RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ BIETA M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M"

Transkrypt

1 Spis treści RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH...13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ...15 ELŻBIETA MĄCZYŃSKA...17 WPROWADZENIE...17 AUTORZY I STRESZCZENIA REFERATÓW...19 PIOTR ADAMCZEWSKI ) E-learning jako czynnik podnoszenia jakości kształcenia ekonomicznego...19 ANDRZEJ ADAMCZYK, ROBERT W.WŁODARCZYK ) Zróżnicowanie struktury zatrudnienia a wzrost gospodarczy w krajach strefy euro...19 ELŻBIETA ADAMOWICZ, JANINA JÓŹWIAK ) Ograniczenia aktywności przedsiębiorstw...20 TADEUSZ BACZKO, EWA KRZYWINA ) Możliwości wykorzystania gospodarki opartej o wiedzę do zmniejszenia dystansu rozwojowego gospodarki Polski...21 TADEUSZ BACZKO, ARTUR CHABERSKI, JACEK LIPIEC ) Rozwój firm rodzinnych w polsce poprzez wzrost wiedzy i tożsamości...22 WŁADYSŁAW BAKA ) Wpływ integracji europejskiej na stabilność sektora bankowego w Polsce...24 ADAM P. BALCERZAK ) Państwo dobrobytu w krajach Unii Europejskiej w latach : wnioski dla Polski...25 MACIEJ BAŁTOWSKI ) Dziedzictwo socjalizmu jako czynnik determinujący przebieg i efekty transformacji gospodarczej w Polsce...27 JERZY BARTNIK ) Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki...27 MIECZYSŁAW BĄK, PRZEMYSŁAW KULAWCZUK, ANNA SZCZEŚNIAK ) Analiza możliwości wspierania działalności innowacyjnej poprzez system zachęt motywujących do inwestowania w kapitał ludzki i kapitały własne w sferze badawczo-rozwojowej...27 WOJCIECH BĄKOWSKI ) Wymagania przedsiębiorców a jakośc nauczania w wyższych uczelniach ekonomicznych...28 JAN L. BEDNARCZYK ) Inflacja neutralna a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej...29 NADINE BEDNARZ ) Wpływ edukacji na kształtowanie kapitału ludzkiego i rozwój regionu...30 MAREK BELKA ) Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski...32 ANDRZEJ M. BERNACKI, RAFAŁ MUNIAK ) Potrzeba i poziom kształcenia z zakresu ekonomiki i finansów w Polsce...32 IRENEUSZ BIELSKI ) Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na globalnych rynkach...34 EWA BOJAR ) Wybrane ekonomiczne aspekty globalizacji...34 WŁODZIMIERZ W. BOJARSKI ) Alternatywny paradygmat rozwoju...35 ARTUR BORCUCH ) Rola społeczeństwa wirtualnego i pieniądza elektronicznego w rozwoju globalnej i cyfrowej gospodarki...36 RYSZARD BOROWIECKI ) Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki...37 PAWEŁ BOŻYK ) Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji...37 STEFAN BRATKOWSKI ) O barierach rozwoju, marnotrawstwie i etyce służby publicznej...39 MARCIN BROL ) Korupcja a regulacja rynku...41 MICHAŁ BRZEZIŃSKI, GORYNIA MARIAN, HOCKUBA ZBIGNIEW ) Między imperializmem a kooperacją. Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku...42 KRYSTYNA BRZOZOWSKA

2 25) Znaczenie dostępu do informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów venture capital AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA ) Związki między strukturą gospodarki a rozwojem telekomunikacji JACEK BUKO ) Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej SŁAWOMIR I. BUKOWSKI ) Currency board (izba walutowa) a stabilizacja kursu złotego w europejskim mechanizmie kursowym II WOJCIECH CELLARY ) Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, administracyjne, społeczne ANNA CHMIELAK ) Rozwój trwały a dobrobyt ROBERT CIBOROWSKI ) Kierunki i zakres polityki innowacyjnej w warunkach gospodarki globalnej JANUSZ CICHOŃ, SZCZEPAN FIGIEL ) Konkurencyjność polskiej gospodarki a rozwój klastrów ANDRZEJ CZYŻEWSKI, PIOTR KUŁYK ) Makroekonomiczne uwarunkowania budżetowego wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej i USA. Wnioski dla Polski BAZYLI CZYŻEWSKI ) Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce w świetle teorii nowego instytucjonalizmu WIESŁAW DANIELAK ) Konkurencyjność i jej podsystemy jako akceleratory rozwoju małych i średnich (MŚP) PAWEŁ DEC ) Dylematy weryfikacji i wyboru modelu predykcji bankructwa przedsiębiorstw PRZEMYSŁAW DESZCZYŃSKI ) Uwarunkowania rozwoju gospodarczego krajów rozwijających wnioski dla Polski i państw Zachodu RYSZARD STANISŁAW DOMAŃSKI ) Europejskie standardy kształcenia na poziomie licencjackim i magisterskim ANNA DRAB-KUROWSKA ) Procesy liberalizacji rynku usług pocztowych w Polsce -przyczyny i skutki MAŁGORZATA DZIEMBAŁA ) Znaczenie programów współfinansowanych ze środków wspólnotowych funduszy strukturalnych dla rozwoju gospodarki województwa śląskiego BOGUSŁAW FIEDOR ) Nowa Ekonomia Instytucjonalna vs. ekonomia głównego nurtu a proces transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej KAZIMIERZ FIEDOROWICZ, JACEK FIEDOROWICZ ) Rozwój regionalny a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw STANISŁAW FLEJTERSKI ) Współczesna nauka finansów w systemie nauk ekonomicznych ELIZA FREJTAG-MIKA ) Uwarunkowania efektywnej polityki innowacyjnej w praktyce gospodarczej i programach narodowych wybranych krajów i Polski WOJCIECH GASPARSKI ) Fizyka i inżynieria ekonomii MARCIN GERYK ) Czy absolwenci znajdują pracę? Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako ważne ogniwo gospodarki rynkowej JADWIGA GIERCZYCKA ) Ewolucyjne i instytucjonalne uwarunkowania teorii konkurencji w aspekcie kształtowania polityki konkurencji JANINA GODŁÓW-LEGIĘDŹ ) O potrzebie edukacji historycznej w świetle rozwoju myśli ekonomicznej XX wieku MARIAN GORYNIA, BARBARA JANKOWSKA ) Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw wyniki badań empirycznych GRZEGORZ GORZELAK ) Rozwój polskich regionów a polityka Spójności Unii Europejskiej MAREK GÓRA

3 51) Piramida finansowa podstawa początkowego sukcesu i obecnych niedostatków koncepcji państwa dobrobytu...65 KAZIMIERZ GÓRKA ) Gospodarka nieformalna w Polsce...65 ANNA GRABSKA ) Rola otoczenia instytucjonalnego w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki...66 KRZYSZTOF GRZELEC, KATARZYNA HEBEL ) Formalno-prawne bariery efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie transportu miejskiego...66 ALEKSANDER GRZELAK ) Znaczenie instytucji dla rozwoju rolnictwa w świetle polskich doświadczeń...67 FRANCISZEK GRZESIOK ) Płace a koszty pracy skutki w skali mikro i makro obniżki składki rentowej...68 BEATA GUZIEJEWSKA ) Decentralizacja finansów publicznych wobec wyzwań współczesnego rozwoju społecznoekonomicznego...68 JERZY HAUSNER ) Polityka gospodarcza wokół dylematów i sporów...70 JANUSZ HELLER, BRUŚ BEATA ) Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w handlu zagranicznym...71 ANNA HENISZ-MATUSZCZAK ) Problem racjonalności w modelu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE w warunkach globalizacji...72 DANUTA JABŁOŃSKA ) Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce...72 JÓZEF JAGAS ) Nowa ekonomia instytucjonalna a polska transformacja...73 ALEKSANDER JAKIMOWICZ ) Matryca interdyscyplinarna w ekonomii...73 MACIEJ JAKUBOWSKI ) Dynamika i efektywność zdecentralizowanych wydatków publicznych na szkolnictwo powszechne...75 JANUSZ S.JANKOWIAK, PIOTR B. NOWAK ) Reprodukcja trwałego majątku rolnego w wielkopolskich spółkach Skarbu Państwa...75 WOJCIECH JARECKI ) Doświadczenia nabywane w okresie studiów jako droga rozwoju kwalifikacji zawodowych...76 WACŁAW JARMOŁOWICZ, DAWID PIĄTEK, KATARZYNA SZARZEC ) W sprawie rozwoju nauk ekonomicznych i kształcenia ekonomistów uwag kilka...77 LESZEK JASIŃSKI ) Uwagi o międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki...77 MAŁGORZATA JAWOREK, WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI, ANETA SZÓSTEK ) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw oczekiwania i stopie ich spełnienia...78 MARIA JAWORSKA ) Ewolucja strukturalna w Polsce szanse i zagrożenia procesu...78 JACEK JUZWISZYN ) Wirowy model równowagi ekonomicznej...79 MACIEJ KALISKI, DOMINIK STAŚKO ) Ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa energetycznego...80 BARBARA KARBOWNIK ) Wydatki publiczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej szansa czy zagrożenie rozwoju?...80 PAWEŁ KARBOWNIK ) Wpływ opodatkowania krańcowego w Polsce i w Unii Europejskiej na wzrost...81 WITOLD KASPERKIEWICZ ) Ewolucja polityki innowacyjnej Polski w okresie transformacji systemowej...82 STANISŁAW KIEŁCZEWSKI ) Nauki ekonomiczne warunkują realizację celów rozwojowych, ale nie powinny pretendować do ich zawłaszczenia...83 TADEUSZ KIERCZYŃSKI, URSZULA MALINOWSKA ) Wpływ regulacyjnej roli państwa na rozwój przedsiębiorstw...83 WITOLD KIEŻUN ) Zarządzanie publiczne w Ludowej Republice Chin jako model dynamicznego rozwoju społecznoekonomicznego...84 JERZY KLEER

4 79) Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe czy przyczynowe BOŻENA KLIMCZAK ) Nieoczekiwany dar wolności KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI ) Międzynarodowy obrót usługowy w procesach globalizacji na początku XXI wieku GRZEGORZ W. KOŁODKO ) Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość ADAM KORONOWSKI ) Wybór strategii przystępowania do strefy euro w świetle teorii i doświadczenia EUGiW JOANNA KOTOWICZ-JAWOR ) Polskie przedsiębiorstwa na drodze do GOW TADEUSZ KOWALIK ) Polska transformacja a nurty liberalne GRAŻYNA KOZUŃ-CIEŚLAK ) Dylematy oceny efektywności sektora publicznego ANTONI KOŻUCH ) Bariery zarządzania finansami lokalnymi BARBARA KOŻUCH ) Współdziałanie ponad granicami organizacji ANDRZEJ K KOŹMIŃSKI ) Ekonomia a inne nauki społeczne ZYGMUNT KRÓLAK ) Strategia, instrumenty i realizacja imperatywu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski MARIANNA KSIĘŻYK ) Harmonizacja systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej i jej ekonomiczne skutki PAWEŁ KUŚMIERCZYK ) Czy koszt stały rzeczywiście nie powinien wpływać na optymalną wielkość produkcji? Konsekwencje badań psychologicznych dla nauczania Mikroekonomii EUGENIUSZ KWIATKOWSKI, TOMASZ TOKARSKI ) Polski rynek pracy wobec wyzwań rozwojowych STEFAN KWIATKOWSKI ) Od Pomiędzy do pieniędzy MIROSŁAWA KWIECIEŃ, WOJCIECH HASIK ) Rachunkowość w XXI wieku MAJA LAUDAŃSKA, ŁUKASZ KRYŚKIEWICZ ) Globalizacja jako determinanta deregulacji rynków monopolistycznych BARBARA Z.LIBERDA, EWA MAJ ) Idee i nowoczesny wzrost ADAM LIPOWSKI ) Polityka gospodarcza jako instrument marketingu politycznego STANISŁAW LIS, PIOTR KLIMCZYK ) Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach MAREK LISIECKI ) Bezpieczeństwo obywateli jako przedmiot badań nauk ekonomicznych MARIA LISSOWSKA ) Ewolucja instytucji. Znaczenie analizy procesu transformacji do gospodarki rynkowej KAROL LUTKOWSKI ) Aktualne zagrożenia dla stabilności światowego systemu finansowego MAREK MADEJ ) Szanse w dekompozycji rynku ZBIGNIEW MADEJ ) Legitymizacja polityki gospodarczej w systemach rynkowych ROMAN MAGDA ) Rola nauk ekonomicznych w procesie restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego KRZYSZTOF MALAGA ) Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy KRZYSZTOF MALIK ) Analiza kosztów i korzyści w ocenie polityk i programów publicznych jako wyzwanie współczesnego rozwoju WITOLD MAŁACHOWSKI ) Wpływ procesu europejskiej integracji na rozwój gospodarczy Polski STEFAN MARCINIAK ) Państwo a gospodarka oparta na wiedzy (GOW) ANDRZEJ MATYSIAK

5 110) Instytucjonalne uwarunkowania produkcji wiedzy JOLANTA MAZUR, MARIANNA STRZYŻEWSKA, M. RÓSZKIEWICZ ) Poziom i struktura orientacji na wiedzę średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, a ich wyniki ekonomiczne ELŻBIETA MĄCZYŃSKA ) Systemy wczesnego ostrzegania jako czynnik adaptacji polskich przedsiębiorstw do warunków zintegrowanego rynku Unii Europejskiej TOMASZ MAREK MICKIEWICZ ) Institutions as the Determinants of Entrepreneurial Entry MAŁGORZATA MIKITA ) Rynek finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce ZBIGNIEW MIKOŁAJEWICZ ) Działalność innowacyjna w przemyśle wyrazem rozwoju opartego na wiedzy JÓZEF MISALA ) Problemy stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w warunkach występowania deficytów bliźniaczych MACIEJ MISZEWSKI ) Aktualne obszary transformacji gospodarczej w Polsce PAWEŁ MŁODKOWSKI ) Wykorzystanie funduszy unijnych i ryzyko destabilizacji makroekonomicznej model trzech luk dla polskiej gospodarki WIESŁAW MUSIAŁ ) Bariery przebudowy strukturalnej rolnictwa w regionach rozdrobnionych agrarnie ROBERT NOWACKI ) Globalizacja reklamy szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw? MARIA NOWICKA-SKOWRON ) Polska na tle Unii Europejskiej (EU27) Analiza wybranych wskaźników przed i po akcesji EWA OKOŃ-HORODYŃSKA ) Problem ładu instytucjonalnego w wyzwalaniu przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce BOŻENA OLESZKO-KURZYNA ) Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji ekologicznych w Polsce WITOLD M.ORŁOWSKI ) Kto zyska na euro? JERZY OSIATYŃSKI ) Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju po akcesji Polski do Unii Europejskiej STANISŁAW OWSIAK ) Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej ARNOLD PABIAN ) Zintegrowana promocja Polski na rynkach zagranicznych ALEKSANDER PANASIUK ) Miejsce turystki w rozwoju społeczno-gospodarczym MAREK PANFIL ) Inwestycje kapitału wysokiego ryzyka w Polsce znaczenie mikro- i makroekonomiczne ANDRZEJ PAWLUCZUK ) Mierniki współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego WANDA PEŁKA ) Uwarunkowania konwergencji regionalnej w Polsce w świetle nowej teorii wzrostu RYSZARD PETRU ) Polityka gospodarcza a rozwój gospodarczy BOGNA PILARCZYK ) Ewolucja koncepcji marketingu w kontekście jego powiązań z innymi dziedzinami wiedzy CZESŁAWA PILARSKA ) Kontrowersje wokół bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce BARBARA PIONTEK ) Wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczej wynikające z procesu transformacji FRANCISZEK PIONTEK ) Aksjomat: człowiek najwyższą wartością w świecie przyrody wyzwaniem dla ekonomii KRYSTYNA PIOTROWSKA-MARCZAK, BOŻENA MIKOŁAJCZYK ) Rola nauk finansowych w rozwoju społeczno-gospodarczym MARIA PIOTROWSKA ) Nierówność szans zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego URSZULA PŁOWIEC ) Kierunki i uwarunkowania polityki rozwoju Polski

6 WALENTY POCZTA, EWA KIRYLUK-DRYJSKA ) Ocena alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce przy wykorzystaniu metod optymalizacyjnych WALENTY POCZTA, KAROLINA PAWLAK ) Zastosowanie modelu równowagi ogólnej global trade analysis project w prognozowaniu rozwoju wymiany handlowej i badaniach konkurencyjności międzynarodowej (na przykładzie sektora rolno-spożywczego) AGNIESZKA POCZTA ) Polityka wsparcia rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych w aspekcie multilateralnej liberalizacji handlu artykułami rolno-żywnościowymi LEON PODKAMINER ) Konwergencja realna a inflacja: próba kwantyfikacji BARBARA POLSZAKIEWICZ ) Cykl koniunkturalny w Polsce w kontekście cyklu światowego ZBIGNIEW PRUSSAK, KAZIMIERZ WAĆKOWSKI ) Strategia rozdziału dystrybucji i obrotu w spółkach dostawców energii w oparciu dyrektywę unijną 2003/55/WE KRYSTYNA PRZYBYLSKA ) Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw WOJCIECH PRZYCHODZEŃ ) Polska transformacja systemowa a wybrane aspekty nierówności społecznych ZDZISŁAW W. PUŚLECKI ) Polska w nowych uwarunkowaniach rozwojowych po akcesji do Unii Europejskiej PIOTR PYSZ ) Ordoliberalna myśl ekonomiczna a problemy współczesności MAGDALENA RAFTOWICZ-FILIPKIEWICZ ) Rola państwa we wspieraniu brandingu narodowego EWA RATAJCZAK ) Od sektorowego do horyzontalnego podejścia w polityce przemysłowej państwa na przykładzie sektora drzewnego MAREK RATAJCZAK ) Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce w dobie przemian ELŻBIETA ROGALSKA ) Gospodarka oparta na wiedzy w Unii Europejskiej w latach ANTONI ROGUCKI ) Zarządzanie przepływem pieniądza adresowanego ALEKSANDRA ROGUT ) Czynniki determinujące presję płacową w gospodarce polskiej - ujęcie regionalne DARIUSZ ROSATI ) Wiedza i praca. Dlaczego Unia Europejska traci dystans do Stanów Zjednoczonych? JANUSZ ROSIEK ) Przyczyny i skutki zakłóceń mechanizmu transmisyjnego polityki pieniężnej NBP w latach SYLWIA ROSZKOWSKA ) Kapitał ludzki a efektywność gospodarowania w Polsce w ujęciu regionalnym LEONARD ROZENBERG, PATRYCJA TROJCZAK-GOLONKA ) Możliwości wykorzystania automatycznej oceny kondycji przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce DANUTA RUCIŃSKA ) Innowacyjność w transpocie a wzrost wartości przedsiębiorstw na rynku TSL STANISŁAW RUDOLF ) Przedsiębiorczość pracownicza niewykorzystane źródło wzrostu gospodarczego WOJCIECH RYBICKI ) Sprawiedliwość międzypokoleniowa i sekwencyjne modelowanie preferencji ANDRZEJ RZOŃCA ) Stylizowane fakty o deficycie fiskalnym w krajach posocjalistycznych ZDZISŁAW SADOWSKI ) Od sporu o transformację do strategii rozwoju CZESŁAW SKOWRONEK ) Możliwości rozwojowe sektora polskich przedsiębiorstw w świetle ich sytuacji finansowej ELŻBIETA SKRZYPEK ) Nowa gospodarka i jej wyznaczniki ANDRZEJ SŁAWIŃSKI ) Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro

7 JANUSZ SŁODCZYK, ELŻBIETA WEISS ) Fundusze strukturalne szansą rozwoju polskiej gospodarki w nowym budżecie Unii Europejskiej MARIA SMEJDA ) Teoretyczne koncepcje pomiaru zysku w rachunkowości KATARZYNA SOBIECH ) Hybrydowe modele partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrument rozwoju gospodarczego Polski BARTŁOMIEJ SOLARZ ) Kwadratowa Protomatryca Korelatów w zarządzaniu przepływem pieniądza adresowanego JAN K. SOLARZ ) Model edukacji ekonomicznej w Polsce ADRIAN SOLEK ) Dylematy i ograniczenia polityki regulacyjnej w gałęziach sieciowych ELŻBIETA SOSZYŃSKA ) Zbyt mała wiedza rzecz niebezpieczna TADEUSZ SPOREK ) Członkostwo Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej korzyści i obciążenia GRZEGORZ SPYCHALSKI ) Perspektywy rozwoju agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w nowym okresie programowania KAZIMIERZ STARZYK ) Studia doktoranckie jako czynnik realizacji założeń Procesu Bolońskiego. Implikacje dla Polski MAGDALENA STAWICKA ) Sytuacja gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej korzyści i koszty PIOTR STOLARCZYK ) Flexicurity jako koncepcja zwiększenia efektywności rynków pracy w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej MIROSŁAW SUŁEK ) Gospodarka polska a międzynarodowy układ sił stan obecny i perspektywa do 2025 r JAN SZAMBELAŃCZYK ) Dylematy kształcenia ekonomistów w polsce w warunkach urynkowienia szkół wyższych, integracji europejskiej i globalizacji MAREK SZCZEPAŃSKI ) Globalizacja rynku finansowego a przyszłość sektora bankowego w Polsce RYSZARD SZEWCZYK ) Trzy filary ekonomii personalistycznej ANDRZEJ SZPLIT ) Społeczna gospodarka rynkowa sposób gospodarowania czy utopia? JAN JACEK SZTAUDYNGER ) Społeczne problemy wzrostu gospodarczego analiza ekonometryczna STANISŁAW M. SZUKALSKI ) Szanse i zagrożenia gospodarki polskiej w kontekście wyzwań gospodarki światowej i europejskiej w perspektywie 2050 roku STANISŁAW ŚLUSARCZYK, JAN CYRAN ) Znaczenie monitoringu postrzeganej jakości produktów w kreowaniu sukcesu firmy GRZEGORZ ŚLUSARZ ) Rozwój obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacji na przykładzie Podkarpacia WŁADYSŁAW ŚWITALSKI ) Rozwój europejskich regionów: wybrane problemy i drogi poszukiwania rozwiązań PIOTR TARKA, CYPRIAN KOZYRA ) Stan i perspektywy rynku pracy na przykładzie przedsiębiorstw z województwa pomorskiego MARIAN TUREK ) Teoria kosztów transakcyjnych R.Coase jako podstawa zarządzania strategicznego WŁADYSŁAW WELFE ) Kapitał wiedzy a dynamika łącznej produktywności czynników produkcji ANDRZEJ WERNIK ) Niektóre zagadnienia równowagi finansów publicznych i długu publicznego ANDRZEJ PIOTR WIATRAK ) Polityka regionalna jako narzędzie kreowania przedsiębiorczości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej MAREK WIGIER ) Ocena stanu i perspektywy rozwojowe polskiego sektora żywnościowego w UE WACŁAW WILCZYŃSKI ) Dylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiej transformacji

8 JERZY WILKIN ) Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne ANDRZEJ WILKOWSKI ) Pomiar jakości kształcenia ekonomicznego - próba matematyzacji KAZIMIERZ WINNICKI, PAWEŁ ŻUKOWSKI ) Koncepcja optymalnej strategii zarządzania zapasami materiałów w przedsiębiorstwie przemysłowym z wykorzystaniem modelu probabilistycznego RAFAŁ WISŁA ) Rozwój alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi jako efekt liberalizacji przepływu kapitału HENRYK WNOROWSKI ) Akcyza jako główna determinanta rozwoju przemysłu spirytusowego w Polsce ANDRZEJ WOJTYNA ) Współczesna ekonomia kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? GRAŻYNA WOLSKA ) Interwencjonizm państwowy a teoria wolnego rynku na przykładzie rynku usług pocztowych BEATA WOŹNIAK ) Problem relacji inflacja bezrobocie w warunkach gospodarek transformujących się MICHAŁ GABRIEL WOŹNIAK ) Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludzkiego, społecznego i zmiany instytucjonalnej. Wnioski dla Polski PIOTR WÓJCIK ) Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce ALFREDA ZACHOROWSKA ) Rola inwestycji w rozwoju gospodarczym ROMUALD I. ZALEWSKI ) Towaroznawstwo nauką przyszłości ANNA ZĄBKOWICZ ) Instytucjonalne uwarunkowania decyzji w gospodarce: przypadek korporacji EWA ZEMAN-MISZEWSKA ) Przekształcenia instytucji regionalnych/lokalnych w Polsce (wybrane problemy) TADEUSZ ZIEJEWSKI, SYLWIA GOŁĄB ) Aspiracje i antycypacje zawodowe studentów ekonomii (w kierunku jakości kształcenia) LESZEK ZIENKOWSKI ) Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach próba syntezy WIESŁAWA ZIÓŁKOWSKA ) Wydatki publiczne a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej LESZEK ŻABIŃSKI ) Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym (refleksje nad jego istotą i zastosowaniami) RAFAŁ ŻELAZNY ) Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy TOMASZ ŻYLICZ ) Czy należy uczyć matematyki studentów ekonomii? WYDAWNICTWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

9 Rada Programowa VIII Kongresu Ekonomistów Polskich dr Paweł Bisek, prof. Stanisława Borkowska, prof. Ryszard Borowiecki, prof. Jacek Brdulak, prof. Adam Budnikowski red. Grzegorz Cydejko, red. Adam Cymer, prof. S. Ryszard Domański, prof. Zbigniew Dworzecki, prof. Bogusław Fiedor, prof. Marian Gorynia, prof. Marek Góra, prof. Andrzej Herman, prof. Zbigniew Hockuba, prof. Leszek Jasiński, prof. Cezary Józefiak, prof. Witold Jurek, prof. Witold Kieżun, prof. Jerzy Kleer, prof. Grzegorz W. Kołodko, prof. Joanna Kotowicz-Jawor, prof. Tadeusz Kowalik, prof. Andrzej Kowalski, prof. Andrzej K. Koźmiński, dr Jan Kruszewski, prof. Antoni Kukliński, prof. Florian Kuźnik, prof. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. Stefan Kwiatkowski, red. Wiktor Legowicz, prof. Barbara Z. Liberda, prof. Jan Lipiński, prof. Adam Lipowski, prof. Krzysztof Marczewski, prof. Elżbieta Mączyńska (przewodnicząca), prof. Zbigniew Messner, prof. Adam Noga, prof. Ewa Okoń- Horodyńska, prof. Witold Orłowski, prof. Stanisław Owsiak, prof. Emil Panek, Kazimierz Pazgan, dr Krzysztof Pietraszkiewicz, prof. Urszula Płowiec, dr Artur Pollok, dr Wojciech Ratyński, prof. Marek Rocki, prof. Maria Romanowska, prof. Stanisław Rudolf, prof. Eugeniusz Rychlewski, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Włodzimierz Siwiński, prof. Andrzej Sławiński, dr Ludwik Sobolewski, red. Karol Szwarc, prof. Władysław Welfe, prof. Jerzy Węcławski, prof. Jerzy Wilkin, prof. Andrzej Wojtyna, dr Andrzej Wróblewski, prof. Leszek Zienkowski, prof. Tomasz Żylicz 13

10 14

11 Schemat debaty kongresowej 15

12 16

13 Elżbieta Mączyńska VIII Kongres Ekonomistów Polskich Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju listopada 2007 Wprowadzenie Kongresy ekonomistów polskich mają bogatą i długą, bo ponad letnią tradycję. Pierwszy odbył się w roku 1887 i został zorganizowany w Krakowie przez ekonomistów i prawników polskich z trzech zaborów. W Kongresie tym wzięło udział ok. 200 osób, a autorami referatów byli m.in. Witold Skarżyński,,O konieczności i możliwości gruntownej reformy kredytu ziemskiego i Antoni Donimirski,,O kolonizacji wewnętrznej. Pierwszy po II wojnie światowej Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów Polskich, a zarazem kongres odbył się 8-10 grudnia 1950 r. i jak podkreślał Oskar Lange był przygotowaniem do Kongresu Nauki Polskiej w 1951 r. W przełomowym dla kraju okresie, w roku 1956 odbył się II Zjazd PTE połączony z debatą kongresową. W kontekście kongresu z 1956 r. kolejne debaty kongresowe, choć łączyły je pewne wspólne przesłanki historyczne, bazowały na odmiennych strukturalnych, strategicznych i systemowych warunkach. Kolejny, III Zjazd i Kongres Ekonomistów Polskich obradował 7-8 stycznia 1971 r., zaś IV Zjazd Ekonomistów Polskich odbył się 6-7 marca 1981 r. z kongresową debatą nt.,,kierunki przebudowy systemu funkcjonowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych. W 100-lecie Kongresu z okresu zaborów, listopada 1987 r., zorganizowany został w Krakowie V Kongres Ekonomistów Polskich. Przyjęto na nim stanowisko Rady Głównej PTE nt.,,polska gospodarka wyzwania rozwojowe końca XX wieku. W 1993 r. na VI Zjeździe PTE, przy współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Zrzeszeniem Prawników Polskich i Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, podjęto podstawowe w tym okresie pytanie:,,jak zdynamizować polską gospodarkę?. Obradujący 25 i 26 stycznia 2001 r. VII Kongres Ekonomistów Polskich nt.,,ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej podjął równie trudne problemy wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Historia kongresów ekonomistów polskich wskazuje, że odbywały się one w różnych warunkach społeczno-gospodarczych, a także politycznych, stąd i myśli przewodnie były różne. Dotyczy to także obecnego, VIII Kongresu, odbywającego się pod hasłem Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju, co ma specjalną wymowę, zwłaszcza w sytuacji przygotowywania programu integracji Polski ze strefą EURO. Dokonujące się w skali globalnej bezprecedensowo głębokie i gwałtowne przemiany gospodarcze i społeczne, sprawiają, że ekonomiści stają przed problemami i pytaniami, co do których trudno o gotowe rozwiązania i jednoznaczne odpowiedzi. W ekonomii nie sposób przecenić podejścia długofalowego, ale jest ono tym trudniejsze im bardziej burzliwe są przemiany społeczno-gospodarcze. Stwierdzenie, że żyjemy w czasach burzliwych, choć brzmi jak truizm, ma dzisiaj, jak chyba nigdy wcześniej, specjalną rangę. Na naszych oczach kurczy się cywilizacja industrialna, ustępując miejsca innej, nowej, ciągle jeszcze niedodefiniowanej. Przemiany te przynoszą nie tylko pożądane zmiany, ale także te negatywne, i to nierzadko na większą skalę aniżeli można było oczekiwać. Niebywały postęp technologiczny i postęp w gospodarce w wielu krajach nie idzie niestety w parze z postępem społecznym i poprawą jakości życia. Najbardziej spektakularne tego przejawy to narastające bezrobocie i utrzymujące się w świecie obszary nędzy (przy równoczesnej koncentracji bogactwa). Listę tę powiększają narastające zagrożenia dla środowiska naturalnego i jego równowagi oraz rozmaite inne patologie w gospodarce, społeczeństwie i polityce, przy czym szczególnie groźne są konflikty, wynikające z cywilizacyjnego podziału i skrajnego zróżnicowania świata. Oceny dokonujących się przemian coraz częściej są ambiwalentne. Niekiedy są one drastycznie przeciwstawne i ostre, mimo świadomości, że głębokim przemianom pożądanym i pozytywnym najczęściej nieuchronnie towarzyszą także elementy destrukcji. Zawsze tak się dzieje, gdy stare zastępuje, wypycha nowe. Dotyczy to także teorii naukowych. Zmianie paradygmatu cywilizacyjnego towarzyszą głębokie przewartościowania poglądów i teorii. Wszystko to wskazuje na konieczność pogłębionych refleksji na temat wyzwań wobec teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Niezbędna jest refleksja na temat innowacyjności, edukacji, przedsiębiorczości, kreatywności, ale i destrukcji w gospodarce przełomu. Tym wszystkim zagadnieniom, a także innym kwestiom ekonomicznym, poświęcona będzie debata Kongresowa. Mnogość i złożoność problemów, na które napotykają dziś ekonomiści znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu debatą kongresową, czego m.in. dowodzi liczba nadesłanych na Kongres referatów 17

14 (ponad 200). W sytuacji tak dużego zainteresowania Kongresem i uczestnictwa w nim około 600 osób, efektywną formą debaty może być dyskusja moderowana i dyskusje panelowe. Ich struktura przedstawiona została w formie schematu debaty kongresowej (przedstawiona powyżej). Na stronie internetowej PTE sukcesywnie zamieszczamy informacje o Kongresie i nadesłanych referatach. Jego dorobek, łącznie z wynikami debat plenarnych i w poszczególnych sesjach tematycznych, zostanie przedstawiony w formie książkowych publikacji pokongresowych. Ponadto podjęta zostanie próba sformułowania na tle oceny stanu i perspektyw polskiej gospodarki rekomendacji dotyczących nie tylko polityki gospodarczej, ale i nauki oraz edukacji ekonomicznej. Serdecznie Państwu dziękuję za zainteresowanie Kongresem. 18

15 Autorzy i streszczenia referatów Piotr Adamczewski 1) E-learning jako czynnik podnoszenia jakości kształcenia ekonomicznego dr, Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Z wykształcenia informatyk-ekonomista. Pełni funkcję kierownika Katedry Informatyki Stosowanej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia informatycznego wspomagania procesów zarządzania (w tym szczególnie systemy klasy ERP, CRM, SCM i SRM) oraz budowania społeczeństwa informacyjnego (w tym systemy inteligencji biznesowej, zarządzanie wiedzą oraz e-learning). Dorobek publikacyjny obejmuje ponad 150 pozycji (pozycji zwartych, artykułów naukowych i referatów). Ceniony wykładowca państwowych i prywatnych uczelni ekonomicznych i biznesowych oraz ekspert agend rządowych w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych. W artykule omówiono istotę zmian w edukacji za sprawą wykorzystywania zdalnego nauczania (elearningu). Wskazano na korzyści i stosowane rozwiązania w tym zakresie, ilustrując to paroletnimi doświadczeniami zdobytymi w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. New technologies influence and change the word. The issue of a quality in e-learning processes becomes more and more important nowadays. Since a year 2000 Poznan School of Banking have supported traditional courses by e-tools. The article present a description of the project. Andrzej Adamczyk, Robert W.Włodarczyk 2) Zróżnicowanie struktury zatrudnienia a wzrost gospodarczy w krajach strefy euro prof.ndzw dr hab. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Katedra Teorii Ekonomii dr Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Katedra Teorii Ekonomii W ostatnich latach zmiany struktury zatrudnienia odgrywają duże znaczenie w wielu obszarach gospodarki, w szczególności upatruje się dużej ich roli w zakresie zapewnienia maksymalnej dynamiki wzrostu gospodarczego. Kwestia ta staje się również jednym z ważniejszych punktów rozważań nad istotą efektywnego funkcjonowania unii monetarnych. W związku z tym, bezwzględnie ważnym aspektem, m.in. dla strefy euro, jest zbliżenie struktur zatrudnienia krajów członkowskich, gdyż stanowi to ważny krok w kierunku konwergencji realnej krajów w ramach wspomnianego ugrupowania ekonomicznego. Ponadto, zmniejszeniu ulega co należy podkreślić ryzyko wystąpienia asymetrycznych perturbacji gospodarczych w obrębie unii walutowej, a jeżeli już poszczególne gospodarki doświadczają zróżnicowanych szoków, to bardziej skutecznie w tych warunkach można zareagować na nie przy pomocy odpowiednich instrumentów stabilizacyjnych. W artykule przedstawiono zmiany i zróżnicowanie struktury zatrudnienia w układzie sektorowym gospodarki (rolnictwo, przemysł, usługi) w ramach europejskiej unii monetarnej. Pokazano również dynamikę wzrostu gospodarczego w układzie przestrzenno-dynamicznym. W części empirycznej opracowania przeprowadzono analizę wpływu struktury zatrudnienia na wzrost gospodarczy w krajach strefy euro. W końcowej części zaprezentowano wyniki badawcze i wnioski końcowe. 19

16 Elżbieta Adamowicz, Janina Jóźwiak 3) Ograniczenia aktywności przedsiębiorstw dr hab. Elżbieta ADAMOWICZ, profesor SGH w Katedrze Ekonomii I, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W latach prorektor SGH. Jest członkiem rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo Technicznej Rady Nauki, Naukowej Rady Statystycznej i Centre for International Research on Economic Tendency Survey. Zainteresowania naukowe prof. E. Adamowicz koncentrują się na problemach makroekonomicznych, szczególnie związanych z mikroekonomicznymi podstawami makroekonomii. Kieruje badaniami koniunktury gospodarczej. Jest autorką wielu prac naukowych z tej dziedziny oraz z zakresu edukacji i badań naukowych. Prowadzi aktywne działania na rzecz upowszechnia wyników badań w praktyce. Janina Jóźwiak-demograf, profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej. Prezydent European Association for Population Studies. Przewodnicząca Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach rektor SGH. Zainteresowania naukowe: modelowanie dynamiki ludności, ilościowe metody analizy demograficznej, analiza ekonomicznego kontekstu zachowań demograficznych. Autorka ponad stu prac z tej dziedziny, a także z zakresu statystyki i ekonometrii. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są również problemy systemów edukacji wyższej i zarządzania badaniami naukowymi. Przedmiotem analizy w referacie będą ograniczenia aktywności gospodarczej. Podstawą rozważań będą opinie przedsiębiorstw, gromadzone w badaniach koniunktury prowadzonych przez IRG SGH. Dane gromadzone w badaniach koniunktury mają charakter jakościowy i są wykorzystywane przede wszystkim do monitorowania bieżących reakcji przedsiębiorstw i formułowania ocen dotyczących stanu koniunktury gospodarczej. Są one także wykorzystywane do budowy systemu wskaźników wyprzedzających, mających informować o nadchodzących zmianach koniunktury. Szczególną cechą tych danych jest to, iż uwzględniają one także te aspekty działalności gospodarczej, których nie rejestruje oficjalna statystyka. Można na ich podstawie analizować różnorodne zjawiska. W niniejszym referacie podjęta zostanie próba opisu dostosowań przedsiębiorstw do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności będziemy śledzić reakcje przedsiębiorstw na sygnały płynące z rynku oraz wysyłane przez państwo. Wykorzystane zostaną opinie przedsiębiorstw o uciążliwości określonych barier działalności gospodarczej. Do analizy wybierzemy te, które odnoszą się do sytuacji rynkowej, a więc popyt, krajowy i zagraniczny, podaż siły roboczej oraz surowców i materiałów oraz możliwości korzystania z kredytów. Do opisu reakcji przedsiębiorstw na tworzone przez państwo warunki prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystamy opinie przedsiębiorstw o podatkach i przepisach prawnych. Z analizy zostanie wyłączony początkowy okres transformacji systemu gospodarczego Polski, by skoncentrować się na okresie w miarę stabilnym. Dlatego analiza obejmie lata W tym okresie gospodarka polska znajdowała się w różnych fazach cyklu koniunkturalnego, co umożliwi obserwację reakcji przedsiębiorstw zarówno w okresie dobrej jak i gorszej koniunktury. Zostaną wykorzystane dane pochodzące badań koniunktury IRG SGH w przemyśle przetwórczym, budownictwie i handlu. aktywność przedsiębiorstw, bariery rynkowe, bariery administracyjne, dostosowania 20

17 Tadeusz Baczko, Ewa Krzywina 4) Możliwości wykorzystania gospodarki opartej o wiedzę do zmniejszenia dystansu rozwojowego gospodarki Polski Instytut Nauk Ekonomicznych PAN pracownik naukowy, profesor WIT pod auspicjami PAN, współpracownik Ośrodka Badań i Współpracy Naukowej WSEI w Warszawie. Zajmuje się badaniami przedsiębiorstw i innowacyjności gospodarki, teorią przedsiębiorstwa oraz polityką ekonomiczną m.in. w zakresie B+R. Koordynator licznych projektów badawczych międzynarodowych i krajowych m.in.raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 r., którego partnerem jest Bank BRE S.A. dr Instytut Nauk Ekonomicznych PAN adiunkt Specjalność: gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Uczestnictwo w wielu projektach naukowo-badawczych związanych z rynkiem pracy i innowacyjnością. Zainteresowania badawcze: bariery rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw, zatrudnienie w przedsiębiorstwach, głównie w małych i średnich, czynniki kształtujące popyt na pracę Przeprowadzone w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN badania innowacyjności gospodarki Polski w latach r., wskazują na bardzo duży dystans w stosunku do średniego poziomu w Unii Europejskiej. Mierzony zarówno poprzez wskaźniki zintegrowane EU Innovation Scoreboard jak i takie miary jak poziom nakładów i intensywność nakładów na B+R mierzonych w stosunku do PKB czy też wskaźniki dotyczące ilości patentów. Dystans na poziomie makroekonomicznym tylko częściowo odzwierciedla faktyczną sytuację w zakresie poziomu innowacyjności kraju i może być traktowany jako miara niedostosowania krajowego systemu innowacji do współczesnych wymagań gospodarczych. Innowacyjne przedsiębiorstwa są źródłem konkurencyjności gospodarki Polski i stanowią podstawę zmniejszenia dystansu rozwojowego na poziomie kraju, przemysłu i regionów. Szczególną rolę odgrywają ośrodki badawcze tworzone przez firmy zagraniczne inwestujące w sferę badań i rozwoju oraz zwiększenie ilości dużych, małych i średnich przedsiębiorstw polskich angażujących się w finansowanie innowacji opartych o badania własne lub wyspecjalizowanych centrów naukowych. Badania na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw wskazały na znaczny potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa innowacyjne natrafiają na szereg barier instytucjonalnych. Stwierdzono wystąpienie asymetrii informacyjnych między jednostkami zaangażowanymi w proces innowacyjny. Opracowany system ocen innowacyjności przedsiębiorstw powodujący zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego i upowszechnianie wzorców innowacyjnych stanowić może ważną podstawę dla uruchomienia procesów wiążących inwestorów i firmy innowacyjne. Gospodarka oparta o wiedzę i instytucje z nią związane zdaniem autorów mogą być wykorzystane dla przyspieszenia i koordynacji procesów innowacyjnych. W tym celu istotne jest wydłużenie horyzontu polityki gospodarczej decyzyjnego na poziomie kraju, regionów i sektorów i firm oraz umiejętność wiązania z pozoru niezależnych dziedzin takich na przykład jak edukacja, nauka, kultura, zdrowie, przemysł, usługi. Bardzo istotną rolę w całym procesie odgrywa zmiana świadomości, kształcenie na wszystkich poziomach oraz wykorzystanie kapitału społecznego. Duży potencjał tkwi w wykorzystaniu istniejących zasobów danych oraz struktur instytucjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem struktur sieciowych. Istotną rolę w tym procesie mają do odegrania firmy krajowe i zagraniczne z uwzględnieniem ośrodków badawczych koncernów międzynarodowych oraz organizacje akademickie jak i instytucje świata kultury i mediów. W referacie przedstawione zostaną również możliwości wykorzystania także innych mikroindykatorów opartych na wiedzy. : The research into innovation approach in Poland s economic system, carried out in in the Institute of Economic Sciences of Polish Academy of Sciences, reveal the very considerable gap to the level of innovation prevailing in European Union Member Countries. This is evident in such integrated indicators as EU Innovation Scoreboard or indicator of outlays on R+D level and intensity in relation to the GNP and indicator of number of patents. The distance on the micro economic level only in part mirrors the actual situation in the country s innovation level and might be taken as a measure of mismatch of the Poland s approach to innovations system to needs of modern economy. 21

18 Innovative enterprises are the source of competitiveness of Poland s economy and they are the mainstay for reducing the gap on the level of country, sectors and regions. There is a special role of research centres established by foreign companies investing in R+D and increase of number of Polish big, medium and small enterprises investing in innovations with use of own or specialized scientific centres research. The research on the level of companies have revealed a considerable innovation potential of small and medium enterprises. The innovative companies are now encountering numerous institutional barriers. There was observed an information asymmetry between units engaged in innovation processes. The system of enterprises innovations measures leading to reducing of investment risk and disseminating of innovations patterns could be an important base for putting in motion of processes combining investors and innovative companies. There is opinion of authors, that economic system based on knowledge and scientific institutions might be used for acceleration and co-ordination of innovation processes. It is very important to extend the time perspectives of the economic policy on the decision levels of the country, regions, sectors and companies, as well as developing skills of combining apparently not related fields as, for instance, education, science, culture, health, industry and services. Very important role in this process shall be attached to the evolution of the awareness and education on all levels and to the use of social capital. There is a large potential in ready data bases and existing institutional structures and particularly in networking structures. There is also essential role in this process to be played by foreign and domestic companies with special consideration of R+D centres of international corporation and academic organizations along with units from the world of media and culture. In this paper there are presented opportunities for use of other micro indicators based on knowledge. rozwój gospodarczy, mikroekonomiczne podstawy, innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy, zmniejszanie dystansu rozwojowego Tadeusz Baczko, Artur Chaberski, Jacek Lipiec 5) Rozwój firm rodzinnych w polsce poprzez wzrost wiedzy i tożsamości Instytut Nauk Ekonomicznych PAN pracownik naukowy, profesor WIT pod auspicjami PAN, współpracownik Ośrodka Badań i Współpracy Naukowej WSEI w Warszawie. Zajmuje się badaniami przedsiębiorstw i innowacyjności gospodarki, teorią przedsiębiorstwa oraz polityką ekonomiczną m.in. w zakresie B+R. Koordynator licznych projektów badawczych międzynarodowych i krajowych m.in.raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 r., którego partnerem jest Bank BRE S.A. Doktorant Instytutu nauk Ekonomicznych PAN; Prezes Zarządu Good Food Europe sp. z o.o. (firma rodzinna); Konsultant IBM Business Consulting Services (księgowość, consulting, outsourcing) i ZLOTEK sp. z o.o. (firma rodzinna) konsultant 2003 ANPE; Certyfikat Family Business Advisors Family Firm Insitute, Konferencja Miami, Ekspert programu Foresight 2020; Współorganizator konferencji w WSEI z udzialem Dennis a T. Jaffe, Współorganizowanie Centrum Firm Rodzinych i Innowacji przy WSEI. Udział w pracach nad Raportem o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 i 2006 r. Badania innowacyjności firm rodzinnych, u dział w programie family business advising FFI, udział w Poster Session Family Firm Institute, Konferencja Chicago, badania reprezentacji poznawczych w ANPE Bordeaux. dr inż. Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu Katedra Zarządzania adiunkt Specjalista w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Współautor książki i dwóch podręczników dydaktycznych z zakresu ZZL (nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej). Twórca pierwszego portalu ZZL w Polsce (www.placa.pl) oraz współtwórca pierwszej w Polsce koncepcji biznesu rodzinnego (www.biznesrodzinny.pl). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami doradczo- 22

19 szkoleniowymi oraz z praktyką gospodarczą. Najliczniejszą grupą przedsiębiorstw w Polsce są firmy rodzinne. Większość z nich powstała po 1988 roku. Ta grupa wchodzi obecnie w fazę wzrostu wymagających poważnych decyzji właścicielskich oraz zetknęła się z wyzwaniami związanymi z sukcesją.. Jednocześnie firmy te mogą odegrać bardzo istotną rolę w zmniejszeniu fali migracyjnej, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, być podstawą tworzenia nowych struktur kapitałowych, produkcyjnych i usługowych w tym przy wykorzystaniu rodzinnych powiązań za granicą. Bardzo ważnym wyzwaniem jest wzrost tożsamości tej grupy firm, przygotowanie ich do wyzwań własnościowych, rozwojowych, zarządzania, umiędzynarodowienia i wzrostu profesjonalizmu. Podstawą dla utrwalenia tożsamości jest wykorzystanie dorobku teoretycznego, wyników badań empirycznych tych firm w Polsce i za granicą pokazujących ich miejsce pejzażu społeczno-ekonomicznym, strategii tworzenia i rozwoju firm oraz form komunikacji i podstaw zarządzania. Wyzwania globalne powodują konieczność zderzenia tych firm z rozbudowanymi strukturami korporacyjnym, wzrostu innowacyjności oraz umiejętności korzystania z przewag konkurencyjnych jakie posiadają często firmy rodzinne w postaci tradycji, aktywów specyficznych oraz powiązań. Potwierdzają to badania prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim (koordynator: prof. Jan Jeżak), Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie (koordynator: prof. Tadeusz Baczko) oraz Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu (koordynator: dr Jacek Lipiec). W kształtowaniu tożsamości tej grupy firm, jej właścicieli, sukcesorów, kadry zarządzającej i pracowników niezbędne jest ukształtowanie modelu edukacyjnego dopasowanego do potrzeb firm oraz podjęcie współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami firm rodzinnych międzynarodowych a w tym Światowego Stowarzyszenia Biznesów Rodzinnych (Family Business Network), Family firm Institute i krajową Inicjatywą Firm Rodzinnych. Wykorzystane zostaną też doświadczenia sieci Insitut d Administration des Entreprises skupiającej 30 ośrodków we Francji w największych miastach Francji, między innymi na Sorbonie. Pozwoli to na ukształtowanie się zarówno profesjonalnej kadry firm jak również wyspecjalizowanych doradców dla tej grupy firm. Zaproponowany w referacie model edukacyjny będzie wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia zebrane w czasie ogólnopolskich konferencji poświęconych biznesowi rodzinnemu, przeprowadzonych w Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu oraz koncepcję centrów wiedzy w lokalnie i regionalnie zorientowanych ośrodkach akademickich przy wykorzystaniu dorobku Wyższej Szkole Ekonomiczno- Informatycznej w Warszawie opartych na aktywności badawczej pracowników naukowych i studentów oraz wykorzystaniu wiedzy istniejących firm rodzinnych i adekwatny do ich dynamiczne zmieniających się potrzeb. By far the most numerous category of enterprises in Poland are the family companies. Most of them were established after adoption of the new act on the business activity of This very group now enters a development phase calling for important decisions taken by owners and encountered a succession challenges as well. At the same time these companies might play an important role in taming of the emigration wave, possibly in developing of entrepreneurship in the rural areas, to became a mainstay for developing of the new capital, production and service structures, including taking an advantage of family ties with foreign persons. The very important challenge there is an identity of these group of companies and their ability to rise up to the challenges of ownership, development needs and threats, management, globalization and of increase of professionalism. The base for strengthening of the identity there could be a practical use of scientific theoretical output, the outcome of empirical research into these companies made in Poland and abroad, which reports define their place in their social and economic environment, the strategy of establishment and development of enterprises and basics of an art of management and forms of communication. The global challenges are making these companies to enter in contacts with complex corporate structures, to develop an ability to create and adopt an innovative approach and skills to take an advantage of competition predominance, which often family companies are enjoying because of tradition, specific ties and special assets. This is confirmed by research conducted on the Uniwersytet Łódzki (Łódź University; coordinator: prof. Jan Jeżak), Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna w Warszawie (The University of Economics and Computer Science in Warsaw; coordinator: prof. Tadeusz Baczko) and Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu (coordinator: dr Jacek Lipiec). In creation of the identity of this group of companies, improving skills of their founding owners and successors, managers and personnel, there is inevitable responsible and proper shaping of the educational model matched with the companies needs and to enter the co-operation with international associations of family businesses, including the World Association of Family Businesses and our local Family Business Network, Family Firms Institute and Initiative for Family Businesses. There would be exploited experiences of the network of Institut d Administration des Enterprises, a group of 30 centers active in the biggest cities in France, among them the one placed on the Sorbona University. This should 23

20 allow for shaping both professional and managerial personnel of these companies as well as specialized consultants and advisers to this category of companies. The educational model proposed in this paper will exploit experiences gathered so far on the nationwide conferences on family businesses organized by Wyższa Szkoła Biznesu NLU in Nowy Sącz and the conception of knowledge centers in regionally and locally oriented academic centers exploiting using output of the University of Economics and Computer Science in Warsaw and based on the scientific activity of lecturers and students as well as supported by the practical knowledge of effective family companies and fitted to their dynamic needs. edukacja ekonomiczna, zarządzanie, firmy rodzinne, badania przedsiębiorstw, organizacje firm rodzinnych, usługi doradcze Władysław Baka 6) Wpływ integracji europejskiej na stabilność sektora bankowego w Polsce prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Od 2000 r. prowadzi wykłady i seminaria w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Kożmińskiego. Już trzecią kadencję jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Kierunki pracy naukowo-dydaktycznej: programowanie gospodarcze, strategia i polityka ekonomiczna, reformy systemowe, bankowość i finanse, integracja europejska. Jest autorem ok. 450 artykułów naukowych oraz 30 książek; w tym takich pozycji jak: Programowanie gałęzi przemysłu (1972); Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski (1980); Polska reforma gospodarcza (1982); Czas reformy (1986); Transformacja bankowości polskiej w latach (z zespołem studentów) (1997); Bankowość centralna (1998); U żródeł wielkiej transformacji (1999); W tyglu transformacji ustrojowej (2004); Bankowość europejska (2005). Zmagania o reformę w okresie (2007). Był promotorem 410 prac magisterskich oraz 16 prac doktorskich. Działalność społeczno-polityczna i państwowa: Zastępca kierownika Wydziału Ekonomicznego KC PZPR ( ); Sekretarz Komisji do spraw Reformy Gospodarczej ( ); Minister, Członek Prezydium Rządu pełnomocnik rządu do spraw reformy gospodarczej ( ); Prezes Narodowego Banku Polskiego ( ; ); Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa ( ); Członek Biura Politycznego i Sekretarz KC PZPR ( ); Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ( ; ); Laureat licznych nagród za osiągnięcia naukowe ( w tym nagrody PTE im. Oskara Langego) i dydaktyczne ( Medal Edukacji Narodowej). Uhonorowany za działalność społeczną i państwową wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą (Polonia Restituta) oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a także francuską Złotą Gwiazdą Obywatelską ( Etoile Civique ) za aktywny udział w przemianach demokratycznych. Przedmiotem referatu jest charakterystyka wpływu uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej na kształtowanie się stabilności sektora bankowego, mającego kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej i w konsekwencji dla przezwyciężania potencjalnych zagrożeń i umacniania szans rozwoju gospodarczego kraju, związanych z postępującym procesem internacjonalizacji i globalizacji rynków finansowych. Punktem wyjścia przeprowadzonej analizy powyższego zagadnienia jest charakterystyka dominującej pozycji aktywów bankowych w ogólnej wielkości aktywów instytucji finansowych oraz zarysowanie problematyki potencjalnego zagrożenia sektora bankowego ryzykiem systemowym, wynikającym z wysokiej dżwigni finansowej i struktury bilansów bankowych oraz ścisłych powiązań międzybankowych o charakterze rozliczeniowym, związanych głównie z wykonywaniem zleceń płatniczych klientów i dużego zakresu pożyczek międzybankowych. W tych okolicznościach upadłość jednego banku, doprowadza częstokroć do uruchomienie zjawiska zwanego efektem zarażenia (contagion effect) i wywołania kryzysu bankowego destabilizującego cały system finansowy. 24

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU KLUCZOWE PROBLEMY GOSPODARKI EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU { redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska, Jerzy Wilkin Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2010 Spis treści Elżbieta CMączyńska,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII Tom II

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII Tom II UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 810 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 35 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII Tom II SZCZECIN 2014 SPIS TREŚCI Wstęp...7 CZĘŚĆ I. PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA MICHAŁ GABRIEL WOŹNIAK, YIKTOR IVANOVYCH CHUZHYKOV, DMYTRO GRYGOROWH LUKIANENKO UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

REDAKCJA NAUKOWA MICHAŁ GABRIEL WOŹNIAK, YIKTOR IVANOVYCH CHUZHYKOV, DMYTRO GRYGOROWH LUKIANENKO UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE REDAKCJA NAUKOWA MICHAŁ GABRIEL WOŹNIAK, YIKTOR IVANOVYCH CHUZHYKOV, DMYTRO GRYGOROWH LUKIANENKO UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE Kraków 2009 SPIS TREŚCI Słowo wstępne Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły

pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły Szopy Kraków 2004 AUTORZY: Zofia Dach - rozdziały 3, 7, 9,12 Stanisław Miklaszewski - rozdziały l, 2, 4, 10, 11 Artur Pollok - rozdział

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Data Temat Godziny Wykładowca

Data Temat Godziny Wykładowca Harmonogram zajęć w ramach Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO (IV edycja) organizowanych przez Uniwersytet Opolski przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego (zajęcia odbywać się

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ G. WOŹNIAK GOSPODARKA POLSKI 1 9 9 0-2 0 1 1 TRANSFORMACJA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

MICHAŁ G. WOŹNIAK GOSPODARKA POLSKI 1 9 9 0-2 0 1 1 TRANSFORMACJA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ MICHAŁ G. WOŹNIAK GOSPODARKA POLSKI 1 9 9 0-2 0 1 1 TRANSFORMACJA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ & WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 201 2 Wprowadzenie 9 ROZDZIAŁ 1. Kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

EKONOMISTA nr 1. IN MEMORIAM 11 Profesor Wacław Wilczyński

EKONOMISTA nr 1. IN MEMORIAM 11 Profesor Wacław Wilczyński EKONOMISTA 2009 SPIS TREŚCI nr 1 IN MEMORIAM 11 Profesor Wacław Wilczyński 15 O niektórych implikacjach nieliniowości w keynesizmie / Aleksander Jakimowicz 49 Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Rozdział I. Pojecie i cele transformacji gospodarczej 1.1. Transformacja gospodarcza jako kategoria ekonomiczna 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

MODELE ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA POLSKI

MODELE ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA POLSKI MODELE ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA POLSKI W DOBIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I GLOBALIZACJI ^-v B 364602 CEDEWU.PL .8 treści 1. Powrót do transformacji systemowej - Maciej Miszewski 11 1.1. Wprowadzenie 11

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak

Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Gospodarka Polski 1990-2015 Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9-10 czerwca 2015 r. 1 Dzień pierwszy wtorek, 9 czerwca,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/ czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail:

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail: Ekonomia w teorii Innowacje w praktyce Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail: bh@kronenberg.org.pl www.kronenberg.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji redakcja naukowa Józef Olszyński SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 201 0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że opracowania zamieszczone w zbiorze wzbogacą zrozumienie mechanizmów i uwarunkowań kryzysu globalnego.

Mamy nadzieję, że opracowania zamieszczone w zbiorze wzbogacą zrozumienie mechanizmów i uwarunkowań kryzysu globalnego. WSTĘP Końcowe lata pierwszej dekady XXI wieku zaznaczyły się wystąpieniem globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Zapoczątkowany w latach 2006 2007 załamaniem na rynku nieruchomości w USA, kryzys

Bardziej szczegółowo