RIPOKi Grupy Tönsmeier odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RIPOKi Grupy Tönsmeier odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami"

Transkrypt

1 Magazyn klienta Tönsmeier BIZNES. LUDZIE. USŁUGI. EKOLOGIA. RIPOKi Grupy Tönsmeier odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami Rozwój rynku klientów przemysłowych Inwestycja w linie do produkcji paliw alternatywnych

2 04 Współpraca z UE w zakresie ekologii Zrzeszenia prywatnych przedsiębiorstw gospodarujących odpadami domagają się ambitnej polityki odpadowej. 05 Dział handlowy TEW Polska 05 Paliwa alternatywne w ALMAX BIZNES. 06 TEW Polska Nowa siedziba TEW Polska Centrali Grupy Tönsmeier w Polsce. Szanowni Czytelnicy! LUDZIE. 09 T-Bag T-Bag wygodny, elastyczny, szybki 07 SAP Basis 08 Centrum Fachowe»Transport«USŁUGI. 10 RIPOK w Eko Serwis EKOLOGIA. Przedstawiamy Państwu B.L.U.E. pierwsze wydanie naszego nowego magazynu dla klientów, który po prawie 15 latach zastąpi czasopismo NaszTönsmeier. Nowy format publikacji wpisuje się doskonale w kształtowaną na nowo komunikację marketingową naszej Grupy Przedsiębiorstw. Pełen świeżości i rozmachu magazyn B.L.U.E. kierujemy do partnerów i przyjaciół naszej firmy. Jego treść i wygląd odzwierciedlają nowe przesłanie naszej marki: Tönsmeier Kreujemy lepsze środowisko! Jako Grupa Przedsiębiorstw chcemy generować wartość dodaną we wszystkich obszarach naszej działalności, rozwiązywać problemy naszych klientów i być oferentem usług w zakresie środowiska naturalnego. Niech B.L.U.E. pokaże Państwu, drodzy Czytelnicy, siłę innowacji Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier, a także zaprezentuje nasze produkty oraz ekologiczne usługi. Przykłady obrazujące bogatą paletę produktów i usług oraz ich wartość dodaną znajdą Państwo już na pierwszych stronach: współpraca z naszym Centrum Fachowym Transport pozwala obniżyć koszty oraz zredukować emisję CO2, zastosowanie naszego Bigbaga - zaoszczędzić czas i miejsce! Życzę przyjemnej lektury i liczę na Państwa informację zwrotną na temat naszego nowego magazynu. Serdecznie pozdrawiam WYDAWCA Tönsmeier Dienstleistung GmbH & Co. KG. An der Pforte 2. D Porta Westfalica. Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Rzecznik prasowy / Redaktorzy wydania: Boris Ziegler (bz). Rzecznik prasowy, Piotr Ginalski (pg), Barbara Moeser (bm), Tomasz Nowak (tn), Edyta Pajak (ep), Marcin Sztafrowski (ms). Koncepcja & projekt Pepperzak AG. Holstenkamp 46a Hamburg. Tel.: +49 (0) Dr. Jürgen Balg Rzecznik Zarządu Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier B.L.U.E

3 BIZNES Współpraca z UE w zakresie ekologii nymi może udać się tylko wtedy, gdy 7. Wspólnotowy Program wprowadzi w całej Europie takie konkretne działania, jak zakaz składowania odpadów niepoddanych uprzednio przetwarzaniu, oparty na systemie wartości granicznych podobnie jak w niemieckim prawie o składowaniu odpadów, a także ramy czasowe na realizację tego celu. Zapowiedź chęci usunięcia przeszkód na rynku wewnątrzwspólnotowym jest zdaniem pana Kurtha również niewystarczająca: Dla wszystkich musi stać się oczywiste, Aktywne pozyskiwanie klientów przemysłowych przez TEW Polska Oficjalne otwarcie linii do produkcji paliwa alternatywnego i mechaniczne- że reguły dotyczące konkurencyjności Marka Tönsmeier już od kilkunastu lat jest obecna i dobrze rozpoznawalna na go przetwarzania odpadów muszą zostać wdrożone i być stosowane polskim rynku odpadów (komunalnych, surowców wtórnych i odpadów przemy- Skarżysko-Kamienna r. we wszystkich krajach członkowskich Unii słowych). W celu wzmocnienia i zwiększenia udziału Grupy Tönsmeier w sektorze w Zakładzie Segregacji i Odzysku Europejskiej. Zlecanie zadań publicznych odpadów przemysłowych w spółce TEW Polska utworzono na początku 2012 r. Odpadów w Skarżysku-Kamiennej, powinno odbywać się zgodnie z zasa- Dział Handlowy dedykowany właśnie odpadom przemysłowym. Głównym jego za- należącym do ALMAX, odbyło się dami uczciwości, w sposób przejrzysty. daniem jest pozyskiwanie/przejmowanie obsługi klientów przemysłowych. Dział oficjalne otwarcie linii do produkcji I wreszcie powinno się ujednolicić Handlowy prowadzi takie działania już od roku i koncentruje się przy tym na po- paliwa alternatywnego i mechanicznego odmienne zasady opodatkowania dla zyskaniu do współpracy głównych przedstawicieli kluczowych gałęzi przemysłu. przetwarzania odpadów. sektora publicznego oraz prywatnych Są to zwłaszcza takie branże jak: automotive, spożywcza, chemiczna, przemysłu Zrzeszenia prywatnych przedsiębiorstw gospodarujących odpadami domagają się ambitnej polityki odpadowej przedsiębiorstw. Kolejną przeszkodą są wyjątki od ciężkiego oraz chemia lekka. Aktywność Działu Handlowego TEW Polska przynosi już konkretne rezultaty: pozyskano kilka dużych kontraktów, przejmując w niektórych przypadkach obsługę kompleksową (czyli usługi odbioru, zagospodarowa- W uroczystościach związanych z otwarciem udział wzięli: Jan Maćkowiak członek Zarządu Województwa Przed konsultacjami Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego na 7. ogólnych zasad stosowania, dyskuto- nia i optymalizowania całego strumienia odpadów wytwarzanych przez klienta). Świętokrzyskiego, Waldemar Mazur Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego Stowarzyszenie wane w ramach nowelizacji dyrektywy Klientami TEW Polska zostały już m. in. firmy produkujące części samochodowe, wicestarosta skarżyski, Stanisław Niemieckiej Gospodarki Odpadami, Wodą oraz Surowcami (BDE), Krajowe Stowarzy- o zleceniach publicznych, dotyczące np. a także huty szkła i zakłady petrochemiczne. Grzesiak zastępca prezydenta mia- szenie Surowców Wtórnych (BVSE), a także Zjednoczenie Niemieckich Przedsiębiorstw przekazywania zadań własnych spółkom sta Skarżysko-Kamienna, Sylwester Recyklingu Stali i Gospodarki Odpadami (BDSV) opowiedziały się wspólnie za ambitną komunalnym lub kooperacji pomiędzy Dlaczego akurat Grupie Tönsmeier się udaje? Kwiecień wiceprezydent Starachowic, europejską polityką gospodarki odpadami, której celem powinno być zwiększenie organami publicznymi. Zdaniem Prezesa Dział Handlowy TEW Polska wykorzystuje w swych działaniach wszystkie kon- oraz burmistrzowie Końskich, Grójca, stopnia recyklingu. Zarządu BVSE, Erica Rehbocka: kurencyjne przewagi, jakie posiada Grupa Tönsmeier. Klientów przekonuje Zwolenia i Suchedniowa, wójtowie Szeroko stosowane odstępstwa obcią- kompleksowość proponowanej oferty Tönsmeier może przecież dodatkowo i przedstawiciele gmin z powiatów: skar- Również prywatne przedsiębiorstwa Stowarzyszenia poddały krytyce przede żają przede wszystkim prywatne przed- zagospodarować odpady komunalne (co z powodzeniem robi już od lat w wielu żyskiego, starachowickiego, koneckiego przetwarzające odpady oraz recyklerzy wszystkim niską stanowczość tego siębiorstwa przetwarzające odpady oraz rejonach kraju). Tönsmeier oferuje także bardzo korzystne warunki odbioru su- i szydłowieckiego. przyjęli z zadowoleniem propozycję Ko- programu, który w obecnej formie nie za- recyklerów, którzy w Niemczech i innych rowców wtórnych, wykorzystując doświadczenie swoich spółek specjalistycznych, misji, w której wymienione zostały istotne wiera nawet harmonogramu czasowego krajach członkowskich Unii Europejskiej jak również fakt ekskluzywnej przynależności do Organizacji Odzysku Rekopol. W towarzystwie prezesa TEW Entsor- założenia prowadzące do zwiększenia dla przygotowania nowych europejskich przez olbrzymie inwestycje ostatnich dzie- Logistyka należy również do mocnych stron Grupy siłą Tönsmeiera jest sieć gung GmbH & C KG Andreasa Kleina, recyklingu: kompletna implementacja eu- przepisów ochrony środowiska uwzględ- sięcioleci stworzyli gospodarkę wtórnego rozsianych po całym kraju spółek dysponujących liczną flotą specjalistycznych członków zarządów ALMAX i MUK za- ropejskiego prawa gospodarki odpadami niających nowe polityczne założenia. wykorzystania surowców. pojazdów i sprzętu. Dodatkowym atutem w kontaktach z klientami są dla Działu proszeni goście zwiedzali nowoczesną do prawa krajowego, ścisłe przestrzega- Dlatego BDE ponowił swoje roszczenia Handlowego TEW Polska zaawansowane technologie posiadanych instalacji. linię produkcyjną. nie hierarchii postępowania z odpadami, dotyczące opracowania konkretnych Stowarzyszenia prywatnych przedsię- Jeśli dodamy do tego wykwalifikowaną kadrę fachowców, preferowane w kontak- zaprzestanie składowania odpadów, i opartych na jednoznacznych wytycznych biorstw gospodarki odpadami oraz recyk- tach handlowych indywidualne, uwzględniające specyfikę poszczególnych branży Członek Zarządu ALMAX, Edyta Pająk, ograniczenie energetycznego wykorzys- kroków postępowania prowadzących do lingu wezwały nie tylko do kompletnej podejście do każdego potencjalnego kontrahenta oraz pomoc udzielaną klien- podkreśliła strategiczne znaczenie linii tania odpadów do frakcji nienadających realizacji Wspólnotowego Programu Dzia- i terminowej implementacji europejskich tom w optymalizowaniu ich kosztów, to sprawa staje się dość jasna: przyszłość w regionie: linia mechaniczna może się do wykorzystania materiałowego, jak łań w Zakresie Środowiska Naturalnego. przepisów o gospodarce odpadami, ale rynku zagospodarowania odpadów przemysłowych w Polsce to właśnie przerabiać nawet 80 tys. ton odpadów również usunięcie przeszkód wewnątrz Zdaniem Petera Kurtha, prezesa BDE: także do ich konsekwentnego stosowania Tönsmeier! pg rocznie i jest jedyną instalacją tego typu rynku europejskiego. Przełom w gospodarce surowcami wtór- przez odpowiednie urzędy państw człon- w zakresie gospodarki odpadami kowskich Unii Europejskiej. bz w regionie. ep 04 B.L.U.E B.L.U.E

4 LUDZIE Nowa siedziba, nowa jakość USŁUGI SAP Basis w Tönsmeier Pracownicy TEW Polska podczas przyjęcia zorganizowanego w dniu oddania do użytku nowego biurowca. Obecnie zespół IT SAP z TEW Polska przygotowuje m. in. wdrożenie SAP Basis w spółce MUK w Skarżysku Kamiennej oraz dostosowuje system na potrzeby nowej ustawy śmieciowej. Wdrożenie SAP Basis w spółkach w Polsce dobiega końca Nowa siedziba dla TEW Polska Centrali Grupy Tönsmeier w Polsce 1 stycznia 2013 r uruchomiono produktywną wersję systemu SAP Basis w TEW GO - przedostatniej spółce Grupy Tönsmeier w Polsce. Przejście na nowy system jest zawsze sporym wyzwaniem i wymaga bardzo dużych nakładów pracy. Również w TEW GO udane zakończenie Zapytany o trudności lider sekcji IT Oprócz zmian w SAP planowane jest Spółka TEW Polska przeprowadziła się w kwietniu 2012 do nowego budynku postawionego w przeciągu roku na dotychczasowym terenie wdrożenia nie byłoby możliwe, gdyby nie SAP Adam Walentynowicz stwierdził, że bowiem wdrożenie nowych rozwiązań, siedziby spółki w Rudzie Śląskiej. W biurowcu znalazły miejsce wszystkie działy centrali: informatyka, kadry, controlling, logistyka, zakupy, zaangażowanie pracowników i zarządu głównym problemem jest wybór terminu m. in. logistycznych, jak i związanych technika, dział handlowy, prawny a także sekretariat. spółki. Uruchomienie i przygotowanie wdrożenia: Idealnym momentem na z obsługą klientów zbiorowych. Jak doda- nowego systemu, podobnie zresztą jak wszelkiego rodzaju wdrożenia systemów je na koniec Tomasz Nowak, pozostaje Lepsza komunikacja i owocniejsza współ- i różnego rodzaju szkoleń dla pracowników skomentował podczas małego przyjęcia w poprzednich wdrożeniach, wsparte jest przełom roku lub kwartału. Dlate- jeszcze sporo wyzwań: Wiemy, że przed praca zatrudnionych w centrali fachowców i kontrahentów. z okazji uroczystego otwarcia zorganizo- zostało przez pracowników innych go bardzo nam zależało, aby projekt nami bardzo dużo pracy, zarówno przy wanego dla pracowników prezes Zarządu oddziałów, m.in. przez ALMAX, BŁYSK, wdrożenia SAP w TEW GO doprowadzić nowych wdrożeniach, jak i rozwoju sys- TEW Polska Rafał Pamuła. PUK i SELEKT. Jak podkreśla mana- do szczęśliwego finału właśnie w tym temu. Jeżeli będziemy jednak obserwo- to efekt tej inwestycji. Ponadto w budynku znajdują się trzy pomieszczenia konfe- Nowy biurowiec daje nam idealne warunki rencyjne wyposażone multimedialnie na pracy do podjęcia wszystkich wyzwań sta- ger IT TEW Polska Tomasz Nowak: Ich okresie. Szczególnie przed wdroże- wali takie zaangażowanie pracowników najwyższym poziomie umożliwiające orga- wianych nam na dynamicznie rozwijającym doświadczenie oraz wiedza były bardzo niem w Polsce podatku śmieciowego. oddziałów oraz centrali jak do tej pory, nizację spotkań biznesowych, jak się polskim rynku gospodarki odpadami pomocne podczas pierwszego miesiąca Końcówka 2012 r. oraz okres przed możemy być dobrej myśli. pracy systemu, a także podczas szkoleń wdrożeniem podatku zapowiadały się wyjazdowych. Liczymy na dalsze wspie- bardzo intensywnie. ms tn ranie tego procesu. 06 B.L.U.E B.L.U.E

5 USŁUGI Nowe korzyści dla klienta USŁUGI T-Bag wygodny, elastyczny, szybki Klienci oraz środowisko skorzystają w równej mierze Nowe rozwiązania Bigbag Tönsmeiera wygodny, elastyczny, szybki 1 Poprzez powołanie do życia nowego Centrum Fachowego Transport, od października 2012 roku firma Tönsmeier optymalizuje zagadnienia transportowo-logistyczne wewnątrz przedsiębiorstwa. W drugiej fazie projektu specjaliści z Hanoweru przewidują wprowadzenie do oferty usług logistyczno-transportowych dla kontrahentów rynkowych. Dla naszych partnerów chcemy być pierwszym adresem w kwestii obsługi transportów, oferując zarówno korzystne ceny, jak i zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości - ocenił swoje ambitne zadanie Maik Gronau, Prezes Zarządu nowej spółki Tönsmeier Transport GmbH & Co. KG zatrudniającej już 60 pracowników. Przez uzyskanie certyfikatu zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2008 oraz przyznanie znaku jakości Specjalistyczne przedsiębiorstwo gospodarki odpadami w październiku 2012 roku poczyniono pierwsze ważne kroki związane z realizacją założonych celów. 2 1 Centrum Fachowe Transport rozpocznie działalność od optymalizacji własnej logistyki wewnątrz grupy Tönsmeier. Systematyczna optymalizacja wszystkich relacji transportowych Zagadnienia logistyczne w Grupie Tönsmeier przedsiębiorstwie z branży ochrony środowiska odgrywają olbrzymią rolę w całej działalności Grupy. Ponad pojazdów wyjeżdża codziennie w trasy, aby odebrać odpady i surowce wtórne od klienta oraz przetransportować je do specjalistycznych zakładów. Ukryty potencjał logistyczny tkwi przede wszystkim w planowaniu długich tras transportów krajowych i zagranicznych. Między innymi dlatego nowe Centrum Fachowe szczególną uwagę skoncentrowało na systematycznej optymalizacji całej sieci transportów zarówno ulicznych, jak i szynowych. Efekty synergii mogą powstawać także w wyniku celowego zakupu usług transportowych od oferentów rynkowych. Klienci i środowisko skorzystają w równej mierze Szeroki zakres usług Grupy Tönsmeier jest podstawą elastyczności w realizowaniu wymagań klienta. Nowoczesny tabor samochodowy i szeroka gama zróżnicowanych pojemników na odpady umożliwiają wprowadzenie indywidualnych rozwiązań dla każdego zleceniodawcy. Ponadto, nowoczesne oprogramowanie oraz wysoka sprawność systemów nawigacyjnych gwarantują najlepsze połączenie z poszczególnymi transportami w sieci pojazdów i najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. To przyniesie korzyści zarówno dla klientów, jak i dla środowiska, gdyż ograniczenie niedociążenia pojazdów oraz likwidacja pustych przebiegów pozwala zaoszczędzić koszty oraz znacznie ograniczyć emisję CO2 stwierdził Maik Gronau, dla którego Centrum Fachowe Transport w niedalekiej przyszłości ma stać się Green Logistics. bz Któż z nas nie szukał już kiedyś rozwiązania na miarę dla ilości odpadów, która jest za duża, aby zebrać ją w plastikowych workach, ale zbyt mała, aby zamówić kontener? Poszerzenie asortymentu usług Tönsmeiera o odbiór odpadów w bigbagach wypełnia lukę w powszechnie oferowanej palecie usług. Bigbag ma pojemność 1m sześciennego, jest wykonany z tworzywa sztucznego niezwykle odpornego na rozerwanie i jest dostosowany do transportu materiałów o masie 1,1 tony. Bigbagi, które testowane są na razie w ramach pilotarżu w naszych oddziałach w Hanowerze i Magdeburgu, można zakupić w sklepach z materiałami budowlanymi albo w siedzibach spółek Tönsmeiera. Poskładany w kostkę zajmuje niewiele miejsca i nadaje się doskonale do przechowywania na zapas nie tylko w firmach budowlanych czy zakładach rzemieślniczych. Dla bigbaga znajdzie się także miejsce w prywatnym gospodarstwie domowym. System zbiórki w bigbagach wdrożyliśmy do programu Nasze pierwsze doświadczenia z tym produktem są bardzo pozytywne, gdyż użytkownicy poznali jego zalety i chętnie go już stosują. Naszym celem jest zacieśnienie sieci zbytu przez wejście w partnerstwo z dalszymi punktami sprzedaży, poszerzenie obszaru wykorzystania bigbagów oraz podniesienie ich usług z uwagi na potrzeby klientów, którzy oczekują elastycznego, wygodnego i szybkiego rozwiązania problemu odpadów wyjaśniła Maja Olejniczak, lider projektu. Kiedy zaistnieje taka potrzeba, do bigbaga można wygodnie wrzucić zmieszane odpady takie jak np. gruz budowlany, stare drewno, odpady z ogrodów czy resztki tapet. Kiedy bigbag jest pełny, można przez bezpłatną infolinię zamówić termin jego odbioru. Pomimo krótkiego czasu reakcji spełniamy wszelkie wymogi jakościowe podkreśla pani Olejniczak. Nasi klienci mogą być pewni, że odpady z ich bigbaga zostaną zagospodarowane zgodnie z prawem. popularności. bz 2 Zmotywowani pracownicy, nowoczesna logistyka: następnym krokiem będzie oferowanie usług transportowych dla klientów zewnętrznych. 08 B.L.U.E. B.L.A.U Bigbagi Tönsmeiera zostały przygotowane dla klientów poszukujących elastycznego, wygodnego i szybkiego rozwiązania problemu odpadów. B.L.U.E

6 EKOLOGIA Przygotowania Tönsmeier do nowej ustawy 1 pracownicy Eko Serwis podczas pracy przy linii z segregacją odpadów Nasze ripoki odpowiedzią na nowy system gospodarki odpadami 2 Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Jatczak, Wiesława Sawlewicz, Adam Myszkowski 2 zmieszanych odpadów komunalnych w żółtych workach odbierane są tworzywa ciami, nowoczesnymi rozwiązaniami Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy nowe obowiązki frakcja nienadająca się do wykorzysta- sztuczne. W 2012 r. Eko Serwis wprowa- technologicznymi i organizacyjnymi i wyznacza dokładny kalendarz terminów ich realizacji. Jednym z podstawowych zadań nia materiałowego lub energetycznego dził również selektywną zbiórkę odpadów chcemy podzielić się ze wszystkimi jest ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz poddawana jest biologicznej stabilizacji. biodegradowalnych. O sukcesie gminy gminami w regionie. Nasze możliwo- osiągnięcie ambitnych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: dla Dodatkowo pozyskiwana jest frakcja mi- i naszym w dużej mierze decyduje poziom ści chcemy udostępnić i wykorzystać papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a także dla odpadów budowlanych i rozbiór- neralno-organiczna do rekultywacji skła- i jakość selektywnej zbiórki odpadów do maksimum zapewniła Wiesława kowych. Dodatkowe obowiązki dla gmin 1 dowisk, wyrobisk, nieużytków (około 16 tys. ton rocznie). A dzięki kompostowni odpadów zielonych mieszkańcy nie u źródła, tzn. przez mieszkańców tłumaczy Krzysztof Popielarczyk, kierownik sortowni. Z zebranych surowców na linii Sawlewicz, Członek Zarządu spółki Eko Serwis. Nieustanny rozwój zaspokoi potrzeby gmin, spowoduje też, że Warunkiem realizacji tych celów jest: muszą się martwić, w jaki sposób zagos- sortowniczej przy ulicy Łąkoszyńskiej pow- region będzie dobrze przygotowany do objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości w gminie systemem gospodarowania w Krzyżanówku to wyraz naszej troski podarować skoszoną trawę, przekwitłe stają produkty o właściwościach towaru zmieniających się warunków rynkowych. odpadami komunalnymi, o gospodarkę odpadową w regionie oraz kwiaty czy niepotrzebne gałęzie drzew. handlowego, nadającego się do dalszego przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów wkład w ochronę środowiska naturalne- Z tych oddzielnie zebranych surowców wykorzystania w procesach recyklingu. Zawsze krok do przodu komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunal- go oświadczył Prezes Zarządu spółki wytwarzany jest pełnowartościowy Eko Serwis działa w poczuciu pełnej nych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania Eko Serwis Krzysztof Jatczak. Odpady produkt mający właściwości nawozowe Jesteśmy liderem w regionie odpowiedzialności za region, dlatego odpadów komunalnych (RIPOK), komunalne trafiające do Krzyżanówka oraz zawierający substancje próchnicze, Gminy powiatów kutnowskiego i łowic- nieustannie unowocześnia technologie. przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych poddawane są przetwarzaniu w instala- kompost tak cenny dla rolników ze kiego są w większości obsługiwane Nie można spoczywać na laurach i zwol- odpadów komunalnych do sortowni odpadów, cji mechaniczno-biologicznej, przez co względu na wyjałowienie polskich gleb. przez Eko Serwis. Przekazując odpady nić tempo. Takie wyróżnienie pozycja tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, tracą swoje właściwości zagrażające Dzięki tym technologiom składowanie do instalacji w Krzyżanówku i Kutnie, lidera zobowiązuje, stały rozwój jest by wszyscy mieszkańcy mieli do nich łatwy dostęp; wskazanie miejsc, w których mogą naturze, a nawet mogą stać się cennym odpadów kształtuje się jedynie na pozio- gminy mogą mieć stuprocentową nieodzowny. RIPOK w Krzyżanówku być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospo- surowcem wtórnym lub środkiem mie 50 tys. ton rocznie. pewność, że odzysk odpadów opako- zajmuje 10 hektarów, wkrótce zostanie darstw domowych. wspomagającym glebę. waniowych będzie znajdował się na zagospodarowanych kolejnych 6. Tylko w ciągu roku możemy sortować Gospodarkę odpadami postrzegamy odpowiednim poziomie zapewnia W ciągu najbliższych miesięcy kompo- Dążymy do wspólnego sukcesu RIPOK Eko Serwisu tu 80 tys. ton zmieszanych odpadów kompleksowo Adam Myszkowski, kierownik Oddziału stownia w Krzyżanówku zostanie do- Usługi EKO SERWISU zapewniają wywiązanie się gmin ze wszystkich tych obowiązków. komunalnych. Dzięki RIPOK odzysku- Uzupełnieniem systemu gospodarki Łowicz. EKO SERWIS i RIPOK Krzyżanó- stosowana do wymogów rozporządzeń Na terenie regionu i województwa łódzkiego w trosce o dobro mieszkańców, inspiro- jemy rocznie 3,2 tys. ton surowców do odpadami w regionie jest sortownia wek nie sprzedają gminie jedynie usług, wykonawczych do nowej ustawy wani potrzebami Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, miasta Kutna, gmin wiejskich ponownego wykorzystania: papieru, Eko Serwisu dla odpadów zebranych lecz również bezpieczeństwo w gospo- o utrzymaniu czystości i porządku powiatu Łowickiego oraz bazując na doświadczeniach Grupy Tönsmeier, EKO SERWIS tworzyw, metali oraz szkła. I co bardzo selektywnie, mieszcząca się przy ul. darce odpadami komunalnymi. Polityka w gminach. Docelowo instalacja ta osiągnie wybudował zakład, który został zakwalifikowany jako jedyny spełniający wszystkie ważne, także 12 tys. ton surowca do Łąkoszyńskiej 127 w Kutnie. Selektywną odpadowa spółki gwarantuje także wy- moc przerobową 40 tys. ton rocznie. wymogi nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Instalacja wpisana produkcji paliwa alternatywnego, którym zbiórkę odpadów Eko Serwis rozpo- magane przez nową ustawę prawidłowe Na tym jednak nie koniec. Na etapie do WPGO to RIPOK w Krzyżanówku inwestycja warta ponad 12 mln zł, która składa można zastąpić naturalne źródła czął w czerwcu 1999 r. Ma już zatem zagospodarowanie odpadów zielonych opracowania planów inżynierskich jest się z trzech kluczowych elementów technologicznych: instalacji mechaniczno-biologicz- energii jak np. miał węglowy w cemen- bogate doświadczenie w tej dziedzinie. oraz redukcję składowania odpadów instalacja produkcji paliwa alternatyw- nego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostowni odpadów zielonych oraz towniach. Na kompostownię może W zabudowie wysokiej wielorodzinnej biodegradowalnych. Dlatego samorządy nego z surowca wytwarzanego w naszej kwatery do składowania odpadów nienadających się do odzysku. być przekazywanych rocznie blisko 20 i zwartej stosuje metodę pojemników na powiatów kutnowskiego i łowickiego sortowni, a także nowa kwatera do tys. ton odpadów biodegradowalnych. szkło i tworzywa, a od wiosny 2001 r. dominują na tle pozostałych w zakresie składowania odpadów. bm Wspomagamy środowisko naturalne Docelowo jednak tę ostatnią liczbę Eko także makulaturę. W zabudowie niskiej poziomu odzysku odpadów. Nowoczesna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Serwis planuje podwoić. Wydzielona ze jednorodzinnej i terenach wiejskich Naszymi dotychczasowymi osiągnię- 10 B.L.U.E B.L.U.E

7

Szanowni Czytelnicy! Serdecznie pozdrawiam. Dr. Jürgen Balg Rzecznik Zarządu Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier B.L.U.E. 01 2013 03

Szanowni Czytelnicy! Serdecznie pozdrawiam. Dr. Jürgen Balg Rzecznik Zarządu Grupy Przedsiębiorstw Tönsmeier B.L.U.E. 01 2013 03 Szanowni Czytelnicy! Przedstawiamy Państwu B.L.U.E. pierwsze wydanie naszego nowego magazynu dla klientów, który po prawie 15 latach zastąpi czasopismo NaszTönsmeier. Nowy format publikacji wpisuje się

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

01. 02. 03. 04. rozwiązania Dla BiZnesu outsourcing gospodarki odpadami. Cztery kroki do indywidualnego rozwiązania problemu usuwania odpadów klienta.

01. 02. 03. 04. rozwiązania Dla BiZnesu outsourcing gospodarki odpadami. Cztery kroki do indywidualnego rozwiązania problemu usuwania odpadów klienta. rozwiązania Dla BiZnesu outsourcing gospodarki odpadami W wielu dziedzinach gospodarki zadania przedsiębiorstwa, które nie należą do zakresu podstawowej działalności, realizowane są przez wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

TWK-ZAG Sp z o.o. waste management

TWK-ZAG Sp z o.o. waste management TWK-ZAG Sp z o.o. waste management targets REALIZUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI ROZWJĄZUJEMY PROBLEMY ODPADOWE FIRM PRODUKCYJNYCH, LOGISTYCZNYCH, HANDLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nt. Zbieranie i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych

Szkolenie nt. Zbieranie i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych WIR ENTSORGEN FÜR SIE Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku realizowanego przez Regionalne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH Spółka LECH dotychczasowe działania wpływające na obecny kształt

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Wierzbica 2015 1. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

9. W którym dziale sprawozdania należy uwzględnić odpad o kodzie 020103 odpadowa masa roślinna? 5

9. W którym dziale sprawozdania należy uwzględnić odpad o kodzie 020103 odpadowa masa roślinna? 5 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa tel. (22) 59 79 050, fax: (22) 59 79 051 e-mail: srodowisko@mazovia.pl PŚ-IV.7012.1.2.2014.JD

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF Kinga Załęcka-Kościukiewicz Radca prawny Elbląg, 8 października 2015 roku MIEJSCE NA RYNKU ODPADÓW - WYGRAJĄ NAJLEPSI, ZATEM REZERWUJ MIEJSCE - CZAS NA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Miejsca przekazywania komunalnych, ilość i sposób ich Miejsca niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych przez podmioty odbierające je od właścicieli nieruchomości w 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami

Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami PPP Francja ParyŜ Informacje o projekcie 1,6 miliona mieszkańców ParyŜa i dzielnic podmiejskich objętych obsługą, 240 tys. Mg odpadów

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE Płock

Janina Kawałczewska RCEE Płock Janina Kawałczewska RCEE Płock Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

COROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTO BRZEZINY ROK 2014

COROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTO BRZEZINY ROK 2014 COROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTO BRZEZINY ROK 2014 Urząd Miasta w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Brzeziny, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK GMINA ZABÓR Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. Stan na 31 grudnia 2014 Sporządziła: Beata Skorodecka Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 214 SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał REWOLUCJA ŚMIECIOWA Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie Region X Gospodarki Odpadami Obszar działania ZKG teren

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁASK ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁASK ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁASK ZA 2014 ROK ŁASK 2015 1 1. Wprowadzenie 3 1.1. Cel przygotowania Analizy 3 1.2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy 3 1.3. Regulacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą komunalną doświadczenia i praktyka

Zarządzanie firmą komunalną doświadczenia i praktyka Zarządzanie firmą komunalną doświadczenia i praktyka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Prezes Zarządu ą - PGK Koszalin - Tomasz Uciński Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WZÓR SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WZÓR SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ADRESAT 1) ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA KWARTAŁ...

Bardziej szczegółowo

VII Spotkanie Forum. Michał Dąbrowski Prezes Zarządu, REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o

VII Spotkanie Forum. Michał Dąbrowski Prezes Zarządu, REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o VII Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Oczekiwane rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminach doświadczenia przedsiębiorstwa REMONDIS Sanitech Poznań Michał Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

STENA SOLUTIONS Optymalizacja Kompleksowej Gospodarki Odpadami (Total Waste Management)

STENA SOLUTIONS Optymalizacja Kompleksowej Gospodarki Odpadami (Total Waste Management) 1 STENA SOLUTIONS Optymalizacja Kompleksowej Gospodarki Odpadami (Total Waste Management) Stena Solutions nasze podejście do Total Waste Management Gospodarka odpadami profilowana według specyfiki branż

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo