Instrukcja obsługi CECH-2104A CECH-2104B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi CECH-2104A CECH-2104B"

Transkrypt

1 PL Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać całą dostarczoną z nim dokumentację i zachować ją w celu użycia w przyszłości. CECH-2104A CECH-2104B

2 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Serwisowanie należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi. Uwaga Używanie elementów sterujących, nastaw lub procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie. Używanie urządzeń optycznych w połączeniu z tym produktem zwiększa zagrożenie dla oczu. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Ataki wywołane bodźcami świetlnymi (padaczka światłowrażliwa) W przypadku wcześniejszego występowania ataków padaczki przed rozpoczęciem grania należy skontaktować się z lekarzem. Niektóre osoby mogą odczuwać przemęczenie wzroku, zmiany widzenia, migreny, skurcze mięśni, konwulsje lub doznawać uczucia zamroczenia, dezorientacji albo utraty świadomości w wyniku działania migających świateł i innych bodźców wizualnych wyświetlanych na ekranie telewizyjnym lub podczas grania w gry wideo. Jeśli podczas grania wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, natychmiast należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem. W przypadku zauważenia poniższych objawów należy natychmiast przerwać granie Oprócz powyższych objawów, należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu w przypadku odczuwania bólu i zawrotów głowy, mdłości, zmęczenia, objawów podobnych do choroby lokomocyjnej, dyskomfortu lub bólu w jakiejkolwiek części ciała, np. oczach, uszach, ramionach czy stopach. Jeżeli uczucie nie ustępuje, należy skonsultować się w lekarzem. To urządzenie zostało zakwalifikowane jako produkt LASEROWY KLASY 1 zgodnie z normą IEC A2:2001. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami zawartymi w dyrektywie R&TTE przy założeniu, że używany jest kabel o długości 3 metrów lub mniejszej. Nie należy używać kabli dłuższych niż 3 metry. Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Dystrybucja w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Fale radiowe Fale radiowe mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych oraz urządzeń medycznych (na przykład rozruszników serca), co może spowodować awarię sprzętu lub obrażenia ciała. W przypadku używania rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego przed użyciem funkcji sieci bezprzewodowej należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. (Dotyczy połączenia Bluetooth i sieci WLAN). Nie wolno używać funkcji sieci bezprzewodowej w następujących miejscach: W obszarach, gdzie korzystanie z sieci bezprzewodowych jest zabronione, na przykład w szpitalach. Podczas używania systemu na terenie placówek medycznych należy przestrzegać obowiązujących tam przepisów. W pobliżu alarmów przeciwpożarowych, drzwi automatycznych i innego sprzętu działającego automatycznie. 2

3 Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie systemowe zawarte w niniejszym produkcie podlega postanowieniom ograniczonej licencji firmy Sony Computer Entertainment Inc. Odpowiednie informacje znajdują się w witrynie Informacje dotyczące krajowej kontroli eksportu Niniejszy produkt może być objęty właściwymi przepisami krajowej kontroli eksportu. W przypadku tego produktu należy spełnić wymogi stawiane przez właściwe prawo oraz inne przepisy obowiązujące w odpowiedniej jurysdykcji. PL OSTRZEŻENIA 3

4 4 Spis treści OSTRZEŻENIA... 2 Środki ostrożności... 5 Informacje online na temat dokumentacji systemu PS Menu XMB (XrossMediaBar) Nazwy elementów Czynności wstępne Metody połączenia Przeprowadzenie konfiguracji początkowej oprogramowania systemowego Wyjścia wideo systemu PS Podłączanie cyfrowych urządzeń audio...20 Włączanie i wyłączanie systemu PS Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego Odtwarzanie zawartości Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD Odtwarzanie zawartości na urządzeniach USB...25 Formaty plików możliwych do odtwarzania lub wyświetlania...25 Korzystanie z gier Zgodność z grami...26 Korzystanie z gier...26 Ustawienia kontrolera...26 Zapisane dane oprogramowania w formacie PS Zapisane dane oprogramowania w formacie PlayStation...27 Dostosowywanie ustawień sieciowych Dostosowywanie ustawień sieciowych (sieci przewodowej)...29 Dostosowywanie ustawień sieciowych (sieci bezprzewodowej)...29 Dostosowywanie ustawień niestandardowych Nawiązywanie połączenia z Internetem Korzystanie z przeglądarki internetowej...32 Wyświetlanie podręcznika użytkownika...32 Tworzenie konta PlayStation Network (konto w sieci PlayStation Network)...32 Aktualizacje systemu PS Korzystanie z klawiatury ekranowej Kontrola rodzicielska Wymiana dysku twardego Tworzenie kopii zapasowych danych...36 Wyjmowanie dysku twardego Wymiana dysku twardego...38 Ponowna instalacja oprogramowania systemowego...39 Przywracanie danych z kopii zapasowej...40 Przywracanie systemu PS Przed dokonaniem utylizacji lub przekazania systemu PS Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej Parametry techniczne GWARANCJA Prawa autorskie i znaki towarowe... 53

5 Środki ostrożności Bezpieczeństwo Podczas projektowania tego urządzenia szczególną uwagę przywiązano do bezpieczeństwa jego użytkowania. Jednak każde urządzenie elektryczne, gdy będzie używane nieprawidłowo, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała. Aby uniknąć wypadków podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać poniższych wskazówek: Należy przywiązywać uwagę do ostrzeżeń, zaleceń dotyczących ostrożności i instrukcji. Należy regularnie sprawdzać, czy nie wystąpiło uszkodzenie kabla zasilania sieciowego i czy wokół wtyczki zasilania lub gniazda elektrycznego nie zebrał się kurz. Jeśli urządzenie działa w nieprawidłowy sposób, emituje nietypowe dźwięki, wydziela zapach lub jest zbyt gorące, aby można go było dotknąć, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, odłączyć kabel zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego i odłączyć wszystkie inne kable. Należy skontaktować się z odpowiednią infolinią obsługi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdują się w każdym podręczniku oprogramowania dla systemów PlayStation 3. Używanie i obsługa Urządzenia należy używać przy dobrym świetle, zachowując bezpieczną odległość od ekranu telewizora. Należy unikać długotrwałego korzystania z systemu PS3. W czasie grania należy co godzinę robić 15-minutowe przerwy. Należy unikać grania, jeśli użytkownik jest zmęczony lub niewyspany. Należy natychmiast przestać używać systemu w przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu w okolicy dłoni lub ramion podczas korzystania z kontrolera bezprzewodowego. Jeśli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli użytkownik odczuwa jakiekolwiek z poniższych problemów zdrowotnych, należy natychmiast przerwać korzystanie z systemu. Jeśli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem. Zawroty głowy, mdłości, przemęczenie lub objawy choroby lokomocyjnej Dyskomfort lub ból w różnych częściach ciała, takich jak oczy, uszy, dłonie lub ramiona System i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Jeżeli system jest włączony (wskaźnik zasilania świeci na zielono), nie należy podłączać do systemu żadnych kabli z wyjątkiem kabla USB. Nie należy dotykać systemu i podłączonych do niego kabli lub akcesoriów podczas burzy. Nie należy używać systemu i akcesoriów w pobliżu wody. Nie wolno dopuścić, aby do wnętrza systemu i akcesoriów dostała się ciecz, drobne cząstki lub inne obce przedmioty. Nie należy dotykać złączy systemu i złączy akcesoriów. Nie należy wystawiać systemu i akcesoriów na działanie kurzu, dymu lub pary. Nie należy także umieszczać systemu w obszarach szczególnie narażonych na działanie kurzu i dymu papierosowego. Kurz i osad dymu papierosowego zbierający się na elementach wewnętrznych (na przykład soczewce) może spowodować nieprawidłowe działanie systemu. Nie należy wystawiać systemu i akcesoriów na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego. Nie należy umieszczać systemu i akcesoriów na powierzchniach niestabilnych, pochyłych lub narażonych na wibracje. Nie należy ustawiać systemu w pozycji innej niż całkowicie pionowa lub pozioma. Ustawiając system w pozycji pionowej, należy użyć podstawki pionowej (sprzedawana osobno) dla danego modelu. Nie należy także zmieniać pozycji systemu, jeżeli jest on włączony. Podczas przenoszenia systemu należy zachować ostrożność. W przypadku niewłaściwego chwytu system może upaść, ulegając uszkodzeniu lub powodując obrażenia ciała. Nie należy przemieszczać systemu ani zmieniać jego pozycji, jeżeli w systemie znajduje się dysk. Związane z przenoszeniem wibracje mogą spowodować porysowanie dysku lub części systemu. Nie wyłączać systemu w momencie zapisywania lub ładowania danych z dysku twardego. Nie należy umieszczać systemu na innych przedmiotach, ustawiać innych przedmiotów na systemie ani ustawiać go w stosie z innymi urządzeniami. PL Środki ostrożności 5

6 Środki ostrożności Nie należy umieszczać systemu i podłączonych do niego akcesoriów na podłodze lub w miejscu, gdzie można się o niego przewrócić lub potknąć. Nie należy dopuszczać do kontaktu ciała z włączonym systemem lub powietrzem wydobywającym się z otworów wentylacyjnych w systemie przez dłuższy czas. W takich warunkach długi kontakt może spowodować oparzenia niskotemperaturowe. W przypadku podłączenia systemu do telewizora plazmowego lub projekcyjnego nie należy pozostawiać na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować utrwalenie danego obrazu na ekranie. * Nie dotyczy telewizorów o ekranach ciekłokrystalicznych (LCD) Rodzice powinni kontrolować czynności podejmowane przez dzieci podczas korzystania z systemu w trybie online, co pozwoli na zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania przez nie z Internetu. Witryna zawiera dodatkowe informacje na ten temat. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa korzystania z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3* Nie należy używać funkcji wibracji w przypadku schorzeń kości, stawów lub mięśni dłoni albo ramion. W przypadku występowania takich schorzeń można grać przy użyciu kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 tylko z opcją Vibration function (funkcja wibracji) ustawioną na [Off] (Wyłączone). Podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu kontrolera bezprzewodowego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Uderzenie osoby lub przedmiotu przez kontroler może spowodować przypadkowe obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przed skorzystaniem z funkcji czujnika ruchu należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca przestrzeń w pomieszczeniu. Kontroler bezprzewodowy należy mocno uchwycić, tak aby nie wysunął on się z dłoni, powodując obrażenia ciała lub ulegając uszkodzeniu. W przypadku korzystania z kontrolera bezprzewodowego w połączeniu z kablem USB należy upewnić się, że kabel nie uderzy żadnej osoby ani przedmiotu. Nie należy również wyjmować wtyczki kabla ze złącza w systemie PS3 podczas grania. * Uwagi te dotyczą także innych kontrolerów. Otwory wentylacyjne Nie należy blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Aby zapewnić dobrą wentylację, należy postępować według poniższych wskazówek: Umieścić system w odległości co najmniej 10 cm od ściany. Nie umieszczać systemu na dywanie lub wykładzinie podłogowej o długich włóknach. Nie umieszczać systemu w wąskich lub zapełnionych przestrzeniach. Nie przykrywać systemu tkaninami. Nie dopuszczać, aby w okolicach otworów wentylacyjnych gromadził się kurz. Używanie kabla zasilania sieciowego Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z systemu, należy regularnie kontrolować kabel zasilania sieciowego. Jeżeli będzie on uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z odpowiednią infolinią obsługi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdują się w każdym podręczniku oprogramowania dla systemów PlayStation 3. Nie należy używać innego kabla zasilania sieciowego niż dostarczony z systemem. Nie należy też modyfikować kabla. Nie należy dotykać wtyczki kabla zasilania sieciowego mokrymi rękoma. Kabel zasilania sieciowego należy chronić przed nadepnięciem lub zgnieceniem, zwłaszcza w okolicy wtyczek, gniazd oraz w punkcie, w którym wychodzi on z systemu. Nie należy umieszczać na kablu ciężkich przedmiotów. Nie należy umieszczać kabla zasilania sieciowego w pobliżu grzejników ani wystawiać go na działanie ciepła. Nie wolno dopuścić, aby wokół złącza AC IN zebrał się kurz lub inne zabrudzenia. Przed podłączeniem kabla zasilania sieciowego lub włożeniem jego wtyczki do gniazda należy sprawdzić, czy na wtyczce zasilania drugim końcu kabla, gnieździe elektrycznym lub złączu AC IN w tylnej części systemu nie zebrał się kurz lub inne zabrudzenia. Jeżeli wtyczka lub złącze ulegną zabrudzeniu, przed wykonaniem połączenia należy wytrzeć je suchą ściereczką. 6

7 Przed czyszczeniem lub przeniesieniem systemu, albo gdy będzie on przez dłuższy czas nieużywany, należy wyjąć kabel zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego. Podczas odłączania należy chwycić kabel zasilający za wtyczkę i wyciągnąć ją ruchem na wprost z gniazda elektrycznego. Nigdy nie należy ciągnąć za sam kabel lub ciągnąć pod kątem. Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora lub przemiennika napięcia. Podłączenie kabla zasilania sieciowego do transformatora napięcia podczas podróży zagranicznych lub przemiennika napięcia w celu używania w samochodzie może spowodować nagrzanie systemu i być przyczyną poparzenia lub awarii. Nigdy nie należy demontować ani modyfikować systemu lub akcesoriów Systemu PS3 i akcesoriów należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji produktu. Nie jest udzielane zezwolenie na analizowanie i modyfikowanie systemu ani analizowanie i wykorzystanie konfiguracji obwodów systemu. Wprowadzenie nieautoryzowanych modyfikacji systemu spowoduje utratę gwarancji. We wnętrzu systemu PS3 nie ma elementów możliwych do naprawy przez użytkownika (dostarczony dysk twardy można wyjąć, ale nie rozebrać lub zmodyfikować). Dodatkowo istnieje ryzyko doznania obrażeń w wyniku oddziaływania promieniowania laserowego lub porażenia prądem elektrycznym. Sieć W celu podłączenia systemu do sieci wymagane jest zastosowanie szerokopasmowego łącza internetowego. Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczanie wszelkich opłat związanych z dostępem do Internetu. by uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z umową dotyczącą korzystania z łącza internetowego lub skontaktować się z operatorem internetowym. Należy używać wyłącznie kabli Ethernet zgodnych ze standardami sieciowymi 10BASE-T, 100BASE-TX lub 1000BASE-T. Nie należy używać przewodów telefonicznych ani innych niewymienionych tutaj kabli. Użycie niewłaściwego przewodu lub kabla może spowodować dostarczenie zbyt dużego napięcia prądu elektrycznego przez złącze sieci LAN, czego wynikiem może być nagrzanie, pożar lub awaria systemu. Funkcja sieci bezprzewodowej Zakres częstotliwości fal radiowych 2,4 GHz, w którym działa sieć bezprzewodowa, jest używany także przez inne urządzenia. Niniejszy produkt zaprojektowano pod kątem zminimalizowania efektu działania fal na inny sprzęt korzystający z tej samej częstotliwości. Jednak w niektórych przypadkach zakłócenia pochodzące od innych urządzeń mogą spowodować obniżenie szybkości połączenia, zmniejszenie zasięgu sygnału lub niespodziewane przerwanie łączności. Podczas korzystania z funkcji skanowania systemu PS3 w celu wybrania punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN mogą zostać wyświetlone punkty dostępu, które nie są przeznaczone do użytku publicznego. Należy łączyć się tylko z punktami dostępu, do używania których użytkownik jest uprawniony, punktami dostępu w publicznej sieci WLAN albo punktami typu hotspot. Kondensacja wilgoci Jeżeli system lub dysk zostanie przeniesiony bezpośrednio z chłodnego środowiska do ciepłego, na soczewce wewnątrz systemu lub na dysku może skondensować się wilgoć; w takim przypadku system może nie działać prawidłowo. Należy wtedy wyjąć dysk i wyłączyć system oraz odłączyć go od gniazda elektrycznego. Dysk można włożyć ponownie dopiero po całkowitym wyparowaniu wilgoci (może to potrwać kilka godzin). Jeśli system nadal nie będzie działał prawidłowo, należy skontaktować się z odpowiednią infolinią obsługi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdują się w każdym podręczniku oprogramowania dla systemów PlayStation 3. Czyszczenie Ze względów bezpieczeństwa przed czyszczeniem systemu lub podłączonych do niego akcesoriów należy odłączyć kabel zasilania sieciowego od gniazda elektrycznego. PL Środki ostrożności 7

8 Środki ostrożności Powierzchnie zewnętrzne (plastikowa obudowa systemu i kontroler bezprzewodowy) Aby zapobiec nadmiernemu zużywaniu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji. Czyścić te elementy za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie stosować pestycydów ani innych substancji lotnych. Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewnętrznych produktu. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu za pomocą ściereczki nasączonej chemikaliami. Otwory wentylacyjne Jeżeli w otworach wentylacyjnych systemu zgromadził się kurz, należy usunąć go, korzystając z odkurzacza o małej mocy. Złącza Nie należy używać systemu, jeśli jego złącza lub kabel zasilania sieciowego nie są czyste. Jeśli elementy te są zabrudzone, podczas używania systemu mogą wystąpić zakłócenia w przepływie elektryczności. Należy usunąć zanieczyszczenia za pomocą suchej ściereczki. Jeżeli na dysku znajdują się ślady palców, kurz, zabrudzenia lub zarysowania, może to spowodować zakłócenia obrazu lub obniżenie jakości dźwięku. Z dyskami należy obchodzić się ostrożnie, przed ich użyciem zawsze upewniając się, że są czyste. Przechowywanie Nie należy wystawiać dysków na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego. Jeżeli dyski nie będą używane przez dłuższy czas, należy przechowywać je w opakowaniach. Układanie dysków wyjętych z opakowań w stos lub przechowywanie dysków pod kątem może spowodować ich zniekształcenie. Sposób czyszczenia Dyski należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie wycierając ich powierzchnię ruchami od środka na zewnątrz. Nie należy używać rozcieńczalników, środków czyszczących do płyt, środków antystatycznych w sprayu ani innych środków chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dysków. Dyski Uwaga dotycząca zgodności Niektóre nośniki objęte ograniczeniami regionalnymi lub terytorialnymi mogą nie działać z tym systemem. Informacje szczegółowe znajdują się na opakowaniu nośnika. Obsługa Nie należy dotykać powierzchni dysku; należy chwytać go za krawędzie. Nie należy przyklejać papieru lub taśmy do dysków, ani pisać bezpośrednio na ich powierzchni. 8

9 PL Środki ostrożności 9

10 10 Informacje online na temat dokumentacji systemu PS3 Instrukcja omawia funkcje urządzenia i zawiera podstawowe informacje na temat konfigurowania i obsługi systemu, w tym uwagi i wytyczne dotyczące jego bezpiecznego i poprawnego użytkowania. W Internecie dostępne są również następujące informacje. Podręcznik obsługi w trybie online dostępny w witrynie: eu.playstation.com/manuals. Zawiera szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu PS3. Aktualizacje oprogramowania systemowego Witryna zawiera najnowsze informacje o aktualizacjach oprogramowania systemowego. Oficjalna witryna PlayStation 3 Oficjalna witryna produktów PlayStation 3 zawiera najnowsze informacje o oprogramowaniu i akcesoriach sprzętowych. Pomoc techniczna Oficjalna witryna pomocy technicznej produktów PlayStation zawiera najnowsze pytania i odpowiedzi dotyczące produktu. Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie poniższe elementy. Jeśli brakuje któregokolwiek z nich, należy skontaktować się z odpowiednią infolinią obsługi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdują się w każdym podręczniku oprogramowania dla systemów PlayStation i PlayStation 3. System PlayStation 3 Materiały drukowane Kabel zasilania sieciowego Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 3 Wtyczka Euro-AV Przewód AV Kabel USB Informacje dotyczące funkcjonalności systemu i ilustracje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą różnić się od informacji mających zastosowanie do systemu PS3 użytkownika w zależności od wersji używanego oprogramowania systemowego. Friends (Przyjaciele) Prowadzenie rozmów i wymiana wiadomości PlayStation Network Korzystanie z usług PlayStation Network Network (Sieć) Nawiązywanie połączenia z Internetem Game (Gry) Korzystanie z gier Video (Wideo) Odtwarzanie wideo Music (Muzyka) Odtwarzanie muzyki Photo (Zdjęcia) Wyświetlanie zdjęć Settings (Ustawienia) Dostosowywanie ustawień systemu PS3 Users (Użytkownicy) Wybieranie użytkowników logujących się do systemu PS3

11 Kategorie Menu XMB (XrossMediaBar) W systemie PS3 dostępny jest interfejs użytkownika o nazwie XMB (XrossMediaBar). 1 Wybierz kategorię za pomocą przycisku lub. PL Elementy 2 3 Wybierz element za pomocą przycisku lub. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór danego elementu. Przyciski kierunku: Wybieranie kategorii/elementów na ekranie Przycisk PS: Wyświetlanie menu XMB Wyłączanie/włączanie systemu Przycisk : Wyświetlanie menu opcji/panelu sterowania Wybranie ikony i naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie menu opcji. Naciśnięcie przycisku podczas odtwarzania zawartości powoduje wyświetlenie panelu sterowania. Przycisk. Potwierdzenie dokonanego wyboru Przycisk Anulowanie czynności Ikony Menu opcji Panel sterowania 11

12 Nazwy elementów Przód/tył systemu Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 3 Gniazdo dysku Przycisk zasilania Przycisk wysuwania Wskaźnik dostępu do sieci WLAN Wskaźnik dostępu do dysku twardego Złącza USB Złącze sieci LAN Złącze HDMI OUT Wskaźniki portu Przycisk L2 Przycisk L1 Przyciski kierunku Lewy drążek/ Przycisk L3* Przycisk SELECT Złącze USB Przycisk R2 Przycisk R1 Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk Prawy drążek/ przycisk R3* Przycisk START Przycisk PS 12 Otwory wentylacyjne Złącze AC IN Złącze AV MULTI OUT Złącze DIGITAL OUT (OPTICAL) Uwaga Nie należy korzystać z systemu w zamkniętych pomieszczeniach i innych miejscach, gdzie może dojść do nadmiernego nagrzania. Może to spowodować przegrzanie systemu i doprowadzić do pożaru, obrażeń ciała lub awarii. Jeśli wewnętrzna temperatura systemu wzrośnie, wskaźnik zasilania zacznie migać na przemian na czerwono i na zielono. W takim przypadku należy wyłączyć system ( strona 21) i nie używać go przez chwilę. Po obniżeniu temperatury należy umieścić system w miejscu o dobrej wentylacji i ponownie przystąpić do korzystania z niego. * Przyciski L3 i R3 funkcjonują po naciśnięciu ich drążków. Uwagi Nie należy także umieszczać systemu w obszarach szczególnie narażonych na działanie kurzu i dymu papierosowego. Kurz i osad dymu papierosowego zbierający się na elementach wewnętrznych (na przykład soczewce) może spowodować nieprawidłowe działanie systemu. Nie należy przemieszczać systemu ani zmieniać jego pozycji, jeżeli wskaźnik zasilania świeci stałym zielonym światłem lub miga na zielono. Związane z przenoszeniem wibracje mogą spowodować utratę lub uszkodzenie danych bądź systemu. Wskazówka Ustawiając system w pozycji pionowej, należy użyć podstawki pionowej (sprzedawana osobno).

13 Czynności wstępne Metody połączenia PL Złącze HDMI OUT Złącze AV MULTI OUT Podłącz system do telewizora Aby podłączyć system do telewizora, można użyć dowolnej z opisanych poniżej metod. Wyście wideo w rozdzielczości SD (rozdzielczość standardowa) Złącze AV MULTI OUT Przewód AV Euro-AV Connector Telewizor Czynności wstępne Wyście wideo w rozdzielczości HD (High Definition) wyjście komponentowe Złącze AV MULTI OUT Przewód Component AV (sprzedawany osobno) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R Telewizor Jeżeli obraz wideo nie jest wyświetlany na ekranie Jeśli zostanie zmieniony typ kabla używanego do podłączenia systemu do telewizora, na ekranie może nie być wyświetlany obraz wideo. Jeżeli obraz wideo nie jest wyświetlany, należy wyłączyć system, a następnie włączyć go ponownie, naciskając przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund (do chwili usłyszenia dwukrotnego sygnału dźwiękowego). Ustawienie wyjścia wideo zostanie następnie przywrócone do rozdzielczości standardowej (SD). Wyście wideo w rozdzielczości HD (High Definition) HDMI TM Złącze HDMI OUT Wskazówki Kabel HDMI (sprzedawany osobno) Telewizor Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat typów przewodów i obsługiwanych trybach wideo, patrz Wyjścia wideo systemu PS3 ( strona 16) oraz Typy kabli sygnału wideo ( strona 17). Do systemu można podłączyć urządzenia audio obsługujące przetwarzanie sygnału cyfrowego, np. odbiornik AV z zestawu kina domowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podłączanie cyfrowych urządzeń audio ( strona 20). 13

14 Czynności wstępne Podłączanie kabla Ethernet (sprzedawanego osobno) System można podłączyć do Internetu przy użyciu kabla Ethernet Złącze sieci LAN Złącze AC IN Wskazówka Można użyć połączenia sieci bezprzewodowej, aby podłączyć system do Internetu bez użycia kabla Ethernet. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie Dostosowywanie ustawień sieciowych ( strona 28). Uwaga Do złącza sieci LAN nie należy podłączać bezpośrednio standardowych przewodów telefonicznych ani innych przewodów lub kabli, które nie są zgodne z systemem, ponieważ może to spowodować nagrzanie, pożar lub awarię. Podłącz kabel zasilający Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazda elektrycznego wskaźnik zasilania systemu PS3 zaświeci się stałym czerwonym światłem ( strona 21). W niektórych krajach i regionach stosowane są wtyczki inne od przedstawionej na ilustracji. Uwaga Nie należy łączyć kabla zasilającego systemu z gniazdem elektrycznym przed dokonaniem wszystkich pozostałych połączeń. 14

15 Przeprowadzenie konfiguracji początkowej oprogramowania systemowego Przeprowadzenie konfiguracji początkowej oprogramowania systemu. 1 Włącz telewizor, a następnie przełącz wejście wideo telewizora na ustawienie zgodne ze złączem używanym przez system PS3. 2 Naciśnij przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania zaświeci na zielono, a na ekranie telewizora zostanie wyświetlony obraz. Wskaźnik zasilania Przycisk zasilania 3 Podłącz kontroler bezprzewodowy do systemu, korzystając z kabla USB. 4 Naciśnij przycisk PS na kontrolerze. System rozpozna kontroler. Po rozpoznaniu kontrolera zostanie wyświetlony ekran konfiguracji początkowej. 5 Przeprowadź konfigurację początkową. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby skonfigurować język systemu, strefę czasową, datę, godzinę oraz nazwę użytkownika. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji połączenia internetowego. W przypadku łączenia się za pomocą kabla Ethernet po wykonaniu instrukcji wyświetlanych na ekranie zostaną automatycznie wybrane ustawienia podstawowe. W przypadku łączenia się za pośrednictwem sieci WLAN wykonaj instrukcje opisane w punkcie Dostosowywanie ustawień sieciowych (sieci bezprzewodowej) ( strona 29), aby skonfigurować połączenie. Po ukończeniu konfiguracji na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu XMB ( strona 11). Wskazówki W przypadku korzystania z kabla HDMI w celu podłączenia systemu do telewizora w czasie konfiguracji początkowej zostanie wyświetlony ekran umożliwiający zmianę rozdzielczości wyjścia wideo. Po wybraniu opcji [Yes] (Tak) na ekranie oraz naciśnięciu przycisku zostanie automatycznie wybrana optymalna rozdzielczość wejścia wideo. Szczegółowe informacje na temat wprowadzania tekstu zawiera punkt Korzystanie z klawiatury ekranowej ( strona 34). Ustawienia wprowadzone podczas konfiguracji początkowej można zmienić w obszarze (Settings) (Ustawienia) lub (Users) (Użytkownicy). Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika dostępnym w trybie online (dostępny w witrynie: eu.playstation.com/manuals). PL Czynności wstępne 15

16 Czynności wstępne Wyjścia wideo systemu PS3 System PS3 może wyświetlać obraz w dwóch rozdzielczościach: HD i SD. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych trybów wideo, należy zapoznać się z dokumentacją używanego telewizora. HD (High Definition) SD (Standard Definition) Tryb wideo * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Współczynnik proporcji 16:9 16:9 16:9 * 1 Ten numer oznacza liczbę linii skanowania. Litera i pochodzi od słowa interlace (z przeplotem), a litera p od słowa progressive (progresywny). Tryb progresywny pozwala uzyskać obraz wysokiej jakości i prawie całkowicie wyeliminować miganie. * 2 Ustawienia wyjścia wideo systemu będą wyświetlane jako tryb [Standard (PAL)] (Standardowy PAL). Porównanie obrazu wyświetlanego w różnej rozdzielczości 16:9 4:3 16:9 4:3 Rozdzielczość HD Rozdzielczość SD 16

17 Typy kabli sygnału wideo Rozdzielczość obrazu wyświetlanego na telewizorze różni się w zależności od złączy wejściowych w telewizorze i używanych kabli. Należy wybrać kabel odpowiedni dla używanego telewizora. Kabel HDMI*² (sprzedawany osobno) Przewód Component AV (sprzedawany osobno) Typ kabla Złącze wejściowe w telewizorze Obsługiwane tryby wideo*¹ Złącze HDMI IN 1080p / 1080i / 720p / 576p Złącze Component VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 PL Czynności wstępne Przewód S VIDEO (sprzedawany osobno) Złącze S VIDEO IN S VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 Przewód AV (dostarczony z systemem) Złącze VIDEO IN (kompozytowe) VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 Przewód AV (dostarczony z systemem) Wtyczka Euro-AV (dostarczona z systemem) Złącze Euro-AV (SCART) 576i* 3 * 1 W zależności od typu telewizora lub odtwarzanej zawartości niektóre tryby wideo mogą nie być obsługiwane. * 2 System należy podłączyć do telewizora przy użyciu kabla HDMI (sprzedawanego osobno). Za pośrednictwem kabla HDMI można przesyłać zarówno sygnał wideo, jak i audio, uzyskując obraz i dźwięk o cyfrowej jakości. * 3 Ustawienia wyjścia wideo systemu będą wyświetlane jako tryb [Standard (PAL)] (Standardowy PAL). 17

18 Czynności wstępne Dostosowywanie ustawień wyjścia wideo W zależności od używanego rodzaju kabla i złączy może być konieczne dostosowanie ustawień wyjścia wideo systemu PS3, aby było możliwe wyświetlanie na telewizorze obrazu wideo w rozdzielczościach HD ( strona 16). Jeżeli obraz wideo nie jest wyświetlany Ustaw wejście wideo w telewizorze tak, aby było ono zgodne ze złączem używanym do podłączenia systemu. Wyłącz system i włącz go ponownie, przytrzymując przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund (do chwili usłyszenia dwukrotnego sygnału dźwiękowego). Ustawienie wyjścia wideo zostanie następnie przywrócone do rozdzielczości standardowej (SD). 3 Potwierdź wybór na ekranie, a następnie naciśnij przycisk. Jeśli zmieniono rodzaj złącza w punkcie 2, zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie zmiany. 4 Potwierdź ustawienia, wybierz opcję [Yes] (Tak), a następnie naciśnij przycisk. Jeśli zmieniono rodzaj złącza w punkcie 2, zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie zmiany. 1 Wybierz kolejno opcje: (Settings) (Ustawienia) (Display Settings) (Ustawienia wyświetlania) [Video Output Settings] (Ustawienia wyjścia wideo), a następnie naciśnij przycisk. 2 Wybierz złącze wejściowe ( strona 17), które ma być używane do połączenia z telewizorem, a następnie naciśnij przycisk. 5 Wybierz rozdzielczość obsługiwaną przez telewizor, a następnie naciśnij przycisk. Rozdzielczość obrazu wyświetlanego na telewizorze różni się w zależności od użytego złącza wejściowego i rodzaju kabla ( strona 17). Do wyświetlania obrazu wideo zostanie użyta najwyższa wybrana rozdzielczość. Po wybraniu niektórych rodzajów złączy w punkcie 2 ekran ten nie zostanie wyświetlony. 18 W przypadku wyboru opcji [HDMI] na następnym ekranie można wybrać opcję [Automatic] (Automatyczne) lub [Custom] (Niestandardowe). W większości przypadków należy wybrać opcję [Automatic] (Automatyczne), co spowoduje automatyczne skonfigurowanie ustawień wyjścia wideo. W przypadku wybrania opcji [AV MULTI / SCART] należy wybrać rodzaj sygnału wyjściowego na następnym ekranie. W większości przypadków można wybrać opcję [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Potwierdź ustawienia, wybierz opcję [Yes] (Tak), a następnie naciśnij przycisk. Po wybraniu niektórych rodzajów złączy w punkcie 2 i rozdzielczości w punkcie 5 ekran ten nie zostanie wyświetlony. 9 Dostosuj ustawienia wyjścia audio. Przejdź do konfiguracji ustawień wyjścia audio. Dostosuj ustawienia do używanego modelu telewizora lub urządzenia audio. PL 7 Wybierz rodzaj ekranu telewizora, a następnie naciśnij przycisk. Jeśli w kroku 5 wybrano opcję [Standard (PAL)] (Standardowy PAL) lub [576p], zostaną wyświetlone opcje umożliwiające wybór wielkości ekranu telewizyjnego. Dostosuj ich wartości do używanego telewizora. W przypadku wybrania w punkcie 5 rozdzielczości [720p] lub większej zostanie automatycznie wybrane ustawienie ekranu 16:9, a ekran wyboru rozmiaru ekranu telewizora nie zostanie wyświetlony. W przypadku wyboru opcji [HDMI] na następnym ekranie można wybrać opcję [Automatic] (Automatyczne) lub [Manual] (Ręczne). W większości przypadków należy wybrać opcję [Automatic] (Automatyczne). W przypadku zastosowania kabla innego niż kabel HDMI do podłączenia sygnału audio z telewizora wybierz opcję [Audio Input Connector / SCART / AV MULTI] (Złącze wejściowe / SCART / AV MULTI). W przypadku zastosowania cyfrowego kabla optycznego do podłączenia sygnału audio wybierz opcję [Digital Out (Optical)] (Wyjście cyfrowe optyczne) i wybierz na następnym ekranie format sygnału wyjściowego. Czynności wstępne 8 Potwierdź ustawienia, a następnie naciśnij przycisk. Ustawienia wyjścia wideo zostaną zapisane w systemie. 10 Potwierdź ustawienia, a następnie naciśnij przycisk. Ustawienia wyjścia audio zostaną zapisane w systemie. Wskazówka Ustawienia wyjścia audio można także skonfigurować w obszarze (Settings) (Ustawienia) (Sound Settings) (Ustawienia dźwięku) [Audio Output Settings] (Ustawienia wyjścia audio). 19

20 Czynności wstępne Podłączanie cyfrowych urządzeń audio Do systemu można podłączyć urządzenia audio obsługujące przetwarzanie sygnału cyfrowego, np. odbiornik AV z zestawu kina domowego. Wyjścia audio systemu PS3 Liczba obsługiwanych kanałów może różnić się w zależności od używanego złącza wyjściowego. Przykłady podłączenia urządzeń audio Do podłączenia urządzenia audio do systemu PS3 można zastosować kabel HDMI lub cyfrowy kabel optyczny. Kabel HDMI Optyczny kabel cyfrowy Złącza wyjściowe systemu PS3 Kanały sygnału wyjściowego 2 kanały 5.1 kanałów 7.1 kanałów Złącze AV MULTI OUT Złącze DIGITAL OUT (OPTICAL) Złącze HDMI OUT Kabel HDMI (sprzedawany osobno) Optyczny kabel cyfrowy audio (sprzedawany osobno) Wskazówki W przypadku podłączania do systemu cyfrowego urządzenia audio, należy przejść do obszaru (Settings) (Ustawienia) (Sound Settings) (Ustawienia dźwięku) [Audio Output Settings] (Ustawienia wyjścia audio), aby dostosować ustawienia do danego urządzenia. Aby korzystać przesyłać sygnału audio jednocześnie przez kilka złączy wyjściowych należy przejść do (Settings) (Ustawienia) (Sound Settings) (Ustawienia dźwięku) [Audio Output Settings] (Ustawienia wyjścia audio) i ustawić opcję na wartość [On] (Włączona). System może przesyłać zarówno dźwięk jak i obraz przez kabel HDMI. Jeżeli zarówno telewizor, jak i urządzenie audio są wyposażone w złącze HDMI, można wyświetlać obraz na telewizorze za pośrednictwem podłączonego urządzenia audio. Jeśli do systemu PS3 podłączono urządzenie za pomocą kabla HDMI, nie należy go wyłączać, dopóki system jest włączony (wskaźnik zasilania świeci na zielono), ponieważ może to spowodować zniekształcenia dźwięków lub uzyskanie nietypowych dźwięków. Telewizor Cyfrowe urządzenie audio Kabel HDMI (sprzedawany osobno) Kabel sygnału wideo do użytego telewizora ( strona 17) Telewizor 20

21 Włączanie i wyłączanie systemu PS3 Włączanie systemu 1 Naciśnij przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania zaświeci się stałym światłem zielonym, wskazując, że system jest włączony. Wskaźnik zasilania: stałe światło zielone Przycisk zasilania 2 Naciśnij przycisk PS na kontrolerze. Po przypisaniu numeru kontrolerowi można go używać do obsługi systemu. Stan wskaźnika zasilania Przycisk PS Można sprawdzić wskaźnik zasilania systemu PS3, aby zobaczyć aktualny stan systemu. Światło zielone stałe Światło zielone migające Światło czerwone stałe System włączony System jest wyłączany System został wyłączony (tryb czuwania) Wyłączanie systemu 1 Naciśnij przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania zaświeci się stałym światłem czerwonym. Wskaźnik zasilania: światło czerwone stałe Przycisk zasilania Uwaga Jeżeli wskaźnik zasilania świeci się lub miga na zielono, należy przestrzegać podanych poniżej wskazówek. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych albo systemu. Nie należy odłączać kabla zasilania sieciowego od gniazda elektrycznego. Nie należy przemieszczać systemu ani zmieniać jego pozycji. Wskazówki Przed rozpoczęciem korzystania z kontrolera bezprzewodowego należy połączyć go w parę z systemem ( strona 22). System PS3 można również włączać i wyłączać przy użyciu przycisku PS na kontrolerze bezprzewodowym. Jeżeli do włączenia systemu zostanie użyty przycisk PS, równocześnie zostanie przypisany numer kontrolera. Aby wyłączyć system, należy nacisnąć przycisk PS co najmniej przez sekundę, a następnie wykonać wyświetlone na ekranie instrukcje. System PS3 można również wyłączyć z poziomu menu XMB. Należy wybrać opcje (Users) (Użytkownicy) (Turn Off System) (Wyłącz system). Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas, należy upewnić się, że wskaźnik zasilania świeci na czerwono, a następnie wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda elektrycznego. PL Włączanie i wyłączanie systemu PS3 21

22 Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego Przygotowanie do użycia Aby używać kontrolera bezprzewodowego, należy najpierw zarejestrować go lub połączyć w parę z systemem PS3, a także przypisać do danego kontrolera numer. Krok 1: Połączenie systemu i kontrolera w parę Jeżeli kontroler jest używany po raz pierwszy Jeżeli kontroler był używany z innym systemem PS3 Krok 2: Przypisanie numeru kontrolera Za każdym razem, kiedy system jest włączany Krok 2: Przypisanie numeru kontrolera Po każdym włączeniu systemu do kontrolera należy przypisać numer. Naciśnij przycisk PS. Wszystkie wskaźniki portu migną Po przypisaniu numeru do kontrolera dany wskaźnik portu zacznie świecić stale na czerwono Jednocześnie można podłączyć do 7 kontrolerów. Numery kontrolerów są oznaczane liczbą nad wskaźnikami portu. W przypadku kontrolerów 5 7 należy dodać numery świecących wskaźników. Krok 1: Połączenie systemu i kontrolera w parę W przypadku pierwszego użycia kontrolera lub w przypadku użycia z innym systemem PS należy połączyć urządzenia w parę. Po włączeniu systemu i podłączeniu kontrolera przy użyciu kabla USB, łączenie w parę zostanie przeprowadzone automatycznie. Przykład: Przypisano numer do kontrolera Wskazówki Kabel USB (dostarczony z systemem) Upewnij się, że system PS3 jest włączony (wskaźnik zasilania świeci stałym zielonym światłem). Czynności łączenia w pary i przypisywania numerów można wykonywać tylko wtedy, gdy system jest włączony (wskaźnik zasilania świeci stale na zielono). Jeżeli podłączany kontroler był używany z innym systemem PS3, ustawienia oryginalnego połączenia w parę zostaną wyczyszczone. Jeżeli kontroler był używany z innym systemem, należy przeprowadzić ponownie czynność łączenia w parę. W przypadku wyłączenia kontrolera lub systemu wskaźniki portu na kontrolerze przestana świecić, a ustawienia przypisania zostaną wyczyszczone. 22

23 Korzystanie z kontrolera w trybie bezprzewodowym Jeżeli kabel USB zostanie odłączony, można używać kontrolera w trybie bezprzewodowym. Aby było to możliwe, akumulator kontrolera musi być naładowany. Wskazówki Kabel USB można podłączać i odłączać nawet wtedy, gdy kontroler oraz system są włączone. Jeżeli kontroler nie działa, należy nacisnąć przycisk PS, a następnie ponownie przypisać do kontrolera numer. Ładowanie kontrolera Do włączonego systemu (wskaźnik zasilania świeci na zielono) należy podłączyć kontroler za pomocą kabla USB. Wskaźniki portu kontrolera zaczną powoli migać i rozpocznie się ładowanie. Po ukończeniu ładowania wskaźniki portu przestaną migać. Wskazówki Można korzystać z kontrolera podczas ładowania. Ładowanie należy przeprowadzać w środowisku o temperaturze C. W przypadku wykonywania tej czynności w innym środowisku ładowanie może okazać się mniej efektywne. Kontrolera nie można ładować, gdy system jest wyłączony (w trybie czuwania). Poziom naładowania akumulatora Informacje o stanie naładowania akumulatora można wyświetlić na ekranie, naciskając i przytrzymując przycisk PS dłużej niż sekundę. Wskazówka Akumulator jest naładowany. Akumulator rozładowuje się. Akumulator jest prawie całkowicie rozładowany. Poziom naładowania Akumulator jest rozładowany. Wskaźniki portu na kontrolerze migają szybko. Konieczne jest aładowanie kontrolera. W zależności od środowiska i warunków użytkowania informacje o stanie naładowania akumulatora mogą nie być wyświetlane prawidłowo, a czas pracy akumulatora może być różny. PL Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego 23

24 Odtwarzanie zawartości Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD 1 Włóż dysk. Wskaźnik wysuwania zacznie świecić ciągłym światłem niebieskim, co oznacza, że dysk jest włożony. 2 W menu XMB zostanie wyświetlona ikona i rozpocznie się odtwarzanie dysku. Jeśli dysk nie zostanie automatycznie odtworzony, wybierz ikonę dysku z menu XMB, a następnie naciśnij przycisk. Włóż dysk etykietą skierowaną do góry. Uwagi Za pomocą systemu nie można odtwarzać dysków, które nie są z nim zgodne. W niektórych przypadkach w celu odtworzenia dostępnego na rynku oprogramowania wideo na dyskach BD może być konieczne odnowienie klucza szyfrowania*. Klucz szyfrowania można odnowić podczas aktualizacji oprogramowania systemowego ( strona 33) * Klucz AACS (Advanced Access Control System) Wysuwanie dysku Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie naciśnij przycisk wysuwania. Wskaźnik wysuwania Przycisk wysuwania 24

25 Odtwarzanie zawartości na urządzeniach USB Do systemu można podłączać urządzenia zewnętrzne zgodne ze standardem USB Mass Storage Class, korzystając z kabla USB. Urządzenia mogą być podłączane, gdy system jest włączony. Informacje można znaleźć także w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem. 1 Podłącz urządzenie USB. Na ekranie zostanie wyświetlona ikona. Urządzenie zewnętrzne, na przykład aparat 2 Wybierz ikonę, a następnie naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona lista zawartości możliwej do odtwarzania. Uwagi W trakcie zapisywania lub odczytywania danych nie należy odłączać urządzeń USB lub wyłączać systemu. Może to spowodować utratę danych lub ich uszkodzenie. W przypadku korzystania z dysków USB flash z przełącznikiem zabezpieczenia nie należy zmieniać ustawienia przełącznika, gdy urządzenie jest podłączone do systemu. Może to spowodować utratę danych lub ich uszkodzenie. Formaty plików możliwych do odtwarzania lub wyświetlania Formaty plików możliwych do odtwarzania lub wyświetlania to między innymi ATRAC, MP3, AAC, JPEG i MPEG-4. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika dostępnym w trybie online (dostępny w witrynie: eu.playstation.com/manuals). Wskazówki W odpowiedniej kolumnie i kategorii wyświetlane są wyłącznie pliki możliwe do odtwarzania lub wyświetlania w systemie PS3 (przykład: dane obrazów są wyświetlane w kategorii (Photo) (Zdjęcia)). W zależności od nośnika danych może zostać wyświetlony jedynie podzbiór znajdujących się na nim folderów. Po wybraniu opcji [Display All] (Wyświetlanie wszystkiego) z menu opcji ( strona 11) zostaną wyświetlone wszystkie foldery znajdujące się na nośniku. PL Odtwarzanie zawartości Uwaga Należy możliwie często tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych na dysku twardym, aby zapobiec ich utracie lub uszkodzeniu. Jeśli z jakiegoś powodu oprogramowanie lub dane zostaną utracone lub uszkodzone ich naprawa lub przywrócenie nie będzie możliwe. Należy pamiętać o wyłączeniu odpowiedzialności firmy SCEE w zakresie utraty lub uszkodzenia danych, plików lub oprogramowania. 25

26 Korzystanie z gier Zgodność z grami Oprogramowanie w formacie PlayStation 3 Oprogramowanie w formacie PlayStation Oprogramowanie w formacie PlayStation 2 Można odtwarzać za pomocą systemu Można odtwarzać, lecz może działać nieprawidłowo Nie można odtwarzać za pomocą systemu Kończenie gry Naciśnij przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym podczas gry. Następnie wybierz kolejno opcje (Game) (Gry) (Quit Game) (Zakończ grę), aby zakończyć grę. Wskazówka W zależności od typu oprogramowania, np. w przypadku oprogramowania w formacie PlayStation, opcja (Quit Game) (Zakończ grę) może nie zostać wyświetlona po naciśnięciu przycisku PS. W takim przypadku należy wybrać opcję [Quit Game] (Zakończ grę) z wyświetlonego ekranu. Korzystanie z gier Uruchamianie gry Po włożeniu dysku gra zostanie automatycznie uruchomiona. Włóż dysk etykietą skierowaną do góry. Ustawienia kontrolera Ustawienia kontrolera można zmienić, wybierając kolejno opcje (Settings) (Ustawienia) (Accessory Settings) (Ustawienia akcesoriów) w menu głównym. Reassign Controllers (Ponowne przypisanie kontrolerów) Controller Vibration Function (Funkcja wibracji kontrolera) Jeżeli port lub numer kontrolera jest określany przez oprogramowanie, można skorzystać z tego ustawienia w celu prawidłowego przypisania tych ustawień.* Funkcję wibracji można włączyć lub wyłączyć. Ustawieniem domyślnym jest [On] (Włączone). * W tym systemie nie można przypisać portu kontrolera 2-D. Wskazówka Można zmienić ustawienia kontrolera podczas gry, naciskając przycisk PS. Następnie należy wybrać kolejno opcje (Settings) (Ustawienia) (Accessory Settings) (Ustawienia akcesoriów) w menu XMB lub wybrać opcję [Controller Settings] (Ustawienia kontrolera) na wyświetlonym ekranie. 26

27 Zapisane dane oprogramowania w formacie PS3 Dane oprogramowania w formacie PS3 są zapisywane na dysku twardym systemu. Informacje o nich są wyświetlane w obszarze (Game) (Gry) (Saved Data Utillity) (Narzędzie do obsługi zapisanych danych). Zapisane dane oprogramowania w formacie PlayStation Aby zapisać dane z oprogramowania w formacie PlayStation, należy utworzyć na dysku twardym wewnętrzne karty pamięci i przypisać je do gniazd. Uwaga Ten system nie obsługuje odtwarzania oprogramowania w formacie PlayStation 2. Nawet po utworzeniu wewnętrznej karty pamięci dla oprogramowania w formacie PlayStation 2 nie będzie można jej używać w celu grania w gry. Przypisywanie gniazd 1 Wybierz kolejno opcje (Game) (Gry) (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Narzędzie kart pamięci (PS/PS2), a następnie naciśnij przycisk. 2 Wybierz wewnętrzną kartę pamięci, której chcesz użyć, a następnie naciśnij przycisk. Wybierz opcję [Assign Slots] (Przypisz gniazda), a następnie przypisz [Slot 1] (Gniazdo 1) lub [Slot 2] (Gniazdo 2). Wskazówki W zależności od oprogramowania gniazda mogą być wstępnie przypisane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z oprogramowaniem. Gniazda można przypisywać podczas grania. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym, a następnie wybrać na wyświetlanym ekranie opcję [Assign Slots] (Przypisz gniazda). PL Korzystanie z gier Utworzenie wewnętrznej karty pamięci 1 Wybierz kolejno opcje (Game) (Gry) (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Narzędzie kart pamięci (PS/PS2), a następnie naciśnij przycisk. 2 Wybierz opcję (Create New Internal Memory Card) (Utwórz nową wewnętrzną kartę pamięci), a następnie naciśnij przycisk. 3 Wybierz opcję [Internal Memory Card (PS)] (Wewnętrzna karta pamięci (PS)), a następnie naciśnij przycisk. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby ukończyć operację. 27

28 Dostosowywanie ustawień sieciowych Przykład konfiguracji sieci (przewodowej) Do konfiguracji sieci przewodowej wymagane są elementy, i. Przykład konfiguracji sieci (bezprzewodowej) Do konfiguracji sieci bezprzewodowej wymagane są elementy i. Urządzenie sieciowe, takie jak modem DSL* 1 * 2 Router* 3 Urządzenie sieciowe, takie jak modem DSL* 1 * 2 Router bezprzewodowy (punkt dostępu)* 3 * 4 Do linii internetowej Do linii internetowej Kabel Ethernet Komputer PC Komputer PC * 1 Metoda połączenia może zależeć od zastosowanego środowiska. Na przykład w budynkach z okablowaniem LAN może wystarczyć podłączenie kabli Ethernet do gniazdek ściennych. W takim środowisku sieciowym zastosowanie urządzenia sieciowego może nie być konieczne. * 2 Nie zaleca się korzystania z komutowanego połączenia internetowego. * 3 Router to urządzenie umożliwiające podłączenie większej liczby urządzeń do jednej linii internetowej. Jego zastosowanie jest konieczne, jeżeli przy użyciu tego samego połączenia internetowego będzie podłączany równocześnie system PS i komputer PC. Zastosowanie routera nie jest wymagane, jeżeli zastosowany modem DSL, model kablowy lub inne urządzenie ma wbudowaną funkcję routera. * 4 Router bezprzewodowy to urządzenie, które łączy funkcje routera i punktu dostępu. 28

29 Dostosowywanie ustawień sieciowych (sieci przewodowej) 1 Podłącz kabel Ethernet (sprzedawany osobno) do systemu. Dostosowywanie ustawień sieciowych (sieci bezprzewodowej) 1 Sprawdź, czy kabel Ethernet nie jest podłączony do systemu. PL 2 Wybierz kolejno opcje (Settings) (Ustawienia) (Network Settings) (Ustawienia sieciowe) [Internet Connection Settings] (Ustawienia połączenia z Internetem), a następnie naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przerwaniu połączenia z Internetem. 3 Wybierz opcję [Yes] (Tak), a następnie naciśnij przycisk. 4 Wybierz opcję [Easy] (Łatwa), a następnie naciśnij przycisk. Podstawowe ustawienia zostaną dostosowane automatycznie i zostanie wyświetlona lista ustawień. W przypadku, gdy lista nie zostanie wyświetlona, należy dostosować ustawienia niestandardowe. Zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez operatora internetowego, aby dostosować ustawienia niestandardowe ( strona 31). 2 Wybierz kolejno opcje (Settings) (Ustawienia) (Network Settings) (Ustawienia sieciowe) [Internet Connection Settings] (Ustawienia połączenia z Internetem), a następnie naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przerwaniu połączenia z Internetem. 3 Wybierz opcję [Yes] (Tak), a następnie naciśnij przycisk. 4 Wybierz opcję [Easy] (Łatwa), a następnie naciśnij przycisk. Ustawienia podstawowe są wybierane automatycznie. 5 Wybierz opcję [Wireless] (Sieć bezprzewodowa), a następnie naciśnij przycisk. Dostosowywanie ustawień sieciowych 5 Wykonaj test połączenia z Internetem. Jeżeli połączenie zostało nawiązane, będzie możliwe korzystanie z Internetu. 29

Instrukcja obsługi PSP-N1004 7015570

Instrukcja obsługi PSP-N1004 7015570 Instrukcja obsługi PSP-N1004 7015570 OSTRZEŻENIE Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Serwisowanie należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W)

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) HB354BS-DD.BHUNLL_POL_6412 4/29/09 9:55 PM Page 1 HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) Jako partner ENERGY STAR, firma LG dokonuje starań, aby produkt ten lub jego modele spełniały wytyczne ENERGY STAR dotyczące

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-H5200 HT-HS5200 2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis,

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Spis treści Wprowadzenie Korzystanie z aplikacji Multimedia (opcja) Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 1. Spis treści Wprowadzenie Korzystanie z aplikacji Multimedia (opcja) Rozdział 1. Wprowadzenie Instrukcja obsługi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 1 Rozdział 1. Wprowadzenie 3 Przed rozpoczęciem 6 Zasady bezpieczeństwa 23 Prawidłowa postawa podczas pracy z komputerem 26 Przegląd 31 Włączanie

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 1 Rozdział 1. Wprowadzenie 3 Przed rozpoczęciem 6 Zasady bezpieczeństwa 23 Prawidłowa postawa podczas pracy z komputerem 26 Przegląd 36 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD 4-418-860-91(1) (PL) Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD Instrukcja obsługi BDV-EF420/BDV-EF220 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7100 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-ES6200 HT-ES6600 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi,

Bardziej szczegółowo