ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 i Rady Osiedla Zatorze przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1: Uprawnienia i zaświadczenia projektanta. 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ RYSUNKOWA A-1 Plan sytuacyjny 1:500 A-4 Elewacja zachodnia i wschodnia kolorystyka 1:100 A-5 Elewacja północna i południowa kolorystyka 1:100 Detale dociepleniowe: A-6 Dodatkowe i zasadnicze zbrojenie siatką A-7 Wzmocnienie narożników zewnętrznych A-8 Ocieplenie strefy cokołowej A-9 Ocieplenie ścianki attykowej

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego docieplenia ścian, izolacji przeciwwilgociowej w budynku Świetlicy Terapeutycznej i Rady Osiedla Zatorze w Olsztynie 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Zlecenie inwestora. 1.2 Wizja i pomiary w terenie. 1.3 Odpowiednie Normy i przepisy branżowe. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem powyższego opracowania jest projekt budowlany docieplenia ścian, izolacji przeciwwilgociowej oraz schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych w budynku Świetlicy Terapeutycznej i Rady Osiedla Zatorze w Olsztynie. 3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Przedmiotowy budynek mieści się na działce nr 316/1 w Olsztynie i stanowi część pierzei ul. Jagiellońskiej, która w tym rejonie zabudowana jest budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z udziałem usług w poziomie parterów. Dostęp komunikacyjny do budynku zapewnia od zachodu ul. Jagiellońska, od wschodu wewnętrzna droga osiedlowa. 4. UZBROJENIE TERENU Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą oraz telekomunikacyjną. 5. DANE INFORMACYJNE O DZIAŁCE Działka oraz budynek stanowią własność Gminy i Miasta Olsztyn i nie są objęte wpisem do rejestru zabytków. 6. OPIS BUDYNKU 6.1. Opis ogólny Budynek o zwartej, zbliżonej do prostokąta bryle, parterowy, w całości podpiwniczony. Od strony południowej częściowo przylega do wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, od północy połączony jest z sąsiednim budynkiem nadwieszonymi belkami żelbetowymi, które pełnią funkcję czysto dekoracyjną. Budynek użytkowany jest przez kilka instytucji m.in. Radę Osiedla Zatorze i Świetlicę Terapeutyczną. Główne wejście do budynku jest od ul. Jagiellońskiej, od strony wschodniej mieszczą się pozostałe dwa wejścia Konstrukcja budynku Budynek wykonany w technologii tradycyjnej Ściany nadziemia murowane z cegły wapienno-piaskowej na zaprawie cementowowapiennej obustronnie otynkowane. Grubość ścian zewnętrznych wraz z tynkami wynosi średnio 33cm Dach stropodach wentylowany, ocieplony żużlem paleniskowym, przykryty płytami korytkowymi, kryty papą Elementy wykończeniowe: 2

3 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej Stolarka okienna z profili PVC. Okna od podwórka wyposażone w kraty. Drzwi zewnętrze przy wejściu głównym nowe z profili PVC, pozostałe stare drewniane i stalowe Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej Ściany i cokół budynku tynkowane: tynki cementowo wapienne Charakterystyczne parametry Powierzchnia zabudowy: ~400m 2 Kubatura: ~2 000m ³ Wysokość budynku ~5,50m 6.5. Stan techniczny budynku W wyniku oględzin stwierdzono, że kondycja techniczna budynku jest ogólnie dobra. Nie stwierdzono zużycia technicznego elementów konstrukcyjnych. Natomiast zastrzeżenia budzi przede wszystkim stan murów w piwnicy, gdzie widoczne są zawilgocenia i pleśnie oraz zagrzybiony, betonowy ruszt zadaszenia na elewacji wschodniej. Dla poprawy warunków użytkowo estetycznych budynku, stwierdzono konieczność wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych, docieplenia ścian oraz wykonania innych robót mających na celu poprawę stanu technicznego i estetyki oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. 7. OCIEPLENIE ŚCIAN 9.1. Założenia ogólne W celu zagwarantowania wysokiej jakości i trwałości docieplenia założono zastosowanie Bezspoinowego Systemu Ocieplenia tzw. metoda lekka-mokra. Metoda ta polega na wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej z przyklejonych do podłoża płyt styropianowych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką z włókna szklanego i wykończonych masą tynkarską. Zapewnia ona dobre uszczelnienie powierzchni ścian, trwałość ocieplenia, łatwość wykonania, utrzymanie tradycyjnego wyglądu elewacji oraz stosunkowo niski koszt ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych Wyznaczenie grubości warstwy ocieplającej Oceny aktualnego stanu obiektu pod względem termicznym dokonano przez porównanie współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - norma PN-EN ISO 13788:2003, stanowiące podstawę do zwiększenia izolacyjności cieplnych przegród budowlanych. W wyniku obliczeń stwierdzono, że poszczególne przegrody należy ocieplić jak niżej: Ściany zewnętrzne - piwniczne i cokół należy ocieplić styropianem EPS P lub polistyrenem ekstrudowanym o gr. 10 cm Ściany zewnętrzne powyżej cokołu należy ocieplić płytami styropianowymi EPS o gr. 14 cm Ościeża okien ocieplić płytami styropianowymi EPS gr. 2 3 cm Współczynnik przenikania ciepła U dla ścian nadziemnych po dociepleniu wyniesie: U=0,25 W/m2K < Udop=0,30 W/m2K 3

4 Budowa przegrody Nr Nazwa warstwy d R S d [m] [W/mK] [-] [W/m 2 K] [m] Strona zewnętrzna R se Płyta styropianowa EPS FASADA Tynk lub gładź cementowo-wapienna Mur z cegły silikatowej drążonej i bloków drążonych Tynk lub gładź cementowo-wapienna Strona wewnętrzna R si Wartość minimalnego czynnika frsi,min Nr Miesiąc f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Miesiącami krytycznymi są: Styczeń, Luty Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max = 0.684W/m 2 K Efektywna wartość współczynnik temperatury frsi na powierzchni wewnętrznej przegrody Całkowity opór cieplny przegrody R c = 4.082W/m 2 K Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki DU k ) U c = 0.245W/m 2 K Wartość współczynnika temperaturowego przegrody f Rsi = 0.968W/m 2 K Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego frsi Wartość współczynnika temperaturowego przegrody f Rsi = 0.968W/m 2 K 4

5 Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca f Rsi,max = 0.684W/m 2 K f Rsi > f Rsi,max 0.968W/m 2 K > 0.684W/m 2 K Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni Miesięczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnętrznej przegrody W projektowanej przegrodzie nie występuje kondensacja pary wodnej. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem kondensacji pary wodnej Szczegółowe wyniki rozkładu temperatur i ciśnienia pary wodnej w przegrodzie dla miesiąca krytycznego (styczeń) Przegroda Nr Warstwa Powierzchnie stykowe n P n,sat P n g c [ o C] [Pa] [Pa] [kg/m 2 ] Strona zewnętrzna e =-1,0 o C, e=88%, Płyta styropianowa EPS FASADA Tynk lub gładź cementowowapienna Mur z cegły silikatowej drążonej i bloków drążonych Tynk lub gładź cementowowapienna Strona wewnętrzna i =20,0 o C, i=50%, Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca: Styczeń 5

6 Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca: Styczeń 9.3. Ściany piwniczne i cokół Pionowa izolacja murów piwnicy Budynek wymaga wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia w części podpiwniczonej. W celu wykonania izolacji pionowej należy odsłonić ściany zewnętrzne, wykonując wzdłuż ścian wykopy o szer. 80cm i zabezpieczając je poprzez wykonanie deskowania. Ściany odsłonić do głębokości górnej powierzchni ław fundamentowych. Po odsłonięciu ścian przyziemia należy odbić głuche i zniszczone tynki, powierzchnię dokładnie oczyścić i nałożyć nowy dwuwarstwowy tynk cementowo-wapienny marki M10. Po wyschnięciu tynków, ściany zagruntować jedną warstwą emulsji bitumicznej ASFALBIT (gruntować aż do głębokości górnej powierzchni fundamentu). Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 6

7 jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. Następnie na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć masę bitumiczno-kauczukową STYRBIT Masę nakładamy zawsze w minimum dwóch warstwach, nakładając następną warstwę w kierunku prostopadłym do warstwy poprzedniej. Każdą następną warstwę nakładamy po bardzo dobrym wyschnięciu warstwy poprzedniej (1mm warstwy schnie ok. 24 godz. w temp. 20 C) Ocieplenie ścian piwnic i cokołu Do ocieplenia użyć styropianu EPS P lub polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 10cm. Klejenie zaczynamy od dna wykopu. Masę STYRBIT 2000 nakładamy na płyty styropianowe (lub ekstrudowane) i dociskając je ruchem kolistym układamy płyty do powierzchni podłoża. W przypadku podziemnej części budynku, tak wykonaną izolację należy zasypać do przewidywanego poziomu terenu nie wcześniej niż po 3 dniach Wykończenie cokołu W części cokołowej, na płytach izolacji termicznej należy wykonać podwójną warstwę zbrojoną. W przypadku miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne pierwszą warstwę zaleca się wykonać przy użyciu tkaniny pancernej układanej bez zakładów na styk, zatapiając ją w zaprawie klejąco-zbrojącej. W pozostałych przypadkach można użyć zwykłej siatki do ociepleń (145 g/m2). Po stwardnieniu masy klejącej w pierwszej warstwie tj. po ok. 3 dniach, należy wykonać drugą warstwę, postępując tak, jak przy ocieplaniu zasadniczej części ściany. Do jej wykonania także należy użyć zaprawy klejącej i siatki 145 g/m2. Po wyschnięciu i zagruntowaniu warstwy zbrojonej, ułożyć na niej tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,8mm. Tynk ten należy nakładać na stabilne podłoże, zagruntowane podkładem tynkarskim dobranym kolorystycznie do barwy wyprawy. Po naniesieniu masy tynkarskiej, jej powierzchnię należy starannie wyrównać przy użyciu pacy stalowej Ściany nadziemia powyżej cokołu Przygotowanie podłoża Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono stabilne, równe, o dostatecznej nośności oraz wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy klejącej (np. kurzu, pyłu, olejów, mchu). Tynki głuche i zniszczone odbić. Zaleca się również skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży okiennych i drzwiowych, aby możliwe było ich ocieplenie bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Należy także usunąć słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie. Lokalne ubytki i miejsca, gdzie skuto tynki słabo związane z podłożem, należy wypełnić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną. Zmyć ściany budynku wodą bez dodatku środków chemicznych. Płaszczyzny ścian sprawdzić łatami aluminiowymi. Usunąć obróbki blacharskie, odsunąć przewody instalacyjne, zdemontować tablice informacyjne itp. Na ścianie zamocować profil cokołowy, stosując co najmniej 3 kołki na 1mb listwy Przygotowanie masy klejącej i przyklejanie płyt styropianu Zaprawę klejącą należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Przygotowaną masę klejącą należy nakładać metodą pasmowo-punktową. W odległości ok. 3 7

8 cm od krawędzi płyty zaprawę nanosić pasmami o szerokości kilku centymetrów. Na pozostałą powierzchnię płyty zaprawę nakładać plackami rozmieszczonymi tak, aby znalazły się one w miejscach, gdzie następnie będą mocowane kołki. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% płyty. Po nałożeniu masy klejącej na płytę styropianową należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od listwy startowej. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać na styk, nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej usuwać, aby na obrzeżach nie pozostawały żadne jej resztki (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności na powierzchni styropianu większe niż 3 mm). Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych, a w narożach ścian płyty należy przyklejać naprzemiennie, aby się zazębiały. Wyrównać powierzchnie styropianu przez szlifowanie packami wyłożonymi papierem ściernym. Można to wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Należy zwrócić szczególna uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy narożach ścian oraz przy otworach okiennych i drzwiowych. Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. Dodatkowo należy wzmocnić mocowanie płyt styropianowych do podłoża poprzez zastosowanie kołków rozporowych (6 szt./m2). Ich długość należy dobrać, uwzględniając grubość płyty izolacyjnej, warstwy kleju, starego tynku i wymaganą głębokość kotwienia w ścianie (przeciętnie ok. 5 cm w ścianie z elementów pełnych). Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt. Prace wykonać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze powyżej 5 C Przyklejanie siatki z włókna szklanego Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych na płytach termoizolacyjnych należy nakleić pod kątem 45º kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 20x35cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawałki tkaniny szklanej należy nakleić w narożnikach na styku ościeży pionowych z nadprożem. Wypukłe naroża przy zbiegu ścian budynku, a także krawędzie przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych. Wykonanie takiego wzmocnienia przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi należy nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywającą się z otworów w profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować. Na poziomych krawędziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi osadzić profile narożne z kapinosem. Do wykonywania warstwy zbrojonej przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą pasmami o szerokości tkaniny i przeczesać kielnią zębatą 10x10 mm. W przygotowaną warstwę zaprawy przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję masy klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład 10cm. Na krawędziach ościeży oraz naroży budynku siatkę wywinąć poza krawędź na szer. min. 15cm (niedopuszczalne jest ucięcie na 8

9 krawędzi) Wykonanie wyprawy tynkarskiej W normalnych warunkach pogodowych po ok. 3 dniach schnięcia nanieść szczotką lub wałkiem jedną warstwę podkładu tynkarskiego. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego, tj. po co najmniej 24 godzinach, można przystąpić do wykonywania tynku cienkowarstwowego. Przewiduje się zastosowanie barwionego tynku silikonowego o strukturze ziarnistej (tzw. baranek) i wielkości ziarna 2,0mm. Przygotować masę tynkarską ściśle wg instrukcji producenta. W celu wyrównania barwy tynków wykonywanych z gotowych mas tynkarskich zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierówności struktury i barwy tynku. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac tynkarskich w czasie deszczu, podczas silnego wiatru lub dużego nasłonecznienia elewacji, bez zastosowania specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych Żelbetowy ruszt zadaszenia Na zainfekowaną powierzchnię nanieść środek biobójczy SEPTOBUD za pomocą pędzla, wałka, gąbki lub metodą natryskową. Pozostawić na 24 godziny w celu unieszkodliwienia mikroorganizmów. Po tym czasie dezaktywowane mikroorganizmy usunąć mechanicznie za pomocą ostrej szczotki lub wodnego urządzenia ciśnieniowego. W celu całkowitego usunięcia agresji biologicznej zaleca się powtórne stosowanie preparatu. Po powtórnym naniesieniu należy odczekać minimum 24 godziny. Dopiero po tym czasie elementy zadaszenia zagruntować, wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym na gładko i pomalować farbą silikonową lecz z dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe) Zsypy Istniejące dwa zsypy są nieużywane. Należy je rozebrać, a otwory w ścianach zamurować Zejście do kotłowni, obramowania studzienek Przeprowadzić renowację betonowych elementów. Stare spękane tynki skuć. Powierzchnię oczyścić, nałożyć nowy tynk cementowo-wapienny Kolorystyka Elewacje budynku wykonać zgodnie z kolorystyką zawartą w projekcie (rys. A-4 i A-5). 9

10 10. PRACE WYKOŃCZENIOWE Obróbki blacharskie Po ociepleniu budynku należy wykonać nowe obróbki blacharskie. Należy je dostosować do nowych grubości ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian minimum 4cm. Blachy nie należy układać bezpośrednio na betonie lub tynku cementowo-wapiennym. W związku z tym pod blachę należy podłożyć izolację z warstwy papy lub innego materiału izolacyjnego. Obróbkę blacharską na dachu od strony wschodniej przewiduje się rozebrać. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno szarym RAL Rynny i rury spustowe Zamontować nowe ze stali powlekanej. w kolorze jasno szarym RAL Parapety zewnętrzne Parapety zewnętrzne wymienić na wykonane ze stali powlekanej w kolorze jasno szarym RAL Dostosować ich szerokość do nowej szerokości otworów okiennych i grubości ścian. Powinny one wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4cm. Ze względu na pogrubienie ścian wykonać obróbkę blacharską dla witryny w wykuszu na elewacji frontowej Kraty okienne Kraty okienne pomalować farbą olejną w kolorze jasno szarym RAL Kraty studzienek, balustrada przy zejściu do kotłowni Wszystkie elementy pomalować w kolorze ciemno szarym RAL Wcześniej należy przeprowadzić renowację balustrady m.in. prostując i uzupełniając ją o brakujące pręty Drzwi zewnętrzne Drzwi od strony podwórza w nawiązaniu do już wymienionych drzwi frontowych docelowo proponuje się wymienić na aluminiowe lub PCV w kolorze ciemno brązowym RAL 8017 Tymczasowo obecne drzwi stalowe od podwórza należy pomalować na kolor ciemno brązowy RAL 8017, a drzwi do kotłowni na kolor ciemno szary RAL Nieużywane drzwi na ścianie północnej należy zdemontować, a otwór drzwiowy zamurować Instalacja odgromowa Instalację odgromową należy umieścić w rurkach ochronnych pod tynkiem, pod warstwą izolacji termicznej. W podobny sposób należy potraktować przewody elektryczne biegnące po zewnętrznej stronie ścian budynku. 11. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.. 10

11 Wszystkie stosowane materiały budowlane oraz cały system docieplenia muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i certyfikaty wymagane prawem budowlanym. Olsztyn, grudzień 2012r. autor: Jolanta Pietkiewicz architekt IARP 11

12 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. DANE OGÓLNE Inwestycja : Projekt docieplenia ścian, izolacji przeciwwilgociowej w budynku Świetlicy Terapeutycznej i Rady Osiedla Zatorze Adres : Olsztyn, ul. Jagiellońska 18 działka nr 316/1 Inwestor: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Olsztyn, ul. Cicha 5 Projektant: Pracownia Projektowa Architekt Jolanta Pietkiewicz Olsztyn, ul. Metalowa 7a 2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT Przedmiot i zakres robót budowlanych: Izolacja pionowa ścian przyziemia Demontaż dwóch zsypów Ocieplenie ścian budynku Wymiana obróbek blacharskich Kolejność realizacji: Prace przygotowawcze Roboty izolacyjne ścian przyziemia Demontaż dwóch zsypów Rozłożenie rusztowania Oczyszczenie i ocieplenie ścian Tynki cienkowarstwowe Obróbki blacharskie i parapety 3. ISTNIEJĄCE NA DZIAŁCE OBIEKTY BUDOWLANE Poza przedmiotowym budynkiem na działce nie ma innych obiektów budowlanych. 4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI Na przedmiotowej działce nie ma elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH I ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 1. Wykopy zagrożenia związane z osunięciami skarp. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej itp., niezwłocznie przerwać pracę i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót 2. Roboty na wysokościach - ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na upadek z wysokości powyżej 2m. Do zabezpieczeń stanowisk pracy, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Rusztowania mają spełniać wymagania bezpieczeństwa określone we właściwych przepisach. 12

13 3. Zagrożenie przy stosowaniu elektronarzędzi przestrzegać instrukcji obsługi zasad BHP pracy z elektronarzędziami 4. Nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej 10 o C oraz w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia. 6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy: 1. Sprawdzić posiadane przez pracowników kwalifikacji przewidzianych odrębnymi przepisami dla danego rodzaju robót. 2. Sprawdzić posiadanie orzeczeń lekarskich o dopuszczeniu do określonej pracy. 3. Zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 4. Prowadzić stały bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez osoby uprawnione. 7. TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE Przed przystąpieniem do realizacji robót należy: 1. Teren budowy właściwie oznakować i uniemożliwić wstęp osobom postronnym. 2. Przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników. 3. Odpowiednio przygotować, oznaczyć i zabezpieczyć miejsca poboru wody i energii elektrycznej. 4. Wyznaczyć miejsca na składanie materiałów i odpadów. 5. Wywiesić tablice ostrzegawcze informujące o rodzaju prowadzonych robót i o zakresie wstępu na teren prac osób postronnych. 6. Zabezpieczyć występujące na budowie wykopy przed obsunięciem ziemi i dostępem osób niepowołanych. 7. Odpowiednio oznakować wjazdy i wyjazdy na teren budowy. 8. Wjazd i wyjazd z placu budowy należy urządzić i zorganizować w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. Olsztyn, grudzień 2012r. autor: Jolanta Pietkiewicz architekt IARP 13

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot zamierzenia

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Podstawa prawna. 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo