RIPOKi Grupy Tönsmeier odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RIPOKi Grupy Tönsmeier odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami"

Transkrypt

1 Magazyn klienta Tönsmeier BIZNES. LUDZIE. USŁUGI. EKOLOGIA. RIPOKi Grupy Tönsmeier odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami Rozwój rynku klientów przemysłowych Inwestycja w linie do produkcji paliw alternatywnych

2 04 Współpraca z UE w zakresie ekologii Zrzeszenia prywatnych przedsiębiorstw gospodarujących odpadami domagają się ambitnej polityki odpadowej. 05 Dział handlowy TEW Polska 05 Paliwa alternatywne w ALMAX BIZNES. 06 TEW Polska Nowa siedziba TEW Polska Centrali Grupy Tönsmeier w Polsce. Szanowni Czytelnicy! LUDZIE. 09 T-Bag T-Bag wygodny, elastyczny, szybki 07 SAP Basis 08 Centrum Fachowe»Transport«USŁUGI. 10 RIPOK w Eko Serwis EKOLOGIA. Przedstawiamy Państwu B.L.U.E. pierwsze wydanie naszego nowego magazynu dla klientów, który po prawie 15 latach zastąpi czasopismo NaszTönsmeier. Nowy format publikacji wpisuje się doskonale w kształtowaną na nowo komunikację marketingową naszej Grupy Przedsiębiorstw. Pełen świeżości i rozmachu magazyn B.L.U.E. kierujemy do partnerów i przyjaciół naszej firmy. Jego treść i wygląd odzwierciedlają nowe przesłanie naszej marki: Tönsmeier Kreujemy lepsze środowisko! Jako Grupa Przedsiębiorstw chcemy generować wartość dodaną we wszystkich obszarach naszej działalności, rozwiązywać problemy naszych klientów i być oferentem usług w zakresie środowiska naturalnego. Niech B.L.U.E. pokaże Państwu, drodzy Czytelnicy, siłę innowacji Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier, a także zaprezentuje nasze produkty oraz ekologiczne usługi. Przykłady obrazujące bogatą paletę produktów i usług oraz ich wartość dodaną znajdą Państwo już na pierwszych stronach: współpraca z naszym Centrum Fachowym Transport pozwala obniżyć koszty oraz zredukować emisję CO2, zastosowanie naszego Bigbaga - zaoszczędzić czas i miejsce! Życzę przyjemnej lektury i liczę na Państwa informację zwrotną na temat naszego nowego magazynu. Serdecznie pozdrawiam WYDAWCA Tönsmeier Dienstleistung GmbH & Co. KG. An der Pforte 2. D Porta Westfalica. Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Rzecznik prasowy / Redaktorzy wydania: Boris Ziegler (bz). Rzecznik prasowy, Piotr Ginalski (pg), Barbara Moeser (bm), Tomasz Nowak (tn), Edyta Pajak (ep), Marcin Sztafrowski (ms). Koncepcja & projekt Pepperzak AG. Holstenkamp 46a Hamburg. Tel.: +49 (0) Dr. Jürgen Balg Rzecznik Zarządu Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier B.L.U.E

3 BIZNES Współpraca z UE w zakresie ekologii nymi może udać się tylko wtedy, gdy 7. Wspólnotowy Program wprowadzi w całej Europie takie konkretne działania, jak zakaz składowania odpadów niepoddanych uprzednio przetwarzaniu, oparty na systemie wartości granicznych podobnie jak w niemieckim prawie o składowaniu odpadów, a także ramy czasowe na realizację tego celu. Zapowiedź chęci usunięcia przeszkód na rynku wewnątrzwspólnotowym jest zdaniem pana Kurtha również niewystarczająca: Dla wszystkich musi stać się oczywiste, Aktywne pozyskiwanie klientów przemysłowych przez TEW Polska Oficjalne otwarcie linii do produkcji paliwa alternatywnego i mechaniczne- że reguły dotyczące konkurencyjności Marka Tönsmeier już od kilkunastu lat jest obecna i dobrze rozpoznawalna na go przetwarzania odpadów muszą zostać wdrożone i być stosowane polskim rynku odpadów (komunalnych, surowców wtórnych i odpadów przemy- Skarżysko-Kamienna r. we wszystkich krajach członkowskich Unii słowych). W celu wzmocnienia i zwiększenia udziału Grupy Tönsmeier w sektorze w Zakładzie Segregacji i Odzysku Europejskiej. Zlecanie zadań publicznych odpadów przemysłowych w spółce TEW Polska utworzono na początku 2012 r. Odpadów w Skarżysku-Kamiennej, powinno odbywać się zgodnie z zasa- Dział Handlowy dedykowany właśnie odpadom przemysłowym. Głównym jego za- należącym do ALMAX, odbyło się dami uczciwości, w sposób przejrzysty. daniem jest pozyskiwanie/przejmowanie obsługi klientów przemysłowych. Dział oficjalne otwarcie linii do produkcji I wreszcie powinno się ujednolicić Handlowy prowadzi takie działania już od roku i koncentruje się przy tym na po- paliwa alternatywnego i mechanicznego odmienne zasady opodatkowania dla zyskaniu do współpracy głównych przedstawicieli kluczowych gałęzi przemysłu. przetwarzania odpadów. sektora publicznego oraz prywatnych Są to zwłaszcza takie branże jak: automotive, spożywcza, chemiczna, przemysłu Zrzeszenia prywatnych przedsiębiorstw gospodarujących odpadami domagają się ambitnej polityki odpadowej przedsiębiorstw. Kolejną przeszkodą są wyjątki od ciężkiego oraz chemia lekka. Aktywność Działu Handlowego TEW Polska przynosi już konkretne rezultaty: pozyskano kilka dużych kontraktów, przejmując w niektórych przypadkach obsługę kompleksową (czyli usługi odbioru, zagospodarowa- W uroczystościach związanych z otwarciem udział wzięli: Jan Maćkowiak członek Zarządu Województwa Przed konsultacjami Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego na 7. ogólnych zasad stosowania, dyskuto- nia i optymalizowania całego strumienia odpadów wytwarzanych przez klienta). Świętokrzyskiego, Waldemar Mazur Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego Stowarzyszenie wane w ramach nowelizacji dyrektywy Klientami TEW Polska zostały już m. in. firmy produkujące części samochodowe, wicestarosta skarżyski, Stanisław Niemieckiej Gospodarki Odpadami, Wodą oraz Surowcami (BDE), Krajowe Stowarzy- o zleceniach publicznych, dotyczące np. a także huty szkła i zakłady petrochemiczne. Grzesiak zastępca prezydenta mia- szenie Surowców Wtórnych (BVSE), a także Zjednoczenie Niemieckich Przedsiębiorstw przekazywania zadań własnych spółkom sta Skarżysko-Kamienna, Sylwester Recyklingu Stali i Gospodarki Odpadami (BDSV) opowiedziały się wspólnie za ambitną komunalnym lub kooperacji pomiędzy Dlaczego akurat Grupie Tönsmeier się udaje? Kwiecień wiceprezydent Starachowic, europejską polityką gospodarki odpadami, której celem powinno być zwiększenie organami publicznymi. Zdaniem Prezesa Dział Handlowy TEW Polska wykorzystuje w swych działaniach wszystkie kon- oraz burmistrzowie Końskich, Grójca, stopnia recyklingu. Zarządu BVSE, Erica Rehbocka: kurencyjne przewagi, jakie posiada Grupa Tönsmeier. Klientów przekonuje Zwolenia i Suchedniowa, wójtowie Szeroko stosowane odstępstwa obcią- kompleksowość proponowanej oferty Tönsmeier może przecież dodatkowo i przedstawiciele gmin z powiatów: skar- Również prywatne przedsiębiorstwa Stowarzyszenia poddały krytyce przede żają przede wszystkim prywatne przed- zagospodarować odpady komunalne (co z powodzeniem robi już od lat w wielu żyskiego, starachowickiego, koneckiego przetwarzające odpady oraz recyklerzy wszystkim niską stanowczość tego siębiorstwa przetwarzające odpady oraz rejonach kraju). Tönsmeier oferuje także bardzo korzystne warunki odbioru su- i szydłowieckiego. przyjęli z zadowoleniem propozycję Ko- programu, który w obecnej formie nie za- recyklerów, którzy w Niemczech i innych rowców wtórnych, wykorzystując doświadczenie swoich spółek specjalistycznych, misji, w której wymienione zostały istotne wiera nawet harmonogramu czasowego krajach członkowskich Unii Europejskiej jak również fakt ekskluzywnej przynależności do Organizacji Odzysku Rekopol. W towarzystwie prezesa TEW Entsor- założenia prowadzące do zwiększenia dla przygotowania nowych europejskich przez olbrzymie inwestycje ostatnich dzie- Logistyka należy również do mocnych stron Grupy siłą Tönsmeiera jest sieć gung GmbH & C KG Andreasa Kleina, recyklingu: kompletna implementacja eu- przepisów ochrony środowiska uwzględ- sięcioleci stworzyli gospodarkę wtórnego rozsianych po całym kraju spółek dysponujących liczną flotą specjalistycznych członków zarządów ALMAX i MUK za- ropejskiego prawa gospodarki odpadami niających nowe polityczne założenia. wykorzystania surowców. pojazdów i sprzętu. Dodatkowym atutem w kontaktach z klientami są dla Działu proszeni goście zwiedzali nowoczesną do prawa krajowego, ścisłe przestrzega- Dlatego BDE ponowił swoje roszczenia Handlowego TEW Polska zaawansowane technologie posiadanych instalacji. linię produkcyjną. nie hierarchii postępowania z odpadami, dotyczące opracowania konkretnych Stowarzyszenia prywatnych przedsię- Jeśli dodamy do tego wykwalifikowaną kadrę fachowców, preferowane w kontak- zaprzestanie składowania odpadów, i opartych na jednoznacznych wytycznych biorstw gospodarki odpadami oraz recyk- tach handlowych indywidualne, uwzględniające specyfikę poszczególnych branży Członek Zarządu ALMAX, Edyta Pająk, ograniczenie energetycznego wykorzys- kroków postępowania prowadzących do lingu wezwały nie tylko do kompletnej podejście do każdego potencjalnego kontrahenta oraz pomoc udzielaną klien- podkreśliła strategiczne znaczenie linii tania odpadów do frakcji nienadających realizacji Wspólnotowego Programu Dzia- i terminowej implementacji europejskich tom w optymalizowaniu ich kosztów, to sprawa staje się dość jasna: przyszłość w regionie: linia mechaniczna może się do wykorzystania materiałowego, jak łań w Zakresie Środowiska Naturalnego. przepisów o gospodarce odpadami, ale rynku zagospodarowania odpadów przemysłowych w Polsce to właśnie przerabiać nawet 80 tys. ton odpadów również usunięcie przeszkód wewnątrz Zdaniem Petera Kurtha, prezesa BDE: także do ich konsekwentnego stosowania Tönsmeier! pg rocznie i jest jedyną instalacją tego typu rynku europejskiego. Przełom w gospodarce surowcami wtór- przez odpowiednie urzędy państw człon- w zakresie gospodarki odpadami kowskich Unii Europejskiej. bz w regionie. ep 04 B.L.U.E B.L.U.E

4 LUDZIE Nowa siedziba, nowa jakość USŁUGI SAP Basis w Tönsmeier Pracownicy TEW Polska podczas przyjęcia zorganizowanego w dniu oddania do użytku nowego biurowca. Obecnie zespół IT SAP z TEW Polska przygotowuje m. in. wdrożenie SAP Basis w spółce MUK w Skarżysku Kamiennej oraz dostosowuje system na potrzeby nowej ustawy śmieciowej. Wdrożenie SAP Basis w spółkach w Polsce dobiega końca Nowa siedziba dla TEW Polska Centrali Grupy Tönsmeier w Polsce 1 stycznia 2013 r uruchomiono produktywną wersję systemu SAP Basis w TEW GO - przedostatniej spółce Grupy Tönsmeier w Polsce. Przejście na nowy system jest zawsze sporym wyzwaniem i wymaga bardzo dużych nakładów pracy. Również w TEW GO udane zakończenie Zapytany o trudności lider sekcji IT Oprócz zmian w SAP planowane jest Spółka TEW Polska przeprowadziła się w kwietniu 2012 do nowego budynku postawionego w przeciągu roku na dotychczasowym terenie wdrożenia nie byłoby możliwe, gdyby nie SAP Adam Walentynowicz stwierdził, że bowiem wdrożenie nowych rozwiązań, siedziby spółki w Rudzie Śląskiej. W biurowcu znalazły miejsce wszystkie działy centrali: informatyka, kadry, controlling, logistyka, zakupy, zaangażowanie pracowników i zarządu głównym problemem jest wybór terminu m. in. logistycznych, jak i związanych technika, dział handlowy, prawny a także sekretariat. spółki. Uruchomienie i przygotowanie wdrożenia: Idealnym momentem na z obsługą klientów zbiorowych. Jak doda- nowego systemu, podobnie zresztą jak wszelkiego rodzaju wdrożenia systemów je na koniec Tomasz Nowak, pozostaje Lepsza komunikacja i owocniejsza współ- i różnego rodzaju szkoleń dla pracowników skomentował podczas małego przyjęcia w poprzednich wdrożeniach, wsparte jest przełom roku lub kwartału. Dlate- jeszcze sporo wyzwań: Wiemy, że przed praca zatrudnionych w centrali fachowców i kontrahentów. z okazji uroczystego otwarcia zorganizo- zostało przez pracowników innych go bardzo nam zależało, aby projekt nami bardzo dużo pracy, zarówno przy wanego dla pracowników prezes Zarządu oddziałów, m.in. przez ALMAX, BŁYSK, wdrożenia SAP w TEW GO doprowadzić nowych wdrożeniach, jak i rozwoju sys- TEW Polska Rafał Pamuła. PUK i SELEKT. Jak podkreśla mana- do szczęśliwego finału właśnie w tym temu. Jeżeli będziemy jednak obserwo- to efekt tej inwestycji. Ponadto w budynku znajdują się trzy pomieszczenia konfe- Nowy biurowiec daje nam idealne warunki rencyjne wyposażone multimedialnie na pracy do podjęcia wszystkich wyzwań sta- ger IT TEW Polska Tomasz Nowak: Ich okresie. Szczególnie przed wdroże- wali takie zaangażowanie pracowników najwyższym poziomie umożliwiające orga- wianych nam na dynamicznie rozwijającym doświadczenie oraz wiedza były bardzo niem w Polsce podatku śmieciowego. oddziałów oraz centrali jak do tej pory, nizację spotkań biznesowych, jak się polskim rynku gospodarki odpadami pomocne podczas pierwszego miesiąca Końcówka 2012 r. oraz okres przed możemy być dobrej myśli. pracy systemu, a także podczas szkoleń wdrożeniem podatku zapowiadały się wyjazdowych. Liczymy na dalsze wspie- bardzo intensywnie. ms tn ranie tego procesu. 06 B.L.U.E B.L.U.E

5 USŁUGI Nowe korzyści dla klienta USŁUGI T-Bag wygodny, elastyczny, szybki Klienci oraz środowisko skorzystają w równej mierze Nowe rozwiązania Bigbag Tönsmeiera wygodny, elastyczny, szybki 1 Poprzez powołanie do życia nowego Centrum Fachowego Transport, od października 2012 roku firma Tönsmeier optymalizuje zagadnienia transportowo-logistyczne wewnątrz przedsiębiorstwa. W drugiej fazie projektu specjaliści z Hanoweru przewidują wprowadzenie do oferty usług logistyczno-transportowych dla kontrahentów rynkowych. Dla naszych partnerów chcemy być pierwszym adresem w kwestii obsługi transportów, oferując zarówno korzystne ceny, jak i zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości - ocenił swoje ambitne zadanie Maik Gronau, Prezes Zarządu nowej spółki Tönsmeier Transport GmbH & Co. KG zatrudniającej już 60 pracowników. Przez uzyskanie certyfikatu zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2008 oraz przyznanie znaku jakości Specjalistyczne przedsiębiorstwo gospodarki odpadami w październiku 2012 roku poczyniono pierwsze ważne kroki związane z realizacją założonych celów. 2 1 Centrum Fachowe Transport rozpocznie działalność od optymalizacji własnej logistyki wewnątrz grupy Tönsmeier. Systematyczna optymalizacja wszystkich relacji transportowych Zagadnienia logistyczne w Grupie Tönsmeier przedsiębiorstwie z branży ochrony środowiska odgrywają olbrzymią rolę w całej działalności Grupy. Ponad pojazdów wyjeżdża codziennie w trasy, aby odebrać odpady i surowce wtórne od klienta oraz przetransportować je do specjalistycznych zakładów. Ukryty potencjał logistyczny tkwi przede wszystkim w planowaniu długich tras transportów krajowych i zagranicznych. Między innymi dlatego nowe Centrum Fachowe szczególną uwagę skoncentrowało na systematycznej optymalizacji całej sieci transportów zarówno ulicznych, jak i szynowych. Efekty synergii mogą powstawać także w wyniku celowego zakupu usług transportowych od oferentów rynkowych. Klienci i środowisko skorzystają w równej mierze Szeroki zakres usług Grupy Tönsmeier jest podstawą elastyczności w realizowaniu wymagań klienta. Nowoczesny tabor samochodowy i szeroka gama zróżnicowanych pojemników na odpady umożliwiają wprowadzenie indywidualnych rozwiązań dla każdego zleceniodawcy. Ponadto, nowoczesne oprogramowanie oraz wysoka sprawność systemów nawigacyjnych gwarantują najlepsze połączenie z poszczególnymi transportami w sieci pojazdów i najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. To przyniesie korzyści zarówno dla klientów, jak i dla środowiska, gdyż ograniczenie niedociążenia pojazdów oraz likwidacja pustych przebiegów pozwala zaoszczędzić koszty oraz znacznie ograniczyć emisję CO2 stwierdził Maik Gronau, dla którego Centrum Fachowe Transport w niedalekiej przyszłości ma stać się Green Logistics. bz Któż z nas nie szukał już kiedyś rozwiązania na miarę dla ilości odpadów, która jest za duża, aby zebrać ją w plastikowych workach, ale zbyt mała, aby zamówić kontener? Poszerzenie asortymentu usług Tönsmeiera o odbiór odpadów w bigbagach wypełnia lukę w powszechnie oferowanej palecie usług. Bigbag ma pojemność 1m sześciennego, jest wykonany z tworzywa sztucznego niezwykle odpornego na rozerwanie i jest dostosowany do transportu materiałów o masie 1,1 tony. Bigbagi, które testowane są na razie w ramach pilotarżu w naszych oddziałach w Hanowerze i Magdeburgu, można zakupić w sklepach z materiałami budowlanymi albo w siedzibach spółek Tönsmeiera. Poskładany w kostkę zajmuje niewiele miejsca i nadaje się doskonale do przechowywania na zapas nie tylko w firmach budowlanych czy zakładach rzemieślniczych. Dla bigbaga znajdzie się także miejsce w prywatnym gospodarstwie domowym. System zbiórki w bigbagach wdrożyliśmy do programu Nasze pierwsze doświadczenia z tym produktem są bardzo pozytywne, gdyż użytkownicy poznali jego zalety i chętnie go już stosują. Naszym celem jest zacieśnienie sieci zbytu przez wejście w partnerstwo z dalszymi punktami sprzedaży, poszerzenie obszaru wykorzystania bigbagów oraz podniesienie ich usług z uwagi na potrzeby klientów, którzy oczekują elastycznego, wygodnego i szybkiego rozwiązania problemu odpadów wyjaśniła Maja Olejniczak, lider projektu. Kiedy zaistnieje taka potrzeba, do bigbaga można wygodnie wrzucić zmieszane odpady takie jak np. gruz budowlany, stare drewno, odpady z ogrodów czy resztki tapet. Kiedy bigbag jest pełny, można przez bezpłatną infolinię zamówić termin jego odbioru. Pomimo krótkiego czasu reakcji spełniamy wszelkie wymogi jakościowe podkreśla pani Olejniczak. Nasi klienci mogą być pewni, że odpady z ich bigbaga zostaną zagospodarowane zgodnie z prawem. popularności. bz 2 Zmotywowani pracownicy, nowoczesna logistyka: następnym krokiem będzie oferowanie usług transportowych dla klientów zewnętrznych. 08 B.L.U.E. B.L.A.U Bigbagi Tönsmeiera zostały przygotowane dla klientów poszukujących elastycznego, wygodnego i szybkiego rozwiązania problemu odpadów. B.L.U.E

6 EKOLOGIA Przygotowania Tönsmeier do nowej ustawy 1 pracownicy Eko Serwis podczas pracy przy linii z segregacją odpadów Nasze ripoki odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami 2 Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Jatczak, Wiesława Sawlewicz, Adam Myszkowski 2 zmieszanych odpadów komunalnych w żółtych workach odbierane są tworzywa ciami, nowoczesnymi rozwiązaniami Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy nowe obowiązki frakcja nienadająca się do wykorzysta- sztuczne. W 2012 r. Eko Serwis wprowa- technologicznymi i organizacyjnymi i wyznacza dokładny kalendarz terminów ich realizacji. Jednym z podstawowych zadań nia materiałowego lub energetycznego dził również selektywną zbiórkę odpadów chcemy podzielić się ze wszystkimi jest ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz poddawana jest biologicznej stabilizacji. biodegradowalnych. O sukcesie gminy gminami w regionie. Nasze możliwo- osiągnięcie ambitnych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: dla Dodatkowo pozyskiwana jest frakcja mi- i naszym w dużej mierze decyduje poziom ści chcemy udostępnić i wykorzystać papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a także dla odpadów budowlanych i rozbiór- neralno-organiczna do rekultywacji skła- i jakość selektywnej zbiórki odpadów do maksimum zapewniła Wiesława kowych. Dodatkowe obowiązki dla gmin 1 dowisk, wyrobisk, nieużytków (około 16 tys. ton rocznie). A dzięki kompostowni odpadów zielonych mieszkańcy nie u źródła, tzn. przez mieszkańców tłumaczy Krzysztof Popielarczyk, kierownik sortowni. Z zebranych surowców na linii Sawlewicz, Członek Zarządu spółki Eko Serwis. Nieustanny rozwój zaspokoi potrzeby gmin, spowoduje też, że Warunkiem realizacji tych celów jest: muszą się martwić, w jaki sposób zagos- sortowniczej przy ulicy Łąkoszyńskiej pow- region będzie dobrze przygotowany do objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości w gminie systemem gospodarowania w Krzyżanówku to wyraz naszej troski podarować skoszoną trawę, przekwitłe stają produkty o właściwościach towaru zmieniających się warunków rynkowych. odpadami komunalnymi, o gospodarkę odpadową w regionie oraz kwiaty czy niepotrzebne gałęzie drzew. handlowego, nadającego się do dalszego przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów wkład w ochronę środowiska naturalne- Z tych oddzielnie zebranych surowców wykorzystania w procesach recyklingu. Zawsze krok do przodu komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunal- go oświadczył Prezes Zarządu spółki wytwarzany jest pełnowartościowy Eko Serwis działa w poczuciu pełnej nych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania Eko Serwis Krzysztof Jatczak. Odpady produkt mający właściwości nawozowe Jesteśmy liderem w regionie odpowiedzialności za region, dlatego odpadów komunalnych (RIPOK), komunalne trafiające do Krzyżanówka oraz zawierający substancje próchnicze, Gminy powiatów kutnowskiego i łowic- nieustannie unowocześnia technologie. przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych poddawane są przetwarzaniu w instala- kompost tak cenny dla rolników ze kiego są w większości obsługiwane Nie można spoczywać na laurach i zwol- odpadów komunalnych do sortowni odpadów, cji mechaniczno-biologicznej, przez co względu na wyjałowienie polskich gleb. przez Eko Serwis. Przekazując odpady nić tempo. Takie wyróżnienie pozycja tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, tracą swoje właściwości zagrażające Dzięki tym technologiom składowanie do instalacji w Krzyżanówku i Kutnie, lidera zobowiązuje, stały rozwój jest by wszyscy mieszkańcy mieli do nich łatwy dostęp; wskazanie miejsc, w których mogą naturze, a nawet mogą stać się cennym odpadów kształtuje się jedynie na pozio- gminy mogą mieć stuprocentową nieodzowny. RIPOK w Krzyżanówku być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospo- surowcem wtórnym lub środkiem mie 50 tys. ton rocznie. pewność, że odzysk odpadów opako- zajmuje 10 hektarów, wkrótce zostanie darstw domowych. wspomagającym glebę. waniowych będzie znajdował się na zagospodarowanych kolejnych 6. Tylko w ciągu roku możemy sortować Gospodarkę odpadami postrzegamy odpowiednim poziomie zapewnia W ciągu najbliższych miesięcy kompo- Dążymy do wspólnego sukcesu RIPOK Eko Serwisu tu 80 tys. ton zmieszanych odpadów kompleksowo Adam Myszkowski, kierownik Oddziału stownia w Krzyżanówku zostanie do- Usługi EKO SERWISU zapewniają wywiązanie się gmin ze wszystkich tych obowiązków. komunalnych. Dzięki RIPOK odzysku- Uzupełnieniem systemu gospodarki Łowicz. EKO SERWIS i RIPOK Krzyżanó- stosowana do wymogów rozporządzeń Na terenie regionu i województwa łódzkiego w trosce o dobro mieszkańców, inspiro- jemy rocznie 3,2 tys. ton surowców do odpadami w regionie jest sortownia wek nie sprzedają gminie jedynie usług, wykonawczych do nowej ustawy wani potrzebami Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, miasta Kutna, gmin wiejskich ponownego wykorzystania: papieru, Eko Serwisu dla odpadów zebranych lecz również bezpieczeństwo w gospo- o utrzymaniu czystości i porządku powiatu Łowickiego oraz bazując na doświadczeniach Grupy Tönsmeier, EKO SERWIS tworzyw, metali oraz szkła. I co bardzo selektywnie, mieszcząca się przy ul. darce odpadami komunalnymi. Polityka w gminach. Docelowo instalacja ta osiągnie wybudował zakład, który został zakwalifikowany jako jedyny spełniający wszystkie ważne, także 12 tys. ton surowca do Łąkoszyńskiej 127 w Kutnie. Selektywną odpadowa spółki gwarantuje także wy- moc przerobową 40 tys. ton rocznie. wymogi nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Instalacja wpisana produkcji paliwa alternatywnego, którym zbiórkę odpadów Eko Serwis rozpo- magane przez nową ustawę prawidłowe Na tym jednak nie koniec. Na etapie do WPGO to RIPOK w Krzyżanówku inwestycja warta ponad 12 mln zł, która składa można zastąpić naturalne źródła czął w czerwcu 1999 r. Ma już zatem zagospodarowanie odpadów zielonych opracowania planów inżynierskich jest się z trzech kluczowych elementów technologicznych: instalacji mechaniczno-biologicz- energii jak np. miał węglowy w cemen- bogate doświadczenie w tej dziedzinie. oraz redukcję składowania odpadów instalacja produkcji paliwa alternatyw- nego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostowni odpadów zielonych oraz towniach. Na kompostownię może W zabudowie wysokiej wielorodzinnej biodegradowalnych. Dlatego samorządy nego z surowca wytwarzanego w naszej kwatery do składowania odpadów nienadających się do odzysku. być przekazywanych rocznie blisko 20 i zwartej stosuje metodę pojemników na powiatów kutnowskiego i łowickiego sortowni, a także nowa kwatera do tys. ton odpadów biodegradowalnych. szkło i tworzywa, a od wiosny 2001 r. dominują na tle pozostałych w zakresie składowania odpadów. bm Wspomagamy środowisko naturalne Docelowo jednak tę ostatnią liczbę Eko także makulaturę. W zabudowie niskiej poziomu odzysku odpadów. Nowoczesna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Serwis planuje podwoić. Wydzielona ze jednorodzinnej i terenach wiejskich Naszymi dotychczasowymi osiągnię- 10 B.L.U.E B.L.U.E

7

Szanowni Czytelnicy! Serdecznie pozdrawiam. Dr. Jürgen Balg Rzecznik Zarządu Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier B.L.U.E. 01 2013 03

Szanowni Czytelnicy! Serdecznie pozdrawiam. Dr. Jürgen Balg Rzecznik Zarządu Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier B.L.U.E. 01 2013 03 Szanowni Czytelnicy! Przedstawiamy Państwu B.L.U.E. pierwsze wydanie naszego nowego magazynu dla klientów, który po prawie 15 latach zastąpi czasopismo NaszTönsmeier. Nowy format publikacji wpisuje się

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

TWK-ZAG Sp z o.o. waste management

TWK-ZAG Sp z o.o. waste management TWK-ZAG Sp z o.o. waste management targets REALIZUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI ROZWJĄZUJEMY PROBLEMY ODPADOWE FIRM PRODUKCYJNYCH, LOGISTYCZNYCH, HANDLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

01. 02. 03. 04. rozwiązania Dla BiZnesu outsourcing gospodarki odpadami. Cztery kroki do indywidualnego rozwiązania problemu usuwania odpadów klienta.

01. 02. 03. 04. rozwiązania Dla BiZnesu outsourcing gospodarki odpadami. Cztery kroki do indywidualnego rozwiązania problemu usuwania odpadów klienta. rozwiązania Dla BiZnesu outsourcing gospodarki odpadami W wielu dziedzinach gospodarki zadania przedsiębiorstwa, które nie należą do zakresu podstawowej działalności, realizowane są przez wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r Tomasz GRABOWSKI doradca ministra Gabinet Polityczny Ministra, Sztokholm, 23.V.2011 Agenda 1. GOSPODARKA ODPADAMI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Opolskiego 2) Opolski Wojewódzki INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r.

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r. Andrychów, dnia 24.03.2015 r. ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24.03.2015 r. W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/01/KS/2015 o zamówienie publiczne na Odbiór

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Rok 2013 r. Rok 2012 r. Rok 2014 r.

Rok 2013 r. Rok 2012 r. Rok 2014 r. Realizując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Stan na 31 grudnia 2015 r. Sporządziła: Anna Kubera Urząd Gminy Miłoradz Referat Rozwoju Miłoradz, kwiecień 2016 r. 1

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

PZP w perspektywie branży odpadowej. Piotr Hossa radca prawny KIGO

PZP w perspektywie branży odpadowej. Piotr Hossa radca prawny KIGO PZP w perspektywie branży odpadowej. Piotr Hossa radca prawny KIGO Zmiany przepisów PZP w ustawie czystościowej. małe in-house Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie.

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Stan dzisiejszy oraz plany na przyszłość w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Rypin 30.04.2017 r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

Ekologia to eksperckim głosem o faktach Ekologia to eksperckim głosem o faktach Emilia den Boer Zakład technologii odpadów i remediacji gruntów, Politechnika Wrocławska Konferencja Prasowa Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, 10.02.2015 Zakres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka 1 Zawartość WPGO Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie Prognozowane

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nt. Zbieranie i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych

Szkolenie nt. Zbieranie i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych WIR ENTSORGEN FÜR SIE Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku realizowanego przez Regionalne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok Wstęp Na terenie Miasta Dęblin od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ws. WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest powiązane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1)

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. RAJCZA 17.02.2012 Gospodarka odpadami komunalnymi w UE-2009 rok (Eurostat)

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015 Zduńska Wola 2016 r. WSTĘP Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEKIERCZYN ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEKIERCZYN ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEKIERCZYN ZA 2014 ROK Siekierczyn, kwiecień 2015 r. 1 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2015 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce w perspektywie 2030 r.

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce w perspektywie 2030 r. Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce w perspektywie 23 r. DIAGNOZA STANU: MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Źródło: GUS DIAGNOZA STANU: MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Zgodnie z prognozami

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gmina Fałków ul. Zamkowa 1A Fałków ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY FAŁKÓW W ROKU 2015

Gmina Fałków ul. Zamkowa 1A Fałków ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY FAŁKÓW W ROKU 2015 Gmina Fałków ul. Zamkowa 1A 26 260 Fałków ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY FAŁKÓW W ROKU 2015 Fałków, kwiecień 2016 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Masłów, kwiecień 2015 1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Informacje ogólne Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 19.01.2016r. Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

GMINA TARNOWSKIE GÓRY

GMINA TARNOWSKIE GÓRY SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) Marszałek Województwa Śląskiego ul.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r.

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Głowaczów, dnia 18 maj 2016r. 1.Wprowadzenie 1.1 Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo