publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012)"

Transkrypt

1 Internet BIULETYN INFORMACYJNY w NR 1 (luty 2012) domu Biuletyn informacyjny promujący projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr projektu POIG /09, aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG / BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012) publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 INTERNET W DOMU Szanowni Państwo, oddajemy do Waszych rąk kwartalnik Internet w domu, który w latach będzie informował o realizacji projektu Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ten projekt, realizowany przez Referat Inwestycji naszego Urzędu Miasta, to kolejna inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tym razem w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na społeczne znaczenie tego przedsięwzięcia. Podnoszenie standardu życia mieszkańców poprzez inwestowanie w infrastrukturę miasta zdaje się być sprawą oczywistą i dostrzegalną gołym okiem inwestowanie w potencjał ludzki jest nie mniej istotne choć nie tak spektakularne. Starania mające na celu zmniejszanie różnic społecznych (a taka idea przyświeca projektowi) świadczą bezsprzecznie o tym, że nasza wrażliwość i odpowiedzialność obywatelska się zwiększa. Kilkadziesiąt lat temu nikt z nas nie miał komputera w domu. Internet w Polsce zaistniał 20 lat temu. Jeszcze kilka lat temu nie było portali społecznościowych, a pojęcie wykluczenia ze względu na brak dostępu do sieci internetowej po prostu nie istniało. Dziś dostrzegamy problem zagrożenia wykluczeniem cyfrowym i staramy się mu przeciwdziałać. A zatem zachęcam Państwa do śledzenia realizacji projektu za pośrednictwem tego biuletynu. Na jego łamach postaramy się przedstawiać relacje zarówno osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektu jak i jego uczestników mieszkańców naszego miasta. Zapoznamy Państwa z założeniami tej inwestycji, jej stroną techniczną, finansową, a także aspektem socjologicznym. Serdecznie zapraszam do lektury i podzielenia się swoimi refleksjami. Burmistrz Miasta Józefowa Stanisław Kruszewski O projekcie oficjalnie Projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka całkowita wartość projektu to ,67 zł brutto, w tym udział Unii Europejskiej wynosi ,64 zł brutto. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Józefowa. Projektem objęte zostało 100 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niepełnosprawność bądź niekorzystną sytuację materialną. Projekt w okresie realizacji zapewnia im trwały dostęp do Internetu. Realizacja głównego celu projektu ma także skutkować osiągnięciem następujących celów szczegółowych: Wyrównaniem szans osób objętych systemem wsparcia społecznego w dostępie do Internetu. Wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych w dostępie do Internetu poprzez nabycie odpowiednich urządzeń umożliwiających im obsługę komputera. Podniesieniem poziomu kompetencji w zakresie obsługi komputera u uczestni- Biuletyn informacyjny promujący projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2

3 BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012) ków projektu poprzez objęcie ich szkoleniami z podstaw obsługi komputera oraz e-społeczeństwa. Promocją e-inclusion i dobrych praktyk, zwiększanie świadomości dotyczącej korzyści płynących z realizacji projektu m.in. poprzez organizację konferencji. Cele projektu są ściśle połączone ze wskaźnikami określonymi dla działania 8.3 PO IG. Tym samym cele projektu realizują cel osi priorytetowej VIII, jakim jest: Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie oraz cel działania 8.3: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W proces oceny osiągania zakładanych rezultatów włączeni zostali również beneficjenci projektu poprzez ankiety ewaluacyjne. Wszystkie zaplanowane w projekcie zadania począwszy od działań informacyjnych, poprzez rekrutację, zakup i rozdysponowanie sprzętu, szkolenia i monitoring, na promocji skończywszy są zgodne z założeniami działania 8.3 PO IG. Wszystkie także są tak dobrane, aby w jak najefektywniejszy sposób walczyć z wykluczeniem cyfrowym w Józefowie. Realizacja projektu obejmuje okres 36 miesięcy, w latach (o trwałości projektu w następnym numerze). Dzięki realizowanemu w Józefowie projektowi unijnemu Zaistnieli w sieci 2 września 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie unijnego projektu Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Celem jest zapewnienie dostępu do sieci mieszkańcom Józefowa, niekorzystającym z sieci i zaliczającym się do jednej z grup: osób korzystających ze wsparcia w ramach pomocy społecznej; pobierających świadczenia rodzinne; dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej do pobierania stypendium socjalnego; niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wytypowanym rodzinom przekazano w użyczenie 100 laptopów, zapewniono im bezpłatne szkolenie oraz 3-letni serwis, a także bezpłatny dostęp do Internetu. 13 stycznia 2011 roku odbyło się uroczyste przekazanie pierwszych laptopów, które beneficjenci projektu odebrali z rąk burmistrza Stanisława Kruszewskiego. Bezpośrednio po uroczystości rozpoczął się cykl szkoleń. Ich uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera oraz działanie niektórych programów. Dowiedzieli się jak poszukiwać pracy przez Internet, korzystać z portali społecznościowych i bankowości elektronicznej. Obecnie beneficjenci projektu są pełnoprawnymi użytkownikami sieci, mają własne konta owe i serfują po Internecie. Nie wychodząc z domu pokonują bariery społeczne. Co kryje w sobie Unijny laptop Każdy ze stu beneficjentów projektu otrzymał do użytkowania komputer z serii HP ProBook 6550b, a w nim: procesor Intel Core i5-520m (2.40 GHz), dysk twardy o pojemności 250 GB, 2 GB pamięci RAM, kartę graficzną ATI Mobility Radeon HD 540x, napęd DVD oraz ekran LCD o przekątnej 15,6 cala. Komputery mają zainstalowany system operacyjny Windows 7 Pro, pakiet Microsoft Office 2007 oraz program antywirusowy firmy Symantec. Dostęp do Internetu zapewnia bezprzewodowy modem T-Mobile zapewniający przesył o prędkości do 7,2 Mb/s. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne 3 zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4 INTERNET W DOMU Konferencja beneficjentów 14 października 2011 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu: Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu 100 beneficjentów mieszkańców Józefowa otrzymało nieodpłatnie laptopy wraz z dostępem do Internetu. Konferencję otworzył i przywitał przybyłych beneficjentów projektu oraz zaproszonych gości burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski. Obecni byli także: Marianna Jakubowska przewodnicząca Rady Miasta, Halina Siwek skarbnik miasta, przedstawiciel lokalnej prasy. Podczas konferencji beneficjenci mogli zapoznać się z prezentacją multimedialną na temat programu, w ramach którego jest realizowany projekt i jakie korzyści z niego wynikają. Po części oficjalnej burmistrz odpowiadał na pytania uczestników projektu, a następnie zostały im wręczone materiały promocyjne zakupione na potrzeby realizacji projektu. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem. Co zostawiasz w sieci? Portal prisonplanet.pl przestrzega Google ogłosił, że będzie łączył dane użytkowników historię ich e- -maili, przeglądanych filmów wideo, aktywności społecznościowych i innych usług, tworząc tym samym pełen profil użytkowników, sprzedając informacje pod najbardziej przydatne reklamy czy namierzając najbliższych internetowych znajomych. Będą też zbierane i łączone z kontem dane dotyczące urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia i inne). Opis projektu Józefów w epoce cyfrowej Rozpowszechnienie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej (ICT) zmienia sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą, uzyskują dostęp do informacji, nabywają towary i usługi oraz spędzają wolny czas. Zmiany te łatwo zauważyć w gospodarce i społeczeństwie, które w epoce cyfrowej zyskały wyróżniające je nazwy: gospodarka oparta na wiedzy oraz społeczeństwo informacyjne. Brak dostępu do Internetu skutkuje pośrednio utratą potencjalnych zarobków mieszkańców i zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Również brak dostępności do usług związanych z Internetem zniechęca przedsiębiorców do rozpoczynania inwestycji na terenie gminy. Wszystko to wpływa na istniejącą w gminie dużą skalę problemu wykluczenia cyfrowego. Przedmiotem projektu pn. Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom miasta Józefowa, pochodzącym z grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Dlatego beneficjentami projektu są: 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu Biuletyn informacyjny promujący projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4

5 BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012) świadczeń rodzinnych, 3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Beneficjenci zostali wytypowani na podstawie informacji pochodzących z ośrodka pomocy społecznej, szkół oraz współpracy gminy ze społecznością lokalną. Liczebność grupy objętej realizacją projektu wynosi 100 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych (głównie z ograniczeniem ruchomości i niedowładem). W ramach projektu prowadzone są działania monitorująco-kontrolne mające na celu sprawdzanie, czy beneficjenci właściwie wykorzystują przekazany im sprzęt. Projekt w liczbach Społeczne aspekty wdrażanych projektów trudno zmierzyć. Czytelnym wskaźnikiem realizacji są liczby oto one: liczba gospodarstw, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu: 100 liczba zestawów komputerowych z zainstalowanym systemem i oprogramowaniem: 100 liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie: 10 liczba zorganizowanych konferencji: 1 liczba przeprowadzonych szkoleń: 3 liczba godzin szkoleniowych: 64 Beneficjenci o programie Do banku w kapciach Pani Hanna mieszka wraz z trójką dzieci i wnukiem w komunalnym drewniaku. Ciasno, ale przytulnie. Na honorowym miejscu laptop, z którego korzysta cała rodzina, oczywiście poza wnuczkiem (na razie). Pani Hanna jest absolwentką Zasadniczej Szkoły Handlowej, ale nie pracuje w swoim zawodzie. Więcej zarobić może jako pokojowa w jednym z okolicznych hoteli, ale gdyby chciała wrócić do zawodu, to teraz, po ukończeniu kursu w ramach projektu, może udokumentować w swoim CV dodatkowe umiejętności. W rodzinie pani Kowalskiej komputer i Internet zmieniły wiele: jeden z synów znalazł za pośrednictwem Internetu pracę w Biedronce, dla córki to nieoceniona pomoc szkolna, szczególnie w nauce języków, a pani Hanna płaci domowe rachunki w kapciach, nie wychodząc z domu. Już nie wyobrażam sobie życia bez Internetu mówi pani Hanna. Świat i różne możliwości mamy na wyciągnięcie ręki dodaje. Beneficjenci o programie Konkretna pomoc dla rodziny Pan Robert ma 21 lat, mieszka z mamą Marią w zadbanym, czyściutkim mieszkaniu w komunalnym drewniaku. Robert jest nie w pełni sprawny po porażeniu mózgowym, ale radzi sobie świetnie. Aktualnie kończy naukę w pomaturalnej szkole informatycznej w Warszawie, więc udział w programie był dla niego prawdziwym darem od losu. Mieliśmy stary komputer-składak ale zepsuł się mówi pani Maria. Nie stać nas na nowy i na opłacenie Internetu bo utrzymujemy się z renty po mężu. Z programu Robert dostał laptopa i opłacony Internet, to ogromna pomoc dla naszej rodziny. Robert bez przeszkód kontynuuje naukę, w Internecie szuka pomocy w realizacji zadań zleconych przez szkołę, ale buszuje też na stronach poświęconych sportowi, bo sport to jego pasja. Co dalej? Plany Roberta na czas po ukończeniu szkoły jeszcze się nie skrystalizowały, ale mama z coraz większą ciekawością zerka mu przez ramię na komputerowy ekran. A to oznacza, że pani Maria już zdecydowała, że w kolejnym szkoleniu w ramach projektu ona także weźmie udział! 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne 5 zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

6 INTERNET W DOMU ACTA jest faktem 26 stycznia w Tokio Polska podpisała międzynarodowe porozumienie dotyczące walki z naruszeniami własności intelektualnej. Premier w imieniu rządu podpisał porozumienie ACTA. Przedstawiciele środowisk twórczych je popierają, internauci protestują w imię wolności słowa. Większość z nas zastanawia się o co chodzi? A zatem kilka słów ogólnego wyjaśnienia. ACTA to umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi zawarta pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W swoim założeniu umowa ta ma na celu ustanowienie kompleksowych międzynarodowych ram, które będą pomocne w działaniach mających wyeliminować naruszanie praw własności intelektualnej. A zatem celem jej jest walka z piractwem, plagiatami i podróbkami. Zasadniczo prawo dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich w Polsce jest sformułowane w taki sposób, aby jak najlepiej chronić twórców. I w tym obszarze nadal nic się nie zmieni. Zmiany dotyczą głównie możliwości kontrolowania przepływu danych, a więc umożliwiają na przykład sprawdzanie tego, kto co ściąga z sieci, gdzie się loguje itp. Idea, która przyświeca porozumieniu jest oczywiście słuszna. Nikt z nas nie chciałby przecież, aby ktoś korzystał bezpłatnie z jego dorobku, czerpał dochody z jego osiągnięć czy podpisywał się swoim nazwiskiem pod cudzymi pomysłami. Niestety same przepisy, nawet najbardziej restrykcyjne, nie wystarczają, aby w praktyce zapewnić autorowi pomysłu, projektu, tekstu czy zdjęcia ochronę jego dóbr. Musimy sobie zdawać sprawę, że Internet jest ponad granicami państwowymi, a przecież nie wszystkie kraje świata są zobligowane do przestrzegania postanowień ACTA. Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej ma istotne znaczenie tak dla rozwoju gospodarki, jak i dla obywateli, jednak obrońcy swobód alarmują, że zaostrzenie prawa może prowadzić do blokowania różnych treści i powrotu do stosowania cenzury w imię walki z piractwem. Poza wszystkim otwiera to drogę do przechowywania i przekazywania w razie konieczności danych na temat użytkowników sieci, a to może okazać się bardzo niebezpieczne. Uzasadnienie projektu Józefów w epoce cyfrowej Rozwój społeczeństwa informacyjnego, pomimo zaangażowania władz i społeczności lokalnych, napotyka wiele barier. Obszary zagrożone wykluczeniem cyfrowym mieszkańców stanowią znaczną część województwa mazowieckiego (około 40% w 2008 roku). Główne bariery wykorzystania Internetu na tym terenie to: Bariera dostępu przed rozpoczęciem realizacji projektu tylko 50% mieszkańców Józefowa miało możliwość korzystania z Internetu. Bariera finansowa nie każdego stać na posiadanie komputera z łączem internetowym. W Józefowie liczba osób korzystających z pomocy społecznej, pobierających świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne wynosi 550, a rodzin pobierających stypendia socjalne 61. Bariera uczestnictwa w życiu społecznym w przypadku osób niepełnosprawnych może pojawić się wykluczenie z życia społecznego. Tam, gdzie technologie informacyjne mogłyby dokonać prawdziwego przełomu z trudem docierają. Tylko niewielka liczba osób niepełnosprawnych ma dostęp do Internetu i wykorzystuje to w życiu codziennym. Bariera wiedzy i umiejętności występuje u osób starszych, bezrobotnych lub z niskim wykształceniem. Wiąże się z obawą przed korzystaniem z nowych technologii. Udostępnienie Internetu wraz ze sprzętem grupie docelowej projektu pozawala na zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem Biuletyn informacyjny promujący projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6

7 cyfrowym wśród osób najuboższych oraz wymagających pomocy w codziennej egzystencji. Dzieci i młodzież dzięki posiadaniu komputera z dostępem do Internetu mają szansę podnieść swe umiejętności nabyte w szkole związane z obsługą komputera i nauczyć się nowych rzeczy. Możliwość wyszukiwania w sieci ciekawych informacji potrzebnych na zajęcia szkolne i korzystanie z programów komputerowych pozwoli im na wyrównanie szans edukacyjnych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że posiadanie komputera podnosi ich samopoczucie i samoocenę na tle grupy rówieśników. Osoby starsze i bezrobotne dzięki opanowaniu obsługi komputera mogą przez Internet poszukiwać pracy czy doradztwa. Dla osób niepełnosprawnych dostęp do sieci może stać się oknem na świat pomóc nawiązać kontakty społeczne i zawodowe, załatwiać sprawy bankowe i administracyjne bez wychodzenia z domu. TP SA 30 Mbit na sekundę BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012) Są powody do satysfakcji Małgorzata Biczyk-Charłampowicz jest stałą łączniczką między setką beneficjentów a centrum zarządzania projektem. Służy beneficjentom radą i pomocą, ale też ma oko na cenny sprzęt powierzony im w użytkowanie. Z projektu wynika też obowiązek nadzorowania prawidłowości użytkowania komputerów. U każdej z rodzin pani Małgorzata bywa co 1,5 miesiąca. To czas na dłuższą rozmowę, nie tylko o programie, ale nierzadko o problemach rodziny. Każdy z beneficjentów ma telefon do pani Małgorzaty i jeżeli ma kłopoty techniczne to sygnalizuje je telefonicznie pani Małgosi lub bezpośrednio zgłasza do help-desk. Najczęściej beneficjenci skarżą się na zbyt wolny Internet mówi Małgorzata Biczyk-Charłampowicz. Po opanowaniu zasad poruszania się w Internecie beneficjenci chcieliby po nim śmigać, a tu niestety łącze bezprzewodowe ma swoje ograniczenia szybkość jest z góry określona i nic nie podlega zmianie. Są też ograniczenia ilości ściąganych danych, trzeba więc umieć zachować rozsądek. Zapytana o refleksje z ponadrocznego funkcjonowania Projektu mówi o satysfakcji i wzruszeniu po telefonie od chorego na stwardnienie rozsiane beneficjenta, który w Internecie odnalazł ofertę nieodpłatnego odstąpienia wózka inwalidzkiego i udało mu się z niej skorzystać. Świat wirtualny zyskany dzięki projektowi pomógł mu odzyskać możliwość poruszania się w świecie realnym nie kryje satysfakcji pani Małgorzata. Dobrze jest uczestniczyć w przedsięwzięciu zwiększającym szanse ludzi na poprawę swego losu dodaje na zakończenie. Dzięki ubiegłorocznej inwestycji TP SA do końca 2012 roku wszyscy mieszkańcy miasta uzyskają możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA o przepustowości co najmniej 30 Mbit na sekundę. Na dzień dzisiejszy w Józefowie na 11-kilometrowej linii światłowodowej funkcjonuje siedem węzłów ONU. Dzięki nim potencjał usługowy sieci powyżej 6 Mbit/s wynosi 2571 łączy, powyżej 30 Mbit/s 1037 łączy, natomiast powyżej 40 Mbit/s 2362 łączy. (Na podst. JnŚ 12/2011) Na zdjęciu beneficjenci programu podczas szkolenia 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne 7 zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8 INTERNET W DOMU Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego prowadzi Referat Inwestycji Urzędu Miasta Józefowa, Józefów, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 budynek B. Zespół realizujący projekt: Beata Kamińska, Jolanta Chruścielewska, Hanna Kiliszek telefon: , Monitoring projektu: Małgorzata Biczyk-Charłampowicz Pomoc techniczna dla uczestników projektu: Paweł Grzechnik poniedziałek piątek w godzinach telefon: Uwaga! Bezpłatny Internet w Józefowie nie obejmuje wszystkich mieszkańców miasta w chwili obecnej dotyczy tylko 100 osób, które będąc beneficjentami unijnego projektu mogą dzięki niemu zdobyć pracę, informacje, stać się bardziej otwartymi na świat. Serdecznie zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi opiniami na temat projektu Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz jego realizacji w naszym mieście. W miarę możliwości postaramy się udzielić odpowiedzi na Państwa pytania i rozwiać wątpliwości, a najciekawsze wypowiedzi opublikujemy na łamach biuletynu. Maile prosimy wysyłać na adres: Opracowanie i wydawnictwo biuletynu Internet w domu : ARTTON Katarzyna Marcinkiewicz 8

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO POIG/8.3/2013/nabór1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, pod redakcją Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Dominik Batorski, Dominika Czerniawska,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Warszawa, 2009 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Publikacja e-centra przestrzenią integracji osób niepełnosprawnych Agnieszka Żychalak Klaudia Rukszan Małgorzata Piątkowska Publikacja wydana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH Michał Brennek 1 Spis treści Wstęp 3 Cele rozwoju technologii internetowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 5 Cele rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

e-learning nowa jakość kształcenia Konferencja 21 października 2010 r.

e-learning nowa jakość kształcenia Konferencja 21 października 2010 r. Konferencja e-learning nowa jakość kształcenia 21 października 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chodzi o to, aby każdy człowiek

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Program Leonardo da Vinci Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Tekst: Anna Kowalczyk, Ewa Machelska Anna Kowalczyk, główny specjalista w zespole

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo