Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 1 Spis treści Działalność Oddziału...3 Kalendarium Oddziału...3 Z posiedzeń Zarządu Oddziału...4 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału...7 Kursy dla przewoźników...8 Z życia Oddziału...9 Spotkanie świąteczne Oddziału...9 Plan imprez naukowo technicznych i innych w SITK RP Oddział w Krakowie na rok Pożegnaliśmy kol. Jerzego Senowskiego...16 Nagrody Ernest Honoris gratia dla Kazimierza Żurowskiego...18 Honoris gratia dla prof. Wiesława Starowicza...19 COST Action TU Z działalności Kół Zakładowych...25 Spotkania Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A...25 Świąteczne Spotkanie Koła...25 Wyjazd techniczny na budowę obwodnicy Dobczyc...27 Wyjście do ośrodka Le Premier...31 V Międzynarodowe Mistrzostwa Mota-Engil Central Europe S.A. w narciarstwie alpejskim...32 Spotkanie sprawozdawcze członków Koła SITK przy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A...34 zkolenie techniczne nt: Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI...37 Zebranie Koła Grodzkiego...41 Spotkania Klubu Seniora...44 Noworoczne spotkanie Komisji Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT...44 Noworoczne spotkanie Klubu Seniora...46 Komunikat nr 1 dotyczący organizacji spotkania Krajowego Klubu Seniora w Krakowie...52 Konferencje i seminaria...53 Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie...53 Wnioski z konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu...53 Wnioski z konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie...53 Seminarium nt: Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRABAPHALT...55 Seminarium nt. Metody zabezpieczania skarp. Bariery ochronne...58 Z działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa...59 Udział w przetargach...59 Zawarte umowy...61

2 2 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Z działalności całego SITK RP...63 Plenarne spotkanie członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK w Warszawie...63 Posiedzenie Krajowej Sekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego...71 Dokumenty związane ze sprawozdaniem z działalności Oddziału w roku Sprawozdanie Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie z działalności w 2010 roku (pierwszy rok kadencji )...72 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej...99

3 3 Działalność Oddziału Kalendarium Oddziału Styczeń 2011 Data Godzina Spotkanie Udział 10 stycznia Złożenie sprawozdania do Zarządu Krajowego J.Mrowińska, biuro 11 stycznia Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK M.Szałkowski 11 stycznia Spotkanie noworoczne Krakowskiej Rady FSNT Członkowie NOT w Sali Klubowej Klubu Seniora 17 stycznia Spotkanie Zarządu Klubu Seniora, ul. Siostrzana 17 stycznia Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski, J.Mrowińska 18 stycznia Noworoczne spotkanie Sinusowe Klubu Seniora w Restauracji Galicyjskiej Z.Ślósarczyk Luty 2011 Data Godzina Spotkanie Udział 08 luty Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK M.Szałkowski luty luty Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników krajowych Spotkanie z księgową Oddziału w sprawie omówienia bilansu za 2010 rok w siedzibie Oddziału, ul. Siostrzana 14 luty Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana 15 luty 15 luty 16 luty Złożenie wniosków o nagrodę Ernest 2010 do Zarządu Krajowego Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników międzynarodowych Seminarium Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRABAPHALT w siedzibie GDDKiA, ul. Mogilska 25 Zebranie Koła Grodzkiego w siedzibie Oddziału, ul. Siostrzana luty M.Szałkowski, J.Mrowińska M.Szałkowski, J.Mrowińska M.Szałkowski, J.Mrowińska J.Mrowińska, biuro M.Szałkowski, J.Mrowińska J.Mrowińska J.Mrowińska

4 4 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 21 luty Spotkanie z Przewodniczącym Krajowego Klubu Seniora Zbigniewem Kozaczkiem 21 luty Złożenie sprawozdania statystycznego za rok 2010 do KR FSNT NOT 26 luty Bal Karnawałowy MOIIB, Hotel Europejski 28 luty Posiedzenie Krajowej Sekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa ul. Czackiego, sala E M.Szałkowski, J.Mrowińska J.Mrowińska Ł.Franek Marzec 2011 Data Godzina Spotkanie Udział 02 marca Zebranie robocze Zarządu Klubu Seniora dotyczące przygotowań do Spotkania Krajowego Klubu Z.Ślósarczyk Seniora 07 marca Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski, J.Mrowińska 08 marca Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK M.Szałkowski 08 marca Zebranie sprawozdawcze Koła przy GDDKiA Oddział w Krakowie A.Reszczyk 16 marca Zaproszenie z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na otwarcie wystawy Tramwaje krakowskich torowisk lat tramwaju elektrycznego w Krakowie M.Szałkowski Z posiedzeń Zarządu Oddziału Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 17 stycznia 2010r.: Prezes M.Szałkowski omówił przebieg spotkania wigilijnego członków Zarządu z przedstawicielami kół i zaproszonymi gośćmi. Zarząd jednogłośnie w drodze głosowania jawnego zatwierdził przeniesienie składek Kół na rok Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie aktualizacji cen na Zeszyty Naukowo Techniczne Oddziału w roku Zarząd w drodze głosowania jawnego dokonał skreślenia nieaktywnych członków. Prezes zapoznał członków Zarządu z planem imprez naukowo technicznych i innych Oddziału na rok Zarząd przedyskutował i zaproponował kandydatury do nagrody Ernest 2010 w poszczególnych kategoriach.

5 5 Prezes zapoznał zebranych z danych statystycznymi dotyczącymi Oddziału w roku Prezes poinformował o podjętej przez Zarząd Krajowy uchwale dotyczącej sposobu finansowania przez Oddziały wspólnych działań ZK na rzecz wszystkich członków Stowarzyszenia. Kol. Jerzy Hydzik poinformował o planowanym zebraniu członków KMHiZT w Warszawie. Prezes poinformował o śmierci naszego najstarszego członka kol. Jerzego Senowskiego (97 lat). Prezes poinformował o odkupieniu przez Oddział funduszy DWS Polska. Zaprezentowano otrzymany tygodnik Wiadomości Tarnowskie zawierający informacje o Nowym Dworcu Kolejowym w Tarnowie. Poinformowano o planowanym Balu Karnawałowym organizowanym przez MOIIB w Krakowie. Poinformowano o organizowanym przez MOIIB konkursie Małopolski Inżynier Budownictwa i przedstawiono sylwetkę kandydata do konkursu Krzysztofa Lange z GDDKiA Oddział w Krakowie. Wstępnie ustalono termin spotkania sprawozdawczego Oddziału za rok 2010 na dzień 21 lub 28 marca br. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej MPK SA w Krakowie. Wiceprezes A.Kollbek poinformował o planowanej w tym roku wspólnie z Politechniką Krakowską konferencji o tematyce drogowej. W konferencji udział wezmą goście z krajów skandynawskich. Prezes poinformował, że od maja 2010 do maja 2011 trwa Kongres Techników Polskich przebiegający pod protektoratem Prezesa NOT. SITK RP w ramach Kongresu będzie organizatorem jednodniowego seminarium nt. strategii transportowej Polski (planowany termin marzec lub kwiecień br.). Koordynatorem seminarium jest prof. Wiesław Starowicz. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 14 lutego 2010r.: Prezes omówił stan przygotowań do zebrania sprawozdawczego za rok 2010 (28 marca br., sala konferencyjna MPK SA). Podjęto decyzję w sprawie kandydatur z Oddziału do Nagrody Ernest za 2010 rok. Kol. J.Hydzik przekazał relację ze spotkania Klubu Miłośników Historii

6 6 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE i Zabytków Transportu w Warszawie. Wiceprezes A.Kollbek poinformował o planowanym seminarium nt. Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRA- BAPHALT. Prezes przekazał szczegółowe informacje na temat bilansu Oddziału za rok Zarząd jednogłośnie w drodze głosowania jawnego zatwierdził przyjęcie nowych członków i skreślenie członków z listy członków. Kol. J.Hydzik zapoznał zebranych z projektem zasad doskonalenia zawodowego członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (z r.), który zawiera wytyczne odnośnie wypełniania obowiązku ciągłego dokształcania się. Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu jesienią 2011 roku posiedzenia wyjazdowego. Zarząd złożył serdeczne życzenia imieninowe Prezesowi Mariuszowi Szałkowskiemu. Prezes Honorowy Marian Szeliński złożył obecnym Paniom życzenia Walentynkowe i poczęstował słodkościami. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 7 marca 2010r.: Prezes M.Szałkowski poinformował o terminie zebrania sprawozdawczego Oddziału, które zaplanowano w dniu 28 marca br. o godz w Sali Konferencyjnej MPK S.A. Prezes omówił sprawozdanie z działalności Oddziału w roku Przedstawił działania Oddziału w roku 2010 we wszystkich obszarach działalności, dokonując podsumowania i oceniając rok, jako bardzo udany i obfity w różne wydarzenia. Prezes omówił bilans za rok 2010 stwierdzając, że Oddział wypracował w ubiegłym roku znaczący zysk. Prezes poinformował o kandydaturach zgłoszonych przez Oddział do nagrody Ernest za rok 2010 w poszczególnych kategoriach. A.Kollbek przekazał informację o przebiegu seminarium, które cieszyło się dużym zainteresowaniem nt: Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRABAPHALT. AKollbek poinformował o planowanym na br. seminarium, nt. metod zabezpieczania skarp.

7 7 Ł.Franek przekazał relację z przebiegu drugiego spotkania Krajowej Sekcji BRD działającej w ramach Stowarzyszenia. W dniu 2 marca br. odbyło się spotkanie Zarządu Klubu Seniora, na którym omówiono sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem spotkania Krajowego Klubu Seniora w dniach maja br. w Krakowie. Po raz kolejny odbędzie się konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu komunikacji. W najbliższym czasie zostaną przygotowane i rozesłane pisma do wyższych uczelni z informacją o konkursie. Poinformowano o otrzymanym podziękowaniu za włączenie się do akcji charytatywnej. Poinformowano o otrzymanym dwumiesięczniku Raport Kolejowy jest on do wglądu w Biurze Oddziału. Przekazano informacje o imprezach i spotkaniach Koła Mota Engil Central Europe S.A., jakie odbyły się w tym roku. Poinformowano o nadesłanych do Biura komunikatach o konferencjach zaplanowanych w tym roku przez inne Oddziały lub firmy. Poinformowano o złożonym do Zarządu Krajowego wniosku o nadanie Złotej Honorowej Odznaki SITK dla kol. Ł.Franka. Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału W okresie od r r. przyjęci zostali do Oddziału nowi członkowie: Sergiusz Lisowski, Grzegorz Amirowicz, Bartłomiej Wiertel, Urszula Duda, Ilona Bartel, Justyna Bernaś, Jakub Pastuszka do Koła w Politechnice Krakowskiej, Jan Chrzanowski do Koła przy Mota-Engil Central Europe S.A., Wiesław Sroka do Krakowskiego Koła Kolejarzy; skreśleni zostali z listy członków Oddziału: - Jerzy Senowski z Klubu Seniora (zmarł), - Andrzej Łapaj, Paweł Barnaś, Michał Smrokowski, Barbara Le Potęga Lenk, Paweł Kocot, Jerzy Burzyński, Robert Słota, Kazimierz Przyborowski, Grażyna Rzeźnik, Ferdynand Grzegorski, Małgorzata Rychlicka, Mieczysław Mazur, Alicja Jamka, Andrzej Sładek.

8 8 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Kursy dla przewoźników W okresie r r. Oddział zorganizował kolejne 2 edycje kursów przygotowawczych do egzaminu dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy. Kursy odbyły się w dniach br. zakres krajowy i dodatkowo w dniu br. - zakres międzynarodowy. W kursach udział wzięły 4 osoby, które po zakończeniu zajęć przystąpiły do egzaminu państwowego. Kolejne edycje kursu planowane są w terminach: br. (zakres krajowy) i dodatkowo br. (zakres międzynarodowy). Kierownikiem kursów jest Prezes M.Szałkowski, a sekretarzem kol. J.Mrowińska (Sekretarz Oddziału). Kursy odbywają się w siedzibie SITK przy ul. Siostrzanej 11 w Krakowie.

9 9 Z życia Oddziału Spotkanie świąteczne Oddziału W dniu 20 grudnia 2010r. w restauracji hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej odbyło się tradycyjne, świąteczne spotkanie Zarządu Oddziału z Członkami Honorowymi, przedstawicielami kół, sympatykami i osobami, które w mijającym roku aktywnie uczestniczyły w działaniach Oddziału. Na spotkanie przybyło 81 osób, byli to członkowie Zarządu Oddziału, przedstawiciele kół oraz zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczył Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński z Małżonką Wacławą, prof. Wiesław Starowicz Prezes Honorowy Stowarzyszenia oraz Członkowie Honorowi: Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Anna Bryksy, Stanisław Furman, Jerzy Hydzik, Zofia Schumacher, Kazimierz Wróblewski oraz Kazimierz Żurowski. Swą obecnością spotkanie uświetnili profesorowie z Politechniki Krakowskiej: Kazimierz Flaga, Stanisław Gaca oraz Marian Tracz. Na tę uroczystą kolację przybyli również nasi członkowie reprezentujące różne firmy i instytucje, byli to m.in. właściciele firmy Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor i Andrzej Zygmunt, Tadeusz Trębacz Wiceprezes Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa; z Firmy Mota Engil Polska Central Europe S.A. przybyli dyrektorzy: Paweł Ludwig i Piotr Motyka, gościła również Irena Szopa księgowa Oddziału, Piotr Drapa Wydawca Zeszytów Naukowo Technicznych Oddziału oraz Transportu Miejskiego i Regionalnego oraz Danuta Żak agent ubezpieczeniowy mienia Oddziału. Spotkanie rozpoczął Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski, który w imieniu Zarządu Oddziału przywitał przybyłych gości, członków Zarządu i członków Oddziału oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Prezes powitał również nowych członków Oddziału wręczając im legitymacje członkowskie. W świątecznej atmosferze, w pięknie przygotowanej i przybranej sali składano sobie serdeczne życzenia, łamiąc się opłatkiem. W czasie spotkania głos zabrali m.in.: T.Trzmiel i W.Starowicz Wiceprezydenci Krakowa oraz prof. K.Flaga. Oni również złożyli wszystkim serdeczne życzenia świąteczne

10 10 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE i noworoczne, życząc jednocześnie aktywnej i owocnej pracy w Oddziale i Stowarzyszeniu. Uczestnikom kolacji podano tradycyjne potrawy wigilijne: zupę grzybową, smażonego karpia, pierogi oraz słodkie wypieki, a lampką wina wzniesiono toast za pomyślność w 2011 roku. W czasie spotkania odbył się koncert muzyczny na klawesynie w wykonaniu Pani Bogumiły Gizbert - Studnickiej. Zagrała ona kilka utworów Astora Piazzoli własnej aranżacji, w rytm których tańczyła najlepsza w Polsce para taneczna tańcząca tango argentyńskie: Anna i Marcin Sierpińscy. Przy wspólnym, wigilijnym stole panowała świąteczna, miła atmosfera. Każdy uczestnik spotkania został obdarowany przez Zarząd Oddziału miłym upominkiem: koszulkami z logo Oddziału, bombonierkami, kalendarzem SITK oraz najnowszym Informatorem. Prezes M.Szałkowski wita przybyłych członków Oddziału i Gości. Z lewej: W.Szelińska, J.Mrowińska, z prawej T.Trzmiel

11 11 Głos zabiera Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa T.Trzmiel Od prawej: J.Mrowińska Sekretarz Oddziału i D.Schwertner Zastępca Sekretarza Oddziału. Fot. I.Tyska

12 12 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Prezes wita nowego członka Oddziału kol. Joannę Świt Od lewej: stoi K.Flaga, siedzą: A.Zygmunt. M.Bajor, K.Żurowski, K.Nędza, P.Drapa

13 13 Od lewej: G.Dyrkacz, N.Górecka, J.Świt z córką Zosią, J.Mitis i B.Bochnia, za nimi A.Kollbek Członkowie Koła w Mota Engil Polska Central Europe S.A. od lewej: Piotr Motyka, Beata Bielewicz i Katarzyna Czopek

14 14 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Nasi Koledzy Seniorzy: J.Kucharski, Z.Ślósarczyk, S.Maniewski, J.Dziedzic i J.Bąkowski Na klawesynie gra Bogumiła Gizbert Studnicka, argentyńskie tango tańczą Anna i Marcin Sierpińscy

15 15 Plan imprez naukowo - technicznych i innych w SITK RP Oddział w Krakowie na rok 2011 Lp. Rodzaj imprezy Termin Odpowiedzialny 1. Organizacja konferencji: Konferencja Zarządzanie miejskim transportem zbiorowym maj/czerwiec G.Sapoń Dni Techniki Kolejowej czerwiec M.Błeszyński Tematyka parkingowa Czerwiec A.Kollbek XXIII Dni Technika w Małopolsce Odwodnienie mostów, dróg i ulic Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (X edycja) 2. Seminaria: Ciche nawierzchnie. Warstwa półsztywna w technologii STRABAPHALT Metody zabezpieczania skarp. Bariery ochronne września Wieliczka 30 listopada 02 grudnia, Zakopane 16 lutego Kraków 29 marca Kraków A.Reszczyk J.Majerczak A.Kollbek A.Kollbek Kolejowe nawierzchnie bezpodsypkowe maj/czerwiec J.Majerczak Przygotowanie i realizacja inwestycji 21 września A.Reszczyk Kraków Bariery ochronne 26 października A.Reszczyk Kraków Warsztaty młodych transportowców 1 w kwartale G.Sapoń Forum Mobilności (cyklicznie co drugi miesiąc) 27 stycznia M.Szałkowski 31 marca 26 maja 29 września 24 listopada 3. Inne imprezy: Zebranie Sprawozdawcze Oddziału 28 marca M.Szałkowski Prelekcja o tematyce z ochrony środowiska kwiecień A.Reszczyk Wycieczka techniczna Śladami Habsburgów 30 kwietnia G.Sapoń 3 maja Krajowy Klub Seniora spotkanie w Krakowie maja Z.Ślósarczyk Wycieczka techniczna po drogach krajowych Małopolski 17 czerwca A.Reszczyk Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych czerwiec J.Majerczak Wyjazd techniczno integracyjny Pożegnanie lata sierpnia G.Sapoń Jubileusze Seniorów uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału listopad M.Szałkowski z Jubilatami Spotkanie gwiazdkowe członków Oddziału grudzień M.Szałkowski

16 16 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Pożegnaliśmy kol. Jerzego Senowskiego W dniu 2 stycznia 2011 roku zmarł Jerzy Senowski - wieloletni członek Oddziału SITK RP w Krakowie, odznaczony Srebrną, Złotą i Złotą z Diamentem Honorową Odznaką SITK oraz medalem na 60-lecia SITK. Pogrzeb 97-letniego kol. Senowskiego odbył się w dniu 7 stycznia 2011 roku na Cmentarzu Rakowice. Pożegnała Go Rodzina oraz Koledzy Seniorzy i przedstawiciele Zarządu Oddziału. Jerzy Senowski Kolega Jerzy Senowski był najstarszym Seniorem, wieloletnim członkiem Klubu Seniora działającego w naszym Oddziale, przez wiele lat był również członkiem Zarządu Klubu. Uczestniczył we wszystkich posiedzeniach i spotkaniach mimo ciężkiej choroby. Nawet po poważnej operacji w dalszym ciągu uczestniczył w spotkaniach klubowych. Bywał na wszystkich jubileuszach kolegów Seniorów korzystając z pomocy córki Marty Haber i jej Męża, którzy poprzez te spotkania nawiązali miłe kontakty z Klubem Seniora i członkami Zarządu Oddziału.

17 17 Ostatnie spotkanie kol. Jerzego Senowskiego z Kolegami Seniorami na spotkaniu Sinusowym w dniu r. Od prawej: Jerzy Senowski, Marta Haber (Córka) i Jerzy Bąkowski Kol. Senowski (pierwszy rząd siedzących, pierwszy z lewej) na spotkaniu Jubileuszowym kol. A.Macelewicza, Z.Ślósarczyka i E.Piotrowicza r.

18 18 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Kolega Jerzy Senowski był zawsze pogodny, miły, życzliwy i uśmiechnięty. Niezmiennie zainteresowany życiem Stowarzyszenia, był zawsze aktywny, interesował się wszystkimi najnowszymi wydarzeniami. Był wielkim rzecznikiem cyklu O sobie, w którym każdy z Seniorów przygotowywał informacje o sobie, swoim życiu zawodowym i osobistym i przedstawiał je na wspólnym spotkaniu. W ten sposób koledzy Seniorzy mogli się lepiej poznać, zbliżyć do siebie. Kol. Senowski rozpoczął ten cykl przygotowując informacje o sobie i swoim życiu. Ostatnie spotkanie w gronie Klubu Seniora, w którym kol. Senowski uczestniczył, odbyło się 28 września br. w siedzibie Oddziału na ul. Siostrzanej, było to spotkanie z kol. Z.Kozaczkiem, Przewodniczącym Krajowego Klubu Seniora. Ostatnim Jubileuszem, jaki kol. Senowski wspólnie z nami świętował był Jubileusz kol. A.Macelewicza, Z.Ślósarczyka i E.Piotrowicza w dniu 8 listopada 2010 roku. Nagrody Ernest 2010 Zarząd Oddziału przesłał do Zarządu Krajowego swoje kandydatury do nagrody Ernest za rok I tak: w kategorii najlepszy drogowiec zgłoszony został Andrzej Kollbek I Wiceprezes Oddziału, w kategorii najlepszy kolejarz Zbigniew Marzec, w kategorii najlepszy transportowiec Prezes Mariusz Szałkowski. W kategorii najlepszy klub seniora zgłoszono Klub Seniora działający w naszym Oddziale pod przewodnictwem kol. Z.Ślósarczyka, w kategorii najlepsze koło zgłoszono Koło w Politechnice Krakowskiej, którego Prezesem jest Grzegorz Sapoń, a nasz Oddział został zgłoszony w kategorii najlepszy Oddział. Z niecierpliwością czekamy na nominacje do nagrody oraz ogłoszenie wyników konkursu. Honoris gratia dla Kazimierza Żurowskiego Kol. Kazimierz Żurowski członek Oddziału SITK w Krakowie, Członek Honorowy Stowarzyszenia został odznaczony odznaką Honoris gratia na spotkaniu z okazji lecia Kolejowego Klubu Wodnego KKW29 w dniu 25 września 2010 roku. Wręczenia odznaczenia dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel (który również jest Członkiem Honorowym SITK).

19 19 Honoris gratia dla prof. Wiesława Starowicza W związku z zakończeniem kadencji wiceprezydenta miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz Prezes Honorowy SITK RP w dniu 5 stycznia 2011r. został wyróżniony odznaką Honoris gratia. Wręczenia odznaczenia dokonał prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Uzupełniającym prezentem była monografia wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa. Wiceprezydenci prof. W.Starowicz i K Bujakiewicz otrzymują z rąk Prezydenta Miasta Krakowa odznaczenia Honoros gratia oraz monografie

20 20 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE COST Action TU1002 Politechnika Krakowska, reprezentowana przez dwa wydziały: Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Lądowej, przystąpiła do nowo otwartej Akcji COST nt. Instrumenty dostępności dla praktyki projektowej w Europie. Akcję zainaugurowało spotkanie Grupy Inicjatywnej z dziesięciu krajów europejskich, które odbyło się w Brukseli w dniach r. Stronę PK reprezentowała dr inż. Lidia Żakowska członek Koła SITK działającego w Politechnice Krakowskiej. Kol. Żakowska była rekomendowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako członkini Komitetu Zarządzającego Akcji COST TU1002. Celem akcji jest ocena użyteczności instrumentów dostępności dla praktyki planowania, trwać będzie 48 miesięcy (lata ). Partnerami Akcji jest 13 krajów partnerskich COST (m.in. Austria, Republika Czech, Niemcy, Francja, Grecja, Holandia, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania) i jeden kraj nie stowarzyszony w COST (Australia). Akcja dysponuje budżetem 10 mln Euro. Działania podzielono na 4 etapy: I - zebranie bazy dostępnych instrumentów, II - przygotowanie spotkań roboczych, międzynarodowe pilotażowe spotkania, III - badania lokalne i IV - etap wnioskowania. Oto krótkie streszczenie założeń Akcji: Koncepcje dostępności są coraz bardziej uznawane za fundamentalne dla zrozumienia funkcjonowania miast. W szczególności, miary dostępności umożliwiają analizowanie zależności pomiędzy zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu a transportem. Potencjalne zalety koncepcji dostępności ujawniają się podczas ich zastosowania w procesie planowania urbanistycznego. Jednakże, pomimo dużej liczby miar dostępności opisanych w literaturze wielu krajów europejskich, niewiele jest dowodów ich praktycznego zastosowania w planowaniu przestrzennym miast. Akcja TU1002 ma na celu promowanie wiedzy na temat efektywnego stosowania miar dostępności dla wspomagania codziennej praktyki planowania urbanistycznego. Zamierzeniem Akcji jest zebranie i uaktywnienie naukowców i badaczy europejskich posiadających różne podejście do dostępności wraz z grupami praktyków z wybranych miast (jednym z nich jest Kraków). Każda z zaproponowanych przez uczestników Akcji miara dostępności będzie poddana studiom i badaniom w trakcie przeprowadzanych case-study wraz z udziałem lokalnych praktyków, dla przebadania ich użyteczności w procesie planowania urbanistycznego i transportu.

21 21 Obrady Akcji COST TU1002

22 22 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Członek Komitetu Zarządzającego Akcji Lidia Żakowska Lidia Żakowska (stoi)- przedstawiciel Politechniki Krakowskiej na obradach Akcji COST TU1002

23 23 Obrady Akcji COST TU1002, na wprost Lidia Żakowska Efekty i korzyści oczekiwane w efekcie Akcji dotyczą samego procesu, tj. budowę trwałego łącznika pomiędzy nauką i praktyką przy różnych doświadczeniach i podejściach interdyscyplinarnych grup badawczych z różnych krajów Europy, jak też samych wyników, w formie wyczerpującego przeglądu koncepcji dostępności, miar i instrumentów oraz oceny ich stosowalności w różnych procesach planowania, a także w formie rekomendacji dotyczących projektowania i zastosowań. Komitet Zarządzający (MC) składa się z członków - do dwóch reprezentantów z każdego kraju uczestniczącego w akcji (ze strony PL partnerem jest PK, a dwóch członków MC to prof. W. Starowicz i dr inż. L. Żakowska). Główne zadania członków to udział w dorocznych krótkich spotkaniach i w dwóch międzynarodowych grupach roboczych oraz koordynacja i projektowanie oraz raportowanie wykonanych prac.

24 24 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Grupa Badawcza (WU) z Polski składa się z 4-10 badaczy oraz grupy praktyków, w skład której wchodzą młodzi naukowcy. Politechnika Krakowska jest reprezentowana przez następujących naukowców: prof. Wiesław Starowicz MC Member, dr inż. Lidia Żakowska MC Member, prof. Andrzej Rudnicki PK, WIL, prof. Krzysztof Bieda PK, WA, dr inż. Zofia Bryniarska PK, WIL, dr inż. Andrzej Szarata PK, WIL, mgr inż. Sabina Puławska PK, WIL, mgr inż. Aleksandra Faron PK, WIL. Współpracujący eksperci-praktycy z innych jednostek, to: dr Kazimierz Bujakowski doradca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta, mgr Magdalena Jaśkiewicz - dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w UM Kraków, mgr inż. Józefa Kęsek dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa mgr inż. Mariusz Szałkowski członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów MPK SA w Krakowie. Opracowała: dr inż. Lidia Żakowska Wiceprezes Koła SITK w Politechnice Krakowskiej

25 25 Z działalności Kół Zakładowych Spotkania Koła SITK przy Mota-Engil Polska Central Europe S.A. Świąteczne Spotkanie Koła W dniu 15 grudnia 2010r. w siedzibie firmy przy ul. Wadowickiej 8W tradycyjnie odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie członków Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A., w którym uczestniczyło 17 osób. W miłej atmosferze, przy dźwiękach kolęd Przewodnicząca Koła serdecznie przywitała wszystkich przybyłych oraz wręczyła nowym Członkom Koła legitymacje członkowskie. Spotkanie świąteczne Koła przy Mota-Engil Polska Central Europe S.A.

26 26 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Na członków Koła czekały świąteczne upominki Kolejnym, ważnym punktem zebrania był wybór nowych władz Koła, w związku z czasowa nieobecnością zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Koła. Jednogłośnie zadecydowano, że funkcję Zastępcy Przewodniczącego obejmie kol. Piotr Toporski, a funkcję Sekretarza kol. Katarzyna Czopek. Bardzo dziękujemy Monice Turek i Magdalenie Banik za dotychczasową aktywną działalność i wkład w rozwój Koła i z niecierpliwością oczekujemy na ich powrót do życia Koła. Nowym Członkom Zarządu życzymy wielu sukcesów! Dalszą cześć spotkania poświecono dyskusji na temat działalności Koła w roku Przewodnicząca zaproponowała kilka szkoleń, wyjazdów technicznych i podobnych imprez na przyszły rok, co spotkało się z dużym zainteresowaniem zebranych. Na zakończenie spotkania każdy z członków Koła otrzymał świąteczny upominek. Opracowanie: Beata Bielewicz - Przewodnicząca Koła Katarzyna Czopek Sekretarz Koła

27 27 Wyjazd techniczny na budowę obwodnicy Dobczyc W dniu 11 stycznia br. członkowie Koła działającego przy Mota Engil Polska Central Europe S.A., zgodnie z przyjętym na rok 2011 planem działania Koła, udali się na wyjazd techniczny na budowę obwodnicy Dobczyc, w celu prześledzenia całego procesu wiercenia pali wielkośrednicowych. Po przyjeździe na zaplecze budowy, kierownik robót mostowych wraz z inżynierem budowy przedstawili szczegółowo zakres robót oraz odpowiedzieli wyczerpująco na stawiane im pytania. Po dość obfitej porcji teorii, uczestnicy udali się w teren, aby zobaczyć w praktyce, to czego dowiedzieli się od kierownika Jacka Matygi. Po prawie półtoragodzinnej wizycie na placu budowy, podczas której uczestnicy byli świadkami wiercenia pala, jego betonowania oraz badania konsystencji betonu, trochę zmarznięci, ale zadowoleni, udali się na gorącą herbatę i ciepły posiłek. W tym miejscu, w imieniu wszystkich członków Koła biorących udział w wyjeździe technicznym, chcemy podziękować ekipie z Dobczyc, za poświęcony nam czas, miłe przyjęcie oraz serdeczną atmosferę podczas całego pobytu w Dobczycach. Zaplecze budowy

28 28 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Plac budowy - palownica Plac budowy, od lewej: Janina Kindykiewicz, Wojtek Mamon, Piotr Szlagor, Piotr Toporski

29 29 Plac budowy, od lewej: Piotr Szlagor, Piotr Toporski, Janina Kindykiewicz, Beata Bielewicz Badanie konsystencji betonu

30 30 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Plac budowy betonowanie pala Od lewej: Piotr Toporski, Janina Kindykiewicz, Beata Bielewicz, Wojtek Mamon Opracowanie: Beata Bielewicz Przewodnicząca Koła Piotr Toporski Zastępca Przewodniczącego

31 31 Wyjście do ośrodka Le Premier Koło SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. postanowiło zadbać w tym roku również o zdrowie swoich członków, w dniu 8 lutego br. zorganizowano wyjście do Le Premier City Spa & Wellness, aby skorzystać z usług tego ośrodka. Członkowie Koła zostali zapoznani z bezpiecznym sposobem korzystania z saun oraz poznali korzystny wpływ tej formy relaksu na organizm ludzki i własne samopoczucie. Podczas dwugodzinnego pobytu mogli rozkoszować się urokami sauny parowej i suchej, jacuzzi oraz basenu. Wszyscy uczestnicy zrelaksowani i pełni energii wyrazili chęć organizacji i uczestnictwa w kolejnych takich wyjściach. Wnętrze Le Premier City Spa & Wellness

32 32 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Wnętrze Le Premier City Spa & Wellness Opracowanie: Beata Bielewicz Przewodnicząca Koła Piotr Toporski Zastępca Przewodniczącego Wojciech Ciejka V Międzynarodowe Mistrzostwa Mota-Engil Central Europe S.A. w narciarstwie alpejskim Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, w dniu 19 lutego członkowie Koła SITK oraz pracownicy Mota-Engil Central Europe S.A. spotkali się na stoku Czorsztyn Ski w Kluszkowcach, aby powziąć rywalizację w zawodach w narciarstwie alpejskim. Warunki pogodowe dopisały, a stok został przez organizatorów dobrze przygotowany. Pomimo, iż wszyscy świetnie się bawili szusując po stoku, to rywalizacja podczas zawodów była bardzo mocna. Najlepszym narciarzem wśród członków Koła po raz kolejny został kol. Jacek Nalberczak, natomiast najlepszym snowboardzistą kol. Piotr Toporski.

33 33 Zwycięzcy zawodów: Jacek Nalberczak, Piotr Toporski. Od lewej: Piotr Motyka, Jacek Nalberczak, Piotr Toporki, Beata Bielewicz Przy ognisku u podnóża stoku

34 34 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Po dość wyczerpujących zmaganiach podczas zawodów, wszyscy mogli uzupełnić stracone kalorie przy ognisku, gdzie w świetnej, sportowej atmosferze wspólnie pieczono kiełbaski. Wszystkim zwycięzcom i zawodnikom serdecznie gratulujemy! Opracowanie: Beata Bielewicz - Przewodnicząca Koła Katarzyna Czopek Sekretarz Koła Spotkanie sprawozdawcze członków Koła SITK przy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. W dniu 23 lutego 2011r. w siedzibie firmy przy ul. Wadowickiej 8W, odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawcze Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A., podsumowujące cały 2010 rok. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków Koła. W kameralnej, ale ciepłej atmosferze Przewodnicząca Beata Bielewicz przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej plan spotkania. Na początku spotkania zostały podane dane statystyczne, dotyczące liczby członków w Kole. Na koniec roku 2010 do Koła należały 43 osoby, 6 osób dołączyło do grona członków SITK, byli to: Katarzyna Czopek, Wioletta Gadalińska, Beata Mordawska, Anna Pałasińska, Tomasz Manterys i Jacek Matyga. Dwóch członków zrezygnowało z udziału w życiu Koła. Kolejnym punktem programu było omówienie działalności Koła w ubiegłym roku. Członkowie mogli uczestniczyć w takich wydarzenia, jak: IV Międzynarodowe Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim Mota-Engil Central Europe S.A. w Kluszkowcach (Koło ufundowało dla swoich członków specjalne upominki), Walne Zebranie Delegatów Kół i Klubów, wyjazd na XVI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego do Kielc, wyjazd techniczno - integracyjny do Zakopanego, wycieczka mostowa, wizyta w Wytwórni Emulsji Asfaltowych w Tarnowie, wyjazd do kopalni soli w Bochni, spotkania Członków Koła sprawozdawczo-wyborcze oraz spotkanie świąteczne. Następnym, niemniej ważnym, elementem spotkania była prezentacja finansów Koła. Przedstawiono bilans przychodów i kosztów, jakie Koło poniosło

35 35 w roku Ożywioną dyskusję wzbudziła prezentacja planu działań na rok Członkowie chętnie dzielili się pomysłami jak urozmaicić życie Koła. Wśród propozycji znalazła się m.in. ponowna organizacja wyjazdu do kopalni soli w Bochni oraz wycieczka mostowa, które okazała się tak udana, że będzie stałym punktem programu w kolejnych latach. Plan działań Koła SITK przy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.na rok 2011 Organizowanie dwa razy w roku zebrań, spotkań, na których będą omawiane bieżące sprawy. Zachęcanie młodych inżynierów do wstąpienia i uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia. Wyjazdy szkoleniowe, techniczne, integracyjne: wyjazd na budowę w Dobczycach (palowanie) r., wyjście do sauny, basen i jacuzzi r., szkolenie PERI r., wyjazd na Targi Drogownictwa do Kielc - maj 2011r., wyjazd do Pragi/Berlina r., wycieczka mostowa r., wyjazd do Zakopanego połączony z ogniskiem r., wycieczka techniczna do Regionu Rzeszów r., wycieczka do kopalni soli w Bochni r. Działalność marketingowa (zachęcanie do publikowania artykułów autorstwa członków Koła). Szkolenia specjalistyczne - wzbogacanie wiedzy techniczno - technologicznej. Szkolenia organizowane przez SITK Oddział w Krakowie, PZITB, MOIIB w Krakowie itp. Imprezy sportowe: wycieczka rowerowa. Imprezy kulturalne (bale, wyjścia do teatru, do kina). Umożliwienie członkom Koła korzystanie z fachowych czasopism, takich jak: Autostrady, Polskie Drogi, Inżynier Budownictwa, Drogownictwo, Nawierzchnie asfaltowe itd. Opracowanie: Beata Bielewicz Przewodnicząca Koła Piotr Toporski Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Czopek Sekretarz Koła

36 36 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Obrady członków na zebraniu sprawozdawczym Był również poczęstunek karnawałowy chrust

37 37 Członkowie Koła pod logo firmy MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Szkolenie techniczne nt: Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI W dniu 2 marca 2011r. z parkingu siedziby firmy Mota-Engil Central Europe S.A. grupa 7 członków Koła udała się do Kąt Wrocławskich na szkolenie techniczne dotyczące podstaw nowoczesnej techniki deskowań PERI, organizowane przez firmę PERI. Po trzygodzinnej podróży uczestnicy wyjazdu dotarli na miejsce i zostali powitani przez Dyrektora Oddziału Krzysztofa Pawlika, po czym rozpoczęło się intensywne szkolenie. Po każdym z wykładów organizatorzy przewidzieli przerwę na kawę i słodki poczęstunek. Ten czas można było również wykorzystać na indywidualne konsultacje ze specjalistami. Tematyka szkolenia była bardzo ciekawa - omówiono m.in. najnowsze systemy i technologie, których zastosowanie może znacznie ułatwić i przyspieszyć proces budowy. Dodatkowo znaczną część wykładów poświęcono pytaniom na temat produktów PERI i uwagom dotyczącym polityki i zasad panujących w firmie. Miłym przerywnikiem był obiad dla grupy, po którym nastąpiło szkolenie z zagadnień projektowania i wykonywania szalunków na przykładach konkretnych inwestycji. Uczestnicy zwiedzili również halę wystawową, gdzie mogli z bliska obejrzeć i dotknąć poskładane systemy deskowań i rusztowań. Była to świetna okazja, by skonfrontować informacje teoretyczne z praktycznymi rozwiązaniami, dowiedzieć się, na co należy zwracać uwagę na etapie montażu i kontroli sza-

38 38 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE lunków, by w pełni wykorzystać ich możliwości, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pracownikom. Następnie uczestnicy o własnych siłach weszli po schodni na pokazową konstrukcję z rusztowań, skąd roztaczał się niesamowity widok na całą bazę i magazyn firmy PERI. Na szczycie konstrukcji umieszczono przykładowy fragment ustroju nośnego, obiektu mostowego, na podstawie którego można było przeanalizować poszczególne części systemów deskowań. Po powrocie na salę przyszedł czas na ostatni wykład, poświęcony zasadom współpracy z klientami i zarządzaniem deskowaniami. Temat ten wzbudził gorące dyskusje, ale również dostarczył wielu przydatnych informacji, o których warto pamiętać podczas współpracy z kooperantami. Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat. Opracowanie: Piotr Toporski Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Czopek Sekretarz Koła Uczestnicy wyjazdu od lewej: Tomasz Kołacz, Katarzyna Czopek, Tomasz Manterys, Rafał Fiust, Piotr Toporski, Jan Chrzanowski, Katarzyna Groza

39 39 Na szkoleniu

40 40 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE W drodze do hali wystawowej Zwiedzanie hali

41 41 Oglądanie fragmentu zadeskowanego ustroju nośnego Zebranie Koła Grodzkiego Zebranie Koła Grodzkiego odbyło się w 17 lutego br. w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej. Uczestniczyło w nim 13 członków Koła, byli też reprezentanci władz Oddziału: Prezes Honorowy M.Szeliński oraz Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska (równocześnie członek Koła Grodzkiego). Zebranie prowadziła Przewodnicząca Koła Grodzkiego, Wiesława Rudnicka, która powitała przybyłych gości i członków Koła oraz przedstawiła porządek zebrania. Kol. Rudnicka omówiła sprawy organizacyjne Koła. Po uporządkowaniu spraw osobowych (składki członkowskie, zmiany związane z przejściem na emeryturę lub do innego Koła) Koło Grodzkie liczy aktualnie 33 osoby. Następnie kol. J.Mrowińska Sekretarz Oddziału, przedstawiła plan pracy Oddziału na najbliższy rok, informując, że jest on zamieszczony na stronie internetowej Oddziału i w miarę potrzeby jest na bieżąco aktualizowany, można też rozszerzyć go o nadesłane propozycje. W dalszej części spotkania omówiono plan pracy Koła na rok W czasie dyskusji zgłaszano kolejne propozycje i wnioski do planu. Omówiono planowaną, ale nie zrealizowaną w ubiegłym roku, wycieczkę do Włoch. Projekt przedstawił pomysłodawca - kol. J. Friedberg. Głównym celem wyjazdu byłoby

42 42 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE zapoznanie się z nową technologią w transporcie miejskim tramwajem na kołach ogumionych, jednym z produktów firmy LOHR, jeżdżącym po Padwie i Wenecji (Mestre). Druga propozycja to wyjazd w celu zwiedzenia produkującej te pojazdy fabryki, która znajduje się koło Strasburga i połączenie tego zwiedzania z wizytą w Clermont-Ferrand, gdzie kursuje również taki tramwaj. Kolejną propozycją na rok 2011 było zorganizowanie wyjazdu technicznego Koła Grodzkiego na budowę autostrady A-4, na odcinek wschodni, tj. Tarnów - Dębica. Kol. Haber zaproponował umieszczenie w planie pracy Koła punktu dotyczącego bezpieczeństwa drogowego, działań podejmowanych dla poprawy infrastruktury drogi w zakresie rozwiązań chroniących uczestników ruchu, we współdziałaniu z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Drogowego oraz zamieszczanie materiałów w Informatorze naszego Oddziału i ewentualnie zorganizowanie seminarium na ten temat. W drugiej części zebrania kol. Wiesława Rudnicka, uczestniczka wyjazdu do Chin, zorganizowanego przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej w 2009 roku w ramach cyklu Światowych wypraw mostowych, przedstawiła obszerną i ciekawą prezentację Wyprawa mostowa Chiny Aspekty transportowe i kulturowe. W tej części zaprezentowane zostały głównie zagadnienia drogowe. Poniżej kilka fotografii z wyprawy do Chin. Opracowała: Małgorzata Szelińska-Kukulak Sekretarz Koła Grodzkiego Chiński Mur

43 43 Most łukowy w okolicy Luoyang Węzeł wielopoziomowy

44 44 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Spotkania Klubu Seniora Noworoczne spotkanie Komisji Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT Klub Seniora działający w naszym Oddziale, jak co roku otrzymał od Komisji Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT pięć zaproszeń na uroczyste spotkanie noworoczne, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2011r. w Sali Klubowej Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28. Jest to spotkanie, podczas którego Seniorzy tradycyjnie dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Z oddziałowego Klubu Seniora SITK w spotkaniu uczestniczyło pięć osób: Jerzy Bąkowski, Janina Kołodziej (która jest delegowana z Klubu Seniora do współpracy z Komisją Seniorów, a od roku 2010 jest jej członkiem), Janusz Kucharski, Stefan Maniewski i Irena Tyska. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania hejnału z Wieży Mariackiej (nagranego na kasecie), po czym Przewodniczący Komisji Seniorów mgr inż. Lucjan Rudzik powitał przybyłych przedstawicieli jedenastu klubów i kół zaproszonych na spotkanie. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Seniorów w roku Po dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte przez zebranych. Przewodniczący podziękował sponsorom za wsparcie, a prelegentom za bezinteresowne wygłaszanie referatów na comiesięcznych spotkaniach w NOT. Przedstawiony został również plan spotkań i imprez na rok Po części oficjalnej i organizacyjnej składano sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem, śpiewano kolędy i czytano wiersze o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej, zaś na stołach znalazł się skromny poczęstunek kawa, herbata, pyszny miodownik, sernik, klementynki i lampka wina, którą wzniesiono toast za pomyślność w Nowym 2011 Roku. Spotkanie to było okazją do poznania osób ze środowiska technicznego i inżynieryjnego z różnych branż, gdyż Komisja Seniorów swoją działalnością ma na celu integrowanie środowiska Seniorów zrzeszonych w kołach i klubach przy stowarzyszeniach branżowych działających w ramach Krakowskiej Rady FSNT NOT. Spotkanie noworoczne upłynęło w szczególnie miłej atmosferze, a rozmowom i dyskusjom nie było końca. W czasie spotkania kol. Irena Tyska i Jerzy Bąkowski robili pamiątkowe zdjęcia, ponadto kol. I.Tyska poprosiła Przewodniczącego Komisji Seniorów o kopię sprawozdania z działalności Komisji w roku 2010 przedstawionego na spotkaniu. Pozwoli to Seniorom z SITK na lepsze

45 45 zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez Komisję. Sprawozdanie to zostało przekazane po spotkaniu noworocznym kol. Janinie Kołodziej, która przekazała go Sekretarzowi Klubu Seniora kol. Irenie Tyskiej. Opracowanie: Irena Tyska Sekretarz Klubu Seniora Zdjęcia: Irena Tyska, Jerzy Bąkowski Obrady Komisji, od lewej: J.Kucharski, J.Bąkowski, S.Maniewski Przy wigilijnym stole, na wprost od lewej: J.Kucharski, J.Bąkowski, S.Maniewski, I.Tyska, J.Kołodziej

46 46 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Seniorzy z SITK, od lewej: J.Bąkowski, S.Maniewski, I.Tyska Noworoczne spotkanie Klubu Seniora Noworoczne spotkanie Klubu Seniora odbyło się w dniu 18 stycznia 2011r. w Restauracji Galicyjska mieszczącej się w budynku dworca głównego PKP. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Zarząd Klubu w ramach cyklu koleżeńskich spotkań Sinusowych (był to Sinus nr 1/2011). Było to pierwsze spotkanie członków Klubu w tym roku i miało szczególnie uroczysty charakter. Z uwagi na początek roku dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia świąteczno - noworoczne. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Klubu oraz goście: Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński z Małżonką Wacławą, Prezes Oddziału - Mariusz Szałkowski, Sekretarz Oddziału - Janina Mrowińska, kol. Anna Bryksy członek Zarządu oraz Pani W.Dobrzańska wdowa po kol. Władysławie Dobrzańskim. Na spotkanie zaproszona została również Pani Marta Haber z Mężem córka Kolegi Jerzego Senowskiego, który zmarł w dniu 2 stycznia br. Był to nasz najstarszy (97 lat) Kolega, wieloletni członek Zarządu Klubu Seniora.

47 47 Pamięć o Nim uczczono minutą ciszy. Pani Marta, bardzo wzruszona, ze łzami w oczach podziękowała za zaproszenie na spotkanie i za słowa wsparcia ze strony zebranych. Nie było już z nami przy świątecznym stole Kolegi Jerzego Senowskiego, Jego odejście bardzo nas zasmuciło. Państwo Marian i Wacława Szelińscy na spotkaniu noworocznym Klubu Seniora Prezes Mariusz Szałkowski składa Seniorom życzenia

48 48 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Janina Mrowińska Sekretarz Oddziału, obok kol. Janusz Magrysz Marta Haber Córka kol. Jerzego Senowskiego

49 49 Anna Bryksy Stefan Maniewski

50 50 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Jerzy Hydzik Marian Dudek i Maria Buratowska

51 51 Przy świątecznym stole, od lewej: Irena Tyska, Janina Mrowińska, Janusz Magrysz W dalszej części spotkania Prezes Szałkowski zabierając głos, podkreślił duże zaangażowanie Klubu Seniora w pracę na rzecz Klubu, Oddziału i całego Stowarzyszenia, zwłaszcza w tym roku, kiedy Oddział został organizatorem spotkania Krajowego Klubu Seniora zaplanowanego w dniach maja br. Na koniec wystąpienia Prezes Szałkowski życzył zebranym zdrowia, dalszej chęci do pracy w SITK oraz pomyślności w Nowym 2011 Roku, również w życiu osobistym. Nie był to jednak koniec życzeń. Seniorzy złożyli Prezesowi Mariuszowi Szałkowskiemu w przeddzień imienin (19 stycznia) życzenia z tej okazji, a na pamiątkę wręczyli skromny upominek wraz z okazjonalnym listem z podpisami wszystkich obecnych. W spotkaniu udział wzięło 26 osób, w tym 19 seniorów. Kolegom, którzy nie mogli przybyć na spotkanie, Zarząd Klubu przesłał życzenia świąteczno noworoczne listownie. Podobne życzenia Zarząd Klubu przesłał również dla Seniorów Oddziału w Kielcach na ręce kol. Teresy Cyzowskiej oraz do

52 52 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Zarządu Oddziału i Klubu Seniora w Lublinie. To u Kolegów z Lublina Seniorzy z Krakowa gościli na spotkaniu Krajowego Klubu Seniora w Nasutowie w dniach 8 10 września 2010r. Opracowanie: Irena Tyska Sekretarz Klubu Seniora Zdjęcia: Irena Tyska Komunikat nr 1 dotyczący organizacji spotkania Krajowego Klubu Seniora w Krakowie W dniach maja br. w Krakowie odbędzie się spotkanie Krajowego Klubu Seniora SITK. Organizatorem spotkania jest Oddział SITK w Krakowie, natomiast przygotowaniem spotkania pod względem merytorycznym i organizacyjnym zajmuje się Klub Seniora działający w naszym Oddziale. W dniu 21 lutego br. w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie i uzgodnienie spraw organizacyjnych związanych z planowanym spotkaniem. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski, Przewodniczący Krajowego Klubu Seniora Zbigniew Kozaczek, Sekretarz Janina Mrowińska oraz Zarząd Klubu Seniora w składzie: Przewodniczący Zbigniew Ślósarczyk, Sekretarz Irena Tyska oraz Stefan Maniewski i Jerzy Bąkowski Członkowie. Zaakceptowany został program spotkania Krajowego Klubu Seniora opracowany przez Zarząd Klubu Seniora w Krakowie, zatwierdzono wysłanie zaproszeń do wszystkich Oddziałów, ustalono również, że preliminarz kosztów dla jednego uczestnika spotkania winien być opracowany przez Zarząd Klubu Seniora do końca lutego br. i przedstawiony Zarządowi Oddziału. Szczegóły ustaleń spotkania organizacyjnego zawarte są w protokole nr 2/2011 z posiedzenia Zarządu Klubu Seniora. Opracowanie: Irena Tyska Sekretarz Klubu Seniora

53 53 Konferencje i seminaria Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie Wnioski z konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Ogólnopolska konferencja naukowo techniczna nt. Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu odbyła się w Krakowie w Hotelu Orbis Cracovia w dniach listopada 2010r. Konferencję zorganizowało SITK RP Oddział w Krakowie oraz Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. W czasie trwania obrad konferencji Komisja Wnioskowa opracowała wnioski z konferencji: 1. Konieczność usystematyzowania i ujednolicenia specjalistycznego słownictwa stosowanego w opracowaniach studialnych dotyczących planowania układów komunikacyjnych w tym modelowania podróży. 2. Wystąpienie z wnioskiem grantowym dotyczącym stworzenia procedury badań i analiz podróży, prowadzonych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu w aglomeracjach. 3. Wskazano na celowość opracowania modelu ogólnego, znajdującego zastosowanie w budowie modeli symulacyjnych dla miast różnej wielkości. 4. Postulowano konieczność uwzględniania szybko postępujących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w procedurze budowy aglomeracyjnych modeli symulacyjnych. Wnioski z konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie W dniach grudnia br. w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym Zakopane w Kościelisku odbyła się dziewiąta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie. W czasie obrad konferencji pracowała Komisja Wnioskowa w następującym składzie: prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Krakowska), mgr inż. Elżbieta Olszewska (PKP PLK S.A. Biuro Dróg Kolejowych), mgr inż. Sergiusz Lisowski (Politechnika Krakowska), mgr inż. Jerzy Mietliński (PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji), Stanisław Waligóra (PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji).

54 54 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Komisja Wnioskowa opracowała następujące wnioski z konferencji: 1. Proponuje się zmianę nazwy konferencji z Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie na Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym, co uwzględni tematykę prezentowaną na dotychczasowych konferencjach. 2. Należy podjąć starania dla zorganizowania Kongresu Transportu Szynowego. 3. Należy opracować program reprofilacji szyn dla usunięcia wad rozwijających się na powierzchni tocznej szyn 4. Obecnie obowiązują osobne kryteria projektowe i odbiorcze, co może powiększać niejednorodność górnej strefy podtorza. Należy rozważyć możliwość zmniejszenia przedziałów wartości modułów wtórnego odkształcenia projektowanych i wymaganych, powiększając wartości wymagane. 5. Należy podjąć działania w celu wprowadzenia w szerszym zakresie betonowych podkładów z wibroizolacją, co może przyczynić się do ograniczenia eksploatacyjnego zużycia podsypki, ochrony podtorza przed przeciążeniem i wydłużenia okresów międzynaprawczych torów. 6. Konieczna jest kontynuacja badania elementów infrastruktury kolejowej, celem wypracowania rozwiązań możliwych do zastosowania na liniach kolejowych dużych prędkości. 7. Należy dążyć do doskonalenia geodezyjnych technologii pomiarów i opracowania wyników w zakresie pomiarów realizacyjnych i inwestycyjnych na obszarach kolejowych. 8. Należy stworzyć możliwość prezentacji uczelni (wydziałów) kształcących w kierunkach istotnych dla kolejnictwa, chociażby w odniesieniu do autorów prezentacji, którzy są pracownikami tych uczelni. Celem takich prezentacji byłaby dyskusja obejmująca problemy kształcenia i wymiany poglądów w relacji pracodawca (PKP) a uczelnie. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia posterów. 9. W sensie organizacyjnym, rozważyć możliwość wprowadzenia sesji równoległych. 10. Należy podjąć działania dla zmiany przepisów dotyczących uzyskania uprawnień projektowych i budowlanych dla absolwentów specjalności sterowania ruchem kolejowym. Powinni oni mieć możliwość zdobywania tych uprawnień w pełnym zakresie.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r.

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Warszawie Posiedzeniu przewodniczył kol. Bogdan Bresch przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału..................................................................3 Kalendarium Oddziału..................................................................3

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM 2015 VII Seminarium techniczne 2015 2015 2015 2015 2015 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Oddział w Białymstoku PROGRAM Patronat honorowy: Prezes SITK RP prof.

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

modelling kraków lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK komunikat nr 1 organizatorzy konferencji

modelling kraków lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK komunikat nr 1 organizatorzy konferencji 25-lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK kraków 16-17.06.2016 V o g ó l n o p o l s k a k o n f e r e n c j a n a u k o w o - t e c h n i c z n a p. o l i t e c h n i k i k r a k o w s k i e j i m.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Facebook

Strona internetowa  Facebook Szczecin, dn. 08.06.2017 Strona internetowa http://kmpzitb.zut.edu.pl Facebook SKN Młodzi Inżynierowie PZITB WorkCamp (4-22.07.2016) Projekt WorkCamp jest jednym z modułów Komitetu Młodej Kadry PZiTB zajmującym

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

kokonat komunikat nr 2 kraków 21-22.04.2016 25-lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK organizatorzy konferencji

kokonat komunikat nr 2 kraków 21-22.04.2016 25-lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK organizatorzy konferencji 25-lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK kraków 21-22042016 I I I k r a k o w s k a o g ó l n o p o l s k a k o n f e r e n c j a n a u k o w a t r a n s p o r t u p o l i t e c h n i k i k r a k o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. W dniu 21 marca 2014 r. w Sali konferencyjnej Restauracji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału...2 Kalendarium Oddziału...2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału...4 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału...9 Z życia Oddziału... 11

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach SITPChem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn Sekcja Wyrobów Lakierowych Przy Zarządzie Głównym SITPChem Członek Europejskiej Federacji FATIPEC Walny Zjazd Oddziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu XXIV ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu W dniu 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Drogowcy powalczyli na stoku

Drogowcy powalczyli na stoku 18 lutego 2017 odbyły się XIII MIistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alepjskim i Snowboardie Im. Wojtka Malusi, organizowane jak co roku przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Do zawodów

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie znajduje się w zbiorze dokumentacji Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.

Sprawozdanie znajduje się w zbiorze dokumentacji Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego. PROTOKÓŁ z zebrania sprawozdawczo wyborczego Klubu Turystyki Kajakowej Arka V Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP odbytego dnia 9 grudnia 2016 r. Zebranie sprawozdawczo wyborcze

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Protokół z Walnego Zebrania Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie z dn.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 Plan został przyjęty do realizacji w dniu 10 marca 2014 roku Plan jest otwarty DATA cały rok TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli Już po raz dziesiąty w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży odbyły się zmagania pasjonatów gry w brydża sportowego. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

kokonat komunikat nr 3 kraków lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK organizatorzy konferencji

kokonat komunikat nr 3 kraków lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK organizatorzy konferencji 25-lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK kraków 21-22042016 I I I k r a k o w s k a o g ó l n o p o l s k a k o n f e r e n c j a n a u k o w a t r a n s p o r t u p o l i t e c h n i k i k r a k o

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW

PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW Porządek obrad PLESZEW 27.02.2015 1. Otwarcie Zebrania. 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3.Przyjęcie porządku i regulaminu

Bardziej szczegółowo

Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych

Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych Zaproszenie na konferencję Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych Organizator : () Partner : Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach ul. Innowacyjna 1 ; 16-400

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność W dniach 24-26 października 2016 roku we Wrocławiu w Hotelu Novotel odbył się Jubileuszowy

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

Patronat nad uroczystością objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Patronat nad uroczystością objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz. TARNOWSKI DZIEŃ GEODETY INTEGRACJA POŻEGNANIE LATA 2016 Tarnowscy geodeci z Tarnowskiego Koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich 30 września 2016 r. pożegnali lato na wspólnej zabawie w niepowtarzalnej scenerii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA W dniu 22 lutego 2007r. w Józefowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia. Obecni byli następujący Członkowie Stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z 22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 12 stycznia 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 12 stycznia 2017, Sala Konferencyjna UMiG

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU. "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" wtorek - 25 czerwca 2013

PROGRAM PROJEKTU. Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska wtorek - 25 czerwca 2013 PROGRAM PROJEKTU "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" 18:00 18:00 22:00 wtorek - 25 czerwca 2013 Warszawa - Hotel Gromada "Dom Chłopa" - Plac Powstańców Warszawy 2 Zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.)

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.) XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.) III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

KOŁA NAUKOWEGO SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH

KOŁA NAUKOWEGO SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH SPOTKANIE KOŁA NAUKOWEGO SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH 7 listopada 2013 r. PLAN SPOTKANIA powitanie i przedstawienie Zarządu KNSK pola działania KNSK przedstawienie dotychczas

Bardziej szczegółowo

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Imię i nazwisko kierownika Koncepcja edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Elżbieta Grasz, Aneta Gąsiorek Nazwa Uczestnicy Adresaci

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału................................................................. 2 Kalendarium Oddziału.................................................................

Bardziej szczegółowo

Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych

Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych Wstępna informacja rezerwacyjna. Zaproszenie na konferencję Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych Organizator : () Partner : Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego

Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego Szanowni Państwo, Rektorzy, Prorektorzy ds. studenckich, Dziekani, Prodziekani, Kuratorzy Wydziałowi ds. SKN, Opiekunowie i i Studenckich Kół Naukowych, Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy, prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ZA ROK 2013 CZŁONKÓW KOŁA PSOUU W SZCZAWNICY. W I TERMINIE W DNIU 10 MARCA 2014 r.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ZA ROK 2013 CZŁONKÓW KOŁA PSOUU W SZCZAWNICY. W I TERMINIE W DNIU 10 MARCA 2014 r. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ZA ROK 2013 CZŁONKÓW KOŁA PSOUU W SZCZAWNICY W I TERMINIE W DNIU 10 MARCA 2014 r. Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego: 1. Otwarcie Zebrania przywitanie

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE Warszawa 26.11.2014r. Geodezja od czystej mierniczej do interdyscyplinarnej - w 60-letnim przekazie dydaktycznym prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego i prof. dr hab. inż. Janusza Śledzińskiego 26 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Załącznik do uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB nr 19/IV/R/2014 z dnia 18.12.2014r REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Opolska Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

TraCit Final Event prezentacja wyników projektu TraCit w zakresie redukcji CO2 w transporcie

TraCit Final Event prezentacja wyników projektu TraCit w zakresie redukcji CO2 w transporcie Politechnika Krakowska we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska zapraszają na, organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2011, seminarium i warsztaty: TraCit Final

Bardziej szczegółowo

z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie

z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie P R O T O K Ó Ł z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie odbytego w dniu 07.05.2015r. W zebraniu wg

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie ROK SZKOLNY 2014/2015 LP. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Wybory

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 10-13.05.2011 Kielce Gancarz Waldemar Pych Dawid W skrócie o targach AUTOSTRADA-POLSKA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego - największa

Bardziej szczegółowo

parking shaping urban mobility komunikat nr 2 organizatorzy seminarium kraków st international and urban mobility seminar

parking shaping urban mobility komunikat nr 2 organizatorzy seminarium kraków st international and urban mobility seminar 25-lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK shaping urban mobility kraków 15-16.09.2016 p o l i t e c h n i k i k r a k o w s k i e j i m. T. K o ś c i u s z k i. komunikat nr 2 organizatorzy seminarium

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału............................................2 Kalendarium Oddziału............................................2 Z posiedzeń Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń dnia 15 czerwca 2013 r., pierwszy termin 14:00, drugi termin 14:15. Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Katarzyna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności.

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności. Protokół z Walnego Zebrania członków Sarko Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 07 maja 2011r, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, w Poznaniu przy ul. Solnej 12 W zebraniu udział wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

osoby, które uzyskały wynik pozytywny poszerzający o ADR lub RID 22 7 10 0 3 1 0 - 33 17 15 0 0 0 0 - 49 21 20 0 8 4 0 - 19 7 10 0 7 3 3 -

osoby, które uzyskały wynik pozytywny poszerzający o ADR lub RID 22 7 10 0 3 1 0 - 33 17 15 0 0 0 0 - 49 21 20 0 8 4 0 - 19 7 10 0 7 3 3 - XIV Seminarium ADR poświęcone wymianie doświadczeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych 7-8 kwietnia 2014 r., Hotel ORLE ***, Gdańsk Sobieszewo Tym razem nad naszym bałtyckim morzem członkowie

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSPE.4036.5.2015.2.KT Szanowni Państwo Kuratorzy Oświaty wszyscy Warszawa, 26 lutego 2015 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w październiku 2015 r. w Luxemburgu,

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Kalendarium zdarzeń 2009-10-03 1) w 2006 r. w Ministerstwie Sportu przyjęto koncepcję realizacji Narodowego Centrum Sportu, polegającą na budowie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ORGANIZATOR: Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy () WSPÓŁORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo