PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY"

Transkrypt

1 USŁUGI BUDOWLANE COR CAD PIOTR KOROBLEWSKI Pasłęk ul. Limanowskiego 19 tel./fax. (055) kom.: NIP: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY OBIEKT: SZATNIA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH AL. WOJSKA POLSKIEGO PASŁĘK ADRES : PASŁĘK AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 dz. nr 4/11 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH AL. WOJSKA POLSKIEGO PASŁĘK PROJEKTOWAŁ: Architektura: mgr inż. arch. Wiesława Olejniczak Konstrukcja: mgr inż. Piotr Koroblewski Wyżej podpisani projektanci oraz sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Pasłęk Marzec 2010

2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny. 2. Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3. Projekt budowlany: Inwentaryzacja: I-1 Elewacja Północna, Zachodnia- inwentaryzacja I-2 Elewacja Wschodnia inwentaryzacja I-3 Rzut Przyziemia - inwentaryzacja I-4 Przekrój A - A- inwentaryzacja I-5 Przekrój D - D- inwentaryzacja I-6 Przekrój C - C- inwentaryzacja I-7 Rzut konstrukcji stalowej dachu- inwentaryzacja Projekt zamienny: A-1 Elewacja Północna, Zachodnia A-2 Elewacja Wschodnia inwentaryzacja A-3 Rzut Przyziemia A-4 Przekrój A - A A-5 Przekrój B - B A-6 Przekrój C - C A-7 Przekrój D D A-8 Przekrój oś-4 po wzmocnieniu A-9 Rzut Dachu A-10 Zestawienie stolarki K-1 Rzut konstrukcji stalowej dachu 4. Zaświadczenia z PIIB i uprawnienia projektantów. 5. Ekspertyza techniczna konstrukcji stalowej

3 OPIS TECHNICZNY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SZATNI W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH AL. WOJSKA POLSKIEGO PASŁĘK na działce nr 4/11 Opis techniczny zamienny dotyczy wykonania prac naprawczych konstrukcji stalowej oraz prac wykończeniowych doprowadzających budynek do stanu użytkowania. Integralną częścią opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcji stalowej. 1. Podstawa opracowania: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu matryca mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem w skali 1:500 do celów projektowych. 2. Opis ogólny budynku - inwentaryzacja Przeznaczenie budynku. Przedmiotem opracowana jest projekt budowlany szatni, dla uczni, na okrycie wierzchnie w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku 2.2. Wielkości charakterystyczne. -powierzchnia zabudowy - 252,78 m 2 -powierzchnia całkowita - 252,78 m 2 -powierzchnia użytkowa - 198,38 m 2 -kubatura budynku - 634,82 m Program użytkowy: Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m 2 1/1 KORYTARZ 66,13 1/2 SZATNIA 15 OSÓB 7,24 1/3 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/4 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/5 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/6 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/7 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/8 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/9 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/10 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/11 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/12 SZATNIA 15 OSÓB 7,61 1/13 SZATNIA 23 OSOBY 11,86 1/14 SZATNIA 18 OSOBY 9,47 1/15 SZATNIA 18 OSÓB 9,40 1/16 SZATNIA 18 OSÓB 9,14 1/17 POM. STRÓŻA 9,04 Razem (242 OSÓB) 198,38

4 USŁUGI BUDOWLANE COR-CAD PIOTR KOROBLEWSKI ul.limanowskiego 19, Pasłęk 2.4. Rozwiązania architektoniczno-budowlane. Obiekt składał się z jednej bryły ( w kształcie litery L ) - budynku jednonawowego z dachem jednospadowym. Szatnia wykonana w technologii tradycyjnej i stalowej. Ściany z gazobetonu a konstrukcja dachowa z dźwigarów stalowych, na których ułożona jest płyta warstwowa (sandwiczowe) z rdzeniem z wełny mineralnej. 3. Ogólny opis konstrukcji budynku - inwentaryzacja. Ściany zewnętrzne budynku wykonane z gazobetonu kl.600 gr. 24cm na zaprawie cementowo wapiennej. W miejscu oparcia dźwigarów stalowych pod wieńcem wykonane są słupy żelbetowe. Konstrukcja dachu składa się z dźwigara stalowego opartego na ścianie zewnętrznej i słupie stalowym wewnętrznym. Na dźwigarach ułożone są płatwie dachowe z dwuteowników walcowanych. Pokrycie dachu z płyt warstwowych gr 150 mm 3.3. Fundamenty. Zaprojektowano ławy i stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne z betonu B 20,, zdylatowane od istniejących ław budynku styropianem gr. 2 cm Elementy pionowe konstrukcji. Ściany fundamentowe do wysokości poziomu posadowienia posadzki bloczki betonowe o grubości ściany 25 cm. Ściany parteru z gazobetony kl. 600 gr. 24 cm. Słupy żelbetowe w ścianach z betonu B-20, Słupy stalowe: z IPE 240 słupy wewnętrzne oś C. z rury okrągłej 133*4 mm ze stali S235JRG2 słupy wewnętrzne w osi Elementy poziome Posadzki wylewane o grubości 12 cm. Nadproża zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu B 20 Wieńce żelbetowe z betonu B Dach Dach jednospadowy z dźwigarów stalowych dwuteowych kształtowników walcowanych opartych na słupach stalowych wewnętrznych i żelbetowych zewnętrznych ( w ścinach) Rygle z IPE 240 rygle ram głównych, Połączenia elementów rygli ram ze słupami na śruby zwykłe. Rygle oparte przegubowo na wieńcach. Płatwie z profili dwuteowych HEA Przegrody zewnętrzne Pełnią rolę konstrukcji nośnej dachu oraz stanowią przegrodę termiczną. Ściana dwuwarstwowa: współ. ko=o,28 [W/m2K] tynk mineralny na podkładzie cem-wap. zatarty na gładko Styropian 14 cm. bloczek z betonu komórkowego odmiany 600 gr. 24cm na zaprawie cementowo- wapiennej tynk cementowo-wapienny kat. III

5 USŁUGI BUDOWLANE COR-CAD PIOTR KOROBLEWSKI ul.limanowskiego 19, Pasłęk 3.9. Izolacje termiczne ściany nad gruntem styropian gr. 14 cm. posadzka styropian gr. 5 cm. ocieplenie dachu wełna mineralna gr. 15cm. płyta warstwowa ściany fundamentowe styropian gr. 10 cm Wykończenie zewnętrzne budynku 4.1. Elewacje Tynk mineralny koloru białego Cokół Płytki klinkierowe 4.3. Okna Okna z PCV. Luxfery o odporności ogniowej E Rynny i rury spustowe Z blachy stalowej ocynkowanej Zakres prac do wykonania w budynku szatniowym Konstrukcja stalowa. W celu bezpiecznego użytkowania budynku szatniowego niezbędne jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej, dołożenia płatwi dachowych oraz stężeń zgodnie z załączoną ekspertyzą techniczną z dnia r wykonaną przez mgr inż. Jerzego Kołodziejskiego Zabezpieczenie konstrukcji stalowej do odporności ogniowej EI30 Budynek szatniowy zostanie wydzielony jako oddzielna strefa pożarowa i w tym przypadku niezbędne jest wykonanie zabezpieczenia konstrukcji stalowej nośnej przed ogniem do odporności ogniowej EI30. Aby wyznaczyć oddzielną strefę niezbędna jest także wymiana drzwi łączących budynek szatniowy z budynkiem istniejącym na drzwi i odporności ogniowej EI60. W związku z brakiem możliwości wykonania projektowanych wcześniej powłok malarskich zabezpieczających konstrukcję stalową należy teraz obudować całą konstrukcję nośną (słupy stalowe) i dachową ( rygle i płatwie stalowe) płytami karton-gips o odporności ogniowej EI30 na stelażu metalowym Obramowanie wewnętrzne szatni. W budynku szatniowym zinwentaryzowano 13 przegród stalowych wypełnionych siatką z profili zamkniętych 5,0 x 3,0 cm oddzielających od siebie szatnie( odo osi 0 do osi 6), do których należy przyspawać mocowania do konstrukcji budynku. Należy wykonać dodatkowo brakujące elementy przegród stalowych z profili zamkniętych o wymiarach 5,0 x 3,0 cm przy drzwiach szatniowych. ( widoczne na przekroju B B) oraz drzwi stalowych szatniowych i elementów łączących wygrodzenia szatni. Ścianki dzielące szatnie i drzwi do poszczególnych szatni wykonane z kształtowników stalowych, w które montowana będzie siatka stalowa ocynkowana ( podziały i dokładne

6 USŁUGI BUDOWLANE COR-CAD PIOTR KOROBLEWSKI ul.limanowskiego 19, Pasłęk zestawienie stali w rysunkach wykonawczych i na przekrojach) Do wykonania obramowań zastosowano krztałtowniki: o Profil zamknięty 30* 50* 3 ze stali S235JRG2. o Kątownik 70*70*6 ze stali S235JRG2. o Rura kwadratowa 80*80*4 ze stali S235JRG2. o Rura kwadratowa 70*70*3 ze stali S235JRG2. o Rura okrągła 38*2,9 ze stali S235JRG2. Obramowania montowane do ścian i posadzki za pomocą kotw rozporowych fi 12 mm 5.5. Obróbka blacharska dachu. Należy wykonać uzupełnienie mocowania płyt dachowych do konstrukcji Stalowej Malowanie i powłoki zabezpieczające. Ściany wewnętrzne i sufity malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi. Na ścianach wewnętrznych po obwodzie na wysokości 1,5m należy wykonać lamperie. Konstrukcje stalową obłożona płytami k-g należy wycekolować i pomalować farbami emulsyjnymi Instalacja wentylacyjna i elektryczna. Braki w instalacjach wentylacyjnej i elektrycznej należy wykonać na podstawie przedmiaru robót i projektów instalacyjnych pierwotnych Warunki ochrony przeciwpożarowej Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII Dopuszczalna wielkość strefy dla ZLIII wynosi 8000 m 2. Budynek jako obiekt niski ZLIII powinna być wykonana w klasie D odporności pożarowej, Ściany murowane z gazobetony gr. 24 cm Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona do EI 30 Maksymalna długość dróg ewakuacji o obc. ogniowym wynosi 60 m i nie jest przekroczona. Na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano materiałów palnych Zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych stanowią hydranty znajdujące się na terenie istniejącego budynku Budynek projektowany posiada oddzielną strefę przeciwpożarową Dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną Płyta dachowa o odporności ogniowej REI 120 Drogi pożarowe. Zgodnie z 11 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych istniejący dojazd do budynku wzdłuż ściany bocznej jest wystarczający. Do wykonania można zastosować inne materiały ale o równoważnych parametrach technicznych.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Przedmiar Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk Budowa: Wzmocnienie konstrucji stalowej i obudowa z płyt ognioodpornych Obiekt: Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Elblągu ul.saperów 14a Elblag Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Budowlane "COR-CAD" ul.limanowskiego 19, Pasłęk Kosztorys opracowali: Piotr Koroblewski,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

29 Szatnia w zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku wzmocnienie Zuzia konstrukcji (C) DataComp stalowej (lic ) strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Wzmocnienie konstrukcji dachu 1 Nr STWiOR: ST-B KNR 205/104/1 Wzmocnienie konstrukcji dachu - stęzenia poprzeczne płatwi w linii scianek 310,311,312 sztuk 30 (3x10), płatwie IPE 140, płatwie HEA 160,wzmocnie węzla słupów ( węzeł A) wg rys. słupy w osi 3,4,5 uwaga uwzględnic w cenie zabezp.kon. stężenia 0,36 = 0,36 płatwie IPE 140 0,331 = 0,331 płatwie HEA 160 0,639 = 0,639 wykonanie wzmocnienia węzłow 0,115 = 0,115 1,445 1,445 t 2 Nr STWiOR: ST-B KNR 205/104/1 Montaż ściągów konstrukcji w/g projektu piwerwotnego 0,0768 = 0,0768 0,0768 0,077 t 3 Kalkulacja indywidualna - uzupełnienie mocowania płyt dachowych do konstrukcji stalowej dachu 50 = 50,0 50,0 50,000 szt 4 KNR 508/809/5 Porównanie - przymocowanie ( przykręcenie) zamków górnych płyt dachowych wkretami samogwintujacymi w odstepach co 40 cm 500 = 500,0 500,0 500,000 szt 2 Stolarka drzwiowa 5 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1015/1 (1) Dostawa i montaz ościeżnic regulowanych wewnetrznych - analiza indywidualna 1 = 1,0 1,0 1,000 kpl 6 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1,6 m2 0,80*2,00 = 1,6 1,6 1,600 m2 7 Nr STWiOR: ST-B KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami 1 = 1,0 1,0 1,000 szt 8 Nr STWiOR: ST-B KNR 401/920/23 Założenie na nowym miejscu samozamykacza w drzwiach zewnetrznych 1 = 1,0 1,0 1,000 szt 9 Nr STWiOR: ST-B KNRW 202/1040/2 Wymiana drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych na dzrwi o odporności ogniowej EI 60 miedzy korytarzem a szatnią 1,50*2,10 = 3,15 3,15 3,150 m2 3 Roboty wykończeniowe - tynki, malowanie, okładziny konstrukcji stalowej z płyt GK o odporności ogniowej EI 30, przegrody z siatki z drzwiami w szatniach oraz wieszaki 10 Nr STWiOR: ST-B KNR 14/2011/12 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ ,80 = 267,8 267,8 267,800 m2 11 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/815/1 Szpachlowanie płyt gipsowych 267,80 = 267,8 267,8 267,800 m2 12 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne na biało 267,80 = 267,8 267,8 267,800 m2 Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk

30 Szatnia w zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku wzmocnienie Zuzia konstrukcji (C) DataComp stalowej (lic ) strona nr: 3 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 13 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi odpornymi na ścieranie wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 297,037 = 297, , ,037 m2 14 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1503/2 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie 130,00 = 130,0 130,0 130,000 m2 15 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe i pochwyty dla niepełnosprawnych - podjazd i schody wejsciowe 15,00 = 15,0 15,0 15,00 m 16 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe stalowa zewnetrzna 1,00 = 1,0 1,0 1,000 szt 17 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1202/7 Montaż przegród stalowych szatniowych wypelnionych siatką z materiałów inwestora 13szt (przyspawanie do ist.przegród podpórek dolnych i uchwytów górnych profil zamkniety 5,0*3,0cm ca 130kg malowanie konstrukcji i przegród f.nawierzch 195,56 = 195,56 195,56 195,560 m2 18 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1202/7 Wykonanie i montaz brakujacych elementów przegród stalowych wypełnionych siatką 5*5cm, konstrukcja profil zamkniety 5*3cm przy drzwiach szatniowych ca 275 kg malowanie konstrukcji farba nawierzchniową 10,60 = 10,6 10,6 10,600 m2 19 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1211/5 Montz drzwi stalowych wypełnieni siatka w przegrodach szatniowych o wym.90*200 z materialów inwestora - wspawanie zawiasów i malowanie konstrukcji drzwi farba nawierzchniową 0,9*2,00*14 = 25,2 25,2 25,200 m2 20 Nr STWiOR: ST-B KNR 401/920/24 Montaz zamków w drzwiach szatniowych 16 = 16,0 16,0 16,000 szt 21 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1219/6 Wieszaki szatniowe stalowe - matarial inwestora 15 = 15,0 15,0 15,000 szt 22 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1216/3 Montaz słupków stalowych 80*80 w/g projektu 303 i 304 z malowaniem farba nawirzchniową - waga 644 kg 28 = 28,0 28,0 28,000 szt 23 Nr STWiOR: ST-B KNR 202/1216/3 Montaz rygli stalowych 80*80 nad drzwiami przegród waga ca 200 kg z malowaniem farba nawirzchniową 4 = 4,0 4,0 4,000 szt 24 Nr STWiOR: ST-B KNRW 217/208/1 Montaz wentylatorów dachowych blaszanych WDS-18 o srednicy otworu ssącego 180mm - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 = 2,0 2,0 2,000 szt 25 Nr STWiOR: ST-B KNRW 217/210/1 Króćec KM-18 o przekroju kołowym dn 180mm - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 = 2,0 2,0 2,000 szt Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk

31 Szatnia w zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku wzmocnienie Zuzia konstrukcji (C) DataComp stalowej (lic ) strona nr: 4 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 26 Nr STWiOR: ST-B KNRW 217/213/1 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory B-18 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 = 2,0 2,0 2,000 szt 27 Nr STWiOR: ST-B KNR 508/808/8 Mechaniczne wycinanie otworów, w płycie izolacyjnej gr 15 cm dn otworu 180mm, z mechanicznym nawiercaniem 3,14*18*2 = 113,04 113,04 113,040 cm 28 Nr STWiOR: ST-B KNRW 217/138/5 (1) Kratki montowane w suficie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,00 = 2,0 2,0 2,000 szt 29 Nr STWiOR: ST-B KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm przy schodach i podjeździe 5,00 = 5,0 5,0 5,000 m2 4 Obsługa geodezyjna, wyposażenie w sprzęt p.poż, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, opłaty za badania toksyczności,oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy 30 Gaśnice proszkowe 4 kg w tym 3 w skrzynkach na sali i jedna wiszaca na zapleczu 2 szt 31 Obsługa geodezyjna inwestycji 1 kpl 32 Opłaty związane z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, badaniem tosyczności, badaniewm wody, i kompletną dokumentacją powykonawczą budowy 1 kpl Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Cieśle grupa II r-g 11, Elektromonter grupa II r-g 14, Malarze grupa II r-g 333, Monter płyt gipsowych II r-g 357, Monter płyt gipsowych III r-g 536, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 33, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 15, Murarze grupa II r-g 149, Operatorzy grupa II r-g 0, Robotnicy r-g 25, Robotnicy grupa I r-g 538, Spawacze grupa II r-g 41, Stolarze grupa II r-g 19, Tynkarze grupa III r-g 113,33296 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 191,0265 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0, Balustrada mb Blachowkręty szt 7 498,4 4. Deski iglaste obrzynane m3 0, Drzwi o odporności ogniowej EI *2100 kpl 1 6. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 33, Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm szt 38,05 8. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 159, Farba olejna do gruntowania dm3 39, Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0, Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 55, Gaśnice proszkowe 4 kg szt Gips budowlany szpachlowy kg 961, Grunt pokostowy dm3 23,4 15. Klamka z szyldem szt Kołki rozporowe plastykowe szt 13, Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 1 087, Kołki stalowe okrągłe szt 1,6 19. Konstrukcja stalowa kg Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 2400 mm, do przewodów blaszanych szt Krawędziaki iglaste m3 0, Króćec KM-18 o przekroju kołowym dn 180mm szt Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 548, Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 203,528 Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk

32 Szatnia w zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Pasłęku wzmocnienie Zuzia konstrukcji (C) DataComp stalowej (lic ) strona nr: 5 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 25. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0, Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0, Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 11, Obsługa geodezyjna inwestycji kpl Opłaty związane z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, badaniem tosyczności, badaniewm wody, i kompletną dokumentacją powykonawczą budowy kpl Ościeżnice drzwiowe systemowe regulowane kpl Papier ścierny arkusz 70, Pianka poliuretanowa kg 1, Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5 mm m2 562, Płytki klinkierowe szkliwione 25x12x1,0 cm m2 4,6 35. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5 mm kg 0, Podstawy amortyzacyjne płytowo-rolkowe pod wentylatory B-18 szt Profil zamkniety 50*30 kg 275, Profil zamkniety 150*30 kg 130, Rozcieńczalnik dm3 7, Rygle stalowe kg Samozamykacz do drzwi, kompletny szt Skrzydło płytowe płaskie pełne z tulejami nawiewnymi kpl 0, Słupki stalowe kg Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M16x250 mm kg 6, Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 1, Taśma spoinowa m 606, Tlen techniczny sprężony m3 2, Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 200 mm szt 4, Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2400mm szt 2, Uzupełnienie mocowania płyt dachowych do konstrukcji stalowej dachu szt Wentylator dachowy blaszany WDS-18 o srednicy otworu ssącego 180mm szt Wieszaki szatniowe kpl Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt Woda m3 0, Woda przemysłowa m3 0, Wycieraczka do obuwia 100*60 cm kpl Zamek drzwiowy w drzwiach szatniowych szt Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2, Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg Zawiasy drzwiowe szt 27,99997 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Ciągnik kołowy kw (75-85 KM) (1) m-g 1, Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 1, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,58 4. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 50, Środek transportowy (1) m-g 15, Wyciąg m-g 11, Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0, Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0, Żuraw samochodowy t (1) m-g 5,4792 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 87,69731 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 Wzmocnienie konstrukcji dachu 2 Stolarka drzwiowa 3 Roboty wykończeniowe - tynki, malowanie, okładziny konstrukcji stalowej z płyt GK o odporności ogniowej EI 30, przegrody z siatki z drzwiami w szatniach oraz wieszaki 4 Obsługa geodezyjna, wyposażenie w sprzęt p.poż, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, opłaty za badania toksyczności,oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy Wartość z narzutami Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych Dz.NR 4/11 Pasłęk

33 Lp Normatyw Opis Obmiar jm Cena jednostkowa Razem 1 Element: Instalacje w szatniach KNNR Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły 190 m KNNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) układane w kanałach otwartychluzem na dnie Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegun.,przycisków mocowanych przez klejenie z podłączeniem - wariant 3 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.świecznikowych mocowanych przez klejenie z podłączeniem Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez klejenie z podłączeniem Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/2.5mm2 z podłączeniem Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych UWAGI: Oprawy wg kat ESSystem PT 218 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych UWAGI: Oprawy wg kat ESSystem PT m 300 m 190 m 35 szt. 19 szt. 3 szt. 7 szt. 4 szt. 2 szt. 26 kpl szt KNNR KNNR KNNR Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 7 pomiar 1 szt. 30 szt. RAZEM ELEMENT: NARZUTY OGÓLNE: RAZEM KOSZTORYS:

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,...

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Modernizacja pomieszczenia w Internacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie Nazwa obiektu lub robót: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Kosztorys ślepy Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Data: 2013-09-10 Budowa: Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót STAROSTWO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - PRZEBUDOWA ZADANIE NR

Przedmiar robót STAROSTWO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - PRZEBUDOWA ZADANIE NR Przedmiar robót Budowa: 47-303 KRAPKOWICE UL. KILIŃSKIEGO 1 Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE I PIĘTRA - KORYTARZ Data opracowania: 2012-06-26 strona nr: 2 Przedmiar robót

Bardziej szczegółowo

Studio Dżwięku ASP Katowice

Studio Dżwięku ASP Katowice Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Studio Dżwięku ASP Katowice Koszarowa Katowice Studio Dżwięku ASP Katowice KOSZTORYS NR: 162/11

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Kosztorys nakładczy Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Data: 2009-05-18 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Obiekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie działka nr ewidencyjny 260 obręb

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Przedmiar robót Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Data: 2015-02-17 Budowa: Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty budowlane

Kosztorys ofertowy. Roboty budowlane Roboty budowlane Kosztorys ofertowy Data: 2010-06-04 Budowa: ul. Błonie 117 22-460 Szczebrzeszyn Działka nr ewid. 1870/5 Obiekt: Adaptacja budynku Szkoły Podst. w Szczebrzeszynie - przeniesienie mieszkanek

Bardziej szczegółowo

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 System WG1 - wywiewny 1.1 KNRW 217/123/2 kształtek do 55%, Fi 160 mm 0,24+2,71+1,11+1,56+0,24+ 0,93+1,31+1,0+0,9+0,38+1,83+ 1,16+0,24 = 13,61 0,09+0,13+0,18+0,63+3,42+ 0,14+0,32

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Prace remontowe

Kosztorys nakładczy. Prace remontowe Kosztorys nakładczy Budowa: Remont korytarza I piętra, klatka schodowa Obiekt lub rodzaj robót: Budynek szkoły Inwestor: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych

KOSZTORYS BUDOWLANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS BUDOWANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Ścinawka Dolna 17 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : Ścinawka Dolna 17 BRANŻA : budowlana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający:

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający: Przedmiar Remont wybranych pomieszczeń, montażu pokrycia dachowego z ociepleniem wymianą instalacji odgromowej, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych oraz remont kominów w SOSW w Żukowie dz.nr 740/13

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ; ul. Mogilska 85, 30-90 Kraków Nazwa obiektu lub robót: Wojskowa Komenda, ul. Zawiszy Czarnego 7 Zuzia0 (C) Datacomp 994-0(lic.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Obiekt Kod CPV 45215510-5 45431200-9 - Kładzenie glazury 45442110-1 - Malowanie budynków 45311200-2 - Roboty

Bardziej szczegółowo

19 KOSZTORYS OFERTOWY

19 KOSZTORYS OFERTOWY D.M. Pń Oś B. Chrobrego 19 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont auli ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Bydgoska 4a INWESTOR : Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2012r

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2012r Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja hali widowiskowo-sportowej 18x40 oraz projekt łącznika i niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 12/12

Tabela elementów Strona 12/12 Tabela elementów Strona 12/12 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Wydzielenie klatek schodowych Prace montażowe Tynki i okładziny wewnętrzne malowanie Razem Kosztorys Strona 11/12 Nr Podstawa, opis robót,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/9. Nr Podstawa Opis robót JmIlość

Przedmiar robót Strona 1/9. Nr Podstawa Opis robót JmIlość Przedmiar robót Strona 1/9 Nr Podstawa Opis robót JmIlość 1 KNR 4-01 1306/01 2 KNR 2-05 0208/02 3 KNR 2-05 0201/09 4 KNR 2-05 1006/05 5 KNR 2-05 1007/01 6 KSNR 7 0703/05 7 KNR 2-05 1003/04 8 KNR 2-02 1220/04

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r.

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Kotłownia Osiedlowa w Podczelu, 78-100 Kołobrzeg Podczele ul. Lwowska 2 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Duzej Cerkwicy Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Natryski 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający:

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający: Kosztorys ślepy Remont wybranych pomieszczeń, montażu pokrycia dachowego z ociepleniem wymianą instalacji odgromowej, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych oraz remont kominów w SOSW w Żukowie dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Klimatyzacja i wentylacja ADRES INWESTYCJI : Bielsko-Biała ul. Legionów 47 INWESTOR : Poczta Polska SA Pion Infrastruktury BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy Dębica dnia 15.07.2008 r. ITR-341-1-16/2008 Wszyscy wykonawcy Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Kostka brukowa i wymiana okien-boisko sportowe w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ NA DRZWI PPOZ - internat

Przedmiar robót. WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ NA DRZWI PPOZ - internat Przedmiar robót Data: 2010-08-30 Budowa: Obiekt: Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 61-730 Poznań, ul. Młyńska 11 Zamawiający: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 61-714 Poznań, al.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Metalurgii Instytut Inżynierii Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25 Data: 2013-06-17 Budowa: pomieszczeniach budynku Metalurgii Instytut Inżynierii Materiałowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Przedmiar robót Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski Data: 2015-02-17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Przedmiar WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Budowa: ZSO III WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY Kosztorys ofertowy Data: 2012-03-16 Budowa: ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość Kody CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego Obiekt: WIATA Zamawiający: Samodzielna Publiczna Stacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar robót uwzględniający modyfikacje oraz zmiany wynikające z treści udzielonych odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania.

Przedmiar robót. Przedmiar robót uwzględniający modyfikacje oraz zmiany wynikające z treści udzielonych odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania. Przedmiar robót oraz zmiany wynikające z treści udzielonych pytania. Budowa: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Lokalizacja: ul. Worcella 7 Kraków Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul. Limanowskiego 34/40 INWESTOR : Szkolne Schronisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty budowlane, remontowe - dodatkowy

Przedmiar robót. Roboty budowlane, remontowe - dodatkowy Przedmiar robót Budowa: Działka ew.40 Kraków ul.bulwarowa, obr.nowa Huta Obiekt lub rodzaj robót: Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj.szatni Inwestor: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód

Bardziej szczegółowo

SP-162 ogrodzenie Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

SP-162 ogrodzenie Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót J.m. Norma Ilość Cena jedn. Szkoła Podstawowa nr 162 w Krakowie przy ul. Stojałowskiego 31 1 1.1 Brama wjazdowa 1.1.1 KNR 201/303/2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2007-03-15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kołaczycach. Adres inwestycji: Zamawiający: Wykonawca: Adres wykonawcy: 38-213

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI NA ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI NA ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI NA ROBOTY BUDOWLANE Budowa: PROJEKT REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DOM KULTURY "DUKAT" ul. Styczna 1, Kraków, dz. ewid. nr 203, obr. 11, jedn. ewid. Nowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Marek Borkowski Wrocław, ul. Wybickiego 9

EUROPROJEKT Marek Borkowski Wrocław, ul. Wybickiego 9 EUROPROJEKT Marek Borkowski 5-44 Wrocław, ul Wybickiego 9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 4537300-5

Bardziej szczegółowo

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 mantaż oświetlenia sal 9, 10 oraz korytarz Ip i przyziemia 1.1 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z rastrem metalowym, oprawa 2x28 W, świetlówki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią. SP-41 harcówka Zuzia10 (C) Datacomp (lic.

Przedmiar robót. 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią. SP-41 harcówka Zuzia10 (C) Datacomp (lic. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią Robotnicy r-g 0,057 0,05700 Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 0,35700 1.2 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien Gimnazjum Nr 8 w Lesznie, ul Rumuńska Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 35 w Koninie Budowa: Konin; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 35 Obiekt lub rodzaj robót: Budowlane Lokalizacja: Konin Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

Tunel foliowy - roboty budowlane

Tunel foliowy - roboty budowlane P R Z E D M I A R R O B Ó T Tunel foliowy - roboty budowlane Data: 2010-11-21 Budowa: 30-149 KRAKÓW al. Balicka 116 b Dz.Nr 83 obręb 48 Krowodrza Obiekt: Tunel Foliowy Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki -wejscie z pom nr 7 (lewa) ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym.

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym. Kosztorys nakładczy blacharskich na budynku gospodarczym. Data: 2011-09-18 Budowa: 45261410-1 Wymiana pokrycia i obróbek blacharskich. Obiekt/Rodzaj robót: Budynek gospodarczy. Działka Nr 170/2. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Projekt boiska treningowego Data: 2007-10-11 Budowa: Boisko treningowe Obiekt: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów - Stadion Miejski, Chorzów ul.cicha 6 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pomieszczenia pryszniców - pion B - prysznice dla pań

Przedmiar robót. Remont pomieszczenia pryszniców - pion B - prysznice dla pań Przedmiar robót Lokalizacja: Ośrodek Szpulki": Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej ul. Małe Żywczańskie 9b, 34-500 Zakopane Inwestor: Zakopiańskie Centrum Edukacji strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

Przedmiar OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Przedmiar OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul.sobieskiego 22/4 tel./faks 48 012-423-31-02 tel. kom. 0 602 124 118 Przedmiar Data: 2009-07-30 Budowa: Roboty budowlane - konstrukcyjne Zamawiający: Bytom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wymiana okien w Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4

Przedmiar Wymiana okien w Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Przedmiar Wymiana okien w Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Data: 2009-08-26 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY w PIERZCHOWIE - ETAP II

Przedmiar robót. DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY w PIERZCHOWIE - ETAP II Przedmiar robót DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY w PIERZCHOWIE - ETAP II Budowa: PIERZCHÓW dz. nr 414/3, GMINA GDÓW Nazwa i kod CPV: 45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia

Kosztorys ofertowy. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia Kosztorys ofertowy MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia Data: 2011-10-06 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: 63-840 KROBIA ul.powstańców WLKP -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz Przedmiar robót Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych Mieszkania komunalne - wymiana stolarki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA WENTYTLACJI MECHANICZNEJ.

Przedmiar robót INSTALACJA WENTYTLACJI MECHANICZNEJ. Przedmiar robót Data: 2008-03-21 Budowa: GIERAŁTOWICE DZ. NR 895/3 GM. WIEPRZ Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim Kosztorys nakładczy Budowa: Schody zewnętrzne Obiekt lub rodzaj robót: Remont Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-07-03 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzanska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Wymiana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2 Przedmiar Robót Data: 2011-09-22 Obiekt: Budynek gospodarczy Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Kosztorys opracowali: Maciej Korczak,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Tabela

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Przedmiar Robót. Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Budowa Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie ul.mostowa 7 Inwestor Państwowa Inspekacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A Przedmiar robót Data: 2014-07-02 Budowa: Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Hala 9 - GIG Katowice Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Lp PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH I. ROBOTY BUDOWLANE 1. wycena Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. 2. KNNR - 3 0801-07 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2,98 4,20 = m 2 12,52 R A Z E

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Krakowskiej 47 Oficyna dla osób niepełnosprawnych- montaż pochwytów ściennych Data: 2015-09-02 Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. file:///c:/documents%20and%20settings/dkurzajak/pulpit/!nfz%20b... 1 z 37 2007-10-17 11:43

PRZEDMIAR ROBÓT. file:///c:/documents%20and%20settings/dkurzajak/pulpit/!nfz%20b... 1 z 37 2007-10-17 11:43 1 z 37 2007-10-17 11:43 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku biurowego w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej oraz przedsionka przeciwpożarowego na XI i XII piętrze ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Wymiana okien w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarach Data: 2008-10-22 Budowa: Dom Pomocy Społecznej w Psarach - Pałac - wymiana okien Kody CPV: 45-21-52-13-3 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Bazyliańskiej 19, Żeromskiego 3 (bez dziedzińca" Data: 2016-06-02 Budowa: ul. KOŚCIUSZKI 4 Kody CPV: Obiekt: Zamawiający: 45 000000-7 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. 34-500 ZAKOPANE, GUBAŁÓWKA 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 34-500 Zakopane ul. Krupówki 48 2013-08-30...,...

Kosztorys ofertowy. 34-500 ZAKOPANE, GUBAŁÓWKA 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 34-500 Zakopane ul. Krupówki 48 2013-08-30...,... Kosztorys ofertowy Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: stalowej pod peronem na stacji górnej, naprawa wentylacji na stacji dolnej) ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH Kosztorys ofertowy Budowa: Polna 30 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ELEMENT 1.1 KNR 402/515/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego do wymiany zaworów i płukania, ponowny montaż 44 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Data: 2009-04-27 Budowa: Wymiana stolarki okiennej z PCV Obiekt: Zamo ul Bazyliańska 34 Zamawiający: Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja wentylacji - CPV 45331200-8

Przedmiar robót. Instalacja wentylacji - CPV 45331200-8 Przedmiar robót 5331200-8 Budowa: Skawina dz.nr.55/2 Obiekt lub rodzaj robót: Przebudowa pokrycia Hali Basenu Inwestor: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 32-050 Skawina ul.żwirki i Wigury 11 Jednostka

Bardziej szczegółowo

REMONT POKRYCIA DACHU

REMONT POKRYCIA DACHU P R Z E D M I A R R O B Ó T REMONT POKRYCIA DACHU Data: 2010-07-29 Budowa: GDYNIA UL. PŁK. DĄBKA 167 Kody CPV: 45000000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261200-6, 45261210-9, 45261213-0, 45261221-9, 45261320-3,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z WYMIANA OSPRZĘTU Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY 23-02-2010 KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY Remont ZSB - WC dla osób niepełnosprawnych NR -1/06/2009 WYKONAWCA ROBÓT : INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie Telefon : ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej

KOSZTORYS ŚLEPY. Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej KOSZTORYS ŚLEPY Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej ADRES INWESTYCJI ul. Słowackiego 4/10 05-400 Otwock INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. Słowackiego 4/10 05-400

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przepompownia - Technologia

Przedmiar robót. Przepompownia - Technologia Przedmiar robót Przepompownia - Technologia Data: 2013-05-11 Budowa: MODERNIZACJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ przy Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie przy ul.zjednoczenia 10. Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Platforma dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Przedbórz, ul. Częstochowska 25 INWESTOR : SPOZOZ w Przedborzu ADRES INWESTORA : 97-570 Przedbórz, ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien w Szkole w Oporówku Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Besko - Roboty budowlano - wykonczeniowe

Kosztorys ofertowy. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Besko - Roboty budowlano - wykonczeniowe Kosztorys ofertowy Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Besko - Roboty budowlano - wykonczeniowe Budowa: Obiekt: Zamawiający: Budynek remizy OSP w m-ci Besko Gmina Besko 38-524 Besko ul. Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe pomieszczeń biurowych

Przedmiar robót. Roboty remontowe pomieszczeń biurowych Przedmiar robót Budowa: Starostwo Powiatowe Obiekt lub rodzaj robót: Lokalizacja: ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane Inwestor: Starostwo Powiatowe ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane ZUZIA11 (C) Datacomp

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/11. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót Strona 1/11. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Strona 1/11 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 0-18 2613/04 2 KNR 0-18 2613/03 3 KNR 2-02 2011/02 4 KNR 4-01 0706/01 5 KNR 4-01 1204/08 6 KNR 2-02u2 1134.1/02 7 KNR 4-01 1204/02 8 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ADAPTACJA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO NA ARCHIWUM - BUDYNEK GŁÓWNY GMINY

Przedmiar robót ADAPTACJA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO NA ARCHIWUM - BUDYNEK GŁÓWNY GMINY Przedmiar robót ARCHIWUM - BUDYNEK GŁÓWNY GMINY Budowa: Pniewy Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Gminy Lokalizacja: Pniewy 2 Zamawiający: Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Autor opracowania: 2000-00-00 maciej buksa, inspektor... Data opracowania:

Przedmiar robót. Autor opracowania: 2000-00-00 maciej buksa, inspektor... Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Kosztorys Budowa: Wymiana stolarki okiennej 2014 Nazwa obiektu lub robót: Limanowskiego 2b/24, Broniewskiego 20e/2, Broniewskiego 18a/14, Strzelecka 4/1, Sobieskiego 22/4,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie sal i inne prace remontowe

Przedmiar robót. Oświetlenie sal i inne prace remontowe Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa 114 Lokalizacja: Kraków ul. Łąkowa Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: 2016-04-25 Mariusz Koliński... strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Orzełku Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo