W NUMERZE: Hafnia 76" Jubileusz znaczków ONZ. Regulamin HP dla klasy literatury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE: Hafnia 76" Jubileusz znaczków ONZ. Regulamin HP dla klasy literatury"

Transkrypt

1 .17 T,7 ' r' T ri7-171,77 7 1'7II "nic.. 1 ła W NUMERZE: Hafnia 76" Jubileusz znaczków ONZ (LM Regulamin HP dla klasy literatury W lipcu ukazała się w Czeehostowacji piękna seria,,zaglowce ze starych rycin" Nr 19 (:SI") Rok XXIII

2

3 Leon T r r-oganjen MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA (od specjalnego wysłannika) W roku 1851 ukazał się pierwszy maczek w Królestwie Duńskim. Aby upamiętnić 125 rocznicę tego wydarzenia, Komitet Federalny Organizacji Filatelistycznych Danii (Damka Filatelistres Faellesrad) zorganizował w Kopenhadze Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną Haf- Ma 76" pod patronatem FIP, pierwszą wystawę tego typu na terenie Danii. Protektorat nad Wystawą przyjęła królowa Danii Małgorzata II. Wystawa odbyła się w dniach od 20 do 29 sierpnia 1976 r. w nowoczesnych pawilonach Bella Center, budynku przeznaczonego na targi, konferencje, wystawy. Jest to największy budynek tego rodzaju w Skandynawii. Powierzchnia sal wystawowych przekracza 73 tysiące ni.. Przed gmachem, na 3 wysokich masztach powiewały flagi Danii, Norwegii i Szwecji a wzdłuż budynku flagi 54 państw uczestniczących w Wystawie. Flaga polska była pierwsza po duńskiej. Organizacja wystawy była doskonała. W Cour d'honneur znajdowały się m.in. zbiór znaczków Helgolandu należący do królowej Elżbiety H i zbiór znaczków Monaco księcia Rainier III. OTWARCIE WYSTAWY Na otwarcie Wystawy w dniu 20 sierpnia zaproszono do wielkiej sali w Bella Center 2500 osób. O godz. 10. przybyła królowa-matka, Ingrid. Przemówienia okolicznościowe wy- ogólny widok Bena center głosili: Henryk Eis sekretarz generalny Wystawy, Tage Buntzen przewodniczący Haf/11i 78", Paul Hansel dyrektor generalny Poczty, Leon Putz - przewodniczący FIP, Egon Weidekamp - nadburmistrz Kopenhagi. Jako ostatni przemawiał Niels Matthiasen, minister Robót Publicznych (do jego resortu należy Poczta), który dokonał otwarcia Wystawy. Królowa Matka Ingrid przy zbiorze królowej Elżbiety II; objaśnień udziela kustosz zbioru królewskiego John Marriott WYNIKI WYSTAWY Przewodniczącym Honorowym Jury byt znany w Polsce Lucien Berthelot (Francja), a członkiem Honorowym przewodniczący Wystawy Hafnia 76" Tage Buntzen. Obradom Jur); przewodniczył Helge Witt, dwaj wiceprzewodniczący: Arno Debo z RFN i Ronald Lee z W. Bryt. Sekretarzował Erno Diena z Wioch. Grand Prix d'honneur otrzymał Per Fossum" ze Szwecji za zbiór Norwegii wystawiony w klasie honorowej FIP. Grand Prix National otrzymał H. Mott ze Szwecji za specjalizowany zbiór Danii z lat Grand Prix International otrzymał T. Kuyas z Turcji za zbiór specjalizowany Brazylii z lat Prix d'honneur uzyskali: 1) S. Andersen z Danii za Zbiór listów duńskich z okresu (okres przedznaczkowy, wydania , rysunki, próby wzorów), 2) L Pettersson ze Szwecji za zbiór Finlandii z lat , 3) G. Barcena z Wioch za specjalizowany zbiór znaczków Sycylii, 4) D. Latto z W. Brytanii za zbiór znaczków W. Brytanii ze 427

4 szczególnym uwzględnieniem wzorów zatwierdzonych do druku, nieząbkowanych i zawierający duże części arkuszy wydanych znaczków. Wystawcy polscy uzyskali: medal poziacany: Tadeusz Hampel z Łodzi za stemple pocztowe Królestwa Polskiego na listach z lat ,. medale srebrne: Brunon Kruszczyński z Bydgoszczy za specjalizowany zbiór Polski , Jan Kołpak z Warszawy za generalny zbiór Polski, Bolesław Kaczmarek z Leszna Wilg,. za specjalizowany zbiór polskich znaczków lotniczych oraz Piotr Ciesielezyk za zbiór (młodzieżowy) Moja Ojczyzna. W klasie 1 i t er a tur y medal posrebrzany uzyskał Biuletyn Łódzki. Ponownie podkreślamy konieczność opisywania zbiorów w którymś z powszechnie używanych języków obcych. Opisy polskie są dla Jury niezrozumiale, nasze rarytasy nie zamieszczone w katalogach są raczej przeszkodą w ocenie zbioru niż elementem podwyższającym jego klasę. Częściowo i z tego względu polscy wystawcy wypadli słabiej, niż się tego można było spodziewać (3 z wystawianych zbiorów były opisane tylko po polsku). Mimo przedstawienia bogatego materiału, zbiory wystawców polskich oceniono średnio. Należy też przestrzec przed wystawianiem znaczków nie sprawdzonych co do ich autentyczności. Np. pewien Norweg wystawiał katalogowy zbiór Polski, w którym wszystkie prawie znaczki Przedborza były fałszywe. Zrozumiale, że w Norwegii nie mial on możliwości sprawdzenia tych znaczków, ale w Polsce możliwości takie istnieją i stanowczo należy z nich korzystać. Medale Hafini 76" miały postać pierścieni sygnetów z pierwszym znaczkiem Danii w.. oryginalnym wymiarze 19X19 rnrd. Sześcian nadbudowany na pierścieniu ma reprodukcję znaczka nr 1, na jego bocznych ścianach wyryte są wyrazy: Danmark, Hafnia 76 i nazwisko otrzymującego medal. Zestawienie medali Przyznanych na Haniu 70 Rodzaj medalu medale złote duże Medale złote Pozlacane (verrneill Srebrne Poarebrzanę Brązowe Dyplomy uczestnictwa wy me W.Q R r. TZ.1.,.2,Z1 WYDAWNICTWA Wydano trzy bloki wystawowe. Blok I przedstawiający cztery Szkice nie przyjętych projektów. w r do pierwszego znaczka Danii, cena sprzedażna 5 dkr., blok II pokazujący cztery pierwsze wzory znaczków duńskich (Zumstein nr 1, 2, 11, 19), cena sprzedażna 5 dkr. i blok III wydany 17 czerwca 1976 r., będący reprodukcją obrazu malarza duńskiego Otto Bache Konie przed zajazdem". W bloczku tym wyodrębniono postać poczmistrza i wyperforowano jako znaczek. Taki sam znaczek został wydany w arkuszach, lecz z białym marginesem. Wartość nominal- r' r.,,bloczek z okazji Wystawy Przed-, stawiający obraz J Otto Bacha Kor przed zajazdem"; fragment wyperforowany ł jako znaczek, ni- I żel tenże znaczek r'z dużego arkusza J (z bialym morgi-,' nosem w ociróżł nianiu od znacz-,' ka z bloczka) na dkr 1.30 (opłata za list do Europy). Bloczek wystawowy III kosztował wraz z biletem wejścia 15 dkr. Sprzedaż trwala tylko do czasu zakończenia wystawy. Reszta zostanie komisyjnie zniszczona. Pierwotnie nominał znaczka mial wynosić 2.50 dkr, lecz ostatecznie ustalono go na 1.30 dkr. 428

5 Vti 's- HAFNIA ,00 20: PAnweV- INTERNATIONLAL FRIMFERKEUDST, KOBENHAVN 2 O -29. AUG. 797$ Kolejno od lewej: datownik pierwszego dnia do bloczka z reprodukcją obrazu Otto Bacha (na stemplu portret malarza), datownik metalowy używany w sekretariacie Wystawy, naktadkis na wirniki, datownik kolejowego urzędu pocztowego w Kopenhadze FDC z blokiem III kasowano w dniu 17.VI.1976 r. datownikiem z portretem malarza Otto Bacha. Wszystkie trzy bloki zostały zaprojektowane przez Holgera Philipsena, a rytowane przez CzesławaSlanię. KASOWNIKI Od dnia 17 marca 1975 roku korespondencję sekretariatu MWF Hafnia 76" kasowano jednym z trzech stempli okrągłych o średnicy 30 mm. Kasowniki te powierzył Zarząd Poczt sekretariatowi MWF Hafnia 76. Początkowo używano stempla kauczukowego, następnie metalowego. Różnic między nimi nie ma oprócz kroju liter. Natomiast drugi kasownik metalowy różni się od nich dodaniem kropki po wyrazie Frimaerkeudst." (tzn. wystawa znaczków). W celu poinformowania jak najszerszych warstw społeczeństwa a MWF Hafnia 76 pięć duńskich urzędów pocztowych stosowało nakładkę do mechanicznego stemplowania. Były to Upt.: 1) Ktibenhavn K (używano tam nakładki na maszynach 1. i 2; odpowiednie numery znajdują się na datownikb), 2) Sortownia w Kopenhadze stosowała nakładkę na maszynie bez numeru oraz na maszynach nr 6, 10, 11 i 21; 3) Odense 1; 4) Sónderborg,' 5) Alborg, gdzie nakładkę stosowano na maszynie bez numeru oraz na maszynie nr 2. Podczas trwania wystawy używano stale kasownika w Kolejowym Urzędzie Pocztowym w Kopenhadze. Na wystwie stosowano codziennie inny kasownik (wszystkie o średnicy 30 mm), ponieważ każdy dzień był poświęcony innemu zagadnieniu kasownik otwarcia z emblematem Wystawy i słowem Velkommen (witamy!) Dzień poczty lotniczej i gołębiej gołąbek pocztowy Przewóz poczty pocztylion konny Dzień Wysp Owczych (FAE- KORNE) typowe budynki z Faroe Dzień Grenlandii rysunek głowy niedźwiedzia polarnego Dzień Czerwonego Krzyża - rysunek karetki pogotowia Dzień listu rysunek koperty ze znaczkami Dzień poświęcony artystom- -projektantom i rytownikom znaczków Dzień dziecka i rodziny. $9.8. Dzień Narodów Zjednoczonych. Wydano dwa biuletyny informacyjne, katalog wystawowy i Palmares. Podczas trwania wystawy wydawano codzienne wiadomości w czterech językach. 429

6 Tadeusz Grodecki Przed jubileuszem znaczków ONZ R Poczta ONZ w Genewie OWNOLEGLE z rozpoczęciem działalności przez biura ONZ w centrali w Nowym Jorku, rozpoczęło również prace Europejskie Biuro ONZ w Genewie. Tam też działa drugi stały trzon noczty ONZ. Jednak własne znaczki poczta ONZ w Genewie otrzymała dopiero w 18 lat po poczcie w Nowym. Jorku. Wpłynęła na to specyfika działalności poczty szwajcarskiej, mającej duże doświadczenie w świadczeniu [!Sług pocztowych na rzecz organizacji międzynarodowych. Dla szeregu organizacji poczta szwajcarska wydaje specjalne znaczki służbowe i uruchomiła zamknięte urzędy pocztowe (omówimy je w dalszym ciągu naszych rozważań). Cała ta potężnie rozbudowana machina usług pocztowych dla organizacji wyspecjalizowanych ONZ, jak LTPU (Swiabowy Związek Pocztowy), BIT (Międzynarodowe Biuro Pracy) i jeszcze kilku innych, działa znakomicie i raczej trudno przypuszczać, aby jakakolwiek inna poczta świata mogła zapewnić lepsze warunki. shiżbowych do użytku ONZ. Były to znaczki szwajcarskie z roku 1949 i wcześniejsze z dwuwierszowym nadrukiem Nations Unies/Office Europćen" (fot. 2). lot. 3 Pot. 4a lot. 1 UNI ES office EukoKEN fot. 2 Stąd też wprowadzanie jakichkolwiek zmian do tego wypracowanego przez lata szablonu wymaga wyjątkowo poważnego zastanowienia. Przecież np. BIT zostało powołane do życia traktatem wersalskim, a własne znaczki służbowe szwajcarskie ma od roku To już ładna tradycja pocztowa w niezbyt długim przecież okrerie istnienia w ogóle znaczka pocztowego. Urząd pocztowy Genćve 10" rozpoczął stemplowanie korespondencji Europejskiego Biura ONZ specjalnym datownikiem z napisem Nations Unies" (fot. 1) już 2 stycznia 1947 r. Natomiast administracja pocztowa ONZ powstała w Genewie dopiero w styczniu 1952 r. Ale za to już w lutym 1950 roku poczta szwajcarska wydała serię 20 znaczków ot. 4b Następnym wydaniem, w 1955 roku, był jeden znaczek okolicznościowy z okazji 10-lecia ONZ, ale już definitywny (nie nadrukowy"), z oznaczeniem poczty,,nations Unies/Helvetia". Stosowano stempel pierwszego dnia (fot. 3). W przeciwieństwie do innych, znaczek ten miał wyznaczony ograniczony okres kursowania (24.X.-31.XII.1955). W tym samym dniu (24.X.) weszła jeszcze w obieg seria definitywna, złożona z B znaczków. Serię tę uzupełniono 3 znaczkami w 1959 roku. Wydano kopertę pierwszego dnia. Znaczki kasowano datownikiem o- kolicznościowym N okazji Dnia Narodów Zjednoczonych" (fot. 4a i b). Znaczki te (i następne serie) notują katalogi wśród slutbowych znaczków szwajcarskich. m.in. Zumsteln w wydzielonym dziale: VIL Fur das Europfilsche Arnt der Vereinten Nationen in Gent". 430

7 W 1960 roku ukazała się jeszcze raz (ostatni) seria prowizoryczna: 2 znaczki służbowe ONZ z nadrukiem Annae Mondiale du Refugia". Wydano oficjalną kopertę pierwszego dnia i po raz pierwszy stosowano stempel 'z napisem m.in. Jour d'emission" (fot. 5). Była to druga seria z wyznaczoną datą ważności (7.1V-31.XII. 1960). C2 71V60 JOUR o ~ NOIAIE g 24 X 1990 P N fot. 5 fot. 6 W październiku 1960 wydano znaczek uzupełniający serię obiegową, o wysokim nominale 5 fr. Kasowano go na FDC datownikiem z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych" (fot X.1960). 24 października 1962 roku otwarto w Pałacu Narodów w Genewie Muzeum Filatelistyczne poczty ONZ. Z tej okazji wydano 4 znaczki (w 2 rysunkach) z napisem na białym tle (jakby na bialych tabliczkach umieszczonych na znaczkach z 1955 r.): Musae Philatelique" (10 i 50 c) albo ONIJ Musae Philatelique" (30 i 60 c). W dniu otwarcia stosowano datownik pierwszego dnia (fot. 7), a następnie datownik propagandowy (fot. 8). fot. 9 Wreszcie ostatnie 2 znaczki służbowe poczty szwajcarskiej dla Biura Europejskiego ONZ w Genewie ukazały się 4 lutego 1963 roku. Byty to znaczki okolicznościowe z okazji konferencji ONZ UNCSAT" (zastosowanie nauki i techniki w interesie regionów słabo rozwiniętych). Stosowano także datownik pierwszego dnia (fot. 9). Ogółem ukazało się 39 znaczków służbowych szwajcarskich dla potrzeb poczty ONZ, a właściwie dla potrzeb filatelistów. W tym czasie korespondencję urzędową frankowano już w zasadzie maszynowo. Ręczny datownik do kasowania znaczków (fot. 1) zastąpiono w 1965 roku datownikiem z dodaniem kodu pocztowego: 1211 Genave 10". Datowniki te stosowano aż do dnia wprowadzenia znaczków (4.X.1969 r.). Ponieważ litery na datownikach są związane" z urzędnikiem (pozwala to kontrolować, kto ekspediował daną przesyłkę), więc w miarę potrzeby przygotowywano nowe datowniki. Stąd liczba ich doszła do dość zawrotnej liczby szesnastu, z literami od a" do q" (fot. 10ab). cv i s ;/\ /OkS fot. 10a fot. 10b Z tych 16 datowników 2 z literami 1" i p" używano w urzędzie PTT dla filatelistów w Bernie. Natomiast datownik z literą q" mial zupełnie specjalne znaczenie. Używano go w Genewie poza Pałacem Narodów, na Poczcie Głównej (szwajcarskiej). Znaczki służbowe dla ONZ miały ważność tylko w urzędzie pocztowym w Pałacu Narodów. Zdarzało się jednak, że nieświadomi tego klienci poczty, nabywszy znaczki ONZ, wrzucali później korespondencję do zwykłych skrzynek pocztowych na terenie Genewy. Aby im oszczędzić rozczarowania, że nie otrzymają datownika ONZ, poczta szwajcarska wyławiała" takie przesyłki i ekspediowano je dalej po skasowaniu znaczków datownikiem ONZ, właśnie z literą q". Wręcz zaskakująca troska o filatelistów. Zważmy, jakie to masy korespondencji byty do przejrzenia. A zbieracze tej tematyki mają jeszcze jedną ciekawostkę. Warto przyjrzeć się literkom kontrolnym na korespondencji ONZ z tego okresu (datownik z literką q" stosowano od 3.IV.1967). 431

8 REGULAMIN SPECJALNY DLA KLASY LITERATURY FILATELISTYCZNEJ NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCH Artykuł 1 Niniejszy Regulamin Specjalny stanowi uzupełnienie przyjętego w dniu 14 kwietnia 1975 r., przez Kongres FIP w Madrycie Regulaminu Ogólnego dla Wystaw Międzynarodowych pod patronatem FLP" w części dotyczącej zagadnień związanych z ekspozycją literatury filatelistycznej. Artykuł 2 Zgodnie z Artykulem 3.2. Regulaminu Ogólnego" niniejszy Regulamin Specjalny" obowiązuje na międzynarodowych specjalistycznych wystawach literatury filatelistycznej oraz w klasie literatury na wystawach ogólnych i specjalistycznych. Artykuł 3 1. Przez określenie literatura filatelistyczna" rozumie się wszelkie drukowane i dostępne ogólnie opracowania dotyczące znaków pocztowych oraz z zakresu historii poczty i kolekcjonerstwa filatelistycznego. Z. Literatura filatellstyczna dzieli się na: A. Opracowania i prace studialne: miesięczniki, monografie, katalogi specjalizowane, artykuły fachowe (jednorazowe lub cykliczne) o ile wydane są odrębnie, bibliografie, katalogi wystawowe, katalogi aukcyjne 1 Inne opracowania wiążące się z wymienionymi. Przez pojęcie katalog specjalizowany" rozumie się takie katalogi, które oprócz znaczków wydań podstawowych jednego lub więcej państw, rozszerzają ' wiadomości przez podanie informacji o ich odmianach (druk, papier, ząbkowanie, znaki wodne itp.), rodzajach ostemplowań 1 innych aspektach filatelistycznych związanych z daną emisją. B. Katalogi ogólne: katalogi nie specjallzowane, obejmujące emisje. C. Periodyki: pisma filatelistyczne, biuletyny stowarzyszeń, biuletyny firm handlowych, roczniki 1 inne podobne publikacje. D. Artykuły: opracowania opublikowane w Prasie filatelistycznej i kutej, a które nie byty wydawane odrębnie, referaty z konferencji filatelistycznych, teksty audycji radiowych 1 telewizyjnych oraz scenariusze filmowe. Artykuł 4 Do ekspozycji w dziale A dopuszcza się publikacje wydane w okresie pięciu lat poprzedzających rok wystawy; dla eksponatów w pozostałych dzialach (B, C. D) okres wynosi dwa lata. Periodyki muszą być preżentowane przynajmniej jednym rocznikiem: stale rubryki filatelistyczne w prasie co najmniej 10 odc1nkaml. Wznowienia publikacji zwartych są uważane za nowe wydania, jeżeli w stosunku do wydania poprzedniego zostaly poprawione, u- zupełnione bądź rozszerzone. W przypadku dziel wielotomowych decydujące są daty wydania każdego tomu. Artykuł 5 Udzial w międzynarodowych wystawach pod patronatem FIP jest podporządkowany postanowieniom Artykułu 9 Regulaminu Ogólnego". Artykuł 6 Zgodnie z Artykulem Regulaminu ogólnego', literaturę mogą wystawiać: autor, wydawca, redakcja czasopisma, organizacja lub stowarzyszenie patronujące wydaniu oraz inne osoby posiadające prawa wlasności dziela. Artykuł 7 Najwyższym wyróżnieniem przewidzianym w klasie literatury na wystawach międzynarodo- wych pod patronatem FIP jest medal zloty (mały). Medale powinny być identyczne, jak dla eksponatów w innych klasach, ale z napisem literatura" w palnym lub skróconym brzmieniu. Do eksponatów w klasie literatury ma zastosowanie również Artykuł 7 Regulaminu Ogólnego" o przyznawaniu nagród specjalnych. Artykuł 8 1. Zgodnie z Artykułami 32 i 39 Regulaminu Ogólnego" na wystawach międzynarodowych z klasą literatury, w skład jury tych wystaw powinno wchodzić przynajmniej trzech Jurorów znawców literatury, z których jednego wyznacza Komitet Wykonawczy F1P z grona członków Komisji FIP dla Literatury Filatelistycznej. 2. Członków jury w klasie literatury obowiązuje znajomość przynajmniej dwóch języków, w tynt jednego z pięciu języków oficjalnych FIP wymienionych W Artykule Statutu FIP (francuski, niemiecki, angielski, hiszpański ł rosyjski). Artykuł 9 1. Jury powinno się kierowaś następującą punktacją, opartą o Artykuł 40 Regulaminu Ogólnego" i adaptowaną do potrzeb klasy literatury: a) oryginalność pracy badawczej, jej znaczenie poznawcze oraz dogłębność przeprowadzonych badań do 40 punktów b) sposób przedstawienia treści (styl, jasność, zwięzłość) c) strona techniczna (wrażenie), tytuł, wstęp, paginacja, bibliografia, spis treści, ilustracje itp. do 40 punktów do 20 punktów Członkowie jury podejmując ocenę eksponatu, nie powinni brać pod uwagę' takich elementów, jak: wygląd zewnętrzny, oprawa itp. cech, które mają znaczenie wylącznie handlowe. 2. Suma punktów przyznanych daje prawo do następujących wyróżnień: medal zloty powyżej 96 pkt. medal pozłacany ~mail) od 36 do 96 pkt. medal srebrny medal posrebrzany medal brązowy od 76 do 85 pkt. od 71 do 75 pkt. od 60 do 70 pkt. Artykuł 10 Opłata za uczestnictwo eksponatu w klasie literatury nie może przekraczać wysokości opiaty za jedną ramę wystawową ustaloną na tej wystawie. Artykuł 11 Wystawca w klasie literatury obowiązany jest dostarczyć do miejsca i w terminie wyznaczonym przez komitet organizacyjny po dwa egzemplarze każdego eksponatu; jeden przeznaczony Jest do ekspozycji, drugi do czytelni przy wystawie. Jeżeli wystawca nie zgłasza formalnie żądania zwrotu eksponatów, to po zakończeniu wystawy Jeden egzemplarz zostaje przekazany do Biblioteki FIP, a drugi do biblioteki wskazanej przez komitet organizacyjny wystawy. Artykuł 12 Komitet organizacyjny wystawy obowiązany jest dostarczyć członkom jury wykaz zgłoszonych eksponatów do klasy literatury przynajmniej na trzy miesiące przed terminem otwarcia wystawy. Powyższy Regulamin Specjalny dla Klasy literatury zostal przyjęty przez 45 Kongres FIP W maju 1976 r., w Filadelfii. 432

9 Z ostatniej chwili 20 października Ministerstwo Łączności wprowadzą do obiegu znaczek 1.50 z/, z okazji uruchomienia produkcji w Hucie Katowice. Datownik pierwszego dnia stosować będzie' Upt. Dąbrowa Górnicza 8. On occasion of Stamp Day 1976 the Ministry of Posts and Telecommunication is going to issue a set of sir postage stamps representing paintings Erom the Greek vases that are in possession of the National Museum in Warsaw. These vessels come front Corinth fraza the 7th century B.C. At that time Corinth was a larga city in central Greece. It was flourishing and became a center of arts. The art of Ancient Greece was shaped as a result of a long lasting process of conflicting, various influences. As a consequence of contacts of the Greek with the highly developed art of Near East civilizations in the 7th century B.C. a naw style appeared in the Greek art, called orientalizing style. The bert example thereof is the ceramics produced in Corinth. It is distinguished by oriental decorativeness, by a wealth of floral designs (anthemions, lotus flowers, rosettes) and zoo- morphic designs (sphinxes, griffons, lions, panthers) The set issued on occasion of the Stamp Day 1976 represents such fragrnents of paintings to be found on Corinthian ceramics. Particular stamps depict the following mythical animals: (quantities printed are indicated in parentheses): z/ 1.00 sphinx (10 million), zł 1.50 mermaid (10 million), z/ 2.00 lion (5 million), zl 4.20 bull (4 million), z/ 4.50 buck (2 miniom), z/ winged sphinx (1 million). The surcharge of z is for the benefit of the Polish Union of Philatelists. All stamps bear the inscription Stamp Day 1976" and a drawing of the vase from which the painting on the stamp is borrowed. The stamp have been printed in multichrome rotogravure, on coated paper, in X 43 mm size. On the dny of issue, i.e. 30th Sepłember 1976, three PDC's will be on sale, postmarked with a commemorative cancellation used at the Post Office Warszawa 1. The stamps, envelopes and cancellation postmark have been designed by the artist, Helena Matuszewska. Commercial partes of 50 stamps, ZNACZKI Ukazały się 3.IX. wprowadzono do obiegu 1 znaczek wart zł dla upamiętnienia 100 rocznicy śmierci polskiego geografa i geologa Aleksandra Czekanowskiego (Pismo okólne Min. Łączności z 31.VIII.). 30.IX. weszło do obiegu 6 znaczków, stanowiących serię Dzień Znaczka 1976 Malowidła z waz greckich" p. zapowiedt w nr 17(76 (Pismo okólne Min. Łączności z 3.IX.). Stemple okolicznościowe Za zgodą Mln. Łączności DO= zawiadamiają o stosowaniu: 1-31.X. w Upt. Olsztyn 1 wirnika PKO Październik Miesiącem Oszczędności" (piwno z 17.IX.) X. w Upt. poznan 2 wirnika październik Miesiącem Oszczędności" (pismo L 17.IX.) X. w Upt. Szczecin 2 wirnika Październik Miesiącem Oszczędności" (pismo z 24.1X.). LX. w Upt. Siedlce I datownika 25 lat PZF na Podlaniu" (pismo z 17.1X.). 9.X. w Upt. Warszawa 13 datownika Wystawa Filatelistyczna W Ochronie Porządku 1. Środowiska (pismo z 15.1X.). 5.X. w Upt. Zakopane 1 datownika z okazji Konferencji Naukowej transport kolejowy (pismo z 1.1X.) X1. w Upt. Lublin 2 wirnika 25 lat FSC 6.XI. w Upt Warszawa 10 datownika XXV-lecie FSO". 5. ł 17.X1. w Upt. Warszawa 1 datownika,.międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna - XXV-lecie FSO". 9.XI. w Upt. Lublin 14 datownika 25 lat FSC Wystawa Filatelistyczna". 14.X1. w Upt. Poznań 2 datownika Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych". 16-XI. w Upt. Poznali 9 datownika IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski lm. Wienlawsklego" w Upt. Poznali I datownika XXXV rocznica obrony Tobruku przez Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich". DOPiT w Warszawie zawladamia o odwalaniu datownika Wystawa zbiorów Członków Klubu Dzień Znaczka", który mial być stosowany 3.X. w Upt. Warszawa 1 (plamo z 23.1X.). 433

10 MI,Gdd ZAGRANICZNE ANDORA. Poczta hiszpańska. 9.V znaczki Igrzyska Olimpijskie Montreal 1976": 7 pt (zjazd na nartach), 15 pt (kajaki). ANTIGUA. 26.Vi1L- 6 znaczków i blok Sporty wodne": 1/2 c (narty wodne). 1 c (żeglarstwo), 2 c (pletwonurkowie), 20 c (wędkarstwo), 50 e (nurkowanie), 2 dol. (pływanie), blok 20 c + 50 c ł 2 dol. ANTYLE HOLENDERSKIE. 21.1X. - 3 znaczki Rolnictwo, hodowla bydla, rybołówstwo": 15 c, 35 C,-95 c. ARGENTYNA. 26.V., 3.VI znaczki serii obiegowej (cyfry): 12 c, 1 p, 100 p. 12.V znaczki z dopłatą Filatelistyka argentyńska": p, p (ptaki), p, p (kwiaty). AUSTRIA. 13.VI/I. - 1 znaczek Europa CEPT 1976"; 4 sz. (kielich z kościola w Krems). - 1 znaczek 25-lecie Austriackich Targów Drzewnych w Rlagenfurt: 3 s. (emblemat Targów). 23.VIII. - 1 znaczek Stulecie urodzin Constantin Econorno": 3 s. (portret badacza), BENIN REI,. LUD. 9.VII. - 1 znaczek Stulecie telefonu": 200 fr (portret A. G. Bella). - 3 znaczki Igrzyska Olimpijskie Montreal 1976": 60 fr (skok w dal), 150 fr (koszykówka), 200 fr (bleg przez. plotki). BERMUDY. 16.VIII. - 9 znaczki 75-lecie rozgrywek pucharowych w krykieta": 5, 17, 20, 25 c (puchar, pola krykietowe). BOTSWANA. 30.IX. - 5 znaczków 10-lecie niepodleg- Mści": 4 t (hodowla bydle), 10 t (turystyka - gazela w parku narodowym), 15 t (edukacja - szkota wiejska), 25 t (tkanie dywanów), 35 t (Pragmysi górniczy). BRAZYLIA. LVII - 8 znaczków serki obiegowej Ludzie z różnych regionów": 15, 20, 30, 50, 80 e 1, 7, 20 er (charakterystyczne typy ludzkie). CSRS. 21.vII. - 4 znaczki _Żaglowce ze starych rycin": 90 h (trans Huys, ), 60 h (Vaclav Hollar ), 1 kos (Regnier Nooms Zeernan, ), 2 kro (Franols Chereau, ). DOMINIKA. 26.V znaczki Puchar Świata w Krykieta": 15 c (mapa wysp), 25 e (Puchar). DOMINIKAŃSKA REP. LVI. - 1 znaczek lotu. Interphil 1976", 75 c. ETIOPIA. 5.VIII. - 5 znaczków Narodowa akcja rozwoju": 5, 10, 25, 50, 90 c (emblemat akcji). FRANCJA. 2.VILI. - 2 znaczki serii obiegowej Marianna": 80 c, 1 fr. 6.IX. - 1 znaczek Ramzes": 2 fr (na wozie wojennym). 20.IX. - 1 znaczek Sztuka wspolczesna": 2 fr (obraz Carzou). GILBERTA WYSPY. 15.1X znaczki Boże Narodzenie 1976", rysunki dziecięce: 5 e (kościół), 15 e (świąteczna biesiada), 20 c (zabawa), 35 c (tańce). GRENADA. VII - 7 maczków 1 blok 75-lecie śmierci Barwi Toodouse-IAutrec": 1/2 c. d, 2, 3, 40, 50 c, 2 dol., blok 1 dol. (obrazy Toulouse-Lautrec z różnych muzeów). VII. - 2 znaczki Puchar Świata w Krykieta": 35 c (mapa wysp), 1 dol. (puchar). GUJANA. 1.VIII. - 2 znaczki Puchar Świata w Krykieta": 15 c (mapa), 11 c (puchar). GWATEMALA. 21.V znaczków ł 3 bloki lotn. Lutowe trzęsienie ziemi w Gwatemali": 1, 10, 25, 50 e, blok 50 c (widok szkód), 3, 15, 30 c, 1 q, blok 1 q (pomoc przyjaciół), 5, 20, 75 c, 2 9, blok 2 q (Gwaternala staje na nogi"). HISZPANIA. VI. - 1 znaczek I. wizyta królewska w Ameryce": 12 pt (fragment mapy, para królewska). 7.1X. - 1 znaczek Krwiodawcy": 3 pt (symb, rys. transfuzji krwi). HOLANDIA. 2.IX. - 4 znaczki o różnej tematyce: c (50 lat kampanii antyreumatycznej), 45 e (75-lecie Holami. Zw. Drukarni). 90 i 75 c (projekt zagospodarowania nowych terenów z wody"). INDONEZJA. ELVII. - 3 znaczki Satelita komunikacyjny Patapa i stacje naziemne": 20, rp. IRAN. 6.V1I. - 1 znaczek Dzień Turystyki": 6 ri (portret Nasser-Khosrow na tle mapy kraju i zabytkowych ruin). KAMERUN. LVII. - 1 znaczek I. lot Concorde": 500 fr ( Concorcle" w locie). KUBA. 2.IX. - 6 znaczków Kubańscy malarze": 1, 2, 3, 5, 13, 30 c (obrazy G. Collazo). LIECHTENSTEIN.!LIX. - 3 znaczki We-lecie urodzin P. Rubensa": 50, 70, 100 c (obra- 2Y). MALTA. 14.1x. - 4 znaczki 300-lecie Szkoty Anatomii 1 Chirurgii": 2, 5, 7, 11 C (Portrety chirurgów, anatomia przedra.mienla, gmach Szlcoly). MAURETANIA. 28.VI. - 6 znaczków i blok Loty zeppelinów": 5, 10, 12, 20, 50, 60 um, blok lotu. 100 um (różne zeppeliny w locie). 434

11 SAMINNOI MAURITIUS. 28.V znaczki D Światowa Konferencja zwolenników języka Hindi": 10, 75 c, 1.20 r (symb. rys.). MEKSYK. 31N. - 1 znaczek lotn. konferencja HABITAT"; 1.60 p (tęcza nad miastem). MONGOLSKA REP, LUD. 3.V. - 1 blok lotn. Interpitii 76. (malarstwo): 4 t (muzykant). 20N. - 7 znaczków t blok Igrzyska Olimpijskie, Montreal 76": 10 m (łucznictwo), 20 m. (dżudo), 30 m (baka), 40 m (gimnastyka), 60 m (Podnoszenie ciężarów). 80 m (skok wzwyt), 1 t (strzelanie), blok 4 I (zapasy). NIGER. VI, - 2 znaczki _Wspólne prace": 25 fr (budowa ulicy), 30 fr (uprawa ryżu). NIUE. TNIE - 3 znaczki Roboty publiczne": 10 c (woda), 15 c (telekomunikacja - dalekopis), 20 c (elektrownia). NOWA KALEDONIA. 21.VIII. - 1 znaczek lotn. Wystawa Filatelistyczna w liceum La Perouse w Noumea": 42 fr (pisklę z lupą). NOWA ZELANDIA, 4.VLII. 3 znaczki z doplatą Zdrowie 1916.: 7+1 c (chłopiec i pony), 8+1 c (dziewczynka z cielątkiem), 10+1 c (dzieci i ptasie gniazdo). NRD. 27.W. - i znaczek Intersputnik": 20 f. 29.VI. - 1 znaczek,,konferencja komunistycznych i robotniczych Partii europejskich w Berlinie": 20 f (portrety Marks. Engels, Lenin). Womofilakliał Og.ta tri i o uzyskaliśmy informacje o nastepujących kasownikach 1 całostkach o tematyce kosmicznej, stosowanych w różnych krajach. AUSTRIA. Ilpt. Gmand N.O. stosował 4.VIL76 okolicznościowy datownik z okazji,.dnia Astrofilatelii". Rysunek przedstawta marsjański próbnik, jaki dostarczyła na powierzchnię Czerwonej Planety amerykańska sonda Widne. Kasownik posiada ponadto tekst: I. mambodenprobe des Vtking Landeger5tes, Astrophilatag, Briefmarkenwerbeschau". Stosowano ten datownik z czterema (1-4) numerami rozróżniającymi (fot. 1). FRANCJA. Upt. St. Quentin Ppal stosował w październiku br. nakladkę na wirnik z tekstem Exposition Philatelique PHornme dano PEspace. Sani Quentln Octobre 1978". NRD. Upt. Berlin 1085 stosował w dniu 27.1V.76 (i jak zwykle przez caly miesiąc z ruchomą datą) kasownik pierwszego dnia oblega do znaczka intersputnik". Rysunek kasownika NRF. 17.V znaczek Ochrona ptaków": 50 f (siewka złota). 17.VIII. - 1 znaczek lecie śmierci J. J. C. von Grimmelshausen": 40 f (ilustracja z jego powieści Pity-, gody Simplicissimusa.). PORTUGALIA. 2.V znaczki 1 blok SW-lecie Prawa Zagospodarowania roli - Sesmarlas": 3, 5, 10 esc, blok 30 esc (ogłoszenie prawa przez króla Ferdynanda i sceny z uprawy roli). SINGAPUR. 9.V znaczki 10-lecie Festiwalu Młodzieży": 10, 35, 75 c (różne sceny rywalizacji dzieci). ST. HELENA. DC.-X znaczków serii obiegowej Widoki Wyspy": 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 26, 40 p, 1 i 2 funty. SZWAJCARIA. 16.IX. - 4 znaczki o różnej tematyce: 20 c (ochrona zwierząt), 40 c (oszczędzanie energii), 40 C (Alpy szwajcarskie - masyw St. Gothard), 80 c (Mistrzostwa świata W Jeździe szybkie) na lodzie w Davos w 1977 r.). SRODKOWOAFRYKANSICA REP. 14.V znaczków i blok Wspólpraca w kosmosie USA-ZSRR": fr, lotn.: 100, 200, 300 fr, blok 500 fr (wyrzutnia, statki kosmiczne, kosmonauci). TOGO. 29.V. - 4 znaczki i blok z nadrukiem Interphil, mai 29 - juro 6, 1976"; 60, 70, 100, 200 fr. 15.VII. - 6 znaczków i blok Sonda marsjańska Viking": 30, 50, 60, 70, 105, 200 er. blok fr (sonda w czasie lotu i na Mamie). TRISTAN DA CUNHA. X. - 4 znaczki i blok Krajobrazy wysp widziane oczami rysownika": 3, 5, 10, 20 p. TUNEZJA. 15.V znaczki Dawna i dzisiejsza Tunezja": 40, 50, 65, 110 m (symb. rys.). TURKS I CAICOS wyspy. - 2 znaczki 10-lecie wizyty angielskiej pary królewskiej": 20, 25 c (reprodukcja znaczka Y 192). URUGWAJ. 7.VI. - 1 znaczek,.150-lecie pisma Bralile.a": 0.60 ns (fragment pisma, portret). 21.VI. - 1 znaczek 200 lat USA": 1.50 ns. USA. UNII. - 4 znaczki drukowane w czwórkach w 1 arkuszu Igrzyska Olimpijskie, Montreal 1976": 4X13 c. W. BRYTANIA. 29.IX. - 4 znaczki 500-lecie drukarstwa w W. Brytanii": 61,'2, 10, 11, 13 p (stare druki 1 dawna prasa drukarska). WĘGRY. 21.V I blok.a50-lecie bitwy pod Mottaczem": 20 ft (obraz Bertalana Szekely). IX. - 1 znaczek 150-lecie fabryki porcelany w Harend": 4 L fet(figurka go) huzara węgier- IX. - 4 znaczki z dopłata,,.99 Dzień Znaczka sztuka": 4X ft (gotyckie rzeźby z pałacu królewskiego w Budzie). ZSRR. 20.VII. - 1 znaczek Stulecie urodzin radzieckiego chemika-organika S. S. Namietkina": 4 k (portret) przedstawla naziemną stację przechwytującą sygnały satelity telekomunikacyjnego (fot. 2). RFN. Upt. Bremen 91 stosował w dniu 10.1X.76 okolicznościowy datownik z okazji 25, Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa im. Her- fot. 1

12 lot. 6 lot. 7 fot 5,Py L manna Obertha. Rysunek kasownika przedstawia sondę Viking" oraz emblemat HOG. tekst informuje: 25 Jahre Herrnann-Oberth-Gesellschatt-. Upt. Ditz.ingen 5 stosowal V okolicznościowy kasownik propagujący współpracę USA RFN w badaniu przestrzeni kosmicznej, Rysunek kasownika przedstawia model Spaczlaba, tekst Informuje: Zusarnmenarbeit im Weltraum USA-Spacelab-Deutschland". Upt. Michelstadt 1 stosowa ł 14.IX.76 okolicznościowy datownik z okazji' uruchomienia naziemnej stacji satelitarnej w Ode.wald. Rysunek przedstawią sztucznego satelitę f anteny kostnic:g:1e, tekst informuje: Erdffnung USA- -Bodenstation". ZSRR. 15. rocznicę lotu Hermana Titowa upamiętniła okolicznościowa catostka, wydana zgodnie z zarządzeniem ML ZSRR z dnia 11.V.76. Jest ona przeznaczona dla poczty lotniczej; posiada wydrukowany standardowy znak opiaty 6 kop. i dodatkową ilustrację: statek..wostok 2", kabinę, w której odbyt lot kosmonauta oraz tekst: 15-letije kosmiczeskogo polota letezika-kosnnonawta G. S. TitOW8. -Wostok 2» 6-7.V ". Z tej samej okazji upt. Moskwa-Focztaint t Barnaul stosowały w dniach 6-7.VIII.76 okolicznościowy datownik z rysunkiem rakiety kosmicznej oraz tekstem.15-letije kosmiczeskogo polota letczika-kosmonawta G. S. Titowa" (fot. 3). W ostatnich miesiącach ukazały się w ZSRR ponadto następujące catostki-koperty z wydrukowanym znakiem opiaty i dodatkową ilu,- stracją dotyczącą także tematyki kosmicznej,:. wg zarządzenia ML z dnia 16.X11.75, lotnicza, znak opiaty 6 kop., rysunek: m.in. satelita telekomunikacyjny (fot. 4), wg zarządzenia ML, z 28.L78, znak opłaty kop., na ilustracji min. rakieta kosmiczna (fot. 5). wg zarządzenia M2, z dnia , lotni- 436

13 cza, znak opiaty 6 kop., rysunek m.in. symboliczny I Sputnik. Rysunek I Sputnika na tle róży wiatrów stanowi treść kasownika stosowanego z tej samej okazji XXIII Migdzynarodowego Kongresu Geograficznego, jaki odbyt sig w Moskwie. Kasownika używał upt. Moskwa W-234 w dniach 28-30: (fot. 6). wg zarządzenia 2:13. z 8.IV.76, znak opiaty 4 kop. Rysunek: domek J. A. Gagarina na kosmodromie Bajkonur (fot), 7).. \o, filate(34,,..),.,- 4, 1" `44 o.4.'' Le, ,,,...,, 41). 1 z - WŁADYSŁAW IV W czasie XX Okręgowej Wystawy Filatelistycznej Opera Selecta", w upt. Olsztyn ł i w stoisku pocztowym na Wystawie stosowano datownik okolicznościowy. W rysunku uproszczony kreskowy portret Władysława IV, re?rodukcja miedziorytu wg obrazu P. P. Rubensa, po 1624 roku. -r Ką> 5,9 Władysław IV był jedynym królem polskim, który odwiedził Olsztyn w ciągu trzywiekowego polskiego władztwa na Warmii. Gościł w Olsztynie 23 lipca 1635 roku. Oprócz niego bywał w Olsztynie Stanisław Leszczyński, lecz pierwszy raz jeszcze przed koronacją, a drugi jako król-wygnaniec ( Olsztyn " tom I, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Wakara, Pojezierze" Olsztyn 1971). Władysław IV byt reorganizatorem poczty w XVII wieku w zakresie dotyczącym m.in. bezpośrednio Warmii i Olsztyna; w monografii 400 lat Poczty Polskiej" na str. 26 czytamy: Zasadniczą zmianę w organizacji poczty wewnątrzkrajowej wprowadza Włady-. staw 1V. Ustanowił on centralny zarząd pocztowy w Warszawie, zatwierdzając na stanowisku generalnego dyrektora poczt w Koronie Karola Montelupiego. Generalnym poczmistrzem dla Prus Królewskich mianował Jakuba Ricka. W roku 1647 Władysław IV w oparciu o konstytucję z 1620 roku wydal ordynację pocztową, która stała się punktem wyjścia dla następnych rozporządzeń i niejako fundamentem poczty polskiej aż do czasu utraty niepodległości". Lech ZimoWski w pracy Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich" (W.K.L. Warszawa 1972) na str. 82 pisze: Ważne zmiany w systemie pocztowym wprowadził Władysław IV. Zniósł wielowieczne podwody i wprowadził na ich miejsce stały podatek pocztowy (quadrupla). Na podstawie konstytucji z roku 1620 wydał nową ordynację pocztową (1647), źródło prawne następnych rozporządzeń aż do upadku Rzeczypospolitej. Ustanowił centralny zarząd pocztowy w stolicy. Poczta stała się instytucją państwową, utrzymywaną z funduszu tworzonego ze specjalnego podatku pocztowego, stała się dostępna dla wszystkich. Regularne połączenia miały otrzymać wszystkie miasta liczące ponad 4 tys. mieszkańców". Rysunek datownika olsztyńskiej wystawy jest również ukłonem w stronę Warszawy. Zbieracze varsavianów wiedzą, że to właśnie Władysław IV wystawił swojemu ojcu, Zygmuntowi III, w roku 1644 pomnik zwany później Kolumną Zymunta, której widok stal się najcharakterystyczniejszym widokiem Warszawy. Władysław IV kontynuując dzieło ojca rozbudował i przyozdobi/ Zamek. Jemu zawdzięczała swój ostateczny ośmioboczny kształt oraz piękny barokowy hełm dawna wieża gotycka, odtąd Władyslawowską zwana. To właśnie Władysław IV przyjął na Zamku ostatni hołd pruski, złożony w 1641 roku przez księcia Fryderyka Wilhelma. Władysław IV stworzył stały zespół teatralny. W latach wystawiono 13 premier operowych i 8 baletowych. Pod względem ilości premier operowych Zamek warszawski zdystansował Paryż. Pod patronatem Władysława IV odbywały się na Zamku badania naukowe z zakresu fizyki i mechaniki. Tu, prześladowany przez jezuitów, Valeriano Magni pracował, niezależnie od Torricellego, nad zagadnieniem próżni, a udane doświadczenia opublikował jeszcze przed Torricellim w pracy wydanej przez królewską drukarnię w Warszawie. Również w tym okresie na Zamku pod opieką Władysława IV Tytus Liwiusz Burattini badał zagadnienia optyki i mechaniki, wykonywał lunety, termometry, barometry rtęciowe i a- strolabia. Najgłośniejszym wydarzeniem było zademonstrowanie na tarasie zamkowym modelu maszyny latającej, w której Burattini umieścił pierwszego pasażera - kota. Eksperyment jednak nie udał się, a dalsze badania w tym kierunku przerwała śmierć króla mecenasa. Ukazanie XVII-wiecznego władcy Polski na stemplu okolicznościowym poczty olsztyńskiej przypomina o panowaniu królów polskich na tych ziemiach. Tadeusz AndrzeJ Gokimun 437

14 DALSZA KORESPONDENCJA Z R/V PROFESOR SIEDLECKI" W uzupełnieniu mojego artykułu (nr 10, str. 226) załączam kopertę z dalszymi ostemplowaniami. Oprócz już wspomnianych są stemple z wizyty w Radzieckiej Stacji Antarktycznej. Obok znaczków jest okrągły datownik odbity czerwonym tuszem z napisem: CCCP STANCIJA W ANTARKTIKE BELLINSGAUZEN" z da- tą Znaczki natomiast nie są skasowane. Obok jest stempel odbity zielonym tuszem, z sylwetką żaglowca na tle góry lodowej. U dołu napis STANCIJA BELLINSGAUZEN, natomiast wokół pieczęci dwuwiersz o treści: NAZWANA W CZEST ADMIRAŁA FADDEJA BEL- LINSGAUZENA NACZALNIKA.RUSS- KOJ EKSPEDICJI OTKRYWSZEJ g. ANTARKTIDU. Na odwrocie są datowniki: Leningrad Pocztamt DEH. 7 z datą oraz Warszawa 3 z datą Józef Deyna CZYTEIŃICY~teo KASOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE I KULTURA POLSKA Na wstępie zastrzegam, że będę operować tylko materiałem muzycznym. Z praktyki wiemy, że kasowniki, upamiętniające wydarzenia muzyczne, są poszukiwane nie tylko przez filatelistów. Cieszą się powodzeniem również za granicą. Kasowniki uwieczniające imprezy muzyczne są jednocześnie świadectwem bogactwa muzyki danego kraju i ilustrują etapy jej rozwoju na całym świecie. Z kasowników dowiadujemy się o imprezie operowej, która odbywała się w latach w Termach Caracalli w Rzymie, o Arena Verona" organizowanej już w obecnych czasach. Zdobywamy informacje o festiwalach sztuki w Leningradzie od 1966 r., festiwalach J. S. Bacha w Mazamet we Francji od 1964 r., o Prażske Jaro" (wiosna) stałej imprezie w Pradze, koncertach beethovenowskich w Martonvasar na Węgrzech, konkursie M. Long (pianistki) i J. Thibaud (znakomitego skrzypka) w Paryżu. U nas, podobnie jak we Francji, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Belgii organizuje się wiele imprez muzycznych. Niektóre z nich odbywają się od dawna. Myślę tu choćby o konkursach Chopina i Wieniawskiego, festiwalach Chopina, Moniuszki, Wieniawskiego, Pianistyki Polskiej w Słupsku, Międzynarodowej Piosenki w Sopocie, Piosenki Polskiej w O- polu, Warszawskiej Jesieni, Vratislavia Cantas, Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Do 1973 r. w Polsce corocznie pojawiało się około 20 kasowników muzycznych. W tym samym roku zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na ich stosowanie. Nastąpiło raptowne zmniejszenie liczby kasowników. Nie byłoby tak źle, gdyby chociaż najważniejsze festiwale miały" własne kasowniki. Niestety. Zredukowano je na wielu wymienionych przeze mnie imprezach. Tak znane festiwale jak Chopina, Moniuszki i Wieniawskiego wcale się ich nie doczekały. I tak już niewesołą sytuację pogarsza fakt, że organizatorzy zaczęli stosować własne stemple (niepocztowe), które nie mają wartości filatelistycznej. Na pewno jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są wysokie opłaty za stosowanie datowników. Czy na to nie ma żadnej rady? Wszystko co napisałem odnosi się również do innych kasowników dotyczących np. malarstwa, teatru, literatury. Na zakończenie kilka słów o polityce wydawniczej naszej Poczty. W dziedzinie sztuki polskiej ma ona aż nazbyt rażące braki. Czy oprócz Chopina, Moniuszki, Wieniawskiego i Paderewskiego nie mamy twórców kultury muzycznej? A gdzie są Szymanowski i Karłowicz kompozytorzy światowej sławy. Dlaczego nie ma Kurpifiskiego, Lipińskiego, Nowowiejskiego, Różyckiego, Szeligowskiego, Żeleńskiego? Czy zasługują na zapomnienie Bacewicz, Didur, Fitelberg, Hubermann, Kazuro, Kiepura, Kawecka, Korolewicz- -Wajdowa, Młynarski, Niewiadomski, Noskowski, bracia Reszko, Statkowski, Sygietyński, Walek-Walewski i wielu innych? Są jeszcze Polacy mieszkający za granicą Artur Rodziński, Artur Rubin- 438

15 stein, Leopold Stokowski, na pól-polakiem był Igor Strawiński. Jeżeli nie ma możliwości umieścić ich na znaczkach, to pozostają jeszcze całostki i stemple okolicznościowe. Dla przykładu: w ZSRR tylko na znaczkach jest 26 kompozytorów i muzyków, we Francji 23, w Austrii 18, w CSRS 25, a u nas... 4! Reasumując myślę, że dla poprawy istniejąćej sytuacji należałoby poczynić kroki w sprawie ogólnej polityki wydawania walorów filatelistycznych: 1) rozszerzyć listę" godnych upamiętnienia osób, które przyczyniły się do rozwoju kultury polskiej, 2) nie omijać rocznic ich urodzin i śmierci, 3) na równi z całym kulturalnym światem obchodzić rocznice wielkich twórców kultury we wszystkich krajach. Waelaw OnoszkO '---1/jt a w,.rostock 76" W dniach lipca odbyła się siódma z kolei wystawa przyjaźni miast Rostock Szczecin---Ryga w Rostocku, pod hasłem Rostock 1978". Z każdego z trzech miast eksponowano po 10 zbiorów dorosłych filatelistów i po 2 zbiory młodzieżowe. Okręg Szczecin reprezentowali na wy- stawie mgr Stanisław Krzywicki (prezes ZO PZF) oraz Alojzy Slomińslci (sekr. ZO PZF), a Rygę Janis Ossolinsch i Ass Dmitrijs. Jury składało się z 6 osób: 4 z Rostocku i po 1 ze Szczecina i Rygi. Przyznano medale: Rostock 2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych oraz za zbiory młodzieżowe - 1 zloty i 1 srebrny medal; Karta z dodrukiem pannutkowyna Y. datownikiem wystawowym Szczecin 2 złote, 2 srebrne, 5 brązowych i 1 dyplom uznania oraz za zbiory młodzieżowe 1 zloty i b srebrny medal; Ryga 2 złote, 1 srebrny, 6 brązowych, 1 dyplom uznania oraz za zbiory młodzieżowe 2 srebrne. Poza wystawą trzech miast eksponowano 26 zbiorów państw bałtyckich i 16 zbiorów Okręgu Rostock dorosłych oraz 8 zbiorów młodzieżowych. Tegoroczna wystawa została zorganizowana przez Rostock z okazji rocznicy założenia Socjalistycznej Partii Jedności NRD i IX Zjazdu. Alojzy ~mlaski CO PISZĄ INNI_ 10 roczników Jilateliji SSSR" Przed 10 laty ukazał się pierwszy numer radzieckiego miesięcznika Filatelija SSSR", organu Ministerstwa Łączności ZSRR i Wszechzwiązkowego Towarzystwa Filatelistów. Jubileusz Stal się okazją do podsumowania dorobku, a zarazem wielu wypowiedzi na temat dalszego rozwoju czasopisma. W nr 7/76 redakcja publikuje swoje credo", w którym czytamy m.in. jak rozumie ona swoje zadania: Propagować dokumenty filatelistyczne dotyczące wydarzeń politycznych i kulturalnych w życiu kraju; informować czytelników o działalności WOF i służby pocztowej ML ZSRR; szeroko omawiać życie oddziałów WOF, klubów i kół; opisywać wystawy filatelistyczne, pisać o rozwoju filatelistyki i jej ogromnych możliwościach w wychowaniu ludzi oraz organizowaniu ich aktywnego i pełnowartościowego wypoczynku; pomagać w podnoszeniu poziomu pracy naukowo-badawczej członków Towarzystwa oraz rozwoju wiedzy zbieraczy, wpływać na umocnienie związków filatelistów radzieckich z ich zagranicznymi kolegami w pierwszym rzędzie z krajów socjalistycznych". Pismo ukazuje się obecnie w blisko 100'- -tysięcznym nakładzie. W tym samym numerze zamieszczono z okazji jubileuszu listy gratulacyjne od wybitnych naukowców, bohaterów ZSRR, artystów filatelistów itp. oraz od zagranicznych redakcji, w tym także od kolegium Filatelisty". Jeszcze raz Soctilex 76" Praha Bardzo obszerne, analityczne omówienie zbiorów zaprezentowanych na MWF Socfilex 76" Praha pióra przewodniczącego jury Josefa Suvy, zamieściła w nr 5/76 praska Filatelie". Autor m.in. bardzo wysoko ocenił zbiór naszego złotego 439

16 medalisty prof. dr Z. Sierpińskiego z Warszawy, szczegółowo zrelacjonował także zawartość wielu innych kolekcji, zatrzymując się zarówno przy zaletach jak i wadach. Pies w filatelistyce Pies w filatelistyce to temat artykułu Gyórgy Kovacsa, zamieszczonego w nr 9/76 budapeszteńskiego miesięcznika Filateliai Szemle". Autor prezentuje nie tylko znaczki na ten temat wydane w różnych krajach, ale także różnego rodzaju ostemplowania. Publikacja jest bogato ilustrowana. Błędy na znaczkach kosmicznych" Autorzy znaczków o tematyce kosmicznej wielokrotnie popełniają błędy rzeczowe. Niektóre z nich są tematem artykułu S. Smirnowa opublikowanego w nr 7/76 Fiłateliji SSSR". M.in. znaczek polski, a także podobne innych krajów przedstawiające pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu (Armstrong z załogi Apella 11") zawierają błędne położenie Ziemi nisko nad księżycowym horyzontem. Inne nieścisłości dotyczące stroju i sposobu lądowania kosmonautów. Np. Gagarin lądował nie w kabinie, jak wynikałoby to z rysunku znaczka mongolskiego, lecz na spadochronie. Inne niż w rzeczywistości skafandry załogi pierwszej stacji orbitalnej przedstawia także m.in. znaczek polski, a ściślej przywieszka emisji 1973 roku. Poczta w okresie wojny prusko-francuskiej Obszerne, ciekawe, bogate udokumentowanie opracowania na temat działalności poczty w okresie wojny prusko- -francuskiej lat pióra Josefa Bohaca, publikuje w tzw. Zeszytach filatelistycznych" wkładce do Filatelie" praski dwutygodnik w nr 15-17/76. Publikacja przedstawia rys historyczny, a także omawia organizację poczty, stosowane znaki, zawiera reprodukcje kasowników, stempli, całości pocztowych itp. Wydawca o znaczkach radzieckich O zasadach polityki emisyjnej poczty ZSRR pisze odpowiadając na pytania filatelistów szef Dyrekcji Emisji i Ekspedycji znaków opłaty pocztowej ML ZSRR L. M. Szarow na lamach nr 7/76 Fiłateliji SSSR". Informuje.on o systematycznym zmniejszeniu ilości nowych rodzajów znaczków, jej tematyce, nakładach ( mln egz. łącznego nakładu rocznie), stosowanych technikach druku itp. Jak wybrać właściwy temat zbioru? Wyból: właściwego tematu zbioru, umożliwiającego opracowanie atrakcyjnego, pogłębionego filatelistycznie i tematycznie eksponatu wystawowego to problem, nad rozwiązaniem którego głowi się wielu filatelistów. Jiin Ptadek próbuje im pomóc w nr 15/76 praskiej Filatelie". Z obszernego zakresu merytorycznego, jakim jest geologia, proponuje temat: Woda jako współtwórca powierzchni Ziemi", a następnie omawia znaki pocztowe (przykładowo), jakie można w tak ujętym temacie wykorzystać. 50 lat FIP W br. Międzynarodowa Federacja Filatelistyki FIP obchodzi 50-lecie działalności. Z tej okazji wiceprezydent FIP i przewodniczący Związku Filatelistów Czechosłowackich Ladislay Dsłożaćek opublikował w nr 16/76 Filatelle" obszerny artykuł, będący zarazem zarysem dziejów PIP. Nie jest to przypadkowe. Czechosłowacja była bowiem jednym z 7 założycieli tej organizacji w 1926 roku. Polska została członkiem FIP w rok później, na 2 Kongresie w Strasburgu. Publikacja L. Dvożaćka jest kopalnią faktów dotyczących FIP. Znaczki węgierskie w bieżącym pięcioleciu Polityka emisyjna poczty węgierskiej od dawna jest krytykowana przez filatelistów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nareszcie jednak zaczyna się wyciągać z togo wnioski. Jak pisze Pavel Monori w nr 16/76 czechosłowackiej Fllatelie", na bieżące pięciolecie zaplanowano zasadnicze zmiany w działalności wydawniczej poczty. Generalny kierunek: zmniejszenie ilości emisji oraz poszczególnych znaczków. Emisje obiegowe mają się ukazywać nie częściej jak co 5 lat, podobnie serie lotnicze co 10 lat. Wszystkie znaczki wydane po 1 sierpnia 1946 roku pozostają nadal w obiegu i mogą być wykorzystywane do frankowania korespondencji. W znacznie większym stopniu uwzględniane będą postulaty krajowych filatelistów, którzy (a nie wymogi eksportu) decydują faktycznie o sprzedaży znaczków do celów kolekcjonerskich. Postanowiono więc zagwarantować lm o- trzymywanie m.in. wszystkich emisji o mniejszych nakładach. Autor nie wspomina niestety, czy kontynuowana będzie szkodliwa dla filatelistyki węgierskiej zasada wydawania znaczków także ciętych po znacznie wyższych od nominału. cenach. ledł 440

17 , KANADYJSKIE WYDANIA OLIMPIJSKIE ZakOńczenie Olimpiady w Montrealu pozwala na przeprowadzenie bilansu filatelistyczngeo tej imprezy. Znaczków olimpijskich ukazało się w Kanadzie 23 bez dopłat i 12 z dopłatą na fundusz olimpijski. Pierwsze wydanie weszło w obieg we wrześniu wartości 8 i 15 c. Następne wydania 8- -centowe z czterema różnymi rysunkami w jednym arkuszu ukazały się w marcu i wrześniu W 'roku 1975 były większe nominały: 20, 25 i 50 c oraz ł i 2 dol. Takie same wartości powtórzono w początku 1976 r. Wreszcie na otwarcie igrzysk wydano serię 8, 20 i 25 c. Wydań z dopłatami było cztery po 3 znaczki; w tym trzy wydania z nominatami: 8+2, 10+5, i 15+5 c, a czwarte zamiast wartości 15+5 c :Mało 20+5 c z uwagi na podwyżkę opłat za list lotniczy. Każde z powyższych wydań miało stempel 1 dnia o tematyce sportowej. Sarna olimpiada została upamiętniona aż 43 różnymi stemplami, stosowanymi w tymczasowych urzędach przy każdym stadionie, gdzie rozgrywały się igrzyska poszczególnych dyscyplin sportowych.. Firmy kanadyjskie używające frankatur mechanicznych miały możność zaku-. pienia specjalnego sloganu z godłem Olimpiady Montrealskiej oraz napisem Pómóż zorganizować", w 3 wersjach: angielsko-francuskiej (fot. 1), angielskiej lub francuskiej. Wreszcie należy dodać, że dzięki prywatnej inicjatywie ukazały się slogany typu polonicum, jak np. Popieraj polsko-kanadyjskich uczestników" (fot. 2), których niestety nie było. Slogan był u- żywany w kilki(' urzędach na przedmieściu Toronto. Inny stempel, o charakterze polonicum, wydano z okazji skomnego pokazu zbioru olimpijskiego w dniu 8.V1. w Toronto. Istnieje możliwość, że znajdą się jeszcze inne polonica, z uwagi na pob/ażliwość poczty kanadyjskiej w udzielaniu zezwoleń, gdy organizator zapłaci za wykonanie stempla. tot. 1 Ot.)i.(PICS'xxl OLYMPIAGi SUPPORT )4 Cill4SOIAN PARTICIP011 APPUYEZ PARTICIPANI: POION615 Pot. 2 Igrzyska w Montraelu były najkosztowniejsze z dotychczasowych. Wydaje się, że i kieszenie filatelistów zostały poważnie nadszarpnięte wieloma wydaniami i stemplami okolicznościowymi. Patrz Filatelista" nr 11/76, str BUDUJEMY W GDAŃSKU PIERWSZY W POLSCE DOM FILATELISTY W romantycznej scenerii starogdańskiej uliczki, w niedzielę, 18 lipca 1976 r., uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod Dom Filatelisty. W głębokim wykopie, powstałym po wyburzeniu ruin 3 kamieniczek nr przy ul. Straganiarskiej, budowniczowie z gdańskiej Pracowni Konserwacji Zabytków położyli w lipcu fundamenty pod frontową ścianę budynku. Prace te poprzedziło żmudne palowanie, niezbędne w tej nadmotlawskiej dzielnicy Gdańska, ze względu na grząskość gruntu. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Stefana Ożgi, przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Domu Filatelisty. Z kolei sekretarz Społecznego Komitetu Budowy, Władysław Cudowski odczytał treść dokumentu. Wymienieni w akcie złożyli podpisy. Dokument zwinięty w rulon i przewiązany biało-czerwoną wstęgą umieszczono w pięknie wykonanej przez PKZ metalowej puszce. Zalutowaną puszkę umieszczono w otworze specjalnie pozostawio- We ilelp It Floppert Notis Fciimie.Nos lewt :t- c., ( V1'76x '* 08.4qEQM E

18 Chcąc otrzymać stempel, należy nalepić na kopercie amerykańskie znaczki o nominale 20 c., zaadresować i wystać w drugiej kopercie na adres: Public Affairs Officer-USS Casimir Pułaski" (SSBN 633 /cio Eleet Post Office, New York, NY (USA). Sekretarz Spok,,nego K.,:mtetu Budowy Domu Filatelisty WI. Cudowski odaytuje tekst aktu erekcyjnego nym w betonowej płycie fundamentów. Prezes Zarządu Głównego PZF Zbigniew Zieliński rzucił pierwszą porcję murarskiej zaprawy, a po nim inni zaproszeni na uroczystość goście. Na wygładzonej płycie fundamentów złożono wiązankę kwiatów. M. Truskolaska -to i oiffi o Marian Haralewies POLSKIE ZNACZKI W EKSPORCIE WEWNĘTRZNYM Jak donosi Filatelie", w Polsce WProwadzono sprzedaż znaczków także za waluty wymienialne. W przedsiębiorstwie Ars Polona Ruch" można zamówić maczki minimum za 20 dolarów i o- trzymać je pucatą. Znaczki oferują także sklepy Pewexu". Walory nabyte za obce środki płatnicze można bez ograniczeń wywozić za granicę. CZY NA WLASNY UŻYTEK? CASIM1R PULASKI" Amerykańska atomowa łódź podwodna Posejdon USS Casimir Pulaski" ma pokładowy Urząd Pocztowy, w którym stempluje korespondencję dodatkowym czarnym, maszynowym stemplem w kształcie owalnym o treści: Casimir Pulaski SSBN 633 Per Tridentem Libertas Na stemplu po bokach widać 2 ryby, w środku na tle południków i równoleżników płynie łódź, nad nią pojazd kosmiczny. Stempel ma długości 5 cm, szerokości 2,5 cm. Jest to Polonicum" marynistyczne. 910.ND 49,, i, kl:sn'f, Bst, Podczas Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku padły nie tylko rekordy sportowe, ale i pocztowe. Najlepszym klientem. poczty austriackiej okazał się pewien Szwajcar, który nadał około (stawnie: sto pięćdziesiąt tysięcy) różnych przesyłek, każdą przynajmniej z kilkoma różnymi ostemplowaniami olimpijskimi. Inny Szwajcar, w dniu, w którym jego rodak zdobył zloty medal, wysłał 2,5 tys. listów i kartek. W centralnym olimpijskim urzędzie pocztowym, gdzie stemplowano korespondencję, w dniu jego otwarcia zjawiło się 4 tys. osób zainteresowanych okolicznościowymi datownikami. Nadały one około 120 tys. przesyłek. W tym samym dniu ta sama placówka ostemplowała ćwierć miliona przesyłek, jakie nadeszły do niej drogą pocztową. A poza Centrum, do dyspozycji filatelistów i turystów było jeszcze 60 innych okienek pocztowych dysponujących odrębnymi datownikami olimpijskimi. NAJŁADNIEJSZY ZNACZEK CZECHOSŁOWACKI W dorocznej, już XIII ankiecie pisma Mlada Franta" tytuły najładniejszego znaczka czechosłowackiego 1975 roku zdobyły: w dziale samodzielnych projektów znaczków 60 hal. Królewny" z serii Zwyczaje ludowe" dzieło prof. K.Svolinskiego; w dziale repliki dziel sztuki istniejących niezależnie od projektu znaczka 3,40 kcs. Stare Miasto w 1828 r." 442

19 V. Morstadta z serii Sztuka". Znaczek zaprojektował M. Ondracek. Udział w plebiscycie wzięło filatelistów. COS DLA MILOSNIKOW CZTERECH KOLEB Upt. Saint Dizier reklamuje specjalną nakładką na wirnik Muzeum Automobilizmu francuskiego w tym mieście. Upt. Le Mans i Imoges propagują wyścigi samochodowe. Zaś Strasburg walczy za pomocą nakładki z pijaństwem kierowców. f-8ai NT- DI ZI EIR1 I _LE MUSEE_ AUTOMOBILE FRANEAISE 24 H d u MANS 12,13 juin1976 COURSE DE COTE Jullie EYMOUTI RS SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA SWIATA NOWE CAŁOSTKI AUSTRIACKIE Poczta austriacka wydała dwie nowe serie całostek z cyklu Krajobrazy". Mają one wydrukowane znaki opiaty 2,50 sz i dodatkowe ilustracje oraz teksty. Pierwsza seria liczy 29 różnych ilustracji, druga 14. FESTIWALE TEATRALNE EKEW.kS f :Mi*" As."1"Ti 1976 SAVOWLINNA II EPERAJUHLAT Okolicznościowe kasowniki z okazji festiwali: teatralnego w Raseborgu i operowego w Savon huna stosowała w lipcu br. poczta fińska. CZY NAJSTARSZA e1fica"7 Powszechnie uważa się, te specjalne nalepki oznaczające listy polecone, tzw. erki", po raz pierwszy wprowadzono do użycia w Wiedniu w roku Wcześniej fakt polecenia oznaczano ręcznie, lub za pomocą specjalnych stempli. Tymczasem znany jest także list nadany w roku 1869 na dworcu Smichow w Czechach, na którym naklejona jest nalepka poleceniowa w formacie 35X17 mm, zawierająca odcisk urzędowego stempla dworcowego Smichow-Bahnhof", a pod nim ręcznie wpisany numer 54. Nalepka ta przestemplowana została oficjalnym stemplem Retom", którego części znajdują się na kopercie. Wspomniana całość pocztowa przesuwa w czasie dzieje erek" o ponad 15 lat. lo) BIULETYNY SZCZECIN lhalee gnidzien 1975 r. nr 19/40 15 Szybowcowe Mistrzostwa Swiata, jakle odbyły się w Rayskala w Finlandii w czerwcu br. poczta fińska upamiętniła okolicznościowym datownikiem, stosowanym od 14 do 27.VI St. Krzywicki Działalność Zarządu Okręgu PZF w Szczecinie za okres (wrzesień). Marynistyka. Klub Zainteresowań Druh". Wystawy Pokazy. Konkursy. Nowe książki. Notki Plotki. Dotychczasowe wyróżnienia Biuletynu Informacyjnego" PZF 0/Szczecin.

20 WYMIANAr.iz Zagi'anica. Wymiana może się odbywać z zachowaniem przepisów celnych i Regulaminu-Instrukcji PZF (litery w nawiasach omacnic, w jakim Języku 110" respondować). Bolesław 1(otow, prospekt Lenina 6 in 97, Kolbyszew, ZSRR (p), malarstwo. B. Nakonlecznyj, pr. Pobedy 17-8, Kamlensk Uralskii, ZSRR (kasowniki okolicznościowe Polski). Arman Kaladtjan, Erewanakoje szosse 139 m 20, Lenlnakan, ZSRR (sport, kosmos, sztuka). S. Kirss, Smuull KIngissepp, Estońska SAR. ZSRR. M. G. Popow, akr. poczt, M, Sofia-5, Bulgaria (r, f, n), sport, kosmos, flora, fauna. transport. Damnie Nilsson, Hadsiltra tors Bandhagen, Szwecja (a, n). A. I. Dymow, 31j. Pauteleckij procali lia m 98, Moskwa, ZSRR. L. I. Szawer, ul. Matrosowa 16 rn Charków, ZSRR (kosmos, fauna, aport) Wl. Pobol, d. Striszenlata, , ZSRR (sport, fauna, flora, malarstwo, kosmos). M. M. Sawczuk, bency (NGRE), ZSRR. W. L Achmetow, ul. Kallnina 36, Ruzajewska, MASSR, ZSRR (malarstwo, sport, kosmos, fauna). W. N. Szechanow, ul, O. Roszewogo 8, ProkOpJewSk, ZSRR. Khoulid Abdellali, rus 29, No 25, Brioue KhOurlbga. Maroko (1). GUM«Berger, Langestrasse 32, 3413 Moringen, NRD, W. Bubnow, ul. 1(1m 9 m Wolgograd, ZSRR (fauna, malarstwo). Leonid 7urko, ul. Woroszilowa 18-80, Winnica, ZSRR (r, a). K. A. Podgajski. ul. N. Kurganskaja 9 tn 99, Do nieck, ZSRR (p). W. Lukaszewicz, ul. 90 lei Oktiabria 84/64, Mukolewo. Zakarpatskaja oblast. ZSRR (malarstwo, sport, fauna, flora). S. E. Turcow, ul. Drużby 10 rn 11, Palmie, ZSRR. Anna Hallika, Tlitistuse 28-7, Tallinn. Est. SSR, ZSRR (n, r), tematyczne. Miroslav 011aca, Sara. lewo, Zagrebacka 2a/4. Jugosławia (n), szuka nowości Polski, NRD, ZSRR. Josef Oteenasek, Rojnice 204, CSRS (P). Viacllmir Subr, Blla Tremesna 309, CSRS (p). Aleksander Moskow. ul. P. R. Slaweikow Rusa, Bułgaria (r. esp., fr), lokom, tywy, samochody, statki. Helmut Schlitt, DDR 12. Frankfurt/Oder, Nerudastr. 2/25. NRD (n. D. a). rbwitotse.retnitio] FILATOL" lepiszcze, klej do bez8ladowego przylepiania znaczków. Informacje znaczek na odpowiedz. Emil Walcher, skrytka pocztowa 275, Lódt 1. (F-375/3) Poszukuję czystych znaczków Berlina Zach. Zum. 50, 125 oraz Anglii, Austrii i Francji. Odstąpię czysty zbiór znacz-!rów Czechostowacji oraz Pro Juventute. Gasperowicz, Bydgoszcz, M Stycznia 9. (K-202) Szukam: podręczników Marbacha, Polaniklego, inflabanknotów, znaczków, całostek Polski, Austrii, Holandii, Niemiec, Księstw, RFN, stemplowań numerowych Prus, przed- Mat., balonowych, zeppellnowych. Dam znaczki Polski, Guberni, tematyczne, gotówkę. Inż. Simonowi«, skrytka 528, Warszawa. (D-043) Kupie zbiór lub pojedyncze znaczki nowych 1 starych Niemiec oraz błędy 1 próby znaczków polskich. J. Król, Warszawa, W. Rolady 1 m 3, tel (D-649) Odstąpię, wymienią znaczki, stemple, monety polskie. Duński, p. 67, Sochaczew. (D-656) Tanio sprzedam nowości ZSRR I Monako. Grzegorzek, Blelsko-Bia/a, Flader» 51/48. (F-822) Kupię bloki 1 Sw. 1. czyste i kasowane arkusiki NRD. Marski, M, Ostrowiec (F-623) Poszukuje. Filatelisty" nr 11'68, 10/64, 2,73. Rolna» Brajczewski, Wloclawek, Jagiellońska E. (F-824) Poszukuję czystych 1 kasowanych znaczków ZSRR, RFN. Szwajcarii, kasowanych Niemiec. Kupię wymienię książki szachowe. J. Domenakt, Nowy Targ, skr. 100, tel (F-825) Czyste znaczki Chin Ludowych wymienię za kasowane. Kozakiewicz, skrytka 66, Wałbrzych. (F-626) Odstąpię wiele atrakcyjnych stempli okolicznościowych. Szukam partnerów do wymiany. Kiodos, Niepodlegiości 89A cci 8, Olsztyn. (F-627) Sprzedani urzędowe znaczki dopłat, stemplowane: U17, 19, 20. D ( kol. czar- ny), 89, 73, 74. Kupię znaczki Polski I Nawiążę wymianę zagraniczną, Jerzy Kręcisz, Wygody 14, Sosnowiec. (F-628) Redaguje kolegium w skiadzie: Fabian Bura, Tadeusz Grodecki (red. nacz.), Wiesława Kawecka, Cezary RudzIński, Zygmunt Szymański. Adres Redakcji, ul. Widok 22, Warszawa, tel Artykulow nie zamówionych redakcja nie zwraca. Wydawca, RSW Prasa- -Książka Ruch" Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, ul. Koszykowa 6A, Warszawa. Telefony: ; Biuro Reklam i Ogłoszeń, ul. Wilcza 62, Warszawa, tel , konto PKO I 0, M W-wa, nr Cena ogłoszeń: 5 S za Sowo w ogłoszeniach drobnych i 18 r.1 za cm kw. w ogłoszeniach handlowych. Cena prenumeraty krajowej kwartalnie zi 15., pólrocznie z1 30., rocznie ul 00. Prenumeratę na kraj przyjmują Oddrialy RSW Prasa-Książka-Ruch" oraz Urzędy Pocztowe i doręczyciele w terminach: do 15.XI. na styczeń, I kw., i półrocze roku następnego i cały rok, do 10 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe okresy roku. Jednostki gospodarki u- społecznionej, instytucje, organizacje społeczno-polityczne w miejscowożciach, w których nie ma oddziałów RSW Prasa-KsIątka- -Ruch", oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli Prenumeratę ze zleceniem Wysyłki za granicę, która Jest droższa o 30% od prenumeraty krajowe], przyjmuje RSW Prasa-Ksigżka- -Ruch" Centrala Kolportatu Prasy I Wydawnictw Warszawa, ul. Towarowa 26, konto PKO nr , w terminach jak dla prenumeraty krajowej. Egzemplarze zdezaktualizowane na uprzednie pisemne zamówienie prowadzi CKP1W, Warszawa. Ul, Towarowa 28. Nakład Objętość 1 ark. Format B5. Papier ilustr. V kl. 70 g 70 X 100 RSW Zakl. Graf. W-wa, ul. Srebrna 16, z /0. J-38 INDEKS 35804

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick Pierwsza francuska poczta lotnicza Z u arsz ta zbieracza całostek Koperta pamiątkowa z okazji jubileuszu pierwszej reg Samej linii francuskiej poczty lotniczej (p. str.

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA WARSZAWA 15 MARCA 1967 BALISTAPUS UNOULATUS. egzotyczne" (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV

POCZTA POLSKA WARSZAWA 15 MARCA 1967 BALISTAPUS UNOULATUS. egzotyczne (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV BALISTAPUS UNOULATUS f POCZTA POLSKA I kwietnia wejdzie w obieg druga tegoroczna seria nowości: ryby egzotyczne" (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV WARSZAWA 15 MARCA 1967 PRÓBA KLASYFIKACJI SEKTORÓW WYDANIA

Bardziej szczegółowo

DWUTYCI!_J" W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską. Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich. Na marginesie Budapest. Prezydent i znaczki polskie

DWUTYCI!_J W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską. Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich. Na marginesie Budapest. Prezydent i znaczki polskie DWUTYCI!_J" ITI8P~1~fflor. W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich Na marginesie Budapest Prezydent i znaczki polskie 6 znaczków (z 8 w serii) z serii dla upamiętnienia

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Nr 2 (820) Rok XXXVIII luty 1991 r. Cena 2700 zł lin,i7111711,11r.r Wir POCZTA POLOWA WP w 1939 roku Oglądając na wystawach filatelistycznych eksponaty zawierające

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW FDC serii polskiej II zespolowy lot kosmiczny" Nr 19 (190) ROK X WARSZAWA 1 PAŹDZIERNIKA 1963 ',..4.V,V'c; 20 1 't 1,1 I t.,1"i?"ia1.1 85'1 1.1..1 APNI4 FILPUILIQUI,,CONCO

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW

DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW f DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW U) 1 s 59-195 9 1 FIN LA N D Reprodukowane znaczki Finlandii ukażą się 13 maja w związku z 100 rocznicą zorganizowania administracji lasów (znaczek 30 mk) i

Bardziej szczegółowo

9 f WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1957 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW NR 17 ROK IV. 1 I 9 V ł. bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131. n CO. unucu r[ę.

9 f WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1957 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW NR 17 ROK IV. 1 I 9 V ł. bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131. n CO. unucu r[ę. 9 f DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131 TA BIL k; 1 3. 71 EXPOSITION I NTERNATIONALE PHILAT -ELIg UE rri n r. 'Z " ".1 Z r or I n CO Z O uj E XPOSITiON INTERNAT IONALE PHILATE

Bardziej szczegółowo

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll 9 9 DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIĄZKU FlIATELISTOW Znayzi'k LIR wydany z rikazj' kongreim Pokoju w Sztokholmie 0~111~~ ~1.111 1111~~111~/~9.~1 ULA c 40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll Znaczek Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów INDEKS 35804 PL ISSN 0015-0975 i Fl PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów NR 1 (711) ROK XXXIII 1-15 STYCZNIA 1986 CENA 30 Zt SKĄD SIĘ BIORĄ CENY ZNACZKÓW? Filatelista" rozmawia ze Zbigniewem Fijałkiem

Bardziej szczegółowo

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW Nr 10 (648) Rok XXX 16-31 MAJA 1983 Cena 20 zł AKR/ II14 OID MILWANEE DAYS ~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... YRK to w starożytności amfiteatralna bu- %KM CIRCUS PARADNE C dowla

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. w ELROPA. Nr 4. cena 1.50 (15 000) zł PL ISSN 0015-0975. (870) rok XLI I kwiecień 1 995 r.

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. w ELROPA. Nr 4. cena 1.50 (15 000) zł PL ISSN 0015-0975. (870) rok XLI I kwiecień 1 995 r. PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW w ELROPA co GR Nr 4 (870) rok XLI I kwiecień 1 995 r. cena 1.50 (15 000) zł PL ISSN 0015-0975 , F ;66) Y UT MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMMJSYNGO 114 W NUMERZE: Konkurs

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNE

WIELKOPOLSKIE WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNE PL ISSN 1231-7764 WIELKOPOLSKIE WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNE Tom 48; zeszyt 4; rok 2011 Spis treści Z życia Okręgu str. Z kroniki Okręgu 86 Z żałobnej karty: Tadeusz Drzewiński, Andrzej Jeziorkowski 89 Filateliści

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3391 3392 3393 3396 W NUMERZE na40str. IN THIS ISSUE

Bardziej szczegółowo

L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$

L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$ PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 Międ zyn a OdOwy i![ 3Festiwat i Qi da11110(0pw 1$ 21-24 X 1993 42 1'4 Redakcja Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych

WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych W NUMERZE: 30-lecie ONZ Ziernia azylu i wolnoici Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych Wydawnictwa XII Wystawy Jubilcusz XXV-lecia PZF w filuxnenistyce 10 stycznia ukate Me seria

Bardziej szczegółowo

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001.

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001. PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Qii'UUM Europejska Wystawa Filatelistyczna Europcan Philatelic Exhibition LUBLIN 1-9.09.2001 FILATFJ-ISTYCZNA x 01 09 2001 111919 1 TCSOPTISICA WYSTAWA riluelistlye04-4,

Bardziej szczegółowo

wydanie niedzielne Express Tumski_niedziela

wydanie niedzielne Express Tumski_niedziela Jarmark Tumski Płock 2014 rok V nr 3/19 niedziela, 25 maja 2014 ISSN 2084-7432 wydanie niedzielne Szanowni Państwo, za nami już dwa dni VI Jarmarku Tumskiego. Zostało tylko kilka godzin do końca, dlatego

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 ISSN 0239-3549 Spis treści Najlepszy Dyplom na Politechnice Śląskiej...6 Parę kwestii dotyczących Warszawy...7

Bardziej szczegółowo

ELIE DUCOMMUN MUZEUM WOJNY I POKOJU W LUCERNIE WYSTAWA ŚWIATOWA W PARYŻU Peter VAN DEN DUNGEN 1

ELIE DUCOMMUN MUZEUM WOJNY I POKOJU W LUCERNIE WYSTAWA ŚWIATOWA W PARYŻU Peter VAN DEN DUNGEN 1 ELIE DUCOMMUN MUZEUM WOJNY I POKOJU W LUCERNIE WYSTAWA ŚWIATOWA W PARYŻU Peter VAN DEN DUNGEN 1 Po raz drugi mam przyjemność uczestniczyć w imprezie upamiętniającej wielkiego Szwajcara, mieszkańca Genewy

Bardziej szczegółowo

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ Kmdr Henryk Nitner Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ (Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję opracowania zawartego w materiałach,

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski TEMAT NUMERU POLSKA PREZYDENCJA 1. Zadania pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Grzegorz Figiel...3 2. Młodzież z Mircza u prezydenta Bronisława Komorowskiego Damian Otkała... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r.

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Cocktail historyczny Spis treści Gmina Kwidzyn Maciek 4 Listy do przyjaciółki 8 Wspomnienie o Jerzym Rudniku 9 Życie i działalność bojowo-lotnicza

Bardziej szczegółowo

O cyfryzacji czasopism

O cyfryzacji czasopism Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego W tym numerze ISSN 0860-2158 Nr 2/2014 (maj-czerwiec 2014) Wydarzenia... 2 Edukacja Informatyczna... 3 Czy chcemy legitymacji członkowskiej PTI?... 4 O cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Archiwum Państwowe w Białymstoku Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Seria wydawnicza Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Tom I Na okładce

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 2/207 TCZEW LUTY 2008 r. ISSN 1234-5911 ZEGAR RUSZYŁ

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 2/207 TCZEW LUTY 2008 r. ISSN 1234-5911 ZEGAR RUSZYŁ www.bip.bazagmin.pl/tczew/ TCZEW PANORAMA MIASTA BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 2/207 TCZEW LUTY 2008 r. ISSN 1234-5911 ZEGAR RUSZYŁ W NUMERZE Co piąta złotówka na rozwój -

Bardziej szczegółowo

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r.

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r. 2 4 7 Mobi(lne) miasto Od końca marca osoby zainteresowane stroną internetową Gliwic mogą ją przeglądać w telefonach komórkowych. Nowa witryna, przystosowana do wyświetlaczy popularnych komórek, jest dostępna

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009 B0001 Dziennik Bałtycki 05.01.1963 str. 5 kol. 1 Wychodząc z założenia, że różne są właściwości i różne możliwości zakładów pracy, organizatorzy konkursu przedstawili do wyboru szereg propozycji, ujętych

Bardziej szczegółowo

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 27 (159): poniedziałek, 22 sierpnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo