Spis treści. Wstęp I. Zarządzanie firmą współczesne problemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 9. I. Zarządzanie firmą współczesne problemy"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp I. Zarządzanie firmą współczesne problemy Joanna Radomska, Przedsiębiorczość produktywna, bezproduktywna i destruktywna Katarzyna Żyło, Rozdzielenie własności i zarządzania w organizacjach Krzysztof Litwiński, Ryzyko jako element procesu innowacyjnego Dagmara Słowik, Wpływ kultury organizacyjnej na osiąganie celów na przykładzie Electrolux Poland Sp. z o.o Jerzy Rychlik, Kryzysy w cyklu życia małych przedsiębiorstw wyniki badań 53 Tadeusz Moczyński, Instrumenty prawno-finansowe energetycznego wykorzystania produktów rolniczych w Polsce Maria Knecht, Rola ośrodków handlowych w rewitalizacji centrów miast II. Strategie firm cechy i przykłady Marcin Śpiewak, Proces kształtowania strategii w przedsiębiorstwie Marcin Śpiewak, Strategie marketingowe w wymiarze globalnym Izabela Galik, Czynniki sukcesu firm na przykładzie przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych Robert Bielenica, Tendencje zmian w marketingu Justyna Piesiewicz, Event w strategii Public Relations Damian Ostrowski, Misja i wizja placówki oświatowej Izabela Galik, Struktura finansów instytucji finansowej na przykładzie PKO BP SA oraz Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Polska Anna Konieczna, Szok narzędziem kampanii społecznych III. Personel firmy polityka kadrowa Paweł Gutt, Menedżer czy przywódca? Mariusz Florczyk, Problemy towarzyszące stosowaniu elastycznych form zatrudnienia Problemy zarządzania_iwankiewicz_rak_księga1.indb :54:18

2 Paweł Mały, Usprawnienie polityki kadrowej przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście zapewnienia wysokiej jakości wyrobów w czasie kryzysu finansowego oraz deficytu kadrowego Agnieszka Lebiedzińska, Coaching w dobie kryzysu gospodarczego Karolina Jaczyńska, Styl prowokatywny w coachingu Łukasz Semczuk, Społecznie odpowiedzialne ocenianie pracowników Teresa Tomaszewska, Analiza i ocena procesu doboru kadr w Polskich Liniach Kolejowych IV. Wybrane metody analizy procesów zarządczych Mariola Końska, Uniwersalność zastosowania metody VAIC TM (Value Added Intellectual Coefficient) do pomiaru kapitału intelektualnego i jego efektywności w tworzeniu wartości Dariusz Lipski, Porównanie narzędzi do analizy terminów realizacji zadań produkcyjnych Dariusz Lipski, Karty kontrolne SPC terminów realizacji zadań produkcyjnych Jakub Wiśniewski, Rachunek kosztów docelowych jako zarządcza metoda kalkulacji kosztów Alicja Sikora, Analiza funkcjonowania kaizen w obszarze polskiego i światowego zarządzania jakością Ryszard Pawłowski, Strategia, proces i jakość w modelu organizacji dystrybucji paliw płynnych Monika Wilk-Lechniak, Próba określenia pozycji strategicznej sektora kamienia naturalnego na przykładzie przedsiębiorstw strzegomskich analiza SWOT Mirosław Tarasiewicz, Aplikacyjność nauki o złożoności do budowy elastycznych struktur organizacyjnych Paweł Mały, Zastosowanie metodologii Six Sigma do usprawnienia procesu logistycznego Mateusz Strychalski, Charakterystyka sektora producentów soli podstawowe problemy Summaries Joanna Radomska, Productive, non-productive and destructive entrepreneurship Katarzyna Żyło, The separation of ownership and management in an organization Krzysztof Litwiński, Risk as an element of the innovation process Problemy zarządzania_iwankiewicz_rak_księga1.indb :54:18

3 Dagmara Słowik, The influence of organizational culture on achieving goals based on the experience of the company Electrolux Poland Jerzy Rychlik, Crises in a lifecycle of small companies research results Tadeusz Moczyński, Legal and financial instruments of the energetic use of agricultural products in Poland Maria Knecht, The role of shopping centres in the revitalization process of cities Marcin Śpiewak, The strategy construction process in a company Marcin Śpiewak, The marketing strategy in the global dimension Izabela Galik, Success factors illustrated by the example of manufacturing and trading companies Robert Bielenica, Marketing trends Justyna Piesiewicz, Events in Public Relations strategies Damian Ostrowski, The mission and vision of educational institutions Izabela Galik, Capital structure of financial institutions on the example of PKO BP Joint Stock Company (State Savings Bank) and Deutsche Zentral- -Genossenschaftsbank Poland Anna Konieczna, Shock as a tool for social campaigns Paweł Gutt, A manager or leader? Mariusz Florczyk, Problems accompanying the flexible forms of employment Paweł Mały, The improvement of employment policy in a production company in the context of high quality maintenance of products during the financial crisis and employment deficit Agnieszka Lebiedzińska, Coaching in economic crisis Karolina Jaczyńska, Provocative style in coaching Łukasz Semczuk, The social responsible employee performance appraisal 235 Teresa Tomaszewska, The analysis and evaluation of the process of Human Resources selection in PLK (Polish Railways) Mariola Końska, The universality of applying the VAIC method (Value Added Intellectual Coefficient) to measurement of intellectual capital and its effectiveness in creating the new value Dariusz Lipski, The comparison of tools for production tasks terms realization analysis Dariusz Lipski, SPC control charts of realization terms of production tasks 285 Jakub Wiśniewski, Target costing as a management costing method Alicja Sikora, The analysis of functioning of Kaizen in the local and global quality management area Ryszard Pawłowski, The strategy, process and quality in the model of organization of the distribution of liquid fuels Problemy zarządzania_iwankiewicz_rak_księga1.indb :54:19

4 Monika Wilk-Lechniak, An attempt to describe strategic position of natural stone sector companies in Strzegom SWOT analysis Mirosław Tarasiewicz, The applicability of complexity science for designing the flexible organization structure Paweł Mały, The application of the Six Sigma methodology to improve the logistics process Mateusz Strychalski, Characteristics of salt producers sector main issues 352 Problemy zarządzania_iwankiewicz_rak_księga1.indb :54:19

5 Wstęp Niniejsza publikacja jest kolejnym zbiorem artykułów przygotowanych przez doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Treść zbioru nie jest jednolita pod względem poruszanej problematyki i szczegółowości przedstawianych zagadnień ekonomicznych. Pomimo tego można pogrupować prezentowane artykuły, eksponując cztery główne obszary tematyczne: szeroko rozumianych problemów zarządzania współczesną firmą, zasad budowania strategii firmy i koncepcji działań marketingowych, polityki personalnej firm, analizy procesów zarządczych. Atutem artykułów prezentowanych w tym opracowaniu jest ich aktualność, a także przedstawianie problemów, które znajdują się w centrum zainteresowania młodych adeptów nauki, przygotowujących prace doktorskie. Prezentowany zbiór artykułów, oprócz prezentacji dorobku naukowego doktorantów, ma na celu zachęcenie czytelników do podejmowania pracy naukowej. Barbara Iwankiewicz-Rak Problemy zarządzania_iwankiewicz_rak_księga1.indb :54:19

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol: Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi...

Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol: Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi... Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Zagadnienia metodologiczno-metodyczne Anna Cierniak-Emerych: Interesy osób świadczących pracę oraz ich respektowanie w warunkach uelastyczniania zatrudnienia... 15 Alicja

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 349 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 Spis treści Wstęp 11 Piotr Bednarek: Audyt jako

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Maciej Urbaniak: Międzynarodowe standardy zarządzania w łańcuchu dostaw... 16 Jerzy Kubicki: Logistyka w transporcie koncepcje,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 SPIS TREŚCI nr 1(66) 9 Jubileusz 10-lecia dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Staniaława Borkowska Tenth Anniversary of the Human Resource Management bimonthly

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Część 1. Funkcja personalna w nowych warunkach organizacyjnych

Część 1. Funkcja personalna w nowych warunkach organizacyjnych Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Funkcja personalna w nowych warunkach organizacyjnych Zbigniew Antczak: Pojęcie elastyczności i jego paradygmatyczna recepcja (rozważania epistemologiczno-eksploracyjne)...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1625 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zeszyt dwudziesty pierwszy SUB Góttingen 217 780 512 2005 A 3018 Gliwice 2004 SPIS TREŚCI 1. Józef BENDKOWSKI Zarządzanie operacyjne

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22 Spis treści MODELE BIZNESU I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW...17 Rozdział 1 Nurt ewolucyjny i rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw...19 Adam Jabłoński Wstęp...19 1. Modele biznesu w teorii

Bardziej szczegółowo

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak Nr 14 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a controlling Redaktor naukowy Edward Nowak Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2008 Komitet Redakcyjny

Bardziej szczegółowo

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz,

Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz, Spis treści Wstęp... 9 Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Zaangażowanie organizacyjne istota, pomiar i wdrożenie... 11 Bartosz Bartniczak, Sposoby badania satysfakcji użytkowników Banku Danych Lokalnych...

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 714 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 90 Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 Mirosława Janoś - Kresło Konsument na rynku e-kultury Rozwój technologii ICT otworzył przed kulturą nowe możliwości. Następuje zmiana sposobu rozpowszechniania dzieł

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 382 Strategie i logistyka w warunkach kryzysu Redaktorzy naukowi Jarosław Witkowski Agnieszka

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo