Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza. 17 stycznia 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza. 17 stycznia 2011"

Transkrypt

1 Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza 17 stycznia 2011

2 Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych wobec władz i organizacji pozarządowych obu krajów. Pełny zakres usług na rynku ukraińskim: kojarzenie partnerów, certyfikacja produkcji, organizacja udziału w targach, wystawach, organizacja szkoleń z zakresu eksportu na Ukrainę, windykacji należności, podatków, ceł, inwestycji, indywidualne doradztwo reklama na Ukrainie, badania marketingowe, pozyskiwanie funduszy, handlowe misje indywidualne i grupowe.

3 ZADANIA IZBY - Działanie na rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaganie rozwoju polsko ukraińskich stosunków gospodarczych, a w szczególnośc - Reprezentowanie interesów firm członkowskich w sprawach dotyczących kwestii gospodarczych; - Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych; - Popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwoju kształcenia zawodowego; - Koordynowanie relacji firm członkowskich Izby z państwowymi organami władz, delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej; - Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego; - Wydawanie opinii o istniejących zwyczajach, dotyczących działalności gospodarczej; - Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby; - Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

4 Zadania statutowe PUIG realizuje poprzez organizację misji gospodarczych, szkoleń, seminariów i konferencji, obsługę targów i wystaw, przygotowanie wydawnictw informacyjnych. PUIG ułatwia poszukiwanie partnerów handlowych, rozpowszechnia informacje o działalności zrzeszonych w Izbie Firm tak w Polsce jak i w Ukrainie. Pracownicy Izby starają się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców. Eksperci PUIG służą informacjami rynkowymi i finansowo ekonomicznymi dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo - techniczno przemysłowej. Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza współpracuje Ambasadą Ukrainy w RP, a Przedstawicielstwo Izby w Kijowie z Ambasadą RP w Ukrainie.

5 Oferta doradztwa prawno-gospodarczego: - obsługa prawna firm zamierzających rozpocząć działalność w Ukrainie i Polsce; - doradztwo strategiczne: strategie rozwoju, restrukturyzacje przedsiębiorstw, biznes plany; - usługi finansowe: pomoc pozyskiwanie inwestorów strategicznych i finansowych, - wyceny: spółek, grup kapitałowych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, - doradztwo w zakresie poszukiwania nowych rynków zbytu, - sprawdzanie wiarygodności firm z obu krajów. Na podstawie uzyskanych informacji i po dokonaniu analizy potrzeb, tworzona jest indywidualna oferta.

6 Doradztwo w zakresie misji i targów: - udostępnianie informacji adresowych firm polskich i ukraińskich, - analizy rynkowe, - organizowanie indywidualnych misji gospodarczych w zakresie poszukiwania kooperantów, - organizowanie zbiorowych misji gospodarczych dla różnych branż, - sprzedaż powierzchni targowych i zabezpieczenie logistyczne, - indywidualne akcje mailingowe, - pomoc w znalezieniu pracowników. Na życzenie klientów PUIG zapewnia podczas pobytu na targach pełną obsługę logistyczną, transportową, hotelową oraz wyżywienie, obsługę tłumaczy i pakiet turystyczno-kulturalny.

7 Organizacja Szkoleń i Konferencji: Celem usług edukacyjnych realizowanych przez PUIG jest efektywne wykorzystanie potencjału naukowego oraz nowoczesnych technik i metod kształcenia przy realizacji projektów szkoleniowych wspierających rozwój Firm Członkowskich i podnoszenie kwalifikacji zawodowych ich pracowników. Projekty edukacyjne realizowane są w formie: - otwartej i przeznaczone są dla odbiorców indywidualnych o zróżnicowanym poziomie wiedzy w stosunku do realizowanego szkolenia, - zamkniętej i przeznaczone są dla zorganizowanych grup odbiorców: przedsiębiorstw, zarządów, rad nadzorczych, towarzystw finansowych i inwestycyjnych oraz grup branżowych. Są dostosowane do indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta, - studiów podyplomowych, organizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi.

8 Organizacja Szkoleń i Konferencji: Szczególne kompetencje w zakresie usług edukacyjnych PUIG posiada w obszarach: - formalno prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, - zarządzania firmą w aspektach współpracy międzynarodowej, - przywództwa i komunikacji z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia firmy na ukraińskim rynku, - szkoleń spełniających minima programowe wymagane przy przystępowaniu do egzaminów państwowych, - nauki języka ukraińskiego, rosyjskiego z uwzględnieniem terminologii wielu branż. PUIG realizuje szkolenia spełniające minima programowe wymagane przy przystępowaniu do egzaminów państwowych zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.

9 Oferta Certyfikacji: Certyfikat jest dokumentem niezbędnym w eksporcie na Wschód. Na zlecenie przedsiębiorstw polskich i zagranicznych Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zajmuje się organizacją procesu uzyskania certyfikatów dopuszczających towary do obrotu handlowego na terenie poszczególnych krajów byłego ZSRR. Wynikiem naszych działań jest dostarczenie eksporterom ważnych na okres 3 lat: - Certyfikatów po dokonaniu certyfikacji na Ukrainie - Atestów Higienicznych Ministerstwa Zdrowia - Poświadczenia zgodności Certyfikatów z normami ukraińskimi W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji: - organizację przyjazdu i pobytu w Polsce inspektorów DERŻSTANDARD oraz Ministerstwa Zdrowia, co jest niezbędne w procesie certyfikacji przedsiębiorstwa, - reprezentowanie interesów eksportera wobec DERŻSTANDARD w okresie ważności certyfikatów np. przy potwierdzaniu ważności certyfikatów, - doradztwo ekspertów - również w zakresie obniżenia kosztów uzyskania certyfikatów, - promocję towarów eksportera wśród przedsiębiorstw współpracujących z PUIG oraz członków naszej Izby.

10 Doradztwo w zakresie Funduszy Strukturalnych UE: Dzial Funduszy Strukturalnych UE PUIG powstał z inicjatywy grupy niezależnych konsultantów związanych z pozyskiwaniem i obsługą funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Doświadczenie pracowników Działu dotyczy wszystkich aspektów ubiegania się o dotacje Unii Europejskiej na projekty szkoleniowe, innowacyjne oraz inwestycyjne na szczeblu lokalnym i krajowym - od przygotowania dokumentacji konkursowej, zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej, a także zarządzania i rozliczania realizowanych projektów. W ramach działalności realizowaliśmy projekty o tematyce związanej z integracją i członkowstwem Polski w strukturach Unii Europejskiej w formie usług doradczych, szkoleń, konferencji, publikacji naukowych, z aktywności naszych konsultantów ukazało się wiele artykułów prasowych. Dział Funduszy Strukturalnych UE realizowało usługi dla firm z branży informatycznej i telekomunikacyjnej, medycznej, edukacyjnej, energetycznej, wydawniczej)

11 Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, września 2010 r.

12 RADA IZBY Przewodniczący: Krzysztof Dresler (strona polska) wiceprezes PKO BP, przew. Rady Kredobank Ukraina Siergiej Skripczenko (strona ukraińska) prezes Izby Przemysłowo Handlowej Ukrainy ZARZĄD IZBY Prezesi: Jacek Piechota b. minister gospodarki, gospodarki i pracy RP Oleksandr Szłapak b. minister gospodarki UA, b. I z-ca szefa Sekretariatu Prezydenta Ukrainy KOMITET DORADCZY Przewodniczący: Anatolij Kinach b. premier UA, doradca Prezydenta Janukowycza, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Ukrainy Leszek Miller b. premier RP

13 X Szczyt Gospodarczy "Polska-Ukraina" 3-4 lutego 2011 r. w Warszawie odbędzie się X Szczyt Gospodarczy "Polska-Ukraina", który PUIG wspólnie z Klubem Wschodnim organizuje. Oczekujemy, że weźmie w nim udział liczna grupa przedsiębiorców z obu krajów. Uzyskaliśmy oficjalne potwierdzenie, że obecni będą Prezydenci Polski i Ukrainy, Panowie Bronisław Komorowski i Wiktor Janukowycz, oraz wysocy przedstawiciele rządów obu krajów. Szczyty gospodarcze stały się ważną i pożyteczną publiczną instytucją umacniania współpracy gospodarczej i samorządowej Polski i Ukrainy (szczytom gospodarczym towarzyszą debaty przedstawicieli samorządów wojewódzkich i obwodowych). Spotkania te przynoszą dobre rezultaty w doskonaleniu instrumentów polityki gospodarczej w celu usuwania barier i przeszkód w wymianie handlowej i w innych obszarach współpracy.

14 Konferencja Granica polsko ukraińska szansa, czy bariera rozwoju społeczno - gospodarczego W dniach marca 2011 roku PUIG organizuje przy patronacie Pana Ministra J.Millera MSWiA w Krasiczynie konferencję poświeconą problemom funkcjonowania naszej polsko ukraińskiej granicy.

15 Baltic Business Forum 2011 Po raz trzeci nasza PUIG będzie współorganizatorem wspólnie ze Stowarzyszeniem Baltic Business Forum spotkania przedsiębiorców i polityków w gościnnym Świnoujściu i Heringsdorfie. Zapraszamy na Wyspę Uznam w dniach kwietnia 2011 r. Tym razem spotkanie pod hasłem: Europa: Północ, Wschód biznes bez granic.

16 KONTAKT Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Tel. (022) Fax.: (022)

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać kredyt eksportowy. Zakup nieruchomości przez obywateli ukraińskich w Polsce. ATLAS na Ukrainie 1(13) 2013

Jak uzyskać kredyt eksportowy. Zakup nieruchomości przez obywateli ukraińskich w Polsce. ATLAS na Ukrainie 1(13) 2013 Jak uzyskać kredyt eksportowy Zakup nieruchomości przez obywateli ukraińskich w Polsce ATLAS na Ukrainie Kijów Gabinet Rady Ministrów Ukrainy фот. R. Paszkowski Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Po

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWY PRAWNE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE...

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1

Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1 Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości Jest związkiem stowarzyszeń i innych organizacji o celach nie zarobkowych zajmujących

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE KRAKÓW, LISTOPAD 2008 WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DEPARTAMENT TRANSPORTU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH. Szkolenia

NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH. Szkolenia NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH Szkolenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 1 z 37 Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa tel.: +48 22 623 82 14 fax:

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Specjalność: Turystyka Międzynarodowa Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak PORÓWNANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Uchwała nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo