ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Vol

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Vol. 2-2010"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Vol SPIS TREŚCI nr 1 7 Особенности формирования стоимости строительства объектов в Республике Беларусь / Olga C. Golubova Features of forming the value price of the construction of objects in Republic of Byelorussia 15 Absorpcja wydatków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych na rozwój turystyki w województwie podlaskim / Eugenia Panfiluk Absorption of investment expenditures from Structural Funds on tourism development in the podlaskie province 38 Wizerunek a lojalność turysty względem obszaru recepcji turystycznej / Marcin Smoleński Destination's image and tourists' loyalty behaviors 52 Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego / Danuta Szpilko, Romuald Ziółkowski Tourism infrastructure of the protected areas of podlaskie province 74 Badania nad otyłością wśród studentów i studentek Politechniki Białostockiej i WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku / Jolanta Zuzda, Robert Latosiewicz, Wiesław Półjanowicz Examination of obesity among students of Białystok University of Technology and University of Economics 83 Grupowanie zmiennych w procesach eksploracji danych (Data Mining) / Mirosława Lasek, Marek Pęczkowski Variable clustering in exploration data processes 97 Rozwój kadr pedagogicznych na przykładzie publicznych liceów ogólnokształcących z terenu miasta Białegostoku / Bolesław Budzisz, Katarzyna Cholewo The development of teaching staff on the basis of public high schools in the area of city of Białystok 107 Wpływ klastrów gospodarczych na innowacyjność przedsiębiorstw / Izabela Czajkowska Influence of economic cluster on enterprise innovation 115 Dylematy lokalizacyjne funkcji marketingowej w strukturze przedsiębiorstw; aspekt teoretyczny i praktyczny oraz próba diagnozy / Dariusz Sobotkiewicz Location dilemmas of marketing function in enterprises structure; theoretical and practical aspect and an attempt of diagnosis 128 Корпоративное управление в Беларуси / Oleg W. Szamow Corporate Management in Byelorussia

2 nr 2 7 Superregion polsko-niemiecki jako próba reaktywacji planu Stolpego - Willersa / Ryszard Bednarski Polish - German Superregion as an attempt to reactivate the Stolpe - Willers Plan 26 Problemy ludzi III wieku w aspekcie czasu wolnego / Alina Borowska Problems of elderly people in the aspect of leisure 33 Konkurencyjność regionu i strategie regionalne / Witold Czudec Competitiveness of the region and regional strategies 43 Korzenie konserwatyzmu brytyjskiego / Tomasz Madras The Roots of British Conservatism 61 Wizerunek przywódcy w systemie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym. Analiza porównawcza / Przemysław Potocki An image of the political leader in a totalitarian, authoritarian and democratic political system. Comparative analysis 93 Rozwój turystyki uzdrowiskowej w gminie Mielnik / Mikołaj Jalinik The development of wellness tourism in Mielnik commune 103 Google SideWiki jako nowe narzędzie potencjalnie zwiększające efektywność internetowej promocji działalności agroturystycznej w województwie podlaskim / Krzysztof Stepaniuk Google SideWiki as a new tool potentially increasing the efficiency of Internet promotion of agritourist activity in podlaskie district 111 Zasady i komponenty treningu rekreacyjnego - regulacja intensywności rekreacyjnych ćwiczeń systemu Step Reebok / Jolanta Zuzda, Robert Latosiewicz The rules and components of recreation training - the regulation of Step Reebok exercises' intensity 129 Niektóre osobliwości algorytmów genetycznych na przykładzie zagadnień logistycznych / Anna Gryko-Nikitin Certain peculiarities of the genetic algorithms based on logistic issues 141 Analiza SWOT jako narzędzie słuŝące poprawie preorientacji zawodowej na przykładzie Tambowskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego / Jełena S. Miszczenko SWOT Analysis as a tool to improve career preorientation on example of the Tambov State University of Technology 150 Porozumienie społeczne na PKP z 2000 roku jako przykład konstruktywnego rozwiązania sporu pracowniczego / Marcin Szczepański Social Agreement in the Polish National Railways of 2000 as an example of a Constructive Settlement of the Workers' Dispute

3 nr 3 7 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w świetle traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską / Barbara Czajkowska The Acquisition of Real Estate by foreigners in the Hght of the Treaty establishing European Union 19 The Lost Order...? Around Modern and Post-Modern Constructing of the Identity / Urszula Glińska 46 Benjamin Disareli wobec idei Edmunda Burke'a. Dwa oblicza konserwatyzmu brytyjskiego / Tomasz Madras Benjamin Disraeli in view of Edmund Burke's ideas. Two kinds of British conservatism 58 Oddziaływanie inflacji na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie / Piotr Misztal The impact of the inflation on economic growth in Poland in the period Szanghajska Organizacja Współpracy - geopolityka / Anna Perkowska The Shanghai Cooperation Organization - geopolitics 77 Ocena zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Puszczy Knyszyńskiej / Anna Bogucka The evaluation of tourist-recreational development of Knyszyńska Forest 93 Przystosowanie bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych / Anna Bogucka The adaptation of accommodation for disabled people 109 Rozwój turystyki w Puszczy Białowieskiej / Eugenia Panfiluk The tourism development on the example of the BiałowieŜa Primeval Forest 124 Znaczenie krajobrazowych korytarzy drogowych dla turystyki / Marcin Smoleński The importance of scenie road corridors for tourism 137 Produkty zwierzęce jako atrakcja w gospodarstwach agroturystycznych / Janusz L. Sokół, Zofia Koloszko-Chomentowska The Animals product as an attraction of the agritourist farms 147 Zmiana temperatury ciała podczas rekreacyjnego uprawiania łucznictwa - badania pilotaŝowe / Jolanta Zuzda, Robert Latosiewicz The changing of body temperature during archery recreation - pilot examination 159 Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw deweloperskich w okresie dekoniunktury gospodarczej / Justyna Grześ-Bukłaho Instruments for competing firms in the development of economic downturn

4 nr 4 7 Konflikty społeczne przy realizacji projektów Via Baltica i Rail Baltica / Maciej Dobrzyński, Katarzyna Butkiewicz Social conflicts in the implementation of the Via Baltica and Rail Baltica projects 19 Perspektywy rozwoju podziemnego transportu towarowego / Ewa Dobrzyńska Prospects for development of underground freight transport 31 Optymalizacja operacji transportowych / Maciej Dobrzyński Optimization of transport operations 39 Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych / Anna Gryko- Nikitin The market of Polish TSL services based on statistical data 49 Wykorzystanie systemów CRM w logistyce obsługi klienta / Katarzyna Halicka Application of CRM systems in logistics customer service 60 Analiza kosztów transportu w przedsiębiorstwie produkcyjnym - wybór strategii transportowej / Marta Jarocka A cost analysis of transport in the production company - a selection of transport strategy 73 Projekt Rail Baltica Growth Corridor w rozwoju usług logistycznych / Joanicjusz Nazarko, Joanna Urban Rail Baltica Growth Corridor project in logistic services development 82 Zarządzanie gospodarką magazynową w horyzontalnym sklepie internetowym / Urszula Ryciuk Warehouse management in horizontal e-shops 97 Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach / Krzysztof Dziekoński Project management in small and medium enterprises 105 Analiza STEEPVL na przykładzie projektu Foresight technologiczny. NTFOR Podlaskie 2020" Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii / Anna Kononiuk The application of STEEPVL analysis in the project Technology foresight. 'NT FOR Podlaskie 2020'. Regional strategy ofnanotechnology development 116 Koncepcja organizacji uczącej się w kontekście szkoły wyŝszej / Katarzyna A. Kuźmicz The learning organization concept in the context of higher education institution 126 Słabe Sygnały i Dzikie Karty - Innowacyjne Metody Antycypacyjne / Andrzej Magruk Weak Signals and Wild Cards - Innovative Methods of Anticipation 137 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji wspomagających kontakty z klientami na przykładzie chatterbotów / Dorota Rogowska The use of programs based on artificial intelligence method - chatterbots in creating relations with clients

5 147 Relacje między państwem a szkołami wyŝszymi - ujęcia teoretyczne / Małgorzata Wasiuk The relationships between the state and universities - theoretical approaches ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 161 Wprowadzenie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Alicja E. Gudanowska Introduction to quality management in a manufacturing company 171 Dobór kart kontrolnych jako istotny element sterowania jakością w procesie produkcyjnym / Anna M. Olszewska The selection of control charts as an essential element of quality control in the production process EKONOMETRIA 183 Metody statystyczne w segmentacji rynku / Katarzyna Dębkowska The statistical methods used i n market segmentation 194 Własności cech diagnostycznych w badaniach typu taksonomicznego / Danuta Tarka Properties of the Variables in Taxonomic Type of Research 206 Statystyczna analiza zmienności obciąŝeń w sieciach rozdzielczych / Wojciech Zalewski Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Oprac. BPK

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Spis treści Wstęp... 17 Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów... 21 Marlena

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 1(7) 2015 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 7, Issue 1 Białystok 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 4(6) 2014 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 6, Issue 4 Białystok 2014

Bardziej szczegółowo

INNOVATIVE APPLICATION OF CONTEMPORARY MANAGEMENT METHODS IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY INTERDISCIPLINARITY IN SCIENCE

INNOVATIVE APPLICATION OF CONTEMPORARY MANAGEMENT METHODS IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY INTERDISCIPLINARITY IN SCIENCE Journal of Business Economics and Management ISSN 1611-1699 / eissn 2029-4433 2015 Volume 16(1): 261 274 doi:10.3846/16111699.2014.986192 INNOVATIVE APPLICATION OF CONTEMPORARY MANAGEMENT METHODS IN A

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Zarządzanie firmą współczesne problemy

Spis treści. Wstęp... 9. I. Zarządzanie firmą współczesne problemy Spis treści Wstęp.............................................................. 9 I. Zarządzanie firmą współczesne problemy Joanna Radomska, Przedsiębiorczość produktywna, bezproduktywna i destruktywna.......................................................

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 9 (58) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Maciej Urbaniak: Międzynarodowe standardy zarządzania w łańcuchu dostaw... 16 Jerzy Kubicki: Logistyka w transporcie koncepcje,

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6 ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI Zeszyt 6 Warszawa Poznań Lublin 2014 2 ANNALS of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. XVI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Wstęp... 11 CZĘŚĆ I ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE Aleksander Panasiuk: Instrumenty polityki turystycznej w regionie... 15 Stefan

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 307 Polityka ekonomiczna Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013

Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013 Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 3(6) 2014 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 6, Issue 3 Białystok 2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 22. 21. 20. 19. Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Wstęp... 11 CZĘŚĆ I ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE Aleksander Panasiuk: Instrumenty polityki turystycznej w regionie... 15 Stefan

Bardziej szczegółowo

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii...

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... Spis treści Wstęp... 13 Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... 15 Grażyna Aniszewska: Kultura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 SPIS TREŚCI nr 1(66) 9 Jubileusz 10-lecia dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Staniaława Borkowska Tenth Anniversary of the Human Resource Management bimonthly

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 13 Część 1. Ogólne problemy

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo