TuneCast Auto LIVE do iphone'a i ipoda Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TuneCast Auto LIVE do iphone'a i ipoda Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 do iphone'a i ipoda Instrukcja obsługi 8820pd00263 F8Z498cw

2 Spis treści Spis treści części Wprowadzenie Aplikacja ClearScan LIVE Podłączanie urządzenia TuneCast Auto Wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej... 4 Wyszukiwanie najlepszej częstotliwości radiowej funkcją ClearScan (zalecane) Ręczne wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej... 5 Zapisywanie i wybieranie programów Wzmacnianie dźwięku przyciskiem PRO Wydajne korzystanie z urządzenia TuneCast Auto... 8 Ładowanie iphone'a lub ipoda... 8 RDS (Radio Data System)... 8 Optymalizowanie jakości dźwięku z urządzenia TuneCast Auto Bezpieczeństwo Informacje i

3 Wprowadzenie Urządzenie TuneCast Auto ładuje ipoda podczas odtwarzania muzyki przez radioodtwarzacz samochodowy. Tym urządzeniem TuneCast Auto można także sterować z poziomu iphone'a lub ipoda. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację ClearScan LIVE ze sklepu App Store (patrz instrukcja na następnej stronie). PL-1

4 Aplikacja ClearScan LIVE Aplikacja ClearScan LIVE umożliwia sterowanie urządzeniem TuneCast Auto LIVE bezpośrednio z iphone'a lub ipoda. ClearScan LIVE usprawnia także korzystanie z funkcji ClearScan przez: wyszukiwanie najlepszej częstotliwości radiowej w danej lokalizacji na podstawie danych GPS; zalecanie wolnych częstotliwości na podstawie danych zebranych od innych użytkowników w tym obszarze. Aplikacji ClearScan LIVE należy szukać w sklepie App Store w serwisie itunes. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy samej aplikacji. PL-2

5 Podłączanie urządzenia TuneCast Auto 1. Zmniejsz głośność radioodtwarzacza. 2. Podłącz urządzenie TuneBase Auto do gniazda zapalniczki samochodowej lub innego gniazda zasilania w pojeździe. 3. Podłącz iphone'a lub ipoda do urządzenia TuneCast Auto. Uwaga: W celu zapewnienia zgodności z przepisami wersja europejska urządzenia TuneCast Auto wyłącza się automatycznie, jeśli przez ok. 60 sekund nie dociera do niej żaden sygnał audio. Z chwilą wykrycia sygnału audio z iphone'a lub ipoda automatycznie włącza się ponownie. Aby uaktywnić urządzenie TuneCast Auto, można również nacisnąć przycisk m1 lub m2. PL-3

6 Wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej Wolnych częstotliwości radiowych można szukać na dwa sposoby: funkcją ClearScan albo ręcznie. Wyszukiwanie najlepszej częstotliwości radiowej funkcją ClearScan (zalecane) Do wyszukiwania najlepszej częstotliwości radiowej w danym obszarze służy w urządzeniu TuneCast Auto funkcja ClearScan. 1. Naciśnij przycisk ClearScan. Na wyświetlaczu urządzenia TuneCast Auto jest wyświetlana wybrana najlepsza częstotliwość. 2. Nastrój radioodtwarzacz do częstotliwości pokazanej na wyświetlaczu nadajnika TuneCast Auto. PL-4

7 Wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej Ręczne wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej Jeśli konieczne jest użycie specyficznej częstotliwości radiowej, można wybrać ją ręcznie w urządzeniu TuneCast Auto. 1.Najpierw nastrój radioodtwarzacz samochodowy na wolną częstotliwość, o statycznym lub bardzo słabym sygnale radiowym. 2. Za pomocą przycisków + i - urządzenia TuneCast Auto wybierz tę samą stację. Listę najlepszych częstotliwości dostępnych w różnych regionach można znaleźć na stronie PL-5

8 Wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej Zapisywanie i wybieranie programów Można zaprogramować dwie częstotliwości, wywoływane potem przyciskami m1 i m2. 1. Aby zapisać częstotliwość, najpierw ustaw ją w urządzeniu TuneCast Auto za pomocą przycisków + i Naciśnij przycisk programu m1 lub m2 i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Z chwilą ustawienia częstotliwości ikona m1 lub m2 miga na ekranie. 3. Aby wybrać zaprogramowaną częstotliwość, naciśnij przycisk programu m1 lub m2. Urządzenie TuneBase Auto zostaje przełączone na zaprogramowaną częstotliwość. PL-6

9 Wzmacnianie dźwięku przyciskiem PRO Jeśli dźwięk z ipoda jest zbyt słaby, można go wzmocnić naciskając przycisk PRO. Kolejne naciśnięcia tego przycisku powodują przechodzenie do następujących ustawień: Ustawienie PRO Zastosowanie Opis Normal Wszystkie materiały audio Bez zmian dźwięku PRO 1 Większość rodzajów muzyki Większa średnia głośność audio PRO 2 Cichsza muzyka Większa średnia głośność audio niż w ustawieniu PRO 1; może dochodzić do zniekształcania głośniejszej muzyki Książki audio, nagrania mono, podcasty Zwiększa średnią głośność i powoduje przejście do trybu mono Tę opcję można spróbować włączyć, jeśli sygnał nie jest wyraźny PL-7

10 Wydajne korzystanie z urządzenia TuneCast Auto Ładowanie iphone'a lub ipoda Kiedy urządzenie TuneCast Auto jest podłączone do działającego gniazda zasilania, iphone lub ipod jest ładowany. Jeśli iphone lub ipod nie ładuje się, upewnij się, że nadajnik TuneCast Auto jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania, a iphone lub ipod prawidłowo podłączony do nadajnika TuneCast Auto. Kontrolka na wtyku gniazda zapalniczki powinna świecić się. Uwaga: W niektórych pojazdach gniazda zapalniczek i inne gniazda zasilania są pod napięciem dopiero po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika. RDS (Radio Data System) Urządzenie TuneCast Auto może wyświetlać nazwę wykonawcy i tytuł utworu na radioodtwarzaczach zgodnych z systemem RDS. Informacji o tym, czy dany radioodtwarzacz obsługuje funkcję RDS, należy szukać w jego instrukcji obsługi. Optymalizowanie jakości dźwięku z urządzenia TuneCast Auto Istnieją różne konfiguracje radioodtwarzaczy i anten samochodowych. Jakość dźwięku można często poprawić zmieniając lokalizację urządzenia TuneCast Auto (na przykład może się zdarzyć, że urządzenie TuneCast Auto będzie dawało lepszy dźwięk po umieszczeniu w konsoli środkowej niż w innych miejscach pojazdu). PL-8

11 Bezpieczeństwo Nie wolno podłączać urządzenia TuneCast Auto podczas kierowania pojazdem. Upewnij się jeszcze przed rozpoczęciem jazdy, że urządzenie TuneCast Auto jest solidnie i prawidłowo zamontowane. Nie wolno regulować ani wyjmować niezabezpieczonego urządzenia TuneCast Auto ani ipoda podczas jazdy. Urządzenie TuneCast Auto należy ustawić tak, aby sam nadajnik TuneCast Auto ani iphone lub ipod nie przeszkadzały w obsłudze deski rozdzielczej ani innych elementów pojazdu. Nie wkładać do gniazda zasilania obiektów innych niż adapter gniazda zapalniczki samochodowej bez uprzedniego odłączenia akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub straty materialne. Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne będące następstwem niebezpiecznego kierowania pojazdem lub korzystaniem z urządzenia TuneCast Auto, z iphone'a lub ipoda ani z gniazda zasilania w samochodzie. PL-9

12 Informacje Spis treści części To urządzenie jest zgodne z przepisami FCC, część 15. Użytkowanie urządzenia jest dozwolone pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie toleruje zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować nieprawidłowe działanie tego urządzenia. Opisywane urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu ochronę przed zakłóceniami w instalacjach domowych. Opisywane urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię związaną z częstotliwością radiową. Jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie gwarantuje się, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli opisywane urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia przy odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się likwidację zakłóceń przez wykonanie jednej z następujących czynności: zmianę kierunku lub przeniesienie anteny odbiorczej; zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; podłączenie urządzenia do gniazda korzystającego z innego obwodu niż odbiornik; skontaktowanie się z dealerem lub doświadczonym technikiem RTV. Firma Belkin International Inc. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane wprowadzaniem nieautoryzowanych modyfikacji w opisywanym urządzeniu. Takie modyfikacje mogą doprowadzić do utracenia przez użytkownika prawa do używania tego urządzenia. PL-10

13 Informacje Spis treści części EU DECLARATION OF CONFORMITY esky [Czech] Dansk [Danish] Deutsch [German] Eesti [Estonian] English Español [Spanish] [Greek] Français [French] Italiano [Italian] Latviski [Latvian] Lietuvi [Lithuanian] Nederlands [Dutch] Malti [Maltese] Magyar [Hungarian] Polski [Polish] Português [Portuguese] Slovensko [Slovenian] Slovensky [Slovak] Suomi [Finnish] Svenska [Swedish] [Belkin Ltd] tímto prohlašuje, že tento [F8Z498cw] je ve shod se základními požadavky a dalšími p íslušnými ustanoveními sm rnice 1999/5/ES. Undertegnede [Belkin Ltd] erklærer herved, at følgende udstyr [F8Z498cw] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Hiermit erklärt [Belkin Ltd], dass sich das Gerät [F8Z498cw] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Käesolevaga kinnitab [Belkin Ltd] seadme [F8Z498cw] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Hereby, [Belkin Ltd], declares that this product [F8Z498cw] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Por medio de la presente [Belkin Ltd] declara que el [F8Z498cw] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. [Belkin Ltd] [F8Z498cw] 1999/5/. Par la présente [Belkin Ltd] déclare que l'appareil [F8Z498cw] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Con la presente [Belkin Ltd] dichiara che questo [F8Z498cw] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Ar šo [Belkin Ltd Belkin Ltd ] deklar, ka [F8Z498cw] / iek rtas tips] atbilst Direkt vas 1999/5/EK b tiskaj m pras b m un citiem ar to saist tajiem noteikumiem. Šiuo [Belkin Ltd] deklaruoja, kad šis [F8Z498cw] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Hierbij verklaart [Belkin Ltd] dat het toestel [F8Z498cw] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Hawnhekk, [Belkin Ltd], jiddikjara li dan [F8Z498cw] jikkonforma mal- ti ijiet essenzjali u ma provvedimenti o rajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC. Alulírott, [Belkin Ltd] nyilatkozom, hogy a [F8Z498cw] megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Niniejszym [Belkin Ltd] o wiadcza, e [F8Z498cw] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. [Belkin Ltd] declara que este [F8Z498cw] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. [I Belkin Ltd] izjavlja, da je ta [F8Z498cw] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolo ili direktive 1999/5/ES. [Belkin Ltd] týmto vyhlasuje, že [F8Z498cw] sp a základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. [Belkin Ltd] vakuuttaa täten että [F8Z498cw] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Härmed intygar Belkin Ltd] att denna [F8Z498cw] står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Íslenska Hér með lýsir [Belkin Ltd] yfir því að [F8Z498cw] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, [Icelandic] sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. Norsk [Belkin Ltd] erklærer herved at utstyret [F8Z498cw] er i samsvar med de grunnleggende krav og [Norwegian] øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. PL-11

14 Informacje Spis treści części Trzyletnia ograniczona gwarancja na produkt firmy Belkin International Inc. Co obejmuje gwarancja Firma Belkin International Inc. ( Belkin ) gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Okres obowiązywania gwarancji Gwarancja firmy Belkin obowiązuje przez 3 lata od zakupu produktu. Jak rozwiązujemy ewentualne problemy Gwarancja na produkt Firma Belkin, wedle własnego uznania, dokonuje naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu. Naprawa lub wymiana jest bezpłatna, nie licząc kosztów transportu. Firma Belkin zastrzega prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu bez powiadomienia. Zastrzega wycofanie wszelkich ograniczonych gwarancji naprawy lub wymiany takich wycofanych produktów. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany produktu (np. z powodu wycofania z produkcji) firma Belkin oferuje albo zwrot pieniędzy albo kredyt na zakup innego produktu przez stronę Belkin.com w kwocie równej cenie zakupu pierwotnego produktu (widniejącej na oryginalnym dowodzie zakupu). PL-12

15 Informacje Spis treści części Usterki nieobjęte gwarancją Wszystkie powyższe zobowiązania tracą ważność, jeśli na prośbę firmy Belkin nabywca nie dostarczy produktu na własny koszt w celu sprawdzenia, albo jeśli firma Belkin uzna, że produkt został w sposób nieprawidłowy zainstalowany, w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jeśli przy nim manipulowano. Gwarancja firmy Belkin nie obowiązuje w przypadku działania siły wyższej. Dotyczy to przypadków powodzi, trzęsień ziemi, wyładowań atmosferycznych, wojen, wandalizmu, kradzieży, zwykłego zużycia, starzenia produktu, uszkodzeń zamierzonych, uszkodzeń wynikających z dostarczenia zbyt niskiego napięcia, korzystania z nieautoryzowanych programów oraz wprowadzania modyfikacji i zmian w sprzęcie. Jak uzyskać pomoc techniczną Aby uzyskać pomoc techniczną w zakresie produktu firmy Belkin, należy wykonać następujące czynności: 1. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN106GL, Wielka Brytania, dział obsługi klienta (Customer Service) lub zadzwoń na numer bezpłatnej pomocy technicznej (patrz ostatnia strona) w ciągu 15 dni od zdarzenia. Należy przygotować następujące informacje: a. numer katalogowy produktu firmy Belkin, b. miejsce zakupu produktu, c. data zakupu produktu, d. kopia dowodu zakupu. 2. Konsultant obsługi klienta firmy Belkin wyjaśnia, jak należy przesłać dowód zakupu i produkt firmy Belkin, oraz jak będzie przebiegał proces reklamacji. PL-13

16 Informacje Spis treści części Firma Belkin zastrzega prawo do sprawdzenia uszkodzonego produktu. Wszelkie koszty transportu produktu do firmy Belkin ponosi nabywca. Jeżeli firma Belkin ustali wedle własnego uznania, że transport uszkodzonego sprzętu do firmy Belkin Corporation jest niemożliwy ze względów praktycznych, może wyznaczyć wedle własnego uznania podmiot, który sprawdzi produkt i oszacuje koszty naprawy. Ewentualne koszty transportu produktu do i z siedziby takiego podmiotu oraz koszty sprawdzenia sprzętu ponosi wyłącznie nabywca. Uszkodzony sprzęt musi być dostępny do sprawdzenia aż do czasu realizacji roszczenia. Po zrealizowaniu roszczenia firma Belkin zastrzega prawo do uznania jej za ubezpieczonego w ewentualnych polisach ubezpieczeniowych, które posiada roszczący. Jak ma się prawo stanowe do gwarancji NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI ZAWIERA WYŁĄCZNĄ GWARANCJĘ FIRMY BELKIN. NIE ISTNIEJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻONE WPROST ANI DOMNIEMANE, WŁĄCZNIE Z DOMYŚLNĄ GWARANCJĄ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO CELÓW HANDLOWYCH LUB OKREŚLONEGO CELU, POZA GWARANCJAMI WYMAGANYMI PRAWNIE, A TAKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, JEŚLI ISTNIEJĄ, SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. Ponieważ prawo niektórych stanów nie dopuszcza ograniczania okresu obowiązywania gwarancji domniemanej, w specyficznych przypadkach powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. FIRMA BELKIN W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, CELOWE LUB POŚREDNIE SZKODY ALBO ICH KONSEKWENCJE, W TYM ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH LUB ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPRZEDAŻY LUB UŻYWANIA JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU FIRMY BELKIN, NAWET JEŚLI FIRMA BELKIN ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa. Nabywca może mieć także inne prawa, w zależności od stanu, którego jest obywatelem. W niektórych stanach wykluczanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, następcze lub inne nie jest dozwolone, dlatego w specyficznych przypadkach powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. PL-14

17 Informacje Bezpłatna pomoc techniczna Informacje na temat pomocy technicznej można znaleźć w witrynie internetowej w części tech-support. Aby skontaktować się z pomocą techniczną telefonicznie, prosimy zadzwonić pod odpowiedni numer wybrany z poniższej listy*. *Obowiązują stawki lokalne Kraj Numer Adres internetowy AUSTRIA BELGIA CZECHY DANIA FINLANDIA FRANCJA NIEMCY GRECJA WĘGRY ISLANDIA IRLANDIA WŁOCHY LUKSEMBURG HOLANDIA ,10 EUR/min NORWEGIA POLSKA PORTUGALIA ROSJA RPA HISZPANIA SZWECJA SZWAJCARIA WIELKA BRYTANIA INNE KRAJE PL-15

18 Pomoc techniczna firmy Belkin Europa: Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Wielka Brytania Belkin Iberia C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of , Alcobendas, Madryt Hiszpania Belkin SAS 130 rue de Silly Boulogne- Billancourt, Francja Belkin Italy & Greece Via Carducci, 7 Milano Włochy Belkin GmbH Hanebergstrasse Monachium Niemcy Belkin B.V. Boeing Avenue PH Schiphol-Rijk, Holandia 2010 Belkin International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. iphone jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. 8820pd00263 F8Z498cw

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Adapter słuchawek do ipoda Skrócona instrukcja obsługi Wprowadzenie Innowacyjny adapter słuchawek firmy Belkin umożliwia zmienianie utworów, uruchamianie i wstrzymywanie odtwarzania oraz zmienianie głośności

Bardziej szczegółowo

TuneCast II Nadajnik FM. Instrukcja obsługi

TuneCast II Nadajnik FM. Instrukcja obsługi TuneCast II Nadajnik FM Instrukcja obsługi P74456pd F8V3080eaBLKP Instrukcja instalacji...1 Bezpieczeństwo...4 Informacje...5 INSTRUKCJA INSTALACJI 1. Otwórz pokrywę komory baterii nadajnika TuneCast

Bardziej szczegółowo

TuneCast Auto Universal. Instrukcja obsługi

TuneCast Auto Universal. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 8820pd00176 F8Z439ea Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 1 Wprowadzenie... 1 2 Podłączanie urządzenia TuneCast Auto.... 2 3 Wybieranie częstotliwości radiowej... 3 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Listwa przeciwprzepięciowa

Listwa przeciwprzepięciowa Listwa przeciwprzepięciowa Podręcznik użytkownika www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...3 Rozwiązywanie problemów...4 Kontrolka zasilania nie świeci się po podłączeniu

Bardziej szczegółowo

Polski TuneBase FM z zestawem głośnomówiącym

Polski TuneBase FM z zestawem głośnomówiącym Polski TuneBase FM z zestawem głośnomówiącym Instrukcja obsługi 8820pl00074 F8Z441eaB Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 1 Wstęp...1 Funkcje...1 Zawartość opakowania...2 Elementy obsługi...2 2

Bardziej szczegółowo

Nadajnik TuneFM do odtwarzaczy ipod. Instrukcja obsługi

Nadajnik TuneFM do odtwarzaczy ipod. Instrukcja obsługi Nadajnik TuneFM do odtwarzaczy ipod Instrukcja obsługi 8820pd00073 F8Z179eaSTD Spis treści Wprowadzenie...1 Instrukcja instalacji...2 Obsługa nadajnika TuneFM...3 Zapisywanie i korzystanie z programów...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nadajnik TuneCast Auto do odtwarzaczy ipod

Instrukcja obsługi Nadajnik TuneCast Auto do odtwarzaczy ipod Instrukcja obsługi Nadajnik TuneCast Auto do odtwarzaczy ipod PL Wprowadzenie Urządzenie TuneCast Auto służy do zasilania i ładowania odtwarzacza Car Installation ipod w samochodzie oraz przesyłania sygnału

Bardziej szczegółowo

Uchwyt na szybę. Instrukcja obsługi

Uchwyt na szybę. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 8820pd00232 F8Z453cw SPIS TREŚCI Spis treści CZĘŚCI 1 2 3 4 5 6 1 Wprowadzenie...1 Funkcje....1 Zawartość opakowania...1 2 Instalowanie uchwytu na szybę...2 Montaż uchwytu na szybę....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nadajnik TuneFM do odtwarzaczy ipod

Instrukcja obsługi Nadajnik TuneFM do odtwarzaczy ipod Instrukcja obsługi Nadajnik TuneFM do odtwarzaczy ipod Wprowadzenie Nowatorskie urządzenie TuneFM firmy Belkin służy do odtwarzania utworów z urządzenia ipod za pośrednictwem radioodtwarzaczy samochodowych,

Bardziej szczegółowo

TuneBase Direct z zestawem głośnomówiącym. Instrukcja obsługi

TuneBase Direct z zestawem głośnomówiącym. Instrukcja obsługi TuneBase Direct z zestawem głośnomówiącym Instrukcja obsługi 8820pd00110 F8Z442eaB Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 1 Wprowadzenie... 1 Funkcje.... 1 Zawartość opakowania... 2 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Odbiornik muzyczny

Bluetooth Odbiornik muzyczny Bluetooth Odbiornik muzyczny Instrukcja obsługi F8Z492cw 8820pd00264 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 1 Wprowadzenie...............................1 4 Rozwiązywanie problemów....................7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania - Little BRICON 1000 - Ver.: V10

Instrukcja użytkowania - Little BRICON 1000 - Ver.: V10 Instrukcja użytkowania - Little BRICON 1000 - Ver.: V10 BRICON N.V. Europark Oost 15C 9100 Sint-Niklaas, Belgia Tel. +32 (0) 3 777 39 74 Fax. +32 (0)3 778 07 35 E-mail: bricon@bricon.be Website: www.bricon.be

Bardziej szczegółowo

AYGO X-NAV INSTRUKCJA OBSŁUGI

AYGO X-NAV INSTRUKCJA OBSŁUGI AYGO X-NAV INSTRUKCJA OBSŁUGI PL SPIS TREŚCI Wprowadzenie Instrukcje bezpieczeństwa Ostrzeżenia Skrócona instrukcja obsługi System nawigacji Wprowadzenie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika

Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Podłączanie przenośnego dysku twardego 3 Zapisywanie i przesyłanie danych 4 Odłączanie przenośnego dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania...3. Wprowadzenie...4. Instalacja...5. Pilot...6. Dane techniczne...7. Informacje...7

Zawartość opakowania...3. Wprowadzenie...4. Instalacja...5. Pilot...6. Dane techniczne...7. Informacje...7 Spis treści Strona Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Instalacja...5 Pilot...6 Dane techniczne...7 Informacje...7 Zawartość opakowania Przełącznik audio-wideo HDMI 2 do 1 Przedłużacz z interfejsem

Bardziej szczegółowo

Portable Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi

Portable Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi Portable Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Podłączanie przenośnego dysku twardego 3 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Spis treści 1. Opis modemu USB. 2. Przygotowanie modemu do działania. 3. Instalowanie i usuwanie modemu. 4. Warunki użytkowania i informacje o

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę. Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność easi-speak docking station lub otwarcia

Bardziej szczegółowo

Crystal Surround Air Track

Crystal Surround Air Track HW-D350 Crystal Surround Air Track (Aktywny system głośników) instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

ipod touch ważne informacje o produkcie

ipod touch ważne informacje o produkcie ipod touch ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie i obsłudze urządzenia, a także informacje prawne i licencję na oprogramowanie oraz jednoroczną,

Bardziej szczegółowo

Przenośny dysk twardy Store n Go USB 3.0

Przenośny dysk twardy Store n Go USB 3.0 Przenośny dysk twardy Store n Go USB 3.0 Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Podłączanie przenośnego dysku twardego 3 Zapisywanie i przesyłanie danych 4 Oprogramowanie Nero BackItUp

Bardziej szczegółowo

Zielone: mruga 2 raz na 2 s : Modem USB jest włączony. Zielone, mruga 1 raz na 0.2 s: Modem USB aktualizowanie oprogramowania na.

Zielone: mruga 2 raz na 2 s : Modem USB jest włączony. Zielone, mruga 1 raz na 0.2 s: Modem USB aktualizowanie oprogramowania na. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E398. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej LTE i HSPA+ Uwaga: Niniejsza instrukcja opisuje wygląd

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Uwaga! Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także sposób

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

HEOS 5 QUICK START GUIDE

HEOS 5 QUICK START GUIDE HEOS 5 QUICK START GUIDE ZANIM ROZPOCZNIESZ Należy upewnić się, że następujące elementy znajdują się w gotowości do pracy: Wi-Fi Router Połączenie z Internetem Urządzenie mobilne Apple ios lub Android

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi

External Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi External Hard Drive USB 2.0 Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi Zewnętrzny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Przyciski, złącza i wskaźniki 3 Panel przedni 3

Bardziej szczegółowo

Huawei E3131. Skrócona instrukcja obsługi

Huawei E3131. Skrócona instrukcja obsługi Huawei E3131 Modem USB hspa+ Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3131. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI Twoja muzyka + nasza pasja Spis treści Połączenia...3 Zasady obsługi urządzenia...4 Kolory migających wskaźników diodowych...4 Kolory wskaźników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BMW Motorrad System audio

Instrukcja obsługi BMW Motorrad System audio Instrukcja obsługi BMW Motorrad System audio BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Dane motocykla/dealera Dane motocykla Dane dealera Model Partner do konsultacji w serwisie Numer ramy Pani/Pan Numer

Bardziej szczegółowo

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Podręcznik użytkownika DS-11900 Wersja 1.0 Spis 1.1 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.2 WYGLĄD... 3 1.3 ZAWARTOŚĆ PAKIETU... 4 3.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

HP-6002AC Instrukcja szybkiej instalacji. 03-2014 / v1.0

HP-6002AC Instrukcja szybkiej instalacji. 03-2014 / v1.0 HP-6002AC Instrukcja szybkiej instalacji 03-2014 / v1.0 INFORMACJE O PRODUKCIE Dziękujemy za zakup adaptera PowerLine AV600 wbudowanym gniazdkiem zasilania. Ten adapter pozwala na szybkie i łatwe utworzenie

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I INSTRUKC JA MONTAŻU KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I O K U C I A D O D R Z W I P R Z E S U W N YC H T EC

Bardziej szczegółowo

HEOS Link QUICK START GUIDE

HEOS Link QUICK START GUIDE HEOS Link QUICK START GUIDE PRZED ROZPOCZĘCIEM HEOS Link został zaprojektowany, aby dodać urządzeniu zewnętrznemu funkcjonalności zestawu multi-room HEOS, który oferuje wzmocnienie dźwięku takie jak odbiornik

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

DPX405BT DPX305U. Skrócona instrukcja obsługi RADIOODTWARZACZ CD O ROZMIARZE 2 DIN. 2012 JVC KENWOOD Corporation. Polish/00 (KEE)

DPX405BT DPX305U. Skrócona instrukcja obsługi RADIOODTWARZACZ CD O ROZMIARZE 2 DIN. 2012 JVC KENWOOD Corporation. Polish/00 (KEE) DPX405BT DPX305U RADIOODTWARZACZ CD O ROZMIARZE 2 DIN Skrócona instrukcja obsługi 2012 JVC KENWOOD Corporation Polish/00 (KEE) Spis treści Informacje o skróconej instrukcji obsługi...2 Przed użyciem...3

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-99 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail: serwis@genway.pl

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 INSTRUKCJA OBSŁUGI 150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 Strona 1 z 7 1. Informacje o produkcie Główne właściwości Zgodny z normami bezprzewodowymi 802.11b/g/n z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive FireWire & USB 2.0 Combo Instrukcja Obsługi

External Hard Drive FireWire & USB 2.0 Combo Instrukcja Obsługi External Hard Drive FireWire & USB 2.0 Combo Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi Zewnętrzny dysk twardy Combo (FireWire i USB 2.0) Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Przyciski,

Bardziej szczegółowo

HP-5102. Instrukcja szybkiej instalacji. 01-2013 / v1.0

HP-5102. Instrukcja szybkiej instalacji. 01-2013 / v1.0 HP-5102 Instrukcja szybkiej instalacji 01-2013 / v1.0 INFORMACJE O PRODUKCIE Dziękujemy za zakup adaptera PowerLine Nano 500M. Ten adapter pozwala na szybkie i łatwe utworzenie domowej sieci przy użyciu

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BMW Motorrad System audio

Instrukcja obsługi BMW Motorrad System audio Instrukcja obsługi BMW Motorrad System audio BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Dane motocykla/dealera Dane motocykla Dane dealera Model Partner do konsultacji w serwisie Numer ramy Pani/Pan Numer

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIENIE Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu, należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Czynności,

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth w futrzanych nausznikach. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual v5.6g Instrukcja aktualizacji Zmiany: 1. Dodano nową funkcję: tryb parkingowy. Uwaga specjalna Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo Mobilna ładowarka Colorovo PowerBox 6800 34 Instrukcja obsługi urządzenia PowerBox 6800 Dziękujemy za zakup mobilnej ładowarki Colorovo PowerBox 6800. Jesteśmy przekonani, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 ZANIM ROZPOCZNIESZ Należy upewnić się, że następujące elementy znajdują się w gotowości do pracy: Wi-Fi Router Połączenie z Internetem Urządzenie przenośne Apple ios, Android

Bardziej szczegółowo

DP-DS620 DP-DS620 (A)

DP-DS620 DP-DS620 (A) DNP CYFROWA DRUKARKA FOTOGRAFICZNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Instrukcja obsługi 2015 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Wersja 1.10 OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić

Bardziej szczegółowo

Podłączanie anteny Podłącz antenę CB do gniazda ANT z tyłu urządzenia AE Antena musi być nastawiona

Podłączanie anteny Podłącz antenę CB do gniazda ANT z tyłu urządzenia AE Antena musi być nastawiona Spis treści Wstęp Źródło zasilania Podłączanie anteny Przyciski sterujące Obsługa Włączanie/wyłączanie radia Regulacja głośności Wybór kanału Obsługa ASQ Kanał awaryjny Głośnik zewnętrzny Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Podręcznik użytkownika Wersja polska Wprowadzenie Dziękujemy za zakup przenośnego dysku twardego firmy Verbatim z szybkim i wygodnym interfejsem esata

Bardziej szczegółowo

Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR

Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR 7756 39 Parametry Napięcie 100-240 VAC Częstotliwość 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 lub 1 x 2,5 mm 2 Normy EN 50065 IEC 60669-2-1-5 C - 5 C do + 45 C Parametry

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Vico-Marcus 4. Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2014 Grudzień. EXTREME HD 2304 x 1296 ULTRA HIGH DYNAMIC RANGE

Vico-Marcus 4. Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2014 Grudzień. EXTREME HD 2304 x 1296 ULTRA HIGH DYNAMIC RANGE Vico-Marcus 4 EXTREME HD 2304 x 1296 ULTRA HIGH DYNAMIC RANGE Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2014 Grudzień Vico-Marcus 4 v4.7g Instrukcja aktualizacji Zmiany: 1.Poprawa wydajności LDWS oraz FCWS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D. Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M. Rev:

Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D. Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M. Rev: Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M Rev: 1.0.0 71065043 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika. Lipiec _0A Wydrukowano na Tajwanie

Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika. Lipiec _0A Wydrukowano na Tajwanie Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01505-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Subskrypcja floty Zanim będzie możliwe rozpoczęcie korzystania z funkcji zarządzania flotą w urządzeniu,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje o produkcie

Ważne informacje o produkcie Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje o produkcie

Ważne informacje o produkcie Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo