Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 1 Spis treści Działalność Oddziału...3 Kalendarium Oddziału...3 Z posiedzeń Zarządu Oddziału...4 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału...7 Kursy dla przewoźników...8 Z życia Oddziału...9 Spotkanie świąteczne Oddziału...9 Plan imprez naukowo technicznych i innych w SITK RP Oddział w Krakowie na rok Pożegnaliśmy kol. Jerzego Senowskiego...16 Nagrody Ernest Honoris gratia dla Kazimierza Żurowskiego...18 Honoris gratia dla prof. Wiesława Starowicza...19 COST Action TU Z działalności Kół Zakładowych...25 Spotkania Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A...25 Świąteczne Spotkanie Koła...25 Wyjazd techniczny na budowę obwodnicy Dobczyc...27 Wyjście do ośrodka Le Premier...31 V Międzynarodowe Mistrzostwa Mota-Engil Central Europe S.A. w narciarstwie alpejskim...32 Spotkanie sprawozdawcze członków Koła SITK przy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A...34 zkolenie techniczne nt: Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI...37 Zebranie Koła Grodzkiego...41 Spotkania Klubu Seniora...44 Noworoczne spotkanie Komisji Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT...44 Noworoczne spotkanie Klubu Seniora...46 Komunikat nr 1 dotyczący organizacji spotkania Krajowego Klubu Seniora w Krakowie...52 Konferencje i seminaria...53 Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie...53 Wnioski z konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu...53 Wnioski z konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie...53 Seminarium nt: Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRABAPHALT...55 Seminarium nt. Metody zabezpieczania skarp. Bariery ochronne...58 Z działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa...59 Udział w przetargach...59 Zawarte umowy...61

2 2 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Z działalności całego SITK RP...63 Plenarne spotkanie członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK w Warszawie...63 Posiedzenie Krajowej Sekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego...71 Dokumenty związane ze sprawozdaniem z działalności Oddziału w roku Sprawozdanie Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie z działalności w 2010 roku (pierwszy rok kadencji )...72 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej...99

3 3 Działalność Oddziału Kalendarium Oddziału Styczeń 2011 Data Godzina Spotkanie Udział 10 stycznia Złożenie sprawozdania do Zarządu Krajowego J.Mrowińska, biuro 11 stycznia Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK M.Szałkowski 11 stycznia Spotkanie noworoczne Krakowskiej Rady FSNT Członkowie NOT w Sali Klubowej Klubu Seniora 17 stycznia Spotkanie Zarządu Klubu Seniora, ul. Siostrzana 17 stycznia Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski, J.Mrowińska 18 stycznia Noworoczne spotkanie Sinusowe Klubu Seniora w Restauracji Galicyjskiej Z.Ślósarczyk Luty 2011 Data Godzina Spotkanie Udział 08 luty Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK M.Szałkowski luty luty Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników krajowych Spotkanie z księgową Oddziału w sprawie omówienia bilansu za 2010 rok w siedzibie Oddziału, ul. Siostrzana 14 luty Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana 15 luty 15 luty 16 luty Złożenie wniosków o nagrodę Ernest 2010 do Zarządu Krajowego Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników międzynarodowych Seminarium Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRABAPHALT w siedzibie GDDKiA, ul. Mogilska 25 Zebranie Koła Grodzkiego w siedzibie Oddziału, ul. Siostrzana luty M.Szałkowski, J.Mrowińska M.Szałkowski, J.Mrowińska M.Szałkowski, J.Mrowińska J.Mrowińska, biuro M.Szałkowski, J.Mrowińska J.Mrowińska J.Mrowińska

4 4 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 21 luty Spotkanie z Przewodniczącym Krajowego Klubu Seniora Zbigniewem Kozaczkiem 21 luty Złożenie sprawozdania statystycznego za rok 2010 do KR FSNT NOT 26 luty Bal Karnawałowy MOIIB, Hotel Europejski 28 luty Posiedzenie Krajowej Sekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa ul. Czackiego, sala E M.Szałkowski, J.Mrowińska J.Mrowińska Ł.Franek Marzec 2011 Data Godzina Spotkanie Udział 02 marca Zebranie robocze Zarządu Klubu Seniora dotyczące przygotowań do Spotkania Krajowego Klubu Z.Ślósarczyk Seniora 07 marca Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski, J.Mrowińska 08 marca Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK M.Szałkowski 08 marca Zebranie sprawozdawcze Koła przy GDDKiA Oddział w Krakowie A.Reszczyk 16 marca Zaproszenie z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na otwarcie wystawy Tramwaje krakowskich torowisk lat tramwaju elektrycznego w Krakowie M.Szałkowski Z posiedzeń Zarządu Oddziału Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 17 stycznia 2010r.: Prezes M.Szałkowski omówił przebieg spotkania wigilijnego członków Zarządu z przedstawicielami kół i zaproszonymi gośćmi. Zarząd jednogłośnie w drodze głosowania jawnego zatwierdził przeniesienie składek Kół na rok Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie aktualizacji cen na Zeszyty Naukowo Techniczne Oddziału w roku Zarząd w drodze głosowania jawnego dokonał skreślenia nieaktywnych członków. Prezes zapoznał członków Zarządu z planem imprez naukowo technicznych i innych Oddziału na rok Zarząd przedyskutował i zaproponował kandydatury do nagrody Ernest 2010 w poszczególnych kategoriach.

5 5 Prezes zapoznał zebranych z danych statystycznymi dotyczącymi Oddziału w roku Prezes poinformował o podjętej przez Zarząd Krajowy uchwale dotyczącej sposobu finansowania przez Oddziały wspólnych działań ZK na rzecz wszystkich członków Stowarzyszenia. Kol. Jerzy Hydzik poinformował o planowanym zebraniu członków KMHiZT w Warszawie. Prezes poinformował o śmierci naszego najstarszego członka kol. Jerzego Senowskiego (97 lat). Prezes poinformował o odkupieniu przez Oddział funduszy DWS Polska. Zaprezentowano otrzymany tygodnik Wiadomości Tarnowskie zawierający informacje o Nowym Dworcu Kolejowym w Tarnowie. Poinformowano o planowanym Balu Karnawałowym organizowanym przez MOIIB w Krakowie. Poinformowano o organizowanym przez MOIIB konkursie Małopolski Inżynier Budownictwa i przedstawiono sylwetkę kandydata do konkursu Krzysztofa Lange z GDDKiA Oddział w Krakowie. Wstępnie ustalono termin spotkania sprawozdawczego Oddziału za rok 2010 na dzień 21 lub 28 marca br. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej MPK SA w Krakowie. Wiceprezes A.Kollbek poinformował o planowanej w tym roku wspólnie z Politechniką Krakowską konferencji o tematyce drogowej. W konferencji udział wezmą goście z krajów skandynawskich. Prezes poinformował, że od maja 2010 do maja 2011 trwa Kongres Techników Polskich przebiegający pod protektoratem Prezesa NOT. SITK RP w ramach Kongresu będzie organizatorem jednodniowego seminarium nt. strategii transportowej Polski (planowany termin marzec lub kwiecień br.). Koordynatorem seminarium jest prof. Wiesław Starowicz. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 14 lutego 2010r.: Prezes omówił stan przygotowań do zebrania sprawozdawczego za rok 2010 (28 marca br., sala konferencyjna MPK SA). Podjęto decyzję w sprawie kandydatur z Oddziału do Nagrody Ernest za 2010 rok. Kol. J.Hydzik przekazał relację ze spotkania Klubu Miłośników Historii

6 6 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE i Zabytków Transportu w Warszawie. Wiceprezes A.Kollbek poinformował o planowanym seminarium nt. Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRA- BAPHALT. Prezes przekazał szczegółowe informacje na temat bilansu Oddziału za rok Zarząd jednogłośnie w drodze głosowania jawnego zatwierdził przyjęcie nowych członków i skreślenie członków z listy członków. Kol. J.Hydzik zapoznał zebranych z projektem zasad doskonalenia zawodowego członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (z r.), który zawiera wytyczne odnośnie wypełniania obowiązku ciągłego dokształcania się. Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu jesienią 2011 roku posiedzenia wyjazdowego. Zarząd złożył serdeczne życzenia imieninowe Prezesowi Mariuszowi Szałkowskiemu. Prezes Honorowy Marian Szeliński złożył obecnym Paniom życzenia Walentynkowe i poczęstował słodkościami. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 7 marca 2010r.: Prezes M.Szałkowski poinformował o terminie zebrania sprawozdawczego Oddziału, które zaplanowano w dniu 28 marca br. o godz w Sali Konferencyjnej MPK S.A. Prezes omówił sprawozdanie z działalności Oddziału w roku Przedstawił działania Oddziału w roku 2010 we wszystkich obszarach działalności, dokonując podsumowania i oceniając rok, jako bardzo udany i obfity w różne wydarzenia. Prezes omówił bilans za rok 2010 stwierdzając, że Oddział wypracował w ubiegłym roku znaczący zysk. Prezes poinformował o kandydaturach zgłoszonych przez Oddział do nagrody Ernest za rok 2010 w poszczególnych kategoriach. A.Kollbek przekazał informację o przebiegu seminarium, które cieszyło się dużym zainteresowaniem nt: Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRABAPHALT. AKollbek poinformował o planowanym na br. seminarium, nt. metod zabezpieczania skarp.

7 7 Ł.Franek przekazał relację z przebiegu drugiego spotkania Krajowej Sekcji BRD działającej w ramach Stowarzyszenia. W dniu 2 marca br. odbyło się spotkanie Zarządu Klubu Seniora, na którym omówiono sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem spotkania Krajowego Klubu Seniora w dniach maja br. w Krakowie. Po raz kolejny odbędzie się konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu komunikacji. W najbliższym czasie zostaną przygotowane i rozesłane pisma do wyższych uczelni z informacją o konkursie. Poinformowano o otrzymanym podziękowaniu za włączenie się do akcji charytatywnej. Poinformowano o otrzymanym dwumiesięczniku Raport Kolejowy jest on do wglądu w Biurze Oddziału. Przekazano informacje o imprezach i spotkaniach Koła Mota Engil Central Europe S.A., jakie odbyły się w tym roku. Poinformowano o nadesłanych do Biura komunikatach o konferencjach zaplanowanych w tym roku przez inne Oddziały lub firmy. Poinformowano o złożonym do Zarządu Krajowego wniosku o nadanie Złotej Honorowej Odznaki SITK dla kol. Ł.Franka. Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału W okresie od r r. przyjęci zostali do Oddziału nowi członkowie: Sergiusz Lisowski, Grzegorz Amirowicz, Bartłomiej Wiertel, Urszula Duda, Ilona Bartel, Justyna Bernaś, Jakub Pastuszka do Koła w Politechnice Krakowskiej, Jan Chrzanowski do Koła przy Mota-Engil Central Europe S.A., Wiesław Sroka do Krakowskiego Koła Kolejarzy; skreśleni zostali z listy członków Oddziału: - Jerzy Senowski z Klubu Seniora (zmarł), - Andrzej Łapaj, Paweł Barnaś, Michał Smrokowski, Barbara Le Potęga Lenk, Paweł Kocot, Jerzy Burzyński, Robert Słota, Kazimierz Przyborowski, Grażyna Rzeźnik, Ferdynand Grzegorski, Małgorzata Rychlicka, Mieczysław Mazur, Alicja Jamka, Andrzej Sładek.

8 8 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Kursy dla przewoźników W okresie r r. Oddział zorganizował kolejne 2 edycje kursów przygotowawczych do egzaminu dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy. Kursy odbyły się w dniach br. zakres krajowy i dodatkowo w dniu br. - zakres międzynarodowy. W kursach udział wzięły 4 osoby, które po zakończeniu zajęć przystąpiły do egzaminu państwowego. Kolejne edycje kursu planowane są w terminach: br. (zakres krajowy) i dodatkowo br. (zakres międzynarodowy). Kierownikiem kursów jest Prezes M.Szałkowski, a sekretarzem kol. J.Mrowińska (Sekretarz Oddziału). Kursy odbywają się w siedzibie SITK przy ul. Siostrzanej 11 w Krakowie.

9 9 Z życia Oddziału Spotkanie świąteczne Oddziału W dniu 20 grudnia 2010r. w restauracji hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej odbyło się tradycyjne, świąteczne spotkanie Zarządu Oddziału z Członkami Honorowymi, przedstawicielami kół, sympatykami i osobami, które w mijającym roku aktywnie uczestniczyły w działaniach Oddziału. Na spotkanie przybyło 81 osób, byli to członkowie Zarządu Oddziału, przedstawiciele kół oraz zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczył Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński z Małżonką Wacławą, prof. Wiesław Starowicz Prezes Honorowy Stowarzyszenia oraz Członkowie Honorowi: Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Anna Bryksy, Stanisław Furman, Jerzy Hydzik, Zofia Schumacher, Kazimierz Wróblewski oraz Kazimierz Żurowski. Swą obecnością spotkanie uświetnili profesorowie z Politechniki Krakowskiej: Kazimierz Flaga, Stanisław Gaca oraz Marian Tracz. Na tę uroczystą kolację przybyli również nasi członkowie reprezentujące różne firmy i instytucje, byli to m.in. właściciele firmy Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor i Andrzej Zygmunt, Tadeusz Trębacz Wiceprezes Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa; z Firmy Mota Engil Polska Central Europe S.A. przybyli dyrektorzy: Paweł Ludwig i Piotr Motyka, gościła również Irena Szopa księgowa Oddziału, Piotr Drapa Wydawca Zeszytów Naukowo Technicznych Oddziału oraz Transportu Miejskiego i Regionalnego oraz Danuta Żak agent ubezpieczeniowy mienia Oddziału. Spotkanie rozpoczął Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski, który w imieniu Zarządu Oddziału przywitał przybyłych gości, członków Zarządu i członków Oddziału oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Prezes powitał również nowych członków Oddziału wręczając im legitymacje członkowskie. W świątecznej atmosferze, w pięknie przygotowanej i przybranej sali składano sobie serdeczne życzenia, łamiąc się opłatkiem. W czasie spotkania głos zabrali m.in.: T.Trzmiel i W.Starowicz Wiceprezydenci Krakowa oraz prof. K.Flaga. Oni również złożyli wszystkim serdeczne życzenia świąteczne

10 10 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE i noworoczne, życząc jednocześnie aktywnej i owocnej pracy w Oddziale i Stowarzyszeniu. Uczestnikom kolacji podano tradycyjne potrawy wigilijne: zupę grzybową, smażonego karpia, pierogi oraz słodkie wypieki, a lampką wina wzniesiono toast za pomyślność w 2011 roku. W czasie spotkania odbył się koncert muzyczny na klawesynie w wykonaniu Pani Bogumiły Gizbert - Studnickiej. Zagrała ona kilka utworów Astora Piazzoli własnej aranżacji, w rytm których tańczyła najlepsza w Polsce para taneczna tańcząca tango argentyńskie: Anna i Marcin Sierpińscy. Przy wspólnym, wigilijnym stole panowała świąteczna, miła atmosfera. Każdy uczestnik spotkania został obdarowany przez Zarząd Oddziału miłym upominkiem: koszulkami z logo Oddziału, bombonierkami, kalendarzem SITK oraz najnowszym Informatorem. Prezes M.Szałkowski wita przybyłych członków Oddziału i Gości. Z lewej: W.Szelińska, J.Mrowińska, z prawej T.Trzmiel

11 11 Głos zabiera Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa T.Trzmiel Od prawej: J.Mrowińska Sekretarz Oddziału i D.Schwertner Zastępca Sekretarza Oddziału. Fot. I.Tyska

12 12 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Prezes wita nowego członka Oddziału kol. Joannę Świt Od lewej: stoi K.Flaga, siedzą: A.Zygmunt. M.Bajor, K.Żurowski, K.Nędza, P.Drapa

13 13 Od lewej: G.Dyrkacz, N.Górecka, J.Świt z córką Zosią, J.Mitis i B.Bochnia, za nimi A.Kollbek Członkowie Koła w Mota Engil Polska Central Europe S.A. od lewej: Piotr Motyka, Beata Bielewicz i Katarzyna Czopek

14 14 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Nasi Koledzy Seniorzy: J.Kucharski, Z.Ślósarczyk, S.Maniewski, J.Dziedzic i J.Bąkowski Na klawesynie gra Bogumiła Gizbert Studnicka, argentyńskie tango tańczą Anna i Marcin Sierpińscy

15 15 Plan imprez naukowo - technicznych i innych w SITK RP Oddział w Krakowie na rok 2011 Lp. Rodzaj imprezy Termin Odpowiedzialny 1. Organizacja konferencji: Konferencja Zarządzanie miejskim transportem zbiorowym maj/czerwiec G.Sapoń Dni Techniki Kolejowej czerwiec M.Błeszyński Tematyka parkingowa Czerwiec A.Kollbek XXIII Dni Technika w Małopolsce Odwodnienie mostów, dróg i ulic Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (X edycja) 2. Seminaria: Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRABAPHALT Metody zabezpieczania skarp. Bariery ochronne września Wieliczka 30 listopada 02 grudnia, Zakopane 16 lutego Kraków 29 marca Kraków A.Reszczyk J.Majerczak A.Kollbek A.Kollbek Kolejowe nawierzchnie bezpodsypkowe maj/czerwiec J.Majerczak Przygotowanie i realizacja inwestycji 21 września A.Reszczyk Kraków Bariery ochronne 26 października A.Reszczyk Kraków Warsztaty młodych transportowców 1 w kwartale G.Sapoń Forum Mobilności (cyklicznie co drugi miesiąc) 27 stycznia M.Szałkowski 31 marca 26 maja 29 września 24 listopada 3. Inne imprezy: Zebranie Sprawozdawcze Oddziału 28 marca M.Szałkowski Prelekcja o tematyce z ochrony środowiska kwiecień A.Reszczyk Wycieczka techniczna Śladami Habsburgów 30 kwietnia G.Sapoń 3 maja Krajowy Klub Seniora spotkanie w Krakowie maja Z.Ślósarczyk Wycieczka techniczna po drogach krajowych Małopolski 17 czerwca A.Reszczyk Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych czerwiec J.Majerczak Wyjazd techniczno integracyjny Pożegnanie lata sierpnia G.Sapoń Jubileusze Seniorów uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału listopad M.Szałkowski z Jubilatami Spotkanie gwiazdkowe członków Oddziału grudzień M.Szałkowski

16 16 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Pożegnaliśmy kol. Jerzego Senowskiego W dniu 2 stycznia 2011 roku zmarł Jerzy Senowski - wieloletni członek Oddziału SITK RP w Krakowie, odznaczony Srebrną, Złotą i Złotą z Diamentem Honorową Odznaką SITK oraz medalem na 60-lecia SITK. Pogrzeb 97-letniego kol. Senowskiego odbył się w dniu 7 stycznia 2011 roku na Cmentarzu Rakowice. Pożegnała Go Rodzina oraz Koledzy Seniorzy i przedstawiciele Zarządu Oddziału. Jerzy Senowski Kolega Jerzy Senowski był najstarszym Seniorem, wieloletnim członkiem Klubu Seniora działającego w naszym Oddziale, przez wiele lat był również członkiem Zarządu Klubu. Uczestniczył we wszystkich posiedzeniach i spotkaniach mimo ciężkiej choroby. Nawet po poważnej operacji w dalszym ciągu uczestniczył w spotkaniach klubowych. Bywał na wszystkich jubileuszach kolegów Seniorów korzystając z pomocy córki Marty Haber i jej Męża, którzy poprzez te spotkania nawiązali miłe kontakty z Klubem Seniora i członkami Zarządu Oddziału.

17 17 Ostatnie spotkanie kol. Jerzego Senowskiego z Kolegami Seniorami na spotkaniu Sinusowym w dniu r. Od prawej: Jerzy Senowski, Marta Haber (Córka) i Jerzy Bąkowski Kol. Senowski (pierwszy rząd siedzących, pierwszy z lewej) na spotkaniu Jubileuszowym kol. A.Macelewicza, Z.Ślósarczyka i E.Piotrowicza r.

18 18 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Kolega Jerzy Senowski był zawsze pogodny, miły, życzliwy i uśmiechnięty. Niezmiennie zainteresowany życiem Stowarzyszenia, był zawsze aktywny, interesował się wszystkimi najnowszymi wydarzeniami. Był wielkim rzecznikiem cyklu O sobie, w którym każdy z Seniorów przygotowywał informacje o sobie, swoim życiu zawodowym i osobistym i przedstawiał je na wspólnym spotkaniu. W ten sposób koledzy Seniorzy mogli się lepiej poznać, zbliżyć do siebie. Kol. Senowski rozpoczął ten cykl przygotowując informacje o sobie i swoim życiu. Ostatnie spotkanie w gronie Klubu Seniora, w którym kol. Senowski uczestniczył, odbyło się 28 września br. w siedzibie Oddziału na ul. Siostrzanej, było to spotkanie z kol. Z.Kozaczkiem, Przewodniczącym Krajowego Klubu Seniora. Ostatnim Jubileuszem, jaki kol. Senowski wspólnie z nami świętował był Jubileusz kol. A.Macelewicza, Z.Ślósarczyka i E.Piotrowicza w dniu 8 listopada 2010 roku. Nagrody Ernest 2010 Zarząd Oddziału przesłał do Zarządu Krajowego swoje kandydatury do nagrody Ernest za rok I tak: w kategorii najlepszy drogowiec zgłoszony został Andrzej Kollbek I Wiceprezes Oddziału, w kategorii najlepszy kolejarz Zbigniew Marzec, w kategorii najlepszy transportowiec Prezes Mariusz Szałkowski. W kategorii najlepszy klub seniora zgłoszono Klub Seniora działający w naszym Oddziale pod przewodnictwem kol. Z.Ślósarczyka, w kategorii najlepsze koło zgłoszono Koło w Politechnice Krakowskiej, którego Prezesem jest Grzegorz Sapoń, a nasz Oddział został zgłoszony w kategorii najlepszy Oddział. Z niecierpliwością czekamy na nominacje do nagrody oraz ogłoszenie wyników konkursu. Honoris gratia dla Kazimierza Żurowskiego Kol. Kazimierz Żurowski członek Oddziału SITK w Krakowie, Członek Honorowy Stowarzyszenia został odznaczony odznaką Honoris gratia na spotkaniu z okazji lecia Kolejowego Klubu Wodnego KKW29 w dniu 25 września 2010 roku. Wręczenia odznaczenia dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel (który również jest Członkiem Honorowym SITK).

19 19 Honoris gratia dla prof. Wiesława Starowicza W związku z zakończeniem kadencji wiceprezydenta miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz Prezes Honorowy SITK RP w dniu 5 stycznia 2011r. został wyróżniony odznaką Honoris gratia. Wręczenia odznaczenia dokonał prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Uzupełniającym prezentem była monografia wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa. Wiceprezydenci prof. W.Starowicz i K Bujakiewicz otrzymują z rąk Prezydenta Miasta Krakowa odznaczenia Honoros gratia oraz monografie

20 20 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE COST Action TU1002 Politechnika Krakowska, reprezentowana przez dwa wydziały: Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Lądowej, przystąpiła do nowo otwartej Akcji COST nt. Instrumenty dostępności dla praktyki projektowej w Europie. Akcję zainaugurowało spotkanie Grupy Inicjatywnej z dziesięciu krajów europejskich, które odbyło się w Brukseli w dniach r. Stronę PK reprezentowała dr inż. Lidia Żakowska członek Koła SITK działającego w Politechnice Krakowskiej. Kol. Żakowska była rekomendowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako członkini Komitetu Zarządzającego Akcji COST TU1002. Celem akcji jest ocena użyteczności instrumentów dostępności dla praktyki planowania, trwać będzie 48 miesięcy (lata ). Partnerami Akcji jest 13 krajów partnerskich COST (m.in. Austria, Republika Czech, Niemcy, Francja, Grecja, Holandia, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania) i jeden kraj nie stowarzyszony w COST (Australia). Akcja dysponuje budżetem 10 mln Euro. Działania podzielono na 4 etapy: I - zebranie bazy dostępnych instrumentów, II - przygotowanie spotkań roboczych, międzynarodowe pilotażowe spotkania, III - badania lokalne i IV - etap wnioskowania. Oto krótkie streszczenie założeń Akcji: Koncepcje dostępności są coraz bardziej uznawane za fundamentalne dla zrozumienia funkcjonowania miast. W szczególności, miary dostępności umożliwiają analizowanie zależności pomiędzy zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu a transportem. Potencjalne zalety koncepcji dostępności ujawniają się podczas ich zastosowania w procesie planowania urbanistycznego. Jednakże, pomimo dużej liczby miar dostępności opisanych w literaturze wielu krajów europejskich, niewiele jest dowodów ich praktycznego zastosowania w planowaniu przestrzennym miast. Akcja TU1002 ma na celu promowanie wiedzy na temat efektywnego stosowania miar dostępności dla wspomagania codziennej praktyki planowania urbanistycznego. Zamierzeniem Akcji jest zebranie i uaktywnienie naukowców i badaczy europejskich posiadających różne podejście do dostępności wraz z grupami praktyków z wybranych miast (jednym z nich jest Kraków). Każda z zaproponowanych przez uczestników Akcji miara dostępności będzie poddana studiom i badaniom w trakcie przeprowadzanych case-study wraz z udziałem lokalnych praktyków, dla przebadania ich użyteczności w procesie planowania urbanistycznego i transportu.

21 21 Obrady Akcji COST TU1002

22 22 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Członek Komitetu Zarządzającego Akcji Lidia Żakowska Lidia Żakowska (stoi)- przedstawiciel Politechniki Krakowskiej na obradach Akcji COST TU1002

23 23 Obrady Akcji COST TU1002, na wprost Lidia Żakowska Efekty i korzyści oczekiwane w efekcie Akcji dotyczą samego procesu, tj. budowę trwałego łącznika pomiędzy nauką i praktyką przy różnych doświadczeniach i podejściach interdyscyplinarnych grup badawczych z różnych krajów Europy, jak też samych wyników, w formie wyczerpującego przeglądu koncepcji dostępności, miar i instrumentów oraz oceny ich stosowalności w różnych procesach planowania, a także w formie rekomendacji dotyczących projektowania i zastosowań. Komitet Zarządzający (MC) składa się z członków - do dwóch reprezentantów z każdego kraju uczestniczącego w akcji (ze strony PL partnerem jest PK, a dwóch członków MC to prof. W. Starowicz i dr inż. L. Żakowska). Główne zadania członków to udział w dorocznych krótkich spotkaniach i w dwóch międzynarodowych grupach roboczych oraz koordynacja i projektowanie oraz raportowanie wykonanych prac.

24 24 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Grupa Badawcza (WU) z Polski składa się z 4-10 badaczy oraz grupy praktyków, w skład której wchodzą młodzi naukowcy. Politechnika Krakowska jest reprezentowana przez następujących naukowców: prof. Wiesław Starowicz MC Member, dr inż. Lidia Żakowska MC Member, prof. Andrzej Rudnicki PK, WIL, prof. Krzysztof Bieda PK, WA, dr inż. Zofia Bryniarska PK, WIL, dr inż. Andrzej Szarata PK, WIL, mgr inż. Sabina Puławska PK, WIL, mgr inż. Aleksandra Faron PK, WIL. Współpracujący eksperci-praktycy z innych jednostek, to: dr Kazimierz Bujakowski doradca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta, mgr Magdalena Jaśkiewicz - dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w UM Kraków, mgr inż. Józefa Kęsek dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa mgr inż. Mariusz Szałkowski członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów MPK SA w Krakowie. Opracowała: dr inż. Lidia Żakowska Wiceprezes Koła SITK w Politechnice Krakowskiej

25 25 Z działalności Kół Zakładowych Spotkania Koła SITK przy Mota-Engil Polska Central Europe S.A. Świąteczne Spotkanie Koła W dniu 15 grudnia 2010r. w siedzibie firmy przy ul. Wadowickiej 8W tradycyjnie odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie członków Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A., w którym uczestniczyło 17 osób. W miłej atmosferze, przy dźwiękach kolęd Przewodnicząca Koła serdecznie przywitała wszystkich przybyłych oraz wręczyła nowym Członkom Koła legitymacje członkowskie. Spotkanie świąteczne Koła przy Mota-Engil Polska Central Europe S.A.

26 26 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Na członków Koła czekały świąteczne upominki Kolejnym, ważnym punktem zebrania był wybór nowych władz Koła, w związku z czasowa nieobecnością zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Koła. Jednogłośnie zadecydowano, że funkcję Zastępcy Przewodniczącego obejmie kol. Piotr Toporski, a funkcję Sekretarza kol. Katarzyna Czopek. Bardzo dziękujemy Monice Turek i Magdalenie Banik za dotychczasową aktywną działalność i wkład w rozwój Koła i z niecierpliwością oczekujemy na ich powrót do życia Koła. Nowym Członkom Zarządu życzymy wielu sukcesów! Dalszą cześć spotkania poświecono dyskusji na temat działalności Koła w roku Przewodnicząca zaproponowała kilka szkoleń, wyjazdów technicznych i podobnych imprez na przyszły rok, co spotkało się z dużym zainteresowaniem zebranych. Na zakończenie spotkania każdy z członków Koła otrzymał świąteczny upominek. Opracowanie: Beata Bielewicz - Przewodnicząca Koła Katarzyna Czopek Sekretarz Koła

27 27 Wyjazd techniczny na budowę obwodnicy Dobczyc W dniu 11 stycznia br. członkowie Koła działającego przy Mota Engil Polska Central Europe S.A., zgodnie z przyjętym na rok 2011 planem działania Koła, udali się na wyjazd techniczny na budowę obwodnicy Dobczyc, w celu prześledzenia całego procesu wiercenia pali wielkośrednicowych. Po przyjeździe na zaplecze budowy, kierownik robót mostowych wraz z inżynierem budowy przedstawili szczegółowo zakres robót oraz odpowiedzieli wyczerpująco na stawiane im pytania. Po dość obfitej porcji teorii, uczestnicy udali się w teren, aby zobaczyć w praktyce, to czego dowiedzieli się od kierownika Jacka Matygi. Po prawie półtoragodzinnej wizycie na placu budowy, podczas której uczestnicy byli świadkami wiercenia pala, jego betonowania oraz badania konsystencji betonu, trochę zmarznięci, ale zadowoleni, udali się na gorącą herbatę i ciepły posiłek. W tym miejscu, w imieniu wszystkich członków Koła biorących udział w wyjeździe technicznym, chcemy podziękować ekipie z Dobczyc, za poświęcony nam czas, miłe przyjęcie oraz serdeczną atmosferę podczas całego pobytu w Dobczycach. Zaplecze budowy

28 28 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Plac budowy - palownica Plac budowy, od lewej: Janina Kindykiewicz, Wojtek Mamon, Piotr Szlagor, Piotr Toporski

29 29 Plac budowy, od lewej: Piotr Szlagor, Piotr Toporski, Janina Kindykiewicz, Beata Bielewicz Badanie konsystencji betonu

30 30 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Plac budowy betonowanie pala Od lewej: Piotr Toporski, Janina Kindykiewicz, Beata Bielewicz, Wojtek Mamon Opracowanie: Beata Bielewicz Przewodnicząca Koła Piotr Toporski Zastępca Przewodniczącego

31 31 Wyjście do ośrodka Le Premier Koło SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. postanowiło zadbać w tym roku również o zdrowie swoich członków, w dniu 8 lutego br. zorganizowano wyjście do Le Premier City Spa & Wellness, aby skorzystać z usług tego ośrodka. Członkowie Koła zostali zapoznani z bezpiecznym sposobem korzystania z saun oraz poznali korzystny wpływ tej formy relaksu na organizm ludzki i własne samopoczucie. Podczas dwugodzinnego pobytu mogli rozkoszować się urokami sauny parowej i suchej, jacuzzi oraz basenu. Wszyscy uczestnicy zrelaksowani i pełni energii wyrazili chęć organizacji i uczestnictwa w kolejnych takich wyjściach. Wnętrze Le Premier City Spa & Wellness

32 32 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Wnętrze Le Premier City Spa & Wellness Opracowanie: Beata Bielewicz Przewodnicząca Koła Piotr Toporski Zastępca Przewodniczącego Wojciech Ciejka V Międzynarodowe Mistrzostwa Mota-Engil Central Europe S.A. w narciarstwie alpejskim Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, w dniu 19 lutego członkowie Koła SITK oraz pracownicy Mota-Engil Central Europe S.A. spotkali się na stoku Czorsztyn Ski w Kluszkowcach, aby powziąć rywalizację w zawodach w narciarstwie alpejskim. Warunki pogodowe dopisały, a stok został przez organizatorów dobrze przygotowany. Pomimo, iż wszyscy świetnie się bawili szusując po stoku, to rywalizacja podczas zawodów była bardzo mocna. Najlepszym narciarzem wśród członków Koła po raz kolejny został kol. Jacek Nalberczak, natomiast najlepszym snowboardzistą kol. Piotr Toporski.

33 33 Zwycięzcy zawodów: Jacek Nalberczak, Piotr Toporski. Od lewej: Piotr Motyka, Jacek Nalberczak, Piotr Toporki, Beata Bielewicz Przy ognisku u podnóża stoku

34 34 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Po dość wyczerpujących zmaganiach podczas zawodów, wszyscy mogli uzupełnić stracone kalorie przy ognisku, gdzie w świetnej, sportowej atmosferze wspólnie pieczono kiełbaski. Wszystkim zwycięzcom i zawodnikom serdecznie gratulujemy! Opracowanie: Beata Bielewicz - Przewodnicząca Koła Katarzyna Czopek Sekretarz Koła Spotkanie sprawozdawcze członków Koła SITK przy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. W dniu 23 lutego 2011r. w siedzibie firmy przy ul. Wadowickiej 8W, odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawcze Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A., podsumowujące cały 2010 rok. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków Koła. W kameralnej, ale ciepłej atmosferze Przewodnicząca Beata Bielewicz przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej plan spotkania. Na początku spotkania zostały podane dane statystyczne, dotyczące liczby członków w Kole. Na koniec roku 2010 do Koła należały 43 osoby, 6 osób dołączyło do grona członków SITK, byli to: Katarzyna Czopek, Wioletta Gadalińska, Beata Mordawska, Anna Pałasińska, Tomasz Manterys i Jacek Matyga. Dwóch członków zrezygnowało z udziału w życiu Koła. Kolejnym punktem programu było omówienie działalności Koła w ubiegłym roku. Członkowie mogli uczestniczyć w takich wydarzenia, jak: IV Międzynarodowe Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim Mota-Engil Central Europe S.A. w Kluszkowcach (Koło ufundowało dla swoich członków specjalne upominki), Walne Zebranie Delegatów Kół i Klubów, wyjazd na XVI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego do Kielc, wyjazd techniczno - integracyjny do Zakopanego, wycieczka mostowa, wizyta w Wytwórni Emulsji Asfaltowych w Tarnowie, wyjazd do kopalni soli w Bochni, spotkania Członków Koła sprawozdawczo-wyborcze oraz spotkanie świąteczne. Następnym, niemniej ważnym, elementem spotkania była prezentacja finansów Koła. Przedstawiono bilans przychodów i kosztów, jakie Koło poniosło

35 35 w roku Ożywioną dyskusję wzbudziła prezentacja planu działań na rok Członkowie chętnie dzielili się pomysłami jak urozmaicić życie Koła. Wśród propozycji znalazła się m.in. ponowna organizacja wyjazdu do kopalni soli w Bochni oraz wycieczka mostowa, które okazała się tak udana, że będzie stałym punktem programu w kolejnych latach. Plan działań Koła SITK przy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.na rok 2011 Organizowanie dwa razy w roku zebrań, spotkań, na których będą omawiane bieżące sprawy. Zachęcanie młodych inżynierów do wstąpienia i uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia. Wyjazdy szkoleniowe, techniczne, integracyjne: wyjazd na budowę w Dobczycach (palowanie) r., wyjście do sauny, basen i jacuzzi r., szkolenie PERI r., wyjazd na Targi Drogownictwa do Kielc - maj 2011r., wyjazd do Pragi/Berlina r., wycieczka mostowa r., wyjazd do Zakopanego połączony z ogniskiem r., wycieczka techniczna do Regionu Rzeszów r., wycieczka do kopalni soli w Bochni r. Działalność marketingowa (zachęcanie do publikowania artykułów autorstwa członków Koła). Szkolenia specjalistyczne - wzbogacanie wiedzy techniczno - technologicznej. Szkolenia organizowane przez SITK Oddział w Krakowie, PZITB, MOIIB w Krakowie itp. Imprezy sportowe: wycieczka rowerowa. Imprezy kulturalne (bale, wyjścia do teatru, do kina). Umożliwienie członkom Koła korzystanie z fachowych czasopism, takich jak: Autostrady, Polskie Drogi, Inżynier Budownictwa, Drogownictwo, Nawierzchnie asfaltowe itd. Opracowanie: Beata Bielewicz Przewodnicząca Koła Piotr Toporski Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Czopek Sekretarz Koła

36 36 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Obrady członków na zebraniu sprawozdawczym Był również poczęstunek karnawałowy chrust

37 37 Członkowie Koła pod logo firmy MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Szkolenie techniczne nt: Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI W dniu 2 marca 2011r. z parkingu siedziby firmy Mota-Engil Central Europe S.A. grupa 7 członków Koła udała się do Kąt Wrocławskich na szkolenie techniczne dotyczące podstaw nowoczesnej techniki deskowań PERI, organizowane przez firmę PERI. Po trzygodzinnej podróży uczestnicy wyjazdu dotarli na miejsce i zostali powitani przez Dyrektora Oddziału Krzysztofa Pawlika, po czym rozpoczęło się intensywne szkolenie. Po każdym z wykładów organizatorzy przewidzieli przerwę na kawę i słodki poczęstunek. Ten czas można było również wykorzystać na indywidualne konsultacje ze specjalistami. Tematyka szkolenia była bardzo ciekawa - omówiono m.in. najnowsze systemy i technologie, których zastosowanie może znacznie ułatwić i przyspieszyć proces budowy. Dodatkowo znaczną część wykładów poświęcono pytaniom na temat produktów PERI i uwagom dotyczącym polityki i zasad panujących w firmie. Miłym przerywnikiem był obiad dla grupy, po którym nastąpiło szkolenie z zagadnień projektowania i wykonywania szalunków na przykładach konkretnych inwestycji. Uczestnicy zwiedzili również halę wystawową, gdzie mogli z bliska obejrzeć i dotknąć poskładane systemy deskowań i rusztowań. Była to świetna okazja, by skonfrontować informacje teoretyczne z praktycznymi rozwiązaniami, dowiedzieć się, na co należy zwracać uwagę na etapie montażu i kontroli sza-

38 38 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE lunków, by w pełni wykorzystać ich możliwości, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pracownikom. Następnie uczestnicy o własnych siłach weszli po schodni na pokazową konstrukcję z rusztowań, skąd roztaczał się niesamowity widok na całą bazę i magazyn firmy PERI. Na szczycie konstrukcji umieszczono przykładowy fragment ustroju nośnego, obiektu mostowego, na podstawie którego można było przeanalizować poszczególne części systemów deskowań. Po powrocie na salę przyszedł czas na ostatni wykład, poświęcony zasadom współpracy z klientami i zarządzaniem deskowaniami. Temat ten wzbudził gorące dyskusje, ale również dostarczył wielu przydatnych informacji, o których warto pamiętać podczas współpracy z kooperantami. Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat. Opracowanie: Piotr Toporski Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Czopek Sekretarz Koła Uczestnicy wyjazdu od lewej: Tomasz Kołacz, Katarzyna Czopek, Tomasz Manterys, Rafał Fiust, Piotr Toporski, Jan Chrzanowski, Katarzyna Groza

39 39 Na szkoleniu

40 40 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE W drodze do hali wystawowej Zwiedzanie hali

41 41 Oglądanie fragmentu zadeskowanego ustroju nośnego Zebranie Koła Grodzkiego Zebranie Koła Grodzkiego odbyło się w 17 lutego br. w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej. Uczestniczyło w nim 13 członków Koła, byli też reprezentanci władz Oddziału: Prezes Honorowy M.Szeliński oraz Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska (równocześnie członek Koła Grodzkiego). Zebranie prowadziła Przewodnicząca Koła Grodzkiego, Wiesława Rudnicka, która powitała przybyłych gości i członków Koła oraz przedstawiła porządek zebrania. Kol. Rudnicka omówiła sprawy organizacyjne Koła. Po uporządkowaniu spraw osobowych (składki członkowskie, zmiany związane z przejściem na emeryturę lub do innego Koła) Koło Grodzkie liczy aktualnie 33 osoby. Następnie kol. J.Mrowińska Sekretarz Oddziału, przedstawiła plan pracy Oddziału na najbliższy rok, informując, że jest on zamieszczony na stronie internetowej Oddziału i w miarę potrzeby jest na bieżąco aktualizowany, można też rozszerzyć go o nadesłane propozycje. W dalszej części spotkania omówiono plan pracy Koła na rok W czasie dyskusji zgłaszano kolejne propozycje i wnioski do planu. Omówiono planowaną, ale nie zrealizowaną w ubiegłym roku, wycieczkę do Włoch. Projekt przedstawił pomysłodawca - kol. J. Friedberg. Głównym celem wyjazdu byłoby

42 42 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE zapoznanie się z nową technologią w transporcie miejskim tramwajem na kołach ogumionych, jednym z produktów firmy LOHR, jeżdżącym po Padwie i Wenecji (Mestre). Druga propozycja to wyjazd w celu zwiedzenia produkującej te pojazdy fabryki, która znajduje się koło Strasburga i połączenie tego zwiedzania z wizytą w Clermont-Ferrand, gdzie kursuje również taki tramwaj. Kolejną propozycją na rok 2011 było zorganizowanie wyjazdu technicznego Koła Grodzkiego na budowę autostrady A-4, na odcinek wschodni, tj. Tarnów - Dębica. Kol. Haber zaproponował umieszczenie w planie pracy Koła punktu dotyczącego bezpieczeństwa drogowego, działań podejmowanych dla poprawy infrastruktury drogi w zakresie rozwiązań chroniących uczestników ruchu, we współdziałaniu z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Drogowego oraz zamieszczanie materiałów w Informatorze naszego Oddziału i ewentualnie zorganizowanie seminarium na ten temat. W drugiej części zebrania kol. Wiesława Rudnicka, uczestniczka wyjazdu do Chin, zorganizowanego przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej w 2009 roku w ramach cyklu Światowych wypraw mostowych, przedstawiła obszerną i ciekawą prezentację Wyprawa mostowa Chiny Aspekty transportowe i kulturowe. W tej części zaprezentowane zostały głównie zagadnienia drogowe. Poniżej kilka fotografii z wyprawy do Chin. Opracowała: Małgorzata Szelińska-Kukulak Sekretarz Koła Grodzkiego Chiński Mur

43 43 Most łukowy w okolicy Luoyang Węzeł wielopoziomowy

44 44 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Spotkania Klubu Seniora Noworoczne spotkanie Komisji Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT Klub Seniora działający w naszym Oddziale, jak co roku otrzymał od Komisji Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT pięć zaproszeń na uroczyste spotkanie noworoczne, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2011r. w Sali Klubowej Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28. Jest to spotkanie, podczas którego Seniorzy tradycyjnie dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Z oddziałowego Klubu Seniora SITK w spotkaniu uczestniczyło pięć osób: Jerzy Bąkowski, Janina Kołodziej (która jest delegowana z Klubu Seniora do współpracy z Komisją Seniorów, a od roku 2010 jest jej członkiem), Janusz Kucharski, Stefan Maniewski i Irena Tyska. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania hejnału z Wieży Mariackiej (nagranego na kasecie), po czym Przewodniczący Komisji Seniorów mgr inż. Lucjan Rudzik powitał przybyłych przedstawicieli jedenastu klubów i kół zaproszonych na spotkanie. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Seniorów w roku Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte przez zebranych. Przewodniczący podziękował sponsorom za wsparcie, a prelegentom za bezinteresowne wygłaszanie referatów na comiesięcznych spotkaniach w NOT. Przedstawiony został również plan spotkań i imprez na rok Po części oficjalnej i organizacyjnej składano sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem, śpiewano kolędy i czytano wiersze o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej, zaś na stołach znalazł się skromny poczęstunek kawa, herbata, pyszny miodownik, sernik, klementynki i lampka wina, którą wzniesiono toast za pomyślność w Nowym 2011 Roku. Spotkanie to było okazją do poznania osób ze środowiska technicznego i inżynieryjnego z różnych branż, gdyż Komisja Seniorów swoją działalnością ma na celu integrowanie środowiska Seniorów zrzeszonych w kołach i klubach przy stowarzyszeniach branżowych działających w ramach Krakowskiej Rady FSNT NOT. Spotkanie noworoczne upłynęło w szczególnie miłej atmosferze, a rozmowom i dyskusjom nie było końca. W czasie spotkania kol. Irena Tyska i Jerzy Bąkowski robili pamiątkowe zdjęcia, ponadto kol. I.Tyska poprosiła Przewodniczącego Komisji Seniorów o kopię sprawozdania z działalności Komisji w roku 2010 przedstawionego na spotkaniu. Pozwoli to Seniorom z SITK na lepsze

45 45 zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez Komisję. Sprawozdanie to zostało przekazane po spotkaniu noworocznym kol. Janinie Kołodziej, która przekazała go Sekretarzowi Klubu Seniora kol. Irenie Tyskiej. Opracowanie: Irena Tyska Sekretarz Klubu Seniora Zdjęcia: Irena Tyska, Jerzy Bąkowski Obrady Komisji, od lewej: J.Kucharski, J.Bąkowski, S.Maniewski Przy wigilijnym stole, na wprost od lewej: J.Kucharski, J.Bąkowski, S.Maniewski, I.Tyska, J.Kołodziej

46 46 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Seniorzy z SITK, od lewej: J.Bąkowski, S.Maniewski, I.Tyska Noworoczne spotkanie Klubu Seniora Noworoczne spotkanie Klubu Seniora odbyło się w dniu 18 stycznia 2011r. w Restauracji Galicyjska mieszczącej się w budynku dworca głównego PKP. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Zarząd Klubu w ramach cyklu koleżeńskich spotkań Sinusowych (był to Sinus nr 1/2011). Było to pierwsze spotkanie członków Klubu w tym roku i miało szczególnie uroczysty charakter. Z uwagi na początek roku dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia świąteczno - noworoczne. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Klubu oraz goście: Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński z Małżonką Wacławą, Prezes Oddziału - Mariusz Szałkowski, Sekretarz Oddziału - Janina Mrowińska, kol. Anna Bryksy członek Zarządu oraz Pani W.Dobrzańska wdowa po kol. Władysławie Dobrzańskim. Na spotkanie zaproszona została również Pani Marta Haber z Mężem córka Kolegi Jerzego Senowskiego, który zmarł w dniu 2 stycznia br. Był to nasz najstarszy (97 lat) Kolega, wieloletni członek Zarządu Klubu Seniora.

47 47 Pamięć o Nim uczczono minutą ciszy. Pani Marta, bardzo wzruszona, ze łzami w oczach podziękowała za zaproszenie na spotkanie i za słowa wsparcia ze strony zebranych. Nie było już z nami przy świątecznym stole Kolegi Jerzego Senowskiego, Jego odejście bardzo nas zasmuciło. Państwo Marian i Wacława Szelińscy na spotkaniu noworocznym Klubu Seniora Prezes Mariusz Szałkowski składa Seniorom życzenia

48 48 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Janina Mrowińska Sekretarz Oddziału, obok kol. Janusz Magrysz Marta Haber Córka kol. Jerzego Senowskiego

49 49 Anna Bryksy Stefan Maniewski

50 50 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Jerzy Hydzik Marian Dudek i Maria Buratowska

51 51 Przy świątecznym stole, od lewej: Irena Tyska, Janina Mrowińska, Janusz Magrysz W dalszej części spotkania Prezes Szałkowski zabierając głos, podkreślił duże zaangażowanie Klubu Seniora w pracę na rzecz Klubu, Oddziału i całego Stowarzyszenia, zwłaszcza w tym roku, kiedy Oddział został organizatorem spotkania Krajowego Klubu Seniora zaplanowanego w dniach maja br. Na koniec wystąpienia Prezes Szałkowski życzył zebranym zdrowia, dalszej chęci do pracy w SITK oraz pomyślności w Nowym 2011 Roku, również w życiu osobistym. Nie był to jednak koniec życzeń. Seniorzy złożyli Prezesowi Mariuszowi Szałkowskiemu w przeddzień imienin (19 stycznia) życzenia z tej okazji, a na pamiątkę wręczyli skromny upominek wraz z okazjonalnym listem z podpisami wszystkich obecnych. W spotkaniu udział wzięło 26 osób, w tym 19 seniorów. Kolegom, którzy nie mogli przybyć na spotkanie, Zarząd Klubu przesłał życzenia świąteczno noworoczne listownie. Podobne życzenia Zarząd Klubu przesłał również dla Seniorów Oddziału w Kielcach na ręce kol. Teresy Cyzowskiej oraz do

52 52 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Zarządu Oddziału i Klubu Seniora w Lublinie. To u Kolegów z Lublina Seniorzy z Krakowa gościli na spotkaniu Krajowego Klubu Seniora w Nasutowie w dniach 8 10 września 2010r. Opracowanie: Irena Tyska Sekretarz Klubu Seniora Zdjęcia: Irena Tyska Komunikat nr 1 dotyczący organizacji spotkania Krajowego Klubu Seniora w Krakowie W dniach maja br. w Krakowie odbędzie się spotkanie Krajowego Klubu Seniora SITK. Organizatorem spotkania jest Oddział SITK w Krakowie, natomiast przygotowaniem spotkania pod względem merytorycznym i organizacyjnym zajmuje się Klub Seniora działający w naszym Oddziale. W dniu 21 lutego br. w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie i uzgodnienie spraw organizacyjnych związanych z planowanym spotkaniem. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski, Przewodniczący Krajowego Klubu Seniora Zbigniew Kozaczek, Sekretarz Janina Mrowińska oraz Zarząd Klubu Seniora w składzie: Przewodniczący Zbigniew Ślósarczyk, Sekretarz Irena Tyska oraz Stefan Maniewski i Jerzy Bąkowski Członkowie. Zaakceptowany został program spotkania Krajowego Klubu Seniora opracowany przez Zarząd Klubu Seniora w Krakowie, zatwierdzono wysłanie zaproszeń do wszystkich Oddziałów, ustalono również, że preliminarz kosztów dla jednego uczestnika spotkania winien być opracowany przez Zarząd Klubu Seniora do końca lutego br. i przedstawiony Zarządowi Oddziału. Szczegóły ustaleń spotkania organizacyjnego zawarte są w protokole nr 2/2011 z posiedzenia Zarządu Klubu Seniora. Opracowanie: Irena Tyska Sekretarz Klubu Seniora

53 53 Konferencje i seminaria Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie Wnioski z konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Ogólnopolska konferencja naukowo techniczna nt. Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu odbyła się w Krakowie w Hotelu Orbis Cracovia w dniach listopada 2010r. Konferencję zorganizowało SITK RP Oddział w Krakowie oraz Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. W czasie trwania obrad konferencji Komisja Wnioskowa opracowała wnioski z konferencji: 1. Konieczność usystematyzowania i ujednolicenia specjalistycznego słownictwa stosowanego w opracowaniach studialnych dotyczących planowania układów komunikacyjnych w tym modelowania podróży. 2. Wystąpienie z wnioskiem grantowym dotyczącym stworzenia procedury badań i analiz podróży, prowadzonych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu w aglomeracjach. 3. Wskazano na celowość opracowania modelu ogólnego, znajdującego zastosowanie w budowie modeli symulacyjnych dla miast różnej wielkości. 4. Postulowano konieczność uwzględniania szybko postępujących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w procedurze budowy aglomeracyjnych modeli symulacyjnych. Wnioski z konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie W dniach grudnia br. w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym Zakopane w Kościelisku odbyła się dziewiąta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie. W czasie obrad konferencji pracowała Komisja Wnioskowa w następującym składzie: prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Krakowska), mgr inż. Elżbieta Olszewska (PKP PLK S.A. Biuro Dróg Kolejowych), mgr inż. Sergiusz Lisowski (Politechnika Krakowska), mgr inż. Jerzy Mietliński (PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji), Stanisław Waligóra (PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji).

54 54 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Komisja Wnioskowa opracowała następujące wnioski z konferencji: 1. Proponuje się zmianę nazwy konferencji z Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie na Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym, co uwzględni tematykę prezentowaną na dotychczasowych konferencjach. 2. Należy podjąć starania dla zorganizowania Kongresu Transportu Szynowego. 3. Należy opracować program reprofilacji szyn dla usunięcia wad rozwijających się na powierzchni tocznej szyn 4. Obecnie obowiązują osobne kryteria projektowe i odbiorcze, co może powiększać niejednorodność górnej strefy podtorza. Należy rozważyć możliwość zmniejszenia przedziałów wartości modułów wtórnego odkształcenia projektowanych i wymaganych, powiększając wartości wymagane. 5. Należy podjąć działania w celu wprowadzenia w szerszym zakresie betonowych podkładów z wibroizolacją, co może przyczynić się do ograniczenia eksploatacyjnego zużycia podsypki, ochrony podtorza przed przeciążeniem i wydłużenia okresów międzynaprawczych torów. 6. Konieczna jest kontynuacja badania elementów infrastruktury kolejowej, celem wypracowania rozwiązań możliwych do zastosowania na liniach kolejowych dużych prędkości. 7. Należy dążyć do doskonalenia geodezyjnych technologii pomiarów i opracowania wyników w zakresie pomiarów realizacyjnych i inwestycyjnych na obszarach kolejowych. 8. Należy stworzyć możliwość prezentacji uczelni (wydziałów) kształcących w kierunkach istotnych dla kolejnictwa, chociażby w odniesieniu do autorów prezentacji, którzy są pracownikami tych uczelni. Celem takich prezentacji byłaby dyskusja obejmująca problemy kształcenia i wymiany poglądów w relacji pracodawca (PKP) a uczelnie. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia posterów. 9. W sensie organizacyjnym, rozważyć możliwość wprowadzenia sesji równoległych. 10. Należy podjąć działania dla zmiany przepisów dotyczących uzyskania uprawnień projektowych i budowlanych dla absolwentów specjalności sterowania ruchem kolejowym. Powinni oni mieć możliwość zdobywania tych uprawnień w pełnym zakresie.

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 10 Z życia Oddziału 11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Bardziej szczegółowo

Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8

Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8 Z życia Oddziału 10 Spotkania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok to czas spędzany z najbliższymi, czas odpoczynku i przyjemności, ale również czas podsumowań i planów na przyszłość. Życzymy wszystkim naszym członkom i

Bardziej szczegółowo

Lidia Żakowska nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie

Lidia Żakowska nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie Lidia Żakowska nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie Miło nam donieść, że Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie ma nowego Prezesa. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Budowlani NR 8 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani NR 8 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA GRUDZIEŃ 2004 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: > Odleciały samolotem, odpłynęły statkiem > Jak pracować jako inżynier w Europie? NR

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 4 (32) grudzień 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 4 (32) grudzień 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 4 (32) grudzień 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Zakończyła się trzecia edycja konkursu "Budownictwo wokół nas" organizowanego przez Podkarpacką Okręgową

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ 1 2013 NR 01 (102) STYCZEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa styczeń 2013 Chemia budowlana IB_01_2013_szpigiel.indd 55 2012-12-21

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Centrum Nauki Leonardo da Vinci Nr 3 (33) wrzesień 2014 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Centrum Nauki Leonardo da Vinci WYRÓŻNIENIE ELEWACJE 9 16 18 DROGI 21 WIADUKT Już z uprawnieniami Wiosenną sesję egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną ISSN 1732-6990 Nr 1(36)/2012 1 2 X lat w służbie budownictwa marzec 2012 2 Białystok Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski przewodniczący Rady POIIB mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Drogie Koleżanki i Koledzy! Informacje Prezydium (SARP Fundacja SARP) Drogie Koleżanki i Koledzy! Drogie Koleżanki i Koledzy! Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu SARP. Będzie to elektroniczny informator zawierający przegląd

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014 Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Fot. Lidia Leszczyńska UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW PRAKTYK 24 stycznia 2014 r. na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU ISSN 2392-280X Nr 1 (1) 2015 marzec 2015 ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU 2 Inżynier Warmii i Mazur WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA I

Bardziej szczegółowo

Budowlani NR 12 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani NR 12 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WRZESIEŃ 2005 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: > Prawo przyjazne inwestorom > Wodne czy hydrotechniczne? > Kaskada Soły NR 12 MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Seminarium Miasto przyszłości i dziedzictwo kulturowe...2 Kalendarium...2 Terminy szkoleń...2 Czeka pracowita końcówka kadencji... 3-5 W kręgu prawa...5 Gdańska Wiosna Budowlana...6 Przed krajowym

Bardziej szczegółowo

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 9/2007, ISSN 1234-9178 Informator Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Koleżanki i Koledzy Wznawiamy wydawanie Informatora PZITB. Dzięki temu, nie tylko wracamy do dobrej tradycji przekazywania

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczestników zjazdu i ich

Aktywność uczestników zjazdu i ich Aktywność uczestników zjazdu i ich uważne zainteresowanie osiągnięciami w 2009 przedstawionymi przez prezesa A. Pieniążka oraz planami i strategią na najbliższe lata, wynikała także z faktu, iż po raz

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo