Ksiądz Karol Jan KICYŁA / Father Charles John KICYŁA biografia / biography

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ksiądz Karol Jan KICYŁA / Father Charles John KICYŁA biografia / biography"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI / CONTENTS Ksiądz Karol Jan KICYŁA / Father Charles John KICYŁA biografia / biography... 1 Ksiądz Karol Jan KICYŁA / Father Charles John KICYŁA fotografie / images... 3 Rodzina / Family inne fotografie / other images Ksiądz Karol Jan KICYŁA / Father Charles John KICYŁA biografia / biography Autor / author: p. Roman Wójcicki, Sądowa Wisznia, Galicyja / Mr. Roman Wójcicki, Sądowa Wisznia, Galicia Na podstawie opracowania Księża w Sądowej Wiszni i dekanacie wiszeńskim Urodzony w Wójkowicach, ok. 45 km na wschód od Przemyśla i ok. 65 km na zachód od Lwowa, w parafii Stojańce, ówcześnie w diecezji przemyskiej. Syn Wawrzyńca i Marii. Miał liczne rodzeństwo, m.in. braci Józefa, Leszka, siostry Zofię, Wiktorię, Helenę, Katarzynę, Marię. Wychował się i uczył w rodzinnej wiosce. Studia teologiczne rozpoczął w seminarium duchownym w Przemyślu, ale skończył, jak się wydaje, w seminarium w Krakowie, w archidiecezji krakowskiej, gdzie przeniósł się z niewiadomych powodów, i tam, VI.1938 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako motto wybrał cytat z Ewangelii św. Jana: łac. Ego sum vitis vos palmites Sine me nihil potestis facere J 15, 5 pl. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami Beze Mnie nic nie możecie uczynić Mszę św. prymicyjną odprawił w VII.1938 r. w rodzinnej parafii, w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Stojańcach, wiosce oddalonej o ok. 4 km od rodzinnych Wójkowic. W 1939 r. otrzymał, jak się wydaje, skierowanie do parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Straconej k. Bielska Białej (dziś część tego miasta), w archidiecezji krakowskiej. II wojna światowa i okupacja niemiecka plany te zrewidowała. Bielsko-Biała znalazła się w części diecezji krakowskiej przyłączonej bezpośrednio do Niemiec. Natomiast pozostała część archidiecezji znalazła się w zarządzanym przez okupanta niemieckiego tzw. niem. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete (pl. Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich), czyli Generalnym Gubernatorstwie, i okazała się niedostępna. Przeniesiony został więc do parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, w należącej do metropolii krakowskiej diecezji częstochowskiej, gdzie posługiwał jako wikariusz. I.2015 Based on Sądowa Wisznia and Sądowa Wisznia deanery s priests Born in Wójkowice, c. 45 km to the east from Przemyśl, and c. 65 km to the west from Lviv, in Stojańce parish, then in Przemyśl diocese. Son of Lawrence and Mary. Had many siblings, including brothers Joseph and Leshek, sisters Sophie, Victoria, Helen, Catherine, Mary. Childhood and school years spent in Wójkowice. Theological studies started in Przemyśl Theological Seminary but completed, it seems, in Cracow Seminary, in Cracow archdiocese where he moved for unknown reasons. There, in VI.1938, was ordained a Catholic priest. As a motto he choose quote from st John: Lat. Ego sum vitis vos palmites Sine me nihil potestis facere J 15, 5 Eng. I am the vine, ye [are] the branches Without me ye can do nothing His first Holy Mass he said in VII.1938 in family parish, in Holy Mary of Mount Carmel church in Stojańce, the village c. 4 km from Wójkowice. In 1939 he was nominated, it seems, a vicar of Our Lady of Consolation parish in Stracona n. Bielsko- Biała (today part of that city), in Cracow archdiocese. The outbreak of the II World War and start of German occupation intervened, however. Bielsko-Biała was incorporated into German while the rest of Cracow archdiocese found itself in German-governed Germ. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete (Eng. General Governorate for the occupied Polish lands). Thus Bielsko-Biała was virtually cut off from the heart of diocese. He was therefore moved as vicar to Holy Trinity parish in Bogdanów n. Piotrków Trybunalski, in Częstochowa diocese (belonging to Cracow archdiocese). There he ministered till at least IX Probably in 1944 was arrested by the Germans. On 12.VII.1944 was transported from Piotrków Try- parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 1

2 Tam posługiwał jeszcze w IX.1943 r. Aresztowany przez Niemców najprawdopodobniej został w 1944 r. 12.VII.1944 r. przetransportowany został z Piotrkowa Trybunalskiego do jednego z obozów koncentracyjnych w ramach kompleksu Groß-Rosen. Być może niewolniczo pracował w kamieniołomie granitu w samym Groß-Rosen, a może w jednej z dziesiątek filii obozu, przy tajnych nie rozszyfrowanych nawet do dnia dzisiejszego konstrukcjach w Górach Sowich. Tam, w 1944 r. lub w 1945 r., został zamordowany. Istnieją też przesłanki, iż 19.X.1944 r. został skazany przez niemiecki sąd w Radomiu za przynależność do tajnych organizacji i posiadanie broni na karę śmierci i tego samego dnia zamordowany w zbiorowym mordzie 30 Polaków w Piotrkowie Trybunalskim. Część Polaków zamieszkujących rodzinne strony, Wójkowice, Stojańce, opuściła je już latem 1944 r., wraz z uciekającymi przed Rosjanami Niemcami. Większość pozostałych wyjechała w VII.1945 r. Ostatnia grupa wyjechała w VI.1946 r. zabierając ze sobą CUDOWNY OBRAZ MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ, zwany także MATKĄ BOŻĄ ŁASKAWĄ i MATKĄ BOŻĄ STOJANIECKĄ. Żywotna społeczność polska przestała istnieć. Zesłańcy osiedlili się w kilku miejscowościach zachodniej Polski: Bychowie, Dobroszycach, Radziądzu, Powidzku (tam trafiła CUDOWNA MATKA BOŻA SZKAPLERZNA z Stojańców), Tyńcu nad Ślęzą, Smogorzewie. Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel ponad 400-letni, modrzewiowy, z dobudówką murowaną z pocz. XX w. (wówczas kościół służył wielu sąsiednim polskim wioskom: Słabasz, Królin, Wołostków, Zawadów, Wójkowice, Sanniki) Rosjanie przekształcili w magazyn kołchozowy, w którym trzymano części zapasowe do maszyn rolniczych, zboże W 1992 r. kościół w Stojańcach zabytek klasy zerowej, acz jako taki nie uznawany przez Ukrainę został zwrócony nielicznym pozostałym we wiosce Polakom. Wykonano prowizoryczny remont. W sobotę 18.VII.1992 r. świątynia została ponownie poświęcona przez bpa lwowskiego, ks. Rafała Kiernickie-go, w asyście 17 księży z woj. lwowskiego i z Polski. Jeden z byłych parafian parafii Stojańce, p. Bronisław Górniak, obecnie mieszkaniec Głubczyc, wykonał kopię CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ i przekazał JĄ odrodzonej parafii Stojańce Obecnie w Wójkowicach, przed II wojną zamieszkibunalski to one of the camps of Groß-Rosen complex of concentration camps. Probably slaved at the granite quarry in Groß-Rosen itself or, possibly, in one of tens of camps sub-camps slaving at unknown even today construction in Owl Mountains. There in 1944 or 1945 he perished. Other sources indicate that on 19.X.1944 he might have been accused of membership of clandestine organization and weapons possession and sentenced to death by a German court in Radom. The same day he was supposed to be executed in a mass murder of 30 Poles in Piotrków Trybunalski. Large group of the Poles living in his homeland n. Wój-kowice left their abodes in the summer of 1944, together with the withdrawing Germans. Most left in VII The last group left in VI.1946 taking with the MIRACULOUS PAINTING OF OUR LADY OF THE SCA-PULAR, called also OUR LADY OF GRACES and OUR LADY OF STOJAŃCE. The long history of the Polish presence there ended tragically. The exiles settled in a few villages in the western Poland, Bychowo, Dobroszyce, Radziądz, Powidzko (MIRACULOUS PAINTING OF OUR LADY OF THE SCAPULAR from Stojańce found its new home), Tyniec on Ślęza river, Smogorzewo. The Holy Mary of Mount Carmel church at least 400 years old, wooden (built from larch tree), with a brick outhouse from beginning of XX century (it served then many local Polish villages, such as Słabasz, Królin, Wołostków, Zawadów, Wójkowice, Sanniki) was turned by the Russians into a kolkhoz warehouse, where farming machinery spare parts and wheat were stocked In 1992 Stojańce church world class historical monument, yet not recognised as such by Ukrainians was given back to the few remaining Poles. A temporary repairs of the devastated building were made and on Saturday 18.VII.1992 Lviv bishop, Mgr Raphael Kiernicki, with 17 priests from Lviv diocese and Poland in assist, rededicated the church. One the former parishioners of Stojańce, Mr Bronislaus Górniak, now living in Głubczyce made a copy of the MIRACULOUS PAINTING OF OUR LADY OF THE SCAPULAR and handed IT over to the reborn Stojańce parish Today in Wójkowice where before II World War almost 100% of inhabitants were Poles now there are none. The church in Stojańce is being used by Franciscan OFM fathers from Sądowa Wisznia. In services max. 7 faithful participate (in1920 there were 20) parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 2

3 wanych niemalże w 100% przez Polaków, dziś nie ma żadnego. Natomiast kościół w Stojańcach obsługiwany jest przez oo. franciszkanów OFM z Sądowej Wiszni. W nabożeństwach bierze udział max. 7 wiernych (w 1992 r. było ich ponad 20) ks. Karol Jan / Fr Charles John KICYŁA - biografia/biography Ksiądz Karol Jan KICYŁA / Father Charles John KICYŁA fotografie / images ks. Karol Jan KICYŁA lata , Bogdanów Fr Charles John KICYŁA , Bogdanów parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 3

4 ks. Karol Jan KICYŁA lata 1930., kleryk Fr Charles John KICYŁA 1930s, seminarian Dom rodzinny, Wójkowice Family house, Wójkowice parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 4

5 Po lewej: ojciec, Wawrzyniec KICYŁA w wojsku austriackim ( ?), z NN On the left: father, Lawrence KICYŁA in Austrian uniform ( ?), with NN Rodzina ks. Karola Jana KICYŁY, Wójkowice z tyłu: brat Józef i siostra Wiktoria siedzą: siostra Zofia, ojciec Wawrzyniec, NN (prawd. nauczycielka, Czerwińska?), matka Maria, ks. Karol z przodu: NN, NN, siostra Helena, siostra Maria, NN Fr Charles John KICYŁA s family, Wójkowice at the back: brother Joseph, sister Victoria sitting: sister Sophy, father Lawrence, NN (prob. Czerwińska?, local teacher), mother Mary, Fr Charles in front: NN, NN, sister Helena, sister Maria, NN parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 5

6 ks. Karol Jan KICYŁA, z rodziną Wójkowice Fr Charles John KICYŁA, with family Wójkowice Drugi z prawej: ks. Karol Jan KICYŁA 1930., czasy kleryckie, Przemyśl? Second from the right: fr Charles John KICYŁA 1930s, seminarian, Przemyśl? parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 6

7 Pierwszy z prawej: ks. Karol Jan KICYŁA 1930., czasy kleryckie, wizyta w Krakowie First from the right: fr Charles John KICYŁA 1930s, seminarian, trip to Cracow ks. Karol Jan KICYŁA na wycieczce w górach Fr Charles John KICYŁA mountain trip parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 7

8 1930., czasy kleryckie 1930s, seminarian ks. Karol Jan KICYŁA 1930., czasy kleryckie, odwiedziny w Wójkowicach Fr Charles John KICYŁA 1930s, seminarian, visit in Wójkowice Obrazek pamiątkowy ze święceń kapłańskich ks. Karola Jana KICYŁY VI-VII.1938, Kraków Stojańce źródło: krewni ks. Kicyły w Polsce Fr Charles John KICYŁA ordination s commemorative card VI-VII.1938, Cracow Stojańce source: Fr Kicyła relatives in Poland parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 8

9 Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Stojańcach Holy Mary of Mount Carmel church, Stojańce parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 9

10 Cudowny obraz MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ, Stojańce-Powidzko Miraculous painting of OUR LADY OF THE SCAPULAR, Stojańce-Powidzko parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 10

11 ks. Karol Jan KICYŁA, prymicje VII.1938, Stojańce Fr Charles John KICYŁA, First Mass VII.1938, Stojańce ks. Karol Jan KICYŁA, z rodziną Prymicje, VII.1938, Wójkowice Stojańce obok ks. Karola: ojciec Wawrzyniec i matka Maria inni: siostry Helena, Maria, Wiktoria, członkowie rodziny, sąsiedzi, nauczycielka Fr Charles John KICYŁA, with family First Mass, VII.1938, Wójkowice Stojańce By Fr Charles side: father Lawrence and mother Mary Others: sisters Helen, Mary, Victoria, members of the family, neighbours, teacher parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 11

12 ks. Karol Jan KICYŁA, Bogdanów , Pierwsza Komunia św., chłopcy Fr Charles John KICYŁA, Bogdanów , First Communion, boys ks. Karol Jan KICYŁA, Bogdanów , Pierwsza Komunia św., dziewczęta Fr Charles John KICYŁA, Bogdanów , First Communion, girls parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 12

13 ks. Karol Jan KICYŁA, z dziećmi, Bogdanów , uroczystości odpustowe Fr Charles John KICYŁA, with children, Bogdanów , patron saint celebrations parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 13

14 ks. Karol Jan KICYŁA, IX.1943, Bogdanów źródło: krewni ks. Kicyły w Polsce Fr Charles John KICYŁA, IX.1943, Bogdanów source: Fr Kicyła relatives in Poland Kościół parafialny pw. Przenajświętszej Trójcy, Bogdanów Holy Trinity parish church, Bogdanów parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 14

15 Tablica pomordowanych w II wojnie światowej parafian Pierwszy na liście ks. Karol Jan KICYŁA Kościół parafialny pw. Przenajświętszej Trójcy, Bogdanów Commemorative plaque to parish victims of the II World War First on the list Fr Charles John KICYŁA Holy Trinity parish church, Bogdanów Pamiątkowy kamień, obóz koncentracyjny Groß-Rosen szósty na liście ks. Karol Jan KICYŁA źródło: img.iap.pl, Polanin, nr 4, X-XII.2008 Commemorative stone, Groß-Rosen concentration camp first on the list Fr Charles John KICYŁA source: img.iap.pl, Polanin, nr 4, X-XII.2008 parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 15

16 Rodzina / Family inne fotografie / other images Rodzeństwo ks. Karola Jana KICYŁY, Wójkowice Fr Charles John KICYŁA siblings, Wójkowice Podczas Mszy św. prymicyjnej ks. Karola Jana KICYŁY, VII.1938, Stojańce during First Mass of Fr Charles John KICYŁA, VII.1938, Stojańce parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 16

17 Siostra ks. Karola Jana KICYŁY, Wiktoria ( ), z siostrami Marią i Heleną Fr Charles John KICYŁA s sister, Victoria ( ), with Mary and Helen, two other sisters Siostry ks. Karola Jana KICYŁY, Maria i Helena Fr Charles John KICYŁA s sisters, Mary and Helen parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 17

18 siostry ks. Karola Jana KICYŁY Na drzewie: Wiktoria Kicyła Zakrawacz (ur. 21.V.1921), żona Władysława Zakrawacz ( ), Po lewej: Zofia Kicyła, NN, NN Fr Charles John KICYŁA s sisters On the tree: Victoria Kicyła Zakrawacz (b. 21.V.1921), Vladislaus Zakrawacz s ( ) wife, On the left: Sophie Kicyła, NN, NN Siostry ks. Karola Jana KICYŁY Pierwsza z lewej: Zofia (pracowała u księdza we Lwowie) NN, NN Fr Charles John KICYŁA s sisters First from the left: Sophie (worked at the rectory in Lviv) NN, NN parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 18

19 Hania NN z Zawadowa lub Wójkowic, w stroju regionalnym Hana NN from Zawadów or Wójkowice, in regional costume parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 13 marca 2015 r. strona / page - 19

Ostromecko cztery pory roku

Ostromecko cztery pory roku Ostromecko cztery pory roku stromecko O cztery pory roku Ostromecko four seasons of the year Szanowni Państwo Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Ostromecku stała się dla Bydgoszczy ogromnym wyzwaniem.

Bardziej szczegółowo

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE 2 SEPTEMBER 26, 2010 ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH Parafia jest prowadzona przez Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo Our parish is staffed by the Vincentian Fathers Rev. Marek Sobczak

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Powódź w Polsce Zniszczony przez powódź obraz z głównego ołtarza w kościele w wiosce Wola Rogowska

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Powódź w Polsce Zniszczony przez powódź obraz z głównego ołtarza w kościele w wiosce Wola Rogowska B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. K. Jarnuszkiewicz Powódź

Bardziej szczegółowo

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly * Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: w j. polskim: sobota - 19:00; niedziela - 7:30; 10:15; 11:30, 13:00 (dzieci), 20:00 w j. angielskim: sobota - 17:30; niedziela -

Bardziej szczegółowo

Forum - October 2011 - Page 2

Forum - October 2011 - Page 2 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216 883 2828 www.polishcenterofcleveland.org October 2011, No.10/112 Październik 2011, Nr 10/112 POLISH-AMERICAN Our President Joseph Fornal honored The Polish-American

Bardziej szczegółowo

JEWS OF OŚWIĘCIM ŻYDZI W OŚWIĘCIMIU

JEWS OF OŚWIĘCIM ŻYDZI W OŚWIĘCIMIU 1 ŻYDZI W OŚWIĘCIMIU Oświęcim położony jest na geograficznej i kulturowej granicy pomiędzy Śląskiem i Małopolską, gdzie przez wieki, ziemie polskie przenikały wpływy czeskie i niemieckie, nadając temu

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JUNE 12, 2011 PENTECOST SUNDAY. Photo by Romuald Gluch

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JUNE 12, 2011 PENTECOST SUNDAY. Photo by Romuald Gluch ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JUNE 12, 2011 PENTECOST SUNDAY Photo by Romuald Gluch Page Two Pentecost Sunday June 12, 2011 Mass Intentions MONDAY

Bardziej szczegółowo

Joseph F Gomoszynski/Józef Gomoszyński

Joseph F Gomoszynski/Józef Gomoszyński Joseph F Gomoszynski/Józef Gomoszyński Profile supplied by and copyright of Morag T. Fyfe Profil opracowany przez Morag T. Fyfe, chroniony prawami autorskimi Joseph F Gomoszynski c1813-1845 Józef F. Gomoszyński

Bardziej szczegółowo

Gaszowice. Gaszowice Sumina. Bogunice. Bogunice. 923 Adamowice. Adamowice. Raszczyce. Raszczyce. Markowice. Markowice. Brzeźnica. Brzeźnica.

Gaszowice. Gaszowice Sumina. Bogunice. Bogunice. 923 Adamowice. Adamowice. Raszczyce. Raszczyce. Markowice. Markowice. Brzeźnica. Brzeźnica. w w w. p o w i at ra c i b o rs k i. p l 5 417 417 14 11 Pawłów Pawłów 1 Żerdziny Żerdziny 15 Krzanowice Krzanowice 1 7 915 915 9 41 41 Bieńkowice Bieńkowice 4 5 15 6 9 9 Babice Babice Nędza Nędza 10 Manor

Bardziej szczegółowo

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE 2 APRIL 25, 2010 ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH Parafia jest prowadzona przez Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo Our parish is staffed by the Vincentian Fathers Rev. Marek Sobczak CM

Bardziej szczegółowo

Saint Camillus. The Voice from. 40th Anniversary of Ordination to the Priesthood. 1974 2014 40-Lecie Święceń Kapłańskich. Pastor Rev.

Saint Camillus. The Voice from. 40th Anniversary of Ordination to the Priesthood. 1974 2014 40-Lecie Święceń Kapłańskich. Pastor Rev. St. Camillus Rectory 5426 S. Lockwood Ave. Chicago, IL 60638 tel. (773) 767-8183 www.stcamilluschicago.org Of ice hours: Monday & Wednesday 9:00 AM 8:00 PM Tuesday, Thursday & Friday 9:00 6:00 PM The Voice

Bardziej szczegółowo

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska 1 Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska nasza mała ojczyzna jest zamknięta od północy Pasmem Wygiełzowskim, będącym częścią Gór Świętokrzyskich; od wschodu Sandomierszczyzną;

Bardziej szczegółowo

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 School: 3330 N. Lockwood

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com S Page Two Palm Sunday April 13, 2014 Mass Intentions The sanctuary lamps this week are lit for: Rose and Ann Coco Jozef Sikon Jr. MONDAY April 14, 2014 8:00 AM Abbatiello and

Bardziej szczegółowo

Szlak Orlich Gniazd. Przewodnik. Guidebook

Szlak Orlich Gniazd. Przewodnik. Guidebook Szlak Orlich Gniazd Przewodnik Guidebook Związek Gmin Jurajskich Związek Gmin Jurajskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

July 2015 Lipiec 2015

July 2015 Lipiec 2015 July 2015 Lipiec 2015 St. Stanislaus Kostka Parish 1413 North 20th Street Saint Louis, MO 63106 314.421.5948 www.saintstan.org Office Hours / Biuro Czynne Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 9:00 a.m. -

Bardziej szczegółowo

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook Spis treści Contents I. MIASTO OLEŚNICA Historia i zabytki

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

Fifth Sunday in Ordinary Time February 8, 2015

Fifth Sunday in Ordinary Time February 8, 2015 Fifth Sunday in Ordinary Time February 8, 2015 Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev. James Heyd Resident - Ext. 31 Mrs. Eva Panczyk School Principal

Bardziej szczegółowo

of the St. Valentine s Polish National Catholic Church

of the St. Valentine s Polish National Catholic Church Volume 4-2015 February (N o. 2) of the St. Valentine s Polish National Catholic Church 127 King Street, Northampton, MA 01060 Phone: (413)584-0133 www.stvalentinespncc.com PARISH DIRECTORY Pastor Fr. Adam

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor 1914 2014 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie

Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie 2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 Phone (773) 235-3575 Fax (773) 235-3810 e mail: sthelen@archchicago.org www.sthelenparish.net 23rd SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 4, 2011 XXIII Niedziela Zwykła,

Bardziej szczegółowo

Listopad 2013. November 2013 PARISH STAFF. 1413 North 20th Street Saint Louis, MO 63106 Phone: 314.421.5948 Fax: 314.588.

Listopad 2013. November 2013 PARISH STAFF. 1413 North 20th Street Saint Louis, MO 63106 Phone: 314.421.5948 Fax: 314.588. Listopad 2013 November 2013 PARISH STAFF 1413 North 20th Street Saint Louis, MO 63106 Phone: 314.421.5948 Fax: 314.588.8688 Website: www.saintstan.org Sunday Homilies: www.saintstan.org/homilies Office

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor 1914 2014 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Eighteenth Sunday in Ordinary Time

Eighteenth Sunday in Ordinary Time Eighteenth Sunday in Ordinary Time August 9, 2015 Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev. Mariusz Manka Associate Pastor Ex. 36 Rev. James Heyd Resident

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. Frà Andrew Bertie

B I U L E T Y N. Frà Andrew Bertie B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ AUTOR NATALIA TSARKOVA Jego

Bardziej szczegółowo

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 01. 2009 CZCZĄC WŁASNĄ PRZESZŁOŚĆ, WZRASTAMY KU PRZYSZŁOŚCI

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 01. 2009 CZCZĄC WŁASNĄ PRZESZŁOŚĆ, WZRASTAMY KU PRZYSZŁOŚCI Saint Louis Polish R. C. Parish (Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 01. 2009 CZCZĄC WŁASNĄ PRZESZŁOŚĆ, WZRASTAMY KU PRZYSZŁOŚCI HONORING OUR PAST AND GROWING TOWARDS OUR FUTURE

Bardziej szczegółowo

Poles who rescued Jews w czasie Zag ady Recalling Forgotten pami ci

Poles who rescued Jews w czasie Zag ady Recalling Forgotten pami ci Poles who rescued Jews Polacy ratujàcy ydówduring the Holocaust w czasie Zag ady Recalling Forgotten Przywracanie History pami ci Chancellery Kancelaria of the President Prezydenta of the Republic Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo