RIPOKi Grupy Tönsmeier odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RIPOKi Grupy Tönsmeier odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami"

Transkrypt

1 Magazyn klienta Tönsmeier BIZNES. LUDZIE. USŁUGI. EKOLOGIA. RIPOKi Grupy Tönsmeier odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami Rozwój rynku klientów przemysłowych Inwestycja w linie do produkcji paliw alternatywnych

2 04 Współpraca z UE w zakresie ekologii Zrzeszenia prywatnych przedsiębiorstw gospodarujących odpadami domagają się ambitnej polityki odpadowej. 05 Dział handlowy TEW Polska 05 Paliwa alternatywne w ALMAX BIZNES. 06 TEW Polska Nowa siedziba TEW Polska Centrali Grupy Tönsmeier w Polsce. Szanowni Czytelnicy! LUDZIE. 09 T-Bag T-Bag wygodny, elastyczny, szybki 07 SAP Basis 08 Centrum Fachowe»Transport«USŁUGI. 10 RIPOK w Eko Serwis EKOLOGIA. Przedstawiamy Państwu B.L.U.E. pierwsze wydanie naszego nowego magazynu dla klientów, który po prawie 15 latach zastąpi czasopismo NaszTönsmeier. Nowy format publikacji wpisuje się doskonale w kształtowaną na nowo komunikację marketingową naszej Grupy Przedsiębiorstw. Pełen świeżości i rozmachu magazyn B.L.U.E. kierujemy do partnerów i przyjaciół naszej firmy. Jego treść i wygląd odzwierciedlają nowe przesłanie naszej marki: Tönsmeier Kreujemy lepsze środowisko! Jako Grupa Przedsiębiorstw chcemy generować wartość dodaną we wszystkich obszarach naszej działalności, rozwiązywać problemy naszych klientów i być oferentem usług w zakresie środowiska naturalnego. Niech B.L.U.E. pokaże Państwu, drodzy Czytelnicy, siłę innowacji Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier, a także zaprezentuje nasze produkty oraz ekologiczne usługi. Przykłady obrazujące bogatą paletę produktów i usług oraz ich wartość dodaną znajdą Państwo już na pierwszych stronach: współpraca z naszym Centrum Fachowym Transport pozwala obniżyć koszty oraz zredukować emisję CO2, zastosowanie naszego Bigbaga - zaoszczędzić czas i miejsce! Życzę przyjemnej lektury i liczę na Państwa informację zwrotną na temat naszego nowego magazynu. Serdecznie pozdrawiam WYDAWCA Tönsmeier Dienstleistung GmbH & Co. KG. An der Pforte 2. D Porta Westfalica. Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Rzecznik prasowy / Redaktorzy wydania: Boris Ziegler (bz). Rzecznik prasowy, Piotr Ginalski (pg), Barbara Moeser (bm), Tomasz Nowak (tn), Edyta Pajak (ep), Marcin Sztafrowski (ms). Koncepcja & projekt Pepperzak AG. Holstenkamp 46a Hamburg. Tel.: +49 (0) Dr. Jürgen Balg Rzecznik Zarządu Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier B.L.U.E

3 BIZNES Współpraca z UE w zakresie ekologii nymi może udać się tylko wtedy, gdy 7. Wspólnotowy Program wprowadzi w całej Europie takie konkretne działania, jak zakaz składowania odpadów niepoddanych uprzednio przetwarzaniu, oparty na systemie wartości granicznych podobnie jak w niemieckim prawie o składowaniu odpadów, a także ramy czasowe na realizację tego celu. Zapowiedź chęci usunięcia przeszkód na rynku wewnątrzwspólnotowym jest zdaniem pana Kurtha również niewystarczająca: Dla wszystkich musi stać się oczywiste, Aktywne pozyskiwanie klientów przemysłowych przez TEW Polska Oficjalne otwarcie linii do produkcji paliwa alternatywnego i mechaniczne- że reguły dotyczące konkurencyjności Marka Tönsmeier już od kilkunastu lat jest obecna i dobrze rozpoznawalna na go przetwarzania odpadów muszą zostać wdrożone i być stosowane polskim rynku odpadów (komunalnych, surowców wtórnych i odpadów przemy- Skarżysko-Kamienna r. we wszystkich krajach członkowskich Unii słowych). W celu wzmocnienia i zwiększenia udziału Grupy Tönsmeier w sektorze w Zakładzie Segregacji i Odzysku Europejskiej. Zlecanie zadań publicznych odpadów przemysłowych w spółce TEW Polska utworzono na początku 2012 r. Odpadów w Skarżysku-Kamiennej, powinno odbywać się zgodnie z zasa- Dział Handlowy dedykowany właśnie odpadom przemysłowym. Głównym jego za- należącym do ALMAX, odbyło się dami uczciwości, w sposób przejrzysty. daniem jest pozyskiwanie/przejmowanie obsługi klientów przemysłowych. Dział oficjalne otwarcie linii do produkcji I wreszcie powinno się ujednolicić Handlowy prowadzi takie działania już od roku i koncentruje się przy tym na po- paliwa alternatywnego i mechanicznego odmienne zasady opodatkowania dla zyskaniu do współpracy głównych przedstawicieli kluczowych gałęzi przemysłu. przetwarzania odpadów. sektora publicznego oraz prywatnych Są to zwłaszcza takie branże jak: automotive, spożywcza, chemiczna, przemysłu Zrzeszenia prywatnych przedsiębiorstw gospodarujących odpadami domagają się ambitnej polityki odpadowej przedsiębiorstw. Kolejną przeszkodą są wyjątki od ciężkiego oraz chemia lekka. Aktywność Działu Handlowego TEW Polska przynosi już konkretne rezultaty: pozyskano kilka dużych kontraktów, przejmując w niektórych przypadkach obsługę kompleksową (czyli usługi odbioru, zagospodarowa- W uroczystościach związanych z otwarciem udział wzięli: Jan Maćkowiak członek Zarządu Województwa Przed konsultacjami Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego na 7. ogólnych zasad stosowania, dyskuto- nia i optymalizowania całego strumienia odpadów wytwarzanych przez klienta). Świętokrzyskiego, Waldemar Mazur Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego Stowarzyszenie wane w ramach nowelizacji dyrektywy Klientami TEW Polska zostały już m. in. firmy produkujące części samochodowe, wicestarosta skarżyski, Stanisław Niemieckiej Gospodarki Odpadami, Wodą oraz Surowcami (BDE), Krajowe Stowarzy- o zleceniach publicznych, dotyczące np. a także huty szkła i zakłady petrochemiczne. Grzesiak zastępca prezydenta mia- szenie Surowców Wtórnych (BVSE), a także Zjednoczenie Niemieckich Przedsiębiorstw przekazywania zadań własnych spółkom sta Skarżysko-Kamienna, Sylwester Recyklingu Stali i Gospodarki Odpadami (BDSV) opowiedziały się wspólnie za ambitną komunalnym lub kooperacji pomiędzy Dlaczego akurat Grupie Tönsmeier się udaje? Kwiecień wiceprezydent Starachowic, europejską polityką gospodarki odpadami, której celem powinno być zwiększenie organami publicznymi. Zdaniem Prezesa Dział Handlowy TEW Polska wykorzystuje w swych działaniach wszystkie kon- oraz burmistrzowie Końskich, Grójca, stopnia recyklingu. Zarządu BVSE, Erica Rehbocka: kurencyjne przewagi, jakie posiada Grupa Tönsmeier. Klientów przekonuje Zwolenia i Suchedniowa, wójtowie Szeroko stosowane odstępstwa obcią- kompleksowość proponowanej oferty Tönsmeier może przecież dodatkowo i przedstawiciele gmin z powiatów: skar- Również prywatne przedsiębiorstwa Stowarzyszenia poddały krytyce przede żają przede wszystkim prywatne przed- zagospodarować odpady komunalne (co z powodzeniem robi już od lat w wielu żyskiego, starachowickiego, koneckiego przetwarzające odpady oraz recyklerzy wszystkim niską stanowczość tego siębiorstwa przetwarzające odpady oraz rejonach kraju). Tönsmeier oferuje także bardzo korzystne warunki odbioru su- i szydłowieckiego. przyjęli z zadowoleniem propozycję Ko- programu, który w obecnej formie nie za- recyklerów, którzy w Niemczech i innych rowców wtórnych, wykorzystując doświadczenie swoich spółek specjalistycznych, misji, w której wymienione zostały istotne wiera nawet harmonogramu czasowego krajach członkowskich Unii Europejskiej jak również fakt ekskluzywnej przynależności do Organizacji Odzysku Rekopol. W towarzystwie prezesa TEW Entsor- założenia prowadzące do zwiększenia dla przygotowania nowych europejskich przez olbrzymie inwestycje ostatnich dzie- Logistyka należy również do mocnych stron Grupy siłą Tönsmeiera jest sieć gung GmbH & C KG Andreasa Kleina, recyklingu: kompletna implementacja eu- przepisów ochrony środowiska uwzględ- sięcioleci stworzyli gospodarkę wtórnego rozsianych po całym kraju spółek dysponujących liczną flotą specjalistycznych członków zarządów ALMAX i MUK za- ropejskiego prawa gospodarki odpadami niających nowe polityczne założenia. wykorzystania surowców. pojazdów i sprzętu. Dodatkowym atutem w kontaktach z klientami są dla Działu proszeni goście zwiedzali nowoczesną do prawa krajowego, ścisłe przestrzega- Dlatego BDE ponowił swoje roszczenia Handlowego TEW Polska zaawansowane technologie posiadanych instalacji. linię produkcyjną. nie hierarchii postępowania z odpadami, dotyczące opracowania konkretnych Stowarzyszenia prywatnych przedsię- Jeśli dodamy do tego wykwalifikowaną kadrę fachowców, preferowane w kontak- zaprzestanie składowania odpadów, i opartych na jednoznacznych wytycznych biorstw gospodarki odpadami oraz recyk- tach handlowych indywidualne, uwzględniające specyfikę poszczególnych branży Członek Zarządu ALMAX, Edyta Pająk, ograniczenie energetycznego wykorzys- kroków postępowania prowadzących do lingu wezwały nie tylko do kompletnej podejście do każdego potencjalnego kontrahenta oraz pomoc udzielaną klien- podkreśliła strategiczne znaczenie linii tania odpadów do frakcji nienadających realizacji Wspólnotowego Programu Dzia- i terminowej implementacji europejskich tom w optymalizowaniu ich kosztów, to sprawa staje się dość jasna: przyszłość w regionie: linia mechaniczna może się do wykorzystania materiałowego, jak łań w Zakresie Środowiska Naturalnego. przepisów o gospodarce odpadami, ale rynku zagospodarowania odpadów przemysłowych w Polsce to właśnie przerabiać nawet 80 tys. ton odpadów również usunięcie przeszkód wewnątrz Zdaniem Petera Kurtha, prezesa BDE: także do ich konsekwentnego stosowania Tönsmeier! pg rocznie i jest jedyną instalacją tego typu rynku europejskiego. Przełom w gospodarce surowcami wtór- przez odpowiednie urzędy państw człon- w zakresie gospodarki odpadami kowskich Unii Europejskiej. bz w regionie. ep 04 B.L.U.E B.L.U.E

4 LUDZIE Nowa siedziba, nowa jakość USŁUGI SAP Basis w Tönsmeier Pracownicy TEW Polska podczas przyjęcia zorganizowanego w dniu oddania do użytku nowego biurowca. Obecnie zespół IT SAP z TEW Polska przygotowuje m. in. wdrożenie SAP Basis w spółce MUK w Skarżysku Kamiennej oraz dostosowuje system na potrzeby nowej ustawy śmieciowej. Wdrożenie SAP Basis w spółkach w Polsce dobiega końca Nowa siedziba dla TEW Polska Centrali Grupy Tönsmeier w Polsce 1 stycznia 2013 r uruchomiono produktywną wersję systemu SAP Basis w TEW GO - przedostatniej spółce Grupy Tönsmeier w Polsce. Przejście na nowy system jest zawsze sporym wyzwaniem i wymaga bardzo dużych nakładów pracy. Również w TEW GO udane zakończenie Zapytany o trudności lider sekcji IT Oprócz zmian w SAP planowane jest Spółka TEW Polska przeprowadziła się w kwietniu 2012 do nowego budynku postawionego w przeciągu roku na dotychczasowym terenie wdrożenia nie byłoby możliwe, gdyby nie SAP Adam Walentynowicz stwierdził, że bowiem wdrożenie nowych rozwiązań, siedziby spółki w Rudzie Śląskiej. W biurowcu znalazły miejsce wszystkie działy centrali: informatyka, kadry, controlling, logistyka, zakupy, zaangażowanie pracowników i zarządu głównym problemem jest wybór terminu m. in. logistycznych, jak i związanych technika, dział handlowy, prawny a także sekretariat. spółki. Uruchomienie i przygotowanie wdrożenia: Idealnym momentem na z obsługą klientów zbiorowych. Jak doda- nowego systemu, podobnie zresztą jak wszelkiego rodzaju wdrożenia systemów je na koniec Tomasz Nowak, pozostaje Lepsza komunikacja i owocniejsza współ- i różnego rodzaju szkoleń dla pracowników skomentował podczas małego przyjęcia w poprzednich wdrożeniach, wsparte jest przełom roku lub kwartału. Dlate- jeszcze sporo wyzwań: Wiemy, że przed praca zatrudnionych w centrali fachowców i kontrahentów. z okazji uroczystego otwarcia zorganizo- zostało przez pracowników innych go bardzo nam zależało, aby projekt nami bardzo dużo pracy, zarówno przy wanego dla pracowników prezes Zarządu oddziałów, m.in. przez ALMAX, BŁYSK, wdrożenia SAP w TEW GO doprowadzić nowych wdrożeniach, jak i rozwoju sys- TEW Polska Rafał Pamuła. PUK i SELEKT. Jak podkreśla mana- do szczęśliwego finału właśnie w tym temu. Jeżeli będziemy jednak obserwo- to efekt tej inwestycji. Ponadto w budynku znajdują się trzy pomieszczenia konfe- Nowy biurowiec daje nam idealne warunki rencyjne wyposażone multimedialnie na pracy do podjęcia wszystkich wyzwań sta- ger IT TEW Polska Tomasz Nowak: Ich okresie. Szczególnie przed wdroże- wali takie zaangażowanie pracowników najwyższym poziomie umożliwiające orga- wianych nam na dynamicznie rozwijającym doświadczenie oraz wiedza były bardzo niem w Polsce podatku śmieciowego. oddziałów oraz centrali jak do tej pory, nizację spotkań biznesowych, jak się polskim rynku gospodarki odpadami pomocne podczas pierwszego miesiąca Końcówka 2012 r. oraz okres przed możemy być dobrej myśli. pracy systemu, a także podczas szkoleń wdrożeniem podatku zapowiadały się wyjazdowych. Liczymy na dalsze wspie- bardzo intensywnie. ms tn ranie tego procesu. 06 B.L.U.E B.L.U.E

5 USŁUGI Nowe korzyści dla klienta USŁUGI T-Bag wygodny, elastyczny, szybki Klienci oraz środowisko skorzystają w równej mierze Nowe rozwiązania Bigbag Tönsmeiera wygodny, elastyczny, szybki 1 Poprzez powołanie do życia nowego Centrum Fachowego Transport, od października 2012 roku firma Tönsmeier optymalizuje zagadnienia transportowo-logistyczne wewnątrz przedsiębiorstwa. W drugiej fazie projektu specjaliści z Hanoweru przewidują wprowadzenie do oferty usług logistyczno-transportowych dla kontrahentów rynkowych. Dla naszych partnerów chcemy być pierwszym adresem w kwestii obsługi transportów, oferując zarówno korzystne ceny, jak i zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości - ocenił swoje ambitne zadanie Maik Gronau, Prezes Zarządu nowej spółki Tönsmeier Transport GmbH & Co. KG zatrudniającej już 60 pracowników. Przez uzyskanie certyfikatu zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2008 oraz przyznanie znaku jakości Specjalistyczne przedsiębiorstwo gospodarki odpadami w październiku 2012 roku poczyniono pierwsze ważne kroki związane z realizacją założonych celów. 2 1 Centrum Fachowe Transport rozpocznie działalność od optymalizacji własnej logistyki wewnątrz grupy Tönsmeier. Systematyczna optymalizacja wszystkich relacji transportowych Zagadnienia logistyczne w Grupie Tönsmeier przedsiębiorstwie z branży ochrony środowiska odgrywają olbrzymią rolę w całej działalności Grupy. Ponad pojazdów wyjeżdża codziennie w trasy, aby odebrać odpady i surowce wtórne od klienta oraz przetransportować je do specjalistycznych zakładów. Ukryty potencjał logistyczny tkwi przede wszystkim w planowaniu długich tras transportów krajowych i zagranicznych. Między innymi dlatego nowe Centrum Fachowe szczególną uwagę skoncentrowało na systematycznej optymalizacji całej sieci transportów zarówno ulicznych, jak i szynowych. Efekty synergii mogą powstawać także w wyniku celowego zakupu usług transportowych od oferentów rynkowych. Klienci i środowisko skorzystają w równej mierze Szeroki zakres usług Grupy Tönsmeier jest podstawą elastyczności w realizowaniu wymagań klienta. Nowoczesny tabor samochodowy i szeroka gama zróżnicowanych pojemników na odpady umożliwiają wprowadzenie indywidualnych rozwiązań dla każdego zleceniodawcy. Ponadto, nowoczesne oprogramowanie oraz wysoka sprawność systemów nawigacyjnych gwarantują najlepsze połączenie z poszczególnymi transportami w sieci pojazdów i najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. To przyniesie korzyści zarówno dla klientów, jak i dla środowiska, gdyż ograniczenie niedociążenia pojazdów oraz likwidacja pustych przebiegów pozwala zaoszczędzić koszty oraz znacznie ograniczyć emisję CO2 stwierdził Maik Gronau, dla którego Centrum Fachowe Transport w niedalekiej przyszłości ma stać się Green Logistics. bz Któż z nas nie szukał już kiedyś rozwiązania na miarę dla ilości odpadów, która jest za duża, aby zebrać ją w plastikowych workach, ale zbyt mała, aby zamówić kontener? Poszerzenie asortymentu usług Tönsmeiera o odbiór odpadów w bigbagach wypełnia lukę w powszechnie oferowanej palecie usług. Bigbag ma pojemność 1m sześciennego, jest wykonany z tworzywa sztucznego niezwykle odpornego na rozerwanie i jest dostosowany do transportu materiałów o masie 1,1 tony. Bigbagi, które testowane są na razie w ramach pilotarżu w naszych oddziałach w Hanowerze i Magdeburgu, można zakupić w sklepach z materiałami budowlanymi albo w siedzibach spółek Tönsmeiera. Poskładany w kostkę zajmuje niewiele miejsca i nadaje się doskonale do przechowywania na zapas nie tylko w firmach budowlanych czy zakładach rzemieślniczych. Dla bigbaga znajdzie się także miejsce w prywatnym gospodarstwie domowym. System zbiórki w bigbagach wdrożyliśmy do programu Nasze pierwsze doświadczenia z tym produktem są bardzo pozytywne, gdyż użytkownicy poznali jego zalety i chętnie go już stosują. Naszym celem jest zacieśnienie sieci zbytu przez wejście w partnerstwo z dalszymi punktami sprzedaży, poszerzenie obszaru wykorzystania bigbagów oraz podniesienie ich usług z uwagi na potrzeby klientów, którzy oczekują elastycznego, wygodnego i szybkiego rozwiązania problemu odpadów wyjaśniła Maja Olejniczak, lider projektu. Kiedy zaistnieje taka potrzeba, do bigbaga można wygodnie wrzucić zmieszane odpady takie jak np. gruz budowlany, stare drewno, odpady z ogrodów czy resztki tapet. Kiedy bigbag jest pełny, można przez bezpłatną infolinię zamówić termin jego odbioru. Pomimo krótkiego czasu reakcji spełniamy wszelkie wymogi jakościowe podkreśla pani Olejniczak. Nasi klienci mogą być pewni, że odpady z ich bigbaga zostaną zagospodarowane zgodnie z prawem. popularności. bz 2 Zmotywowani pracownicy, nowoczesna logistyka: następnym krokiem będzie oferowanie usług transportowych dla klientów zewnętrznych. 08 B.L.U.E. B.L.A.U Bigbagi Tönsmeiera zostały przygotowane dla klientów poszukujących elastycznego, wygodnego i szybkiego rozwiązania problemu odpadów. B.L.U.E

6 EKOLOGIA Przygotowania Tönsmeier do nowej ustawy 1 pracownicy Eko Serwis podczas pracy przy linii z segregacją odpadów Nasze ripoki odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami 2 Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Jatczak, Wiesława Sawlewicz, Adam Myszkowski 2 zmieszanych odpadów komunalnych w żółtych workach odbierane są tworzywa ciami, nowoczesnymi rozwiązaniami Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy nowe obowiązki frakcja nienadająca się do wykorzysta- sztuczne. W 2012 r. Eko Serwis wprowa- technologicznymi i organizacyjnymi i wyznacza dokładny kalendarz terminów ich realizacji. Jednym z podstawowych zadań nia materiałowego lub energetycznego dził również selektywną zbiórkę odpadów chcemy podzielić się ze wszystkimi jest ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz poddawana jest biologicznej stabilizacji. biodegradowalnych. O sukcesie gminy gminami w regionie. Nasze możliwo- osiągnięcie ambitnych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: dla Dodatkowo pozyskiwana jest frakcja mi- i naszym w dużej mierze decyduje poziom ści chcemy udostępnić i wykorzystać papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a także dla odpadów budowlanych i rozbiór- neralno-organiczna do rekultywacji skła- i jakość selektywnej zbiórki odpadów do maksimum zapewniła Wiesława kowych. Dodatkowe obowiązki dla gmin 1 dowisk, wyrobisk, nieużytków (około 16 tys. ton rocznie). A dzięki kompostowni odpadów zielonych mieszkańcy nie u źródła, tzn. przez mieszkańców tłumaczy Krzysztof Popielarczyk, kierownik sortowni. Z zebranych surowców na linii Sawlewicz, Członek Zarządu spółki Eko Serwis. Nieustanny rozwój zaspokoi potrzeby gmin, spowoduje też, że Warunkiem realizacji tych celów jest: muszą się martwić, w jaki sposób zagos- sortowniczej przy ulicy Łąkoszyńskiej pow- region będzie dobrze przygotowany do objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości w gminie systemem gospodarowania w Krzyżanówku to wyraz naszej troski podarować skoszoną trawę, przekwitłe stają produkty o właściwościach towaru zmieniających się warunków rynkowych. odpadami komunalnymi, o gospodarkę odpadową w regionie oraz kwiaty czy niepotrzebne gałęzie drzew. handlowego, nadającego się do dalszego przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów wkład w ochronę środowiska naturalne- Z tych oddzielnie zebranych surowców wykorzystania w procesach recyklingu. Zawsze krok do przodu komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunal- go oświadczył Prezes Zarządu spółki wytwarzany jest pełnowartościowy Eko Serwis działa w poczuciu pełnej nych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania Eko Serwis Krzysztof Jatczak. Odpady produkt mający właściwości nawozowe Jesteśmy liderem w regionie odpowiedzialności za region, dlatego odpadów komunalnych (RIPOK), komunalne trafiające do Krzyżanówka oraz zawierający substancje próchnicze, Gminy powiatów kutnowskiego i łowic- nieustannie unowocześnia technologie. przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych poddawane są przetwarzaniu w instala- kompost tak cenny dla rolników ze kiego są w większości obsługiwane Nie można spoczywać na laurach i zwol- odpadów komunalnych do sortowni odpadów, cji mechaniczno-biologicznej, przez co względu na wyjałowienie polskich gleb. przez Eko Serwis. Przekazując odpady nić tempo. Takie wyróżnienie pozycja tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, tracą swoje właściwości zagrażające Dzięki tym technologiom składowanie do instalacji w Krzyżanówku i Kutnie, lidera zobowiązuje, stały rozwój jest by wszyscy mieszkańcy mieli do nich łatwy dostęp; wskazanie miejsc, w których mogą naturze, a nawet mogą stać się cennym odpadów kształtuje się jedynie na pozio- gminy mogą mieć stuprocentową nieodzowny. RIPOK w Krzyżanówku być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospo- surowcem wtórnym lub środkiem mie 50 tys. ton rocznie. pewność, że odzysk odpadów opako- zajmuje 10 hektarów, wkrótce zostanie darstw domowych. wspomagającym glebę. waniowych będzie znajdował się na zagospodarowanych kolejnych 6. Tylko w ciągu roku możemy sortować Gospodarkę odpadami postrzegamy odpowiednim poziomie zapewnia W ciągu najbliższych miesięcy kompo- Dążymy do wspólnego sukcesu RIPOK Eko Serwisu tu 80 tys. ton zmieszanych odpadów kompleksowo Adam Myszkowski, kierownik Oddziału stownia w Krzyżanówku zostanie do- Usługi EKO SERWISU zapewniają wywiązanie się gmin ze wszystkich tych obowiązków. komunalnych. Dzięki RIPOK odzysku- Uzupełnieniem systemu gospodarki Łowicz. EKO SERWIS i RIPOK Krzyżanó- stosowana do wymogów rozporządzeń Na terenie regionu i województwa łódzkiego w trosce o dobro mieszkańców, inspiro- jemy rocznie 3,2 tys. ton surowców do odpadami w regionie jest sortownia wek nie sprzedają gminie jedynie usług, wykonawczych do nowej ustawy wani potrzebami Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, miasta Kutna, gmin wiejskich ponownego wykorzystania: papieru, Eko Serwisu dla odpadów zebranych lecz również bezpieczeństwo w gospo- o utrzymaniu czystości i porządku powiatu Łowickiego oraz bazując na doświadczeniach Grupy Tönsmeier, EKO SERWIS tworzyw, metali oraz szkła. I co bardzo selektywnie, mieszcząca się przy ul. darce odpadami komunalnymi. Polityka w gminach. Docelowo instalacja ta osiągnie wybudował zakład, który został zakwalifikowany jako jedyny spełniający wszystkie ważne, także 12 tys. ton surowca do Łąkoszyńskiej 127 w Kutnie. Selektywną odpadowa spółki gwarantuje także wy- moc przerobową 40 tys. ton rocznie. wymogi nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Instalacja wpisana produkcji paliwa alternatywnego, którym zbiórkę odpadów Eko Serwis rozpo- magane przez nową ustawę prawidłowe Na tym jednak nie koniec. Na etapie do WPGO to RIPOK w Krzyżanówku inwestycja warta ponad 12 mln zł, która składa można zastąpić naturalne źródła czął w czerwcu 1999 r. Ma już zatem zagospodarowanie odpadów zielonych opracowania planów inżynierskich jest się z trzech kluczowych elementów technologicznych: instalacji mechaniczno-biologicz- energii jak np. miał węglowy w cemen- bogate doświadczenie w tej dziedzinie. oraz redukcję składowania odpadów instalacja produkcji paliwa alternatyw- nego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostowni odpadów zielonych oraz towniach. Na kompostownię może W zabudowie wysokiej wielorodzinnej biodegradowalnych. Dlatego samorządy nego z surowca wytwarzanego w naszej kwatery do składowania odpadów nienadających się do odzysku. być przekazywanych rocznie blisko 20 i zwartej stosuje metodę pojemników na powiatów kutnowskiego i łowickiego sortowni, a także nowa kwatera do tys. ton odpadów biodegradowalnych. szkło i tworzywa, a od wiosny 2001 r. dominują na tle pozostałych w zakresie składowania odpadów. bm Wspomagamy środowisko naturalne Docelowo jednak tę ostatnią liczbę Eko także makulaturę. W zabudowie niskiej poziomu odzysku odpadów. Nowoczesna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Serwis planuje podwoić. Wydzielona ze jednorodzinnej i terenach wiejskich Naszymi dotychczasowymi osiągnię- 10 B.L.U.E B.L.U.E

7

Słowniczek WTN. Ekologia

Słowniczek WTN. Ekologia Zielony Punkt do dyspozycji! Musicie Państwo używać znaku Zielony Punkt na opakowaniu? PSR jest do Państwa dyspozycji. Znak Zielony Punkt (Der Grüne Punkt), którego używanie w ostatnich latach stało się

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road To był kolejny rok wyzwań dla transportu drogowego. Naszej polskiej spółce DSV Road udało się utrzymać trend

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju 2013

Strategia zrównoważonego rozwoju 2013 Strategia zrównoważonego rozwoju Spis treści Słowo wstępne 3 Efektywność wykorzystania zasobów jako model działalności 4 Nasze obszary działalności 6 ReUse kreowanie wartości dodanej 7 ReDuce wydajny obieg

Bardziej szczegółowo

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str.

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str. ACRON 100 Na dziś i na przyszłość VENEZ 30 Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. 28 str. 36 str. 40 str. 73 Złoty sponsor targów Spis

Bardziej szczegółowo

www.monitorrynkowy.pl Nr 11 (37) 19 grudnia 2013 r. Symbol 2013 finał

www.monitorrynkowy.pl Nr 11 (37) 19 grudnia 2013 r. Symbol 2013 finał DODATEK PROMOCYJNO-INFORMACYJNY Wydawca: PubliCity Prasowa Promocja Biznesu E1 www.monitorrynkowy.pl Nr 11 (37) 19 grudnia 2013 r. SYMBOL 2013 GALA Symbol 2013 finał 25 listopada 2013 r. w Teatrze Śląskim

Bardziej szczegółowo

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku biznesraport.com nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY Partner Programu Jakość Roku Ambasadorzy natury pat r o n w y d a n i a >> 2 >> 8 Redaktor naczelny: Marcin Kałużny, redaktor

Bardziej szczegółowo

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. k0,033 2013 D e Deklaracja k l a r a c j a Ś r o Środowiskowa d o w i s k o w a Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. 0 Spis treści Słowo wstępne... 2 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) Z Bełchatowa do Opola SPIS TREŚCI Energia z odpadów komunalnych 10 Nowe inwestycje Zmiany

Bardziej szczegółowo

II Forum Nowej Gospodarki

II Forum Nowej Gospodarki nr 78 2012 rok VIII ISSN 1733-6236 Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej II Forum Nowej Gospodarki Uczestników II Forum gościły Katowice. Na zdjęciu Prezydent Katowic Piotr Uszok wita przybyłych

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ekopartner 5(199)/2008 1 SPIS TREŚCI 5`2008 Spadek po poprzednim rządzie: Obszary NATURA 2000 wymagają pilnej korekty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

ekopartner 5(199)/2008 1 SPIS TREŚCI 5`2008 Spadek po poprzednim rządzie: Obszary NATURA 2000 wymagają pilnej korekty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI ANALIZY STANU PRAWNEGO, NOWE REGULACJE 2 Spadek po poprzednim rządzie. Obszary NATURA 2000 wymagają pilnej korekty, J. Oleszkiewicz 30 Strategiczne mapy akustyczne miast - co dalej?, dr inż. Barbara Rudno-

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki AUDYT POTRZEB MARKETINGOWYCH SZANSĄ DLA FIRMY DOBRE PRAKTYKI publikacja podsumowująca realizację projektu pt. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Energia z przyszłością

Energia z przyszłością GRUDZIEŃ 2008 nr 01/2008 ISSN 1689-5703 redaktor prowadząca: Urszula Ciołeszyńska e-mail: redakcja@einnowacje.pl W S Z Y S C Y T W O R Z Y M Y I N N O W A C J E Wydawnictwo rekomendowane przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo