PROJEKTOWANIE I SYSTEMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE I SYSTEMY"

Transkrypt

1 Poiska Akademia Nauk Komitet Naukoznawstwa PROJEKTOWANIE I SYSTEMY Zagadnienia metodologiczne dyscyplin praktycznych torn XII pod redakcj WOJCIECHA GASPARSKIEGO i DANUTY MILLER przy wspópracy ANDRZEJA STRZALECKIEGO Wroclaw Warszawa Krakow Gdañsk Lód± Zakiad Narodowy imienia Ossoliñskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1990

2 Autorzy PETER CI-IECKLAND, prof., Department of Systems Engineering, University of Lancaster Bowiring, Lancaster. Wielka Brytania: ARISTIDE H. ESSER, dr. The Association for the Study of Man-Environment Relations "Ecology of Knowledge" Group, Orangeburg. USA; DONALD C. GAUSE. prof., Thomas J. Watson School of Engineering. State University of New York, Binghamton, USA; ERIC MINCH, dr, Thomas J. Watson School of Engineering State University of New York, Binghamton, USA; PARKER ROSSMAN, dr, Ecumenical Contiuing Education Center, Yale University, Niantic, USA; DONALD A. SCHON, prof., Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. USA; HERBERT A. SIMoN, prof., Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Pennsylvania, USA; TAKESHI UTsuMI, dr, Committee on a Global/Pacific University in Process of Formation. Flushing, USA; RYSZARD WAWRZYI'CZAK, dr hab., Instytut Filozofli i Socjologii PAN. Zaklad Prakseologii I Naukoznawstwa, Warszawa. Wspólpraca naukowa Prof. dr hab. JAN DoRoszEwsKl (medycyna) Prof. dr hab. Wox'IEco GASPARSKI. (metodologia) Doc. dr ink. JERZY GINALSKI (projektowanie form przemyslowych) Prof. dr hab. JANusz GoscINsKl (ekonomia) Dr inz. DANUTA MILLER (technoznawstwo) Prof. dr hab. ANDRZEJ SICIrISKI (socjologia) Prof. dr hab. PIOTR SIENKIEWICZ (inzynieria systemów) Dr ANDRZEJ STRZALECKI (psychologia) Redaktor MARIA LYKO Redaktor techniczny JAN A. DRAJCZYK OkIadL propektnwal EDWARD KOSTKA Copyright b Zak/ad Narodow( irn. O.soIi,iskih - W(davnic1.o. IVro/aa 199(1 Printed in Poland Zaklad Narodowy im. Oscoliñskich - Wydawnictwo. Wroclavv Objtosc ark. wyd. 11,40; ark. druk. 10,75; ark. A1-l4,3. Wroctawska Drukarnia Naukowa. Zam. 4340/89

3 SPIS TRESCI Od Redakcji KONCEPCJE 7 DONALD A. SCHON, Projektowanie: wiaty, reguly i typy (tium. z jçz. ang. Czeslaw Berman) DONALD C. GAUSE, ERIC MINCH, Procesy projektowania z perspektywy przestrzeni stanów (tium. z jçz. ang. Czeslaw Berman) PRZEGLD ZAGADNIEN HERBERT A. SIMoN, Formulowanie, wynajdywanie i rozwizywanie problemów w projektowaniu (tium. z jçz. ang. Kazimierz Frieske)... PETER CHECKLAND, Systemy jako rzeczy i jako idee (tium. z jçz. ang. Kazimierz Frieske)... ZASTOSOWANIA TAKESHI UTSUMI, PARKER ROSSMAN, ARISTIDE H. ESSER. Globalizacja wyzszego wyksztalcenia (tium. z jçz. ang. Kazimierz Frieske) 81 KOMUNIKATY Z BADAN RYSZARD WAWRZY?CZAK, 0 rozwi4zywaniu problemów praktycznych 99 Informacje o badaniach nad naukami praktycznymi i projektowaniem (opracowali: Andrzej Strzalecki. Halina Tempczyk).. SYLWETKI BADACZY t PROJEKTANTOw GEORGE J. KLIR BoGusI.Aw MACFIOWSKI DONALD A. SCHON ISO PISMIENNICTWO SPIS TRECI TOMOW POPRZEDNICH

4 CO)EP)KAHHE OT PeaxUHH KOHUEflIflfM OHAJTh.1 A. ILIOH, HpoerrnpoBaHne: o6ctos!tejmcma, I1HHUHLIbI H THflbl (nepcbo c am'imlcxoro 4ecJIaB &pmah)... LOHAJ1b L. FAYC, 3PMK MHH, llpoueccbl npoelcthpobahhsl C nepcneimrni npoc- THCTB cocrosnm (nepeo c ahrjrn%cxoro ecj1ab bepmah) P BOHPOCOB F'EPBEPT A. CI4MOH, cdopmyjupobahhe, 0TLIcKHBaHHe H pemee npo6jiem npoextmposahrni (nepeboj c am'jmflcxoro Ka3HMexc ctpecke) mP 4EIc.nEH,l, CRCTCMM icax npeeai H icax wzie (nepeao C ahrj1hicioro Ka3wMez 'pecxe) IIPMMEHEHIIB TAKEIIIII YTCYMFI, HAPKEP POCCMAH, Apicrui X. 3CCEP. FILO6aJiH3aIH$1 Bb1CIIIFO o6pa3obarnui (nepebo c aar.nh}lcxoro Ka3HMex ctpecxe) 81 COOEWEHHS1 05 I1CCJIF0BAHRuiX Pb!WAP BABKHHb4AK, 0 peiueh HKTW4CCKHX npo6jlem HH4opMaunu o6 HccJ1eoBaHHRx no nphxj!a2!ubim HavKaM H flpockthobhh1o flo/ilo- TOBK K neqath: AHpKei CTcaJLucH, FaJIHHa TeMnHK)... HCCJIEi(OBATFJIM H HPOEICTHPOBWHKH, GHorPA!4I4EcICHE oqepkli JIcoPpK H. Kiwi'... BOI-YCJIAB MAXOBCKH... LJoHAJ1b A. ffloh ThTEPATYPA C0jEPKAHHE HPM1YUWX BMIIYCKOB

5 CONTENTS Editorial. NEW IDEAS DONALD A. SCHON, Designing: Worlds, Rules and Types (transi. from English by Czeslaw Berman) 11 DONALD C. GAUSE, ERIC MINCH, Design Processes - A State Space Perspective (transi. from English by Czeslaw Berman) 33 PROBLEMS REVIEW HERBERT A. SIMON, Problem Forming, Problem Finding and Problem Solving in Design (transl. from English by Kazimierz Frieske) 53 PETER CHECKLAND, Images of Systems and the Systems Images (transl. from English by Kazimierz Frieske) 67 APPLICATIONS TAKEsIII IJTSUMI. PARKER ROSSMAN. ARISTIDE H. ESSER, Globalization of Higher Education (transi. from English by Kazimier7 Frieskie) 81 RESEARCH REPORTS RYs7\RI)W\wR7v"7AK. Practical Problems Solving 99 Informations about Researches upon Practical Sciences and Design (prepared to press by Andrzej Strzalecki and Halina Tempczyk) 115 SCHOLARSAND DESIGNERS. BIOGRAPHICAL NOTES GEORGE J. Ki.n BOGUSLAW MACHOWSKI DONALD A. SCHON 150 CURRENT LITERATURE CONTENTSOF THE PREVIOUS VOLUMES

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2015 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW SAWINSKI. Email: z.sawinski@ibe.edu.pl. Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (since 2011)

ZBIGNIEW SAWINSKI. Email: z.sawinski@ibe.edu.pl. Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (since 2011) ZBIGNIEW SAWINSKI Educational Research Institute Gorczewska 8 PL-01-180 Warsaw Poland Phone: +48 22 24 17 101 webpage: www.ibe.edu.pl Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie. Studia Socjologiczne TOM 4. Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki, Agaty Zygmunt. pod redakcją

Górnośląskie. Studia Socjologiczne TOM 4. Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki, Agaty Zygmunt. pod redakcją Górnośląskie Studia Socjologiczne Seria Nowa TOM 4 pod redakcją Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki, Agaty Zygmunt Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor naczelny: Wojciech Świątkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland

Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland 2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014 The head of the grant: Associate Professor Ewa Ziemba, Post The

Bardziej szczegółowo

ETNOGRAFIA POLSKA XXVII. Zeszyt 1

ETNOGRAFIA POLSKA XXVII. Zeszyt 1 ETNOGRAFIA POLSKA XXVII Zeszyt 1 POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT HISTORII KULTURY MATERIALNEJ ETNOGRAFIA POLSKA XXVII Zeszyt 1 WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW GDANSK ŁÓDŹ ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

The Methodology of Science

The Methodology of Science AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR zimowy NAZWA PRZEDMIOTU/ Metodologia nauki NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(34) 2014 Publishing House of Wrocław University of Economics Wrocław 2014 Copy-editing: Agnieszka Flasińska Layout: Barbara Łopusiewicz Proof-reading: Barbara

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz Spis publikacji akademickich / List of academic publications dr hab. Krzysztof Klincewicz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Faculty of Management, University of Warsaw List updated: September

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROS!YCH 3(78)/2012

EDUKACJA ustawiczna DOROS!YCH 3(78)/2012 EDUKACJA ustawiczna DOROS!YCH 3(78)/2012 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Wspó!praca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 150/2010

Prakseologia Nr 150/2010 Prakseologia Nr 150/2010 TRE!" NUMERU OD REDAKCJI 5 JUBILEUSZ PRAKSEOLOGII Ryszard Banajski 150 TOMÓW PRAKSEOLOGII 11 Wojciech Gasparski PRAKSEOLOGIA WARIACJE NA TEMAT... 25!RÓD"A KRYZYSU FINANSOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Intelligent Information Systems 2001

Intelligent Information Systems 2001 Intelligent Information Systems 2001 Advances in Soft Computing Editor-in-chief Prof. Janusz Kacprzyk Systems Research Institute Polish Academy of Sciences ul. Newelska 6 01-447 Warsaw, Poland E-mail:

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave 1 2014 March Curriculum Vitae Katarzyna Leszczyńska AGH University of Science and Technology The Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Anthropology e-mail: kaleszcz@agh.edu.pl leszczynska.katarzyna@gmail.com

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowa w latach 1980-2014.

Działalność naukowa w latach 1980-2014. Tadeusz Piotrowski Działalność 1980-2014 str z 19 Tadeusz Piotrowski Działalność naukowa w latach 1980-2014 Spis treści Działalność publikacyjna PUBLIKACJE WYDRUKOWANE ORYGINALNE I PUBLIKACJE ZWARTE 1

Bardziej szczegółowo

Frame, J.D., 1999, Building Project Management Competence, Jossey-Bass Inc. Publisher, San Francisco. Gardner, W., Martinko, M. 1996, Using the MBTI

Frame, J.D., 1999, Building Project Management Competence, Jossey-Bass Inc. Publisher, San Francisco. Gardner, W., Martinko, M. 1996, Using the MBTI BIBLIOGRAFIA Adair, J. 2001, Budowanie zespołu, Wydawnictwo Studio Emka, Adamiec, M., Kożusznik, B. 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-Inspirator, Akade, Kraków. Allport, G.W. 1966, Traits

Bardziej szczegółowo

Książki zakupione w ramach zadania nr 1 pt. Otwarcie i realizacja kierunku Transport dostępne w bibliotece (stan na dzień 07.06.

Książki zakupione w ramach zadania nr 1 pt. Otwarcie i realizacja kierunku Transport dostępne w bibliotece (stan na dzień 07.06. Książki zakupione w ramach zadania nr 1 pt. Otwarcie i realizacja kierunku Transport dostępne w bibliotece (stan na dzień 07.06.2011) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tytuł, Autor, Wydawnictwo Aircraft engineering

Bardziej szczegółowo

Czestochowa University of Technology Faculty of Management

Czestochowa University of Technology Faculty of Management Czestochowa University of Technology Faculty of Management Al. Armii Krajowej 19, paw. B 42-200 Częstochowa Poland www.zim.pcz.pl 1 Faculty of Management is a part of Czestochowa University of Technology.

Bardziej szczegółowo

Maciej Karwowski, PhD Curriculum Vitae

Maciej Karwowski, PhD Curriculum Vitae 1 Maciej Karwowski, PhD Curriculum Vitae (actualized January 2015) Date of birth: September 8th 1979 Field: Education Affiliation: Academy of Special Education / Department of Educational Sciences / Creative

Bardziej szczegółowo

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT Ewa Nowak Ph. D. Lublin, June the 30 th, 2014 Department of Journalism Political Science Faculty Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Plac litewski 3 20-080 Lublin Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014 1 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU 1993 2013 Nowy Sącz 2014 2 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

HALINA FILIPOWICZ TENURE- TRACK AND TENURED POSITIONS HELD

HALINA FILIPOWICZ TENURE- TRACK AND TENURED POSITIONS HELD HALINA FILIPOWICZ Department of Slavic Languages and Literature University of Wisconsin- Madison 1220 Linden Dr., Madison, WI 53706 Tel.: (608) 238-3261, 262-3498; fax: (608) 265-2814 hfilipow@wisc.edu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(25) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2014 Rada Naukowa Przewodnicząca Rady Naukowej Dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH, prof. Pol. Śl., Politechnika

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra

University of Zielona Góra University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK SOCIOLOGY Academic Year 2009/2010 European Credit Transfer System ECTS PART ONE About the Faculty 1.1. Faculty

Bardziej szczegółowo

Congress of Young IT Scientists

Congress of Young IT Scientists Congress of Young IT Scientists International conference 6th edition Miedzyzdroje, Poland 22-24 September 2011 2 Organizator Sejmiku Młodych Informatyków (Organizator) Organizatorami cyklicznej konferencji

Bardziej szczegółowo

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Publikacje w roku 2008 1. Zarządzanie PWE Warszawa 2008 2. MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet 2008 3. Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [ed] Information Science Reference,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PROJEKTOWE W KONTEKCIE NOWYCH TECHNOLOGII BUDOWLANYCH NEW BUILDING TECHNOLOGIES AND DESIGN PROBLEMS

PROBLEMY PROJEKTOWE W KONTEKCIE NOWYCH TECHNOLOGII BUDOWLANYCH NEW BUILDING TECHNOLOGIES AND DESIGN PROBLEMS KOMISJA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY O/PAN W KRAKOWIE SEKCJA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ INSTYTUT PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO POLISH ACADEMY OF SCIENCES CRACOW BRANCH

Bardziej szczegółowo

ETNOGRAFIA POLSKA LII 1 2/2008 ETNOGRAFIA POLSKA LII 1 2 INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ETNOGRAFIA POLSKA LII 1 2/2008 ETNOGRAFIA POLSKA LII 1 2 INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ETNOGRAFIA POLSKA LII 1 2 ETNOGRAFIA POLSKA INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK Indeks 325953 (VAT 0%) PL ISSN 0071-1861 LII 1 2/2008 INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo