publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012)"

Transkrypt

1 Internet BIULETYN INFORMACYJNY w NR 1 (luty 2012) domu Biuletyn informacyjny promujący projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr projektu POIG /09, aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG / BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012) publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 INTERNET W DOMU Szanowni Państwo, oddajemy do Waszych rąk kwartalnik Internet w domu, który w latach będzie informował o realizacji projektu Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ten projekt, realizowany przez Referat Inwestycji naszego Urzędu Miasta, to kolejna inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tym razem w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na społeczne znaczenie tego przedsięwzięcia. Podnoszenie standardu życia mieszkańców poprzez inwestowanie w infrastrukturę miasta zdaje się być sprawą oczywistą i dostrzegalną gołym okiem inwestowanie w potencjał ludzki jest nie mniej istotne choć nie tak spektakularne. Starania mające na celu zmniejszanie różnic społecznych (a taka idea przyświeca projektowi) świadczą bezsprzecznie o tym, że nasza wrażliwość i odpowiedzialność obywatelska się zwiększa. Kilkadziesiąt lat temu nikt z nas nie miał komputera w domu. Internet w Polsce zaistniał 20 lat temu. Jeszcze kilka lat temu nie było portali społecznościowych, a pojęcie wykluczenia ze względu na brak dostępu do sieci internetowej po prostu nie istniało. Dziś dostrzegamy problem zagrożenia wykluczeniem cyfrowym i staramy się mu przeciwdziałać. A zatem zachęcam Państwa do śledzenia realizacji projektu za pośrednictwem tego biuletynu. Na jego łamach postaramy się przedstawiać relacje zarówno osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektu jak i jego uczestników mieszkańców naszego miasta. Zapoznamy Państwa z założeniami tej inwestycji, jej stroną techniczną, finansową, a także aspektem socjologicznym. Serdecznie zapraszam do lektury i podzielenia się swoimi refleksjami. Burmistrz Miasta Józefowa Stanisław Kruszewski O projekcie oficjalnie Projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka całkowita wartość projektu to ,67 zł brutto, w tym udział Unii Europejskiej wynosi ,64 zł brutto. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Józefowa. Projektem objęte zostało 100 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niepełnosprawność bądź niekorzystną sytuację materialną. Projekt w okresie realizacji zapewnia im trwały dostęp do Internetu. Realizacja głównego celu projektu ma także skutkować osiągnięciem następujących celów szczegółowych: Wyrównaniem szans osób objętych systemem wsparcia społecznego w dostępie do Internetu. Wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych w dostępie do Internetu poprzez nabycie odpowiednich urządzeń umożliwiających im obsługę komputera. Podniesieniem poziomu kompetencji w zakresie obsługi komputera u uczestni- Biuletyn informacyjny promujący projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2

3 BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012) ków projektu poprzez objęcie ich szkoleniami z podstaw obsługi komputera oraz e-społeczeństwa. Promocją e-inclusion i dobrych praktyk, zwiększanie świadomości dotyczącej korzyści płynących z realizacji projektu m.in. poprzez organizację konferencji. Cele projektu są ściśle połączone ze wskaźnikami określonymi dla działania 8.3 PO IG. Tym samym cele projektu realizują cel osi priorytetowej VIII, jakim jest: Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie oraz cel działania 8.3: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W proces oceny osiągania zakładanych rezultatów włączeni zostali również beneficjenci projektu poprzez ankiety ewaluacyjne. Wszystkie zaplanowane w projekcie zadania począwszy od działań informacyjnych, poprzez rekrutację, zakup i rozdysponowanie sprzętu, szkolenia i monitoring, na promocji skończywszy są zgodne z założeniami działania 8.3 PO IG. Wszystkie także są tak dobrane, aby w jak najefektywniejszy sposób walczyć z wykluczeniem cyfrowym w Józefowie. Realizacja projektu obejmuje okres 36 miesięcy, w latach (o trwałości projektu w następnym numerze). Dzięki realizowanemu w Józefowie projektowi unijnemu Zaistnieli w sieci 2 września 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie unijnego projektu Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Celem jest zapewnienie dostępu do sieci mieszkańcom Józefowa, niekorzystającym z sieci i zaliczającym się do jednej z grup: osób korzystających ze wsparcia w ramach pomocy społecznej; pobierających świadczenia rodzinne; dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej do pobierania stypendium socjalnego; niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wytypowanym rodzinom przekazano w użyczenie 100 laptopów, zapewniono im bezpłatne szkolenie oraz 3-letni serwis, a także bezpłatny dostęp do Internetu. 13 stycznia 2011 roku odbyło się uroczyste przekazanie pierwszych laptopów, które beneficjenci projektu odebrali z rąk burmistrza Stanisława Kruszewskiego. Bezpośrednio po uroczystości rozpoczął się cykl szkoleń. Ich uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera oraz działanie niektórych programów. Dowiedzieli się jak poszukiwać pracy przez Internet, korzystać z portali społecznościowych i bankowości elektronicznej. Obecnie beneficjenci projektu są pełnoprawnymi użytkownikami sieci, mają własne konta owe i serfują po Internecie. Nie wychodząc z domu pokonują bariery społeczne. Co kryje w sobie Unijny laptop Każdy ze stu beneficjentów projektu otrzymał do użytkowania komputer z serii HP ProBook 6550b, a w nim: procesor Intel Core i5-520m (2.40 GHz), dysk twardy o pojemności 250 GB, 2 GB pamięci RAM, kartę graficzną ATI Mobility Radeon HD 540x, napęd DVD oraz ekran LCD o przekątnej 15,6 cala. Komputery mają zainstalowany system operacyjny Windows 7 Pro, pakiet Microsoft Office 2007 oraz program antywirusowy firmy Symantec. Dostęp do Internetu zapewnia bezprzewodowy modem T-Mobile zapewniający przesył o prędkości do 7,2 Mb/s. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne 3 zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4 INTERNET W DOMU Konferencja beneficjentów 14 października 2011 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu: Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu 100 beneficjentów mieszkańców Józefowa otrzymało nieodpłatnie laptopy wraz z dostępem do Internetu. Konferencję otworzył i przywitał przybyłych beneficjentów projektu oraz zaproszonych gości burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski. Obecni byli także: Marianna Jakubowska przewodnicząca Rady Miasta, Halina Siwek skarbnik miasta, przedstawiciel lokalnej prasy. Podczas konferencji beneficjenci mogli zapoznać się z prezentacją multimedialną na temat programu, w ramach którego jest realizowany projekt i jakie korzyści z niego wynikają. Po części oficjalnej burmistrz odpowiadał na pytania uczestników projektu, a następnie zostały im wręczone materiały promocyjne zakupione na potrzeby realizacji projektu. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem. Co zostawiasz w sieci? Portal prisonplanet.pl przestrzega Google ogłosił, że będzie łączył dane użytkowników historię ich e- -maili, przeglądanych filmów wideo, aktywności społecznościowych i innych usług, tworząc tym samym pełen profil użytkowników, sprzedając informacje pod najbardziej przydatne reklamy czy namierzając najbliższych internetowych znajomych. Będą też zbierane i łączone z kontem dane dotyczące urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia i inne). Opis projektu Józefów w epoce cyfrowej Rozpowszechnienie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej (ICT) zmienia sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą, uzyskują dostęp do informacji, nabywają towary i usługi oraz spędzają wolny czas. Zmiany te łatwo zauważyć w gospodarce i społeczeństwie, które w epoce cyfrowej zyskały wyróżniające je nazwy: gospodarka oparta na wiedzy oraz społeczeństwo informacyjne. Brak dostępu do Internetu skutkuje pośrednio utratą potencjalnych zarobków mieszkańców i zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Również brak dostępności do usług związanych z Internetem zniechęca przedsiębiorców do rozpoczynania inwestycji na terenie gminy. Wszystko to wpływa na istniejącą w gminie dużą skalę problemu wykluczenia cyfrowego. Przedmiotem projektu pn. Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom miasta Józefowa, pochodzącym z grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Dlatego beneficjentami projektu są: 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu Biuletyn informacyjny promujący projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4

5 BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012) świadczeń rodzinnych, 3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Beneficjenci zostali wytypowani na podstawie informacji pochodzących z ośrodka pomocy społecznej, szkół oraz współpracy gminy ze społecznością lokalną. Liczebność grupy objętej realizacją projektu wynosi 100 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych (głównie z ograniczeniem ruchomości i niedowładem). W ramach projektu prowadzone są działania monitorująco-kontrolne mające na celu sprawdzanie, czy beneficjenci właściwie wykorzystują przekazany im sprzęt. Projekt w liczbach Społeczne aspekty wdrażanych projektów trudno zmierzyć. Czytelnym wskaźnikiem realizacji są liczby oto one: liczba gospodarstw, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu: 100 liczba zestawów komputerowych z zainstalowanym systemem i oprogramowaniem: 100 liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie: 10 liczba zorganizowanych konferencji: 1 liczba przeprowadzonych szkoleń: 3 liczba godzin szkoleniowych: 64 Beneficjenci o programie Do banku w kapciach Pani Hanna mieszka wraz z trójką dzieci i wnukiem w komunalnym drewniaku. Ciasno, ale przytulnie. Na honorowym miejscu laptop, z którego korzysta cała rodzina, oczywiście poza wnuczkiem (na razie). Pani Hanna jest absolwentką Zasadniczej Szkoły Handlowej, ale nie pracuje w swoim zawodzie. Więcej zarobić może jako pokojowa w jednym z okolicznych hoteli, ale gdyby chciała wrócić do zawodu, to teraz, po ukończeniu kursu w ramach projektu, może udokumentować w swoim CV dodatkowe umiejętności. W rodzinie pani Kowalskiej komputer i Internet zmieniły wiele: jeden z synów znalazł za pośrednictwem Internetu pracę w Biedronce, dla córki to nieoceniona pomoc szkolna, szczególnie w nauce języków, a pani Hanna płaci domowe rachunki w kapciach, nie wychodząc z domu. Już nie wyobrażam sobie życia bez Internetu mówi pani Hanna. Świat i różne możliwości mamy na wyciągnięcie ręki dodaje. Beneficjenci o programie Konkretna pomoc dla rodziny Pan Robert ma 21 lat, mieszka z mamą Marią w zadbanym, czyściutkim mieszkaniu w komunalnym drewniaku. Robert jest nie w pełni sprawny po porażeniu mózgowym, ale radzi sobie świetnie. Aktualnie kończy naukę w pomaturalnej szkole informatycznej w Warszawie, więc udział w programie był dla niego prawdziwym darem od losu. Mieliśmy stary komputer-składak ale zepsuł się mówi pani Maria. Nie stać nas na nowy i na opłacenie Internetu bo utrzymujemy się z renty po mężu. Z programu Robert dostał laptopa i opłacony Internet, to ogromna pomoc dla naszej rodziny. Robert bez przeszkód kontynuuje naukę, w Internecie szuka pomocy w realizacji zadań zleconych przez szkołę, ale buszuje też na stronach poświęconych sportowi, bo sport to jego pasja. Co dalej? Plany Roberta na czas po ukończeniu szkoły jeszcze się nie skrystalizowały, ale mama z coraz większą ciekawością zerka mu przez ramię na komputerowy ekran. A to oznacza, że pani Maria już zdecydowała, że w kolejnym szkoleniu w ramach projektu ona także weźmie udział! 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne 5 zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

6 INTERNET W DOMU ACTA jest faktem 26 stycznia w Tokio Polska podpisała międzynarodowe porozumienie dotyczące walki z naruszeniami własności intelektualnej. Premier w imieniu rządu podpisał porozumienie ACTA. Przedstawiciele środowisk twórczych je popierają, internauci protestują w imię wolności słowa. Większość z nas zastanawia się o co chodzi? A zatem kilka słów ogólnego wyjaśnienia. ACTA to umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi zawarta pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W swoim założeniu umowa ta ma na celu ustanowienie kompleksowych międzynarodowych ram, które będą pomocne w działaniach mających wyeliminować naruszanie praw własności intelektualnej. A zatem celem jej jest walka z piractwem, plagiatami i podróbkami. Zasadniczo prawo dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich w Polsce jest sformułowane w taki sposób, aby jak najlepiej chronić twórców. I w tym obszarze nadal nic się nie zmieni. Zmiany dotyczą głównie możliwości kontrolowania przepływu danych, a więc umożliwiają na przykład sprawdzanie tego, kto co ściąga z sieci, gdzie się loguje itp. Idea, która przyświeca porozumieniu jest oczywiście słuszna. Nikt z nas nie chciałby przecież, aby ktoś korzystał bezpłatnie z jego dorobku, czerpał dochody z jego osiągnięć czy podpisywał się swoim nazwiskiem pod cudzymi pomysłami. Niestety same przepisy, nawet najbardziej restrykcyjne, nie wystarczają, aby w praktyce zapewnić autorowi pomysłu, projektu, tekstu czy zdjęcia ochronę jego dóbr. Musimy sobie zdawać sprawę, że Internet jest ponad granicami państwowymi, a przecież nie wszystkie kraje świata są zobligowane do przestrzegania postanowień ACTA. Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej ma istotne znaczenie tak dla rozwoju gospodarki, jak i dla obywateli, jednak obrońcy swobód alarmują, że zaostrzenie prawa może prowadzić do blokowania różnych treści i powrotu do stosowania cenzury w imię walki z piractwem. Poza wszystkim otwiera to drogę do przechowywania i przekazywania w razie konieczności danych na temat użytkowników sieci, a to może okazać się bardzo niebezpieczne. Uzasadnienie projektu Józefów w epoce cyfrowej Rozwój społeczeństwa informacyjnego, pomimo zaangażowania władz i społeczności lokalnych, napotyka wiele barier. Obszary zagrożone wykluczeniem cyfrowym mieszkańców stanowią znaczną część województwa mazowieckiego (około 40% w 2008 roku). Główne bariery wykorzystania Internetu na tym terenie to: Bariera dostępu przed rozpoczęciem realizacji projektu tylko 50% mieszkańców Józefowa miało możliwość korzystania z Internetu. Bariera finansowa nie każdego stać na posiadanie komputera z łączem internetowym. W Józefowie liczba osób korzystających z pomocy społecznej, pobierających świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne wynosi 550, a rodzin pobierających stypendia socjalne 61. Bariera uczestnictwa w życiu społecznym w przypadku osób niepełnosprawnych może pojawić się wykluczenie z życia społecznego. Tam, gdzie technologie informacyjne mogłyby dokonać prawdziwego przełomu z trudem docierają. Tylko niewielka liczba osób niepełnosprawnych ma dostęp do Internetu i wykorzystuje to w życiu codziennym. Bariera wiedzy i umiejętności występuje u osób starszych, bezrobotnych lub z niskim wykształceniem. Wiąże się z obawą przed korzystaniem z nowych technologii. Udostępnienie Internetu wraz ze sprzętem grupie docelowej projektu pozawala na zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem Biuletyn informacyjny promujący projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6

7 cyfrowym wśród osób najuboższych oraz wymagających pomocy w codziennej egzystencji. Dzieci i młodzież dzięki posiadaniu komputera z dostępem do Internetu mają szansę podnieść swe umiejętności nabyte w szkole związane z obsługą komputera i nauczyć się nowych rzeczy. Możliwość wyszukiwania w sieci ciekawych informacji potrzebnych na zajęcia szkolne i korzystanie z programów komputerowych pozwoli im na wyrównanie szans edukacyjnych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że posiadanie komputera podnosi ich samopoczucie i samoocenę na tle grupy rówieśników. Osoby starsze i bezrobotne dzięki opanowaniu obsługi komputera mogą przez Internet poszukiwać pracy czy doradztwa. Dla osób niepełnosprawnych dostęp do sieci może stać się oknem na świat pomóc nawiązać kontakty społeczne i zawodowe, załatwiać sprawy bankowe i administracyjne bez wychodzenia z domu. TP SA 30 Mbit na sekundę BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012) Są powody do satysfakcji Małgorzata Biczyk-Charłampowicz jest stałą łączniczką między setką beneficjentów a centrum zarządzania projektem. Służy beneficjentom radą i pomocą, ale też ma oko na cenny sprzęt powierzony im w użytkowanie. Z projektu wynika też obowiązek nadzorowania prawidłowości użytkowania komputerów. U każdej z rodzin pani Małgorzata bywa co 1,5 miesiąca. To czas na dłuższą rozmowę, nie tylko o programie, ale nierzadko o problemach rodziny. Każdy z beneficjentów ma telefon do pani Małgorzaty i jeżeli ma kłopoty techniczne to sygnalizuje je telefonicznie pani Małgosi lub bezpośrednio zgłasza do help-desk. Najczęściej beneficjenci skarżą się na zbyt wolny Internet mówi Małgorzata Biczyk-Charłampowicz. Po opanowaniu zasad poruszania się w Internecie beneficjenci chcieliby po nim śmigać, a tu niestety łącze bezprzewodowe ma swoje ograniczenia szybkość jest z góry określona i nic nie podlega zmianie. Są też ograniczenia ilości ściąganych danych, trzeba więc umieć zachować rozsądek. Zapytana o refleksje z ponadrocznego funkcjonowania Projektu mówi o satysfakcji i wzruszeniu po telefonie od chorego na stwardnienie rozsiane beneficjenta, który w Internecie odnalazł ofertę nieodpłatnego odstąpienia wózka inwalidzkiego i udało mu się z niej skorzystać. Świat wirtualny zyskany dzięki projektowi pomógł mu odzyskać możliwość poruszania się w świecie realnym nie kryje satysfakcji pani Małgorzata. Dobrze jest uczestniczyć w przedsięwzięciu zwiększającym szanse ludzi na poprawę swego losu dodaje na zakończenie. Dzięki ubiegłorocznej inwestycji TP SA do końca 2012 roku wszyscy mieszkańcy miasta uzyskają możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA o przepustowości co najmniej 30 Mbit na sekundę. Na dzień dzisiejszy w Józefowie na 11-kilometrowej linii światłowodowej funkcjonuje siedem węzłów ONU. Dzięki nim potencjał usługowy sieci powyżej 6 Mbit/s wynosi 2571 łączy, powyżej 30 Mbit/s 1037 łączy, natomiast powyżej 40 Mbit/s 2362 łączy. (Na podst. JnŚ 12/2011) Na zdjęciu beneficjenci programu podczas szkolenia 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne 7 zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8 INTERNET W DOMU Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego prowadzi Referat Inwestycji Urzędu Miasta Józefowa, Józefów, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 budynek B. Zespół realizujący projekt: Beata Kamińska, Jolanta Chruścielewska, Hanna Kiliszek telefon: , Monitoring projektu: Małgorzata Biczyk-Charłampowicz Pomoc techniczna dla uczestników projektu: Paweł Grzechnik poniedziałek piątek w godzinach telefon: Uwaga! Bezpłatny Internet w Józefowie nie obejmuje wszystkich mieszkańców miasta w chwili obecnej dotyczy tylko 100 osób, które będąc beneficjentami unijnego projektu mogą dzięki niemu zdobyć pracę, informacje, stać się bardziej otwartymi na świat. Serdecznie zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi opiniami na temat projektu Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz jego realizacji w naszym mieście. W miarę możliwości postaramy się udzielić odpowiedzi na Państwa pytania i rozwiać wątpliwości, a najciekawsze wypowiedzi opublikujemy na łamach biuletynu. Maile prosimy wysyłać na adres: Opracowanie i wydawnictwo biuletynu Internet w domu : ARTTON Katarzyna Marcinkiewicz 8

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko etap II umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-209/11 realizowanym w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol. Załącznik do zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 19 lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl GMINA KOWALA Gmina Kowala położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmując obszar 74,7 km 2 należy do mniejszych gmin powiatu radomskiego, natomiast pod względem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej?

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej? Cyfrowa Misja 2015+ Cel projektu Celem Projektu jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Wójta Gminy Siemień z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość projekt nr POIG.08.03.00-12-050/13 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu KIELCE listopad 2013 mgr Jolanta Kowacka kierownik projektu mgr Sebastian Rachwalski specjalista ds. promocji i monitorowania Ogólne informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia nr POIG.08.03.00-22-113/12-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Postanowienia ogólne Biuro Projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Postanowienia ogólne Biuro Projektu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna. Numer projektu: POIG.08.03.00-18-047/11 Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-18-047/11-00 w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2014 Burmistrza Leśnej z dnia 13 czerwca 2014r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych (gospodarstw domowych) w Projekcie pn:

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo Projekt realizowany przez gminę Mochowo pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo Unia Europejska jest związkiem państw o charakterze politycznogospodarczym. Zrzesza kraje europejskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki Załącznik do Zarządzenia nr 318./2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24.01.2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 27.05.2013r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych w Projekcie pn: Internet szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Nr 20/737/13 z dnia 22.05.2013 r. Regulamin określający warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu skierowany do mieszkańców województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka 1 Informacje o projekcie 1. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2015 Wójta Gminy Barciany z dnia 25 września 2015r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Luzino nr 14/2013 Regulamin dodatkowego naboru w projekcie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zakończenie procesu rekrutacji

Zakończenie procesu rekrutacji Zakończenie procesu rekrutacji Na przełomie czerwca oraz lipca zakończona został rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Sorkwity.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Cel

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim. I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Ankieta /Formularz zgłoszeniowy/

Ankieta /Formularz zgłoszeniowy/ Załącznik Nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie Gmina Szczytna ul. Wolności 42 57-330 Szczytna wniosek złożono w dniu. Ankieta /Formularz zgłoszeniowy/ do udziału w projekcie pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew. Numer projektu: POIG.08.03.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew. Numer projektu: POIG.08.03. Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 23 maja 2014 r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-341/13-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Osi priorytetowej:

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-341/13-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Osi priorytetowej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat. Numer projektu: POIG.08.03.00-14-341/13 Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-341/13-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie. Informacje ogólne dotyczące projektu:

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie. Informacje ogólne dotyczące projektu: Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie Informacje ogólne dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 25 701 202 zł Wartość dofinansowania z funduszy UE: 25

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III

UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III Projekt "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WARSZAWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie 2. Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. urodzenia. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości. Adres zameldowania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. urodzenia. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości. Adres zameldowania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy 1. Dane składającego wniosek: Data urodzenia PESEL Miejsce urodzenia Wiek Płeć K M Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Oś priorytetowa:

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Oś priorytetowa: Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck nr POIG.08.03.00-22-027/13-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU. pn. Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU. pn. Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29.04.2013 roku REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU pn. Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu Lubin miasto bez wykluczenia

Bardziej szczegółowo

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Departament Społeczeństwa Informacyjnego 1 kwietnia 2009 r. 8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

FAQ. 4. Czy można się jeszcze zgłosić do udziału w projekcie?

FAQ. 4. Czy można się jeszcze zgłosić do udziału w projekcie? FAQ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie 1. Jaki jest cel projektu? Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych ze znacznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są: CEL PROJEKTU Głównym celem projektu jest: Zapewnienie dostępu do osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym- trudna sytuacja materialna, niepełnosprawność; Wzrost dostępności innowacyjnych produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Nr 38/1428/13 z dnia 25.09.2013 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Gmina Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin Data wpływu Godzina wpływu Numer

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

POIG /09

POIG /09 Załącznik do Uchwały Nr 86/198/2012 Zarządu Powiatu w Łukowie z dnia 19 lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w domu cyfrowe okno na świat.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w domu cyfrowe okno na świat. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w domu cyfrowe okno na świat. w mieście Wodzisław Śląski Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-24-128/09-00 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. 2 Informacje o dofinansowaniu projektu.

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. 2 Informacje o dofinansowaniu projektu. Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Szczecineckiego Nr../2013 z dnia..2013 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast

Bardziej szczegółowo

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov.

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-20132013 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Władza WdraŜająca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

Realizacje projektów współfinansowanych z Funduszu Norweskiego i POIG w latach 2013-2017 30.05. 2012

Realizacje projektów współfinansowanych z Funduszu Norweskiego i POIG w latach 2013-2017 30.05. 2012 Realizacje projektów współfinansowanych z Funduszu Norweskiego i POIG w latach 2013-2017 30.05. 2012 12-6-12 www.infosolutions.com.pl 11 Odnawialne źródła energii 12-6-12 www.infosolutions.com.pl 22 Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo /imię i nazwisko/ w projekcie

Bardziej szczegółowo

miasta Krosna. I. Postanowienia ogólne

miasta Krosna. I. Postanowienia ogólne KROSNO Krosno 29.06.2010 r. Załącznik do zarządzenia Nr 807/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2010 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Zwiększenie dostępu do Internetu szansą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Dane Wnioskodawcy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Formularz proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami! Nazwisko Imię Data urodzenia Numer i seria dowodu osobistego Miejsce urodzenia PESEL Tel. stacjonarny

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA NR IX/ / 2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

- PROJEKT - UCHWAŁA NR IX/ / 2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/ / 2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzanie lub agregację popytu mieszkańców powiatu wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku:.., Nr wniosku:.

Data złożenia wniosku:.., Nr wniosku:. Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego tryb i warunki Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach realizacji Projektu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański Data złożenia wniosku:.., Nr wniosku:. 1. DANE

Bardziej szczegółowo

cyfrowym z terenu Gminy Wicko Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Oś priorytetowa:

cyfrowym z terenu Gminy Wicko Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Oś priorytetowa: Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie 1. pn Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Dębno z dnia 03.01.2013 REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zakwalifikowanie do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych

Wniosek o zakwalifikowanie do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych (Załącznik nr 2 do regulaminu) Wniosek o zakwalifikowanie do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych projektu pn.: Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. E-integracja mieszkańców Wągrowca Numer projektu: POIG /13

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. E-integracja mieszkańców Wągrowca Numer projektu: POIG /13 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca, z dnia 10 czerwca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. E-integracja mieszkańców Wągrowca Numer projektu: POIG.08.03.00-30-125/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Załącznik do zarządzenia Nr 685/2011/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 24.10.2011 r. REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Formularz proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami! Zaświadczenia dołączane do niniejszego formularz muszą być aktualne na dzień składania wniosku Dane Wnioskodawcy: Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA

WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Sokółka WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. /imię i nazwisko/

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. /imię i nazwisko/ DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo /imię i nazwisko/ w projekcie pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaprojektowanie i umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaprojektowanie i umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Zaprojektowanie i umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej Gmina Kunów 27-415 Kunów ul. Warszawska 45 B tel. 412613174 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Kunów, 18.02.2014 r. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INTERNET ZMIENI TWÓJ

INTERNET ZMIENI TWÓJ INTERNET ZMIENI TWÓJ LOS wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego, Miast, Gmin i Powiatów oraz Fundacji Edukacji Ekonomicznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodów społecznych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień Załącznik nr 1 do Regulaminu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo /imię i nazwisko/ w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 4 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 4 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 stycznia 2014r.

Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 stycznia 2014r. Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do:

Załącznik 1 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do: Załącznik 1 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo (imię i nazwisko) w projekcie pn. echarsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia 24.12.2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna".

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna. Załączniknr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Chojna z dnia..r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna". I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim POWIAT WOŁOWSKI Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Biskupice

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Biskupice Załącznik do Zarządzenia nr 0050.140.2014 Wójta Gminy Biskupice z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Formularz zgłoszeniowy złożono: dnia...godz... Przyjął FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Prosimy wypełniać Formularz drukowanymi literami; Wnioskodawcą może być tylko osoba

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów Numer wniosku: Umowa o dofinansowanie: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2014 Wójt Gminy Cegłów z dnia..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/2010 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 KWIETNIA 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2010 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 KWIETNIA 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/2010 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 KWIETNIA 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion w Gminie Szczytna Na

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o wysokości uzyskiwanych przez rodzinę dochodach. Lp. Źródło dochodu Kwota w zł

O Ś W I A D C Z E N I E o wysokości uzyskiwanych przez rodzinę dochodach. Lp. Źródło dochodu Kwota w zł O Ś W I A D C Z E N I E o wysokości uzyskiwanych przez rodzinę dochodach Ja niżej podpisany/a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 1 * kodeksu karnego oświadczam, że dochody netto uzyskane

Bardziej szczegółowo

SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data

SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data Celem projektu JEST likwidacja bariery dostępu do treści i usług Internetu oraz uzyskanie przez rodziny kompetencji cywilizacyjnych niezbędnych do życia i pracy

Bardziej szczegółowo

Norton Family, - 1 szt. drukarka laserowa A4 HP LeserJet Pro M401dn, - 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych HP LeserJet Pro M521DW MFP.

Norton Family, - 1 szt. drukarka laserowa A4 HP LeserJet Pro M401dn, - 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych HP LeserJet Pro M521DW MFP. Umowa PROJEKT zawarta w dniu... września 2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, 11 700 Mrągowo - reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Mrągowo - Panią Otolię Siemieniec, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Adres zamieszkania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Dane kontaktowe

Adres zameldowania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Adres zamieszkania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Dane kontaktowe Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu, jego efekty oraz wpływ na rozwój społeczno- gospodarczy gminy.

Realizacja projektu, jego efekty oraz wpływ na rozwój społeczno- gospodarczy gminy. Realizacja projektu, jego efekty oraz wpływ na rozwój społeczno- gospodarczy gminy. Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Numer projektu: POIG.08.03.00-10-099/13. Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-10-099/13-00

Numer projektu: POIG.08.03.00-10-099/13. Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-10-099/13-00 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 4 lipca 2014 r. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Internet oknem na świat 2

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Internet oknem na świat 2 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Internet oknem na świat 2 I. Informacje ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady udziału oraz proces rekrutacji uczestników do Projektu Internet oknem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------- nr kolejny wniosku data wpływu wniosku wypełnia wypełnia jednostka przyjmująca wniosek jednostka przyjmująca

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów

Formularz zgłoszeniowy Projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów Wniosek złożono: Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1, Halinów 05 074 w dniu... Formularz zgłoszeniowy Projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 55/2011 Wójta Gminy Siedliszcze z dnia 14 listopada 2011 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SIEDLISZCZE SIEDLISZCZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: E Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: E Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: E Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów

Regulamin uczestnictwa w projekcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów Regulamin uczestnictwa w projekcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów. Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.08.03.00-24-098/12 1. W niniejszym Regulaminie używa się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla naboru uzupełniającego na listę rezerwową w projekcie Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sułów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sułów Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sułów współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nabór uzupełniający. pt.: Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nabór uzupełniający. pt.: Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych Załącznik 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Santok Nr 23/2014 z dnia 06.05.2014 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nabór uzupełniający pt.: Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Z A P Y T A N I E O F E R T O W E dotyczące wyboru Inżyniera Projektu dla projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo