ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 i Rady Osiedla Zatorze przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1: Uprawnienia i zaświadczenia projektanta. 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ RYSUNKOWA A-1 Plan sytuacyjny 1:500 A-4 Elewacja zachodnia i wschodnia kolorystyka 1:100 A-5 Elewacja północna i południowa kolorystyka 1:100 Detale dociepleniowe: A-6 Dodatkowe i zasadnicze zbrojenie siatką A-7 Wzmocnienie narożników zewnętrznych A-8 Ocieplenie strefy cokołowej A-9 Ocieplenie ścianki attykowej

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego docieplenia ścian, izolacji przeciwwilgociowej w budynku Świetlicy Terapeutycznej i Rady Osiedla Zatorze w Olsztynie 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Zlecenie inwestora. 1.2 Wizja i pomiary w terenie. 1.3 Odpowiednie Normy i przepisy branżowe. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem powyższego opracowania jest projekt budowlany docieplenia ścian, izolacji przeciwwilgociowej oraz schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych w budynku Świetlicy Terapeutycznej i Rady Osiedla Zatorze w Olsztynie. 3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Przedmiotowy budynek mieści się na działce nr 316/1 w Olsztynie i stanowi część pierzei ul. Jagiellońskiej, która w tym rejonie zabudowana jest budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z udziałem usług w poziomie parterów. Dostęp komunikacyjny do budynku zapewnia od zachodu ul. Jagiellońska, od wschodu wewnętrzna droga osiedlowa. 4. UZBROJENIE TERENU Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą oraz telekomunikacyjną. 5. DANE INFORMACYJNE O DZIAŁCE Działka oraz budynek stanowią własność Gminy i Miasta Olsztyn i nie są objęte wpisem do rejestru zabytków. 6. OPIS BUDYNKU 6.1. Opis ogólny Budynek o zwartej, zbliżonej do prostokąta bryle, parterowy, w całości podpiwniczony. Od strony południowej częściowo przylega do wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, od północy połączony jest z sąsiednim budynkiem nadwieszonymi belkami żelbetowymi, które pełnią funkcję czysto dekoracyjną. Budynek użytkowany jest przez kilka instytucji m.in. Radę Osiedla Zatorze i Świetlicę Terapeutyczną. Główne wejście do budynku jest od ul. Jagiellońskiej, od strony wschodniej mieszczą się pozostałe dwa wejścia Konstrukcja budynku Budynek wykonany w technologii tradycyjnej Ściany nadziemia murowane z cegły wapienno-piaskowej na zaprawie cementowowapiennej obustronnie otynkowane. Grubość ścian zewnętrznych wraz z tynkami wynosi średnio 33cm Dach stropodach wentylowany, ocieplony żużlem paleniskowym, przykryty płytami korytkowymi, kryty papą Elementy wykończeniowe: 2

3 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej Stolarka okienna z profili PVC. Okna od podwórka wyposażone w kraty. Drzwi zewnętrze przy wejściu głównym nowe z profili PVC, pozostałe stare drewniane i stalowe Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej Ściany i cokół budynku tynkowane: tynki cementowo wapienne Charakterystyczne parametry Powierzchnia zabudowy: ~400m 2 Kubatura: ~2 000m ³ Wysokość budynku ~5,50m 6.5. Stan techniczny budynku W wyniku oględzin stwierdzono, że kondycja techniczna budynku jest ogólnie dobra. Nie stwierdzono zużycia technicznego elementów konstrukcyjnych. Natomiast zastrzeżenia budzi przede wszystkim stan murów w piwnicy, gdzie widoczne są zawilgocenia i pleśnie oraz zagrzybiony, betonowy ruszt zadaszenia na elewacji wschodniej. Dla poprawy warunków użytkowo estetycznych budynku, stwierdzono konieczność wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych, docieplenia ścian oraz wykonania innych robót mających na celu poprawę stanu technicznego i estetyki oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. 7. OCIEPLENIE ŚCIAN 9.1. Założenia ogólne W celu zagwarantowania wysokiej jakości i trwałości docieplenia założono zastosowanie Bezspoinowego Systemu Ocieplenia tzw. metoda lekka-mokra. Metoda ta polega na wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej z przyklejonych do podłoża płyt styropianowych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką z włókna szklanego i wykończonych masą tynkarską. Zapewnia ona dobre uszczelnienie powierzchni ścian, trwałość ocieplenia, łatwość wykonania, utrzymanie tradycyjnego wyglądu elewacji oraz stosunkowo niski koszt ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych Wyznaczenie grubości warstwy ocieplającej Oceny aktualnego stanu obiektu pod względem termicznym dokonano przez porównanie współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - norma PN-EN ISO 13788:2003, stanowiące podstawę do zwiększenia izolacyjności cieplnych przegród budowlanych. W wyniku obliczeń stwierdzono, że poszczególne przegrody należy ocieplić jak niżej: Ściany zewnętrzne - piwniczne i cokół należy ocieplić styropianem EPS P lub polistyrenem ekstrudowanym o gr. 10 cm Ściany zewnętrzne powyżej cokołu należy ocieplić płytami styropianowymi EPS o gr. 14 cm Ościeża okien ocieplić płytami styropianowymi EPS gr. 2 3 cm Współczynnik przenikania ciepła U dla ścian nadziemnych po dociepleniu wyniesie: U=0,25 W/m2K < Udop=0,30 W/m2K 3

4 Budowa przegrody Nr Nazwa warstwy d R S d [m] [W/mK] [-] [W/m 2 K] [m] Strona zewnętrzna R se Płyta styropianowa EPS FASADA Tynk lub gładź cementowo-wapienna Mur z cegły silikatowej drążonej i bloków drążonych Tynk lub gładź cementowo-wapienna Strona wewnętrzna R si Wartość minimalnego czynnika frsi,min Nr Miesiąc f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Miesiącami krytycznymi są: Styczeń, Luty Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max = 0.684W/m 2 K Efektywna wartość współczynnik temperatury frsi na powierzchni wewnętrznej przegrody Całkowity opór cieplny przegrody R c = 4.082W/m 2 K Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki DU k ) U c = 0.245W/m 2 K Wartość współczynnika temperaturowego przegrody f Rsi = 0.968W/m 2 K Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego frsi Wartość współczynnika temperaturowego przegrody f Rsi = 0.968W/m 2 K 4

5 Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca f Rsi,max = 0.684W/m 2 K f Rsi > f Rsi,max 0.968W/m 2 K > 0.684W/m 2 K Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni Miesięczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnętrznej przegrody W projektowanej przegrodzie nie występuje kondensacja pary wodnej. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem kondensacji pary wodnej Szczegółowe wyniki rozkładu temperatur i ciśnienia pary wodnej w przegrodzie dla miesiąca krytycznego (styczeń) Przegroda Nr Warstwa Powierzchnie stykowe n P n,sat P n g c [ o C] [Pa] [Pa] [kg/m 2 ] Strona zewnętrzna e =-1,0 o C, e=88%, Płyta styropianowa EPS FASADA Tynk lub gładź cementowowapienna Mur z cegły silikatowej drążonej i bloków drążonych Tynk lub gładź cementowowapienna Strona wewnętrzna i =20,0 o C, i=50%, Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca: Styczeń 5

6 Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca: Styczeń 9.3. Ściany piwniczne i cokół Pionowa izolacja murów piwnicy Budynek wymaga wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia w części podpiwniczonej. W celu wykonania izolacji pionowej należy odsłonić ściany zewnętrzne, wykonując wzdłuż ścian wykopy o szer. 80cm i zabezpieczając je poprzez wykonanie deskowania. Ściany odsłonić do głębokości górnej powierzchni ław fundamentowych. Po odsłonięciu ścian przyziemia należy odbić głuche i zniszczone tynki, powierzchnię dokładnie oczyścić i nałożyć nowy dwuwarstwowy tynk cementowo-wapienny marki M10. Po wyschnięciu tynków, ściany zagruntować jedną warstwą emulsji bitumicznej ASFALBIT (gruntować aż do głębokości górnej powierzchni fundamentu). Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 6

7 jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. Następnie na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć masę bitumiczno-kauczukową STYRBIT Masę nakładamy zawsze w minimum dwóch warstwach, nakładając następną warstwę w kierunku prostopadłym do warstwy poprzedniej. Każdą następną warstwę nakładamy po bardzo dobrym wyschnięciu warstwy poprzedniej (1mm warstwy schnie ok. 24 godz. w temp. 20 C) Ocieplenie ścian piwnic i cokołu Do ocieplenia użyć styropianu EPS P lub polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 10cm. Klejenie zaczynamy od dna wykopu. Masę STYRBIT 2000 nakładamy na płyty styropianowe (lub ekstrudowane) i dociskając je ruchem kolistym układamy płyty do powierzchni podłoża. W przypadku podziemnej części budynku, tak wykonaną izolację należy zasypać do przewidywanego poziomu terenu nie wcześniej niż po 3 dniach Wykończenie cokołu W części cokołowej, na płytach izolacji termicznej należy wykonać podwójną warstwę zbrojoną. W przypadku miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne pierwszą warstwę zaleca się wykonać przy użyciu tkaniny pancernej układanej bez zakładów na styk, zatapiając ją w zaprawie klejąco-zbrojącej. W pozostałych przypadkach można użyć zwykłej siatki do ociepleń (145 g/m2). Po stwardnieniu masy klejącej w pierwszej warstwie tj. po ok. 3 dniach, należy wykonać drugą warstwę, postępując tak, jak przy ocieplaniu zasadniczej części ściany. Do jej wykonania także należy użyć zaprawy klejącej i siatki 145 g/m2. Po wyschnięciu i zagruntowaniu warstwy zbrojonej, ułożyć na niej tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,8mm. Tynk ten należy nakładać na stabilne podłoże, zagruntowane podkładem tynkarskim dobranym kolorystycznie do barwy wyprawy. Po naniesieniu masy tynkarskiej, jej powierzchnię należy starannie wyrównać przy użyciu pacy stalowej Ściany nadziemia powyżej cokołu Przygotowanie podłoża Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono stabilne, równe, o dostatecznej nośności oraz wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy klejącej (np. kurzu, pyłu, olejów, mchu). Tynki głuche i zniszczone odbić. Zaleca się również skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży okiennych i drzwiowych, aby możliwe było ich ocieplenie bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Należy także usunąć słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie. Lokalne ubytki i miejsca, gdzie skuto tynki słabo związane z podłożem, należy wypełnić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną. Zmyć ściany budynku wodą bez dodatku środków chemicznych. Płaszczyzny ścian sprawdzić łatami aluminiowymi. Usunąć obróbki blacharskie, odsunąć przewody instalacyjne, zdemontować tablice informacyjne itp. Na ścianie zamocować profil cokołowy, stosując co najmniej 3 kołki na 1mb listwy Przygotowanie masy klejącej i przyklejanie płyt styropianu Zaprawę klejącą należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Przygotowaną masę klejącą należy nakładać metodą pasmowo-punktową. W odległości ok. 3 7

8 cm od krawędzi płyty zaprawę nanosić pasmami o szerokości kilku centymetrów. Na pozostałą powierzchnię płyty zaprawę nakładać plackami rozmieszczonymi tak, aby znalazły się one w miejscach, gdzie następnie będą mocowane kołki. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% płyty. Po nałożeniu masy klejącej na płytę styropianową należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od listwy startowej. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać na styk, nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej usuwać, aby na obrzeżach nie pozostawały żadne jej resztki (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności na powierzchni styropianu większe niż 3 mm). Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych, a w narożach ścian płyty należy przyklejać naprzemiennie, aby się zazębiały. Wyrównać powierzchnie styropianu przez szlifowanie packami wyłożonymi papierem ściernym. Można to wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Należy zwrócić szczególna uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy narożach ścian oraz przy otworach okiennych i drzwiowych. Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. Dodatkowo należy wzmocnić mocowanie płyt styropianowych do podłoża poprzez zastosowanie kołków rozporowych (6 szt./m2). Ich długość należy dobrać, uwzględniając grubość płyty izolacyjnej, warstwy kleju, starego tynku i wymaganą głębokość kotwienia w ścianie (przeciętnie ok. 5 cm w ścianie z elementów pełnych). Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt. Prace wykonać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze powyżej 5 C Przyklejanie siatki z włókna szklanego Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych na płytach termoizolacyjnych należy nakleić pod kątem 45º kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 20x35cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawałki tkaniny szklanej należy nakleić w narożnikach na styku ościeży pionowych z nadprożem. Wypukłe naroża przy zbiegu ścian budynku, a także krawędzie przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych. Wykonanie takiego wzmocnienia przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi należy nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywającą się z otworów w profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować. Na poziomych krawędziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi osadzić profile narożne z kapinosem. Do wykonywania warstwy zbrojonej przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą pasmami o szerokości tkaniny i przeczesać kielnią zębatą 10x10 mm. W przygotowaną warstwę zaprawy przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję masy klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład 10cm. Na krawędziach ościeży oraz naroży budynku siatkę wywinąć poza krawędź na szer. min. 15cm (niedopuszczalne jest ucięcie na 8

9 krawędzi) Wykonanie wyprawy tynkarskiej W normalnych warunkach pogodowych po ok. 3 dniach schnięcia nanieść szczotką lub wałkiem jedną warstwę podkładu tynkarskiego. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego, tj. po co najmniej 24 godzinach, można przystąpić do wykonywania tynku cienkowarstwowego. Przewiduje się zastosowanie barwionego tynku silikonowego o strukturze ziarnistej (tzw. baranek) i wielkości ziarna 2,0mm. Przygotować masę tynkarską ściśle wg instrukcji producenta. W celu wyrównania barwy tynków wykonywanych z gotowych mas tynkarskich zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierówności struktury i barwy tynku. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac tynkarskich w czasie deszczu, podczas silnego wiatru lub dużego nasłonecznienia elewacji, bez zastosowania specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych Żelbetowy ruszt zadaszenia Na zainfekowaną powierzchnię nanieść środek biobójczy SEPTOBUD za pomocą pędzla, wałka, gąbki lub metodą natryskową. Pozostawić na 24 godziny w celu unieszkodliwienia mikroorganizmów. Po tym czasie dezaktywowane mikroorganizmy usunąć mechanicznie za pomocą ostrej szczotki lub wodnego urządzenia ciśnieniowego. W celu całkowitego usunięcia agresji biologicznej zaleca się powtórne stosowanie preparatu. Po powtórnym naniesieniu należy odczekać minimum 24 godziny. Dopiero po tym czasie elementy zadaszenia zagruntować, wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym na gładko i pomalować farbą silikonową lecz z dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe) Zsypy Istniejące dwa zsypy są nieużywane. Należy je rozebrać, a otwory w ścianach zamurować Zejście do kotłowni, obramowania studzienek Przeprowadzić renowację betonowych elementów. Stare spękane tynki skuć. Powierzchnię oczyścić, nałożyć nowy tynk cementowo-wapienny Kolorystyka Elewacje budynku wykonać zgodnie z kolorystyką zawartą w projekcie (rys. A-4 i A-5). 9

10 10. PRACE WYKOŃCZENIOWE Obróbki blacharskie Po ociepleniu budynku należy wykonać nowe obróbki blacharskie. Należy je dostosować do nowych grubości ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian minimum 4cm. Blachy nie należy układać bezpośrednio na betonie lub tynku cementowo-wapiennym. W związku z tym pod blachę należy podłożyć izolację z warstwy papy lub innego materiału izolacyjnego. Obróbkę blacharską na dachu od strony wschodniej przewiduje się rozebrać. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno szarym RAL Rynny i rury spustowe Zamontować nowe ze stali powlekanej. w kolorze jasno szarym RAL Parapety zewnętrzne Parapety zewnętrzne wymienić na wykonane ze stali powlekanej w kolorze jasno szarym RAL Dostosować ich szerokość do nowej szerokości otworów okiennych i grubości ścian. Powinny one wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4cm. Ze względu na pogrubienie ścian wykonać obróbkę blacharską dla witryny w wykuszu na elewacji frontowej Kraty okienne Kraty okienne pomalować farbą olejną w kolorze jasno szarym RAL Kraty studzienek, balustrada przy zejściu do kotłowni Wszystkie elementy pomalować w kolorze ciemno szarym RAL Wcześniej należy przeprowadzić renowację balustrady m.in. prostując i uzupełniając ją o brakujące pręty Drzwi zewnętrzne Drzwi od strony podwórza w nawiązaniu do już wymienionych drzwi frontowych docelowo proponuje się wymienić na aluminiowe lub PCV w kolorze ciemno brązowym RAL 8017 Tymczasowo obecne drzwi stalowe od podwórza należy pomalować na kolor ciemno brązowy RAL 8017, a drzwi do kotłowni na kolor ciemno szary RAL Nieużywane drzwi na ścianie północnej należy zdemontować, a otwór drzwiowy zamurować Instalacja odgromowa Instalację odgromową należy umieścić w rurkach ochronnych pod tynkiem, pod warstwą izolacji termicznej. W podobny sposób należy potraktować przewody elektryczne biegnące po zewnętrznej stronie ścian budynku. 11. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.. 10

11 Wszystkie stosowane materiały budowlane oraz cały system docieplenia muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i certyfikaty wymagane prawem budowlanym. Olsztyn, grudzień 2012r. autor: Jolanta Pietkiewicz architekt IARP 11

12 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. DANE OGÓLNE Inwestycja : Projekt docieplenia ścian, izolacji przeciwwilgociowej w budynku Świetlicy Terapeutycznej i Rady Osiedla Zatorze Adres : Olsztyn, ul. Jagiellońska 18 działka nr 316/1 Inwestor: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Olsztyn, ul. Cicha 5 Projektant: Pracownia Projektowa Architekt Jolanta Pietkiewicz Olsztyn, ul. Metalowa 7a 2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT Przedmiot i zakres robót budowlanych: Izolacja pionowa ścian przyziemia Demontaż dwóch zsypów Ocieplenie ścian budynku Wymiana obróbek blacharskich Kolejność realizacji: Prace przygotowawcze Roboty izolacyjne ścian przyziemia Demontaż dwóch zsypów Rozłożenie rusztowania Oczyszczenie i ocieplenie ścian Tynki cienkowarstwowe Obróbki blacharskie i parapety 3. ISTNIEJĄCE NA DZIAŁCE OBIEKTY BUDOWLANE Poza przedmiotowym budynkiem na działce nie ma innych obiektów budowlanych. 4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI Na przedmiotowej działce nie ma elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH I ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 1. Wykopy zagrożenia związane z osunięciami skarp. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej itp., niezwłocznie przerwać pracę i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót 2. Roboty na wysokościach - ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na upadek z wysokości powyżej 2m. Do zabezpieczeń stanowisk pracy, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Rusztowania mają spełniać wymagania bezpieczeństwa określone we właściwych przepisach. 12

13 3. Zagrożenie przy stosowaniu elektronarzędzi przestrzegać instrukcji obsługi zasad BHP pracy z elektronarzędziami 4. Nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej 10 o C oraz w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia. 6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy: 1. Sprawdzić posiadane przez pracowników kwalifikacji przewidzianych odrębnymi przepisami dla danego rodzaju robót. 2. Sprawdzić posiadanie orzeczeń lekarskich o dopuszczeniu do określonej pracy. 3. Zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 4. Prowadzić stały bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez osoby uprawnione. 7. TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE Przed przystąpieniem do realizacji robót należy: 1. Teren budowy właściwie oznakować i uniemożliwić wstęp osobom postronnym. 2. Przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników. 3. Odpowiednio przygotować, oznaczyć i zabezpieczyć miejsca poboru wody i energii elektrycznej. 4. Wyznaczyć miejsca na składanie materiałów i odpadów. 5. Wywiesić tablice ostrzegawcze informujące o rodzaju prowadzonych robót i o zakresie wstępu na teren prac osób postronnych. 6. Zabezpieczyć występujące na budowie wykopy przed obsunięciem ziemi i dostępem osób niepowołanych. 7. Odpowiednio oznakować wjazdy i wyjazdy na teren budowy. 8. Wjazd i wyjazd z placu budowy należy urządzić i zorganizować w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. Olsztyn, grudzień 2012r. autor: Jolanta Pietkiewicz architekt IARP 13

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie ocieplenia

Wykonywanie ocieplenia Wykonywanie ocieplenia Co najmniej 40 cm ponad powierzchnią terenu naleŝy zamocować na ścianie profil cokołowy, stosując co najmniej 3 kołki na 1 mb w przypadku systemów ze styropianem i co najmniej 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 15 W STALOWEJ WOLI Adres: STALOWA WOLA UL. OBROŃCÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku EGZ. 01 001 PROJEKT BUDOWLANY Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku ARDES INWESTYCJI 38-600 Lesko dz. nr 899 INWESTOR FAZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LESKO M, OBRĘB: 1

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

II Mocowanie płyt materiału termoizolacyjnego 8 str. 4 9 Nakładanie zaprawy klejącej na płyty z wełny mineralnej. W przypadku klejenia płyt z wełny mineralnej przed właściwym nałożeniem zaprawy klejowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 wraz z rozbiórką tarasów i robotami towarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT - DELTA.

MIASTOPROJEKT - DELTA. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE 1 MIASTOPROJEKT - DELTA. 45-355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325 METRYKA PROJEKTU obiekt : BUDYNEK BIUROWY temat : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI - OCIEPLENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Inwestor: Projekt:

Temat: Inwestor: Projekt: 2 Temat: Inwestor: Projekt: Docieplenie ścian Gmachu Głównego i Pawilonów Dydaktycznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku działka nr ewid. 221/20, 221/9 Politechnika Warszawska Filia w Płocku Projekt

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków

E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków Tel./fax: (012) 359-54-02, NIP 818-16-76-661 Projekt: MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 Nazwa inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny roboty remontowo - budowlane dachu, łącznie z przebudową kominów i remont elewacji.

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ. SYSTEMEM TURBO firmy KREISEL BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ. SYSTEMEM TURBO firmy KREISEL BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ SYSTEMEM TURBO firmy KREISEL BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. GENERAŁA ORLICZ DRESZERA 20 W LUBARTOWIE ORAZ ROZBIÓRKI I PRZEBUDOWY KOMINÓW Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE...3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1/3 Elewacje: frontowa, lewa Rys. 2/3 Elewacje: frontowa, prawa Rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU NR D.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU NR D. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU NR D. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Termodek System ociepleń ścian zewnętrznych budynku

Termodek System ociepleń ścian zewnętrznych budynku Strona 1 Instrukcja Stosowania Termodek System ociepleń ścian zewnętrznych budynku Zakres stosowania: System Termotek, przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków nowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE INWESTOR: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 1 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

WEŁNA NA ŚCIANY? NATURALNIE ROCKWOOL!

WEŁNA NA ŚCIANY? NATURALNIE ROCKWOOL! WEŁNA NA ŚCIANY? NATURALNIE ROCKWOOL! OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ STANDARD ROCKWOOL NAWET PIĘCIOKROTNY ZWROT Z INWESTYCJI Ocieplając dom wg STANDARDU ROCKWOOL możesz

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH bardzo dobra izolacja cieplna produkt wzmocniony welonem szklanym wysoka paroprzepuszczalność dobra izolacja akustyczna produkt skompresowany odporny na grzyby, pleśń Doskonała

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni ul.chabrowa 43 Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji: Remont budynku Świetlicy Wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską

Nazwa inwestycji: Remont budynku Świetlicy Wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Nazwa inwestycji: Remont budynku Świetlicy Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPIS TREŚCI 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07. Termomodernizacja...75 7.1. Wstęp...75 7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...75 7.1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów doskonale izoluje termicznie podnosi odporność ogniową absorbuje hałas Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby z pomocą naszych doradców wybrać

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU lipiec 2014 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Projekt zagospodarowania terenu str. 2a 2. Opis techniczny str. 3 2.1 Podstawa opracowania str. 3 2.2 Charakterystyka budynku str. 3 2.2.1 Opis prac str. 4 2.3

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STOSOWANIA AKRYS 3000

INSTRUKCJA STOSOWANIA AKRYS 3000 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA STOSOWANIA Data wydania 20.08.2013 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą z zastosowaniem systemów, AKRYS 3000W Przeznaczenie: Klasyfikacja systemu: Systemy,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/2015

Przedmiar robót 1/2015 Przedmiar robót 1/2015 BUDYNEK STRAŻNICY KPPSP w BARTOSZYCACH - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45200000-9 - Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI. I Założenia ogólne. Obliczenia cieplne dotyczące grubości dociepleń. Dla budynku użyteczności publicznej zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

obr. 51, ark.09, nr dz.49/2 ul. Narutowicza 10; 62-600 Koło tel. 693 429 479 mgr inż. arch. Hubert Rybkowski

obr. 51, ark.09, nr dz.49/2 ul. Narutowicza 10; 62-600 Koło tel. 693 429 479 mgr inż. arch. Hubert Rybkowski PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r.

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 106/2015 REB V Nr 16/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA.

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA. 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Dane informacyjne 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Lokalizacja 2.0. Opis stanu istniejącego obiektów 3.0. Przyjęte rozwiązania techniczno

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo