1. G.1185 Analityka 3.0 / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s ,44-47.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. G.1185 Analityka 3.0 / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s. 36-42,44-47."

Transkrypt

1 1. G.1185 Analityka 3.0 / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s , INFORMACJA - ANALIZA; ANALIZA DANYCH; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄ- DZANIE; 2. G.2595 Analiza porównawcza indeksów akcji spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT, CEERIUS i VONIX / Marcin Bartkowiak, Bogna Janik // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, nr 9(258), s AKCJE; INWESTYCJE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE; INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; 3. G.2595 Analiza porównawcza indeksów akcji spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT, CEERIUS i VONIX / Marcin Bartkowiak, Bogna Janik // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s INWESTYCJE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE; INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; 4. G.2333 Analizy Biura Informacji Kredytowej / Andrzej Fengler // Głos Banków Spółdzielczych 2014, nr 2, s

2 BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (POLSKA); 5. G.638 Ataki na systemy bankowe przy użyciu złośliwego oprogramowania : co powinien zrobić sektor finansowy, by im zapobiegać? // Bank 2014, nr 4, s PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; INTERNET - ZAGROŻENIA; 6. G.2595 Badania reakcji na ogłoszenia makroekonomiczne w śróddziennych zwrotach z indeksów giełdowych / Barbara Będowska-Sójka // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s GIEŁDA - INDEKSY; INFORMACJA - ZAGADNIENIA; 7. G.2595 Badanie przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku pomiędzy akcjami z wybranych sektorów GPW w Warszawie / Blanka Łęt // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s PRZYCZYNOWOŚĆ; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA) - BA- DANIA; AKCJE;

3 8. G.638 Bank pod kontrolą : czyli jak efektywnie ustrzec systemy przed nadużyciami // Bank 2014, nr 4, s BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; BEZPIECZEŃSTWO; 9. G.1655 Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wyniki badań empirycznych / Olaf Flak, Grzegorz Głód // Przegląd Organizacji 2014, nr 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; 10. G.2574 Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach Rosja - Unia Europejska w kontekście współzależności eksportowo-importowych / Olga Zakrzewska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 1(17), s ENERGETYKA - POLITYKA - ROSJA; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - UNIA EUROPEJSKA; ROSJA A UNIA EUROPEJSKA; 11. G.2574 Bhutan : droga ku demokracji / Elżbieta Jabłońska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 1(17), s

4 BHUTAN; DEMOKRACJA - 21 W.; KONSTYTUCJE; 12. G.2494 Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia / Beata Buchelt // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, nr 1(31), s MARKA PRACODAWCY; KADRY - ZARZĄDZANIE; ZDROWIE - OCHRONA; 13. G.1655 Business models in transport services / Beata Skowron-Grabowska // Przegląd Organizacji 2014, nr 1, s MODELE BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; TRANSPORT - USŁUGI; 14. G.502 Charakter prawny klauzul kasatoryjnych / Karolina Pasko // Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 5, s KLAUZULE (PRAWO) - POLSKA; UMOWY;

5 15. G.121 Chiny bliżej Europy : rozm. z Longinem Pastusiakiem / Marcin Makowiecki // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s CHINY - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ; CHINY - STOSUNKI GOSPO- DARCZE Z ZAGRANICĄ - POLSKA; POLSKA A CHINY; s G.700 Chmura to potężne narzędzie / Piotr Mazurkiewicz // Home & Market 2014, nr 3, PRZETWARZANIE W CHMURZE; 17. G.638 Cisza przed depozytową burzą / Krzysztof Maciążek // Bank 2014, nr 4, s DEPOZYT BANKOWY; 18. G.2586 Contemporary housing environment of Poland : dwelling attributes assessment / Ewa Stachura // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 1(6), s MIESZKANIA - POLSKA;

6 19. G.638 Coraz popularniejszy sposób na zatory płatnicze / Karol Jerzy Mórawski // Bank 2014, nr 4, s ZATORY PŁATNICZE; FACTORING; 20. G.1655 Corporate governance challenges. The case of pyramidal structures / Maria Aluchna // Przegląd Organizacji 2014, nr 2, s NADZÓR KORPORACYJNY - MODELE; NADZÓR KORPORACYJNY - POLSKA; 21. G.1914 Crowdsourcing : czynniki motywujące tłum do działania / Wioletta Krawiec // Marketing i Rynek 2014, vol. 21, nr 4, s CROWDSOURCING; MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; ŚRODKI MASOWEGO PRZE- KAZU SPOŁECZNOŚCIOWE; 22. G.2138 Cykl życia po OFE? / Paweł Zielewski // Forbes 2014, nr 5, s FUNDUSZ EMERYTALNY - POLSKA; INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE;

7 23. G.2586 Czas wolny mieszkańców dużych miast w Polsce : wyniki badań / Krzysztof Błoński // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 1(6), s CZAS WOLNY - BADANIA; CZAS WOLNY - SOCJOLOGIA; REKREACJA - POLSKA; 24. G.638 Czego oczekuję od banku / Zbigniew Szmigiero // Bank 2014, nr 4, s PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; INTERNET - ZAGROŻENIA; 25. G.700 Czy dziura budżetowa wkrótce stanie się czarną dziurą? / Karolina Sierakowska // Home & Market 2014, nr 3, s BUDŻET PAŃSTWA - DEFICYT; BUDŻET PAŃSTWA - POLSKA ; 26. F.1 Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce / Andrzej Wojtyna // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s TEORIE EKONOMICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FI- NANSOWY - PROGNOZOWANIE;

8 27. G.1185 Czy na pewno potrzebujesz Big Data / Jeanne W. Ross, Cynthia M. Beath, Anne Quaadgras // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s ANALIZA DANYCH; PODEJMOWANIE DECYZJI; 28. G.1185 Czy starzenie się społeczeństw zagraża naszemu dobrobytowi / Wolfgang Lutz // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s. 26. DEMOGRAFIA A WZROST GOSPODARCZY; WYKSZTAŁCENIE; 29. F.1 Czy trwałe wypełnianie kryteriów konwergencji z Maastricht musi zapewnić korzyści gospodarce / Jerzy Osiatyński // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s UNIA EUROPEJSKA - GOSPODARKA - POLITYKA; KONWERGENCJA (EKONOMIA) - STREFA EURO; WZROST GOSPODARCZY - POLITYKA; 30. G.2387 Czynniki sprzyjające posiadaniu zabezpieczenia materialnego w polskich gospodarstwach domowych / Małgorzata Rószkiewicz // Polityka Społeczna 2014, vol. 41, nr 2, s EMERYTURA - DOCHÓD - PLANOWANIE; OSZCZĘDZANIE - POLSKA ;

9 31. F.1124 Debetowanie rachunku bankowego / Tomasz Czech // Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 4, s BANKI - RACHUNEK - PRAWO - POLSKA; 32. G.502 Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich / Piotr Kukuryk // Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 5, s KONSUMENCI; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 33. G.638 Detektyw w służbie biznesu / Krzysztof Maciejewski // Bank 2014, nr 4, s WYWIAD GOSPODARCZY; 34. F.1 Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej / Marek Belka // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s KRYZYS FINANSOWY - PROGNOZOWANIE; EKONOMIA I POLITYKA; PROGNO- ZOWANIE GOSPODARCZE;

10 35. G.2494 Dobór i rozwój pracowników w polskich liniach lotniczych / Tetiana Shkoda // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, nr 1(31), s KADRY - ROZWÓJ; KADRY - ZARZĄDZANIE - BADANIA - POLSKA; 36. G.121 Dobry handel / Mirosława Tereszczuk, Łukasz Ambroziak // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s HANDEL ZAGRANICZNY - POLSKA; HANDEL ZAGRANICZNY - UKRAINA; 37. G.35 Dokładność wybranych metod prognozowania wynagrodzeń i liczby pracujących w Polsce / Jan Acedański, Jolanta Bernais, Adrianna Mastalerz-Kodzis // Bank i Kredyt 2014, vol. 45, nr 2, s PROGNOZOWANIE; PŁACE - POLSKA ; RYNEK PRACY - PROGNOZOWANIE - POLSKA; 38. F.1124 Dopuszczalność zawiązywania jednoosobowych spółek z o.o. przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe / Witold Srokosz. // Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 4, s

11 SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - PRAWO - POLSKA; 39. G.502 Dostęp posłów i senatorów do informacji o spółce z udziałem Skarbu Państwa / Joanna Róg // Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 5, s MANDAT POSELSKI I SENATORSKI - POLSKA; INFORMACJA GOSPODARCZA - UDOSTĘPNIANIE - PRAWO - POLSKA; SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA; INFORMACJA; 40. G.638 Drugi obieg informacji gospodarczej / Karol Morawiecki // Bank 2014, nr 4, s WIERZYTELNOŚĆ; INFORMACJA GOSPODARCZA - POLSKA; 41. G.2595 Dynamika powiązań polskiego rynku kapitałowego z rynkami Czech i Węgier oraz głównymi rynkami światowymi / Małgorzata Doman, Ryszard Doman // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s RYNEK KAPITAŁOWY - POLSKA; GIEŁDA - INDEKSY; RYNEK KAPITAŁOWY - BA- DANIE - POLSKA;

12 42. G.2595 Dynamika powiązań polskiego rynku kapitałowego z rynkami Czech i Węgier oraz głównymi rynkami światowymi / Małgorzata Doman, Ryszard Doman // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s RYNEK KAPITAŁOWY - POLSKA; GIEŁDA - INDEKSY; 43. G.610 Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a związane z nią czynności wykonane poza strefą / Jan Szary // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 5, s SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - POLSKA; SPECJALNE STREFY EKONOMICZ- NE - PODATKI; 44. G.638 E-egzekucja coraz bliżej / Krzysztof Motylski // Bank 2014, nr 4, s BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY; s G.2583 EBC idzie na wojnę / Hubert Kozieł // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 21, EUROPEJSKI BANK CENTRALNY; RYNEK WALUTOWY - INTERWENCJE;

13 46. G.2570 Ekonomia doświadczeń a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa / Magdalena Majchrzak // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ; 47. F.1 Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki / Marek Ratajczak // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s TEORIE EKONOMICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FI- NANSOWY - PROGNOZOWANIE; FINANSJALIZACJA; 48. F.1035 Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego / Agata Budzyńska // Optimum 2013, nr 4(64), s INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - POLSKA; WIELKOPOLSKIE, WOJE- WÓDZTWO (POLSKA ; ); 49. G.1914 Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku : czynniki i procesy kształtowania. Cz. 1 / Andrzej Szromnik, Elżbieta Wolanin-Jarosz // Marketing i Rynek 2014, vol. 21, nr 4, s

14 ETNOCENTRYZM KONSUMENCKI; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - BADANIA; ZAKUPY - PODEJMOWANIE DECYZJI; 50. G.1655 Ewolucja i zdolności adaptacyjne aliansów strategicznych / Marian Gorynia, Michał Kasprzyk // Przegląd Organizacji 2014, nr 2, s ALIANSE STRATEGICZNE (BIZNES); 51. F.1 Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej / Marian Gorynia // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - KRAJE UNII EURO- PEJSKIEJ; 52. G.638 FATCA po polski / oprac. Stanisław Brzeg-Wieluński // Bank 2014, nr 4, s FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT;

15 53. G.638 Finansowe dylematy / Jerzy Bródniewicz // Bank 2014, nr 4, s UKRAINA - GOSPODARKA; ROSJA A UKRAINA; 54. G.121 FIZ-y szansą na "optymalizację" gospodarki : z Wojciechem Jabłońskim / rozm. Bartosz Bednarz // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s OPTYMALIZACJA PODATKOWA; FUNDUSZ INWESTYCYJNY; POLSKA - GOSPO- DARKA - 21 W.; 55. G.700 Fundusze absolutnej stopy zwrotu : czy możliwy jest zysk w każdych warunkach? / Piotr Nowak // Home & Market 2014, nr 3, s FUNDUSZ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU; FUNDUSZ ABSOLUTNEJ STOPY ZWRO- TU - POLSKA - 21 W.; 56. G.1737 Fundusze unijne na lata Programowanie na poziomie unijnym i krajowym / Marek Świstak // Unia Europejska.pl 2014, nr 1, s PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ;

16 57. G.2583 s Gdy nie będzie... OFE / Mateusz Pawlak // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 20, OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; 58. F.1 Globalny kryzys : potrzeba nowej polityki gospodarczej / Jerzy Hausner // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s EKONOMIA I POLITYKA; TEORIE EKONOMICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GO- SPODARCZE; GOSPODARKA - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; s G.2583 Głucho na lokalnych chińskich giełdach // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 19, GIEŁDA - CHINY; RYNEK POZAGIEŁDOWY; 60. G.128 Gołębie deklaracje EBC, jastrzębi FED / Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s EURO A DOLAR AMERYKAŃSKI;

17 61. F.1 Granice globalizacji : przypadek strefy euro / Andrzej Sławiński // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 62. G.638 Halo, to ja / Marcin Podleśny // Bank 2014, nr 4, s BIOMETRIA; 63. G.128 Hipoteka przymusowa sposobem na dłużnika / Piotr Pawłowski // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s HIPOTEKA - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; DŁUGI - PRAWO - POLSKA; 64. G.2494 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez franczyznę na przykładzie Yves Rocher / Alina Jamróz-Ligęza // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, nr 1(31), s FRANCHISING; NACJONALIZACJA;

18 65. G.1185 Jak inżynierowie z Google docenili zarządzanie : podpowiedź : przekonały ich dane / David A. Garvin // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s , GOOGLE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ANALIZA DANYCH; 66. G.1185 Jak kontrolować migrację wartości w branży / Michale G. Jacobides, John Paul MacDuffie // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s WARTOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO; 67. G.128 Jak przeprowadzić postępowanie likwidacyjne w spółce kapitałowej? / Natalia Gaweł // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s SPÓŁKA KAPITAŁOWA - PRAWO; LIKWIDACJA; 68. G.2528 Jak przywrócić młodych obywateli Unii Europejskiej na rynek pracy? : kilka uwag o inicjatywach Komisji Europejskiej oraz europejskich partnerów społecznych / Barbara Surdykowska // Monitor Prawa Pracy 2014, nr 5, s MŁODZIEŻ - PRACA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK PRACY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

19 69. G.128 Jak znaleźć Nietoperza? / Maja Kwiek, Łukasz Fijołek // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s TRADING HARMONICZNY; 70. G.1185 Jak zrobić świetną prezentację / Chris Anderson // Harvard Business Review Polska 2014, nr PREZENTACJA (BIZNES) - PORADNIK; SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH - PO- RADNIK; 71. G.638 Jakie będą banki w przyszłości? : debata redakcyjna "Miesięcznik Finansowy BANK" / oprac. Stanisław Brzeg-Wieluński // Bank 2014, nr 4, s BIUROKRACJA; KLIENCI BANKÓW; BANKOWOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU; 72. G.700 Jednostki uczestnictwa TFI krok po kroku / Jacek Kasperczyk // Home & Market 2014, nr 3, s. 70. FUNDUSZ INWESTYCYJNY;

20 73. G.2523 Kalkulacja kosztów na podstawie procentowej realizacji planowanych przychodów : studium przypadku / Marta Celej // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 5, s KOSZTY - KALKULACJE; ZYSK; 74. G.2529 Kapitalizacja odsetek : Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2013 r. II FSK 2849/11 // Orzecznictwo w Sprawach Bankowych 2014, nr 2(29), s ODSETKI; 75. F.42 Kapitał intelektualny a innowacyjność w organizacji opartej na wiedzy / Barbara Bojewska // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 134, s KAPITAŁ INTELEKTUALNY; ORGANIZACJA OPARTA NA WIEDZY; PRZEDSIĘBIOR- STWO INNOWACYJNE; 76. F.1035 Kapitał społeczny w koncepcji organizacji inteligentnej na przykładzie MSP przetwórstwa żywnościowego z wybranych powiatów Wielkopolski / Małgorzata Gajowiak // Optimum 2013, nr 4(64), s

21 ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA; KAPITAŁ LUDZKI; KAPITAŁ SPOŁECZNY; 77. F.1035 Kapitał społeczny w rozwoju społeczeństwa informacyjnego : podejście sieciowe / Andżelika Libertowska // Optimum 2013, nr 4(64), s KAPITAŁ SPOŁECZNY; SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE; SIECI BIZNESOWE; 78. G.2586 Kierunki alokacji funduszy unijnych w zakresie podnoszenia jakości zasobów pracy w przedsiębiorstwie / Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 1(6), s PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; KADRY; PRZEDSIĘBIORSTWO; SZKOLENIA; 79. G.512 Klient przyszłości : cyfrowa rewolucja w polskich bankach // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 5, s BANKI A KLIENCI; BANKOWOŚĆ - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE; SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA - ASPEKT EKONOMICZNY; BANKOWOŚĆ INTERNETOWA A KLIENCI;

22 80. G.121 Kluczowy motor rozwoju / Mark Mobius // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s. 24. EMERGING MARKETS; USŁUGI; 81. G.1185 Kłopoty z wiarygodnością danych / Thomas C. Redman // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s ANALIZA DANYCH; 82. G.2494 Koncepcja przyszłościowego modelu kariery zawodowej / Jarosław Rudnicki // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, nr 1(31), s KARIERA; KARIERA - PLANOWANIE; PRACOWNICY WIEDZY; ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCI; 83. G.2595 Konstrukcja portfela inwestycji z zastosowaniem kryterium Kelly'ego / Michał Wójtowicz // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s INWESTYCJE; KAPITAŁ - INWESTYCJE - ZYSK; GIEŁDA;

23 84. G.2595 Konstrukcja portfela inwestycji z zastosowaniem kryterium Kelly'ego / Michał Wójtowicz // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s INWESTYCJE PORTFELOWE; INWESTYCJE - STRATEGIE; s G.2586 Konsumpcja w Republice Korei / Marta Kinghtley // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 1(6), GOSPODARSTWO DOMOWE - KOREA POŁUDNIOWA; SPOŻYCIE - KOREA POŁU- DNIOWA; 86. G.2583 Kreśląc idealny scenariusz : z Bogusławem Grabowskim / rozm. Cezary Szymanek // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 20, s EMERYTURA - POLSKA ; EMERYTURA - SYSTEM; 87. F.1035 Kryzys finansowy strefy euro / Jakub Kraciuk // Optimum 2013, nr 4(664), s KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO - 21 W.;

24 88. F.42 Kryzys zadłużeniowy w Unii Europejskiej. Analiza wybranych działań antykryzysowych i stabilizacyjnych w latach panaceum czy początek nowego kryzysu / Robert Zmiejko // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 134, s KRYZYS FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; 89. G.610 Księgowi w małych i średnich przedsiębiorstwach : raport ACCA / oprac. i tł. Kamila Kaniowska // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 5, s MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - RACHUNKOWOŚĆ; RACHUNKOWOŚĆ; 90. F.1035 Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych : historia i wkład laureatów do współczesnej myśli ekonomicznej / Justyna Kłobukowska // Optimum 2013, nr 4(64), s NAGRODY NOBLA; NAUKI EKONOMICZNE; 91. G.121 Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej / Marek Belka // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s

25 KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W. - WPŁYW; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJED- NOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; EKONOMIA ; 92. F.1 Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm / Elżbieta Mączyńska-Piotr Pysz // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s TEORIE EKONOMICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; LIBERALIZM EKONOMICZNY; ORDOLIBERALIZM; 93. G.610 Likwidacja spółek handlowych. Cz. 3, Obowiązki podatkowe / Ewa Hrebin // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 5, s LIKWIDACJA; SPÓŁKA HANDLOWA; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA; 94. G.2583 Listy polecone uwadze / Piotr Sobolewski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 19, s LISTY ZASTAWNE - POLSKA;

26 95. G.700 Łam schematy, ale z głową! : Adam Łopusiewicz / w rozm. z Luiza Rosłon // Home & Market 2014, nr 3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE - POLSKA; SUKCES W BIZNESIE; 96. G.2583 Małe fabryki kontra wielkie banki / Matthew Campbell, Manuel Baigorri, Aaron Kirchfeld // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 21, s FUZJE; 97. F.1124 Małoletni jako strona w umowie rachunku wspólnego : rozważania na tle ustaw: Kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Prawo bankowe / Renata Mianowana- Kubiak // Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 5, s BANKI - RACHUNEK - PRAWO - POLSKA; BANKI I DZIECI; 98. G.570 Management of dynamics of gross domestic product based on foregin trade of Ukraine / Wasyl Yeleyko, Rostysław Bodnar // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, nr 3, s PRODUKT KRAJOWY BRUTTO - UKRAINA; MODELE EKONOMETRYCZNE;

27 99. G.1655 Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania / Andrzej Jaki // Przegląd Organizacji 2014, nr 2, s PARADYGMATY (NAUKI SPOŁECZNE); ZARZĄDZANIE - TEORIA; 100. G.128 Mediacyjna linia wojny / Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s ROSJA A UKRAINA; 101. G.2595 Metoda skracania przekrojów ścieżek niedopuszczalnych sieci jako narzędzie optymalizacji czasowo-kosztowej projektu / Helena Gaspars-Wieloch // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 10(259), s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - PLANOWANIE; 102. G.27 Miejsce i rola dyrektyw unijnych dotyczących podatku od wartości dodanej w krajowym porządku normatywnym : wybrane problemy (artykuł dyskusyjny) / Krzysztof Radzikowski // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 4, s PODATEK - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PODATEK - PRAWO - POLSKA;

28 103. G.700 Mieszkanie dla Młodych czy Rodzina na Swoim? / Żaneta Pilarska // Home & Market 2014, nr 3, s MIESZKANIE DLA MŁODYCH; 104. G.2494 Mobbing, niebieskie kołnierzyki i gorące biurka : zapożyczenia i metafory w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Magdalena Bielenia-Grajewska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, nr 1(31), s POLSKI JĘZYK - ZAPOŻYCZENIA OBCE; KADRY - ZAGADNIENIA; 105. G.2494 Mobilność w optyce młodych osób : na przykładzie Polski i Portugalii / Izabela Bednarska-Wnuk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, nr 1(31), s MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA; MŁODZIEŻ - BADANIA - POLSKA; MŁODZIEŻ - BADA- NIA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; MŁODZIEŻ - PRACA - KRAJE UNII EURO- PEJSKIEJ; RYNEK PRACY - BADANIE; 106. G.1655 Model etapów wzrostu wiedzy pracowników / Edyta Kulej-Dudek // Przegląd Organizacji 2014, nr 1, s

29 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - ZARZĄDZANIE - ZAGADNIENIA; ZARZĄ- DZANIE WIEDZĄ - STRATEGIE; 107. G.35 Model GARCH : wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych / Grzegorz Perczak, Piotr Fiszeder // Bank i Kredyt 2014, vol. 45, nr 2, s GARCH (MODELE); ANALIZA DANYCH; CENY; 108. G.2583 Na Wyspach odbicie po kryzysie / Mark Gilbert // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 20, s. 16. NIA; KRYZYS GOSPODARCZY - WIELKA BRYTANIA; RYNEK PRACY - WIELKA BRYTA G.2523 Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego : jak ich uniknąć (pasywa) / Grzegorz Magdziarz // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 5, s SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE;

30 110. G.2574 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich i ich oddziaływanie na gospodarkę Węgier / Daniel Kotkowski // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 1(17), s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - WĘGRY; INWESTYCJE ZAGRA- NICZNE BEZPOŚREDNIE A ROZWÓJ REGIONALNY; s G.128 Nie ma róży bez kolców / Mirosław Kachniewski // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, AKCJE; SPÓŁKA; SPÓŁKA PUBLICZNA; 112. G.121 Nie pytaj kiedy do euro, zapytaj po ile / Roman Przasnyski // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s POLSKA A EURO; 113. G.1524 Nowe fundusze przewidziane dla Polski w ramach polityki spójności Unii Europejskiej i spodziewane efekty ich wykorzystania / Paweł Wieczorek // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 4, s

31 UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI - POLSKA; FUNDUSZE STRUKTURAL- NE - POLSKA; 114. F.1124 Nowe otoczenie regulacyjne dla kredytów hipotecznych : co zmieni dyrektywa 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi? / Agnieszka Nierodka // Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 4, s KREDYT BANKOWY - PRAWO - POLSKA; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; 115. G.638 Nowe przepisy, nowe perspektywy / Karol Miciński // Bank 2014, nr 4, s KREDYT KUPIECKI - UBEZPIECZENIE; INKASO; WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI; 116. G.1185 Nowe spojrzenie na big data / Stanisław Krauze // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, R ANALIZA DANYCH;

32 117. F.1 Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości / Grzegorz Kołodko // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s EKONOMIA - ESEJE, FELIETONY, SZKICE; EKONOMIA I POLITYKA; PROGNOZO- WANIE GOSPODARCZE; 118. G.128 Obligacja niejedno ma imię / Marcin Pietkiewicz, Łukasz Szegda // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s OBLIGACJE KORPORACYJNE; 119. G.2595 Ocena ryzyka Polski z wykorzystaniem tradycyjnych mierników gospodarczych oraz premii kontraktów CDS : porównanie / Agata Kliber // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s CREDIT DEFAULT SWAPS; POLSKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KONIUNKTURA GOSPODARCZA - POLSKA; 120. G.2595 Ocena ryzyka Polski z wykorzystaniem tradycyjnych mierników gospodarczych oraz premii kontraktów CDS : porównanie / Agata Kliber // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s

33 CREDIT DEFAULT SWAPS; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; KONIUNKTURA GOSPO- DARCZA - POLSKA; KONIUNKTURA GOSPODARCZA - BADANIE; 121. G.1737 Ocena sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce w ramach semestrów europejskich / Elzbieta Kawecka-Wyrzykowska // Unia Europejska.pl 2014, nr 1, s POLSKA A UNIA EUROPEJSKA; POLSKA - GOSPODARKA; UNIA EUROPEJSKA - GO- SPODARKA - ZAGADNIENIA; 122. G.478 Odprawa ustawowa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z byłym członkiem zarządu spółki kapitałowej / Bogusław Cudowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 4, s ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKAMI; PRACA - PRAWO - POLSKA; 123. G.700 OFE, ZUS? : co wybrać? / Marek Zuber // Home & Market 2014, nr 4, s. 10. OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE; ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (POLSKA); EMERYTURA - POLSKA ;

34 124. G.35 Opis cykli koniunkturalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich synchronizacja ze strefa euro / Marcin Pietrzak // Bank i Kredyt 2014, vol. 45, nr 2, s CYKL KONIUNKTURALNY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; CYKL KO- NIUNKTURALNY - STREFA EURO; CYKL KONIUNKTURALNY - 21 W; 125. G.1185 Optymalizacja kampanii internetowych / Rafał Słyk // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, R KAMPANIE REKLAMOWE; INTERNET - STOSOWANIE; 126. G.121 Ostrożny optymizm : finanse publiczne / Andrzej Wernik // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s ,28. FINANSE PUBLICZNE - POLSKA ; BUDŻET PAŃSTWA - POLSKA ; POL- SKA - GOSPODARKA ; 127. G.1655 Outline of problematic issues of logistics real estate management / Piot Kuraś // Przegląd Organizacji 2014, nr 2, s

35 CENTRA LOGISTYCZNE - ZARZĄDZANIE; LOGISTYKA - ZAGADNIENIA; 128. G.638 Pan danych / Marcin Złoch // Bank 2014, nr 4, s. 50. BAZA DANYCH; KADRY; OCHRONA DANYCH (INFORMATYKA); 129. G.1655 Paradygmaty w naukach o zarządzaniu / Marek Ciesielski // Przegląd Organizacji 2014, nr 1, s PARADYGMATY (NAUKI SPOŁECZNE); ZARZĄDZANIE - TEORIA; 130. G.35 Patterns of debt possession among households in Poland : a multi-group latent class approach / Piotr Białowolski // Bank i Kredyt 2014, vol. 45, nr 2, s GOSPODARSTWO DOMOWE - BADANIE - POLSKA; s G.512 Pieniądze papieża / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 4,

36 BANK WATYKAŃSKI; BANKI - WATYKAN; KOŚCIÓŁ KATOLICKI - FINANSE; PAPIE- STWO - FINANSE; 132. G.1185 Pięć faz rozwoju firmowej analityki / Andrzej Horawa, Piotr Drożdżyk // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s ANALIZA DANYCH; 133. G.1655 Polityka i etyka w organizacji / Dariusz Bąk, Piotr Pilch // Przegląd Organizacji 2014, nr 1, s ORGANIZACJA; ORGANIZACJA - ETYKA; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE - ZA- GADNIENIA; 134. G.121 Polska droga do kapitalizmu / Stefan Małecki-Tepicht // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s POLSKA - GOSPODARKA ; POLSKA - GOSPODARKA ASPEKT SPO- ŁECZNY; POLSKA - GOSPODARKA - 21 W.;

37 135. G.638 Polskie spojrzenie na resolution : z Mieczysławem Groszkiem / rozm. Grzegorz Brudzińskim // Bank 2014, nr 4, s UNIA BANKOWA; ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; CAPITAl REQUIREMENTS DI- RECTIVE; 136. G.638 Poprawa koniunktury ma trwały charakter / Paweł Minkinia // Bank 2014, nr 4, s BANKI - ZYSK; KONIUNKTURA GOSPODARCZA; RYNEK KREDYTOWY; 137. G.2138 Portfel w telefonie / Filip Kowalik / Forbes 2014, nr 5, s BANKOWOŚĆ MOBILNA - POLSKA; FINANSE - INNOWACJE; 138. G.1655 Potencjał technologiczny a kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstw / Zbigniew Chyba // Przegląd Organizacji 2014, nr 2, s NOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; TECHNOLOGIE - KONKURENCYJ-

38 139. G.128 s Pozorna możliwość wyboru / Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; EMERYTURA - REFORMA; ZA- KŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (POLSKA); 140. G.700 Pozornie niegroźne zastoje finansowe? : licz się z konsekwencjami / Grzegorz Pardela // Home & Market 2014, nr 3, s ZATORY PŁATNICZE; 141. F.1035 Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata / Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak // Optimum 2013, nr 4(64), s REGIONY - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; 142. G.2595 Problemy z ograniczeniami kwadratowymi i optymalizacja na stożkach / Henryk J. Runka // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 10(259), s OPTYMALIZACJA MATEMATYCZNA; OPTYMALIZACJA - METODY;

39 143. G.2494 Program pomysłów pracowniczych jako narzędzie innowacyjności oddolnej w małych przedsiębiorstwach przemysłowych / Rafał Marcin Borkowski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, nr 1(31), s PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; KREATYWNOŚĆ; KADRY - PSYCHOLOGIA; PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE; 144. G.1185 Prosta odpowiedź na złożone problemy : Fred Reichheld / rozm. Magdalena Petryniak / Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s KLIENCI - LOJALNOŚĆ; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; 145. F.1 Przedsiębiorcze państwo? / Andrzej K. Koźmiński. // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; ZARZĄDZANIE PUBLICZNE; 146. G.2574 Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce a płodność / Małgorzata Podogrodzka // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 1(17), s

40 DEMOGRAFIA - BADANIA - POLSKA; STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA - POLSKA; PŁODNOŚĆ CZŁOWIEKA - BADANIA - POLSKA; 147. G.638 Przewalutowanie zagroziłoby gospodarce / Karol Machowski // Bank 2014, nr KREDYT WALUTOWY; POLSKA - GOSPODARKA; 148. G.128 Przez Rosję rośnie sprzedaż złota / Bartłomiej Knichnicki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s ZŁOTO - RYNEK; 149. G.2574 Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa : losy, rozwiązania i treść / Maciej Cesarski // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 1(17), s MIESZKANIA - POLSKA; MIESZKANIA - POLITYKA - POLSKA; POMOC SPOŁECZNA - POLSKA; BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SPOŁECZNE - POLSKA;

41 150. G.121 Pułapki prywatyzacji / Dawid Sześciło // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; PRYWATYZACJA; 151. G.1524 Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych / Maria Jeznach, Olga Leszczyńska-Luberek // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, z. 4, s RACHUNKOWOŚĆ NARODOWA; FINANSE PUBLICZNE - STATYSTYKA; 152. G.121 Rating Polski może wzrosnąć // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 3-4, s. 29. RATING KRAJÓW; 153. G.2570 Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny : synergia czy antagonizm? / Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 1, s EMERYTURA - SYSTEM; EMERYTURA - REFORMA - POLSKA; OTWARTE FUNDU- SZE EMERYTALNE - POLSKA;

42 154. G.2570 Restrukturyzacja finansowa małych przedsiębiorstw w kryzysie / Klaudia Pujer // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO A KRYZYSY FI- NANSOWE I GOSPODARCZE; 155. F.42 Rezerwy jako instrument polityki bilansowej banku ukierunkowanej na rentowność albo płynność / Grzegorz Pogorzelski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 134, s BANKI - BILANS; BANKI - REZERWY; RYZYKO BANKOWE; 156. G.2333 Rola i zadania Banku Zrzeszającego we wspieraniu banków spółdzielczych w procesie wdrażania Rekomendacji D / Marta Gwizdak // Głos Banków Spółdzielczych 2014, nr 2, s KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; BANKI SPÓŁ- DZIELCZE - PRAWO - POLSKA; 157. G.2494 Rola poczucia sprawiedliwości i cynizmu organizacyjnego w inicjowaniu pozytywnych i negatywnych zachowań wobec pracodawcy / Maciej Macko, Aleksander Grudziński //

43 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, nr 1(31), s SPRAWIEDLIWOŚĆ ORGANIZACYJNA; KADRY - PSYCHOLOGIA; STOSUNKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 158. F.1035 Rola szwajcarsko-polskiego programu współpracy w rozwoju partnerstw władz lokalnych i regionalnych / Krystyna Gomółka // Optimum 2013, nr 4(64), s POLSKA A SZWAJCARIA; SAMORZĄD TERYTORIALNY; s G.2583 Rosyjska ruletka / Kinga Żelazek // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 20, RYNEK FINANSOWY - ROSJA; 160. F.1 Rozwój gospodarczy i bieda / Zdzisław Sadowski // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 2, s ROZWÓJ GOSPODARCZY; UBÓSTWO;

44 161. G.2574 Rozwój ustrojowych regulacji polskich finansów publicznych / Jarosław Wierzbicki // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 1(17), s POLSKA - KONSTYTUCJE; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA; PRAWO BUDŻETOWE - POLSKA; 162. G.1185 Różnorodność może być dżwignią innowacyjności / Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall, Laura Sherbin // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s. 20. PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; KADRY; s G.700 Rynek faktoringu w Polsce i na świecie / Sebastian Grabek // Home & Market 2014, nr 3, FACTORING - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; FACTORING - POLSKA; 164. G.700 Rynek pracy wymaga systemowej naprawy / Marek Kowalski // Home & Market 2013, nr 3, s SZARA STREFA GOSPODARKI - POLSKA; PRACA - UMOWY; PRACA - PRAWO;

45 165. G.638 Rynek wierzytelności A.D / Karol Miciński // Bank 2014, nr 4, s WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI; 166. G.638 Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów / Grzegorz Kondek // Bank 2014, nr 4, s RYZYKO KREDYTOWE; KLIENCI BANKÓW; BAZA DANYCH; 167. G.1737 Silna współzależność gospodarek Unii Europejskiej i Rosji - powiązania handlowe / Wojciech Mroczek // Unia Europejska.pl 2014, nr 1, s ROSJA A UNIA EUROPEJSKA; ROSJA - GEOGRAFIA GOSPODARCZA; UNIA EURO- PEJSKA - GOSPODARKA - ZAGADNIENIA; 168. G.2544 Skład Parlamentu Europejskiego w okresie kadencji w świetle ewolucji alokacji miejsc między państwa członkowskie / Jan Barcz // Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 5, s SKI; PARLAMENT EUROPEJSKI; TRAKTAT LIZBOŃSKI (2007) A PARLAMENT EUROPEJ-

46 169. G.2583 SKOK : pod lupą służb specjalnych i prokuratury / Andrzej Stankiewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 19, s SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); 170. G.512 Spadające procenty // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 5, s BANKI - FINANSE - PLANOWANIE; BANKI SPÓŁDZIELCZE - EKONOMIKA; 171. G.1185 Spójrz na kapitał w dłuższej perspektywie / Dominic Barton, Mark Wiseman // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; FINANSE - ZARZĄDZANIE; 172. G.1185 Sprzedaż oparta na rozpoznaniu potrzeb klienta / Łukasz Bromirski // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s SPRZEDAŻ - PSYCHOLOGIA; KLIENCI;

47 173. G.1185 Sprzedaż w dogrywce / James C. Anderson, James A. Narus, Marc Wouters // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s RELACJE BUSINESS-TO-BUSINESS; SPRZEDAŻ; 174. G.638 Sprzedaż wierzytelności hipotecznych to ostateczność : z Michałem Rączkowskim oraz Szymonem Rutkowskim / rozm. Karol Jerzy Mórawski // Bank 2014, nr 4, s WIERZYTELNOŚĆ HIPOTECZNA; 175. G.2333 Stan i kierunek prac w zakresie najważniejszych dla banków spółdzielczych, międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych // Głos Banków Spółdzielczych 2014, nr 2, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - PRAWO - POLSKA; BANKI SPÓŁDZIELCZE - PRAWO; CAPI- TAl REQUIREMENTS DIRECTIVE; 176. F.42 Stany równowagi przy zachowaniach rutynowych i optymalizacyjnych wspartych oczekiwaniami na przykładzie dylematu więźnia / Ireneusz Dąbrowski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 134, s

48 RIA; RÓWNOWAGA EKONOMICZNA - MODELE; RÓWNOWAGA EKONOMICZNA - TEO F.1035 Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia / Krystyna Zimnoch // Optimum 2013, nr 4(64), s STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; DEMOGRAFIA A WZROST GOSPODARCZY; PODLASKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 178. G.1185 Strategia wzrostu oparta na zagranicznych przejęciach / Jakub Baran ; oprac. Paweł Kubisiak // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s GIE; PRZEJĘCIA - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEJĘCIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATE G.512 Studium przypadku : Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 5, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - AUSTRIA;

49 180. G.570 Stymulacja rozwoju modeli biznesu poprzez atrybuty rynku kapitałowego / Adam Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, nr 3, s MODELE BIZNESU; RYNEK KAPITAŁOWY ; 181. G.2595 Suboptymalna równowaga rynkowa w małej gospodarce otwartej w warunkach doskonałej mobilności kapitału / Michał Konopczyński // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, nr 10(259), s GOSPODARKA RYNKOWA - POLSKA ; WZROST GOSPODARCZY - BADANIE; KAPITAŁ; 182. G.1655 Sustainable capital market and the attributes of business models in the crisis / Adam Stefan Jabłoński // Przegląd Organizacji 2014, nr 1, s MODELE BIZNESU; ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY; 183. G.610 Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w roku 2012 / Andrzej Niemiec // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 5, s. 2-7.

50 PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA ; s G.128 Szara strefa hazardu / oprac. Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, GRY HAZARDOWE W INTERNECIE; SZARA STREFA GOSPODARKI - POLSKA; 185. F.1035 Światowy rynek ropy naftowej : zasoby, konsumpcja, kierunki przepływu / Zofia Tomczonek // Optimum 2013, nr 4(64), s ROPA NAFTOWA; ROPA NAFTOWA - RYNEK; ROPA NAFTOWA - PRODUKCJA I HANDEL; 186. G.2595 Teoria wartości ekstremalnych : zastosowanie do sektora surowców energetycznych / Karolina Siemaszkiewicz// Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 10(259), s RYZYKO - ZARZĄDZANIE; TEORIA WARTOŚCI EKSTREMALNYCH; SUROWCE ENERGETYCZNE;

51 187. G.2333 Teraźniejszość i przyszłość zabezpieczeń w bankowości internetowej / Sławomir Juszczyk, Tomasz Żak // Głos Banków Spółdzielczych 2014, nr 2, s BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - ZABEZPIECZENIA; 188. G.700 To będzie ważny rok dla zadłużonych w obcych walutach / Jarosław Jędrzyński // Home & Market 2014, nr 3, s KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; FRANK SZWAJCARSKI; 189. G.2586 Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów : konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona / Katarzyna Wasilik // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 1(6), s KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; KONSUMENCI - BADANIA; KON- SUMPCJONIZM; 190. G.638 U progu mobilnej rewolucji / Karol Jerzy Mórawski // Bank 2014, nr 4, s ROZLICZENIA MOBILNE; BANKOWOŚĆ INTERNETOWA; BANKOWOŚĆ MOBILNA - POLSKA;

52 191. G.27 Uchwały NSA w latach : ocena dorobku uchwałodawczego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług / Adrian Kozakiewicz // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 4, s PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; 192. G.2387 Urlop rodzicielski - nowa instytucja ochrony rodzicielstwa / Marcin Wujczyk // Polityka Społeczna 2014, vol. 41, nr 2, s URLOPY RODZICIELSKIE - PRAWO - POLSKA; 193. G.502 Ustalenie i weryfikacja parytetu wymiany akcji w procesie łączenia się spółek akcyjnych : polemika / Krzysztof Oplustil // Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 5, s SPÓŁKA - ŁĄCZENIE SIĘ, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE - PRAWO - POLSKA; SPÓŁ- KA - PRAWO - POLSKA; 194. G.2583 Użyteczny relikt / Karol Manys // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 20, s BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY; KREDYT BANKOWY - PRAWO - POLSKA;

53 195. G.638 Warto testować / Bohdan Szafrański // Bank 2014, nr 4, s STWO; PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA - BEZPIECZEŃ G.1185 Wielki wybuch rynkowy / Larry Downes, Paul F. Nunes // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s , INNOWACJE A KONKURENCJA; INNOWACJE; PRODUKTY; 197. G.2387 Wokół zatrudnienia cudzoziemców z państw trzecich w Polsce / Maciej Duszczyk // Polityka Społeczna 2014, vol. 41 nr 2, s CUDZOZIEMCY - POLITYKA - POLSKA; EMIGRACJA I IMIGRACJA - POLITYKA RZĄDOWA - POLSKA; 198. F.42 Wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia ( overall equipment effectiveness) jako miara skuteczności i narzędzie doskonalenia organizacji / Andrzej Pawluk // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 134, s EFEKTYWNOŚĆ - METODY POMIARU; PRZEDSIĘBIORSTWO - EFEKTYWNOŚĆ;

54 199. G.1524 Współczesne problemy statystyki : teoria i praktyka w perspektywie globalnej / Marek Cierpiał-Wolan [et al.] // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr BADANIA STATYSTYCZNE; STATYSTYKA; STATYSTYKA - ZAGADNIENIA; 200. G.2620 Wydajność podatkowych źródeł dochodów gmin w latach / Aleksander Piotr Dolata // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2011, nr 37, s FINANSE LOKALNE; PODATEK; 201. G.638 Wyłudzenie tożsamości / Bohdan Szafrański // Bank 2014,, nr 4, s BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; 202. G.2583 Wyścig z prądem o bitcoiny / Jason Clenfield, Pavel Alpeyev // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 19, s BITCOIN;

55 203. G.1185 Wyzwania sprzedaży wielokanałowej / Patrick Opas // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s HANDEL ELEKTRONICZNY; HANDEL DETALICZNY; SPRZEDAŻ; 204. G.638 Wyzwanie coraz bardziej biznesowe / Mariusz Sawczuk, Piotr Ignaczak // Bank 2014, nr 4, s BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; 205. G.610 Z wizytą u sąsiadów z UE : rachunkowość w Finlandii / Jolanta Saarnio // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 5, s RACHUNKOWOŚĆ - FINLANDIA; 206. G.1655 Zaangażowanie pracowników i jego "druga strona" : pracoholizm i wypalenie zawodowe / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // Przegląd Organizacji 2014, nr 2, s KADRY - ZAANGAŻOWANIE; PRACOHOLIZM; WYPALENIE ZAWODOWE;

56 207. G.2595 Zadanie maksymalizacji satysfakcji inwestora z portfela inwestycyjnego / Aleksandra Rutkowska // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 9(258), s INWESTYCJE PORTFELOWE; STOPA ZWROTU; INWESTYCJE - PSYCHOLOGIA; 208. G.2544 Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w świetle rozstrzygnięć TS wydanych w okresie / Justyna Maliszewska-Nienartowicz // Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 5, s DYSKRYMINACJA WIEKOWA; DYSKRYMINACJA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EURO- PEJSKIE; 209. F.1035 Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów / Łukasz Nazarko, Danuta Szpilko, Justyna Jankowska // Optimum 2013, nr 4(64), s STRATEGIE; REGIONY - STRATEGIE; 210. F.1035 Założenia polityki fiskalnej w warunkach kształtowania się ram instytucjonalnych państwa ukraińskiego / Andrii Krysovatui // Optimum 2013, nr 4(64), s

57 POLITYKA FISKALNA - UKRAINA; UKRAINA - GOSPODARKA; INSTYTUCJONA- LIZM; KAPITAŁ SPOŁECZNY; 211. G.638 Zamek w chmurze / Krzysztof Maciejewski // Bank 2014, nr 4, s PRZETWARZANIE W CHMURZE; 212. G.128 Zarabianie na miedzi w chińskim stylu / Paweł Perka // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s MIEDŹ - CENY; MIEDŹ - RYNEK; MIEDŹ - RYNEK; 213. G.2494 Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie turystycznym / Marcin Molenda, Włodzimierz Banasik // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, nr 1(31), s KAPITAŁ LUDZKI; KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE;

58 214. G.2523 Zarządzanie przez cele w Mleczarni Turek i Avon Polska : studium przypadku / Olga Niziołek // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 5, s ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - POLSKA; 215. G.638 Zarządzanie wartością klienta : [debata "Miesięcznika Finansowego BANK"] / Janusz Grobicki // Bank 2014, nr 4, s KLIENCI BANKÓW; WARTOŚĆ; ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI; 216. F.1124 Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) i ciężar dowodu w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF / Paweł Wajda, Magdalena Śliwa // Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 5, s KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); DECYZJE ADMINISTRACYJNE; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - ZAGADNIENIA - POLSKA; 217. G.2523 Zasada rozliczania kosztów pośrednich zgodnie z wymogami budżetowania / Michał Chalastra // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 5, s

59 KOSZTY; RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA; RACHUNKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; 218. G.2595 Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych do oceny poziomu świadczeń emerytalnych z różnych typów systemów / Beata Jajko-Siwek // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, nr 10(259), s EMERYTURA - SYSTEM; EKSPLORACJA DANYCH; 219. G.2595 Zastosowanie estymatora typu SPREE w szacowaniu liczby osób bezrobotnych w przekroju podregionów / Tomasz Józefowski, Marcuin Szymkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 10(259), s STATYSTYKA MAŁYCH OBSZARÓW; BEZROBOCIE - BADANIE; 220. F.1035 Zastosowanie modelu flexicurity w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) / Ewa Rollnik-Sadowska // Optimum 2013, nr 4(64), s FLEXICURITY; POLITYKA ZATRUDNIENIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ; PO- LITYKA ZATRUDNIENIA - BADANIE - POLSKA ;

60 221. G.27 Zastosowanie stawki 0 % w przypadku dostawy towarów w systemie Tax Free / Przemysław Milczek // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 4, s ZWROT PODATKU - PRAWO - POLSKA; 222. G.2570 Zaufanie a koszty transakcyjne / Marek Zygan // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 1, s KOSZTY TRANSAKCYJNE; ZAUFANIE; 223. G.1655 Zjawisko zarządzania symbolicznego a otoczenie organizacji / Karolina Mazur // Przegląd Organizacji 2014, nr 1, s ORGANIZACJA - EFEKTYWNOŚĆ; ZARZĄDZANIE - MODELE; ORGANIZACJA - ZA- RZĄDZANIE - ZAGADNIENIA; 224. G.128 Złocista pokusa / Rafał Glinicki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s ZŁOTO; ZŁOTO - INWESTYCJE; INWESTYCJE;

61 225. G.2583 s Złoto dla zuchwałych / Anita Błaszczak // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 19, PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; 226. G.700 Złoto w polskim Internecie / Paweł Drążek // Home & Market 2014, nr 3, s. 7. ZŁOTO - OBRÓT; HANDEL ELEKTRONICZNY; 227. G.2333 Znaczenie nowoczesnych rozwiązań i technologii w bankowości spółdzielczej / Rafał Balina // Głos Banków Spółdzielczych 2014, nr 2, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - INFORMATYKA; PRIVATE BANKING; BANKOWOŚĆ IN- TERNETOWA; BIOMETRIA; 228. G.1737 Znakowanie żywności modyfikowanej genetycznie - rozwiązanie problemu czy przeszkoda w podpisaniu transatlantyckiej umowy o wolnym handlu? / Ewa Kaliszuk // Unia Europejska.pl 2014, nr 1, s WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA UNII EUROPEJSKIEJ; ŻYWNOŚĆ TRANSGE- NICZNA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE;

62 229. G.2583 s Znikające bezrobocie / Joanna Ćwiek // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 20, BEZROBOCIE - POLSKA; DEMOGRAFIA - POLSKA ; 230. G.1185 Zrób użytek z marki, która dzieli konsumentów / Xueming Luo, Michael Wiles, Sascha Raithel // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s MARKA; MARKA - STRATEGIE; 231. G.2387 Zróżnicowanie minimum egzystencji w układzie przestrzennym w 2012 r / Piotr Kurowski // Polityka Społeczna 2014, vol. 41, nr 2, s DOCHÓD MINIMALNY GWARANTOWANY; UBÓSTWO - POLSKA - BADANIA PO- RÓWNAWCZE; 232. G.2387 Zróżnicowanie poziomu i struktury konsumpcji polskich gospodarstw domowych w latach / Agnieszka Kowalska // Polityka Społeczna 2014, vol. 41, nr 2, s GOSPODARSTWO DOMOWE - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA; GOSPODAR- STWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - POLSKA; SPOŻYCIE - BADANIE - POLSKA;

63 233. G.1914 Zwyczaje zakupowe młodych Europejczyków : wybór sklepu i jego determinanty / Małgorzata Bartosik-Purgat // Marketing i Rynek 2014, vol. 21, nr 4, s ZAKUPY - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; MŁODZI KONSUMENCI - BADANIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK FMCG; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; 234. G.128 Zysk zyskowi nierówny czyli... czy to już rachunkowość kreatywna? / Piotr Rybicki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 4, s. 54. RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA; 235. G.638 Żądza pieniądza : [debata ekspercka zorganizowana przez redakcję "Miesięcznika Finansowego BANK"] / oprac. Marcin Złoch // Bank 2014, nr 4, s FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻY- CIA - PRZECIWDZIAŁANIE;

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja "Bloomberg Businessweek Polska"] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13.

1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja Bloomberg Businessweek Polska] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13. 1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja "Bloomberg Businessweek Polska"] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13. RYNEK PRACY - POLSKA - 2001-; PRACA - UMOWY; 2. G.570 Alianse strategiczne

Bardziej szczegółowo

3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32.

3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32. 1. F.1064 Adaptacja pracownicza w Castoramie Polska SA : (przykład "dobrej praktyki") / Karol Kowalewski, Dariusz Sawicki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s. 39-51. KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

Bardziej szczegółowo

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94.

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. 1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. INTERNET - POLSKA; INTERNET; 2. G.700 10 [Dziesięć] mitów dotyczących pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3,

1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, 1. G.2569 s. 18-19. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, PUBLIC RELATIONS; 2. H.35 25 lat współczesnego systemu bankowego w Polsce / Małgorzata Zaleska

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: Lp. Tytuł Autor Wydawni ctwo Rok Ilość 1. Ekonomika współczesnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo