Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 26/366/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 maja 2005r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2005 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: Lp. Data wpływu oferty Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Kcyni ZHP Komenda Kujawsko- Pomorskiej Chorągwi z siedzibą Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi pn. ORATORIUM im. ks. Bronisława Markiewicza Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi pn. ORATORIUM im. ks. Bronisława Markiewicza Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie Równe Szanse Klub Abstynenta Promień we Włocławku Koszt ogólny zadania w zł Wnioskowana kwota w zł Zerwana sieć maj-grudzień Promowanie profilaktyki antyalkoholowej w środowiskach harcerskich drużyn Nieprzetartego Szlaku podczas XXXIX Zlotu drużyn harcerskich Festiwale, konkursy, przeglądy, imprezy merytorycznie z rozwiązywaniem problemów uzależnień Inne inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla zmniejszenia zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Rekreacyjne festyny rodzinne i dla młodzieży szkolnej z programem informacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkomanii oraz profilaktyki HIV/AIDS Brak terminu rozpoczęcia zadania -15 listopada Czerwiec-15 listopada Czyste wakacje nie ćpam, nie piję, nie palę

2 Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz inaczej w Starachowicach Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka Polski Komitet Pomocy Społecznej Towarzystwo Powrót z U Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno Caritas Diecezji Toruńskiej Punkt konsultacyjny w sprawach przemocy wobec dzieci (krzywdzenie i wykorzystywanie seksualne) ŻYĆ GODNIE Program pomocy psychologicznej i nauka ważnych umiejętności życiowych dla osób bezdomnych i bezrobotnych z problemami zdrowotnymi Poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz dla członków ich rodzin w skali województwa Ośrodek Ochrony Praw Dziecka i Pomocy Rodzinie-pomoc dla rodzin Profilaktyka uzależnień prowadzona w stałych placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2005 roku Wakacyjna przygoda z Jagódką Wojewódzka Olimpiada Wiedzy nt. Uzależnień oraz HIV/AIDS Druga Wojewódzka Konferencja pn. Narkotykowa rzeczywistość Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny Młodzież wolna od nałogów II Edycja Chronię siebie, chronię innych zintegrowane szkolenie kadr pedagogicznych i liderów wsparcia rówieśniczego w zakresie profilaktyki uzależnień ,

3 Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. OGNISKO WYCHOWAWCZE Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. STACJA OPIEKI CARITAS Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. NOCLEGOWNIA Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. ŁAŹNIA Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. PROGRAM INTERWENCYJNY Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. JADŁODAJNIA ZHP Komenda Kujawsko- Pomorskiej Chorągwi z siedzibą Cykl szkoleniowy liderów Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom w środowiskach działania drużyn harcerskich Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Joga i Tai Chi Program pomocy rodzinom pacjentów uczestniczących w terapii Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień Zdrowieć razem

4 Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS Razem Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS Razem Centrum Integracji Społecznej CISTOR Centrum Integracji Społecznej CISTOR i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom Program wsparcia i pomocy osobom uzależnionym, zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom Razem bezpieczniej Program wsparcia i pomocy osobom uzależnionym, zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom Stokrotkowy KIS Stokrotkowa rodzina Działania profilaktyczne oraz pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny Działania terapeutyczne i pomoc psychospołeczna Młodzieżowi liderzy Profilaktyki Uzależnień Program Starszy Brat Starsza Siostra Seminaria szkoleniowe dla grup zawodowych z zakresu problematyki uzależnień Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Program terapeutyczno- edukacyjny dla pacjentów z problemem alkoholowym Stowarzyszenie PROMETEJA Wsparcie realizacji ewaluowanych programów profilaktycznych realizowanych w skali województwa przez stowarzyszenia i fundacje. Prowadzenie szkolnych warsztatów profilaktycznych na terenie województwa oraz szkolenia dla wolontariuszy i świetlicy socjoterapeutycznej

5 Fundacja PRAESTERNO w Warszawie Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Poradnia Profilaktyki Terapii Uzależnień NZOZ Stowarzyszenia MONAR Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu Polski Czerwony Krzyż Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii. Prowadzenie grupowych i indywidualnych oddziaływań profilaktycznych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Konferencja Wojewódzka Narkotykom w szkole stop Trzymaj z nami Profilaktyka uzależnień w szkole, w domu, na podwórku Grupa psychoedukcyjna i terapeutyczna dla współuzależnionych. Edukacja dla różnych grup zawodowych i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień Program w zakresie profilaktyki narkomanii i uzależnień pn. Do Raju Bez Haju w grupach podwyższonego ryzyka oraz w środowisku szkolnym i rodzinnym Działania profilaktyczne wśród osób bezdomnych nadużywających alkoholu Turnus ogólnousprawniający z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień dla osób niepełnosprawnych z dyfuzją narządu słuchu VII -X Czysty indeks II Grupa terapeutyczna dla dorosłych dzieci alkoholików - grupa akademicka Grupa terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i z zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) Wakacyjny telefon zaufania Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (w roli ofiary)

6 Daj szansę Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Alkoholowy Zespół Płodowy FAS Poradnia dla dzieci i młodzieży BETEZDA Misja Charytatywno Opiekuńcza Stowarzyszenie Pomoc rodzinie Rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień Regionalny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci zagrożonych problemem alkoholowym i spożywających alkohol POMARAŃCZOWA LINIA Bydgoskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej Pokolenie I Bydgoski Bieg Trzeźwościowy dla osób uzależnionych, członków ich rodzin i sympatyków ruchu abstynenckiego W 6 dni dookoła świata z czystym indeksem Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk nadziei Żabienko Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia jako metoda przeciwdziałania uzależnieniom VI -VII Polski Czerwony Krzyż we Włocławku Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Działania terapeutyczne i profilaktyczne skierowane na zmniejszenie zjawiska uzależnień na terenie powiatu lipnowskiego Trening konstruktywnych zachowań potrzebnych do życia w trzeźwości Efektywność leczenia pacjentek uzależnionych od alkoholu w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet w ciągu roku od zakończenia Podstawowego Programu Terapii w zależności od wybranych czynników demograficznych i klinicznych Lipiec 2005 marzec

7 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Program antynikotynowy dla pacjentek Oddziału Detoksykacji i Terapii Krótkoterminowej dla Kobiet Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Niepokalanego Serca N.M.P. w Grudziądzu Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i z problemem związanym z używaniem innych środków psychoaktywnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy Razem ku wolności program pomocy rodzinie pacjentek przebywających na Oddziale Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet Przyjazny Powrót II Nadzieja Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze Przyjazny Powrót II Reintegracja Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze Konferencja Jakość profilaktyki i terapii uzależnień a skuteczność procesu resocjalizacji w zakładach karnych i aresztach śledczych Festiwal Aniołków - spotkanie dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych i wychowanków domów dziecka realizowane wg programu profilaktycznego pt. Prowadzi nas dobry Pasterz Razem: ,50 Razem: ,00 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/366/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 maja 2005r. Wykaz ofert, które nie spełniają wymogów formalnych (złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 7 na wykonywanie zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień) L.p. Data wpływu oferty Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania Koszt ogólny zadania w zł Wnioskowana kwota w zł Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Kcyni Zerwana sieć maj-grudzień Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Festiwale, konkursy, przeglądy, imprezy ściśle Opuszczonymi pn. ORATORIUM im. Brak terminu rozpoczęcia związane merytorycznie z rozwiązywaniem ks. Bronisława Markiewicza zadania problemów uzależnień Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi pn. ORATORIUM im. ks. Bronisława Markiewicza Klub Abstynenta Promień we Włocławku Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz inaczej w Starachowicach Inne inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla zmniejszenia zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Czerwiec-15 listopada Czyste wakacje nie ćpam, nie piję, nie palę Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego Polski Komitet Pomocy Społecznej ŻYĆ GODNIE Program pomocy psychologicznej i nauka ważnych umiejętności życiowych dla osób bezdomnych i bezrobotnych z problemami zdrowotnymi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Profilaktyka uzależnień prowadzona w stałych placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2005 roku

9 Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim Wakacyjna przygoda z Jagódką Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Wojewódzka Olimpiada Wiedzy nt. Uzależnień oraz HIV/AIDS Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. OGNISKO WYCHOWAWCZE Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. STACJA OPIEKI CARITAS Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. NOCLEGOWNIA Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Toruńskie Centrum CARITAS im. M. Marii Karłowskiej Centrum Integracji Społecznej CISTOR Centrum Integracji Społecznej CISTOR Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. ŁAŹNIA Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. PROGRAM INTERWENCYJNY Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka. JADŁODAJNIA Stokrotkowy KIS Stokrotkowa rodzina

10 i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu Program Starszy Brat Starsza Siostra Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Program terapeutyczno- edukacyjny dla pacjentów z problemem alkoholowym Fundacja PRAESTERNO w Warszawie Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii. Prowadzenie grupowych i indywidualnych oddziaływań profilaktycznych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu Polski Czerwony Krzyż Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 Program w zakresie profilaktyki narkomanii i uzależnień pn. Do Raju Bez Haju w grupach podwyższonego ryzyka oraz w środowisku szkolnym i rodzinnym Działania profilaktyczne wśród osób bezdomnych nadużywających alkoholu Turnus ogólnousprawniający z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień dla osób niepełnosprawnych z dyfuzją narządu słuchu VII -X Grupa terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i z zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) BETEZDA Misja Charytatywno Opiekuńcza Bydgoskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej Pokolenie w Bydgoszczy Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (w roli ofiary) Rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień I Bydgoski Bieg Trzeźwościowy dla osób uzależnionych, członków ich rodzin i sympatyków ruchu abstynenckiego W 6 dni dookoła świata z czystym indeksem

11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Trening konstruktywnych zachowań potrzebnych do życia w trzeźwości Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Efektywność leczenia pacjentek uzależnionych od alkoholu w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet w ciągu roku od zakończenia Podstawowego Programu Terapii w zależności od wybranych czynników demograficznych i klinicznych Program antynikotynowy dla pacjentek Oddziału Detoksykacji i Terapii Krótkoterminowej dla Kobiet Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i z problemem związanym z używaniem innych środków psychoaktywnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy Razem ku wolności program pomocy rodzinie pacjentek przebywających na Oddziale Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet Lipiec 2005 marzec Razem: ,00 Razem: ,00 4

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 26/366/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2005 r. Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą dofinansowania (złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 7 na wykonywanie zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień) Lp. Data wpływu oferty Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania Koszt ogólny zadania w zł Wnioskowana kwota w zł Decyzja Zarządu Województwa Przeznaczenie środków ZHP Komenda Kujawsko- Pomorskiej Chorągwi z siedzibą ZHP Komenda Kujawsko- Pomorskiej Chorągwi z siedzibą Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie Równe Szanse Cykl szkoleniowy liderów Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom w środowiskach działania drużyn harcerskich Promowanie profilaktyki antyalkoholowej w środowiskach harcerskich drużyn Nieprzetartego Szlaku podczas XXXIX Zlotu drużyn harcerskich Rekreacyjne festyny rodzinne i dla młodzieży szkolnej z programem informacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkomanii oraz profilaktyki HIV/AIDS merytoryczne koszty osobowe, organizacyjne, zakup mat. i wyposażenia, media, delegacje / / 1

13 Towarzystwo Powrót z U Poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz dla członków ich rodzin w skali województwa merytoryczne koszty osobowe, zakup mat. i wyposażenia, media, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Druga Wojewódzka Konferencja pn. Narkotykowa rzeczywistość merytoryczne koszty osobowe, materiały, druk plakatów Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzymaj z nami Profilaktyka uzależnień w szkole, w domu, na podwórku Działania terapeutyczne i pomoc psychospołeczna Młodzieżowi liderzy Profilaktyki Uzależnień Działania profilaktyczne oraz pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny merytoryczne koszty osobowe, materiały, koszty administracyjne, delegacje 2

14 i Przeciwdziałania Uzależnieniom Seminaria szkoleniowe dla grup zawodowych z zakresu problematyki uzależnień Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS Razem Program wsparcia i pomocy osobom uzależnionym, zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom Razem bezpieczniej Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS Razem Program wsparcia i pomocy osobom uzależnionym, zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Program pomocy rodzinom pacjentów uczestniczących w terapii Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień Zdrowieć razem Czysty indeks II merytoryczne koszty osobowe, materiały inwestycyjnych i kosztów transportu) 3

15 Grupa terapeutyczna dla dorosłych dzieci alkoholików - grupa akademicka Daj szansę Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Alkoholowy Zespół Płodowy FAS Poradnia dla dzieci i młodzieży w kosztorysie oferty z realizacją działań Stowarzyszenie Pomoc rodzinie Regionalny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci zagrożonych problemem alkoholowym i spożywających alkohol POMARAŃCZOWA LINIA w kosztorysie oferty z realizacją działań Polski Czerwony Krzyż we Włocławku Działania terapeutyczne i profilaktyczne skierowane na zmniejszenie zjawiska uzależnień na terenie powiatu lipnowskiego merytoryczne koszty osobowe, materiały Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk nadziei Żabienko Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia jako metoda przeciwdziałania uzależnieniom VI -VII w kosztorysie oferty z realizacją działań 4

16 Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji Druga Szansa Przyjazny Powrót II Nadzieja Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze Konferencja Jakość profilaktyki i terapii uzależnień a skuteczność procesu resocjalizacji w zakładach karnych i aresztach śledczych koszty osobowe, wynajem pomieszczeń, koszty administracyjne, materiały, druk informatora przygotowanie materiałów konferencyjnych, wynajem sali, koszty osobowe, koszty administracyjne, materiały Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Niepokalanego Serca N.M.P. w Grudziądzu Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ Stowarzyszenia MONAR Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny Młodzież wolna od nałogów II Edycja Festiwal Aniołków - spotkanie dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych i wychowanków domów dziecka realizowane wg programu profilaktycznego pt. Prowadzi nas dobry Pasterz Grupa psychoedukcyjna i terapeutyczna dla współuzależnionych. Edukacja dla różnych grup zawodowych i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień , Razem: ,00 Razem: merytoryczne koszty osobowe, materiały, druk plakatów, nagrody (bez zakupów w kosztorysie oferty z realizacją działań merytoryczne koszty osobowe 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca r. Wykaz ofert-wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system pomocy dla rodzin z problemem narkomanii w skali województwa

Zintegrowany system pomocy dla rodzin z problemem narkomanii w skali województwa Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10 "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim" na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr oferty Nazwa oferty Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota

Lp. Nr oferty Nazwa oferty Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/164/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2009r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 9 pn. Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Żyć na trzeźwo 14 886,00 11 150,00. Od rodziny wiele zależy 28 285,00 19 820,00. Potrzebujesz pomocy-przyjdź pomożemy 29 750,00 21 480,00

Żyć na trzeźwo 14 886,00 11 150,00. Od rodziny wiele zależy 28 285,00 19 820,00. Potrzebujesz pomocy-przyjdź pomożemy 29 750,00 21 480,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/218/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2013 na wykonanie zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji

Całkowity koszt zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2017 "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w wojewodztwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji

Koszt całkowity zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2014 pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta Nazwa zadania-oferty Całkowity koszt zadania w zł

Nazwa oferenta Nazwa zadania-oferty Całkowity koszt zadania w zł Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/343/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2008 r. Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5 pn. Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania

Bardziej szczegółowo

Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania. l.p. Koszt całkowity zadania. Suma punktów. przyznanej dotacji

Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania. l.p. Koszt całkowity zadania. Suma punktów. przyznanej dotacji Wyniki otwartego konkursu ofert nr /201 pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2012

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2012 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/01 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 01 roku w zakresie przeciwdziałania uzaleŝnieniom pn. Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2011 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko pomorskim

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2011 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko pomorskim Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2011 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko pomorskim na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

l.p. Nr oferty Nazwa oferenta Powiat Nazwa zadania

l.p. Nr oferty Nazwa oferenta Powiat Nazwa zadania Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2015 pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Program psychoedukacyjny dla osadzonych w zakładach karnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 5 900,00 5 000,00 0,00

Program psychoedukacyjny dla osadzonych w zakładach karnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 5 900,00 5 000,00 0,00 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2010 "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania. Las, terapia i przygoda-zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym 5 840, , ,00 61

Koszt całkowity zadania. Las, terapia i przygoda-zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym 5 840, , ,00 61 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2012 pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Monar. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Bydgoszczy bydgoski Silna rodzina 27850, , ,00 30

Stowarzyszenie Monar. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Bydgoszczy bydgoski Silna rodzina 27850, , ,00 30 "Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2016 pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko - pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania. Kwota przyznana przez Zarząd 1 2 3 4 5 6 7 8

Koszt całkowity zadania. Kwota przyznana przez Zarząd 1 2 3 4 5 6 7 8 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2011 pn. Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt zadania. Wysokość wnioskowan ej dotacji

Całkowity koszt zadania. Wysokość wnioskowan ej dotacji Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2016 pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Kwota przyznanej dotacji Nazwa oferenta Zadanie do realizacji Kwota wnioskowan a przez organizację Udział własny organizacji 2016

Kwota przyznanej dotacji Nazwa oferenta Zadanie do realizacji Kwota wnioskowan a przez organizację Udział własny organizacji 2016 Załącznik Nr 4 Podział środków finansowych na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku. Dział: 851, Rozdział: 85154, 2820 Nazwa oferenta Zadanie do realizacji

Bardziej szczegółowo

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Elżbieta Rachowska Toruń 26 październik

Bardziej szczegółowo

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. UCHWAŁA NR 295/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2006 rokuw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 8..5 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 5 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 96.4 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania. Suma punktów Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Szansa wspiera Was - cykl zajęć w świetlicy profilaktycznośrodowiskowej

Koszt całkowity zadania. Suma punktów Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Szansa wspiera Was - cykl zajęć w świetlicy profilaktycznośrodowiskowej Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt zadania (w zł)

Całkowity koszt zadania (w zł) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1117/54/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.06.2015 r. Lista rankingowa ocenionych merytorycznie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 614/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 614/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 maja 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 614/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 maja 2017 r. Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/165/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10 pn. Przeciwdziałanie narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2011 roku

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2011 roku Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 0 roku Na podstawie ar. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 73 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/393/2005 z dnia 11 maja 2005r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/393/2005 z dnia 11 maja 2005r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/393/2005 z dnia 11 maja 2005 Wykaz wszystkich ofert na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert nr 6 na wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

1. 1/10/2013 Caritas Diecezji Bydgoskiej Dbam o zdrowie - dbam o wzrok 01.03-31.12.2013 r. 20 600,00 16 400,00

1. 1/10/2013 Caritas Diecezji Bydgoskiej Dbam o zdrowie - dbam o wzrok 01.03-31.12.2013 r. 20 600,00 16 400,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/221/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r. Wykaz wszystkich ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2013 na wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE TERESIN

S P R A W O Z D A N I E REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE TERESIN S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE TERESIN ZA ROK 2013 Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 %

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 % Wykaz ofert złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wraz z oceną Komisji Konkursowej i przyznaną kwotą na rok 2014. Realizacja zadań publicznych gminy w 2014 r. z zakresu

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 roku oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych. Program profilaktycznoedukacyjny

Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych. Program profilaktycznoedukacyjny Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 529/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 07.04.2010 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uniwersalna i selektywna zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (fundacja)

Profilaktyka uniwersalna i selektywna zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (fundacja) Profilaktyka uniwersalna i selektywna zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (fundacja) 1. Fundacja Teatru Ludowego w Krakowie, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków Mobile School 30 380,00 Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 388/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 388/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 388/1 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 201 r. Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 grudnia 2012 r. Poz. 2870 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 25 października 2012r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 grudnia 2012 r. Poz. 2870 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 25 października 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 grudnia 2012 r. Poz. 2870 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 października 2012r. dotyczące przyznanych dotacji w związku z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii. na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki. i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii. na rok 2015 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LIV/678/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 października 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport dotycz cy wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi

Raport dotycz cy wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi 1 Druk 419 Raport dotyczący wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz efektów ich realizacji w Gminie Piła w 2015r.

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom Załącznik do Zarządzenia nr 34/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/57/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 14 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/57/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 14 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/57/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

Projekt prewencyjny walki z cukrzycą w ramach zadania publicznego pod nazwą: Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt prewencyjny walki z cukrzycą w ramach zadania publicznego pod nazwą: Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 1. Kampania edukacyjna "Cukrzyca to nie wyrok" Projekt prewencyjny walki z cukrzycą w ramach zadania publicznego pod nazwą: "Profilaktyka cukrzycy - 2016" Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu

Bardziej szczegółowo

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. UCHWAŁA Nr 249/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych w. szczególności edukacyjno informacyjnych, dotyczących

Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych w. szczególności edukacyjno informacyjnych, dotyczących Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 334/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08.03.2011 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu z

Bardziej szczegółowo

Informacja o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

Informacja o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym Informacja o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym Lp. Nazwa Data ogłoszenia konkursu Kwota przeznaczona w budżecie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr wniosku Nazwa organizacji, adres Nazwa zadania Uwagi

Lp. Nr wniosku Nazwa organizacji, adres Nazwa zadania Uwagi Materiał uzupełniający Lista ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2005 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2005 rok Za łącznik do uchwały Nr XXVIII/227/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 stycznia 2005 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2005 rok Rodzaj

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo