Instrucja obsługi. NOVITUS Insignia POS Q-1200 / Q-1500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrucja obsługi. NOVITUS Insignia POS Q-1200 / Q-1500"

Transkrypt

1 Instrucja obsługi NOVITUS Insignia POS Q-1200 / Q-1500

2 TRADEMARK Intel, Pentium and MMX są zarejestrowanymi znakami towarowymi Intel Corporation. Microsoft and Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. 2

3 Bezpieczeństwo Informacje dotyczące bezpieczeństwa uŝytowania 1. W celu wyłącznienia urządzenia naleŝy uŝyć przycisu włącz/wyłącz a następnie wyjąć wtyczę kabla zasilającego ze źródła zasilania. 2. NaleŜy zapoznać się z niniejszą instrucją obsługi oraz zachować ją w bezpiecznym miejscu. 3. NaleŜy zwracać uwagę na wszelie oznaczenia dotyczące bezpiecznego uŝytowania znajdujące się na urządzeniu. 4. Nie naleŝy korzystać z urządzenia w miejscu gdzie będzie ono naraŝone na kontat z cieczami. 5. Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnej podstawie. Upadek urządzenia moŝe spowodować jego uszkodzenie bądź zniszczenie. 6. Urządzenie wyposaŝone jest w odpowiednie otwory wentylacyjne. Podczas instalacji i urzytowania naleŝy zwrócić szczególną uwagę, by otwory wentylacyjne nie zostały zasłonięte. Zasłonięcie otworów wentylacyjnych lub ograniczenie do nich dostępu powietrza moŝe spowodować przegrzanie urządzenia czego skutiem moŝe być jego niewłaściwe funkcjonowanie lub trwałe uszodzenie. Urządzenie nie powinno być instalowane i urzytkowane w pobliŝu źródeł ciepła. 7. Urządzenie moŝe być zasilane wyłącznie z sieci odpowiadającej normom wsazanym na urządzeniu. 8. NaleŜy zwrócić szególną uwagę na połoŝenie przewodu zasilającego. Nie moŝe on znajdować się w miejscu, gdzie nataŝony będzie na wyrwanie z gniazda zasilającego bądź przerwanie. 9. Nie naleŝy umieszczać jaich kolwiek części lub przedmiotów wewnątrz urządzenia. Nie naleŝy spoŝywać napojów w pobliŝu urządzenia. SYMBOL Urządzenie jest zgodne z dyretywą Unii Europejskiej 2004/108/EC dotyczącą ompatybilności eletromagnetycznej oraz dyretywą 2006/95/EC dotyczącą niskiego napięcia. FCC Urządzenie jest zgodne z wymogami rozdziału 15 zasad FCC. UŜytkowanie podlega następującym warunom: (1) Urządzenie nie moŝe powodować Ŝadnego niekorzystnego wpływu. (2) Urządzenie jest podatne na niekorzystny wpływ, nawet mogący powodować jego nieprawidłowe działanie lub uszodzenie. 3

4 BATERIE LITOWE Istnieje ryzyko wybuchu w przypadu nieprawidłowej instalacji baterii. Bateria moŝe być wymieniona tylo i wyłącznie na identyczną lub o identycznych parametrach jak bateria zainstalowana w urządzeniu przez producenta. Wymianę baterii powinien przeprowadzać wyłącznie przeszolony pracowni serwisu. SYMBOL WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC) dyretywa unijna dotycząca kolecjonowania oraz przetwórstwa urządzeń eletrycznych i eletronicznych oraz ich komponentów. Znak przekreślonego kosza informuje, iŝ po zakończeniu uŝytowania urządzenia nie moŝe ono być wyrzucone razem z innymi odpadami. Urządzenie musi być oddane do instytucji zajmującej się kolekcjonowaniem oraz przetwórstwem tego typu urządzeń. Pamiętaj! Oddanie urządzenia do instytucji zajmującej się kolekcjonowaniem oraz przetwórstwem tego typu urządzeń pomoaga chronić środowiso naturalne. W celu uzysania informacji o najbliŝszym puncie przyjęć zuŝytego sprzętu elektornicznego naleŝy skontaktowac się ze sprzedawcą lub odpowienim wydziałem władz lokalnych. 4

5 5

6 Spis treści 1. Zawartość opaowania Wyposarzenie standardowe Wyposarzenie opcjonalne Wygląd urządzenia Widok z przodu Widok z boku Widok z tyłu Widok ze spodu Widok portów I/O Instalacja sterowników Lista sterowniów Instalacja sterowników chipset'u Instalacja sterowników portów USB Instalacja sterowników Wi-Fi Instalacja sterowników karty graficznej Instalacja sterowników ekranu dotykowego Instalacja sterowników audio Instalacja sterowniów sieci LAN10/100Mb Instalacja urządzeń peryferyjnych Czytnik kart magnetycznych Szuflada kasowa Wymiana komponentów Wymiana dysku twardego Wymiana czytnika CF (opcjonalny) Wymiana płyty głównej lub portów I/O Wymiana płyty inwertera lub płyty ekranu dotykowego Specyfikacja Ustawienia przełączników Konektory Przełączniki Definicje PIN Ustawienia BIOS BIOS Setup Utility BIOS Setup W przypadu problemów Menu główne BIOS

7 1. Zawartość opaowania Wyjmij urządzenie z kartonu oraz wypełniaczy zabezpieczających na czas transportu. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy: 1.1. Wyposarzenie standardowe a. Płyta CD ze sterowniami b. Urządzenie c. Kabel zasilający d. Instrukcja obsługi 1.2. Wyposarzenie opcjonalne a. Czytnik kart magnetycznych b. Wyświetlacz klienta LCD / VFD c. Drugi eran LCD o przekątnych 7", 8.4", 10.4", 12.1" 7

8 2. Wygląd urządzenia 2.1. Widok z przodu czytnik MSR Dioda Włącz / Wyłącz 2.2. Widok boczny Wychylenie 65 ~ -25 Otwory wentylacyjne Miejsce na wyświetlacz Podstawa 8

9 2.3. Widok z tyłu Panel portów I/O 2.4. Widok od spodu Gumowe podkładki Otwory montarzowe VESA 9

10 2.5. Panel portów I/O LAN Line in Line out USB (4) 2-gi VGA DC Jack Szuflada kasowa COM (4) LPT WAśNE: KaŜdy z portów COM - max 500 ma 10

11 3. Instalacja sterowników 3.1. Lista sterowników Folder/Plik <CD>:\POS360_B78.htm <CD>:\COMMON\INTEL\Chipset <CD>:\COMMON\INTEL\USB 20 <CD>:\COMMON\INTEL\VGA\i85x <CD>:\COMMON\POS_Touch <CD>:\COMMON\Ac97_codec\Realtek\ALC202A <CD>:\COMMON\Lan_driver\R8139_810x <CD>:\COMMON/Wireless_LAN/802.11abg/UNEX_CM10/ Win2K_XP/DV Opis Lista sterowników B78 Sterowniki chipset'u Sterowniki USB Sterowniki VGA Sterowniki dotyku Sterowniki audio Sterowniki LAN 10/100Mb Sterowniki Wi-Fi PoniŜszy opis dotyczy instalacji na urządzeniu z systemem operacyjnym MS Windows 2000 lub MS Windows XP 3.2. Instalacja sterowników chipset'u a. Kliknij dwukrotnie infinst_enu_ b. Kliknij Next (Dalej) 11

12 c. Zapoznaj się a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej d. Kliknij Next (Dalej) e. Kliknij Finish (Zakończ) i uruchom ponownie urządzenie 12

13 3.3. Instalacja sterowników USB 2.0 OS Wymagania USB 2.0 Windows XP Windows 2000 Windows 98SE/Me Windows 98 (Retail) Linux sterowniki USB 2.0 dostarczone w Service Pack 1 (SP1) for Windows XP, dostępne przez Windows Update. sterowniki USB 2.0 dostarczone w Service Pack 4 (SP4) for Windows XP, dostępne przez Windows Update. sterowniki USB 2.0 dostępne na Intel developer site. Firmy instalujące urządzenia powinny skontaktować się z Oranqe Ware. Urzytkownicy powinni zwrócić się do bezpośredniego sprzedawcy. JeŜeli sterownii USB 2.0 nie są dostępne, porty będą dzaiłały jako USB 1.1 wsparcie dla USB 2.0 dostępne w kernel lub późniejszych wersjach a. Kliknij prawym przyciskiem na ekranie i wybierz WŁAŚCIWOŚCI b. Wybierz SPRZĘT MENADśER URZĄDZEŃ we właściwościach systemu c. Wybierz INNE URZĄDZENIA kontroler USB WŁAŚCIWOŚCI 13

14 d. Wybierz "URZĄDZENIE AKTUALIZACJA STEROWNIKÓW e. Kliknij Next (Dalej) f. Wybierz Szukaj właściwych następnie kliknij Next (Dalej) g. Wybierz WskaŜ lokalizację następnie kliknij Next (Dalej) h. Wybierz sterownik poprzez wskazanie Browse (Szukaj) następnie OK w celu zatwierdzenia i. Kliknij Next (Dalej) 14

15 j. Kliknij Finish (Zakończ) i uruchom ponownie urządzenie k. Gotowe 3.4. Instalacja sterowników Wi-Fi Instalacja sterowników sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest wymagana wyłącznie w przypadku urządzeń wyposarzonych fabrycznie we wspomniane urządzenie. Aby zainstalować odpowiednie sterowniki z płyty instalacyjnej naleŝy wybrać: MiniPCI IEEE802.11a/b/g Wireless LAN UNEX CM10 a następnie wskazać właściwy system operacyjny zainstalowany na urządzeniu Instalacja sterowników grafiki (VGA) a. Kliknij na Win2K_XP b. Wybierz v

16 c. Wybierz win2k_xp z v d. Kliknij Next (Dalej) e. Kliknij Next (Dalej) f. Zapoznaj się a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej g. Wybierz Yes, I want to restart my computer now i potwierdź poprzez Finish" 16

17 3.6. Instalacja sterowników ekranu dotykowego a. Kliknij dwukrotnie na Setup on the b. Kliknij Next (Dalej) c. Kliknij Next (Dalej) d. Wybierz Install the software automatically a następnie Next (Dalej) e. Zapoznaj się a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej f. Kliknij Next (Dalej) 17

18 g. Kliknij Next (Dalej) h. Wybierz USB a następnie Next (Dalej) i. Kliknij Next (Dalej) j. Wybierz Continue Anyway k. Kliknij Finish (Zakończ) l. Kliknij OK w celu ponownego uruchomienia urządzenia 18

19 3.7. Instalacja sterowników audio a. Wybierz A3.71 b. Kliknij dwukrotnie na wdm_a371 c. Kliknij Next (Dalej) d. Kliknij Next (Dalej) e. Kliknij Finish (Zakończ) 19

20 3.8. Instalacja sterowników LAN 10/100Mb a. Kliknij dwukrotnie Setup" b. Kliknij Finish (Zakończ) c. Kliknij OK w celu ponownego uruchomienia urządzenia 20

21 4. Instalacja urządzeń peryferyjnych 4.1. Instalacja czytnika kart magnetycznych MSR W dowolnej chwili po zakupie istnieje moŝliwość rozbudowy funcjonalności Państwa urządzenia poprzez zainstalowanie czytnia kart magnetycznych. a. Odręć śruby zaznaczone na zdjęciu powyŝej b. Podłącz czytnik za pomocą kabla c. Umieść czytnik jak na zdjęciu powyŝej i przykręć śrubami 21

22 4.2. Instalacja szuflady kasowej Do POS Q-1200 / Q-1500 Istnieje moŝliwość zainstalowania szuflady kasowej Schemat Pin 6 1 Pin Signal 1 GND 2 DOUT bit0 3 DIN bit0 4 12V / 19V 5 DOUT bit1 6 GND Rejestr kontrolerów szuflady kasowej Kontroler szuflady kasowej korzysta z adresów I/O w celu sterowania pracą szuflady Register Location: 4B8h Attribute: Read / Write Size: 8bit BIT BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 Attribute Reserved Reserved Reserved Read Reserved Write Write Reserved X X X X X Reserved Cash Drawer DOUT bit1 pin output control Cash Drawer DOUT bit0 pin output control Cash Drawer DIN bit0 pin input status Reserved Bit 7: Reserved. Bit 6: Reserved. Bit 5: Reserved. Bit 4: Cash Drawer DIN bit0 pin input status. = 1: the Cash Drawer closed or no Cash Drawer. = 0: the Cash Drawer opened. Bit 3: Reserved. Bit 2: Cash Drawer DOUT bit0 pin output control. = 1: Opening the Cash Drawer = 0: Allow closing the Cash Drawer 22

23 Bit 1: Cash Drawer DOUT bit1 pin output control. = 1: Opening the Cash Drawer = 0: Allow closing the Cash Drawer Bit 0: Reserved Przykład komend kontrolnych szuflady kasowej W DOS lub Windows98 sorzystaj z programu Debug.EXE Komenda Szuflada kasowa O 4B8 04 Opening O 4B8 00 Allow to closing Set the I/O address 4B8h bit2 =1 for opening the Cash Drawer by DOUT bit0 pin control. Set the I/O address 4B8h bit2 = 0 to allow closing Cash Drawer. Komenda Szuflada kasowa I 4B8 Check status The I/O address 4B8h bit4 =1 means the Cash Drawer is closed or no Cash Drawer. The I/O address 4B8h bit4 =0 means the Cash Drawer is open. 23

24 5. Wymiana komponentów UWAGA! Wymiany komponentów moŝe być wykonywana wyłącznie przez uprawnionego pracownika serwisu. Dokonywanie napraw samodzielnie moŝe spowodować uszkodzenie sprzętu oraz uszczerbkiem lub utratą zdrowia i Ŝycia! 5.1. Wymiana dysku twardego a. Odręć śruby umieszczone na przednim panelu b. Rozłącz kabel IDE dysku twardego c. Wykręć 4 śruby mocujące podkład dysku twardego d. Wykręć 4 śruby mocujące dysk twardy 24

25 5.2. Wymiana czytnika kart CF (opcja) a. Odręć śruby umieszczone na przednim panelu b. Rozłącz kabel IDE następnie odkręć 3 śruby mocujące czytni CF 5.3. Wymiana płyty głównej lub portów I/O a. Zwolnij klipsy mocujące b. Rozłącz przewody (5) IDE, LVDS, Inverter, touch, VFD c. Wyręć śruby znajdujące się po obydwu bokach podstawy urządzenia d. Unieś górną część urządzenia 25

26 e. Wykręć śruby mocujące f. Rozłącz przewód wyłącznika g. Wykręć śruby (4), następnie wysuń płytę główną w kierunku jak zaznaczono na zadjęciu 5.4. Wymiana płyty inwertera lub płyty eranu dotykowego Wykonaj czynności opisane w puntach 5.1(a), 5.2(a)(b) a. Usuń zaślepki jak pokazano na zdjęciu powyŝej b. Wykręć śruby (6 po 3 z kaŝdej strony) 26

27 c. Wykręć śruby mocujące (4) następnie oddziel tylną pokrywę od ekranu d. Wykręć śruby (2) i rozłącz przewody (3) e. Wykręć śruby (2) i rozłącz przewody (2) 27

28 6. Specyfikacja Płyta główna Procesor CPU Chipset Pamięć RAM Panel LCD B78 Intel Celeron M ULV 1GHz Intel 852GM + ICH4 SO-DIMM 512MB DDR RAM, max 1GB Przekątna 12.1"TFT 15" TFT Rozdzielczość 800 x 600 / 1024 x x 768 Ekran dotykowy rezystancyjny Kąty wychylenia -25 ~ 65 Storage Dysk HDD Flash Memory Rozszerzenia 2.5" 40GB Compact Flash (Type I&II) Mini-PCI Socket 1 Porty I / O USB Serial/COM LPT LAN (10 / 100) 4 (V2.0) 4 x COM ports RJ-45 connectors (COM1 standard RS-232; COM2 RS232/422/485 selectable by jumper; COM3 & COM4 pin 9 with 5V or 12V power by jumper) 1 x D-sub 25-pin connector 1 x RJ45 2 gi VGA 1 Szuflada kasowa Line-in 1 Line-out 1 Kontrolery Przycisk włącz/wyłącz 1 Dioda LED 1 Zasilanie 1 x RJ-11 (12V or 19V ) by jumper Zasilacz zewnętrzny 90W (DC 19V) Wymiary 308 X 265 X 325mm 385 X 265 X 384mm (S x G x W) 28

29 Peryferia Wyświetlacz klienta VFD lub LCD Czytnik kart mag. 3 ścieŝkowy ( RS-232 (COM6) / PS2 ) 2 gi ekran 7", 8.4", 10.4" lub 12.1" LCD Otoczenie Temperatura praca 5 C ~ 35 C ( 41 F ~ 95 F ) Temperatura składowanie -20 C ~ 55 C (-4 F ~ 140 F) Wilgotność praca 20% - 80% RH bez kondensacji Wilgotność składowanie 20% - 85% RH bez ondensacji Systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista, WEPOS, XP Embedded, XP Professional for Embedded, WIN 2000/NT

30 7. Ustawienia przełączników Płyta główna B78 30

31 7.1. Konektory Konektor Funkcja Konektor Funkcja CN1 Audio Line Out IDE1 Primary IDE Connector CN2 Audio Line In PRN1 Parallel Port CN13 COM5 for Touch PWR1 +19V Power Adapter CN15 CPU FAN Connector RJ11_1 Cash Drawer Connector CN16 Hardware Reset RJ45_1 LAN (On Board) CN18 USB2 RJ45_2 COM1, COM2, COM3, COM4 CN19 LCD Interface USB1 USB3, USB4 Connector CN20 Inverter Connector USB2 USB5, USB6 CN21 Card Reader Connector 7.2. Przełączniki CMOS Operation Mode Function CMOS Normal JP8 N/C CMOS Reset 1-2 Aby wyczyścić CMOS: 1) Odłącz urządzenie od zasilania 2) Otwórz obudowę 3) Zmień ustawienia przełącznika JP8 z N/C na ) Odczekaj 60 sekund 5) Przywróć wyjściowe ustawienia przełącznika JP8 6) Zamknij obudowę 7) Podłącz zasilanie Power Mode Setting Function ATX Power JP6 N/C AT Power Ustawienia zasilania szuflady kasowej Voltage JP4 +12V 1-2 Not used V Ustawienia zasilania COM3 & COM 4 Function JP3 COM3 PIN10_RI

32 COM3 PIN10_+5V 3-4 COM3 PIN10_+12V 5-6 COM4 PIN10_RI 7-8 COM4 PIN10_+5V 9-10 COM4 PIN10_+12V Ustawienia czytnika kart CF Function Docking On Board JP11 (1-2) N/C 1-2 JP11 (3-4) N/C Ustawienia ID LCD JP7 Panel LVDS Rozdzielczość 0= Short; 1= Open # Bits Channel x Single x Single x Single Obsługiwane panele x Dual AU 17" / 19" x Single AU G121SN01 Sharp 12 LQ121S1LLG41 CHI MEI N121X5-L03) XGA CHI MEI G121X1-L01) XGA AU G150XG01 XGA IDTech IAXG02L5 XGA LTA121C250F-01 AU M150XN07 V1 SHARP LQ150X1LGN1 SHARP LQ150X1LGN2 AU M150XN07 V.2 AU G150XG03 V.0 24bit Sharp LQ150X1LG55 24bit Sharp LQ150X1LG45 24bit x Single Torisan 12.1 L5S30548P X Single Reserved X Single Sharp 12 LQ121S1LLG X Single SVA150XG10TB 32

33 Ustawienia COM2 RS232 / 485 / 422 Function RS232 RS485 RS422 JP9 (1-2) JP9 (3-4) V V JP9 (4-6) V JP9 (5-7) V JP9 (7-8) V JP9 (9-10) V JP10 (1-2) V JP10 (3-4) V JP10 (5-6) JP10 (7-8) JP10 (9-10) JP10 (11-12) V V V V Note: OPEN SHORT 7.3. Definicje PIN CN4: Konektor głośnik + mikrofon Pin 1 AMP_ORL Pin 2 GND Pin 3 GND Pin 4 AMP_ORR Pin 5 GND Pin 6 MIC1 CN9: Konektor CD-IN Pin 1 CDIN_L Pin 2 CDIN_REF Pin 3 CDIN_R Pin 4 CDIN_REF CN11: Konektor zasilania dysku HDD 3.5" Pin 1 +12V Pin 2 GND Pin 3 GND Pin 4 +5V 33

34 CN13: COM5 Pin 1 DCD# Pin 2 RX# Pin 3 TX# Pin 4 DTR# Pin 5 GND Pin 6 DSR# Pin 7 RTS# Pin 8 CTS# Pin 9 RI Pin 10 +5V CN15: Konektor chłodzenia CPU Pin 1 +5V Pin 2 Feedback Pin 3 GND CN18: USB 2 Pin 1 +5V_USB1 Pin 2 USB20_R_P1 Pin 3 USB20_R_P1+ Pin 4 GND CN19: Interfejs LVDS Pin 1 LVDS_B0+ Pin 2 LVDS_A3+ Pin 3 LVDS_B0- Pin 4 LVDS_A3- Pin 5 GND Pin 6 GND Pin 7 LVDS_B1+ Pin 8 LVDS_CLKA+ Pin 9 LVDS_B1- Pin 10 LVDS_CLKA- Pin 11 GND Pin 12 GND Pin 13 LVDS_B2+ Pin 14 LVDS_A2+ Pin 15 LVDS_B2- Pin 16 LVDS_A2- Pin 17 GND Pin 18 GND Pin 19 LVDS_B3+ Pin 20 LVDS_A1+ Pin 21 LVDS_B3- Pin 22 LVDS_A1- Pin 23 GND Pin 24 GND Pin 25 LVDS_CLKB+ Pin 26 LVDS_A0+ Pin 27 LVDS_CLKB- Pin 28 LVDS_A0- Pin 29 GND Pin 30 GND Pin 31 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD Pin 33 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD Pin 35 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD Pin 37 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD Pin 39 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD 34

35 CN20: Konektor inwertera Pin 1 +12V_INV Pin 2 +12V_INV Pin 3 +12V_INV Pin 4 +12V_INV Pin 5 Back-Light Enable Pin 6 N/C Pin 7 N/C Pin 8 Back-Light Enable Pin 9 GND Pin 10 GND Pin 11 GND Pin 12 GND CN21: Konektor czytnika kart Pin 1 +5V Pin 2 +5V Pin 3 KDATA_SIO_TO_MSR Pin 4 KDATA_SIO_TO_MSR Pin 5 KDATA_MSR_TO_GFINGER Pin 6 KCLK_MSR_TO_GHINGER Pin 7 RS232_6_RX# Pin 8 RS232_6_TX# Pin 9 RS232_6_CTS# Pin 10 RS232_6_RTS# Pin 11 KB_EN Pin 12 GND Pin 13 USB20_MSR_P0+ Pin 14 USB20_MSR_P0- Pin 15 GND CN22: Konektor wentylacji urządzenia Pin 1 +5V Pin 2 Feedback Pin 3 GND CN23: Konektor IrDA Pin 1 +5V Pin 2 IRDA_RX Pin 3 IRDA_TX Pin 4 GND RJ45_2: COM1(Pin1~10), COM2 RJ232 (Pin11~20) Pin 1 N/C Pin 2 RS232_1_DCD# Pin 3 RS232_1_DSR# Pin 4 RS232_1_RX# Pin 5 RS232_1_RTS# Pin 6 RS232_1_TX# Pin 7 RS232_1_CTS# Pin 8 RS232_1_DTR# Pin 9 GND Pin 10 RS232_1_RI Pin 11 N/C Pin 12 RS232_2_DCD# Pin 13 RS232_2_DSR# Pin 14 RS232_2_RX# Pin 15 RS232_2_RTS# Pin 16 RS232_2_TX# Pin 17 RS232_2_CTS# Pin 18 RS232_2_DTR# Pin 19 GND Pin 20 RS232_2_RI RJ45_2: COM2 RS485 (Pin11~20) Pin 11 N/C Pin 12 RS485_TXRX- Pin 13 N/C Pin 14 RS485_TXRX+ 35

36 Pin 15 N/C Pin 16 N/C Pin 17 N/C Pin 18 N/C Pin 19 GND Pin 20 N/C RJ45_2: COM2 RS422 (Pin11~20) Pin 11 N/C Pin 12 RS422_TX- Pin 13 N/C Pin 14 RS422_TX+ Pin 15 N/C Pin 16 RS422_RX+ Pin 17 N/C Pin 18 RS422_RX- Pin 19 GND Pin 20 N/C Przewód portu COM RJ45 na DB9 RJ45 DB9 Pin Pin 2 Pin 1 Pin 3 Pin 6 Pin 4 Pin 2 Pin 5 Pin 7 Pin 6 Pin 3 Pin 7 Pin 8 Pin 8 Pin 4 Pin 9 Pin 5 Pin 10 Pin 9 36

37 RJ45_2: COM3(Pin21~30), COM4(Pin31~40) Pin 21 N/C Pin 22 RS232_3_DCD# Pin 23 RS232_3_DSR# Pin 24 RS232_3_RX# Pin 25 RS232_3_RTS# Pin 26 RS232_3_TX# Pin 27 RS232_3_CTS# Pin 28 RS232_3_DTR# Pin 29 GND Pin 30 RS232_3_RI Pin 31 N/C Pin 32 RS232_4_DCD# Pin 33 RS232_4_DSR# Pin 34 RS232_4_RX# Pin 35 RS232_4_RTS# Pin 36 RS232_4_TX# Pin 37 RS232_4_CTS# Pin 38 RS232_4_DTR# Pin 39 GND Pin 40 RS232_4_RI JP1: Port VGA Pin 1 GND Pin 2 CRT_R Pin 3 GND Pin 4 CRT_G Pin 5 GND Pin 6 CRT_B Pin 7 GND Pin 8 CRT_HSYNC Pin 9 GND Pin 10 CRT_VSYNC JP2: Zasilanie VGA Pin Pin 2 GND Pin Pin 4 GND 37

38 8. Ustawienia BIOS 8.1. BIOS Setup Utility Wszystkie ustawienia urządzenia zapisane są w BIOS. Podczas pierwszego uruchomienia ustawienia powinny zostać w nim zdefiniowane. W przypadku zmiany ustawień naleŝy ponownie zapisać je w BIOS. Aby wejść do BIOS niezbędna jest klawiatura komputerowa Ustawienia BIOS 1. Włącz urządzenie 2. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz DEL 3. Wyświetlone zostanie menu główne BIOS 4. JeŜeli zostało ustawione hasło, naleŝy je teraz wprowadzić 8.3. W przypadku problemów JeŜeli po zmianie ustawień BIOS pojawią sie problemy z pracą urządzenia naleŝy wejść ponownie w ustawienia BIOS a nastepnie wybrać ustawienia fabryczne (Load Optimized Defaults) 8.4. Menu główne BIOS Wygląd okna głównego BIOS przedstawia poniŝsza ilustracja. Przemieszczanie pomiędzy poszczególnymi rozdziałami dokonuje się za pomocą strzałek. Wybór za pomocą lawisza ENTER lub zgodnie z wyświetlonymi informacjami. UWAGA: PoniŜsza ilustracja przedstawia menu główne BIOS wersji B78FV10.BIN. JeŜeli na Twoim urządzeniu została zainstalowana inna wersja BIOS, wygląd okna moŝe się nieco róŝnić. 38

39 Standard CMOS Features Podstawowa konfiguracja urządzenia Advanced BIOS Features Zaawansowana konfiguracja urządzenia Advanced Chipset Features Funkcje wykorzystywane w celu zmiany wartości chipset'u Integrated Peripherals Konfiguracja zintegrowanych urządzeń peryferyjnych Power Management setup Zarządzanie poborem energii PnP/PCI Configurations Obsługa konfiguracji Plug & Play oraz PCI PC health status Informacje systemowe: temperatura procesora, szybość wentylatorów, napięcie, etc Load Optimized Defaults Przywracanie ustawień fabrycznych Set Supervisor Password Ustawienia i konfiguracja hasła osoby zarządzającej Set Password Ustawienia i konfiguracja hasła ogólnego Save & exit setup Zmiana i zapamiętanie ustawień pamięci CMOS Exit without saving Wyjście bez zapamiętania dokonanych zmian 39

40 40

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex Wprowadzenie Nie narażać karty PU013 na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia dołączenie dwóch portów szeregowych i portu równoległego do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 8/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-320 informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM Instrukcja obsługi DS-33003 Cechy i zalety Zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus, Revision 2.3 Obsługa 2 x portów szeregowych UART Prostota Plug and Play Automatyczny

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Urządzenie może być konfigurowane przy użyciu Internet Explorera 6.x lub wyższego DCS-5300G Bezprzewodowa kamera internetowa IP z ruchomą głowicą Zanim zaczniesz Musisz posiadać następujące elementy: Windows

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

pozwoliło na wyeliminowanie problemów znanych z wcześniejszych konstrukcji płyt głównych (AT). Wyeliminowano lub ograniczono problemy z:

pozwoliło na wyeliminowanie problemów znanych z wcześniejszych konstrukcji płyt głównych (AT). Wyeliminowano lub ograniczono problemy z: Elementy specyfikacji ATX Rozkład elementów płyty głównej. Ścisłe określenie położenia niektórych elementów: o CPU o RAM o Gniazd rozszerzeń o Wyjść kontrolerów FDD, IDE pozwoliło na wyeliminowanie problemów

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Ogólne Specyfikacja Przegląd Główne napięcia i zabezpieczenia Certyfikaty bezpieczeństwa 5

SPIS TREŚCI. 1. Ogólne Specyfikacja Przegląd Główne napięcia i zabezpieczenia Certyfikaty bezpieczeństwa 5 Instrukcja SPIS TREŚCI 1. Ogólne 3 2. Specyfikacja 3 2.1 Przegląd 3 2.2 Główne napięcia i zabezpieczenia 4 2.3 Certyfikaty bezpieczeństwa 5 3. Zawartość opakowania 5 4. Konfiguracja kabli 5 4.1 Opcje podłączenia

Bardziej szczegółowo

Best Connectivity. UA0042 Adapter USB2.0 na port szeregowy. Instrukcja szybkiej instalacji

Best Connectivity. UA0042 Adapter USB2.0 na port szeregowy. Instrukcja szybkiej instalacji Best Connectivity UA0042 Adapter USB2.0 na port szeregowy Instrukcja szybkiej instalacji PL Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI

2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI 2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI Instrukcja obsługi DS-33040-1 Cechy i zalety Zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus, Revision 2.3 Obsługa 2 x portów szeregowych UART Dodaje do systemu jeden

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA DA-70200-1 Podręcznik użytkownika Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA 1. Własności Obsługuje nadajnik SATA z widmem rozproszonym Obsługuje własność SATA II asynchronicznego odzyskiwania sygnału (Hot Plug) Zgodny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

BIOS i BIOS SETUP. Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej

BIOS i BIOS SETUP. Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej BIOS i BIOS SETUP Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej 1 BIOS - definicja BIOS (ang. Basic Input/Output System - podstawowy system wejścia-wyjścia) to zapisany w pamięci stałej, inny dla

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /9 strona 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Opracowanie: www.alstor.com.pl maj 2005 Spis treści 1. Wymagania systemowe 2. Bezpieczeństwo 3. Instalacja urządzenia 4. Podłączenie 5. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

NWD-170N. Szybki start. Bezprzewodowa karta CardBus n. Wersja Wydanie 1

NWD-170N. Szybki start. Bezprzewodowa karta CardBus n. Wersja Wydanie 1 NWD-170N Bezprzewodowa karta CardBus 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-170N to bezprzewodowa karta sieciowa do laptopa. Listę wymagań systemowych podano na stronie

Bardziej szczegółowo

PCTV/ PCTV Pro Skrócona instrukcja instalacji

PCTV/ PCTV Pro Skrócona instrukcja instalacji PCTV/ PCTV Pro Skrócona instrukcja instalacji Zawartość zestawu Przydatne informacje Pełny opis instalacji i informacje dotyczące pracy z kartą znaleźć można na dostarczonej wraz z nią płytce. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

45-75 - 90 cm V-TABLE 55

45-75 - 90 cm V-TABLE 55 45-75 - 90 cm V-TABLE 55 V-TABLE to multimedialny stół dotykowy. O jego kształcie, rozmiarze czy kolorze decydujesz sam adekwatnie do miejsca, w którym chcesz go postawić i funkcji, jakie ma spełniać.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu Komputer PC M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Nazwa produktu Producent Klasa produktu Typ obudowy komputera Typ zainstalowanego procesora Częstotliwość procesora Częstotliwość szyny FSB Pojemność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Połączenia. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Połączenia. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Karta umożliwia dołączenie czterech portów USB i dwóch portów FireWire do

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo