Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej"

Transkrypt

1 Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010

2

3 Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010

4 Koncepcja i redakcja Ewa Kolasińska Wybór przykładów dobrej praktyki Program,,Uczenie się przez całe życie Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Wizyty Studyjne etwinning European Language Label Program,,Młodzież w działaniu Sporządzenie opisów projektów Program,,Uczenie się przez całe życie Program,,Młodzież w działaniu Julia Płachecka Renata Smolarczyk Edward Torończak Michał Chodniewicz Anna Dębska Ewa Raińska-Nowak Anna Grabowska Karolina Rutkowska Polscy koordynatorzy projektów Melania Miksiewicz Magdalena Paszkowska Współpraca wydawnicza Jan Andrzej Nicał Opracowanie graficzne i projekt okładki Michał Gołaś Skład i łamanie Piotr Konopka Korekta Aleksandra Walasek Druk Przesiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zapol Dmochowski Sobczyk Sp.j. Wydawca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa ISBN Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. W opracowaniu wykorzystano zdjęcia nadesłane przez beneficjentów programu, dokumentujące działania prowadzone w projektach, spotkania uczestników oraz wytworzone produkty końcowe. Publikacja bezpłatna 2 Przykłady dobrej praktyki

5 wprowadzenie Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa kolejny zeszyt tematyczny, zawierający wybór bardzo dobrych projektów, realizowanych tym razem nie tylko w programie,,uczenie się przez całe życie, ale także w programie,,młodzież w działaniu, prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zeszyty tematyczne stawiają sobie za cel upowszechnianie wartościowych rezultatów osiąganych w pracy w projekcie dla ich dalszego wykorzystania na szerszą skalę, a więc zapewnienie trwałości efektów programów. Zeszyt ten, z serii Przykłady dobrej praktyki, poświęcony jest tematyce zwiększania szans edukacyjnych przeciwdziałających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez realizację projektów w programach europejskich. Zeszyt przygotowany został na konferencję tematyczną, organizowaną przez FRSE 25 maja 2010 r. w Warszawie, w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ogłoszenia roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym). W zeszycie pokazujemy przykłady projektów, realizowanych w powyższym obszarze tematycznym, w ramach programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie : Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, programu międzysektorowego Wizyty Studyjne, programu etwinning i programu European Language Label, a także dwa projekty prowadzone przez program,,młodzież w działaniu w ramach akcji Wolontariat Europejski oraz Inicjatywy Młodzieżowe. Biorąc pod uwagę wieloaspektowy charakter zagadnienia, wybraliśmy przykłady dobrej praktyki w każdym z tych programów odnoszące się do priorytetowych działań Europejskiego Roku, takich jak: eliminowanie nierówności w kształceniu i szkoleniu, promowanie równego dostępu dla wszystkich do technologii informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych, rozwiązywanie problemów dotyczących tych aspektów ubóstwa, jakimi są wiek i płeć, zapewnienie równego dostępu do odpowiednich zasobów i usług, odnalezienie się na rynku pracy, ułatwienie dostępu do nauki, kultury i rekreacji, zapobieganie dyskryminacji i propagowanie integracji społecznej imigrantów oraz mniejszości etnicznych, promowanie zintegrowanych strategii na rzecz aktywnej integracji, odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin, odpowiedź na potrzeby innych zagrożonych grup lub osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W zależności od specyfiki programów staraliśmy się ukazać możliwości, jakie stwarzają edukacyjne programy europejskie dla grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym: dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o podłożu dochodowym, seniorów narażonych na wykluczenie społeczne z powodu mniejszej aktywności, osób niepełnosprawnych. Włączając te grupy docelowe w aktywne działania projektowe lub prowadząc edukacyjne projekty o powyższej tematyce, programy europejskie, promujące zasadę uczenia się przez całe życie, wpisują się doskonale w pracę na rzecz wyrównywania i zwiększania szans życiowych całej społeczności, a więc budowania społeczeństwa dla wszystkich, dzięki wysokiej jakości proponowanej oferty edukacyjnej. Redakcja Przykłady dobrej praktyki 3

6 spis treści Program Comenius Closer to each other Bliżej siebie 7 Nasze miasta, nasze regiony, nasze kraje 9 Zmieniające się życie w zmieniającej się Europie 12 Integracja społeczna koedukacja 14 Tolerancja odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy 16 Program Erasmus Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work (Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym współczesne wyzwania dla pracy socjalnej) 18 Program Leonardo da Vinci Wspólnie budujemy europejski dom praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery 22 Świadomość niepełnosprawności nowe wyzwanie dla pracowników DARE 24 Środowisko e-learningowe dla osób niepełnosprawnych 26 Działania społeczne wsparcie długotrwale bezrobotnych oraz polityka ponownego włączenia do społeczeństwa 29 Dyskryminacja w miejscu pracy kompendium wiedzy dla doradców zawodowych 32 Program Grundtvig PARCOP Włączenie rodziców we wspólnotę działań (Parents Inclusion Community of Practice) 34 Europejskie kobiety w kwiecie wieku 36 Kultura i sztuka sposób wspierania osób niepełnosprawnych w byciu postrzeganym jako osoby rzeczywiście aktywnie uczestniczące w życiu społecznym 38 Przekraczając most CROSBRI 40 Odwiedziny w więzieniu (Visiting in prison) 42 4 Przykłady dobrej praktyki

7 przykłady dobrej praktyki Program Wizyty Studyjne Every Child Matters 44 L'intégration professionnelle des groupes défavorisées (Integracja zawodowa grup defaworyzowanych) 46 Disabled and disadvantaged into work a wrap around approach 48 Program etwinning My very special wondertree 50 est 52 Lasy: zasoby i źródło życia 54 Program European Language Label Nie łam się łam bariery! 56 Tolerance Get Together 58 Program Młodzież w działaniu Być wolontariuszem 60 Pogotowie teatralne 62 Przykłady dobrej praktyki 5

8 Comenius 7 Erasmus 18 Leonardo da Vinci 22 Grundtvig 34 Wizyty Studyjne 44 etwinning 50 European Language Label 56 Młodzież w działaniu 60

9 Program Comenius Programcomenius Bliżej siebie Closer to each other numer projektu: 07-POL01-C okres realizacji projektu: obszar tematyczny projektu: współpraca szkół zajmujących się edukacją, terapią i rehabilitacją dzieci z niepełnosprawnością polski partner projektu: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II os. ZWM Trzebinia 1 koordynator szkolny projektu: Monika Kramarczyk tel.: Adres strony internetowej: adres strony internetowej projektu: koordynator projektu: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, Polska partnerzy projektu: Astrid Lindgren Schule, Kempten, Niemcy Ruskeasuo School, Helsinki, Finlandia Tervavayla School Lohipato Unit, Oulu, Finlandia Huuriyet Ilkogretim Okulu, Adiyaman, Turcja partnerzy stowarzyszeni w Polsce: Urząd Miasta Trzebinia, Wydział Integracji Europejskiej, Fundacja im. Brata Alberta, WTZ w Trzebini, Uczniowski Klub Sportowy w Trzebini język projektu: angielski przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Cele projektu: stworzenie dzieciom niepełnosprawnym warunków do pełnego rozwoju intelektualnego i społecznego (poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy, szersze wykorzystanie technik komputerowych w nauce i terapii, promowanie twórczości uczniów niepełnosprawnych), wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o doświadczenia krajów partnerskich (poprzez poznanie systemów opieki i kształcenia w partnerskich krajach oraz zaznajomienie się z metodami i for mami pracy wychowawczo-dydaktycznej w zakresie kształcenia i integracji środowiskowej dzieci niepełnosprawnych). Działania (metody) zastosowane w projekcie: Grupa nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu motywowała do pracy zarówno uczniów niepełnosprawnych, jak i tych w pełni zdrowych. Wizyty robocze przyczyniły się do wymiany informacji o placówkach, systemach edukacji i pomocy uczniom niepełnosprawnym, kulturze i stylach życia w krajach partnerskich. Koordynator programu utrzymywał stały kontakt owy lub telefoniczny z partnerami. Grupy dzieci również się ze sobą kontaktowały i stopniowo zaprzyjaźniały. Wymieniały się listami, zdjęciami, pracami plastycznymi i okolicznościowymi upominkami. Bezpośredni kontakt uczniowski miał miejsce w maju 2008 roku. Przeprowadzono wideokonferencję przez Internet. Każdy z krajów partnerskich stworzył i wysłał do pozostałych placówek uczestniczących w projekcie książeczki Ja i mój świat, tj. broszury na temat tradycji świątecznych i potraw narodowych. Powstały także książeczki zawierające regionalne piosenki i nagrania tych piosenek na płytach CD. Została utworzona strona internetowa z informacjami na temat szkół partnerskich i systemów kształcenia osób z niepełnosprawnością, a także galeria prac dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie działania były na bieżąco dokumentowane w kronice i prasie lokalnej oraz w Galerii Comeniusa. Ponadto odbywały się spotkania-szkolenia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością i nauczycieli specjalistów. Dotyczyły one korzystania z programów multimedialnych. Zespół specjalistów przygotował narzędzia do przeprowadzenia prawidłowej diagnozy funkcjonalnej dziecka. Zorganizowano lekcje o tematyce dotyczącej kultury i stylu życia w krajach partnerskich. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Dzieci niepełnosprawne utrzymywały przez Internet kontakt z dziećmi z partnerskich szkół. Miały okazję zwiększyć swoje kompetencje językowe, przygotowując Program Uczenie się przez całe życie 7

10 Program Comenius się do wideokonferencji, a dwoje uczniów mogło osobiście porozmawiać z rówieśnikami z zagranicy w czasie pobytu w Oulu w Finlandii. Realizacja projektu wpłynęła również na zwiększenie motywacji i pewności siebie uczniów. Lekcje wychowawcze, przyrody oraz zajęcia koła przyrodniczego i europejskiego dotyczące kultury, stylu życia i historii krajów partnerskich poszerzyły wiedzę o krajach partnerskich. Każdy z krajów partnerskich stworzył i wysłał do pozostałych placówek uczestniczących w projekcie tematyczne książeczki. Powstała strona internetowa projektu: CD-ROM oraz film wideo. Inne produkty przedsięwzięcia to: konspekty lekcji, galerie prac plastycznych, Galeria Comeniusa z informacjami o realizacji projektu, kronika, płyty CD, materiały pedagogiczne. Zrealizowano więcej niż założono na podstawie doświadczeń zdobytych w Kempten powstała pracownia artystyczna Bliżej życia przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną. Opublikowano również informator zawierający wiadomości z życia placówek uczestniczących w projekcie. Upowszechnianie rezultatów projektu: Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu nauczyciele zdobyli nowe doświadczenia, które teraz wykorzystują w swojej pracy w szkole macierzystej. Uczestnictwo w projekcie zaowocowało zorganizowaniem dla grupy nauczycieli warsztatów z języka angielskiego. Nowo poznane metody i formy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych są włączane w indywidualne programy dydaktyczno-terapeutyczne i następnie wprowadzane w czasie Bliżej siebie Closer to each other Fot. 1 Zajęcia rodzic, nauczyciel, uczeń, Oulu, Finlandia, maj 2009 Fot. 2 Wideokonferencja, Trzebinia, Polska, maj lekcji, podczas zajęć rewalidacyjnych i w gabinecie terapii. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystywali nowe pomoce dydaktyczne. Poszerzyli swoją wiedzę na temat krajów partnerskich, systemów edukacji i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz funkcjonowania tamtejszych placówek. Włączyli do swojej pracy zaobserwowane metody, np. formy pracy artystycznej z uczniami niepełnosprawnymi w nowo powstałej pracowni artystycznej i z wykorzystaniem programów multimedialnych. Zwiększone zaangażowanie rodziców przejawiało się ich udziałem w szkoleniach dotyczących przepisów prawnych i spotkaniem informacyjnym na temat oferty zajęć dla dzieci niepełnosprawnych. Włączenie się rodziców miało też związek z powołaniem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W trakcie realizacji projektu szkoła otrzymała wsparcie i mogła liczyć na zaangażowanie ze strony Urzędu Miasta Trzebini Wydziału Integracji Europejskiej, Fundacji im. Brata Alberta, WTZS w Trzebini i Uczniowskiego Klubu Sportowego w Trzebini działającego przy szkole. Informacje o projekcie rozpowszechniane były podczas spotkań z przedstawicielami władz lokalnych, dyrektorami innych szkół i rodzicami. Ponadto została utworzona strona internetowa z informacjami o krajach i szkołach partnerskich, systemach edukacji i terapii osób niepełnosprawnych. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Projekt został uwzględniony w planie dydaktycznowychowawczym szkoły uznano całe przedsięwzięcie za integralną część programu nauczania i wychowania. Zastosowano nowe metody i formy nauczania, szerzej wykorzystane zostały techniki komputerowe w nauce i terapii. Wartość projektu potwierdziła przeprowadzana w różnych formach ewaluacja: sporządzano sprawozdania z wybranych imprez i wydarzeń projektowych, analizowano dokumentację, prowadzono kronikę dokumentującą działania projektowe, przeprowadzono ankietę dotyczącą wiedzy uczniów o projekcie oraz sprawdzającą poziom ich zadowolenia z uczestnictwa szkoły w programie Comenius. Ponadto wszyscy nauczyciele dyskutowali na temat działań projektowych podczas spotkań indywidualnych oraz oceniali te działania w czasie posiedzeń rad pedagogicznych. 8 Program Uczenie się przez całe życie

11 przykłady dobrej praktyki Programcomenius Nasze miasta, nasze regiony, nasze kraje numer projektu: 07-POL01-CO okres realizacji projektu: obszar tematyczny projektu: tolerancja wobec odmienności kulturowej, poznawanie regionów i krajów partnerskich polski partner projektu: Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera ul. Graniczna Katowice tel.: koordynator szkolny projektu: Elżbieta Hamerlik adres strony internetowej: koordynator projektu: Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera, Katowice, Polska partnerzy projektu: Istituto Tecnico Commerciale Statale Carlo Matteuci, Forli, Włochy Taurages Rajono Tarailiu Pagrindine Mokykla, Taurage, Litwa Krinslundsskolan, Strangnas, Szwecja Zkladni Skola a mateřská Skola Ostrava, Ostrawa Belsky Les, Czechy język projektu: angielski przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Cele projektu: zdobycie wiedzy na temat historii miast, regionów i krajów partnerskich i tym samym kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec odmienności kulturowej, poznawanie folkloru rodzimego i krajów partnerskich, poszukiwanie związków historycznych między krajami partnerskimi w celu zachęcenia uczniów do nauki historii, wzbogacanie treści kształcenia o wiedzę dotyczącą krajów partnerskich, doskonalenie i rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną, doskonalenie i praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego przez uczniów i nauczycieli, motywowanie i angażowanie uczniów, zwłaszcza tych mających problemy z nauką i komunikacją interpersonalną, zwiększanie zaangażowania uczniów i rodziców w życie szkoły, promocja i wzrost prestiżu szkoły. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Praca w roku szkolnym 2007/2008 poświęcona była kulturze regionów, w których usytuowane są szkoły partnerskie. Wiodącymi zadaniami na ten rok było wykonanie miniprzewodnika turystycznego, ukazującego wybrane atrakcje turystyczne, oraz książki kucharskiej z potrawami regionalnymi. W celu opracowania miniprzewodnika turystycznego zaplanowano cykl wycieczek do wybranych miejsc w regionie, tak aby przewodnik mógł powstać w oparciu o własne doświadczenia i spostrzeżenia uczniów. Podczas wycieczki do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk młodzież pod okiem profesjonalnych choreografów uczyła się tańca śląskiego Trojak, a także wzięła udział w warsztatach wokalnych. Udało się też nawiązać kontakt z młodzieżowym zespołem regionalnym Ślązaczek działającym przy Pałacu Młodzieży w Katowicach, a za jego pośrednictwem skontaktowano się z tureckim zespołem folklorystycznym HASAD Folklore Search and Show Association. Rok szkolny 2008/2009 poświęcony był poznawaniu historii i obyczajów krajów partnerskich oraz poszukiwaniu historycznych powiązań między nimi, a także poznawaniu zabytków wpisanych na światową listę dziedzictwa UNESCO. Realizacja tego ostatniego zadania oparta była na zwiedzaniu miejsc, w których znajdują się polskie Program Uczenie się przez całe życie 9

12 Program Comenius obiekty wpisane na tę listę, tak aby uczniowie mogli osobiście poznać i zobaczyć cenne zabytki własnego kraju. W ramach tego zadania uczniowie zwiedzili Historyczne Centrum Krakowa, Kopalnię soli w Wieliczce, Obozy zagłady w Auschwitz-Birkenau i Historyczne Centrum Warszawy. Na lekcjach historii, języka polskiego i angielskiego uczniowie pracowali nad wykonaniem kolejnego zadania pokazania historycznych związków między Polską a krajami partnerskimi. W rezultacie powstało przedstawienie teatralne w języku angielskim, składające się z czterech epizodów, z których każdy pokazywał historyczne aspekty małżeństw dynastycznych zawartych między przedstawicielami koronowanych głów Polski i krajów partnerskich. Co roku w ostatnim tygodniu listopada organizowany był Tydzień Comeniusa tydzień poświęcony promocji Programu Uczenie się przez całe życie oraz popularyzacji wśród całej społeczności szkolnej projektu Nasze miasta, nasze regiony, nasze kraje. Zrealizowane zostały cztery spotkania partnerskie na Litwie, we Włoszech, w Czechach i Polsce. Włączenie do udziału w Partnerskim Projekcie osób niepełnosprawnych lub osób z innymi specjalnymi potrzebami: W projekcie brały udział dwie uczennice niepełnosprawne jedna z Polski i jedna z Republiki Czeskiej. Pomimo mniejszych szans, aktywnie pomagały w przygotowywaniu i opracowywaniu zadań związanych z projektem. Ich niepełnosprawność nie przeszkodziła, aby obie wzięły udział w spotkaniach partnerskich i zamieszkaniu podczas tych spotkań w domach swoich rówieśników. Promowanie udziału uczniów lub organizacji, którzy/które znajdują się w niekorzystnej sytuacji z przyczyn społeczno-ekonomicznych, geograficznych lub innych: Problem uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej dotyczył głównie szkoły polskiej. Większość uczniów szkoły polskiej pochodzi z bardzo biednych rodzin. Zła sytuacja materialna tych rodzin jest wynikiem ogromnego bezrobocia. Często rodzice tych uczniów, pozostając przez kilka lat bez pracy, popadają w depresję lub ulegają patologii. Dzieci wychowywane w tych rodzinach nie rozwijają się, a ich poznawanie świata ogranicza się do własnego podwórka. Dla tych uczestników przedsięwzięcia udział w różnych wycieczkach i działaniach projektowych stał się sposobem aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu oraz pozytywnie wpłynął na ich rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Ponadto poprzez stworzenie im możliwości odnoszenia sukcesów projekt zachęcił ich do zdobywania wiedzy i bycia aktywnym. Uczniowie ci zostali objęci szczególnym programem motywującym ze strony dyrekcji i nauczycieli biorących udział w projekcie. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Udało się włączyć do projektu dużą liczbę uczniów dzięki temu, że wiele działań projektowych odbywało się za pomocą metod aktywizujących, poza obrębem szkoły. Zorganizowano wiele wycieczek, podczas których uczniowie mieli możliwość w inny niż tradycyjny sposób zdobywać wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności społeczne. Możliwość wzięcia udziału w wycieczkach była szczególnie cenna dla młodzieży, która w zdecydowanej większości pochodzi z rodzin wielodzietnych, o bardzo niskim statusie materialnym. Dla tych dzieci już sama możliwość uczestniczenia w wycieczce była czymś wyjątkowym i nadzwyczajnym. Jak wynika z obserwacji, wycieczki w najszerszym zakresie wpłynęły na podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności, a także pozytywnie wpłynęły na zmianę zachowania. Młodzi ludzie wzbogacili swoją wiedzę o regionie i kraju. Bardzo cenne było to, że mieli możliwość skonfrontowania wiedzy podręcznikowej z rzeczywistością. Udział w projekcie Comenius przyczynił się do poprawy wizerunku gimnazjum. Przystąpienie do międzynarodowego projektu sprawiło, że szkoła pozytywnie wyróżniła się w środowisku lokalnym i zdobyła opinię placówki kreatywnej, propagującej idee integracji europejskiej i otwartej na nowe metody kształcenia oraz zaangażowanej w liczne działania. Dzięki funduszom unijnym z programu Comenius gimnazjum wzbogaciło swoją bazę dydaktyczną o nowoczesne pomoce naukowe. Zakupione zostały: laptop, projektor multimedialny oraz tablica interaktywna. Nowe pomoce naukowe zachęcają do wprowadzania innowacji, co pozytywnie wpłynie na poziom nauczania i klimat pracy. Projekt w dużym stopniu zaktywizował i zintegrował grono pedagogiczne. Pozwolił nauczycielom wymieniać się doświadczeniami i poznawać nowe metody pracy z młodzieżą. Poznane rozwiązania stosowane w szkołach partnerskich stały się dla nauczycieli inspiracją i dały bodziec do doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej. Produkty końcowe: 1. Wielojęzyczna księga przysłów 2. Wielojęzyczny słowniczek podstawowych słów i zwrotów 3. Książka kucharska z przepisami regionalnymi 4. Prezentacja zabytków krajów partnerskich wpisanych na listę UNESCO 5. Miniprzewodnik po ciekawych miejscach naszego regionu 6. Przedstawienia teatralne: Kopciuszek (bajka w języku angielskim), Słynne historyczne małżeństwa (przedstawienie historyczne w języku polskim i angielskim, ukazujące historyczne związki między krajami partnerskimi, ilustrowane dynastycznymi mariażami) 10 Program Uczenie się przez całe życie

13 przykłady dobrej praktyki Programcomenius 7. Kronika projektu 8. Strona internetowa: Upowszechnianie rezultatów projektu: W pierwszych dniach realizacji projektu powstał w szkole Kącik Comeniusa, gdzie na bieżąco prezentowane były informacje o przedsięwzięciu. Uczniowie byli informowani o działaniach na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych, a także na apelach. Dwa razy w roku ukazywał się biuletyn informacyjny dla rodziców, relacjonujący przebieg prac. Co roku podczas Dni Otwartych uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne i wystawy ilustrujące działania projektowe. Uczniowie wraz z nauczycielami zaangażowanymi w projekt systematycznie opracowywali foldery i broszury informacyjne, które wręczane były gościom uczestniczącym w szkolnych akademiach i uroczystościach (reprezentanci władz miejskich i oświatowych, radni, rodzice, dyrektorzy sąsiednich szkół, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji). Wiadomości dotyczące prowadzonego projektu zamieszczano na szkolnej stronie internetowej oraz przekazywano na spotkaniach Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady Rodziców, a także podczas spotkań z wizytatorami szkolnymi i na wywiadówkach. Po każdej wizycie partnerskiej osoby w niej uczestniczące zdawały relację ogółowi społeczności szkolnej. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Materiały opracowywane w trakcie realizacji projektu oraz produkty końcowe są wykorzystywane przez nauczycieli różnych przedmiotów jako pomoce dydaktyczne. Ponadto zgromadzone w projekcie materiały własne (zdjęcia, listy, albumy i różnego rodzaju pamiątki związane ze szkołami i krajami partnerskimi) zostały włączone do szkolnego programu edukacji europejskiej. Udział w projekcie dał szansę wszystkim uczestnikom na wzbogacenie wiedzy o świecie oraz zdobycie nowych kompetencji i umiejętności praktycznych, szczególnie w zakresie posługiwania się językami obcymi i nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Udział dużej grupy uczniów w ciekawych zajęciach prowadzonych poza obrębem szkolnych murów (wyjścia do muzeów, teatru, wycieczki tematyczne, spotkania partnerskie) wspomagał ich rozwój osobowościowy i kulturowy. Nasze miasta, nasze regiony, nasze kraje Fot. 1 Tort wykonany przez rodziców uczniów szkoły w Ostrawie. Fot. 2 Uczennice szkoły litewskiej w Taurogach przygotowują potrawę regionalną o nazwie Kugelis. 2 2 Program Uczenie się przez całe życie 11

14 Program Comenius Zmieniające się życie w zmieniającej się Europie 1 numer projektu: 07-POL01-CO okres realizacji projektu: obszar tematyczny projektu: niepełnosprawność, specjalne potrzeby edukacyjne, integracja. polski partner projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. T. Kościuszki Wschowa tel.: koordynator szkolny projektu: Anna Gbiorczyk adres strony internetowej projektu: koordynator projektu: OS Jela Janezica, Skofja Loka, Słowenia partnerzy projektu: James Rennie School, Carlisle, Wielka Brytania C.E.E. LATORES, Latores-Oviedo, Hiszpania język projektu: angielski przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Cele projektu: stworzenie możliwości wspólnych działań uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z różnych krajów, zapewnienie wszystkim uczniom uczestnictwa w projekcie, niezależnie od ich fizycznych i intelektualnych niepełnosprawności, podniesienie wiedzy o krajach partnerskich, ich kulturze i historii, zrozumienie różnic w sposobie życia w różnych krajach, posługiwanie się nowymi technikami komunikacji i informacji. Działania (metody) zastosowane w projekcie: wykonanie komiksu na temat typowego dnia ucznia, spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami, warsztaty plastyczne, wykonanie logo 2012, nakręcenie filmu na temat sposobów spędzania wolnego czasu i zajęć pozalekcyjnych w placówce, wizyta nauczycieli w Wielkiej Brytanii, wizyta uczniów w Hiszpanii, przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców na temat planowania przyszłości, spotkania z byłymi uczniami szkoły, wizyty uczniów w lokalnych instytucjach użyteczności publicznej, prezentacja multimedialna o instytucjach świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym, wizyta uczniów w Słowenii, wizyta dyrektorów w Wielkiej Brytanii, wykonanie broszury-przewodnika, który przyda się w przyszłości, szkolenie językowe nauczycieli kurs języka angielskiego. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Wpływ na uczniów: Realizacja projektu pozwoliła uczniom w nadzwyczajnie atrakcyjny sposób zdobyć wiedzę o krajach partnerskich i ich kulturach. Dała możliwość bezpośredniego (co dla uczniów z niepełnospraw nością intelektualną ma ogromne znaczenie) kontaktu z rówieśnikami z krajów europejskich, obserwacji ich sposobu nauki i spędzania wolnego czasu. 12 Program Uczenie się przez całe życie

15 przykłady dobrej praktyki Programcomenius Ponadto w wyniku projektu nastąpiło: zwiększenie umiejętności TIK, zwiększenie umiejętności społecznych, zwiększenie motywacji, zwiększenie pewności siebie, poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach. Wpływ na nauczycieli: W związku z realizacją projektu zaplanowano jako jedno z działań naukę języka angielskiego dla nauczycieli. Przez dwa i pół roku grupa chętnych nauczycieli podnosiła swoje kompetencje językowe. Wyjazdy w ramach projektu pozwoliły na ćwiczenie praktyczne języka (konwersacje z partnerami), podniosły umiejętności językowe i samoocenę pracujących w projekcie nauczycieli. Stwarzały możliwość nawiązywania znajomości zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Ponadto w wyniku projektu nastąpił: wzrost umiejętności TIK, rozwój umiejętności pedagogicznych, rozwój umiejętności współpracy przy realizacji projektu, wzrost wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach. Wpływ na szkołę: Podczas pracy w projekcie zawiązała się grupa nauczycieli (zwana Grupą Comeniusa), którzy poprzez swoje zaangażowanie wzajemnie mobilizowali się do pracy wykraczającej poza rutynowe działania. Dzielili się swoimi pomysłami, wzajemnie się inspirowali. SOSW zainicjował w powiecie wschowskim działania w ramach programu Comenius. Zapraszając na Dzień Comeniusa, rozpropagował tę ideę pracy wśród lokalnych szkół. Realizując działania projektowe, młodzież odwiedzała lokalne instytucje i przedsię biorstwa. Produkty końcowe: 1. Komiks pt. Typowy dzień ucznia. 2. Ankieta dla uczniów i rodziców dotycząca przyszłości ich niepełnosprawnych dzieci. 3. Film zatytułowany Nikt nie wyjdzie stąd znudzony na temat aktywnego spędzania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole. 4. Prace plastyczne. 5. Broszura zatytułowana Przewodnik na przyszłość Twoje kroki w dorosłość. 6. Podstrona internetowa poświęcona projektowi Comenius. Upowszechnianie rezultatów projektu: Wszystkie działania oraz produkty projektu zostały przedstawione w specjalnie utworzonej zakładce szkolnej strony internetowej: Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Produkt końcowy Przewodnik na przyszłość Twoje kroki w dorosłość może służyć każdej osobie niepełnosprawnej. Zmieniające się życie w zmieniającej się Europie Fot. 1 T-shirt wykonany przez uczniów w trakcie warsztatów, Carlisle, Wielka Brytania, 2007 Fot. 2 Ostatnia strona Przewodnika na przyszłość, czerwiec, Program Uczenie się przez całe życie 13

16 Program Comenius Integracja społeczna koedukacja 1 numer projektu: 07-POL01-CO okres realizacji projektu: 1 października lipca 2009 obszar tematyczny projektu: dialog międzykulturowy, języki obce, przemoc w szkole, nierówność ze względu na płeć. polski partner projektu: Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka ul. Leśna Nowa Dęba koordynator szkolny projektu: Jolanta Styga tel.: adres strony internetowej projektu: koordynator projektu: C.E.I.P. SEVERO OCHOA, San Javier, Hiszpania partnerzy projektu: CIRCOLO DIDATTICO LEGNAGO 1, Cinzia Gozzo, Włochy partnerzy stowarzyszeni w Polsce: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowa Dęba, Środowiskowy Dom Pomocy Dziennej Nowa Dęba język projektu: angielski przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: 8000 euro Cele projektu: zapewnienie równych szans obu płciom, zapobieganie przemocy na tle różnic płci, przełamywanie stereotypów, szerzenie tolerancji. działania (metody) zastosowane w projekcie: Aby osiągnąć założone cele, prace w projekcie skupiały się wokół problematyki równych szans dla obu płci, zapobiegania przemocy i rozwiązywania problemów wśród uczniów. Do współpracy zachęcano również rodziców, by eliminować uprzedzenia wewnątrz rodziny. Projekt Integracja społeczna koedukacja realizował treści i metody pracy przełamujące tradycyjny system edukacji w celu wyeliminowania ukrytej w edukacyjnej teorii i praktyce nierówności ze względu na płeć. Nacisk położony był na kształtowanie wśród uczniów pożądanych postaw opartych o poczucie własnej wartości, wiary w siebie i respektowanie różnorodności. Projekt miał za zadanie: poprawić koedukację w środowisku wychowawczym poprzez przekazywanie wartości takich jak tolerancja, szacunek, sprawiedliwość, równość, rozwinąć postawy współpracy pomiędzy osobami różnej płci, by uzyskać oczekiwaną interakcję, wspierać poczucie własnej wartości uczniów poprzez aktywności promujące wyrażanie emocji i akceptację różnorodności, uświadamiać uczniom i ich rodzinom zalety koedukacji jako najlepszej drogi do zapobiegania przemocy i nierówności, zachęcać do zachowań i postaw eliminujących seksizm, unikać przemocy w domu i przemocy w aspekcie płci. Przedsięwzięcie podkreśla aspekty odnoszące się do równości, zapobiegania przemocy i rozwiązywania problemów w tym zakresie. Jednym z głównych celów od początku projektu było zaangażowanie rodziców w jego realizację. Opracowano zestawy zabaw integracyjnych, gier sportowych, piosenek, scenek sytuacyjnych, psychodramy, które stosowano w pracy z dziećmi. Prowadzono wywiady i ankiety wśród rodziców, dzieci i nauczycieli. Wykonano wiele prac plastycznych i artystycznych o tematyce projektu, część z nich wykorzystano w produktach końcowych. Dokonano początkowej i końcowej ewaluacji projektu, aby ocenić jego wpływ na uczniów. 14 Program Uczenie się przez całe życie

17 przykłady dobrej praktyki Programcomenius Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Projekt miał szczególny wpływ na jakość pracy przedszkola: wprowadzono nowatorskie treści programowe, które realizowane były nowymi metodami. Efekty pracy nauczycieli i dzieci poparte zostały wynikami ewaluacji. Pokazały one, że zorganizowane zadania ukształtowały u dzieci zamierzone postawy społeczne. Rezultatem pierwszego roku realizacji projektu była książeczka Kiedy dorośniemy chcemy być, która powstała w wyniku rozmów z dziećmi na temat zawodów, jakie chciałyby wykonywać, kiedy dorosną. Książeczkę tę można w dalszym ciągu wykorzystywać do zajęć dydaktycznych. Jest ona o tyle ciekawsza od książeczek z księgarni, że zawiera ilustracje wykonane przez przedszkolaków oraz przez uczniów ze szkół partnerskich. Produktem końcowym drugiego roku działań był Kalendarz szkolny na rok 2008/2009. Z kalendarza tego korzystało wiele osób ze środowiska lokalnego. Po aktualizacji dat można każdego roku drukować kolejne kalendarze dla szerszego grona osób. W trzecim roku efektem projektu była Gra Coe Gra Równości. Jest to gra planszowa do wielokrotnego wykorzystania przez dzieci od 3. do 12. roku życia. Oprócz produktów końcowych powstało wiele materiałów dydaktycznych, takich jak: scenariusze zajęć, zestawy gier integracyjnych, zestawy piosenek, opisy scenek sytuacyjnych. Materiały te posłużą do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi. Upowszechnianie rezultatów projektu: O rezultatach projektu informowano w następujący sposób: systematycznie umieszczano aktualne informacje na tablicach na terenie przedszkola, zorganizowano trzykrotnie w ciągu każdego roku szkolnego wystawy przedstawiające dorobek przedszkola związany z programem Comenius. Wystawy prezentowane były w różnych miejscach: w przedszkolu, w Domu Kultury w Nowej Dębie oraz w Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Czudcu. Przygotowano prezentację multimedialną dotyczącą realizowanego projektu oraz wypracowanych efektów, którą przedstawiono w Domu Kultury w Nowej Dębie dla grona zaproszonych gości oraz środowiska lokalnego. Rozdano także Kalendarze na rok szkolny 2008/2009 produkt końcowy roku szkolnego 2007/2008 wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli z gminy Nowa Dęba oraz przedstawicielom władz samorządowych. Wystawa produktów z trzech lat realizacji projektu została zaprezentowana w środowisku oświatowym gminy Nowa Dęba w Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2009 roku. Wszystkie materiały oraz produkty końcowe wypracowane wspólnie przez szkoły partnerskie są ogólnodostępne na stronie internetowej: Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Wszystkie produkty końcowe można wykorzystywać w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi. Integracja społeczna koedukacja Fot. 1 Przedszkole nr 5 w Nowej Dębie, kalendarz szkolny Fot. 2 billboard informujący o wspólnym projekcie na budynku szkoły w San Javier w Hiszpanii 2 Program Uczenie się przez całe życie 15

18 Program Comenius Tolerancja odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy 1 numer projektu: 07-POL01-CO Okres realizacji projektu: obszar tematyczny projektu: tolerancja polski partner projektu: Gimnazjum nr 8 im. Armii Krajowej ul. Miodowa Rzeszów tel.: koordynator szkolny projektu: Renata Drozdowska, Ewa Szmigiel adres strony internetowej projektu: koordynator projektu: Hristo Botev, Popovo, Bułgaria partnerzy projektu: Ristiinan lukio, Ristiina, Finlandia Ozel Ertugrulgazi Lissie, Eskisehir, Turcja Solom Aleichemo vidurine mokykla, Vilnius, Litwa Ies Albalat, Navalmoral De La Mata, Hiszpania partnerzy stowarzyszeni w Polsce: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie; Gmina i Miasto Rzeszów; Parafia pw. św. Michała Archanioła; Amnesty International Polska język projektu: angielski przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Cele projektu: promocja tolerancji i wzajemnego szacunku, poszerzenie wiedzy o kulturach i zwyczajach krajów biorących udział w projekcie, zrozumienie pochodzenia stereotypów, doskonalenie umiejętności komunikowania się i stosowania nowoczesnej technologii komputerowej. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Równolegle w każdej z uczestniczących w projekcie szkół przeprowadzono po trzy zajęcia lekcyjne na temat tolerancji, biorąc pod uwagę aspekt niepełnosprawności, płci, rasy, pochodzenia czy religii, według scenariuszy przygotowanych podczas wymiany. Przygotowano sztukę teatralną kończącą projekt, opartą na wspólnym scenariuszu. Opracowana została strona internetowa zawierająca materiały zgromadzone przez uczniów na temat tolerancji i różnic międzykulturowych. Nakręcono film dokumentujący wspólną i indywidualną pracę uczestników projektu. Każda wizyta zawierała stałe elementy takie jak: praca nad scenariuszem lekcji, dyskusja i wymiana doświadczeń z pozarządowymi instytucjami specjalizującymi się w podanym temacie, tworzenie kalendarza imprez i uroczystości w każdym kraju, opracowanie słownika podstawowych słów i zwrotów w języku projektu i językach krajów partnerskich. Realizacja projektu dała wszystkim uczestnikom możliwość wspólnego działania na rzecz tolerancji i integracji. Zwiększyła się również motywacja uczniów do nauki języków obcych. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Poprzez udział w projekcie uczniowie zwiększyli wiedzę na temat kultury krajów uczestniczących w przedsięwzięciu. Wzrosła motywacja młodzieży do nauki języków obcych, ponadto uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i komunikacyjną. Zrozumieli, że świat jest globalną wioską, dlatego konieczne są: znajomość języków obcych, tolerancja i poszanowanie innych kultur, narodów i religii. Projekt umożliwił nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami z różnych krajów. Udział w projekcie dzieci z domu dziecka dał im możliwość wyjazdu zagranicznego, pobytu w rodzinie kraju partnerskiego oraz nawiązania przyjaźni z rówieśnikami z zagranicy. Przyczynił się także do rozbudzenia ciekawości świata. Nauczyciele mieli okazję poznać kulturę, tradycje, zwyczaje i systemy edukacji w krajach partnerskich. Obserwowali i przeprowadzali lekcje, doskonalili umiejętność posłu- 16 Program Uczenie się przez całe życie

19 przykłady dobrej praktyki Programcomenius giwania się językiem angielskim. Zobaczyli różne szkoły, wyposażenie pracowni, zapoznali się z programami nauczania, obejrzeli podręczniki, wymienili i nabyli nowe doświadczenia, które można wykorzystać w przyszłości. Poznanie różnych systemów edukacji pozwoliło już teraz zastosować niektóre rozwiązania w polskiej szkole. Serdeczna atmosfera sprzyjała nawiązaniu przyjaźni. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów nastąpiła silniejsza współpraca całej społeczności szkolnej pracowników szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców. Realizacja projektu przyczyniła się także do promocji placówki. Poprzez relacje uczniów z wizyt, komunikację internetową i zdjęcia społeczność lokalna mogła zaznajomić się z kulturą, zwyczajami krajów partnerskich. Rodzice mieli również szansę nawiązać kontakt z rodzinami uczniów z innych krajów, pokazać naszą polską gościnność. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami przyczyniła się do promocji regionu w świecie. Produkty końcowe to: strona internetowa o projekcie, zajęcia lekcyjne na temat tolerancji, Kącik Comeniusa, ilustrowany słownik podstawowych słów i zwrotów w języku projektu i językach krajów partnerskich, kalendarz imprez i uroczystości w każdym kraju, sztuka teatralna o tolerancji oparta na wspólnie napisanym scenariuszu (płyta DVD). Upowszechnianie rezultatów projektu: informacja za pośrednictwem strony internetowej projektu: oraz strony internetowej gimnazjum, publikacja w lokalnych mediach: gazetach, telewizji, radiu, Kącik Comeniusa jako miejsce informacji dla odwiedzających szkołę (rodzice, nauczyciele, uczniowie z innych szkół, lokalne władze), informacje o przebiegu projektu w szkolnym radiu, na spotkaniach z rodzicami, podczas Dni Otwartych, w szkolnej gazetce, w gazetce parafialnej, prezentacja projektu w regionie Festiwal Comeniusa w Czudcu. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Projekt został uwieńczony licznymi produktami, których opis umieszczono w Europejskiej Bazie Produktów oraz na stronie internetowej projektu i stronie gimnazjum. Może to służyć jako wskazówka dla szkół chcących podjąć temat tolerancji bądź dialogu międzykulturowego. Różnorodne produkty (słownik, ankiety, scenariusze lekcji, sztuka, prezentacje, kalendarz) mogą nauczycielom pomóc w prowadzeniu zajęć, uczniom w nauce języków obcych, a zainteresowane osoby wzbogacą dzięki nim wiedzę o różnych krajach, kulturach i obyczajach. Z doświadczeń gimnazjum mogą skorzystać inne szkoły chcące realizować podobny temat (służy temu m.in. Festiwal Comeniusa). Tolerancja odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy Fot. 1 Logo projektu Fot. 2 Wspólna zabawa uczestników spotkania w Polsce 2 2 Program Uczenie się przez całe życie 17

20 Program Erasmus 1 Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym współczesne wyzwania dla pracy socjalnej numer projektu: ERA_IP_6_2007 ERA_IP_5_2008/8/2007_2 okres realizacji projektu 2 lata: Pierwszy rok: 1 września sierpnia 2008 Miejsce i termin realizacji kursu intensywnego: Lublin, 31 marca 12 kwietnia 2008 Drugi rok: 1 września sierpnia 2009 Miejsce i termin realizacji kursu intensywnego: Dąbrowica, listopada 2008 obszar tematyczny projektu: pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna, praca socjalna w międzynarodowej perspektywie: współczesne rozwiązania w zarządzaniu pracą socjalną w państwach UE identyfikowanie wspólnych i zmieniających się problemów społecznych oraz sposobów ich rozwiązywania przez społeczeństwa różnych europejskich państw. koordynator projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II PL LUBLIN02 (The John Paul II Catholic University of Lublin) Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki Al. Racławickie Lublin Strona internetowa: koordynator projektu: ks. dr hab. Marian Nowak prof. KUL tel.: fax strona internetowa projektu: partnerzy projektu: 1. Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, D KOLN05 2. Universidad de Deusto, E BILBAO02 (w roku akademickim 2008/2009) 3. Universidad de Sevilla, E SEVILLA01 4. University College Cork National University of Ireland, Cork, IRLCORK01 (w roku akademickim 2007/2008) 5. Vytauto Didžiojo universitetas, LT KAUNAS01 6. Göteborgs Universitet, S GOTEBOR01 (w roku akademickim 2007/2008) 7. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, SF KOTKA06 8. Katolicka Univerzita v Ružomberku, SK RUZOMBE01 9. Başkent Üniversitesi, TR ANKARA06 język projektu: angielski przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro ( euro w pierwszym roku, euro w drugim roku) Cele projektu: poszukiwanie nowych sposobów budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz innowacyjnych rozwiązań w walce z wykluczeniem społecznym grup ryzyka na poziomie lokalnym i europejskim, wykształcenie pewnych postaw, a także umiejętności i wiedzy u uczestników kursu intensywnego, m.in. zwalczanie znanych im stereotypów, budowanie ich kompetencji międzykulturowych, wzmacnianie procesu integracji europejskiej poprzez wspólną pracę socjalną i wspólne uczenie się (oraz nauczanie), identyfikacja najgroźniejszych form wykluczenia społecznego i sposobów ich zwalczania za pomocą innowacyjnych stosowanych w różnych krajach mechanizmów i narzędzi pracy socjalnej, podejmowanej z różnymi grupami klientów, zapoznanie studentów z problemami pracy socjalnej w skali międzynarodowej, umożliwienie im nabycia i/lub rozwinięcia kompetencji międzykulturowych oraz umiejętności służących zwalczaniu stereotypów, w celu lepszego przygotowania studentów do zawodu pracownika socjalnego; wymiana doświadczeń i przykładów dobrej praktyki z różnych krajów europejskich, dotyczących zapobiegania wykluczeniu społecznemu i poprawy jakości życia osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem, badanie, w jaki sposób istniejące instytucje socjalne i struktury pracy socjalnej mogą być w sposób kreatywny wykorzystane do walki z nowymi problemami społecznymi, 18 Program Uczenie się przez całe życie

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work

Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work Program Erasmus Building Civil Society and Fighting Social Exclusion Contemporary Challenges for Social Work Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym - współczesne wyzwania

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Pedagog szkolny mgr Katarzyna Jedlińska Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2012 Planowany termin

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Struktura i możliwości programu ERASMUS+ Typy działań Sektory: Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Potrzeba pomysł realizacja - Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SZKOLENIU METODYCZNYM

INFORMACJA O SZKOLENIU METODYCZNYM INFORMACJA O SZKOLENIU METODYCZNYM W sierpniu b.r. uczestniczyłem w kursie metodycznym: Współczesne trendy: teoria i praktyka nauczania języka angielskiego (tłumaczenie własne) zorganizowanym przez International

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Wielostronne Partnerstwo Szkół

Jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Wielostronne Partnerstwo Szkół COMENIUS 2013-2015 Jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie Wielostronne Partnerstwo Szkół Nadrzędnym celem projektu jest doskonalenie europejskiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu CECHY POŻĄDANE PLACÓWKI Miejsce przyjazne i bezpieczne dla każdego ucznia (zarówno ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, jak

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Szukamy właśnie Ciebie!

Szukamy właśnie Ciebie! Lubisz uczyć? Ciekawi Cię świat? Szukamy właśnie Ciebie! Denerwuje Cię, gdy spotykasz się ze stereotypami dotyczącymi ludzi z innych kultur? Fundacja Partners Polska zaprasza do współpracy w programach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny Żarki 2015 Wstęp: Opracowanie programu poprzedziła analiza ewaluacji programu wychowawczego z roku szkolnego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Aspekty merytoryczne raportu postępów Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu

Aspekty merytoryczne raportu postępów Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu Aspekty merytoryczne raportu postępów Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu PLAN PREZENTACJI Struktura raportu postępów. Baza EST. Przykłady dobrej praktyki. Upowszechnianie rezultatów projektu.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PROJEKTU CZTERY PORY ROKU PO OBU STRONACH BAŁTYKU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.

KRONIKA PROJEKTU CZTERY PORY ROKU PO OBU STRONACH BAŁTYKU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. KRONIKA PROJEKTU CZTERY PORY ROKU PO OBU STRONACH BAŁTYKU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. KRAJE PARTNERSKIE: POLSKA - SZWECJA SZKOŁY PARTNERSKIE: 1. SZKOŁA KOORDYNUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak Nazwa placówki Imię i nazwisko dyrektora Dobra praktyka (nazwa programu/ działań) Ilość uczniów objętych programem/ działaniami Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież *AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych *AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych

zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież *AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych *AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych 2014 2020 E R A S M U S + *Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież *AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych *AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk PROJEKT Erasmus + : Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme. (He.L.P.) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Edukacja szkolna: Partnerstwa strategiczne Czas trwania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Pocheć Placówka oświatowa: Oddział Przedszkolny Pluszowego Niedźwiadka

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata Granice mojego języka są granicami mojego świata Ludwik Wittgenstein. Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak 1 I. Założenia projektu Celem projektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Global Citizen Schools

Global Citizen Schools - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global Citizen Schools Oferta współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych i g i mnazjów Kilka słów o AIESEC AIESEC - kim jesteśmy? AIESEC jest największą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Comenius Akcja 1. Kadra edukacyjna: Kobiety:... 7, w tym osoby niepełnosprawne:... 0 MęŜczyźni:... 5, w tym osoby niepełnosprawne:...

Comenius Akcja 1. Kadra edukacyjna: Kobiety:... 7, w tym osoby niepełnosprawne:... 0 MęŜczyźni:... 5, w tym osoby niepełnosprawne:... Załącznik nr VI Comenius Akcja 1 Końcowy raport statystyczny Uwagi do wprowadzania danych: Długość pól tekstowych jest limitowana - teksty nie powinny być dłuŝsze niŝ 100 znaków. Wpisując informacje w

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo