalnie wyznaczonej przez kierownika zakładu. Pracownicy muszą posiadać odpowiedni ubiór ochronny, powinni być wyposażeni w hermetyczne lampy elektryczne o napięciu zredukowanym do 24V. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest używanie w komorach mącznych hermetycznych lamp kieszonkowych o zasilaniu bateryjnym o napięciu do 6V. 13

16 Mąkę magazynowaną luzem, w silosach dowozi się w specjalnych cysternach (mąkowozach). Ze zbiorników mąka transportem pneumatycznym (niekiedy transportem spiralnym lub mechanicznie) jest przemieszczana do stanowiska przygotowania ciasta. W małych zakładach załadunek mąki do silosu może odbywać się mechanicznie przy pomocy przenośnika ślimakowego i czerpakowego. Rys. 6. Schemat pneumatycznego transportu mąki w piekarni [1, s. 124], linia ciągła oznacza przewody dla mieszaniny powietrza z mąką (70 kpa), przerywana przewody czystego powietrza (70 kpa), linia przerywana dwoma punktami przewód sprężonego powietrza (600 kpa), 1 silosy; 2 waga wozowa, 3 dmuchawy, 4 wybieraki, 5 przenośnik łańcuchowy, 6 filtrocyklon, 7 waga dozująca do mąki, 8 zasilacze śluzowe z napędem, 9 rozdzielacze dwudrogowe, 10 rozdzielacze ośmiodrogowe, 11 filtry kopertowe, 12, 13 przesiewacz z zasypem, 14 zapora magnesowa, 15 przenośnik, 16 sygnalizatory napełnienia, 17 sprężarka, 18 kontrolne wzierniki, 19 przenośnik ślimakowy, 20 zbiornik, 21 filtr rękawowy, 22 rozdzielacze 3 drogowe, 23 sygnalizatory napełnienia zbiorników produkcyjnych, 24 wybieraki ślimakowe, 25 wagi dozujące, 26 miesiarki, 27 filtr rękawowy, 28 silosy produkcyjne (dzielone) Cysterny rozładowywane są w piekarniach przemysłowych przy pomocy dmuchaw (sprężarek) stacjonarnych. W piekarniach małych i średniej wielkości rozładunku dokonuje dostawca, przy użyciu sprężarki zainstalowanej na cysternie, podłączenie do źródła energii elektrycznej zapewnia piekarnia. Mąkowóz rozładowuje kierowca pojazdu po połączeniu króćca zbiornika z elastycznym wężem połączonym z rurą doprowadzającą mąkę do elementów transportu pneumatycznego w piekarni. 14

17 Główne elementy transportu pneumatycznego Urządzenia tłoczące lub ssące umożliwiają wytwarzanie sprężonego powietrza, które transportuje mąkę. Zazwyczaj wykorzystywana jest dmuchawa rotacyjna (typu Roots a). Składa się ona z dopasowanych w kształcie cyfry 8 tłoków. Tłoki wirując zasysają powietrze przez specjalny filtr, sprężają je i wypychają do przewodu rurowego. Rys. 7. Schemat pracy dmuchawy typu Rootsa [1, s. 127], 1 korpus, 2 przewód ssący, 3 przewód tłoczący, 4 tłoki wirujące, 5 przestrzeń ssąca, 6 przestrzeń tłocząca, 7 komora Przewody transportujące to odcinki proste i łukowe, bez szwu, o średnicy mm, wykonane ze stali lub z tworzywa sztucznego (z wkładką antystatyczną). Często w przewód wstawia się okienka w postaci krótkich odcinków rur ze szkła w celu obserwowania transportu. Zasilacze to urządzenia podające mąkę do sieci transportu pneumatycznego, jednocześnie uniemożliwiając wypływ powietrza z sieci na zewnątrz. Często stosowany jest zasilacz śluzowy (dozator rotacyjny). Dzięki obrotom silnika mąka przesypuje się między łopatkami do dolnej części korpusu, przez którą przepływa powietrze. Powietrze miesza się z mąką i wpływa do rury transportowej. Dozator musi być szczelny co uzyskuje się przez uszczelnienie łopatek wirnika dzięki nakładaniu na krawędzie wirnika listw z brązu. 15

18 Rys. 8. Zasilacz śluzowy [1, s. 134] 1 korpus, 2 wirnik na łożyskach tocznych, 3 pokrywa z przelotem, 4 przewód do wyrównywania ciśnienia w komorach wirnika, 5 uszczelniająca listwa z brązu, 6 wlot powietrza, wylot materiału, 8 wylot mieszaniny Przenośnik zgarniakowy (redler) w przenośniku mąka jest przesuwana w rynnie przez zgarniacze zamocowane na łańcuchu, którego prędkość wynosi 0,10 0,40m/s. Stosuje się redlery o różnych kształtach, od poziomych przez pochyłe do pionowych. Dla właściwej eksploatacji redlerów niezbędny jest należyty naciąg łańcuchów i konserwowanie mechanizmów, głównie smarowanie łożysk. Zawory kierunkowe (rozdzielacze wielodrogowe) umożliwiają zmianę drogi mąki w sieci transportu pneumatycznego przez rozgałęzienie jednego przewodu w kilku kierunkach. W głowicy zaworu jest tyle otworów wyjściowych w ilu kierunkach jest dostarczana mąka, a tylko jeden otwór wlotowy. Przez odpowiednie przestawienie mąka może być kierowana do różnych wylotów. Przesiewacz służy do wydzielania zanieczyszczeń z mąki oraz jej rozpulchniania i napowietrzania. Głównymi elementami przesiewacza są: stożkowe sito, przenośnik ślimakowy i wirnik ze szczotkami, napędzane silnikiem elektrycznym przez przekładnię pasową. W górnej części przesiewacza znajduje się króciec, do którego można przymocować rękaw filtracyjny. Mąka dostaje się do przesiewacza przez otwór wlotowy i jest przemieszczana za pomocą ślimaka do stożkowego sita, przez które przedostaje się, by opaść do wylotu. Zanieczyszczenia pozostałe na sicie są transportowane za pomocą wirnika i odprowadzane przez otwór. Stosowane są także przesiewacze dostosowane do przyjęcia mąki w workach, zaopatrzone w urządzenie zasypowe. 16

19 Rys. 9. Przesiewacz mąki [1, s. 142] 1 otwór wlotowy, 2 wylot, 3 otwór (wylot zanieczyszczeń) Waga dozująca jednorazowo umożliwia zważenie 150kg mąki. Składa się ze zbiornika na mąkę i układu wagowego. Napełnienie zbiornika odbywa się za pośrednictwem rękawów elastycznych. Ilość mąki do zważenia ustala się za pomocą wskazówki na skali wagi. Wyłącznik wagi działa przez układ cięgnowy, powodując wstrzymanie dozowania mąki do dozownika i zsypanie jej lejem po uruchomieniu dźwigni otwierającej wylot mąki. Waga (dozownik) jest najczęściej zainstalowana w dziale produkcyjnym (ciastowni). Rys. 10. Waga dozująca [1, s. 156] 1 zbiornik mąki, 2 elastyczne rękawy wlotu mąki, 3 skala wagi z mechanizmem do ustalenia danej porcji mąki, 4 mechanizm wagi, 5 układ cięgnowy, 6 lej, 7 dźwignia otwierająca wylot mąki 17

20 Tablica sterująca praca całej linii jest zautomatyzowana i sterowana automatycznie często za pomocą modułu komputerowego. Ciąg transportu pneumatycznego umożliwia również przyjmowanie mąki dostarczanej awaryjnie w workach. Instalacje transportu pneumatycznego są montowane w specjalnych pomieszczeniach, zazwyczaj przylegających do ciastowni. Instalacje transportu pneumatycznego w zależności od sposobu rozwiązania dzieli się na: ssące, tłoczące, ssąco-tłoczące, a pod względem wielkości ciśnienia na: niskoprężne, wysokoprężne. Stosowane w piekarniach instalacje transportu pneumatycznego różnią się zarówno rozwiązaniami funkcjonalnymi, w zależności od wielkości piekarni, jak i stopniem zautomatyzowania. Różnica między tradycyjnym przewozem mąki i przewozem luzem polega głównie na: zastąpieniu ciężkich, ręcznych czynności ładunkowych czynnościami zmechanizowanymi i zautomatyzowanymi, wyeliminowaniu opakowania (worków) oraz pakowania, zastosowaniu specjalnych pojazdów, zamiast uniwersalnych środków transportowych. Korzyści wynikające z przewozu i składowania mąki luzem. Korzyści techniczne: wyeliminowanie ciężkich prac ładunkowych przez zastosowanie kompleksowej mechanizacji i automatyzacji, poprawa warunków bhp, zmniejszenie niezbędnej powierzchni magazynowej, przyspieszenie procesu dojrzewania mąki przez jej napowietrzenie podczas transportu pneumatycznego i stworzenie możliwości podgrzewania mąki. Korzyści ekonomiczne: prawie dwukrotnym zwiększeniu wydajności pracy w sferze transportu, a także czynności poprzedzających w młynie i wykonywanych w piekarni, zmniejszeniu kosztów transportu i magazynowania, większej efektywności inwestycji. 18

21 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie środki transportu wewnętrznego stosowane są w piekarni do transportu mąki w workach? 2. W jaki sposób należy prawidłowo obsługiwać wózki ręczne? 3. Które z wózków podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego? 4. Z jakich elementów zbudowane są wózki widłowe? 5. Które instalacje są niezbędne w magazynie? 6. Jakie środki transportu wewnętrznego umożliwiają przemieszczanie worków z mąką w kierunku pionowym? 7. Z jakich głównych elementów składa się transport pneumatyczny? 8. Jakie główne elementy budowy można wyróżnić w silosie? 9. Na czym polega zjawisko powstawania zwisów mąki w silosie? 10. Co jest przyczyną powstawania zwisów mąki w silosie? 11. Które przenośniki umożliwiają mechaniczny załadunek i rozładunek silosów? 12. Czym charakteryzuje się magazynowania mąki w opakowaniu? 13. Czym charakteryzuje się magazynowania mąki luzem? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Rozwiąż krzyżówkę. 1. Wózki, których nie wolno ciągnąć za sobą, lecz należy pchać przed sobą. 2. Układa się na nich worki z mąką. 3. Urząd Dozoru..., któremu podlegają wózki jezdne. 4. Jeden z ześlizgów. 5. Podnośnik używany do transportu worków z mąką. 6. Układ... umożliwiający podnoszenie i opuszczanie platformy wózka widłowego. 7. Instalacja niezbędna w magazynie

22 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z warunkami magazynowania mąki w workach, 2) przeanalizować budowę, działanie i obsługę środków transportu wewnętrznego służących do transportu worków z mąką, 3) rozwiązać krzyżówkę, 4) odczytać hasło, 5) zapisać i zaprezentować rozwiązanie krzyżówki. Wyposażenie stanowiska pracy: film dydaktyczny nt. Dostawa i magazynowanie mąki w opakowaniu, schematy środków transportu wewnętrznego służących do transportu worków z mąką, diagram krzyżówki, przybory do pisania. Ćwiczenie 2 Zidentyfikuj rodzaj podnośnika pokazanego na rysunku. Omów jego zastosowanie, budowę, działanie i zasady prawidłowej eksploatacji. Rysunek do ćwiczenia 2. Podnośnik... [7, s. 131] 20

23 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) określić rodzaj podnośnika, który umożliwia transport mąki w workach, 2) zapoznać się z budową i działaniem podnośnika, 3) określić zasady prawidłowej eksploatacji zgodne z bhp, 4) zaprezentować rozwiązanie. Wyposażenie stanowiska pracy: schemat budowy silosu na mąkę, model silosu na mąkę, foliogramy/plansze ukazujące powstawanie zwisów mąki w silosie, zeszyt, przybory do pisania. Ćwiczenie 3 Na schemacie przedstawiającym ciąg transportu pneumatycznego wskaż: a) najkrótszą drogę przebiegu mąki z cysterny samochodowej do dzieży w ciastowni, b) miejsca występowania zaworów kierunkowych (rozdzielaczy). W oparciu o schemat budowy rozdzielacza dwudrożnego, wyjaśnij zasadę działania zaworów kierunkowych. Rysunek do ćwiczenia 3. Zawór kierunkowy [6, s. 18] 1 otwór przelotowy, 2 zamknięty otwór wylotu, 3 głowica, 4 tarcza przesłonowa. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z budową, działaniem i obsługą ciągu transportu pneumatycznego, 2) przeanalizować schemat ciągu transportu pneumatycznego, 3) wskazać najkrótszą drogę przebiegu mąki z cysterny samochodowej do dzieży w ciastowni, 4) wskazać miejsca występowania zaworów kierunkowych (rozdzielaczy), 5) przeanalizować schemat budowy zaworu dwudrożnego, 6) omówić działanie zaworu dwudrożnego, 7) w oparciu o działanie rozdzielacza dwudrożnego, wyjaśnij zasadę działania zaworów kierunkowych. 21

24 Wyposażenie stanowiska pracy: film dydaktyczny nt. Transport pneumatyczny mąki, schemat ciągu transportu pneumatycznego, schemat budowy zaworu dwudrożnego (dwukierunkowego), model zaworu dwudrożnego. Ćwiczenie 4 Narysuj schemat budowy silosu magazynowego na mąkę. Wyjaśnij działanie poszczególnych elementów budowy silosu. Oceń wpływ konstrukcji wybieraka ślimakowego na prawidłową pracę silosu. Rysunek do ćwiczenia 4. Schemat wybierania mąki ze zbiornika przy użyciu wybieraka ślimakowego [1, s. 131] a) o zmiennym skoku i zmiennej średnicy zwojów, b) o stałym skoku i stałej średnicy zwojów Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z budową silosu, jego poszczególnymi elementami, 2) narysować uproszczony schemat budowy silosu zaznaczając jego poszczególne elementy budowy, 3) określić działanie poszczególnych elementów budowy silosu, 4) przeanalizować budowę i działanie wybieraka ślimakowego, 5) dokonać analizy pracy wybieraka w zależności od różnic związanych z jego konstrukcją, 6) zapisać i zaprezentować rozwiązanie. Wyposażenie stanowiska pracy: schemat budowy silosu na mąkę, model silosu na mąkę, schemat przenośnika ślimakowego, plansze/foliogramy przedstawiające konstrukcję i pracę wybieraka ślimakowego, zeszyt, przybory do rysowania i pisania. 22

25 Ćwiczenie 5 Zidentyfikuj elementy ciągu mącznego przedstawionego na schemacie. Rysunek do ćwiczenia 5. Schemat ciągu mącznego w małym zakładzie piekarskim. [6, s. 132]... przesiewacz,... waga pomostowa zegarowa,... silnik elektryczny,... wsporniki wspierające silosy,... rękaw, przez który zsypuje się mąkę,... przenośnik ślimakowy (poziomy),... podnośnik czerpakowy,... bateria silosów mącznych,... przenośnik ślimakowy,... wzierniki umożliwiające kontrolę stopnia napełnienia silosów,... boczny spust,... przenośnik ślimakowy,... kład ważąco dozujący,... dźwignia otwierająca zbiornik wagi,... dzieża. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z działaniem ciągu mącznego, 2) przeanalizować schemat ciągu mącznego, 23

26 3) opisać jego zasadę działania, 4) dopasować nazwy poszczególnych elementów ciągu transportu pneumatycznego do cyfr oznaczonych na schemacie (od 1 do 15), dopisując odpowiednie cyfry przy danym elemencie, 5) wskazać różnice między ciągiem transportu pneumatycznego, a ciągiem mącznym często stosowanym w małej piekarni (przedstawionym na schemacie), 6) zaprezentować rozwiązanie. Wyposażenie stanowiska pracy: schemat ciągu mącznego, schemat ciągu transportu pneumatycznego, zeszyt, przybory do pisania. Ćwiczenie 6 Porównać i ocenić zalety i wady dostawy i magazynowania mąki w opakowaniu i luzem. Tabela do ćwiczenia 6. Magazynowanie mąki [opracowanie własne] sposób dostawy i magazynowania mąka w opakowaniu (workach) cechy zalety mąka luzem wady Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się ze sposobem dostawy i magazynowania mąki w workach i luzem, 2) porównać dostawę i magazynowanie mąki w workach i luzem, 3) wskazać zalety i wady poszczególnych rodzajów dostawy i magazynowania mąki, 4) wypełnić tabelkę, 5) zaprezentować pracę. Wyposażenie stanowiska pracy: filmy dydaktyczne nt. Dostawa i magazynowanie mąki w opakowaniu, Transport pneumatyczny mąki, foliogramy/plansze przedstawiające sposób magazynowania mąki w opakowaniu oraz silosach, zeszyt, przybory do pisania. 24

27 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić środki transportu wewnętrznego stosowane do transportu mąki w workach? 2) określić prawidłowe zasady obsługi wózków ręcznych? 3) wskazać, które z wózków podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego? 4) scharakteryzować budowę wózków widłowych? 5) wskazać instalacje, które są niezbędne w magazynie? 6) wymienić środki transportu wewnętrznego umożliwiają przemieszczanie worków z mąką w kierunku pionowym? 7) scharakteryzować budowę i działanie podnośnika szczebelkowego? 8) omówić działanie transportu pneumatycznego? 9) wymienić główne elementy transportu pneumatycznego? 10) określić przeznaczenie głównych elementów transportu pneumatycznego? 11) scharakteryzować budowę i działanie zaworu kierunkowego? 12) określić cel stosowania głównych elementów budowy silosu? 13) scharakteryzować zjawisko powstawania zwisów mąki w silosie? 14) wskazać przyczyny powstawania zwisów mąki w silosie? 15) wskazać sposoby, które zapobiegają powstawanie zwisów mąki w silosie? 16) wymienić przenośniki, które umożliwiają mechaniczny załadunek i rozładunek silosów? 17) wymienić zalety i wady magazynowania mąki w opakowaniu? 18) wymienić zalety i wady magazynowania mąki luzem? 19) porównać warunki magazynowania mąki w opakowaniu i luzem? 25

28 4.2. Maszyny i urządzenia magazynowe Materiał nauczania Wyposażenie techniczne magazynów zależy od ich wielkości i konstrukcji. W magazynie poza wyposażeniem podstawowym powinny znajdować się przesiewacze, przyrządy kontrolno-pomiarowe: wagi, termometry, psychrometry itp. oraz sprzęt przeciwpożarowy: gaśnice, hydranty, łopaty skrzynki z piaskiem. Każda maszyna powinna być zaopatrzona w dokumentację techniczno-ruchową. Pracownicy przed obsługą maszyn i urządzeń magazynowych muszą zaznajomić się z DTR i przejść odpowiednie przeszkolenie. Pracownikom nie wolno dokonywać napraw maszyn i urządzeń magazynowych. Dozwolone jest to tylko osobom specjalnie przeszkolonym i wyznaczonym do napraw i konserwacji. Pracowników magazynu obowiązuje znajomość postępowania związanego z ochroną przeciwpożarową oraz użytkowania podstawowego sprzętu gaśniczego. Przesiewacze Przesiewacze mąki umożliwiają oddzielenie od niej wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń jednocześnie spulchniając ją i napowietrzając. Istnieje kilka rodzajów przesiewaczy. W dużych zakładach piekarskich, w których znajduje się transport pneumatyczny, przesiewacze znajdują się w ciągu transportu pneumatyczego lub stanowią jego zakończenie. W zakładach rzemieślniczych stosowane są przesiewacze wolnostojące, do przesiania mąki bezpośrednio z worków. Mąka po przesianiu podawana jest bezpośrednio do dzieży. Przesiewacz odśrodkowy Przesiewacz zazwyczaj wyposażony jest w stolik (podpórkę) przeznaczony do kładzenia worka z mąką. Mąka wsypywana jest do sita przez wsyp mąki. Sito wykonuje ruch obrotowy, siła odśrodkowa oddziałuje na cząstki mąki, powodując jej przesianie. Przenośnik przemieszcza mąkę na wysokość wylotu. Kształt rury wysypowej umożliwia bezpośrednie dozowanie mąki np. do miesiarki. Po przesianiu mąki, przy wyłączonym urządzeniu, sito należy ręcznie oczyścić z zanieczyszczeń mąki. Wymiana sita na specjalną tarkę pozwala użytkować urządzenie do tarcia bułki. Rys. 11. Przesiewacz odśrodkowy a) widok ogólny [www.jeremy.pl], b) schemat budowy [opracowanie własne] 1 zasyp mąki, 2 sito, 3 przenośnik ślimakowy, 4 wylot przesianej mąki, 5 korpus przesiewacza z układem napędowym, 6 podest do układania worka z mąką 26

29 Aby przesiać mąkę należy: włączyć maszynę, wsypać mąkę (kosz mieści ok. 1 worka mąki), odebrać przesianą mąkę do dzieży lub worka zamocowanego do rury wylotowej, oczyścić sito przy wyłączonym urządzeniu. Aby zetrzeć bułkę należy: wyluzować śruby zaciskowe sita (dostęp przez drzwiczki serwisowe), zamienić sito na tarkę, wrzucać systematycznie kawałki suchej bułki, odebrać tartą bułkę do worka. Przesiewacz bębnowy Mąka przez zasyp, a następnie przenośnik ślimakowym przedostaje się do sita bębnowego. Tam jest rzucana za pomocą wirujących cepów. Przesiana mąka po przejściu przez otwory sita spada do rynny, w której pracuje przenośnik ślimakowy. Zanieczyszczenia, które gromadzą się wewnątrz sita bębnowego, są odprowadzane przez specjalny wylot. Z przesiewaczem może współpracować przenośnik czerpakowy, który odbiera przesianą mąkę i wynosi ją na dowolną wysokość. Przed uruchomieniem przesiewacza bębnowego należy sprawdzić czystość sit, ich umocowanie do ram bębna, drożność wylotów na odpady, naciąg pasów przenoszących napęd oraz napełnienie smarowniczek smarem. Sprawdzanie przesiewacza może się odbywać tylko podczas postoju maszyny Rys. 12. Przesiewacz bębnowy [opracowanie własne] 1 zasyp mąki, 2 przenośnik ślimakowy, 3 sito, 4 wylot przesianej mąki, 5 wylot zanieczyszczeń Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze przesiewaczy mąki to: porażenie prądem elektrycznym, uderzenie przez wózek z workiem mąki, pochwycenie przez ruchome elementy przesiewacza (przesiewacza odśrodkowego), szkodliwe działanie pyłów mąki unoszących się w powietrzu podczas przesiewania, wybuch na skutek nagromadzenia się pyłu mącznego w powietrzu, upadek np. worka z mąką. 27

30 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas obsługiwania przesiewaczy. Pracownik korzystający z przesiewcza mąki musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi tego urządzenia oraz być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawiczki, odpowiednie obuwie antypoślizgowe. Należy przestrzegać zasad ergonomii przy załadunku worków na wózek jezdny. Oczyszczanie mąki z zanieczyszczeń magnetycznych odbywa się za pomocą wychwytywacza magnetycznego, który może być zainstalowany jako element w przesiewaczu bębnowym lub jako oddzielne urządzenie. Wagi Wagi służą do pomiaru masy. Wagi (działające w oparciu o porównanie siły, z jaką Ziemia przyciąga ważone ciało, z siłą równoważącą, wytworzoną w układzie pomiarowym wagi) można podzielić na: dźwigniowe /odważnikowe/: ze stałą lub zmienną długością ramion, równoramienne np. szalkowa, nierównoramienne np.: dziesiętna, pomostowa, uchylne, elektroniczne, i inne. Waga pomostowa-wozowa Waga pomostowa wozowa służy do ważenia mąkowozów (pojazdów). W celu skontrolowania ilości mąki przyjmowanej do silosów magazynowych waży się cysternę samochodową z mąką, a po przyjęciu mąki do silosów następuje ponowne ważenie cysterny, lecz już opróżnionej z mąki. Różnica ciężaru cysterny napełnionej i opróżnionej daje ilość mąki przyjętej do silosów. Pomost wagowy, na który wjeżdża cysterna, stanowi płytę, której powierzchnia jest zrównana z powierzchnią nawierzchni jezdnej. Urządzenia wskazujące wynik ważenia mogą być wprowadzone do pomieszczenia, w którym przebywa wagowy. Pomost wagowy spoczywa na układzie dźwigniowym wspartym na nożach. Układ wagowy składa się z dźwigni ładunkowych, dźwigni przewodniej, cięgna i dźwigni przesuwnikowiej. Jeżeli pomost wagi nie jest obciążony, wówczas prawy koniec dźwigni jest uniesiony, a przesuwnik znajduje się w lewym końcu, natomiast zębatka znajduje się w położeniu najwyższym. Jeżeli na pomost wjedzie cysterna, dźwignia pomocnicza wraz z przytwierdzonym do niej na stałe ciężarem unosi się. Odpowiednia zapadka zwalnia zębatkę, która spada i uruchamia przesuwnik za pomocą kół zębatych. Przesuwnik porusza się w kierunku strzałki i dochodzi do miejsca, w którym dźwignia pozostanie w równowadze. Następuje wówczas uruchomienie liczydła i ewentualnie mechanizmu zapisującego wynik ważenia. Jeżeli cysterna zjedzie z pomostu, opadnie wówczas długie ramię dźwigni pod wpływem ciężaru. Zębatka unosi się, po czym przesuwnik cofa się i kasuje liczydło (ustawia na 0). Ponieważ cysterna wjeżdżając na pomost wagi powoduje jej wstrząsy, w celu szybszego uspokojenia wagi i chronienia jej od nadmiernych wstrząsów podłączony jest tłumik. Należy dbać, żeby przesuwniki wagi zawsze były ustawione prawidłowo. Podczas drukowania wyniku ważenia dźwigienka naciskowa do drukowania prawidłowo powinna być uruchamiana ostrożnie. Wszystkie części wagi powinny być starannie przeglądane i co najmniej raz w miesiącu czyszczone. Otoczenie wagi powinno być starannie sprzątane, a jezdnia w dni upalne i wietrzne powinna być zraszana wodą. W zimie należy dbać o uprzątanie 28

31 śniegu z otoczenia wagi. Między rampą pomostową a nawierzchnią terenu może się gromadzić piasek, kurz i błoto, które powodują szybkie zużywanie się noży i dźwigni. Zanieczyszczone dźwignie należy oczyścić stalową szczotką i pomalować farbą przeciwkorozyjną. Po oczyszczeniu waga powinna być sprawdzona ze zwróceniem uwagi na to, czy wszystkie noże są osadzone prawidłowo. Nie wolno polewać pomostu wagi wodą. Rys. 13. Waga pomostowa wozowa [6, s. 9] 1 pomost wagowy, 2 dźwignie ładunkowe, 3 dźwignia przewodnia, 4 cięgno, 5 dźwignia przesuwnikowa, 6 przesuwnik, 7 dźwignia pomocnicza, 8 zębatka, 9 koła zębate, 10 tłumik, 11 ciężar, 12 cysterna Najnowsze wagi samochodowe składają się z pomostów wagowych, przetworników tensometrycznych, modułu cyfrowego oraz komputera PC. Pomost wagi może być zagłębiony w podłożu lub wyniesiony. Obciążenie max może wahać się od 30 60t w zależności od wagi. Dokładność ważenia wynosi od 0,5kg do 2kg, odpowiednio do nośności wagi. Umożliwia ważenie pojazdów o długości nie przekraczającej długości pomostu wagi. Warunki prawidłowego użytkowania wagi samochodowej: wjazd i zjazd z pomostu wagi z prędkością do 5 km/h, zakaz nagłego hamowania na pomoście wagowym, w czasie silnych wyładowań atmosferycznych należy wyłączyć zasilanie wagi. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wagi należy utrzymywać przestrzeń pod pomostem wagi w czystości. Niedopuszczalne jest, aby w przestrzeni pomiędzy pomostami oraz podłożem, a pomostami, znajdowały się materiały, które mogłyby spowodować złe działanie lub uszkodzenie wagi. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby przestrzeń obok przetworników tensometrycznych była w należytej czystości (niedopuszczalne jest blokowanie czymkolwiek pracy przetworników). 29

32 Rys. 14. Pomost wagi pomostowej wozowej zagłębiony w podłożu [www.radwag.pl] Ważenie surowców w magazynie i półproduktów również w innych pomieszczeniach produkcyjnych odbywa się m.in. na wagach pomostowych (mechanicznych lub elektronicznych), dziesiętnych, szalkowych oraz uchylnych. Waga pomostowo uchylna (mechaniczna) Wagi te mogą być wykonane w wersji wolnostojącej lub fundamentowej. Pomost wagi oparty jest na czterech ostrzach noży ładunkowych, może się on kołysać na wszystkie strony. Wielkość wahań ograniczają specjalne odboje pomostowe. Obciążenie pomostu przenosi się na przyrząd uchylny, wskazujący samoczynnie wynik ważenia. Do ważenia nie używa się odważników, odczyt odbywa się na skali kołowej. Przyrząd uchylny składa się z dwóch równolegle pracujących dźwigni uchylnych, zawieszonych na elastycznych taśmach stalowych. Przy obciążaniu pomostu stalowe taśmy nawijają się na odpowiednie krzywki powodując ruch wskazówki. Przyrząd uchylny znajduje się w głowicy i jest zabezpieczony przed kurzem i wilgocią za pomocą uszczelki gumowej i zamknięcia hydraulicznego. Specjalne urządzenie uruchamiane korbką umożliwia zamknięcie mechanizmu wagi dla zabezpieczenia go przed wstrząsem przy przenoszeniu. Waga posiada regulowany tłumik olejowy, tłumiący wahania wskazówki podczas ważenia towaru. Wagi posiadają zróżnicowane wymiary pomostów i nośności maksymalną od 25 kg do 3000 kg w zależności od typu. Rys. 15. Waga pomostowo-uchylna [www.wagmar.com.pl] 30

33 Waga dziesiętna przesuwnikowa Waga posiada dźwigniowy układu zwielokrotniający ciężar odważnika., dla wagi dziesiętnej jest on 10 krotnie zwiększony. Nadaje się do ważenia produktów o dużej masie (powyżej kilku kilogramów). Nie wymaga stosowania kłopotliwych w użytkowaniu i kosztownych dużych odważników. Ważony przedmiot należy położyć na platformie, która związana jest z belką główną za pośrednictwem dźwigni nośnych. Dzięki temu miejsce położenia ładunku na platformie nie ma wpływu na wynik pomiaru. Długości dźwigni i miejsce ich zawieszenia na belce są tak dobrane, że równowaga zostaje osiągnięta wówczas, gdy na szalce jest odważnik o masie dziesięciokrotnie mniejszej od znajdującej się na platformie. W celu dokładnego zrównoważenia belki nośnej, jest umieszczony na niej ruchomy obciążnik zwany przesuwnikiem. Wynikiem pomiaru na wadze dziesiętnej jest suma masy odważnika umieszczonego na szalce pomnożona przez dziesięć i wartości odpowiadającej położeniu przesuwnika. Rys. 16. Waga dziesiętna [3, s. 128] 1 przesuwnik, 2 belka główna, 3 i 6 dźwignie nośne, 4 ważony ładunek, 5 platforma, 7 szalka odważnikowa Waga szalkowa Jest to waga mechaniczna, której działanie oparte jest na zasadzie porównywania mas. Może być stosowana w miejscach o bardzo dużym zapyleniu i wilgotności. Można na niej ważyć surowce (półprodukty) o max wadze od 1 do 20 kg w zależności od modelu wagi. Do prawidłowego działania wymaga odważników legalizowanych. Rys. 17. Waga szalkowa [www.exalt.home.pl/wagi.php] 31

34 Rys. 18. Komplet odważników [www.exalt.home.pl/wagi.php] Waga uchylno-odważnikowa Waga uchylno-odważnikowa pozwala na szybkie i dokładne ważenie towarów o ciężarze do 1kg bez użycia odważników. Obciążenie maksymalne to 15 kg. Zakres ważenia 100g 15kg. Siłą równoważącą wagi jest ciężar wbudowanego, umocowanego obrotowo obciążnika oraz ciężar odważników stawianych na szalce. Ważoną masę kładzie się na szalce opartej na łożysku nożowym związanym z belką. Na drugim końcu belki oparta jest szalka, na którą kładzie się odważniki w celu zgrubnego zrównoważenia (z dokładnością do l kg). Stateczność szalek zapewniają dźwignie oraz wysięgniki. Na wysięgniku znajduje się nóż łożyska. Jest ono związane za pomocą łącznika z dźwignią połączoną ze wskazówką. Na końcu dźwigni jest umocowany obrotowy obciążnik równoważący ważoną masę w zakresie od 0 do l kg, a wynik równoważenia odczytuje się na podzielni. Wagi uchylne należy bardzo dokładnie ustawić względem pionu, stąd są wyposażone są one w poziomnice (najczęściej kuliste) i wkręcane nóżki, służące do korekcji ustawienia. a) b) Rys. 19. Waga uchylno odważnikowa a) widok ogólny [www.wagmar.com.pl], b) schemat budowy [3, s.130] 1 podzielnia, 2 wskazówka, 3 i 4 dźwignie, 5, 14 wysięgniki, 6 łącznik, 7 nóż łożyska, 8 szalka na odważniki, 9 nóżka, 10 belka, 11 szalka, na której kładzie się ważony produkt, 12 obciążnik, 13 dźwignia Wagi mechaniczne nadal stosowane są w cukierniach lecz coraz częściej zastępowane są przez wagi elektroniczne. Działanie wag elektronicznych opiera się na wykorzystaniu zależność parametrów elektrycznych od siły przyłożonej do czujnika. Wagi wyposażone są w cyfrowy układ wskazujący. 32

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12.

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210299 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383355 (51) Int.Cl. B65B 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.09.2007

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WAGA OSOBOWO-LEKARSKA WPL-150

OPIS TECHNICZNY WAGA OSOBOWO-LEKARSKA WPL-150 OPIS TECHNICZNY WAGA OSOBOWO-LEKARSKA WPL-150 LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska 58 tel. (0-81) 746-10-41, 745-06-40 tel./ fax (0-81) 745-06-38, 745-06-41 e-mail: mark@fawag.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314361 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 20.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: B65B 3/00 (54)

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY

BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

F A B R Y K I FAWAG S.A. OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAG POMOSTOWYCH. wersja N

F A B R Y K I FAWAG S.A. OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAG POMOSTOWYCH. wersja N L U B E L S K I E F A B R Y K I W A G FAWAG S.A. OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAG POMOSTOWYCH TP-1/1 TP-6/1 PM-1/1 PM-6/1 wersja N LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska

Bardziej szczegółowo

Przenośniki i dozowniki ciał sypkich.

Przenośniki i dozowniki ciał sypkich. Przenośniki i dozowniki ciał sypkich. Transport w zakładach chemicznych możemy podzielić na: transport zewnętrzny transport wewnętrzny Na terenie zakładu w ramach transportu wewnętrznego rozróżniamy: dźwignice

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

:: odpylanie to nasza specjalność! ::

:: odpylanie to nasza specjalność! :: OFERTA ODPYLACZE :: :: Odpylacze filtracyjne, workowe typ FZ3 z certyfikatem ATEX dla pyłów St1 i St2. Filtry typu FZ3 są odpylaczami kompaktowymi, charakteryzującymi się: zastosowaniem dla przemysłu meblarskiego,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH Przed przystąpieniem do montażu bramy należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania brama powinna leżeć poziomo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 46 GLT 48 Pojemniki wielkogabarytowe 50 VDA-GLT 5 KOLOX 54 KOLOX specjalny 57 PALOX Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 47 Pojemniki wielkogabarytowe VDA-GLT / KOLOX / KOLOX specjalny Składane, do składowania

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

POŁAUTOMATYCZNY SYSTEM FILTRUJĄCY PRZEZNACZONY DLA PYLISTYCH SUCHYCH MATRIAŁÓW

POŁAUTOMATYCZNY SYSTEM FILTRUJĄCY PRZEZNACZONY DLA PYLISTYCH SUCHYCH MATRIAŁÓW POŁAUTOMATYCZNY SYSTEM FILTRUJĄCY PRZEZNACZONY DLA PYLISTYCH SUCHYCH MATRIAŁÓW Filtr z mechanicznym systemem czyszczącym Filtr powietrza ma zastosowanie w silosach napełnianych pneumatycznie suchym pylistym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI. z dnia...2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI. z dnia...2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI z dnia...2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego Na podstawie art. 237 15 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

P.P.H.U. PRAMAL 25-34 KIELCE, ul. Zagórska 167 tel. 041 3682629 mob. 606-171-964

P.P.H.U. PRAMAL 25-34 KIELCE, ul. Zagórska 167 tel. 041 3682629 mob. 606-171-964 P.P.H.U. PRAMAL 25-34 KIELCE, ul. Zagórska 167 tel. 041 3682629 mob. 606-171-964 Maszyna typu DWU to wagopakarka odważająca w trybie netto mąkę, kaszę, otręby, pasze i inne substancje sypkie. W wersji

Bardziej szczegółowo

I. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu. Kontrola organoleptyczna - I etap

I. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu. Kontrola organoleptyczna - I etap ZAŁĄCZNIK Nr 3 SPOSÓB OCENY STANU TECHNICZNEGO UKŁADU WYDECHOWEGO I POMIARU POZIOMU HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO PODCZAS POSTOJU POJAZDU ORAZ SPOSÓB KONTROLI STANU TECHNICZNEGO SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO PODCZAS PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO Wciągniki łańcuchowe RZC Podnośniki Brano katalog 2 ` TYP UDŹWIG LICZBA ŁAŃCUCHÓW ŁAŃCUCH NACISK NA DŹWIGNIĘ (N) PRĘDKOŚĆ WCIĄGANIA (M/MIN)* ZAKRES TEMPERATUR PRACY (

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD Suszarki do tarcicy Maszyny i urządzenia Klasa III TD Wstęp drzewo w stanie żywym zawiera znaczne ilości wody - niezbędnej do jego życia po jego ścięciu pień również zawiera duże jej ilości drewno o zbyt

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy MURARZ TYNKARZ. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy MURARZ TYNKARZ. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy MURARZ TYNKARZ pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO-

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- Gdynia -NGO- 1998 1/12 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i KLIMATYZACYJNYCH KLIMOR Spółka z o.o. 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8 tel. (058) 622-30-81 fax. (058)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie bhp pracowników obsługujących przenośniki

Szkolenie bhp pracowników obsługujących przenośniki Szkolenie bhp pracowników obsługujących przenośniki Praktyczne szkolenia BHP Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników 1 Praktyczne szkolenia BHP Szkolenie bhp pracowników obsługujących 1 Rodzaje przenośników

Bardziej szczegółowo

Przyjazny dla środowiska Niezależny Ekonomiczny

Przyjazny dla środowiska Niezależny Ekonomiczny Przyjazny dla środowiska Niezależny Ekonomiczny mechaniczny załadunek przy pomocy niecki zasypowej wyposażonej w mechanizm regulacji wysokości pobieranie asfaltu przy pomocy ładowarek kołowych pobieranie

Bardziej szczegółowo

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, przeznaczone do podnoszenia i hamowania podczas napinania przewodów. Opcjonalnie oferuje również

Bardziej szczegółowo

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO z dnia 31 sierpnia 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego. (Dz. U. Nr 45 poz. 252.) Na podstawie art. 3 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej PRASA FILTRACYJNA Podstawy procesu filtracji Podstawy procesu filtracji obowiązujące dla przystępujących do tego ćwiczenia podane są w instrukcji do ćwiczenia " Filtracja prowadzona przy stałej różnicy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

www.zuptor.pl NASIENNICTWO MAGAZYNOWANIE TRANSPORT ZIARNA

www.zuptor.pl NASIENNICTWO MAGAZYNOWANIE TRANSPORT ZIARNA www.zuptor.pl NASIENNICTWO MAGAZYNOWANIE TRANSPORT ZIARNA Magazynowanie silosy zbożowe pojemność od 30 do 150 ton lej stożkowy stanowiący dno silosu podwójny płaszcz blachy ocynkowanej, zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY A21C 9/06 ( ) Urządzenie do wytwarzania ciastek, z elektronicznym układem sterującym

OPIS PATENTOWY A21C 9/06 ( ) Urządzenie do wytwarzania ciastek, z elektronicznym układem sterującym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203854 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382523 (51) Int.Cl. A21C 9/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.05.2007

Bardziej szczegółowo

Podłączanie wskaźników obciążenia w układzie zawieszenia pneumatycznego

Podłączanie wskaźników obciążenia w układzie zawieszenia pneumatycznego Informacje ogólne Informacje ogólne Często wymaga się stosowania zewnętrznego wskaźnika obciążenia, np. podczas załadunku wózka widłowego, tak aby kierowca widział ile ładunku umieszczono na platformie.

Bardziej szczegółowo

1.1. Akty prawne 12 1.2. Zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników 13. 2.1. Zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie ochrony pracy 15

1.1. Akty prawne 12 1.2. Zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników 13. 2.1. Zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie ochrony pracy 15 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego 11 1. Podstawowe przepisy prawne obowiązujące w produkcji wyrobów spożywczych 12 1.1. Akty prawne 12

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

MSSB S, M MSSB AM MSSB BS

MSSB S, M MSSB AM MSSB BS SEPARATOR SITOWO WIBRACYJNY Separatory sitowo wibracyjne stosowane są w liniach wstępnego i właściwego czyszczenia zbóż i innych nasion uprawnych do wydzielania zanieczyszczeń większych i mniejszych od

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe

Odkurzacze przemysłowe Odkurzacze przemysłowe DEBUS Budujemy Istnieje odkurzacze możliwość przemysłowe dopasowania wszelkich pod każdego elementów według wymagań stawianych przez problem Klienta. Klienta. konstrukcyjnych Odkurzacz

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16 PL 221950 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221950 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400725 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac transportowych. UWAGA Prace transportowe wiążą się

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TRANSPORTU BIOMASY - DOŚWIADCZENIE I OFERTA FIRMY FP ENGINEERING LTD

INSTALACJE TRANSPORTU BIOMASY - DOŚWIADCZENIE I OFERTA FIRMY FP ENGINEERING LTD INSTALACJE TRANSPORTU BIOMASY - DOŚWIADCZENIE I OFERTA FIRMY FP ENGINEERING LTD Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie: testów przemiałowych biomasy, projektowania kompletnych linii, produkcji i dostaw

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO KM 120/150 R P Zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika do profesjonalnego sprzątania dużych powierzchni podłogowych. Zasilana spalinowo (benzyna). 1 Główna szczotka walcowa

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNOWANIE TWORZYWA SZTUCZNEGO

MAGAZYNOWANIE TWORZYWA SZTUCZNEGO MAGAZYNOWANIE TWORZYWA SZTUCZNEGO Systemy magazynowania tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl SYSTEMY MAGAZYNOWANIA TWORZYWA MAGAZYNOWANIE TWORZYWA Szeroka gama profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

PL B1. KRAWIEC BOGUSŁAW, Łódź, PL BUP 20/07. BOGUSŁAW KRAWIEC, Łódź, PL WUP 05/11. rzecz. pat. Bożydar Piotrowski

PL B1. KRAWIEC BOGUSŁAW, Łódź, PL BUP 20/07. BOGUSŁAW KRAWIEC, Łódź, PL WUP 05/11. rzecz. pat. Bożydar Piotrowski RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208568 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 379248 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2006 (51) Int.Cl. B67D 1/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA)

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA) OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA) LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska 58 tel. 081-746-10-41, 081-745-06-40

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP Brykieciarki VOTECS typu Redukcja objętości odpadów Warsztaty i fabryki zajmujące się obróbką drewna codziennie wytwarzają znaczne ilości wiórów i trocin. Odpady te zajmują dużą przestrzeń, zarówno podczas

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn

Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn Pompa centralnego smarowania PA 12 i PA12G Pistolet smarowniczy SP 10 i przewód giętki WP 10 Stanowisko do smarowania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q yi (21J Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO q yi (21J Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61110 WZORU UŻYTKOWEGO q yi (21J Numer zgłoszenia: 110525 Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.01.2000

Bardziej szczegółowo

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 R PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 32-765 RZEZAWA, ul. Przemysłowa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/61-277-21 Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio po sobie

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SMAROWANIA WĘZŁÓW TRĄCYCH W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH Typ SA 1 i SA1G

STANOWISKO DO SMAROWANIA WĘZŁÓW TRĄCYCH W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH Typ SA 1 i SA1G STANOWISKO DO SMAROWANIA WĘZŁÓW TRĄCYCH W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH Typ SA 1 i SA1G Stanowisko do smarowania SA 1 Zastosowanie Stanowisko jest przeznaczone do smarowania węzłów trących w podwoziach pojazdów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX SPIS TREŚCI 1 PRZEZNACZENIE I OPIS... 3 2 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA... 4 3 DANE TECHNICZNE... 5 4 DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU... 6 5 WYMAGANIA BUDOWLANE...

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BIKO-SERWIS J. BIEŃ R. KOZIOŁEK SPÓŁKA JAWNA, Chęciny, PL BUP 23/ WUP 08/12

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BIKO-SERWIS J. BIEŃ R. KOZIOŁEK SPÓŁKA JAWNA, Chęciny, PL BUP 23/ WUP 08/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118989 (22) Data zgłoszenia: 28.04.2010 (19) PL (11) 66064 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Rękawy załadunkowe. Teleskopowe rękawy załadunkowe z zabudowanym filtrem przeciwpyłowym BELLOJET

Rękawy załadunkowe. Teleskopowe rękawy załadunkowe z zabudowanym filtrem przeciwpyłowym BELLOJET Rękawy załadunkowe Teleskopowe rękawy załadunkowe z zabudowanym filtrem przeciwpyłowym BELLOJET Teleskopowe rękawy załadunkowe ze zintegrowanym filtrem BELLOJET ZAPROJEKTOWANE DO EFEKTYWNEGO BEZPYŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE APARATÓW PROCESOWYCH

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE APARATÓW PROCESOWYCH APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE APARATÓW PROCESOWYCH Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2017 r. Typowe elementy konstrukcyjne Każde urządzenie procesowe stanowi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Praktyczne szkolenia BHP Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników 1 Metoda 7 kroków rozwiązywanie problemów krok

Bardziej szczegółowo

Założenia do budowy taśmociągu ogólny opis procesu transportu naczyń i usuwania przez konsumentów resztek odpadów pokonsumpcyjnych

Założenia do budowy taśmociągu ogólny opis procesu transportu naczyń i usuwania przez konsumentów resztek odpadów pokonsumpcyjnych Założenia do budowy taśmociągu ogólny opis procesu transportu naczyń i usuwania przez konsumentów resztek odpadów pokonsumpcyjnych I. Organizacja strefy zdawania naczyń (sala konsumpcyjna) Głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

IV 100/40 M B1 (Z22) Bezpieczeństwo. Dopuszczony do usuwania pyłów niebezpiecznych w strefie 22. Bezobsługowy napęd bezpośredni

IV 100/40 M B1 (Z22) Bezpieczeństwo. Dopuszczony do usuwania pyłów niebezpiecznych w strefie 22. Bezobsługowy napęd bezpośredni IV 100/40 M B1 (Z22) Przemysłowy odkurzacz cyklonowy klasy Super przeznaczony do pracy na sucho spełnia wymogi Dyrektywy ATEX dotyczącej zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem 22. 1 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

The reliable brand! LrK. Jednowałowy system cięcia LRK1000, LRK1400

The reliable brand! LrK. Jednowałowy system cięcia LRK1000, LRK1400 The reliable brand! LrK Jednowałowy system cięcia LRK1000, LRK1400 B Seria LrK Jednowałowy system rozdrabniający Dane techniczne LRK1000 LRK1400 Moc kw 22/30/2 x 22 30/2 x 22 Moc hydrauliczna kw 1,5/1,5/1,5

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 Stabilizator doczepny WS 250 Maksymalna szerokość robocza 2.150 mm 2.500 mm Głębokość robocza 0-500 mm

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179012 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312629 (51) IntCl7: B22C 15/08 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.02.1996 (54)

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja odsiewacza składa się z następujących zespołów: - układu napędowego złożonego z podstawy wraz z obudową łożysk, w której osadzony jest wał

Konstrukcja odsiewacza składa się z następujących zespołów: - układu napędowego złożonego z podstawy wraz z obudową łożysk, w której osadzony jest wał ODSIEWACZ KWADRATOWY MOSC 14 / 18 Odsiewacz kwadratowy jest niezastąpionym urządzeniem do rozfrakcjonowania materiałów sypkich powstałych w wyniku technologicznego rozdrobnienia zboża, kaszy jęczmiennej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Metoda 7 kroków rozwiązywanie problemów krok 1 Krok 1 zrozumienie sytuacji: ocena dostępnych informacji: zapoznanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ

BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ PODNOŚNIKI I PODESTY RUCHOME BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ W branży budowlanej praca na wysokości to chleb powszedni, jednak pracodawcy nie zawsze przykładają odpowiednią wagę do kwestii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD

Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD 04-120 1 Informacje ogólne Centrale GOLD przystosowane są do montażu na zewnątrz pomieszczeń. Wyposażone są wtedy w dach, który jest dostępny tylko na odzielne zamówienie.

Bardziej szczegółowo