SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM"

Transkrypt

1 Purtop System Roof SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Purtop 600 Purtop 400 M Primer SN Quartz 0,25 Triblock P Primer BI Primer EP Rustop Primer M Quartz 0,5 Mapefloor Finish 55 OPIS I ZAKRES STOSOWANIA PURTOP SYSTEM ROOF jest systemem izolacji przeciwwodnej do nakładania metodą natrysku, składającym się z produktów PURTOP 600 i PURTOP 400 M dwuskładnikowych, bezrozpuszczalnikowych membran na bazie hybrydowych polimoczników o bardzo krótkim czasie sieciowania. Dzięki doskonałym właściwościom mostkowania rys i wysokiej odporności na naprężenia PURTOP SYSTEM ROOF jest niezwykle uniwersalny i odpowiedni do wielu rodzajów dachów. W niniejszej publikacji wprowadzono podział ze względu na rodzaj podłoża i wykończenia w celu określenia różnych typów dachów nadających się do zaizolowania PURTOP SYSTEM ROOF. Dla uzyskania informacji na temat zastosowań nieuwzględnionych w niniejszym folderze prosimy o kontakt z odpowiednim działem wsparcia technicznego MAPEI w celu znalezienia właściwego rozwiązania. PURTOP SYSTEM ROOF podlega następującemu podziałowi: 1. BETON, PODKŁADY CEMENTOWE, LASTRYKO, CERAMIKA I KLINKIER 2. MEMBRANY BITUMICZNE GŁADKIE I Z POSYPKĄ 3. POWIERZCHNIE METALOWE w połączeniu z różnymi rodzajami materiałów wykończeniowych: A. POWŁOKI OCHRONNE B. DACHY ODWRÓCONE C. DACHY ZIELONE (Na przykład: PURTOP SYSTEM ROOF 1A oznacza hydroizolację na betonowym podłożu 1, z ochronną powłoką wykończeniową A). WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY Dzięki doskonałej przyczepności membran PURTOP 600 i PURTOP 400 M do różnych rodzajów podłoży mogą być stosowane do naprawy warstwy hydroizolacji w przypadku różnych typów dachów. Szybkość aplikacji ze względu na natychmiastowe właściwości izolacyjne i możliwość obciążenia ruchem pieszym membran PURTOP 600 i PURTOP 400 M. Nadaje się do większości podłoży budowlanych dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej i zdolności mostkowania rys dynamicznych. Przykłady izolacji dachowych Purtop System Roof

2 Purtop System Roof Membrany PURTOP 600 i PURTOP 400 M są stosowane w warstwie o niewielkiej grubości (2 mm), więc nie stanowią dodatkowego obciążenia. Membrany PURTOP wykazują doskonałą odporność na działanie alkaliów, rozcieńczonych kwasów oraz detergentów. PODŁOŻE 1. BETON, PODKŁADY CEMENTOWE, LASTRYKO, CERAMIKA I KLINKIER Upewnić się, czy rodzaj podłoża nadaje się do zastosowania systemu hydroizolacji. Odpowiednio przygotować powierzchnię poprzez piaskowanie lub śrutowanie, aby dokładnie usunąć wszelkie ślady oleju, tłuszczu i innych materiałów mogących mieć wpływ na przyczepność. Usunąć kurz i niezwiązane z podłożem części, aby uzyskać suchą, porowatą, chłonną powierzchnię bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Ubytki, wgłębienia i odspojone części podłoża naprawić przy użyciu odpowiedniego produktu linii MAPEGROUT. Jeżeli powierzchnia powinna być dodatkowo wyrównana, należy zastosować produkt linii PLANITOP. Po przygotowaniu powierzchni, w opisany powyżej sposób, przy użyciu gładkiej pacy lub rakli nanieść warstwę PRIMER SN wymieszanego z piaskiem kwarcowym QUARTZ 0,25 w ilości 20%, a następnie posypać powierzchnię piaskiem kwarcowym QUARTZ 0,5. Jeśli poziom wilgotności resztkowej podłoża jest wyższy niż 4% i nie można odczekać, aż spadnie do niższej wartości, należy nanieść jedną lub dwie warstwy TRIBLOCK P trzyskładnikowego epoksydowocementowego preparatu gruntującego do nakładania pacą lub wałkiem, w zależności od stanu podłoża. 2. MEMBRANY BITUMICZNE GŁADKIE I Z POSYPKĄ Wyczyścić membranę bitumiczną, aby usunąć wszelkie ślady oleju, smaru, brudu i innych materiałów mogących mieć wpływ na przyczepność preparatu gruntującego i odkurzyć powierzchnię odkurzaczem lub przedmuchać sprężonym powietrzem. Membrana musi być idealnie sucha, wszelkie uszkodzenia, takie jak pęcherze, rozdarcia lub odspojone fragmenty muszą być naprawione przed nałożeniem podkładu. Na wszystkich powierzchniach poziomych i pionowych nanieść warstwę preparatu gruntującego PRIMER BI, jest to gotowy do użycia preparat na bazie syntetycznej żywicy w rozpuszczalniku do nakładania pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 3. POWIERZCHNIE METALOWE Sprawdzić stan podłoża i wykonać piaskowanie powierzchni do klasy czystości SA 2½ lub przygotować podłoże w alternatywny sposób, np. czyszczenie ścierne lub zastosowanie odpowiednich urządzeń czyszczących. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć warstwę PRIMER EP RUSTOP, dwuskładnikowego epoksydowego preparatu gruntującego do nakładania pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego. A. POWŁOKA OCHRONNA Mapefloor Finish 55 Purtop 600/Purtop 400 M Primer SN posypany Quartz 0,5 Podłoże betonowe

3 MEMBRANY PURTOP 600 i PURTOP 400 M Membrany PURTOP nanosić w temperaturze od +5 C do +40 C. Przed naniesieniem PURTOP należy usunąć z powierzchni wszelkie ślady kurzu przy użyciu odkurzacza przemysłowego. Temperatura podłoża powinna być co najmniej +3 C wyższa od temperatury punktu rosy, a poziom wilgotności podłoża nie może być wyższy niż 4%. W celu naniesienia membran PURTOP 600 lub PURTOP 400 M należy zastosować specjalistyczną maszynę natryskową do aplikacji pod wysokim ciśnieniem, wyposażoną w kontrolę przepływu i temperatury oraz samoczyszczącą dyszę pistoletu. Membrany PURTOP nanosić w jednorodnej warstwie na wszystkich powierzchniach poziomych i pionowych oraz wewnątrz umieszczonych na dachu odpływów. Jeśli aplikacja PURTOP 600 lub PURTOP 400 M zostanie przerwana na dłużej niż 2 godziny (maksymalny czas po jakim można nanieść kolejną warstwę PURTOP bez dodatkowych zabiegów), kolejną warstwę PURTOP można nanosić jedynie na warstwę PRIMER M z 30 cm zakładem. WARSTWA ZAMYKAJĄCA A. POWŁOKA OCHRONNA W celu zwiększenia odporności na promieniowanie UV, agresywne środki chemiczne i ścieranie nanieść warstwę MAPEFLOOR FINISH 55 dwuskładnikowej, alifatycznej, poliuretanowej powłoki z dodatkiem specjalnych wypełniaczy, nadającej matowe, antypoślizgowe wykończenie dachowej warstwy izolacyjnej, dostępnej w kolorach 1015, 7000, 7001, 7032 oraz 7046 jeżeli wymagane jest barwne wykończenie. Nanieść jednorodną warstwę żywicy MAPEFLOOR FINISH 55 wałkiem z krótkim włosiem lub metodą natrysku. Dla uzyskania bardziej antypoślizgowej powierzchni, podczas mieszania dodać 10% wagowo proszkowego wypełniacza: MAPEFLOOR FILLER. Dla podniesienia walorów estetycznych, powłokę zamykającą MAPEFLOOR FINISH 55 nanieść w sposób krzyżowy. Należy pamiętać, aby warstwę wykończeniową nanieść w ciągu 24 godzin po ułożeniu wybranego rodzaju membrany PURTOP. B. DACHY ODWRÓCONE (patrz zdjęcie). C. DACHY ZIELONE (patrz zdjęcie). B. DACH ODWRÓCONY Balast Geosyntetyk TNT (> 300 g/m²) Izolacja termiczna Geosyntetyk TNT (> 400 g/m²) + arkusz folii PE (min. grubość 0,8 mm) Purtop 600/ Purtop 400 M Primer SN posypany Quartz 0,5 Podłoże betonowe

4 UWAGA W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów, składników systemu izolacji przeciwwodnej PURTOP należy zapoznać się z kartą techniczną danego wyrobu. Zalecenia odnośnie bezpiecznego stosowania i obchodzenia się z produktami są zawarte w karcie charakterystyki każdego komponentu systemu. Jeśli system jest stosowany na innych powierzchniach niż wymienione lub w innych warunkach klimatycznych oraz jeżeli przewidziane są końcowe zastosowania niewymienione w folderze dostępnym dla systemu, prosimy o kontakt z odpowiednim działem wsparcia technicznego MAPEI. Dostępne kolory MAPEFLOOR FINISH 55: Aplikacja Mapefloor Finish 55 Kolory przedstawione są tylko dla celów demonstracyjnych ze względu na ograniczenia techniki nadruku C. DACHY ZIELONE Ziemia ogrodowa Polyfond Kit Drain produkcji Polyglass S.p.A. Purtop 600/ Purtop 400 M Primer SN posypany Quartz 0,5 Podłoże betonowe

5 Purtop System Roof MEMBRANY PRZECIWWODNE PURTOP 600 PURTOP 400 M DANE TECHNICZNE (A+B) proporcja A/B (wagowo): 100/72 100/106,8 proporcja A/B (objętościowo): 100/68 100/100 Czas żelowania w temperaturze +23 C przy mieszaniu ręcznym [s]: Czas żelowania w temperaturze +50 C, przy mieszaniu w mieszalniku statycznym [s]: Czas żelowania w temperaturze +70 C [s]: 4-6 Temperatura materiału podczas aplikacji [ C]: Ciśnienie robocze [bar]: Temperatura otoczenia przy aplikacji [ C]: od +5 C do +40 C od +5 C do +40 C PARAMETRY MECHANICZNE (po 7 dniach w +23 C) Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) [N/mm²]: 7 14 Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) [%]: Wytrzymałość na rozdarcie (ISO 34-1) [N/mm]: Twardość Shore a A (DIN 53505): Temperatura zeszklenia [ C]: PRODUKT ZUŻYCIE [kg/m²] MIN./MAX. CZAS OCZEKIWANIA PRZED NANIESIENIEM KOLEJNEJ WARSTWY NA POWIERZCHNIĘ [godziny] (w temperaturze między 15 C a 25 C) Primer Primer SN 0,30-0, Triblock P 0,60-1, dni Primer BI około 0, Primer EP Rustop około 0, Primer M około 0, Membrana Purtop 600 2,2 (dla warstwy o grubości 2 mm) 30 minut Purtop 400 M 2,2 (dla warstwy o grubości 2 mm) 30 minut Warstwa wykończeniowa Mapefloor Finish 55 0,15-0,35 WYDAJNOŚĆ Wartości zużycia zostały podane dla cyklu roboczego w temperaturze pomiędzy +15 C a +25 C i dla powierzchni przygotowanej w opisany tutaj sposób. Bardziej chłonne podłoża i niższa temperatura otoczenia mogą być przyczyną większego zużycia produktu. Sposób przygotowania podłoża może w szczególności mieć wpływ na zużycie preparatu gruntującego PRIMER SN.

6 (PL)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Karta Informacyjna Wydanie 08/2012 Nr identyfikacyjny 01 08 03 04 005 0 000040 Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Opis produktu Zastosowanie jest bezbarwnym

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy OPIS PRODUKTU Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt etylokrzemianowy z dużą zawartością cynku. Spełnia wymagania SSPC Paint 20 odnośnie składu i własności. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA Jako

Bardziej szczegółowo

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Karta Informacyjna Wydanie 09/10/2013 Numer identyfikacyjny 01 08 03 04 001 0 000040 Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Construction Opis produktu Zastosowanie Właściwości

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

Latex Samt 10. Karta informacyjno-techniczna 322. Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro.

Latex Samt 10. Karta informacyjno-techniczna 322. Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro. Karta informacyjno-techniczna 322 Latex Samt 10 Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro. Opis produktu Zastosowanie Właściwości Spoiwo Wielkość opakowań Barwa Do wykonywania

Bardziej szczegółowo

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem.

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem. KARTA TECHNICZNA, 30.10.2013r STYROMAL 10 STYROMAL 10 Opis Produktu Cechy wyrobu i zalecane zastosowanie: Emalia styrenowana STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni.

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Spis treści. Rozpoznanie i ocena podłoża 4 Urządzenia i narzędzia 6 Materiały do szlifowania 8 Usuwanie rdzy 10 Wskazówki ułatwiające zakup

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

TIKKURILA EVERAL MATT [10]

TIKKURILA EVERAL MATT [10] 14.06.2013 r. TIKKURILA EVERAL MATT [10] Emalia alkidowa do drewna i metalu OPIS TIKKURILA EVERAL MATT [10] - Matowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZ SWÓJ BUDYNEK

ZABEZPIECZ SWÓJ BUDYNEK ZABEZPIECZ SWÓJ BUDYNEK OCHRONA PRZED NIEKORZYSTNYM WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH I PRZEDWCZESNYM STARZENIEM Budynki Astron są wykonywane z materiałów wysokiej jakości i znane są ze swojej dużej trwałości.

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM

OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz montaż i użytkowanie basenu. OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM INSTRUKCJA OBSŁUGI Firma INTEX

Bardziej szczegółowo

The Preferred Partner. Opis systemu

The Preferred Partner. Opis systemu Astron The Preferred Partner Opis systemu Spis treści str. 4: str. 6: str. 8: Budynki jednokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Budynki wielokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Systemy dachowe LMR600 Maksymalna

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind

Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind Różne Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind Uwagi te dotyczą elementów obsługi, wskaźników i wyświetlaczy do windy, zwanych dalej panelami. Są one dostarczane

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo