PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY"

Transkrypt

1 USŁUGI BUDOWLANE COR CAD PIOTR KOROBLEWSKI Pasłęk ul. Limanowskiego 19 tel./fax. (055) kom.: NIP: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY OBIEKT: SZATNIA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH AL. WOJSKA POLSKIEGO PASŁĘK ADRES : PASŁĘK AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 dz. nr 4/11 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH AL. WOJSKA POLSKIEGO PASŁĘK PROJEKTOWAŁ: Architektura: mgr inż. arch. Wiesława Olejniczak Konstrukcja: mgr inż. Piotr Koroblewski Wyżej podpisani projektanci oraz sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Pasłęk Marzec 2010

2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny. 2. Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3. Projekt budowlany: Inwentaryzacja: I-1 Elewacja Północna, Zachodnia- inwentaryzacja I-2 Elewacja Wschodnia inwentaryzacja I-3 Rzut Przyziemia - inwentaryzacja I-4 Przekrój A - A- inwentaryzacja I-5 Przekrój D - D- inwentaryzacja I-6 Przekrój C - C- inwentaryzacja I-7 Rzut konstrukcji stalowej dachu- inwentaryzacja Projekt zamienny: A-1 Elewacja Północna, Zachodnia A-2 Elewacja Wschodnia inwentaryzacja A-3 Rzut Przyziemia A-4 Przekrój A - A A-5 Przekrój B - B A-6 Przekrój C - C A-7 Przekrój D D A-8 Przekrój oś-4 po wzmocnieniu A-9 Rzut Dachu A-10 Zestawienie stolarki K-1 Rzut konstrukcji stalowej dachu 4. Zaświadczenia z PIIB i uprawnienia projektantów. 5. Ekspertyza techniczna konstrukcji stalowej

3 OPIS TECHNICZNY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SZATNI W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH AL. WOJSKA POLSKIEGO PASŁĘK na działce nr 4/11 Opis techniczny zamienny dotyczy wykonania prac naprawczych konstrukcji stalowej oraz prac wykończeniowych doprowadzających budynek do stanu użytkowania. Integralną częścią opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcji stalowej. 1. Podstawa opracowania: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu matryca mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem w skali 1:500 do celów projektowych. 2. Opis ogólny budynku - inwentaryzacja Przeznaczenie budynku. Przedmiotem opracowana jest projekt budowlany szatni, dla uczni, na okrycie wierzchnie w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku 2.2. Wielkości charakterystyczne. -powierzchnia zabudowy - 252,78 m 2 -powierzchnia całkowita - 252,78 m 2 -powierzchnia użytkowa - 198,38 m 2 -kubatura budynku - 634,82 m Program użytkowy: Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m 2 1/1 KORYTARZ 66,13 1/2 SZATNIA 15 OSÓB 7,24 1/3 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/4 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/5 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/6 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/7 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/8 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/9 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/10 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/11 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/12 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/13 SZATNIA 23 OSOBY 11,86 1/14 SZATNIA 18 OSOBY 9,47 1/15 SZATNIA 18 OSÓB 9,40 1/16 SZATNIA 18 OSÓB 9,14 1/17 POM. STRÓŻA 9,04 Razem (242 OSÓB) 198,38

4 USŁUGI BUDOWLANE COR-CAD PIOTR KOROBLEWSKI ul.limanowskiego 19, Pasłęk 2.4. Rozwiązania architektoniczno-budowlane. Obiekt składał się z jednej bryły ( w kształcie litery L ) - budynku jednonawowego z dachem jednospadowym. Szatnia wykonana w technologii tradycyjnej i stalowej. Ściany z gazobetonu a konstrukcja dachowa z dźwigarów stalowych, na których ułożona jest płyta warstwowa (sandwiczowe) z rdzeniem z wełny mineralnej. 3. Ogólny opis konstrukcji budynku - inwentaryzacja. Ściany zewnętrzne budynku wykonane z gazobetonu kl.600 gr. 24cm na zaprawie cementowo wapiennej. W miejscu oparcia dźwigarów stalowych pod wieńcem wykonane są słupy żelbetowe. Konstrukcja dachu składa się z dźwigara stalowego opartego na ścianie zewnętrznej i słupie stalowym wewnętrznym. Na dźwigarach ułożone są płatwie dachowe z dwuteowników walcowanych. Pokrycie dachu z płyt warstwowych gr 150 mm 3.3. Fundamenty. Zaprojektowano ławy i stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne z betonu B 20,, zdylatowane od istniejących ław budynku styropianem gr. 2 cm Elementy pionowe konstrukcji. Ściany fundamentowe do wysokości poziomu posadowienia posadzki bloczki betonowe o grubości ściany 25 cm. Ściany parteru z gazobetony kl. 600 gr. 24 cm. Słupy żelbetowe w ścianach z betonu B-20, Słupy stalowe: z IPE 240 słupy wewnętrzne oś C. z rury okrągłej 133*4 mm ze stali S235JRG2 słupy wewnętrzne w osi Elementy poziome Posadzki wylewane o grubości 12 cm. Nadproża zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu B 20 Wieńce żelbetowe z betonu B Dach Dach jednospadowy z dźwigarów stalowych dwuteowych kształtowników walcowanych opartych na słupach stalowych wewnętrznych i żelbetowych zewnętrznych ( w ścinach) Rygle z IPE 240 rygle ram głównych, Połączenia elementów rygli ram ze słupami na śruby zwykłe. Rygle oparte przegubowo na wieńcach. Płatwie z profili dwuteowych HEA Przegrody zewnętrzne Pełnią rolę konstrukcji nośnej dachu oraz stanowią przegrodę termiczną. Ściana dwuwarstwowa: współ. ko=o,28 [W/m2K] tynk mineralny na podkładzie cem-wap. zatarty na gładko Styropian 14 cm. bloczek z betonu komórkowego odmiany 600 gr. 24cm na zaprawie cementowo- wapiennej tynk cementowo-wapienny kat. III

5 USŁUGI BUDOWLANE COR-CAD PIOTR KOROBLEWSKI ul.limanowskiego 19, Pasłęk 3.9. Izolacje termiczne ściany nad gruntem styropian gr. 14 cm. posadzka styropian gr. 5 cm. ocieplenie dachu wełna mineralna gr. 15cm. płyta warstwowa ściany fundamentowe styropian gr. 10 cm Wykończenie zewnętrzne budynku 4.1. Elewacje Tynk mineralny koloru białego Cokół Płytki klinkierowe 4.3. Okna Okna z PCV. Luxfery o odporności ogniowej E Rynny i rury spustowe Z blachy stalowej ocynkowanej Zakres prac do wykonania w budynku szatniowym Konstrukcja stalowa. W celu bezpiecznego użytkowania budynku szatniowego niezbędne jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej, dołożenia płatwi dachowych oraz stężeń zgodnie z załączoną ekspertyzą techniczną z dnia r wykonaną przez mgr inż. Jerzego Kołodziejskiego Zabezpieczenie konstrukcji stalowej do odporności ogniowej EI30 Budynek szatniowy zostanie wydzielony jako oddzielna strefa pożarowa i w tym przypadku niezbędne jest wykonanie zabezpieczenia konstrukcji stalowej nośnej przed ogniem do odporności ogniowej EI30. Aby wyznaczyć oddzielną strefę niezbędna jest także wymiana drzwi łączących budynek szatniowy z budynkiem istniejącym na drzwi i odporności ogniowej EI60. W związku z brakiem możliwości wykonania projektowanych wcześniej powłok malarskich zabezpieczających konstrukcję stalową należy teraz obudować całą konstrukcję nośną (słupy stalowe) i dachową ( rygle i płatwie stalowe) płytami karton-gips o odporności ogniowej EI30 na stelażu metalowym Obramowanie wewnętrzne szatni. W budynku szatniowym zinwentaryzowano 13 przegród stalowych wypełnionych siatką z profili zamkniętych 5,0 x 3,0 cm oddzielających od siebie szatnie( odo osi 0 do osi 6), do których należy przyspawać mocowania do konstrukcji budynku. Należy wykonać dodatkowo brakujące elementy przegród stalowych z profili zamkniętych o wymiarach 5,0 x 3,0 cm przy drzwiach szatniowych. ( widoczne na przekroju B B) oraz drzwi stalowych szatniowych i elementów łączących wygrodzenia szatni. Ścianki dzielące szatnie i drzwi do poszczególnych szatni wykonane z kształtowników stalowych, w które montowana będzie siatka stalowa ocynkowana ( podziały i dokładne

6 USŁUGI BUDOWLANE COR-CAD PIOTR KOROBLEWSKI ul.limanowskiego 19, Pasłęk zestawienie stali w rysunkach wykonawczych i na przekrojach) Do wykonania obramowań zastosowano krztałtowniki: o Profil zamknięty 30* 50* 3 ze stali S235JRG2. o Kątownik 70*70*6 ze stali S235JRG2. o Rura kwadratowa 80*80*4 ze stali S235JRG2. o Rura kwadratowa 70*70*3 ze stali S235JRG2. o Rura okrągła 38*2,9 ze stali S235JRG2. Obramowania montowane do ścian i posadzki za pomocą kotw rozporowych fi 12 mm 5.5. Obróbka blacharska dachu. Należy wykonać uzupełnienie mocowania płyt dachowych do konstrukcji Stalowej Malowanie i powłoki zabezpieczające. Ściany wewnętrzne i sufity malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi. Na ścianach wewnętrznych po obwodzie na wysokości 1,5m należy wykonać lamperie. Konstrukcje stalową obłożona płytami k-g należy wycekolować i pomalować farbami emulsyjnymi Instalacja wentylacyjna i elektryczna. Braki w instalacjach wentylacyjnej i elektrycznej należy wykonać na podstawie przedmiaru robót i projektów instalacyjnych pierwotnych Warunki ochrony przeciwpożarowej Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII Dopuszczalna wielkość strefy dla ZLIII wynosi 8000 m 2. Budynek jako obiekt niski ZLIII powinna być wykonana w klasie D odporności pożarowej, Ściany murowane z gazobetony gr. 24 cm Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona do EI 30 Maksymalna długość dróg ewakuacji o obc. ogniowym wynosi 60 m i nie jest przekroczona. Na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano materiałów palnych Zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych stanowią hydranty znajdujące się na terenie istniejącego budynku Budynek projektowany posiada oddzielną strefę przeciwpożarową Dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną Płyta dachowa o odporności ogniowej REI 120 Drogi pożarowe. Zgodnie z 11 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych istniejący dojazd do budynku wzdłuż ściany bocznej jest wystarczający. Do wykonania można zastosować inne materiały ale o równoważnych parametrach technicznych.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Przedmiar Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk Budowa: Wzmocnienie konstrucji stalowej i obudowa z płyt ognioodpornych Obiekt: Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Elblągu ul.saperów 14a Elblag Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Budowlane "COR-CAD" ul.limanowskiego 19, Pasłęk Kosztorys opracowali: Piotr Koroblewski,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

29 Szatnia w zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku wzmocnienie Zuzia konstrukcji (C) DataComp stalowej (lic ) strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Wzmocnienie konstrukcji dachu 1 Nr STWiOR: ST-B KNR 205/104/1 Wzmocnienie konstrukcji dachu - stęzenia poprzeczne płatwi w linii scianek 310,311,312 sztuk 30 (3x10), płatwie IPE 140, płatwie HEA 160,wzmocnie węzla słupów ( węzeł A) wg rys. słupy w osi 3,4,5 uwaga uwzględnic w cenie zabezp.kon. stężenia 0,36 = 0,36 płatwie IPE 140 0,331 = 0,331 płatwie HEA 160 0,639 = 0,639 wykonanie wzmocnienia węzłow 0,115 = 0,115 1,445 1,445 t 2 Nr STWiOR: ST-B KNR 205/104/1 Montaż ściągów konstrukcji w/g projektu piwerwotnego 0,0768 = 0,0768 0,0768 0,077 t 3 Kalkulacja indywidualna - uzupełnienie mocowania płyt dachowych do konstrukcji stalowej dachu 50 = 50,0 50,0 50,000 szt 4 KNR 508/809/5 Porównanie - przymocowanie ( przykręcenie) zamków górnych płyt dachowych wkretami samogwintujacymi w odstepach co 40 cm 500 = 500,0 500,0 500,000 szt 2 Stolarka drzwiowa 5 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1015/1 (1) Dostawa i montaz ościeżnic regulowanych wewnetrznych - analiza indywidualna 1 = 1,0 1,0 1,000 kpl 6 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1,6 m2 0,80*2,00 = 1,6 1,6 1,600 m2 7 Nr STWiOR: ST-B KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami 1 = 1,0 1,0 1,000 szt 8 Nr STWiOR: ST-B KNR 401/920/23 Założenie na nowym miejscu samozamykacza w drzwiach zewnetrznych 1 = 1,0 1,0 1,000 szt 9 Nr STWiOR: ST-B KNRW 202/1040/2 Wymiana drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych na dzrwi o odporności ogniowej EI 60 miedzy korytarzem a szatnią 1,50*2,10 = 3,15 3,15 3,150 m2 3 Roboty wykończeniowe - tynki, malowanie, okładziny konstrukcji stalowej z płyt GK o odporności ogniowej EI 30, przegrody z siatki z drzwiami w szatniach oraz wieszaki 10 Nr STWiOR: ST-B KNR 14/2011/12 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ ,80 = 267,8 267,8 267,800 m2 11 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/815/1 Szpachlowanie płyt gipsowych 267,80 = 267,8 267,8 267,800 m2 12 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne na biało 267,80 = 267,8 267,8 267,800 m2 Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk

30 Szatnia w zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku wzmocnienie Zuzia konstrukcji (C) DataComp stalowej (lic ) strona nr: 3 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 13 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi odpornymi na ścieranie wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 297,037 = 297, , ,037 m2 14 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1503/2 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie 130,00 = 130,0 130,0 130,000 m2 15 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe i pochwyty dla niepełnosprawnych - podjazd i schody wejsciowe 15,00 = 15,0 15,0 15,00 m 16 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe stalowa zewnetrzna 1,00 = 1,0 1,0 1,000 szt 17 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1202/7 Montaż przegród stalowych szatniowych wypelnionych siatką z materiałów inwestora 13szt (przyspawanie do ist.przegród podpórek dolnych i uchwytów górnych profil zamkniety 5,0*3,0cm ca 130kg malowanie konstrukcji i przegród f.nawierzch 195,56 = 195,56 195,56 195,560 m2 18 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1202/7 Wykonanie i montaz brakujacych elementów przegród stalowych wypełnionych siatką 5*5cm, konstrukcja profil zamkniety 5*3cm przy drzwiach szatniowych ca 275 kg malowanie konstrukcji farba nawierzchniową 10,60 = 10,6 10,6 10,600 m2 19 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1211/5 Montz drzwi stalowych wypełnieni siatka w przegrodach szatniowych o wym.90*200 z materialów inwestora - wspawanie zawiasów i malowanie konstrukcji drzwi farba nawierzchniową 0,9*2,00*14 = 25,2 25,2 25,200 m2 20 Nr STWiOR: ST-B KNR 401/920/24 Montaz zamków w drzwiach szatniowych 16 = 16,0 16,0 16,000 szt 21 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1219/6 Wieszaki szatniowe stalowe - matarial inwestora 15 = 15,0 15,0 15,000 szt 22 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1216/3 Montaz słupków stalowych 80*80 w/g projektu 303 i 304 z malowaniem farba nawirzchniową - waga 644 kg 28 = 28,0 28,0 28,000 szt 23 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1216/3 Montaz rygli stalowych 80*80 nad drzwiami przegród waga ca 200 kg z malowaniem farba nawirzchniową 4 = 4,0 4,0 4,000 szt 24 Nr STWiOR: ST-B KNRW 217/208/1 Montaz wentylatorów dachowych blaszanych WDS-18 o srednicy otworu ssącego 180mm - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 = 2,0 2,0 2,000 szt 25 Nr STWiOR: ST-B KNRW 217/210/1 Króćec KM-18 o przekroju kołowym dn 180mm - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 = 2,0 2,0 2,000 szt Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk

31 Szatnia w zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku wzmocnienie Zuzia konstrukcji (C) DataComp stalowej (lic ) strona nr: 4 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 26 Nr STWiOR: ST-B KNRW 217/213/1 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory B-18 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 = 2,0 2,0 2,000 szt 27 Nr STWiOR: ST-B KNR 508/808/8 Mechaniczne wycinanie otworów, w płycie izolacyjnej gr 15 cm dn otworu 180mm, z mechanicznym nawiercaniem 3,14*18*2 = 113,04 113,04 113,040 cm 28 Nr STWiOR: ST-B KNRW 217/138/5 (1) Kratki montowane w suficie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,00 = 2,0 2,0 2,000 szt 29 Nr STWiOR: ST-B KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm przy schodach i podjeździe 5,00 = 5,0 5,0 5,000 m2 4 Obsługa geodezyjna, wyposażenie w sprzęt p.poż, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, opłaty za badania toksyczności,oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy 30 Gaśnice proszkowe 4 kg w tym 3 w skrzynkach na sali i jedna wiszaca na zapleczu 2 szt 31 Obsługa geodezyjna inwestycji 1 kpl 32 Opłaty związane z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, badaniem tosyczności, badaniewm wody, i kompletną dokumentacją powykonawczą budowy 1 kpl Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Cieśle grupa II r-g 11, Elektromonter grupa II r-g 14, Malarze grupa II r-g 333, Monter płyt gipsowych II r-g 357, Monter płyt gipsowych III r-g 536, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 33, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 15, Murarze grupa II r-g 149, Operatorzy grupa II r-g 0, Robotnicy r-g 25, Robotnicy grupa I r-g 538, Spawacze grupa II r-g 41, Stolarze grupa II r-g 19, Tynkarze grupa III r-g 113,33296 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 191,0265 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0, Balustrada mb Blachowkręty szt 7 498,4 4. Deski iglaste obrzynane m3 0, Drzwi o odporności ogniowej EI *2100 kpl 1 6. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 33, Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm szt 38,05 8. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 159, Farba olejna do gruntowania dm3 39, Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0, Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 55, Gaśnice proszkowe 4 kg szt Gips budowlany szpachlowy kg 961, Grunt pokostowy dm3 23,4 15. Klamka z szyldem szt Kołki rozporowe plastykowe szt 13, Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 1 087, Kołki stalowe okrągłe szt 1,6 19. Konstrukcja stalowa kg Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 2400 mm, do przewodów blaszanych szt Krawędziaki iglaste m3 0, Króćec KM-18 o przekroju kołowym dn 180mm szt Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 548, Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 203,528 Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk

32 Szatnia w zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku wzmocnienie Zuzia konstrukcji (C) DataComp stalowej (lic ) strona nr: 5 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 25. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0, Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0, Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 11, Obsługa geodezyjna inwestycji kpl Opłaty związane z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, badaniem tosyczności, badaniewm wody, i kompletną dokumentacją powykonawczą budowy kpl Ościeżnice drzwiowe systemowe regulowane kpl Papier ścierny arkusz 70, Pianka poliuretanowa kg 1, Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5 mm m2 562, Płytki klinkierowe szkliwione 25x12x1,0 cm m2 4,6 35. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5 mm kg 0, Podstawy amortyzacyjne płytowo-rolkowe pod wentylatory B-18 szt Profil zamkniety 50*30 kg 275, Profil zamkniety 150*30 kg 130, Rozcieńczalnik dm3 7, Rygle stalowe kg Samozamykacz do drzwi, kompletny szt Skrzydło płytowe płaskie pełne z tulejami nawiewnymi kpl 0, Słupki stalowe kg Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M16x250 mm kg 6, Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 1, Taśma spoinowa m 606, Tlen techniczny sprężony m3 2, Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 200 mm szt 4, Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2400mm szt 2, Uzupełnienie mocowania płyt dachowych do konstrukcji stalowej dachu szt Wentylator dachowy blaszany WDS-18 o srednicy otworu ssącego 180mm szt Wieszaki szatniowe kpl Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt Woda m3 0, Woda przemysłowa m3 0, Wycieraczka do obuwia 100*60 cm kpl Zamek drzwiowy w drzwiach szatniowych szt Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2, Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg Zawiasy drzwiowe szt 27,99997 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Ciągnik kołowy kw (75-85 KM) (1) m-g 1, Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 1, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,58 4. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 50, Środek transportowy (1) m-g 15, Wyciąg m-g 11, Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0, Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0, Żuraw samochodowy t (1) m-g 5,4792 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 87,69731 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 Wzmocnienie konstrukcji dachu 2 Stolarka drzwiowa 3 Roboty wykończeniowe - tynki, malowanie, okładziny konstrukcji stalowej z płyt GK o odporności ogniowej EI 30, przegrody z siatki z drzwiami w szatniach oraz wieszaki 4 Obsługa geodezyjna, wyposażenie w sprzęt p.poż, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, opłaty za badania toksyczności,oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy Wartość z narzutami Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk

33 Lp Normatyw Opis Obmiar jm Cena jednostkowa Razem 1 Element: Instalacje w szatniach KNNR Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły 190 m KNNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) układane w kanałach otwartychluzem na dnie Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegun.,przycisków mocowanych przez klejenie z podłączeniem - wariant 3 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.świecznikowych mocowanych przez klejenie z podłączeniem Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez klejenie z podłączeniem Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/2.5mm2 z podłączeniem Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych UWAGI: Oprawy wg kat ESSystem PT 218 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych UWAGI: Oprawy wg kat ESSystem PT m 300 m 190 m 35 szt. 19 szt. 3 szt. 7 szt. 4 szt. 2 szt. 26 kpl szt KNNR KNNR KNNR Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 7 pomiar 1 szt. 30 szt. RAZEM ELEMENT: NARZUTY OGÓLNE: RAZEM KOSZTORYS:

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-07-06 Budowa: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: WYCENA SZKÓD POWODZIOWYCH w BUDYNKU PRZEDZKOLA FILIALNEGO w msc. ORLISKA GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE Kosztorys

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Inwestor MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200 Słupsk Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y Ó ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSULTING ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSALTING P R O JE K T M P R O J E K T PR AC OWN IA ARC H ITE KTUR Y I WNĘ TRZA 9 0-62 5 Ł ó dź, ul. Ż er om ski eg o 6 1 lo k.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie. 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo