JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944"

Transkrypt

1 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944

2 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego firmy Hempel, który zapewni skuteczne zabezpieczenie przeciwkorozyjne powierzchni. Wszelkie stalowe konstrukcje, obiekty oraz instalacje wystawione na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, zakopane w gruncie lub pozostające pod wodą ulegają korozji, a zatem wymagają stałej ochrony antykorozyjnej. W opracowaniu znajdą Państwo przydatne informacje na temat technologii malowania, kryteriów właściwego doboru farby oraz wymagań dotyczących przygotowania powierzchni. Wytyczne zostały przygotowane w oparciu o najnowsze założenia międzynarodowej normy PN-EN ISO 944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich oraz z uwzględnieniem opracowanych przez specjalistów firmy Hempel porad z zakresu powłokowej ochrony przed korozją. W ostatniej części opracowania omówiliśmy zalecane przez firmę Hempel systemy malarskie stosowane w różnych środowiskach korozyjnych. Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem, zatem informacje i wskazówki w nim zawarte nie są wiążące dla Klienta.

3 SPIS TREŚCI Wstęp JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI a. Agresywność korozyjna środowiska eksploatacji b. Rodzaj zabezpieczanego podłoża c. malarskiego d. Planowanie procesu aplikacji PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Stopnie przygotowania powierzchni...0 A. Stopnie przygotowania powierzchni według normy PN-EN ISO B. Stopnie przygotowania powierzchni po czyszczeniu wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem..... Rodzaje powierzchni...4 A. Powierzchnie stalowe...4 a. Nowa konstrukcja stalowa, która nie była wcześniej zabezpieczona powłokami malarskimi...4 b. Powierzchnia stalowa pokryta gruntem do czasowej ochrony... 5 c. Powierzchnia stalowa pokryta systemem malarskim, który wymaga renowacji...6 B. Stal ocynkowana ogniowo, aluminium i stal nierdzewna...6 a. Stal ocynkowana ogniowo...6 b. Aluminium i stal nierdzewna...6. DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW FARB PRODUKTY MALARSKIE FIRMY HEMPEL Rodzaje farb Nazewnictwo produktów firmy Hempel Oznaczenie kolorów według standardu firmy Hempel PRZYDATNE POJĘCIA I DEFINICJE... Zawartość części stałych... Wydajność teoretyczna... Wydajność praktyczna SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL... KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C/C...4 KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C... 6 KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C5-I... 0 KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C5-M... KONSTRUKCJE ZANURZONE KONSTRUKCJE STALOWE EKSPLOATOWANE W WYSOKIEJ TEMPERATURZE

4 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Norma PN-EN ISO 944 rozróżnia 5 podstawowych kategorii korozyjności atmosfery: JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wybór właściwego malarskiego, który skutecznie zabezpiecza przed korozją wymaga uwzględnienia wielu czynników. Szczegółowa analiza zagwarantuje uzyskanie najlepszego, pod względem technicznym i ekonomicznym, rozwiązania dla danych warunków eksploatacyjnych. W rozdziale omówiono główne czynniki, które należy rozważyć przy doborze powłoki ochronnej. C C C bardzo mała, mała, średnia, C4 C5-I C5-M duża bardzo duża (przemysłowa), bardzo duża (morska). a. Agresywność korozyjna środowiska eksploatacji Przy doborze malarskiego w pierwszej kolejności należy dokładnie określić, w jakich warunkach eksploatowana będzie dana konstrukcja, obiekt lub instalacja. Oszacowanie stopnia agresywności korozyjnej środowiska wymaga uwzględnienia następujących czynników: Wilgotności, temperatury eksploatacji, skoków temperatur, obecności promieniowania UV, wystawienia na szkodliwe działanie substancji chemicznych (np. w zakładach przemysłowych), możliwości uszkodzeń mechanicznych (uderzenia, ścieranie itp.). Agresywność korozyjna środowiska eksploatacji wpływa między innymi na: rodzaj farb użytych do zabezpieczenia, grubość całego malarskiego, wymagania dotyczące przygotowania powierzchni, minimalny i maksymalny dopuszczalny czas przemalowań pomiędzy poszczególnymi warstwami malarskiego. Należy zaznaczyć, że wraz ze wzrostem agresywności korozyjnej środowiska zwiększają się wymagania dotyczące przygotowania powierzchni. Zwracamy również Państwa uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania wymaganej długości przerw pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw malarskiego. Poniższa tabela przedstawia przykłady środowisk, w jakich dana kategoria korozyjności występuje. y stron podane w tabeli odnoszą się do listy produktów firmy Hempel przedstawionej w rozdziale 6 Systemy malarskie firmy Hempel. Kategoria korozyjności C bardzo mała C mała C średnia Na zewnątrz Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Głównie tereny wiejskie. - Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnio zanieczyszczone tlenkiem siarki (IV). Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu. Przykłady środowisk Wewnątrz Ogrzewane budynki z czystą atmosferą, np. biura, sklepy, szkoły, hotele. Nieogrzewane budynki, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe, hale supermarketów. Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i umiarkowanym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, hale produkcyjne, mleczarnie. Systemy malarskie firmy Hempel Strona 4-5 Strona 4-5 Strona 6-7 W przypadku konstrukcji eksploatowanych w Norma PN-EN ISO 944 w części podaje C4 Obszary przemysłowe i obszary Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie gruncie należy uwzględnić ich porowatość oraz klasyfikacje korozyjności atmosfery, gruntu oraz duża przybrzeżne o średnim zasoleniu. remontowe. Strona 8-9 warunki gruntowe, które oddziałują na obiekty. wody. Ustalony w normie podział, opierający sie Do szczególnie ważnych czynników należą wilgotność oraz wartość ph na danym terenie, a jest bardzo ogólny i nie uwzględnia wystawienia bardzo duża wilgotności i agresywnej atmosferze. kondesacją i dużym zanieczyszczeniem. na szybkości korozji stali węglowej oraz cynku, C5-I Obszary przemysłowe o dużej Budowle lub obszary z prawie ciągłą także obecność bakterii oraz mikroorganizmów. na działanie określonych czynników chemicznych, (przemysłowa) Strona 0 - mechanicznych czy temperaturowych. W przypadku wody za istotne uważa się jej rodzaj oraz skład chemiczny. Klasyfikacja ta może jednak być przyjęta jako C5-M Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu Budowle lub obszary z prawie ciągłą bardzo duża w głąb morza o dużym zasoleniu. kondensacją i dużym zanieczyszczeniem. Strona - 6 bardzo dobry wskaźnik przy projektowaniu systemów (morska) 7 malarskich.

5 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Kategorie korozyjności wody oraz gruntu według normy PN-EN ISO 944: Im woda słodka Im woda morska lub lekko zasolona Im grunt b. malarskiego Przy projektowaniu malarskiego najczęściej bierzemy pod uwagę podstawowe materiały konstrukcyjne, takie jak: stal czarna, stal ocynkowana ogniowo lub metalizowana, aluminium czy stal nierdzewna. Rodzaj materiału konstrukcyjnego, który ma być zabezpieczony wpływa na wybór produktów malarskich (przede wszystkim na rodzaj gruntu), sposób przygotowania powierzchni przed malowaniem oraz całkowitą grubość malarskiego. c. malarskiego Kategoria korozyjności Środowisko Przykłady środowisk i konstrukcji Systemy malarskie firmy Hempel Zakłada się, że okres malarskiego to okres czasu liczony od momentu pierwszej aplikacji do momentu, gdy niezbędna jest pierwsza renowacja. Norma PN-EN ISO 944 wyróżnia okresy : KRÓTKI L od do 5 lat ŚREDNI M od 5 do 5 lat Im Woda słodka Instalacje rzeczne, zakłady hydroenergetyczne DŁUGI H d. Planowanie procesu aplikacji ponad 5 lat Im Im Woda morska lub lekko zasolona Grunt Tereny portów z konstrukcjami: wrota śluzy, stopnie wodne, mola, konstrukcje typu offshore. Podziemne zbiorniki, podpory stalowe, rurociągi. Strona 4-5 Harmonogram prac budowlanych oraz etapy realizacji projektu wpływają na sposób oraz moment aplikacji malarskiego. Należy rozważyć następujące warianty materiały na etapie prefabrykacji, elementy konstrukcji prefabrykowane częściowo na budowie oraz przeprowadzenie aplikacji po zakończeniu prac budowlanych. Przy planowaniu prac konserwacyjno-malarskich trzeba również uwzględnić wpływ temperatury i wilgotności na sposób przygotowania powierzchni oraz czas schnięcia/utwardzania farby. Ponadto minimalne i maksymalne czasy do przemalowania poszczególnych warstw. Wykwalifikowany personel firmy Hempel pomoże Państwu w wyborze odpowiedniego malarskiego, który w pełni sprosta Państwa potrzebom i wymaganiom. Jeżeli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, prosimy o kontakt z regionalnym 8 przedstawicielem firmy Hempel. 9

6 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI. Stopnie przygotowania powierzchni Istnieje wiele norm klasyfikujących stopień przygotowania powierzchni stalowej po oczyszczeniu. Poniżej podano tylko kilka z nich, do których odwołuje sie niniejsze opracowanie. A. A. Stopnie przygotowania powierzchni według normy PN-EN ISO 850- Stopnie przygotowania powierzchni nie zabezpieczonych powłokami malarskimi lub po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok w przypadku metod strumieniowościernych Sa Sa ½ Sa Obróbka strumieniowo-ścierna do wizualnie czystej stali. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia powinna mieć jednolitą, metaliczną barwę. Bardzo dokładna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskiej czy obce zanieczyszczenia. Mogą pozostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek w kształcie kropek lub pasków. Dokładna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, większe ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok malarskich czy obcych zanieczyszczeń. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia powinny silnie przylegać. Stopnie przygotowania powierzchni nie zabezpieczonych powłokami malarskimi lub po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok w przypadku metod ręcznych Sa Lekka obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, słabo przyczepna zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Uwagi: Termin obce zanieczyszczenia może obejmować sole rozpuszczalne w wodzie i pozostałości po spawaniu. Zanieczyszczeń tych nie da się całkowicie usunąć z powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej na sucho, czyszczenia ręcznego, czyszczenia narzędziami z napędem mechanicznym czy oczyszczenia płomieniowego; należy zastosować obróbkę strumieniowo-ścierną na mokro. Uważa sie, że zgorzelina walcownicza, rdza oraz powłoka malarska przylegają słabo, jeżeli da się je usunąć tępą szpachlą. St St Bardziej gruntowne czyszczenie ręczne oraz czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. Wymagania takie jak dla St z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze metalicznego połysku. Gruntowne czyszczenie ręczne oraz czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, przyczepna zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Uwagi: Stopień przygotowania St nie jest zawarty w tabeli, gdyż oznacza powierzchnię, która nie spełnia warunków wymaganych do pokrycia powłoką. 0

7 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Ocena stopnia rdzy nalotowej: B. Stopnie przygotowania powierzchni po czyszczeniu wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem. Ocena stanu powierzchni czyszczonej wodą pod wysokim ciśnieniem powinna obejmować nie tylko stopień czystości, ale również stopień występowania rdzy nalotowej, która może pojawić się na oczyszczonej powierzchni w trakcie jej schnięcia. Istnieje kilka norm klasyfikujących stopień czystości powierzchni w przypadku oczyszczania z wykorzystaniem wody pod wysokim ciśnieniem. W niniejszym opracowaniu do oceny podłoża stalowego po czyszczeniu wodą pod wysokim ciśnieniem została wykorzystana norma PN-EN ISO Stany wyjściowe powierzchni, stopień przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Normę PN-EN ISO stosuje się w przypadku zastosowania wody pod wysokim ciśnieniem do oczyszczenia podłoża przed nałożeniem powłok malarskich. Dokument wyróżnia trzy poziomy czystości (Wa Wa /) zależnie od stopnia widoczności substancji zanieczyszczających, takich jak rdza, zgorzelina walcownicza, stare powłoki malarskie oraz inne obce zanieczyszczenia. Ocena stopnia czystości powierzchni po oczyszczeniu: L M S Lekka rdza nalotowa. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni znajdują się niewielkie ilości żółtobrązowej rdzy, przez którą może prześwitywać stalowe podłoże. Rdza (postrzegana jako odbarwienie) może być rozłożona równomiernie lub obecna w postaci plam, ale mocno przylega i nie da się jej łatwo usunąć poprzez delikatne przetarcie szmatką. Średnia rdza nalotowa. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni znajduje się warstwa żółto-brązowej rdzy, która przysłania pierwotną powierzchnię stalową. Warstwa rdzy może być rozłożona równomiernie lub obecna w postaci plam, ale dość dobrze przylega i po delikatnym przetarciu powierzchni pozostawia niewielkie ślady na szmatce. Silna rdza nalotowa. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni znajduje się warstwa czerwono-żółtobrązowej rdzy, która przysłania pierwotną powierzchnię stalową i luźno do niej przylega. Warstwa rdzy może być rozłożona równomiernie lub obecna w postaci plam i po delikatnym przetarciu powierzchni łatwo pozostawia ślady na szmatce. Wa Wa Lekkie oczyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, luźna lub uszkodzona farba, luźna rdza oraz obce zanieczyszczenia. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia powinny być nierównomiernie rozłożone oraz silnie przylegać do powierzchni. Dokładne oczyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, większość rdzy, wcześniej nałożone powłoki malarskie oraz obce zanieczyszczenia. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia powinny być nierównomiernie rozłożone i charakteryzować sie dobrą przyczepnością, w ich skład mogą wchodzić powłoki, obce zanieczyszczenia oraz plamy powstałe po usunięciu rdzy. Bardzo dokładne oczyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczna rdza, olej, smar, pył, wcześniej nałożone powłoki malarskie oraz wszelkie obce zanieczyszczenia (poza drobnymi śladami). Wa / Odbarwienia powierzchni mogą występować na tych fragmentach, gdzie pierwotne powłoki zostały naruszone. Szarych lub brązowo-czarnych odbarwień zaobserwowanych na powierzchni stali, gdzie wystąpiła korozja lub korozja wżerowa nie można usunąć w trakcie kolejnego czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem.

8 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI. Rodzaje powierzchni A. Powierzchnie stalowe Zapewnienie długotrwałej ochrony przez system malarski wymaga właściwego przygotowania podłoża przed aplikacją farby, dlatego też przed przystąpieniem do prac należy ocenić stany wyjściowe powierzchni stalowej. Odpowiednie zdjęcia obrazują stopień skorodowania, stopień przygotowania niezabezpieczonego wcześniej powłoką malarską podłoża stalowego i podłoże stalowe po całkowitym usunięciu powłok malarskich. Można wyodrębnić trzy grupy podłoża zależnie od stanu wyjściowego powierzchni stalowej przed malowaniem: a) nowa konstrukcja stalowa, która nie była wcześniej zabezpieczona powłokami malarskimi, b) powierzchnia stalowa pokryta gruntem do czasowej ochrony, c) powierzchnia stalowa pokryta systemem malarskim, który wymaga renowacji. Poniższe opracowanie szerzej omawia poszczególne grupy. a. Nowa konstrukcja stalowa, która nie była wcześniej zabezpieczona powłokami malarskimi Powierzchnie stalowe, które nigdy nie były zabezpieczone powłokami malarskimi, mogą być w różnym stopniu pokryte rdzą, zgorzeliną walcowniczą oraz innymi zanieczyszczeniami (pył, smar, zanieczyszczenia jonowe/sole rozpuszczalne, osady itp.). Stany wyjściowe powierzchni bez powłoki malarskiej definiuje norma PN-EN ISO Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok obrazują odpowiednie wzorce fotograficzne. Norma PN-EN ISO 850- rozróżnia w przypadku stali cztery stany wyjściowe podłoża - A, B, C, D: A GRADE Sa / B GRADE Sa / C GRADE Sa / D GRADE Sa / A GRADE Sa B GRADE Sa C GRADE Sa D GRADE Sa b. Powierzchnia stalowa pokryta gruntem do czasowej ochrony Grunty do czasowej ochrony stosuje się głównie przed nałożeniem właściwego malarskiego do zabezpieczenia blachy stalowej oraz elementów konstrukcyjnych w okresie prefabrykacji lub magazynowania. warstwy gruntu wynosi od 0 do 5µm (grubość mierzona na gładkiej płytce). Blachy stalowe i elementy konstrukcyjne pokryte gruntem do czasowej ochrony mogą być spawane. Firma Hempel oferuje następujące grunty do czasowej ochrony: HEMPEL S SHOPPRIMER E 580 (okres ochrony od do 5 miesięcy) grunt epoksydowy pigmentowany polifosforanem cynku, przeznaczony do stosowania w automatycznych liniach malarskich oraz do nakładania ręcznego; A Powierzchnia stalowa w znacznym stopniu pokryta mocno przylegającą zgorzeliną walcowniczą, nieznacznie lub wcale nie pokryta rdzą. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 (okres ochrony od 4 do 6 miesięcy) rozpuszczalnikowy grunt krzemianowo-cynkowy o niskiej zawartości cynku, przeznaczony do stosowania w automatycznych liniach malarskich; B C D Powierzchnia stalowa, na której zaczęła już występować rdza i z której równocześnie zaczęła się łuszczyć zgorzelina walcownicza. Powierzchnia stalowa, na której zgorzelina walcownicza jest już tak skorodowana, że po jej zdrapaniu widać gołym okiem niewielkie wżery korozyjne w podłożu. Powierzchnia stalowa, na której zgorzelina walcownicza całkowicie skorodowała i gołym okiem widać wżery korozyjne w podłożu. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 580 (okres ochrony od do 5 miesięcy) rozpuszczalnikowy grunt krzemianowo-cynkowy o niskiej zawartości cynku, przeznaczony do stosowania w automatycznych liniach malarskich; HEMUCRYL SHOPPRIMER 850 (okres ochrony od do 5 miesięcy) wodorozcieńczalny grunt akrylowy, przeznaczony do stosowania w automatycznych liniach malarskich oraz do nakładania ręcznego; HEMUDUR SHOPPRIMER 8580 (okres ochrony od do 5 miesięcy) wodorozcieńczalny grunt epoksydowy, przeznaczony do stosowania w automatycznych liniach malarskich. 4 5

9 DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW FARB Przed nałożeniem ostatecznego malarskiego, powierzchnie pokryte gruntem do czasowej ochrony muszą być we właściwy sposób przygotowane jest to tak zwane drugie przygotowanie powierzchni. Grunt do czasowej ochrony może wymagać częściowego lub całkowitego usunięcia z powierzchni. Zakres oraz sposób drugiego przygotowania powierzchni jest uzależniony od rodzaju ostatecznego malarskiego. Należy przede wszystkim uwzględnić: kompatybilność gruntu do czasowej ochrony z ostatecznym systemem malarskim, profil powierzchni uzyskany podczas przygotowywania powierzchni pod grunt czasowej ochrony (profil ten musi być odpowiedni dla ostatecznego malarskiego). Przed aplikacją malarskiego, powierzchnia pokryta gruntem do czasowej ochrony powinna zawsze zostać dokładnie umyta wodą pod ciśnieniem (5-0 MPa) z dodatkiem detergentu (np. HEMPEL S LIGHT CLEAN 9950), a następnie spłukana czystą wodą. Miejsca przekorodowane lub uszkodzone w wyniku spawania powinny zostać oczyszczone do stopnia czystości powierzchni, określonego przez normę PN-ISO c. Powierzchnia stalowa pokryta systemem malarskim, który wymaga renowacji W przypadku prac renowacyjnych należy każdorazowo ocenić stan istniejącego malarskiego. Jest to niezbędne do podjęcia decyzji, czy powłoki powinny zostać całkowicie usunięte, czy też mogą być częściowo pozostawione (ocena stopnia degradacji według normy). Stopnie przygotowania powierzchni poddawanych częściowej renowacji podaje norma PN-EN ISO 850- Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. B. Stal ocynkowana ogniowo, aluminium i stal nierdzewna Obok stali znormalizowanej w budownictwie wykorzystuje się również inne typy materiałów nieżelaznych, takie jak stal ocynkowana ogniowo lub galwanicznie, aluminium czy stale wysokostopowe. Podłoża te wymagają specyficznego przygotowania powierzchni oraz odrębnego doboru systemów malarskich. a. Stal ocynkowana ogniowo Na powierzchni stali ocynkowanej eksploatowanej w atmosferze powstają produkty korozji cynku, które charakteryzują sie różnym składem oraz różną przyczepnością do podłoża i w konsekwencji mogą powodować słabą przyczepność aplikowanych systemów malarskich. Czysty cynk (okres do kilkunastu godzin po zakończeniu procesu cynkowania) lub dobrze wysezonowany są powszechnie uważane za najlepsze podłoża do malowania. Przed aplikacją systemów malarskich zaleca się usunięcie z powierzchni produktów korozji cynku za pomocą alkalicznego środka czyszczącego marki Hempel. Mieszaninę o składzie: 0 litrów czystej wody oraz 0,5 litra detergentu HEMPEL S LIGHT CLEAN 9950 należy nanieść na powierzchnię i po około 0,5 h spłukać czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem. Jeżeli jest to konieczne, podłoże należy dodatkowo oczyścić za pomocą specjalnych nylonowych szczotek o sztywnym włosiu, papieru ściernego lub poprzez omiatanie drobnym ścierniwem (kulki szklane, drobny piasek itp.). W przypadku aplikacji systemów malarskich stosowanych przy niskich kategoriach korozyjności zaleca się stosowanie specjalnych gruntów zwiększających przyczepność do podłoża. Systemy stosowane przy wysokich kategoriach korozyjności wymagają mechanicznego przygotowania podłoża, najlepiej poprzez przesianie/szorstkowanie ścierniwem mineralnym. b. Aluminium i stal nierdzewna W przypadku aluminium oraz stali nierdzewnej przed aplikacją systemów malarskich należy zmyć powierzchnię wodą z dodatkiem detergentu, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą pod wysokim ciśnieniem. W celu uzyskania lepszej przyczepności systemów malarskich zaleca się zszorstkowanie powierzchni z wykorzystaniem specjalnych szczotek lub obróbki strumieniowo-ściernej (ścierniwa niemetaliczne). DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW FARB Produkty malarskie, w zależności od rodzaju spoiwa oraz użytych pigmentów, charakteryzują się różną odpornością na temperaturę. Poniżej przedstawiono odporność temperaturową poszczególnych gatunków farb. Temperatura FARBY ALKIDOWE FARBY BITUMICZNE FARBY AKRYLOWE FARBY EPOKSYDOWE FARBY POLIURETANOWE FARBY KRZEMIANOWO-CYNKOWE FARBY SILIKONOWE Ciągłe warunki pracy Chwilowe warunki pracy Odporność uzależniona od pigmentów, odporność powyżej 400 C tylko w przypadku farb z dodatkiem aluminium. Szczegółowych informacji i instrukcji na temat przygotowania powierzchni udzieli Państwu 6 regionalny przedstawiciel firmy Hempel. 7

10 PRODUKTY MALARSKIE FIRMY HEMPEL 4 PRODUKTY MALARSKIE FIRMY HEMPEL Farby schnące w fizyczny sposób: HEMPATEX HEMUCRYL farby akrylowe (rozpuszczalnikowe) farby akrylowe (wodorozcieńczalne) 4.. Rodzaje farb W podstawowym asortymencie firma Hempel oferuje następujące rodzaje farb: jednoskładnikowe: a) alkidowe, b) akrylowe, c) polisiloksanowe (stosowane do powierzchni użytkowanych w wysokich temperaturach). dwuskładnikowe: a) epoksydowe (czyste i modyfikowane), b) poliuretanowe, c) krzemianowo-cynkowe, d) polisiloksanowe hybrydowe Farby schnące w sposób chemiczny: HEMPALIN farby alkidowe, alkidowe modyfikowane (schnące oksydacyjnie) HEMULIN farby alkidowe (wodorozcieńczalne) HEMPADUR farby epoksydowe, epoksydowe modyfikowane (rozpuszczalnikowe, bez rozcieńczalnika) HEMUDUR farby epoksydowe (wodorozcieńczalne) HEMPATHANE farby poliuretanowe (rozpuszczalnikowe) HEMUTHANE farby poliuretanowe (wodorozcieńczalne) GALVOSIL farby krzemianowo-cynkowe HEMPAXANE farby polisiloksanowe hybrydowe (rozpuszczalnikowe) 4.. Nazewnictwo produktów firmy Hempel Nazewnictwo produktów malarskich firmy HEMPEL opiera sie na dwóch członach - nazwie produktu oraz pięciocyfrowym numerze, np. HEMPATEX-HI BUILD Nazwa produktu wskazuje na rodzaj farby i grupy, do której należy dany produkt. Podział ten prezentuje 8 poniższa tabela: 9

11 PRODUKTY MALARSKIE FIRMY HEMPEL Pięciocyfrowy numer charakteryzuje pozostałe właściwości produktu. Pierwsze dwie cyfry określają podstawową funkcję powłoki i jej rodzaj. Trzecia i czwarta cyfra oznaczają numer seryjny. Piąta cyfra identyfikuje specyficzne właściwości produktu, np. utwardzanie w wysokich/niskich lub średnich temperaturach, dostosowanie do lokalnych przepisów prawnych. Zatem, pierwsze cztery cyfry określają końcowe właściwości wyrobu, tj. wyschniętego lub utwardzonego materiału malarskiego. Piąta cyfra zazwyczaj odnosi się do warunków aplikacji, może również określać warunki logistyczne. Pierwsza cyfra: Funkcja: 0 lakiery bezbarwne, rozcieńczalniki grunty przeciwkorozyjne do stali i innych metali grunty do powierzchni niemetalowych produkt typu pasta oraz o dużej zawartości części stałych 4 międzywarstwy, wyroby grubopowłokowe stosowane z gruntem oraz warstwą nawierzchniową lub bez nich 5 farby nawierzchniowe 6 wyroby różne 7 farby przeciwporostowe 8 wyroby różne 9 wyroby różne Druga cyfra: Rodzaj: -0 asfalty, bitumy, smoły, paki - oleje, pokosty, farby olejno-alkidowe (o znacznej zawartości olejów schnących) - farby alkidowe o średniej i znacznej zawartości olejów schnących - farby alkidowe o małej zawartości olejów schnących, epoksyestrowe, alkidowo-silikonowe, alkidowouretanowe -4 wyroby różne -5 farby jedno lub dwuskładnikowe z reaktywnym spoiwem (nie schnące oksydacyjnie) -6 farby schnące fizycznie, rozpuszczalnikowe (inne niż dla oznaczenia 0--) -7 wyroby różne -8 dyspersje wodne, rozcieńczalniki -9 wyroby różne Karty katalogowe produktów oraz karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych są dostępne w lokalnej wersji językowej na regionalnych stronach internetowych firmy Hempel. Poniższe zdjęcie wskazuje miejsce na stronie internetowej gdzie znajdują się karty katalogowe produktów. 4.. Oznaczenie kolorów według standardu firmy Hempel Kolorystyka farb firmy Hempel, w szczególności farb gruntowych, jest określona przez pięciocyfrowy numer w następujący sposób: Biały 0000 Szarobiały, Szary Czarny 9990 Żółty, kremowy, beż Niebieski, fioletowy Zielony Czerwony, pomarańczowy, różowy Brązowy Katalog produktów y kolorów według oznaczeń firmy Hempel nie odpowiadają bezpośrednio numerom występującym w standardowych wzornikach kolorów. W przypadku farb nawierzchniowych oraz innych wybranych produktów możliwe jest dostarczenie ich w kolorze zgodnym z określonym standardowym wzornikiem kolorów, np. RAL, BS, NCS itp. Przykład: HEMPATEX ENAMEL 5660 Przykład: HEMPADUR Farba HEMPADUR 454 według kolorystyki firmy 5 farba nawierzchniowa HEMPATEX _ schnąca fizycznie Hempel to kolor szary jasny 6 _ HEMPADUR 6 _ numer seryjny 0 0 standardowy skład

12 SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL 5 PRZYDATNE POJĘCIA I DEFINICJE 6 SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL W dziedzinie powłokowej ochrony przed korozją należy zwrócić uwagę na kilka użytecznych pojęć i definicji. Poniżej przedstawiamy niezbędne pojęcia, których znajomość znacznie ułatwia planowanie prac malarskich. Zawartość części stałych Zawartość części stałych (VS) określa stosunek wyrażony w procentach: powłoki (DFT) warstwy (WFT) Podany stosunek określa proporcję pomiędzy grubościami powłoki po wyschnięciu i warstwy po nałożeniu, które zaaplikowano w określonych grubościach w warunkach laboratoryjnych, gdzie straty farby nie są brane pod uwagę. Wydajność teoretyczna Wydajność teoretyczną farby przy określonej grubości powłoki na zupełnie gładkiej powierzchni określa następujący wzór: Zawartość części stałych % x 0 = m /litr powłoki (µm) Wydajność praktyczna Zużycie praktyczne oblicza się mnożąc zużycie teoretyczne przez odpowiedni współczynnik konsumpcji. W kartach systemów malarskich nie podano współczynnika konsumpcji, a tym samym wydajności praktycznej, ponieważ wartość ta zależy od wielu czynników, takich jak: a. Nierównomierność nakładanej powłoki. Przy ręcznym nakładaniu farby powłoka jest nierównomiernej grubości. Ponadto jej średnia grubość jest większa od przyjętej grubości powłoki, aby spełnić zasady pomiaru, np. 80:0. Oznacza to, iż zużycie farby będzie większe od teoretycznej wielkości zużycia obliczonej dla minimalnej specyfikowanej grubości powłoki. b. Kształt i wielkość powierzchni. Malowanie małej, wielopłaszczyznowej powierzchni powoduje większe straty rozpylonego materiału malarskiego niż przy nakładaniu powłoki na płaską, kwadratową płytę, którą stosuje się do przeprowadzenia teoretycznych obliczeń. c. Chropowatość podłoża. Na podłożu o szczególnie chropowatej powierzchni występują tzw. martwe przestrzenie, są to zagłębienia, które muszą być wypełnione dodatkową ilością farby. W rezultacie ilość zużytego produktu jest większa niż wielkość zużycia uzyskana przy teoretycznych obliczeniach przeprowadzonych przy gładkiej powierzchni. Większe zużycie farby występuje szczególnie w przypadku gruntów do czasowej ochrony, które tworzą cienką powłokę rozkładającą się na nierównościach podłoża, tzw. efekt pozornego zwiększenia powierzchni. d. Straty fizyczne. Do strat fizycznych, które przyczyniają się do zwiększenia zużycia można zaliczyć: pozostałości produktów malarskich w puszkach i sprzęcie do aplikacji, straty spowodowane przekroczeniem czasu przydatności mieszaniny do stosowania, straty spowodowane warunkami atmosferycznymi, straty wynikające z braku przeszkolenia personelu, a tym samym niewłaściwej aplikacji powłoki itp. ZALECANE SYSTEMY MALARSKIE DLA RÓŻNYCH KATEGORII KOROZYJNOŚCI ATMOSFERY ORAZ KOROZYJNOŚCI INNYCH ŚRODOWISK EKSPLOATACJI (zgodnie z normą PN-EN ISO 944-5:007) KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C/C KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C4 KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C5 - I KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C5-M KONSTRUKCJE ZANURZONE KONSTRUKCJE ODPORNE NA TEMPERATURĘ Szczegółowych informacji na temat pojęć i definicji w dziedzinie powłokowej ochrony przed korozją udzieli Państwu regionalny przedstawiciel firmy Hempel.

13 KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C/C C/C KATEGORIA KOROZYJNOŚC C/C SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL systemy odpowiadające kategorii korozyjności C/C * - 5 lat 5-5 lat 4 farba alkidowa SB x HEMPAQUICK PRIMER 64** 40 farba alkidowa SB x HEMPAQUICK ENAMEL Całkowita GWS 80 μm farba alkidowa WB x HEMULIN PRIMER farba alkidowa WB x HEMULIN ENAMEL Całkowita GWS 80 μm farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 80 μm farba alkidowa SB x HEMPAQUICK PRIMER 64** 80 farba alkidowa SB x HEMPAQUICK ENAMEL Całkowita GWS 0 μm farba alkidowa WB x HEMULIN PRIMER farba alkidowa WB x HEMULIN ENAMEL Całkowita GWS 0 μm SB x HEMPADUR FAST DRY Całkowita GWS 0 μm farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 0 μm * Grunt do czasowej ochrony można zastosować na powierzchniach, których po zakończeniu produkcji nie można poddać obróbce strumieniowo-ściernej. Pracownicy firmy Hempel udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat doboru właściwego gruntu do czasowej ochrony oraz czynności związanych z tzw. drugim przygotowaniem powierzchni. ** Wymienione w opracowaniu rozpuszczalnikowe farby alkilowe należy stosować w przypadku konstrukcji, do których stosuje się przepisy dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (dyrektywa SED). Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo w regionalnym biurze firmy Hempel >5 lat SB = rozpuszczalnikowy WB = wodorozcieńczalny GWS = grubość warstwy suchej farba alkidowa SB x HEMPAQUICK PRIMER 64** 0 farba alkidowa SB x HEMPAQUICK ENAMEL Całkowita GWS 60 μm farba alkidowa WB x HEMULIN PRIMER 80 0 farba alkidowa WB x HEMULIN ENAMEL Całkowita GWS 60 μm farba akrylowa WB x HEMUCRYL PRIMER HB 80 0 farba akrylowa WB x HEMUCRYL ENAMEL HB Całkowita GWS 60 μm SB x HEMPADUR MASTIC Całkowita GWS 60 μm SB x HEMPADUR FAST DRY farba poliuretanowa WB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 60 μm SB x HEMUDUR farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 60 μm 4 5

14 KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C C KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL systemy odpowiadające kategorii korozyjności C * - 5 lat 4 farba alkidowa SB x HEMPAQUICK PRIMER 64** 80 farba alkidowa SB x HEMPAQUICK ENAMEL Całkowita GWS 0 μm farba alkidowa WB x HEMULIN PRIMER farba alkidowa WB x HEMULIN ENAMEL Całkowita GWS 0 μm SB x HEMPADUR FAST DRY Całkowita GWS 0 μm farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 0 μm >5 lat 4 farba akrylowa WB x HEMUCRYL PRIMER HB 80 5 farba akrylowa WB x HEMUCRYL ENAMEL HB Całkowita GWS 00 μm SB x HEMPADUR FAST DRY farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 00 μm WB x HEMUDUR farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 00 μm o wysokiej zawartości x HEMPADUR ZINC cynku SB SB x HEMPADUR FAST DRY farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 60 μm 5-5 lat farba akrylowa WB x HEMUCRYL PRIMER HB farba akrylowa WB x HEMUCRYL ENAMEL HB Całkowita GWS 60 μm SB x HEMPADUR FAST DRY farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 60 μm WB x HEMUDUR farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 60 μm * Stal pokrytą gruntem do czasowej ochrony można zastosować w miejscach, których po zakończeniu produkcji nie można poddać obróbce strumieniowo-ściernej w ramach drugiego przygotowania powierzchni. Zalecamy zastosowanie gruntów krzemianowo-cynkowych, np. Hempel s Shopprimer ZS 5890 lub 580, szczególnie w przypadku późniejszego pokrycia farbą zawierającą cynk. Grunty epoksydowe, np. Hempel Shopprimer 580 lub 8580 można stosować w przypadku późniejszego pokrycia powierzchni powłoką nie zawierającą cynku. Pracownicy firmy Hempel udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat doboru właściwego gruntu do czasowej ochrony oraz czynności związanych z tzw. drugim przygotowaniem powierzchni. ** Wymienione w opracowaniu rozpuszczalnikowe farby alkilowe należy stosować w przypadku konstrukcji, do których stosuje się przepisy dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (dyrektywa SED). Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo w regionalnym biurze firmy Hempel. 6 7

15 KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C4 SB x HEMPADUR FAST DRY farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 40 μm WB x HEMUDUR farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 40 μm 5-5 lat o wysokiej zawartości cynku SB x HEMPADUR ZINC SB x HEMPADUR FAST DRY farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C4 SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL 4 Całkowita GWS 00 μm o wysokiej zawartości x HEMUDUR ZINC cynku WB WB x HEMUDUR C4 systemy odpowiadające kategorii korozyjności C4 * farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 00 μm -5 lat WB x HEMUCRYL PRIMER HB farba poliuretanowa WB x HEMUCRYL ENAMEL HB Całkowita GWS 00 μm SB x HEMPADUR MASTIC Całkowita GWS 00 μm * Stal pokrytą gruntem do czasowej ochrony można zastosować w miejscach, których po zakończeniu produkcji nie można poddać obróbce strumieniowo-ściernej w ramach drugiego przygotowania powierzchni. Zalecamy zastosowanie gruntów krzemianowo-cynkowych, np. Hempel s Shopprimer ZS 5890 lub 580, szczególnie w przypadku późniejszego pokrycia farbą zawierającą cynk. Grunty epoksydowe, np. Hempel Shopprimer 580 lub 8580 można stosować w przypadku późniejszego pokrycia powierzchni powłoką nie zawierającą cynku. Pracownicy firmy Hempel udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat doboru właściwego gruntu do czasowej ochrony oraz czynności związanych z tzw. drugim przygotowaniem powierzchni. >5 lat SB x HEMPADUR FAST DRY farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 80 μm o wysokiej zawartości x HEMUDUR ZINC cynku WB WB x HEMUDUR farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 40 μm o wysokiej zawartości x HEMPADUR ZINC cynku SB SB x HEMPADUR FAST DRY farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 40 μm farba krzemianowocynkowa SB x HEMPEL s GALVOSIL SB x HEMPADUR MASTIC 45880/W 0 farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 40 μm 8 9

16 KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C5-I KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C5-I SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL systemy odpowiadające kategorii korozyjności przemysłowej C5 * 5-5 lat SB x HEMPADUR QUATTRO Całkowita GWS 00 μm o wysokiej zawartości x HEMPADUR ZINC cynku SB SB x HEMPADUR MASTIC 45880/W 0 farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 40 μm o wysokiej zawartości x HEMUDUR ZINC cynku WB WB x HEMUDUR farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 40 μm >5 lat 4 SB x HEMPADUR MASTIC 45880/W 60 farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 0 μm o wysokiej zawartości x HEMPADUR ZINC cynku SB SB x HEMPADUR MASTIC 45880/W 00 farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 0 μm o wysokiej zawartości x HEMUDUR ZINC cynku WB WB x HEMUDUR farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 0 μm nieorganiczna farba krzemianowo-cynkowa x HEMPEL s GALVOSIL SB SB x HEMPADUR MASTIC 45880/W 00 farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 0 μm * Stal pokrytą gruntem do czasowej ochrony można zastosować w miejscach, których po zakończeniu produkcji nie można poddać obróbce strumieniowo-ściernej w ramach drugiego przygotowania powierzchni. Zalecamy zastosowanie gruntów krzemianowo-cynkowych, np. Hempel s Shopprimer ZS 5890 lub 580, szczególnie w przypadku późniejszego pokrycia farbą zawierającą cynk. Grunty epoksydowe, np. Hempel Shopprimer 580 lub 8580 można stosować w przypadku późniejszego pokrycia powierzchni powłoką nie zawierającą cynku. Pracownicy firmy Hempel udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat doboru właściwego gruntu do czasowej ochrony oraz czynności związanych z tzw. drugim przygotowaniem powierzchni. C5-I Firma Hempel oferuje również wiele innych systemów malarskich dostosowanych do Państwa potrzeb i wymagań. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielą Państwu nasi regionalni przedstawiciele. 0

17 KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C5-M KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C5-M SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL systemy odpowiadające kategorii korozyjności morskiej C5 * 5-5 lat SB x HEMPADUR QUATTRO Całkowita GWS 00 μm o wysokiej zawartości x HEMPADUR ZINC cynku SB SB x HEMPADUR MASTIC 45880/W 0 farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 40 μm o wysokiej zawartości x HEMUDUR ZINC cynku WB WB x HEMUDUR farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 40 μm * Stal pokrytą gruntem do czasowej ochrony można zastosować w miejscach, których po zakończeniu produkcji nie można poddać obróbce strumieniowo-ściernej w ramach drugiego przygotowania powierzchni. Zalecamy zastosowanie gruntów krzemianowo-cynkowych, np. Hempel s Shopprimer ZS 5890 lub 580, szczególnie w przypadku późniejszego pokrycia farbą zawierającą cynk. Grunty epoksydowe, np. Hempel Shopprimer 580 lub 8580 można stosować w przypadku późniejszego pokrycia powierzchni powłoką nie zawierającą cynku. Pracownicy firmy Hempel udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat doboru właściwego gruntu do czasowej ochrony oraz czynności związanych z tzw. drugim przygotowaniem powierzchni. >5 lat 4 SB x HEMPADUR MASTIC 45880/W 60 farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 0 μm o wysokiej zawartości x HEMPADUR ZINC cynku SB SB x HEMPADUR MASTIC 45880/W 00 farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 0 μm o wysokiej zawartości x HEMUDUR ZINC cynku WB WB x HEMUDUR farba poliuretanowa WB x HEMUTHANE ENAMEL Całkowita GWS 0 μm nieorganiczna farba krzemianowo-cynkowa x HEMPEL s GALVOSIL SB SB x HEMPADUR MASTIC 45880/W 00 farba poliuretanowa SB x HEMPATHANE HS Całkowita GWS 0 μm Firma Hempel oferuje również wiele innych systemów malarskich dostosowanych do Państwa potrzeb i wymagań. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielą Państwu nasi regionalni przedstawiciele. C5-M

18 KONSTRUKCJE ZANURZONE KONSTRUKCJE ZANURZONE SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL. Konstrukcje stalowe zanurzone w wodzie (za wyjątkiem wody pitnej) lub znajdujące się pod ziemią > 5 lat. Konstrukcje stalowe zanurzone w wodzie pitnej HEMPADUR QUATTRO HEMPADUR QUATTRO HEMPADUR QUATTRO Całkowita GWS 500 μm HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4575/ 50 HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4575/ 75 HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4575/ 75 Całkowita GWS 500 μm wzmocniona płatkami HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF szklanymi Całkowita GWS 500 μm HEMPAUDR Całkowita GWS 800 μm 5-5 lat HEMPADUR QUATTRO HEMPADUR QUATTRO Całkowita GWS 80 μm HEMPADUR MASTIC 45880/W 90 HEMPADUR MASTIC lat (bez rozcieńczalnika) (bez rozcieńczalnika) HEMPADUR HEMPADUR Całkowita GWS 80 μm Całkowita GWS 400 μm wzmocniona płatkami szklanymi HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Wnętrza zbiorników przeznaczonych do przechowywania paliwa (ropa naftowa, paliwo lotnicze, benzyna itp.) Całkowita GWS 400 μm (fenolowa) HEMPADUR (fenolowa) HEMPADUR Całkowita GWS 00 μm Informacje na temat powłok zalecanych do aplikacji wewnątrz zbiorników przeznaczonych do przechowywania innych środków chemicznych uzyskają Państwo w regionalnym biurze firmy Hempel. KONSTRUKCJE ZANURZONE 4 5

19 KONSTRUKCJE ODPORNE NA TEMPERATURĘ KONSTRUKCJE ODPORNE NA TEMPERATURĘ SYSTEMY MALARSKIE FIRMY HEMPEL Konstrukcje stalowe eksploatowane w wysokiej temperaturze farba krzemianowo-cynkowa HEMPEL S GALVOSIL farba polisiloksanowa HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM farba polisiloksanowa HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Całkowita GWS 5 μm Maksymalna odporność na temperaturę: 500 C farba polisiloksanowa HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM farba polisiloksanowa HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM farba polisiloksanowa HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Całkowita GWS 75 μm Maksymalna odporność na temperaturę: 600 C Konstrukcje izolowane, pracujace w temperaturze od 0 C do 500 C Firma Hempel oferuje również wiele innych systemów malarskich dostosowanych do Państwa potrzeb i wymagań. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielą Państwu nasi regionalni przedstawiciele. farba krzemianowo-cynkowa HEMPEL S GALVOSIL Całkowita GWS 80 μm Maksymalna odporność na temperaturę: 500 C 6 7 KONSTRUKCJE ODPORNE NA TEMPERATURĘ

20 8 9

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy OPIS PRODUKTU Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt etylokrzemianowy z dużą zawartością cynku. Spełnia wymagania SSPC Paint 20 odnośnie składu i własności. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA Jako

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Karta Informacyjna Wydanie 08/2012 Nr identyfikacyjny 01 08 03 04 005 0 000040 Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Opis produktu Zastosowanie jest bezbarwnym

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni.

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Spis treści. Rozpoznanie i ocena podłoża 4 Urządzenia i narzędzia 6 Materiały do szlifowania 8 Usuwanie rdzy 10 Wskazówki ułatwiające zakup

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

TIKKURILA EVERAL MATT [10]

TIKKURILA EVERAL MATT [10] 14.06.2013 r. TIKKURILA EVERAL MATT [10] Emalia alkidowa do drewna i metalu OPIS TIKKURILA EVERAL MATT [10] - Matowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni i

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA.

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA. Artykuł do Administratora 03/2014 Kazimierz Dudziński - Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Olgierd Romanowski doradca Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind

Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind Różne Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind Uwagi te dotyczą elementów obsługi, wskaźników i wyświetlaczy do windy, zwanych dalej panelami. Są one dostarczane

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo