INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com"

Transkrypt

1 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push

2 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne 1.1. Magazynowanie i transport Zewnętrzna ochrona antykorozyjna Izolacja rurociągów Uszczelki i środki uszczelniające Kontrola szczelności Płukanie instalacji wody pitnej Elektryczne ogrzewanie wspomagające Elektryczne środki ochrony 4 2. Klasyfikacja techniczna wyrobu 2.1. Zakresy zastosowania wyrobów Elementy systemu i ich budowa Wymiary, ciśnienie nominalne i uszczelnienie poszczególnych systemów złączek Tabele spadków ciśnienia dla rur stalowych i wielowarstwowych Współczynniki strat ciśnienia dla złączek systemowych Wydłużalność cieplna rurociągów Odstępy mocowania rurociągów Dopuszczalne promienie gięcia Zapotrzebowanie miejsca Wykonywanie połączeń rur 3.1. Zalecane zaciskarki Połączenia rur metalowych Połączenia rur za pomocą złączek systemowych 3fit -Press Połączenia rur wykonane przy użyciu złączek wtykowych 3fit -Push 30

3 3 1. Ogólne informacje techniczne Poniższe wskazówki i informacje są jedynie zaleceniami. Użytkownik powinien zasadniczo przestrzegać istniejących norm, dyrektyw i uznanych zasad techniki. 1.1 Magazynowanie i transport Przy magazynowaniu i transporcie należy unikać uszkodzeń, zanieczyszczeń, a zwłaszcza w przypadku części ze stali nierdzewnej należy unikać kontaktu ze stalami węglowymi. Np. przy transporcie na samochodzie ciężarowym zaleca się przykryć podłogę skrzyni ładunkowej folią, jeżeli na tym samochodzie transportowano wcześniej rury lub elementy konstrukcyjne ze stali węglowej. 1.2 Zewnętrzna ochrona antykorozyjna Odporność na korozję części systemu SANHA (złączki i rury) powoduje, że zewnętrzna ochrona antykorozyjna jest z reguły zbędna. W zależności od składu otaczającej atmosfery i/albo temperatury medium może być mimo to konieczna zewnętrzna izolacja zapobiegająca dyfuzji, aby zapobiec działaniu zewnętrznych czynników sprzyjających korozji. W związku z tym należy szczególnie zwrócić uwagę na agresywne składniki atmosfery oraz na możliwość tworzenia się kondensatu na wewnętrznej powierzchni rur. 1.3 Izolacja rurociągów Izolacja rurociągów zależy każdorazowo od przypadku zastosowania, zwłaszcza w odniesieniu do grubości izolacji. Użytkownik powinien wybrać grubość izolacji odpowiednio do przepisów i norm, w zależności od zastosowania. Należy przy tym przestrzegać wskazówek technologicznych producenta materiału izolacyjnego. 1.4 Uszczelki i środki uszczelniające Ze środków uszczelniających, jak np. z płaskich uszczelek, nie mogą przedostawać się do wody jony chlorków i nie może dochodzić do miejscowo zwiększonego stężenia jonów chlorku. Wymaganie to jest spełnione dzięki zastosowanym w częściach systemu SANHA uszczelek Centellen. Dla połączeń gwintowych zaleca się zastosowanie środków do uszczelniania gwintów, zachowujących trwałą elastyczność. Przy stosowaniu konopi należy używać środka uszczelniającego nie zawierającego chlorku. Nie jest zalecane używanie taśmy uszczelniającej do gwintów (taśmy teflonowej). 1.5 Kontrola szczelności Kontrola szczelności przy użyciu wody, zgodnie z PN-EN 806-1:2004 i krajowymi normami i przepisami, może być przeprowadzana tylko wtedy, gdy instalacja wody pitnej zostanie uruchomiona zgodnie z przeznaczeniem najpóźniej po 48 godzinach. Przy przeprowadzaniu ciśnieniowej próby wodnej ciśnienie kontrolne musi odpowiadać 1,5-krotnemu ciśnieniu eksploatacyjnemu panującemu w systemie. Kontrola szczelności przewodów wody pitnej powinna odbywać się ze względów higienicznych za pomocą gazów obojętnych (np. azot) albo bezolejowego sprężonego powietrza. Kontrolę przeprowadza się przy tym w dwóch etapach. Kontrola szczelności (kontrola wstępna) jest wykonywana przy zastosowaniu ciśnienia 110 mbar przez 30 minut, przy maksymalnej ilości wody pitnej w rurociągu wynoszącej 100 l. Czas próby wydłuża się o 10 minut na każde dodatkowe 100 l wody. Kontrola wytrzymałości (kontrola główna) jest przeprowadzana przy maks. średnicy rur do DN 50, przez zastosowanie ciśnienia próbnego 3 bar, a przy maksymalnej średnicy rur powyżej DN 50-1 bar, przez okres 10 minut. Do pomiaru ciśnienia należy użyć wykalibrowanego manometru o dokładności wskazań 1 mbar. Odpowiednie formularze protokołów kontroli można zamówić na technicznej hotline SANHA, albo pobrać w Internecie na stronie Kontrola szczelności musi odbyć się momencie, w którym miejsca połączeń są jeszcze dostępne i nie są przykryte.

4 4 1. Ogólne informacje techniczne 1.6 Płukanie instalacji wody pitnej Zasadniczo wszystkie przewody wody pitnej, niezależnie od rodzaju zastosowanego materiału, należy gruntownie przepłukać filtrowaną wodą pitną. Płukanie powinno nastąpić możliwie jak najwcześniej po wykonaniu próby ciśnieniowej. Zadaniem płukania jest osiągnięcie następujących celów: Zabezpieczenie jakości wody pitnej (higiena) Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej rur Zapobieżenie usterkom funkcjonalnym armatury Wymagania te są spełnione przez dwie metody płukania, a mianowicie: Płukanie mieszaniną wody i powietrza Płukanie wodą PN-EN 806-1:2004 i krajowe przepisy nie przewidują dodatkowej dezynfekcji instalacji i nie jest ona zasadniczo potrzebna. Jeżeli w szczególnych przypadkach, wyjątkowo i ze szczególnych powodów, konieczna będzie mimo to dezynfekcja przewodów, należy przedtem uzgodnić z naszym działem doradztwa technicznego zastosowanie dopuszczalnych środków i metod dezynfekcji. Odpowiednie formularze protokołów z przeprowadzenia płukania można zamówić na naszej hotline technicznej SANHA oraz pobrać w Internecie na stronie Elektryczne ogrzewanie wspomagające Elektryczne ogrzewanie wspomagające można zastosować dla instalacji SANHA wtedy, gdy temperatura ścianki wewnętrznej rur nie przekracza w dłuższym okresie czasu 60 C. Dopuszczalne jest krótkotrwałe przekroczenie temperatury do 70 C, w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Przy zastosowaniu elektrycznego ogrzewania towarzyszącego nie mogą być ogrzewane odcięte odcinki przewodów, nie posiadające żadnych własnych urządzeń zabezpieczających, aby zapobiec niedopuszczalnemu wzrostowi ciśnienia w tych obszarach. Należy bezwzględnie przestrzegać PN-EN 806-1:2004 i PN-EN 1717: Elektryczne środki ochrony Dla wszystkich przewodzących elektrycznie części systemu należy zapewnić instalację wyrównania potencjału. Metalowe systemy instalacyjne SANHA (,, SANHA -Therm) zapewniają ciągłość połączenia elektrycznego i z tego powodu muszą być włączone do instalacji wyrównywania potencjału. Za wykonanie tego elektrycznego środka ochronnego odpowiada wykonawca instalacji elektrycznej.

5 5 2. Klasyfikacja techniczna wyrobu 2.1 Zakresy zastosowania różnych wyrobów Zastosowanie Rura Numer materiałowy NiroSan AISI 316 L NiroSan -F AISI 443/444 NiroSan -ECO AISI 316 L NiroTherm AISI 304 Woda pitna Woda deszczowa Woda uzdatniona Woda grzewcza SANHA-Press* Instalacje solarne NiroSan - Press NiroSan - Press NiroSan - Press NiroSan - Press Kondensat pary Otwarte układy chłodzenia wodą Zamknięte układy hłodzenia wodą SANHA -Therm stal węglowa SANHA-Press* SANHA-Press* SANHA -Therm SANHA - Press Solar SANHA-Press* SANHA -Therm Rura miedziana DIN EN 1057/DVGW-GW 392 SANHA - Press Solar MultiFit -Flex PE-RT AI PE-HD 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push Zastosowanie Rura Numer materiałowy NiroSan AISI 316 L NiroSan -F AISI 443/444 NiroSan -ECO AISI 316 L NiroTherm AISI 304 SANHA -Therm stal węglowa Instalacje tryskaczowe Instalacje gazu Instalacje gazu ziemnego ciekłego Gas Gas SANHA-Press Gas* Gas SANHA-Press Gas* Gas SANHA-Press Gas* Gas SANHA-Press Gas* Gas Gas SANHA-Press Gas* Gas SANHA-Press Gas* Gas SANHA-Press Gas* Gas SANHA-Press Gas* Instalacje oleju opałowego SANHA-Press Gas* Instalacje okrętowe NiroSan - Press NiroSan - Press NiroSan - Press NiroSan - Press NiroSan - Press Zastosowania przemysłowe Instalacje sprężonego powietrza SANHA -Therm Gazy techniczne Gas SANHA-Press Gas* Rura miedziana DIN EN 1057/DVGW-GW 392 Gas Gas Gas NiroSan - Press Solar Gas MultiFit -Flex PE-RT AI PE-HD 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push NiroSan - Press 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push 3fit -Press 3fit -Push Zalecane Na zamówienie Nie nadaje się

6 Elementy systemu i ich budowa Rury NiroSan oraz złączki systemowe ze stali nierdzewnej Rury ze stali nierdzewnej NiroSan, NiroSan -ECO, NiroSan -F i NiroTherm Rury systemu są wykonywane ze stali nierdzewnej, gat (NiroSan i NiroSan -ECO), (NiroTherm ) lub ze stali nie zawierającej niklu gat (NiroSan -F) wg PN-EN i są dostarczane w odcinkach o długości 6 m. Spoiny wzdłużne rur są spawane plazmowo w osłonie gazów obojętnych, wskutek czego w obszarze spoiny zagwarantowana jest zarówno całkowita szczelność, wysoka wytrzymałość mechaniczna jak i wymagane zabezpieczenie przed korozją. Rury posiadają ustaloną wytrzymałość maksymalną, aby zapewnić optymalne warunki dla wykonywania połączeń zaciskowych. Odpowiednio do wymaganego natężenia przepływu lub określonych średnic nominalnych, można dokonać wyboru z następującej oferty rur: NiroSan i NiroSan -F Średnica nominalna DN Średnica zewnętrzna mm ,1 88,9 108 Grubość ścianki mm 1 1 1,2 1,2 1,5 1,5 1, Średnica wewnętrzna mm 13,0 16,0 19,6 25,6 32,0 39,0 51,0 60,0 72,1 84,9 104,0 Przekrój wewnętrzny cm 2 1,33 2,01 3,02 5,15 8,04 11,95 20,43 28,27 40,83 56,61 84,95 Masa pustej rury kg/m 0,351 0,427 0,627 0,807 1,261 1,525 1,977 3,109 3,720 4,363 5,321 Masa rury napełnionej wodą kg/m 0,484 0,628 0,928 1,322 2,066 2,719 4,020 5,936 7,803 10,024 13,816 NiroSan -ECO i NiroTherm Średnica nominalna DN Średnica zewnętrzna mm ,1 88,9 108 Grubość ścianki mm 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 Średnica wewnętrzna mm 13,8 16,6 20,6 26, ,8 51,6 73,1 85,9 105 Przekrój wewnętrzny cm 2 1,50 2,16 3,33 5,47 8,55 12,44 20,91 41,97 57,95 86,59 Masa pustej rury kg/m 0,217 0,304 0,374 0,546 0,852 1,128 1,588 2,805 3,287 4,005 Masa rury napełnionej wodą kg/m 0,367 0,520 0,707 1,093 1,707 2,372 3,679 7,002 9,082 12,664 Złączki systemowe Złączki zaciskowe są wykonywane z rury ze stali nierdzewnej stabilizowanej molibdenem, gat lub jako precyzyjne odlewy ze stali gat Części gwintowane są połączone z korpusem przez spawanie plazmowe w osłonie gazów obojętnych i są wykonane ze stali nierdzewnej gat Materiał ten odpowiada w znacznym stopniu gatunkowi , jednak dla poprawy skrawalności zawiera dodatek maksymalnie 0,8% masy tytanu, będącego składnikiem stopu. Dzięki temu również te części zapewniają wysoki standard jakościowy wyrobów NiroSan.

7 Rury miedziane oraz systemowe złączki zaciskowe SANHA Rury miedziane instalacyjne Do połączeń można stosować wszystkie rury miedziane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1057, o ile minimalne grubości ścianek nie są mniejsze od podanych w sąsiedniej tabeli: Zaciskane złączki systemowe SANHA Wszystkie złączki systemowe SANHA (, SAN- HA -Press Gaz, Solar, Chrom) są wykonywane z miedzi, brązu oraz mosiądzu. Miedziane złączki zaciskane, zwłaszcza pod względem kształtu, materiału i właściwości powierzchni, są wykonywane na podstawie wymagań PN-EN z Cu-DHP, nr CW024A, zgodnie z PN-EN Złączki te są pozbawione powłoki węglowej oraz resztek środka używanego do ciągnienia, a ich parametry są o wiele niższe wartości dopuszczalnych. Oprócz tego właściwości powłoki wewnętrznej zapobiegają rozmnażaniu się drobnoustrojów. Złączki zaciskowe z brązu i mosiądzu są stosowane na łączniki przejściowe i oprócz przyłącza zaciskowego posiadają połaczenia gwintowane. Są one wykonane z materiału CuSn5Zn5Pb5-C według PN-EN 1982:2002. Złączki te są pozbawione wad jak np. jamy skurczowe, pory, rysy, pozostałości odlewnicze i resztki masy formierskiej. Średnica nominalna DN Średnica zewnętrzna mm ,1 88,9 108 Grubość ścianki mm 0,6 0, ,5 1,5 1,5 1, Rury SANHA -Therm i złączki systemowe ze stali węglowej Rury systemowe SANHA -Therm Rury systemowe SANHA -Therm są wykonywane ze stali węglowej, gat (E 195) według PN-EN i są dostarczane w odcinkach o długości 6 m, w wykonaniu cynkowanym galwanicznie. Rury te posiadają ustaloną wytrzymałość maksymalną, aby zapewnić warunki właściwego wykonywania połączeń zaciskowych. W zależności od wymaganych natężeń przepływu lub średnic nominalnych, określonych na podstawie obliczeń rurociągu, można dokonać wyborów z poniższej oferty rur: Średnica nominalna DN Średnica zewnętrzna mm ,1 88,9 108 Grubość ścianki mm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1, Średnica wewnętrzna mm 9,6 12,6 15,6 19,0 25,0 32,0 39,0 51,0 72,1 84,9 104,0 Przekrój wewnętrzny cm 2 0,74 1,25 1,91 2,84 4,91 8,04 11,95 20,43 40,83 56,61 84,95 Masa pustej rury kg/m 0,320 0,408 0,497 0,758 0,980 1,128 1,424 1,942 3,655 4,286 5,228 Masa rury napełnionej wodą kg/m 0,392 0,533 0,688 1,042 1,471 1,789 2,499 3,985 7,738 9,947 13,723 Złączki zaciskowe SANHA -Therm Złączki zaciskowe są wykonywane ze stali węglowej (E 195), cynkowanej galwanicznie od zewnątrz, z Cu-DHP, na podstawie PN- EN , nr CW024A, o powierzchni uszlachetnionej od zewnątrz według PN-EN i z materiału CuSn5Zn5Pb5-C według PN-EN Uszczelnienie zapewniają uszczelki z EPDM (kauczuk etylenowo propylenowy).

8 Rura wielowarstwowa MultiFit -Flex i system 3fit -Press oraz złączki wtykowe 3fit -Push Rury systemowe MultiFit -Flex Rury systemowe MultiFit -Flex są wykonywane jako rury wielowarstwowe o następującej budowie ścian, w kierunku od wewnątrz na zewnątrz: rura do transportu medium Inliner z PE-RT, o zwiększonej odporności na temperaturę według DIN rura aluminiowa, spawana czołowo laserowo rura zewnętrzna z HDPE odpornego na działanie promieniowania UV Rury te dostarczane są w odcinkach o długości 5 m (16 63 mm), w kręgach (16 32 mm), w kręgach z niebieską albo czerwoną rurą ochronną (16 20 mm) albo w kręgach z fabrycznie wykonaną izolacją cieplną 9 mm (16 20 mm). Te różne warianty wykonań oraz odporność na korozję umożliwiają zastosowanie rur systemowych MultiFit -Flex we wszystkich rodzajach instalacji grzewczych i wody pitnej. Spoiwo Higieniczna rura wewnętrzna z tworzywa sztucznego Szczelna warstwa aluminiowa Solidny płaszcz z tworzywa sztucznego W zależności od wymaganych natężeń przepływu lub określonych średnic nominalnych można dokonać wyboru z poniższej oferty rur: Średnica nominalna DN Średnica zewnętrzna mm Grubość ścianki mm 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 Średnica wewnętrzna mm 12,0 16,0 20,0 26,0 33,0 42,0 54,0 Przekrój wewnętrzny cm 2 1,13 2,01 3,14 5,31 8,55 13,85 22,90 Masa pustej rury kg/m 0,703 0,904 1,732 2,184 3,207 4,619 6,608 Masa rury napełnionej wodą kg/m 0,816 1,105 2,046 2,715 4,062 6,004 8,898 Złączki systemowe 3fit -Press Złączki zaciskowe są wykonywane ze stopu miedzi CW617N. Wewnętrzne uszczelnienie zapewniają dwa pierścienie uszczelniające z EPDM. Ten sprawdzony sposób połączenia elastycznych systemów rur stanowi doskonałe uzupełnienie dla złączy metalowych. Złączki systemowe 3fit -Press posiadają na tulei nadruk SANHA. Przeszły one badania DVGW (Niemiecki Związek Specjalistów Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) i innych międzynarodowych jednostek certyfikacyjnych, posiadają też aprobatę ITB oraz atest PZH. Można je stosować ze wszystkimi rurami systemowymi MultiFit -Flex w szerokich obszarach zastosowania. Złączki systemowe 3fit -Push Złączki wtykowe są wykonywane w wielkościach 14 mm,16 mm i 20 mm. Korpus złączek jest wykonany ze stopu miedzi, obudowa z PPSU (polifenylenosulfon), a pazury mocujące ze stali stopowej. Wewnętrzne uszczelnienie zapewniają dwa pierścienie uszczelniające z EPDM. Wzdłużne połączenie cierne w systemie wtykowym 3fit -Push zapewnia specjalnie opracowany system klinowy LF (Lock-Function), a nie pazury mocujące. Dzięki temu rura jest szczególnie chroniona i zapobiega się działaniu karbu, spowodowanemu przez zahaczeniu pazurów w rurze. Istniejący pazur mocujący spełnia jedynie zadanie aktywowaniafunkcji klina mocującego! Korpus Pierścienie uszczelniające Wziernik Rura Klin mocujący Pazur mocujący

9 2.3. Wymiary, ciśnienie nominalne i uszczelki poszczególnych systemów złączek Systemy zaciskowe NiroSan Press Krótki przegląd systemów NiroSan Press ze stali nierdzewnej gat Zakres zastosowania Rozmiar / ciśnienie nominalne Uszczelka Narzędzie * (Seria 9000) Woda pitna Woda uzdatniona Ogrzewanie Woda chłodząca Kondensat Woda użytkowa i deszczowa d = mm PN 40 d = mm PN 25 d = mm PN 16 EPDM Kolor: czarny Maks. temp. ciągła: -30 C do 120 C (krótkotrwale do 150 C) d = mm dowolny dobór szczęk, zaciskarek lub pętli zaciskowych d = mm ECO 3/ECO 301/HCP (patrz rozdział 3.1) Gas (Seria 17000) Gazy palne według DVGW G 260 i G 262 d = mm PN 5 / GT 5 Nie nadają się do układania w gruncie HNBR (kauczuk nitrylowy uwodorniony) Kolor: żółty Maks. temp. ciągła: -20 C do 70 C d = mm dowolny dobór szczęk, zaciskarek lub pętli zaciskowych d = 76,1 108 mm ECO 3/ECO 301/HCP (patrz rozdział 3.1) * (Seria 18000) Sprężone powietrze Instalacje solarne Woda chłodząca Materiały sypkie Zastosowania przemysłowe d = mm PN 40 d = mm PN 25 d = mm PN 16 Specjalny pierścień uszczelniający Kolor: czerwony Maks. temp. ciągła: -20 C do 200 C (w zależności od medium) Instalacje solarne do 200 C (krótkotrwale 280 C) Odporne na oleje i mieszaninę wody z glikolem d = mm dowolny dobór szczęk, zaciskarek lub pętli zaciskowych d = 76,1 108 mm ECO 3/ECO 301/HCP (patrz rozdział 3.1) SF* (Seria 19000) Zastosowania pozbawione substancji zakłócających zwilżalność lakieru (przemysł samochodowy, przemysł fabryczny, zakłady lakiernicze, przemysł lotniczy itp.) d = mm PN 40 d = mm PN 25 d = mm PN 16 Specjalny pierścień uszczelniający Kolor: czerwony Maks. temp. ciągła: -20 C do 200 C (w zależności od medium) Odporne na oleje i mieszaninę wody z glikolem d = mm dowolny dobór szczęk, zaciskarek lub pętli zaciskowych d = 76,1 108 mm ECO 3/ECO 301/HCP (patrz rozdział 3.1) Materiały: Części poddane obróbce plastycznej: Odlewy precyzyjne ze stali nierdzewnej: Rury: Powierzchnia wewnętrzna rur: nr materiałowy: według PN-EN nr materiałowy: według PN-EN NiroSan, NiroSan -ECO: nr materiałowy: wg PN-EN NiroSan -F: nr materiałowy: według PN-EN Wymiary rur według PN-EN i DVGW-GW 541. Rury wyżarzane beznalotowo i poddane wyżarzaniu rozpuszczającemu, ograniczona górna wartość wytrzymałości Według PN-EN 10312, pozbawione szkodliwych składników i według specjalnych wymagań instrukcji roboczej DVGW GW 541 * maks. ciśnienie robocze w przypadku gazów technicznych (np. sprężone powietrze, argon, azot, dwutlenek węgla): 16 bar

10 System zaciskowy NiroTherm Press Krótki przegląd systemów zaciskowych NiroTherm Press wykonanych ze stali nierdzewnej (nie nadają się do wody pitnej) Zakres zastosowania Rozmiary / ciśnienie nominalne Uszczelka Narzędzie NiroTherm * (Seria 9000) Ogrzewanie Woda chłodząca Kondensat Sprężone powietrze** Przemysł d = mm PN 40 d = mm PN 25 d = mm PN 16 Rury wyposażone w czerwony nadruk i pasek podłużny EPDM Kolor: czarny Maks. temp. ciągła: -30 C do 120 C (krótkotrwale do 150 C) d = mm dowolny dobór szczęk, zaciskarek lub pętli zaciskowych d = mm ECO 3/ECO 301/HCP (patrz rozdział 3.1) Materiały: Części poddane obróbce plastycznej: Odlewy precyzyjne ze stali nierdzewnej: Rury: Powierzchnia wewnętrzna rur: nr materiałowy: według PN-EN nr materiałowy: według PN-EN NiroTherm : nr materiałowy: według PN-EN Wymiary rur według PN-EN Poddane wyżarzaniu rozpuszczającemu, ograniczona górna wartość wytrzymałości Oznaczone czerwonym paskiem podłużnym i między innymi napisem Heizung, Druckluft (ogrzewanie, sprężone powietrze) Pozbawiona szkodliwych składników * maks. ciśnienie eksploatacyjne w przypadku gazów technicznych (np. sprężone powietrze, argon, azot, dwutlenek węgla): 16 bar ** suche sprężone powietrze (maks. 12 lat trwałości, resztkowa zawartość oleju maks. 25 mg/m 3 ) System zaciskowy SANHA -Therm Press Krótki przegląd systemów zaciskowych SANHA -Therm Presss wykonanych ze stali węglowej(nie nadają się do wody pitnej) Zakres zastosowania Rozmiary / ciśnienie nominalne Uszczelka Narzędzie SANHA -Therm Ogrzewanie Woda chłodząca Sprężone powietrze * Przemysł d = mm PN 16 EPDM Kolor: czarny Maks. temp. ciągła: -30 C do 120 C (krótkotrwale do 150 C) d = mm dowolny dobór szczęk, zaciskarek lub pętli zaciskowych d = 76,1 108 mm ECO 3/ECO 301 (patrz rozdział 3.1) Materiały: Części poddane obróbce plastycznej: Części wytłaczane i odlewy piaskowe: Rury: nr mat.: CW024A (Cu-DHP) wg PN-EN 1254, powierzchnia zewn.i wewn. uszlachetnione nr mat.: CC491 (CuSn5Zn5Pb5-C) wg PN-EN 1282, powierzchnia zewn.i wewn. uszlach. SANHA -Therm: nr materiałowy: (E 195) według PN-EN Wymiary rur według PN-EN cynkowane galwanicznie na zewnątrz, grubość powłoki w zakresie 7 15 µm Złączki systemowe SANHA -Therm mogą być łączone również bezpośrednio z rurą systemową NiroTherm. * suche sprężone powietrze (maks. trwałość 12 lat, resztkowa zawartość oleju maks. 25 mg/m 3 )

11 Złączki zaciskowe SANHA z miedzi i stopów miedzi Krótki przegląd złączek zaciskowych SANHA z miedzi i stopów miedzi Zakres zastosowania Rozmiar / ciśnienie nominalne Uszczelka Narzędzie (Seria 6000/8000)* Woda pitna Ogrzewanie Woda chłodząca Woda użytkowa i desz czowa d = mm PN 16 Złączki bez dodatkowego, kolorowego oznakowania zewnętrznego EPDM Kolor: czarny Maks. temp. ciągła: -30 C do 120 C (krótkotrwale do 150 C) Spełnione wymagania KTW d = mm dowolny dobór szczęk, zaciskarek lub pętli zaciskowych d = mm ECO 3/ECO 301 (patrz rozdział 3.1) Gas (Seria 10000/11000)* Palne gazy według DVGW G 260 gaz ziemny gaz propan-butan d = mm PN 5 / GT-PN 1 Niedopuszczalne układanie w gruncie MOP5 T2 HNBR Kolor: żółty Maks. temp. ciągła: -20 C do 70 C Spełnione wymagania według DVGW VP 614 d = mm dowolny dobór szczęk, zaciskarek lub pętli zaciskowych (patrz rozdział 3.1) Solar (Seria 12000/13000)* Instalacje solarne Sprężone powietrze Woda chłodząca Zastosowania w przemyśle d = mm PN 16 Specjalny pierścień uszczelniający Kolor: czerwony Maks. temp. ciągła: -20 C do 200 C (w zależności od medium) Instalacje solarne do 200 C (krótkotrwale 280 C), odporne na oleje oraz mieszaninę wody i glikolu d = mm dowolny dobór szczęk, zaciskarek lub pętli zaciskowych (patrz rozdział 3.1) Materiały: Części poddane obróbce plastycznej: Części ciągnione i odlewy piaskowe: Rohre: nr materiałowy: CW024A (Cu-DHP) według PN-EN 1254 nr materiałowy: CC491 (CuSn5Zn5Pb5-C) według PN-EN 1282 z ograniczeniami według DIN Rura miedziana: nr materiałowy: CW024A (Cu-DHP) według PN-EN 1057 wymiary rur według PN-EN 1057 i DVGW-GW 392 * maks. ciśnienie eksploatacyjne w przypadku gazów technicznych (np. sprężone powietrze, argon, azot, dwutlenek węgla): 16 bar

12 System 3fit -Press Krótki przegląd systemów 3fit -Press Zakres zastosowania Rozmiar / ciśnienie nominalne Uszczelka Narzędzie 3fit -Press* Woda pitna Ogrzewanie Woda chłodząca Sprężone powietrze ** d = mm PN 16 (przy 25 C) PN 10 (przy 70 C) EPDM Kolor: czarny Maks. temp. ciągła: -30 C do 70 C (krótkotrwale do 95 C) d = 16 mm 63 mm dowolny wybór narzędzi do prasowania z konturem TH (patrz rozdział 3.1) Materiały: Złączki: Rury: nr materiałowy: CW 602N (CuZn36Pb2As) według PN-EN Wielowarstwowa rura z tworzywa sztucznego MultiFit -Flex według DIN , składająca się z: Inlinera z materiału PE-RT rury stabilizacyjnej: warstwa aluminium materiał płaszcza zewnętrznego: PE-HD * maks. ciśnienie eksploatacyjne w przypadku gazów technicznych (np. sprężone powietrze, argon, azot, dwutlenek węgla): 10 bar ** suche sprężone powietrze (trwałość maks. 12 lat, resztkowa zawartość oleju maks. 25 mg/m 3 ) System wtykowy 3fit - Push Krótki przegląd systemów wtykowych 3fit - Push Zakres zastosowania Rozmiar / ciśnienie nominalne Uszczelka Narzędzie 3fit -Push* Woda pitna Ogrzewanie Woda chłodząca Sprężone powietrze ** d = mm PN 10 (przy 70 C) EPDM Kolor: czarny Maks. temp. ciągła: -30 C do 70 C (krótkotrwale do 95 C) nie jest konieczne żadne narzędzie do prasowania, ponieważ są to złączki wtykowe Materiały: Złączki: Rury: nr materiałowy: CC499K (CuSn5Zn5Pb2-C) według PN- EN 1282 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego MultiFit -Flex według DIN , składająca się z: Inlinera wykonanego z materiału: PE-RT rury stabilizacyjnej: warstwa aluminium materiał płaszcza zewnętrznego: PE-HD * maks. ciśnienie eksploatacyjne w przypadku gazów technicznych (np. sprężone powietrze, argon, azot, dwutlenek węgla): 10 bar ** suche sprężone powietrze (trwałość maks. 12 lat, resztkowa zawartość oleju maks. 25 mg/m 3 ) 2.4. Tabele spadków ciśnienia dla rur metalowych i wielowarstwowych Odpowiednie tabele dla oporów przepływu w rurach i prędkości przepływu, w zależności od natężenia przepływu i temperatury medium dla wszystkich systemów można obejrzeć w internecie i pobrać ze strony ---> Serwis ---> Probierz.

13 2.5. Współczynniki strat ciśnienia dla złączek systemowych Wartości dzeta dla złączek systemowych, i SANHA -Therm 13 Nazwa Złączka zaciskowa Współczynnik strat ζ Woda pitna Ogrzewanie Gaz Łuki i kolana 0,7 Kolana przejściowe 1,5 Obejścia 0,5 Łuki 45 0,5 Redukcje 0,2 Mufy 0,1 Trójniki Rozdział strumienia 1,3 V Trójniki Połączenie strumienia V 0,9 Trójniki Przejście przy rozdziale strumienia V 0,3 Trójniki Przejście przy połączeniu strumienia V 0,2 Ciąg dalszy na następnej stronie

14 Wartości dzeta dla złączek systemowych, i SANHA -Therm (ciąg dalszy) Nazwa Złączka zaciskowa Współczynnik strat ζ Woda pitna Ogrzewanie Gaz Trójniki Przeciwprąd przy rozdziale strumienia V 1,5 Trójniki Przeciwprąd przy połączeniu strumienia V 3, Wartości dzeta dla złączek systemowych 3fit -Press i 3fit -Push Nazwa Złączka zaciskowa Rozmiar mm Współczynnik strat ζ Łuki i kolana ,94 2,08 1,65 1,03 0,90 0,82 0,25 Redukcje ,50 0,90 0,69 0,38 0,37 0,32 0,05 Odgałęzienia Rozdział V , ,33 Odgałęzienia Przejście V ,88 1,15 0,86 0,38 0,30 0,25 0,15 Odgałęzienia Przeciwprąd ,68 2,45 2,13 1,07 0,97 0,92 0,35

15 2.6. Wydłużalność rurociągów Rurociągi przewodzące ciepłe medium wydłużają się w różnym stopniu w zależności od materiału i różnicy temperatur. Jeżeli będą istniały przeszkody uniemożliwiające wydłużanie cieplne przewodów, wówczas naprężenia mechaniczne powstające w materiale przewodów mogą przekroczyć dopuszczalne wartości, wskutek czego mogą powstać uszkodzenia (np. w formie pęknięć zmęczeniowych). Aby temu zapobiec, rurociąg musi posiadać odpowiednią przestrzeń na wydłużanie. 15 Wydłużanie cieplne różnych materiałów rur Dl = a l 0 DT Materiał rur Współczynnik wydłużalności cieplnej a[ 10-6 K -1 ] (20 do 100 C) Dl [mm] dla l 0 = 10 m DT = 50 K Stal stopowa 16,5 8,3 Miedź 16,6 8,3 Rura stalowa ocynkowana 12,0 6,0 Rura wielowarstwowa 23,0 11,0 Dla skompensowania zmiany długości można często wykorzystać elastyczność rurociągu. W tym celu konieczne jest, aby w obszarze zmiany kierunku przebiegu przewodów zapewnić dostateczną elastyczność odcinków przewodów, przez prawidłowe rozmieszczenie opasek mocujących. Podstawowa zasada brzmi, że pomiędzy dwoma punktami stałymi musi zawsze istnieć odpowiednia możliwość wydłużenia. Jeżeli naturalne prowadzenie przewodów nie umożliwia dostatecznej kompensacji wydłużeń cieplnych, trzeba to zapewnić przez zmontowanie specjalnych elementów, jak np. metalowych kompensatorów mieszkowych. Jeżeli jest do dyspozycji dostateczna ilość miejsca, można również zastosować kompensator w kształcie U. Przy układaniu przewodów rurowych pod tynkiem możliwość wydłużania cieplnego zapewnia się w ten sposób, że przewody posiadają elastyczny płaszcz z materiału nie zawierającego chlorku, o odpowiedniej grubości. Szczególnie starannie zaizolować należy przejścia przez stropy, o ile nie został tam świadomie zamontowany punkt stały Odstępy mocowania rurociągów Rurociągi należy bezpośrednio połączyć z bryłą budynku za pomocą dostępnych w handlu opasek, przy czym nie należy ich montować do innych istniejących elementów instalacji. W celu spełnienia wymagań ochrony akustycznej należy stosować opaski z wkładką gumową. Rozstawy opasek są podane w poniższej tabeli. Odstępy mocowania rurociągów metalowych Średnica zewnętrzna rur w mm ,1 88,9 108 Rozstaw mocowania w m 1,20 1,20 1,50 1,80 1,80 2,40 2,40 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00 Rozstawy mocowania dla rurociągów z rur wielowarstwowych Średnica zewnętrzna rur w mm Rozstaw mocowania w m 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Opaski powinny być umieszczane zawsze na rurze, a nie na złączce. W celu zapobieżenia tworzeniu niepożądanych punktów stałych należy zachować odpowiednią odległość od miejsc zmiany kierunku. Ponieważ przyłącza do odbiorników często działają tak jak punkty stałe, należy również zachować odpowiednią odległość od nich.

16 Dopuszczalne promienie gięcia Rury ze stali stopowej, miedzi i stali węglowej mogą być w określonych granicach gięte na zimno za pomocą odpowiednich giętarek. Należy przy tym zachować promień gięcia zmierzony w neutralnych włóknach łuku, wynoszący dla rur systemowych SANHA ze stali stopowej i stali niestopowej co najmniej r = 3,5 x d, a dla miedzi co najmniej r = 3 x d. Trzeba zwracać uwagę na to, aby po gięciu pozostał dostatecznie długi walcowy odcinek rury do dalszej obróbki. W przypadku wymiarów większych niż wyżej podane, producent giętarki jest odpowiedzialny za właściwy wynik gięcia. Rury systemowe SANHA -Therm mogą być gięte na zimno aż do średnicy 28 mm. Rury systemowe MultiFit -Flex mogą być gięte ręcznie, przy pomocy sprężyn i giętarek. W zależności od zastosowanej metody gięcia, minimalne promienie gięcia za pomocą środków pomocniczych nie mogą być mniejsze niż r = 2 x d, a bez środków pomocniczych - r = 5 x d. Rura nie może być gięta na odcinku co najmniej 1 x d (średnica zewnętrzna) od złącza wtłaczanego. Gięcie rur ze stali stopowej i stali węglowej na gorąco jest niedozwolone. Rury miedziane, stosowane w instalacjach wody pitnej, nie mogą być gięte na gorąco aż do średnicy 28 mm (włącznie) Zapotrzebowanie miejsca Konieczna do montażu odległość przewodów od ścian, w narożnikach oraz wymagane bruzdy w ścianach są podane na poniższych szkicach i w tabelach. Minimalna odległość pomiędzy dwoma miejscami połączeń zaciskowych (patrz sąsiednia tabela) Minimalna odległość od ściany (patrz sąsiednia tabela) Minimalna odległość pomiędzy dwoma miejscami połączeń zaciskowych oraz pomiędzy ścianą i miejscem połączenia. Średnica zewnętrzna rury w mm Średnica nominalna DN Głębokość połączenia wtykowego w mm e Odległość minimalna w mm A min L min B min C min , , ,

17 Zalecane zaciskarki Wymagania ogólne SANHA, jako jedyny producent systemów zaciskowych, przejmuje gwarancję za szczelność złączy zaciskowych, niezależnie od producenta zaciskarek, jeżeli narzędzia te i szczęki do prasowania spełniają poniższe wymagania: Zaciskarki muszą być konserwowane zgodnie z wytycznymi producentów. Kompaktowe zaciskarki (do 28 mm włącznie) muszą posiadać minimalną siłę zaciskową 18 kn oraz średnicę sworznia 10 mm. Konwencjonalne i elektroniczne zaciskarki (do 108 mm włącznie) muszą posiadać minimalną siłę zaciskową 30 kn oraz średnicę sworznia 14 mm. Dla wykonywania połączeń rur metalowych o średnicy do 54 mm włącznie, szczęki i pętle zaciskowe do wykonywania połączeń zaciskowych typu M-MM, muszą posiadać oryginalne profile SA, M albo V. Dla wykonywania połączeń rur metalowych o średnicy ponad 54 mm włącznie, szczęki i pętle zaciskowe do wykonywania połączeń zaciskowych typu M-MM, muszą posiadać oryginalne profile SA albo M. Do wykonywania połączeń rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego szczęki i pętle zaciskowe muszą posiadać oryginalny kontur TH. Muszą być przestrzegane instrukcje montażowe SANHA dla stosowanego systemu Zaciskarki SANHA Każda zaciskarka SANHA posiada okrągłą plakietkę konserwacyjną. Z oznaczenia tej plakietki wynika, kiedy przyrząd ma być przesłany w celu przeprowadzenia konserwacji do firmy Novopress albo do specjalistycznego warsztatu, autoryzowanego przez firmę Novopress. Przy regularnej konserwacji (corocznie) gwarancja ulega przedłużeniu do trzech lat. Zaciskarki innych oferentów systemów lub producentów maszyn należy sprawdzać lub konserwować według ich wskazówek, jednak co najmniej raz w roku Szczęki zaciskowe są obciążone dużymi, oscylującymi siłami. W ekstremalnym przypadku może to doprowadzić do zmęczenia materiału, a co najmniej do znacznego zużycia - zwłaszcza sworzni. W celu zapobieżenia niebezpiecznym wypadkom, zalecamy stosować w tym przypadku dwa sposoby postępowania: Regularna konserwacja szczęk zaciskowych Wymienia się przy tym wszystkie zużyte części, jak również części odkształcone, dzięki czemu pracownik otrzymuje po takiej konserwacji jakość porównywalną z nowym produktem. Ograniczenie trwałości Inna możliwość zapobiegania wypadkom polega na tym, aby na szczęce zaciskowej umieścić w taki sposób punkt zamierzonego przełomu, aby po określonym czasie ulegała ona zniszczeniu i tym samym nie można już było używać szczęki. W szczękach i pętlach zaciskowych SANHA stosuje się obie te metody.

18 18 W przypadku szczęk i pętli zaciskowych SANHA, przeznaczonych dla elektronicznej zaciskarki (numer katalogowy 6920, 6932, 6933 lub szczęka pośrednia, numer katalogowy , , ) oraz w przypadku szczęk i pętli zaciskowych SANHA Service plus, przeznaczonych dla tradycyjnych (kompaktowych) zaciskarek (numer katalogowy 6940, 6932 lub szczęka pośrednia, numer katalogowy 6930) stosuje się metodę regularnej konserwacji. Szczęki te posiadają - jak opisano już w przypadku zaciskarek SANHA Novopress - plakietkę kontrolną, na której podana jest następna data przeglądu. Przy regularnej, corocznej konserwacji gwarancja na szczęki i pętle zaciskowe wydłuża się do pięciu lat. Szczęka zaciskowa SANHA Standard (numer katalogowy 6958) powinna zostać skontrolowana najpóźniej po upływie 1 roku od kupna albo po cykli roboczych (w zależności od tego, który z tych czynników wystąpi pierwszy) przez autoryzowaną jednostkę kontrolną. Kontrola ta powinna być powtarzana najpóźniej co roku albo po cyklach roboczych od poprzedniej kontroli. Należy rozróżnić dwa systemy zaciskania: konwencjonalny oraz kontrolowany elektronicznie. Przy zaciskaniu konwencjonalnym chodzi o proces, który odbywa się zawsze w ten sam sposób, z takim samym nakładem siły. W przeciwieństwie do tego, w zaciskarkach kontrolowanych elektronicznie proces zaciskania odbywa się z optymalizacją nakładu siły, dzięki chipowi zamontowanemu w szczęce zaciskowej, który komunikuje się z układem elektronicznym zaciskarki i tym samym steruje procesem w sposób zapewniający ochronę narzędzia i złączki oraz rury. Zwłaszcza w przypadku mniejszych wymiarów powoduje to znaczny wzrost trwałości szczęk zaciskowych zaciskarek Narzędzia montażowe do 3fit -Press W celu fachowego wykonania montażu systemów 3fit -Press konieczne są, oprócz wyżej wspomnianych zaciskarek, nożyce do rur (SANHA nr art ) albo odpowiedni obcinak do rur oraz zależne od wymiaru narzędzia kalibracyjne z funkcją UVUD ( nieszczelne bez sprasowania ) (np. SANHA, nr art , nr art ) do obcinania i usuwania zadziorów / kalibrowania rur systemowych MultiFit -Flex. Narzędzia kalibracyjne z funkcją UVUD nie mogą być stosowane dla złączek 3fit -Push! Narzędzie kalibracyjne z funkcją UVUD nożyce do rur, 16/20 mm Narzędzia montażowe do 3fit -Push W celu wykonania fachowego montażu instalacji 3fit -Push potrzebne są jedynie nożyce do rur (SANHA nr art ) oraz zależne od wymiaru narzędzia kalibracyjne (SANHA, nr art , nr art ) do przycinania oraz usuwania zadziorów oraz kalibracji rur systemowych MultiFit -Flex. Nożyce do rur 16/20 mm Narzędzie kalibracyjne 16 mm i 20 mm W celu zapewnienia optymalnego przygotowania rur, należy stale sprawdzać stan ostrza w nożycach do rur i właściwą jakość powierzchni narzędzia kalibracyjnego.

19 3.2 Połączenia rur metalowych Wymiary do 67 mm Przyciąć rury pod kątem prostym za pomocą drobnozębnej piłki do metalu. Wskazówka: przy obróbce rur ze stali stopowej brzeszczot piłki nie może być stosowany do innych stali węglowych. 1 a. Alternatywa: obciąć rury za pomocą obcinaka. Wskazówka: przy obróbce rur ze stali stopowej obcinaki i kółko tnące nie mogą być stosowane do innych stali węglowych. 2. Starannie usunąć zadziory z końców rur od wewnątrz i od zewnątrz. Wskazówka: przy obróbce rur ze stali stopowej narzędzie do usuwania zadziorów nie może być stosowane do innych stali węglowych. 3. Głębokość wprowadzenia zaznaczyć na rurze za pomocą odpowiedniego w każdym wypadku szablonu (dla i SANHA -Therm numer katalogowy 4980, dla SANHA numer katalogowy 4981). Złączki systemowe SANHA sprawdzić pod względem prawidłowego osadzenia pierścienia uszczelniającego i koniec rury wprowadzić w złączkę aż do oporu, stosując niewielki obrót. Zewnętrzna krawędź złączki musi pokryć się z oznaczeniem.

20 20 4. Wybrać szczękę zaciskową odpowiednią do rozmiarów złączki i zastosować zaciskarkę. Zamknąć sworzeń mocujący przyrządu. 5. Sprawdzić, czy zewnętrzna krawędź złączki pokrywa się z oznaczeniem. Otworzyć szczękę zaciskową i założyć prostopadle w taki sposób na złączkę systemową SANHA, aby karb złączki wszedł w rowek szczęki zaciskowej. 6. Włączyć proces zaciskania przez naciśnięcie przycisku start. Procesu zaciskania nie można przerwać przed ukończeniem. W ten sposób zapewnia się, że zawsze powstaje trwale szczelne połączenie. W przypadku zagrożenia możliwe jest przerwanie procesu zaciskania przez naciśnięcie przycisku wyłącznika awaryjnego 1). 1) Po zresetowaniu powstałej sytuacji należy dokończyć zaciskanie albo ewentualnie wykonać nowy proces zaciskania. Przy wymiarach od 42 do 67 mm stosuje się pętle zaciskowe, ze względu na łatwiejszą obsługę. Montaż odbywa się początkowo w sposób opisany w punktach od 1 do 3. Następnie przy wymiarach 42 mm do 67 mm należy kontynuować od punktów 7 do W celu zapewnienia prawidłowego działania pętli zaciskowych, segmenty ślizgowe muszą być ruchome. Segmenty ślizgowe są zawsze odciągane samoczynnie w prawidłowe położenie wyjściowe przez sprężyny. Należy zwracać uwagę na to, aby kreski oznakowania na segmentach ślizgowych i na panewkach były położone w położeniu wyjściowym w jednej linii.

21 21 8. Wybrać odpowiednie pętle zaciskowe i w taki sposób założyć wokół złączki systemowej SANHA, aby karb złączki wszedł w rowek pętli zaciskowej. Zamknąć pętlę zaciskową. Płytkę zamykającą należy przy tym wsunąć w sworzeń wtykowy. Zwracać uwagę na to, aby pętla zaciskowa przylegała ciasno do złączki. Następnie tak obrócić pętlę w tym położeniu aby zaciskarka mogła zostać prawidłowo zastosowana. 9. Wybrać szczękę zaciskową odpowiednią do rozmiaru: dla średnic od 42 do 54 mm należy zastosować szczękę pośrednią ZB302 (numer katalogowy SANHA ), a dla kompaktowych zaciskarek należy zastosować szczękę pośrednią ZB202 (numer katalogowy SANHA 6930) i zamknąć sworzeń mocujący. 10. Otworzyć szczękę pośrednią przez naciśnięcie dźwigni szczęki i tak przyłożyć do pętli zaciskowej, aby pazury szczęki pośredniej objęły sworznie pętli zaciskowej. Sprawdzić, czy krawędź zewnętrzna złączki pokrywa się z oznaczeniem głębokości wprowadzenia. Następnie włączyć proces zaciskania przez naciśnięcie przycisku start. Procesu zaciskania nie można przerwać przed ukończeniem. Tym samym zapewnia się, że uzyskuje się zawsze trwałe, szczelne połączenie. W przypadku zagrożenia możliwe jest przerwanie procesu zaciskania przez naciśnięcie przycisku wyłącznika awaryjnego 1). 1) Po zresetowaniu awaryjnej sytuacji należy dokończyć zaciskanie końcowe albo ewentualnie przeprowadzić nowy proces zaciskania. 11. Pętlę prasującą luzuje się przez wyciągnięcie płytki zamykającej. Sworzeń wtykowy należy przy tym wycisnąć z przeciwnej strony.

22 Wymiary od 76,1 mm do 108 mm Do rur o średnicach 76,1 mm, 88,9 mm i 108 mm konieczna jest zaciskarka ECO 301 (SANHA, numer katalogowy 6900 lub zestaw w walizce z sześcioma szczękami zaciskowymi od 15 mm do 35 mm, (numer katalogowy SANHA 6901). Dodatkowo potrzebne będą pętle zaciskowe odpowiednich rozmiarów (katalog SANHA numer 6933) oraz dla rozmiarów 76,1 i 88,9 mm szczęka pośrednia ZB321 (numer katalogowy SANHA ). Dla wymiaru 108 mm potrzebne są, oprócz odpowiedniej pętli zaciskowej (numer katalogowy SANHA 6933), dodatkowo do szczęki pośredniej ZB321 (numer katalogowy SANHA ) szczęka pośrednia ZB322 (numer katalogowy SANHA ). 1. Przyciąć rurę na wymiar: zaleca się zastosować piłę obiegową (patrz rys.) albo tarczówkę. Wskazówka: Przy obróbce rur ze stali stopowej prędkość skrawania musi być tak niska, aby nie spowodować niedopuszczalnego podgrzania przecinanego przekroju rury ze stali stopowej. Brzeszczot nie może być stosowany do stali niestopowych. 1 a. Alternatywa: Przyciąć rury pod kątem prostym za pomocą drobnozębnej piłki do metalu. Wskazówka: Przy obróbce rur ze stali stopowej brzeszczot nie może być stosowany do stali niestopowych. 1 b. Alternatywa: Przyciąć rury za pomocą obcinaka do rur. Wskazówka: Przy obróbce rur ze stali stopowej obcinaki do rur i kółko tnące nie mogą być stosowane do stali niestopowych.

23 23 2. Starannie usunąć zadziory od zewnątrz i od wewnątrz krawędzi cięcia: Zalecane jest stosowanie specjalnego gratownika. (Rys.: Gratownik do rur firmy Novopress RE1). Alternatywnie: Pilnik gładzik półokrągły. Wskazówka: Przy obróbce rur ze stali stopowej narzędzia do usuwania zadziorów nie mogą być stosowane do stali niestopowych. 3. Wskazówka: Głębokość wprowadzenia zaznaczyć na rurze za pomocą odpowiedniego szablonu (dla średnic 64 mm i 67 mm numer katalogowy SANHA 4989, dla średnic 76,1 mm do 108 mm ). Średnice 76,1 mm i 88,9 mm 4. W celu zapewnienia prawidłowego działania pętli zaciskowych, segmenty ślizgowe muszą być ruchome. Segmenty te są zawsze samoczynnie odciągane w prawidłowe położenie wyjściowe za pomocą sprężyn. Zwracać uwagę na to, aby kreski oznakowania na segmentach ślizgowych i na panewkach leżały w jednej linii w położeniu wyjściowym. 5. Koniec rury wprowadzić aż do oporu w kielich złączki, wykonując niewielki obrót. Oznaczenie musi pokryć się z krawędzią zewnętrzną złączki. Wybrać odpowiednią pętlę zaciskową i założyć w taki sposób wokół złączki systemowej SANHA, aby karb złączki wszedł w rowek pętli zaciskowej. Zamknąć pętlę zaciskową, wsuwając przy tym płytkę zamykającą w sworzeń wtykowy. Zwracać uwagę na to, aby pętla przylegała ciasno do złączki. Następnie obrócić pętlę w takie położenie, aby można było właściwie zastosować zaciskarkę.

24 24 6. Włożyć do zaciskarki szczękę pośrednią o oznaczeniu ZB321 (numer katalogowy SANHA ) i zamknąć sworzeń mocujący. 7. Otworzyć szczękę pośrednią przez naciśnięcie dźwigni szczęki i tak przyłożyć pętlę zaciskową, aby pazury szczęki pośredniej objęły sworznie pętli zaciskowej. Sprawdzić, czy krawędź zewnętrzna złączki pokrywa się z oznaczeniem głębokości połączenia wtykowego i włączyć proces zaciskania przez naciśnięcie przycisku start. Procesu zaciskania nie można przerwać. Dzięki temu zapewnia się, że powstaje zawsze trwale szczelne połączenie. W przypadku zagrożenia można przerwać proces prasowania przez naciśnięcie przycisku wyłącznika awaryjnego 1). 1) Po zresetowaniu sytuacji awaryjnej należy dokończyć zaciskanie albo ewentualnie wykonać nowy cykl zaciskania. 8. Zwolnić pętlę zaciskową przez wyciągnięcie płytki zamykającej. Sworzeń wtykowy wycisnąć przy tym z przeciwnej strony.

25 25 Wymiar 108 mm 4. W celu zapewnienia prawidłowego działania pętli zaciskowych, segmenty ślizgowe muszą być ruchome. Segmenty te są zawsze samoczynnie odciągane w prawidłowe położenie wyjściowe za pomocą sprężyn. Zwracać uwagę na to, aby kreski oznakowania na segmentach ślizgowych i na panewkach leżały w położeniu wyjściowym w jednej linii. 5. Założyć pętlę zaciskową o rozmiarze 108 mm, w sposób opisany w punkcie 6 (76,1 mm 88,9 mm) i następnie wykonać połączenie zaciskowe przy użyciu szczęki pośredniej ZB321 (numer katalogowy SANHA ), jak opisano w punkcie 7 (76,1 mm 88,9 mm). Szczękę pośrednią ZB321 zdjąć z pętli zaciskowej przez naciśnięcie dźwigni szczęki. Pętla zaciskową pozostaje w miejscu zaciskania (pętli zaciskowej nie można zluzować). 6. Włożyć do zaciskarki ECO 3 szczękę pośrednią ZB322 (patrz numer katalogowy SANHA ) i wykonać drugi proces zaciskania. Procesu zaciskania nie można przedwcześnie przerwać. Tym samym zapewnia się, że uzyskuje się zawsze trwale szczelne połączenie. W przypadku zagrożenia możliwe jest przerwanie procesu zaciskania przez naciśnięcie przycisku wyłącznika awaryjnego 1). 1) Po zresetowaniu sytuacji awaryjnej należy dokończyć zaciskanie albo wykonać nowy cykl zaciskania. 7. Otworzyć pętlę zaciskową przez naciśnięcie dźwigni zamykającej i zdjąć z miejsca wykonywania połączenia.

26 Połączenia rur za pomocą złączek systemowych 3fit -Press Wymiary do 32 mm 1. Rurę systemową MultiFit -Flex przyciąć prostopadle do osi za pomocą nożyc do rur albo odpowiedniego obcinaka. 2. Dobrać gratownik i narzędzie kalibracyjne odpowiednie do średnicy rury, wsunąć całkowicie do rury i obracać przy tym starannie w kierunku ruchu wskazówek zegara. Tym samym koniec rury zostanie w jednej operacji wykalibrowany i sfazowany. Po zakończeniu operacji należy usunąć z końca rury powstałe wióry. WAŻNE: Tylko przy zastosowaniu specjalnych kalibrowników SANHA z funkcją UVUD (nr art. SANHA , nr art ) złączka niezaciśnięta jest nieszczelna. 3. Sprawdzić koniec rury pod względem czystości i właściwego usunięcia zadziorów (przez wykonanie sfazowania na obwodzie o kącie 15 ). WAŻNE: Sfazowanie musi być wykonane na całym obwodzie, co zapobiega wyrywaniu pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym.

27 27 4. Włożyć w rurę odpowiednią złączkę aż do oporu. Wolna odległość, pozostała do korpusu, wynosi około 1 mm. Skontrolować właściwe ustawienie rury przez otwór w tulei prasującej - rura musi dochodzić do ogranicznika w złączce! Szeroki rowek szczęki prasującej należy założyć na pierścień z tworzywa sztucznego na złączce. 5. Włączyć zaciskarkę - proces zaciskania zostaje zakończony dopiero wtedy, gdy nastąpi całkowite zamknięcie szczęk. Karby powstałe po zaciskaniu muszą być równomierne i rozmieszczone na całym obwodzie. 6. Kontrola wykonania złącza wtłaczanego Przez otwory kontrolne w tulei można ocenić minimalną głębokość wprowadzenia rury. Na zewnętrznej powierzchni tulei zaciskowej można rozpoznać dwa równoległe, pierścieniowe sprasowania. Pomiędzy nimi znajduje się równoległy garb.

28 Wymiary 40 mm, 50 mm i 63 mm Przy wymiarach od 40 mm do 63 mm mogą byc stosowane tylko pętle zaciskowe o profilu TH. Montaż odbywa się początkowo tak, jak opisano w poprzednim rozdziale w pkt. 3.1 Wymiary do 32 mm, punkty 1-3. Dla wymiaru od 40mm do 63 mm należy następnie kontynuować pracę od punktu Wybrać odpowiednią pętlę zaciskową. Zwracać uwagę na to, aby oznakowanie kreskowe na segmentach ślizgowych i na panewkach znajdowało się w jednej linii. Jeżeli tak nie jest, należy zlikwidować opory ruchu segmentów ślizgowych. Następnie w taki sposób przyłożyć pętlę zaciskową wokół złączki wtłaczanej SANHA, aby szeroki rowek obejmował pierścień z tworzywa sztucznego. Zamknąć pętlę zaciskową, wsuwając płytkę zamykającą w sworzeń wtykowy. Zwracać przy tym uwagę na to, aby pętla przylegała ciasno do złączki. Następnie ustawić pętlę w takim położeniu, aby można było właściwie zastosować zaciskarkę. 8. Dobrać szczękę pośrednią odpowiednią do rozmiaru. W przypadku elektronicznych zaciskarek, przeznaczonych dla rozmiarów od 40 mm do 63 mm, należy zastosować szczękę pośrednią ZB 302 (numer katalogowy SANHA ), a dla konwencjonalnych zaciskarek - szczękę pośrednią ZB 202 (numer katalogowy SANHA 6930). Włożyć do zaciskarki i zamknąć sworzeń mocujący. 9. Otworzyć szczękę pośrednią przez naciśnięcie dźwigni szczęki i tak przyłożyć do pętli zaciskowej, aby pazury szczęki pośredniej objęły sworznie pętli zaciskowej. Następnie włączyć proces zaciskania przez naciśnięcie przycisku start. Procesu zaciskania nie można przerwać przed ukończeniem. Zapewnia to, że uzyskuje się zawsze trwałe, szczelne połączenie. W przypadku zagrożenia możliwe jest przerwanie procesu zaciskania przez naciśnięcie przycisku wyłącznika awaryjnego 1). 1) Po zresetowaniu sytuacji awaryjnej należy dokończyć zaciskanie albo ewentualnie wykonać nowy cykl zaciskania.

29 Pętlę zaciskową zluzować przez wyciągnięcie płytki zamykającej. Sworzeń mocujący wycisnąć przy tym z przeciwnej strony. 11. Kontrola złącza zaciskowego Minimalną głębokość wprowadzenia rury można sprawdzić przez otwory kontrolne umieszczone na tulei. Na zewnętrznej powierzchni tulei zaciskowej widoczne są dwa równoległe, pierścieniowe wytłoczenia. Pomiędzy nimi znajduje się równoległy garb.

30 Połączenia rur wykonane przy użyciu złączek wtykowych 3fit -Push 1. Rurę systemową MultiFit -Flex przyciąć prostopadle do osi za pomocą obcinaka do rur. 2. Wybrać narzędzie do usuwania zadziorów i kalibrowania odpowiednie do średnicy rury, wprowadzić całkowicie do rury i obracać przy tym starannie w kierunku ruchu wskazówek zegara. Tym samym koniec rury zostaje w jednej operacji wykalibrowany i sfazowany. Powstające wióry usunąć z końca rury po zakończeniu operacji. 3. Sprawdzić końce rury pod względem czystości i właściwego usunięcia zadziorów (jest to widoczne na znajdującym się na całym obwodzie sfazowaniu o kącie 15 ), sprawdzić okrągły kształt rury i minimalną średnicę wewnętrzną (12 mm przy DN 10, 16 mm przy DN 15). WAŻNE: Sfazowanie musi być wykonane na całym obwodzie, dzięki temu zapobiega się wyrywaniu pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym.

31 31 4. Założyć osiowo na rurę odpowiednią złączkę, aż do oporu. WAŻNE: Zakładać złączkę osiowo, aby zapobiec wysunięciu się pierwszego pierścienia uszczelniającego. 5. Sprawdzić, czy rura jest widoczna w okienku złączki wtykowej. WAŻNE: Funkcję LF można aktywować po doprowadzeniu ciśnienia tylko wtedy, gdy rura jest wsunięta aż do oporu. 6. Po wykonaniu próby szczelności / próby ciśnieniowej sprawdzić, czy rura nie jest widoczna we wzierniku złączki wtykowej, ponieważ tylko wtedy została aktywowana funkcja LF i zapewniona jest trwała szczelność połączenia.

32 Możliwość zaciskania przy użyciu profilu V Możliwość zaciskania przy użyciu profilu M Możliwość zaciskania przy użyciu profilu SA 100% uniwersalność To ma znaczenie! Niezależnie od tego, o jakie zastosowanie chodzi: przy użyciu wyrobów SANHA z miedzi i z brązu zawsze dokonuje się prawidłowego wyboru do wody, gazu, instalacji solarnych i grzewczych. I co najlepsze: można używać z prawie każdą stosowaną zaciskarką. SANHA sympatyczne przedsiębiorstwo rodzinne SANHA jest skutecznym przedsiębiorstwem rodzinnym o średniej wielkości, utworzonym w 1964 roku w Essen, które czuje się szczególnie związane miejscem swojej lokalizacji, także w zjednoczonej Europie. Grupa składa się dzisiaj z 14 spółek zatrudniających ponad 800 pracowników i mających trzycyfrowy obrót liczony w milionach. Cztery zakłady, z tego jeden wytwarzający wyłącznie rury ze stali stopowej, znajdujący się w Berlinie i zakład produkujący złączki ze stali stopowej, zlokalizowany w Schmiedefeld koło Drezna oraz kilka centrów logistycznych obsługujących rynek europejski. Własne biura dystrybucyjne zapewniają ścisłą, osobistą opiekę nad klientami i ich szkolenie. Czy mają Państwo jeszcze pytania? Pomoc techniczna: SANHA Polska Sp. z o. o. Poznańska Legnica Tel Fax MH000/470_42_10 Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych oraz błędów w druku.

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Pompy i Systemy Program produktów Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Przedsiębiorstwo Grupa NETZSCH Holding NETZSCH Od 1873 firma NETZSCH

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

) N T E L I G E N T N E S P R Ç O N E G O

) N T E L I G E N T N E S P R Ç O N E G O > Złote reguły instalacji > Wskazówki do instalacji > Obszary zastosowania Przed przystąpieniem do instalacji systemu Transair należy upewnić się, czy strefa wokól nie jest zagrożona wybuchem (przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia www.wikapolska.pl WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo