Dębica dnia r. Wszyscy wykonawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy"

Transkrypt

1 Dębica dnia r. ITR /2008 Wszyscy wykonawcy Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Kostka brukowa i wymiana okien-boisko sportowe w Brzeźnicy : Część 1 zamówienia : Kostka brukowa (2 place pod trybuny) przy boisku sportowym w Brzeźnicy, Część 2 zamówienia : Wymiana okien w budynku gospodarczym przy boisku sportowym w Brzeźnicy, -prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr z dnia r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego Gminy Dębica i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz.1655), Zamawiający informuje, że w dniu r. otrzymał zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Załącznik nr 8 Przedmiary robót. Treść zapytania brzmi cyt. : Proszę o wyjaśnienie zakładanych w Przedmiarze robót Część 2 poz.9 i poz.12 powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej i nie odpowiadających im powierzchni z Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej /część graficzna / oraz jaki wariant przyjąć do prawidłowego sporządzenia oferty? Odpowiadając na w/w zapytanie Zamawiający stwierdza,że Przedmiar robót Załącznik nr 8 do SIWZ- (Część 2 poz. 9 i 12 ) nie jest tożsamy z Projektem stolarki okiennej i drzwiowej- Załącznik nr 6 do SIWZ (część graficzna ). Zamawiający informuje,że zgodnie z SIWZ ust.2 pkt.3) Informacje ogólne litera d) - nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Równocześnie,działając na podstawie art.38 ust.4 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 8 Przedmiary robót w ten sposób,że : obowiązującym przedmiarem robót Część 2 stolarka okienna i drzwiowa jest przedmiar robót zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego Gminy Dębica w dniu r. Z up. W Ó J T A mgr inż. Krzysztof Madej Z-ca Wójta Otrzymują : 1 x strona internetowa Urzędu Gminy w Dębicy + 2 pliki pdf obowiązujące przedmiary robót 1 x tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dębicy 1 x a/a

2 Przedmiar Budowa: REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO Obiekt: REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO BRZEŹNICA, GM. DĘBICA /działka nr ewid. 188/5/ Zamawiający: GMINA DĘBICA DĘBICA UL. BATOREGO 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

3 Przedmiar Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2 1 szt 2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 1 szt 3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 9,08 m2 4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły 3,60 m 5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 0,41 m3 1.2 WYMIANA STOLARKI 6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik 140 mm 3,60 m 7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) 0,45 m2 8 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) 0,45 m2 9 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na dyblach 1,16 m2 10 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na dyblach 7,37 m2 11 ANALOGIA: Wymiana drzwi na drzwi zewnętrzne z PCV, drzwi zewnętrzne, osadzanie na dyblach 7,10 m2 12 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły,kraty, otwór do 1,0 m2 1 szt 13 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty, otwór do 2,0 m2 1,61 m2 14 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty, otwór ponad 2,0 m2 9,08 m2 15 ANALOGIA: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne 1,83 m2 16 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe 9,60 m2 1.3 ROBOTY MALARSKIE 17 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne 7,88 m2 18 ANALOGIA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja podparcia dachu, 2-krotne 7,45 m 19 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Czyszczenie i malowanie farbą olejną elememtów metalowych, schody zewnętrzne wraz z barierkami, 2-krotnie 1 kpl strona nr: 2

4 strona nr: 3 Przedmiar Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Jedn. Norma Ilość Cena Wartość Robocizna Materiały Sprzęt 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2 Robotnicy grupa I r-g 1,05 1,05 2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58 3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 9,08 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,84 7, KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły 3,60 m Cieśle grupa II r-g 0,17 0,612 Robotnicy grupa I r-g 1,6 5,76 5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 0,41 m3 Robotnicy grupa I r-g 8,63 3, WYMIANA STOLARKI 6 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik 140 mm 3,60 m Cieśle grupa II r-g 0,17 0,612 Murarze grupa II r-g 1,18 4,248 Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,972 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 8 28,8 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 18,648 Dwuteownik stalowy normalny 140 mm St0S walcowany na gorąco kg 14,4 51,84 Piasek do zapraw m3 0,018 0,0648 Woda m3 0,006 0,0216 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,108 elektrycznym 0.5 t m-g 0,07 0,252 7 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) 0,45 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,243 Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,0405 Tynkarze grupa III r-g 0,88 0,396 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00234 Piasek do zapraw m3 0,0266 0,01197 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00216 Woda m3 0,0067 0,00302 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,018 elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0, KNR 401/726/1 (1) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) 0,45 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,045 Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,036 Tynkarze grupa III r-g 1,29 0,5805 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,00189 Piasek do zapraw m3 0,0229 0,01031 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0044 0,00198 Woda m3 0,0053 0,00239 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,018 elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 0, KNR 19/929/6 (2) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na dyblach 1,16 m2 1 szt 1 szt

5 Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Jedn. Norma Ilość Cena Wartość Robocizna Materiały Sprzęt Monter grupa II r-g 5,4 6,264 Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 1,16 Kołki rozporowe plastykowe szt 6,26 7,2616 Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 0,3944 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,07 0,0812 Gips budowlany szpachlowy kg 2,7 3,132 Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29" kg 4,86 5,6376 Wyciąg m-g 0,05 0,058 Środek transportowy (1) m-g 0,06 0, KNR 19/929/11 (2) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na dyblach 7,37 m2 Monter grupa II r-g 3,68 27,1216 Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 7,37 Kołki rozporowe plastykowe szt 4,4 32,428 Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 1,8425 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,3685 Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 13,5608 Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29" kg 3,31 24,3947 Wyciąg m-g 0,04 0,2948 Środek transportowy (1) m-g 0,06 0, KNR 19/929/12 (2) ANALOGIA: Wymiana drzwi na drzwi zewnętrzne z PCV, drzwi zewnętrzne, osadzanie na dyblach 7,10 m2 Monter grupa II r-g 4,84 34,364 Drzwi PCV zewnętrzne wypełnione 1-skrzydłowe pełne m2 1 7,1 Kołki rozporowe plastykowe szt 5,28 37,488 Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 2,343 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,426 Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 17,182 Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29" kg 4,36 30,956 Wyciąg m-g 0,05 0,355 Środek transportowy (1) m-g 0,06 0, KNR 401/320/1 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły,kraty, otwór do 1,0 m2 1 szt Murarze grupa II r-g 1,58 1,58 Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,2 Kraty stalowe z prętów m2 1 1 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 4,75 4,75 Piasek do zapraw m3 0,01 0,01 Woda m3 0,006 0,006 elektrycznym 0.5 t m-g 0,11 0,11 13 KNR 401/320/2 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty, otwór do 2,0 m2 1,61 m2 Murarze grupa II r-g 1,66 2,6726 Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,3542 Kraty stalowe z prętów m2 1 1,61 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,45 5,5545 Piasek do zapraw m3 0,008 0,01288 Woda m3 0,004 0,00644 elektrycznym 0.5 t m-g 0,09 0, KNR 401/320/3 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty, otwór ponad 2,0 m2 9,08 m2 Murarze grupa II r-g 1,57 14,2556 Robotnicy grupa I r-g 0,18 1,6344 Kraty stalowe z prętów m2 1 9,08 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,45 31,326 Piasek do zapraw m3 0,008 0,07264 Woda m3 0,004 0,03632 elektrycznym 0.5 t m-g 0,09 0,8172 strona nr: 4

6 Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Jedn. Norma Ilość Cena Wartość Robocizna Materiały Sprzęt 15 ORGB 202/541/1 ANALOGIA: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne Blacharze grupa II r-g 1,01 1,8483 Robotnicy grupa I r-g 1,14 2,0862 Blacha stalowa powlekana m2 1,23 2,2509 Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 50,325 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00366 Środek transportowy (1) m-g 0,008 0, KNR 202/1611/6 (1) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe Monter grupa II r-g 0,1996 1,91616 Robotnicy grupa I r-g 0,1441 1,38336 Płyty pomostowe długie m2 0,01 0,096 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00192 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0, ,0049 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0, ,00067 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0095 0,0912 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe do 6m (100 m2 powierzchni rusztowania) m-g 0,0974 0, ROBOTY MALARSKIE 17 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne 1,83 m2 9,60 m2 7,88 m2 Malarze grupa II r-g 0,61 4,8068 Robotnicy grupa I r-g 0,33 2,6004 Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,26792 Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,60676 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,60676 Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 4,4128 Materiały inne (Materiały) % 2 18 KNR 401/1212/31 (1) ANALOGIA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja podparcia dachu, 2-krotne 7,45 m Malarze grupa II r-g 0,17 1,2665 Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,6705 Benzyna do lakierów dm3 0,012 0,0894 Farba olejna do gruntowania dm3 0,027 0,20115 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,025 0,18625 Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,2 1,49 Materiały inne (Materiały) % 2 19 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Czyszczenie i malowanie farbą olejną elememtów metalowych, schody zewnętrzne wraz z barierkami, 2-krotnie 1 kpl Razem pozycja (z narzutami) 1 1 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Blacharze grupa II r-g 1, Cieśle grupa II r-g 1, Malarze grupa II r-g 6, Monter grupa II r-g 69, Murarze grupa II r-g 22, Robotnicy grupa I r-g 29, Robotnicy grupa II r-g 0, Tynkarze grupa III r-g 0,9765 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 132,36512 strona nr: 5 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0, Benzyna do lakierów dm3 0, Blacha stalowa powlekana m2 2, Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 28,8 5. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0, Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 60, Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0, Drzwi PCV zewnętrzne wypełnione 1-skrzydłowe pełne m2 7,1

7 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 9. Dwuteownik stalowy normalny 140 mm St0S walcowany na gorąco kg 51, Farba olejna do gruntowania dm3 0, Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0, Gips budowlany szpachlowy kg 33, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, Kołki rozporowe plastykowe szt 77, Kraty stalowe z prętów m2 11, Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0, Okna i drzwi balkonowe PVC m2 8, Papier ścierny elektrokorundowy szt 5, Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 4, Piasek do zapraw m3 0, Płyty pomostowe długie m2 0, Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0, Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29" kg 60, Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0, Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 50, Woda m3 0, Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,00366 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0, Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe do 6m (100 m2 powierzchni rusztowania) m-g 0, Środek transportowy (1) m-g 0, Wyciąg m-g 0, elektrycznym 0.5 t m-g 1,3601 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 4,09938 strona nr: 6

8 Przedmiar Budowa: REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO Obiekt: REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO BRZEŹNICA, GM. DĘBICA /działka nr ewid. 188/5/ Zamawiający: GMINA DĘBICA DĘBICA UL. BATOREGO 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

9 Przedmiar Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2 1 szt 2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 1 szt 3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 9,08 m2 4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły 3,60 m 5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 0,41 m3 1.2 WYMIANA STOLARKI 6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik 140 mm 3,60 m 7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) 0,45 m2 8 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) 0,45 m2 9 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na dyblach 1,16 m2 10 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na dyblach 7,37 m2 11 ANALOGIA: Wymiana drzwi na drzwi zewnętrzne z PCV, drzwi zewnętrzne, osadzanie na dyblach 7,10 m2 12 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły,kraty, otwór do 1,0 m2 1 szt 13 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty, otwór do 2,0 m2 1,61 m2 14 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty, otwór ponad 2,0 m2 9,08 m2 15 ANALOGIA: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne 1,83 m2 16 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe 9,60 m2 1.3 ROBOTY MALARSKIE 17 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne 7,88 m2 18 ANALOGIA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja podparcia dachu, 2-krotne 7,45 m 19 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Czyszczenie i malowanie farbą olejną elememtów metalowych, schody zewnętrzne wraz z barierkami, 2-krotnie 1 kpl strona nr: 2

10 Przedmiar Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa Wartość netto przedmiarowa podstawy nakładów 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2 szt 1 2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 szt 1 3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 9,08 4 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły m 3,60 5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 0, WYMIANA STOLARKI 6 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik 140 mm m 3,60 7 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) m2 0,45 8 KNR 401/726/1 (1) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 0,45 9 KNR 19/929/6 (2) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na dyblach m2 1,16 10 KNR 19/929/11 (2) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na dyblach m2 7,37 11 KNR 19/929/12 (2) ANALOGIA: Wymiana drzwi na drzwi zewnętrzne z PCV, drzwi zewnętrzne, osadzanie na dyblach m2 7,10 12 KNR 401/320/1 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły,kraty, otwór do 1,0 m2 szt 1 13 KNR 401/320/2 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty, otwór do 2,0 m2 m2 1,61 14 KNR 401/320/3 ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty, otwór ponad 2,0 m2 m2 9,08 15 ORGB 202/541/1 ANALOGIA: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne m2 1,83 16 KNR 202/1611/6 (1) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe m2 9, ROBOTY MALARSKIE 17 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne m2 7,88 18 KNR 401/1212/31 (1) ANALOGIA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja podparcia dachu, 2-krotne m 7,45 19 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Czyszczenie i malowanie farbą olejną elememtów metalowych, schody zewnętrzne wraz z barierkami, 2-krotnie kpl 1 strona nr: 3

11 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Blacharze grupa II r-g 1, Cieśle grupa II r-g 1, Malarze grupa II r-g 6, Monter grupa II r-g 69, Murarze grupa II r-g 22, Robotnicy grupa I r-g 29, Robotnicy grupa II r-g 0, Tynkarze grupa III r-g 0,9765 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 132,36512 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0, Benzyna do lakierów dm3 0, Blacha stalowa powlekana m2 2, Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 28,8 5. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0, Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 60, Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0, Drzwi PCV zewnętrzne wypełnione 1-skrzydłowe pełne m2 7,1 9. Dwuteownik stalowy normalny 140 mm St0S walcowany na gorąco kg 51, Farba olejna do gruntowania dm3 0, Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0, Gips budowlany szpachlowy kg 33, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, Kołki rozporowe plastykowe szt 77, Kraty stalowe z prętów m2 11, Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0, Okna i drzwi balkonowe PVC m2 8, Papier ścierny elektrokorundowy szt 5, Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 4, Piasek do zapraw m3 0, Płyty pomostowe długie m2 0, Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0, Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29" kg 60, Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0, Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 50, Woda m3 0, Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,00366 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0, Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe do 6m (100 m2 powierzchni rusztowania) m-g 0, Środek transportowy (1) m-g 0, Wyciąg m-g 0, elektrycznym 0.5 t m-g 1,3601 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 4,09938 strona nr: 4

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Data: 2009-04-27 Budowa: Wymiana stolarki okiennej z PCV Obiekt: Zamo ul Bazyliańska 34 Zamawiający: Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej nr. 2 w Sosnowcu ul. Jagielońska 2 41-200 Sosnowiec Jednostka opracowująca kosztorys: Adam Szafirski Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dokończenie wymiany stolarki okiennej. Remont elewacji

Przedmiar robót. Dokończenie wymiany stolarki okiennej. Remont elewacji Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole nr 82 Lokalizacja: Kraków, ul. Głowackiego 2 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty, Krakow, ul. Ułanów 9 strona nr: 2 Przedmiar robót Opis pozycji 1 Remont

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wymiana okien w Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4

Przedmiar Wymiana okien w Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Przedmiar Wymiana okien w Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Data: 2009-08-26 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH Kosztorys ofertowy Budowa: Polna 30 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatki i holu - Kolegiacka 12

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatki i holu - Kolegiacka 12 Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatki i holu - Kolegiacka 12 Data: 2010-04-21 Budowa: Malowanie klatek schodowych i holu Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Kolegiacka 12 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 Data: 2009-02-09 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 20,22; 12-22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul. Peowiaków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 35

Kosztorys inwestorski Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 35 Kosztorys inwestorski Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Staszica 35 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Stawka roboczogodz:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-13 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Kody CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO 22-400 ZAMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Zał. nr 7 do SIWZ nr 1/ZP/PN/art.4 pkt.8/r.b./2016

Szczegółowy kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Zał. nr 7 do SIWZ nr 1/ZP/PN/art.4 pkt.8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Zał. nr 7 do SIWZ nr 1/ZP/PN/art.4 pkt.8/r.b./2016 Data: 2016-01-22 Budowa: Wymiana stolarki okienne i drzwiowej Kody CPV: 45420000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2007-03-15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kołaczycach. Adres inwestycji: Zamawiający: Wykonawca: Adres wykonawcy: 38-213

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Bazyliańskiej 19, Żeromskiego 3 (bez dziedzińca" Data: 2016-06-02 Budowa: ul. KOŚCIUSZKI 4 Kody CPV: Obiekt: Zamawiający: 45 000000-7 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010 Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/pn/rb/2010 Data: 2010-07-02 Budowa: Naprawa tynków elewacji i malowanie Kody CPV: 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien w Szkole w Oporówku Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MODERNIZACJA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNEGO.

Przedmiar robót MODERNIZACJA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNEGO. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 4

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 4 Kosztorys ofertowy Data: 2013-07-04 Budowa: Malowanie klatki schodowej Obiekt: ul. Żeromskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien Gimnazjum Nr 8 w Lesznie, ul Rumuńska Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ZSOS 1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Przedmiar ZSOS 1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Przedmiar Data: 2012-06-19 Budowa: Obiekt: ZSOS 1 os Handlowe Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 Kosztorys opracowali: J.Masłowski,... Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 8 22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 18 ; 22-400 Zamoś Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wykonanie prac naprawczych - renowacja zagłębień naświetli przy budynku " K "

Kosztorys ofertowy. Wykonanie prac naprawczych - renowacja zagłębień naświetli przy budynku  K Kosztorys ofertowy Budowa: Szpital Powiatowy w Poddębicach ul. A.Mickiewicza 16 Obiekt: Budynek "K" Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 Jednostka opracowująca kosztorys: Marek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Bazyliańska 19

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Bazyliańska 19 Kosztorys ofertowy Data: 2013-07-04 Budowa: Malowanie klatki schodowej Obiekt: Bazyliańska 19 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek i galerii - Ormiańska 4

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek i galerii - Ormiańska 4 Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek i galerii - Ormiańska 4 Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych i galerii Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Ormiańska 4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Ormiańska 10

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Ormiańska 10 Kosztorys ofertowy Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Ormiańska 10 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Świetlica wiejska w Raczkach Elbląskich CPV ; Roboty remontowe i renowacyjne

Kosztorys ślepy. Świetlica wiejska w Raczkach Elbląskich CPV ; Roboty remontowe i renowacyjne Kosztorys ślepy Świetlica wiejska w Raczkach Elbląskich CPV ; 45.45.31.00-8 Roboty remontowe i renowacyjne KOD Data: 2010-08-03 Budowa: Raczki Elbląskie gm. Elbląg działka nr 82 obręb Raczki Elbląskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Ormiańska 8

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Ormiańska 8 Kosztorys ofertowy Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Ormiańska 8 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Rynek Wielki 5

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Rynek Wielki 5 Kosztorys ofertowy Data: 2010-04-21 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Rynek Wielki 5 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający: Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Malowanie klatki schodowej - Rynek Wielki 14 w Zamościu - zał. Nr 6 do Zaproszenia Ofertowego znak: 25/ZP/art.4 pkt 8/r.b./2016 Data: 2016-08-23 Budowa: Malowanie klatki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 14,16 ; 22-400 Zamoś Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty budowlane, remontowe - dodatkowy

Przedmiar robót. Roboty budowlane, remontowe - dodatkowy Przedmiar robót Budowa: Działka ew.40 Kraków ul.bulwarowa, obr.nowa Huta Obiekt lub rodzaj robót: Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj.szatni Inwestor: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-07-03 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzanska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Wymiana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Autor opracowania: 2000-00-00 maciej buksa, inspektor... Data opracowania:

Przedmiar robót. Autor opracowania: 2000-00-00 maciej buksa, inspektor... Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Kosztorys Budowa: Wymiana stolarki okiennej 2014 Nazwa obiektu lub robót: Limanowskiego 2b/24, Broniewskiego 20e/2, Broniewskiego 18a/14, Strzelecka 4/1, Sobieskiego 22/4,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski /ślepy/ Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach

Kosztorys inwestorski /ślepy/ Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach Kosztorys inwestorski /ślepy/ Data: 2011-11-16 Budowa: Wymiana stolarki okiennej Obiekt: DPS w Zbyszycach Zamawiający: Dom Pomocy Zbyszyce 12 33-318 Gródek nad Dunajcem Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 31

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 31 Kosztorys ofertowy Data: 2010-04-21 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Staszica 31 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6 Szczgółowy kosztorys ofertowy Data: 2016-08-10 Budowa: Remont klatek - szt. 2 Obiekt: Akademicka 6 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z o.o. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Data: 2016-09-21 Budowa: Naprawa tarasu Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający: Szcegółowy Kosztorys Ofertowy Malowanie klatki schodowej - ul. Żeromskiego 3 w Zamościu - zał.nr 7 do Zaproszenia Ofertowego znak: 25/ZP/art.4 pkt 8/r.b. /2016 Data: 2016-08-23 Budowa: Malowanie klatki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia

Kosztorys ofertowy. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia Kosztorys ofertowy MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia Data: 2011-10-06 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: 63-840 KROBIA ul.powstańców WLKP -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A SETIN SP. Z O.O. 41-907 BYTOM, UL. DYWIZJI KOŚCIUSZ- KOWSKIEJ 12A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt wymiany drzwi wejściowych do segmentu B budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Wymiana okien w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarach Data: 2008-10-22 Budowa: Dom Pomocy Społecznej w Psarach - Pałac - wymiana okien Kody CPV: 45-21-52-13-3 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien SP12 Leszno ul. Rumuńska Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ NAPRAWA GZYYMSÓW

Przedmiar robót WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ NAPRAWA GZYYMSÓW Przedmiar robót Data: 2010-05-12 Budowa: Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W POZNANIU. Zamawiający: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 61-714 Poznań, al. Niepodległosci 32 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Marek Guziec, Z-ca kier. Działu Technicznej Obsługi Obiektów... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Marek Guziec, Z-ca kier. Działu Technicznej Obsługi Obiektów... Sprawdzający: Przedmiar robót MALOWANIE SCIAN I SUFITÓW W SALI SPORTOWEJ ORAZ JUDO Data: 2014-03-24 Budowa: KRAKÓW UL. SNIADECKICH 12 B Obiekt: BUDYNEK SPORTOWY "A" Zamawiający: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. B.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający: Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Malowanie klatki schodowej - Rynek Wielki 2 w Zamościu - zał. Nr 5 do Zapytania Ofertowego znak:25/zp/art.4 pkt 8/r.b./2016 Data: 2016-08-24 Budowa: Malowanie klatki schodowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 8

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 8 Kosztorys ofertowy Data: 2013-07-04 Budowa: Malowanie klatki schodowej Obiekt: ul. Kościuszki 8 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz Przedmiar robót Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych Mieszkania komunalne - wymiana stolarki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 Obiekty straży pożarnej KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 12/12

Tabela elementów Strona 12/12 Tabela elementów Strona 12/12 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Wydzielenie klatek schodowych Prace montażowe Tynki i okładziny wewnętrzne malowanie Razem Kosztorys Strona 11/12 Nr Podstawa, opis robót,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Wymiana stolarki okiennej ZSPG nr 1 - wymiana stolarki ZSPG nr 1 29 listopada Miasto

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY Kosztorys ofertowy Data: 2009-05-14 Budowa: Ocieplenie ściany południowej Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 16 Zamawiający: Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Przedmiar robót Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski Data: 2015-02-17

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17 Kosztorys nakładczy Data: 2009-09-09 Budowa: 99-400 Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM NR 50 W POZNANIU

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM NR 50 W POZNANIU Przedmiar robót PRACE REMONTOWE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM NR 50 W POZNANIU Data: 2010-06-02 Budowa: PRACE REMONTOWE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ GIM,NAZJUM 50 W POZNANIU Obiekt: GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi

Kosztorys nakładczy. Modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi Kosztorys nakładczy Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi Data: 2009-10-23 Obiekt: Budynek Strażnicy. Budynek garażowy Zamawiający: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Rumi, Plac Kaszubski 1 Kosztorys Opis pozycji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: II LO w Lesznie - wymiana stolarki drewnianej na PCV Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych Obiekt: II LO Zamawiający: Zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Zamawiający: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Konstanty Lemański. Słupsk czerwiec 2015 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Konstanty Lemański. Słupsk czerwiec 2015 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny - Wykonanie wzmocnienia ścian łączących dobudówkę z budynkiem za pomocą ściągów stalowych Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Budowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-04 Budowa: ul. Peowiaków 10 Kody CPV: 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Peowiaków 10 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Strona tytułowa Rodzaj: KOSZTORYS Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Budynek administracyjny j.w. budowlana Wczasowa 40 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER TECHN.ZDZISŁAW KLEBER NAZWA INWESTYCJI : Bud. kuchni i stołówki z łącznikiem ADRES INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INWESTOR : GMINA ŁASK 98-100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Budowa: Roboty budowlane - docieplenie budynku Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Partyzantów 5 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Partyzantów 5 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 Roboty budowlane 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie Wymiana stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach. Data: Budowa: Rangóry Obiekt: Hydrofornia Zamawiający: D.P.S.

Kosztorys ofertowy. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach. Data: Budowa: Rangóry Obiekt: Hydrofornia Zamawiający: D.P.S. Kosztorys ofertowy Data: 2009-10-11 Budowa: Rangóry Obiekt: Hydrofornia Zamawiający: D.P.S. Rangóry Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys 1 Roboty wewnętrzne 1.1 KNR 401/1202/9

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 35 w Koninie Budowa: Konin; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 35 Obiekt lub rodzaj robót: Budowlane Lokalizacja: Konin Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Powiat Gryfiński Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4

Przedmiar. Powiat Gryfiński Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4 Powiat Gryfiński 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4 Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie ADRES INWESTYCJI : 74-500 Chojna, ul. Podmurze 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia

Przedmiar robót. Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia Przedmiar robót Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 124, ul. Zwycięstwa 22, Kraków Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków,ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. (przedmiar robót) na roboty budowlane pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś

Kosztorys ofertowy. (przedmiar robót) na roboty budowlane pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś Numer sprawy OR.271.26.2011 Załącznik nr 7 Kosztorys ofertowy (przedmiar robót) na roboty budowlane pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś...... data, miejscowość /czytelne podpisy osób

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ NA DRZWI PPOZ - internat

Przedmiar robót. WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ NA DRZWI PPOZ - internat Przedmiar robót Data: 2010-08-30 Budowa: Obiekt: Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 61-730 Poznań, ul. Młyńska 11 Zamawiający: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 61-714 Poznań, al.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYMIANA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH

Kosztorys ofertowy WYMIANA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH Kosztorys ofertowy Data: 2011-07-20 Budowa: ul. RYNEK WIELKI 4, 22-400 ZAMOŚĆ Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Przedmiar WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Budowa: ZSO III WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Katarzynów 17

Przedmiar robót. ul. Katarzynów 17 Przedmiar robót Data: 2009-09-09 Budowa: 99-400 Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar MODERNIZACJA HYDROFORNI

Przedmiar MODERNIZACJA HYDROFORNI Przedmiar MODERNIZACJA HYDROFORNI Data: 2016-08-27 Budowa: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. L.PERZYNY w KALISZU 62-800 KALISZ, ul. POZNAŃSKA 79 Obiekt: HYDROFORNIA DLA BUDYNKU SZPITALA Zamawiający: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót + kosztorys nakładczy. Wymiana stolarki okiennej w IV L.O. w Lesznie

Przedmiar robót + kosztorys nakładczy. Wymiana stolarki okiennej w IV L.O. w Lesznie Przedmiar robót + kosztorys nakładczy Wymiana stolarki okiennej w IV L.O. w Lesznie Budowa: IV L.O. w Lesznie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane Lokalizacja: Leszno, ul. Kurpińskiego 2

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Przedmiar robót

260) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 obróbki blacharskie 1.1 KNRW 401/545/8 Rozebranie obróbek, gzymsów itp. z blachy, nie nadających

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna Przedmiar Data: 2011-08-08 Budowa: Kraków ul. Powroźnicza 2 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej Obiekt: Malowanie dachów z drobnymi naprawami Zamawiający: Kraków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYMIANA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH

Kosztorys ofertowy WYMIANA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH Kosztorys ofertowy Data: 2011-07-20 Budowa: ul. RYNEK WIELKI 6, 22-400 ZAMOŚĆ Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C.

Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C. Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C. Budowa: HALA PRODUKCYJNA - ŻÓŁKÓW ; DZIAŁKA NR EWID. 123/22 Obiekt: HALA PRODUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy - szczegółowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Kosztorys ofertowy - szczegółowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH Kosztorys ofertowy - szczegółowy Data: 2014-06-27 Budowa: ul. Poniatowskiego 3, 22-400 Zamość Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty budowlane - Gimnazjum. Gimnazjum w Sułoszowej

Przedmiar robót. Roboty budowlane - Gimnazjum. Gimnazjum w Sułoszowej Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Sułoszowa Gimnazjum w Sułoszowej "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS nakładczy NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : WEWNĘTRZNY INWESTOR : POOZ ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.KRÓL DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo