Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 26/366/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 maja 2005r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2005 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: Lp. Data wpływu oferty Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Kcyni ZHP Komenda Kujawsko- Pomorskiej Chorągwi z siedzibą Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi pn. ORATORIUM im. ks. Bronisława Markiewicza Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi pn. ORATORIUM im. ks. Bronisława Markiewicza Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie Równe Szanse Klub Abstynenta Promień we Włocławku Koszt ogólny zadania w zł Wnioskowana kwota w zł Zerwana sieć maj-grudzień Promowanie profilaktyki antyalkoholowej w środowiskach harcerskich drużyn Nieprzetartego Szlaku podczas XXXIX Zlotu drużyn harcerskich Festiwale, konkursy, przeglądy, imprezy merytorycznie z rozwiązywaniem problemów uzależnień Inne inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla zmniejszenia zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Rekreacyjne festyny rodzinne i dla młodzieży szkolnej z programem informacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkomanii oraz profilaktyki HIV/AIDS Brak terminu rozpoczęcia zadania -15 listopada Czerwiec-15 listopada Czyste wakacje nie ćpam, nie piję, nie palę

2 Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz inaczej w Starachowicach Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka Polski Komitet Pomocy Społecznej Towarzystwo Powrót z U Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno Caritas Diecezji Toruńskiej Punkt konsultacyjny w sprawach przemocy wobec dzieci (krzywdzenie i wykorzystywanie seksualne) ŻYĆ GODNIE Program pomocy psychologicznej i nauka ważnych umiejętności życiowych dla osób bezdomnych i bezrobotnych z problemami zdrowotnymi Poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz dla członków ich rodzin w skali województwa Ośrodek Ochrony Praw Dziecka i Pomocy Rodzinie-pomoc dla rodzin Profilaktyka uzależnień prowadzona w stałych placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2005 roku Wakacyjna przygoda z Jagódką Wojewódzka Olimpiada Wiedzy nt. Uzależnień oraz HIV/AIDS Druga Wojewódzka Konferencja pn. Narkotykowa rzeczywistość Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny Młodzież wolna od nałogów II Edycja Chronię siebie, chronię innych zintegrowane szkolenie kadr pedagogicznych i liderów wsparcia rówieśniczego w zakresie profilaktyki uzależnień ,

3 Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. OGNISKO WYCHOWAWCZE Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. STACJA OPIEKI CARITAS Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. NOCLEGOWNIA Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. ŁAŹNIA Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. PROGRAM INTERWENCYJNY Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. JADŁODAJNIA ZHP Komenda Kujawsko- Pomorskiej Chorągwi z siedzibą Cykl szkoleniowy liderów Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom w środowiskach działania drużyn harcerskich Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Joga i Tai Chi Program pomocy rodzinom pacjentów uczestniczących w terapii Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień Zdrowieć razem

4 Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS Razem Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS Razem Centrum Integracji Społecznej CISTOR Centrum Integracji Społecznej CISTOR i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom Program wsparcia i pomocy osobom uzależnionym, zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom Razem bezpieczniej Program wsparcia i pomocy osobom uzależnionym, zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom Stokrotkowy KIS Stokrotkowa rodzina Działania profilaktyczne oraz pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny Działania terapeutyczne i pomoc psychospołeczna Młodzieżowi liderzy Profilaktyki Uzależnień Program Starszy Brat Starsza Siostra Seminaria szkoleniowe dla grup zawodowych z zakresu problematyki uzależnień Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Program terapeutyczno- edukacyjny dla pacjentów z problemem alkoholowym Stowarzyszenie PROMETEJA Wsparcie realizacji ewaluowanych programów profilaktycznych realizowanych w skali województwa przez stowarzyszenia i fundacje. Prowadzenie szkolnych warsztatów profilaktycznych na terenie województwa oraz szkolenia dla wolontariuszy i świetlicy socjoterapeutycznej

5 Fundacja PRAESTERNO w Warszawie Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Poradnia Profilaktyki Terapii Uzależnień NZOZ Stowarzyszenia MONAR Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu Polski Czerwony Krzyż Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii. Prowadzenie grupowych i indywidualnych oddziaływań profilaktycznych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Konferencja Wojewódzka Narkotykom w szkole stop Trzymaj z nami Profilaktyka uzależnień w szkole, w domu, na podwórku Grupa psychoedukcyjna i terapeutyczna dla współuzależnionych. Edukacja dla różnych grup zawodowych i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień Program w zakresie profilaktyki narkomanii i uzależnień pn. Do Raju Bez Haju w grupach podwyższonego ryzyka oraz w środowisku szkolnym i rodzinnym Działania profilaktyczne wśród osób bezdomnych nadużywających alkoholu Turnus ogólnousprawniający z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień dla osób niepełnosprawnych z dyfuzją narządu słuchu VII -X Czysty indeks II Grupa terapeutyczna dla dorosłych dzieci alkoholików - grupa akademicka Grupa terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i z zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) Wakacyjny telefon zaufania Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (w roli ofiary)

6 Daj szansę Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Alkoholowy Zespół Płodowy FAS Poradnia dla dzieci i młodzieży BETEZDA Misja Charytatywno Opiekuńcza Stowarzyszenie Pomoc rodzinie Rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień Regionalny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci zagrożonych problemem alkoholowym i spożywających alkohol POMARAŃCZOWA LINIA Bydgoskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej Pokolenie I Bydgoski Bieg Trzeźwościowy dla osób uzależnionych, członków ich rodzin i sympatyków ruchu abstynenckiego W 6 dni dookoła świata z czystym indeksem Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk nadziei Żabienko Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia jako metoda przeciwdziałania uzależnieniom VI -VII Polski Czerwony Krzyż we Włocławku Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Działania terapeutyczne i profilaktyczne skierowane na zmniejszenie zjawiska uzależnień na terenie powiatu lipnowskiego Trening konstruktywnych zachowań potrzebnych do życia w trzeźwości Efektywność leczenia pacjentek uzależnionych od alkoholu w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet w ciągu roku od zakończenia Podstawowego Programu Terapii w zależności od wybranych czynników demograficznych i klinicznych Lipiec 2005 marzec

7 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Program antynikotynowy dla pacjentek Oddziału Detoksykacji i Terapii Krótkoterminowej dla Kobiet Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Niepokalanego Serca N.M.P. w Grudziądzu Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i z problemem związanym z używaniem innych środków psychoaktywnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy Razem ku wolności program pomocy rodzinie pacjentek przebywających na Oddziale Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet Przyjazny Powrót II Nadzieja Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze Przyjazny Powrót II Reintegracja Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze Konferencja Jakość profilaktyki i terapii uzależnień a skuteczność procesu resocjalizacji w zakładach karnych i aresztach śledczych Festiwal Aniołków - spotkanie dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych i wychowanków domów dziecka realizowane wg programu profilaktycznego pt. Prowadzi nas dobry Pasterz Razem: ,50 Razem: ,00 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/366/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 maja 2005r. Wykaz ofert, które nie spełniają wymogów formalnych (złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 7 na wykonywanie zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień) L.p. Data wpływu oferty Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania Koszt ogólny zadania w zł Wnioskowana kwota w zł Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Kcyni Zerwana sieć maj-grudzień Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Festiwale, konkursy, przeglądy, imprezy ściśle Opuszczonymi pn. ORATORIUM im. Brak terminu rozpoczęcia związane merytorycznie z rozwiązywaniem ks. Bronisława Markiewicza zadania problemów uzależnień Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi pn. ORATORIUM im. ks. Bronisława Markiewicza Klub Abstynenta Promień we Włocławku Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz inaczej w Starachowicach Inne inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla zmniejszenia zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Czerwiec-15 listopada Czyste wakacje nie ćpam, nie piję, nie palę Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego Polski Komitet Pomocy Społecznej ŻYĆ GODNIE Program pomocy psychologicznej i nauka ważnych umiejętności życiowych dla osób bezdomnych i bezrobotnych z problemami zdrowotnymi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Profilaktyka uzależnień prowadzona w stałych placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2005 roku

9 Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim Wakacyjna przygoda z Jagódką Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Wojewódzka Olimpiada Wiedzy nt. Uzależnień oraz HIV/AIDS Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. OGNISKO WYCHOWAWCZE Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. STACJA OPIEKI CARITAS Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. NOCLEGOWNIA Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Centrum Integracji Społecznej CISTOR Centrum Integracji Społecznej CISTOR Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. ŁAŹNIA Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. PROGRAM INTERWENCYJNY Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. JADŁODAJNIA Stokrotkowy KIS Stokrotkowa rodzina

10 i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu Program Starszy Brat Starsza Siostra Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Program terapeutyczno- edukacyjny dla pacjentów z problemem alkoholowym Fundacja PRAESTERNO w Warszawie Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii. Prowadzenie grupowych i indywidualnych oddziaływań profilaktycznych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu Polski Czerwony Krzyż Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 Program w zakresie profilaktyki narkomanii i uzależnień pn. Do Raju Bez Haju w grupach podwyższonego ryzyka oraz w środowisku szkolnym i rodzinnym Działania profilaktyczne wśród osób bezdomnych nadużywających alkoholu Turnus ogólnousprawniający z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień dla osób niepełnosprawnych z dyfuzją narządu słuchu VII -X Grupa terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i z zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) BETEZDA Misja Charytatywno Opiekuńcza Bydgoskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej Pokolenie w Bydgoszczy Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (w roli ofiary) Rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień I Bydgoski Bieg Trzeźwościowy dla osób uzależnionych, członków ich rodzin i sympatyków ruchu abstynenckiego W 6 dni dookoła świata z czystym indeksem

11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Trening konstruktywnych zachowań potrzebnych do życia w trzeźwości Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Efektywność leczenia pacjentek uzależnionych od alkoholu w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet w ciągu roku od zakończenia Podstawowego Programu Terapii w zależności od wybranych czynników demograficznych i klinicznych Program antynikotynowy dla pacjentek Oddziału Detoksykacji i Terapii Krótkoterminowej dla Kobiet Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i z problemem związanym z używaniem innych środków psychoaktywnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy Razem ku wolności program pomocy rodzinie pacjentek przebywających na Oddziale Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet Lipiec 2005 marzec Razem: ,00 Razem: ,00 4

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 26/366/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2005 r. Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą dofinansowania (złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 7 na wykonywanie zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień) Lp. Data wpływu oferty Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania Koszt ogólny zadania w zł Wnioskowana kwota w zł Decyzja Zarządu Województwa Przeznaczenie środków ZHP Komenda Kujawsko- Pomorskiej Chorągwi z siedzibą ZHP Komenda Kujawsko- Pomorskiej Chorągwi z siedzibą Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie Równe Szanse Cykl szkoleniowy liderów Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom w środowiskach działania drużyn harcerskich Promowanie profilaktyki antyalkoholowej w środowiskach harcerskich drużyn Nieprzetartego Szlaku podczas XXXIX Zlotu drużyn harcerskich Rekreacyjne festyny rodzinne i dla młodzieży szkolnej z programem informacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkomanii oraz profilaktyki HIV/AIDS merytoryczne koszty osobowe, organizacyjne, zakup mat. i wyposażenia, media, delegacje / / 1

13 Towarzystwo Powrót z U Poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz dla członków ich rodzin w skali województwa merytoryczne koszty osobowe, zakup mat. i wyposażenia, media, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Druga Wojewódzka Konferencja pn. Narkotykowa rzeczywistość merytoryczne koszty osobowe, materiały, druk plakatów Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzymaj z nami Profilaktyka uzależnień w szkole, w domu, na podwórku Działania terapeutyczne i pomoc psychospołeczna Młodzieżowi liderzy Profilaktyki Uzależnień Działania profilaktyczne oraz pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny merytoryczne koszty osobowe, materiały, koszty administracyjne, delegacje 2

14 i Przeciwdziałania Uzależnieniom Seminaria szkoleniowe dla grup zawodowych z zakresu problematyki uzależnień Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS Razem Program wsparcia i pomocy osobom uzależnionym, zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom Razem bezpieczniej Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS Razem Program wsparcia i pomocy osobom uzależnionym, zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Program pomocy rodzinom pacjentów uczestniczących w terapii Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień Zdrowieć razem Czysty indeks II merytoryczne koszty osobowe, materiały inwestycyjnych i kosztów transportu) 3

15 Grupa terapeutyczna dla dorosłych dzieci alkoholików - grupa akademicka Daj szansę Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Alkoholowy Zespół Płodowy FAS Poradnia dla dzieci i młodzieży w kosztorysie oferty z realizacją działań Stowarzyszenie Pomoc rodzinie Regionalny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci zagrożonych problemem alkoholowym i spożywających alkohol POMARAŃCZOWA LINIA w kosztorysie oferty z realizacją działań Polski Czerwony Krzyż we Włocławku Działania terapeutyczne i profilaktyczne skierowane na zmniejszenie zjawiska uzależnień na terenie powiatu lipnowskiego merytoryczne koszty osobowe, materiały Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk nadziei Żabienko Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia jako metoda przeciwdziałania uzależnieniom VI -VII w kosztorysie oferty z realizacją działań 4

16 Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Przyjazny Powrót II Nadzieja Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze Konferencja Jakość profilaktyki i terapii uzależnień a skuteczność procesu resocjalizacji w zakładach karnych i aresztach śledczych koszty osobowe, wynajem pomieszczeń, koszty administracyjne, materiały, druk informatora przygotowanie materiałów konferencyjnych, wynajem sali, koszty osobowe, koszty administracyjne, materiały Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Niepokalanego Serca N.M.P. w Grudziądzu Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ Stowarzyszenia MONAR Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny Młodzież wolna od nałogów II Edycja Festiwal Aniołków - spotkanie dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych i wychowanków domów dziecka realizowane wg programu profilaktycznego pt. Prowadzi nas dobry Pasterz Grupa psychoedukcyjna i terapeutyczna dla współuzależnionych. Edukacja dla różnych grup zawodowych i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień , Razem: ,00 Razem: merytoryczne koszty osobowe, materiały, druk plakatów, nagrody (bez zakupów w kosztorysie oferty z realizacją działań merytoryczne koszty osobowe 5

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Rozdział 1. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004

Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004 Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004 Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis) Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach.

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach. 1 Załącznik do uchwały nr XXII/384/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. I. Opis sytuacji. 1. Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA ZA 2011 ROK Wstęp Miejski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Czeladź, marzec 2013 r. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie, profilaktyka dla osób z problemem alkoholowym. Adres Numery telefonów Adres e-mail i/ lub strona WWW

Przeciwdziałanie, profilaktyka dla osób z problemem alkoholowym. Adres Numery telefonów Adres e-mail i/ lub strona WWW Przeciwdziałanie, profilaktyka dla osób z problemem alkoholowym L. P 1. Nazwa osoby lub jednostki organizacyjnej oraz organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, działających w Gminie i statutowo zajmujących

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo