Instrucja obsługi. NOVITUS Insignia POS Q-1200 / Q-1500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrucja obsługi. NOVITUS Insignia POS Q-1200 / Q-1500"

Transkrypt

1 Instrucja obsługi NOVITUS Insignia POS Q-1200 / Q-1500

2 TRADEMARK Intel, Pentium and MMX są zarejestrowanymi znakami towarowymi Intel Corporation. Microsoft and Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. 2

3 Bezpieczeństwo Informacje dotyczące bezpieczeństwa uŝytowania 1. W celu wyłącznienia urządzenia naleŝy uŝyć przycisu włącz/wyłącz a następnie wyjąć wtyczę kabla zasilającego ze źródła zasilania. 2. NaleŜy zapoznać się z niniejszą instrucją obsługi oraz zachować ją w bezpiecznym miejscu. 3. NaleŜy zwracać uwagę na wszelie oznaczenia dotyczące bezpiecznego uŝytowania znajdujące się na urządzeniu. 4. Nie naleŝy korzystać z urządzenia w miejscu gdzie będzie ono naraŝone na kontat z cieczami. 5. Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnej podstawie. Upadek urządzenia moŝe spowodować jego uszkodzenie bądź zniszczenie. 6. Urządzenie wyposaŝone jest w odpowiednie otwory wentylacyjne. Podczas instalacji i urzytowania naleŝy zwrócić szczególną uwagę, by otwory wentylacyjne nie zostały zasłonięte. Zasłonięcie otworów wentylacyjnych lub ograniczenie do nich dostępu powietrza moŝe spowodować przegrzanie urządzenia czego skutiem moŝe być jego niewłaściwe funkcjonowanie lub trwałe uszodzenie. Urządzenie nie powinno być instalowane i urzytkowane w pobliŝu źródeł ciepła. 7. Urządzenie moŝe być zasilane wyłącznie z sieci odpowiadającej normom wsazanym na urządzeniu. 8. NaleŜy zwrócić szególną uwagę na połoŝenie przewodu zasilającego. Nie moŝe on znajdować się w miejscu, gdzie nataŝony będzie na wyrwanie z gniazda zasilającego bądź przerwanie. 9. Nie naleŝy umieszczać jaich kolwiek części lub przedmiotów wewnątrz urządzenia. Nie naleŝy spoŝywać napojów w pobliŝu urządzenia. SYMBOL Urządzenie jest zgodne z dyretywą Unii Europejskiej 2004/108/EC dotyczącą ompatybilności eletromagnetycznej oraz dyretywą 2006/95/EC dotyczącą niskiego napięcia. FCC Urządzenie jest zgodne z wymogami rozdziału 15 zasad FCC. UŜytkowanie podlega następującym warunom: (1) Urządzenie nie moŝe powodować Ŝadnego niekorzystnego wpływu. (2) Urządzenie jest podatne na niekorzystny wpływ, nawet mogący powodować jego nieprawidłowe działanie lub uszodzenie. 3

4 BATERIE LITOWE Istnieje ryzyko wybuchu w przypadu nieprawidłowej instalacji baterii. Bateria moŝe być wymieniona tylo i wyłącznie na identyczną lub o identycznych parametrach jak bateria zainstalowana w urządzeniu przez producenta. Wymianę baterii powinien przeprowadzać wyłącznie przeszolony pracowni serwisu. SYMBOL WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC) dyretywa unijna dotycząca kolecjonowania oraz przetwórstwa urządzeń eletrycznych i eletronicznych oraz ich komponentów. Znak przekreślonego kosza informuje, iŝ po zakończeniu uŝytowania urządzenia nie moŝe ono być wyrzucone razem z innymi odpadami. Urządzenie musi być oddane do instytucji zajmującej się kolekcjonowaniem oraz przetwórstwem tego typu urządzeń. Pamiętaj! Oddanie urządzenia do instytucji zajmującej się kolekcjonowaniem oraz przetwórstwem tego typu urządzeń pomoaga chronić środowiso naturalne. W celu uzysania informacji o najbliŝszym puncie przyjęć zuŝytego sprzętu elektornicznego naleŝy skontaktowac się ze sprzedawcą lub odpowienim wydziałem władz lokalnych. 4

5 5

6 Spis treści 1. Zawartość opaowania Wyposarzenie standardowe Wyposarzenie opcjonalne Wygląd urządzenia Widok z przodu Widok z boku Widok z tyłu Widok ze spodu Widok portów I/O Instalacja sterowników Lista sterowniów Instalacja sterowników chipset'u Instalacja sterowników portów USB Instalacja sterowników Wi-Fi Instalacja sterowników karty graficznej Instalacja sterowników ekranu dotykowego Instalacja sterowników audio Instalacja sterowniów sieci LAN10/100Mb Instalacja urządzeń peryferyjnych Czytnik kart magnetycznych Szuflada kasowa Wymiana komponentów Wymiana dysku twardego Wymiana czytnika CF (opcjonalny) Wymiana płyty głównej lub portów I/O Wymiana płyty inwertera lub płyty ekranu dotykowego Specyfikacja Ustawienia przełączników Konektory Przełączniki Definicje PIN Ustawienia BIOS BIOS Setup Utility BIOS Setup W przypadu problemów Menu główne BIOS

7 1. Zawartość opaowania Wyjmij urządzenie z kartonu oraz wypełniaczy zabezpieczających na czas transportu. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy: 1.1. Wyposarzenie standardowe a. Płyta CD ze sterowniami b. Urządzenie c. Kabel zasilający d. Instrukcja obsługi 1.2. Wyposarzenie opcjonalne a. Czytnik kart magnetycznych b. Wyświetlacz klienta LCD / VFD c. Drugi eran LCD o przekątnych 7", 8.4", 10.4", 12.1" 7

8 2. Wygląd urządzenia 2.1. Widok z przodu czytnik MSR Dioda Włącz / Wyłącz 2.2. Widok boczny Wychylenie 65 ~ -25 Otwory wentylacyjne Miejsce na wyświetlacz Podstawa 8

9 2.3. Widok z tyłu Panel portów I/O 2.4. Widok od spodu Gumowe podkładki Otwory montarzowe VESA 9

10 2.5. Panel portów I/O LAN Line in Line out USB (4) 2-gi VGA DC Jack Szuflada kasowa COM (4) LPT WAśNE: KaŜdy z portów COM - max 500 ma 10

11 3. Instalacja sterowników 3.1. Lista sterowników Folder/Plik <CD>:\POS360_B78.htm <CD>:\COMMON\INTEL\Chipset <CD>:\COMMON\INTEL\USB 20 <CD>:\COMMON\INTEL\VGA\i85x <CD>:\COMMON\POS_Touch <CD>:\COMMON\Ac97_codec\Realtek\ALC202A <CD>:\COMMON\Lan_driver\R8139_810x <CD>:\COMMON/Wireless_LAN/802.11abg/UNEX_CM10/ Win2K_XP/DV Opis Lista sterowników B78 Sterowniki chipset'u Sterowniki USB Sterowniki VGA Sterowniki dotyku Sterowniki audio Sterowniki LAN 10/100Mb Sterowniki Wi-Fi PoniŜszy opis dotyczy instalacji na urządzeniu z systemem operacyjnym MS Windows 2000 lub MS Windows XP 3.2. Instalacja sterowników chipset'u a. Kliknij dwukrotnie infinst_enu_ b. Kliknij Next (Dalej) 11

12 c. Zapoznaj się a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej d. Kliknij Next (Dalej) e. Kliknij Finish (Zakończ) i uruchom ponownie urządzenie 12

13 3.3. Instalacja sterowników USB 2.0 OS Wymagania USB 2.0 Windows XP Windows 2000 Windows 98SE/Me Windows 98 (Retail) Linux sterowniki USB 2.0 dostarczone w Service Pack 1 (SP1) for Windows XP, dostępne przez Windows Update. sterowniki USB 2.0 dostarczone w Service Pack 4 (SP4) for Windows XP, dostępne przez Windows Update. sterowniki USB 2.0 dostępne na Intel developer site. Firmy instalujące urządzenia powinny skontaktować się z Oranqe Ware. Urzytkownicy powinni zwrócić się do bezpośredniego sprzedawcy. JeŜeli sterownii USB 2.0 nie są dostępne, porty będą dzaiłały jako USB 1.1 wsparcie dla USB 2.0 dostępne w kernel lub późniejszych wersjach a. Kliknij prawym przyciskiem na ekranie i wybierz WŁAŚCIWOŚCI b. Wybierz SPRZĘT MENADśER URZĄDZEŃ we właściwościach systemu c. Wybierz INNE URZĄDZENIA kontroler USB WŁAŚCIWOŚCI 13

14 d. Wybierz "URZĄDZENIE AKTUALIZACJA STEROWNIKÓW e. Kliknij Next (Dalej) f. Wybierz Szukaj właściwych następnie kliknij Next (Dalej) g. Wybierz WskaŜ lokalizację następnie kliknij Next (Dalej) h. Wybierz sterownik poprzez wskazanie Browse (Szukaj) następnie OK w celu zatwierdzenia i. Kliknij Next (Dalej) 14

15 j. Kliknij Finish (Zakończ) i uruchom ponownie urządzenie k. Gotowe 3.4. Instalacja sterowników Wi-Fi Instalacja sterowników sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest wymagana wyłącznie w przypadku urządzeń wyposarzonych fabrycznie we wspomniane urządzenie. Aby zainstalować odpowiednie sterowniki z płyty instalacyjnej naleŝy wybrać: MiniPCI IEEE802.11a/b/g Wireless LAN UNEX CM10 a następnie wskazać właściwy system operacyjny zainstalowany na urządzeniu Instalacja sterowników grafiki (VGA) a. Kliknij na Win2K_XP b. Wybierz v

16 c. Wybierz win2k_xp z v d. Kliknij Next (Dalej) e. Kliknij Next (Dalej) f. Zapoznaj się a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej g. Wybierz Yes, I want to restart my computer now i potwierdź poprzez Finish" 16

17 3.6. Instalacja sterowników ekranu dotykowego a. Kliknij dwukrotnie na Setup on the b. Kliknij Next (Dalej) c. Kliknij Next (Dalej) d. Wybierz Install the software automatically a następnie Next (Dalej) e. Zapoznaj się a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej f. Kliknij Next (Dalej) 17

18 g. Kliknij Next (Dalej) h. Wybierz USB a następnie Next (Dalej) i. Kliknij Next (Dalej) j. Wybierz Continue Anyway k. Kliknij Finish (Zakończ) l. Kliknij OK w celu ponownego uruchomienia urządzenia 18

19 3.7. Instalacja sterowników audio a. Wybierz A3.71 b. Kliknij dwukrotnie na wdm_a371 c. Kliknij Next (Dalej) d. Kliknij Next (Dalej) e. Kliknij Finish (Zakończ) 19

20 3.8. Instalacja sterowników LAN 10/100Mb a. Kliknij dwukrotnie Setup" b. Kliknij Finish (Zakończ) c. Kliknij OK w celu ponownego uruchomienia urządzenia 20

21 4. Instalacja urządzeń peryferyjnych 4.1. Instalacja czytnika kart magnetycznych MSR W dowolnej chwili po zakupie istnieje moŝliwość rozbudowy funcjonalności Państwa urządzenia poprzez zainstalowanie czytnia kart magnetycznych. a. Odręć śruby zaznaczone na zdjęciu powyŝej b. Podłącz czytnik za pomocą kabla c. Umieść czytnik jak na zdjęciu powyŝej i przykręć śrubami 21

22 4.2. Instalacja szuflady kasowej Do POS Q-1200 / Q-1500 Istnieje moŝliwość zainstalowania szuflady kasowej Schemat Pin 6 1 Pin Signal 1 GND 2 DOUT bit0 3 DIN bit0 4 12V / 19V 5 DOUT bit1 6 GND Rejestr kontrolerów szuflady kasowej Kontroler szuflady kasowej korzysta z adresów I/O w celu sterowania pracą szuflady Register Location: 4B8h Attribute: Read / Write Size: 8bit BIT BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 Attribute Reserved Reserved Reserved Read Reserved Write Write Reserved X X X X X Reserved Cash Drawer DOUT bit1 pin output control Cash Drawer DOUT bit0 pin output control Cash Drawer DIN bit0 pin input status Reserved Bit 7: Reserved. Bit 6: Reserved. Bit 5: Reserved. Bit 4: Cash Drawer DIN bit0 pin input status. = 1: the Cash Drawer closed or no Cash Drawer. = 0: the Cash Drawer opened. Bit 3: Reserved. Bit 2: Cash Drawer DOUT bit0 pin output control. = 1: Opening the Cash Drawer = 0: Allow closing the Cash Drawer 22

23 Bit 1: Cash Drawer DOUT bit1 pin output control. = 1: Opening the Cash Drawer = 0: Allow closing the Cash Drawer Bit 0: Reserved Przykład komend kontrolnych szuflady kasowej W DOS lub Windows98 sorzystaj z programu Debug.EXE Komenda Szuflada kasowa O 4B8 04 Opening O 4B8 00 Allow to closing Set the I/O address 4B8h bit2 =1 for opening the Cash Drawer by DOUT bit0 pin control. Set the I/O address 4B8h bit2 = 0 to allow closing Cash Drawer. Komenda Szuflada kasowa I 4B8 Check status The I/O address 4B8h bit4 =1 means the Cash Drawer is closed or no Cash Drawer. The I/O address 4B8h bit4 =0 means the Cash Drawer is open. 23

24 5. Wymiana komponentów UWAGA! Wymiany komponentów moŝe być wykonywana wyłącznie przez uprawnionego pracownika serwisu. Dokonywanie napraw samodzielnie moŝe spowodować uszkodzenie sprzętu oraz uszczerbkiem lub utratą zdrowia i Ŝycia! 5.1. Wymiana dysku twardego a. Odręć śruby umieszczone na przednim panelu b. Rozłącz kabel IDE dysku twardego c. Wykręć 4 śruby mocujące podkład dysku twardego d. Wykręć 4 śruby mocujące dysk twardy 24

25 5.2. Wymiana czytnika kart CF (opcja) a. Odręć śruby umieszczone na przednim panelu b. Rozłącz kabel IDE następnie odkręć 3 śruby mocujące czytni CF 5.3. Wymiana płyty głównej lub portów I/O a. Zwolnij klipsy mocujące b. Rozłącz przewody (5) IDE, LVDS, Inverter, touch, VFD c. Wyręć śruby znajdujące się po obydwu bokach podstawy urządzenia d. Unieś górną część urządzenia 25

26 e. Wykręć śruby mocujące f. Rozłącz przewód wyłącznika g. Wykręć śruby (4), następnie wysuń płytę główną w kierunku jak zaznaczono na zadjęciu 5.4. Wymiana płyty inwertera lub płyty eranu dotykowego Wykonaj czynności opisane w puntach 5.1(a), 5.2(a)(b) a. Usuń zaślepki jak pokazano na zdjęciu powyŝej b. Wykręć śruby (6 po 3 z kaŝdej strony) 26

27 c. Wykręć śruby mocujące (4) następnie oddziel tylną pokrywę od ekranu d. Wykręć śruby (2) i rozłącz przewody (3) e. Wykręć śruby (2) i rozłącz przewody (2) 27

28 6. Specyfikacja Płyta główna Procesor CPU Chipset Pamięć RAM Panel LCD B78 Intel Celeron M ULV 1GHz Intel 852GM + ICH4 SO-DIMM 512MB DDR RAM, max 1GB Przekątna 12.1"TFT 15" TFT Rozdzielczość 800 x 600 / 1024 x x 768 Ekran dotykowy rezystancyjny Kąty wychylenia -25 ~ 65 Storage Dysk HDD Flash Memory Rozszerzenia 2.5" 40GB Compact Flash (Type I&II) Mini-PCI Socket 1 Porty I / O USB Serial/COM LPT LAN (10 / 100) 4 (V2.0) 4 x COM ports RJ-45 connectors (COM1 standard RS-232; COM2 RS232/422/485 selectable by jumper; COM3 & COM4 pin 9 with 5V or 12V power by jumper) 1 x D-sub 25-pin connector 1 x RJ45 2 gi VGA 1 Szuflada kasowa Line-in 1 Line-out 1 Kontrolery Przycisk włącz/wyłącz 1 Dioda LED 1 Zasilanie 1 x RJ-11 (12V or 19V ) by jumper Zasilacz zewnętrzny 90W (DC 19V) Wymiary 308 X 265 X 325mm 385 X 265 X 384mm (S x G x W) 28

29 Peryferia Wyświetlacz klienta VFD lub LCD Czytnik kart mag. 3 ścieŝkowy ( RS-232 (COM6) / PS2 ) 2 gi ekran 7", 8.4", 10.4" lub 12.1" LCD Otoczenie Temperatura praca 5 C ~ 35 C ( 41 F ~ 95 F ) Temperatura składowanie -20 C ~ 55 C (-4 F ~ 140 F) Wilgotność praca 20% - 80% RH bez kondensacji Wilgotność składowanie 20% - 85% RH bez ondensacji Systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista, WEPOS, XP Embedded, XP Professional for Embedded, WIN 2000/NT

30 7. Ustawienia przełączników Płyta główna B78 30

31 7.1. Konektory Konektor Funkcja Konektor Funkcja CN1 Audio Line Out IDE1 Primary IDE Connector CN2 Audio Line In PRN1 Parallel Port CN13 COM5 for Touch PWR1 +19V Power Adapter CN15 CPU FAN Connector RJ11_1 Cash Drawer Connector CN16 Hardware Reset RJ45_1 LAN (On Board) CN18 USB2 RJ45_2 COM1, COM2, COM3, COM4 CN19 LCD Interface USB1 USB3, USB4 Connector CN20 Inverter Connector USB2 USB5, USB6 CN21 Card Reader Connector 7.2. Przełączniki CMOS Operation Mode Function CMOS Normal JP8 N/C CMOS Reset 1-2 Aby wyczyścić CMOS: 1) Odłącz urządzenie od zasilania 2) Otwórz obudowę 3) Zmień ustawienia przełącznika JP8 z N/C na ) Odczekaj 60 sekund 5) Przywróć wyjściowe ustawienia przełącznika JP8 6) Zamknij obudowę 7) Podłącz zasilanie Power Mode Setting Function ATX Power JP6 N/C AT Power Ustawienia zasilania szuflady kasowej Voltage JP4 +12V 1-2 Not used V Ustawienia zasilania COM3 & COM 4 Function JP3 COM3 PIN10_RI

32 COM3 PIN10_+5V 3-4 COM3 PIN10_+12V 5-6 COM4 PIN10_RI 7-8 COM4 PIN10_+5V 9-10 COM4 PIN10_+12V Ustawienia czytnika kart CF Function Docking On Board JP11 (1-2) N/C 1-2 JP11 (3-4) N/C Ustawienia ID LCD JP7 Panel LVDS Rozdzielczość 0= Short; 1= Open # Bits Channel x Single x Single x Single Obsługiwane panele x Dual AU 17" / 19" x Single AU G121SN01 Sharp 12 LQ121S1LLG41 CHI MEI N121X5-L03) XGA CHI MEI G121X1-L01) XGA AU G150XG01 XGA IDTech IAXG02L5 XGA LTA121C250F-01 AU M150XN07 V1 SHARP LQ150X1LGN1 SHARP LQ150X1LGN2 AU M150XN07 V.2 AU G150XG03 V.0 24bit Sharp LQ150X1LG55 24bit Sharp LQ150X1LG45 24bit x Single Torisan 12.1 L5S30548P X Single Reserved X Single Sharp 12 LQ121S1LLG X Single SVA150XG10TB 32

33 Ustawienia COM2 RS232 / 485 / 422 Function RS232 RS485 RS422 JP9 (1-2) JP9 (3-4) V V JP9 (4-6) V JP9 (5-7) V JP9 (7-8) V JP9 (9-10) V JP10 (1-2) V JP10 (3-4) V JP10 (5-6) JP10 (7-8) JP10 (9-10) JP10 (11-12) V V V V Note: OPEN SHORT 7.3. Definicje PIN CN4: Konektor głośnik + mikrofon Pin 1 AMP_ORL Pin 2 GND Pin 3 GND Pin 4 AMP_ORR Pin 5 GND Pin 6 MIC1 CN9: Konektor CD-IN Pin 1 CDIN_L Pin 2 CDIN_REF Pin 3 CDIN_R Pin 4 CDIN_REF CN11: Konektor zasilania dysku HDD 3.5" Pin 1 +12V Pin 2 GND Pin 3 GND Pin 4 +5V 33

34 CN13: COM5 Pin 1 DCD# Pin 2 RX# Pin 3 TX# Pin 4 DTR# Pin 5 GND Pin 6 DSR# Pin 7 RTS# Pin 8 CTS# Pin 9 RI Pin 10 +5V CN15: Konektor chłodzenia CPU Pin 1 +5V Pin 2 Feedback Pin 3 GND CN18: USB 2 Pin 1 +5V_USB1 Pin 2 USB20_R_P1 Pin 3 USB20_R_P1+ Pin 4 GND CN19: Interfejs LVDS Pin 1 LVDS_B0+ Pin 2 LVDS_A3+ Pin 3 LVDS_B0- Pin 4 LVDS_A3- Pin 5 GND Pin 6 GND Pin 7 LVDS_B1+ Pin 8 LVDS_CLKA+ Pin 9 LVDS_B1- Pin 10 LVDS_CLKA- Pin 11 GND Pin 12 GND Pin 13 LVDS_B2+ Pin 14 LVDS_A2+ Pin 15 LVDS_B2- Pin 16 LVDS_A2- Pin 17 GND Pin 18 GND Pin 19 LVDS_B3+ Pin 20 LVDS_A1+ Pin 21 LVDS_B3- Pin 22 LVDS_A1- Pin 23 GND Pin 24 GND Pin 25 LVDS_CLKB+ Pin 26 LVDS_A0+ Pin 27 LVDS_CLKB- Pin 28 LVDS_A0- Pin 29 GND Pin 30 GND Pin 31 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD Pin 33 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD Pin 35 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD Pin 37 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD Pin 39 +5V_LCDVDD Pin V_LCDVDD 34

35 CN20: Konektor inwertera Pin 1 +12V_INV Pin 2 +12V_INV Pin 3 +12V_INV Pin 4 +12V_INV Pin 5 Back-Light Enable Pin 6 N/C Pin 7 N/C Pin 8 Back-Light Enable Pin 9 GND Pin 10 GND Pin 11 GND Pin 12 GND CN21: Konektor czytnika kart Pin 1 +5V Pin 2 +5V Pin 3 KDATA_SIO_TO_MSR Pin 4 KDATA_SIO_TO_MSR Pin 5 KDATA_MSR_TO_GFINGER Pin 6 KCLK_MSR_TO_GHINGER Pin 7 RS232_6_RX# Pin 8 RS232_6_TX# Pin 9 RS232_6_CTS# Pin 10 RS232_6_RTS# Pin 11 KB_EN Pin 12 GND Pin 13 USB20_MSR_P0+ Pin 14 USB20_MSR_P0- Pin 15 GND CN22: Konektor wentylacji urządzenia Pin 1 +5V Pin 2 Feedback Pin 3 GND CN23: Konektor IrDA Pin 1 +5V Pin 2 IRDA_RX Pin 3 IRDA_TX Pin 4 GND RJ45_2: COM1(Pin1~10), COM2 RJ232 (Pin11~20) Pin 1 N/C Pin 2 RS232_1_DCD# Pin 3 RS232_1_DSR# Pin 4 RS232_1_RX# Pin 5 RS232_1_RTS# Pin 6 RS232_1_TX# Pin 7 RS232_1_CTS# Pin 8 RS232_1_DTR# Pin 9 GND Pin 10 RS232_1_RI Pin 11 N/C Pin 12 RS232_2_DCD# Pin 13 RS232_2_DSR# Pin 14 RS232_2_RX# Pin 15 RS232_2_RTS# Pin 16 RS232_2_TX# Pin 17 RS232_2_CTS# Pin 18 RS232_2_DTR# Pin 19 GND Pin 20 RS232_2_RI RJ45_2: COM2 RS485 (Pin11~20) Pin 11 N/C Pin 12 RS485_TXRX- Pin 13 N/C Pin 14 RS485_TXRX+ 35

36 Pin 15 N/C Pin 16 N/C Pin 17 N/C Pin 18 N/C Pin 19 GND Pin 20 N/C RJ45_2: COM2 RS422 (Pin11~20) Pin 11 N/C Pin 12 RS422_TX- Pin 13 N/C Pin 14 RS422_TX+ Pin 15 N/C Pin 16 RS422_RX+ Pin 17 N/C Pin 18 RS422_RX- Pin 19 GND Pin 20 N/C Przewód portu COM RJ45 na DB9 RJ45 DB9 Pin Pin 2 Pin 1 Pin 3 Pin 6 Pin 4 Pin 2 Pin 5 Pin 7 Pin 6 Pin 3 Pin 7 Pin 8 Pin 8 Pin 4 Pin 9 Pin 5 Pin 10 Pin 9 36

37 RJ45_2: COM3(Pin21~30), COM4(Pin31~40) Pin 21 N/C Pin 22 RS232_3_DCD# Pin 23 RS232_3_DSR# Pin 24 RS232_3_RX# Pin 25 RS232_3_RTS# Pin 26 RS232_3_TX# Pin 27 RS232_3_CTS# Pin 28 RS232_3_DTR# Pin 29 GND Pin 30 RS232_3_RI Pin 31 N/C Pin 32 RS232_4_DCD# Pin 33 RS232_4_DSR# Pin 34 RS232_4_RX# Pin 35 RS232_4_RTS# Pin 36 RS232_4_TX# Pin 37 RS232_4_CTS# Pin 38 RS232_4_DTR# Pin 39 GND Pin 40 RS232_4_RI JP1: Port VGA Pin 1 GND Pin 2 CRT_R Pin 3 GND Pin 4 CRT_G Pin 5 GND Pin 6 CRT_B Pin 7 GND Pin 8 CRT_HSYNC Pin 9 GND Pin 10 CRT_VSYNC JP2: Zasilanie VGA Pin Pin 2 GND Pin Pin 4 GND 37

38 8. Ustawienia BIOS 8.1. BIOS Setup Utility Wszystkie ustawienia urządzenia zapisane są w BIOS. Podczas pierwszego uruchomienia ustawienia powinny zostać w nim zdefiniowane. W przypadku zmiany ustawień naleŝy ponownie zapisać je w BIOS. Aby wejść do BIOS niezbędna jest klawiatura komputerowa Ustawienia BIOS 1. Włącz urządzenie 2. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz DEL 3. Wyświetlone zostanie menu główne BIOS 4. JeŜeli zostało ustawione hasło, naleŝy je teraz wprowadzić 8.3. W przypadku problemów JeŜeli po zmianie ustawień BIOS pojawią sie problemy z pracą urządzenia naleŝy wejść ponownie w ustawienia BIOS a nastepnie wybrać ustawienia fabryczne (Load Optimized Defaults) 8.4. Menu główne BIOS Wygląd okna głównego BIOS przedstawia poniŝsza ilustracja. Przemieszczanie pomiędzy poszczególnymi rozdziałami dokonuje się za pomocą strzałek. Wybór za pomocą lawisza ENTER lub zgodnie z wyświetlonymi informacjami. UWAGA: PoniŜsza ilustracja przedstawia menu główne BIOS wersji B78FV10.BIN. JeŜeli na Twoim urządzeniu została zainstalowana inna wersja BIOS, wygląd okna moŝe się nieco róŝnić. 38

39 Standard CMOS Features Podstawowa konfiguracja urządzenia Advanced BIOS Features Zaawansowana konfiguracja urządzenia Advanced Chipset Features Funkcje wykorzystywane w celu zmiany wartości chipset'u Integrated Peripherals Konfiguracja zintegrowanych urządzeń peryferyjnych Power Management setup Zarządzanie poborem energii PnP/PCI Configurations Obsługa konfiguracji Plug & Play oraz PCI PC health status Informacje systemowe: temperatura procesora, szybość wentylatorów, napięcie, etc Load Optimized Defaults Przywracanie ustawień fabrycznych Set Supervisor Password Ustawienia i konfiguracja hasła osoby zarządzającej Set Password Ustawienia i konfiguracja hasła ogólnego Save & exit setup Zmiana i zapamiętanie ustawień pamięci CMOS Exit without saving Wyjście bez zapamiętania dokonanych zmian 39

40 40

XT-5317. Pasywnie chłodzony terminal dotykowy LCD. Instrukcja obsługi i konserwacji. str. 1 LIMITY GWARANCJI

XT-5317. Pasywnie chłodzony terminal dotykowy LCD. Instrukcja obsługi i konserwacji. str. 1 LIMITY GWARANCJI XT-5317 Pasywnie chłodzony terminal dotykowy LCD Instrukcja obsługi i konserwacji LIMITY GWARANCJI Okres gwarancji zostanie automatycznie zakończony w przypadku rozebrania obudowy przez jakąkolwiek osobę

Bardziej szczegółowo

ULTRA MOBILE PC. pico740. Przewodnik użytkownika

ULTRA MOBILE PC. pico740. Przewodnik użytkownika ULTRA MOBILE PC pico740 Przewodnik użytkownika UMPC Aristo pico740 Przewodnik użytkownika OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE NORM EUROPEJSKICH Produkty oznaczone znakiem CE są zgodne z Dyrektywą o kompatybilności

Bardziej szczegółowo

AcerPower 4400 Instrukcja obsługi

AcerPower 4400 Instrukcja obsługi AcerPower 4400 Instrukcja obsługi Zakłócenia radiowe Ten sprzęt był testowany i potwierdzono jego zgodność z wymogami dla urządzeń cyfrowych Klasy B do części 15 przepisów FCC. Przepisy te określają sposoby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 10 ST2 Instrukcja użytkownika

Dell Latitude 10 ST2 Instrukcja użytkownika Dell Latitude 10 ST2 Instrukcja użytkownika Model regulacji: T05G Typ regulacji: T05G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 3440 Podręcznik użytkownika

Dell Latitude 3440 Podręcznik użytkownika Dell Latitude 3440 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P37G Typ regulacji: P37G004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

GA-EP35-DS4 Płyta główna dla procesorów: Intel Core /Intel Pentium /Intel Celeron LGA775

GA-EP35-DS4 Płyta główna dla procesorów: Intel Core /Intel Pentium /Intel Celeron LGA775 GA-EP35-DS4 Płyta główna dla procesorów: Intel Core /Intel Pentium /Intel Celeron LGA775 Podręcznik użytkownika Wersja 2101 Spis treści Rozdział 1 Instalacja sprzętu...3 1-1 Przed instalacją... 3 1-2 Specyfikacja...

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I Powiadomienie Firma zastrzega sobie prawo do zmian tej publikacji lub jej zawartości bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie informacjami poglądowymi i nie pociągają za

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude ST Instrukcja użytkownika

Dell Latitude ST Instrukcja użytkownika Dell Latitude ST Instrukcja użytkownika Model regulacji: T02G Typ regulacji: T02G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

GA-P55-USB3. Podręcznik użytkownika. Płyta główna dla procesorów LGA1156: Intel Core i7 / Intel Core i5. Rev. 1001

GA-P55-USB3. Podręcznik użytkownika. Płyta główna dla procesorów LGA1156: Intel Core i7 / Intel Core i5. Rev. 1001 GA-P55-USB3 Płyta główna dla procesorów LGA56: Intel Core i7 / Intel Core i5 Podręcznik użytkownika Rev. 00 Spis treści Rozdział Instalacja sprzętu...3 - Przed instalacją... 3-2 Specyfikacja... 4-3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

GA-G41MT-S2. Podręcznik użytkownika. Płyta główna dla procesorów LGA775: Intel Core /Intel Pentium /Intel Celeron. Rev. 1301

GA-G41MT-S2. Podręcznik użytkownika. Płyta główna dla procesorów LGA775: Intel Core /Intel Pentium /Intel Celeron. Rev. 1301 GA-G4MT-S2 Płyta główna dla procesorów LGA775: Intel Core /Intel Pentium /Intel Celeron Podręcznik użytkownika Rev. 30 Spis treści Rozdział Instalacja sprzętu...3 - Przed instalacją... 3-2 Specyfikacja...

Bardziej szczegółowo

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T006 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3900/3902 Instrukcja użytkownika

Dell Vostro 3900/3902 Instrukcja użytkownika Dell Vostro 3900/3902 Instrukcja użytkownika Model regulacji: D17M Typ regulacji: D17M001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika

Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M3. Wstęp 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis 3. Przygotowanie do użycia 4.

SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M3. Wstęp 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis 3. Przygotowanie do użycia 4. Wstęp 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 SIMATIC Programator Instrukcja obsługi Opis 3 Przygotowanie do użycia 4 Ustawienie 5 Podłączanie 6 Odbiór 7 Integracja w systemie automatyki 8 Obsługa 9 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6540 Podręcznik użytkownika

Dell Latitude E6540 Podręcznik użytkownika Dell Latitude E6540 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P29F Typ regulacji: P29F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ustawień BIOS-u

Konfiguracja ustawień BIOS-u Konfiguracja ustawień BIOS-u BIOS Basic Input/Output System. (podstawowy system wejścia/wyjścia).program o wielkości 256 lub 512 kb zapisany w pamięci na płycie głównej. Zbiór procedur które wykrywają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices. ul. Rzeszowska 66b 39-200 Dębica 508 235 505 grymut@interia.pl www.flybook.

Instrukcja Obsługi. GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices. ul. Rzeszowska 66b 39-200 Dębica 508 235 505 grymut@interia.pl www.flybook. Instrukcja Obsługi GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices ul. Rzeszowska 66b 39-200 Dębica 508 235 505 grymut@interia.pl www.flybook.pl UWAGA Aby zredukować ryzyko spalenia laptopa, należy używać do

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2010 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika

Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika Model regulacji: D08D Typ regulacji: D08D001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook PRO 6000 I Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

MAXDATA PLATINUM 200 I M7. Podręcznik użytkownika

MAXDATA PLATINUM 200 I M7. Podręcznik użytkownika MAXDATA PLATINUM 200 I M7 Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Spis treści 1 Konfigurowanie systemu 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Miejsce serwera...5 Ostrzeżenia dotyczące dostępu do systemu...6

Bardziej szczegółowo

Dell Precision M3800 Podręcznik użytkownika

Dell Precision M3800 Podręcznik użytkownika Dell Precision M3800 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P31F Typ regulacji: P31F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo